JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)"

Átírás

1 ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember

2 Tartalomjegyzék I. Adatlap.. 3 II. A szakindítás általános körülményei. Előzmények, megalapozottság 4 intézményi felkészültség, a továbblépés lehetőségei, indokoltság, a képzési kapacitás bemutatása III. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés, a szak... 9 tanterve és a tárgyi programok, a kompetenciák elsajátíttatásánakterve, az ellenőrzés módjai. IV. A képzés személyi feltételei V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei MELLÉKLETEK sz. melléklet: A szenátus támogató határozata sz. melléklet: Intézményvezetői nyilatkozatok sz. melléklet Képzési és kimeneti követelmények sz. melléklet Felhasználói kapcsolatok és vélemények sz. melléklet Tantárgyi információs lapok sz. melléklet A szakon oktatók személyi-szakmai adatai 155 2

3

4 II. A szakindítás általános körülményei. Előzmények, megalapozottság, intézményi felkészültség, a továbblépés lehetőségei, indokoltság, a képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben, a szakindítás megalapozottsága, az intézmény szakmai felkészültsége alapképzés folytatására általában és az érintett képzési területen. A Széchenyi István Egyetem (SZE) és a jogelődök megalakulásuk óta folytattak főiskolai szintű képzést a műszaki tudományok területén. Az 1968-ban megalakuló Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán önálló szakokon (vasútüzemi szak, gépjármű üzemi szak, autógépész szak, vasútgépész szak) folyt főiskolai szintű képzés a közlekedés, a járműipar és a járműüzemeltetés egy-egy területe számára. A Széchenyi István Főiskolán 1992-től a Közlekedésmérnöki Szak Közúti és városi közlekedési, Logisztikai, Szállítási és csomagolási, Nemzetközi szállítmányozási, Vasúti közlekedési, Idegenforgalmi és Közlekedésinformatikai és telematikai, valamint a Gépészmérnöki Szak Autógépész, Autógyártási és Vasútgépész szakirányain folyt a szakterülethez kapcsolódó főiskolai képzés. A 2002-ben létrejött Széchenyi István Egyetemen 2009-től működik a Járműmérnök mesterszakon (belsőégésű motorok és járműrendszer-mérnöki szakirányokon) nappali tagozatos képzés. A 2005-ben indult egyetemi alap (BSc) képzésben a Közlekedésmérnöki BSc Szak Kötöttpályás közlekedési rendszerek, Logisztikai rendszerek és Személyszállítási rendszerek szakiránya, a Gépészmérnöki BSc Szak Járműgépész szakiránya és a Mechatronikai BSc Szak Járműrendszerek mechatronikája szakiránya kínál a szakterületen a hallgatóknak felsőfokú ismereteket. A Járműmérnöki szakhoz kapcsolódó kutatások az egyetemen a közlekedési, a gépész-, az informatikai- és a villamosmérnök képzéshez kapcsolódó tanszékeken folynak. A kutatások szervezeti keretét és pénzügyi támogatását a szokásos kutatási pályázati forrásokon kívül az Egyetemen működő Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, valamint a Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolája biztosítja. A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ 22 ipari partnerrel 3 év alatt 850 millió forintos kutatási projektet valósított meg. A Járműipari Regionális Tudásközpont 2006-tól működik és 3 év alatt 3 ipari partnerrel 1,8 milliárd forintos kutatási programot teljesített. A legújabb Kooperációs Kutató Központ az eredményesen lezárt kutatási tevékenységek folytatása, amely négy kutatási főirány járműipari, elektronikai és informatikai, logisztikai folyamatok és csomagolások, közlekedési infrastruktúra köré szerveződik és mindegyik főirány több alprojektre oszlik. A projektek a kutatási főirányokhoz kapcsolódva olyan speciális feladatokra irányulnak, melyeknek eredményei vállalatoknál hasznosulnak. A tervezett BSc képzésnek az MSc képzéssel együtt történő bemutatása az alábbi táblázatban látható. A táblázat a tervezett BSc képzés, valamint a SZE Műszaki Tudományi Karán folyó MSc szintű járműmérnöki képzés kreditpontjait mutatja be.. 4

5 Ismeretkörök BSc (terv) Kreditpont MSc BSc+MSc (terv) Természettudományos alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek (kötelező) Szakmai törzsanyag (kötelező) Differenciált szakmai ismeretek Szakdolgozat Szabadon választható (Gazdasági- és humán ismeretek + szakmai törzsanyag) Összesen A táblázatból láthatók a Járműmérnöki BSc és MSc képzések egyenkénti és együttes kreditpont értékei. 2. Az indítandó alapszak hallgatóit a kutatásra, ill. a mesterképzésre felkészítés bemutatása, valamint a mesterképzésre történő továbblépés lehetőségeinek vázolása. A kiemelkedő képességű hallgatók segítésére, a tehetséggondozó tevékenységnek a képzési folyamathoz illesztésére vonatkozó gyakorlatok és elképzelések. A kutatásra, ill. a mesterképzésre való felkészítést természet- és a társadalomtudományi alapképzés hangsúlyos volta alapozza meg, valamint az I. félévtől kezdve megjelenő szakmai törzstárgyak, A Kar számos tanszéke részt vesz az alapozó szakmai képzésben. Ez teszi lehetővé a tehetséges hallgatók korai felismerését, a legjobbak bevonását a tanszéki munkákba, a TDK tevékenység szorgalmazását, a szakmai gyakorlati helyek megválasztását a szakdolgozati témák kiírását. A szakirányok lehetővé teszik az egyéni foglalkozást, a hallgatókhoz illesztett feladatok kiadását. A felkészülést elősegíti, hogy a differenciált szakmai ismeretek elsajátítása részben már egyéni vagy kiscsoportos projektmunka keretében történik. A felkészítést szolgálja a szakdolgozatnak egy teljes féléves feladatként történő definiálása is. Az alapszakon szerzett végzettség lehetővé teszi a mesteri képzésben történő részvételt. A Járműmérnöki alapszakon végzett hallgatók a saját (SZE Műszaki Tudományi Karán), vagy más intézményben a Járműmérnöki, a Közlekedésmérnöki és a Logisztikai mérnöki mesterszakokon folytathatják tanulmányaikat. A Járműmérnöki mesterszakon kiemelten több alapszakon és a Járműmérnöki alapszakon szerzett végzettséggel lehet tanulmányokat folytatni. A tehetséggondozási program keretében mindenekelőtt azokat a hallgatókat indokolt támogatásban részesíteni, akik valamilyen kutatásban, illetve mesterképzésben szándékoznak részt venni és egyúttal tanulmányi teljesítményük is kimagasló (tanulmányi eredmények, Tudományos Diákkörben való részvétel, projektmunka stb. alapján minősítve). 5

6 A tehetséggondozás intézményesített formái a Tudományos Diákköri munka, valamint a szakot gondozó tanszékek kutatási feladatainak megoldásába való bekapcsolódás. Mindkét tevékenységet támogatja a korábban említett KKK és JRET. Ezt egészíti ki a már korábban is bevált tanulmányi ösztöndíj-pályázatok kiírása, és különféle díjak alapítása, melyekhez a műszaki oktatásban érdekelt iparvállalatok szponzori támogatását sikerült megszerezni. Győr város vonzáskörzetéhez tartozó iparvállalatok eddig is jelentős mértékben segítették, szponzorálták az egyetem tehetséggondozásra irányuló törekvéseit. Hasonló célokra példa értékű támogatást nyújtott a város önkormányzata is, valamint az Universitas Győr alapítvány. Az AUDI Hungaria Motor Kft. a Széchenyi István Egyetemen folyó járműipari mérnökképzés és kutatások támogatására az egyetemen (az egyetemmel közösen) AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszéket (AHMT) hozott létre. A tanszék feladata kettős: - a járműmotor konstrukcióban és gyártásban világelsők közé tartozó AUDI konszern tudásanyagának bevezetése a magyar mérnökképzésbe és így jól képzett motorfejlesztő mérnökök biztosítása a konszern számára, - motorfejlesztési és gyártási kutatások végzése elsősorban az AUDI Hungaria Motor Kft. számára. A tanszék nagymértékben hozzájárul a Járműmérnöki alap- és mesterszakok hallgatóinak kutatás-fejlesztésre történő felkészítéséhez és felelőse a Belső égésű motorok szakiránynak, valamint a szakdolgozat készítést szolgáló, az AUDI AG üzemeiben tervezett gyakorlati félév megszervezésének. Az Európai Unió nyújtotta források (új pályázati lehetőségek, külföldi ösztöndíjak) szintén jelentős mértékben hozzájárulnak a tehetséggondozási programok sikeres hazai megvalósításához. A Mesterszakokon való továbbtanuláshoz az alapszak képzési struktúrája jó lehetőséget ad a természet- és a társadalomtudományi ismeretek kínálatával 3. A szakindítás indokoltsága, a szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A járműmérnökök a járművek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus járműgépészeti, járműelektronikai, járműinformatikai, közlekedésbiztonsági, diagnosztikai, járműüzemeltetési és- fenntartási,- karbantartási, valamint gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak közúti, vasúti és mezőgazdasági járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására és a bennük lezajló folyamatok kutatására, valamint ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott rendszerek biztonságos üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására és javítására, ezért a szakképzettségnek megfelelő foglalkoztatottsági területként - az autómotorok fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében világviszonylatban is vezető szerepet játszó AUDI Hungaria Motor Kft., az AUDI AG. (Ingolstadt), valamint az AUDI konszern bel és külföldi partnervállalatai és beszállítói, - a komplex járműszerkezetek és részegységek fejlesztésében, tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, rendszerintegrációjában érdekelt további 6

7 iparvállalatok és kutatási intézmények (RÁBA Rt., GM Powertrain Kft., EDAG, MAGNA Steyr és beszállítóik/partnereik), - valamint a szolgáltatási, üzemeltetési és kereskedelmi/szerviz szférában tevékenykedő vállalkozások, közlekedésbiztonsági szervezetek (MÁV, Volán vállalatok, BKV, Járműkereskedések és szervizek, ORFK, Közlekedési Felügyeletek, Autóklub, Biztosító Társaságok, Járműalkatrész értékesítő Társaságok stb.) jönnek elsődlegesen számításba. A Széchenyi István Egyetem vonzáskörzetéhez tartozó Északnyugat-Dunántúl, és ezen belül Győr térségében kiemelkedő húzóágazat a járműmérnökök egyik fő munkaadójaként számításba vehető járműipar, amelyet olyan cégek reprezentálnak, mint az AUDI, a RÁBA, a GM Powertrain, stb. Az elmúlt években az AUDI motorfejlesztő bázist, az EDAG és a MAGNA Steyr járműfejlesztési centrumot hozott létre Győrben. A megújuló hazai járműiparban és közlekedési ágazat egészében stratégiai kérdés, hogy rendelkezésre álljanak olyan kiváló felkészültségű járműmérnökök, akik a járműipari és üzemeltetési szakterületre jellemző (közlekedési, gépészeti, elektronikai, informatikai, gazdasági és menedzsment) komplex ismeretek birtokában vannak. A potenciális felhasználói kör néhány kiemelkedő reprezentánsának támogató véleményét az akkreditációs beadvány 3. melléklete tartalmazza. A tehetséggondozási program keretében mindenek előtt azokat a hallgatókat indokolt támogatásban részesíteni, akik valamilyen kutatásban ill. mesterképzésben szándékoznak részt venni, és egyúttal tanulmányi teljesítményük (tanulmányi eredmények, tudományos diákkörben való részvétel, projektmunka, stb. alapján minősítve) is kimagasló. 4. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési területen illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám indoklása (képzési formánként bemutatva). A járműmérnöki alapképzésben a következő tanszékek oktatói vesznek részt: Műszaki Tudományi Kar Alkalmazott Mechanika Tanszék (AMT), Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék (AJT), AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék (AHMT) Automatizálási Tanszék (AUT), Fizika és Kémia Tanszék (FKT), Környezetmérnöki Tanszék (KMT) Közlekedési Tanszék (KÖT), Közúti és Vasúti Járművek Tanszék (KVJT), Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, (LSZT) Matematika és Számítástudomány Tanszék (MST), Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék (GMT), Műszaki Tanárképző Tanszék (MTT), Távközlési Tanszék (TAT) 7

8 Gazdaságtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék (SVT), Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszék (JET) Kereskedelmi, Agrár és Munkajogi Tanszék (KAT) Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális Munka Tanszék (SMT) Testnevelési és Sportközpont (TS) Idegen Nyelvi Oktatási Központ (INOK) A SZE Műszaki Tudományi Kara a képzés sikeres lebonyolításához szükséges képzési kapacitással rendelkezik. A Karon mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottak a Járműmérnöki BSc Szak indításához. Ezt az érintett képzési területhez kapcsolódó jelenlegi felvételi létszámok is alátámasztják: Közlekedésmérnöki BSc Szak (nappali tagozat): 230 fő, Közlekedésmérnöki BSc Szak (távoktatási tagozat) 80 fő, Gépészmérnöki BSc Szak (nappali tagozat) 240 fő Gépészmérnöki BSc Szak (levelező tagozat) 80 fő Mechatronikai mérnöki BSc Szak (nappali tagozat) 100 fő Mechatronikai mérnöki BSc Szak (levelező tagozat) 50 fő Mechatronikai mérnöki MSc Szak (nappali tagozat) 70 fő Járműmérnöki MSc szak (nappali tagozat) 70 fő Járműmérnöki MSC (levelező tagozat) 50 fő Közlekedésmérnöki MSc (nappali tagozat) 70 fő Logisztikai mérnöki MSc (nappali nagozat) 70 fő (A Gépészmérnöki és a Mechatronikai mérnöki BSc szakok egy-egy szakiránya kapcsolódik csak a szakterülethez.) A Járműmérnöki BSc Szak tervezett hallgatói létszáma: 60 fő nappali tagozaton, 40 fő levelező tagozaton. A levelező tagozaton indítandó képzés tanterve teljes egészében megegyezik a beadványban részletezett nappali tagozatos tantervvel. (A képzés ideje 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma 210) 8

9 III. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés, a szak tanterve és a tantárgyi programok, a kompetenciák elsajátíttatásának terve, az ellenőrzés módjai 1. A szak tanterve A tantervet három táblázatban mutatjuk be: - a tantárgyak óraszámát, kreditpontjait féléves bontásban bemutató táblázat, - tantervi mátrix, amely a tanterv szerkezetét szemléletesebben tükrözi, - a hallgatói munkaórákat bemutató táblázat. Ezek a táblázatok a következő oldalakon szerepelnek. A tanterv megfelel a képzési követelményekben a törzsanyaggal szemben meghatározott követelményeknek az alábbiak szerint: előírt kredit a tantervi kredit % arány Természettudományos alapismeretek Gazdasági és humán ismeretek (kötelező) ,6 Szakmai törzsanyag (kötelező) ,8 Szabadon választható tárgyakhoz tartozó kreditpont (gazdasági és humán ismeretek + szakmai törzsanyag) min ,7 Differenciált szakmai ismeretek 33 15,7 Szakdolgozat ,15 Összesen

10 SZE járműmérnöki alapszak (BSc) Tanterv SZE MTK Járműmérnöki alapképzési /BSc/ szak 210 kredit 7 félév Tantárgy kredit / félév Σ ΣΣ Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) 4 4 Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) 4 4 Matematika (Valószínűség-számítás és matematikai statisztika) 4 4 Mechanika - Statika 4 4 Mechanika - Szilárdságtan 4 4 Mechanika - Mozgástan 4 4 Mechanika - Rezgéstan 4 4 Mérnöki fizika 4 4 Műszaki kémia 2 2 Hő- és áramlástan 4 4 Elektrotechnika 4 4 Természettudományos alap-ismeretek összesen (40-50 kr) Vállalati gazdaságtan 4 4 Jogi ismeretek 2 2 Környezetvédelem 2 2 Közlekedésbiztonság 3 3 Munkavédelem 2 2 AUDI a motortól a járműig 3 3 Szabadon választható I. 2 2 Szabadon választható II. 2 2 Gazdasági és humán ismeretek összesen (16-30 kredit) Általános géptan 4 4 Gépszerkezettan I 4 4 Gépelemek 4 4 Fémtan, anyagvizsgálat 4 4 Informatika I. 4 4 Informatika II. 4 4 Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei 4 4 Számítógépes modellezés és tervezés Számítógépes modellezés és tervezés Járműszerkezeti anyagok 4 4 Megmunkálási technológiák Megmunkálási technológiák Érzékelők és beavatkozók 4 4 Méréstechnika 2 2 Anyagmozgatás, raktározás 2 2 Gépipari automatizálás 4 4 Járművek 4 4 Alternatív járművek 4 4 Belső égésű motorok Belső égésű motorok Járműszerkezetek Járműszerkezetek Járművillamosság, -elektronika Járművillamosság, -elektronika Választható törzstárgy I. 4 4 Választható törzstárgy II. 4 4 Szakmai törzsanyag összesen ( kredit) Összesen Tantárgyak száma: Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt Differenciált szakmai ismeretek összesen Szakdolgozat Összesen

11 Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (szervizdiagnosztika- karbantartás)) 4 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervizek és kereskedések) 3 3 Autószerkezetek (Működés analízis) 2 2 Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autódiagnosztika felújítás) 4 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) 3 3 Járműfelépítmények 2 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Belső égésű motorok tribológiája Belső égésű motorok mérése, vizsgálata Projektmunka 3 3 Versenymotor-fejlesztés Belső égésű motorok tribológiája Belső égésű motorok mérése, vizsgálata Belső égésű motorok szimulációja 2 2 Versenymotor-fejlesztés Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy kredit / félév Σ ΣΣ Dízel vontatójárművek Villamos vontatás Vasúti járműszerkezetek Vasúti járművek fenntartása Dízel vontatójárművek Villamos vontatás Vasúti járműszerkezetek Vasúti járművek fenntartása Összesen Tantárgyak száma

12 SZE MTK Járműmérnöki alapképzési (BSc) szak 185 kontakt óra 7 félév Tantárgy 12 Óraszám és vizsgakövetelmények Kontakt óra / hét Σ ΣΣ Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) 6v 6 Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) 4v 4 Matematika (Valószínűségszámítás és matematikai statisztika) 4v 4 Mechanika - Statika 4v 4 Mechanika - Szilárdságtan 4v 4 Mechanika - Mozgástan 4v 4 Mechanika - Rezgéstan 4v 4 Mérnöki fizika 4v 4 Műszaki kémia 2v 2 Hő- és áramlástan 4v 4 Elektrotechnika 2v 2 Természettudományos alapismeretek összesen Közgazdaságtan 4v 4 Jogi ismeretek 2v 2 Környezetvédelem 2v 2 Közlekedésbiztonság 2v 2 Munkavédelem 2f 2 AUDI - a motortól a járműig 2v 2 Szabadon választható I. 2f 2 Szabadon választható II. 2f 2 Gazdasági és humán ismeretek összesen Általános géptan 2f 2 Gépszerkezettan I. 4f 4 Gépelemek 4f 4 Fémtan, anyagvizsgálat 4v 4 Informatika I. 4f 4 Informatika II. 4v 4 Járművek és motorok hő és áramlástani rendszerei 4v 4 Számítógépes modellezés és tervezés I. 4f 4 Számítógépes modellezés és tervezés II. 3f 3 Járműszerkezeti anyagok 4v 4 Megmunkálási technológiák 1 4v 4 Megmunkálási technológiák 2 4v 4 Érzékelők és beavatkozók 4v 4 Méréstechnika 2v 2 Anyagmozgatás, raktározás 2v 2 Gépipari automatizálás 4v 4 Járművek 4v 4 Alternatív járművek 2v 2 Belső égésű motorok 1. 4v 4 Belső égésű motorok 2. 3v 3 Járműszerkezetek 1. 4v 4 Járműszerkezetek 2. 4v 4 Járművillamosság-, elektronika 1. 2f 2 Járművillamosság-, elektronika 2. 5v 5 Választható törzstárgy I. 4v 4 Választható törzstárgy II. 4v 4 Szakmai törzsanyag összesen Kontakt óra összesen Tárgyak száma Vizsgák száma Folyamatos számonkérések száma Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt 15f 15 Differenciált szakmai ismeretek összesen Szakdolgozat Órák összesen

13 Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (szervízdiagnosztika- karbantartás) 4v 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervízek, és kereskedések) 2f 2 Autószerkezetek (Működés analízis) 2v 2 Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autó-diagnosztika felújítás) 4v 4 Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) 3v 3 Járműfelépítmények 2v 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Belső égésű motorok tribológiája 1 2f 2 Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 1 2v 2 Projektmunka 2f 2 Versenymotor-fejlesztés 1 2f 2 Belső égésű motorok tribológiája 2 2v 2 Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 2 3v 3 Belső égésű motorok szimulációja 2f 2 Versenymotor-fejlesztés 2 2f 2 Összesen Tantárgyak száma Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy Kontakt óra/hét Σ ΣΣ Dízel vontatójárművek 1. 2v 2 Villamos vontatás 1. 2f 2 Vasúti járműszerkezetek 1. 2f 2 Vasúti járművek fenntartása 1. 2v 2 Dízel vontatójárművek 2. 2f 2 Villamos vontatás 2. 2v 2 Vasúti járműszerkezetek 2. 2v 2 Vasúti járművek fenntartása 2. 3v 3 Összesen Tantárgyak száma

14 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Járműmérnöki Szak k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Közlekedésbiztonság 1 2 Általános géptan Mechanika-Statika Mechanika-Szilárdságtan Mechanika-Mozgástan Mechanika-Rezgéstan 2 (KO008_1) 3 (AG001_1) (AG002_1) (AG002_2) (AG002_3) (AG002_4) AUDI - a mootortól a Belsőégésű motorok 2. Számítógépes modellezés és 5 6 Gépszerkezettan Gépszerkezettan Érzékelők, beavatkozók járműig (BM003_2) tervezés 6 7 (AG003_1) (AG003_2) (AU007_1) (BM009) 7 (AG006_2) 8 Szakmai projekt 8 9 Jogi ismeretek Törzstárgy II Járműszerkezetek 2. Számítógépes modellezés és 9 10 Fémtan, anyagvizsgálat Hő- és áramlástan (JE002_1) választási lehetőség (KV008_2) tervezés (AJ025_1) (AG004_1) 11 (AG006_1) Járművek és motorok hő- és 12 áramlástani rendszerei Belsőégésű motorok Elektrotechnika Járműszerkezeti anyagok Megmunkálási technológiák (BM_002) (BM003_1) Járművillamosság, (AU002_1) (AJ039_1) (AJ003_2) Anyagmozgatás, raktározás elektronika 2. (KV_009_2) (LO006_2) Méréstechnika Környzetvédelem Járműszerkezetek Mérnöki fizika Megmunkálási technológiák (AJ007_1) (KM00_1) (KV008_1) (FI002_1) (AJ003_1) Munkavédelem Alternatív járművek (AG008_1) Gépipari automatizálás Járművillamosság, -elektronika 1. (BM008) (KV_009_1) Matematika (Lineáris Matematika (Valószínűségszámítás és matemati-kai (AJ005_1) Matematika (Analízis) algebra és többváltozós (MA003_1) Szakdolgozat 23 függvények) (MA002_2) statisztika) (MA002_3) 24 Járművek (KV001_1) Kötelezően választható Kötelezően választható Informatika Informatika II. Közgazdaságtan differenciált szakmai modul differenciált szakmai modul (SZ003_1) (SZ003_2) (AK002_1) (1) (2) Törzstárgy I. választási Műszaki kémia Szabadon választható Szabadon választható lehetőség (KM001_1) tantárgy tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: modul 21+9 modul 30 Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 14

15 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Autómérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt k r e d i t Autók fenntartása, Autók fenntartása, 23 Szakdolgozat 23 diagnosztikája diagnosztikája (NGB_KV026_1) NGB_KV026_2) Autók fenntartása, Autók fenntartása, diagnosztikája diagnosztikája (NGB_KV026_3) (NGB_KV026_4) Autószerkezetek Járműfelépítmények (NGB_KV032_1) (NGB_KV027_1) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám:

16 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Belső égésű motorok mérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt Belső égésű motorok Belső égésű motorok tribológiája 1 (BM005_1) tribológiája 2 (BM005_2) Szakdolgozat Belsőégésű motorok mérése, Belsőégésű motorok mérése, vizsgálata 1 (BM004_1) vizsgálata 2 (BM004_2) Projektmunka (BM007_1) Belső é.motorok szimulációja (MA013_4) Versenymotor-fejlesztés 1 Versenymotor-fejlesztés (BM006_1) (BM006_2) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: k r e d i t 16

17 Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Vasúti jármű mérnöki szakmai modul k r e d i t Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szakmai projekt Dízel vontatójárművek Dízel vontatójárművek (NGB_KV028_1) (NGB_KV028_2) Szakdolgozat Villamos vontatás Villamos vontatás (NGB_KV029_1) (NGB_KV029_2) Vasúti járműszerkezetek Vasúti járműszerkezetek (NGB_KV030_1) (NGB_KV030_2) Vasúti járművek fenntartása Vasúti járművek fenntartása (NGB_KV031_1) (NGB_KV031_2) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: k r e d i t 17

18 SZE MTK Járműmérnöki alapszak BSc 7 félév Törzstárgyak óra/hét Tárgyfelelős kt ea gy ön.m. össz. kredit Matematika (Analízis és differenciálegyenletek) Dr. Gáspár Csaba Matematika (Lineáris algebra és többváltozós függvények) Dr. Gáspár Csaba Matematika (Valószínűségszámítás és matematikai statisztika) Dr. Csík Árpád Mechanika - Statika Dr. Égert János Mechanika Szilárdságtan Dr. Égert János Mechanika - Mozgástan Dr. Égert János Mechanika - Rezgéstan Dr. Égert János Mérnöki fizika Dr. Zsebők Ottó Műszaki kémia Nagyné Dr. Szabó Andrea Hő- és áramlástan Dr. Molnárka Győző Elektrotechnika Dr. Keresztes Péter Természettudományos alapismeretek (40-50 kredit) Vállalati gazdaságtan Dr. Szabó József Jogi ismeretek Dr. Szigeti Péter Környezetvédelem Dr. Zseni Anikó Közlekedésbiztonság Dr. Holló Péter Munkavédelem Dr. Bukoveczky György AUDI a motortól a járműig Dr. Dreyer Mathias Roman Szabadon választható tantárgy I Szabadon választható tantárgy II Gazdasági és humán ismeretek (16-30 kredit) Általános géptan Dr. Rácz Péter Gépszerkezettan I. Dr. Bukoveczky György Gépelemek Dr. Rácz Péter Fémtan, anyagvizsgálat Dr. Kirchfeld Mária Informatika I. Dr. Kallós Gábor Informatika II. Dr. Kallós Gábor Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei Dr. Gál Péter Számítógépes modellezés és tervezés I. Dr. Balogh Tibor Számítógépes modellezés és tervezés II. Dr. Balogh Tibor Járműszerkezeti anyagok Dr. Kirchfeld Mária Megmunkálási technológiák I. Dr. Dogossy Gábor Megmunkálási technológiák II. Dr. Dogossy Gábor Érzékelők és beavatkozók Dr. Keresztes Péter Méréstechnika Dr. Zsoldos Ibolya Anyagmozgatás, raktározás Dr. Pánczél Zoltán Gépipari automatizálás Dr. Zsoldos Ibolya Járművek Dr. Nagy Vince Alternatív járművek Dr. Tóth Nagy Csaba Belső égésű motorok 1. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok 2. Dr. Gál Péter Járműszerkezetek 1. Dr. Varga Zoltán Járműszerkezetek 2. Dr. Varga Zolán Járművillamosság, -elektronika 1. Dr. Varga Zoltán Járművillamosság, -elektronika 2. Dr. Varga Zoltán Választható törzsanyag I Választható törzsanyag II Szakmai törzsanyag ( kredit) Összesen Táblázat folytatása a következő oldfalon! 18

19 Kötelezően választható differenciált szakmai modul Szakmai projekt Differenciált szakmai ismeretek Szakdolgozat Összesen Összóra Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Autómérnöki szakmai modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz krp Autók fenntartása, diagnosztikája 1. (Szervizdiagnosztika - karbantartás) Dr. Lakatos István Autók fenntartása, diagnosztikája 3. (Márkaszervizek és kereskedések) Dr. Lakatos István Autószerkezetek (Működés analízis) Dr. Varga Zoltán Autók fenntartása, diagnosztikája 2. (Autódiagnosztika felújítás) Dr. Lakatos István Autók fenntartása, diagnosztikája 4. (Garázstechnika) Dr. Lakatos István Járműfelépítmények Dr. Nagy Vince Összesen Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Belső égésű motor mérnöki modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz krp Belső égésű motorok tribológiája 1. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 1. Dr. Gál Péter Projektmunka Dr. Tóth -Nagy Csaba Versenymotor-fejlesztés 1. Dr. Tóth-Nagy Csaba Belső égésű motorok tribológiája 2. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok mérése, vizsgálata 2. Dr. Gál Péter Belső égésű motorok szimulációja Dr. Horváth Zoltán Versenymotor-fejlesztés 2. Dr. Tóth-Nagy Csaba Összesen Modul (1) Modul (2) SZE MTK Járműmérnöki BSc szak Vasúti jármű mérnöki modul Tárgy Tantárgy felelős óra/hét kt ea gy ön össz Krp Dízel vontatójárművek 1. Dr. Nagy Vince Villamos vontatás 1. Dr. Zvikli Sándor Vasúti járműszerkezetek 1. Dr. Nagy Vince Vasúti járművek fenntartása 1. Dr. Zvikli Sándor Dízel vontatójárművek 2. Dr. Nagy Vince Villamos vontatás 2. Dr. Zvikli Sándor Vasúti járműszerkezetek 2. Dr. Nagy Vince Vasúti járművek fenntartása 2. Dr. Zvikli Sándor Összesen

20 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy I. választási lehetőség): ssz. kód megnevezés Tantárgy-felelős kt ea gy ön össz krp 1. NGB_AJ027_1 Védőgázas hegesztés Dr. Kardos Károly NGB_FI010_1 Bevezetés a nukleáris technikába Dr. Giczi Ferenc NGB_MA013_1 Ipari matematika és Dr. Horváth számítógépes szimuláció 1. Zoltán NGB_BM001_1 Belsőégésű motorok szaknyelve aktuális Dr. Dreyer motorfejlesztési tendenciák Mathias R területéről 6. NGB_ AM007_1 Végeselem módszer Dr. Pere Balázs A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy II. választási lehetőség): ssz. kód megnevezés Tantárgyfelelős kt ea gy ön össz krp 1. NGB_ AG013_1 Mechanizmusok Dr. Pere Balázs NGB_AU019_1 Teljesítmény elektronika Dr. Puklus Zoltán NGB_AU020_1 Analóg és digitális elektronika Dr. Puklus Zoltán NGB_KV003_1 Műszaki diagnosztika Dr. Lakatos István NGB_MA013_2 Ipari matematika és Dr. Horváth Zoltán számítógépes szimuláció

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar. Szakmai gyakorlatok eljárásrendje. A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar. Szakmai gyakorlatok eljárásrendje. A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szakmai gyakorlatok eljárásrendje A Kari Tanács 2014. május. 26-ai ülésén elfogadta 1. Bevezetés A szakmai gyakorlatok lebonyolításának szabályozását a Széchenyi

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben