I. Igénylő(k) Személyes adatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Igénylő(k) Személyes adatai"

Átírás

1 Fiók: Cím: Átvétel dátuma: Átvette: Telefon: 1. sz. melléklet Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés I. Igénylő(k) Személyes adatai Támogatott személy adatai Támogatott személy házastárs / élettárs adatai A támogatott személyek egymás között jogviszonya: Házastársi kapcsolatban élő Élettársi kapcsolatban élő Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési idő: Születési hely: Állampolgárság: Személy azonosító igazolvány típusa, száma: Lakcímkártya száma: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: Neme: Férfi Nő Családi állapot: Házas Élettársi viszony Egyedülálló: hajadon nőtlen elvált özvegy Gyermekek száma: fő Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési idő: Születési hely: Állampolgárság: Személy azonosító igazolvány típusa, száma: Lakcímkártya száma: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: Neme: Férfi Nő Gyermekek száma: Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem fő Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem Lakóhely: Elérhetőségi adatok Lakóhely: város/község város/község út/utca hsz út/utca hsz em/ajtó em/ajtó 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

2 Elérhetőségi adatok Vezetékes telefonszám: Mobil telefonszám: cím: Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Vezetékes telefonszám: Mobil telefonszám: cím: Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Tulajdonos Bérlő Tulajdonos Bérlő Családtag Egyéb Családtag Egyéb Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Levelezési cím: Levelezési cím: város/község város/község út/utca hsz út/utca hsz em/ajtó em/ajtó II. Igénylésre / ingatlanra vonatkozó adatok Az igényelt kedvezmény/támogatás típusa: Családok Otthonteremtési Kedvezménye Megelőlegezett Családok Otthonteremtési Kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás új lakás építése Adó-visszatérítési támogatás egylakásos lakóépület építése Adó-visszatérítési támogatás az építkezés helyéül szolgáló építési telek vásárlása (csak a családi ház építésének részeként) Az igényelt Családok Otthonteremtési Kedvezmény összege: Az igényelt Adó-visszatérítési támogatás összege: Családok Otthonteremtési Kedvezmény esetén a... város/község... kerület... utca... szám alatti, a... helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon tervezett új lakás építése új lakás vásárlása használt lakás/családi ház vásárlása használt lakás/családi ház bővítése Adó-visszatérítési támogatás esetén... város/község... kerület... utca... szám alatti, a... helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon tervezett Adó-visszatérítési támogatás új lakás építése Adó-visszatérítési támogatás egylakásos lakóépület építése Adó-visszatérítési támogatás építési telek vásárlása 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

3 Használt lakás vásárlása esetén a lakás vételára: Meglévő használt lakás bővítése esetén a bekerülési költség Új lakás vásárlása esetén a lakás teljes vételára: ÁFA és telekár nélkül: Új lakás építése esetén a lakás bekerülési költsége: ÁFA nélkül: Telekvásárlás esetén a telek teljes vételára: ÁFA nélkül: Fentiekből: Saját erő összege: Családok Otthonteremtési Kedvezmény igényelt összege: Lakáscélú kölcsön összege: Egyéb forrás: Új lakás építése, vásárlása esetén a kedvezménnyel érintett lakás nettó alapterülete:... nm A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete:... m 2 (Bővítés esetén a bővítési munkálatok megvalósulását követően). Az épített vagy vásárolt lakás/lakóház hasznos alapterülete:... m 2 III. Az igénylő(k) nyilatkozatai 1. Kijelentjük, hogy közös háztartásban élünk. Élettársi kapcsolat esetén a közös háztartásban élés időtartama:... év,... hónap. Az eltartott, meglévő gyermekek száma: Magzatok száma (a várandósság betöltött 12. hetét követően): fő fő A magzat megszületésének várható időpontja: 20 év hó nap 2. Családok Otthonteremtési Kedvezménye megnevezésű állami támogatást igényelünk mivel fiatal házaspárnak minősülünk egy kettő három születendő gyermekünkre tekintettel. Családok otthonteremtési kedvezménye megnevezésű állami támogatás összegének kiszámításánál figyelembe veendő gyermekek száma összesen: fő A kedvezménnyel érintett ingatlanba együttköltöző személyek száma összesen (az igénylőket is beleértve): fő 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

4 3. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a családok otthonteremtési kedvezményét olyan általunk eltartott és velünk közös háztartásban élő személy után igényeljük, aki után a lakásépítési támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelőlegező kölcsönt még nem vettünk igénybe. igénybe vettünk. A családi otthonteremtési kedvezményt - ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is - ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Ha a 16/2016.(II.10.) Korm. rendeletben és 17/2016. (II.10.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel a 16/2016.(II.10.) Korm. rendeletben és 17/2016. (II.10.) Korm. rendeletben vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető. Családok otthonteremtési kedvezményét igényelünk az alábbiakban felsorolt, eltartott gyermekeink után: Eltartott gyermek neve Gyermek születési hely/idő Gyermek adószáma Gyermek személyi száma Gyermek jogállása (vér szerinti/ örökbe fogadott/ gyámság alatt álló) Vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást (lakásépítési kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása, lakásépítési támogatás, családok otthonteremtési kedvezménye. a gyermek után már igénybevettük a gyermek után igénybe kívánjuk venni Ebben az esetben büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk arról, hogy korábbi állami támogatást már igénybe vettünk az alábbi gyermek(ek) után: 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

5 I II Gyermek neve: Adóazonosító jele: Születési hely, idő: Támogatási szerződés kelte: Támogatást folyósító hitelintézet neve: Támogatás összege: Támogatással érintett ingatlan település neve, helyrajzi száma: 4. Megelőlegezett Családok Otthonteremtési Kedvezménye igénybevétele esetén kijelentjük, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással nem rendelkezünk, és vállaljuk, hogy a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított igazolást erre vonatkozóan a kérelem benyújtásával egyidejűleg bemutatjuk. 5. Megelőlegezett Családok Otthonteremtési Kedvezménye esetén a fiatal házaspár támogatott személy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár - a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. vállalja, hogy amennyiben vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor - a kiállítást követő 60 napon belül - a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát a hitelintézet részére bemutatja. 6. A terhesség betöltött 12. hetét követő magzat, ikermagzat után igényelt Családok Otthonteremtési Kedvezménye esetén támogatott személy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa, vállalja, hogy a) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, b) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül az Polgári Bank Zrt. részére bemutatja. 7. Hozzájárulunk ahhoz, hogy saját és gyermekeink a 16/2016.(II.10.) 13. (1) bekezdése és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése szerinti adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan státusz, lakcím, postacím, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma és adóazonosító jel), valamint a családok otthonteremtési kedvezményére vagy Adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat a családok otthonteremtési kedvezménye vagy Adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Polgári Bank Zrt. hitelintézet átadja a kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére. 8. Egyéb együttköltöző családtagok száma:... fő Együttköltöző neve: Születési hely: Személyi szám: Adószám: Rokonság: 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

6 9. Tudomásul vesszük, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével vagy Adó-visszatérítési támogatással érintett lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. 10. Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy vásárlás esetén a családok otthonteremtési kedvezményének vagy Adó-visszatérítési támogatásnak folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a családok otthonteremtési kedvezménye vagy Adó-visszatérítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően a lakás lakóhelyünkként szolgál, és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül bemutatjuk a Polgári Bank Zrt. számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a támogatással épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési támogatása vagy Adó-visszatérítési támogatás folyósítása történt. 11. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével vagy Adó-visszatérítési támogatással érintett lakásban 10 évig életvitelszerűen kívánunk tartózkodni. 12. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével vagy Adó-visszatérítési támogatással érintett lakást a családok otthonteremtési kedvezménye vagy Adó-visszatérítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés, illetve 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet 24. (1) és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli. 13. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye vagy Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 16/2016. (II.10.) és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás, vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte. 14. Tudomásul vesszük, hogy a családok otthonteremtési kedvezménye vagy Adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő, vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, vagy bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy építési engedélyköteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő - 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Tudomásul vesszük, hogy ezen időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. 15. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Polgári Bank Zrt. a kedvezmény vagy támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenőrzése, valamint a kért kedvezmény folyósítása esetén a kedvezmény igénybe vételének nyilvántartása érdekében a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár) illetve az állami adóhatóság részére átadja az alábbi adatainkat: név, születési név, anyja neve, személyazonosító jel, adóazonosító jel, lakcím, valamint a támogatással érintett lakás címe, helyrajzi száma, a támogatással érintett szerződés ténye, összege. Hozzájárulunk továbbá ahhoz, hogy a Kormányhivatal és a Kincstár a kedvezmény vagy támogatás folyósítását végző Polgári Bank Zrt. kérésére a rólunk nyilvántartott adatokról tájékoztatást adjon. 16. Tudomásul vesszük, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Polgári Bank, a Kormányhivatal és a Kincstár a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg Magyar Államnak az Igénylőkkel szemben követelése áll fenn, vagy követelését érvényesíteni tudja. Tudomásul vesszük, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogainkra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentjük, hogy a fenti adatszolgáltatásunk önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul, aláírásunkkal hozzájárulunk adatainknak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 17. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a kedvezmény vagy támogatás igénylése feltételéül szabott büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataikat a Polgári Bank Zrt. a családok otthonteremtési kedvezményére vagy Adó-visszatérítési támogatásra való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje. 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

7 18. Tudomásul vesszük, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogainkra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentjük, hogy a fenti adatszolgáltatásunk önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásunkon alapul, aláírásunkkal hozzájárulunk adatainknak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 19. Kijelentem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatóját a hatályos kamattámogatott kölcsönökről és a családok otthonteremtési kedvezménye az Adó-visszatérítési támogatás feltételeiről nyomtatványát kézhez kaptam. 20. Kijelentem (kijelentjük), hogy az igénylésen megjelölt adatokban változás nem történt, a megadott személyi körülmények változatlanul fennállnak. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

8 IV. Építés esetén további nyilatkozatok 1. Új lakás építése esetén kijelentjük, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig a kedvezménnyel érintett ingatlan használatbavétel tudomásulvételére vagy használatba vételi engedély kiadására nem került sor. 2. Tudomásul vesszük, hogy új lakás építése, vagy vásárlása esetén a három, vagy több gyermek után járó összeg igénylése esetén a lakóhely létesítésére vonatkozó fenti kötelezettséget a támogatás összegéből épített, vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. 3. Tudomásul vesszük, hogy a családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételi feltétele, hogy - új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az általunk benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Polgári Bank Zrt. elfogadja. 4. Új lakás építése és meglévő lakás bővítése esetén vállaljuk, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatjuk az adott készültségi foknak megfelelő a Polgári Bank Zrt. által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a saját nevünkre, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás megvásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában az Polgári Bank Zrt. által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a kedvezmény utolsó részfolyósításáig bemutatjuk a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot. 5. Tudomásul vesszük, hogy a kedvezmény folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezménye és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére, vagy bővítésére már felhasználta. 6. Tudomásul vesszük, hogy a Polgári Bank Zrt. kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla Polgári Bank Zrt.-nél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy az állami adóhatóság igazolása alapján a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Építés esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák, meglévő lakás bővítése esetén kizárólag a kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatók el. 7. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az állami adóhatóság és az Polgári Bank Zrt. a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét, és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze, és annak eredményéről az Polgári Bank Zrt.-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse. 8. Tudomásul vesszük, hogy új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is. 9. Kijelentjük, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezünk tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa nem közeli hozzátartozónk vagy élettársam. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

9 V. Új lakás vásárlás esetén további nyilatkozatok 1. Tudomásul vesszük, hogy új lakás építése, vagy vásárlása esetén a három, vagy több gyermek után járó összeg igénylése esetén a lakóhely létesítésére vonatkozó fenti kötelezettséget a támogatás összegéből épített, vagy vásárolt lakásban kell teljesíteni. 2. Lakásvásárlás esetén kijelentjük, hogy az eladó nem közeli hozzátartozónk és nem élettársunk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha-és nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a mostoha- és a nevelő szülő, valamint a testvér) 3. Lakás vásárlása esetén kijelentjük, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor mint igénylők nem állunk az eladóval tulajdonosi kapcsolatban. 4. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető. 5. Új lakás vásárlása esetén nyilatkozunk arról, hogy legkésőbb a kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevünkre szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított - a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó - számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) az Polgári Bank Zrt. részére bemutatjuk. 6. Tudomásul vesszük, hogy új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés akkor köthető, ha az új lakás a műszaki állapotára tekintettel - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. 7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező új lakás vásárlás esetén a támogatási szerződés megköthető, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

10 VI. Használt lakás vásárlás esetén további nyilatkozatok 1. Lakásvásárlás esetén kijelentjük, hogy az eladó nem közeli hozzátartozónk és nem élettársunk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha-és nevelt gyermek, az örökbe fogadó-, a mostoha- és a nevelő szülő, valamint a testvér) 2. Lakás vásárlása esetén kijelentjük, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor mint igénylők nem állunk az eladóval tulajdonosi kapcsolatban. 3. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár- különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítjük. 4. Kijelentjük, hogy - lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével - más lakásban legfeljebb 50 % tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor. Az ingatlan adatai: Hitelcél / fedezeti ingatlan címe:... Helyrajzi száma:... Ingatlan: belterületi külterületi Ingatlan osztatlan közös tulajdonú igen nem Ingatlan jellege: családi ház lakótelepi társasházi lakás nem lakótelepi társasházi lakás sorházi lakás ikerház üdülő Lakóház, lakás alapterülete:... nm Ingatlan tehermentes: igen nem: teher jellege: jelzálog elidegenítési és terhelési tilalom elővásárlási jog Az ingatlan tulajdonosai: öröklési jog haszonélvezeti jog egyéb:... Név:... Tulajdoni hányad:... Név:... Tulajdoni hányad:... Név:... Tulajdoni hányad:... Név:... Tulajdoni hányad: Az igénylő(k) kijelentik, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évben tulajdonunkban álló lakást, vagy tulajdoni hányadot nem értékesítettünk értékesítettünk mely(ek) eladási ára a mellékelt adásvételi szerződés(ek) alapján... forint, azaz... forint. 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

11 Az 5 éven belül értékesített lakásnak a vételára csökkenthető: az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának összegével a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás összegével az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összegével a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével Az eladási árból... összeget a bekerülési költség, illetve a vételár kiegyenlítésére legkésőbb a támogatás igénybevételéig felhasználjuk. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben 5 éven belül lakást/tulajdoni hányadot értékesítettünk, az adásvételi szerződést, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumokat a kérelem elbírálásához a banknak be kell nyújtanunk. Tudomásul vesszük, hogy használt lakás vásárlása esetén, ha az igénylő, illetve az együttköltöző a családok otthonteremtési kedvezménye igénylését megelőző 5 éven belül lakást (tulajdoni hányadot) értékesített, úgy a kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a vételár különbözet mértékét. A különbözet meghatározása során figyelembe vehetők az eladási árat csökkentő előzőekben felsorolt - tételek. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

12 VII. Bővítés esetén további nyilatkozatok 1. Az igénylő(k) kijelentik, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek, 2. Kijelentjük, hogy az építési tevékenységet végző nem közeli hozzátartozónk vagy élettársam, valamint az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezikünk tulajdonnal 2. Kijelentjük, hogy a bővítésimunkáltok jelenkérelem benyújtása előtt nem kezdtük meg. 3. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy bővítés esetén a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjától a családok otthonteremtési kedvezménye nyújtásáról szóló szerződés szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően saját magunk és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történik. 4. Tudomásul vesszük, hogy a családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételi feltétele, hogy - új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az általunk benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Polgári Bank Zrt. elfogadja. 5. Új lakás építése és meglévő lakás bővítése esetén vállaljuk, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatjuk az adott készültségi foknak megfelelő a Polgári Bank Zrt. által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a saját nevünkre, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás megvásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában az Polgári Bank Zrt. által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a kedvezmény utolsó részfolyósításáig bemutatjuk a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot. 6. Tudomásul vesszük, hogy meglévő használt lakás bővítése esetén a családok otthonteremtési kedvezménye nem haladhatja meg a Korm. rendelet 3. (1) h) pont ha) alpontja szerinti számlával igazolt bekerülési költség 50 %-át. Erre tekintettel vállaljuk, hogy a hitelintézet részére készültségi fok arányosan a bekerülési költség legalább 70%-a erejéig teljesítünk számlabemutatási kötelezettséget. a bekerülési költség 70%-a erejét meghaladóan mutatunk be számlát, legalább... értékben. 7. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a bővített lakás hasznos alapterületének el kell érnie a meglévő és vállalt gyermekek számától függő Korm. rendelet szerinti alsó értéket. 8. Tudomásul vesszük, hogy a kedvezmény folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezménye és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére, vagy bővítésére már felhasználta. 9. Tudomásul vesszük, hogy a Polgári Bank Zrt. kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla Polgári Bank Zrt.-nél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanykéntszerepel, vagy az állami adóhatóság igazolása alapján a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Építés esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák, meglévő lakás bővítése esetén kizárólag a kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatók el. 10. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az állami adóhatóság és az Polgári Bank Zrt. a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét, és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze, és annak eredményéről az Polgári Bank Zrt.-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse. 11. Az igénylő - lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével - más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona - a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül - szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor. 1. sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

13 12. Az igénylő(k) kijelentik, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évben tulajdonunkban álló lakást, vagy tulajdoni hányadot nem értékesítettünk értékesítettünk mely(ek) vételára a mellékelt adásvételi szerződés(ek) alapján... forint, azaz... forint. Az 5 éven belül értékesített lakásnak a vételára csökkenthető: az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárának összegével a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás összegével az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összegével a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összegével Az eladási árból... összeget a bekerülési költség, illetve a vételár kiegyenlítésére legkésőbb a támogatás igénybevételéig felhasználjuk. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben 5 éven belül lakást/tulajdoni hányadot értékesítettünk, az adásvételi szerződést, valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumokat a kérelem elbírálásához a banknak be kell nyújtanunk. Tudomásul vesszük, hogy használt lakás vásárlása esetén, ha az igénylő, illetve az együttköltöző a családok otthonteremtési kedvezménye igénylését megelőző 5 éven belül lakást (tulajdoni hányadot) értékesített, úgy a kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a vételár különbözet mértékét. A különbözet meghatározása során figyelembe vehetők az eladási árat csökkentő előzőekben felsorolt - tételek. 13. Tudomásul vesszük, hogy ha lakás bővítése során az azonos számlakibocsátó által kiállított számlák alapján visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést - a folyósítást megelőzően bemutatja. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

14 VIII. Adó-visszatérítési támogatás esetén további nyilatkozatok 1. Tudomásul vesszük, hogy az Adó-visszatérítési támogatás igénybevételi feltétele, hogy - új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az általunk benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Polgári Bank Zrt. elfogadja. 2. Kijelentjük, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezünk tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa nem közeli hozzátartozónk vagy élettársam. 3. Új lakás építése és meglévő lakás bővítése esetén vállaljuk, hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatjuk az adott készültségi foknak megfelelő a Polgári Bank Zrt. által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a saját nevünkre, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás megvásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában az Polgári Bank Zrt. által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a kedvezmény utolsó részfolyósításáig bemutatjuk a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot. 4. Tudomásul vesszük, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy az Adó-visszatérítési támogatás és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére, vagy bővítésére már felhasználta. 5. Tudomásul vesszük, hogy a Polgári Bank Zrt. kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla Polgári Bank Zrt.-nél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy az állami adóhatóság igazolása alapján a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Építés esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák, meglévő lakás bővítése esetén kizárólag a kérelem benyújtását követően kiállított számlák fogadhatók el. 6. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az állami adóhatóság és az Polgári Bank Zrt. a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét, és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze, és annak eredményéről az Polgári Bank Zrt.-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse. 7. Nyilatkozunk, hogy Lakás építése, építtetése esetén kijelentem, hogy nem kötöttem vagy az építési munkák befejezéséig nem kötök olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és részemre történő átadására köteles. 8. Tudomásul vesszük, hogy új lakás vásárlásához igényelhető adó-visszatérítési támogatásra szerződés akkor köthető, ha az új lakás a műszaki állapotára tekintettel - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Kelt:..., év... hó... nap. Igénylővel együtt költöző egyéb családtag Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

15 IX. Nem magyar állampolgárok esetén további nyilatkozatok 1. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kedvezménnyel építeni, vásárolni kívánt lakásban életvitelszerűen kívánunk tartózkodni. 2. Tudomásul vesszük, hogy a nem magyar állampolgár támogatott személy részére a családok otthonteremtési kedvezménye a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig a hitelintézet részére igazoljuk. 3. Vállaljuk, hogy tartózkodási jogosultságunkban bekövetkezett változást 8 napon belül a hitelintézet részére bejelentjük. Kelt:..., év... hó... nap. Előttünk, mint tanúk előtt: sz. melléklet - Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. Terméktájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről használt lakás vásárlásra, bővítésre A vissza nem térítendő támogatást a lakáscélú támogatásról szóló 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet szabályozza

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját:

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját: A Bank tölti ki! Iktató szám: Értékesítő: Banki azonosító: Az átvétel dátuma: KÉRELEM CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu I. ADATLAP CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY / ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T T á m o g a t o t t h i t e l i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB (ügylet) azonosító * : Ügyfél azonosító * : Támogatott hitel típusa: FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 1

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt Hatályos 2016.02.01-től a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítő munka Döntési dokumentumok

Részletesebben

Tájékoztató készítésének dátuma:

Tájékoztató készítésének dátuma: Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSI NYOMTATVÁNY

TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSI NYOMTATVÁNY TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSI NYOMTATVÁNY IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghiteltartozásainak csökkentése céljából a 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatás

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő személyi adatai

Részletesebben

I/a. Igénylők adatai Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt, támogatást igénylő 1 1.

I/a. Igénylők adatai Bank tölti ki! ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ Kedvezményt, támogatást igénylő 1 1. CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, JCSK001_09 MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 4. számú melléklet Kérelem és nyilatkozat Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt otthonteremtő kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők és vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és/vagy adó-visszatérítési támogatás és kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatás 1 iránt

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) általános tájékoztató

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) általános tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) általános tájékoztató 2016. február 11-től a CSOK állami kedvezményeket jelent amit lakáscéljaink megvalósításához vehetünk fel meglévő vagy vállalt gyermekek

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 08 21/C 3.000,-Ft illetékcsekk KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat

Kérelem és nyilatkozat 2. sz. melléklet Kérelem és nyilatkozat Új lakást építők/vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és/vagy adó-visszatérítési támogatás és/vagy három vagy többgyermekes családok új lakás építése/vásárlása

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem Hajdú TAKARÉK Takarékszövetkezet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Részletesebben

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot:

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Adó-visszatérítési támogatás igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlók Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatása és kapcsolódó otthonteremtési

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők és vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatás 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt otthonteremtő

Részletesebben

K É R E L E M OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT. Az igényelt támogatás adatai

K É R E L E M OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT. Az igényelt támogatás adatai K É R E L E M OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT Az igényelt támogatás: Az igényelt támogatás adatai Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) a CSOK-ot új lakás vásárlása, építése

Részletesebben

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén)

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig)

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. A kérelmező adatai: K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) Neve:... Születéskori neve:.... Anyja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd Tartalomjegyzék 253/2012. (IX. 11.) Korm. 254/2012. (IX. 11.) Korm. 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF 7/2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM. a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz

1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM. a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz 1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz I. Személyes adatok 1. Név 2. Születési név 3. Születési hely,

Részletesebben

MKB Bank Zrt. (2016. október 7-től)

MKB Bank Zrt. (2016. október 7-től) MKB Fiók: Szerződésazonosító: Kérelem átvétel dátuma 1 (dátumbélyegző): K É R E L E M OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT Az igényelt támogatás: Az igényelt támogatás adatai Családi

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Igénylő 1 Igénylő 2. Családi állapot: Házas. Gyermekét egyedül neveli: igen nem. Elérhetőségi adatok. Állandó lakcím:

Igénylő 1 Igénylő 2. Családi állapot: Házas. Gyermekét egyedül neveli: igen nem. Elérhetőségi adatok. Állandó lakcím: Pannon Takarék Bank Zrt. Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására... (a továbbiakban: Kedvezményezett2)

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására... (a továbbiakban: Kedvezményezett2) amely egyrészről Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzék száma:

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél (a továbbiakban: Bank) 2016. február 11. napjától igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzékszám: 05-02-000267 cégbíróság:

Részletesebben

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:...

KÉRELEM. Települési támogatás megállapításához. Születési helye:...anyja neve:... Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:... 1. melléklet a 8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /... /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok

Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél (a továbbiakban: Bank) igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2017.(...) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási helye:..

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Ügyintéző: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok Hatályos: 2014.02.28 I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról 1. oldal 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2012. (VIII. 31.)rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2012. (VIII. 31.)rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2012. (VIII. 31.)rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben