Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak"

Átírás

1 Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét

2 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes, és Gurka Dezsőné Csizmás Edit az alapszak oktatásfelelőse 2

3 Mérnök informatikus alapszak Érvényes a mérnök informatikus alapszakra szeptember 1. után felvett hallgatókra. A felsőoktatási intézmény: Kecskeméti Főiskola, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. A képzésért felelős kar megnevezése: Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar. Az alapképzési szak megnevezése: mérnök informatikus alapszak A végzettségi szint: alapfokozat (BSc) Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: mérnök informatikus Képzési terület: informatika A képzési idő félévekben: 7 félév A szakirányok megnevezése: hálózati és WEB-technológiák, mikrovezérlők. A képzési idő, kreditek, tanórák száma: a képzési idő nappali és levelező munkarendben 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, a tanórák száma nappali munkarendben 2640 óra. Szakfelelős: dr. Johanyák Zsolt Csaba főiskolai docens, Informatika Tanszék. Oktatásfelelős: Gurka Dezsőné Csizmás Edit műszaki tanár, Informatika Tanszék. A szakra vonatkozó képesítési követelményrendszer: 15/2006. (IV. 3.) számú OM rendelet. Figyelem! A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek. A mérnök informatikus alapszak aktuális tanterve az ETR-ben olvasható. A szak képzési célja A végzett mérnök informatikus a megszerzett természettudományi-, műsza-ki-, gazdaságiés humán tudományi ismeretei birtokában, műszaki informatikai és számítástechnikai szakmai felkészültsége alapján (kellő gyakorlat után) alkalmassá válik műszaki informatikai feladatok megoldására az alábbi területeken: információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások tervezése, fejlesztése és létrehozása, a műszaki fejlesztés átlagos bonyolultságú feladatainak megoldása az információtechnika és a számítógépes automatizálás területén. A képzés főbb tanulmányi területei és ezek kreditjei természettudományos alapismeretek gazdasági és humán ismeretek szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretek szakdolgozat szabadon választható tantárgyak 40 kredit 20 kredit 85 kredit 40 kredit 15 kredit 10 kredit 3

4 Hálózati és WEB-technológiák szakirány Szakirányfelelős: Dr. Kovács Tamás főiskolai tanár, Informatika Tanszék. A hallgató megismeri a számítógépes hálózatok fizikai megvalósításához szükséges építőelemeket, szerelési technológiájukat, a gyakorlati kivitelezés problémáit; a hálózat üzemeltetéséhez szükséges szoftver(ek) installálásának technikáját és a cél eléréséhez szükséges beállítási módokat, a hálózati működés biztonsági követelményeit és azok megvalósítását; a WEB és a belső hálózatok feladatainak megoldási módszereit; a hálózati kommunikáció alkalmazását a vállalati információs rendszerekben. Ipari informatika és mikrovezérlők szakirány Szakirányfelelős: Dr. Pintér István főiskolai tanár, Informatika Tanszék. A hallgatók szaktudást szereznek a felügyelet nélkül működő ipari informatikai rendszerek tervezésének, kivitelezésének, irányításának, üzemeltetésének, e rendszerek alapelemeire vonatkozó alkalmazástechnikának, az ipari robotok és robotrendszerek fejlesztésének, tervezésének, üzemeltetésének, irányításának terén. A következő technológiákat sajátítják el: autonóm rendszerek hardver és információ technológiája, informatikai infrastruktúra, elosztott intelligenciájú rendszerek. A szakirányválasztás Szakirányra a tavaszi félév végén (a mintatanterv szerinti 4. félév végén) lehet jelentkezni előzetesen. Szakirány csak őszi félévben indul. A tényleges szakirányválasztás előfeltétele legalább 100 kredit teljesítése. Csak az a szakirány indul, amelyre legalább 15 olyan jelentkező van, aki teljesítette a szakirányválasztás előfeltételét. A szakirányválasztás egyben egy adott tantárgycsoport melletti elkötelezettséget jelent. A szakirányt választó hallgatónak 8 tárgyat kell kiválasztania a mintatantervben megadott 10 közül. A szakirány 40 kreditnyi kötelezően választható tantárgyat tartalmaz. A szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlatot kötelező elvégezni. Előfeltétele legalább 165 kredit teljesítése, időtartama 6 hét, amelyet vállalatnál, üzemnél, intézménynél stb. kell eltölteni. A szakmai gyakorlatra az oktatásfelelősnél kell jelentkezni. A szakmai gyakorlat során egy feladatot kell megoldani, amelyet a következő félév elején (az 1. tanulmányi (regisztrációs) héten) be kell nyújtani az oktatásfelelősnek. Levelező munkarendű hallgatóknak nem kell teljesíteniük szakmai gyakorlatot. 4

5 A szakdolgozati feladatkiírás kiadásának és a tantárgy felvételének feltételei A szakdolgozati feladatkiírást a hallgató akkor kaphatja meg, ha szakirányt választott. A Szakdolgozat tantárgy felvételének előfeltétele legalább 180 kredit teljesítése. Záróvizsga A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a képesítési követelményeknek megfelelően összeállított, a vizsgaidőszak előtt kiadott tételek számonkéréséből áll. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a végbizonyítvány (abszolutórium) 1 megszerzése, a szakdolgozat benyújtása és elfogadása, jelentkezés a záróvizsgára. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések Figyelem! A mintatanterveket bemutató táblázatok tájékoztató jellegűek. Az érvényes tanterv az ETR-ben olvasható. A tanóraszámok Nappali tagozaton a heti tanóraszámot adtuk meg. A levelező tagozaton a félévi konzultációs tanórák száma a tantárgy nappali tagozatos heti tanóraszámának négyszerese. A nappali és a levelező tagozat tantárgyleírásai megegyeznek. A mintatantervben a szabadon választható tantárgyak nem kerültek megadásra. A követelmény és a tantárgyak választhatósága Követelmény Választhatóság (besorolás) a: aláírás K: kötelező f: folyamatos (gyakorlati jegy) KV: kötelezően választható v: vizsga (kollokvium) - 1 Az Ftv a szerint végbizonyítványt a főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket, az előírt szakmai gyakorlatot és a képzési és kimeneti követelményekben előírt krediteket teljesítette. Az alapképzésben a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat elkészítése (a szakdolgozathoz rendelt kreditek) nem képezik a végbizonyítvány megszerzésének feltételét. 5

6 Ssz. Kredit Értékelés Előadás Gyakorlat Labor Választhatóság Félév (nappali) Félév (levelező) A mérnök informatikus alapszak mintatanterve (2011 szeptemberében kezdők részére) MEGNEVEZÉS Szakirány 1. előfeltétel 2. előfeltétel 1. A számítástudomány matematikai alapjai I. 6 f K 1 1 mind Analízis I. 5 f K 1 1 mind Fizika 5 v K 1 1 mind Közgazdaságtan 4 v K 1 1 mind Digitális technika I. 6 v K 1 1 mind Programozás I. 4 f K 1 1 mind Angol I. 0 f KV 1 - mind Német I. 0 f KV 1 - mind Testnevelés I. 0 a K 1 - mind Analízis II. 5 f K 2 2 mind Analízis I Problémaosztályok, algoritmusok 4 v K 2 2 mind Villamosságtan 5 v K 2 2 mind Digitális technika II. 5 f K 2 2 mind Digitális technika I Számítógép-architektúrák 5 v K 2 2 mind Digitális technika I Programozás II. 5 f K 2 2 mind Programozás I Angol II. 0 f KV 2 - mind Angol I Német II. 0 f KV 2 - mind Német I Testnevelés II. 0 a K 2 - mind Valószínűségszámítás és statisztika B 5 f K 3 3 mind Analízis II Elektronika alapjai I. 5 v K 3 3 mind Villamosságtan Fizika 21. Hálózatok I. 5 v K 3 3 mind Operációs rendszerek 5 v K 3 3 mind Számítógép-architektúrák Programozási paradigmák és technikák 5 f K 3 3 mind Programozás I. 24. Adatbázisok I. 5 v K 3 3 mind Angol III. 0 f KV 3 - mind Angol II Német III. 0 f KV 3 - mind Német II A számítástudomány matematikai alapjai II. 5 v K 4 4 mind A számítástudomány matematikai alapjai I. 28. Humán ismeretek 4 v K 4 4 mind Vállalkozás-gazdaságtan I. 4 v K 4 4 mind Perifériák, multimédia eszközök 3 v K 4 4 mind Számítógép-architektúrák Szoftvertechnológia 5 v K 4 4 mind 32. Vizuális programozás 5 f K 4 4 mind Programozási paradigmák és technikák Programozási paradigmák és technikák Problémaoszt., algoritmusok 33. Adatbázisok II. 5 f K 4 4 mind Adatbázisok I. Programozás I. 34. Az informatikai biztonság alapjai 3 v K 5 5 mind Adatbázisok II. Analízis I. - - A számítástudomány mat. alapjai II. 35. Irányítástechnika 4 v K 5 5 mind Elektronika alapjai I Vállalati információs rendszerek I. 5 f K 5 5 mind Adatbázisok I WEB-programozás I. 5 f K 5 5 mind Programozás I A távközlés fizikája 5 v KV Mesterséges intelligencia alapjai 5 v KV Érzékelők fizikája 5 v KV Robottechnika I. 5 v KV 5 5 Fizika Villamosságtan - Analízis I. - 6

7 Ssz. Kredit Értékelés Előadás Gyakorlat Labor Választhatóság Félév (nappali) Félév (levelező) MEGNEVEZÉS Szakirány 1. előfeltétel 2. előfeltétel 42. Jogi és államigazgatási alapismeretek 4 v K 6 6 mind Elektronika alapjai II. 5 v KV Hálózatok II. 5 v KV 6 6 Elektronika alapjai I. - Hálózatok I Java alkalmazások 5 f KV 6 6 Programozási paradigák és technikák Optimalizálási eljárások 5 v KV 6 6 Analízis I WEB-programozás II. 5 f KV Windows hálózati adminisztráció 5 f KV Digitális jelfeldolgozás 5 v KV Elektronika alapjai II. 5 v KV Intelligens rendszerek 5 v KV Ipari információs rendszerek 5 f KV Ipari képfeldolgozás 5 v KV Mikrovezérlők, mikroelektronikai elemek 5 v KV 6 6 WEB-programozás I. - Hálózatok I. - Analízis II. - Elektronika alapjai I. - A számítástudomány matematikai alapjai II. Analízis II. Elektronika alapjai I. - Analízis II. - Digitális technika II Menedzsment 4 v K 7 7 mind Linux hálózati adminisztráció 5 f KV Vállalati információs rendszerek II. 5 f KV Mikrovezérlős rendszerfejlesztés 5 v KV Robottechnika II. 5 v KV 7 7 Hálózatok I. - Vállalati információs rendszerek I. - Digitális technika II. Programozás II. Robottechnika I Szakdolgozat 15 a K 7 7 mind szakirány, min. 180 kredit Szakmai gyakorlat 0 a K 7 - mind 165 kredit - 7

8 Tantárgyleírások A tantárgyleírásokat a Ftv ának (5) bekezdése, illetve a MAB tájékoztatója alapján állítottuk össze. A tantárgyak ABC sorrendben szerepelnek, illetve a táblázatok jobb felső sarkánál feltüntetett számok a mintatantervi táblázat sorszámainak felelnek meg. 8

9 1 Tantárgy neve: ALAPTÁBLÁZAT Alapszak: műszaki menedzser Szakirány: Oktatás nyelve: magyar Választhatóság: Ismeretkör: Értékelés: Heti tanóraszám (ea + gy + lb): Kreditpont: Ajánlott félév (nappali/levelező):./. félév Meghírderési gyakoriság: tanév Előtanulmányi kötelezettségek: - Felelős tanszék: Tanszék Tantárgyfelelős: A tantárgy előadója (gyakorlatvezetője): A tantárgy célja: Tantárgyprogram: Az elsajátítandó készségek és jártasságok: A félévközi tanulmányi követelmények: Az értékelés módszere: A tanulmányi segédanyagok, laborháttér: Az ajánlott irodalom: