JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)"

Átírás

1 ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember

2 Tartalomjegyzék I. Adatlap.. 3 II. A szakindítás általános körülményei. Előzmények, megalapozottság 4 intézményi felkészültség, a továbblépés lehetőségei, indokoltság, a képzési kapacitás bemutatása III. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés, a szak... 9 tanterve és a tárgyi programok, a kompetenciák elsajátíttatásánakterve, az ellenőrzés módjai. IV. A képzés személyi feltételei V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei MELLÉKLETEK sz. melléklet: A szenátus támogató határozata sz. melléklet: Intézményvezetői nyilatkozatok sz. melléklet Képzési és kimeneti követelmények sz. melléklet Felhasználói kapcsolatok és vélemények sz. melléklet Tantárgyi információs lapok sz. melléklet A szakon oktatók személyi-szakmai adatai 155 2

3

4 II. A szakindítás általános körülményei. Előzmények, megalapozottság, intézményi felkészültség, a továbblépés lehetőségei, indokoltság, a képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben, a szakindítás megalapozottsága, az intézmény szakmai felkészültsége alapképzés folytatására általában és az érintett képzési területen. A Széchenyi István Egyetem (SZE) és a jogelődök megalakulásuk óta folytattak főiskolai szintű képzést a műszaki tudományok területén. Az 1968-ban megalakuló Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán önálló szakokon (vasútüzemi szak, gépjármű üzemi szak, autógépész szak, vasútgépész szak) folyt főiskolai szintű képzés a közlekedés, a járműipar és a járműüzemeltetés egy-egy területe számára. A Széchenyi István Főiskolán 1992-től a Közlekedésmérnöki Szak Közúti és városi közlekedési, Logisztikai, Szállítási és csomagolási, Nemzetközi szállítmányozási, Vasúti közlekedési, Idegenforgalmi és Közlekedésinformatikai és telematikai, valamint a Gépészmérnöki Szak Autógépész, Autógyártási és Vasútgépész szakirányain folyt a szakterülethez kapcsolódó főiskolai képzés. A 2002-ben létrejött Széchenyi István Egyetemen 2009-től működik a Járműmérnök mesterszakon (belsőégésű motorok és járműrendszer-mérnöki szakirányokon) nappali tagozatos képzés. A 2005-ben indult egyetemi alap (BSc) képzésben a Közlekedésmérnöki BSc Szak Kötöttpályás közlekedési rendszerek, Logisztikai rendszerek és Személyszállítási rendszerek szakiránya, a Gépészmérnöki BSc Szak Járműgépész szakiránya és a Mechatronikai BSc Szak Járműrendszerek mechatronikája szakiránya kínál a szakterületen a hallgatóknak felsőfokú ismereteket. A Járműmérnöki szakhoz kapcsolódó kutatások az egyetemen a közlekedési, a gépész-, az informatikai- és a villamosmérnök képzéshez kapcsolódó tanszékeken folynak. A kutatások szervezeti keretét és pénzügyi támogatását a szokásos kutatási pályázati forrásokon kívül az Egyetemen működő Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, valamint a Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolája biztosítja. A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ 22 ipari partnerrel 3 év alatt 850 millió forintos kutatási projektet valósított meg. A Járműipari Regionális Tudásközpont 2006-tól működik és 3 év alatt 3 ipari partnerrel 1,8 milliárd forintos kutatási programot teljesített. A legújabb Kooperációs Kutató Központ az eredményesen lezárt kutatási tevékenységek folytatása, amely négy kutatási főirány járműipari, elektronikai és informatikai, logisztikai folyamatok és csomagolások, közlekedési infrastruktúra köré szerveződik és mindegyik főirány több alprojektre oszlik. A projektek a kutatási főirányokhoz kapcsolódva olyan speciális feladatokra irányulnak, melyeknek eredményei vállalatoknál hasznosulnak. A tervezett BSc képzésnek az MSc képzéssel együtt történő bemutatása az alábbi táblázatban látható. A táblázat a tervezett BSc képzés, valamint a SZE Műszaki Tudományi Karán folyó MSc szintű járműmérnöki képzés kreditpontjait mutatja be.. 4

5 Ismeretkörök BSc (terv) Kreditpont MSc BSc+MSc (terv) Természettudományos alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek (kötelező) Szakmai törzsanyag (kötelező) Differenciált szakmai ismeretek Szakdolgozat Szabadon választható (Gazdasági- és humán ismeretek + szakmai törzsanyag) Összesen A táblázatból láthatók a Járműmérnöki BSc és MSc képzések egyenkénti és együttes kreditpont értékei. 2. Az indítandó alapszak hallgatóit a kutatásra, ill. a mesterképzésre felkészítés bemutatása, valamint a mesterképzésre történő továbblépés lehetőségeinek vázolása. A kiemelkedő képességű hallgatók segítésére, a tehetséggondozó tevékenységnek a képzési folyamathoz illesztésére vonatkozó gyakorlatok és elképzelések. A kutatásra, ill. a mesterképzésre való felkészítést természet- és a társadalomtudományi alapképzés hangsúlyos volta alapozza meg, valamint az I. félévtől kezdve megjelenő szakmai törzstárgyak, A Kar számos tanszéke részt vesz az alapozó szakmai képzésben. Ez teszi lehetővé a tehetséges hallgatók korai felismerését, a legjobbak bevonását a tanszéki munkákba, a TDK tevékenység szorgalmazását, a szakmai gyakorlati helyek megválasztását a szakdolgozati témák kiírását. A szakirányok lehetővé teszik az egyéni foglalkozást, a hallgatókhoz illesztett feladatok kiadását. A felkészülést elősegíti, hogy a differenciált szakmai ismeretek elsajátítása részben már egyéni vagy kiscsoportos projektmunka keretében történik. A felkészítést szolgálja a szakdolgozatnak egy teljes féléves feladatként történő definiálása is. Az alapszakon szerzett végzettség lehetővé teszi a mesteri képzésben történő részvételt. A Járműmérnöki alapszakon végzett hallgatók a saját (SZE Műszaki Tudományi Karán), vagy más intézményben a Járműmérnöki, a Közlekedésmérnöki és a Logisztikai mérnöki mesterszakokon folytathatják tanulmányaikat. A Járműmérnöki mesterszakon kiemelten több alapszakon és a Járműmérnöki alapszakon szerzett végzettséggel lehet tanulmányokat folytatni. A tehetséggondozási program keretében mindenekelőtt azokat a hallgatókat indokolt támogatásban részesíteni, akik valamilyen kutatásban, illetve mesterképzésben szándékoznak részt venni és egyúttal tanulmányi teljesítményük is kimagasló (tanulmányi eredmények, Tudományos Diákkörben való részvétel, projektmunka stb. alapján minősítve). 5

6 A tehetséggondozás intézményesített formái a Tudományos Diákköri munka, valamint a szakot gondozó tanszékek kutatási feladatainak megoldásába való bekapcsolódás. Mindkét tevékenységet támogatja a korábban említett KKK és JRET. Ezt egészíti ki a már korábban is bevált tanulmányi ösztöndíj-pályázatok kiírása, és különféle díjak alapítása, melyekhez a műszaki oktatásban érdekelt iparvállalatok szponzori támogatását sikerült megszerezni. Győr város vonzáskörzetéhez tartozó iparvállalatok eddig is jelentős mértékben segítették, szponzorálták az egyetem tehetséggondozásra irányuló törekvéseit. Hasonló célokra példa értékű támogatást nyújtott a város önkormányzata is, valamint az Universitas Győr alapítvány. Az AUDI Hungaria Motor Kft. a Széchenyi István Egyetemen folyó járműipari mérnökképzés és kutatások támogatására az egyetemen (az egyetemmel közösen) AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszéket (AHMT) hozott létre. A tanszék feladata kettős: - a járműmotor konstrukcióban és gyártásban világelsők közé tartozó AUDI konszern tudásanyagának bevezetése a magyar mérnökképzésbe és így jól képzett motorfejlesztő mérnökök biztosítása a konszern számára, - motorfejlesztési és gyártási kutatások végzése elsősorban az AUDI Hungaria Motor Kft. számára. A tanszék nagymértékben hozzájárul a Járműmérnöki alap- és mesterszakok hallgatóinak kutatás-fejlesztésre történő felkészítéséhez és felelőse a Belső égésű motorok szakiránynak, valamint a szakdolgozat készítést szolgáló, az AUDI AG üzemeiben tervezett gyakorlati félév megszervezésének. Az Európai Unió nyújtotta források (új pályázati lehetőségek, külföldi ösztöndíjak) szintén jelentős mértékben hozzájárulnak a tehetséggondozási programok sikeres hazai megvalósításához. A Mesterszakokon való továbbtanuláshoz az alapszak képzési struktúrája jó lehetőséget ad a természet- és a társadalomtudományi ismeretek kínálatával 3. A szakindítás indokoltsága, a szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A járműmérnökök a járművek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus járműgépészeti, járműelektronikai, járműinformatikai, közlekedésbiztonsági, diagnosztikai, járműüzemeltetési és- fenntartási,- karbantartási, valamint gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak közúti, vasúti és mezőgazdasági járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására és a bennük lezajló folyamatok kutatására, valamint ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott rendszerek biztonságos üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására és javítására, ezért a szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatottsági területként - az autómotorok fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében világviszonylatban is vezető szerepet játszó AUDI Hungaria Motor Kft., az AUDI AG. (Ingolstadt), valamint az AUDI konszern bel és külföldi partnervállalatai és beszállítói, - a komplex járműszerkezetek és részegységek fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt további 6

7 iparvállalatok és kutatási intézmények (RÁBA Rt., GM Powertrain Kft., EDAG, MAGNA Steyr és beszállítóik/partnereik), - valamint a szolgáltatási, üzemeltetési és kereskedelmi/szerviz szférában tevékenykedő vállalkozások, közlekedésbiztonsági szervezetek (MÁV, Volán vállalatok, BKV, Járműkereskedések és szervizek, ORFK, Közlekedési Felügyeletek, Autóklub, Biztosító Társaságok, Járműalkatrész értékesítő Társaságok stb.) jönnek elsődlegesen számításba. A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Északnyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a járműmérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar, amelyet olyan cégek reprezentálnak, mint az AUDI, a RÁBA, a GM Powertrain, stb. Az elmúlt években az AUDI motorfejlesztő bázist, az EDAG és a MAGNA Steyr járműfejlesztési centrumot hozott létre Győrben. A megújuló hazai járműiparban és közlekedési ágazat egészében stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű járműmérnökök, akik a járműipari és üzemeltetési szakterületre jellemző (közlekedési, gépészeti, elektronikai, informatikai, gazdasági és menedzsment) komplex ismeretek birtokában vannak. A potenciális felhasználói kör néhány kiemelkedő reprezentánsának támogató véleményét az akkreditációs beadvány 3. melléklete tartalmazza. A tehetséggondozási program keretében mindenek előtt azokat a hallgatókat indokolt támogatásban részesíteni, akik valamilyen kutatásban ill. mesterképzésben szándékoznak részt venni, és egyúttal tanulmányi teljesítményük (tanulmányi eredmények, tudományos diákkörben való részvétel, projektmunka, stb. alapján minősítve) is kimagasló. 4. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám indoklása (képzési formánként bemutatva). A járműmérnöki alapképzésben a következő tanszékek oktatói vesznek részt: Műszaki Tudományi Kar Alkalmazott Mechanika Tanszék (AMT), Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék (AJT), AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék (AHMT) Automatizálási Tanszék (AUT), Fizika és Kémia Tanszék (FKT), Környezetmérnöki Tanszék (KMT) Közlekedési Tanszék (KÖT), Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (KVJT), Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, (LSZT) Matematika és Számítástudomány Tanszék (MST), Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék (GMT), Műszaki Tanárképző Tanszék (MTT), Távközlési Tanszék (TAT) 7

8 Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék (SVT), Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszék (JET) Kereskedelmi, Agrár és Munkajogi Tanszék (KAT) Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális Munka Tanszék (SMT) Testnevelési és Sportközpont (TS) Idegen Nyelvi Oktatási Központ (INOK) A SZE Műszaki Tudományi Kara a képzés sikeres lebonyolításához szükséges képzési kapacitással rendelkezik. A Karon mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak a Járműmérnöki BSc Szak indításához. Ezt az érintett képzési területhez kapcsolódó jelenlegi felvételi létszámok is alátámasztják: Közlekedésmérnöki BSc Szak (nappali tagozat): 230 fő, Közlekedésmérnöki BSc Szak (távoktatási tagozat) 80 fő, Gépészmérnöki BSc Szak (nappali tagozat) 240 fő Gépészmérnöki BSc Szak (levelező tagozat) 80 fő Mechatronikai mérnöki BSc Szak (nappali tagozat) 100 fő Mechatronikai mérnöki BSc Szak (levelező tagozat) 50 fő Mechatronikai mérnöki MSc Szak (nappali tagozat) 70 fő Járműmérnöki MSc szak (nappali tagozat) 70 fő Járműmérnöki MSC (levelező tagozat) 50 fő Közlekedésmérnöki MSc (nappali tagozat) 70 fő Logisztikai mérnöki MSc (nappali nagozat) 70 fő (A Gépészmérnöki és a Mechatronikai mérnöki BSc szakok egy-egy szakiránya kapcsolódik csak a szakterülethez.) A Járműmérnöki BSc Szak tervezett hallgatói létszáma: 60 fő nappali tagozaton, 40 fő levelező tagozaton. A levelező tagozaton indítandó képzés tanterve teljes egészében megegyezik a beadványban részletezett nappali tagozatos tantervvel. (A képzés ideje 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma 210) 8

9 III. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés, a szak tanterve és a tantárgyi programok, a kompetenciák elsajátíttatásának terve, az ellenőrzés módjai 1. A szak tanterve A tantervet három táblázatban mutatjuk be: - a tantárgyak óraszámát, kreditpontjait féléves bontásban bemutató táblázat, - tantervi mátrix, amely a tanterv szerkezetét szemléletesebben tükrözi, - a hallgatói munkaórákat bemutató táblázat. Ezek a táblázatok a következő oldalakon szerepelnek. A tanterv megfelel a képzési követelményekben a törzsanyaggal szemben meghatározott követelményeknek az alábbiak szerint: előírt kredit a tantervi kredit % arány Természettudományos alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek (kötelező) ,6 Szakmai törzsanyag (kötelező) ,8 Szabadon választható tárgyakhoz tartozó kreditpont (gazdasági és humán ismeretek + szakmai törzsanyag) min ,7 Differenciált szakmai ismeretek 33 15,7 Szakdolgozat ,15 Összesen

10 SZE járműmérnöki alapszak (BSc) Tanterv SZE MTK Járműmérnöki alapképzési /BSc/ szak 210 kredit 7 félév Tantárgy kredit / félév Σ ΣΣ Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) 4 4 Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) 4 4 Matematika (Valószínűség-számítás és matematikai statisztika) 4 4 Mechanika - Statika 4 4 Mechanika - Szilárdságtan 4 4 Mechanika - Mozgástan 4 4 Mechanika - Rezgéstan 4 4 Mérnöki fizika 4 4 Műszaki kémia 2 2 Hő- és áramlástan 4 4 Elektrotechnika 4 4 Természettudományos alap-ismeretek összesen (40-50 kr) Vállalati gazdaságtan 4 4 Jogi ismeretek 2 2 Környezetvédelem 2 2 Közlekedésbiztonság 3 3 Munkavédelem 2 2 AUDI a motortól a járműig 3 3 Szabadon választható I. 2 2 Szabadon választható II. 2 2 Gazdasági és humán ismeretek összesen (16-30 kredit) Általános géptan 4 4 Gépszerkezettan I 4 4 Gépelemek 4 4 Fémtan, anyagvizsgálat 4 4 Informatika I. 4 4 Informatika II. 4 4 Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei 4 4 Számítógépes modellezés és tervezés Számítógépes modellezés és tervezés Járműszerkezeti anyagok 4 4 Megmunkálási technológiák Megmunkálási technológiák Érzékelők és beavatkozók 4 4 Méréstechnika 2 2 Anyagmozgatás, raktározás 2 2 Gépipari automatizálás 4 4 Járművek 4 4 Alternatív járművek 4 4 Belső égésű motorok Belső égésű motorok Járműszerkezetek Járműszerkezetek Járművillamosság, -elektronika Járművillamosság, -elektronika Választható törzstárgy I. 4 4 Választható törzstárgy II. 4 4 Szakmai törzsanyag összesen ( kredit) Összesen Tantárgyak száma: Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt Differenciált szakmai ismeretek összesen Szakdolgozat Összesen

11 Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (szervizdiagnosztika- karbantartás)) 4 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervizek és kereskedések) 3 3 Autószerkezetek (Működés analízis) 2 2 Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autódiagnosztika felújítás) 4 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) 3 3 Járműfelépítmények 2 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Belső égésű motorok tribológiája Belső égésű motorok mérése, vizsgálata Projektmunka 3 3 Versenymotor-fejlesztés Belső égésű motorok tribológiája Belső égésű motorok mérése, vizsgálata Belső égésű motorok szimulációja 2 2 Versenymotor-fejlesztés Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Dízel vontatójárművek Villamos vontatás Vasúti járműszerkezetek Vasúti járművek fenntartása Dízel vontatójárművek Villamos vontatás Vasúti járműszerkezetek Vasúti járművek fenntartása Összesen Tantárgyak száma

12 SZE MTK Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak 185 kontakt óra 7 félév Tantárgy 12 Óraszám és vizsgakövetelmények Kontakt óra / hét Σ ΣΣ Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) 6v 6 Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) 4v 4 Matematika (Valószínűségszámítás és matematikai statisztika) 4v 4 Mechanika - Statika 4v 4 Mechanika - Szilárdságtan 4v 4 Mechanika - Mozgástan 4v 4 Mechanika - Rezgéstan 4v 4 Mérnöki fizika 4v 4 Műszaki kémia 2v 2 Hő- és áramlástan 4v 4 Elektrotechnika 2v 2 Természettudományos alapismeretek összesen Közgazdaságtan 4v 4 Jogi ismeretek 2v 2 Környezetvédelem 2v 2 Közlekedésbiztonság 2v 2 Munkavédelem 2f 2 AUDI - a motortól a járműig 2v 2 Szabadon választható I. 2f 2 Szabadon választható II. 2f 2 Gazdasági és humán ismeretek összesen Általános géptan 2f 2 Gépszerkezettan I. 4f 4 Gépelemek 4f 4 Fémtan, anyagvizsgálat 4v 4 Informatika I. 4f 4 Informatika II. 4v 4 Járművek és motorok hő és áramlástani rendszerei 4v 4 Számítógépes modellezés és tervezés I. 4f 4 Számítógépes modellezés és tervezés II. 3f 3 Járműszerkezeti anyagok 4v 4 Megmunkálási technológiák 1 4v 4 Megmunkálási technológiák 2 4v 4 Érzékelők és beavatkozók 4v 4 Méréstechnika 2v 2 Anyagmozgatás, raktározás 2v 2 Gépipari automatizálás 4v 4 Járművek 4v 4 Alternatív járművek 2v 2 Belső égésű motorok 1. 4v 4 Belső égésű motorok 2. 3v 3 Járműszerkezetek 1. 4v 4 Járműszerkezetek 2. 4v 4 Járművillamosság-, elektronika 1. 2f 2 Járművillamosság-, elektronika 2. 5v 5 Választható törzstárgy I. 4v 4 Választható törzstárgy II. 4v 4 Szakmai törzsanyag összesen Kontakt óra összesen Tárgyak száma Vizsgák száma Folyamatos számonkérések száma Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt 15f 15 Differenciált szakmai ismeretek összesen Szakdolgozat Órák összesen

13 Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (szervízdiagnosztika- karbantartás) 4v 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervízek, és kereskedések) 2f 2 Autószerkezetek (Működés analízis) 2v 2 Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autó-diagnosztika felújítás) 4v 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) 3v 3 Járműfelépítmények 2v 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Belső égésű motorok tribológiája 1 2f 2 Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 1 2v 2 Projektmunka 2f 2 Versenymotor-fejlesztés 1 2f 2 Belső égésű motorok tribológiája 2 2v 2 Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 2 3v 3 Belső égésű motorok szimulációja 2f 2 Versenymotor-fejlesztés 2 2f 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Dízel vontatójárművek 1. 2v 2 Villamos vontatás 1. 2f 2 Vasúti járműszerkezetek 1. 2f 2 Vasúti járművek fenntartása 1. 2v 2 Dízel vontatójárművek 2. 2f 2 Villamos vontatás 2. 2v 2 Vasúti járműszerkezetek 2. 2v 2 Vasúti járművek fenntartása 2. 3v 3 Összesen Tantárgyak száma

14 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Járműmérnöki Szak k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Közlekedésbiztonság 1 2 Általános géptan Mechanika-Statika Mechanika-Szilárdságtan Mechanika-Mozgástan Mechanika-Rezgéstan 2 (KO008_1) 3 (AG001_1) (AG002_1) (AG002_2) (AG002_3) (AG002_4) AUDI - a mootortól a Belsőégésű motorok 2. Számítógépes modellezés és 5 6 Gépszerkezettan Gépszerkezettan Érzékelők, beavatkozók járműig (BM003_2) tervezés 6 7 (AG003_1) (AG003_2) (AU007_1) (BM009) 7 (AG006_2) 8 Szakmai projekt 8 9 Jogi ismeretek Törzstárgy II Járműszerkezetek 2. Számítógépes modellezés és 9 10 Fémtan, anyagvizsgálat Hő- és áramlástan (JE002_1) választási lehetőség (KV008_2) tervezés (AJ025_1) (AG004_1) 11 (AG006_1) Járművek és motorok hő- és 12 áramlástani rendszerei Belsőégésű motorok Elektrotechnika Járműszerkezeti anyagok Megmunkálási technológiák (BM_002) (BM003_1) Járművillamosság, (AU002_1) (AJ039_1) (AJ003_2) Anyagmozgatás, raktározás elektronika 2. (KV_009_2) (LO006_2) Méréstechnika Környzetvédelem Járműszerkezetek Mérnöki fizika Megmunkálási technológiák (AJ007_1) (KM00_1) (KV008_1) (FI002_1) (AJ003_1) Munkavédelem Alternatív járművek (AG008_1) Gépipari automatizálás Járművillamosság, -elektronika 1. (BM008) (KV_009_1) Matematika (Lineáris Matematika (Valószínűségszámítás és matemati-kai (AJ005_1) Matematika (Analízis) algebra és többváltozós (MA003_1) Szakdolgozat 23 függvények) (MA002_2) statisztika) (MA002_3) 24 Járművek (KV001_1) Kötelezően választható Kötelezően választható Informatika Informatika II. Közgazdaságtan differenciált szakmai modul differenciált szakmai modul (SZ003_1) (SZ003_2) (AK002_1) (1) (2) Törzstárgy I. választási Műszaki kémia Szabadon választható Szabadon választható lehetőség (KM001_1) tantárgy tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: modul 21+9 modul 30 Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 14

15 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Autómérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt k r e d i t Autók fenntartása, Autók fenntartása, 23 Szakdolgozat 23 diagnosztikája diagnosztikája (NGB_KV026_1) NGB_KV026_2) Autók fenntartása, Autók fenntartása, diagnosztikája diagnosztikája (NGB_KV026_3) (NGB_KV026_4) Autószerkezetek Járműfelépítmények (NGB_KV032_1) (NGB_KV027_1) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám:

16 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Belső égésű motorok mérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt Belső égésű motorok Belső égésű motorok tribológiája 1 (BM005_1) tribológiája 2 (BM005_2) Szakdolgozat Belsőégésű motorok mérése, Belsőégésű motorok mérése, vizsgálata 1 (BM004_1) vizsgálata 2 (BM004_2) Projektmunka (BM007_1) Belső é.motorok szimulációja (MA013_4) Versenymotor-fejlesztés 1 Versenymotor-fejlesztés (BM006_1) (BM006_2) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: k r e d i t 16

17 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Vasúti jármű mérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt Dízel vontatójárművek Dízel vontatójárművek (NGB_KV028_1) (NGB_KV028_2) Szakdolgozat Villamos vontatás Villamos vontatás (NGB_KV029_1) (NGB_KV029_2) Vasúti járműszerkezetek Vasúti járműszerkezetek (NGB_KV030_1) (NGB_KV030_2) Vasúti járművek fenntartása Vasúti járművek fenntartása (NGB_KV031_1) (NGB_KV031_2) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: k r e d i t 17

18 SZE MTK Járműmérnöki alapszak BSc 7 félév Törzstárgyak óra/hét Tárgyfelelős kt ea gy ön.m. össz. kredit Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) Dr. Gáspár Csaba Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) Dr. Gáspár Csaba Matematika (Valószínűségszámítás és matematikai statisztika) Dr. Csík Árpád Mechanika - Statika Dr. Égert János Mechanika Szilárdságtan Dr. Égert János Mechanika - Mozgástan Dr. Égert János Mechanika - Rezgéstan Dr. Égert János Mérnöki fizika Dr. Zsebők Ottó Műszaki kémia Nagyné Dr. Szabó Andrea Hő- és áramlástan Dr. Molnárka Győző Elektrotechnika Dr. Keresztes Péter Természettudományos alapismeretek (40-50 kredit) Vállalati gazdaságtan Dr. Szabó József Jogi ismeretek Dr. Szigeti Péter Környezetvédelem Dr. Zseni Anikó Közlekedésbiztonság Dr. Holló Péter Munkavédelem Dr. Bukoveczky György AUDI a motortól a járműig Dr. Dreyer Mathias Roman Szabadon választható tantárgy I Szabadon választható tantárgy II Gazdasági és humán ismeretek (16-30 kredit) Általános géptan Dr. Rácz Péter Gépszerkezettan I. Dr. Bukoveczky György Gépelemek Dr. Rácz Péter Fémtan, anyagvizsgálat Dr. Kirchfeld Mária Informatika I. Dr. Kallós Gábor Informatika II. Dr. Kallós Gábor Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei Dr. Gál Péter Számítógépes modellezés és tervezés I. Dr. Balogh Tibor Számítógépes modellezés és tervezés II. Dr. Balogh Tibor Járműszerkezeti anyagok Dr. Kirchfeld Mária Megmunkálási technológiák I. Dr. Dogossy Gábor Megmunkálási technológiák II. Dr. Dogossy Gábor Érzékelők és beavatkozók Dr. Keresztes Péter Méréstechnika Dr. Zsoldos Ibolya Anyagmozgatás, raktározás Dr. Pánczél Zoltán Gépipari automatizálás Dr. Zsoldos Ibolya Járművek Dr. Nagy Vince Alternatív járművek Dr. Tóth Nagy Csaba Belső égésű motorok 1. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok 2. Dr. Gál Péter Járműszerkezetek 1. Dr. Varga Zoltán Járműszerkezetek 2. Dr. Varga Zolán Járművillamosság, -elektronika 1. Dr. Varga Zoltán Járművillamosság, -elektronika 2. Dr. Varga Zoltán Választható törzsanyag I Választható törzsanyag II Szakmai törzsanyag ( kredit) Összesen Táblázat folytatása a következő oldfalon! 18

19 Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt Differenciált szakmai ismeretek Szakdolgozat Összesen Összóra Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki szakmai modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz krp Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (Szervizdiagnosztika - karbantartás) Dr. Lakatos István Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervizek és kereskedések) Dr. Lakatos István Autószerkezetek (Működés analízis) Dr. Varga Zoltán Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autódiagnosztika felújítás) Dr. Lakatos István Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) Dr. Lakatos István Járműfelépítmények Dr. Nagy Vince Összesen Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz krp Belső égésű motorok tribológiája 1. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 1. Dr. Gál Péter Projektmunka Dr. Tóth -Nagy Csaba Versenymotor-fejlesztés 1. Dr. Tóth-Nagy Csaba Belső égésű motorok tribológiája 2. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 2. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok szimulációja Dr. Horváth Zoltán Versenymotor-fejlesztés 2. Dr. Tóth-Nagy Csaba Összesen Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz Krp Dízel vontatójárművek 1. Dr. Nagy Vince Villamos vontatás 1. Dr. Zvikli Sándor Vasúti járműszerkezetek 1. Dr. Nagy Vince Vasúti járművek fenntartása 1. Dr. Zvikli Sándor Dízel vontatójárművek 2. Dr. Nagy Vince Villamos vontatás 2. Dr. Zvikli Sándor Vasúti járműszerkezetek 2. Dr. Nagy Vince Vasúti járművek fenntartása 2. Dr. Zvikli Sándor Összesen

20 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy I. választási lehetőség): ssz. kód megnevezés Tantárgy-felelős kt ea gy ön össz krp 1. NGB_AJ027_1 Védőgázas hegesztés Dr. Kardos Károly NGB_FI010_1 Bevezetés a nukleáris technikába Dr. Giczi Ferenc NGB_MA013_1 Ipari matematika és Dr. Horváth számítógépes szimuláció 1. Zoltán NGB_BM001_1 Belsőégésű motorok szaknyelve aktuális Dr. Dreyer motorfejlesztési tendenciák Mathias R területéről 6. NGB_ AM007_1 Végeselem módszer Dr. Pere Balázs A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy II. választási lehetőség): ssz. kód megnevezés Tantárgyfelelős kt ea gy ön össz krp 1. NGB_ AG013_1 Mechanizmusok Dr. Pere Balázs NGB_AU019_1 Teljesítmény elektronika Dr. Puklus Zoltán NGB_AU020_1 Analóg és digitális elektronika Dr. Puklus Zoltán NGB_KV003_1 Műszaki diagnosztika Dr. Lakatos István NGB_MA013_2 Ipari matematika és Dr. Horváth Zoltán számítógépes szimuláció

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

KOJSA141 Mechanika v 6 Elfogadva. Elektrotechnikaelektronika v 6

KOJSA141 Mechanika v 6 Elfogadva. Elektrotechnikaelektronika v 6 Járműmérnök BSc Régi BSc kód Régi BSc megnevezés ea gy lab kövkr Új BSc kód Új BSc megnevezés ea gy lab kövkr Megjegyzés Feltétel TE90AX00 Matematika A1a 4 2 0 v 6 TE90AX00 Matematika A1a 4 2 0 v 6 Elfogadva

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gépészmérnöki BSc szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév

Gépészmérnöki BSc szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév LGBAG0011 Általános géptan - 12 4 Triesz Péter Író Béla-Zsenák Ferenc Általános géptan elektronikus jegyzet AA0002 LGBAU0021 Elektrotechnika / Coedu - 0 4 Jáger

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat

AJÁNLOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak Levelező tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Érvényes: 0 szeptember -től AJÁNOTT TANTERV Közigazgatás-szervező alapszak evelező tagozat Ss z Tárgykód Tárgy megnevezése Szemeszt er Heti óraszá m Számonkér

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat

MINTATANTERV. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK Nappali tagozat MITATATERV KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPSZAK appali tagozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar FI 871 Érvényes: 201. szeptember 1-től Sorszá m 3... 6. 7. Tárgykód Tárgy megnevezése AJALK101KSZ AJALK102KSZ

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2005/06-os

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

NBKS0031ÁO NBKS0041ÁO Félév / szemeszter. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Számonkérés. Számonkérés. Számonkérés. Kredit.

NBKS0031ÁO NBKS0041ÁO Félév / szemeszter. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Heti tanóra szám. Számonkérés. Számonkérés. Számonkérés. Kredit. Kód Tantárgy jellege Megnevezés Tanulmányi terület/tantárgy közlekedésszervező szakirány teljes idejű képzés, nappali képzés munkarendje szerint tanuló hallgatók részére Tanterv kivonat a 21/211. tanév

Részletesebben

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Szabó András oktatási dékán helyettes 1 Mit várunk el mérnökeinktől? Ismereteket Biztos természettudományos

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing at

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben