TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2

3 Tartalom Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve... 5 Gépgyártástechnológia szakirány Járműgépészet szakirány Automobil Produktion szakirány Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Járműmérnöki mesterképzési szak tanterve Belsőégésű motorok szakirány Járműrendszer-mérnöki szakirány Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Gyártási rendszerek mechatronikája szakirány Járműrendszerek mechatronikája szakirány Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak tanterve Elektronika szakirány Gyártási rendszerek szakirány Integrált mechatronikai rendszerek szakirány Mérnök informatikus alapképzési szak tanterve Mérnök informatikus mesterképzési szak tanterve Műszaki menedzser alapképzési szak tanterve Gyártási folyamatok szakirány Jármű műszaki és kereskedelmi szakirány Logisztikai és közlekedési szakirány Műszaki szakoktató (gépész) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (informatika) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (közlekedési) alapképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Villamosmérnöki alapképzési szak tanterve Automatizálási szakirány Infokommunikáció szakirány Villamosmérnöki mesterképzési szak tanterve Automatizálási rendszerek szakirány Távközlési rendszerek és szolgáltatások szakirány

4 A tantárgyi táblázatok oszlopai, rövidítések: kód a tantárgy egyértelmű azonosítója, felépítése a következő: az első karakter a képzés tagozatát jelenti (pl. N=nappali tagozat), a második karakter a képzés helyszínét mutatja (pl. G= Győr) a harmadik karakter a képzés típusát mutatja (pl. B= BSc alapképzés) a negyedik, ötödik karakter a tantárgy oktatásáért felelős tanszék betűkódja (pl. SE= Szerkezetépítési Tanszék) a hat-nyolcadik karakter a tantárgy sorszáma az adott tanszéken belül (pl. 001= első tantárgy) a kilencedik karakter jelzi az adott tantárgyon belül az oktatott félévszámot (pl. 2= a tantárgy második féléves része) elm. elméleti óraszám (órarendi óra) gyak gyakorlati óraszám (órarendi óra) labor labor óraszám (órarendi óra) bszf f folyamatos számonkérés (beszámolási v vizsga forma) b-5 5 fokozatú beszámoló b-3 3 fokozatú beszámoló (jól megfelelt/megfelelt/nem felet meg átváltása jeles (5)/közepes (3)/elégtelen (1) krp (kreditpontszá m) af (ajánlott félév) if (indítás féléve) Előtanulmányi a aláírás megszerzése A tantárgy teljesítése esetén kapott kreditpont A tantárgy felvétele ebben a félévben ajánlott A tantárgy csak őszi (1), vagy csak tavaszi (2), esetleg mindkét (3) félévben indításra kerül A tantárgy felvételének előfeltétele a táblázatban jelölt tantárgy(ak) teljesítése 4

5 Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve Képzési cél: A szak célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: - gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, szerkesztésére, - gép-, fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására, - gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására, - gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére, - mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására, - környezetbarát technológiák alkalmazására, mesterséges ipari környezet kialakítására, környezetvédelmi technikai eszközök tervezésére, gyártására, - építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására, - épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására, - hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására, - járművek és mobil gépek tervezésére és gyártására üzemeltetésére. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc) Az oklevélben megnevezett szakképzettség: gépészmérnök A képzés idő: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya: Képzési terület: kredit % arány Természettudományos alapismeretek 42 20,0 Gazdasági és humán ismeretek 18 8,6 Szakmai kötelező tananyag 92 43,8 Differenciált szakmai ismeretek 43 20,4 Szakdolgozat 15 7,2 Összesen Szakirányok: - Gépgyártástechnológia szakirány, - Járműgépész szakirány, - Automobil Produktion szakirány. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt ek megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A szakdolgozat ei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő gépészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő 5

6 szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gépészmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt ek teljesítése, ezen belül - legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, - a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti einek teljesítése, - egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat. Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. A záróvizsga részei: - a szakdolgozat megvédése, - szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit. A záróvizsga eredménye: A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen. Az oklevél minősítése: Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga. A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele: - a szakirányban előírt kötelező tantárgyak teljesítése (43 kredit), - a szakirányhoz tartozó témakörben szakdolgozat készítése. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 6

7 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: előtanulmányi bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan f NGB_AG003_1 Gépszerkezettan f NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat v NGB_AU002_1 Elektrotechnika v NGB_FI002_1 Mérnöki fizika v NGB_KM001_1 Műszaki kémia v NGB_MA003_1 Matematika (Analízis) v NGB_SZ003_1 Informatika f NGB_AG002_1 Mechanika-Statika v NGB_AG003_2 Gépszerkezettan v NGB_AG003_1 11. NGB_AG004_1 Hő- és áramlástan v NGB_AJ001_1 Mérnöki anyagok v NGB_AJ025_1 13. NGB_AJ003_1 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 Matematika (Lineáris 14. NGB_MA002_2 algebra és többváltozós v NGB_MA003_1 függvények) 15. NGB_SZ003_2 Informatika II v NGB_SZ003_1 NGB_MA003_1 16. NGB_AG002_2 NGB_MA003_1 Mechanika v és Szilárdságtan NGB_AG002_1 17. NGB_AG003_3 Gépszerkezettan v NGB_AG003_2 18. NGB_AG004_2 Hő- és áramlástan v NGB_AG004_1 19. Számítógépes NGB_AG006_1 modellezés és tervezés f NGB_AG003_1 20. NGB_AJ003_2 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 21. NGB_AJ007_1 Méréstechnika v Matematika 22. (Valószínűségszámítás NGB_MA002_3 és matematikai statisztika) v NGB_MA002_2 23. NGB_AG002_3 Mechanika-Mozgástan v NGB_AG006_2 Számítógépes modellezés és tervezés f NGB_AG008_1 Munkavédelem f NGB_AG011_1 Hő- és áramlástan gépei v NGB_MA002_2 és NGB_AG002_2 NGB_AG003_3 és NGB_AG006_1 NGB_AG004_2 és NGB_AG001_1 27. NGB_AJ004_1 Szerelés, anyagmozgatás f NGB_AJ005_1 Gépipari automatizálás f NGB_AJ007_3 Méréstechnika labor a NGB_AJ007_1 30. NGB_KV001_1 Járművek v NGB_AJ050_1 Polimer technológia v NGB_AG002_4 Mechanika-Rezgéstan v NGB_AG002_3 Gépészeti 33. NGB_KV002_ v rendszertechnika 34. NGB_AG007_1 Végeselem módszer f NGB_AG002_4 7

8 Kötelező tantárgyak (folytatás): előtanulmányi bszf. krp af if 35. NGB_AJ006_1 Minőségbiztosítás v NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v NGB_KM002_1 Környezetvédelem v NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE002_1 Összes kreditpontszám 140 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy I. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ007_2 Méréstechnika v NGB_AJ027_1 Védőgázas hegesztés v NGB_AJ037_1 Gépjárművek szerkezeti anyagai v NGB_AJ038_1 Átfogó gyártási rendszerek a General Motors-nál v NGB_FI010_1 Bevezetés a nukleáris technikába v NGB_MA013_1 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA002_2 és NGB_AG002_1 és NGB_FI002_1 és NGB_AG006_1 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy II. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG013_1 Mechanizmusok f 4 3 NGB_AG002_3 2. NGB_AJ031_1 Audi a modern vállalat v NGB_AU019_1 Teljesítmény elektronika v 4 3 NGB_AU002_1 Analóg és digitális 4. NGB_AU020_ v 4 3 elektronika 5. NGB_KV003_1 Műszaki diagnosztika v NGB_KV025_1 Alternatív járművek f NGB_MA013_2 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 1 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA013_1 és NGB_AG002_3 és NGB_AG004_1 Kötelezően választható tantárgyak (Szakdolgozat választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG099_1 Szakdolgozat b NGB_AJ099_1 Szakdolgozat b NGB_KV099_1 Szakdolgozat b A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! 8

9 Szabadon választható tantárgyak (gazdasági és humán ismeretek): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_FI005_1 Fizikatörténet v NGB_IT002_1 Műszaki nyelv f NGB_KA001_1 Üzleti jog és iparjogvédelem v 2 3 NGB_JE002_1 4. Neveléstörténet és NGB_MT001_1* neveléstan v Pszichológia és NGB_MT002_1* személyiségfejlesztés v Pszichológia és NGB_MT002_2* személyiségfejlesztés f 3 3 NGB_MT002_1 7. NGB_MT005_1* Tanári kommunikáció f NGB_SM044_1 Önkéntes segítő gyakorlat f NGB_SV002_1 Termelésmenedzsment v NGB_SV050_1 Tudatos karriertervezés, munkapiaci ismeretek f NGB_TT005_1 Szociológia f NGB_TT006_1 A modern társadalmak v NGB_TT007_1 Az információs társadalom v 2 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 4 kredit teljesítése kötelező! *- A tárgy felvételét azoknak ajánljuk, akik a mérnöktanár mesterszakon szeretnének továbbtanulni. 9

10 Idegen nyelvi tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkészítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkészítő 3. NGB_IT024_1 BME műszaki nyelv I b NGB_IT024_2 BME műszaki nyelv II b NGB_IT024_1 A tanulmányok befejezéséig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesítése ajánlott! Felmentés a tárgy teljesítése alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévének teljesítése alól felmentést kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesítési ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, és a felmentést kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, és kérésre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentést a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felmentés lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesítési ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentést kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére és teljesítésére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, és a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát és a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentést választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesítés esetén a második félévre, sikertelen teljesítés esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentést. Kötelező tantárgyak (testnevelés): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevelés a NGB_TS001_2 Testnevelés a NGB_TS001_3 Testnevelés a NGB_TS001_4 Testnevelés a 0 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból mindegyik tárgy teljesítése kötelező! A teljesítésre vonatkozó előírásokat a Testnevelési és Sport Központ határozza meg. 10

11 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Mechanika- Mechanika- Mechanika- Környezetvédelem 1 2 Általános géptan Mechanika-Statika Végeselem módszer Szilárdságtan Mozgástan Rezgéstan (KM002 1) 2 3 (AG001_1) (AG002_1) (AG007_1) EU ismeretek 3 4 (AG002_2) (AG002_3) (AG002_4) (NJ001 1) 4 5 Számítógépes Gépészeti Minőségbiztosítás 5 6 Gépszerkezettan Gépszerkezettan Gépszerkezettan modellezés és rendszertechnika (AJ006 1) 6 7 (AG003_1) (AG003_2) (AG003_3) tervezés 7 8 (KV002_1) Közgazdaságtan 8 9 Fémtan, Munkavédelem (AG006 2) (AK002_1) 9 10 Hő- és áramlástan Hő- és áramlástan Törzstárgy II. anyagvizsgálat (AG008 1) (AG004_1) (AG004_2) Hő- és áramlástan választási lehetőség Jogi ismeretek (AJ025_1) Szakdolgozat gépei (JE002 1) választási lehetőség Számítógépes Elektrotechnika Mérnöki anyagok (AG011_1) modellezés és (AU002_1) (AJ001_1) tervezés Szerelés, (AG006 1) anyagmozgatás Megmunkálási Megmunkálási Mérnöki fizika (AJ004_1) technológiák technológiák (FI002_1) Gépipari (AJ003_1) (AJ003_2) automatizálás Műszaki kémia Matematika (Lineáris Méréstechnika (AJ005_1) (KM001 1) algebra és Matematika (AJ007_1) többváltozós Járművek (Analízis) f é k) Matematika (KV001_1) (MA003_1) Informatika II. (Valószínűségszámítás és Törzstárgy I (SZ003_2) Informatika 29 (SZ003_1) Szabadon választható Szabadon választható iki választási lehetőség tantárgy tantárgy Polimer technológia (AJ050_1) Félévenkénti kreditpontszám: szakirány 12+szakirány 4+15+szakirány Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 11

12 Gépgyártástechnológia szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AJ009_1 Szerszámgépek v NGB_AJ010_1 Forgácsnélküli alakítás v Forgácsoló 3. megmunkálás NGB_AJ012_1 (Forgácsolás és v szerszámai) 4. NGB_AJ013_1 CAD alkalmazás f NGB_AJ009_2 Szerszámgépek v NGB_AJ009_1 6. NGB_AJ011_1 Lemezalakítás v NGB_AJ010_1 7. NGB_AJ013_2 CAD alkalmazás f NGB_AJ013_1 8. NGB_AJ009_1 Gyártási folyamatok NGB_AJ015_ v és tervezése NGB_AJ012_1 9. NGB_AJ014_1 CAD/CAM/CIM f NGB_AJ013_2 10. Gyártási folyamatok NGB_AJ015_2 tervezése f NGB_AJ015_1 Összes kreditpontszám 36 Kötelezően választható tantárgyak: bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ016_1 Gyártóeszköztervezés f NGB_AJ016_2 Gyártóeszköztervezés f 3 1 NGB_AJ016_1 3. NGB_AJ017_1 Robottechnika v NGB_AJ019_1 CNC programozás f NGB_AJ023_1 Hidraulika, pneumatika v NGB_AJ026_1 Szerszámanyagok és hőkezelésük f NGB_AJ026_2 Szerszámanyagok és hőkezelésük f 3 3 NGB_AJ026_1 8. NGB_MA013_3 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 7 2 NGB_MA013_2 3. A tanulmányok befejezéséig a csoportból 7 kreditpont teljesítése kötelező! 12

13 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szerszámgépek (AJ009_2) Szerszámgépek Lemezalakítás (AJ009_1) (AJ011_1) Forgácsnélküli CAD alkalmazás CAD/CAM/CÍM alakítás (AJ013 2) (AJ014_1) (AJ010_1) Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok Forgácsolás és (AJ015_1) tervezése szerszámai (AJ015_2) (AJ012_1) Kötelezően választható tantárgy a Kötelezően CAD alkalmazás választható tantárgy a szakirányon (AJ013 1) szakirányon Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 13

14 Járműgépészet szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_KV006_1 Járműmotorok v NGB_AG004_2 2. NGB_KV007_1 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV001_1 3. NGB_KV008_1 Járműszerkezetek v NGB_KV001_1 4. NGB_KV009_1 Járművillamosság- elektronika f NGB_KV006_2 Járműmotorok v NGB_KV006_1 6. NGB_KV007_2 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV007_1 7. NGB_KV008_2 Járműszerkezetek v NGB_KV008_1 8. NGB_KV009_2 Járművillamosság- elektronika v NGB_KV009_1 9. NGB_KV006_3 Járműmotorok f NGB_KV006_2 10. NGB_KV007_3 Járműfenntartás, diagnosztika f NGB_KV007_2 11. NGB_KV008_3 Járműszerkezetek f NGB_KV008_2 Összes kreditpontszám 43 Szabadon választható tantárgy: 1. NGB_BM001_1 Belsőégésű motorok szaknyelve aktuális motorfejlesztési tendenciák területéről elm. gyak labor bszf. krp af if előtanulmányi f

15 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Járműmotorok (KV006_2) Járműmotorok 1. Járműfenntartás, (KV006_1) (KV007_2) Járműfenntartás, Járműmotorok Járműszerkezetek diagnosztika (KV006_3) (KV008_2) (KV007_1) Járműfenntartás, diagnosztika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV007 3) (KV008_1) elektronika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV009_2) (KV008_3) elektronika Szabadon választható tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 15

16 Automobil Produktion szakirány előtanulmányi Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if 1. NGB_BM002_1 Járműhajtáslánc v NGB_KV035_1 Járműkarosszéria v NGB_AJ040_1 Forgácsolás és szerszámai v NGB_AJ041_1 Üzemi logika f NGB_AJ049_1 Képlékeny alakítás v NGB_AJ045_1 Gyártóeszköz tervezés és irányítás v NGB_AJ042_1 Gyártásautomatizálás f NGB_KV034_1 Járműmechatronika v NGB_AJ043_1 Szerszámgépek és gyártórendszerek v NGB_AJ046_1 Szerelés és karosszériagyártás v NGB_AJ047_1 Virtuális gyár v NGB_AJ044_1 Gyártóeszköz tervezés és gyártás v Összes kreditpontszám 41 Szabadon választható tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ048_1 Felületi technológiák v NGB_KV033_1 Járműdiagnosztika v 2 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 2 kreditpont teljesítése kötelező! 16

17 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Gyártásautomatizálás (AJ042_1) Járműhajtáslánc Járműmechatronika (BM002_1) (KV034_1) Szab. Vál. Tant Járműkarosszéria Szerszámgépek és (KV035_1) gyártórendszerek Forgácsolás és (AJ043_1) szerszámai Szerelés és (AJ040 1) karosszériagyártás Üzemi logika (AJ046_1) (AJ041_1) Virtuális gyár Képlékeny alakítás (AJ047_1) (AJ049_1) Gyártóeszköz tervezés Gyártóeszköz tervezés és gyártás és irányítás (AJ044 1) (AJ045 1) 35 Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 17

18 Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - szakképzettség: gazdaságinformatikus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Business Information Science Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai A képzési idő félévekben: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit - A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - - A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit - A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit - A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit - A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit - Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a tudásalapú társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek: - a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására; - az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására; - szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására; - az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására; - folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására; - kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak: - az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására; - rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára; - adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására; - a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére; 18

19 - az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve a leghatékonyabb IT-megoldásokat felhasználva gazdasági problémák megoldási változatainak a készítésére, informatikai fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására; - a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában való együttműködésre; - gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermenedzselési feladatainak az ellátására). A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: - természettudományos alapismeretek: 24 kredit analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek; - gazdasági és humán ismeretek: 39 kredit kredit közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan); - szakmai törzsanyag: 71 kredit rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok) / szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés) / információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, - menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) / differenciált szakmai ismeretek. Nyelvi ek: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 19

20 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_IN001_1 Programozás I v NGB_IN061_1 Számítógépek felépítése v NGB_IN062_1 IR fejlesztés v NGB_MA001_1 Analízis v NGB_AK002_2 Közgazdaságtan v NGB_AK002_1 7. NGB_IN001_2 Programozás II v NGB_IN001_1 8. NGB_IN002_1 Szoftver-technológia I v NGB_IN062_2 IR fejlesztés v NGB_IN062_1 10. NGB_JE001_1 Jogi ismeretek v Lineáris algebra és 11. NGB_MA001_2 többváltozós v NGB_MA001_1 függvények 12. NGB_AK010_1 Pénzügytan I v NGB_IN001_3 Programozás III v NGB_IN001_2 14. NGB_IN002_2 Szoftver-technológia II v 5 NGB_IN002_1 3 1 és NGB_IN001_2 15. NGB_IN005_1 Operációs rendszerek v 6 NGB_IN061_1 3 1 és NGB_IN001_2 16. NGB_IN062_3 IR fejlesztés v NGB_IN062_2 17. Diszkrét matematika és NGB_MA007_1 kódelmélet v NGB_MA001_1 18. NGB_RT028_1 Általános statisztika v NGB_AK010_2 Pénzügytan II v NGB_AK010_1 20. NGB_IN003_1 NGB_IN002_2 Szoftverminőségbiztosítás v és NGB_IN001_3 NGB_IN005_1 21. NGB_IN006_1 Számítógép-hálózatok v és NGB_MA007_1 22. NGB_IN010_1 Vállalati információs rendszerek I v NGB_IN062_3 23. NGB_IN027_1 CASE technológia b NGB_IN062_3 Valószínűségszámítás 24. NGB_MA001_3 és matematikai v NGB_MA001_1 statisztika 25. NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE001_1 26. NGB_AU039_1 Gazdasági rendszerek szimulációja I v NGB_IN008_1 Adatbáziskezelés v NGB_IN062_3 28. NGB_IN010_2 Vállalati információs v NGB_IN010_1 29. NGB_IN011_1 rendszerek II. Számítógépes adatbiztonság v NGB_IN006_1 NGB_AK002_1 Üzleti és informatikai 30. NGB_KJ001_ v és jog NGB_JE001_1 31. NGB_MA006_1 Optimumszámítás v NGB_MA001_2 20

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend

óraszám vizsga felelős tanszék tantárgy neve kódja kredit előtanulmányi rend kredit előtanulmányi rend Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2006. április 24-i ülésén Érvényes: A 2006/07-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint a tanulmányaikat a 2005/06-os

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Összefoglaló táblázat az ekvivalencia táblákról

Összefoglaló táblázat az ekvivalencia táblákról Összefoglaló táblázat az ekvivalencia táblákról Felsőfokú/felsőoktatási szakképzések szakjai és BSc/BA és osztatlan szakok között Táblázat Felsőfokú szakképzési/ felsőoktatási száma szakképzési szak BSc/BA

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Szabó András oktatási dékán helyettes 1 Mit várunk el mérnökeinktől? Ismereteket Biztos természettudományos

Részletesebben

KOJSA141 Mechanika v 6 Elfogadva. Elektrotechnikaelektronika v 6

KOJSA141 Mechanika v 6 Elfogadva. Elektrotechnikaelektronika v 6 Járműmérnök BSc Régi BSc kód Régi BSc megnevezés ea gy lab kövkr Új BSc kód Új BSc megnevezés ea gy lab kövkr Megjegyzés Feltétel TE90AX00 Matematika A1a 4 2 0 v 6 TE90AX00 Matematika A1a 4 2 0 v 6 Elfogadva

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes

MÉRNÖK INFORMATIKUS MSc SZAK NAPPALI TAGOZAT Szakvezető: Dr. Friedler Ferenc egyetemi tanár, tel: (88) , I épület 922. szoba. Fogadóóra: megbes Mérnök informatikus MSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtől Dr. Friedler Ferenc szakvezető Dr. Hartung Ferenc dékánhelyettes

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szeretne 2 év alatt állami finanszírozásban egyetemi diplomát szerezni? Itt a nagy lehetőség!

Szeretne 2 év alatt állami finanszírozásban egyetemi diplomát szerezni? Itt a nagy lehetőség! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Érdeklődő! Szeretne 2 év alatt állami finanszírozásban egyetemi diplomát szerezni? Itt a nagy lehetőség! 2011 szeptemberében Nagykanizsán, a Pannon Egyetem keretein belül

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0)

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP ABSZOLUTÓRIUMHOZ a 2010/2011. tanév 1. félévétől iratkozott hallgatók részére GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) NÉV: Tanulmányok kezdete: 20. NEPTUN kód: Szakdolgozat teljesítése:

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet sok változást hozott: egyértelműbbek a jogosultságok EU konform több jogosultság

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr, 2004. 1 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (ÉMB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: élelmiszermérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Levelező tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Levelező tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v Óra/ félév Szám onké rés Kr. érték 1. GTK Stratégiai 1. 10 K 3 2. GTK

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) A tanulmányaikat 2015-ben megkezdett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció

Részletesebben

Gépészmérnöki BSc szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév

Gépészmérnöki BSc szak 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév 2016-ban induló csoport 2016/17/1 1 félév LGBAG0011 Általános géptan - 12 4 Triesz Péter Író Béla-Zsenák Ferenc Általános géptan elektronikus jegyzet AA0002 LGBAU0021 Elektrotechnika / Coedu - 0 4 Jáger

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Anyagmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Anyagmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: anyagmérnöki (Materials Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG)

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) AKFKT212N 1 Általános kémia 3 2 V 4 - METES001GE1 1 Testnevelés I. 0 2 A 0 - MEIOKGEF1

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben