N Y I L A T K O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N Y I L A T K O Z A T"

Átírás

1 N Y I L A T K O Z A T T á m o g a t o t t h i t e l i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB (ügylet) azonosító * : Ügyfél azonosító * : Támogatott hitel típusa: FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2 FHB Államilag Támogatott lakáshitel 3 A támogatott hitellel érintett ingatlan címe: Az együttköltöző személyek száma (az igénylőkkel együtt): fő Az eltartott gyermekek száma:.. fő Név Születési hely Személyi szám Adóazonosító Gyermek jogállása 4 Egyéb együttköltöző családtagok száma összesen: fő Sorszám Név Születési hely Személyi szám Rokonsági fok Kijelentem, hogy a támogatott hitellel érintett szerinti ingatlan alábbiakban részletezett tulajdoni hányadának tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek) (lesznek) 5 a mellékelt megállapodás 6 szerint: Sorszám Név Tulajdoni hányad 4. I. Nyilatkozatok FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel igénylése esetén Nyilatkozatok FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel és FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel igénylése esetén 7 : A. Lakás vásárlása esetén Lakás vásárlása esetén kijelentem, hogy a) az eladó nekem nem hozzátartozóm (a Polgári Törvénykönyv 8: (1) pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, illetve féltestvér is, hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa). b) ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, én, mint igénylő az eladó jogi személlyel, jogi személyiség nélküli társasággal vagy egyéni vállalkozással tulajdonosi kapcsolatban nem állok. Vállalom, hogy lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt bankszámlára/ fizetési számlára ideértve amennyiben *A Bank tölti ki! 1 Támogatási időszak 5 év. 2 Három vagy több gyermekes családok részére, Családok Otthonteremtési Kedvezménye támogatás mellé, 25 éves támogatási időszakkal vehető igénybe. 3 Támogatási időszak 20 év. 4 Vér szerinti, örökbe fogadott, gyámság alatt álló (gyámság alatt álló gyermekként csak az fogadható el, aki az igénylővel legalább 1 éve együtt él, és általa eltartott) 5 A korszerűsíteni, bővíteni kívánt ingatlanban a jogszabály által elvárt tulajdoni aránnyal a kérelem benyújtása időpontjában kell, hogy rendelkezzen az igénylő. 6 A megállapodást csak akkor kell mellékelni, ha a telek nem az építőké, illetve az építők között kedvezményre nem jogosult személy is szerepel. 7 FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vagy FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel igénylése esetén kérjük kitölteni. FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel igénylése vagy FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén az I. pontban lévő nyilatkozatokat teszi az igénylő. 1

2 a vételár ügyvédi letéti számlára kerül megfizetésre, akkor az ügyvédi letéti számlára teljesítem, tehát a vételár készpénzben teljesített összege nem haladhatja meg a vételár 10%-át. Tudomásul veszem, amennyiben Családok Otthonteremtési Kedvezményét igényeltem és az elutasításra került, akkor FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelre sem vagyok jogosult. 4. Kijelentem, hogy új lakás vásárlása esetén: a) FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem nyújtottam be használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt,, azt legkésőbb a támogatási időszak végig bemutatom, FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem nyújtottam be használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles vagyok a hitelintézet felé bemutatni. b) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően, az adott készültségi foknak megfelelő az adásvételi szerződésben szereplő vételárat tartalmazó, saját nevére szóló számlákat a Bank részére bemutatom. B. Építési jellegű munkák esetén Építés esetén kijelentem, hogy az ingatlanra végleges használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt építési hatóság még nem adott ki. Tudomásul veszem, hogy a kamattámogatott kölcsönt csak a végleges használatba vételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt elvégzett munkák, igénybe vett szolgáltatások, beépített anyagok, - ideértve az ideiglenes használatba vételi engedélyben a végleges használatba vételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel igazoló hatósági bizonyítvány tudomásulvételének feltételeként az építési hatóság által előírtakat is finanszírozására lehet igénybe venni. Építés esetén kijelentem, FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén, a használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, legkésőbb a támogatási időszak végig bemutatom FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén, a használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles vagyok a hitelintézet felé bemutatni. Kijelentem, hogy FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel esetén, a július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel igen, de használatba vételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új összkomfortos lakás építése, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában meg nem kezdett korszerűsítési munkálatokra igényelt kamattámogatott kölcsön esetén legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig a kamattámogatási kölcsönszerződésben foglalt ütemezés megtartása mellett a Számlákat bemutatom: a) a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról (illetve közvetlen támogatások, vagy kamattámogatott kölcsön igénylése esetén, ha a kölcsön és/vagy a közvetlen támogatások (együttes) összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő részéről), a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat, b) használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás vásárlása és továbbépítése - esetén a fentieken túl a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat. 4. Tudomásul veszem, hogy a Bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a Számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a Számla kibocsátója az előző időpontban az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a Számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a Számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a Számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. 5. Kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201 évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesültem: igen, melynek mértéke.. Ft nem C. Minden hitelcél esetén Tudomásul veszem, hogy az otthonteremtési kamattámogatás csak egy alkalommal vehető igénybe. Tudomásul veszem, hogy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját magam - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepelek ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem szerepelek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozásom. 4. Kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy új lakás építése, vásárlása vagy használt lakás vásárlása esetén legkésőbb a hitelcél megvalósulását követő 1 éven belül a lakásban, a lakóingatlanban lakóhelyet létesítek, és az legalább a jogszabály szerinti kamattámogatott időszak végéig lakóhelyemként szolgál, valamint a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül bemutatom a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 5. Kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy korszerűsítés, vagy bővítés esetén a hitelcél szerinti lakóingatlan legalább a jogszabály szerinti kamattámogatott időszak végéig lakóhelyemként szolgál. 6. Alulírott nem támogatott személy kölcsönadós kijelentem, hogy a támogatott személyek legalább egyikének (. (név)) a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagyok. 2

3 Sorszám Név Születési hely Rokonsági fok Kijelentem, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/201 (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alatt igénybe vettem nem vettem igénybe Vállalom, hogy o otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a későbbiekben sem veszek igénybe, o nem támogatott személy kölcsönadósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepelek, o az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesítek. II. Nyilatkozatok Államilag Támogatott Lakáshitel igénylése esetén 8 A. Lakás vásárlása esetén Lakás vásárlása esetén kijelentem, hogy a) az eladó nekem nem közeli hozzátartozóm (a Polgári Törvénykönyv 8: (1) pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér). b) ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, én, mint igénylő az eladó jogi személlyel, jogi személyiség nélküli társasággal vagy egyéni vállalkozással tulajdonosi kapcsolatban nem állok. c) A készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően, az adott készültségi foknak megfelelő az adásvételi szerződésben szereplő vételárat tartalmazó, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő számlákat, egyszerűsített számlákat a Bank részére bemutatom. B. Építési jellegű munkák esetén Építés esetén kijelentem, hogy az ingatlanra végleges használatba vételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt építési hatóság még nem adott ki. Tudomásul veszem, hogy a kamattámogatott kölcsönt csak a végleges használatba vételi engedély vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt elvégzett munkák, igénybe vett szolgáltatások, beépített anyagok, - ideértve az ideiglenes használatba vételi engedélyben a végleges használatba vételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel igazoló hatósági bizonyítvány tudomásulvételének feltételeként az építési hatóság által előírtakat is finanszírozására lehet igénybe venni. Építés esetén kijelentem, hogy legkésőbb a kamattámogatott kölcsön utolsó részfolyósításáig a kamattámogatási kölcsönszerződésben foglalt ütemezés megtartása mellett - a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt bemutatom. Kijelentem, hogy a január 31-ét követően kiadott építési engedéllyel igen, de használatba vételi engedéllyel vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új összkomfortos lakás építése, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában be nem fejezett korszerűsítési munkálatokra igényelt kamattámogatott kölcsön esetén, a készültségi fokkal arányos, folyósítást megelőzően, az adott készültségi foknak megfelelő Számlákat bemutatom: a) a Bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról (illetve közvetlen támogatások és kamattámogatott kölcsön együttes igénylése esetén, ha a kölcsön és/vagy a közvetlen támogatások (együttes) összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő részéről), a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat, b) használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás vásárlása és továbbépítése - esetén a fentieken túl a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat. 4. Tudomásul veszem, hogy a Bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a Számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Amennyiben a Számla kibocsátója az előző időpontban az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a Számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a Számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a Számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. 5. Kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 201 évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesültem: igen, melynek mértéke.. Ft nem C. Minden hitelcél esetén Alulírott építkező/lakást vásárló igénylő, úgyis mint az eltartott gyermek(ek) törvényes képviselője és egyéb együttköltöző családtag kijelentem, hogy a tulajdonomban álló lakást/ lakás tulajdoni hányadot (továbbiakban együtt: lakás) az elmúlt 5 éven belül 8 Államilag Támogatott Lakáshitel igénylése esetén kérjük kitölteni. Államilag Támogatott Lakáshitel igénylése esetén a II. pontban lévő nyilatkozatokat teszi az igénylő 3

4 nem értékesítettem értékesítettem és a lakás eladási árát, csökkentve az alulírt tételekkel felhasználom nem használom fel a) az értékesített lakás eladási ára:.. Ft, azaz... forint. b) az értékesített lakást terhelő- és a lakás eladása érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati és/vagy munkáltatói támogatás, lakáscélú hitelintézeti kölcsön összesen:.. Ft, azaz forint. c) a számlával igazolt ingatlan-közvetítői jutalék összege:.. Ft, azaz.. forint. d) építés esetén a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételára: Ft, azaz. forint. e) a vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-a 9 :... Ft, azaz. forint. f) vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére kifizetett összege Ft, azaz... forint. g) a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összege:.. Ft, azaz.. forint. Alulírott igénylő, az igénylő házastársa, élettársa, úgyis, mint szülői felügyeletem alatt álló kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője, továbbá az igénylővel együttköltöző családtag kijelentem, hogy: a) Az pont szerinti lakóingatlanba beköltözök b) A pont szerinti lakóingatlanon kívül lakástulajdonnal, állandó lakáshasználati joggal rendelkezem nem rendelkezem, lízingbe vett lakással rendelkezem nem rendelkezem, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelem van folyamatban nincs folyamatban, önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyom van nincs. c) Gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetéstől tartósan eltérő célra használt lakástulajdonom van nincs d) Legfeljebb az alábbi lakástulajdonnal rendelkezem: együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányadom van egy olyan kis lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonomba igen nem tulajdonomban lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte igen nem a lakás jelen kérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonomba és a haszonélvező bent lakik igen nem lakáscsere esetén, a csereszerződés tárgyát képző lakással igen nem Kötelezettséget vállalok arra vonatkozóan, hogy a hitelcél szerinti a lakóingatlanban lakóhelyet létesítek, valamint bemutatom a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 4. Alulírott kijelentem, hogy a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI.2) Korm. rendelet szerinti állami támogatással érintett kölcsönt, illetve a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/200 (I.3) Korm. rendelet szerinti kiegészítő / jelzáloglevél kamattámogatott kölcsönt (a továbbiakban együttesen: Előző kölcsön) igénybe vettem nem vettem igénybe. Amennyiben a fent felsorolt támogatott kölcsönök bármelyikével rendelkezem, kötelezettséget vállalok arra, hogy ha jelen kölcsön igénylés alapján szerződéskötésre, és a kölcsön folyósítására kerül sor, úgy az (új) kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül az Előző kölcsönt visszafizetem. 5. Alulírott nem támogatott személy kölcsönadós kijelentem, hogy a támogatott személyek legalább egyikének (. (név)) a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagyok. Sorszám Név Születési hely Rokonsági fok 9 Abban az esetben vehető figyelembe, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg. 10 Abban az esetben vehető figyelembe, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg. 4

5 Vállalom, hogy o a(z) új kölcsönszerződés futamideje alatt nem támogatott személy kölcsönadósként további állami támogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepelek, o a jelen kölcsönigénylés alapján kötött állami támogatott kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesítek. III. Közös nyilatkozatok mindkét támogatott hitel esetén Tudomásul veszem, hogy a tulajdoni hányadok megszerzését az épített, vásárolt lakásban a hitelcél megvalósulását követően, korszerűsíteni vagy bővíteni kívánt lakásban a kérelem benyújtásának időpontjában, a hitelintézet a TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrizni fogja, mely adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatási díjat az igénylő köteles megfizetni. Tudomásul veszem, hogy a minimálisan előírt 50%-os tulajdonosi hányad meglétét építés vagy vásárlás esetén a tulajdonjog bejegyzést követő 30 napon belül be kell jelentenem a Bank felé, míg korszerűsítés vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásának időpontjában kell igazolni. Élettársi kapcsolat esetén kijelentem, hogy egymással házasságot nem kötöttünk, együtt, közös háztartásban, valamint érzelmi és gazdasági közösségben élünk, melynek kezdete:.. (dátum), vagy időtartama: 0-5 év 5 év felett. 4. Alulírott igénylő, az igénylő házastársa, élettársa, úgyis, mint szülői felügyeletem alatt álló kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője, továbbá az igénylővel együttköltöző családtag hozzájárulok, hogy a) a Bank a személyazonosító adataimat (név, leánykori név, anyja neve), az állampolgárságra vagy hontalanságra vonatkozó adatot, lakcímet és postacímet, személyazonosító igazolvány vagy úti okmány számát, adóazonosító jelemet, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat (a támogatással érintett lakás címe, helyrajzi száma, a támogatással érintett szerződés ténye, összege) a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából átadja a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár), építés/új lakás vásárlás/korszerűsítés esetén a Kincstár és az állami adóhatóság részére, valamint, hogy b) az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a Bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse, továbbá hogy c) a Kincstár a támogatások folyósítását végző bármely hitelintézet kérésére a rólam nyilvántartott adatokról tájékoztatást adjon. 5. Alulírott kijelentem, hogy az együttköltözőként megjelölt személyekkel a hitelcél ingatlanba együtt költözünk, illetve korszerűsítés vagy bővítés esetén jelenleg is együtt lakunk, és a kamattámogatást az ott felsorolt gyermekek személyére és számára tekintettel kérjük. igen nem 6. Alulírott tudomásul veszem, hogy az állami adóhatóság a támogatás felhasználásának jogszerűségét a helyszínen, akár a lakásban is ellenőrizheti, és annak eredményéről a Bankot, valamint a Kormányhivatalt tájékoztatja. 7. Alulírott tudomásul veszem, hogy amennyiben a Bank az igénylést elutasítja, a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kérelmet nyújthatok be a Kormányhivatalhoz az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül. Első fokon a Kormányhivatal, másodfokon a Kincstár jár el. A Kormányhivatalhoz benyújtott kérelem vizsgálatához a Kormányhivatal megkeresésére a Bank 8 napon belül csatolni köteles a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát. Ezen iratokon szereplő adatok, illetve az iratok tekintetében a Bankot az átadásra felhatalmazom. 8. Alulírott kijelentem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott lakáscélú támogatásokról szóló ügyfél tájékoztatót átvettem, annak tartalmát megismertem és jelen kérelmemet/nyilatkozatomat az ebben foglaltak, illetőleg a vonatkozó hatályos jogszabály figyelembevételével tettem. igen nem 9. Nem magyar állampolgár igénylő esetén büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kamattámogatással építeni, vásárolni kívánt lakásban életvitelszerűen kívánok tartózkodni. 11 igen nem 11 Jelen pont csak akkor töltendő ki, ha az igénylő, illetve házastársa nem EGT tagállami nem magyar állampolgárok. Ha az igénylő az itt írtak szerint nem magyar állampolgár, de házastársa magyar állampolgár, akkor a pont kitöltése nem kötelező. 5

6 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:.,. év... hó. nap igénylő úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője.. az igénylővel együttköltöző házastárs / élettárs úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője további együttköltöző (nem gyermek) családtag.. további együttköltöző (nem gyermek) családtag nem támogatott személy hiteladós nem támogatott személy hiteladós Tanúk: Név Lakcím Szem. ig. szám Aláírás Tanuk hiányában cégszerű aláírás 6

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Fészekrakó kölcsönt kérelmező magánszemély részére nyújtható állami készfizető kezességvállalás igénylése céljából lakás építéséhez, vásárlásához FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:*

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő személyi adatai

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

I. Igénylő(k) Személyes adatai

I. Igénylő(k) Személyes adatai Fiók: Cím: Átvétel dátuma: Átvette: Telefon: 1. sz. melléklet Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés I. Igénylő(k) Személyes adatai Támogatott személy adatai Támogatott

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. Terméktájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről használt lakás vásárlásra, bővítésre A vissza nem térítendő támogatást a lakáscélú támogatásról szóló 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet szabályozza

Részletesebben

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját:

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját: A Bank tölti ki! Iktató szám: Értékesítő: Banki azonosító: Az átvétel dátuma: KÉRELEM CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt Hatályos 2016.02.01-től a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké

Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké A lakáscélú kölcsön kamatainak megfizetéséhez nyújtott, 134/2009. Kormányrendelet

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlók Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatása és kapcsolódó otthonteremtési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak

Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak Frissítve: 2015.09.27. Szerző: BankRáció csapat Mit kell tudni a kamattámogatott hitelről? 2009. július 1-től megszűnt minden addigi közvetlen állami lakástámogatási

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e, m e g e l ő l e g e z e t t C s a l á d o k O t t h o n t e r e m t é s i K e d v e z m é n y e i g é n y l é

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig)

K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) 8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez 1. A kérelmező adatai: K É R E L E M INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS (benyújtása tárgy év szeptember 15. napjáig) Neve:... Születéskori neve:.... Anyja

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok Hatályos: 2014.02.28 I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Tájékoztató készítésének dátuma:

Tájékoztató készítésének dátuma: Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! Köszönjük,

Részletesebben

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó

Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. melléklet a 21/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez: Kérelem nyilatkozat első lakáshoz jutók támogatásához (lakásvásárláshoz, lakásépítéshez)* *a megfelelő aláhúzandó 1. A kérelmező feleség (

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK/KEDVEZMÉNYEK

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK/KEDVEZMÉNYEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK/KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. április 26-tól beadott kérelmek esetén Kedves Ügyfelünk! Az alábbi tájékoztatóval ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani Önnek, hogy lakásvásárlás, építés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2012. április 14-től) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához

B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához I. Személyi adatok 1. Név Igénylő 1 Házastárs 2 2. Születési név 3. Anyja neve 4. Születési hely, idő 5. Személyi szám 6. Adóazonosító jel 7. Személyi igazolvány

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2017. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 4. számú melléklet Kérelem és nyilatkozat Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítő munka Döntési dokumentumok

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! A fiatalok, valamint

Részletesebben

A Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

A Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM. a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz

1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM. a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz 1. melléklet a 13/2014. (IX.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a Letenye Város Önkormányzata által nyújtható helyi lakáscélú támogatáshoz I. Személyes adatok 1. Név 2. Születési név 3. Születési hely,

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz 6 sz. melléklet Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím:...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító: ), mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban:hitelintézet),

Részletesebben

K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez

K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez A kérelmező adatai: K é r e l e m n o r m a t í v lakásfenntartási támogatás igénybe vételéhez a) neve: születési neve: b) születési helye, ideje: c) anyja neve: állampolgársága: d) bejelentett lakóhelye:

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. lakásfelújítási kölcsönök. különös feltételei AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben