Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas"

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, március 5. Simon Ilona igazgató 1

2 Intézményünkben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, és az Alapító Okiratban foglaltak, és a hatályos, működésre vonatkozó jogszabályok szerint végezzük munkánkat. A pszichiátriai betegek és az akadályozottsággal élő személyek ellátása az Önkormányzati Törvény ide vonatkozó szabályozása szerint a Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. A szolgáltatás ellátásának törvényi kereteit a Szociális Törvény (93. évi III.Tv.), annak módosításai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000./I.7./ SZCSM rendelete, és annak módosításai szabályozzák. A fentiek értelmében intézményünk működésének célja a lakók teljes körű ellátása, az otthon, a család pótlása, az egyéni szükségletekhez igazodó szakszerű segítségnyújtás. Lakóink ellátásának indokoltságát a szociális rászorultság alapozza meg, amely a jövedelmi, vagy a gondozásra, ápolásra való rászorultságot jelenti. 2

3 Az intézmény döntéshozó, szakmai fórumai 2007-ben Nap hétfő hétfő havonta szerda kéthetente péntek szükség szerint kéthavonta évente kétszer naponta naponta Döntéshozó, vagy szakmai fórum Vezetői értekezlet Főnővéri értekezlet Minőségbiztosítási team értekezlet Gazdasági team értekezlet Főnővéri munkacsoport értekezlet Szakmai team értekezlet Team értekezletek az aktuális problémák kezelésére, a megfelelő szakemberek és döntéshozók jelenlétével Osztály, -részleg értekezletek Összdolgozói értekezlet Szakmai referáló Gazdasági referáló Fórum Résztvevői Feladata Vezetői értekezlet Összehívja és vezeti az igazgató. Tagjai: - szakmai vezető - gazdasági vezető - vezető főápoló - minőségbiztosítási felelős - műszaki vezető - mentálhigiénés csoport vezetője - belső ellenőr - Koncepciókat határoz meg az intézmény működésével kapcsolatban - Költségvetés felhasználását a koncepcióknak alárendeli, meghatározza az operatív feladatokat, megnevezi a felelősöket - Szakmai irányelvek megfogalmazása, azok feladatokra való lebontása - Új gondozási modellek meghatározása, a bevezetéshez szükséges intézkedések megfogalmazása, a felelősségi szintek meghatározása, a feladatok felosztása - Aktuális problémák megbeszélése - Vezető ügyelet megszervezése, beszámoltatása - A vezetők beszámoltatása, a heti feladatok megbeszélése - Információcsere 3

4 Szakmai team értekezlet Minőségbiztosítási team értekezlet A szakmai team értekezleteit az intézmény pszichiáter főorvosa hívja össze. Résztvevői: -igazgató, -vezető főápoló, -pszichiáter, -pszichológus, -foglalkoztatási csoportvezető, -szociális munkások, -főnővéri munkacsoport vezetője. Vezeti: Minőségbiztosítási felelős Tagjai: - igazgató - főápoló - belső ellenőr - gazdasági vezető - szakmai vezető - meghívott (aktuális protokoll kidolgozója) A munkacsoport tagjai a gondozási tervek karbantartásával kapcsolatos feladatokat szervezik és koordinálják, valamint a mindenkori, szakmai törvényekből és rendeletekből adódó általános szakmai feladatok, gondozási, ápolási tevékenységek, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, előgondozási feladatok, beutalással, intézményi hely elfoglalásával és a foglalkoztatás megszervezése terén elvégzendő munkákat meghatározza és szervezi. Új gondozási formák kidolgozása és bevezetésükkel kapcsolatos feladatok meghatározása és szervezése, szakmai protokollok kidolgozása. Az intézményben működő ISO 9001:2001 szabványra épülő minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatok meghatározása és koordinálása. Szükség szerint ülésezik. Gazdasági munkacsoport Összehívja, és vezeti a gazdasági vezető, jelen van az igazgató és a vezető főápoló Tagjai: - élelmezésvezető - pénzügyi csoportvezető - műszaki csoportvezető - mosodavezető - munkaügyi előadó - gondozási díjakért felelős -a vezetői értekezleten megfogalmazott feladatok, tájékoztatók, a gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása -visszajelzés a vezetőség felé -az aktuális problémák és tapasztalatok megbeszélése -osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése, rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos 4

5 munkatárs - gondnok. szervezési stratégiák megbeszélése Főnővéri munkaközösség Főnővéri értekezlet Osztály/részleg értekezletek Összehívja és vezeti a munkaközösség vezetője. Tagjai a főnővérek, jelen van a vezető főápoló. A főnővéri értekezletet a Szakmai Team vezetője hívja össze és vezeti. Résztvevői: igazgató, az intézet pszichiáter főorvosa, a vezető főápoló, a mentálhigiénés csoportvezető, az osztályvezető ápolók, és a helyetteseik, élelmezésvezető. 5 A gazdasági munkacsoport üléseit heti rendszerességgel tartja. - tapasztalatok megosztásával az osztályok közötti minőségbeli különbségek megszüntetése - szakmai kérdések megvitatása, véleményezése - segítség az étlap összeállításában - az igazgatói, vezetői értekezleten elhangzott utasítások, tájékoztatók, szakmai és gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása, - visszajelzések a vezetőség felé, - az aktuális problémák és a tapasztalatok megbeszélése - a szakmai tanácskozáson meghatározott feladatok közlése, az azokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése - szakmai munka értékelése - osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos szervezési stratégiák megbeszélése - osztályos létszámok egyeztetése mind a dolgozók, mind az ellátottak tekintetében. Kéthavonta - az osztályok szakmai munkájának értékelése, - a felvetődő problémák megvitatása,

6 Összdolgozói értekezlet Összehívja, és vezeti évi két alkalommal az igazgató Résztvevői: az intézmény minden dolgozója - a gondozottak megismerésének elősegítése, - eset megbeszélések, - a nem szakmai területen dolgozók felkészítése a törvényből adódó mentálhigiénés munkára - elvégzendő feladatok megjelölése. Beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról, valamint a célkitűzések ismertetése az intézmény működésével kapcsolatban. 6

7 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 93 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 50 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 53 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 11 szondatáplálás, parenterális táplálás 0 teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 7 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 93 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 9 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 7 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes 1 zsák ürítése) teljes ellátást igényel Széklet-ürítés normál 103 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) 0 stomás beteg gondozása 0 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 6 teljes ellátást igényel 12 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 109 segédeszközzel önálló 1 gondozói segítséget igényel 8 gondozói segítséget és segédeszközt igényel 0 teljesen függő 3 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 44 gondozói felügyeletet igényel 37 gondozói segítséggel végzi 32 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 8 7 fő

8 2. Fürdés önállóan végzi 24 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 53 nem együttműködő 0 gondozói segítséggel végzi 34 teljes ellátást igényel Száj higiéné önállóan végzi 27 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 52 nem együttműködő 3 gondozói segítséggel végzi 28 teljes ellátást igényel Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 26 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 41 gondozói segítséggel végzi 15 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi 9 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 18 gondozói segítséggel végzi 26 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 19 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 53 gondozói segítséggel végzi 16 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 18 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével Ágyazás önállóan végzi 22 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 59 nem együttműködő 1 gondozói segítséggel végzi 12 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 16 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 37 nem együttműködő 2 gondozói segítséggel végzi 33 teljes ellátást igényel 33 8

9 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZÜKSÉGLETEI 1. GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 9 orális gyógyszeradagolás önállóan 0 helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 0 alkalmazás, szem-, fül, orr kezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 112 parenterális gyógyszeralkalmazás VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 88 hetente 33 naponta 0 naponta többször 0 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 63 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 5 vérvétel 53 steril vizeletminta vétele katéterezéssel 0 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 121 oxigenizátor alkalmazása 0 oxigén palack alkalmazása 0 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 110 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 5 egyszerű kötözési feladatok naponta 5 ulcus cruris ellátása 0 decubitus ellátás 1 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 11 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 5 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás 0 4. Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 50 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 2 önismereti/önsegítő csoport 0 személyiségfejlesztő csoport 6 kommunikációs csoport 0 relaxációs csoport 0 9

10 meditációs csoport 0 pszichodráma csoport 0 zeneterápia csoport 1 egyéb fejlesztés 11 egyéb játék 13 egyéb biblia 4 kreatív 12 irodalom 1 lovaglás 9 sütés-főzés 0 torna 8 5.Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 18 szellemi/kulturális foglalkoztatás 8 szórakoztató célú foglalkoztatás 22 munkavégzés célú foglalkoztatás 37 képzés célú 0 terápiás- és képességfejlesztő 24 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi és aktívan tölti 27 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 15 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 16 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 20 teljes napi életvitelének szervezését igényli 43 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 41 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 8 gondozói segítséggel végzi 45 teljes ellátást igényel 27 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 31 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 13 gondozói segítséggel végzi 47 nem együttműködő 3 teljes ellátást igényel 27 10

11 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK PSZICHIÁTRIAI BETEGEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 191 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 119 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 103 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 10 szondatáplálás, parenterális táplálás 0 teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 2 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 193 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 19 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 4 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes 0 zsák ürítése) teljes ellátást igényel Széklet-ürítés normál 210 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) 2 stomás beteg gondozása 0 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 4 teljes ellátást igényel 18 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 209 segédeszközzel önálló 8 gondozói segítséget igényel 10 gondozói segítséget és segédeszközt igényel teljesen függő 3 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 141 gondozói felügyeletet igényel 68 gondozói segítséggel végzi fő

12 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 1 2. Fürdés önállóan végzi 84 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 99 nem együttműködő 0 gondozói segítséggel végzi 41 teljes ellátást igényel Száj higiéné önállóan végzi 79 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 90 nem együttműködő 24 gondozói segítséggel végzi 34 teljes ellátást igényel 7 4. Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 95 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 81 gondozói segítséggel végzi 15 nem együttműködő 1 teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi 24 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 44 gondozói segítséggel végzi 89 nem együttműködő 0 teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 63 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 119 gondozói segítséggel végzi 26 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 25 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 2 7. Ágyazás önállóan végzi 73 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 110 nem együttműködő 2 gondozói segítséggel végzi 17 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 47 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 98 nem együttműködő 24 gondozói segítséggel végzi 35 teljes ellátást igényel 30 12

13 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZÜKSÉGLETEI 1. GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 1 orális gyógyszeradagolás önállóan 0 helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 15 alkalmazás, szem-, fül, orr kezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 197 parenterális gyógyszeralkalmazás VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 163 hetente 66 naponta 0 naponta többször 5 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 171 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 12 vérvétel 51 steril vizeletminta vétele katéterezéssel 0 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 234 oxigenizátor alkalmazása 0 oxigénpalack alkalmazása 0 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 217 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 12 egyszerű kötözési feladatok naponta 3 ulcus cruris ellátása 0 decubitus ellátás 2 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 31 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 6 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani, sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás 1 4. Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 117 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 29 önismereti/önsegítő csoport 9 személyiségfejlesztő csoport 4 kommunikációs csoport 7 13

14 relaxációs csoport 0 meditációs csoport 0 pszichodráma csoport 0 zeneterápia csoport 2 egyéb fejlesztés 14 egyéb játék 32 egyéb biblia 35 kreatív 24 irodalom 17 lovaglás 4 sütés-főzés 4 torna 36 5.Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 49 szellemi/kulturális foglalkoztatás 16 szórakoztató célú foglalkoztatás 29 munkavégzés célú foglalkoztatás 63 képzés célú 0 terápiás- és képességfejlesztő 15 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi, és aktívan tölti 35 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 61 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 70 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 46 teljes napi életvitelének szervezését igényli 22 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 88 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 12 gondozói segítséggel végzi 35 teljes ellátást igényel 99 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 99 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 21 gondozói segítséggel végzi 77 nem együttműködő 1 teljes ellátást igényel 36 14

15 Az ellátottak egészségi állapotának főbb jellemzői Leggyakoribb társult betegségek fogy. pszich. keringési legzőszervi 5 14 mozgásszervi diabetes 7 18 daganatos ben az intézmény keretein belül végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat ben járó beteg szakellátáson végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. gégészet sebészet traumatológia nőgyógyászat 5 7 urológia városi ügyelet Diagnosztikai vizsgálatok 2007-ben vizsgálat esetszám fogy. pszich. RTG célzott labor UH CT 7 13 Gasztroszkópia 3 6 EKG 9 28 Gyógyászati segédeszköz használata típusa esetszám fogy. pszich. tolókocsi 2 4 járókeret 5 5 mankó 0 0 szemüveg hallókészülék

16 Kórházba szállítás fogy. pszich. mentővel intézményi gépkocsival Általános információ fogy. pszich. diéta közgyógyigazolvánnyal rendelkezik gyógyszert szed gondozási terve van ápolási terve van 2 4 szociális foglalkoztatásban részt vesz egyéb más foglalkoztatásba részt vesz inkontinens Dohányzással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 10 szál alatt napi szál között 7 37 napi 20 szál felett 7 60 leszokott 0 2 Kávéfogyasztással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 1-2 adag napi 2-4 adag napi 4 adagtól több Elhalálozás oka fogy. pszich. pneumónia 0 2 időskori keringési elégtelenség 1 3 tüdőembólia 0 2 card.decomp. 3 1 suicidum 1 0 ileus 0 0 tumor 0 3 egyéb 0 2 Szűrővizsgálatok fogy. pszich. tüdőszűrés mammográfia 0 7 nőgyógyászati rákszűrés

17 Eseménynaptár Január Beszámolók, munkatervek, statisztikák készítése ig Január 8. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Január 17. Kiskunhalasi sportintézményben heti rendszerességgel 5 fő lakónk vesz részt labdarúgó edzésen, ahol edző segítségével készülnek a mérkőzésekre. Január 24. Lakatos Vince kiállítását tekintette meg 5 fő lakónk Kiskunhalason. Január 25. Érdekképviseleti fórum ülésezett, ahol a munkatervet, beszámolót ismertették Január 25. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február 15 Lakóinknak farsangi mulatságot tartottunk. Február 22. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február23. Színházi előadást tekintettek meg lakóink a helyi filmszínházban, ahol a Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthonának lakói adtak elő egy darabot. Március Osztályértekezletek zajlottak. Március 5. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Március 14. Március 15.-e alkalmából megemlékezést és vetélkedőt tartottunk lakóinknak. Március 11. Kiállításon, és játszóházban vettek részt lakóink egy helyi iskolában. Március 28. Fotókiállítást tekintettek meg lakóink a tűzzománc technikáról a kiskunhalasi Művelődési Házban. Március 29. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Március 30. Dars versenyen vettünk részt 6 lakóval Kiskunfélegyházán, ahol a 2., és 3. helyezést értünk el. Április 26. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Április fő kiránduláson vett részt Egerben. Április Tatabányára beneveztünk 3 fő lakónkat fotókiállításra. Május 7. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Május 12. Szári majálison, és sporttalálkozón vett részt 6 fő lakónk. Május 15. Tatabányára meghívást kaptunk a fotókiállításra, mert a benevezett képek közül 2 fő díjat nyert. Május 18. Szegeden megrendezett tudományos konferencián 5 fő dolgozónk tartott előadást a pszichiátriai betegek rehabilitációja, foglalkoztatása, jogaik és kötelezettségeik témakörökben. Május 20. Sport az Esélyért alapítvány szervezésében 6 fő lakónk kiránduláson vett részt Pírtón. Május 30. Labdarúgó mérkőzést rendeztünk intézményünkben, Kiskunfélegyházáról 10 főt láttunk vendégül. Május 30. Kihívás napi rendezvénysorozaton vettünk részt. Május 31. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Június Osztályértekezletek zajlottak. Június 4-5. MÁRIS tanyán, majálison vettünk részt 50 fővel Június 7. Vizi vetélkedőn vett részt 5 fő lakónk a városi strandon, ahol 2. helyezést értek el. Június Balatonakalin voltunk nyaralni 47 fő lakóval. Június 27. Add a Kezed Barátság Kupán vett részt 5 fő lakónk. Július 2. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. 17

18 Július 4. Véradás zajlott intézményünkben. Július Sikondán nyaralt 6 fő lakónk. Augusztus 14. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Augusztus 21. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Augusztus 28. Labdarúgó edzésen vettek részt lakóink. Szeptember 3. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Szeptember 11. Seregszemlén vettünk részt Kaskantyún 12 fő lakó 2 fő kísérő. Szeptember 14. Atlétikai versenyen vett részt 9 fő lakónk, két kísérővel Kiskunfélegyházán. Szeptember 15. Labdarúgó versenyen vett részt 6 fő lakónk 1 fő kísérővel Kiskunfélegyházán. Szeptember 27. Szüreti mulatságot rendeztünk lakóinknak. Szeptember 28- Zánkán edzőtáborban 6 fő lakónk és egy fő kísérő vett részt. 30. Szeptember 17- Osztályértekezletek zajlottak Október 3. Október 5. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Október 16. Városi Idősek Napján 15 fő lakónk vett részt a Tiszti Klubban. Október 17. Az érdekképviseleti fórum ülésezett. Új tag választására került sor, mert egyik tagunk rehabilitálva lett, így megszűnt az intézményi jogviszonya. Október 18. Művelődési házban képkiállítás nyílt, melyen lakóink munkája is kiállításra került. November 12. Kiskunhalas városa intézményünkben rendezte meg a Szociális munka napját, melyen egy fő dolgozónk kitüntetést kapott. November 7- Gerontopszichiátria gyakorlati vonatkozásai a szociális ellátásban című December 5 helyi képzésünk zajlott 15 saját, és 5 fő külsős dolgozó részvételével. November December 6. December 12 December 19. December 20. Balatonlellén szakmai napokon 4 fő vett részt. Mikulás ünnepség rendeztünk lakóinknak. Máris szeretetszolgálat 130 fő lakónknak hozott ajándékcsomagot, mi pedig kis műsorral kedveskedtünk. Karácsonyi ünnepséget rendeztünk lakóinknak. Összdolgozói értekezletet tartottunk, ahol átadásra került a Nyírő Gyula alapítvány részéről az év dolgozója kitüntetés. Két fő kapta meg, egy fő a gazdasági, egy fő pedig a szakdolgozók közül. A felsoroltakon túl a szakmai munkán belüli egyéb tevékenységek: - a dolgozók munka alkalmassági szűrése, - Érdekképviseleti Fórum működtetése, azokon részvétel, - gondozottak folyamatos foglalkoztatása, házkörüli munkák, mosodai, konyhai tevékenység, osztályos takarításba való bevonás, - ápolási-gondozási tervek folyamatos készítése, karbantartása, - az ellátottak fizikai, egészségi, pszichés és mentális állapotának felmérése - szupervíziós konfliktuskezelő előadások és csoportfoglalkozások tartása - mentálhigiénés tevékenység - tervszerű, a gondozási tervekre épülő foglalkoztatás 18

19 - dolgozók folyamatos továbbképzése - nem szakmai dolgozók mentálhigiénés képzése. Az ápolók feladatai közül kiemelt hangsúlyt kapott: - a pszichiátriai betegségek ismerete, a betegek állapotában bekövetkezett változások észlelésére, szakorvos tájékoztatása, - az otthon lakóinak ismerete, betegségükből adódó személyiségük elfogadása, - a lakók és a dolgozók egymás iránti tisztelete, szeretet, gondoskodás kialakítása, annak ápolása, - a mindennapos szakszerű ápolási, gondozási munkán túl az egyéni bánásmód kialakítása, - a konfliktusok elkerülése, kialakuláskor, pedig a megfelelő konfliktus kezelési módszer alkalmazása - a gondozási tervek folyamatos vezetése és értékelése, - a foglalkoztatásokon való részvétel folyamatos segítése és biztosítása - a lakószobák otthonosabbá tétele - gondozási egységek szépítése - a személyi higiéné fokozott figyelemmel kísérése, - felkészülés a minőségi ápolással kapcsolatos teendőkre, - a gondozottak és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás elősegítése. Beszámoló a ben végzett egészségügyi munkáról Feladatai: Intézményünkben a gondozottak egészségügyi ellátása, pszichés gondozása, az ápolói, gondozói munka irányítása, az ápolói személyzet szakmai továbbképzése, nem szakmai dolgozók mentálhigiénés feladatokra való felkészítése. Gyógyító-megelőző munka: Az intézményünkben jelenleg két főállású szakorvos /neurológus-pszichiáter-rehabilitáció, pszichiáter-rehabilitáció/ biztosítja a gondozottak folyamatos orvosi felügyeletét. A háziorvos heti 2 x 1 órában, bőrgyógyászat heti 1x1 órában, belgyógyász szakorvos heti 2 x 1 órában, a szemész szakorvos heti 1 órában segíti munkájukat. A fogászati ellátást heti 2 x 2 órában biztosítunk a gondozottak részére. A mukaegészségügyi szakorvosi ellátás kéthetenként 2 órában áll a dolgozók rendelkezésére. Az orvosok munkájukat megfelelően felszerelt orvosi rendelőben végzik. A fekvő osztályokon naponta van orvosi vizit ben is minden új gondozottnál megtörtént az aktuális egészségi állapot felmérése, a pszichiátriai betegségek anamnesztikus adatfelvétele, a szükséges profilaktikus gyógyszeres kezelés meghatározása. Lakóink egészségügyi állapotát polimorbiditás jellemzi. Alapbetegség típusa szerinti megoszlásuk: Fogyatékos személy Pszichiátriai beteg 121 fő 234 fő 19

20 Betegségükből, fogyatékosságukból eredően a szociális készségek hiánya, a kommunikáció, a társas kapcsolatok zavara, eltompult érzelmek, a kognitív funkciók romlása, a gondolkodás szétesése, az önkiszolgálás és a fizikai önállóság hiánya jellemzi őket ban a szomatikus betegségek közül kiemelkedően magas a keringési megbetegedések, mozgásszervi megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, a diabetes és daganatos megbetegedések száma. Leggyakoribb társult betegségek: keringési légzőszervi mozgásszervi diabetes daganatos 129 fő, 20 fő, 38 fő, 24 fő, 7 fő ben az alábbi szűrővizsgálatokra került sor: - tüdőszűrés, - labor, - EKG, - mammográfia, - bőrgyógyászat /gombás megbetegedések /, - belgyógyászat, 20

21 - szemészet, - fogászat, - pszichiátria, - ortopédia. Az ortopédiai szűrés keretében a szükséges gyógyászati segédeszközök felírása is megtörtént. Jelenleg gyógyászati segédeszközt használ: tolókocsi: járókeret: szemüveg: 6 fő, 9 fő, 48 fő, Elvégzett vizsgálatok 2007-ban: háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat 1093 alkalommal 386 alkalommal 371 alkalommal 146 alkalommal 1818 alkalommal 323 alkalommal - Az intézményen kívül a kiskunhalasi Semmelweis Kórház járó beteg szakellátása 332 esetben végzett vizsgálatot gondozottjainknál. 21

22 A kórházba szállításhoz a mentőt 110, az intézet gépkocsiját 602 alkalommal vettük igénybe. A diagnosztikai vizsgálatok közül az alábbiak váltak szükségessé gondozottainknál: RTG 134 esetben, célzott labor 302, UH 50, CT 71, Gasztroszkópia 8, EKG 55 esetben történt. A vérek levétele az intézményben történt, zárt, egyszer használatos vérvételi eszközökkel. A kiértékelést a kórház laboratóriuma végezte el. A szakorvosi vizsgálatokat az intézmény orvosai végezték. A talált eltérések birtokában további szakorvosi vizsgálatokat és kórházi kivizsgálást kezdeményeztünk. Minden ellátottnál havonta testsúly és vérnyomásmérést végzünk, kontrollmérés szükség szerint. Az ellátottak egészségügyi ellátását érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről úgynevezett dekurzus füzetet, és sorszámozott átadó füzetet vezetünk. - A 6/1992/III.31/NM rendelet szerint egészségügyi személyi lapot az intézet háziorvosa, Dr. Bús Imre állítja ki, és vezeti. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: A folyamatos gyógyszer, kötszer és gyógyászati segédeszköz rendelés az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével történik. A gyógyszerfelírással, nyilvántartással kapcsolatos munkánkat számítógépes program segíti. Elsődlegesen a vények nyomtatására, a terápiás lapok vezetésére és a raktárkészlet nyilvántartására terjed ki. Intézményünk a jogszabályban előírtaknak megfelelően rendelkezik az alaplistán jegyzett gyógyszerkészlettel, melyet az ellátottak a törvényben előírt módon vehetnek igénybe. Gondozottaink közül érvényes Közgyógyellátási Igazolvánnyal 75 fő rendelkezik. Valamilyen gyógyszert összesen 309 fő szed. Parenterális gyógyszer szükséges 62 főnek. A 2006-ban felhasznált intézeti gyógyszer és kötszer összege: 22

23 Bruttó: ,-Ft TB támogatás Intézet által kifizetett ,-Ft ,-Ft A gyógyászati segédeszközök felírhatósága és hozzáférhetősége betegeink részére biztosított. Oktatói és felvilágosító munka: A kéthavonkénti osztályértekezleteken szakmai továbbképzéseket, esetmegbeszéléseket, esetmegbeszélő és problémamegoldó csoportokat szerveztünk és vezettünk. Részt vettünk az intézeti nagycsoporton / havonta /, ahol az otthon lakóit érintő kérdések kerülnek megbeszélésre. Segítettük és támogattuk az intézményben működő szakköröket, foglalkozásokat, rendezvényeket részben személyes részvétellel, részben szakmai tanáccsal. Az intézet orvosai, a főápoló és mentálhigiénés csoportvezetője, szociális munkások, gyógypedagógus, a szakmai és nem szakmai dolgozók számára egyaránt elődadásokat tartott, és folyamatosan tart is, mentálhigiénés esetmegbeszélő és a szakdolgozók által felvetett más témakörökben. Egyéb feladatok, kötelezettségek: -Napi rendszerességgel tartunk szakmai referálót. Vezeti az intézet pszichiáter orvosa, résztvevői a gondozási egységek vezetői. Ezen az előző nap eseményeinek összefoglalására, értékelésére kerül sor, majd ezt az aktuális ápolási-gondozási teendők meghatározása, ütemezése követi. - Hatósági megkeresésre és orvos szakértői felülvizsgálatra berendelt gondozottainkról kórrajzkivonatot, szakorvosi véleményt, általános betegjellemzést készítettünk. - Korlátozott mértékben /gyógyszerfelírás, heveny betegség ellátása / az intézet dolgozói is igénybe vehetik az orvosi ellátást munkaidejük alatt. -Intézetünkben 49 fő inkontinens beteg él. Nyilvántartásukhoz egyéni nyilvántartó lapot vezetünk. súlyos közepes enyhe Nadrágpelenkát használók Inkontinencia betétet használók 12 fő 32 fő 3 fő 2 fő - Diétás étkeztetést 73 főnek biztosítunk /pépes, epés, cukros, purinmentes, tejmentes, tejmentes normál, tejmentes epés, folyékony tejmentes / - Új gondozott felvétele: 12 fő pszichiátriai beteg, 6 fogyatékos személy. Otthonról: 12 fő 23

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2010. január 28. Simon Ilona igazgató Intézményünkben a Szervezeti

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Május 1. út.19. SZAKMAI PROGRAM a pszichiátriai betegek lakóotthonának működéséhez 2013. év A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások Budapest, 2012. október 9. Bagyinszki Zoltánné Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

KIVONAT. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL

2. SZEMÉLYKÖZPONTÚ, HOLISZTIKUS SZOLGÁLTATÁSRENDSZER, TÁMOGATÁSSAL Támogatott életvitel 1 SLIDE HEADING A támogatás egy dinamikus folyamat, melynek elemei: 1. A cél meghatározása: általános cél a normalizált élet, vagyis úgy élni, mint bárki más, úgy lakni, mint bárki

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata. Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fenntartó szervezet neve: Pest Megye Önkormányzata Címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. Telefon: 06-1-485-680 Fax: 06-1-318-1946 E-mail: pestmegye@pestmegye.hu Fenntartó képviselője: Dr. Szép Tibor főjegyző

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben