TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2

3 Tartalom Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve... 5 Gépgyártástechnológia szakirány Járműgépészet szakirány Automobil Produktion szakirány Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Járműmérnöki mesterképzési szak tanterve Belsőégésű motorok szakirány Járműrendszer-mérnöki szakirány Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Gyártási rendszerek mechatronikája szakirány Járműrendszerek mechatronikája szakirány Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak tanterve Elektronika szakirány Gyártási rendszerek szakirány Integrált mechatronikai rendszerek szakirány Mérnök informatikus alapképzési szak tanterve Mérnök informatikus mesterképzési szak tanterve Műszaki menedzser alapképzési szak tanterve Gyártási folyamatok szakirány Jármű műszaki és kereskedelmi szakirány Logisztikai és közlekedési szakirány Műszaki szakoktató (gépész) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (informatika) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (közlekedési) alapképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Villamosmérnöki alapképzési szak tanterve Automatizálási szakirány Infokommunikáció szakirány Villamosmérnöki mesterképzési szak tanterve Automatizálási rendszerek szakirány Távközlési rendszerek és szolgáltatások szakirány

4 A tantárgyi táblázatok oszlopai, rövidítések: kód a tantárgy egyértelmű azonosítója, felépítése a következő: az első karakter a képzés tagozatát jelenti (pl. N=nappali tagozat), a második karakter a képzés helyszínét mutatja (pl. G= Győr) a harmadik karakter a képzés típusát mutatja (pl. B= BSc alapképzés) a negyedik, ötödik karakter a tantárgy oktatásáért felelős tanszék betűkódja (pl. SE= Szerkezetépítési Tanszék) a hat-nyolcadik karakter a tantárgy sorszáma az adott tanszéken belül (pl. 001= első tantárgy) a kilencedik karakter jelzi az adott tantárgyon belül az oktatott félévszámot (pl. 2= a tantárgy második féléves része) elm. elméleti óraszám (órarendi óra) gyak gyakorlati óraszám (órarendi óra) labor labor óraszám (órarendi óra) bszf f folyamatos számonkérés (beszámolási v vizsga forma) b-5 5 fokozatú beszámoló b-3 3 fokozatú beszámoló (jól megfelelt/megfelelt/nem felet meg átváltása jeles (5)/közepes (3)/elégtelen (1) krp (kreditpontszá m) af (ajánlott félév) if (indítás féléve) Előtanulmányi a aláírás megszerzése A tantárgy teljesítése esetén kapott kreditpont A tantárgy felvétele ebben a félévben ajánlott A tantárgy csak őszi (1), vagy csak tavaszi (2), esetleg mindkét (3) félévben indításra kerül A tantárgy felvételének előfeltétele a táblázatban jelölt tantárgy(ak) teljesítése 4

5 Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve Képzési cél: A szak célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: - gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, szerkesztésére, - gép-, fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására, - gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására, - gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére, - mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására, - környezetbarát technológiák alkalmazására, mesterséges ipari környezet kialakítására, környezetvédelmi technikai eszközök tervezésére, gyártására, - építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására, - épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására, - hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására, - járművek és mobil gépek tervezésére és gyártására üzemeltetésére. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc) Az oklevélben megnevezett szakképzettség: gépészmérnök A képzés idő: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya: Képzési terület: kredit % arány Természettudományos alapismeretek 42 20,0 Gazdasági és humán ismeretek 18 8,6 Szakmai kötelező tananyag 92 43,8 Differenciált szakmai ismeretek 43 20,4 Szakdolgozat 15 7,2 Összesen Szakirányok: - Gépgyártástechnológia szakirány, - Járműgépész szakirány, - Automobil Produktion szakirány. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt ek megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A szakdolgozat ei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő gépészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő 5

6 szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gépészmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt ek teljesítése, ezen belül - legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, - a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti einek teljesítése, - egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat. Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. A záróvizsga részei: - a szakdolgozat megvédése, - szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit. A záróvizsga eredménye: A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen. Az oklevél minősítése: Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga. A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele: - a szakirányban előírt kötelező tantárgyak teljesítése (43 kredit), - a szakirányhoz tartozó témakörben szakdolgozat készítése. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 6

7 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: előtanulmányi bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan f NGB_AG003_1 Gépszerkezettan f NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat v NGB_AU002_1 Elektrotechnika v NGB_FI002_1 Mérnöki fizika v NGB_KM001_1 Műszaki kémia v NGB_MA003_1 Matematika (Analízis) v NGB_SZ003_1 Informatika f NGB_AG002_1 Mechanika-Statika v NGB_AG003_2 Gépszerkezettan v NGB_AG003_1 11. NGB_AG004_1 Hő- és áramlástan v NGB_AJ001_1 Mérnöki anyagok v NGB_AJ025_1 13. NGB_AJ003_1 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 Matematika (Lineáris 14. NGB_MA002_2 algebra és többváltozós v NGB_MA003_1 függvények) 15. NGB_SZ003_2 Informatika II v NGB_SZ003_1 NGB_MA003_1 16. NGB_AG002_2 NGB_MA003_1 Mechanika v és Szilárdságtan NGB_AG002_1 17. NGB_AG003_3 Gépszerkezettan v NGB_AG003_2 18. NGB_AG004_2 Hő- és áramlástan v NGB_AG004_1 19. Számítógépes NGB_AG006_1 modellezés és tervezés f NGB_AG003_1 20. NGB_AJ003_2 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 21. NGB_AJ007_1 Méréstechnika v Matematika 22. (Valószínűségszámítás NGB_MA002_3 és matematikai statisztika) v NGB_MA002_2 23. NGB_AG002_3 Mechanika-Mozgástan v NGB_AG006_2 Számítógépes modellezés és tervezés f NGB_AG008_1 Munkavédelem f NGB_AG011_1 Hő- és áramlástan gépei v NGB_MA002_2 és NGB_AG002_2 NGB_AG003_3 és NGB_AG006_1 NGB_AG004_2 és NGB_AG001_1 27. NGB_AJ004_1 Szerelés, anyagmozgatás f NGB_AJ005_1 Gépipari automatizálás f NGB_AJ007_3 Méréstechnika labor a NGB_AJ007_1 30. NGB_KV001_1 Járművek v NGB_AJ050_1 Polimer technológia v NGB_AG002_4 Mechanika-Rezgéstan v NGB_AG002_3 Gépészeti 33. NGB_KV002_ v rendszertechnika 34. NGB_AG007_1 Végeselem módszer f NGB_AG002_4 7

8 Kötelező tantárgyak (folytatás): előtanulmányi bszf. krp af if 35. NGB_AJ006_1 Minőségbiztosítás v NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v NGB_KM002_1 Környezetvédelem v NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE002_1 Összes kreditpontszám 140 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy I. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ007_2 Méréstechnika v NGB_AJ027_1 Védőgázas hegesztés v NGB_AJ037_1 Gépjárművek szerkezeti anyagai v NGB_AJ038_1 Átfogó gyártási rendszerek a General Motors-nál v NGB_FI010_1 Bevezetés a nukleáris technikába v NGB_MA013_1 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA002_2 és NGB_AG002_1 és NGB_FI002_1 és NGB_AG006_1 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy II. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG013_1 Mechanizmusok f 4 3 NGB_AG002_3 2. NGB_AJ031_1 Audi a modern vállalat v NGB_AU019_1 Teljesítmény elektronika v 4 3 NGB_AU002_1 Analóg és digitális 4. NGB_AU020_ v 4 3 elektronika 5. NGB_KV003_1 Műszaki diagnosztika v NGB_KV025_1 Alternatív járművek f NGB_MA013_2 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 1 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA013_1 és NGB_AG002_3 és NGB_AG004_1 Kötelezően választható tantárgyak (Szakdolgozat választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG099_1 Szakdolgozat b NGB_AJ099_1 Szakdolgozat b NGB_KV099_1 Szakdolgozat b A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! 8

9 Szabadon választható tantárgyak (gazdasági és humán ismeretek): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_FI005_1 Fizikatörténet v NGB_IT002_1 Műszaki nyelv f NGB_KA001_1 Üzleti jog és iparjogvédelem v 2 3 NGB_JE002_1 4. Neveléstörténet és NGB_MT001_1* neveléstan v Pszichológia és NGB_MT002_1* személyiségfejlesztés v Pszichológia és NGB_MT002_2* személyiségfejlesztés f 3 3 NGB_MT002_1 7. NGB_MT005_1* Tanári kommunikáció f NGB_SM044_1 Önkéntes segítő gyakorlat f NGB_SV002_1 Termelésmenedzsment v NGB_SV050_1 Tudatos karriertervezés, munkapiaci ismeretek f NGB_TT005_1 Szociológia f NGB_TT006_1 A modern társadalmak v NGB_TT007_1 Az információs társadalom v 2 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 4 kredit teljesítése kötelező! *- A tárgy felvételét azoknak ajánljuk, akik a mérnöktanár mesterszakon szeretnének továbbtanulni. 9

10 Idegen nyelvi tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkészítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkészítő 3. NGB_IT024_1 BME műszaki nyelv I b NGB_IT024_2 BME műszaki nyelv II b NGB_IT024_1 A tanulmányok befejezéséig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesítése ajánlott! Felmentés a tárgy teljesítése alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévének teljesítése alól felmentést kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesítési ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, és a felmentést kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, és kérésre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentést a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felmentés lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesítési ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentést kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére és teljesítésére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, és a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát és a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentést választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesítés esetén a második félévre, sikertelen teljesítés esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentést. Kötelező tantárgyak (testnevelés): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevelés a NGB_TS001_2 Testnevelés a NGB_TS001_3 Testnevelés a NGB_TS001_4 Testnevelés a 0 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból mindegyik tárgy teljesítése kötelező! A teljesítésre vonatkozó előírásokat a Testnevelési és Sport Központ határozza meg. 10

11 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Mechanika- Mechanika- Mechanika- Környezetvédelem 1 2 Általános géptan Mechanika-Statika Végeselem módszer Szilárdságtan Mozgástan Rezgéstan (KM002 1) 2 3 (AG001_1) (AG002_1) (AG007_1) EU ismeretek 3 4 (AG002_2) (AG002_3) (AG002_4) (NJ001 1) 4 5 Számítógépes Gépészeti Minőségbiztosítás 5 6 Gépszerkezettan Gépszerkezettan Gépszerkezettan modellezés és rendszertechnika (AJ006 1) 6 7 (AG003_1) (AG003_2) (AG003_3) tervezés 7 8 (KV002_1) Közgazdaságtan 8 9 Fémtan, Munkavédelem (AG006 2) (AK002_1) 9 10 Hő- és áramlástan Hő- és áramlástan Törzstárgy II. anyagvizsgálat (AG008 1) (AG004_1) (AG004_2) Hő- és áramlástan választási lehetőség Jogi ismeretek (AJ025_1) Szakdolgozat gépei (JE002 1) választási lehetőség Számítógépes Elektrotechnika Mérnöki anyagok (AG011_1) modellezés és (AU002_1) (AJ001_1) tervezés Szerelés, (AG006 1) anyagmozgatás Megmunkálási Megmunkálási Mérnöki fizika (AJ004_1) technológiák technológiák (FI002_1) Gépipari (AJ003_1) (AJ003_2) automatizálás Műszaki kémia Matematika (Lineáris Méréstechnika (AJ005_1) (KM001 1) algebra és Matematika (AJ007_1) többváltozós Járművek (Analízis) f é k) Matematika (KV001_1) (MA003_1) Informatika II. (Valószínűségszámítás és Törzstárgy I (SZ003_2) Informatika 29 (SZ003_1) Szabadon választható Szabadon választható iki választási lehetőség tantárgy tantárgy Polimer technológia (AJ050_1) Félévenkénti kreditpontszám: szakirány 12+szakirány 4+15+szakirány Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 11

12 Gépgyártástechnológia szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AJ009_1 Szerszámgépek v NGB_AJ010_1 Forgácsnélküli alakítás v Forgácsoló 3. megmunkálás NGB_AJ012_1 (Forgácsolás és v szerszámai) 4. NGB_AJ013_1 CAD alkalmazás f NGB_AJ009_2 Szerszámgépek v NGB_AJ009_1 6. NGB_AJ011_1 Lemezalakítás v NGB_AJ010_1 7. NGB_AJ013_2 CAD alkalmazás f NGB_AJ013_1 8. NGB_AJ009_1 Gyártási folyamatok NGB_AJ015_ v és tervezése NGB_AJ012_1 9. NGB_AJ014_1 CAD/CAM/CIM f NGB_AJ013_2 10. Gyártási folyamatok NGB_AJ015_2 tervezése f NGB_AJ015_1 Összes kreditpontszám 36 Kötelezően választható tantárgyak: bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ016_1 Gyártóeszköztervezés f NGB_AJ016_2 Gyártóeszköztervezés f 3 1 NGB_AJ016_1 3. NGB_AJ017_1 Robottechnika v NGB_AJ019_1 CNC programozás f NGB_AJ023_1 Hidraulika, pneumatika v NGB_AJ026_1 Szerszámanyagok és hőkezelésük f NGB_AJ026_2 Szerszámanyagok és hőkezelésük f 3 3 NGB_AJ026_1 8. NGB_MA013_3 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 7 2 NGB_MA013_2 3. A tanulmányok befejezéséig a csoportból 7 kreditpont teljesítése kötelező! 12

13 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szerszámgépek (AJ009_2) Szerszámgépek Lemezalakítás (AJ009_1) (AJ011_1) Forgácsnélküli CAD alkalmazás CAD/CAM/CÍM alakítás (AJ013 2) (AJ014_1) (AJ010_1) Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok Forgácsolás és (AJ015_1) tervezése szerszámai (AJ015_2) (AJ012_1) Kötelezően választható tantárgy a Kötelezően CAD alkalmazás választható tantárgy a szakirányon (AJ013 1) szakirányon Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 13

14 Járműgépészet szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_KV006_1 Járműmotorok v NGB_AG004_2 2. NGB_KV007_1 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV001_1 3. NGB_KV008_1 Járműszerkezetek v NGB_KV001_1 4. NGB_KV009_1 Járművillamosság- elektronika f NGB_KV006_2 Járműmotorok v NGB_KV006_1 6. NGB_KV007_2 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV007_1 7. NGB_KV008_2 Járműszerkezetek v NGB_KV008_1 8. NGB_KV009_2 Járművillamosság- elektronika v NGB_KV009_1 9. NGB_KV006_3 Járműmotorok f NGB_KV006_2 10. NGB_KV007_3 Járműfenntartás, diagnosztika f NGB_KV007_2 11. NGB_KV008_3 Járműszerkezetek f NGB_KV008_2 Összes kreditpontszám 43 Szabadon választható tantárgy: 1. NGB_BM001_1 Belsőégésű motorok szaknyelve aktuális motorfejlesztési tendenciák területéről elm. gyak labor bszf. krp af if előtanulmányi f

15 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Járműmotorok (KV006_2) Járműmotorok 1. Járműfenntartás, (KV006_1) (KV007_2) Járműfenntartás, Járműmotorok Járműszerkezetek diagnosztika (KV006_3) (KV008_2) (KV007_1) Járműfenntartás, diagnosztika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV007 3) (KV008_1) elektronika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV009_2) (KV008_3) elektronika Szabadon választható tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 15

16 Automobil Produktion szakirány előtanulmányi Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if 1. NGB_BM002_1 Járműhajtáslánc v NGB_KV035_1 Járműkarosszéria v NGB_AJ040_1 Forgácsolás és szerszámai v NGB_AJ041_1 Üzemi logika f NGB_AJ049_1 Képlékeny alakítás v NGB_AJ045_1 Gyártóeszköz tervezés és irányítás v NGB_AJ042_1 Gyártásautomatizálás f NGB_KV034_1 Járműmechatronika v NGB_AJ043_1 Szerszámgépek és gyártórendszerek v NGB_AJ046_1 Szerelés és karosszériagyártás v NGB_AJ047_1 Virtuális gyár v NGB_AJ044_1 Gyártóeszköz tervezés és gyártás v Összes kreditpontszám 41 Szabadon választható tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ048_1 Felületi technológiák v NGB_KV033_1 Járműdiagnosztika v 2 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 2 kreditpont teljesítése kötelező! 16

17 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Gyártásautomatizálás (AJ042_1) Járműhajtáslánc Járműmechatronika (BM002_1) (KV034_1) Szab. Vál. Tant Járműkarosszéria Szerszámgépek és (KV035_1) gyártórendszerek Forgácsolás és (AJ043_1) szerszámai Szerelés és (AJ040 1) karosszériagyártás Üzemi logika (AJ046_1) (AJ041_1) Virtuális gyár Képlékeny alakítás (AJ047_1) (AJ049_1) Gyártóeszköz tervezés Gyártóeszköz tervezés és gyártás és irányítás (AJ044 1) (AJ045 1) 35 Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 17

18 Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - szakképzettség: gazdaságinformatikus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Business Information Science Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai A képzési idő félévekben: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit - A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - - A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit - A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit - A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit - A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit - Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a tudásalapú társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek: - a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására; - az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására; - szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására; - az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására; - folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására; - kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak: - az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására; - rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára; - adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására; - a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére; 18

19 - az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve a leghatékonyabb IT-megoldásokat felhasználva gazdasági problémák megoldási változatainak a készítésére, informatikai fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására; - a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában való együttműködésre; - gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermenedzselési feladatainak az ellátására). A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: - természettudományos alapismeretek: 24 kredit analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek; - gazdasági és humán ismeretek: 39 kredit kredit közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan); - szakmai törzsanyag: 71 kredit rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok) / szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés) / információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, - menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) / differenciált szakmai ismeretek. Nyelvi ek: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 19

20 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_IN001_1 Programozás I v NGB_IN061_1 Számítógépek felépítése v NGB_IN062_1 IR fejlesztés v NGB_MA001_1 Analízis v NGB_AK002_2 Közgazdaságtan v NGB_AK002_1 7. NGB_IN001_2 Programozás II v NGB_IN001_1 8. NGB_IN002_1 Szoftver-technológia I v NGB_IN062_2 IR fejlesztés v NGB_IN062_1 10. NGB_JE001_1 Jogi ismeretek v Lineáris algebra és 11. NGB_MA001_2 többváltozós v NGB_MA001_1 függvények 12. NGB_AK010_1 Pénzügytan I v NGB_IN001_3 Programozás III v NGB_IN001_2 14. NGB_IN002_2 Szoftver-technológia II v 5 NGB_IN002_1 3 1 és NGB_IN001_2 15. NGB_IN005_1 Operációs rendszerek v 6 NGB_IN061_1 3 1 és NGB_IN001_2 16. NGB_IN062_3 IR fejlesztés v NGB_IN062_2 17. Diszkrét matematika és NGB_MA007_1 kódelmélet v NGB_MA001_1 18. NGB_RT028_1 Általános statisztika v NGB_AK010_2 Pénzügytan II v NGB_AK010_1 20. NGB_IN003_1 NGB_IN002_2 Szoftverminőségbiztosítás v és NGB_IN001_3 NGB_IN005_1 21. NGB_IN006_1 Számítógép-hálózatok v és NGB_MA007_1 22. NGB_IN010_1 Vállalati információs rendszerek I v NGB_IN062_3 23. NGB_IN027_1 CASE technológia b NGB_IN062_3 Valószínűségszámítás 24. NGB_MA001_3 és matematikai v NGB_MA001_1 statisztika 25. NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE001_1 26. NGB_AU039_1 Gazdasági rendszerek szimulációja I v NGB_IN008_1 Adatbáziskezelés v NGB_IN062_3 28. NGB_IN010_2 Vállalati információs v NGB_IN010_1 29. NGB_IN011_1 rendszerek II. Számítógépes adatbiztonság v NGB_IN006_1 NGB_AK002_1 Üzleti és informatikai 30. NGB_KJ001_ v és jog NGB_JE001_1 31. NGB_MA006_1 Optimumszámítás v NGB_MA001_2 20

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar A jövő mobilitását megalapozó, korszerű képzés - BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Dr. Szabó András oktatási dékán helyettes 1 Mit várunk el mérnökeinktől? Ismereteket Biztos természettudományos

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai

A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A szakmagyakorlási jogosultságok és a továbbképzés követelményrendszerének változásai A 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet sok változást hozott: egyértelműbbek a jogosultságok EU konform több jogosultság

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr, 2004. 1 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján

A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezetnek megfelelően a Magyar Akkreditációs Bizottság 2004. július 2-ai állásfoglalása alapján támogatott, az oktatási miniszter engedélyével a 2005/2006-os

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak 1. magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatási vezetı, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom tanulásmódszertan 2. fizika 3. 4 villamos üzemmérnök; okleveles mérnök; mérnöktanár; közoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR JÁRMŰMÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar.

MŰSZAKI MENEDZSER. nappali alapszak. Tájékoztató. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI MENEDZSER nappali alapszak BSc Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi hírű

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ. Nappali alapszak és Levelező alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MŰSZAKI SZAKOKTATÓ Nappali alapszak és Levelező alapszak BSc Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai,

Részletesebben

Dr. Szabó András Oktatási dékánhelyettes

Dr. Szabó András Oktatási dékánhelyettes Közlekedésmérnökök képzése a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán Dr. Szabó András Oktatási dékánhelyettes Bevezetés Tartalom A kifutó 5 éves okleveles-mérnök képzés A közlekedésmérnöki BSc alapszak

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben