Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve"

Átírás

1 3196 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 61. Rice G PA, Incorvaia B, Munari L, Ebers G, Polman C, D Amico R, Filippini G. Interferon in relapsing-remitting multiple sclerosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 62. Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA et al (2006) SENTINEL Investigators. Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 354: Shakespeare DT, Boggild M, Young C. Anti-spasticity agents for multiple sclerosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 64. Soerensen PS, Deisenhammer F, Duda P, et al (2005) For the EFNS Task Force on Anti-IFN-ß Antibodies in Multiple Sclerosis: Guidelines on use of anti-ifn-ß antibody measurements in multiple sclerosis: report of an EFNS Task Force on Anti-IFN-ß Antibodies in Multiple Sclerosis. Eur J Neurology 12: Taus C, Solari A, D Amico R, Branãs P, Hyde C, Giuliani G, Pucci E. Amantadine for fatigue in multiple sclerosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 66. The PRISMS (Prevention of Relapses and Disability by Interferon ß-la Subcutaneously in Multiple Sclerosis) Study Group and the University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. (2001) PRIMS-4: Long-term efficacy of interferon ß-la in relapsing MS. Neurology 56: Thompson AJ, Montalban X, Barkhof F et al (2000) Diagnostic criteria for primary progressive multiple sclerosis: a position paper Ann Neurol 47 : Van Assche G, Van Ranst M, Sciot R et al (2005) Progressive Multifocal Leukoencephalopathy after Natalizumab Therapy for Crohn s Disease N Engl J Med 353: Vécsei L, Komoly S (szerk.): Sclerosis multiplex. Therapia kiadó Yousry TA, Major EO, Ryschkewitsch C et al (2006) Evaluation for progressive multifocal leukoencephalopathy in patients treated with natalizumab. N Engl J Med 355: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelésérõl (1. módosított változat) Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK 1. A Parkinson kórról általában 2. Az irányelv célja 3. Célcsoportok 4. Az irányelvet összeállító bizottság tagjai és a véleményezõk 5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 6. Az irányelv gyakorlati kipróbálása 7. Az irányelv érvényessége 8. Az ismeretek (bizonyítékok) áttekintésének módszere 9. A parkinson kór kezeléssel kapcsolatos tudományos eredmények összefoglalása az egyes kórképekben: parkinson kór 10. A Parkinson kór kezelésével kapcsolatos eddigi irányelvek 11. A neurológiai szakmai kollégium ajánlásai 12. Irodalomjegyzék

2 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY A Parkinson kórról általában A Parkinson kór progresszív lefolyású, degeneratív központi idegrendszeri betegség. Nagyrészt sporadikus elõfordulású, kialakulásában komplex poligénes hatás és környezeti faktorok, toxinok együttes oki szerepét feltételezik. A monogénesen öröklõdõ formák ritkák. A betegség prevalenciája / fõ. Az elõfordulás gyakorisága az életkor elõrehaladtával növekszik. A Parkinson kór biztos diagnózisa patológiai: a substantia nigra pars compactjának sejtpusztulása és Lewy testek (intraneuronalis hyalin zárványtestek) megléte jellemzõ. A klinikai diagnózis felállításához a három motoros alaptünet (hypokinesis/bradykinesis, rigor, nyugalmi tremor) közül legalább kettõ fennállása szükséges. Idiopátiás Parkinson kórban a tünetek mindig féloldali indulásúak. A tünetek késõbb a másik oldali végtagokat (testfelet) is érintik, de a tüneti aszimmetria a betegség teljes lefolyása alatt észlehetõ, a levodopa terápia jellemzõen kedvezõ hatású. A betegség kezdeti fázisára a tartási instabilitás nem jellemzõ, de késõi fázisában általában tartási instabilitás alakul ki. A motoros tünetek mellett pszichiátriai tünetek (depresszió, kognitív zavar, késõi fázisban demencia) és autonóm zavarok (szintén késõi fázisban) jelentkezhetnek. A betegség diagnózisának in vivo felállítása a klinikai tünetek alapján lehetséges, azonban differenciáldiagnosztikai szempontok indokolhatják koponya MRI vizsgálat, válogatott esetekben agyi SPECT vagy PET, Doppler vizsgálat és pszichológiai tesztek alkalmazását is. (Jelen irányelvnek nem célja részletes diagnosztikus algoritmus kidolgozása.) Post mortem vizsgálatok szerint a klinikai diagnózis és a patológiai diagnózis gyakorlott klinikus esetén is csak kb %-ban egyezik. A fõ differenciáldiagnosztikai problémát egyéb, a Parkinson kórhoz hasonló klinikai tünetekkel járó degeneratív központi idegrendszeri kórképek: ún. Parkinson plus szindrómák, illetve más, ismert etiológia (pl. vascularis, toxicus stb.) következtében kialakuló másodlagos Parkinson szindrómák jelentik. 2. Az irányelv célja A jelenlegi klinikai irányelvet az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére a Neurológiai Szakmai Kollégium által felkért bizottság állította össze. Az irányelv célja, hogy összefoglalja a Parkinson kór és a rokon szindrómák kezelésének szakmai és szervezeti feltételeit. 3. Célcsoportok neurológusok; családorvosok; rehabilitációs szakemberek; Országos Egészségbiztosítási Pénztár; Egészségügyi Minisztérium. 4. Az irányelvet összeállító bizottság tagjai és a véleményezõk A dokumentumot összeállították: PTE OEC Neurológiai Klinika, SZTE ÁOK Neurológiai Klinika. Az irányelvet véleményezték: a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnöke, a Neurológiai Szakmai Kollégium minden tagja és az országos neurológiai szakfõorvos. Az irányelvet összeállító bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az irányelvben szereplõ gyógyszerek alkalmazása tekintetében minden orvos köteles ismerni a hatályos OGYI törzskönyvi elõírásokat és az indikáción kívüli alkalmazás jogszabályi feltételeit (32/2008. (X.18) EüM rendelete 5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat Az irányelvet összeállítók nem rendelkeznek tulajdonrésszel vagy részvénnyel egyik érdekelt cégben sem, ill. egyikük sem kapott anyagi vagy egyéb támogatást ezen cégektõl az irányelv összeállításához.

3 3198 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 6. Az irányelv gyakorlati kipróbálása Az irányelvet formális gyakorlati próbának nem vetették alá, azonban az irányelvben foglaltak tükrözik a Parkinson kór kezelésével kapcsolatos jelenlegi hazai és nemzetközi gyakorlatot. 7. A szakmai irányelv érvényessége: szeptember Az ismeretek (bizonyítékok) áttekintésének módszere A bizottság az ajánlások összeállításához áttekintette a rendelkezésre álló szakirodalmi adatokat. A szakirodalom áttekintése során figyelembe vette a hozzáférhetõ nemzetközi irányelveket, valamint a Cochrane Könyvtárban és a MEDLINE adatbázisban talált szisztematikus áttekintéseket. Az irányelv összeállításakor a bizottság nem értékelte újból egyenként a klinikai vizsgálatokat, hanem a talált szisztematikus összefoglalók elemzésére támaszkodott. A jelenlegi klinikai irányelv a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok alapján tesz javaslatot a kezelésre. A bizonyítékok szintjei és az ajánlás ereje az Európai Neurológiai Társaságok Szövetsége javaslata (Brainin és mtsai, 2004) szerint szerepel. Ez rövidített formában a következõ: I. szintû bizonyíték: Megfelelõ számú esetet magába foglaló, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat, melyben az alkalmazott módszerek (megfelelõ módon történõ randomizálás, elõre rögzített végpontok, egyértelmûen definiált bevételi és kizárási kritériumok, a vizsgálatból kiesõk megfelelõ elemzése, stb.) miatt kicsi a szisztematikus hiba (az ún. torzítás) lehetõsége. I. szintû bizonyító ereje van az ilyen, kiváló módszertannal végzett vizsgálatok szisztematikus összefoglalóinak is. II. szintû bizonyíték: Az eredmények jó minõségû kohorsz vagy eset-kontroll vizsgálatok szisztematikus irodalmi áttekintésébõl, vagy olyan jó minõségû kohorsz vagy esetkontroll vizsgálatokból származnak, melyekben nagyon alacsony a szisztematikus hiba és a zavaró hatások esélye, vagy olyan randomizált, kontrollált vizsgálatból, mely nem minden szempontból kifogástalan módszertannal készült. III. szintû bizonyíték: Minden egyéb kontrollált vizsgálat (ideértve például az ún. történelmi kontroll csoport alkalmazását, vagy az önkontrollos vizsgálatokat is). IV. szintû bizonyíték: Kontroll nélküli vizsgálatok, esetsorozatok, esetismertetések, szakértõi vélemények. A fentiek alapján az ajánlások ereje a következõképp határozható meg: A) Az adott beavatkozás hatásossága egyértelmûen bizonyított (továbbiakban hatásos ). Azaz: legalább egy I. szintû vagy legalább két II. szintû vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá. B) Az adott beavatkozás hatásossága valószínû. Azaz: legalább egy II. szintû vagy legalább három III. szintû vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá. C) Az adott beavatkozás hatásossága lehetséges. Azaz: legalább két III. szintû vizsgálat meggyõzõ és egybehangzó eredménye támasztja alá 9. A Parkinson kór kezeléssel kapcsolatos tudományos eredmények összefoglalása az egyes kórképekben: Parkinson kór : Parkinson kórban a terápiás törekvések a tünetek javítása mellett a betegség progressziójának lassítására, illetve a levodopa kezelés késõi mellékhatásainak (motoros fluktuáció és diszkinéziák) megelõzésére és enyhítésére irányulnak.

4 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY MAO-B inhibitorok A selegiline és rasagiline a dopamin metabolizálásában részt vevõ MAO-B (monoamin-oxidáz-b) enzim szelektív, irreverzíbilis bénítói Rasagiline I. szintû bizonyíték van a rasagiline betegség lefolyást módosító hatására. A rasagiline monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában. A rasagiline hatásos késõi kombinációban fluktuáló betegek esetén. Nincs elégséges adat arra, hogy a rasagiline a motoros szövõdmények megelõzésében hatékony. A vizsgálatok alapján a rasagiline használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel Selegiline Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy a selegiline neuroprotektív hatású volna. A selegiline hatásos monoterápiában is a betegség kezdeti szakaszában. Nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy a selegiline hatásos lenne levodopa kombinációban. A selegiline nem hatásos a levodopa okozta diszkinéziák rizikójának csökkentésére, nincs elégséges adat arra, hogy motoros fluktuációk megelõzésében hatékony lenne. Nincs elégséges adat arra, hogy a selegiline motoros komplikációk kezelésében hatékony. A vizsgálatok alapján a selegiline használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel. 2. Amantadin Az antivirális szerként is használt amantadin hatásmechanizmusa nem pontosan ismert. Fokozza a preszinaptikus terminálokon a dopamin felszabadulást, posztszinaptikusan gátolja a dopamin visszavételt. Emellett enyhe anticholinerg hatást is tulajdonítanak neki, illetve NMDA glutamát receptor blokkoló. Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy az amantadin a betegség progresszióját lassítaná. Az amantadin monoterápiában valószínûleg hatásos a betegség kezdeti szakaszában. Az amantadin valószínûleg hatásos levodopával kombinálva. Nincs elegendõ adat arra, hogy az amantadin hatékony a motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. Az amantadin hatékony levodopa indukálta diszkinéziák kezelésében, nincs elégséges adat arra, hogy a motoros fluktuációk kezelésére hatékony volna. A vizsgálatok alapján az amantadin használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel.

5 3200 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 3. Anticholinerg szerek Indikációs területük nem demens, tremor domináns Parkinson kóros betegekre korlátozódik. Kedvezõ hatásúak antipszichotikumok szedése mellett létrejött Parkinson szindrómában. Az anticholinerg szerek alkalmazhatóságának korlátja a gyógyszerek mellékhatás profilja: centrális és perifériás anticholinerg hatások (kognitív teljesítmény romlása, konfúzió, hallucinózis, szájszárazság, obstipáció stb.). Biperiden, Procyclidine Jelenleg nincs elégséges adat arra vonatkozóan, hogy az anticholinerg szerek lassítanák a betegség progresszióját. Az anticholinerg szerek valószínûleg hatékonyak monoterápiában és levodopával kombinálva. Jelenleg nincs elegendõ adat arra vonatkozólag, hogy az anticholinerg szerek a motoros komplikációk rizikójának csökkentésében és kezelésében hatékonyak volnának. A vizsgálatok alapján az anticholinerg szerek használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényelnek. 4. Dopamin agonisták A dopamin agonisták a posztszinaptikus dopamin receptorok közvetlen stimulálásával fejtik ki hatásukat. A levodopával ellentétben nem kell átalakulniuk aktív vegyületté, ill. nem függnek a túlélõ (dopaminerg) sejtektõl. Hátrányuk a levodopával szemben a kisebb tüneti hatás, valamint a nem eléggé szelektív receptor affinitás Bromocriptin Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a bromocriptin neuroprotektív hatású volna. Nincs megfelelõ I. szintû placebo-kontrollált vizsgálat bromocriptin monoterápiában történõ alkalmazásával, de az adatok alapján a gyógyszer valószínûleg hatásos monoterápiában is a betegség kezdeti szakaszában. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a bromocriptin hatásos lenne korai kombinációban stabil, nem fluktuáló betegeken. Azonban hatásos késõi kombinációban fluktuáló betegek esetén. A bromocriptin valószínûleg hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. A bromocriptin valószínûleg hatásos motoros komplikációk kezelésére. A vizsgálatok alapján a bromocriptin használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel Ropirinol Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a ropirinol neuroprotektív hatású volna. A ropirinol monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában. A ropirinol hatásos levodopa kombinációban elõrehaladott stádiumú betegekben. A ropirinol hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. A ropirinol hatásos motoros komplikációk kezelésére.

6 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3201 A vizsgálatok alapján a ropirinol használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel. Elhúzódó, 24 órás felszívódású ropinirol Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy az elhúzódó 24 órás felszívódású ropirinol neuroprotektív hatású volna. Az rendelkezésre álló klinikai vizsgálatok alapján az elhúzódó felszívódású ropinirol ugyanolyan hatásos monoterápiában a Parkinson kór motoros tüneteinek kezelésére, mint az azonnali felszívódású forma. Az elhúzódó felszívódású ropinirol ugyanolyan hatásos kombinációs terápiában a Parkinson kór motoros tüneteinek kezelésére, mint az azonnali felszívódású forma. A motoros tüneteken kívül ez a gyógyszerforma szignifikánsan javította a betegek életminõségét 5 kategóriában a levodopával nem megfelelõen kontrollált betegcsoporthoz képest. A vizsgálatok alapján az elhúzódó 24 órás felszívódású ropirinol használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel Pramipexole Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a pramipexole progressziólassító hatású volna. A pramipexole monoterápiában hatásos a betegség kezdeti szakaszában. A pramipexole hatásos levodopa kombinációban elõrehaladott stádiumban is. A pramipexole hatásos a levodopa okozta motoros komplikációk rizikójának csökkentésére. A pramipexole hatásos motoros komplikációk kezelésére. A vizsgálatok alapján a pramipexole használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel Transdermális felszívódású rotigotine A transzdermális rotigotine hatásos a Parkinson kórban szenvedõ betegek motoros tüneteinek enyhítésére monoterápiában. A transzdermális rotigotine hatásos a Parkinson kórban szenvedõ betegek motoros tüneteinek enyhítésére kombinációs terápiában. A vizsgálatok alapján a transzdermális rotigotine használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel. Jelenleg nincs megfelelõ evidencia arra, hogy relatív sorrendet lehessen felállítani a dopamin agonisták között.

7 3202 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 5. Levodopa A bélbõl felszívódó levodopa gyorsan az agyba jut, ahol átalakul dopaminná a neuronokban, ill. a glia sejtekben. A gyógyszer adagolásából fakadóan a szintetizálódott dopamin koncentrációja ingadozást fog mutatni, amely a posztszinaptikus sejtek pulzatilis stimulációjához fog vezetni. Feltehetõen ez a megváltozott tüzelési mintázat tehetõ felelõssé a motoros fluktuációk, ill. a diszkinéziák kialakulásáért. Nincs I. szintû placebo-kontrollált vizsgálat levodopa alkalmazásával, de a gyógyszer hatásossága egyértelmûen megállapítható. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a levodopa kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. A levodopa monoterápia valószínûleg hatásosabb, mint az amantadin, ill. az anticholinerg szerek monoterápiában, bár a vizsgálatok módszertana kifogásolható. Monoterápiában egyértelmûen hatásosabbnak tartható azonban a pramipexole és a ropirinol monoterápiánál. A levodopa szedése egyértelmûen összefüggésbe hozható a motoros komplikációk és a diszkinéziák kialakulásával. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a különbözõ levodopa készítmények alkalmazásával befolyásolni lehetne a motoros komplikációk kialakulását. A vizsgálatok alapján a levodopa készítmények használata biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel. Jelenleg Magyarországon elérhetõ levodopa tartalmú készítmények: Madopar 250mg Madopar Dispersible Madopar HBS Sinemet CR Duellin 250mg Duellin 100mg Duodopa (Jejunális levodopa infúzió) Mindegyik levodopa készítmény egyértelmûen hatásos. Nincs rá evidencia, hogy valamelyik készítmény hatásosabb volna, az észlelt különbségek az eltérõ farmakokinetikai tulajdonságokból származik. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy bármelyik levodopa készítmények alkalmazásával befolyásolni lehetne a motoros komplikációk kialakulását, kivéve a Duodopát, amely valószínûleg képes csökkenteni a motoros komplikációk súlyosságát. Azonban az invazivitása miatt használata korlátozott. 6. COMT inhibitorok A catechol-o-methyltransferas (COMT) enzim katalizálja a levodopa átalakulását az inaktív 3-O-metil-dopává. Így az enzim gátlása egyenletesebbé teszi a levodopa szintet a vérben, és ezáltal folyamatosabb dopaminerg stimulációt fog eredményezni. Jelenleg két COMT inhibitor van forgalomban: entacapone, tolcapone Tolcapone Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a tolcapone kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. A tolcapone hatásos motoros fluktuációkat mutató betegek kezelésében a tünetek javítására. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy a tolcapone kezelés megelõzné a motoros komplikációk kialakulását.

8 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 3203 A vizsgálatok alapján azoknál a betegeknél, akik más szerekkel hatásosan kezelhetõk, a tolcapone használata nem megengedhetõ rizikót jelent. Azoknál, akiknél a megfelelõ kezelés más szerekkel nem oldható meg, a tolcapone alkalmazása megengedhetõ, de speciális labormonitorozást igényel Entacapone Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy az entacapone kezelés befolyásolná a betegség progresszióját. Az entacapone hatásos motoros fluktuációkat mutató betegek kezelésében a tünetek javítására. Jelenleg nincs rá megfelelõ klinikai evidencia, hogy az entacapone kezelés megelõzné a motoros komplikációk kialakulását. A vizsgálatok alapján az entacapone biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel Levodopa, carbidopa és entacapone kombinációja A rendelkezésre álló klinikai vizsgálatok alapján ez a kombináció hatásos a motoros komplikációk enyhítésére, már levodopával kezelt betegekben. Jelenleg nincs megfelelõ szintû evidencia, hogy a kombináció csökkentené, vagy megelõzné a motoros komplikációk kialakulását. A vizsgálatok alapján a hármas kombináció biztonságos, a mellékhatások rizikója elfogadható. Speciális monitorozást nem igényel. 10. A Parkinson kór kezelésével kapcsolatos eddigi irányelvek A Parkinson kór kezelésével kapcsolatosan számos irányelvet azonosítottunk. Ezek közül több nem hozzáférhetõ magyarul. A kezeléssel kapcsolatos több irányelv, így a legutóbbi amerikai útmutató (Olanow, 2001) is, jelen összeállításban felhasználásra került. Magyar kezelési javaslat a Magyar Tudományos Parkinson Társaság gondozásában 2000-ben készült. 11. A Neurológiai Szakmai Kollégium ajánlásai A fentiek áttekintése után a Neurológiai Szakmai Kollégium a Parkinson kór kezelésére az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg: Indikáció Idiopathiás Parkinson kór Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus Más külsõ tényezõk okozta másodlagos parkinsonismus Agyvelõgyulladás utáni parkinsonismus Egyéb másodlagos parkinsonismus Másodlagos parkinsonismus k. m. n. Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben Hallervorden-Spatz betegség Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia Striatonigralis elfajulás A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

9 3204 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám Kontraindikáció: részletesen l. az OGYI elõírásokban. Relatív kontraindikációk: cardiális decompenzáció ; pszichomotoros nyugtalanság, agitáció, delírium, pszichózis Monoterápiában hatásos (A szintû): selegiline, rasagiline, pramipexole, ropirinol, rotigotine, levodopa készítmények, valamint a levodopa/ carbidopa/entacapone kombináció. Kombinációs terápiában hatásos (A szintû): rasagiline, bromocriptin, pramipexole, ropirinol, rotigotine, levodopa készítmények, entacapone (tolcapone), valamint a levodopa/carbidopa/entacapone kombináció A kezelendõ betegek várható száma Magyarországon nincs átfogó epidemiológiai vizsgálat. A környezõ országok adatait figyelembe véve a prevalencia 200/ lehet. Így Magyarországon Parkinson kór és rokon szindrómák esetén a betegszám körül várható. Jelenleg kb. a betegek 50 70%-a kezelt. Az évi incidencia kb. 8/ lehet, így az új betegek száma 800 beteg/év körül alakulhat A kezelés gyakorisága A készítmények használata a klinikai képtõl és a mellékhatásoktól függõen évekig/élethosszig tarthat Költséghatékonysági elemzés Az irányelvhez jelenleg nem csatlakozik költséghatékonysági elemzés. Appendix: A protokoll benyújtásakor még érvényben lévõ jogszabály a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM-rendelet fogalmazta meg elõször, s a évi XCV. törvény 25. (1) bekezdése megismételte, amely szerint gyógyszert rendelni csak a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási elõírásban szereplõ Vényminták Gyûjteményében szereplõ készítmény esetén az ott közölt javallatban jogosult minden orvos és fogorvos figyelembevétele mellett sem tartható etikusnak, ha nem tájékoztatjuk teljes körûen kollégáinkat evidence based kezelési lehetõségekrõl. Clozapine Magas impakt faktorral rendelkezõ vezetõ neurológiai szaklapokban közölt dupla vak multicentrális vizsgálatok bizonyították, hogy a clozapine hatásosan mérsékli a parkinsonos tünetek mérséklésére alkalmazott gyógyszerek által indukált pszichosist, diszkinéziákat és tremort. 12. Irodalomjegyzék 1. Brainin M, Barnes M, Baron JC, Gilhus NE, Hughes R, Selmaj K, Waldemar G; Guideline Standards Subcommittee of the EFNS Scientific Committee. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces-revised recommendations Eur J Neurol. 2004;11: Clarke C E, Speller J M, Clarke J A. Pramipexole versus bromocriptine for levodopainduced complications in Parkinson s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(3):CD Clarke CE, Deane KH. Ropinirole versus bromocriptine for levodopa-induced complications in Parkinson s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2001;(1):CD

10 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY CW Olanow, O. Rascol: Ann Neurol 2008, 64 (Suppl 12): S68 5. CW. Olanow, O. Rascol: 6th International Congress on Mental Dysfunction and Other Non-Motor Features in Parkinsons Disease, Dresden, Germany, October 16-19, CW Olanow et al: A randomized, double-blind, placebo-controlled, delayed start study to assess rasagiliner as a disease-modifying therapy in Parkinsons disease (the ADAGIO study):rationael, design, and baseline characteristics. Movemenrt Disorders E-published 19 Oct Durif F, Debilly B, Galitzky M, Morand D, Viallet F, Borg M, Thobois S, Broussolle E, Rascol O. Clozapine improves dyskinesias in Parkinson disease: a double-blind, placebo-controlled study. Neurology Feb 10;62(3): Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Amantadine and Other Antiglutamate Agents. Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S13 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Anticholinergic Therapies is the Treatment of Parkinson s Disease. Mov Disord. 2002;17(Suppl.4):S7 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. COMT inhibitors. Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S45 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. DA Agonists Ergot Derivaties: Bromocriptine. Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S53 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. DA agonists Non-Ergot derivaties: Pramipexole Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S93 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. DA agonists Non-Ergot derivaties: Ropinirole Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S98 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Evidence based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson s disease: 2001 to Mov Disord May;20(5): Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Levodopa Mov Disord (Suppl.4):S23 S Goetz CG, Koller WC, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. MAO-B Inhibitors for the Treatment of Parkinson s Disease: Mov Disord. 2002;17(Suppl. 4):S38 S Goetz CG, Poewe W, Rascol O, Sampaio C. Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson s disease: 2001 to Mov Disord May;20(5): Jankovic J, Watts RL, Martin W, Boroojerdi B. Transdermal rotigotine: Double-blind, placebo-controlled trial in Parkinson disease. Arch Neurol.2007;64: LeWitt PA, Lyons KE, Pahwa R, for the SP 650 Study Group. Advanced Parkinson disease treated with rotigotine transdermal system: PREFER study. Neurology. 2007;68: Myllylä V, Haapaniemi T, Kaakkola S, Kinnunen E, Hartikainen P, Nuutinen J, Rissanen A, Kuopio AM, Jolma T, Satomaa O, Heikkinen H.Patient satisfaction with switching to Stalevo: an open-label evaluation in PD patients experiencing wearing-off (Simcom Study).Acta Neurol Scand. 2006;114(3): Olanow CW, Watts RL, Koller WC. An algorithm (decision tree) for the management of Parkinson s disease (2001): treatment guidelines. Neurology Jun;56(11 Suppl 5):S1 S Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch Neurol Feb;62(2): Poewe WH, Rascol O, Quinn N, et al, for the SP 515 Investigators. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson s disease: A double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2007;6: Pollak P, Tison F, Rascol O, Destee A, Pere JJ, Senard JM, Durif F, Bourdeix I. Clozapine in drug induced psychosis in Parkinson s disease: a randomised, placebo controlled study with open follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry May;75(5): Ramaker C, Hilten JJ. Bromocriptine/levodopa combined versus levodopa alone for early Parkinson s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(2):CD Ramaker C, van Hilten JJ. Bromocriptine versus levodopa in early Parkinson s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(3):CD Rascol O, Brooks DJ, Melamed E, Oertel W, Poewe W, Tolosa E: Rasagilin as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson s disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet Mar 12 18;365(9463):9146.

11 3206 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 28. O.Rascol, CW Olanow, ADAGIO: a Prosppective, double-blind, delayed-start study to examine the disease-modifying effect of rasagiline in early Parkinsons disease (PD) Europ J Neurol 2008, 15 (suppl 3): R. Pahwa, MD; M.A. Stacy, MD; S.A. Factor, DO; K.E. Lyons, PhD; F. Stocchi, MD, PhD; B.P. Hersh, MD; L.W. Elmer, MD, PhD; D.D. Truong, MD; and N.L. Earl, MD; on behalf of the EASE-PD Adjunct Study Investigators. Ropinirole 24-hour prolonged release. Randomized, controlled study in advanced Parkinson disease. Neurology 2007;68: The Parkinson Study Group. A controlled trial of rotigotine monotherapy in early Parkinson s disease. Arch Neurol. 2003;60: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A botulinum toxin-a alkalmazásáról neurológiai kórképekben (1. módosított változat) Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK 1. A botulinum toxin-a hatásmechanizmusa 2. A botulinum toxin-a magyarországon törzskönyvezett alkalmazási területei 3. Az irányelv célja 4. Célcsoportok 5. Az irányelvet szakemberekbõl álló bizottság állította össze. 6. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 7. Az irányelv gyakorlati kipróbálása 8. A szakmai irányelv érvényessége. 9. A btx-a kezeléssel kapcsolatos ismeretek (bizonyítékok) áttekintésének módszere 10. A btx-a kezeléssel kapcsolatos tudományos eredmények összefoglalása az egyes kórképekben: Blepharospasmus: Hemifacialis spasmus: Torticollis spastica Egyéb dystoniák Spasticus cerebralis paresis gyermekkorban (Little-kór) Botulinum toxin alkalmazása felnõttkori spasticitásban 11. A btx-a kezeléssel kapcsolatos eddigi irányelvek 12. A neurológiai szakmai kollégium ajánlásai Indikáció Kontraindikáció A kezelendõ betegek várható száma Alkalmazható készítmények A kezelés gyakorisága Költséghatékonysági elemzés 13. Irodalomjegyzék 14. Mellékletek A módosított asworth skála Javasolt adagolás A központok minimum feltételei

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelése Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Tartalomjegyzék 1. A PARKINSON KÓRRÓL ÁLTALÁBAN... 2 2.

Részletesebben

Klinikai irányelv a Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelésére

Klinikai irányelv a Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelésére Klinikai irányelv a Parkinson kór és parkinsonismus gyógyszeres kezelésére Neurológiai Szakmai Kollégium 2006. február - 1 - Létrehozás dátuma: 2006.02.23. 7:16:00 1. A PARKINSON KÓRRÓL ÁLTALÁBAN... 4

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. A botulinum toxin-a alkalmazásáról neurológiai kórképekben (1. módosított változat) TARTALOMJEGYZÉK

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. A botulinum toxin-a alkalmazásáról neurológiai kórképekben (1. módosított változat) TARTALOMJEGYZÉK 3206 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 21. szám 28. O.Rascol, CW Olanow, ADAGIO: a Prosppective, double-blind, delayed-start study to examine the disease-modifying effect of rasagiline in early Parkinsons disease (PD)

Részletesebben

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27.

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson kór terápiájában alkalmazott gyógyszerek Levodopa készítmények Dopamin agonisták

Részletesebben

Parkinson kór gyógyszeres terápiája. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02.

Parkinson kór gyógyszeres terápiája. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02. Parkinson kór gyógyszeres terápiája Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02. Parkinson kór terápiájában alkalmazott gyógyszerek Levodopa készítmények Dopamin agonisták Egyéb MAO-B gátlók

Részletesebben

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben

Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Neurológiai Szakmai Kollégium 2005. október 04. 1 2006.02.23. TARTALOMJEGYZÉK 1... 1. A BOTULINUM TOXIN-A HATÁSMECHANIZMUSA...

Részletesebben

Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben

Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Neurológiai Szakmai Kollégium 2008 október 31. 1 2009.05.29. TARTALOMJEGYZÉK 1. A BOTULINUM TOXIN-A HATÁSMECHANIZMUSA... 3 2.

Részletesebben

Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek

Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek Komoly Sámuel MTA doktora egyetemi tanár PTE ÁOK Neurológiai Klinika, Pécs Parkinson

Részletesebben

A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje (eljárásrend)

A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje (eljárásrend) A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Klinikai irányelv a botulinum toxin-a alkalmazására neurológiai kórképekben Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium TARTALOMJEGYZÉK 1. A botulinum toxin-a

Részletesebben

KLINIKAI IRÁNYELV A BOTULINUM TOXIN-A ALKALMAZÁSÁRA NEUROLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN

KLINIKAI IRÁNYELV A BOTULINUM TOXIN-A ALKALMAZÁSÁRA NEUROLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN KLINIKAI IRÁNYELV A BOTULINUM TOXIN-A ALKALMAZÁSÁRA NEUROLÓGIAI KÓRKÉPEKBEN Neurológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve 1. A botulinum toxin-a hatásmechanizmusa A botulinim

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

Immunmoduláns kezeléssel szerzett tapasztalatok és ajánlások sclerosis multiplexben

Immunmoduláns kezeléssel szerzett tapasztalatok és ajánlások sclerosis multiplexben Csépány Tünde, Mezei Zsolt, Csiba László Debreceni Egyetem OEC, Neurológiai Klinika Recomandările actuale de tratament pentru scleroza multiplă Scleroza multiplă (SM) este o afecţiune cronică, autoimună

Részletesebben

Mélyagyi stimuláció Parkinson-kórban. Kovács Norbert PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs

Mélyagyi stimuláció Parkinson-kórban. Kovács Norbert PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs Mélyagyi stimuláció Parkinson-kórban Kovács Norbert PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs Terápiás célkitűzések Szűrés: n=196 Randomizáció: n= 178 STN-DBS n=78 Gyógyszer n= 78 Követés n=72 Követés n=73 PP-

Részletesebben

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek A parkinson szindróma differenciáldiagnosztikája és a terápia alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE Klinikai Idegtudományi Központ Neurológiai Klinika http--neurology.pote.hu James Parkinson An Essay on

Részletesebben

Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák. Klinikai szempontok

Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák. Klinikai szempontok Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák Klinikai szempontok Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika Kötelező továbbképző kurzus Pécs, 2017.02.20-22. Dr. James Parkinson (1755-1824) 1817-ben írta

Részletesebben

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban PhD dolgozat Lucza Tivadar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2015 Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Szekeres

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe

A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe XII. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK A szakmai irányelvek jelentősége, szerepe Dr. Kárpáti Edit Dr. Muzsik Béla Szakmai irányelv Olyan szisztematikusan kifejlesztett szakmai ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

A NEURODEGENERATÍV BETEGSÉGEK GYÓGYSZERTANA. Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet Semmelweis Egyetem OKTATÁSI SEGÉDANYAG

A NEURODEGENERATÍV BETEGSÉGEK GYÓGYSZERTANA. Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet Semmelweis Egyetem OKTATÁSI SEGÉDANYAG A NEURODEGENERATÍV BETEGSÉGEK GYÓGYSZERTANA Tábi Tamás Gyógyszerhatástani Intézet Semmelweis Egyetem NEURODEGENERATÍV BETEGSÉGEK JELLEMZŐK: Neuron pusztulás a KIR-ben. Egy speciális populáció károsodása

Részletesebben

Parkinson-kór gyógyszeres kezelése. Dr. Nagy Ferenc PTE ÁOK Neurológiai klinika

Parkinson-kór gyógyszeres kezelése. Dr. Nagy Ferenc PTE ÁOK Neurológiai klinika Parkinson-kór gyógyszeres kezelése Dr. Nagy Ferenc PTE ÁOK Neurológiai klinika Elsı próbálkozások: 1860-ban Charcot hyoscin és scopolamin 1957-ben Carlson 1961-ben Ehringer L-dopa kezelés hatékony PD-ben

Részletesebben

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24.

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. A Parkinson kór korszerű szemlélete Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. , The 3 GIANTS Az extrapyramidalis betegségek felosztása Dopamin hiánnyal

Részletesebben

Új lehetőség az SM kezelésében 2011.

Új lehetőség az SM kezelésében 2011. Új lehetőség az SM kezelésében 2011. SM Nap 2011. Debrecen Dr. Rózsa Csilla Törzskönyvezett és vizsgálat alatt álló immunmoduláló készítmények Milyen problémákkal állunk szemben? 3 Kezelhető betegség;

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsága

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsága Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Regionális Humán Orvosbiológiai Kutatásetikai Bizottsága Ikt.sz.: K É R E L E M orvosbiológiai beavatkozás szakmai-etikai véleményezéséhez és engedélyezéséhez

Részletesebben

Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben. Nagy Ferenc Kaposvár

Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben. Nagy Ferenc Kaposvár Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben Nagy Ferenc Kaposvár Parkinson-kór tünetei Motoros tünetek: Tremor Rigor Akinesis Nem motoros tünetek: Kognitív problémák Viselkedés változás

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása 21 Tudományos következtetések Az Oxynal és a Targin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Prof. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Demenciákról általában Progresszív memóriazavar

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Parkinson-kórban szenvedő betegek perioperatív ellátása

Parkinson-kórban szenvedő betegek perioperatív ellátása ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Parkinson-kórban szenvedő betegek perioperatív ellátása Irodalmi összefoglaló Fülesdi Béla dr. 1 Mitre Calin dr. 2 Molnár Csilla dr. 1 1 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZAT N.K. BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁRÓL

ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZAT N.K. BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁRÓL ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZAT N.K. BETEGSÉGÉNEK LEFOLYÁSÁRÓL BETEGSÉG FÁZISAI FÁZIS 1: KORAI STÁDIUM FÁZIS 2A: KEZELÉS ELŐTT FÁZIS 2A: KEZELÉS ELŐTT FÁZIS 3: KEZELÉS UTÁN KLINIKAI TÜNETEK 5 évig jól kezelhető szájon

Részletesebben

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella

Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella Vesztibuláris migrén Dr. Pusch Gabriella PTE KK Neurológiai klinika 2017 Előzmény E. Liveing, On megrim: sick headache and some allied health disorders: a contribution to the pathology of nerve storms,

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban

Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Allergia prevenció újszülött-és csecsemőkorban Dr. Réthy Lajos Attila (MD, PhD) Országos Gyermekegészségügyi Intézet Budapest European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Section of Pediatrics

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

W.v. Humboldt (1767-1835) nyelvész M.J.Fox (1959- ) filmszínész A.Hitler (1889-1945) politikus, diktátor S. Dali (1904-1989) festımővész II.

W.v. Humboldt (1767-1835) nyelvész M.J.Fox (1959- ) filmszínész A.Hitler (1889-1945) politikus, diktátor S. Dali (1904-1989) festımővész II. W.v. Humboldt (1767-1835) nyelvész M.J.Fox (1959- ) filmszínész A.Hitler (1889-1945) politikus, diktátor S. Dali (1904-1989) festımővész II. János Pál (1920 - ) egyházfı Muhammed Ali (1942 -) bokszoló

Részletesebben

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN

MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN MELLÉKLET TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ELUTASÍTÁS INDOKLÁSA AZ EMEA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN A NATALIZUMAB ELAN PHARMÁRA VONATKOZÓ 2007. JÚLIUS 19-I CHMP SZAKVÉLEMÉNY FELÜLVIZSGÁLATA A CHMP a 2007. júliusi

Részletesebben

LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS HATÁSA AZ ÉLETMINÔSÉGRE

LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS HATÁSA AZ ÉLETMINÔSÉGRE Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik. EREDETI KÖZLEMÉNY LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Milyen kezelési módok állnak rendelkezésemre?

Milyen kezelési módok állnak rendelkezésemre? Milyen kezelési módok állnak rendelkezésemre? A Parkinson-kór kezelése A Parkinson-kórról szóló tájékoztató füzet elsô részében bemutatjuk azokat a gyógyszereket és sebészeti kezelési módokat, amelyek

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Parkinson-kór nem motoros tünetei

Parkinson-kór nem motoros tünetei Parkinson-kór nem motoros tünetei Kovács Norbert Deli Gabriella, Komoly Sámuel Dóczi Tamás, Janszky József, Aschermann Zsuzsanna, Bosnyák Edit, Balás István Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika A

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

Alfa synucleinopathiák a Parkinson kór korszerű szemlélete

Alfa synucleinopathiák a Parkinson kór korszerű szemlélete Az extrapyramidalis betegségek felosztása Alfa synucleinopathiák a korszerű szemlélete dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika kötelező szinten tartó tanfolyam 2013. január 16. Dopamin hiánnyal

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta 1. A GYÓGYSZER NEVE Requip 0,25 mg filmtabletta Requip 0,5 mg filmtabletta Requip 1 mg filmtabletta Requip 2 mg filmtabletta Requip 5 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Requip 0,25 mg

Részletesebben

IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban. Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika

IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban. Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika IVIG kezelés dysimmun neuropathiákban Komoly Sámuel PTE AOK Neurológiai Klinika Dysimmun neuropathiák A dysimmun neuropathiák ritka betegségek Két fő formájuk Guillain-Barré szindróma (GBS) Cronicus Inflammatios

Részletesebben

változások az SM kezelésében: tények és remények

változások az SM kezelésében: tények és remények változások az SM kezelésében: tények és remények Prof. Dr. Illés Zsolt Dél-Dániai Egyetem Odense az SM klinikai típusai relapszussal remisszióval szekunderprogresszív primer progresszív progresszív relapszáló

Részletesebben

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek

Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Gyógyításra váró pulmonológiai betegségek Herjavecz Irén Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 2009.április 20. Népbetegségek a pulmonológiában Epidemiológiai és morbiditási súlyukat tekintve a

Részletesebben

Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük. Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel

Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük. Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel A mozgászavarok felosztása Hypokinetikus (csökkent amplitúdó és/vagy sebesség- bradykinesia) (Parkinson szindróma) Hyperkinetikus:

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Dystonia. Disztónia kezelése mély agyi stimulációval. Kovács Norbert. Not a disease, it is a syndrome. Involuntary phasic, movement and/or

Dystonia. Disztónia kezelése mély agyi stimulációval. Kovács Norbert. Not a disease, it is a syndrome. Involuntary phasic, movement and/or Disztónia kezelése mély agyi stimulációval Kovács Norbert Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Dystonia Not a disease, it is a syndrome Involuntary phasic, movement and/or Sustained, involuntary,

Részletesebben

Új magyar epidemiológiai adatok szklerózis multiplexben. Ph.D. Összefoglaló. Dr. Fricska-Nagy Zsanett

Új magyar epidemiológiai adatok szklerózis multiplexben. Ph.D. Összefoglaló. Dr. Fricska-Nagy Zsanett 1 Új magyar epidemiológiai adatok szklerózis multiplexben Ph.D. Összefoglaló Dr. Fricska-Nagy Zsanett Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika Szeged 2016 2 Az értekezés

Részletesebben

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér CCSVI Történelmi és tudományos háttér Prof. Paolo Zamboni érsebész Felesége SM beteg Hipotézis: Vénás keringési zavar Vaslerakódás Érfalkárosodás Sejtpusztulás Autoimmun folyamat SM Az agy vénás rendszere

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11.

Dementiák biomarkerei. Oláh Zita 2015. November 11. Dementiák biomarkerei Oláh Zita 2015. November 11. Mi a biomarker? A biomarkerek biológiai paraméterek, amelyek normális és kóros folyamatokat, beavatkozásokra adott válaszokat jeleznek, továbbá objektív

Részletesebben

Parkinson kór és Parkinson. differenciál l diagnosztikája. lete. Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna. PTE Neurológiai Klinika

Parkinson kór és Parkinson. differenciál l diagnosztikája. lete. Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna. PTE Neurológiai Klinika Parkinson kór és Parkinson szindrómák klinikuma, differenciál l diagnosztikája Mozgászavarok korszerő szemlélete lete Pontszerzı továbbk bbképzı kurzus Pécs, 2005.november 18. Dr. Aschermann Zsuzsanna

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható.

Ez a gyógyszerkészítmény kizárólag diagnosztikai célra alkalmazható. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE DaTSCAN 74 MBq/ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Az oldat 74 MBq ioflupánt ( 123 I) tartalmaz milliliterenként az aktivitási referencia-időpontban (0,07

Részletesebben

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében

Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Amyotrophias lateralsclerosis Baranya megyében az elmúlt 54 év tükrében Dr. Merkli Hajnalka Neuromuscularis Továbbképzés PTE Neurológiai Klinika Pécs 2006 ALS Történelem: 1869, Lou Gehrig Definíci ció:

Részletesebben

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL NEM-MOTOROS TÜNETEK A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL NEM-MOTOROS TÜNETEK A kiadványban található illusztrációk melyeket parkinson

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika

Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Epilepszia mőtéti m ti kezelése Janszky JózsefJ PTE ÁOK Neurológiai Klinika Az epilepsziasebészet szet helye az epilepszia terápi piájában 2005-ben Epilepszia prevalenciája: 0,5-1 % kb. 20-30%-ban az epilepszia

Részletesebben

A LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI ELÔREHALADOTT PARKINSON-KÓRBAN

A LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI ELÔREHALADOTT PARKINSON-KÓRBAN EREDETI KÖZLEMÉNY A LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI ELÔREHALADOTT PARKINSON-KÓRBAN NAGY Helga 1, 2, TAKÁTS Annamária 1, TÓTH Adrián 1, BERECZKI Dániel 1, KLIVÉNYI

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Mottó: A legszebb dolog az igazság, a legjobb az egészség, a legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret!

Mottó: A legszebb dolog az igazság, a legjobb az egészség, a legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret! Mottó: A legszebb dolog az igazság, a legjobb az egészség, a legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret! (Arisztotelesz, Nikomakhoszi etika) A Magyar Tudományos Parkinson Társaság

Részletesebben

Mozgászavarok a háziorvosi gyakorlatban

Mozgászavarok a háziorvosi gyakorlatban Mozgászavarok a háziorvosi gyakorlatban Kovács Norbert PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs Tremor vizsgálata VIDEÓ Nyugalmi, poszturális és kinetikus tremor vizsgálata Írást mindig nézzük meg! VIDEÓ Egyenes

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Antidepresszív szerek a gyakorlatban

Antidepresszív szerek a gyakorlatban Antidepresszív szerek a gyakorlatban Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet A depresszió kiújulásának valószínűsége a korábbi epizódok számának függvényében Korábbi epizódok száma

Részletesebben

A SIFROL retard tabletta a pramipexol napi egyszeri adagolású, szájon át adandó gyógyszerformája.

A SIFROL retard tabletta a pramipexol napi egyszeri adagolású, szájon át adandó gyógyszerformája. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE SIFROL 0,26 mg retard tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,375 mg pramipexol-dihidroklorid-monohidrátot retard tablettánként, ami 0,26 mg pramipexolnak felel meg.

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Az MDS-UPDRS Felhasználási Feltételei

Az MDS-UPDRS Felhasználási Feltételei Az MDS-UPDRS Felhasználási Feltételei Az MDS-által kifejlesztett pontozóskálák használatához engedély szükséges (kivéve a személyes/egyéni használatot). A MDS pontozó skáláinak vagy azok bármely részének

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5.

Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tájékoztató Emmi, BUDAPEST 2014. Március 5. Megváltozott a progresszivitási szintek tartalma, jelentése: az ellátások az I és a II szinten történnek zömében III. szint: rendelkezésre

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

A fokális dystoniák diagnózisa és kezelése

A fokális dystoniák diagnózisa és kezelése A fokális dystoniák diagnózisa és kezelése Dr. Bihari Katalin Pécs 2008. december 2. Fokális dystoniák Blepharospasmus Oromandibularis dystonia» Meige (Breughel) szindróma Spasztikus dysphonia Nyaki dystoniák

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük. Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel

Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük. Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel Hyperkinesisek, dystoniák és kezelésük Dr. Bihari Katalin- Dr. Komoly Sámuel A mozgászavarok felosztása Hypokinetikus (csökkent amplitúdó és/vagy sebesség- bradykinesia) (Parkinson szindróma) Hyperkinetikus:

Részletesebben