NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai"

Átírás

1 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel együtt december 31.

2

3

4 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel együtt december 31. Budapest, március 31. Dr. Galamb Vilmos Igazgatótanács elnöke

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (adatok ezer forintban) NUTEX csoport NUTEX csoport Kereszthivatkozások ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök XI. Vevőkövetelések X. Egyéb nem vevőkövetelések X. Készletek IX. Rövid távú befektetések 0 0 Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke VI. Immateriális javak nettó értéke VI. Befektetett pénzügyi eszközök VIII. Halasztott adókövetelés XVIII. Goodwill VI/I. Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 0 0 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Szállítók XV. Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások XV. Céltartalékok 0 0 XIV. Rövid lejáratú tartozások XVI. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettség XIII. Halasztott adó 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TŐKE 0 0 Jegyzett tőke XII. Tőketartalék III/18. Eredménytartalék III/18. Egyéb saját tőke III/18. Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke összesen Kisebbségi részesedés Kisebbségi tulajdonosokra jutó tőke összesen Tőke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

6 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) NUTEX csoport NUTEX csoport Kereszthivatkozások ÁRBEVÉTEL XVII. Értékesítés közvetlen önköltsége XVII. Fedezeti összeg XVII. Értékesítési, általános és adminisztratív költségek XVII. EGYÉB BEVÉTELEK XVII. Egyéb ráfordítások XVII. A tevékenység eredménye XVII. Pénzügyi bevételek XVII. Pénzügyi ráfordítások XVII. Rendkívüli eredmény 0 0 XVII. Adózás előtti eredmény XVII. Adózás XVII. Halasztott adó XVII. Adózott eredmény XVII. Egyéb átfogó eredmény Árfolyamkülönbözet - realizálást követően eredménybe visszakerülő tétel Átfogó eredmény Eredményből való részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó eredmény Átfogó eredményből való részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó átfogó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó átfogó eredmény Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS) XX. Alap (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre 9 37 egyaránt vonatkozik) Higított (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre egyaránt vonatkozik)

7 Átfogó eredmény megoszlása megszűnt és folytatódó tevékenységekre Folytatódó tevékenység eredménye (100 %) n.a. Megszűnő tevékenység eredménye (0 %) 0 0 n.a. Megszűnő tevékenység adatai Megszűnő tevékenység bevételei 0 0 Megszűnő tevékenység ráfordításai 0 0 Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye 0 0 Megszűnt tevékenységet alkotó eszközök elidegítésének 0 0 eredménye

8 Konszolidált saját tőke mozgástábla 2014 Megnevezés Nyitó Tárgyévi eredmény Egyéb átfogó eredmény Tőkeemelés Egyéb átsorolás és változás ezer Ft Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb saját tőke Külső tulajdonosi részesedések Tőke összesen

9 Konszolidált saját tőke mozgástábla 2013 ezer Ft Megnevezés Nyitó Tárgyévi eredmény Egyéb átfogó eredmény Tőkeemelés Egyéb átsorolás és változás Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb saját tőke Külső tulajdonosi részesedések Tőke összesen

10 Konszolidált Cash-Flow kimutatás 2014 Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév ezer Ft a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 5. Befektetett eszközök és HLK-hez kapcsoló pénzügyileg nem realizált eredmény ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) 19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele ill. adott kölcsönök törlesztéseiből befolyt összeg Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz

11 30. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Átváltási különbözet 938 V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± Egyeztetés VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 0

12 Konszolidált Cash-Flow kimutatás 2013 ezer Ft Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 5. Befektetett eszközök és HLK-hez kapcsoló pénzügyileg nem realizált eredmény ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, sorok) 15. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele ill. adott kölcsönök törlesztéseiből befolyt összeg Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Átváltási különbözet

13 V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± Egyeztetés VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 0

14 Konszolidált tárgyi eszköz és immateriális javak mozgástábla 2014 Bruttó érték Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Átsorolás Leányvállalat kikerülése Növekedés Csökkenés Konszolidációs árfolyamkülönbözet Záró Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Átsorolás Leányvállalat kikerülése Növekedés Csökkenés Konszolidációs árfolyamkülönbözet Záró Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Nettó érték és annak egyeztetése a beszámolóban szereplő könyv szerinti értékkel Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Beszámoló ban szereplő érték Záró Beszámoló ban szereplő érték Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen

15 Konszolidált tárgyi eszköz és immateriális javak mozgástábla 2013 Bruttó érték Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Átsorolás Leányvállalat kikerülése Növekedé s Csökkenés Konszolidációs árfolyamkülönbözet Záró Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Halmozott értékcsökkenés Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Átsorolás Leányvállalat kikerülése Növekedé s Csökkenés Konszolidációs árfolyamkülönbözet Záró Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen Nettó érték és annak egyeztetése a beszámolóban szereplő könyv szerinti értékkel Megnevezés Befejezetlen beruházások Nyitó Beszámoló ban szereplő érték Záró Beszámoló ban szereplő érték Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Összesen

16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított évi konszolidált beszámolójához

17 I. Általános információk A NUTEX Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére is kötelezett. Az anyavállalat és a tagvállalatok nemzeti számviteli szabályok szerinti pénzügyi beszámolóinak módosítása, átsorolása a nemzetközi standardokkal összhangban megtörtént. A konszolidációs kör bemutatása A NUTEX Befektetési Nyrt., mint anyavállalat, az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A évi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. A fentiek hatására a NUTEX Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: A NUTEX Nyrt. 95,61%-os tulajdonában van a 2012-ben alapított és Belize-ben bejegyzett NTX Holding Ltd. nevű vállalat, amely alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, illetve finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A NTX Holding Ltd ben gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett. Székhely: Belize City 1 ½ Miles Northern Highway Anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az NTX Holding Ltd. 70,3 %-os tulajdonában van a kanadai British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals Ltd., amely társaság a táplálék-kiegészítő termékek piacán kb. 40 féle

18 készterméket értékesít. Az Enerex Ltd. fő piaca Észak Amerika, de disztribúciós pontokkal rendelkezik Európában, a Közel-keleten, illetve Ázsiában is. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: NTX Holding Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Health Connections.ca Ltd., mely célpiaca internetes kereskedelem folytatása ugyanebben az iparágban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd., melynek célpiaca alapvetően táplálék-kiegészítő termékek hatóanyagainak értékesítése Észak Amerikában. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A Megoldás Patika Kft. két budapesti gyógyszertárat működtető gazdasági társaság. Székhely: 1091 Budapest Üllői út 91/A Anyavállalat: NTX Holding Ltd. Végső anyavállalat: NUTEX Befektetési Nyrt. A NUTEX Befektetési Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett NTX Corporation a tárgyévben érdemi gazdasági tevékenységet nem végzett. Az anyavállalat április 26-án megtartott közgyűlésén az alábbi tőke tranzakciókról döntött:

19 A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság az NTX Holding Ltd-vel szemben fennálló követeléseit és kötelezettségeit a mai nappal kompenzálja, majd a fennmaradó követeléssel, mint nem pénzbeli hozzájárulással az NTX Holding Ltd alaptőkéjét megemeli, azzal, hogy az NTX Holding Ltd. által kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság jegyzi le és veszi át névértéken. A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Ft pénzösszeggel, mint pénzbeli hozzájárulással az NTX Holding Ltd alaptőkéjét megemeli, azzal, hogy az NTX Holding Ltd. által kibocsátásra kerülő részvényeket a Társaság jegyzi le és veszi át névértéken. A közgyűlés a Társaság leányvállalatában az NTX Holding Ltd-ben külső befektető által történő 5%-os mértékű tőkeemelésre vonatkozó javaslatot elfogadta. A tőkeemelés következtében a Társaság részesedése az NTX Holding Ltd-ben 95 %-ra csökken. A fenti közgyűlési határozatok szerinti gazdasági események a tárgyévben megvalósultak azzal, hogy a tárgyév végére a külső befektető részesedése az NTX Holding Ltd-ben 4,39 %- os mértékű részesedéssel rendelkezett.

20 II.) Elfogadás, megfelelőségi nyilatkozat és a beszámoló elkészítésének alapjai A konszolidált beszámolót az Igazgatótanács március 31-én fogadta el. A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Számviteli Standardok szerint, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, rendeletben kihirdetett és beiktatott standardok alapján készült. A beszámoló a december 31-én kibocsátott és hatályos standardok Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készült. A tagvállalatok számviteli, pénzügyi és egyéb nyilvántartásainak vezetése a helyi hatályos törvények és számviteli előírások alapján történik. A csoport tagjai által összeállított egyedi beszámolók a konszolidáláskor az IFRS-nek való megfelelés érdekében módosításra kerültek. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. A beszámoló fordulónapja december 31. A pénzügyi kimutatások adatai ezer forintban kerültek kimutatásra. II.1) Konszolidációs elvek A konszolidált éves beszámoló a NUTEX Befektetési Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja magában. Ellenőrzés akkor valósul meg, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati jogainak többségét, és a befolyásán keresztül előnyöket élvez annak tevékenységéből. Az ellenőrzés meglétének feltétele, hogy a Csoport a meglévő befolyását ténylegesen gyakorolni is tudja. Az IAS 27 előírásainak megfelelően az aktuálisan lehívható szavazati jogok is figyelembe vételre kerülnek az ellenőrzés meghatározásához. Közös vezetésű és társult vállalkozások nem tartoznak a csoporthoz. A megszerzett leányvállalatokra az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul vételével. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a pénzügyi kimutatásokban. A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó eszközök értékvesztésére utalnak.

21 A külső tulajdonosokra jutó tőke- és eredményrész a mérlegben és az eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk tekintetében a külső tulajdonosok részesedése vagy valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a külső tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a külső tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében bekövetkező változások külső tulajdonosokra jutó összegével. A Csoport leányvállalatokban meglévő részesedéseinek olyan változásai, amelyek nem eredményezik a kontroll elvesztését, tőke tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport valamint a külső tulajdonosok részesedése kerül módosításra úgy, hogy azok tükrözzék a leányvállalatokban meglévő részesedéseik változását. A külső tulajdonosok részesedését módosító összeg, valamint a kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül elszámolásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték.

22 III.) Alkalmazott legfontosabb számviteli elvek A Csoport számviteli politikái lényegében megegyeznek az előző években használtakkal. A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB ) által közzétett és az EU által elfogadott új és módosított standardok és értelmezések: Az IFRS standardok január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások az EU által elfogadva december 11- én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IFRS 11 Közös megállapodások az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IFRS 12 Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzététele az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IAS 27 (átdolgozva 2011-ben) Egyedi pénzügyi kimutatások az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IAS 28 (átdolgozva 2011-ben) Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetések az EU által elfogadva december 11-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IFRS 10 (Módosítás) Konszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 11 (Módosítás) Közös megállapodások és IFRS 12 (Módosítás) Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzététele Átmeneti rendelkezések útmutatásai az EU által elfogadva április 4-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). IFRS 10 (Módosítás) Konszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 12 (Módosítás) Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzététele és IAS 27 (átdolgozva 2011-ben) Egyedi pénzügyi kimutatások Átmeneti rendelkezések útmutatásai az EU által,

23 elfogadva november 20-án (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IAS 32 (Módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás Pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítása az EU által elfogadva december 13-án (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IAS 36 (Módosítás) Eszközök értékvesztése Nem pénzügyi eszközök megtérülő értékének közzétételei az EU által elfogadva december 19-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), IAS 39 (Módosítás) Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és Értékelés Származékos ügyletek megújítása és a fedezeti számvitel fenntartása az EU által elfogadva december 19-én (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A meglévő standardok fenti módosításai nem vezettek a gazdálkodó számviteli politikáinak módosításához. Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és módosított standardok és értelmezések Ezen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában a következő, az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések módosításai kerültek közzétételre hatályba lépés nélkül: Néhány Standard módosítása IFRS-ek továbbfejlesztése ( években) az EU által elfogadva december 17-én. Az IFRS fejlesztési projekt eredményeképpen a következő Standardokat érintően (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 és IAS 38) történt módosítás, elsősorban a szövegben előforduló inkonzisztenciákat és magyarázatokat érintően (a módosításokat február 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni). Néhány Standard módosítása IFRS-ek továbbfejlesztése ( években) az EU által elfogadva december 18-án. Az IFRS fejlesztési projekt eredményeképpen a következő Standardokat érintően (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 13, és IAS 40) történt módosítás, elsősorban a szövegben előforduló inkonzisztenciákat és magyarázatokat érintően (a módosításokat január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni).

24 IAS 19 (Módosítás) Munkavállalói juttatások Meghatározott Juttatási Tervek: Munkavállalói Hozzájárulások az EU által elfogadva december 17-én (hatályba lép a február 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). IFRIC 21 Illetékek az EU által elfogadva június 13-án (hatályba lép a június 17-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). Az IASB által kibocsátott és az EU által még nem elfogadott standardok és értelmezések IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). IFRS 14 Szabályozói halasztott elszámolások (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő elszámolási időszakokban) IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IFRS 10 (Módosítás) Konszolidált pénzügyi kimutatások és IAS 28 Módosítás) Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések Eszközök eladása, illetve átadása a Befektető és annak Társult vagy Közös vezetésű vállalata között (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IFRS 10 (Módosítás) Konszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 12 (Módosítás) Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele és IAS 28 (Módosítás) Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések Befektető egységek: a konszolidációs kivétel alkalmazása (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IFRS 11 (Módosítás) Közös megállapodások Közös tevékenységekben való érdekeltségek megszerzésének számvitele (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IAS 1 (Módosítás) Pénzügyi beszámolók bemutatása Közzététel kezdeményezése (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IAS 16 (Módosítás) Ingatlanok, gépek és berendezések és IAS 38 Immateriális javak Az értékcsökkenésre és amortizációra vonatkozó elfogadott módszerek tisztázása (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)

25 IAS 16 (Módosítás) Ingatlanok, gépek és berendezések és IAS 41 Mezőgazdaság - Mezőgazdaság: Termesztésre használt növények (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) IAS 27 (Módosítás) Egyedi pénzügyi kimutatások Tőkemódszer az egyedi pénzügyi kimutatásokban (hatályba lép a január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) Néhány Standard módosítása IFRS-ek továbbfejlesztése ( években) Az IFRS fejlesztési projekt eredményeképpen a következő Standardokat érintően (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 és IAS 34) történt módosítás, elsősorban a szövegben előforduló inkonzisztenciákat és magyarázatokat érintően (a módosításokat január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni). A fent bemutatott módosítások, új standardok és értelmezések alkalmazásai nem befolyásolnák számottevően a pénzügyi kimutatásokat. III/1.) Beszámolási pénznem Az anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint. Adatok ezer Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve. III/2.) Üzleti kombinációk Az üzleti kombinációk elszámolásakor az akvizíciós számvitel módszerének részeként megtörténik a megszerzett eszközök és kötelezettségek valós tartalmuk szerinti besorolása, ill. az azonosítható eszközök és kötelezettségek (beleértve a függő kötelezettségeket is) könyvekbe történő felvétele az akvizíció időpontjában fennálló valós. A tranzakciós költségek felmerüléskor az eredménnyel szemben kerülnek elszámolásra. A felvásárló által később teljesítendő függő vételár az akvizíció dátumára vonatkozó valós értéken kerül felvételre, a későbbi módosítások csak az abban az esetben kerülnek a goodwillel szemben elszámolásra, ha azok az akvizíció időpontjában fennálló valós érték pontosításból származnak az akvizíciótól számított 12 hónapon belül. Minden egyéb későbbi módosítás az eredménnyel vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben kerül elszámolásra. A saját tőkével szemben elszámolt függő vételár valós értékének változása nem kerül felvételre.

26 Az üzletrész bekerülési értéke és az üzletrész révén a leányvállalatokban megszerzett eszközöknek, létező és függő kötelezettségeknek a megszerzés napján érvényes valós értéke közötti különbözet az eszközök között, goodwillként kerül kimutatásra a beszámolóban. Amennyiben az ellenérték az alacsonyabb, a különbség bevételként az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. A goodwill nyilvántartása értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken történik. Az értékvesztés vizsgálat céljából a megszerzéskor a keletkező goodwill a kombináció szinergiáiból részesülő jövedelemtermelő egységekhez kerül hozzárendelésre. Amennyiben az adott üzleti kombináció (társaság) - tevékenységének jellemzői alapján - nem osztható több jövedelemtermelő egységre, akkor az üzleti cégérték az adott társaság egészéhez, mint jövedelemtermelő egységhez kerül hozzárendelésre. Ha a goodwill egy olyan jövedelemtermelő egység vagy tevékenység részét képezi, amely értékesítésre kerül, a hozzárendelt goodwill figyelembe vételre kerül a tevékenység könyv szerinti értékében az értékesítés nyereségének vagy veszteségének megállapításakor. Ilyen esetekben a kivezetett goodwill értéke az értékesített tevékenység és a megmaradó jövedelemtermelő egységek relatív értékeinek alapján kerül meghatározásra. Amikor egy leányvállalat értékesítésre kerül, az eladási ár, illetve a kumulált átváltási különbözettel és a goodwill könyv szerinti értékével növelt eszközérték különbözete az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. III/3. Befektetések és egyéb pénzügyi eszközök A pénzügyi eszközök az IAS39 alapján az eredménykimutatáson keresztül valósan értékelt pénzügyi eszközök, adott kölcsönök, és vevőkövetelések, lejáratig tartott befektetések vagy értékesíthető pénzügyi eszközök lehetnek. A pénzügyi eszközök bekerüléskor valós értéken kerülnek kimutatásra, melyet a megszerzéshez közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségek növelnek. A befektetések vásárlásának és értékesítésének elszámolása a teljesítés időpontjában történik, amely időpont az eszköz másik fél részére történő átadásának napja. A Csoport pénzügyi eszközei felvételkor kerülnek besorolásra tartalmuk és céljuk szerint. A pénzügyi eszközök készpénzt, rövid lejáratú betéteket, vevőköveteléseket, kölcsönöket foglalják magukban. A csoport akvizíciós politikájának megfelelően ki nem konszolidált részesedésekkel a csoport általában nem rendelkezik.

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések

IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD. Ingatlanok, gépek és berendezések IAS 16 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD Ingatlanok, gépek és berendezések CÉL 1. A jelen standard célja az ingatlanok, gépek és berendezések számviteli kezelésének bemutatása, hogy a pénzügyi kimutatások

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben

Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Kihívások a könyvvizsgálók számára az elkövetkezendő 5 évben Rakó Ágnes 20112. december 3. Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 (EU:

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben