Kiadás. MOVIDRIVE MD_60A Abszolútérték-pozícionálás Kézikönyv / HU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiadás. MOVIDRIVE MD_60A Abszolútérték-pozícionálás Kézikönyv / HU"

Átírás

1 MOVIDRIVE MD_60A Abszolútérték-pozícionálás Kiadás Kézikönyv 006 / HU

2 SEW-EURODRIVE

3 Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók... 4 A rendszer ismertetése.... Alkalmazási területek.... Alkalmazási példák... 6 Tervezés El feltételek A m ködés leírása A hajtás skálázása Végálláskapcsolók és a hajtás nullapontja A folyamatadatok felépítése... 4 Telepítés Szoftver Alapkészülék opcionális DIPA abszolútérték-jeladó kártyával A busz telepítése A végálláskapcsolók bekötése... 4 I 0 Üzembe helyezés.... Általános tudnivalók.... El készületek.... Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása Paraméterek.... A hajtás indítása... 6 Üzemeltetés és szerviz Ütemdiagramok Hibajelzések, a hibaállapotok kezelése Hibaüzenetek Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

4 Fontos tudnivalók Ez a kiadvány nem helyettesíti a részletes üzemeltetési utasítást! A szerelést és az üzembe helyezést csak megfelel villamos szakképzettséggel rendelkez személyek végezhetik. A szerelés során be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el írásokat, valamint a MOVIDRIVE üzemeltetési utasításában leírtakat! Dokumentációk Az abszolútérték-pozícionálóval kib vített MOVIDRIVE frekvenciaváltó használata, felszerelése és üzembe helyezése el tt olvassa végig a kézikönyvet. A kézikönyv felépítése feltételezi, hogy a megfelel MOVIDRIVE dokumentációk, így els sorban a MOVIDRIVE rendszerkézikönyve rendelkezésre áll, és azokat a szerelést végz szakember elolvasta. Az üzemeltetési utasításban foglaltak betartása a zavarmentes üzemvitel igen fontos el feltétele, és az esetlegesen felmerül garanciális igények is csak ez esetben érvényesíthet k. Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket! Áramütés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Sérülés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Veszélyhelyzetek. Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb sérülések. Anyagi kárral járó helyzetek. Lehetséges következmények: a készülékben vagy a környezetben keletkez anyagi kár. Hasznos tanácsok és fontosabb információk a felhasználók számára. 4 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

5 Alkalmazási területek A rendszer ismertetése. Alkalmazási területek Az abszolútérték-pozícionálást végz modul olyan hajtásokhoz készült, amelyek a mechanikai felépítésük következtében lengésre hajlamosak. Az abszolútérték-jeladó pozícionáláshoz, és nem helyzetszabályozásra való. Alkalmazásával meg lehet akadályozni, hogy a mechanika és az abszolútérték-adó közti esetleges rezonanciát a rendszer feler sítse. Az abszolútérték-pozícionálás további el nye, hogy a MOVIDRIVE MDF60A frekvenciaváltóval történ táplálás esetén fordulatszám-jeladó nélküli háromfázisú motorokat lehet használni. Az abszolútérték-pozícionáló modul els sorban az alábbi ágazatokban és alkalmazásokban történ használatra készült: Anyagmozgatás szállítószerkezetek emel m vek sínen mozgó járm vek Logisztika polckezel rendszerek keresztben mozgó szerkezetek Palettázás többtengelyes mozgást végz robotok palettamozgatás Az abszolútérték-pozícionálás legfontosabb el nyei az alábbiak: MOVIDRIVE MDF60A frekvenciaváltóval táplált háromfázisú motorok esetén nincs szükség fordulatszám-jeladóra. Felhasználóbarát kezel felület. Csak az abszolútérték-pozícionáláshoz szükséges paramétereket (áttételt, sebességet, átmér t) kell beadni. Paraméterezés id igényes programozás helyett. A monitor üzemmód által biztosított optimális állapot-ellen rzés. A felhasználónak nem kell programozói gyakorlattal rendelkeznie. Lézeres távmér kkel végzett távolságméréshez kiválóan alkalmas. Nagy távolságok ( 8 x hosszegység) kezelése. Nincs szükség hosszadalmas beállításokra. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

6 Alkalmazási példák. Alkalmazási példák Polckezel rendszerek Az abszolútérték-pozícionáló modul egyik jellegzetes alkalmazási területe a polckezel rendszerek menetes tengelyének hajtása. A polckezel rendszerek általában magasak, ezért lengésre hajlamosak, különösen lézeres távolságmér kkel történ helyzetszabályozás esetén. Abszolútérték-pozícionálással jelent sen csökken a lengésre való hajlam. 0440AXX. ábra Alkalmazási terület: polckezel rendszer Emel m Az abszolútérték-pozícionáló modul egy másik jellegzetes alkalmazási területe az emel m vek hajtásai. Helyzetvisszajelzésre abszolútérték-jeladóként például drótköteles jeladót lehet alkalmazni.. ábra Alkalmazási terület: emel m 00786AXX 6 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

7 El feltételek Tervezés. El feltételek Számítógép (PC) és szoftver Licenc Az abszolútérték-pozícionálás a MOVITOOLS SEW szoftver részét képez IPOS plus program ( Absolutwertpositionierung alkalmazás). A MOVITOOLS szoftver Windows 9, Windows 98 vagy Windows NT 4.0 operációs rendszerrel m köd személyi számítógépen fut. A licencfeltételeknek megfelel en minden b vít modullal ellátott MOVIDRIVE készülékre öntapadó licencmatricát kell elhelyezni. Licencmatrica nélküli MOVIDRIVE készülékeken a b vít modult nem szabad használni. A licencmatricát közvetlenül a típuscimke (a TERMINAL kártyahely) alatt kell elhelyezni. A licencmatricán van feltüntetve a modul engedélyezéséhez szükséges kódszám. Frekvenciaváltó, motorok, abszolútérték-jeladó Frekvenciaváltó Abszolútérték-pozícionálást MOVIDRIVE MDF/MDV/MDS60A frekvenciaváltókkal lehet megvalósítani. Az abszolútérték-pozícionálás nem követel meg fordulatszámszabályozott hajtást, így MOVIDRIVE MDF60A frekvenciaváltóhoz fordulatszámjeladó nélküli háromfázisú motort lehet használni. Az abszolútérték-pozícionálás csak akkor m ködik, ha be van építve abszolútértékjeladó és a MOVIDRIVE frekvenciaváltó DIPA kártyát is tartalmaz. További feltétel, hogy a MOVIDRIVE frekvenciaváltó tartalmazzon a buszrendszerhez való csatlakozásra szolgáló interfész kártyát is (DFPA, DFPA, DFIA, DFIA, DFCA, DFOA, DFDA). Standard busz (SBus) használata esetén nincs szükség külön buszkártyára. Motorok MOVIDRIVE MDF60A használata esetén DR/DT/DV/D jeladó nélküli háromfázisú motorok. MOVIDRIVE MDV60A használata esetén CT/CV aszinkron szervomotorok (beépített jeladóval) vagy DR/DT/DV/D háromfázisú motorok Encoder vagy AVY kombinált jeladóval. MOVIDRIVE MDS60A használata esetén DS/DY szinkron szervomotorok beépített rezolverrel. Abszolútérték-jeladó Abszolútérték-jeladóra minden esetben szükség van. Az abszolútérték-jeladót az opcionális DIPA kártyára kell csatlakoztatni. A motortengely és a terhelés között alakzáró (szlipmentes) kapcsolat esetén az abszolútérték-jeladó a motoron vagy a hajtott szakasz bármely részén lehet. A motortengely és a terhelés között er záró (szlippel rendelkez ) kapcsolat esetén az abszolútérték-jeladót a hajtott a szakaszon kell elhelyezni. A választható abszolútérték-jeladókat a MOVIDRIVE MD_60A rendszer kézikönyvében a DIP-listát ismertet részben (P90 paraméter leírása) sorolja fel. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 7

8 A m ködés leírása. A m ködés leírása Jellemz k Az abszolútérték-pozícionálást az alábbiak jellemzik: Tetsz leges számú cél pozíciója adható meg és választható ki a buszon, ill. a rendszerbuszon keresztül. Nagy a bejárható út. A maximálisan bejárható út a beállított útegységt l függ: Útegység A maximálisan bejárható út /0 mm 6,44 m mm 6,44 m m 6 44 m Szoftver-végálláskapcsoló definiálható és értékelhet ki. A távolság mérését kizárólag abszolútérték-jeladók végzik. A motornál nincs szükség fordulatszám-jeladóra, MOVIDRIVE MDF60A frekvenciaváltó használata elegend. Egy frekvenciaváltóról több motor is üzemeltethet. Egyszer kapcsolat a fölérendelt vezérlés (PLC) felé. Üzemmódok Kétféle üzemmód állítható be: Léptetéses üzemmód A. vezérl szóban (PA) a 9. vagy 0. bittel a jobbra vagy balra mozgásirány megadása. A. vezérl szóban (PA) a. bittel átkapcsolás két léptetési sebesség között. Automatikus üzemmód A. vezérl szóban (PA) a 8. bittel automatikus üzemmódú pozícionálás indítása. Célpozíció el zetes megadása a PA és PA kimeneti folyamatadat-szavakkal. A tényleges pozíció ciklikus visszajelzése a felhasználó által definiált egységekben a PE és PE bemeneti folyamatadat-szavakkal. Az elért célpozíció nyugtázása a célpozíció elérve virtuális bináris kimeneten. PA PA PA PA E Q PE PE PE PE. ábra Adatcsere folyamatadatokkal 0447AXX PA = kimeneti folyamatadatok PE = bemeneti folyamatadatok PA = vezérl szó PE = állapotszó PA = célpozíció, High PE = tényleges pozíció, High PA = célpozíció, Low PE = tényleges pozíció, Low 8 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

9 A hajtás skálázása. A hajtás skálázása A vezérlés csak a jeladó útegységre es impulzusszámának ismeretében tudja kiszámítani a távolságot, ill. a hajtást megfelel en pozícionálni. Az útegységre es impulzusszám megadása a skálázás. A skálázással lehet a felhasználói egységet mindenkori alkalmazáshoz illeszteni. Az abszolútértékjeladó aktiválása Az abszolútérték-pozícionáló modul üzembe helyezése el tt engedélyezni (aktiválni) és skálázni kell az abszolútérték-jeladót. Ehhez nyissa meg a MOVITOOL/SHELL program 9. DIP paramétermenüjét, majd ott végezze el az alábbi beállításokat: Válassza ki a P90 Gebertyp mez t, majd a legördül lista megnyitása után válaszsza ki a csatlakoztatott jeladót. A P9...P9 paramétereket nem kell beállítani. A többi DIP-beállítást az abszolútérték-pozícionálás üzembe helyezésekor kell elvégezni. 4. ábra Az abszolútérték-jeladó aktiválása 0449ADE Figyelem: Ha a hajtómotor nem tartalmaz fordulatszám-jeladót (pl. MOVIDRIVE MDF60A esetén), a MOVITOOLS program DIP üzembe helyezési funkciója nem m ködik. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 9

10 Végálláskapcsolók és a hajtás nullapontja.4 Végálláskapcsolók és a hajtás nullapontja A hajtás nullapontja A tervezés során vegye figyelembe az alábbiakat: Ha a hajtás nullapontja (az abszolútérték-pozícionálás referenciapontja) és az abszolútérték-jeladó kijelzett pozíciója nem azonos, akkor a P94 Nullpunktoffset paraméter megadásával meg kell adni a nullapont-eltolást (lásd az el z ábrát). A nullapont, az eltolás és az abszolút pozíció között az alábbi összefüggés áll fenn: A hajtás nullapontja = abszolút pozíció + nullapont-eltolás (Nullpunktoffset). Szoftver-végálláskapcsolók A szoftver-végálláskapcsolók az elmozdulási tartomány határait rögzítik, és ezzel járulékos biztonsági feladatokat látnak el. Vegye figyelembe az alábbiakat: A vezérlés nem hajt végre olyan utasításokat, amelyek a szoftver-végálláskapcsolók által meghatárorozott tartományon kívülre való elmozdulásra adnak parancsot. Ha a buszon vagy a rendszerbuszon keresztül olyan célpozíció érkezik, amely a szoftver-végálláskapcsoló által meghatárorozott tartományon kívülre esik, a fölérendelt vezérlés 9 (D hex) az állapotszóban szoftver-végálláskapcsoló aktív üzenetet kap. Ez az üzenet nem eredményez hibajelzést, a PE: (Hiba/figyelmeztetés) hibabit nem kerül aktív állapotba. 0 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

11 A folyamatadatok felépítése. A folyamatadatok felépítése A fölérendelt vezérlés (PLC) három kimeneti folyamatadat-szót (PA...PA) küld a frekvenciaváltónak és onnan három bemeneti folyamatadat-szót (PE...PE) fogad. PA PA PA PA E Q PE PE PE PE. ábra Adatcsere folyamatadatokkal 0447AXX PA = kimeneti folyamatadatok PE = bemeneti folyamatadatok PA = vezérl szó PE = állapotszó PA = célpozíció, High PE = célpozíció, High PA = célpozíció, Low PE = Ist-Position Low Kimeneti folyamatadatok A kimeneti folyamatadat-szavak felépítése az alábbi: PA: vezérl szó Tartalékolt Meredekségátkapcsolás Sebességátkapcsolás Üzemmódválasztás, high Üzemmódválasztás, low Léptetés - Szabályozástiltás/ engedélyezés Engedélyezés/ gyorsleállás Engedélyezés/állj Tartalékolt Tartalékolt Tartalékolt Léptetés + Hiba-visszaállítás Start Tartalékolt PA + PA: célpozíció PA célpozíció, High PA célpozíció, Low Célpozíció [a felhasználó által megadott egység] Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

12 A folyamatadatok felépítése Bemeneti folyamatadatok A bemeneti folyamatadat-szavak felépítése az alábbi: PE: állapotszó Frekvenciaváltó állapot/ hibakód A motor forog (n 0) A frekvenciaváltó üzemkész IPOS referencia (a hajtás bejelentkezve) A célpozíció elérve A fék nyitva Hiba/figyelmeztetés Jobb oldali végálláskapcsoló Bal oldali végálláskapcsoló PE + PE: tényleges pozíció PE tényleges pozíció, High PE tényleges pozíció, Low Tényleges pozíció [a felhasználó által megadott egység] Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

13 Szoftver 4 4 Telepítés 4. Szoftver MOVITOOLS Az abszolútérték-pozícionálásra szolgáló modul (az Absolutwertpositionierung alkalmazás) a.0 vagy magasabb verziójú MOVITOOLS SEW szoftver részét képezi. A MOVITOOLS telepítését az alábbiak szerint kell végezni: Helyezze be a MOVITOOLS CD-t a számítógép CD meghajtójába. Nyissa meg a Start\Ausführen... (Start\Futtatás) menüt. Írja be az alábbit: {CD-meghajtó bet jele}:setup, majd nyomja meg a Return gombot. Megnyílik a MOVITOOLS telepítési (Setup) menüje. Kövesse a képerny n megjelen utasításokat. amelyek végigvezetik a számítógép kezel jét a telepítés menetén. A telepítés után a MOVITOOLS szoftvert a programmanager alkalmazásból lehet indítani. Ha a számítógépre MOVIDRIVE frekvenciaváltó csatlakozik, válassza ki a megfelel portot (a PC-COM oszlopban) és állítsa be a pontról-pontra (Stelle Verbindung her zu: einzelnem Umrichter - Punkt-zu-Punkt) kapcsolatot. Az <Aktualisieren> gomb kiválasztása után az Angeschlossene Geräte (Csatlakoztatott készülékek) ablakban megjelenik a frekvenciaváltó. 6. ábra A MOVITOOLS szoftver ablaka 044ADE Licenc A licencfeltételeknek megfelel en minden b vít modullal ellátott MOVIDRIVE készülékre öntapadó licencmatricát kell elhelyezni. Licencmatrica nélküli MOVIDRIVE készülékeken a b vít modult nem szabad használni. A licencmatricát közvetlenül a típuscimke (a TERMINAL kártyahely) alatt kell elhelyezni. A licencmatricán van feltüntetve a modul engedélyezéséhez szükséges kódszám. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

14 4 Alapkészülék opcionális DIPA abszolútérték-jeladó kártyával 4. Alapkészülék opcionális DIPA abszolútérték-jeladó kártyával - 4 = V + X: DIØØ DIØ DIØ DIØ 4 DIØ4 DIØ 6 DCOM 7 VO4 8 9 DGND ST ST X0: TF DGND DBØØ DOØ-C 4 DOØ-NO DOØ-NC 6 DOØ 7 VO4 8 VI4 9 DGND 0 MOVIDRIVE /Szabályozástiltás Engedélyezés/gyorsleállás Alaphelyzetbe állítás (Reset) Funkció nélkül /Jobb végálláskapcsoló /Bal végálláskapcsoló Ref.potenciál X:DI00...DI0 +4 V-os kimenõ feszültség Bináris jelek referenciapotenciálja RS-48+ RS-48- X4: (MDV/MDS) Külsõ jeladó bemenete, inkrementális jeladó, VTTL (A bekötést lásd a MOVIDRIVE üzemeltetési utasításában.) X: (MDV/MDS) Motor-jeladó: inkrementális jeladó (MDV) vagy rezolver (MDS) (A bekötést lásd a MOVIDRIVE üzemeltetési utasításában.) Hõérzékelõ (TF) bemenet Bináris jelek referenciapotenciálja /Fék Reléérintkezõ - hiba Záróérintkezõ - hiba Nyitóérintkezõ - hiba Bejelentkezve +4 V-os kimenet +4 V-os bemenet Bináris jelek referenciapotenciálja X 60 X 6 X 6 DIP S S MDF X ma -- V R - ON -- OFF X X X X60: DIØ DI DI DI 4 DI4 DI 6 DI6 7 DI7 8 DCOM 9 DGND 0 X6: DOØ DO DO DO 4 DO4 DO 6 DO6 7 DO7 8 DGND 9 DIPA Funkció nélkül, mivel a virtuális sorkapcsok mûködnek! Ref.potenciál X:DI0...DI7 A bináris jelek referenciapotenciálja Funkció nélkül, mivel a virtuális sorkapcsok mûködnek! A bináris jelek referenciapotenciálja MDV (MDS) X4 SUPPLY OUT 4V= X ENCODER IN/OUT ENCODER IN (RESOLVER IN) SSIinterfész Gray-kód 9 6 X6: abszolútérték-jeladó (A bekötést lásd a Positionieren mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIPA c. kézikönyvben.) 7. ábra Az opcionális DIPA kártyával b vített alapkészülék bekötési rajza 044AHU 4 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

15 A busz telepítése 4 4. A busz telepítése Áttekintés A busz szerelésekor és telepítésekor tartsa a buszkártyához mellékelt kézikönyvben leírtakat. A rendszerbusz (Sbus) szerelésekor vegye figyelembe az üzemeltetési utasítást. DFP PROFIBUS FMS / DP DFP PROFIBUS DP ADRESS X0 PROFIBUS DP DFI INTERBUS-S Module Ident. 7 DFI INTERBUS DFC CAN-Bus DFO CANopen PD() PD() PD(0) NA(6) NA() NA(4) NA() NA() NA() NA(0) DR() DR(0) S nc R BUS OFF STATE GUARD COMM S 0 0 DFD DEVICE-NET NA() NA(4) NA() NA() NA() NA(0) 0 DR() DR(0) 4 Mod/ Net PIO BIO BUS- OFF S S 4 S S MDV (MDS) X ma V R ON OFF X X X0 SUPPLY OUT 4V= X0 CANopen X0 X4 ENCODER IN/OUT X ENCODER IN (RESOLVER IN) P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S SBus Device Net 8. ábra Busztípusok 0800AXX Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

16 4 A busz telepítése PROFIBUS (DFPA) A részletes ismertetést lásd a SEW 099 cikkszámon megrendelhet PROFIBUS dokumentációs csomagban. A dokumentációs csomag a tervezés és az üzembe helyezés megkönnyítésére készülék törzsadat (GSD) fájlokat és MOVIDRIVE típusfájlokat is tartalmaz. M szaki adatok DFP PROFIBUS FMS / DP Opció DFPA típusú PROFIBUS csatolókártya Cikkszám 8 74 Üzembe helyezési és diagnosztikai segédeszköz MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék Protokollváltozatok PROFIBUS-DP, EN 070 V / DIN E 94 T szerint PROFIBUS-FMS, EN 070 V / DIN E 94 T szerint PROFIBUS-DP/FMS (Combislave) vegyes üzem Támogatott adatátviteli sebességek Csatlakozó Buszlezárás Állomáscímek Alapértelmezett buszparaméterek GSD-fájl Tömeg Az alábbi adatátviteli sebességek automatikus felismerése: 9,6 KBaud 9, KBaud 9,7 KBaud 87, KBaud 00 KBaud 00 KBaud 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzat Érintkez kiosztás EN 070 V / DIN 94 T szerint A. típusú vezetékhez (00 kbaud-ig) EN 070 V / DIN E 94 T szerint 0..., DIP-kapcsolókkal állítható be Min-T SDR FMS/DP, ill. DP üzemmódban, DIP-kapcsolókkal választható ki SEW_6000.GSD 0, kg Zöld LED: RUN (M ködik) Piros LED: BUS FAULT (Buszhiba) DIP-kapcsolók az állomáscím beállításához, ill. az FMS/DP vegyes üzem és tiszta DP üzemre történ átkapcsoláshoz 4 DIP-kapcsoló a buszlezáró ellenállás be- és kikapcsolásához 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzat (buszcsatlakozó) A csatlakozó kiosztása () E Q RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (MV) VP (PV) DGND (MV) () () 0444AXX 9. ábra A 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának EN 070 V szerinti kiosztása () 9 pólusú Sub-D csatlakozó () A jelvezetékeket összesodorni! () A csatlakozó házát és az árnyékolást fémesen össze kell kötni! 6 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

17 A busz telepítése 4 PROFIBUS (DFPA) A részletes ismertetést lásd a SEW 099 cikkszámon megrendelhet PROFIBUS dokumentációs csomagban. A dokumentációs csomag a tervezés és az üzembe helyezés megkönnyítésére készülék törzsadat (GSD) fájlokat és MOVIDRIVE típusfájlokat is tartalmaz. M szaki adatok DFP PROFIBUS DP RUN BUS FAULT ON nc ADDRESS! Opció DFPA típusú PROFIBUS csatolókártya Cikkszám Üzembe helyezési és diagnosztikai MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék segédeszköz Protokollváltozatok PROFIBUS-DP, EN 070 V / DIN E 94 T szerint Támogatott adatátviteli sebességek Csatlakozó Buszlezárás Állomáscímek GSD-fájl DP azonosító Tömeg 9,6 kbaud... MBaud tartományba es adatátviteli sebességek automatikus felismerése 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzat Érintkez kiosztás EN 070 V / DIN 94 T szerint Nincs beépítve, a lezárást a PROFIBUS csatlakozóban kell megvalósítani. 0..., DIP-kapcsolókkal állítható be SEW_600.GSD 600 hex = 479 dec 0, kg " X0 PROFIBUS DP Zöld LED: RUN (M ködik) Piros LED: BUS FAULT (Buszhiba) DIP-kapcsolók az állomáscím beállításához 4 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzat (buszcsatlakozó) A csatlakozó kiosztása () E Q RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (MV) VP (PV) DGND (MV) () () 0444AXX 0. ábra A 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának EN 070 V szerinti kiosztása () 9 pólusú Sub-D csatlakozó () A jelvezetékeket összesodorni! () A csatlakozó házát és az árnyékolást fémesen össze kell kötni! Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 7

18 4 A busz telepítése INTERBUS (DFIA) A részletes ismertetést lásd a SEW 099 6X cikkszámon megrendelhet INTERBUS dokumentációs csomagban. M szaki adatok DFI INTERBUS-S Module Ident. 7. Opció DFIA típusú INTERBUS csatolókártya Cikkszám 8 7 Üzembe helyezési és diagnosztikai segédeszköz MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék Csatlakozó Buszbemenet: 9 pólusú Sub-D-csatlakozódugó Buszkimenet: 9 pólusú Sub-D-csatlakozóaljzat RS-48 adatátvitel, 6 eres árnyékolt és párosával sodrott kéteres vezeték Kártya azonosító E hex = 7 dec Tömeg 0, kg DIP-kapcsoló a folyamatadatok számának beállításához 4 db zöld LED: diagnosztikai kijelzések db piros LED: diagnosztikai LED 4 9 pólusú Sub-D-csatlakozódugó: buszbemenet 9 pólusú Sub-D-csatlakozóaljzat: buszkimenet A csatlakozó kiosztása Az erek színkódolásának rövid jelölése IEC 77 szerinti. () (4) GN YE PK GY BN () () 6 7 /DO DO /DI DI COM E Q /DO DO /DI DI COM () () () GN YE PK GY BN 044AXX. ábra A bejöv buszkábel 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának és a kimen buszkábel 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának kiosztása () A bejöv buszkábel 9 pólusú Sub-D-csatlakozóaljzata () A jelvezetékeket összesodorni! () A csatlakozó házát és az árnyékolást fémesen össze kell kötni! (4) A kimen buszkábel 9 pólusú Sub-D-csatlakozóaljzata () A csatlakozó. és 9. pontjait össze kell kötni! 8 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

19 A busz telepítése 4 INTERBUS optikai kábellel (DFIA) A részletes ismertetést lásd a SEW 0 cikkszámon megrendelhet INTERBUS- LWL dokumentációs csomagban. M szaki adatok DFI INTERBUS.. Opció DFIA típusú optikai kábeles INTERBUS csatolókártya Cikkszám 8 09 Üzembe helyezési és diagnosztikai segédeszköz Támogatott adatátviteli sebességek Csatlakozó Tömeg MOVITOOLS szoftver, DBGA kezel készülék és CMD-Tool 00 kbaud és MBaud, DIP-kapcsolókkal állítható be Buszbemenet: F-SMA-csatlakozó Buszkimenet: F-SMA-csatlakozó Optikailag szabályozott optikai kábeles interfész Optikai átalakító (RS-48 - optikai kábel) lehetséges 0, kg DIP-kapcsoló a folyamatadat-hossz, a PCP-hosszúság és az adatátviteli sebesség beállításához Diagnosztikai LED-ek Optikai kábel: táv bejöv (Remote IN) 4 Optikai kábel: bejöv busz Optikai kábel: táv kimen (Remote OUT) 6 Továbbmen busz A csatlakozó kiosztása Pólus Jel Irány Az optikai szál színe Optikai kábel táv bejöv Adatok vétele narancs (OG) (LWL Remote IN) 4 Bejöv busz Adatok továbbítása fekete (BK) Optikai kábel táv kimen Adatok vétele fekete (BK) (LWL Remote OUT) 6 Kimen busz Adatok továbbítása narancs OG) Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 9

20 4 A busz telepítése CAN-Bus (DFCA) A részletes ismertetést lásd a SEW cikkszámon megrendelhet CAN-Bus dokumentációs csomagban. M szaki adatok Opció DFCA típusú CAN-Bus csatolókártya DFC CAN-Bus Cikkszám Üzembe helyezési és diagnosztikai segédeszköz 8 7 X MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék Támogatott adatátviteli sebességek DIP-kapcsolókkal az alábbi értékek választhatók: KBaud 0 KBaud 00 KBaud 000 KBaud.. Csatlakozó Buszlezárás Címtartomány 9 pólusú Sub-D csatlakozó Érintkez kiosztás CiA szabvány szerint eres sodrott vezeték ISO 898 szerint DIP-kapcsolóval bekapcsolható, , DIP-kapcsolókkal állítható be. Tömeg 0, kg 4.. Zöld LED: TxD Piros LED: RxD DIP-kapcsolók a folyamatadat-hossz és az adatátviteli sebesség beállításához 4 DIP-kapcsoló az alap-id beállításához, valamint a buszlezáró ellenállás be- és kikapcsolásához 9 pólusú csatlakozóaljzat (buszcsatlakozó) A csatlakozó kiosztása () () () 6 7 DGND CAN High CAN Low DGND E Q. ábra A buszkábel 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának kiosztása 0446AXX () 9 pólusú Sub-D csatlakozó () A jelvezetékeket összesodorni! () A csatlakozó házát és az árnyékolást fémesen össze kell kötni! 0 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

21 A busz telepítése 4 CANopen (DFOA) A részletes ismertetést lásd a SEW 0 66 cikkszámon megrendelhet CANopen dokumentációs csomagban. M szaki adatok DFO CANopen PD() PD() PD(0) NA(6) NA() NA(4) NA() NA() NA() NA(0) DR() DR(0) S 0 BUS OFF STATE GUARD COMM.. Opció DFOA típusú CANopen csatolókártya Cikkszám 8 6 Üzembe helyezési és diagnosztikai MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék segédeszköz Támogatott adatátviteli sebességek Csatlakozó Buszlezárás Címtartomány Tömeg DIP-kapcsolókkal az alábbi értékek választhatók: KBaud 0 KBaud 00 KBaud 000 KBaud 9 pólusú Sub-D csatlakozó Érintkez kiosztás CiA szabvány szerint eres sodrott vezeték ISO 898 szerint DIP-kapcsolóval bekapcsolható, , DIP-kapcsolókkal állítható be 0, kg nc R 0. S 4. X0 CANopen DIP-kapcsolók a folyamatadat-hossz, a modulazonosító és az adatátviteli sebesség beállításához Kijelz és diagnosztikai LED-ek DIP-kapcsoló a buszlezáró ellenállás be- és kikapcsolásához 4 9 pólusú csatlakozóaljzat (buszcsatlakozó) A csatlakozó kiosztása () () () 6 7 DGND CAN High CAN Low DGND E Q. ábra A buszkábel 9 pólusú Sub-D csatlakozóaljzatának kiosztása 0446AXX () 9 pólusú Sub-D csatlakozó () A jelvezetékeket összesodorni! () A csatlakozó házát és az árnyékolást fémesen össze kell kötni! Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

22 4 A busz telepítése DeviceNet (DFDA) A részletes ismertetést lásd a SEW cikkszámon megrendelhet DeviceNet dokumentációs csomagban. M szaki adatok DFD DEVICE-NET NA() NA(0) 0 NA() NA(4) NA() NA() DR() DR(0) Mod/ Net PIO BIO BUS- OFF S S.. Opció DFDA típusú DeviceNet csatolókártya Cikkszám Üzembe helyezési és MOVITOOLS szoftver és DBGA kezel készülék diagnosztikai segédeszköz Támogatott adatátviteli sebességek Csatlakozó zulässiger Leitungsquerschnitt Buszlezárás Beállítható címtartomány (MAC-ID) Tömeg DIP-kapcsolókkal az alábbi értékek választhatók: KBaud 0 KBaud 00 KBaud pólusú Phoenix-sorkapocs Érintkez kiosztás a DeviceNet-specifikáció szerint (Volume I, Appendix B) DeviceNet specifikáció szerint A beépített buszlezáró ellenállást (0 ) tartalmazó buszcsatlakozó a buszszakasz elején és végén 0...6, DIP-kapcsolókkal állítható be 0, kg 4 X0. LED kijelz k DIP-kapcsolók a csomóponti cím (MAC-ID) és az adatátviteli sebesség beállításához pólusú Phoenix-sorkapocs (buszcsatlakozó) A sorkapocs kiosztása A sorkapocs kiosztását lásd a DeviceNet specifikációban, Volume I, Appendix A. kiadványban. Kapocspont Funkció Szín X0: V- (0V4) fekete (BK) X0: CAN_L kék (BU) X0: DRAIN üres X0:4 CAN_H fehér (WH) X0: V+ (+4 V) piros (RD) Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

23 A busz telepítése 4 Rendszerbusz (SBus) A részletes ismertetést lásd a SEW cikkszámon megrendelhet Systembus (SBus) c. kézikönyvben. A rendszerbusz max. 64 CAN-busz résztvev összekötésére alkalmas, és az ISO 898 szerinti átviteltechnikát támogatja. A renbdszerbusz bekötési rajza Vezérlés X: Vezérlés X: Vezérlés REF AI AI AGND REF 4 REF AI AI AGND REF 4 X: REF AI AI AGND REF 4 S S Rendszerbusz Rendszerbusz Rendszerbusz S S Lezáró ellenállás Lezáró ellenállás Lezáró ellenállás BE KI BE KI BE KI Rendszerbusz ref.potenciál Busz, High Busz, Low X: DGND SC SC Rendszerbusz ref. potenciál Busz, High Busz, Low X: DGND SC SC Rendszerbusz ref.potenciál Busz, High Busz, Low X: DGND SC SC S S 4. ábra A rendszerbusz (SBus) bekötési rajza 00BHU A kábel specifikációja Az árnyékolás bekötése Kéter, sodrott és árnyékolt rézkábel használata ajánlott (adatátviteli kábel rézfonat árnyékolással). A kábel feleljen meg az alábbi követelményeknek: Érkeresztmetszet: 0,7 mm (AWG 8) Vezeték-ellenállás: 0, MHz-en Kapacitás: max. 40 pf/m, khz-en A fenti követelményeket teljesíti pl. a CAN-Bus vagy a DeviceNet kábel. Az árnyékolást, mindkét végén, nagy felülettel kell a frekvenciaváltó vagy a fölérendelt vezérlés elektronikájának árnyékoló kapcsára kötni. Az árnyékolást, szintén mindét oldalán, a DGND referenciaponttal is össze kell kötni. Vezetékhosszak A megengedett teljes vezetékhossz a rendszerbusz (SBus) beállított adatátviteli sebességét l függ (P86): kbaud 0 m 0 kbaud 60 m 00 kbaud 80 m 000 kbaud 40 m Lezáró ellenállás A rendszerbusz elején és végén a lezáró ellenállást be kell kapcsolni (S = ON), a rendszerbuszra csatlakozó többi készüléknél viszont a lezáró ellenállást ki kell kapcsolni (S = OFF). A rendszerbusszal összekapcsolt készülékek között nem szabad potenciálkülönbségnek lennie. A potenciálkülönbség kialakulását megfelel megoldásokkal, például a készülékek házainak külön vezetékkel történ összekötésével, meg kell akadályozni. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

24 4 I A végálláskapcsolók bekötése A végálláskapcsolók bekötése A végálláskapcsolók m ködtet elemeinek a teljes munkatartományt, egészen az ütközésig át kell fedniük. Csak nyitó érintkez j (Low aktív) végálláskapcsolót szabad használni! CW X ES CCW ES CW. ábra A végálláskapcsolók bekötése 0447AXX CW = A hajtás jobbra mozog X = Útelmozdulás ES CW = Jobb oldali végálláskapcsoló ES CCW = Bal oldali végálláskapcsoló Ügyeljen a végálláskapcsolók megfelel bekötésére. Ez azt jelenti, hogy jobbra haladáskor (CW) a jobb oldali végálláskapcsoló (ES CW), míg balra haladáskor (CCW) a bal oldali végálláskapcsoló (ES CCW) m ködjön. 4 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

25 Általános tudnivalók I 0 Üzembe helyezés. Általános tudnivalók A sikeres üzembe helyezés el feltétele a megfelel tervezés és hibamentes szerelés. A tervezést részletesen a MOVIDRIVE MD_60A rendszerismertet kézikönyve tárgyalja. A kézikönyv SEW cikkszámon megrendelhet MOVIDRIVE MD_60A dokumentációs csomag része. Ellen rizze a szerelést, valamint az abszolútérték-jeladó és alkalmazása esetén a motor fordulatszám-jeladójának bekötését. A jeladók bekötését lásd a MOVIDRIVE MD_60A üzemeltetési utasításában és a. oldal, 4. Telepítés c. fejezetben. Az abszolútérték-jeladó szerelésével és üzembe helyezésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd még a Positionieren mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIPA c. kiadványban, amely SEW cikkszámon rendelhet meg. Licenc A licencfeltételeknek megfelel en minden b vít modullal ellátott MOVIDRIVE készülékre öntapadó licencmatricát kell elhelyezni. Licencmatrica nélküli MOVIDRIVE készülékeken a b vít modult nem szabad használni.. El készületek Az abszolútérték-pozícionálási modul üzembe helyezése el tt végezze el az alábbi lépéseket: A soros porton keresztül (RS-, USSA a PC-COM porton) kösse össze a frekvenciaváltót és a személyi számítógépet. A számítógépre telepítse fel a MOVITOOLS SEW szoftvert (.0 vagy magasabb verzió). A MOVITOOLS/Shell segítségével helyezze üzembe a frekvenciaváltót. A beállítandó üzemmódok (70. Betriebsarten) az alábbiak: MOVIDRIVE MDF60A esetén - VFC. MOVIDRIVE MDV60A és DR/DT/DV/D motorok esetén - VFC-n-REGELUNG. MOVIDRIVE MDV60A és CT/CV motorok esetén - CFC. MOVIDRIVE MDS60A és DS/DY motorok esetén - SERVO. A P9. Gebersaklierung paraméternél állítsa be a jeladó skáláját (lásd a 9. oldal,.. A hajtás skálázása c. részt). Ezt a paramétert azért kell megadni, hogy a jeladó felbontása útegységenként egész számú legyen. Példa: A jeladó típusa: WCS (Stahl gyártmány) A jeladó felbontása:, impulzus/mm, impulzus/mm x 8 = 0 impulzus/mm A fentiek miatt P9. Geberskalierung = 8 beállítást kell választani! Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

26 I Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása 0. Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása Általános tudnivalók Indítsa el a MOVITOOLS/Shell alkalmazást. Válassza az Inbetriebnahme / Absolutwertpoitionierung menüpontot ADE 6. ábra Az abszolútérték-pozícionálást végz program (Absolutwertpositionierung) indítása Els üzembe helyezés Az abszolútérték-pozícionálást végz alkalmazás (Absolutwertpositionierung) els indításakor el ször egy ablak jelenik meg, amely kéri az aktiválási kódot (a licencmatricán feltüntetett számot). Az abszolútérték-pozícionálás üzembe helyezési ablaka, ahol a különböz beállításokat kell elvégezni, csak ezután jelenik meg. Buszparaméterek 7. ábra A buszparaméterek beállítási ablaka 0444ADE Állítsa be a megfelel busztípust. Állítsa be a szükséges buszparamétereket. A Weiter>> gombbal nyissa meg a következ üzembe helyezési ablakot. 6 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

27 Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása I 0 A skála beállítása 8. ábra A skála beállítása 0444ADE Állítsa be a Berechnung der Skalierung ablakrész paramétereit. A hajtástól függ en adja meg a meghajtókerék átmér jét (Durchmesser Antriebsrad) mm-ben vagy az orsó menetemelkedését (Spindelsteigung) 0, mm mértékegységben. Adja be a hajtóm (i-getriebe) és a fogaskerék-el tét (i-vorgelege) áttételét. A Sitz des Absolutwertgebers" mez nél adja meg az abszolútérték-jeladó helyét: ha a motortengelyen van, válassza az an der Motorwelle beállítást, ha a jeladó a hajtott szakaszon van, akkor válassza az an der Strecke beállítást. A Geberauflösung mez be írja be a jeladó felbontását. A felbontás megadásakor tekintettel kell lenni a jeladó skálázási paraméterére is (P9). A Felbontás: az abszolútérték-jeladó a motortengelyen - impulzus/fordulat x P9 az abszolútérték-jeladó a hajtott szakaszon - impulzus/mm x P9 Példa: A jeladó típusa: WCS (Stahl gyártmány) A jeladó fizikai felbontása:, impulzus/mm A jeladó skálázása: P9 = 8 A beírandó felbontás: Geberauflösung = 0 impulzus/mm (inc/mm) A Berechnung gomb megnyomásával indítsa el a skálázás kiszámítását. A Skalierungsfaktor Weg" ablakrészben megjelennek a kiszámított értékek. Az ablakban található mez k és feliratok jelentése az alábbi: Impulse - Impulzus Einheit - Egység Weg - Út inc - Impulzus, növekmény A tört számlálóját és nevez jét, kiszámításuk után, kézzel is be lehet írni. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 7

28 I Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása 0 Végálláskapcsolók, meredekségek, sebességek és korlátozások A Positionsfenster mez be írja be a pozícióablak értékét. Ez az érték határozza meg a célpozíció lehetséges tartományát. A rendszer ezen a tartományon belül ad, sikeres pozícionálás esetén, Position erreicht (Pozíció elérve) üzenetet. A pozícióablak megadásakor tekintettel kell lenni a jeladó skálázási paraméterére is (P9): Példa: A jeladó típusa: WCS (Stahl gyártmány) A jeladó fizikai felbontása:, impulzus/mm A jeladó skálázása: P9 = 8 A megkövetelt pontosság: 0, mm Mivel: 8 x, impulzus/mm x 0, mm = impulzus A beírandó pozícióablak: Positionsfenster = impulzus A Weiter>> gombbal nyissa meg a következ üzembe helyezési ablakot. 9. ábra A végálláskapcsolók, a meredekségek és a sebességek beállítása 0444ADE Adja meg a szoftver-végálláskapcsoló helyzetét. 0 bejegyzés mindkét végálláskapcsolónál letiltja a szoftver-végálláskapcsolót. Ügyeljen arra, hogy a szoftver-végálláskapcsoló helyzete a tényleges (fizikai) végálláskapcsolók által meghatározott tartományon belülre essen. A szoftver-végálláskapcsoló helyzete a képerny alján található számegyenesen (számozott vízszintes tengelyen) látható. A fels ablakrész feliratai: Softwareendschalter Links - Bal szoftver-végálláskapcsoló Softwareendschalter Rechst - Jobb szoftver-végálláskapcsoló Hardwareendschalter nutzen - A tényleges (fizikai) végálláskapcsolók használata 8 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

29 Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása I 0 Az Einstellungen für den Tipp-Betrieb ablakrészben adja meg a meredekséget és a sebességeket a léptetéses üzemhez: Rampe - Meredekség Geschwindigkeit Schleichgang - Közelítési sebesség (kúszás) Geschwindigkeit Eilgang - Gyorsmeneti sebesség Az Einstellungen für den Automatik-Betrieb ablakrészben adja meg az automatika üzemhez szükséges alábbi adatokat: Rampe - Meredekség Positionier Geschwindigkeit - Pozícionáló sebesség Geschwindigkeit Eilgang - Gyorsmeneti sebesség Reduzierte Geschwindigkeit - Csökkentett sebesség Schleichfahrt Optimierung - Közelítés optimálás A Begrenzungen ablakrészben írja be a motor maximálisan megengedett fordulatszámát. A Weiter>> gombbal nyissa meg a következ üzembe helyezési ablakot. A módosítások elmentése A módosítások elmentése el tt az alábbi párbeszédablak jelenik meg a képerny n: 04444ADE 0. ábra A módosítások tárolási párbeszédablaka Ja - A módosítások elmentése Nein - A módosításokat a rendszer nem menti el Abbrechen - A m velet megszakítása (Cancel) Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 9

30 I Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása 0 Letöltés Nyomja meg a Download (Letöltés) gombot. Ekkor a frekvenciaváltóba automatikusan átkerül az összes szükséges beállítás, és elindul az abszolútérték-pozícionálást végz (Absolutwertpositionierung) IPOS-program.. ábra A letöltési ablak 0444ADE Átkapcsolás monitor üzemmódra A letöltés után párbeszédablak jelenik meg, ahol arról kell dönteni, hogy át kíván-e váltani monitor üzemmódra ADE. ábra A monitor üzemmód bekapcsolása A Ja mez választása esetén a rendszer monitor üzemmódra kapcsol, ahol el lehet indítani az abszolútérték-pozícionálást. A Nein mez választása esetén a rendszer visszakapcsol a MOVITOOLS/Shell alkalmazásra. 0 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

31 Az abszolútérték-pozícionálást végz program indítása I 0 Ismételt üzembe helyezés A telepített abszolútérték-pozícionálás ismételt indításakor a monitor képerny jelenik meg. Az els telepítés lefuttatása után az aktiválási kódot kér és az üzembe helyezési ablak többé magától nem jelenik meg.. ábra Az abszolútérték-pozícionálás monitorablaka 04447ADE Ha meg akarja ismételni az üzembe helyezést, vagy módosítani akar az üzembe helyezési beállításokon, válassza az Inbetriebnahme (Üzembe helyezés) programgombot. Ekkor megjelenik az üzembe helyezési ablak (lásd a 6. oldal, Els üzembe helyezés c. részt). A monitorablak Az abszolútérték-pozícionálás monitorablakában a busz vagy Sbus rendszeren átvitt folyamatadatok, valamint a vezérl szó (PA: Steuerwort) és az állapotszó (PE: Statuswort) egyes bitjeinek állapota látható. Vezérlés a monitor üzemmódban Monitor üzemmódban, az állapot-ellen rzésen kívül, le lehet képezni a vezérlést. A vezérlés szimulálásához válassza a PA: Steuerwort mez felett található Steuerung (Vezérlés) beállítást. Ezután a vezérl szó (PA) egyes bitjeit be lehet állítani, meg lehet adni a célpozíciót (PA, PA). Ezután a PA senden mez választásával küldje el a vezérl szavakat a frekvenciaváltóba. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

32 I Paraméterek 0.4 Paraméterek Az üzembe helyezés során az alábbi paraméterek beállítása automatikusan történik: A paraméter száma Paraméter Beállítás P00 Alapjel-forrás Busz / SBus P0 Vezérl szó-forrás Busz / SBus P6 Stopmeredekség 0, s P7 Vészleállási meredekség 0, s P600 DIØ bináris bemenet Engedélyezés/gyorsleállás P60 DIØ bináris bemenet Reset P60 DIØ bináris bemenet Funkció nélkül P60 DIØ4 bináris bemenet /ES RECHTS (Jobb végálláskapcsoló) P604 DIØ bináris bemenet /ES LINKS (Bal végálláskapcsoló) P89 Busz id túllépés P8 SBus id túllépés 0, s P8 P86 Reakció busz id túllépés esetén Reakció SBus id túllépés esetén Keine Reaktion (Nincs reakció) Fehler anzeigen (A hiba kijelzése) Sofortstop/Störung (Azonnali leállás/hibajelzés) Notstop/Störung (Vészleállás/hibajelzés) Schnellstop/Störung (Gyorsleállás/hibajelzés) Sofortstop/Warnung (Azonnali leállás/figyelmezt.) Notstop/Warnung (Vészleállás/figyelmeztetés) Schnellstop/Warnung (Gyorsleállás/figyelmeztetés) P8 SBus cím P86 SBus adatátviteli sebesség kbaud 0 kbaud 00 kbaud 000 kbaud P870 PA alapjel-leírás. vezérl szó P87 PA alapjel-leírás HI pozíció P87 PA alapjel-leírás LO pozíció P87 PE tényleges érték leírás IPOS PE-DATA P874 PE tényleges érték leírás IPOS PE-DATA P87 PE tényleges érték leírás IPOS PE-DATA P876 PA-adatok engedélyezése Be P00. Start-Stop fordulatszám /min P0. min. fordulatszám /min P0. max. fordulatszám /min P70. fékfunkció Be P94 Tényleges érték forrása Abszolútérték-jeladó Fenti paramétereket az üzembe helyezés után többé nem szabad megváltoztatni! Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

33 A hajtás indítása I 0. A hajtás indítása Letöltés után a. ábrán mutatott ablakban a Ja mez választásával váltson át az abszolútérték-pozícionálás ellen rzésére (monitor üzemmódra). Erre az üzemmódra a PA: Steuerwort vezérl szó. és. bitjeivel lehet átkapcsolni. Üzemmódok Üzemmód A vezérl szó bitje PA: PA: Léptetéses üzemmód 0 Automatikus üzemmód Érvénytelen 0 Érvénytelen 0 0 Léptetéses üzemmód: A léptetéses üzemmódot általában szervizmunkálatok során választják, hogy a hajtást az abszolútérték-pozícionálástól függetlenül lehessen vezérelni. A PA:9 (Tippen+ - Léptetés+) és a PA:0 (Tippen- - Léptetés-) bitekkel a hajtást jobbra és balra lehet mozgatni. A PA: (Umschaltung) bittel kúszás (PA: = 0 ) és gyorsmenet (PA: = ) között lehet átkapcsolni. Automatikus üzemmód: A vezérlés a kimeneti folyamatadatokkal (PA és PA) elküldi a frekvenciaváltónak a célpozíciót. A vezérlés PA:8 (Start) = jellel elindítja a pozícionálást. Ennek a bitnek a pozícionálás teljes id tartama alatt érték nek kell lennie. A pozícionálást PA:8 = 0 jellel lehet leállítani. A frekvenciaváltó a bemeneti folyamatadatokkal (PE és PE) ciklikusan jelzi a vezérlés felé a tényleges pozíciót. A frekvenciaváltó PE: (Zielposition erreicht) = jel elküldésével jelzi a vezérlésnek, hogy a megadott pozíciót elérte. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

34 I A hajtás indítása 0 Léptetéses üzemmód PA: = 0 és PA: = Léptetéses üzemmódban a felérendelt vezérlést l függetlenül lehet a hajtást vezérelni. A PA:9 (Tippen+ - Léptetés+) bit a hajtást jobbra, a PA:0 (Tippen- - Léptetés-) bit pedig balra mozgatja. A PA: (Umschaltung) bittel kúszás (PA: = 0 ) és gyorsmenet (PA: = ) között lehet átkapcsolni. 4. ábra A léptetéses üzemmód ablaka 04448ADE Megjegyzés A hajtás aktuális pozícióját zöld nyíl mutatja a számegyenesen (a számozott vízszintes tengelyen). 4 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

35 A hajtás indítása Automatikus üzemmód PA: = és PA: = Automatikus üzemmódban a vezérlés a kimeneti folyamatadatokkal (PA és PA) elküldi a frekvenciaváltónak a célpozíciót, majd PA:8 = jellel elindítja a pozícionálást. Ennek a bitnek a pozícionálás teljes id tartama alatt érték nek kell lennie. A pozícionálást PA:8 = 0 jellel lehet leállítani. A frekvenciaváltó a bemeneti folyamatadatokkal (PE és PE) ciklikusan jelzi a vezérlés felé a tényleges pozíciót, majd a folyamat végén PE: (Zielposition erreicht) = jel elküldésével jelzi a vezérlésnek, hogy a megadott pozíciót elérte.. ábra Az automatikus üzemmód ablaka 04449ADE Megjegyzés A hajtás aktuális pozícióját zöld nyíl mutatja a számegyenesen (a számozott vízszintes tengelyen). Ha a PA:8 (Start) = vezérl bit nem változik, és a PA, PA folyamatadat-szavak új célpozíciót adnak meg, a hajtás azonnal elindul az új célpozíció felé. Automatikus üzemmódban a PA: (Umschaltung) vezérl bittel két sebesség között lehet átkapcsolni: PA: = 0 esetén a hajtás gyorsmenetben, PA: = esetén csökkentett sebességgel m ködik. Automatikus üzemmódban a PA:4 (Rampen) bit két meredekség közti váltást vezérli: PA:4 = 0 esetén az automatikus üzemmód beállításánál megadott meredekség, míg PA:4 = esetén a léptetés üzemmód meredeksége érvényes. Figyelem: A meredekséget a pozícionálási folyamat el tt kell átkapcsolni! Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

36 6 Ütemdiagramok 6 Üzemeltetés és szerviz 6. Ütemdiagramok Az ütemdiagramokra az alábbi feltételek érvényesek: Az üzembe helyezés hiba nélkül befejez dött. DIØØ (/Regelsperre - Szabályozás tiltás) bit értéke (nincs tiltás). DIØ (Freigabe/Schnellstop - Engedélyezés/gyorsleállás) bit értéke (engedélyezve). Léptetéses üzemmód PA:0 PA: PA: PA: PA: PA:9 PA:0 PA: n [/min] n n 0 -n -n () () () DBØØ 6. ábra A léptetéses üzemmód ütemdiagramja 0440AXX PA: = Engedélyezés/gyorsleállás () = Léptetéses üzemmód indítása, léptetés + PA: = Engedélyezés/állj () = Átkapcsolás gyorsmenetre PA: = Üzemmód választás () = Léptetéses üzemmód indítása, léptetés - PA: = Üzemmód választás PA:9 = Léptetés + n = Közelítési sebesség (kúszás) PA:0 = Léptetés - n = Gyorsmeneti sebesség PA: = Sebességátkapcsolás DBØØ = Fék 6 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

37 Ütemdiagramok 6 Automatikus üzemmód PA:0 PA: PA: PA: PA: PA: PA:4 PA:8 PA 0000 hex 000 hex 000 hex PA C0 hex 86A0 hex 4F8 hex PE: n [/min] n n n 0 -n -n -n () () () (4) DBØØ 7. ábra Az automatika üzemmód ütemdiagramja 044AXX PA: = Engedélyezés/gyorsleállás () = Léptetéses üzemmód indítása PA: = Engedélyezés/állj () = 0000 pozíció elérve PA: = Üzemmód választás () = pozíció elérve PA: = Üzemmód választás (4) = 7000 pozíció elérve PA: = Sebességátkapcsolás PA:4 = Meredekségátkapcsolás n = Csökkentett sebesség PA:8 = Indítás (Start) n = Gyorsmeneti sebesség PA = Célpozíció, High n = Pozícionáló sebesség PA = Célpozíció, Low PE: = Célpozíció (Zielposition erreicht) DBØØ = Fék Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 7

38 6 Ütemdiagramok A végálláskapcsolók m ködése Ha a hajtás ráfut egy végálláskapcsolóra (DIØ4 vagy DIØ = 0 ), a frekvenciaváltó 09 üzemállapotra vált és vészleállást hajt végre. A hajtás felszabadításához ellenkez irányba kell a hajtást elindítani. A hajtás akkor válik ismét szabaddá, amikor a DIØ4 vagy a DIØ jel 0 -ról -re vált. Ha a hajtás nem értelmezhet végálláskapcsolóra fut, pl. jobb irányú mozgás esetén a bal oldali végálláskapcsoló lép m ködésbe, a frekvenciaváltó vészleállást hajt végre, és két jelzést ad: PE: (Hiba/figyelmeztetés) hibabitet átállítja és 9. számú, Endschalter angefahren (Végálláskapcsoló m ködtetve) hibaüzenet jelez ki. Ilyen esetben a tennivalók az alábbiak: Javítsa ki a tényleges (fizikai) végálláskapcsolók hozzárendelését. Hajtson végre hiba-visszaállítást. Léptetéses üzemmódban szabadítsa fel a hajtást. 8 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

39 Hibajelzések, a hibaállapotok kezelése 6 6. Hibajelzések, a hibaállapotok kezelése A hibatároló (P080) az utolsó öt hibaüzenetet tárolja (t-0...t-4). Ötnél több hiba esetén a legrégebbi hiba törl dik. A hiba esetén az alábbi információk kerülnek be a hibatárolóba: Keletkezett hiba A bináris be- és kimenetek állapota A frekvenciaváltó üzemállapota A frekvenciaváltó állapota A h t test h mérséklete Fordulatszám Kimeneti áram Hatásos áram A készülék kihasználtsága A közbens köri feszültség Az üzemórák száma Az engedélyezett órák száma Paraméterkészlet A motor kihasználtsága. A hiba jellegét l függ en a háromféle leállási mód egyike m ködésbe lép, és a frekvenciaváltó letiltott állapotban marad. A lekapcsolási módok az alábbiak: Azonnali lekapcsolás: A frekvenciaváltó a hajtást nem tudja lefékezni. A végfok hiba esetén nagy ellenállásúvá válik és a fék azonnal m ködésbe lép, DBØØ (/Bremse - Fék) = 0. Gyorsleállás: A hajtás t/t leállási meredekséggel lefékez. A leállási fordulatszám elérésekor a fék m ködésbe lép, DBØØ (/Bremse - Fék) = 0. A végfok a fék m ködési idejének letelte után (P7 / P7) nagy ellenállásúvá válik. Vészleállás: A hajtás t4/t4 vészleállási meredekséggel lefékez. A leállási fordulatszám elérésekor a fék m ködésbe lép, DBØØ (/Bremse - Fék) = 0. A végfok a fék m ködési idejének letelte után (P7 / P7) nagy ellenállásúvá válik. Hibaüzenet nyugtázása (Reset) Hibaüzenetet az alábbi módokon lehet nyugtázni: A hálózat ki-, majd visszakapcsolása. Javaslat: A K hálózati kontaktorra tartsa be a minimális 0 másodperces kikapcsolási id t. Alaphelyzetbe állítás a DIØ bináris bemeneten keresztül. Az abszolútérték-pozícionálás üzembe helyezése automatikusan Reset funkciót rendel ehhez a bináris bemenethez (lásd a. oldal,.4. Paraméterek c. részben a táblázatot). A MOVITOOLS programban válassza a Reset mez t. 8. ábra Hibaüzenet nyugtázása a MOVITOOLS programban 077ADE Kézzel végrehajtott alaphelyzetbe állítás (Reset) a MOVITOOLS/Shell programban (P840 = JA vagy [Parameter] / [Manueller Reset - kézi Reset]). Kézzel végrehajtott alaphelyzetbe állítás (Reset) a DBGA kezel készülékkel (hibajelzés esetén az <E> gomb megnyomásával közvetlenül a P840 paraméterhez lehet jutni). Id túllépés jelzés Ha a frekvenciaváltó kommunikációs interfészen (busz, RS-48 vagy SBus) keresztül kap vezérlést, és a hálózatot ki-, majd visszakapcsolták vagy hibanyugtázás történt, az engedélyezés mindaddig hatástalan marad, amíg az id túllépés szempontjából figyelt csatlakozón keresztül a frekvenciaváltó nem kap újra érvényes adatot. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 9

40 6 Hibaüzenetek 6. Hibaüzenetek Kijelzések A hibakód, ill. a figyelmeztet jelzés kódja BCD kódoltan jelenik meg a kijelz n. A kijelzések sorrendje az alábbi: Villog, kb. s Nincs kijelzés, 0, s Tízes számérték számjegy, kb. s Nincs kijelzés, 0, s Egyes számérték számjegy, kb. s Nincs kijelzés, 0, s 008AXX A hiba nyugtázása (Reset), vagy azután a kijelz üzemi kijelzésre vált, amint a hibakód vagy a figyelmeztet jelzés kódjának értéke ismét 0 értéket vesz fel. 40 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

41 Hibaüzenetek 6 A hibakódok listája Az alábbi táblázat az abszolútérték-pozícionáláshoz kapcsolódó hibakódokat ismerteti (a hibakódok teljes listáját a MOVIDRIVE MD_60A üzemeltetési utasítás tartalmazza). A P oszlopban feltüntetett pont azt jelenti, hogy a reakció programozható (P8_ Hibareakció). A Reakció oszlopban a gyárilag beállított hibareakció van feltüntetve. Hibakód Jelentés Reakció P Lehetséges hibaok A hiba elhárítása 00 Nincs hiba Közbens köri (U Z ) túlfeszültség 08 Fordulatszám (n) figyelés Azonnali lekapcsolás Azonnali lekapcsolás 4 Jeladó Azonnali lekapcsolás 7 Hiányzó végálláskapcsolók 9 A végálláskapcsoló m ködtetve lett A közbens köri feszültség túl nagy A fordulatszám-szabályozó ill. az áramszabályozó (VFC üzemmódban adó nélkül) az állíthatóság határán m ködik mechanikai túlterhelés, vagy hálózati vagy a motornál fáziskimaradás miatt. A jeladó bekötése nem jó, téves a forgásirány. A nyomatékszabályozás esetén a max. fordulatszám (n max ) túllépése. A jeladó kábele vagy árnyékolása nincs megfelel en csatlakoztatva. A jeladó kábelében zárlat vagy vezetékszakadás. A jeladó meghibásodott. Növelje a meredekségek idejét. Ellen rizze a fékellenállás vezetékeit. Ellen rizze a fékellenállás m szaki adatait. Csökkentse a terhelést. Növelje a beállított meredekségi id ket (P0 ill. P0). Ellen rizze a jeladó csatlakozását, esetleg A/A-t és B/B-t párosával cserélje fel. Ellen rizze a jeladó tápfeszültségét. Ellen rizze az áramkorlátozást. Esetleg csökkentse a meredekségeket. Ellen rizze a motorkábeleket és a motort. Ellen rizze a hálózat fázisait. Ellen rizze a jeladó kábelét és árnyékolását, hogy jól vannak-e bekötve, ill, nincs-e zárlat vagy vezetékszakadás. Vészleállás Vezetékszakadás, vagy Ellen rizze a végálláskapcsolók huzalozását. mindkét végálláskapcsoló hiányzik. Cserélje fel a végálláskapcsolók bekötését. A motor forgásirányához képest a végálláskapcsolók fel vannak cserélve. Programozza át a kapocspontokat. 8 Busz id túllépés Gyorsleállás Vészleállás A megszólalásfigyelésnél megadott id n belül nem volt kommunikáció a master és a slave készülék között. IPOS-üzemmódban az egyik végálláskapcsoló m ködtetve lett. Ellen rizze a master kommunikációs rutinját. Növelje a busz id túllépési idejét (P89), vagy kapcsolja ki az id túllépés-figyelést. Ellen rizze a bejárható tartományt. Korrigálja a felhasználói programot. Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás 4

42 6 Hibaüzenetek Hibakód A h érzékel miatti lekapcsolás Nincs reakció Jelentés Reakció P Lehetséges hibaok A hiba elhárítása 6 Opció hiányzik 9 Hibás DIP jeladó 94 EEPROM ellen rz összeg 9 DIP értelmezési hiba Azonnali lekapcsolás 47 Rendszerbusz id túllépés 9 DIP m ködési tartomány Gyorsleállás Vészleállás Vészleállás Azonnali lekapcsolás Vészleállás A motor túlmelegedett és Hagyja a motort leh lni és a h érzékel kioldott. törölje a hibát. Nincs, vagy nem jól van Ellen rizze a bekötéseket, bekötve a motor h érzékel je. h érzékel közti kábele- ill. a MOVIDRIVE és a A MOVIDRIVE és a motor h érzékel je közti ká- Ha h érzékel nincs bezéstbelezés nem jó. kötve: kösse át az X0: X0: és X0: kapcsok, és az X0:, ill. MDS esetén az X:9 és az X: ill. MDS esetén az X:9 és X: kapcsok közti kapocspontokat. átkötés hiányzik. A P84 paraméterhez ne rendeljen funkciót (P84 = Keine Reaktion ). Nem megengedett kártyatípus. Az alapjel-forrás, a vezérlésforrás vagy az üzemmód erre a kártyára nem megengedett. DIPA kezel készüléknél nem jó jeladó-típus lett beállítva. A rendszerbuszon keresztül történ kommunikáció nem m ködik. Csak DIPA opció esetén: A hajtás túlment az abszolútérték-jeladó megengedett m veleti tartományán. Esetleg a DIP-paraméterekkel a jeladó-típus vagy a m veleti tartomány megadása hibás. Csak DIPA opció esetén: Az adó hibát jelez, például tápfeszültség-kiesést. A jeladó és DIP közti kábel nem felel meg a követelményeknek (párosával sodrott, árnyékolt). Az adott vezetékhosszhoz túl nagy az ütemfrekvencia. A jeladóra megengedettnél nagyobb sebesség vagy gyorsulás. A jeladó meghibásodott. A frekvenciaváltó elektronikája meghibásodott. Esetleg zavaró elektromágneses hatás, vagy meghibásodás. Csak DIPA opció esetén: Nincs értelmezhet pozíció. Téves jeladó-típus van beállítva. Az IPOS menetparaméter hibásan van beállítva. A skálázási faktor számlálója vagy nevez je hibásan van beállítva. Nullakiegyenlítés történt. A jeladó meghibásodott. Használjon megfelel kártyát. Állítson be megfelel alapjel-forrást (P00). Állítson be megfelel vezérlésforrást (P0). Állítson be megfelel üzemmódot (P700, P70). Állítson be megfelel jeladó-típust. Ellen rizze a rendszerbusz csatlakozásait. Ellen rizze a pozíció-offset és a nullapont-offset paramétereket. Ellen rizze az abszolútérték-jeladó bekötését. Ellen rizze az összeköt kábelt. Állítson be megfelel ütemfrekvenciát. Csökkentse a maximális menetsebességet, ill. a meredekséget. Cserélje ki az abszolútérték-jeladót. A készüléket küldje be javításra. Állítsa be a jeladó-típust. Ellen rizze az IPOS menetparamétert. Ellen rizze a mozgási sebességet. Korrigálja a faktor számlálóját vagy nevez jét. Nullakiegyenlítés után alaphelyzetbe állítás (Reset). Cserélje ki a jeladót. 4 Kézikönyv MOVIDRIVE MD_60A, abszolútérték-pozícionálás

43 00.0.

44 Címlista Címlista Argentína ek Ausztrália Ausztria Belgium ek Brazília Gyár Buenos Aires Melbourne Sydney Bécs Brüsszel SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote Ruta Panamericana Km 7, 69 Garin SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 7 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 04 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 64 SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H Richard-Strauss-Strasse 4 A-0 Wien CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel B-00 Wavre Sao Paulo SEW DO BRASIL Motores-Reductores Ltda. Rodovia Presidente Dutra, km 08 CEP Guarulhos SP További brazíliai szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Bulgária Szófia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str. BG-606 Sofia Chile Cseh Köztársaság Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte No 96 Casilla Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile Prága SEW-EURODRIVE S.R.O. Business Centrum Praha Luná Praha 6 Dánia Koppenhága SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 8 0, P.O. Box 00 DK-670 Greve Tel. (7) Fax (7) 4 7 Tel. (0) Fax (0) Tel. (0) Fax (0) Tel. (0) Fax (0) Tel. (00) Fax (00) 6 Tel. (0) Fax (0) Tel. (9) 9 6 Fax (9) Tel. (0) Fax (0) Tel. 0/ Fax 0/0 7 Tel Fax

45 Címlista Dél-Afrika Észtország Johannesburg Capetown Durban Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt. EE 0006 Tallin Finnország Franciaország Gyár ek Görögország Hollandia Lahti Haguenau Bordeaux Lyon Párizs SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. Johannesburg 0 P.O. Box Bertsham 0 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O. Box 66 Chempet 744 Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 04, Ashwood 60 SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-860 Hollola SEW-USOCOME SAS 48-4, route de Soufflenheim B. P. 8 F-6706 Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d activités de Magellan 6, avenue de Magellan B. P. 8 F-607 Pessac Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-690 Vaulx en Velin SEW-USOCOME SAS Zone industrielle, rue Denis Papin F-7790 Verneuil l Etang További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Athén Rotterdam Christ. Boznos & Son S.A., Mavromichali Street P.O. Box 806, GR-84 Piraeus VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 7 NL-044 AS Rotterdam Postbus 008 NL-004 AB Rotterdam Tel Fax Tel Fax Telex Tel Fax Tel Fax 6 9 Tel. () Fax () Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel. 4 4 Fax 4 9 Tel Fax

46 Címlista Hongkong Horvátország India Írország Japán Kanada ek Kína Gyár Kolumbia Korea Lengyelország Hongkong SEW-EURODRIVE LTD. Unit. No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Zágráb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Baroda Dublin Toyoda-cho Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda 9 4 Gujarat Alperon Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 0-, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun, Shizuoka prefecture, P.O. Box SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 0 Walker Drive Bramalea, Ontario L6TW SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 788 Honeyman Street Delta, B.C. V4G E SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N V9 További kanadai szervizállomások címét igény szerint megküldjük. Tiencsin Bogotá Ansan-City SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 0047 SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle No. -60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 60-4, Banweol Industrial Estate Unit 048-4, Shingil-Dong Ansan 4-0 Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Pojezierska Lodz Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel. (0) Fax (0) Tel. (0 8) 7 8- Fax (0 8) 7 84 Tel. (90) 7 9- Fax (90) Tel. (604) Fax (604) 946- Tel. (4) 67-4 Fax (4) Tel. (0) 6 Fax (0) 6 Tel. (07) Fax (07) Tel. (0) Fax (0) Tel. (04) Fax (04)

47 Címlista Luxemburg Macedónia Brüsszel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel B-00 Wavre Szkopje SGS-Skopje / Macedonia Teodosij Sinactaski Skopje / Macedonia Magyarország Malajzia Nagy-Britannia Németország Központi iroda Gyár Kereskedelmi iroda Budapest Johore Normanton Bruchsal SEW-EURODRIVE Kft. H-07 Budapest Kunigunda u. 8. SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 9, Jalan Seroja 9, Taman Johor Jaya 8000 Johor Bahru, Johor West Malaysia SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No. GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 QR SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Strasse 4 D Bruchsal Postafiók cím: Postfach 0 D-7664 Bruchsal Gyár Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Strasse D Graben-Neudorf Postafiók cím: Postfach 0 D-7667 Graben-Neudorf ek Norvégia Olaszország Garbsen (Hannover) Kircheim (München) Langenfeld (Düsseldorf) Meerane (Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Strasse 40 4 D-08 Garbsen Postafiók cím: Postfach 04 D-0804 Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co Domagkstrasse D 8 Kircheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstrasse D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg D-089 Meerane További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Moss Milánó SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 7 N-99 Moss SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini, 4 I-000 Solaro (Milano) Tel. (00) Fax (00) 6 Tel. (099) Fax (099) Tel Fax Tel. (07) Fax (07) Tel Fax Tel. (0 7 ) 7-0 Fax (0 7 ) Tel. (0 7 ) 7-0 Fax (0 7 ) Telex Tel. (0 7) Fax (0 7) Tel. (0 89) Fax (0 89) Tel. (0 7) Fax (0 7) Tel. (0 7 64) Fax (0 7 64) Tel. (69) 40 0 Fax (69) Tel. (0) Fax (0)

48 Címlista Oroszország Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 9 90 St. Petersburg Peru Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szingapúr Szlovénia Thaiföld Törökország Új-Zéland Lima Coimbra Bukarest Bilbao Bázel Jönköping Szingapúr Celje Chon Buri Isztambul Auckland Christchurch SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # 0-4 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima sew-eurodrive lda. Apartado P Mealhada Sialco Trading SRL str. Madrid nr. 4 7 Bucuresti SEW-EURODRIVE ESPA A, S-L. Parque Tecnológico, Edificio, 0 E-4870 Zamudio (Vizcaya) Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 0 CH-44 Münchenstein, Basel SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-0 Jönköping Box 00 S-00 Jönköping SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive Jurong Industrial Estate Singapore Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 4 SLO 000 Celje SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 700/46, Moo. 7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 0000 SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic Ltd. Sti Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. TR-840 Maltepe ISTANBUL SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 0 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel. (8) Fax (8) 87 Tel. () Fax () Tel. (0) Fax (0) Tel. (0) 0 8 Fax (0) Tel Fax Tel. (06) Fax (06) Tel. (06) Fax (06) Tel Fax telex 8 69 Tel Fax Tel Fax Tel. (06) Fax (06) Tel Fax Tel. (09) 84 6 Fax (09)

49 Címlista USA Gyár ek Venezuela Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton Dallas SEW-EURODRIVE INC. 9 Old Spartanburg Highway P.O. Box 8 Lyman, S.C. 96 SEW-EURODRIVE INC. 099 San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 00 High Hill Road, P.O. Box 48 Bridgeport, New Jersey 0804 SEW-EURODRIVE INC. 00 West Main Street Troy, Ohio 47 SEW-EURODRIVE INC. 90 Platinum Way Dallas, Texas 77 További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No., Galpon 84-9 Zona Industrial Municipal Norte Valencia Tel. (864) Fax Sales (864) Fax Manuf. (864) Fax Ass. (864) Telex 80 0 Tel. (0) Fax (0) Tel. (86) fax (86) Tel. (9 7) Fax (9 7) Tel. (4) Fax (4) Tel. +8 (4) Fax +8 (4)

50 SEW-EURODRIVE GmbH & Co P.O. Box 0 D-7664 Bruchsal/Germany Phone Fax

MOVIDRIVE Kibővített buszpozícionálás 2001.07. 10510664 / HU

MOVIDRIVE Kibővített buszpozícionálás 2001.07. 10510664 / HU MOVIDRIVE Kibővített buszpozícionálás Kiadás 2001.07. Kézikönyv 1010664 / HU SEW-EURODRIVE 1 Fontos tudnivalók... 4 2 A rendszer ismertetése... 2.1 Alkalmazási területek... 2.2 Alkalmazási példák... 6

Részletesebben

Kiadás. MOVIDRIVE Soros kommunikáció 2001. 11. Kézikönyv 10531769 / HU

Kiadás. MOVIDRIVE Soros kommunikáció 2001. 11. Kézikönyv 10531769 / HU MOVIDRIVE Soros kommunikáció Kiadás 2001. 11. Kézikönyv 10531769 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Bevezetés...5 2.1 A soros interfészek áttekintése... 5 2.2 Műszaki adatok... 8 2.3 MOVILINK

Részletesebben

Helyesbítés. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: / HU

Helyesbítés. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya Kiadás: 2005. 09. 11456779 / HU Helyesbítés SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Kiadás. MOVIDRIVE húzóerő-szabályozó 2001. 07. Kézikönyv 1051 0869 / HU

Kiadás. MOVIDRIVE húzóerő-szabályozó 2001. 07. Kézikönyv 1051 0869 / HU MOVIDRIVE húzóerő-szabályozó Kiadás 2001. 07. Kézikönyv 1051 0869 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Rendszerleírás...5 2.1 Alkalmazási területek... 5 2.2 Alkalmazási példa...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIMOT MD GB810000 Kiadás: 2006. 05. 11471174 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B Kommunikáció GA3A Kiadás: 26. 1. 11364378 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVITRAC B interfész Kiadás: 26. 7. 1147364 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B "Vándor fűrészgép" alkalmazás. Kiadás: 2005. 08. 11335564 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B Vándor fűrészgép alkalmazás. Kiadás: 2005. 08. 11335564 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDXB "Vándor fűrészgép" alkalmazás Kiadás: 200. 08. 4 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B "Maradékút-pozicionálás buszon át" alkalmazás. Kiadás: 2005. 01. FA362000 11313676 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B Maradékút-pozicionálás buszon át alkalmazás. Kiadás: 2005. 01. FA362000 11313676 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B "Maradékút-pozicionálás buszon át" alkalmazás FA362 Kiadás: 25. 1. 11313676 / HU Kézikönyv

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B A "bővített buszpozícionálás" alkalmazás. Kiadás: 2005. 04. FA362820 11335270 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B A bővített buszpozícionálás alkalmazás. Kiadás: 2005. 04. FA362820 11335270 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDXB A "bővített buszpozícionálás" alkalmazás Kiadás: 200. 04. 33270 / HU FA32820 Kézikönyv SEW-EURODRIVE

Részletesebben

Kézikönyv. MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B vezérlés. Kiadás: 2008. 04. 16623363 / HU

Kézikönyv. MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B vezérlés. Kiadás: 2008. 04. 16623363 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB vezérlés Kiadás: 008. 0. 666 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

Kézikönyv. DFS11B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész PROFIsafe-fel. Kiadás: 2007. 09. 11478365 / HU

Kézikönyv. DFS11B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész PROFIsafe-fel. Kiadás: 2007. 09. 11478365 / HU Hajtóműves motorok \ pari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DFS11B PROFBUS DP-V1 terepibusz-interfész PROFsafe-fel Kiadás: 27. 9. 11478365 / HU Kézikönyv SEW-EURODRVE

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

MOVIDRIVE frekvenciaváltó. 1 Támogatott készüléktípusok. 2 Az opcionális kártya beszerelése

MOVIDRIVE frekvenciaváltó. 1 Támogatott készüléktípusok. 2 Az opcionális kártya beszerelése A DFIA kártya beszerelése Kiadás: 000.0. 0536 / HU Ez a kiadvány (kiegészítés) nem helyettesíti a részletes üzemeltetési utasítást! A szerelést csak megfelelő villamos szakképzettséggel rendelkező személyek

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM garázskapu mozgató szett JIM. JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Kiadás. MOVIDRIVE többmotoros hajtások Kézikönyv x / HU

Kiadás. MOVIDRIVE többmotoros hajtások Kézikönyv x / HU MOVIDRIVE többmotoros hajtások Kiadás 2001. 10. Kézikönyv 1050916x / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Rendszerleírás...6 3 Tervezés...7 3.1 Hajtásváltozatok... 7 3.2 1. változat: párhuzamos

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.satel.eu/ce honlapról HANGMODUL INT-VG int-vg_hu 12/11 Az INTEGRA és VERSA vezérlőpanelekkel összekapcsolt INT-VG modul lehetővé teszi a hangüzenetküldés funkció végrehajtását (leváltja a CA-64 SM hangszintetizátor bővítőt).

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: 2005. 09. FA361510 11350865 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya. Kiadás: 2005. 09. FA361510 11350865 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC DHP11B vezérlőkártya FA36151 Kiadás: 25. 9. 1135865 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE

Részletesebben

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL

ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL ÚJ Q36S VEZÉRLÉS GÖRDÜL KAPUKHOZ A VEZÉRL EGYSÉG RÉSZEI A f menü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI D a beállított

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0

WiLARM-MICRO GSM Modul Telepítői Útmutató Verzió: 2.0 Verzió: 2.0 Tartalomjegyzék WiLARM-MICRO... 1... 1 A GSM modul működése, főbb funkciói... 3 A modul részei... 3 Mini USB csatlakozó... 3 Sorkapcsok... 3 Tápellátás... 3 Bemenetek... 3 LEDek... 4 LEDek

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

MOVIDRIVE DFP21A PROFIBUS DP interfész (12 MBaud) 2001.03. 10516263 / HU

MOVIDRIVE DFP21A PROFIBUS DP interfész (12 MBaud) 2001.03. 10516263 / HU MOVIDRIVE DFP21A PROFIBUS DP interfész (12 MBaud) Kiadás 2001.03. Kézikönyv 10516263 / HU Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 DFP11A és DFP21A interfészek... 6 2.1 A DFP11A és DFP21A interfészek összehasonlítása...

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

MOVIDRIVE compact MCH4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 04. 1054 8068 / HU

MOVIDRIVE compact MCH4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 04. 1054 8068 / HU MOVIDRIVE compact MCH4_A Kiadás 2002. 04. Üzemeltetési utasítás 1054 8068 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...6 3 A készülék felépítése...7 3.1 Típusjelzés, adattáblák

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

Kézikönyv. MOVI-PLC basic DHP11B.. vezérlés. Kiadás: 2006. 06. 11427574 / HU

Kézikönyv. MOVI-PLC basic DHP11B.. vezérlés. Kiadás: 2006. 06. 11427574 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVI-PLC basic DHPB.. vezérlés Kiadás: 6. 6. 47574 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Kameleon Light Bootloader használati útmutató

Kameleon Light Bootloader használati útmutató Kameleon Light Bootloader használati útmutató 2017. Verzió 1.0 1 Tartalom jegyzék 2 1. Bootloader bevezető: A Kameleon System-hez egy összetett bootloader tartozik, amely lehetővé teszi, hogy a termékcsalád

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás: DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A SYS00-A a Dialog-III készülékcsalád analóg jelek kezelésére alkalmas tagja, amely kifejezetten épületgépészeti szabályozási és vezérlési feladatok

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

Elektronic Ah-Counter

Elektronic Ah-Counter Elektronic Ah-Counter GGAh-10 P10 E 1.1 1. Általános ismertetı A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R

Kezelési leírás. Portos motor DELUX-R Kezelési leírás Portos motor DELUX-R 1 Tartalomjegyzék Elektromos bekötés Végállás pozíciók beállítása Távirányító egységek hozzáadása/törlése Közbenső pozíciók programozása Végállás pozíciók szerkesztése

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08

RUPERT MÉRNÖKI IRODA. MODEM V.23 v3.1 RS232. Termék ismertető 2006.10.08 RUPERT MÉRNÖKI IRODA MODEM V.23 v3.1 RS232 Termék ismertető 2006.10.08 Műszaki paraméterek: A MODEM V.23 v3.1 típusú készülék moduláris kiépítésű, speciálisan PLC készülékek adatátviteli kommunikációjának

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

RD Csapadékdetektor távadó. v1.0 Előzetes

RD Csapadékdetektor távadó. v1.0 Előzetes RD Csapadékdetektor távadó v1.0 Előzetes UNITEK 2007 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A csapadékdetektor a mindenkori csapadékstátusz érzékelésére alkalmas. A RD csapadékdetektor

Részletesebben

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat

Megoldás. Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat Megoldás Feladat 1. Statikus teszt Specifikáció felülvizsgálat A feladatban szereplő specifikáció eredeti, angol nyelvű változata egy létező eszköz leírása. Nem állítjuk, hogy az eredeti dokumentum jól

Részletesebben

Helyesbítés MOVIFIT -SC

Helyesbítés MOVIFIT -SC Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés MOVIFIT -SC Kiadás: 2011. 01. 17069777 / HU 1 Kiegészítés / helyesbítés Áttekintés 1 Kiegészítés / helyesbítés MEGJEGYZÉS

Részletesebben

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1

EÖRDÖGH TRADE MIKROELEKTRONIKAI és KERESKEDELMI KFT. ecolux DIMMER. Elektronikus feszültség dimmelı. Ver: 09/1 ecolux DIMMER Elektronikus feszültség dimmelı Ver: 09/1 2009 1. Általános ismertetés Éjszaka általában a csökkent energia felhasználás miatt megnövekedı feszültség hatására, a közvilágítás nagyobb energia

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó

Felhasználói kézikönyv. 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Felhasználói kézikönyv 3DM860A típusú léptetőmotor meghajtó Bevezetés A 3DM860A egy új generációs léptetőmotor meghajtó, a 32 bites digitális jelfeldolgozásnak (DSP) köszönhetően, lépésvesztés lehetősége

Részletesebben

Procontrol Device Detector. Felhasználói leírás

Procontrol Device Detector. Felhasználói leírás Procontrol Device Detector Felhasználói leírás Létrehozás dátuma: 2010.10.26 14:45 1. oldal, összesen: 9 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Ismerkedés a programmal... 4 Készülék lista... 5 Funkció menü...

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ abax Kétirányú vezeték nélküli rendszer VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ ACU-100 1.04-es Program verzió Felhasználói kézikönyv 1471! 2 FONTOS A vezérlő az elektrosztatikus hatásokra érzékeny elektronikus

Részletesebben

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU

Kézikönyv. Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére. Kiadás: 2006. 12. 11543167 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Terepibusz-interfészek, terepi elosztók MOVI-SWITCH vezérlésére Kiadás: 006. 1. 11543167 / HU Kézikönyv

Részletesebben

Kézikönyv. DFP21B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész. Kiadás: / HU

Kézikönyv. DFP21B PROFIBUS DP-V1 terepibusz-interfész. Kiadás: / HU Hajtóműves motorok \ pari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DFP21B PROFBUS DP-V1 terepibusz-interfész Kiadás: 26. 7. 11479167 / HU Kézikönyv SEW-EURODRVE Driving the

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási)

UTASÍTÁSOK AK-CC A ellenállásos 5FLA, 30LRA 10 A ellenállásos 5FLA, 30LRA 6 A ellenállásos 3FLA, 18LRA 131 VA vezérlés (indítási) UTASÍTÁSOK AK-CC 210 t amb = 0 - +55 C 230 V váltóáram, 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V DO1. Hűtés* DO2. * DO3. Ventilátor vagy 2. hűtés* DO4. Alarm, világítás, élfűtés vagy forró gázas leolvasztás* Koordinált

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Robbanásbiztos, 3D kategóriájú MOVIMOT hajtások GC310000 Kiadás: 2005. 12. 11407174 / HU Üzemeltetési utasítás

Részletesebben

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 01. LA360000 11448776 / HU

Helyesbítés MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2005. 01. LA360000 11448776 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Kiadás: 2005. 0. 448776 / HU Helyesbítés Telepítés Fékellenállások, fojtók

Részletesebben

MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 08. 1055 6362 / HU

MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Üzemeltetési utasítás 2002. 08. 1055 6362 / HU MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Kiadás 2002. 08. Üzemeltetési utasítás 1055 6362 / HU Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók...4 2 Biztonsági tudnivalók...6 3 A készülék felépítése...7 3.1 Típusjelzés,

Részletesebben

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON

E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON E3X-DA-N FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓ OMRON Nagyteljesítményű Hengeres kialakítású, digitális fémtokozású fotokapcsoló közelítéskapcsoló száloptikához Digitális kijelzőn látható a pillanatnyi érzékelési állapot

Részletesebben

PROFIBUS DP-V1 UFP11A terepibusz-interfész

PROFIBUS DP-V1 UFP11A terepibusz-interfész PROFIBUS DP-V1 UFP11A terepibusz-interfész Kiadás: 2004. 02. Kézikönyv 11254564 / HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A rendszer áttekintése...4 2 A készülék felépítése...5 2.1 Elölnézet...5 3 Telepítés

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára

Kezelési útmutatóban 1. TÁROLÓ 54 C. A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása. 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára 6302 1328 2000/07 HU Szakemberek számára Kezelési útmutatóban A KR 0205 szabályozókészülék funkcióinak beállítása 1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3 1. TÁROLÓ 54 C A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Fontos,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE compact MCH4_A Kiadás: 2006. 11. 11535563 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

TTLAC/1 TTLACT/1 TTLAC/2 TTLACT/2

TTLAC/1 TTLACT/1 TTLAC/2 TTLACT/2 TTLAC/1 TTLACT/1 TTLAC/2 TTLACT/2 NCT Ipari Elektronikai Kft. 1/14 Dátum: 2016.12.16. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 AZONOSÍTÁS... 3 1 CSATLAKOZÓ KIOSZTÁSOK... 5 2 JELADÓ BEMENET... 6 3 ANALÓG KIMENET...

Részletesebben

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló!

Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása. Tisztelt Vásárló! Tisztelt Vásárló! Kártyás beléptető felhasználói és telepítői leírása Megtisztelő számunkra, hogy a termékünket választotta, reméljük hogy berendezésünk zökkenőmentesen fogja szolgálni Önt! A beléptető

Részletesebben

AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B

AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B AVR-Stamp1.0F_USB Leírás, használati útmutató. Rev.B A Stamp1.0F_USB egy olyan panel, ami kettős célt szolgál. Egyrészről, kialakításából adódóan alkalmas tanuló, fejlesztő eszköznek, másrészről kész berendezésbe

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft

009SMA. SMA programozása: SMA leírás. CAME Leírás SMA. CAME Hungaria Kft SMA Telepítési figyelmeztetések: Az összes beállítást az SMA kikapcsolt állapotban kell végezni. A finombeállítás megkezdése elıtt kapcsolja be a berendezést, gyızıdjön meg arról, hogy az eszköz megfelelıen

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató

LED DRIVER 6. 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó. (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató LED DRIVER 6 6 csatornás 12-24V-os LED meghajtó (RDM Kompatibilis) Kezelési útmutató Tartsa meg a dokumentumot, a jövőben is szüksége lehet rá! rev 2 2015.09.30 DEZELECTRIC LED DRIVER Bemutatás A LED DRIVER

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben