Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez"

Átírás

1 Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, december 8.

2 1. Repó rendelkezésre állás célja Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 13. (1) bekezdésében foglalt általános felhatalmazás alapján, elsősorban az állampapírpiac elszámolási kockázata csökkentése érdekében, a jelen dokumentációban rögzített üzleti feltételek mellett repóügyleteket köt ( repó rendelkezésre állás ). 2. Partnerek A repó rendelkezésre állás jogosultjai a KELER Zrt. és a mindenkori Elsődleges forgalmazók, azaz kizárólag a KELER Zrt. és ezen forgalmazók kezdeményezhetik a repó rendelkezésre állás keretében történő ügyletkötést. 3. A szerződéses viszony szabályozása A repó rendelkezésre állás igénybe vételének feltétele az Európai Bankszövetség (European Banking Federation, FBE) által támogatott, a Magyar Bankszövetség által is elismert, European Master Agreement (EMA) elnevezésű keretszerződés, továbbá annak vonatkozó mellékletei magyar fordításának ( Szerződés ) elfogadása, kölcsönös aláírása és betartása. 4. A rendelkezésre állás időpontja Az ÁKK Zrt. a repó rendelkezésre állás igénybevételére munkanapokon az alábbiak szerint biztosít lehetőséget. (Munkanapnak az a nap számít, amelyen a magyarországi bankok ügyfélfogadás céljából nyitva tartanak, valamint a KELER Zrt., a Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. elszámolási napot tart.): Hétfő-csütörtök (amennyiben egyik sem a hét utolsó munkanapja): és óra között Péntek (illetőleg a hét utolsó munkanapja): és óra között 5. A megkötésre kerülő ügylet típusa Az ÁKK Zrt. a repó rendelkezésre állás keretében a saját oldaláról tekintve kizárólag passzív, szállításos repóügyletet köt (állampapír tulajdonjogának átruházása a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett meghatározott visszavásárlási áron, oly módon, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező állampapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet). 6. Futamidő A repó rendelkezésre állás keretében az ÁKK Zrt. kizárólag 1 hetes (7 nap) futamidejű repó ügyleteket köt. 2

3 7. A repó ügyletek kamatának mértéke A rendelkezésre állás keretében az ÁKK Zrt. kizárólag az alábbiak szerint meghatározásra kerülő repókamat mellett köt üzletet: 1 hetes repókamat mértéke = HUFONIA mínusz 25 bázispont HUFONIA: Az adott napi repó ügyletek megkötése során mindig az adott napon reggel 9 órakor az MNB honlapján elérhető legutolsó HUFONIA érték kerül alkalmazásra. 8. A repóügylet tárgyául szolgáló állampapírok köre Magyar Államkötvények: Kizárólag a nyilvánosan kibocsátott és az elsődleges forgalmazói árjegyzésbe bevont azon Magyar Államkötvények, amelyek hátralévő futamideje az ügyletkötés időpontjában meghaladja a 90 napot. Diszkont Kincstárjegyek: Kizárólag az ügylet állampapír tulajdonjogának ÁKK Zrt. részéről történő átruházása elszámolásának napján aktuális 3, 6, illetve 12 hónapos futamidejű referencia Diszkont Kincstárjegyek (ahogyan ezen utóbbi fogalom a magyar állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására kötött ún. Elsődleges forgalmazói szerződésben meghatározásra került). Az ennek a feltételnek megfelelő Magyar Államkötvények és Diszkont Kincstárjegyek azonban csak az alábbi korlátozás figyelembe vételével tehetők a rendelkezésre állás keretében a repóügylet tárgyává: A repó ügyletek futamidejének meghatározásakor, illetve az ügylet tárgyául szolgáló állampapír kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a Magyar Államkötvények a kamatfizetést, illetve a lejáratot megelőző második napon (E-2. nap), a Diszkont Kincstárjegyek pedig a lejáratot megelőző második napon (E-2. nap), mint értéknapon nem lehetnek nyitott repóügylet tárgyai. Az ÁKK Zrt. az egyes Magyar Államkötvény-, illetve Diszkont Kincstárjegy-sorozatok repó rendelkezésre állás keretébe történő bevonhatóságát bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti, illetőleg felfüggesztheti. A megszüntetés és a felfüggesztés tényét az ÁKK Zrt. az erre vonatkozó döntést követően haladéktalanul közzéteszi. 9. Fedezet-meghatározás (az állampapír induló árfolyamának meghatározása) A fedezet-meghatározás az Elsődleges forgalmazók által az adott Magyar Államkötvény-, illetve Diszkont Kincstárjegy-sorozatra vonatkozó árjegyzési kötelezettségük körében, az üzletkötés napját megelőző munkanap délután megadott legkedvezőbb eladási ár (ahogyan ezek az árak a Bloomberg monitor GDMA/11 és 12 oldalán, ugyanezen a napon órakor, vagy ezen időpont körül megjelennek) alapján történik az alábbi felár alkalmazásával. 3

4 ÁKK Zrt. margin Fix kamatozású kötvény hátralévő futamideje/változó kamatozású kötvény kamatperiódusa <1 év 1-3 év 3-7 év >7 év 1 hetes repó 0,0% 1,0% 1,5% 2,0% Az induló árfolyam mértéke a fentiek szerint kialakuló nettó árfolyam és a repóügylet kezdő napjára vonatkozó felhalmozott kamat összegének megfelelő bruttó árfolyam lesz. 10. Az állampapír visszavásárlási árfolyamának meghatározása A visszavásárlási árfolyam meghatározása az induló árfolyam alapján történik, oly módon, hogy a repó tárgyát képező Magyar Államkötvény, illetve Diszkont Kincstárjegy eladási és visszavásárlási árfolyama közötti különbség a repó kamatát foglalja magába, a 360 napos év figyelembe vételével. 11. Kötésegység, kötésméret A minimális kötésegység ,- Ft, azaz ötvenmillió forint névértékű Magyar Államkötvény, illetve Diszkont Kincstárjegy. A kötés méretének az 1 millió forint egész számú többszörösének kell megfelelnie. 12. Az elszámolás napja A repóügyletek elszámolására alapesetben az üzletkötés napját követő második munkanapon kerül sor (T+2). A partner kérésére ettől az ÁKK Zrt. eltérhet, azaz az üzlet T+0, illetve T+1 elszámolással is megköthető. 13. Az Elsődleges forgalmazókra vonatkozó limitek Globállimit: A jelen feltételek alapján megkötött teljes repóállomány (KELER Zrt. és valamennyi Elsődleges forgalmazó együttesen) nem haladhatja meg a megelőző év december 31-i teljes adósságállomány 0,4 százalékát. Partnerlimit: Napi repópozíció: 6 milliárd Ft. Teljes repóállomány partnerenként: 10 milliárd Ft. Sorozatlimit: Benchmark sorozat: millió Ft / partner Egyéb sorozat millió Ft / partner 14. Az üzletkötés menete Az üzletkötés minden esetben valamely Elsődleges forgalmazó vagy a KELER Zrt. kezdeményezésére történik. 4

5 A rendelkezésre állás keretén belül bármely Elsődleges forgalmazó, illetve a KELER Zrt. a 4. pont szerinti időszakban repóügyletet kezdeményezhet az ÁKK Zrt-nél, a bevonni kívánt Magyar Államkötvény-, illetve Diszkont Kincstárjegy-sorozat megnevezésével, és a szükséges mennyiség megjelölésével, a jelen üzleti feltételek, különösen a 13. pont szerinti limitek figyelembe vétele mellett. Az üzletkötés telefonon vagy a Reuters Dealingen történik. Az ügyletek visszaigazolása a Szerződés rendelkezései szerint történik. Amennyiben a fentiek szerint kezdeményezett ügylet a jelen feltételeknek minden tekintetben megfelel, úgy az ÁKK Zrt. a repóügyletet megköti. 15. A nem-teljesítés következményei Nem teljesítés esetén a Szerződés és a magyar állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására kötött ún. Elsődleges forgalmazói szerződés vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a KELER Zrt-vel kötött ügyletek esetében kizárólag a Szerződés vonatkozó rendelkezései irányadóak. 16. Egyéb rendelkezések Az ÁKK Zrt. a repó rendelkezésre állást jogosult bármikor indoklás nélkül felfüggeszteni. 5

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA HOZATAL ÉS A FORGALMAZÁS

Részletesebben

ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ DISZKONT KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA HOZATAL ÉS FORGALMAZÁS

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.06.19 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 2.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégû Befektetési Alap Alapkezelõ: Budapest Alapkezelõ Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezetõ Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

T e r m é k k ata ló g u s

T e r m é k k ata ló g u s Termék katalógus T a r t a l o m j e g y z é k 3 tartalomjegyzék KötvénytermékeK 5 Kötvények (általános leírás) 6 Államkötvények 10 Kamatozó kincstárjegyek 13 Diszkont kincstárjegyek 16 Margin határidős

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ FÉLÉVES KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL ÉS

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2020/N SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/I SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/J SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/J SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/J SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben