Pénzügy tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügy tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Túróczi Imre Pénzügy tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 Pénzügy tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a két tankönyvhöz készült: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest és Vígvári András: Pénzügy(rendszer)tan, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest Tananyagíró: Dr. Túróczi Imre Távoktatási szerkesztő: Forgácsné Mészáros Ildikó Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, szeptember Minden jog fenntartva. A kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 A pénz kialakulása, történelmi fejlődése, funkciói... 9 A pénz időértéke A megtakarítások fogalma, csoportosítása, pénzügyi közvetítő intézmények A mai magyar bankrendszer Államháztartás, állami feladatok, funkciók, az államháztartás finanszírozása A pénzügyi politika, monetáris és fiskális gazdaságpolitika Pénzügyi ellenőrzési rendszer Értékpapírok A tőzsde fogalma, működése, szereplői, a tőzsdei megbízás tartalma, OTC piac Határidős tőzsdei ügyletek Beküldendő feladat A nemzetközi pénzügyi rendszer...50 A nemzetközi pénzügyi intézmények Az Európai Unió pénzügyi rendszere Melléklet

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: Így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a Főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Aki értelmesen néz a világra, arra értelmesen néz vissza a világ. (Hegel) Kedves Hallgatónk! Örülünk, hogy az első tanulmányi félévén túljutva, elérkezett a közgazdászképzés egyik fontos területéhez, a Pénzügy tantárgyhoz. Reméljük, hasznosnak találja információkhoz jut a tárgy tanulása során. Az előkészítő munka során igyekeztünk könnyen feldolgozhatóvá és reményeink szerint élvezhetővé tenni a tananyagot. A Tantárgyi kalauz segítséget nyújt Önnek abban, hogy az egyedül vagy kisebb csoportban végzett önálló munka gördülékenyen haladjon, és ne érezze tehernek a tanulást. Abban az esetben, ha néha elfáradna, esetleg egyedül érezné magát javasoljuk, hogy gondoljon a bölcs mondásra, amely szerint A tudomány fájának gyökere lehet keserű, de a gyümölcse édes. (Népi bölcsesség) Meggyőződésünk, hogy jó érzés felismerni a mindennapokban a törvényszerűségeket, tudni, hogy mi áll a jelenségek hátterében, és mi a társadalom, a gazdaság várható reakciója. A pénzvilág mozgási mechanizmusát, törvényszerűségeit megismerve sok anyagi hátránytól, csalódástól óvhatja meg magát. Hogyan használja a Tantárgyi kalauzt? A Tantárgyi kalauz célja, hogy megkönnyítse elsajátítani Önnek a tárgyat, és elősegítse a követelmények teljesítését. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk, és minden leckéhez megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. Ehhez meghatároztuk a lecke feladatait, hogy irányítsuk a figyelmét, érdekesebbé tegyük a feldolgozást. Az önellenőrzést szolgáló feladatok megoldását minden egyes lecke végén szerepeltetjük. A tantárgyról általában A tantárgyat minden szakunkon kötelező szakalapozó tárgyként tanulják a 2. félévben. A tantárgy 3 kredites, tehát összesen 90 tanulási óra szükséges a feldolgozásához. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. mekkora időráfordítást igényel Öntől. 5

6 A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen leírni a pénz kialakulásának, történelmi fejlődésének törvényszerűségeit és folyamatát; értékelni a megtakarítások hasznosítását; felsorolni a pénzügyi rendszer elemeit; felismerni a pénz- és tőkepiac jellemző tendenciáit; értékelni a pénz- és tőkepiac tevékenységét; bemutatni a mai magyar bankrendszert; felsorolni a jegybank és kereskedelmi bankok funkcióit, röviden bemutatni a tevékenységük tartalmát; összefoglalni a magyar államháztartási rendszert, és ezzel összefüggésben az adók, vámok szerepét; bemutatni a pénzügyi ellenőrzési rendszert; megfogalmazni az értékpapír definícióját; csoportosítani az értékpapírokat; jellemezni a fontosabb értékpapírokat, elvégezni az alapvető pénzügyi számításokat; leírni a tőzsde fogalmi jellemzőit; bemutatni a tőzsdei működés folyamatát, szereplőit; bemutatni a tőzsdén forgalmazott értékpapírokat; átlátni a tőzsdei ügyleteket a megbízástól a teljes elszámolásig; felsorolni a nemzetközi pénzügyi szervezeteket, és összefüggéseiben ismertetni azok működését részletesen ismertetni az Európai Unió pénzügyi rendszerét. A tantárgy lezárása A félév végi aláírás, azaz a vizsgára bocsátás feltétele a beküldendő feladat időre történő beküldése a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. A tantárgy írásbeli vizsgával zárul. Az írásbeli vizsgán az Ön feladata egy pénzügyi szituáció elemzése lesz. A vizsga időtartama: másfél óra. A tanulás eszközei és használatuk Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Invent Kiadó, Budapest (A továbbiakban Pénzügyi navigátor.) Vígvári András: Pénzügy(rendszer)tan, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest (A továbbiakban Pénzügy(rendszer)tan.) Tantárgyi kalauz Jegyzetfüzet 6

7 Ajánlott irodalom Dr. Madár Péter: Pénzügyek alapjai, UNIO Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, Lőrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, Aula Kiadó Budapest, Kijelölt fejezetek: 1., 2., 7., 8.2., 9., 11., 12. Bárány Borbála: Valuta és devizagazdálkodás, devizaügyletek, UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest oldal, oldal Báger Gusztáv: A nemzetközi pénzügyi intézmények befolyása a gazdaságpolitikára, Társadalom és Gazdaság szám. 1., oldal Rácz Margit: Az euró első négy éve tények és feltételezések, Közgazdasági Szemle június, oldal Kertész Márta: Tőzsdeismeretek, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest, Dr. Mrena István: Pénzügyi piacok Útmutató, Szolnoki Főiskola, Szolnok, Hogyan tanuljon? Mindenekelőtt rendszeresen és alaposan. Ehhez a Tantárgyi kalauzban sok segítséget nyújtunk. A bevezető rész végén talál egy táblázatot, ennek alapján készítsen magának egy tanulási ütemtervet! Fontos, hogy az Ön által választott tempó szerint, a tervezett vizsgaidőpontra minden leckét befejezzen, és a beküldendő feladatot időben továbbítsa tutorának. Ha lehet, egyenletesen ossza el az anyagot, ha valamelyik napra, hétre torlódnak a feladatai (akár magánéleti, akár más tantárgyak kötelezettségei miatt) inkább a korábbi időszakban vállaljon többet, mert az a tapasztalat, hogy a vizsgához közeledve vészesen fogy az idő, és ilyenkor az oktatók is leterheltebbek. A leckékben nagyon sok önellenőrző feladat van. Ezeket nem ellenőrzi Önön kívül senki, de nem is az a céljuk, hanem az, hogy a feladatok elvégzése által a mélyére hatoljon a kijelölt tananyagnak. Ne csapja be magát! Ha egy önellenőrző feladatot nem tud megoldani, akkor érdemes azzal az anyagrésszel tovább foglalkozni, nehogy a vizsgáztató hívja fel a hiányosságaira a figyelmet! Ha úgy érzi, hogy semmiképpen nem tud megoldani egy feladatot, keresse meg tanulótársait, bizonyára tudnak segíteni. Ha ez sem megy, írjon vagy telefonáljon a Főiskola megadott címére, számára, és mi segítünk Önnek. A beküldendő feladatot mindenképpen oldja meg! Ezzel egyrészt tovább gyakorol, másrészt még a vizsga előtt egy szakértő tutorunk értékeli, és időben segíthet helyre tenni bizonyos félreértéseket, feltárni olyan hiányosságokat, melyek a vizsgát veszélyeztetik, és tanácsokat ad, hogy miként javíthatja teljesítményét. A tantárgy tanulás-támogatása, azaz milyen segítséget vehet igénybe a tantárgy tanulmányozásakor? A tantárgyat alapvetően önállóan kell elsajátítania, hagyományos előadás vagy gyakorlat nem tartozik hozzá. A tantárgy feldolgozása során lehetősége lesz egy alkalommal személyesen konzultálni szakértő tutorával, ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot képzésszervező-tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. A félév folyamán egy beküldendő feladatot kell készítenie és azt a tantárgy felvételekor megadott határidőre el kell juttatnia a tutorához. A beküldendő feladat két részből áll. 7

8 Talál benne esszé jellegű, kifejtendő feladatokat és számítási példákat egyaránt. Az összefüggő feladatsor feladatainak elkészítésével módjában áll a tanultakat átismételni és rendszerezni. A beküldendő dolgozat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1.5 sortávolság és sorkizárás alkalmazásával. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el, és ben küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. A dolgozat megérkezése napján (legkésőbb másnap) ben visszajelzést kap arról, hogy az írásművet megkaptuk. Szöveges értékelésre egy héten belül számíthat. Tanulási ütemterv Munkája megkönnyítésére az alábbi tanulási ütemtervet állítottuk össze Önnek: Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. A pénz kialakulása, történelmi fejlődése, funkciói 6 óra Feldolgozó 2. A pénz időértéke 6 óra Feldolgozó 3. A megtakarítások fogalma, csoportosítása, pénzügyi közvetítő intézmények 8 óra Feldolgozó 4. A mai magyar bankrendszer 6 óra Feldolgozó 5. Államháztartás, állami feladatok, funkciók, az államháztartás finanszírozása 6. A pénzügyi politika, monetáris és fiskális gazdaságpolitika 8 óra Feldolgozó 8 óra Feldolgozó 7. Pénzügyi ellenőrzési rendszer 4 óra Feldolgozó 8. Értékpapírok 8 óra Feldolgozó 9. A tőzsde fogalma, működése, szereplői, a tőzsdei megbízás tartalma OTC piac 6 óra Feldolgozó 10. Határidős tőzsdei ügyletek 6 óra Feldolgozó 11. Beküldendő feladat 10 óra Feladatmegoldás 12. A nemzetközi pénzügyi rendszer 6 óra Feldolgozó 13. A nemzetközi pénzügyi intézmények 4 óra Feldolgozó 14. Az Európai Unió pénzügyi rendszere 4 óra Feldolgozó Ha elkészült, nincs más hátra, mint előre! Készítse ki tankönyveit, a Tantárgyi kalauzt, a jegyzetfüzetet, és kezdje meg a tantárgy feldolgozását! Ne feledje az elődök tanácsait: ismerje meg a pénzvilágot, hogy az értelmesen tudjon Önre visszanézni! Bízunk az Ön kitartásában, és Öntől is azt kérjük, hogy bízzon a várható sikerekben! 8

9 1. lecke A pénz kialakulása, történelmi fejlődése, funkciói Tanulási idő: 6 óra Tanulmányaink első leckéjében az alapfogalmakkal ismerkedünk meg. Megnézzük, miért is jött létre a pénz, mi a gazdaságban betöltött feladata, hogyan lett az egyszerű csereeszközből plasztikkártyán megjelenő elektronikus impulzus. Kérjük, tanulmányozza a kijelölt anyagokat és válaszoljon a feltett kérdésekre! Amennyiben munkánk sikeres lesz, a lecke végére Ön képes lesz: leírni a pénz kialakulásának és fejlődésének folyamatát; jellemezni annak funkcióit. Lássunk munkához! Olvassa el figyelmesen a Pénzügyi navigátor oldalain A pénz kialakulásától a modern pénzig című fejezetet! Ezt követően végezze el a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Igazolja mondatban a gazdaságtanhoz kevésbé értő emberek számára, hogy a pénz megjelenését a gazdaság fejlődésének szükségszerűségei indokolták! 2. önellenőrző feladat Jellemezze mondattal a pénz történelmi fejlődésének három szakaszát és indokolja meg, miért volt szükség a folyamatos fejlődésre! 3. önellenőrző feladat Írja le 5-10 mondatban a currency-iskola és a banking-elmélet vitájának főbb érveit! A történelem kit igazolt? Mielőtt a következő önellenőrző feladat megoldásához hozzákezd, ellenőrizze válaszait a lecke végén, a megoldások kulcsgondolatai alapján! 4. önellenőrző feladat Oldja meg a Pénzügyi navigátor oldalán található feladatokat is! Rögzítse a megoldásokat a füzetébe! 9

10 A helyes válaszokat a lecke végén találja. A következő részben a pénz fejlődéséről, a pénztömegről és a pénzaggregátumokról olvashat. Tanulmányozza a Pénzügy(rendszer)tan oldalain A pénz fogalma, pénzrendszerek fejlődése című fejezetet Az infláció és defláció alcímig! Az olvasottak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 5. önellenőrző feladat Hasonlítsa össze mondat terjedelemben az árupénzrendszert, a pénzhelyettesítő eszközök és számlapénz térnyerését követő rendszerekkel! Az összehasonlítás szempontjai: - belső érték és képviseleti érték, - az áruforgalomhoz szükséges pénzmennyiség megteremtésének lehetősége, - a pénzek vásárlóerejének stabilitása. 6. önellenőrző feladat Vázolja egy gazdaságilag képzetlen személy számára röviden (5-10 mondatban) az arany demonetizálódásának folyamatát, a pénzaggregátumokat! 7. önellenőrző feladat Foglalja össze 5 mondatban, mit jelent az összefüggés a pénz és a bizalom között! Kinek kell bizalommal lennie ki iránt? Megoldásait ellenőrizheti vagy javíthatja a lecke végén található megoldókulcs segítségével. A feladatok ellenőrzése után tisztázzunk két gyakran emlegetett pénzügyi fogalmat: az infláció és a defláció fogalmait! Tekintse át a Pénzügy(rendszer)tan oldalain A pénz fogalma, pénzrendszerek fejlődése című fejezetből Az infláció és defláció alcímtől a fejezet végéig tartó részeket! Olvasmányai alapján válaszoljon a kérdésekre! 8. önellenőrző feladat Mi az infláció és a defláció? 10

11 9. önellenőrző feladat A hétköznapi ember számára az infláció egy félelmetes gazdasági jelenség. Hogyan indokolná meg 2-3 mondattal, vajon miért félelmetesebb a pénz vásárló erejének emelkedését jelentő defláció? 10. önellenőrző feladat Összegezze 4-5 mondat terjedelemben, milyen fokozatai vannak Ön szerint az inflációnak, és mi alapján különböztetjük meg a fokozatokat (kúszó-, vágtató-, hiperinfláció)! (Szükség esetén a fogalmak jelentésének az értelmező szótárban is utánanézhet.) 11. önellenőrző feladat Írja le 2-3 mondatban, hogyan befolyásolja az infláció a pénz időértékét! Ha összevetette válaszait a lecke végi megoldásokkal, illetve megkereste, hogy szerepelnek-e a megoldásban a szükséges kulcsgondolatok, ezúttal is az összefoglaló feladattal zárjuk le a leckét. 12. önellenőrző feladat Csoportosítsa a felsorolás elemeit a megadott három fogalomhoz! A) Árupénz B) Bankjegy C) Belső érték nélküli pénz 1. Arany 2. Infláció 3. Váltó 4. Közvetlen árucsere 5. Számlapénz 6. Az aranypénz megszűnése 7. Hitel 8. Elektronikus pénz 9. Áruvilág terméke 10. Banking elmélet currency elmélet 11. Bimetallizmus, monometallizmus 12. Belső érték Reméljük, sikerült a csoportosítás. A megoldást a lecke végén megtalálja. A tananyag jobb megértése érdekében arra is megkérjük, hogy az összefüggéseket a megoldás ellenőrzése után ismét gondolja át. A lecke végére értünk, bízunk benne, hogy a fogalmak többsége már ismerős volt az Ön számára. Barangolásunk következő állomása a pénzügyek világában a pénz időértékével való ismerkedés lesz. 11

12 Megoldások 1. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Árutermelés fejlődése; spontán csere; rendszeres csere; áru, amely általános emberi szükségletet elégít ki; munka terméke, darabolható. 2. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Az árutermelés gyorsabb fejlődése a pénzkitermeléshez viszonyítva; váltó, bankjegy; az aranypénzrendszer megszűnése, aranyhiány. 3. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Infláció és okai, teljes aranyfedezet, forgalomhoz szükséges pénz mennyiség, a currencyiskola elméletét igazolta a történelem a teljes aranyfedezet végleges megszűnése között. 4. megoldás a behelyettesítendő kifejezések helyes sorrendje a Pénzügyi navigátor szerint: 1.B.: árucsere, pénz, belső értékkel rendelkezett, áru, pénz-helyettesek, arany, nem rendelkezik belső értékkel, hitelpénz. 2.B.: forgalmi eszköz, felhalmozási, fizetési, értékmérő, nemzetközi. 3.B.: árupénz, arany, ezüst, bimettalizmus, monometallizmus. 4.B.: célszerű, szükségszerű, célszerűen, relatív pénzhiány, kevés, szükségszerű, hitelviszonyt, banking, currency, árufedezet. 5. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Belső érték, munka terméke, képviseleti érték, elszámolási eszköz, számlákon történő feljegyzések, forgalomhoz szükséges pénzmennyiség, vásárlóérték, elektronikus pénz, jegybankpénz. 6. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Árupénz, inhomogén, hitelpénzrendszer, belsőpénz, denominált betétek, pénzaggregátumok. 7. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Kölcsönös függőség, belső érték nélküli hitelpénz, bankrendszer stabilitása. 8. megoldás a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Az infláció a pénz vásárlóerejének folyamatos csökkenése, az árszínvonal emelkedése. 9. megoldás a Pénzügy(rendszer)tan szerint: A defláció a pénz vásárlóerejének folyamatos emelkedése, az árszínvonal csökkenése. 10. megoldás a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Az indoklás kulcsgondolatai egyszámjegyű, kétszámjegyű, háromszámjegyű, gazdaság tervezhetőségére gyakorolt hatás. 11. megoldás a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Jövőérték, diszkontálás, diszkont tényezőre gyakorolt hatás. 12. megoldás a tankönyvek szerint: A 1., 9., 11., 12.; B 2., 3., 7., 10.; C 2., 5., 6., 7., 8., 10. A 4. pénz nélküli folyamatot tükröz, ezért egyik fogalomhoz sem csoportosítható. 12

13 2. lecke A pénz időértéke Tanulási idő: 6 óra Ebben a leckében az idő, az infláció és a pénz összefüggéseire fogunk rávilágítani. Ez a tananyagrész nagyon érdekes, a hétköznapi ember számára is hasznosítható ismereteket tartalmaz. Sajnálattal tapasztalható napjainkban, hogy a közgazdasághoz nem értő emberek mennyire nem, vagy nem jól gazdálkodnak pénzeszközeikkel, és így az évek során nehéz munkával összegyűjtött megtakarításaikat elveszíthetik. Kérjük, tanulmányozza ezért ezt a tananyagrészt úgy, mint a gondolkodó ember általános műveltségéhez tartozó alapismereteket. A lecke végére Ön képes lesz: felismerni az időtényező szerepét a gazdálkodásban; kiszámolni a pénzáramlások jelen- és jövőértékét; példa alapján megalapozott pénzügyi döntést hozni a rendelkezésre álló tőke, az alternatív hozamok és az idő figyelembevételével. Kezdjünk hozzá a munkához! Olvassa végig figyelmesen a Befektetési döntések elemzése című fejezetet a Pénzügyi navigátor oldalain! Az olvasottak alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 1. önellenőrző feladat A régi bölcs mondás szerint jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok! Meg tudná fogalmazni 2-3 mondatban, mit jelent ez a mondás a pénzgazdálkodás nyelvére fordítva? 2. önellenőrző feladat Hogyan tudná meghatározni, hogy egy ma rendelkezésre álló veréb helyett mekkora túzokot fogadna el meghatározott idő elteltével? Egy mai pénz mennyit ér egy későbbi időpontban? Válaszát 6-8 mondatban fogalmazza meg! 3. önellenőrző feladat Milyen tényezők alapján határozná meg egy jelenlegi pénz jövőértékét, illetve egy később esedékes pénz jelenértékét, nettó jelenértékét? Összegezze válaszát 6-8 mondatban! 13

14 4. önellenőrző feladat Határozza meg 1-2 mondatban, mi a kockázat! A megoldásokat a lecke végén található kulcsgondolatok alapján ellenőrizheti. Olvassa el figyelmesen a Pénzügyi navigátor oldalain a Pénzügyi számítások című fejezetet! 5. önellenőrző feladat Definiálja 2-3 mondatban az alábbi fogalmakat, és írjon néhány példát a gyakorlati életből! a) Mi az örökjáradék? b) Mi az annuitás? A megismert fogalmakat és összefüggéseket Ön akár mindennapi életében, hosszú távú gazdasági döntéseiben, befektetéseiben is kamatoztathatja. Ha ellenőrizte a definíciókat,vizsgáljunk meg néhány lehetőséget! 6. önellenőrző feladat Oldja meg az alábbi példákat a füzetében! a) Egy bankban elhelyezünk forintot, a bank évi 8 % kamatot fizet örökké. Mennyi a kamatban megjelenő örökjáradék összege? b) Szeretnénk Ft/hó örökjáradékhoz jutni. A pénzintézet évi 4 % hozamot garantál. Mennyi legyen az elhelyezendő tőke összege? c) Öt éven keresztül minden év végén kapunk forintot, az elvárt hozam 8 %/év. Mennyi a fenti szolgáltatást biztosító befektetés reális értéke? d) Kovács úr 5 év múlva szeretne lakást vásárolni, akkor forintra lesz szüksége. Mennyit kell elhelyeznie minden év utolsó napján egy pénzintézetnél, ha az évi 6 % kamatot biztosít a megtakarításra? e) Egy pénzintézettől forintos hitelt veszünk fel, melyet 4 év alatt egyenlő részletekben év végén fizetünk vissza. A törlesztés azonos összegű, fedezetet nyújt a tőkére és a kamatra egyaránt. A hitel kamatlába 12 %/év. Mennyi a törlesztő részlet? Készítse el a törlesztési táblázatot! f) Mennyi forintnak az 5 évvel későbbi időpontra számított értéke, ha a befektetés hozama 8 %/év? g) Egy befektetés a következő lehetőséget biztosítja: fizessen most forintot és 10 év múlva visszakap forintot, az alternatív befektetés hozama 8 %/év. Elfogadja-e ezt az ajánlatot? Válaszát a jelenérték, a nettó jelenérték és a jövőérték számításával igazolja! Ha ellenőrizte számításai és ennek alapján döntései eredményeit, következzen a megismert fogalmak és összefüggések rendszerezése! 14

15 7. önellenőrző feladat Csoportosítsa a felsorolás elemeit a megadott három fogalomhoz! A) Jelenérték B) Jövőérték C) Annuitás 1. Alternatív hozam 2. Kamatos kamat 3. Diszkont tényező 4. Nettó jelenérték 5. Azonos összeg 6. Összehasonlító jellegű számítás Bízunk benne, hogy nem okozott nehézséget a csoportosítás. A megoldást a lecke végén megtalálja. A tananyag jobb elmélyítése érdekében ezúttal is megkérjük arra, hogy az összefüggéseket a megoldás ellenőrzése után gondolja át újra. A feladatok megoldása mint bizonyára tapasztalta nagy odafigyelést és hozzáértést igényel, de reméljük, Ön is úgy véli, hogy megérte a fáradságot, és ezekben az alapvető gazdálkodási összefüggésekben kellő jártasságot szerzett. 15

16 Megoldások 1. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Infláció, időtényező, jövőérték, jelenérték. 2. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Kamatos kamat, hozamok tőkésítése. 3. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor szerint: Infláció, alternatív hozam, kamatos kamat, diszkontálás, a későbbi pénzáramok jelenértékének és a befektetett tőkének a különbsége. 4. megoldás a Pénzügyi navigátor szerint: Egy későbbi esemény bekövetkezése körüli bizonytalanságot kockázatnak nevezünk. A kockázat az elmúlt időszak eseményei alapján matematikai valószínűségszámítási módszerekkel becsülhető. 5. megoldás a Pénzügyi navigátor szerint: Azonos időközök, végtelen időintervallum. Pl. a részvény által biztosított garantált hozam; a nyugdíj, de az csak az egyén életének végéig jár. 6. megoldás a Pénzügyi navigátor alapján: Azonos összegű pénzáramok. Pl. nyugdíj egy intervallumon belül, életjáradék, hiteltörlesztő részlet. 7. megoldás: a) Ft b) Ft c) Az 5. év végén jelentkező összeg Ft d) Ft e) Ft f) Ft g) Az ajánlatot a számítások szerint nem érdemes elfogadnia. Ugyanis a jelenérték Ft, a nettó jelenérték Ft, a jövőérték pedig Ft. 8. megoldás a tankönyvek szerint: A 1., 3., 4., 6., B 1., 2., 6.; C 1., 5., 6. 16

17 3. lecke A megtakarítások fogalma, csoportosítása, pénzügyi közvetítő intézmények Tanulási idő: 8 óra Ebben a leckében a pénz- és tőkemegtakarításokkal foglalkozunk. Átnézzük, mi tekinthető megtakarításnak, hogyan csoportosíthatók a megtakarítások, milyen intézmények nyújtanak segítséget abban, hogy átmenetileg nélkülözhető pénzösszegünket optimálisan fektessük be. A lecke végére Ön képes lesz: értelmezni a megtakarításokat; megfogalmazni a pénzügyi közvetítő intézmények helyét és szerepét a gazdaságban. Kezdjünk hozzá a munkához! Tanulmányozza a Pénzügy(rendszer)tan oldalain A pénzügyi rendszer fogalma, környezet, alrendszerek, elemek, folyamatok, szereplők és struktúrák című fejezetet! Az olvasottak alapján végezze el a következő feladatokat! Megoldásait rögzítse a füzetében! 1. önellenőrző feladat Írja le a pénzügyi rendszer fogalmát és a gazdaságban betöltött feladatát 4-5 mondatban! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel a gazdasági rendszer főbb szereplőit! 3. önellenőrző feladat Határozza meg a piaci szereplőket, és egy-egy mondatban mind az ötről fogalmazza meg a legfontosabb tulajdonságot! 4. önellenőrző feladat Melyek a pénzügyi rendszer tipikus szervezetei? Sorolja fel a közvetett és közvetlen tőkepiaci finanszírozás modelljének szereplőit! A válaszok kulcsgondolatait a lecke végén találja. A következő részben azokról az intézményekről lesz szó, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy pénzünket általában hosszabb távra befektessük. 17

18 Olvassa végig A pénzügyi közvetítés és intézményei, valamint a Biztosítók és befektetési alapok című fejezeteket a Pénzügyi navigátor oldalain, majd a oldalon az Értékpapírok című fejezetet! 5. önellenőrző feladat Foglalja össze a befektetési alapok, a jelzálogbank, a biztosító társaságok, valamint a nyugdíjpénztárak szerepét mondatban! 6. önellenőrző feladat Oldja meg a Pénzügyi navigátor 142. oldalán található feladatokat is! Az 5. önellenőrző feladatban szereplő intézmények szerepéről és a 6. önellenőrző feladathoz tartozó tankönyvi feladatok megoldásáról a lecke végén tájékozódhat. Az értékpapírokkal kapcsolatban szerzett ismereteit összegezheti a következő feladatok során. 7. önellenőrző feladat Határozza meg az értékpapír fogalmát és annak fontosabb tulajdonságait 4-5 mondatban! 8. önellenőrző feladat Oldja meg a Pénzügyi navigátor oldalán található 1., 2. és 3. feladatot! A feladatok megoldásait ne felejtse el rögzíteni a füzetében is! Az értékpapírokkal kapcsolatos kérdés kulcsgondolatait, illetve a behelyettesítendő szavak helyes sorrendjét a szokott módon, a lecke végi megoldásokhoz lapozva ellenőrizheti. Végül rendszerezze a pénz- és tőkemegtakarítások témájában megismert fogalmakat az utolsó feladat segítségével! 18

19 9. önellenőrző feladat Csoportosítsa a felsorolás elemeit a megadott öt fogalomhoz! A) Elemek B) Funkciók C) Eszközök D) Szervek E) Pénzszámlások típusai 1. Piaci tranzakciók 2. Beruházások 3. Hedgerek 4. Fizetési rendszerek fenntartása 5. Adófizetés és kormányzati transzferek 6. Spekulánsok 7. Ellenszolgáltatás nélküli pénzáramlás 8. Megtakarítások allokálása 9. Jövedelmek térbeli, időbeli átcsoportosítása 10. Arbitrazsőrök 11. Pénzügyi instrumentumok áramlásai 12. Likvidikás biztosítása 13. Adók 14. Kockázatkezelés 15. Pénz- és hitelpolitika 16. Bázeli Bizottság 17. Vámpolitika 18. Árfolyampolitika 19. Deficitfinanszírozási politika 20. Biztosítók A csoportosítás eredményét a lecke végén nézheti meg. Ismereteit elmélyítheti, ha az ellenőrzést (és az esetleg szükséges javítást) követően még egyszer átgondolja a megismert összefüggéseket. Leckénk végére érve reméljük, hogy kitűzött céljainkat elértük, és immár képes eligazodni a megtakarítások, az értékpapírok és a pénzügyi közvetítő intézmények rendszerében. 19

20 Megoldások 1. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Közvetítés, pénzügyi folyamatok, kölcsönhatás, struktúra, környezet. 2. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Állam, háztartás, vállalkozások, külföld. 3. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Beruházók, spekulánsok, arbitrazsőrök, hedgerek, szolgáltatók, kulcsgondolatok: kockázat, spekuláns, befektető, közvetítés. 4. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügy(rendszer)tan szerint: Megtakarítók, beruházók, finanszírozók, közvetítők, információk, szabályozás. 5. megoldás kulcsgondolatai a Pénzügyi navigátor alapján: Megtakarítás, befektetés, kockázati közösség, öngondoskodás, hitel, hosszú távú befektetés. 6. megoldás a behelyettesítendő kifejezések helyes sorrendje a Pénzügyi navigátor szerint: 1.: megtakarítók, megtakarítások felhasználója, hatékonyan, források. 2.: kibocsátásának, piacra lépésének, adásvételének, tőzsde, közvetlen tőkeáramlás, forrást, közvetett tőkeáramlás, közvetítő intézmény. 3.B.: betétgyűjtés, hitelnyújtás, értékpapír formában, befektetési alapok, nagy tulajdonosai, biztosítók, biztosítók, jelzálog intézmények. 7. megoldás a tankönyvek szerint: Az értékpapír tulajdonjogot, hiteljogviszonyt vagy áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő okmány, az okmány átruházásával a benne foglalt jogok is átruházásra kerülnek. 8. megoldás a Pénzügyi navigátor szerint: 1.B.: többet, kisebb kockázatú, nagyobb hozamú. 2.B.: Az eredetileg feltételezett 25 %-os hozam mellett a jelenbeli 80 forint annyit ér, mint a jövőbeni 100m forint. Abban az esetben, ha az elvárt hozam 15 %/év, akkor a jövőbeli 100 forint többet ér. 3.B.: hitelviszonyt, tulajdonjogot, kötvény, részvény, közraktárjegy, bemutatóra szóló, látra szóló, lekötött. 9. megoldás a tankönyvek szerint: A 2., 3., 6., 10.; B 4., 8., 9., 12., 14., C 13., 15., 17., 18., 19.; D 16., 20.; E 1., 5., 7.,

21 4. lecke A mai magyar bankrendszer Tanulási idő: 6 óra Ebben a leckében a mai magyar bankrendszerrel foglalkozunk, amelyről már érintőlegesen az előző leckében is kaphatott áttekintést. Az ott megszerzett ismereteire e lecke feldolgozása során is támaszkodhat. Bízunk benne, hogy együttműködésünk ez alkalommal is sikeres lesz. A lecke végére Ön képes lesz: bemutatni a magyar bankrendszert; felsorolni a Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok jellemzőit és feladatait; értelmezni és bemutatni a fizetési rendszereket. Lássunk is munkához! Olvassa végig figyelmesen a Pénzügyi navigátor oldalain A modern pénz című fejezetet, valamint a oldalakon a Kereskedelmi bankok című fejezetet! Az áttekintés után oldja meg a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Határozza meg a kereskedelmi és a központi bank fogalmát 1-1 mondatban! 2. önellenőrző feladat Sorolja fel a kereskedelmi bank tevékenységének főbb részeit, és ugyanezt tegye meg a központi bank, bankok esetében is! 3. önellenőrző feladat Sorolja fel és 2-3 mondatban jellemezze a pénzteremtés módjait! A fenti kérdésekre adott válaszait a lecke végi megoldások segítségével ellenőrizheti, javíthatja. A következő olvasásra kijelölt rész némileg átfedésben van a Pénzügyi navigátor tananyagával, de célszerűnek tartjuk mindkettő áttekintését, mert bizonyos kérdéseket a Pénzügy(rendszer)tan más oldalról is megvilágít. Tanulmányozza a Pénzügy(rendszer)tan oldalain A monetáris rendszer működése című fejezetet! 21

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk

I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk I. A pénz fogalma, nemesfémpénz és pénzhelyettesítõk A pénz áru vagy papír volta csak annak anyagiságát, s nem a lényegét fejezi ki. A pénzforma idõbeli elhelyezése az elfogadott pénzfogalomtól függ. Ha

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek

Somogyiné Kiss Andrea. Családi pénzügyek Somogyiné Kiss Andrea Családi pénzügyek Lektorok: Bihari Sándorné Dragon Kft. A megvalósításhoz pénzügyi támogatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyújtott a hatályos jogszabályok szerint kiírt

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Értékpapírok a magyar piacon A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-033-8 ÉRTÉKPAPÍROK A

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A HITELEZÉS PROBLEMATIKÁJA NAPJAINKBAN A DEVIZAHITELEK TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: BARANYI

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben