MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010"

Átírás

1 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc dékán

2 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSİFOKÚ SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT Szakvezetı: Dr. Skrop Adrienn egyetemi adjunktus Végzettségi szint: felsıfokú szakképzés Szakképzettség: A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés Nincs Elágazások Megnevezés: Mőszaki informatikai mérnökasszisztens Azonosítószám: A képzés célja: Az iparban hasznos tevékenységet folytató, olyan korszerő ismeretekkel rendelkezı mőszaki szakemberek képzése, akik elektronikai, elektrotechnikai, automatizálási, informatikai ismereteik birtokában nagy segítséget tudnak nyújtani a vállalatoknál dolgozó mérnökök, döntéshozók számára. A képzés szerkezete, tartalma: A képzési idı: A modelltanterv szerint 4 aktív félév. A megszerzendı kreditek száma: 120 Nyelvi képzés: Célja, hogy a hallgató középfokú nyelvi kompetenciák birtokában informatikai szaknyelvi ismereteit angol nyelven felhasználhassa a szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációban. Szőrési feltétel: Az egyetemi TVSZ szerint. A képzés formája: nappali tagozatos képzés Tanulmányi és vizsgakövetelmények: A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A modell óratervben elıírt kötelezı tárgyak teljesítése A 120 kredit megszerzése Elıírt szakmai gyakorlat teljesítése Szakdolgozat beadása 1

3 A szakmai záróvizsga tartalma, eredményének kiszámítása A szakmai záróvizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21. ) SZMM rendelet szerint az Egyetem képviselıjének jelenlétében az EFI szervezi. Vizsgarészeit, azok tartalmát, eredményének kiszámítási módját a mőszaki informatikai mérnökasszisztens SZVK-ja részletesen tartalmazza, ezt kötelezı érvénnyel betartjuk, ezért arra itt nem térünk ki (ld. melléklet). A képzésre vonatkozó átlagszámítás A tanulmányi átlag a hallgatói rendszerben teljesített tárgyak eredményének kredit ponttal súlyozott számtani átlaga. A tanulmányi átlageredmény: kitőnı, ha az átlag 5,00 jeles, ha az átlag 4,50-4,90 jó, ha az átlag 3,50-4,50 közepes, ha az átlag 2,50-3,50 elégséges, ha az átlag nem éri el a 2,5-et A gyakorlati képzési program követelményei A teljesítendı gyakorlati képzés óraszáma : 360 óra A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanuló gazdálkodó szervezetnél gyakorolja megszerzett tudásának alkalmazását, egyéni és társas kompetenciáit fejlessze. Tanulja meg a teambe való beilleszkedést, a team munka jellemzıit. Vegyen részt a gazdálkodó szervezet termelı, szolgáltató, fejlesztı munkájában. Minden tanuló egyéni feladatot is kap, melyet feladatlapon rögzít belsı és külsı konzulense. A szakmai gyakorlatról 3 5 oldalas beszámolót készít. Gyakorlati képzıhelyek A gyakorlati képzıhelyek biztosítását a helyi kereskedelmi és iparkamara bevonásával és az egyetemmel együttmőködı gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg. Az alábbiakban képzési helyenként mutatjuk be a gyakorlati képzés biztosításának módját. 2

4 A tanterv és jellegzetességei: A következı modell óraterv tartalmazza a heti óraszámokat, az elméleti, a gyakorlat igényes elméleti és gyakorlati órák megosztásában, a megszerezhetı kreditszámokat, az egyes tantárgyak esetén a tanuló elırehaladásának értékelési módját. Tananyag elem neve Óraszám (e+gye+l) Követel mény (a,k,gy*) I félév Informatikai alapismeretek gy 3 Irodai szoftvercsomag gy 6 Kredit BSc. tárgy Kredit Munka és kötnyezetvédelem k 2 0 Jogi és ügyviteli ismeretek k 2 Informatikai és távközlési jog 2 Viselkedéskultúra és kommunikáció k 2 Etika 2 Mőszaki matematika k 2 Matematikai analízis 2 Mőszaki matematika gyakorlat gy 3 Matematikai analízis 2 Operációs rendszerek I k 2 gyakorlat Programozási ismeretek I gy 4 Mőszaki fizika k 4 Fizika 4 Összesen II félév Gazdálkodási és vállakozási ismeretek k 4 Vállalati gazdaságtan 4 Elektronika k 3 Elektronika I 2 Adatbázisok (adatmodellezés) gy 4 Programozási ismeretek ii gy 4 Eu ismeretek k 2 EU intézményrendszere és mőködése Perifériák k 2 Számítógépes perifériák 2 Mérnöki tervezı rendszerek i k 2 Operációs rendszerek ii gy 3 Számítógép-hálózatok i gy 4 Vállalati információs rendszerek k 4 Összesen III félév Projektmenedzsment k 2 Bürotika gy 3 Számítógép-hálózatok II gy 4 Méréstechnika gy 2 Mérnöki tervezı rendszerek II gy 3 Multimédia és grafika gy 4 Kiadványszerkesztés gy 2 Összefüggı szakmai gyakorlat* 360 gy 10 Összesen IV félév Számítógép architektúrák k 3 Informatikai rendszerek tervezése k 2 Informatikai rendszerek üzemeltetése gy 2 Web-alapú rendszerek fejlesztése gy 4 Web-alapú rendszerek fejlesztése 4 Digitális technika k 3 Robottechnika k 4 Robottechnika 4 Szakdolgozat a 10 Összesen Mindösszesen összefüggı szakmai gyakorlat teljesítése június-július-augusztus hónapokban 2 3

5 Kreditbeszámítási táblázat A Pannon Egyetem mérnök informatikus BSc. alapszak nappali tagozatán az FSZ képzésben teljesített tárgyak közül az alábbi tárgyakat fogadjuk el. A levelezı tagozaton az elfogadott tárgyak azonosak, a kódok értelemszerően különböznek. MIMA TÁRGY KREDIT BSC TÁRGY KREDIT Jogi és ügyviteli ismeretek 2 Informatikai és távközlési jog 2 Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek 4 Vállalati gazdaságtan 4 Viselkedés kultúra és kommunikáció 2 Etika 2 Eu ismeretek 2 Az eu intézmény-rendszere és mőködése 2 Web-alapú rendszerek fejlesztése 4 Web-alapú rendszerek fejlesztése 4 Mőszaki matematika 5 Matematikai analízis i. 2 Matematikai analízis i. Gyakorlat 2 Mőszaki fizika 4 Fizika 4 Elektronika 3 Elektronika i. 2 Perifériák 2 Számítógépes perifériák 2 Robottechnika 4 Robottechnika

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2 TARTALOM Pannon

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2007. december 20-ai ülésén Érvényes: A 2007/08-es tanévtől kezdve felmenő szerben, valamint A tanulmányaikat a korábban

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT)

ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola. ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT) ELTE IK Petrik Lajos Szakközépiskola ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA (felsőfokú szakképzés) (NAPPALI - TAGOZAT) 2008/2009 I. A szakképesítés megnevezése Általános rendszergazda Szakmacsoport: Informatika OKJ azonosító

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve

M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve M ér nök infor matik us felsőoktatási szakképzés tanter ve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2015. április 28-ai ülésén Érvényes: A tanulmányaikat a 2015/2016-os tanévtől kezdődően azonnali hatállyal. Dr.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai

7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai 7. számú melléklet: Felsőfokú szakképzés szakmai programjai CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ... 1 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER... 49 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS... 89 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ...

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben