Kérelem és nyilatkozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem és nyilatkozat"

Átírás

1 2. sz. melléklet Kérelem és nyilatkozat Új lakást építők/vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és/vagy adó-visszatérítési támogatás és/vagy három vagy többgyermekes családok új lakás építése/vásárlása érdekében felvenni kívánt kölcsöne megfizetéséhez igényelt otthonteremtési kamattámogatása 1 iránt 2 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti állami támogatások igénybevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi kérelmet és nyilatkozatot teszem(szük) büntetőjogi felelősségem(ünk) teljes tudatában: I. Adatlap 1.1 Támogatásra vonatkozó adatok CÉLJA Új lakás vásárlása vagy új lakásra csere TÍPUSA Új lakás építése Új lakás építésének helyszínéül szolgáló építési telek vásárlása 3 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Megelőlegezett Családi Otthonteremtési Kedvezmény Adó-visszatérítési támogatás 4 Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása CSOK igényelt összege Adó-visszatérítési támogatás igényelt összege Otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön igényelt összege és futamideje 5 Lakáscél megvalósításához nem a Sopron Bank Zrt.-től igényelt kölcsön összege Lakáscél megvalósítását finanszírozó hitelintézet megnevezése Ft Ft Ft ÉV Ft 1 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti támogatások. 2 A nyomtatványt kékszínű golyóstollal szíveskedjék kitölteni. Kérjük, hogy a több választási lehetőség esetén az Önre/önökre vonatkozót egyértelmű aláhúzással jelölje. 3 Kizárólag adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén választható! 4 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet , egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb ig igényelhető. 5 Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön összege nem haladhatja meg a tízmillió forintot, futamideje a 20 évet

2 1.2 Igénylő 1. adatai Neve Születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgárságra illetve jogállásra vonatkozó adatok Állampolgársága 6 :.. Hontalan e Postacíme Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele Családi Állapota Házas Bejegyzett élettársi/ Élettársi viszony kezdete. Egyedülálló Igénylő 2. adatai (Igénylő I. házastársa, élettárs, bejegyzett élettárs adatai) Neve Születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Állampolgárságra, illetve jogállásra vonatkozó adatok Állampolgársága.. Hontalan e Postacíme Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele Családi Állapota Házas Bejegyzett élettársi/ Élettársi viszony kezdete. Egyedülálló 1.4 Gyermek(ek) adatai Igénylő által eltartott gyermekek száma, ebből Támogatásban részesült 8 Támogatásban még nem részesült 12. terhességi hetet betöltött 6 Egy természetes személy vagy rendelkezik valamilyen állampolgársággal(okkal) vagy hontalan. 7 Az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa. 8 Aki után már a CSOK-ot, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy azt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek. 2

3 gyermekek száma (magzat, iker magzat) Vállalt gyermekek száma A gyermekek közül a támogatással érintett gyermek(ek) adatai 1. gyermek adatai Gyermek vérszerinti örökbefogadott Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő Állampolgárság illetve jogállásra vonatkozó adatok e Posta címe Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele A gyermekre korábban támogatás igénybevételre került Támogatás igénybevétel időpontja Támogatás összege Támogatást folyósító bank megnevezése Támogatással érintett ingatlan címe Támogatással érintett ingatlan települése és helyrajzi száma Állampolgársága.. Hontalan igen nem 2. gyermek adatai Gyermek vérszerinti örökbefogadott Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő Állampolgárság illetve Állampolgársága.. jogállásra vonatkozó adatok Hontalan 9 Gyermekvállalásra tekintettel a CSOK-ot kizárólag fiatal házaspár (olyan házastársak, akik közül a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) igényelheti. Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő, kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja. 3

4 e Posta címe Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele A gyermekre korábban támogatás igénybevételre került Támogatás igénybevétel időpontja Támogatás összege Támogatást folyósító bank megnevezése Támogatással érintett ingatlan címe Támogatással érintett ingatlan települése és helyrajzi száma igen nem 3. gyermek adatai Gyermek vérszerinti örökbefogadott Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő Állampolgárság illetve jogállásra vonatkozó adatok e Posta címe Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele A gyermekre korábban támogatás igénybevételre került Támogatás igénybevétel időpontja Támogatás összege Támogatást folyósító bank megnevezése Támogatással érintett ingatlan címe Támogatással érintett ingatlan települése és helyrajzi száma Állampolgársága.. Hontalan igen nem 4

5 1.4.2 A gyermekek közül a támogatással nem érintett gyermek(ek) adatai 1. gyermek adatai Gyermek vérszerinti örökbefogadott Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő Állampolgárság illetve jogállásra vonatkozó adatok e Posta címe Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele A gyermekre korábban támogatás igénybevételre került Támogatás igénybevétel időpontja Támogatás összege Támogatást folyósító bank megnevezése Támogatással érintett ingatlan címe Támogatással érintett ingatlan települése és helyrajzi száma Állampolgársága.. Hontalan igen nem 2. gyermek adatai Gyermek vérszerinti örökbefogadott Neve Születési neve Anyja neve Születési hely, idő Állampolgárság illetve jogállásra vonatkozó adatok e Posta címe Személyazonosító vagy úti okmány száma Adóazonosító jele A gyermekre korábban támogatás igénybevételre került Támogatás igénybevétel időpontja Állampolgársága.. Hontalan igen 5 nem

6 Támogatás összege Támogatást folyósító bank megnevezése Támogatással érintett ingatlan címe Támogatással érintett ingatlan települése és helyrajzi száma 1.5 A támogatással/támogatásokkal érintett ingatlan adatai Ingatlan megnevezése Lakás Egylakásos épület (családi ház) építési telek 10 Természetbeni címe Helyrajzi száma Lakás hasznos alapterülete 11 Tulajdonos 1 neve Tulajdoni hányad Tulajdonos 2 neve Tulajdoni hányad Tulajdonos 3 neve Tulajdoni hányad Tulajdonos 4 neve Tulajdoni hányad egyéb: 1.6 Egyéb adatok új lakás vásárlása esetén Adásvételi szerződés megkötésének kelte Vételár Ft 1.7 Egyéb adatok építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához igényelt adó-visszatérítési támogatás esetén Adásvételi szerződés megkötésének kelte Vételár Ft ÁFA: 1.8 Egyéb adatok építés esetén Építési engedély 12 vagy az építésügyi hatóságnak az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről adott dokumentum kiadásának dátuma 10 Kizárólag adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén választható! 11 A hasznos alapterület az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül tálalhatók: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget. 12 Új lakás építése esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti építési engedély vagy az építésügyi hatóság által kiállított dokumentum arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént. 6

7 Bekerülési költség Ft ÁFA: Rendelkezésre áll-e saját erő? IGEN NEM A rendelkezésre álló saját erő összege Ft A bank - a bankkal közvetítői jogviszonyban álló közvetítőnél történt igénylés esetén a közvetítő - jelen támogatás-igénylési kérelem átvételével egyidejűleg tájékoztatja az igénylőt, hogy kérelme elbírálásának várható időtartama: 30 banki munkanap. A kérelem elutasítása esetén a bank részletesen, írásban tájékoztatja az igénylőt az elutasítás indokáról, továbbá arról, hogy amennyiben az igénylő az elutasítással nem ért egyet, az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül a támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelése megállapítását kérheti első fokon az új lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivataltól, Pest megye és a főváros területén fekvő új lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalától, másodfokon a Magyar Államkincstártól. Dátum (hely, pontos időpont):.. Igénylő I.. Igénylő II. A bankkal közvetítői jogviszonyban álló közvetítőnél történt igénylés esetén a közvetítő aláírása 13 : Dátum (hely, pontos időpont):.. Közvetítő Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: 13 Amennyiben a kérelem benyújtása a Sopron Bank Zrt.-vel közvetítői jogviszonyban álló személynél, illetve ennek alvállalkozójánál történik, úgy a közvetítő, illetve annak alvállalkozója a kérelem kitöltése előtt köteles az igénylővel a Sopron Bank Zrt. által a közvetítők részére rendszeresített Meghatalmazás elnevezésű dokumentumot aláíratni, illetve a kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően az igénylő által a jelen kérelemhez kapcsolódó Szükséges dokumentumok elnevezésű listában szereplő bármely hozzá benyújtott dokumentumot a Sopron Bank Zrt. részére a közvetítők részére rendszeresített Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítani. Ezen felül a közvetítő/közvetítői alvállalkozó köteles a jelen kérelem átvételéről, az elbírálás várható időtartamáról, szükséges dokumentum átvétele esetén ennek tényéről az átvétellel egyidejűleg az igénylő és a bank részére igazolást kiállítani és átadni. 7

8 II. Nyilatkozatok 2.1 Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel és/vagy adó-visszatérítési támogatással és/vagy a három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatással érintett ingatlanra vonatkozó nyilatkozatok A Családi Otthonteremtési Kedvezményre és/vagy adó-visszatérítési támogatásra és/vagy otthonteremtési kamattámogatásra jogosult (házastárs/élettárs esetén mindkét fél) igénylő(k) kijelentem(jük), hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezményből és/vagy adó-visszatérítési támogatásából és/vagy otthonteremtési kamattámogatott hitelből A/ - kizárólag az adó-visszatérítési támogatás igénylésének esetét kivéve - vásárolt (cserélt)/épített új lakásban (mindketten) bejegyzett (együttesen) 100 %-os tulajdoni hányaddal fogok(unk) rendelkezni, B/ vásárolt (cserélt)/épített új lakásban rajtam(unk) kívül más tulajdonszerző nem lehet, C/ vásárolt új lakás eladója nem közeli hozzátartozóm 14 és nem élettársam, D/ vásárolt új lakás eladójával nem állok(unk) tulajdonosi kapcsolatban (ha az eladó gazdálkodó szervezet), E/ vásárolt (cserélt)/épített új lakást a Magyar Állam javára a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 24. illetve 27. -a szerinti időtartamra terjedő jelzálogjog, valamint az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom hatálya alatt nem bontjuk/bontatjuk le, haszonélvezeti, használati jogot nem alapítok(unk), lakáscéltól eltérően nem hasznosítjuk F/ vásárolt (cserélt)/épített új lakásban a támogatás (utolsó) folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen kívánok (kívánunk) tartózkodni azon gyermek(ek)kel, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került. Dátum (hely, pontos időpont):.. Igénylő I.. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: 14 A Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér 8

9 2.2 Adó-visszatérítési támogatás esetén további nyilatkozatok Az adó-visszatérítési támogatást igénylő(k) kijelentem(jük), hogy jelen kérelem benyújtásáig nem kötöttem(tünk) és az építési munkák befejezéséig sem kötök(ünk) olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és részemre(ünkre) történő átadásra köteles. Tudomásul veszem(ük), hogy A. az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó kérelmemet, amennyiben Családi Otthonteremtési Kedvezményt is igénylem, akkor kizárólag azzal egyidejűleg és ugyanazon hitelintézetnél vagyok(unk) jogosult(ak) igényelni, valamint az adóvisszatérítési támogatást az építési költség bekerülési költségéhez és az építési telek vételárához egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb december 31-ig igényelhetem, B. a Bank az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben, míg az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítést készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján folyósítja az általam(unk) a támogatási szerződésben megadott, fizetési számlának minősülő fizetési számlámra. A jelen nyilatkozat aláírásával vállalom(juk), hogy a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom(juk) az adott készültségi foknak megfelelő, a bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevemre(ünkre)/ a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat Dátum (hely, pontos időpont):.. Igénylő I.. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: 9

10 2.3. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatás/ otthonteremtési kamattámogatás tekintetében figyelembe vett, nagykorú gyermek(ek) nyilatkozata A. Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy a bank a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdés a, pont szerint rögzített adataimat, valamint b, pont szerinti, a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából kezelje és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére. B. Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a Bank a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatása és/vagy otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen a lakásban is ellenőrizze, és annak eredményéről a bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse. C. Kötelezettséget vállalok(unk) arra, hogy vásárlás esetén a folyósítását követő 30 napon belül bemutatom(juk) a Bank számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan lakóhelyemül, hontalanság esetében szálláshelyemül szolgál. Dátum (hely, pontos időpont):.. Nagykorú gyermek aláírása. Nagykorú gyermek aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: 10

11 2.4 Nem magyar állampolgár igénylő nyilatkozatai (a fenti, igénylői nyilatkozatokat is ki kell töltenie!) Kijelentem, hogy a 16/2016 (II.10.) Kr. szerinti állami támogatások igénybe vételével vásárolt/cserélt/épített lakásban az utolsó folyósítástól számított 10 évig életvitelszerűen fogok tartózkodni. Tudomásul veszem, hogy ha a tartózkodási jogosultságom az állam javára bejegyzett jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kapok tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultságom megszűnésétől számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal terhelten köteles vagyok Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni. Vállalom, hogy tartózkodási jogosultságom fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a bank részére igazolom. Vállalom, hogy a tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelentem a banknak. Dátum (hely, pontos időpont):... Nem magyar állampolgár igénylő aláírása 2.5 Egyéb nyilatkozatok Gyermekekre vonatkozó nyilatkozatok CSOK esetén A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem(jük), hogy azon gyermek(ek)kel, aki(k) után Családi Otthonteremtési Kedvezményt igénylek(ünk), közös háztartásban élünk, eltartjuk és az épített /megvásárolt/cserélt lakásba együtt költözünk be. 11

12 Tudomásom(unk) van arról, hogy a gyermeket az igénylővel közös háztartásban élőnek kell tekinteni akkor is, ha o o o tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem velem(ünk) a támogatással érintett lakásban lakik (kivéve a gyermekvédelmi szakellátások alapján elhelyezett gyermek, aki nem minősül egy háztartásban élőnek), egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem velem(ünk) egy lakásban lakik. Dátum (hely, pontos időpont):... Igénylő I. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: Lakásépítés esetén tett nyilatkozatok A jelen nyilatkozat aláírásával vállalom(juk), hogy A/ a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom(juk) az adott készültségi 12

13 foknak megfelelő, a bank által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, saját nevemre(ünkre), a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás megvásárlása esetén a az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, B/ az utolsó részfolyósításig bemutatom(juk) a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem(szük), hogy A/ amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg az A/ pont szerinti mérték 20%-át. B/ új lakás építése esetén a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető a hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral, illetve amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékig. C/ új lakás építése esetén az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a Ft-ot meghaladja, a bank csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha bemutatom(juk) a kivitelezővel kötött szerződést is. Kötelezettséget vállalok(unk) arra, hogy a támogatás utolsó részfolyósítását követő 30 napon belül bemutatom(juk) a Bank számára: o a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely igazolja, hogy a támogatással/támogatásokkal épített ingatlan mindazon személyek lakóhelye, akikre tekintettel a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatás és otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele történt. o hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a támogatással épített ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre tekintettel a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adóvisszatérítési támogatás és/vagy otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele történt. Dátum (hely, pontos időpont): 13

14 Igénylő I.... Igénylő II Lakásvásárlás esetén tett nyilatkozatok A jelen nyilatkozat aláírásával vállalom(juk), hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevemre(ünkre) szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról 14

15 kiállított a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó számlákat, egyszerűsített számlákat a bank részére bemutatom(juk). Kötelezettséget vállalok(unk) arra, hogy lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítjük. Kötelezettséget vállalok(unk) továbbá arra, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezmény folyósítását (lakásépítés esetén az utolsó részfolyósítást) követő 30 napon belül bemutatom(juk) a Bank számára: o o a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely igazolja, hogy a támogatással vásárolt/épített ingatlan mindazon személyek lakóhelye, akikre tekintettel a Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevétele történt. hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan mindazon személyek szálláshelye, akikre tekintettel a Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevétele történt. Dátum (hely, pontos időpont):.. Igénylő I.. Igénylő II Számlával kapcsolatos nyilatkozatok A jelen nyilatkozat aláírásával A/ hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a Bank a 15

16 dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatása és/vagy otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen a lakásban is ellenőrizze, és annak eredményéről a bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse, B/ tudomásul veszem(szük), hogy a bank kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a számla banknál történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel a számla benyújtásakor, vagy ennek hiányában az adóhatóság igazolja, hogy a számla kibocsátásakor az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában a számla akkor fogadható el, ha a számlákhoz csatolom(juk) az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt. Dátum (hely, pontos időpont):... Igénylő I. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: Adat kezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok A jelen nyilatkozat aláírásával A/ Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy saját és velem(ünk) együtt költöző kiskorú gyermeke(i)m(nk) 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése alapján rögzített 16

17 adatait, valamint a támogatás(ok)ra vonatkozó információkat a támogatás(ok) szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a bank felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár valamint az állami adóhatóság részére. B/ Hozzájárulunk ahhoz, hogy a 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet 43. (1) bekezdés u) pontjában meghatározott büntetlen előéletet igazoló érvényes hatósági bizonyítványában foglalt személyes adataimat a bank a támogatásra való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje. C/ Tudomásom(unk) van arról, hogy a fenti kérelem, valamint a jelen nyilatkozat szerinti adatszolgáltatás önkéntes. D/ Hozzájárulok(unk) a kérelemben feltüntetett adataink Bank által történő kezeléséhez (az adatkezelés nyilvántartási azonosítószáma: - NAIH-54845/2012.), függetlenül attól, hogy a Bank és közöttem(ünk) létrejön-e hitelezési vagy egyéb jogviszony. Jelen hozzájárulásom(unk) a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelés célja a támogatás(ok) igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenőrzése, valamint a támogatás(ok) igénybevételének nyilvántartása, a szerződéses jogviszony szerinti elszámolás, jogosultságok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célok. Hitelezési vagy egyéb jogviszony kialakulása esetén az adatkezelés vásárláshoz igényelt támogatás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 10 évig, építés esetén a használatbavételi engedély megadását követő 10 évig, valamint a hivatkozott jogszabály szerinti körülményekkel (pl. visszafizetési kötelezettség felfüggesztése), illetve a támogatás(ok)hoz esetenként kapcsolódó kölcsönszerződés szerinti vállalásokkal összhangban meghatározott ideig tart. Hitelezési vagy egyéb jogviszony létrejöttének hiányában a Bank a személyes adatokat addig kezelheti, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. E/ Felhatalmazom(zuk) továbbá a Bankot arra, hogy külön kifejezett írásbeli eltérő rendelkezés hiányában az általunk bemutatott személyi okmányokról fénymásolatot készítsen (beleértve a személyi igazolvány képmást tartalmazó oldaláról történő másolatkészítést is) és a másolatokat a c) pontban meghatározott időtartamig megőrizze. Az adatkezelésre jogszabály által előírt ügyfél átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében, illetve bankbiztonsági (visszaélések megelőzése) célból kerül sor, valamint a másolatok a hitelügyintézés során a megfelelő adatminőséget (adatok pontossága, naprakészsége) hivatottak biztosítani. Tudomásom(unk) van arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jogosultak vagyunk a személyes adatok kezeléséről a Banktól tájékoztatást kérni, kérhetjük az adatok helyesbítését, a kötelező adatkezelés kivételével zárolását, törlését, illetve jogsérelem esetén tiltakozhatunk azok kezelése ellen, továbbá a Bank belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatunk. Dátum (hely, pontos időpont):.. 17

18 . Igénylő I... Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: Egyéb általános nyilatkozatok Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem(jük), hogy: 18

19 A/ mint a Családi otthonteremtési kedvezményre/ adó-visszatérítésre/ otthonteremtési kamattámogatásra jogosult házastárs/élettárs igénylők közös háztartásban élünk. Közös háztartásban élésünk kezdete 15 : B/ a 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet rendelkezéseit ismerem(jük) és az abban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelek(ünk). Tudomásul veszem(ük), hogy ha a banknak vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettem(ünk), akkor a kapott Családi Otthonteremtési Kedvezményt és/vagy adó-visszatérítési támogatást és/vagy otthonteremtési kamattámogatást a folyósítás napjától a Ptk. szerint számított késedelmi kamatokkal (ha fiatal házaspárként a gyermekvállalását a támogatási szerződés szerinti határidőig nem vagy csak részben teljesítjük, úgy a Ptk. szerint számított késedelmi kamat ötszörösével) együtt köteles(ek) vagyok(unk) visszafizetni. C/ tudomással bírok(unk) arról, hogy a Banktól igényelt kölcsön kamatainak törlesztéséhez a hatályos jogszabályok alapján állami kamattámogatás kapcsolódhat, a kölcsön összege legfeljebb 10 millió forint és a kamattámogatás egy alkalommal vehető igénybe. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évig nyújt kamattámogatást kivéve azon eseteket, amelyekben a Kr. a kamattámogatás visszafizetését írja elő, D/ tudomásom(unk) van arról, hogy a kamattámogatás kizárólag forintban nyújtott és törlesztett kölcsön után igényelhető, illetve kizárólag le nem járt tőketartozás után nyújtható, E/ tudomásom(unk) van arról, hogy az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakást a kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összegének erejéig, a kölcsön futamidejére, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a Bank javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli, F/ a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatás és/vagy otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelmemben és mellékleteiben foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá, hogy a szolgáltatott információkon és adatokon kívül semmi olyan, a támogatás(ok)ra való jogosultság szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, amely befolyásolja a jelen kérelemben foglaltak elbírálását, illetve az abból levonható következtetéseket, G/ tudomásunk szerint a kérelem 1.5.pontban megjelölt vagyontárggyal (vagyontárgyakkal) szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és az a jövőben sem várható, H/ tudomásunk van továbbá arról is, hogy a kormányhivatal és a Kincstár a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és/vagy adó-visszatérítési támogatás és/vagy otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, és az állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén határozatban kötelezi az igénylőt a támogatás igénybevétel napjától számított a Ptk. szerint számított késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére. I/ az igénylés feltételeiről és az igényléshez szükséges dokumentumokról szóló tájékoztatást a Banktól mind szóban, mind írásban megkaptuk, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a hatályos lakástámogatások feltételeiről szóló írásos tájékoztatóját és a szükséges dokumentumok elnevezésű banki tájékoztató(ka)t átvettük. 15 kizárólag élettárs igénylők esetében kitöltendő 19

20 J/ tudomással bírunk arról, hogy a kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor jelen kérelmet és 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat, valamint hitel igénylése esetén a hitelkérelmi nyomtatványt és a kapcsolódó dokumentumokat hiánytalanul benyújtom a bank vagy a bankkal közvetítői jogviszonyban álló közvetítőnél történt igénylés esetén a közvetítő részére, és amelyet a bank vagy a bankkal közvetítői jogviszonyban álló közvetítőnél történt igénylés esetén a közvetítő ennek folytán benyújtás napjaként írásban visszaigazol, K/ amennyiben otthonteremtési kölcsönt is igényelünk, akkor jelen Kérelem aláírásával hozzájárulunk, hogy a KHR-ben rólunk nyilvántartott adatokat az Sopron Bank Zrt. a KHR-ből átvehesse (2011. CXXII. tv. 5. (3) bekezdés). Amennyiben az átvétel sikertelen, arra az esetre jelen Kérelem aláírásával kötelezettséget vállalunk, hogy a Bank részére a Bank által megadott határidőn belül benyújtjuk a saját magunkról a KHR-ben nyilvántartott adatok megismerését szolgáló ún. Saját Hiteljelentést. Dátum (hely, pontos időpont):.. Igénylő I.. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: Büntetőjogi felelősségvállalás mellett tett nyilatkozat Mint a támogatást igénylő(k) jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom(unk), hogy a jelen támogatás iránti kérelmem(ünk) benyújtását megelőző 5 éven belül a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezett. 20

21 Mint a támogatást igénylő(k) jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom(unk), hogy csak olyan személy után igénylek(ünk) Családi otthonteremtési kedvezményt, aki(k) után a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt. Dátum (hely, pontos időpont):... Igénylő I. Igénylő II. Előttünk, mint tanúk előtt: Tanú 1: Tanú 2: 21

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők adó-visszatérítési támogatás 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt otthonteremtő kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők és vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és/vagy adó-visszatérítési támogatás és kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatás 1 iránt

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T új lakást építők és vásárlók Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), és kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatás 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt otthonteremtő

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2

Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 4. számú melléklet Kérelem és nyilatkozat Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 2 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlók Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatása és kapcsolódó otthonteremtési

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt Hatályos 2016.02.01-től a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. Terméktájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről használt lakás vásárlásra, bővítésre A vissza nem térítendő támogatást a lakáscélú támogatásról szóló 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet szabályozza

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap

Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 4-4-4 Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap BANK TÖLTI

Részletesebben

I. Igénylő(k) Személyes adatai

I. Igénylő(k) Személyes adatai Fiók: Cím: Átvétel dátuma: Átvette: Telefon: 1. sz. melléklet Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés I. Igénylő(k) Személyes adatai Támogatott személy adatai Támogatott

Részletesebben

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját:

KÉRELEM. Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját: A Bank tölti ki! Iktató szám: Értékesítő: Banki azonosító: Az átvétel dátuma: KÉRELEM CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T T á m o g a t o t t h i t e l i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB (ügylet) azonosító * : Ügyfél azonosító * : Támogatott hitel típusa: FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 1

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató készítésének dátuma:

Tájékoztató készítésének dátuma: Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot:

Telefon:.. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Adó-visszatérítési támogatás igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké

Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké Adatlap és nyilatkozat kamattámogatásos hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké A lakáscélú kölcsön kamatainak megfizetéséhez nyújtott, 134/2009. Kormányrendelet

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_03 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családi Otthonteremtési Kedvezmény 1 (CSOK), használt lakás vásárlásához, bővítéséhez BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Érvényes: 2015. december 1-jétől Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére 5614-1/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 30-i ülésére Tárgy: Az építési telek értékesítési árának meghatározása családi otthonteremtési

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_02 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Rábaközi Takarékszövetkezet Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Használt lakás vásárlásra 4,16% 4,16% 4,16% 4,34% adósok kamattámogatásra nem jogosultak. az első öt kamatperiódusban

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szerződésszám: ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel:

Szerződésszám: ideiglenes letelepedési eng., nemzeti letelepedési eng., vagy EK letelepedési engedély száma: adóazonosító jel: Szerződésszám: Támogatási szerződés nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint az adó-visszatérítési támogatást folyósító

Részletesebben

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Fészekrakó kölcsönt kérelmező magánszemély részére nyújtható állami készfizető kezességvállalás igénylése céljából lakás építéséhez, vásárlásához FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:*

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd Tartalomjegyzék 253/2012. (IX. 11.) Korm. 254/2012. (IX. 11.) Korm. 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF 7/2012.

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítő munka Döntési dokumentumok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

.. (a továbbiakban: Kedvezményezett2)

.. (a továbbiakban: Kedvezményezett2) Támogatási szerződés nyújtására amely egyrészről a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzékszám: 05-02-000267 cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete. A lakáscélú támogatásokról A rendelet célja: 2.

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete. A lakáscélú támogatásokról A rendelet célja: 2. Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete A lakáscélú támogatásokról Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete A lakáscélú állami támogatásokról szóló többször

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE JCSK001_03

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Telefon:.. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem Hajdú TAKARÉK Takarékszövetkezet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK (ÉRVÉNYES: TÓL)

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK (ÉRVÉNYES: TÓL) LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK (ÉRVÉNYES: 2016.09.16-TÓL) A Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott lakáscélú támogatásokra vonatkozó kondíciókat a Hirdetmény 11. sz. melléklete tartalmazza. 9.1. az új

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. október 2-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz

Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz A PM tájékoztató 4. pontjában megjelöltek szerint a jegyző határozatairól/intézkedéseiről adatlapot küld az illetékes Állampénztári Iroda részére. Jelen útmutató

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem

Elérhetőségi adatok. Igénylő 1 Igénylő 2. Jogállás 1 : Jogállás 1 : Családi állapot: Családi állapot: Gyermekét egyedül neveli: igen nem ...Hitelintézet Átvétel dátuma:. Cím: Átvette:... Telefon:.. IGÉNYLÉS Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénylés a használt lakások vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 08 21/C 3.000,-Ft illetékcsekk KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben