TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ"

Átírás

1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza adásvételi ügylet (konverzió), melynek elszámolása az ügyletkötés napját követő második munkanaptól eltérő lejárati napon történik az ügyletkötéskor meghatározott üzleti feltételek szerint. A Határidős árfolyammegállapodás keretében az Ügyfél az árfolyamkockázat kiküszöbölése érdekében az adott deviza jövőbeni árfolyamát rögzítheti. Ezért - függetlenül attól, hogy a határidős ügylet lejáratakor mi lesz az azonnali (spot) árfolyam - az ügylet elszámolása a határidős árfolyamon történik. A Határidős árfolyam-megállapodás előnyei: A vállalat export-import forgalmából keletkező árfolyamkockázati kitettségét gyorsan és egyszerűen zárhatja a Határidős árfolyam-megállapodás segítségével. A Határidős árfolyam-megállapodás lehetőséget biztosít a vállalatnak, hogy jövőbeni, árfolyam kockázatnak kitett pénzáramait a jelenben rögzítse egy másik devizával szemben. A Határidős árfolyam-megállapodást rugalmasan alkalmazható fedezeti eszköz, mert szinte tetszőlegesen alakíthatóak a megállapodás feltételei az ügyfél igényei szerint. Az ügylet bármikor zárható vagy leszállítható, (ha a piaci likviditás lehetővé teszi) akár részösszegben is, az ügylet hátralévő futamidejére érvényes kamatkülönbséggel korrigálva. Az Ügyfél nyeresége elméletileg bármilyen nagy lehet, a számára kedvező árfolyam változás esetén. Ha a határidős ügylet keretében (T+2 értéknapnál távolabbi lejáratra) az Ügyfél a magasabb kamatozású devizát vásárolja meg határidőre és azzal szemben egy alacsonyabb kamatozású devizát ad el (pl. az ügyfél EUR-t ad el és HUF-t vásárol), akkor az ügyfél részére kedvez a kamatkülönbözet a swap pontokban, azaz prémiumként tevődik rá a spot árfolyamra, így magasabb határidős árfolyamot ér el. A Határidős árfolyam-megállapodás hátránya: Ha a futamidő alatt az aktuális árfolyam a piacon az ügyfél szempontjából kedvező irányba mozdul, akkor is kötelezettsége van, a lejáratkori piaci árfolyamtól függelten a megkötött árfolyamon az üzletet teljesíteni. Az ügyfél vesztesége elméletileg korlátlan lehet, a számára kedvezőtlen árfolyam változás esetén. Futamidő alatt veszteségaz ügyfél ún. alapletétet helyez el fedezetként, és az ügylet napi szinten átértékelésen esik keresztül az aktuális piaci árfolyamoknak megfelelően. Amennyiben a piac az adott nyitott ügylet ellen mozdul és az átértékelési eredemény negatív, illetve az ügyfél által realizált, de még nem elszámolt veszteségek összege meghaladja az eseti megállapodásra vonatkozó letétigényt a Bank pótlólagos biztosítékként

2 további fedezetet kérhet. Amennyiben az ügyfél a pótlólagos fedezetnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Bank jogosult az ügyfél élő nyitott ügyleteit az aktuális piaci körülmények között lezárni és annak eredményét elszámolni. Kinek ajánlható a határidős árfolyam megállapodás: - általában olyan ügyfeleknek, akiknek a jövőben devizakonveziós kitettségük keletkezhet, pl. o exportőrök: devizaárbevételük keletkezik, amit helyi devizára (pl. HUF) váltanak át, o importőrök: devizatartozásuk keletkezik helyi deviza terhére. o tőkebefektetések devizaárfolyam kockázatának kezelése, o devizahitelek árfolyamkockázatának kezelése A határidős árfolyammegállapodás legfontosabb elemei: Bázisdeviza: Devizapár: Elszámolási árfolyam: Eseti megállapodás: Fizikai szállítás, vagy Leszállítás: Más néven Jegyzett deviza. A Devizapár tekintetében az a devizanem, melynek egy (fix) egységében kerül kifejezésre a másik devizanem (Változó Deviza) mennyisége. Pl. EUR/HUF esetében az EUR a bázis deviza és a HUF a változó deviza. Két eltérő devizanem együttese, melyben az egyik devizanem a Bázisdeviza, a másik a Változó Deviza. Más néven Záró árfolyam. A Lezárás céljából létrehozott határidős árfolyam megállapodás határidős kötési árfolyama. Származtatott ügylet létrehozására létrejött szerződés, mely tartalmazza az adott ügylet valamennyi specifikus paraméterét. Az Értéknapon a Névleges tőkeösszegnek megfelelő pénzmennyiség szolgáltatása a Felek között egymás számlái javára.

3 Lejárati nap: Határidős árfolyam Lezárás: kötési A határidős ügylet futamidejének utolsó napja, mint értéknap. Vagy más néven Határidős árfolyam, vagy forward árfolyam. Az az árfolyam, amelyben a Felek az üzletkötéskor megállapodnak az adott Határidős árfolyam megállapodás vonatkozásában a határidős lejáratra. A Felek ezen árfolyamon vállalnak kötelezettséget a devizaösszegek cseréjére a lejáratkor, ha az ügylet ún leszállításos ügylet. Ezen árfolyam és a Zzáró határidős árfolyam közötti különbség határozza meg az a határidős ügylet eredményét a Határidős árfolyam megállapodás névleges összegére vetítve. A határidős kötési árfolyam kalkulációja az ügyletkötés pillanatában fennálló, a Bank által jegyzett spot árfolyam és a Bank által jegyzett swap pontok összegeként kerül meghatározásra. Az eredeti Eseti megállapodás elszámolása érdekében létrehozott Eseti megállapodás. Spot ár: A pénzügyi termék Spot Értéknapra (jellemzően T+2, devizapáronként változó) jegyzett ára. Spot Értéknap: Az ügylet megkötése, illetve valamely, az ügylet megkötésével kapcsolatos üzleti esemény napját követő második olyan Banki munkanap, amely az ügyletben szereplő valamennyi devizában Értéknap. Egyes devizanemekben ettől eltérő szokványok alakultak ki, mely esetben az adott devizanemben alkalmazott szokvány a Spot Értéknap. Swap pontok: A spot és a határidős árfolyam különbsége. Alapja a Bázisdeviza és a Változó Deviza kamatkülönbözete. Üzletkötés napja: A határidős árfolyam-megállapodás megkötésének napja. Üzletkötés iránya: A Bank szempontjából a Bázisdeviza eladását vagy megvételét jelenti. Üzleti órák: Banki munkanapon belül az az időszak, amikor a Bank ügyfelei részére üzletkötés céljából nyitva tart (hétfőtől csütörtökig: 9-17 óráig, péntek: 9-15óráig). Változó deviza: A Devizapár tekintetében az a devizanem, mely az egy bázisdeviza értékét fejezi ki a változó deviza egységében. Pl. EUR/HUF esetében a HUF a változó deviza, azaz ha az árfolyam 300,00 EURHUF, akkor ez azt jelenti, hogy a euró 300,00 forintot ér. Elszámolás A Határidős árfolyam megállapodás elszámolása jellemzően annak Lejáratakor történik meg. Az elszámolás történhet

4 1. a devizaösszegek Határidős kötési árfolyamon történő tényleges (fizikai) leszállításával, 2. illetve a Határidős kötési árfolyamon és a Lejárati napra jegyzett (határidős) árfolyamon kalkulált devizakonverzió közötti eredménykülönbözet elszámolása a lezárással érintett névleges összeg vonatkozásában (Nettó elszámolás). Leszállításos elszámolás esetén a Bank az ügylet lejáratakori piaci árfolyamtól függetlenül a Határidős kötési árfolyamon, a megállapodásnak megfelelően, végrehajtja a konverziót. Nettó elszámolás esetén a Bank megállapítja a Határidős kötési árfolyam, és a Lejárat napjára jegyzett ellentétes irányú Határidős kötési árfolyam (Elszámolási árfolyam) különbözetét a lezárásra kerülő névleges összeg vonatkozásában, amely az árfolyamkülönbözet pozitív, illetve negatív előjelétől függően az Ügyfél, illetve a Bank részére kifizetésre kerül, attól függően, hogy melyik fél az eladó, illetve a vevő a határidős ügyletben. Mindkét esetben lehetőség van Lejárat előtti elszámolásra is: 1. Leszállítás esetén a határidős árfolyamot a Bank a leszállítás értéknapja és az eredeti értéknap közötti időszakra, az Eseti Megállapodás lezárásának időpontjában érvényes Swap pontokkal (kamat különbséggel) korrigálva határozza meg. 2. Nettó elszámolás esetén a Lezárás időpontjába érvényes piaci árfolyamoknak és Swap pontoknak megfelelően kerül meghatározásra az ellentétes irányú, azaz a Lezáró ügylet határidős árfolyama (Elszámolási árfolyam). A két árfolyam közötti különség lesz az ügyfél eredménye, amely lehet nyereség és veszteség. Az eredmény az eredeti üzlet lejáratakor kerül alap esetben elszámolásra, azonban korábbi elszámolás is lehetséges. Ez utóbbi esetben az eredménynek az elszámolás napjára számolt nettó jelenértéke kerül elszámolásra. 3. A határidős üzleteket részösszegben is le lehet zárni, mind leszállításos, mind nettó elszámolásos módon, min. EUR ,- összegben. A Határidős árfolyam kalkulációja A Határidős kötési árfolyamot a Bank a mindenkori Spot árfolyam és a két deviza időarányos kamatkülönbözetének árfolyampontokban, az ún. Swap pontokban kifejezett értékének összegeként kalkulálja. PÉLDA Egy vállalatnak export tevékenységéből euró árbevétele keletkezik. Az export árbevétel teljesítésének dátuma 20XX. szeptember 12. A vállalat az árfolyamkockázati kitettségét határidős EUR/HUF eladással fedezi. A Bank az EUR/HUF határidős vételi árfolyamot az alábbi piaci kamatok és árfolyamok figyelembevételével kalkulálja: Üzletkötés napja: 20XX. augusztus 10. Spot értéknap: 20XX augusztus 12. Napok száma: 31 nap Lejárat: 20XX. szeptember 12. HUF 1 hó kamatláb: 6,00 % p.a.

5 EUR 1 hó kamatláb: 1,20 % p.a. EUR/HUF spot árfolyam: 300,00 A határidős árfolyam: 300,00x(1+6,00%x31/360) (1+1,20%x31/360) =301,24 EUR/HUF A vállalat 301,24 EUR/HUF árfolyamon 20XX szeptember 12-i határidőre elad 1 millió eurót. Ezzel a vállalat a 301,24 EUR/HUF szinten fedezte magát az euró gyengülésével szemben és az eredetileg euróban tervezett árbevételét, a Határidős árfolyam-megállapodás révén, forintban teszi tervezhetővé. A határidős euró eladással a vállalat lemond a számára esetleg kedvező irányú árfolyamelmozdulás potenciális nyereségéről, annak érdekében, hogy a kedvezőtlen irányú árfolyamelmozdulás vesztesége ellen védve legyen. Ez azt jelenti, hogy az EUR/HUF árfolyam piaci alakulása nem befolyásolja a Határidős árfolyammegállapodással fedezett alapügylet (export) árfolyameredményét. 1 Példák elszámolásokra: Lejárat: 20XX. szeptember 12. EURHUF Határidős árfolyam: 301,24 Leszállításos elszámolás esetén EURHUF Spot árfolyam lejáratkor: 295,00 A Bank a Lejáratkori piaci árfolyamtól (295,00) független a Határidős kötési árfolyamon (301,24), a megállapodásnak megfelelően, végrehajtja az árfolyam konverziót. Ebben az esetben az ügylet határidős árfolyama kedvezőbb, mint a lejáratkori spot árfolyam, így határidős ügylet pénzügyi nyereséget hozott az ügyfél számára. Nettó elszámolás esetén o EURHUF Spot árfolyam lejáratkor: 295,00 301,24-295,00 = 6,24 azaz 6,24 HUF/EUR x az ügyfél nyeresége az üzleten a lejárat napján. o EURHUF Spot árfolyam lejáratkor: 310,00 301,24-310,00 = -8,76 azaz, -8,76 HUF/EUR x az ügyfél vesztesége az üzleten a lejárat napján, mivel az ügyfél határidős árfolyama, amelyen EUR-t adott el alacsonyabb, mint a.lejáratkori spot árfolyam. Lejárat előtti lezárás veszteséges ügylet esetén:

6 Nettó elszámolással Értéknap: 20XX. augusztus 29. Fennmaradó napok száma: 14 nap HUF 2 hét kamatláb: 5,50 % p.a. EUR 2 hét kamatláb: 1,00 % p.a. EURHUF spot árfolyam: 320,00 A határidős árfolyam: 320,00x(1+5,50%x14/360) (1+1,00%x14/360) =320,56 EUR/HUF 301,24-320,56 = -19,32 azaz, -19,32 HUF/EUR az ügyfél vesztesége az üzleten amely elszámolása legkésőbb a lejárat napján esedékes. Kockázatok: A határidős ügyletek mint minden származtatott ügylet az ügylet jövőbeni eredményét tekintve kockázatokat rejtenek magukban. A tőkeáttételes fedezet elhelyezés következtében az ügyfél nagy értékű ügyletet tud létrehozni, amely ügylet összege a többszöröse lehet az ügyfél által elhelyezett alapletétnek. Amennyiben a piaci árfolyam az ügyfél nyitott ügylete ellen mozdul el, az ügyfél vesztesége többszöröse lehet a Bank részére biztosított fedezetnek. A határidős ügylet kockázatait meghatározó főbb tényezők: a bankközi devizapiacon jegyzett árfolyam mozgása, pl.: ha az ügyfél EUR-t ad el határidőre HUF ellen és a futamidő alatt a HUF gyengül azaz az EUR/HUF árfolyam emelkedik, akkor az ügyfél határidős ügyletén veszteség jelentkezik, és fordítva. az ügylet futamideje: minél hosszabb az ügylet futamideje, annál nagyobb a valószínűsége az ügylet negatív, ill. pozitív átértékelődésének. a devizapárt alkotó devizák kamatkülönbözetének változása: pl.: ha az ügyfél EUR-t ad el határidőre HUF ellen és a futamidő alatt az EUR és HUF kamatok közötti különbség nő, és a spot árfolyam nem változik akkor az ügyfél határidős ügyletén veszteség jelentkezhet, és fordítva. Devizapiaci likviditás: az ügyletet alkotó devizapárok spot és swap piaca általában megfelően likvid, normál piaci körülmények között az ügylet lezárására mindig nyílik lehetőség, ugyanakkor a piaci likviditás csökkenésével a vételi és eladási árak különbözete megnőhet, ami veszteséget okozhat az ügyletet zárni kívánó Ügyfelek számára. A bemutatott kockázati elemek tájékoztató jellegűek, a termékleírás készítésekori piaci viszonyokat tükrözik. Egy adott ügyletet érintő kockázatok a fentiekben bemutatottól eltérhetnek. A Határidős árfolyam-megállapodás feltétele: A határidős árfolyam-megállapodáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell: 1. Keretszerződéssel származtatott termékekre vonatkozó adásvételi szerződésekre, 2. illetve MIFID dokumentációval és 3. az ügylet biztosítékául elhelyezett fedezettel (alapletét): óvadékkal, vagy származtatott treasury kockázati kerettel (treasury limittel).

7 Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Termék-tájékoztató ideértve az esetlegesen hozzá csatolt dokumentumokat is a Bank és az Ügyfelek között létrejövő Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Keretszerződés alapján köthető egyes termékek leírását, az adott terméknél alkalmazott fogalmakat és az elszámolás módját határozza meg. A Termék-tájékoztató az adott pénzügyi eszköz típusával kapcsolatos általános és nyilvános tájékoztatást szolgálja, amelynek tartalma nem minősül kötelezettségvállalásnak, megfogalmazása nem teljeskörű. A Termék-tájékoztató nem minősül befektetési elemzésnek, ajánlásnak vagy javaslatnak, nem célja az Ügyfél befektetési döntésének befolyásolása vagy ösztönzése. A Termék-tájékoztató nem tekinthető személyre szóló üzleti ajánlatnak vagy ajánlásnak illetőleg befektetési tanácsadásnak. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Terméktájékoztatóban szereplő példák, fiktívek és csak a kellő tájékoztatást szolgálják, továbbá, hogy az ismertetett példáktól a tényleges piaci helyzet lényegesen eltérhet.

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként

2 Értékpapír- és ügyfélszámla vezetés minimum díja 200,- Ft/hó. Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és értékpapíronként I. Számlanyitási- és vezetési díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja 3.000,- Ft Takarék Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok befektetési jegyeinek vásárlása 1.a. esetén 1.000,- Ft 2 Értékpapír-

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó

alapdíj 100, 150, 250 %-a 4. Ügyfélszámla vezetési díj** 200,- Ft/hó I. Számlanyitási díjak* 1 Értékpapír- és Ügyfélszámla megnyitásának díja díjmentes Értékpapír alszámla nyitásának díja KELER Zrt.-nél, számlánként és 2 1.000,- Ft értékpapíronként * Az I. pontban szereplő

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Általános hitelnyújtási feltételek

Általános hitelnyújtási feltételek Commerzbank Zrt. Az 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Általános hitelnyújtási feltételek PREAMBULUM Hitelnyújtáskor a Commerzbank Zrt. Üzletszabályzata az alábbi különös

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben