KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek"

Átírás

1 1. A közvetítő cég megnevezése / tel / / fax 2. Az üzletkötő neve / kódszáma tel / / fax 3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / / fax Figyelem! A fejrész, a 3. részt kivéve, csak szerződéses értékesítő partner és megbízottja, alkalmazottja adataival tölthető ki! Az igénylőlap egy eredeti példányban, pontosan töltendő ki, a megfelelő helyeken; jelzéssel, vagy aláhúzással! Az igény szempontjából nem értelmezhető, vagy nem kitölthető részeket kérjük áthúzni ( )! KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével nyújtott kölcsönökhöz természetes személyeknek Adós / Zálogkötelezett / Haszonélvező neve* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Adóstársa / Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jogosult / Kezes neve* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Adóstársa / Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jogosult / Kezes neve* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Adóstársa / Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jogosult / Kezes neve* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonos neve Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám Vagyonjogi megállapodás készült: IGEN / NEM* Adóstársként bevonásra kerül: IGEN / NEM* *A megfelelő megjelölés(ek) aláhúzandók Az igényelt kölcsön jellemzői Új lakás megvásárlásához használt lakás megvásárlásához új lakás felépítéséhez lakás bővítéséhez lakás korszerűsítéséhez KAMATPERIÓDUS évente változó kamat Kölcsönösszeg:... hónap futamidő 5 évre fix kamat.ft... hónap türelmi idő 1... hónap rendelkezésre tartás 1 Csak építési, bővítési és korszerűsítési hitel esetén választható türelmi idő! 1/7

2 Személyi, jövedelmi, vagyoni adatok 2 (a 2. oldalt annyi példányban szükséges kinyomtatni és kitölteni, ahány szereplő van az ügyletben) Adós, Adóstárs, Zálogkötelezett 3, Kezes Vezetéknév Keresztnév Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév Születési idő Születési hely Telefonszám Állandó lakcím Helység Irányítószám Utca Házszám Értesítési cím Helység Irányítószám Utca Házszám Jelenlegi lakóhely típusa Családi ház (saját tulajdon), öröklakás (saját tulajdon), szövetkezeti, önkormányzati lakás, bérlemény, szolgálati lakás szülőknél lakik (egyéb rokonnál, éspedig:.) 4 A fizetése erre a számlára Számláját vezető bank(ok) neve Számláját vezető bank(ok) bankszámlaszám érkezik Családi állapot Házas egyedülálló élettársi kapcsolat özvegy Házas, de különél elvált Legmagasabb iskolai végzettség Nincs iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkás Érettségi Főiskola Egyetem Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor előző munkahelyének Neve Címe, telefonszáma Jelenlegi munkajogviszonyának jellege alkalmazott saját alkalmazott egyéni köztisztviselő közalkalmazott nyugdíjas háztartásbeli tanuló munkanélküli A háztartásban élők Fő Felnőtt: Fő Gyermek: Fő száma: Ezen a munkahelyen eltöltött idő Ebből eltartott felnőttek száma: mint kölcsönigénylő, kérem a Sberbank Magyarország Zrt-t, hogy nyújtson számomra kölcsönt jelen Kölcsönigénylés szerint. év Fő hónap Ebből eltartott gyermekek száma: Fő 2 A 2. oldalon található minden adatot szükséges kitölteni. 3 Az ügyletben csak Zálogkötelezettként szereplő személynek elegendő csak a személyes adatokat feltölteni. 4 A vállalkozás bankszámlaszámait is kérjük feltüntetni 2/7

3 Havi kiadások Fennálló tartozások A kölcsön igénylőjének Sberbank Magyarország Zrt - nél fennálló tartozása, kezességvállalása Kölcsön típusa 5 Fennálló tartozás Havi fizetési kötelezettség Bank felé (eltérő havi fizetések esetén 3 havi átlag) Türelmi idő vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség Lejárat A kölcsön igénylőjének más banknál, hitelintézetnél, lízingtársaságnál, stb. fennálló tartozása, kezességvállalása Kölcsönnyújtó neve Kölcsön típusa 4 Fennálló tartozás Havi fizetési kötelezettség bank, hitelintézet, lízingtársaság stb. felé (eltérő havi fizetések esetén 3 havi átlag) Türelmi idő - vagy akciós időszak alatt Türelmi idő vagy akciós időszak után Kombinált hitel esetén a megtakarítást kezelő pénzügyi vállalkozás felé fizetendő havi fizetési kötelezettség Lejárat Háztartás kiadási adatok Lakbér, közös költség Lakhatással kapcsolatos költségek kiadások Közművek (gáz, áram, fűtés, víz, csatorna) Lakásbiztosítás Telefonok, internet, kábeltévé, egyéb Élelmiszer, háztartási cikkek Megélhetési kiadások Folyó, gépjárművekkel kapcsolatos kiadások (benzinköltség, biztosítások) Ruházat, egészségügy, oktatás Szabadidő, kultúra, egyéb Egyéb biztosítási díjak Kölcsöntörlesztés Egyéb kiadások Életbiztosítás, magán-nyugdíjpénztár, egészségpénztár, stb. Sberbanktól történő kölcsönigénylést követő törlesztések (lakáskölcsön, szabad felhasználású kölcsön, stb.) Hitelkártya/folyószámlahitel Lízing Személyi kölcsön Áruhitel Éspedig:. Összesen: 5 Kölcsön típusához írandó pl: jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, gépjárműkölcsön, áruhitel, folyószámlahitel, hitelkártya 3/7

4 I. Az igényelt kamattámogatás célja Kijelentem, hogy a 341/2011. (XII.29.) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló Korm. rendelet alapján nyújtott lakáscélú kölcsön igénybevételével célom új lakás megvásárlása - amelyet értékesítés céljára lakás építésére, építtetésére jogosult gazdálkodó szervezet, vállalkozó épített vagy építtetett (s amelyet az építő vagy bizományosa, megbízottja értékesít); új lakás építése legalább komfortos használt lakás megvásárlása használt legalább komfortos lakás bővítése használt lakás korszerűsítése A hitelcél megvalósítása építési engedély köteles? igen nem Építés, korszerűsítés, bővítés tervezett befejezése Építési engedély kiadása: év hónap nap A lakás minősége és komfortfokozata Adásvétel esetén a szerződés megkötésének időpontja Az új ingatlan adásvételi szerződésében megjelölt teljes vételára Az új ingatlan adásvételi szerződésében megjelölt vételár telekár és ÁFA nélkül Építés esetén a költségvetésben szereplő összes építési költség ÁFA-val Építés esetén a költségvetésben szereplő összes építési költség ÁFA nélküll Korszerűsítési vagy bővítési költségvetésben szereplő összes építési költség ÁFA -val A használt ingatlan adásvételi szerződésében megjelölt teljes vételára új komfortos év hónap nap használt komfort nélküli összkomfortos félkomfortos Támogatott személy neve: Támogatott személy házastársának vagy bejegyzett élettársának neve (kivéve ha a kérelem benyújtását megelőzően kötött vagyonjogi szerződés alapján a kamattámogatás igénybevételével érintett lakás a felek egyikének különvagyonába tartozik, és ezt a hitelintézet részére a vagyonjogi szerződés bemutatásával igazolják) Támogatott személy(ek)nek a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbe fogadott gyermeke neve születési hely, idő adószáma lakcímbejelentés időpontja /7

5 Támogatott személy(ek)nek a vele legalább egy éve közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző gyámsága alatt álló gyermeke neve születési hely, idő adószáma lakcímbejelentés időpontja AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL NYÚJTOTT KÖLCSÖN IGÉNYLŐJEKÉNT AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT TESZEM 1. a) - Lakás vásárlása esetén - a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár b) - lakáscsere esetén - az értékkülönbözet saját erőből teljesített összegének legfeljebb a megszerezni kívánt ingatlan értéke 10%-ával csökkentett részét az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem. 2. Amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó - nem állok vele tulajdonosi kapcsolatban. 3. Új lakás vásárlása esetén vállalom, hogy a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt, amennyiben az igénylés időpontjában ezzel az ingatlan nem rendelkezik, a támogatási időszak végéig bemutatom a Bank részére. 4. Új lakás vásárlása esetén vállalom, hogy a Bank részére legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatom az adásvételi szerződésben szereplő vételárat tartalmazó, saját nevemre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő számlákat. 5. Új lakás építése, vagy használt lakás korszerűsítése, bővítése esetén vállalom, hogy a Bank részére legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatom a) a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevemre, vagy b) épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat 6. Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön kérelmet más bankhoz, hitelintézethez nem nyújtottam be, folyamatban levő hitelkérelmem nincs elbírálás alatt. 7. Otthonteremtési kamattámogatással igénybe vett fennálló, vagy visszafizetett lakáscélú kölcsönöm más banknál, hitelintézetnél nincs 8. Az ingatlan eladója nem közeli hozzátartozóm (házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa). AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL NYÚJTOTT KÖLCSÖN IGÉNYLŐJEKÉNT TUDOMÁSUL VESZEM AZ ALÁBBIAKAT 1. A Kincstár a támogatott személynél az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. 2. Amennyiben a Kincstár a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe az otthonteremtési kamattámogatást, akkor határozatban intézkedik a támogatás - igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének - visszatérítése iránt. 3. Új lakás vásárlásához, építéséhez, használt lakás korszerűsítéséhez, bővítéséhez igénybe vett otthonteremtési 5/7

6 kamattámogatás esetén amennyiben az építési munkák a támogatási időszak alatt a) nem készülnek el, b) az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll, c) a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, vagy d) támogatott személyként legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal nem rendelkezem az otthonteremtési kamattámogatással épített, vásárolt lakásban a hitelcél megvalósulását követően e) valamint a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül legalább a támogatási időszak lejártáig a lakásban vagy lakóingatlanban lakóhelyet nem létesítek és a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül nem mutatom be a Bank számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, f) valamint használt lakás korszerűsítése, bővítése esetén a támogatás ideje alatt nem szolgál lakóhelyemül az otthonteremtési kamattámogatással érintett ingatlan g) valamint új lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt, amennyiben az igénylés időpontjában ezzel az ingatlan nem rendelkezik, a támogatási időszak végéig nem mutatom be a Bank részére akkor az otthonteremtési kamattámogatást a Bank visszavonja, és a támogatott személyként a már igénybevett kamattámogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt köteles vagyok a Bankon keresztül visszafizetni. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségemnek nem teszek eleget, úgy a Bank tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait. Kérjük jelzéssel jelölje meg, hogy kölcsönigényléséhez kapcsolódóan az alábbiak közül, mely nyilatkozat teszi meg. Alulírott kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy jelen otthonteremtési kamattámogatás igénylésben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá a Sberbank Magyarország Zrt munkatársától, hitelközvetítőjétől (ügynök) a kitöltéshez szükséges tájékoztatást megkaptam. Kijelentem továbbá, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ismertetőjét és a szükséges banki dokumentáció-igényre vonatkozó listát átvettem, és tudomásul veszem, hogy az igénylés érdekében beszerzendő dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás elutasítása vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell. Hozzájárulok, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenőrzése, valamint a kért kölcsön folyósítása esetén az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének nyilvántartása érdekében, vagy ellenőrzés céljából a Magyar Államkincstár, illetőleg a NAV részére átadja az alábbi adataimat, (személyazonosító adatokat, állampolgárság vagy hontalan státusz, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma, és az adóazonosító jelet). Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az otthonteremtési kamattámogatások folyósítását végző bármely hitelintézet kérésére, a rólam nyilvántartott adatokról tájékoztatást adjon. Alulírottként hozzájárulok ahhoz, hogy az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben az otthonteremtési kamattámogatások igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse Kijelentem, hogy cselekvőképes vagyok, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó eljárás alatt nem állok. Kijelentem polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy lejárt NAV -, társadalombiztosítási - és vám kötelezettségem, vagy a (rész)tulajdonomban lévő vállalkozásnak lejárt kötelezettsége nincs. Felhatalmazom a Sberbank Magyarország Zrt- t arra, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumentumok így a munkáltatói igazoláson szereplő adatok és a köztartozásaimról szóló nyilatkozatom valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél, így az Államháztartási Hivatalnál és egyéb természetes vagy jogi személynél is ellenőrizze. Felhatalmazom továbbá arra is, hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely személyi okmányomról és az általam benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt megőrizze, továbbá az eredeti bizonylatokat a hitelintézet jelzésével ellássa. Az Ügyfél a Kölcsönigénylés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló többször módosított évi CXII. törvény (Hpt.) 54. (1) bekezdésének h) pontja, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) ai alapján az Ügyfélre vonatkozó banktitok és értékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így különösen a vonatkozó szerződéssel kapcsolatban a Bank tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb jelen jogviszonnyal kapcsolatban a Bank tudomására jutott adatot, információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információ szolgáltatási, adatkezelési, adatfeldolgozási és közvetlen üzletszerzési céllal, - a Sberbank Csoporton belüli együttműködés keretében (belső ellenőrzés, hitelbírálat stb.) a Csoport tagjainak (így különösen a Sberbank Europe AG-nek, és a Sberbank of Russia-nak) továbbá a VB Management GmbH-nak; - az Ausztriában adatfeldolgozással foglalkozó elszámoló központnak (Allgemeines Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck); - az Ügyfél által nyújtott biztosítékok vizsgálata céljából a Bankot refinanszírozó társaság, ill. szervezet részére, amellyel 6/7

7 szemben a Bank Ügyféllel szembeni követelései biztosítékként szolgálnak; az ERGO Életbiztosító Zrt. és az ERGO Versicherung Fióktelepe továbbá - a Bank részére kiszervezett vagy ügynöki tevékenységet végző személyek illetve szervezetek részére tevékenységük elvégzése céljából közvetlenül vagy közvetve külföldre és belföldre egyaránt átadja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az igényelt kölcsön jellemzői rovatban található lehetőségek nem egyértelműen kerülnek megjelölésre, abban az esetben jelen kölcsönigénylés érvénytelen. Az igénylőlap benyújtásához jogi következmények ezen esetben nem fűződnek. Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat elvégzése érdekében a Bank további dokumentumok benyújtását is kérheti. A jelen igénylés benyújtása és Bank általi átvétele nem jelenti azt, hogy az adott kölcsön igényléséhez szükséges összes dokumentum maradéktalanul benyújtásra került. Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR tájékoztató és nyilatkozat). Kijelentem továbbá, hogy a mai napon átvettem a PSZÁF, MNB tájékoztatóját a túlzott eladósodás kockázatairól, valamint a évi CLXII. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény 3. sz. melléklete szerinti tájékoztatót. Alulírott hiteligénylő akként nyilatkozom, hogy kérem az igényelt hitel- ill. kölcsöntermékhez kapcsolódó szerződéstervezet elkészültét követő rendelkezésemre bocsátását a... ( ) címre továbbítás útján. Alulírott kölcsönigénylő, a fenti nyilatkozatokat polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott, Kölcsönigénylő jelen dokumentum átadásával kijelentem és igazolom, hogy az igényelt banki kölcsönről kielégítő tájékoztatást kaptam igazolom, hogy a kölcsönigénylő-lapot, egyben tájékoztatót és nyilatkozatot átvettem Dátum:.., 201, hó.. nap 1. igénylő (nyilatkozattevő) aláírása 2. igénylő (nyilatkozattevő) aláírása kezes / zálogkötelezett aláírása kezes / zálogkötelezett aláírása A Bank ügynökén keresztül történő igénylés benyújtása esetén: Dátum:.., 201, hó.. nap Átvettem a Bank ügynökeként (aláírás) Előttem, mint tanú előtt (aláírás) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti igény elbírálásának várható időpontja: 201,.. hó.. nap. Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjában történő igénylés benyújtása esetén: Dátum:.., 201, hó.. nap Átvettem a Bank részéről (aláírás) Átvettem a Bank részéről (aláírás) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti igény elbírálásának várható időpontja: 201.., hó.. nap. 7/7

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez)

Hitelkérelem (lakossági hiteltermékekhez) 1 A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Igénylés dátuma: hó Hitelező ügyintéző neve: Tel: / Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÜGYLETHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Adóstárs: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: Születési hely:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK

Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni! AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK SZEMÉLYI ADATOK Kölcsön igénylés Forint Személyi kölcsön Rétköz Takarékszövetkezet 3.sz.melléklet Befogadás dátuma: Átvette:. Iktatószám: Tisztelt Hiteligénylő! Bizonyára már tájékozódott a kölcsön feltételeiről ismeri

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához

Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához 4.sz. melléklet: Vállalkozói hitelkérelem HitelintézetIntézmény Neve Fiókja.. Ikt.kelte:... Ikt. száma:. Ügyintéző:.. Hitelkérelem egyéni- és társas vállalkozások finanszírozásához Gazdálkodó adatai: Név,

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

Általános tudnivalók, fogalmak

Általános tudnivalók, fogalmak Általános tudnivalók, fogalmak 1. A kiutalás ügyfél általi elfogadása/visszautasítása Abban az esetben, ha Ön elfogadja a kiutalást, a Válaszlapot a Kiutalási Csomag kézhezvételétől számított 4 héten belül,

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben