TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ"

Átírás

1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ EGYSZERŰ (PLAIN VANILLA) DEVIZAÁRFOLYAM OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam-opciós ügylet (más néven devizaopció) keretében az opció jogosultja (vásárlója) Opciós Díj megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy előre meghatározott Devizaösszeget (Névleges összeg) az Opciós jog jellege szerint megvásároljon, vagy eladjon az üzletkötéskor meghatározott Kötési árfolyamon az Eseti megállapodásban foglalt feltételek teljesülése esetén. A Devizaárfolyam-opciós ügylet kötelezettje (eladója) az Opciós díj ellenében eladási, vagy vételi kötelezettséget vállal az opció jogosultjával szemben. Az opciók így hasonlóak lehetnek például egy biztosítási szerződéshez, amelyekben az opció vásárlója védelmet szerez egy kedvezőtelen piaci esemény árfolyam elmozdulás ellen, az Opciós Díj megfizetésével. Opciós ügyletek kötésének általános gazdasági megfontolásai: Opció vásárlása: - Az opció vásárlója, egyoldalú védelmet szeretne a kedvezőtlen árfolyam mozgás ellen, ugyanakkor részesedni szeretne a számára kedvező irányú árfolyam mozgásból, vagy - növekvő piaci volatilitásra számít az adott devizapár árfolyamára vonatkozólag Opció eladása: Az opció eladója mérsékelt jövőbeli árfolyam elmozdulásra, vagy csökkenő volatilitásra számít. Ezért az opció eladójának a jelenben az opciós díj megszerzése a célja, és cserében akár magas elméletben korlátlan árfolyam veszteséget, illetve annak menedzselését hajlandó vállalni. Szintetikus határidős ügyletek és sávos (devizaopciós) ügyletek felépítése opciókból: Szintetikus határidős ügyletnek nevezzük azokat az opciókból felépített ügyleteket, amely keretében az ügyfél az egyik fajta opciót (pl. Call) vásárolja, a másik fajta opciót (pl. Put) eladja ugyanazon Kötési árfolyammal és ugyanazon lejáratra. Továbbá lehetséges különböző Kötési árfolyamú opciók megvásárlásával és eladásával ún. sávos ügyleteket létrehozni, amelyek az ügyfél árfolyam kockázatát egy bizonyos, az opciók Kötési árfolyamai által határolt sávban korlátozzák. Ez utóbbi ügylet típusokat szokták Gallér, vagy Risk-Reversal ügyleteknek is hívni. E megoldásokkal az ügyfél rugalmasan tudja felépíteni a számára optimális védelem-kockázat-költség profilú fedezeti stratégiát E struktúrákban a megvásárolt opció díját finanszírozza részben, vagy egészben az eladott opció díja.. 1

2 Jellemzően az alábi ügyfélkörök alkalmazzák a devizaárfolyam opciós ügyleteket, amelyeknek a jövőben devizakonveziós kitettségük van/keletkezik, pléldául: o exportőrök: devizaárbevételük keletkezik, amit jellemzően helyi devizára (pl. HUF) váltanak át, o importőrök: devizakifizetésük van jellemzően helyi devizából. o tőkebefektetések devizaárfolyamkockázatának kezelése, o devizahitelek árfolyamkockázatának kezelése A Devizaárfolyam-opciós ügylet legfontosabb elemei: Bázisdeviza: Más néven Jegyzett deviza. A Devizapár tekintetében az a devizanem, melynek egy (fix) egységében kerül kifejezésre a másik devizanem (Változó Deviza) mennyisége. Pl. EUR/HUF esetében az EUR a bázis deviza és a HUF a változó deviza. Devizaösszeg: Devizapár: A Devizaárfolyam-opciós ügyletben meghatározott összeg, amelynek átváltására szóló jogot az opció vásárlója megszerzi. Más néven az opció Névleges, vagy Nominális (tőke)összegének, vagy Kötési összegének is nevezik. Két eltérő devizanem együttese, melyben az egyik devizanem a Bázisdeviza, a másik a Változó Deviza. Kötési árfolyam: Lehívás időpontja: Lehívás napja: Más néven Küszöbárfolyam, vagy Strike. A Devizaárfolyam-opciós ügyletben meghatározott árfolyam, amelyen az opció Lehívásakor a devizaösszeg átváltásra kerül. Európai típusú opciók esetében azon időpont a Lehívás napján, amely időpontban az opció vevője élhet az opcióban foglalt jogával. Pl. EUR/HUF devizapár esetén ez a devizapiaci szokvány szerint déli 12,00 óra, azonban a Felek ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak. Azon banki munkanap, amely napon (európai típusú opció esetén), vagy amely napig (amerikai típusú opció esetén) a Lehívás érvényesíthető. Lehívás: Az opció vásárlója gyakorolja az opcióban meghatározott Opciós Jogot. Lejáratidőpontja: A Devizaárfolyam-opciós ügylet elszámolásának időpontja. 2

3 Opciós jog: Opciós díj: Vételi jog (Call) esetén az opció vásárlója jogot szerez arra, hogy a Bázisdeviza meghatározott Devizaösszegét megvásárolja a Küszöbárfolyamon a Változó Deviza ellenében. Eladási jog (Put) esetén az opció vásárlója jogot szerez, hogy a Bázisdeviza meghatározott Devizaösszegét eladja a Küszöbárfolyamon a Változó Deviza ellenében. Más néven opciós prémium. Az üzletkötés napját követően jellemzően (devizapártól fügően) a második munkanapon fizetendő díj, az opció ára. Referencia árfolyam: A két deviza azon hivatkozási árfolyama, melynek felhasználásával Érintési esemény megállapításra kerül, egyedi esetben pl.: a Spot árfolyam vagy valamely hivatalos fixing árfolyam. 3

4 Opciós Delta: Volatilitás: Kamatláb: Spot árfolyam: Nettó elszámolás Fizikai szállítás: Az opció deltája az az érték, amely megmutatja, hogy mennyivel változik az opció értéke ha az alaptermék (pl. egy devizapár) árfolyama 1 %-kal változik. Egy matematikai kifejezés amely %-ban adja meg hogy egy devizapiaci alaptermék (devizapár) árfolyama milyen mértékben ingadozott. Egy meghatározott időszakra fizetendő kamat összege éves szinten kifejezve egy adott pénz/tőke összegre vonatkozóan százalékos formában. A két deviza egymáshoz viszonyított átváltási aránya, azonnali piaci árfolyama, amely az üzletkötést követő jellemzően második munkanapon történő átváltásra vonatkozik (EUR/HUF devizapár és a devizapárok többségében). Az egyes Lejáratokkor keletkező Ügyfél eredmény elszámolási módja, amely az opció lehívásából keletkezik. Nettó elszámolás esetén a Bank megállapítja az adott Lejáratra vonatkozó Kötési árfolyam és az Elszámoló árfolyam különbözetét, amely Elszámolásra kerül a Felek között.. Más néven leszállítás. A Fizikai szállítás esetén az Opció vevője az opcióban foglalt jogát úgy gyakorolja az Opció eladójával szemben, hogy az adott Lejáratra vonatkozó Devizaösszeget ténylegesen eladja vagy megvásárolja az adott lejáratra vonatkozó Kötési árfolyamon. A devizapiacon ún. európai típusú opciókkal kereskednek. Az európai opciós típus azt jelenti, hogy az opció vevője (jogosultja) az opció lejárati napján élhet az opciós szerződésben meghatározott jogával. A legegyszerűbb (ún. vanilla) Devizaárfolyam opciós ügyletek kifizetési (profit) profilja: Vételi jog A vételi (call) opció vevőjének joga van az opció Kötési árfolyamán az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció eladójától megvenni az üzlet megkötésekor meghatározott lejárati időpontban. A lenti grafikon azt mutatja, hogy egy 257,00 EUR/HUF Kötési árfolyamú Call Opció nyereség profilja hogyan alakul a lejáratkor érvényes spot árfolyamok mellett. Az Opciós díj 0,60%, amelyet az opció vásárlója fizet. Az opció 4

5 vásárlója számára 259,05 lejáratkori spot árfolyam felett fordul nyereségbe az opciós üzlete, amely árfolyam mellett az opció lehívásán elért nyereség megegyezik a kifizetett opciós díjjal. Minél magasabb az árfolyam a lejáratkor, annál magasabb a Call opció vásárlójának nyeresége. Eladási jog Az eladási (put) opció vevőjének joga van az opció Kötési árfolyamán az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció eladójának eladni az ügylet lejárati időpontjában. A lenti grafikon azt mutatja, hogy egy 257,00 EUR/HUF Kötési árfolyamú Put Opció nyereség profilja hogyan alakul a lejáratkor érvényes spot árfolyamok mellett. Az Opciós díj 1,50%, amelyet az opció vásárlója fizet. Az opció vásárlója számára 253,17 lejáratkori spot árfolyam felett fordul nyereségbe az opciós üzlete, amely árfolyam mellett az opció lehívásán elért nyereség megegyezik a kifizetett opciós díjjal. Minél alacsonyabb az árfolyam a lejáratkor, annál magasabb a Put opció vásárlójának nyeresége. Opció vásárlása: Az opció vevője akkor él opciós jogával, amikor az opció a lejáratkori piaci árfolyamnál kedvezőbb árfolyamon teszi lehetővé a konverziót, azaz az opciós Kötési árfolyam és a lejáratkori Spot árfolyam közötti különbségből az ügyfél nyereségre tesz szert.. Kedvezőtlen az opciós joggal ellentétes - irányú árfolyamalakulás esetén az opció vevője nem él opciós jogával. 5

6 Opciós jog vásárlásának az előnyei: Az opció vevője védve van a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen, ugyanakkor megmarad a lehetősége, hogy a számára kedvező árfolyam változásokat kihasználja. Az opció vevőjének maximális vesztesége a kifizetett prémium. Hátránya: Az opciós jog megvétele költséget jelent. Opciók eladása: Vételi jog eladása (kiírása): A vételi (call) opció eladójának kötelezettsége van az opció Kötésiárfolyamán az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció lejáratának napján az opció vevőjének eladni. Eladási jog eladása (kiírása): Az eladási (put) opció eladójának kötelezettsége van az opció Kötésiárfolyamán az opcióban megállapodott devizaösszeget az opció lejáratának napján az opció vevőjétől megvásárolni. Az opció eladójának maximális nyeresége a kötelezettség vállalásáért kapott prémium összege kedvezőtlen irányú árfolyamelmozdulás esetén az opció eladójának vesztesége ezért elméletben korlátlan lehet. Opciós jog kiírásának az előnyei: Az opció eladásából származó prémium pénzügyi bevétel realizálást teszi lehetővé. Opciós jog kiírásának hátrányai: A kedvező irányú árfolyamelmozdulásból csak korlátozott mértékben részesülhet az opció eladója. A kedvezőtlen irányú árfolyam elmozdulás viszont jelentős veszteséget okozhat. A devizaopciós ügyletek elszámolása: A deviza opciós ügyletek eredményének elszámolása jellemzően azok Lejáratakor történik meg. Ha az opció lehívásra kerül, akkor az elszámolás történhet 1. a devizaösszegek opciós kötési árfolyamon történő tényleges leszállításával, 2. illetve nettó módon az opciós kötési árfolyam és a Lejárati napján jegyzett spot árfolyam közötti különbözet elszámolása révén. 6

7 Leszállításos elszámolás esetén a Bank a Lejáratkori piaci árfolyamtól függetlenül az opciós kötési árfolyamon, a megállapodásnak megfelelően, végrehajtja az árfolyamkonverziót. Nettó elszámolás esetén a Bank megállapítja az opciós kötési árfolyam, és a Lejárat napjára jegyzett spot árfolyam (Elszámolási árfolyam) különbözetét, amely az árfolyamkülönbözet pozitív, illetve negatív előjelétől függően az Ügyfél, illetve a Bank részére kifizetésre kerül. Ha az Ügyfél a devizaárfolyam opciós ügyletből nyereséget, akkor nyerségét jóváírják számláján, ha veszteséget realizál, akkor megterhelik számláját a veszteség összegével. Példa1: opció vásárlás Az ügyfél 3 hónap múlva várható EUR deviza árbevételének árfolyam kockázatát akarja lefedezni. Az ügyfél számára a forint árfolyamának erősödése jelenti az egyik kockázatot, hiszen ez azt jelenti, hogy az ügyfél jövőbeni EUR bevétele kevesebb forintot ér. Az üzletkötés időpontjában az EUR/HUF azonnali devizapiaci árfolyam 310,00. Az ügyfél 310,00 Kötésiárfolyamú EUR PUT (EUR Put HUF Call) opció (eladási jog) vásárlásával kíván védekezni egy esetleges forint erősödés ellen. A lehívás napjának, az opció Devizaösszegének valamint a Kötésiárfolyam határozza meg a Bank az opciós díját amennyiért az adott opció megvásárolható. Jelen esetben az opció díja 3,50 huf/eur, azaz az ügyfél forintot fizet a jog megvásárlásáért, amely elszámolása az üzletkötést követő második napon esedékes. Az ügylet lehetséges kimenetelei: Amennyiben a lehívás napján déli 12,00 órakor az árfolyam magasabb mint 310,00 abban az esetben az ügyfél nem fog élni jogával, az EUR árbevételét az aktuális piaci árfolyamon válthatja forintra, hiszen az magasabb, mint az opciós szerződésben meghatározott küszöbárfolyam, így az ügyfél az aktuális piaci árfolyammal jár jobban. Amennyiben viszont az árfolyam 310,00 alatt van az ügyfél eladási jogát érvényesíti az opciós jog eladójával szemben, azaz 310,00 árfolyamon EUR-t ad el HUF ellenében. Példa 2: opció eladás Az ügyfélnek eur devizaárbevétel szerepel a terveiben, amely 3 hónap múlva esedékes. Az árbevételi terveknek a 315,00 árfolyam felelne meg. Az aktuális azonnali árfolyam EUR/HUF: 310,00. Az ügyfél nem számít jelentős HUF erősödésre, sem gyengülésre. Ezért pénzügyi pozíciójának javítása érdekében az ügyfél egy 312,00 Kötésiárfolyamú Vételi jogot (EUR Call HUF Put opciót) ad el, amelyért3,00 forint/eur opciós díjra jogosult. Az ügylet lehetséges kimenetelei: 7

8 Amennyiben a lehívás napján déli 12,00 órakor (a Lehívás időpontjában) az árfolyam magasabb mint 312,00, abban az esetben az opció vásárlója, élni fog EUR vételi jogával, azaz az ügyfélnek el kell adnia 312,00 árfolyamon a eurót, vagy ki kell fizetnie az azonnali árfolyam és az opciós Kötésiárfolyam közötti különbséget az opció vevőjének Ha például a lejáratkor 350,00 az EUR/HUF árfolyam, akkor az opció eladójának vesztesége: ,- EUR * (350,00 312,00) = 3,8 Mio Ft. Amennyiben az árfolyam 312,00 alatt van, az ügyféllel szemben nem fogják érvényesíteni az opciós jogot, így az ügyfél az aktuális devizapiaci áron értékesítheti a eurót. Az opció értékesítésből befolyt díj az ügylet lehetséges kimenetelitől függetlenül a kötelezettség vállalót azaz az opció eladóját illeti. Az ügylet lejárat előtt történő lezárása: Az ügylet futamideje alatt ellentétes irányú művelettel az ügylet bármikor visszazárható és a kötelezettségek valamint a jogok megszüntethetőek. Amennyiben az ügyfél meg akarja szüntetni az opciót, akkor a piaci viszonyok módasulásának megfelelően az ügylet értéke az aktuális deviazpiaci körülményeknek megfelelően újraárazódik. A visszazárás eredménye teljes egészében az ügyfelet illeti, vagy terheli.,az ügylet eredménye a megvett és az eladott opciós jog díjainak különbözete. Ebben az esetben az ügyfél számláján nettó módon kerül elszámolásra a pénzügyi eredmény. Példa: Az ügyfél elad EUR Devizaöszegre 295,00 Kötési árfolyamú 4 hónapos lejáratú Vételi jogot (EUR Call HUF Put opciót). Az aktuális spot árfolyam: 285,00. Az opciós díj: 4,70 huf/eur. Az ügyfél lejárat előtt 2 hónappal, látva az árfolyam gyengülését visszavásárolná az EURHUFCall opciót. A spot árfolyam a visszavételkor: 303,00. A lejáratig még 2 hónap van hátra az ügyfélnek jelenleg 12,00 huf/eur kell fizetnie az opció visszavételéért. Az ügyfél vesztesége 7,30 forint/eur azaz összesen HUF. Szintetikus határidős üzlet: Az ügyfél határidőre szeretne EUR-t vásárolni HUF ellen 2 hónapos lejáratra, az üzletkötés napján az azonnali (spot) árfolyam: 310,-, a 2 hónapos határidős árfolyam: 311,50. Ez a határidős üzlet felépíthető opciókból oly módon, hogy az ügyfél vásárol egy 2 hónap futamidejű EUR call (- HUF Put) opciót 311,50-es Kötési árfolyammal és elad egy 2 hónap lejáratú EUR put (- HUF Call) opciót szintén 311,50-es Kötési árfolyammal ugyanazon névleges összegre, mint a Call opció névleges összege. A lejáratkor vagy az ügyfél hívja le a Call opciót (ha a lejáratkori piaci árfolyam magasabb, mint a Call opció Kötési árfolyama), vagy a Put opciót hívják az ügyfélre (ha a lejáratkori piaci árfolyam alacsonyabb, mint a Call opció Kötési árfolyama). Sávos Devizaárfolyam opciós ügylet: A sávos ügyletek keretében hasonló a stratégia, csak a két opció Kötési árfolyama különböző: a Call opció Kötési árfolyama magasabb, mint az 8

9 ugyanazon lejáratra érvényes határidős árfolyam, a Put opció Kötési árfolyama pedig alacsonyabb. A fenti példát folytatva: Az ügyfél 2 hónapos lejáratra vásárol egy 313,00 Kötési árfolyamú EUR CALL (- HUF Put) opciót és elad egy 309,50 Kötési árfolyamú EUR PUT (- HUF Call) opciót Erre a lejáratra a normál határidős árfolyam 311,50. A stratégia nulla összköltségű az ügyfél számára, mivel a CALL opcióért fizetett prémiumot kompenzálja a PUT opcióért kapott prémium összege. A lejáratkori kifutási forgatókönyvek: - Ha a lejáratkor 313,00 felett van az árfolyam, akkor ügyfél lehívja az általa vásárolt EUR CALL opciót, így 313,00-on vásárolhat EUR-t HUF ellen. - Ha a lejáratkor 309,50 alatt van az árfolyam, akkor ügyfélre ráhívja a Bank az általa eladott EUR PUT opciót, így az ügyfélnek 309,50-en vásárolnia kell EUR-t HUF ellen. - Ha a lejáratkor 309,50 és 313,00 között van az árfolyam, akkor egyik opció sem kerül lehívásra. Termék kockázatai: Az opció megvásárlása nem hordoz magában addicionális kockázatot, ui. az opció megvásárlója számára a maximális veszteség a kifizetett opciós prémium összege. Az opció eladójának ezzel szemben elméletileg korlátlan vesztesége lehet. Az opciós ügyletek eladása egyoldalú kockázatvállalást jelent az ügylet jövőbeni eredményét tekintve. Az opciós ügyleteknél alacsony biztosítékkal /fedezettel nagy értékű pozíciók árváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy veszetség többszöröse lehet a bank részére biztosított fedezetnek. A devizaárfolyam opciónak a pénzügyi kockázatát több tényező együtt alkotja: az opciós ügylet alapjául szolgáló devizapárnak a bankközi devizapiacon jegyzett árfolyama, a devizapár árfolyamának változékonysága (volatilitás), az opció futamideje és a devizapárt alkotó devizák kamatkülönbözete. A több tényező együttes kockázata a kockázati tényezők esetleges együttmozgása esetén, meghaladhatja az egyes tényezők kockázatainak összegét, például az üzletkötés alapjául szolgáló devizapár árfolyamának jelentős emelkedésével párhuzamosan, a várt jövőbeni változékonyság (implicit volatilitás) is jelentősen megnövekedhet. Az opciós ügylet alapjául szolgáló devizapár árfolyam változásának hatása: ha a bázisdeviza erősödik a változó devizához képest (pl. EUR-HUF árfolyam emelkedik) az Ügyfélszempontból negatívan érinti a devizaopciók értékét abban az esetben ha az ügyfél Vételi jogot (pl. EUR Call HUF Put opciót) adott el. Ha a bázisdeviza gyengül a változó devizához képest (pl. EUR-HUF árfolyam csökken) az Ügyfélszempontból negatívan érinti a devizaopciók értékét abban 9

10 az esetben ha az ügyfél Eladási jogot (pl. EUR Put HUF Call opciót) adott el. a) Az alapul szolgáló devizaárfolyam várt, jövőbeni változékonysága (implicit volatilitás): a volatilitás növekedése az Ügyfél szempontjából jeletősen negatívan érintheti az opciós ügyletek értékét. b) Az alapul szolgáló devizapárt alkotó devizák kamatkülönbözete: A devizapárban szereplő devizák közötti kamatdifferencia változása okozza a legkissebb elmozdulást az opciók értékében. c) Az ügyletet alkotó devizaopciók piaca megfelően likvid, normál piaci körülmények között az ügylet lezárására mindig nyílik lehetőség, ugyanakkor a piaci likviditás csökkenésével a vételi és eladási árak különbözete megnőhet, ami veszteséget okozhat a pozíciót zárni kívánó Ügyfelek számára. A termék fedezetigénye: Opció eladás esetén az Ügyfél pénzügyi kockázatot vállal, ezért a futamidő alatt fennáll annak a lehetősége, hogy az ügylet piaci értéke az Ügyfél szempontjából negatívvá válik, így a Bank az Ügyfél mindenkori fizetési képességének biztosítása érdekében ügyletkötéskor fedezetet kér. A mindenkor aktuális fedezetigényeket a Bank egyoldalúan határozza meg és azt a Származtatott termékekre vonatkozó adásvételi szerződésekre elnevezésű Keretszerződés (Keretszerződés) tartalmazza. Ha az esetleges piaci mozgások következtében a futamidő során Ügyfél szempontból az ügyleten elért, pénzügyileg nem realizált veszteség eléri az ügyletkötéskor kért fedezet meghatározott, a Keretszerződésben szabályozott mértékét a Bank jogosult pótlólagos fedezetet kérnie az Ügyféltől. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Termék-tájékoztató ideértve az esetlegesen hozzá csatolt dokumentumokat is a Bank és az Ügyfelek között létrejövő Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Keretszerződés alapján köthető egyes termékek leírását, az adott terméknél alkalmazott fogalmakat és az elszámolás módját határozza meg. A Termék-tájékoztató az adott pénzügyi eszköz típusával kapcsolatos általános és nyilvános tájékoztatást szolgálja, amelynek tartalma nem minősül kötelezettségvállalásnak, megfogalmazása nem teljeskörű. A Termék-tájékoztató nem minősül befektetési elemzésnek, ajánlásnak vagy javaslatnak, nem célja az Ügyfél befektetési döntésének befolyásolása vagy ösztönzése. A Termék-tájékoztató nem tekinthető személyre szóló üzleti ajánlatnak vagy ajánlásnak illetőleg befektetési tanácsadásnak. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a Terméktájékoztatóban szereplő példák, fiktívek és csak a kellő tájékoztatást szolgálják, továbbá, hogy az ismertetett példáktól a tényleges piaci helyzet lényegesen eltérhet. 10

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDŐS ÁRFOLYAM-MEGÁLLAPODÁS (FX OUTRIGHT FORWARD) ÜGYLETEKHEZ A termék leírása A Határidős árfolyam-megállapodás (vagy más néven határidős ügylet, vagy forward ügylet) olyan deviza

Részletesebben

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Deviza ügyletek. Deviza ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Deviza ügyletek A devizapiac az egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő piacok egyike. Közgazdasági értelemben a devizapiac hatékony piacnak tekinthető, hiszen a szervezett, transzparens, likvid

Részletesebben

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak

Határidős ügyletek. Határidős ügyletek Általános Terméktájékoztató. 2. Termékparaméterek, fogalmak Határidős ügyletek Egy határidős ügylet mindig egy jövőbeli időpontra szól, egyszerűen egy termék jövőbeni árfolyamára vonatkozó spekuláció, ahol minden teljesítés is a jövőbeni időpontban esedékes az

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Vállalati Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Vállalati Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Vállalati Treasury üzemeltetése:... 3 1.2. Befektetési termékek

Részletesebben

Az előadás felépítése

Az előadás felépítése A bankok piaci kockázatkezelése Az élet a kockázatok kezeléséről, nem kiküszöböléséről szól. W. Wriston, egykori Citicorp elnök Holmár Krisztina Ph.D. II. évfolyam 2008. november 24. Az előadás felépítése

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza

Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible-Deviza Erste Strukturált Termék Az Erste Strukturált Termék Barrier Reverse Convertible (BRC)-Deviza egy olyan befektetési forma, amely a piaci kockázatmentes hozamot meghaladó extra hozam elérésére ad lehetőséget.

Részletesebben

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon

Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány Kockázatkezelés és spekuláció a hazai határidős devizapiacon Készítette:

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

T e r m é k k ata ló g u s

T e r m é k k ata ló g u s Termék katalógus T a r t a l o m j e g y z é k 3 tartalomjegyzék KötvénytermékeK 5 Kötvények (általános leírás) 6 Államkötvények 10 Kamatozó kincstárjegyek 13 Diszkont kincstárjegyek 16 Margin határidős

Részletesebben

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv

K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv K&H Treasury piaci kockázatkezelési kézikönyv Kedves Partnerünk! Előfordult már az Ön vállalatával, hogy a devizaárfolyam ingadozása miatt jelentős veszteséget szenvedett termékei értékesítése vagy beszerzése

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ A Pénzügyi eszközök jellemzői és kockázatai Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A TŐZSDÉN KÍVÜLI TREASURY SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (korábbi nevén Üzletszabályzat a származékos pénzügyi

Részletesebben

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3.

Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei. Miskolci Egyetem 2014. április 3. Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Fedezeti elszámolás A derivatívák közzétételei Miskolci Egyetem 2014. április 3. Tartalomjegyzék Kockázatkezelés Származékos ügyletek számvitele Származékos

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

T E R M É K K A T A L Ó G U S

T E R M É K K A T A L Ó G U S A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 12. sz. melléklete T E R M É K K A T A L Ó G U S Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2014. június 16.

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Mit értünk kockázat alatt? Megtakarításaink különböző kockázatoknak vannak kitéve. Tájékoztató anyagunk célja, hogy megismertessük Önt a legfontosabb

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt:

Megbízásunk során az alábbi fajtájú ajánlatokat tehetjük, melyek az ajánlat mennyiségére vonatkozóan határoznak meg feltételt: - Limit ajánlat, amelynél a beadott megbízással meg kell jelölni egy árat (az un. limitár), melynél rosszabb áron az ügylet nem teljesíthető vételnél tehát legfeljebb a megjelölt áron, eladásnál legalább

Részletesebben

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS -

Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet A pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l - FORDÍTÁS - Ismertet pénzügyi eszközök és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegér l és jellemz ir l BEVEZETÉS

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

A tőzsdei keres kedés alapjai

A tőzsdei keres kedés alapjai A tőzsdei keres kedés alapjai Portfolio Trader TudásCenter Minden, amit a kereskedésről tudni kell Interaktív online előadások (webinarium) Ingyenes délutáni szemináriumok Devizakereskedési tanfolyam Kezdő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben