HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA"

Átírás

1 HÁZIREND DELFIN MAGÁNÓVODA

2 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Delfin Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz a felelősségünk gyermeke nevelése során. Ahhoz, hogy együttműködésünk eredményes legyen, felhívjuk figyelmét az óvoda életét meghatározó szokásokra, szabályokra. A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyerekekre és szülőkre, illetve a hozzátartozókra valamint az óvoda összes dolgozójára nézve. Az óvoda neve: Delfin Magánóvoda Az óvoda címe: 2120 Dunakeszi Tábor u. 40. Az óvoda telefonszáma: Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az óvoda fenntartója: NEOPUKO Kft Az óvoda vezetője: Koszta Erika A Házirend tartalma: 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL ELJÁRÁSI RENDJE NEVELÉSI ÉV RENDJE AZ ÓVODA NAPIRENDJE... 3 Étkezések VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A GYERMEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 7 Hiányzások A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK GYERMEKI JOGOK, KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 8 A gyermeknek vagy tanulónak joga...8 A szülő joga... 8 A szülő kötelessége A GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSÉNEK, BEISKOLÁZÁSÁNAK, AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSÉNEK RENDJE ÓVODAI RENDEZVÉNYEK A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL, ÁTVÉTEL ELJÁRÁSI RENDJE Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek 3. életévüket betöltve kaphatnak felvételt és az iskolára való alkalmasság eléréséig, életkorukat tekintve a mindenkori törvényi szabályok betartása mellett vehetik igénybe az óvodát. Az óvodába járás feltételei: - ha gyermek egészséges (orvosi igazolás + egészségügyi törzskönyv szükséges), - ha szülő a gyermeke költségeit határidőre rendezte, - az óvodába személyes találkozás útján vesszük fel a gyermeket, abban az esetben, ha a szülő a házirendben foglaltakat elfogadta. 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év az oktatási miniszter rendeletében meghatározottak szerint minden év szeptember 01-től május 31-ig tart. Az óvoda egész évben nyitva tart kivéve az alábbi időszakokat: Téli zárás ideje: Karácsonytól - Újévig (tekintettel a hivatalos munkarendre is) Ügyeleti igény esetén: egyeztetés szerint. Nevelés nélküli napok: 2 (az óvoda 8 nappal előre köteles jelezni) Nyári zárás ideje: augusztus első 2 hete Ezen időszakok is teljes hónapnak számítanak működési szempontból, de a térítési díjból az étkezés kiesése jóváírásra kerül. A nevelés nélküli munkanapokat a pedagógusok szakmai továbbképzésére használjuk, illetve nevelő-testületi értekezletet tartunk. Ezeken a napokon ügyelet nincs, a gyermek elhelyezéséről a szülő köteles gondoskodni. 3. AZ ÓVODA NAPIRENDJE Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől - péntekig, óráig. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A gyerekeknek legkésőbb 8:30-ig meg kell érkezniük az óvodába, így tudjuk biztosítani a csoport zavartalan reggelijét és a foglalkozások rendszerét. Kérjük, hogy 9 óra után a gyermeket megreggeliztetve hozzák be az óvodába. A későn érkezés az egyes tevékenységekből való kimaradást vonhatja maga után. Amennyiben a szülő 18 óráig nem ér az óvodába a gyermekért, kérjük, azt az adott napon minél 3

4 korábban jelezze a pedagógusoknak. A gyermek érdekeit és fejlődését az szolgálja, ha naponta maximum 10 órát tartózkodik az óvodában. A csoportok napirendjét és tevékenységi rendszerét Nevelési Programunk tartalmazza. Napirendünk a gyermekek, szülők igényeire, a helyi sajátosságokra alapozva elősegíti a helyes életritmus kialakulását. Életkorhoz, évszakhoz igazított, rugalmas, tág időkeretben a gyermekek szükségleteit figyelembe véve valósulnak meg programunk tartalmi elemei. Játékba integrálódnak a tevékenységek, játékba ágyazódnak a kötetlen foglalkozások és az általunk tervezett fejlesztő tevékenységek. Egyéb kiegészítő foglalkozások: A vízhez szoktatás fontos részét képezi nevelési programunknak, ezért úszásoktatásban minden gyermek részt vesz. Téli időszakban ezt korcsolyázás váltja fel. Az óvodán kívüli programokról előzetesen tájékoztatást kapnak a szülők. Amennyiben a szülő ehhez nem járul hozzá, térítési díjból visszatérítésre nem tarthat igényt és ez időben a gyermek felügyeletét meg kell oldania. Az óvoda erre külön személyzetet nem biztosít. Étkezések reggeli gyümölcs-zöldség, joghurt ebéd uzsonna és gyümölcs Kérjük a szülőket se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre ne vonják el a csoportból az óvónőt, mert az előidézheti baleset kialakulását és megzavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát. Gyermekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. Ennek legalkalmasabb formája a fogadóóra. Fogadóórát meghatározott időben évente kétszer tart a gyermek saját nevelője. Természetesen előzetes megbeszélés alapján és amennyiben rendkívüli esemény merül fel, soron kívül is sor kerülhet erre. Kérheti a szülő és a nevelő is. 4. VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Az óvodába érkező gyermeket minden esetben a kísérő vagy a szülő a csoportszoba ajtajában adja át az óvónőnek. A gyermeket - ha nem a szülő jön érte - csak előzetes írásos engedély alapján adják át az óvónők az érte jövőnek. 16 éven aluli személynek csak írásbeli szülői nyilatkozat alapján adható ki a gyermek. Az óvoda nem lehet színhelye láthatásnak. Amennyiben a bíróság még nem rendelkezett a gyermek elhelyezéséről vagy nem rendelkezett a szülői jogok gyakorlásáról, a gyermek mindkét szülőnek kiadható. Amennyiben ilyen határozat rendelkezésére 4

5 áll bármely szülőnek, azt be kell mutatnia az óvoda vezetőjének. Az óvodás gyermekek egészségének óvása érdekében lázas, beteg, kiütéses, hasmenéses gyermek nem tartózkodhat az intézményben. Betegség esetén, az óvónő telefonon értesíti a szülőt, akik haladéktalanul kötelesek a gyermekük orvosi vizsgálatáról gondoskodni. Betegségből felgyógyuló, betegséggel hazaküldött gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába. Ennek hiányában az óvónő nem veheti át a gyermeket. A betegségek elbírálásával, tudomásul vételével kapcsolatban a szülőnek el kell fogadnia az óvónő jelzését. A tőle elvárható legnagyobb fokú gondossággal kell eljárnia, különös tekintettel arra, hogy az óvoda közösségi nevelés színtere. Fokozott a fertőzések veszélye, az óvodáskorú gyermek pedig fogékony az ilyen jellegű betegségekre. A szülő köteles jelenteni, ha családjukban fertőző megbetegedés fordul elő. A gyermek fejtetvessége esetén a szülő köteles a gyermeket hazavinni és fertőtleníteni. Az óvodában tilos a gyermeknek gyógyszert, vagy gyógyhatású készítményt adni! Kivétel: életmentő gyógyszerek (allergia, asthma). Magas láz esetén csak vizes ruhás csillapítás engedett! Speciális étrendet igénylő gyermek esetében orvosi igazolás alapján a szülő ételt hozhat be. Ilyen jellegű igény egyedi elbírálás után teljesíthető. Az óvoda védőnője, gyermekorvosa és fejlesztő pedagógusa folyamatosan nyomon követi a gyermekek fejlődését és az ezzel kapcsolatos szűrővizsgálatokat elvégzi. Amennyiben a vizsgálatot végző személy a gyermeket további vizsgálat céljából szakemberhez küldi, a szülő köteles erről gondoskodni. Az óvoda nagycsoportosai évente egyszer fogászati szűrésen és hallásvizsgálaton esnek át. A védőnő, gyermekorvos, logopédus nevét a faliújságon tesszük közzé. A balesetek megelőzése érdekében az óvodába a gyermekek nagy értékű tárgyakat, eszközöket valamint egészségüket és testi épségüket veszélyeztető eszközöket nem hozhatnak. (magnó, CD, telefon, pénz, játékok, szúró-vágó szerszámok, gyufa) Fülbevalón kívül más ékszerek viselése a napi tevékenységek során balesetveszélyes helyzeteket teremthetnek, ezért kérjük, ezeket mellőzni szíveskedjenek. Amennyiben a gyermeknél ilyet találunk, az óvónő megőrzésre átveszi, és a szülőnek átadja. Az otthonról behozott eszközökért pl. játékért, az óvoda felelősséget nem vállal. Az óvoda területére szülők vagy hozzátartozók által behozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget! Tisztasági felszerelést kéjük biztosítsanak a gyermekeknek! Az orvosi ellátást igénylő balesetek esetén az óvónő azonnal értesíti az óvoda vezetőjét, a szülőt. Az elsősegélynyújtás után haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket (orvoshoz szállítás, mentő hívás) Az egészséges életmód helyes szokásainak kialakítása érdekében: - a gyermek az óvodában praktikus és kényelmes ruházatban tartózkodjon, 5

6 - cipőjük olyan legyen, amely tarja a bokájukat, megfelelő méretű és jól szellőzik, - valamennyi ruhadarabjuk és cipőjük legyen jellel ellátva, - az udvaron az időjárásnak megfelelő játszóruha szükséges, amelyben homokozni lehet, mozgásos játékok játszhatók (szánkózás, csúszdázás), - a csoportszobában külön benti játszóruha és cipő használatos, - kérjük, hogy minden gyermeknek legyen pótruha, kisebbeknek több váltás is. Legyen lehetőségük a hőmérséklethez alkalmazkodva átöltözni, - minden gyermeknek legyen tornazsákja, benne tornacipő, zokni, rövidnadrág. Óvodánkban a HACCP előírásainak megfelelő élelmezésbiztonsági előírások vannak érvényben. A csoport szokásainak megfelelően megünnepeljük a gyermekek születésnapját, névnapját, ezért kérjük, hogy a köszöntéshez hozott HACCP előírásoknak megfelelő - élelmiszert adják át a felnőtteknek, ne tárolják azt az öltözőszekrényében. Zárt csomagolású, vásárlást igazoló blokkal ellátott élelmiszert fogadunk csak el. Az óvoda területén a gyermekek nassoltatása, egyéni étkeztetése otthonról hozott élelmiszerrel (csokoládé, Túró-Rudi, banán, innivaló) a többi gyermekkel szemben nem etikus, és zavarja az óvoda tisztán tartását. Ha az óvónő a szülőnek vagy hozzátartozónak átadta a gyermeket, a gyermek magatartásáért, viselkedéséért, testi épségéért a szülő vagy hozzátartozó a felelős. Az óvodában akkor is elvárjuk a gyermektől az óvodában kialakított szokás-szabály rendszer betartását, ha a gyermek már a hozzátartozó felügyelete alatt van. A gyermekek, szüleik vagy hozzátartozók saját csoportjuk, mosdójuk és öltözőjükön kívül az óvoda egyéb helységeiben csak engedéllyel tartózkodhatnak. Miután az óvónő a gyermeket átadta, a szülő ne engedje a gyermeket az óvoda helyiségeiben szaladgálni. Ilyen helyzetek napközben sincsenek a gyermek számára megengedve és nincs jó hatással a többi, még az óvónő felügyelete alatt álló gyermekre. Kérjük, ha a szülő a gyermeket átöltöztette, a szekrényét, ruháit, cipőit rendezetten, a gyermek számára is követendő mintaként hagyja. A mosdó, öltöző tisztaságára ügyelni a szülők és hozzátartozók kötelessége is. A szemetet kérjük a kihelyezett tározókba dobni! Az óvoda egész területén tilos a dohányzás, szeszes ital és kábítószer fogyasztása! Balesetek elkerülése érdekében az alábbi balesetvédelmi szabályok betartása szükséges: - az óvoda kapuját csak felnőtt nyissa-zárja! - az óvoda helységeinek burkolata csúszhat, vizes lábbelivel óvatosan közlekedünk! - az óvoda épületében csak sétálva közlekedünk, futni tilos! - a lépcső használata különös figyelmet igényel, kapaszkodni kell! - a bejárati ajtón kívülre, az udvarra csak felnőtt kíséretében mehet gyermek! - konyhába sem gyermek sem szülő nem léphet be! - elektromos árammal működő gépekhez gyermek nem nyúlhat! 6

7 - a tisztítószeres helységet zárva kell tartani, oda csak az óvoda dolgozója mehet be! - a gyermek otthoni játékának behozatala nem tiltott, de az nem lehet balesetveszélyes, a benne keletkezett károkért nem vállalunk felelőséget! 5. A GYERMEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az 5. életévét betöltött tanköteles gyermek napi 5 órát köteles óvodai közösségben eltölteni. A távolmaradás okát minden esetben jelezni kell a gyermek nevelője felé. Két hétnél hosszabb hiányzást szíveskedjenek az óvoda vezetőjével egyeztetni. Távol maradását betegség esetén köteles orvosi igazolással igazolni. Egyéb családi ok miatt, szülői igazolás szükséges. 7 napos igazolatlan hiányzás után az óvoda vezetője köteles írásban értesíteni a szülőt, majd a lakóhely szerinti jegyzőt. Az 5 évnél fiatalabb gyermekek betegsége esetén orvosi igazolás szükséges. Az évközi hiányzásokat a szülő jelezze a csoportot vezető óvónőnek. Két hétnél hosszabb hiányzás esetén előzetes egyeztetés szükséges. Hiányzások Igazolatlan hiányzásnak számít: ha a gyermek három napot vagy azt meghaladó időtartamot hiányzik bejelentés nélkül! 6. A SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Az óvodai térítési díjak minden hónap 8. napjáig fizetendők. Amennyiben a gyermek hiányzik, kérjük akkor is tartsa be ezt az időpontot! Az óvoda nevelési programjához nevelési célzattal illeszkedő programok részét képezik a szolgáltatásnak, azok költségei nem vonhatók ki a térítési díjból. A gyermek óvodai felvétele a szülőre nézve, ezen programok és tevékenységek elfogadását jelenti. Mivel a tevékenységek az óvoda elhagyásával is járnak, a dolgozók látják el a kísérők feladatát is. Ebből következik, hogy gyermek ez időben az óvodában nem maradhat, mert felügyeletéről nem tudunk gondoskodni. Szervezés alatt lévő szolgáltatásokról tájékoztatást adunk, az azon való részvételt is egyeztetni kell. A tevékenységekről való hiányzást kérjük jelenteni, mivel a belépők ára és a szállítás költsége létszámfüggő. 7

8 7. GYERMEKI JOGOK, KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Ktv.II.fejezete alapján: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek vagy tanulónak joga, hogy a.) b.) c.) a képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészeti oktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda az iskola, illetve kollégium tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottainak egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. d.) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különösen gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért. A szülő joga különösen, hogy a.) b.) megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 8

9 c.) d.) e.) f.) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az intézmény fenntartója megvizsgálja és arra a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon, a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze, a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen foglalkozásokon, személyesen vagy képviselője útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. A szülő kötelessége különösen, hogy a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztosítsa gyermeke - a törvény 24. -ának (3) bekezdésében meghatározottak szerintóvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének teljesítését, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. 9

10 7. A GYERMEKEK ÉRTÉKELÉSÉNEK, BEISKOLÁZÁSÁNAK, AZ ÓVODAI ELHELYEZÉS MEGSZÜNÉSÉNEK RENDJE A gyermekek fejlődésének nyomon követését megfigyeléssel, méréssel, értékeléssel végzik az óvodapedagógusok félévente. Erről tájékoztatást adnak a szülőknek fogadóórán. A fogadóórákat a szülő és a pedagógus is kezdeményezheti. A gyermekek értékelésének szempontjai: a gyermek képességeinek fejlődése. Az iskolai alkalmasság feltétele a testi, lelki, szociális és értelmi érettség, melynek kritériumait a HONP tartalmazza az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramja alapján. A nevelést segítő szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) tanév elején felméréseket készítenek a középső és nagycsoportos korú gyermekekről. A felmérés eredményeiről tájékoztatják a szülőt. Amennyiben a gyermek beiskolázásához szakértői vélemény szükséges, Nevelési Tanácsadóba, Tanulási Képességet Vizsgáló Intézetbe, illetve Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központjába küldjük. A beiskolázás rendje: A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb abban a naptári évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét, iskolába lép. Tanköteles kortól, vagyis 5. életévét betöltve KÖTELEZŐ az óvodába járás. Ennek értelmében 7 napon túli igazolatlan hiányzást jelentünk a Jegyzőnek. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazoló szakvéleményt az óvoda a szülő rendelkezésére bocsájtja, még az iskolai beiratkozást megelőzően, tárgyév február 28.-át követően. Ennek átvételét a szülő aláírásával igazolja. Amennyiben a gyermek nem éri el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, óvoda vizsgálatra küldi a gyermeket. A helyi Jegyző által közzétett időpontokban a szülő köteles gyermekét beíratni az iskolába. Megszűnik a gyermek óvodánkban való elhelyezése ha: - iskolába felvették, az iskolakezdés napján - másik óvoda felvette, az átvétel napján - annak a nevelési év utolsó napján, melyben a gyermek betöltötte a 6. életévét - a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad - fizetési hátralék esetén (kétszeri eredménytelen írásbeli felszólítás esetén) - ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik 10

11 8. ÓVODAI RENDEZVÉNYEK Azon rendezvények, amelyek általában az óvodai nevelés és élet szerves részét képezik, óvodánkban is jelen vannak. Ilyenek: - Születésnapok megünneplése - Mikulás várás - Adventi készülődés a szülőkkel - Karácsony a csoportban - Farsangi mulatság - Március Kirándulás a szülőkkel - Látogatás a közeli iskolába - Húsvét - Gyermeknap - Anyák napja - Évzáró - Családi Nap 9. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA A házirendet az óvodába felvett gyermekek szüleinek beiratkozáskor átadjuk, amit a szülő aláírásával tudomásul vesz. Ezután a faliújságon kifüggesztjük. A Házirend az óvodába járó gyermekekre, azok szüleire, hozzátartozóira az alkalmazottakra nézve betartandó. Az abban lefektetett szabályok, ha csak azt váratlanul fel nem merülő esemény indokolja, irányadóak az intézmény működését illetően. Megsértése esetén: - személyesen, vagy megbízott által panasszal lehet élni - közérdekű bejelentést lehet tenni, javaslattal lehet élni az intézmény vezetője felé - felül bírálati kérelmet lehet bejelenteni a fenntartója felé 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az óvoda házirendje életbe lép: az intézmény megnyitásakor, azaz október 24.-én. Módosításra abban az esetben kerül sor, ha azt a fenntartó kezdeményezi, a szülői közösség javaslata elfogadásra kerül, vagy törvényváltozás következik be. Érvényes: visszavonásig vagy törvényi változásig. Véleményezte: nevelőtestület: fenntartó: Dunakeszi, október 24. Koszta Erika Intézményvezető 11

12 A Házirendben foglaltakat megismertem és megértettem: Sorszám Név (nyomtatott betűkkel) Aláírás

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, a szülőkre, a hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára.

A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyerekekre, a szülőkre, a hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára. Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! HÁZIREND Intézmény neve: Szabadszállási Általános Művelődési Központ Intézményegység neve: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység címe: 6080. Szabadszállás Honvéd út 28. Intézmény

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására.

HÁZIREND. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek annak betartására. HÁZIREND Kedves Szülők! A Bukfenc óvoda házirendjét, az óvodavezető a gyermek beíratásakor köteles a szülőnek átadni a 2003. LXI. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 29.

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A DÓZSA GYÖRGY UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE A közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei szellemében a Nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség véleményének egyeztetésével készült. Általános tudnivalók Ez

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D 2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 1/b. e-mail: diofalva@ovoda-diosd.hu www.ovoda-diosd.hu H Á Z I R E N D Bevezetés A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 4 4.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/

HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ HÁZIREND /SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE/ Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda Készítette: Makida Kitti Óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Az óvoda nyitvatartási rendje... 3 2. Az óvoda nevelési intézmény...

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők!

Tardonai Méhecske Óvoda. Kedves Szülők! Tardonai Méhecske Óvoda 3644 Tardona, Dózsa György utca 2. Telefon: 48/348-160 E-mail: tardonaovi@gmail.com OM azonosító: 201430 ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043

Általános információk az óvodáról: Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Központi - Alsóvárosi ÁMK óvodája 6500 Baja, Damjanich u. 40 Tel: 79/322-043 Központi Alsóvárosi ÁMK Óvodai intézményegységének HÁZIRENDJE Az intézményre vonatkozó szabályozás: Közoktatási tv. és 11 / 1994 (VI. 8.) MKM rendelet Az óvoda házirendje vonatkozik az óvodába járó gyermekekre,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet

Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet Óvodai házirend Közoktatási törvény 40 (9) 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá,

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 Bevezetés Az óvoda alapvető célja: az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, szeretettel szeretetre nevelés

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az

ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az ÓVODAI HÁZIREND Tartalom: Az óvoda helye az oktatási rendszerben Óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvoda nyitva tartása Hiányzás Betegség Szülők az óvodában Nevelő-oktató munka Térítési díj befizetése

Részletesebben

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje

Honvéd utcai Központi Óvoda Házirendje Óvodai házirend 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya: A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként tartott

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira.

HÁZIREND. A Házirend kiterjedési köre: A gyermekekre, szüleikre, mint törvényes képviselőjükre; az óvoda alkalmazottaira. PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8 Tel: 54/ 451 152, 54/ 514 101 Adószám: 15376460-2-09 email: ovodapuspokladany@gmail.com HÁZIREND Az intézmény címe: Püspökladányi

Részletesebben

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE

HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE HÁZIREND A BOGYISZLÓI ÓVODA GYERMEKEI ÉS SZÜLŐI RÉSZÉRE Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges

Részletesebben

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend

Mosolykert óvoda. Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Házirend 1 BEVEZETÉS A házirend területi hatálya: kiterjed a Mosolykert Óvodára (Budapest, kavicsos köz 6.) valamint, tagóvodájára (Budapest,Páskom

Részletesebben

20/2012.(VIII.31.) EMMI.

20/2012.(VIII.31.) EMMI. HÁZIREND Az óvoda hivatalos adatai: Tóalmás Mesevár Óvoda Tóalmás, József Attila u. 8-10 Email cím: mesevarovoda@toalmas.hu Telefon:06 29 426-365 Az óvodavezető neve: Keresztesi Magdolna A házirend hatálya

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012.

OM: 201553. Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. OM: 201553 Házirend PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 4 3. Az óvoda napi nyitva tartási

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Készítette: Bózsvári Lászlóné intézményvezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 1. LŐRINCI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE BEVEZETŐ Kedves Szülők!

Részletesebben

Boldog Ceferino Katolikus Óvoda

Boldog Ceferino Katolikus Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem, hogy alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. H Á Z I R E N D I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya

HÁZIREND. Közzététel, nyilvánosságra hozatal: az óvoda hirdetőtábláján beiratkozáskor minden szülőnek egy példányt átadunk. A Házirend hatálya HÁZIREND Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben