TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1

2 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2

3 Tartalom Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve... 5 Gépgyártástechnológia szakirány Járműgépészet szakirány Automobil Produktion szakirány Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Járműmérnöki mesterképzési szak tanterve Belsőégésű motorok szakirány Járműrendszer-mérnöki szakirány Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Gyártási rendszerek mechatronikája szakirány Járműrendszerek mechatronikája szakirány Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak tanterve Elektronika szakirány Gyártási rendszerek szakirány Integrált mechatronikai rendszerek szakirány Mérnök informatikus alapképzési szak tanterve Mérnök informatikus mesterképzési szak tanterve Műszaki menedzser alapképzési szak tanterve Gyártási folyamatok szakirány Jármű műszaki és kereskedelmi szakirány Logisztikai és közlekedési szakirány Műszaki szakoktató (gépész) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (informatika) alapképzési szak tanterve Műszaki szakoktató (közlekedési) alapképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak tanterve Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Tanár-mérnöktanár mesterképzési szak Tanár-mérnöktanár (gépészmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnöki) MA Tanár-mérnöktanár (mérnök informatikus) MA Villamosmérnöki alapképzési szak tanterve Automatizálási szakirány Infokommunikáció szakirány Villamosmérnöki mesterképzési szak tanterve Automatizálási rendszerek szakirány Távközlési rendszerek és szolgáltatások szakirány

4 A tantárgyi táblázatok oszlopai, rövidítések: kód a tantárgy egyértelmű azonosítója, felépítése a következő: az első karakter a képzés tagozatát jelenti (pl. N=nappali tagozat), a második karakter a képzés helyszínét mutatja (pl. G= Győr) a harmadik karakter a képzés típusát mutatja (pl. B= BSc alapképzés) a negyedik, ötödik karakter a tantárgy oktatásáért felelős tanszék betűkódja (pl. SE= Szerkezetépítési Tanszék) a hat-nyolcadik karakter a tantárgy sorszáma az adott tanszéken belül (pl. 001= első tantárgy) a kilencedik karakter jelzi az adott tantárgyon belül az oktatott félévszámot (pl. 2= a tantárgy második féléves része) elm. elméleti óraszám (órarendi óra) gyak gyakorlati óraszám (órarendi óra) labor labor óraszám (órarendi óra) bszf f folyamatos számonkérés (beszámolási v vizsga forma) b-5 5 fokozatú beszámoló b-3 3 fokozatú beszámoló (jól megfelelt/megfelelt/nem felet meg átváltása jeles (5)/közepes (3)/elégtelen (1) krp (kreditpontszá m) af (ajánlott félév) if (indítás féléve) Előtanulmányi a aláírás megszerzése A tantárgy teljesítése esetén kapott kreditpont A tantárgy felvétele ebben a félévben ajánlott A tantárgy csak őszi (1), vagy csak tavaszi (2), esetleg mindkét (3) félévben indításra kerül A tantárgy felvételének előfeltétele a táblázatban jelölt tantárgy(ak) teljesítése 4

5 Gépészmérnöki alapképzési szak tanterve Képzési cél: A szak célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: - gépelemek, gépek, készülékek, berendezések, szerkezetek konstrukciós tervezésére, szerkesztésére, - gép-, fém- és/vagy polimer szerkezetek és ezek elemei gyártásának, szereléstechnológiájának kidolgozására, irányítására, - gépek, szerkezetek diagnosztikai vizsgálatára, karbantartási, megbízhatósági, javítástechnológiai feladatainak kidolgozására, - gépészeti technológiai folyamatok irányítására, gépi berendezések kiszolgálásának szervezésére, - mechatronikai rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - logisztikai és anyagmozgató rendszerek működtetésére, fejlesztésére, - környezetvédelmi feladatok műszaki irányítására, - környezetbarát technológiák alkalmazására, mesterséges ipari környezet kialakítására, környezetvédelmi technikai eszközök tervezésére, gyártására, - építésgépesítési technológiák alkalmazására, működtetésére és irányítására, - épületgépészeti berendezések tervezésére, kivitelezések előkészítésére, szervezésére és irányítására, - hő- és áramlástechnikai, vegyipari folyamatok tervezésére, kivitelezésére, felügyeletére és irányítására, - járművek és mobil gépek tervezésére és gyártására üzemeltetésére. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc) Az oklevélben megnevezett szakképzettség: gépészmérnök A képzés idő: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kreditpont A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya: Képzési terület: kredit % arány Természettudományos alapismeretek 42 20,0 Gazdasági és humán ismeretek 18 8,6 Szakmai kötelező tananyag 92 43,8 Differenciált szakmai ismeretek 43 20,4 Szakdolgozat 15 7,2 Összesen Szakirányok: - Gépgyártástechnológia szakirány, - Járműgépész szakirány, - Automobil Produktion szakirány. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét Az ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt ek megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A szakdolgozat ei: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen felmerülő gépészmérnöki feladat megoldása, vagy kutatási téma kidolgozása, amely a hallgató tanulmányi ismereteire támaszkodva kiegészítő 5

6 szakirodalmak tanulmányozásával és konzulensek irányításával egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a gépészmérnök elemző, tervező feladatainak elvégzésére, és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. A záróvizsgára bocsátás feltétele: A tantervben előírt ek teljesítése, ezen belül - legalább 210 kredit megszerzése, amelyben a szakdolgozat 15 kredit értékű, - a testnevelés és gyakorlati képzés tanterv szerinti einek teljesítése, - egy bíráló által bírált és elfogadott szakdolgozat. Az oklevél kiadásának a feltétele: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. A záróvizsga részei: - a szakdolgozat megvédése, - szóbeli vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódóan kijelölt szaktárgyakból, illetőleg szaktárgy részekből, amelyhez tartozó összes tananyag mennyiségének értéke legalább 10 kredit. A záróvizsga eredménye: A szakdolgozat védésére és a komplex szóbeli vizsgára adott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, egész számra kerekítve. A záróvizsga eredménye elégtelen, ha valamelyik érdemjegy elégtelen. Az oklevél minősítése: Három eredmény, az egész tanulmányi időre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag, a komplex szóbeli záróvizsga jegyeinek átlaga és a szakdolgozatra kapott érdemjegy számtani átlaga. A szakirányú betétlap megszerzésének feltétele: - a szakirányban előírt kötelező tantárgyak teljesítése (43 kredit), - a szakirányhoz tartozó témakörben szakdolgozat készítése. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 6

7 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: előtanulmányi bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan f NGB_AG003_1 Gépszerkezettan f NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat v NGB_AU002_1 Elektrotechnika v NGB_FI002_1 Mérnöki fizika v NGB_KM001_1 Műszaki kémia v NGB_MA003_1 Matematika (Analízis) v NGB_SZ003_1 Informatika f NGB_AG002_1 Mechanika-Statika v NGB_AG003_2 Gépszerkezettan v NGB_AG003_1 11. NGB_AG004_1 Hő- és áramlástan v NGB_AJ001_1 Mérnöki anyagok v NGB_AJ025_1 13. NGB_AJ003_1 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 Matematika (Lineáris 14. NGB_MA002_2 algebra és többváltozós v NGB_MA003_1 függvények) 15. NGB_SZ003_2 Informatika II v NGB_SZ003_1 NGB_MA003_1 16. NGB_AG002_2 NGB_MA003_1 Mechanika v és Szilárdságtan NGB_AG002_1 17. NGB_AG003_3 Gépszerkezettan v NGB_AG003_2 18. NGB_AG004_2 Hő- és áramlástan v NGB_AG004_1 19. Számítógépes NGB_AG006_1 modellezés és tervezés f NGB_AG003_1 20. NGB_AJ003_2 Megmunkálási technológiák v NGB_AJ003_1 21. NGB_AJ007_1 Méréstechnika v Matematika 22. (Valószínűségszámítás NGB_MA002_3 és matematikai statisztika) v NGB_MA002_2 23. NGB_AG002_3 Mechanika-Mozgástan v NGB_AG006_2 Számítógépes modellezés és tervezés f NGB_AG008_1 Munkavédelem f NGB_AG011_1 Hő- és áramlástan gépei v NGB_MA002_2 és NGB_AG002_2 NGB_AG003_3 és NGB_AG006_1 NGB_AG004_2 és NGB_AG001_1 27. NGB_AJ004_1 Szerelés, anyagmozgatás f NGB_AJ005_1 Gépipari automatizálás f NGB_AJ007_3 Méréstechnika labor a NGB_AJ007_1 30. NGB_KV001_1 Járművek v NGB_AJ050_1 Polimer technológia v NGB_AG002_4 Mechanika-Rezgéstan v NGB_AG002_3 Gépészeti 33. NGB_KV002_ v rendszertechnika 34. NGB_AG007_1 Végeselem módszer f NGB_AG002_4 7

8 Kötelező tantárgyak (folytatás): előtanulmányi bszf. krp af if 35. NGB_AJ006_1 Minőségbiztosítás v NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_JE002_1 Jogi ismeretek v NGB_KM002_1 Környezetvédelem v NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE002_1 Összes kreditpontszám 140 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy I. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ007_2 Méréstechnika v NGB_AJ027_1 Védőgázas hegesztés v NGB_AJ037_1 Gépjárművek szerkezeti anyagai v NGB_AJ038_1 Átfogó gyártási rendszerek a General Motors-nál v NGB_FI010_1 Bevezetés a nukleáris technikába v NGB_MA013_1 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA002_2 és NGB_AG002_1 és NGB_FI002_1 és NGB_AG006_1 Kötelezően választható tantárgyak (Törzstárgy II. választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG013_1 Mechanizmusok f 4 3 NGB_AG002_3 2. NGB_AJ031_1 Audi a modern vállalat v NGB_AU019_1 Teljesítmény elektronika v 4 3 NGB_AU002_1 Analóg és digitális 4. NGB_AU020_ v 4 3 elektronika 5. NGB_KV003_1 Műszaki diagnosztika v NGB_KV025_1 Alternatív járművek f NGB_MA013_2 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 4 1 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! NGB_MA013_1 és NGB_AG002_3 és NGB_AG004_1 Kötelezően választható tantárgyak (Szakdolgozat választási lehetőség): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AG099_1 Szakdolgozat b NGB_AJ099_1 Szakdolgozat b NGB_KV099_1 Szakdolgozat b A tanulmányok befejezéséig a csoportból 1 tantárgy teljesítése kötelező! 8

9 Szabadon választható tantárgyak (gazdasági és humán ismeretek): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_FI005_1 Fizikatörténet v NGB_IT002_1 Műszaki nyelv f NGB_KA001_1 Üzleti jog és iparjogvédelem v 2 3 NGB_JE002_1 4. Neveléstörténet és NGB_MT001_1* neveléstan v Pszichológia és NGB_MT002_1* személyiségfejlesztés v Pszichológia és NGB_MT002_2* személyiségfejlesztés f 3 3 NGB_MT002_1 7. NGB_MT005_1* Tanári kommunikáció f NGB_SM044_1 Önkéntes segítő gyakorlat f NGB_SV002_1 Termelésmenedzsment v NGB_SV050_1 Tudatos karriertervezés, munkapiaci ismeretek f NGB_TT005_1 Szociológia f NGB_TT006_1 A modern társadalmak v NGB_TT007_1 Az információs társadalom v 2 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 4 kredit teljesítése kötelező! *- A tárgy felvételét azoknak ajánljuk, akik a mérnöktanár mesterszakon szeretnének továbbtanulni. 9

10 Idegen nyelvi tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi Középfokú nyelvvizsgára 1. NGB_IT001_ b felkészítő Középfokú nyelvvizsgára 2. NGB_IT001_ b NGB_IT001_1 felkészítő 3. NGB_IT024_1 BME műszaki nyelv I b NGB_IT024_2 BME műszaki nyelv II b NGB_IT024_1 A tanulmányok befejezéséig 1 idegen nyelvből valamelyik tantárgy 2 félévének teljesítése ajánlott! Felmentés a tárgy teljesítése alól: A Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévének teljesítése alól felmentést kap az a hallgató, aki a szakja szerinti képesítési ben szereplő nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből rendelkezik, és a felmentést kéri! A tanulmányok során megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon, a hallgató ügyintézőjénél kell bemutatni, és kérésre a tanulmányi ügyintéző a Neptun rendszerbe, a Középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy két félévét felmentett tárgyként Jól megfelelt (5) érdemjeggyel berögzíti. Aki tanulmányait úgy kezdi meg, hogy a kívánt nyelvvizsga bizonyítvánnyal már rendelkezik (felvételi pontszámításnál figyelembe vettük), annak a hallgatónak is kérnie kell a felmentést a Tanulmányi Osztályon! Nem kötelező élni a felmentés lehetőségével! Annak ellenére, hogy a hallgató a képesítési ben rögzített nyelvvizsgával rendelkezik a Szenátus által elfogadott nyelvek valamelyikéből, nem kötelező felmentést kérnie a tárgyból. Lehetősége van a tantárgy felvételére és teljesítésére egy másik nyelvből. Ilyenkor a tantárgy mindkét félévét teljesíteni kell, és a beszámoló alkalmával megszerzett érdemjegyet kell berögzíteni. Ha az ilyen (tehát nyelvvizsgával rendelkező) hallgató tanulmányai során meggondolja magát és a tárgy más nyelven történt felvétele után mégis inkább a felmentést választja, erre a lehetősége változatlanul megvan. Ezt azonban mindig csak a soron következő félévben tudja érvényesíteni. Sikeres első félévi teljesítés esetén a második félévre, sikertelen teljesítés esetén pedig mindkét félévre a már leírt módon kérni kell a felmentést. Kötelező tantárgyak (testnevelés): bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_TS001_1 Testnevelés a NGB_TS001_2 Testnevelés a NGB_TS001_3 Testnevelés a NGB_TS001_4 Testnevelés a 0 3 A tanulmányok befejezéséig a csoportból mindegyik tárgy teljesítése kötelező! A teljesítésre vonatkozó előírásokat a Testnevelési és Sport Központ határozza meg. 10

11 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Mechanika- Mechanika- Mechanika- Környezetvédelem 1 2 Általános géptan Mechanika-Statika Végeselem módszer Szilárdságtan Mozgástan Rezgéstan (KM002 1) 2 3 (AG001_1) (AG002_1) (AG007_1) EU ismeretek 3 4 (AG002_2) (AG002_3) (AG002_4) (NJ001 1) 4 5 Számítógépes Gépészeti Minőségbiztosítás 5 6 Gépszerkezettan Gépszerkezettan Gépszerkezettan modellezés és rendszertechnika (AJ006 1) 6 7 (AG003_1) (AG003_2) (AG003_3) tervezés 7 8 (KV002_1) Közgazdaságtan 8 9 Fémtan, Munkavédelem (AG006 2) (AK002_1) 9 10 Hő- és áramlástan Hő- és áramlástan Törzstárgy II. anyagvizsgálat (AG008 1) (AG004_1) (AG004_2) Hő- és áramlástan választási lehetőség Jogi ismeretek (AJ025_1) Szakdolgozat gépei (JE002 1) választási lehetőség Számítógépes Elektrotechnika Mérnöki anyagok (AG011_1) modellezés és (AU002_1) (AJ001_1) tervezés Szerelés, (AG006 1) anyagmozgatás Megmunkálási Megmunkálási Mérnöki fizika (AJ004_1) technológiák technológiák (FI002_1) Gépipari (AJ003_1) (AJ003_2) automatizálás Műszaki kémia Matematika (Lineáris Méréstechnika (AJ005_1) (KM001 1) algebra és Matematika (AJ007_1) többváltozós Járművek (Analízis) f é k) Matematika (KV001_1) (MA003_1) Informatika II. (Valószínűségszámítás és Törzstárgy I (SZ003_2) Informatika 29 (SZ003_1) Szabadon választható Szabadon választható iki választási lehetőség tantárgy tantárgy Polimer technológia (AJ050_1) Félévenkénti kreditpontszám: szakirány 12+szakirány 4+15+szakirány Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 11

12 Gépgyártástechnológia szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AJ009_1 Szerszámgépek v NGB_AJ010_1 Forgácsnélküli alakítás v Forgácsoló 3. megmunkálás NGB_AJ012_1 (Forgácsolás és v szerszámai) 4. NGB_AJ013_1 CAD alkalmazás f NGB_AJ009_2 Szerszámgépek v NGB_AJ009_1 6. NGB_AJ011_1 Lemezalakítás v NGB_AJ010_1 7. NGB_AJ013_2 CAD alkalmazás f NGB_AJ013_1 8. NGB_AJ009_1 Gyártási folyamatok NGB_AJ015_ v és tervezése NGB_AJ012_1 9. NGB_AJ014_1 CAD/CAM/CIM f NGB_AJ013_2 10. Gyártási folyamatok NGB_AJ015_2 tervezése f NGB_AJ015_1 Összes kreditpontszám 36 Kötelezően választható tantárgyak: bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ016_1 Gyártóeszköztervezés f NGB_AJ016_2 Gyártóeszköztervezés f 3 1 NGB_AJ016_1 3. NGB_AJ017_1 Robottechnika v NGB_AJ019_1 CNC programozás f NGB_AJ023_1 Hidraulika, pneumatika v NGB_AJ026_1 Szerszámanyagok és hőkezelésük f NGB_AJ026_2 Szerszámanyagok és hőkezelésük f 3 3 NGB_AJ026_1 8. NGB_MA013_3 Ipari matematika és számítógépes szimuláció v 7 2 NGB_MA013_2 3. A tanulmányok befejezéséig a csoportból 7 kreditpont teljesítése kötelező! 12

13 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Szerszámgépek (AJ009_2) Szerszámgépek Lemezalakítás (AJ009_1) (AJ011_1) Forgácsnélküli CAD alkalmazás CAD/CAM/CÍM alakítás (AJ013 2) (AJ014_1) (AJ010_1) Gyártási folyamatok tervezése Gyártási folyamatok Forgácsolás és (AJ015_1) tervezése szerszámai (AJ015_2) (AJ012_1) Kötelezően választható tantárgy a Kötelezően CAD alkalmazás választható tantárgy a szakirányon (AJ013 1) szakirányon Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 13

14 Járműgépészet szakirány Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_KV006_1 Járműmotorok v NGB_AG004_2 2. NGB_KV007_1 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV001_1 3. NGB_KV008_1 Járműszerkezetek v NGB_KV001_1 4. NGB_KV009_1 Járművillamosság- elektronika f NGB_KV006_2 Járműmotorok v NGB_KV006_1 6. NGB_KV007_2 Járműfenntartás, diagnosztika v NGB_KV007_1 7. NGB_KV008_2 Járműszerkezetek v NGB_KV008_1 8. NGB_KV009_2 Járművillamosság- elektronika v NGB_KV009_1 9. NGB_KV006_3 Járműmotorok f NGB_KV006_2 10. NGB_KV007_3 Járműfenntartás, diagnosztika f NGB_KV007_2 11. NGB_KV008_3 Járműszerkezetek f NGB_KV008_2 Összes kreditpontszám 43 Szabadon választható tantárgy: 1. NGB_BM001_1 Belsőégésű motorok szaknyelve aktuális motorfejlesztési tendenciák területéről elm. gyak labor bszf. krp af if előtanulmányi f

15 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Járműmotorok (KV006_2) Járműmotorok 1. Járműfenntartás, (KV006_1) (KV007_2) Járműfenntartás, Járműmotorok Járműszerkezetek diagnosztika (KV006_3) (KV008_2) (KV007_1) Járműfenntartás, diagnosztika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV007 3) (KV008_1) elektronika Járműszerkezetek Járművillamosság- (KV009_2) (KV008_3) elektronika Szabadon választható tantárgy Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 15

16 Automobil Produktion szakirány előtanulmányi Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if 1. NGB_BM002_1 Járműhajtáslánc v NGB_KV035_1 Járműkarosszéria v NGB_AJ040_1 Forgácsolás és szerszámai v NGB_AJ041_1 Üzemi logika f NGB_AJ049_1 Képlékeny alakítás v NGB_AJ045_1 Gyártóeszköz tervezés és irányítás v NGB_AJ042_1 Gyártásautomatizálás f NGB_KV034_1 Járműmechatronika v NGB_AJ043_1 Szerszámgépek és gyártórendszerek v NGB_AJ046_1 Szerelés és karosszériagyártás v NGB_AJ047_1 Virtuális gyár v NGB_AJ044_1 Gyártóeszköz tervezés és gyártás v Összes kreditpontszám 41 Szabadon választható tantárgyak: elm. gyak labor bszf. krp if előtanulmányi 1. NGB_AJ048_1 Felületi technológiák v NGB_KV033_1 Járműdiagnosztika v 2 2 A tanulmányok befejezéséig a csoportból 2 kreditpont teljesítése kötelező! 16

17 k r e d i t A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Gyártásautomatizálás (AJ042_1) Járműhajtáslánc Járműmechatronika (BM002_1) (KV034_1) Szab. Vál. Tant Járműkarosszéria Szerszámgépek és (KV035_1) gyártórendszerek Forgácsolás és (AJ043_1) szerszámai Szerelés és (AJ040 1) karosszériagyártás Üzemi logika (AJ046_1) (AJ041_1) Virtuális gyár Képlékeny alakítás (AJ047_1) (AJ049_1) Gyártóeszköz tervezés Gyártóeszköz tervezés és gyártás és irányítás (AJ044 1) (AJ045 1) 35 Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 210 k r e d i t 17

18 Gazdaságinformatikus alapképzési szak tanterve Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - szakképzettség: gazdaságinformatikus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Business Information Science Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai A képzési idő félévekben: 7 félév Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit - A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - - A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit - A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit - A szakdolgozathoz rendelt kredit: 15 kredit - A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit - Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: - Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a tudásalapú társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek: - a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására; - az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására; - szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására; - az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására; - folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására; - kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő, időtartama legalább 6 hét. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható szakirányokat is figyelembe véve - alkalmasak: - az üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására; - rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára; - adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására; - a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére; 18

19 - az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve a leghatékonyabb IT-megoldásokat felhasználva gazdasági problémák megoldási változatainak a készítésére, informatikai fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására; - a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában való együttműködésre; - gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermenedzselési feladatainak az ellátására). A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök: - természettudományos alapismeretek: 24 kredit analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek; - gazdasági és humán ismeretek: 39 kredit kredit közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan); - szakmai törzsanyag: 71 kredit rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok) / szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés) / információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, - menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások) / differenciált szakmai ismeretek. Nyelvi ek: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz. Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember 19

20 T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak: bszf. krp af if előtanulmányi 1. NGB_AK002_1 Közgazdaságtan v NGB_IN001_1 Programozás I v NGB_IN061_1 Számítógépek felépítése v NGB_IN062_1 IR fejlesztés v NGB_MA001_1 Analízis v NGB_AK002_2 Közgazdaságtan v NGB_AK002_1 7. NGB_IN001_2 Programozás II v NGB_IN001_1 8. NGB_IN002_1 Szoftver-technológia I v NGB_IN062_2 IR fejlesztés v NGB_IN062_1 10. NGB_JE001_1 Jogi ismeretek v Lineáris algebra és 11. NGB_MA001_2 többváltozós v NGB_MA001_1 függvények 12. NGB_AK010_1 Pénzügytan I v NGB_IN001_3 Programozás III v NGB_IN001_2 14. NGB_IN002_2 Szoftver-technológia II v 5 NGB_IN002_1 3 1 és NGB_IN001_2 15. NGB_IN005_1 Operációs rendszerek v 6 NGB_IN061_1 3 1 és NGB_IN001_2 16. NGB_IN062_3 IR fejlesztés v NGB_IN062_2 17. Diszkrét matematika és NGB_MA007_1 kódelmélet v NGB_MA001_1 18. NGB_RT028_1 Általános statisztika v NGB_AK010_2 Pénzügytan II v NGB_AK010_1 20. NGB_IN003_1 NGB_IN002_2 Szoftverminőségbiztosítás v és NGB_IN001_3 NGB_IN005_1 21. NGB_IN006_1 Számítógép-hálózatok v és NGB_MA007_1 22. NGB_IN010_1 Vállalati információs rendszerek I v NGB_IN062_3 23. NGB_IN027_1 CASE technológia b NGB_IN062_3 Valószínűségszámítás 24. NGB_MA001_3 és matematikai v NGB_MA001_1 statisztika 25. NGB_NJ001_1 EU ismeretek v NGB_JE001_1 26. NGB_AU039_1 Gazdasági rendszerek szimulációja I v NGB_IN008_1 Adatbáziskezelés v NGB_IN062_3 28. NGB_IN010_2 Vállalati információs v NGB_IN010_1 29. NGB_IN011_1 rendszerek II. Számítógépes adatbiztonság v NGB_IN006_1 NGB_AK002_1 Üzleti és informatikai 30. NGB_KJ001_ v és jog NGB_JE001_1 31. NGB_MA006_1 Optimumszámítás v NGB_MA001_2 20

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek:

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok a várható szakirányokat is figyelembe véve képesek: GAZDASÁGINFORMATIKUS (BSC) ALAPKÉPZÉSI SZAK A képzésért felelős kar: Szakfelelős oktató: Gazdálkodástudományi Kar Dr. Gábor András egyetemi docens Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS A Széchenyi István Egyetem BSc-szintű GAZDASÁGI INFORMATIKUS szak tanterve Győr, 2004. 1 1. Az alapképzési szak tanterve és tantárgyi programjai 1.1. A szak ismeretstruktúrája A gazdasági informatikus

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar. Gépészmérnöki alapszak Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Gépészmérnöki alapszak Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben