Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas"

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, március 5. Simon Ilona igazgató 1

2 Intézményünkben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, és az Alapító Okiratban foglaltak, és a hatályos, működésre vonatkozó jogszabályok szerint végezzük munkánkat. A pszichiátriai betegek és az akadályozottsággal élő személyek ellátása az Önkormányzati Törvény ide vonatkozó szabályozása szerint a Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. A szolgáltatás ellátásának törvényi kereteit a Szociális Törvény (93. évi III.Tv.), annak módosításai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000./I.7./ SZCSM rendelete, és annak módosításai szabályozzák. A fentiek értelmében intézményünk működésének célja a lakók teljes körű ellátása, az otthon, a család pótlása, az egyéni szükségletekhez igazodó szakszerű segítségnyújtás. Lakóink ellátásának indokoltságát a szociális rászorultság alapozza meg, amely a jövedelmi, vagy a gondozásra, ápolásra való rászorultságot jelenti. 2

3 Az intézmény döntéshozó, szakmai fórumai 2007-ben Nap hétfő hétfő havonta szerda kéthetente péntek szükség szerint kéthavonta évente kétszer naponta naponta Döntéshozó, vagy szakmai fórum Vezetői értekezlet Főnővéri értekezlet Minőségbiztosítási team értekezlet Gazdasági team értekezlet Főnővéri munkacsoport értekezlet Szakmai team értekezlet Team értekezletek az aktuális problémák kezelésére, a megfelelő szakemberek és döntéshozók jelenlétével Osztály, -részleg értekezletek Összdolgozói értekezlet Szakmai referáló Gazdasági referáló Fórum Résztvevői Feladata Vezetői értekezlet Összehívja és vezeti az igazgató. Tagjai: - szakmai vezető - gazdasági vezető - vezető főápoló - minőségbiztosítási felelős - műszaki vezető - mentálhigiénés csoport vezetője - belső ellenőr - Koncepciókat határoz meg az intézmény működésével kapcsolatban - Költségvetés felhasználását a koncepcióknak alárendeli, meghatározza az operatív feladatokat, megnevezi a felelősöket - Szakmai irányelvek megfogalmazása, azok feladatokra való lebontása - Új gondozási modellek meghatározása, a bevezetéshez szükséges intézkedések megfogalmazása, a felelősségi szintek meghatározása, a feladatok felosztása - Aktuális problémák megbeszélése - Vezető ügyelet megszervezése, beszámoltatása - A vezetők beszámoltatása, a heti feladatok megbeszélése - Információcsere 3

4 Szakmai team értekezlet Minőségbiztosítási team értekezlet A szakmai team értekezleteit az intézmény pszichiáter főorvosa hívja össze. Résztvevői: -igazgató, -vezető főápoló, -pszichiáter, -pszichológus, -foglalkoztatási csoportvezető, -szociális munkások, -főnővéri munkacsoport vezetője. Vezeti: Minőségbiztosítási felelős Tagjai: - igazgató - főápoló - belső ellenőr - gazdasági vezető - szakmai vezető - meghívott (aktuális protokoll kidolgozója) A munkacsoport tagjai a gondozási tervek karbantartásával kapcsolatos feladatokat szervezik és koordinálják, valamint a mindenkori, szakmai törvényekből és rendeletekből adódó általános szakmai feladatok, gondozási, ápolási tevékenységek, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, előgondozási feladatok, beutalással, intézményi hely elfoglalásával és a foglalkoztatás megszervezése terén elvégzendő munkákat meghatározza és szervezi. Új gondozási formák kidolgozása és bevezetésükkel kapcsolatos feladatok meghatározása és szervezése, szakmai protokollok kidolgozása. Az intézményben működő ISO 9001:2001 szabványra épülő minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatok meghatározása és koordinálása. Szükség szerint ülésezik. Gazdasági munkacsoport Összehívja, és vezeti a gazdasági vezető, jelen van az igazgató és a vezető főápoló Tagjai: - élelmezésvezető - pénzügyi csoportvezető - műszaki csoportvezető - mosodavezető - munkaügyi előadó - gondozási díjakért felelős -a vezetői értekezleten megfogalmazott feladatok, tájékoztatók, a gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása -visszajelzés a vezetőség felé -az aktuális problémák és tapasztalatok megbeszélése -osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése, rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos 4

5 munkatárs - gondnok. szervezési stratégiák megbeszélése Főnővéri munkaközösség Főnővéri értekezlet Osztály/részleg értekezletek Összehívja és vezeti a munkaközösség vezetője. Tagjai a főnővérek, jelen van a vezető főápoló. A főnővéri értekezletet a Szakmai Team vezetője hívja össze és vezeti. Résztvevői: igazgató, az intézet pszichiáter főorvosa, a vezető főápoló, a mentálhigiénés csoportvezető, az osztályvezető ápolók, és a helyetteseik, élelmezésvezető. 5 A gazdasági munkacsoport üléseit heti rendszerességgel tartja. - tapasztalatok megosztásával az osztályok közötti minőségbeli különbségek megszüntetése - szakmai kérdések megvitatása, véleményezése - segítség az étlap összeállításában - az igazgatói, vezetői értekezleten elhangzott utasítások, tájékoztatók, szakmai és gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása, - visszajelzések a vezetőség felé, - az aktuális problémák és a tapasztalatok megbeszélése - a szakmai tanácskozáson meghatározott feladatok közlése, az azokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése - szakmai munka értékelése - osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos szervezési stratégiák megbeszélése - osztályos létszámok egyeztetése mind a dolgozók, mind az ellátottak tekintetében. Kéthavonta - az osztályok szakmai munkájának értékelése, - a felvetődő problémák megvitatása,

6 Összdolgozói értekezlet Összehívja, és vezeti évi két alkalommal az igazgató Résztvevői: az intézmény minden dolgozója - a gondozottak megismerésének elősegítése, - eset megbeszélések, - a nem szakmai területen dolgozók felkészítése a törvényből adódó mentálhigiénés munkára - elvégzendő feladatok megjelölése. Beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról, valamint a célkitűzések ismertetése az intézmény működésével kapcsolatban. 6

7 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 93 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 50 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 53 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 11 szondatáplálás, parenterális táplálás 0 teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 7 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 93 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 9 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 7 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes 1 zsák ürítése) teljes ellátást igényel Széklet-ürítés normál 103 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) 0 stomás beteg gondozása 0 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 6 teljes ellátást igényel 12 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 109 segédeszközzel önálló 1 gondozói segítséget igényel 8 gondozói segítséget és segédeszközt igényel 0 teljesen függő 3 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 44 gondozói felügyeletet igényel 37 gondozói segítséggel végzi 32 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 8 7 fő

8 2. Fürdés önállóan végzi 24 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 53 nem együttműködő 0 gondozói segítséggel végzi 34 teljes ellátást igényel Száj higiéné önállóan végzi 27 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 52 nem együttműködő 3 gondozói segítséggel végzi 28 teljes ellátást igényel Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 26 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 41 gondozói segítséggel végzi 15 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi 9 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 18 gondozói segítséggel végzi 26 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 19 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 53 gondozói segítséggel végzi 16 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 18 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével Ágyazás önállóan végzi 22 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 59 nem együttműködő 1 gondozói segítséggel végzi 12 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 16 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 37 nem együttműködő 2 gondozói segítséggel végzi 33 teljes ellátást igényel 33 8

9 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZÜKSÉGLETEI 1. GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 9 orális gyógyszeradagolás önállóan 0 helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 0 alkalmazás, szem-, fül, orr kezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 112 parenterális gyógyszeralkalmazás VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 88 hetente 33 naponta 0 naponta többször 0 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 63 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 5 vérvétel 53 steril vizeletminta vétele katéterezéssel 0 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 121 oxigenizátor alkalmazása 0 oxigén palack alkalmazása 0 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 110 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 5 egyszerű kötözési feladatok naponta 5 ulcus cruris ellátása 0 decubitus ellátás 1 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 11 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 5 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás 0 4. Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 50 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 2 önismereti/önsegítő csoport 0 személyiségfejlesztő csoport 6 kommunikációs csoport 0 relaxációs csoport 0 9

10 meditációs csoport 0 pszichodráma csoport 0 zeneterápia csoport 1 egyéb fejlesztés 11 egyéb játék 13 egyéb biblia 4 kreatív 12 irodalom 1 lovaglás 9 sütés-főzés 0 torna 8 5.Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 18 szellemi/kulturális foglalkoztatás 8 szórakoztató célú foglalkoztatás 22 munkavégzés célú foglalkoztatás 37 képzés célú 0 terápiás- és képességfejlesztő 24 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi és aktívan tölti 27 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 15 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 16 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 20 teljes napi életvitelének szervezését igényli 43 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 41 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 8 gondozói segítséggel végzi 45 teljes ellátást igényel 27 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 31 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 13 gondozói segítséggel végzi 47 nem együttműködő 3 teljes ellátást igényel 27 10

11 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK PSZICHIÁTRIAI BETEGEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 191 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 119 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 103 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 10 szondatáplálás, parenterális táplálás 0 teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 2 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 193 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 19 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 4 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes 0 zsák ürítése) teljes ellátást igényel Széklet-ürítés normál 210 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) 2 stomás beteg gondozása 0 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 4 teljes ellátást igényel 18 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 209 segédeszközzel önálló 8 gondozói segítséget igényel 10 gondozói segítséget és segédeszközt igényel teljesen függő 3 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 141 gondozói felügyeletet igényel 68 gondozói segítséggel végzi fő

12 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 1 2. Fürdés önállóan végzi 84 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 99 nem együttműködő 0 gondozói segítséggel végzi 41 teljes ellátást igényel Száj higiéné önállóan végzi 79 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 90 nem együttműködő 24 gondozói segítséggel végzi 34 teljes ellátást igényel 7 4. Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 95 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 81 gondozói segítséggel végzi 15 nem együttműködő 1 teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi 24 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 44 gondozói segítséggel végzi 89 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 63 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 119 gondozói segítséggel végzi 26 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 25 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 2 7. Ágyazás önállóan végzi 73 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 110 nem együttműködő 2 gondozói segítséggel végzi 17 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 47 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 98 nem együttműködő 24 gondozói segítséggel végzi 35 teljes ellátást igényel 30 12

13 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZÜKSÉGLETEI 1. GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 1 orális gyógyszeradagolás önállóan 0 helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 15 alkalmazás, szem-, fül, orr kezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 197 parenterális gyógyszeralkalmazás VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 163 hetente 66 naponta 0 naponta többször 5 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 171 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 12 vérvétel 51 steril vizeletminta vétele katéterezéssel 0 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 234 oxigenizátor alkalmazása 0 oxigénpalack alkalmazása 0 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 217 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 12 egyszerű kötözési feladatok naponta 3 ulcus cruris ellátása 0 decubitus ellátás 2 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 31 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 6 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani, sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás 1 4. Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 117 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 29 önismereti/önsegítő csoport 9 személyiségfejlesztő csoport 4 kommunikációs csoport 7 13

14 relaxációs csoport 0 meditációs csoport 0 pszichodráma csoport 0 zeneterápia csoport 2 egyéb fejlesztés 14 egyéb játék 32 egyéb biblia 35 kreatív 24 irodalom 17 lovaglás 4 sütés-főzés 4 torna 36 5.Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 49 szellemi/kulturális foglalkoztatás 16 szórakoztató célú foglalkoztatás 29 munkavégzés célú foglalkoztatás 63 képzés célú 0 terápiás- és képességfejlesztő 15 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi, és aktívan tölti 35 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 61 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 70 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 46 teljes napi életvitelének szervezését igényli 22 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 88 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 12 gondozói segítséggel végzi 35 teljes ellátást igényel 99 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 99 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 21 gondozói segítséggel végzi 77 nem együttműködő 1 teljes ellátást igényel 36 14

15 Az ellátottak egészségi állapotának főbb jellemzői Leggyakoribb társult betegségek fogy. pszich. keringési legzőszervi 5 14 mozgásszervi diabetes 7 18 daganatos ben az intézmény keretein belül végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat ben járó beteg szakellátáson végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. gégészet sebészet traumatológia nőgyógyászat 5 7 urológia városi ügyelet Diagnosztikai vizsgálatok 2007-ben vizsgálat esetszám fogy. pszich. RTG célzott labor UH CT 7 13 Gasztroszkópia 3 6 EKG 9 28 Gyógyászati segédeszköz használata típusa esetszám fogy. pszich. tolókocsi 2 4 járókeret 5 5 mankó 0 0 szemüveg hallókészülék

16 Kórházba szállítás fogy. pszich. mentővel intézményi gépkocsival Általános információ fogy. pszich. diéta közgyógyigazolvánnyal rendelkezik gyógyszert szed gondozási terve van ápolási terve van 2 4 szociális foglalkoztatásban részt vesz egyéb más foglalkoztatásba részt vesz inkontinens Dohányzással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 10 szál alatt napi szál között 7 37 napi 20 szál felett 7 60 leszokott 0 2 Kávéfogyasztással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 1-2 adag napi 2-4 adag napi 4 adagtól több Elhalálozás oka fogy. pszich. pneumónia 0 2 időskori keringési elégtelenség 1 3 tüdőembólia 0 2 card.decomp. 3 1 suicidum 1 0 ileus 0 0 tumor 0 3 egyéb 0 2 Szűrővizsgálatok fogy. pszich. tüdőszűrés mammográfia 0 7 nőgyógyászati rákszűrés

17 Eseménynaptár Január Beszámolók, munkatervek, statisztikák készítése ig Január 8. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Január 17. Kiskunhalasi sportintézményben heti rendszerességgel 5 fő lakónk vesz részt labdarúgó edzésen, ahol edző segítségével készülnek a mérkőzésekre. Január 24. Lakatos Vince kiállítását tekintette meg 5 fő lakónk Kiskunhalason. Január 25. Érdekképviseleti fórum ülésezett, ahol a munkatervet, beszámolót ismertették Január 25. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február 15 Lakóinknak farsangi mulatságot tartottunk. Február 22. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február23. Színházi előadást tekintettek meg lakóink a helyi filmszínházban, ahol a Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának lakói adtak elő egy darabot. Március Osztályértekezletek zajlottak. Március 5. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Március 14. Március 15.-e alkalmából megemlékezést és vetélkedőt tartottunk lakóinknak. Március 11. Kiállításon, és játszóházban vettek részt lakóink egy helyi iskolában. Március 28. Fotókiállítást tekintettek meg lakóink a tűzzománc technikáról a kiskunhalasi Művelődési Házban. Március 29. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Március 30. Dars versenyen vettünk részt 6 lakóval Kiskunfélegyházán, ahol a 2., és 3. helyezést értünk el. Április 26. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Április fő kiránduláson vett részt Egerben. Április Tatabányára beneveztünk 3 fő lakónkat fotókiállításra. Május 7. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Május 12. Szári majálison, és sporttalálkozón vett részt 6 fő lakónk. Május 15. Tatabányára meghívást kaptunk a fotókiállításra, mert a benevezett képek közül 2 fő díjat nyert. Május 18. Szegeden megrendezett tudományos konferencián 5 fő dolgozónk tartott előadást a pszichiátriai betegek rehabilitációja, foglalkoztatása, jogaik és kötelezettségeik témakörökben. Május 20. Sport az Esélyért alapítvány szervezésében 6 fő lakónk kiránduláson vett részt Pírtón. Május 30. Labdarúgó mérkőzést rendeztünk intézményünkben, Kiskunfélegyházáról 10 főt láttunk vendégül. Május 30. Kihívás napi rendezvénysorozaton vettünk részt. Május 31. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Június Osztályértekezletek zajlottak. Június 4-5. MÁRIS tanyán, majálison vettünk részt 50 fővel Június 7. Vizi vetélkedőn vett részt 5 fő lakónk a városi strandon, ahol 2. helyezést értek el. Június Balatonakalin voltunk nyaralni 47 fő lakóval. Június 27. Add a Kezed Barátság Kupán vett részt 5 fő lakónk. Július 2. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. 17

18 Július 4. Véradás zajlott intézményünkben. Július Sikondán nyaralt 6 fő lakónk. Augusztus 14. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Augusztus 21. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Augusztus 28. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Szeptember 3. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Szeptember 11. Seregszemlén vettünk részt Kaskantyún 12 fő lakó 2 fő kísérő. Szeptember 14. Atlétikai versenyen vett részt 9 fő lakónk, két kísérővel Kiskunfélegyházán. Szeptember 15. Labdarúgó versenyen vett részt 6 fő lakónk 1 fő kísérővel Kiskunfélegyházán. Szeptember 27. Szüreti mulatságot rendeztünk lakóinknak. Szeptember 28- Zánkán edzőtáborban 6 fő lakónk és egy fő kísérő vett részt. 30. Szeptember 17- Osztályértekezletek zajlottak Október 3. Október 5. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Október 16. Városi Idősek Napján 15 fő lakónk vett részt a Tiszti Klubban. Október 17. Az érdekképviseleti fórum ülésezett. Új tag választására került sor, mert egyik tagunk rehabilitálva lett, így megszűnt az intézményi jogviszonya. Október 18. Művelődési házban képkiállítás nyílt, melyen lakóink munkája is kiállításra került. November 12. Kiskunhalas városa intézményünkben rendezte meg a Szociális munka napját, melyen egy fő dolgozónk kitüntetést kapott. November 7- Gerontopszichiátria gyakorlati vonatkozásai a szociális ellátásban című December 5 helyi képzésünk zajlott 15 saját, és 5 fő külsős dolgozó részvételével. November December 6. December 12 December 19. December 20. Balatonlellén szakmai napokon 4 fő vett részt. Mikulás ünnepség rendeztünk lakóinknak. Máris szeretetszolgálat 130 fő lakónknak hozott ajándékcsomagot, mi pedig kis műsorral kedveskedtünk. Karácsonyi ünnepséget rendeztünk lakóinknak. Összdolgozói értekezletet tartottunk, ahol átadásra került a Nyírő Gyula alapítvány részéről az év dolgozója kitüntetés. Két fő kapta meg, egy fő a gazdasági, egy fő pedig a szakdolgozók közül. A felsoroltakon túl a szakmai munkán belüli egyéb tevékenységek: - a dolgozók munka alkalmassági szűrése, - Érdekképviseleti Fórum működtetése, azokon részvétel, - gondozottak folyamatos foglalkoztatása, házkörüli munkák, mosodai, konyhai tevékenység, osztályos takarításba való bevonás, - ápolási-gondozási tervek folyamatos készítése, karbantartása, - az ellátottak fizikai, egészségi, pszichés és mentális állapotának felmérése - szupervíziós konfliktuskezelő előadások és csoportfoglalkozások tartása - mentálhigiénés tevékenység - tervszerű, a gondozási tervekre épülő foglalkoztatás 18

19 - dolgozók folyamatos továbbképzése - nem szakmai dolgozók mentálhigiénés képzése. Az ápolók feladatai közül kiemelt hangsúlyt kapott: - a pszichiátriai betegségek ismerete, a betegek állapotában bekövetkezett változások észlelésére, szakorvos tájékoztatása, - az otthon lakóinak ismerete, betegségükből adódó személyiségük elfogadása, - a lakók és a dolgozók egymás iránti tisztelete, szeretet, gondoskodás kialakítása, annak ápolása, - a mindennapos szakszerű ápolási, gondozási munkán túl az egyéni bánásmód kialakítása, - a konfliktusok elkerülése, kialakuláskor, pedig a megfelelő konfliktus kezelési módszer alkalmazása - a gondozási tervek folyamatos vezetése és értékelése, - a foglalkoztatásokon való részvétel folyamatos segítése és biztosítása - a lakószobák otthonosabbá tétele - gondozási egységek szépítése - a személyi higiéné fokozott figyelemmel kísérése, - felkészülés a minőségi ápolással kapcsolatos teendőkre, - a gondozottak és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás elősegítése. Beszámoló a ben végzett egészségügyi munkáról Feladatai: Intézményünkben a gondozottak egészségügyi ellátása, pszichés gondozása, az ápolói, gondozói munka irányítása, az ápolói személyzet szakmai továbbképzése, nem szakmai dolgozók mentálhigiénés feladatokra való felkészítése. Gyógyító-megelőző munka: Az intézményünkben jelenleg két főállású szakorvos /neurológus-pszichiáter-rehabilitáció, pszichiáter-rehabilitáció/ biztosítja a gondozottak folyamatos orvosi felügyeletét. A háziorvos heti 2 x 1 órában, bőrgyógyászat heti 1x1 órában, belgyógyász szakorvos heti 2 x 1 órában, a szemész szakorvos heti 1 órában segíti munkájukat. A fogászati ellátást heti 2 x 2 órában biztosítunk a gondozottak részére. A mukaegészségügyi szakorvosi ellátás kéthetenként 2 órában áll a dolgozók rendelkezésére. Az orvosok munkájukat megfelelően felszerelt orvosi rendelőben végzik. A fekvő osztályokon naponta van orvosi vizit ben is minden új gondozottnál megtörtént az aktuális egészségi állapot felmérése, a pszichiátriai betegségek anamnesztikus adatfelvétele, a szükséges profilaktikus gyógyszeres kezelés meghatározása. Lakóink egészségügyi állapotát polimorbiditás jellemzi. Alapbetegség típusa szerinti megoszlásuk: Fogyatékos személy Pszichiátriai beteg 121 fő 234 fő 19

20 Betegségükből, fogyatékosságukból eredően a szociális készségek hiánya, a kommunikáció, a társas kapcsolatok zavara, eltompult érzelmek, a kognitív funkciók romlása, a gondolkodás szétesése, az önkiszolgálás és a fizikai önállóság hiánya jellemzi őket ban a szomatikus betegségek közül kiemelkedően magas a keringési megbetegedések, mozgásszervi megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, a diabetes és daganatos megbetegedések száma. Leggyakoribb társult betegségek: keringési légzőszervi mozgásszervi diabetes daganatos 129 fő, 20 fő, 38 fő, 24 fő, 7 fő ben az alábbi szűrővizsgálatokra került sor: - tüdőszűrés, - labor, - EKG, - mammográfia, - bőrgyógyászat /gombás megbetegedések /, - belgyógyászat, 20

21 - szemészet, - fogászat, - pszichiátria, - ortopédia. Az ortopédiai szűrés keretében a szükséges gyógyászati segédeszközök felírása is megtörtént. Jelenleg gyógyászati segédeszközt használ: tolókocsi: járókeret: szemüveg: 6 fő, 9 fő, 48 fő, Elvégzett vizsgálatok 2007-ban: háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat 1093 alkalommal 386 alkalommal 371 alkalommal 146 alkalommal 1818 alkalommal 323 alkalommal - Az intézményen kívül a kiskunhalasi Semmelweis Kórház járó beteg szakellátása 332 esetben végzett vizsgálatot gondozottjainknál. 21

22 A kórházba szállításhoz a mentőt 110, az intézet gépkocsiját 602 alkalommal vettük igénybe. A diagnosztikai vizsgálatok közül az alábbiak váltak szükségessé gondozottainknál: RTG 134 esetben, célzott labor 302, UH 50, CT 71, Gasztroszkópia 8, EKG 55 esetben történt. A vérek levétele az intézményben történt, zárt, egyszer használatos vérvételi eszközökkel. A kiértékelést a kórház laboratóriuma végezte el. A szakorvosi vizsgálatokat az intézmény orvosai végezték. A talált eltérések birtokában további szakorvosi vizsgálatokat és kórházi kivizsgálást kezdeményeztünk. Minden ellátottnál havonta testsúly és vérnyomásmérést végzünk, kontrollmérés szükség szerint. Az ellátottak egészségügyi ellátását érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről úgynevezett dekurzus füzetet, és sorszámozott átadó füzetet vezetünk. - A 6/1992/III.31/NM rendelet szerint egészségügyi személyi lapot az intézet háziorvosa, Dr. Bús Imre állítja ki, és vezeti. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: A folyamatos gyógyszer, kötszer és gyógyászati segédeszköz rendelés az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével történik. A gyógyszerfelírással, nyilvántartással kapcsolatos munkánkat számítógépes program segíti. Elsődlegesen a vények nyomtatására, a terápiás lapok vezetésére és a raktárkészlet nyilvántartására terjed ki. Intézményünk a jogszabályban előírtaknak megfelelően rendelkezik az alaplistán jegyzett gyógyszerkészlettel, melyet az ellátottak a törvényben előírt módon vehetnek igénybe. Gondozottaink közül érvényes Közgyógyellátási Igazolvánnyal 75 fő rendelkezik. Valamilyen gyógyszert összesen 309 fő szed. Parenterális gyógyszer szükséges 62 főnek. A 2006-ban felhasznált intézeti gyógyszer és kötszer összege: 22

23 Bruttó: ,-Ft TB támogatás Intézet által kifizetett ,-Ft ,-Ft A gyógyászati segédeszközök felírhatósága és hozzáférhetősége betegeink részére biztosított. Oktatói és felvilágosító munka: A kéthavonkénti osztályértekezleteken szakmai továbbképzéseket, esetmegbeszéléseket, esetmegbeszélő és problémamegoldó csoportokat szerveztünk és vezettünk. Részt vettünk az intézeti nagycsoporton / havonta /, ahol az otthon lakóit érintő kérdések kerülnek megbeszélésre. Segítettük és támogattuk az intézményben működő szakköröket, foglalkozásokat, rendezvényeket részben személyes részvétellel, részben szakmai tanáccsal. Az intézet orvosai, a főápoló és mentálhigiénés csoportvezetője, szociális munkások, gyógypedagógus, a szakmai és nem szakmai dolgozók számára egyaránt elődadásokat tartott, és folyamatosan tart is, mentálhigiénés esetmegbeszélő és a szakdolgozók által felvetett más témakörökben. Egyéb feladatok, kötelezettségek: -Napi rendszerességgel tartunk szakmai referálót. Vezeti az intézet pszichiáter orvosa, résztvevői a gondozási egységek vezetői. Ezen az előző nap eseményeinek összefoglalására, értékelésére kerül sor, majd ezt az aktuális ápolási-gondozási teendők meghatározása, ütemezése követi. - Hatósági megkeresésre és orvos szakértői felülvizsgálatra berendelt gondozottainkról kórrajzkivonatot, szakorvosi véleményt, általános betegjellemzést készítettünk. - Korlátozott mértékben /gyógyszerfelírás, heveny betegség ellátása / az intézet dolgozói is igénybe vehetik az orvosi ellátást munkaidejük alatt. -Intézetünkben 49 fő inkontinens beteg él. Nyilvántartásukhoz egyéni nyilvántartó lapot vezetünk. súlyos közepes enyhe Nadrágpelenkát használók Inkontinencia betétet használók 12 fő 32 fő 3 fő 2 fő - Diétás étkeztetést 73 főnek biztosítunk /pépes, epés, cukros, purinmentes, tejmentes, tejmentes normál, tejmentes epés, folyékony tejmentes / - Új gondozott felvétele: 12 fő pszichiátriai beteg, 6 fogyatékos személy. Otthonról: 12 fő 23

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben