Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés"

Átírás

1 Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/ Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: :43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: :42:52 A végzettség megnevezése: "kommunikátor" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Akkr. isk. rendsz. felsőfokú szakképzés Összesen: 120 kredit. Félévek száma: 4. Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Leírás: Általános információk A szakképesítés megnevezése: Kommunikátor Elágazás:Intézményi kommunikátor A szakképesítés azonosítója:kommunikátor Intézményi kommunikátor A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető foglalkozások FEOR száma és megnevezése: FEOR 3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet A szakképesítésért felelős minisztérium: Oktatási és Kulturális Minisztérium A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: Érettségi vizsga A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse A kommunikátor egyik első számú munkatársa a legfelsőbb szintű vezetőnek Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az

2 egyes döntések különböző szintű fogadtatásához,mind a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért A kommunikátor az a személy, aki egy személyben átfogó koncepció jegyében gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól Az idegen nyelvű PR asszisztens cégek, vállalatok, stb. alkalmazottjaként a külső idegen nyelvű kommunikációs kapcsolatokért felelős Gondozza az adott szervezet idegen nyelvű megjelenését, beleértve annak idegen nyelvű leírását, bemutatását A szakmai követelménymodulok felsorolása: Az azonosító számú, Intézményi kommunikátor megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Szóvivői, vezetői feladatok ellátása Médiaanyagok előkészítése Módszer: Szakfelelős: dr. Szijártó Zsolt Értékelés: A törzsképzés és szakmunka elvégzése után (120 megszerzett kredit) a hallgatók szakmai vizsgát tesznek, mely a három modul záróvizsgája is egyben. Azon hallgatók, akik csak adott modult kívánják elvégezni, modulzáró vizsgát tehetnek. A záróvizsga tartalma, eredmények kiszámítási módja, a képzési időszakra vonatkozó átlagszámítás A hallgatók tanulmányi átlagának számítási módjáról a PTE Szervezeti- és Működési Szabályzatának 6. sz. mellékletében található Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14. fejezete rendelkezik. Ennek értelmében a kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A súlyozott átlag megadható a hallgató adott félévében megszerzett, valamint az összes kreditpontjára (halmozott átlag). A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget a teljesített tantárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.

3 Az intézményi kommunikátor hallgatók záróvizsgája a 20/2008 (VII. 29) OKM rendelet előírásainak megfelelően zajlik. A vizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megléte, amelyet a d) pontban meghatározott modulok teljesítése, valamint a szakmunka megléte után a Tanulmányi Osztály állít ki. A szakmai vizsga (továbbiakban záróvizsga) további feltétele a vizsga előtt 30 nappal benyújtott és elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga 3 vizsgarészből áll, melyek a következők: 1. vizsgarész 45 perc időtartamú szóbeli vizsga, melynek témaköre: Társadalomelmélet és kommunikáció A hallgatók előre meghatározott tételek alapján adnak számot tudásukról. 2. vizsgarész Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a záródolgozat témájának bemutatása. Röviden vázolnia és indokolnia kell a záródolgozat elkészítése során alkalmazott szempontokat és eljárásokat. Záródolgozatot az alábbi három téma egyikéből lehet készíteni: 1. Egy adott (valós vagy elképzelt) vállalat/intézmény bemutatása (lehetséges szempontok, a vállalat/intézmény külső kommunikációja, a vállalat/intézmény belső kommunikációja, a vállalat/intézmény belső felépítése stb.) 2. Egy adott vállalatnak vagy a vállalat egy termékének reklámozása (a reklámkampány megtervezése költségvetéssel együtt) 3. Arculattervezés egy adott (valós vagy elképzelt) vállalat/intézmény számára (logo, névjegy, cégjelzéses levélpapír, ismertető kiadvány, ajándéktárgyak stb. tervezése és kivitelezése) A vizsgarész 60 perces, szóbeli felelet. 3. vizsgarész 60 perces írásbeli vizsga, melynek témája médiaterv készítése konkrét eseménnyel kapcsolatosan. A záróvizsga eredménye a három vizsgarész eredményének összessége, a következő súlyozásnak megfelelően: 1. vizsgarész aránya: 30 % 2. vizsgarész aránya: 40 % 3. vizsgarész aránya: 30 % A záróvizsga egyes részei alól felmentés adható, amennyiben a hallgató rendelkezik az adott vizsgarészhez kapcsolódó modulzáró vizsgával. Az 1. vizsgarész alól felmenthető az a hallgató, aki kommunikáció- és médiatudomány szakos diplomával rendelkezik. Képzési program gazdatanszéke: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék A képzési programért felelős tanszékek: Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék

4 A képzés felépítése: Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési program teljesítve legyen. Ugrás a modulokhoz A képzés ösvényei: Ösvény megnevezése: Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Az ösvényben teljesítendő kredit: 120 kr. Az ösvényben minden mérföldkő teljesítése kötelező! Az ösvény mérföldkövei: MK-1 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 63 kredit Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): INTK01 (8kr), INTK02 (8kr), INTK03 (2kr), INTK04 (3kr),INTK05 (3kr), INTK06 (3kr), INTK07 (2kr), INTK08 (8kr), INTK09 (8kr),INTK10 (4kr), INTK11 (3kr), INTK12 (4kr), INTK13 (2kr), INTK14 (3kr),INTK15 (2kr) MK-2 Szóvivői, vezetői feladatok ellátása A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 20 kredit Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): INTK16 (2kr), INTK17 (3kr), INTK18 (4kr), INTK19 (2kr),INTK20 (2kr), INTK21 (2kr), INTK22 (2kr), INTK23 (3kr) MK-3 Médiaanyagok előkészítése A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 15 kredit Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): INTK24 (2kr), INTK25 (8kr), INTK26 (3kr), INTK27 (2kr) MK-4 Szakmunka A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 22 kredit Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): INTK28 (20kr), INTK29 (2kr) A képzés moduljai: Ugrás az ösvényekhez INTK, Intézményi kommunikátor modul

5 Ugrás az ösvényekhez Képzési programhoz kapcsolt tárgyak modulonként: [Vissza] INTK Intézményi kommunikátor modul INTK01 Szociológiai ismeretek A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0101 (4kr), INTK0102 (4kr) INTK0101 Szociológiai ismeretek 1. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK0102 Szociológiai ismeretek 2. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK02 Médiaismeret

6 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0201 (4kr), INTK0202 (4kr) INTK0201 Médiaismeret 1. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK0202 Médiaismeret 2. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK03 Beszédtechnika Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0301 (2kr) INTK0301 Beszédtechnika

7 Várható kurzustípus: Gyakorlat A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK04 Kommunikációelmélet: személyközi kommunikáció A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0401 (3kr) INTK0401 Kommunikációelmélet: személyközi kommunikáció A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK05 Kommunikációs tréning: beszédtechnika, tárgyalástechnika A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0501 (3kr) INTK0501 Kommunikációs tréning: beszédtechnika, tárgyalástechnika A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.

8 A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK06 Etikett és protokoll A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0601 (3kr) INTK0601 Etikett és protokoll A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK07 Kommunikációs eszközök, technikák megismerése Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0701 (2kr) INTK0701 Kommunikációs eszközök, technikák megismerése

9 A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK08 PR ismeretek A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0801 (4kr), INTK0802 (4kr) INTK0801 PR ismeretek 1. INTK0802 PR ismeretek 2. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. INTK09 Arculattervezés

10 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK0901 (4kr), INTK0902 (4kr) INTK0901 Arculattervezés 1. INTK0902 Arculattervezés 2. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. INTK10 Marketing ismeretek A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1001 (4kr) INTK1001 Marketing ismeretek

11 INTK11 Stilisztika és sajtónyelv A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1101 (3kr) INTK1101 Stilisztika és sajtónyelv A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. INTK12 Reklámelmélet és gyakorlat A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1201 (4kr) INTK1201 Reklámelmélet és gyakorlat

12 INTK13 Gazdasági és ügyviteli ismeretek Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1301 (2kr) INTK1301 Gazdasági és ügyviteli ismeretek A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK14 Számítástechnika A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1401 (3kr) INTK1401 Számítástechnika A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése.

13 A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK15 Idegen nyelv Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1501 (2kr) INTK1501 Idegen nyelv A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK16 Ügyvitelszervezés A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1601 (2kr) INTK1601 Ügyvitelszervezés A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.

14 INTK17 Szervezeti kommunikáció A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1701 (3kr) INTK1701 Szervezeti kommunikáció A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK18 Sajtószóvivői ismeretek A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: A tantárgyban gyűjtendő összesen: 4kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1801 (2kr), INTK1802 (2kr) INTK1801 Sajtószóvivői ismeretek 1. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.

15 INTK1802 Sajtószóvivői ismeretek 2. INTK19 Sajtójog és sajtóetika A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK1901 (2kr) INTK1901 Sajtójog és sajtóetika A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK20 Vezetési ismeretek A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2001 (2kr) INTK2001 Vezetési ismeretek

16 INTK21 Kommunikációs tréning: konfliktuskezelés, stresszoldás A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2101 (2kr) INTK2101 Kommunikációs tréning: konfliktuskezelés, stresszoldás INTK22 Kommunikációs eszközök használata: prezentációs tréning A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2201 (2kr) INTK2201 Kommunikációs eszközök használata: prezentációs tréning

17 Várható kurzustípus: Gyakorlat A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. INTK23 Számítástechnika A tantárgy mérföldköve: MK-2. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2301 (3kr) INTK2301 Számítástechnika A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK24 Jogi ismeretek A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2401 (2kr) INTK2401 Jogi ismeretek

18 A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1. INTK25 Kommunikációs gyakorlat: médiaanyagok készítése A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2501 (4kr), INTK2502 (4kr) INTK2501 Kommunikációs gyakorlat: médiaanyagok készítése 1. INTK2502 Kommunikációs gyakorlat: médiaanyagok készítése 2. A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. INTK26 Pénzügyi és számviteli ismeretek A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:

19 A tantárgyban gyűjtendő összesen: 3kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2601 (3kr) INTK2601 Pénzügyi és számviteli ismeretek A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 3kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 3 kredit összegyűjtése. INTK27 Idegen nyelv A tantárgy mérföldköve: MK-3. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2701 (2kr) INTK2701 Idegen nyelv A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2. INTK28 Szakmai gyakorlat A tantárgy mérföldköve: MK-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Leírás:

20 ). Gyakorlati képzés értékelése: a felsőfokú szakképzés keretei között zajló 360 órás gyakorlat a felsőoktatási intézményen kívül, külső képzőhelyen történik. Az ottani tevékenység minőségének biztosítása az érintettek közös érdeke, ezért a hallgatók gyakorlati tevékenységét, a gyakorlóhely által nyújtott lehetőségeket és támogatást, a felek együttműködéssel való elégedettségét az alábbi mérésekkel törekszünk megismerni: A hallgató munkatervének értékelése, elfogadása a gyakorlati képzés kezdetén ez a mozzanat biztosítja, hogy a gyakorlati képzőhelyen a hallgató olyan tevékenységet végezhet, mely egyaránt megfelel a képzést végző tanszék és a képzőhely elvárásainak, és a hallgató számára a leginkább hasznos lehet. Az elfogadott munkaterv jelenti a hallgató gyakorlati tevékenységének kiindulópontját, keretét. - Értékelést végzi: képzésért felelős egyetemi oktató és a gyakorlati képző hely felelős oktatója A hallgatói tudás és teljesítmény értékelése (szakmai gyakorlaton nyújtott feladatvégzés és teljesítmény, beleértve az egyéni és a társas kompetenciák fejlődésének értékelését is) - Értékelést végzi: vállalkozás, gazdálkodóegység szakmai gyakorlatának felelős szakembere A képzés értékelése a hallgató tudását (szakmai és a szakma gyakorlásával összefüggő tudás, továbbá személyes és társas kompetenciák), és a (a képzésért felelős felsőoktatási intézmény által összeállított, a gyakorlati munkavégzés alapjául szolgáló) képzési programot figyelembe véve. - Értékelést végzi: vállalkozás, gazdálkodóegység szakmai gyakorlatának felelős szakembere Hallgató által elvégzett értékelések: a hallgató saját fejlődése mellett értékeli a gyakorlat hasznosságát, saját munkáját, önmaga fejlődését és véleményeket a szakmai gyakorlatról - Munkanapló - a gyakorlat tematikus leírása - önértékelő kérdőív Az együttműködések értékelése. Célja, hogy folyamatosan, de legkésőbb a tanulmányok és a szakmai gyakorlat végén értékeljék az együttműködéseket (hallgató vállalkozás, vállalkozás oktatási intézmény), azok tartalmát, az esetleges módosítandó elemeket, vagy rossz gyakorlatot. - Értékelést végzi: együttműködő felek (külön-külön) Gyakorlóhelyek minősítése a gyakorlati képzésben részt vett hallgatók körében végzett kérdőíves lekérdezés alapján (képzés hasznossága, gyakorlati ismeretek átadásának értékelése, együttműködési készség értékelése stb.) - Értékelést végzi: hallgató A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2801 (20kr) INTK2801 Szakmai gyakorlat A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 20kr A tárgyelem teljesítésének feltétele: 20 kredit összegyűjtése. Várható kurzustípus: Gyakorlat Várható óraszám: szemeszterenként 360 óra

21 A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 4. INTK29 Szakdolgozati szeminárium A tantárgy mérföldköve: MK-4. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik: Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): INTK2901 (2kr) INTK2901 Szakdolgozati szeminárium Várható kurzustípus: Gyakorlat

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

GAZDA VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK GAZDA 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 621 02 0100 31 01 Megnevezés: Aranykalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 01 Megnevezés: Ezüstkalászos gazda Azonosítószám: 33 621 02 0100 21 02

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs, 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben