Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó ÉVI MUNKÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó 2009. ÉVI MUNKÁRÓL"

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas B E S Z Á M O L Ó ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, január 28. Simon Ilona igazgató

2 Intézményünkben a Szervezeti és Működési Szabályzatban, és az Alapító Okiratban foglaltak, és a hatályos, működésre vonatkozó jogszabályok szerint végezzük munkánkat. A pszichiátriai betegek és az akadályozottsággal élő személyek ellátása az Önkormányzati Törvény ide vonatkozó szabályozása szerint a Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik. A szolgáltatás ellátásának törvényi kereteit a Szociális Törvény (1993. évi III.Tv.), annak módosításai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000./I.7./ SZCSM rendelet, és annak módosításai szabályozzák. A fentiek értelmében intézményünk működésének célja a lakók teljes körű ellátása, az otthon, a család pótlása, az egyéni szükségletekhez igazodó szakszerű segítségnyújtás. Lakóink ellátásának indokoltságát a szociális rászorultság alapozza meg, amely a jövedelmi, vagy a gondozásra, ápolásra való rászorultságot jelenti. Az intézmény döntéshozó, szakmai fórumai 2009-ben Nap hétfő hétfő szerda szükség szerint péntek szükség szerint kéthavonta évente kétszer naponta naponta Döntéshozó, vagy szakmai fórum Vezetői értekezlet Főnővéri értekezlet Gazdasági team értekezlet Főnővéri munkacsoport értekezlet Szakmai team értekezlet Team értekezletek az aktuális problémák kezelésére, a megfelelő szakemberek és döntéshozók jelenlétével Osztály-, részleg-értekezletek Összdolgozói értekezlet Szakmai referáló Gazdasági referáló Fórum Résztvevői Feladata Vezetői értekezlet Összehívja és vezeti az igazgató. Tagjai: - szakmai vezető - főorvos - gazdasági vezető - pénzügyi csoport vezetője - vezető ápoló - minőségbiztosítási felelős - műszaki vezető - mentálhigiénés csoport vezetője - belső ellenőr - Koncepciókat határoz meg az intézmény működésével kapcsolatban - Költségvetés felhasználását a koncepcióknak alárendeli, meghatározza az operatív feladatokat, megnevezi a felelősöket - Szakmai irányelvek megfogalmazása, azok feladatokra való lebontása - Új gondozási modellek

3 Szakmai team értekezlet Minőségbiztosítási team értekezlet A szakmai team értekezleteit az intézmény szakmai vezetője hívja össze. Résztvevői: - igazgató, - vezető főápoló, - pszichiáter, - foglalkoztatási csoportvezető, - szociális munkások, - főnővéri munkacsoport vezetője. Vezeti: Minőségbiztosítási felelős Tagjai: - igazgató - főápoló meghatározása, a bevezetéshez szükséges intézkedések megfogalmazása, a felelősségi szintek meghatározása, a feladatok felosztása - Aktuális problémák megbeszélése - Vezető ügyelet megszervezése, beszámoltatása - A vezetők beszámoltatása, a heti feladatok megbeszélése - Információcsere A munkacsoport tagjai a gondozási tervek karbantartásával kapcsolatos feladatokat szervezik és koordinálják, valamint a mindenkori, szakmai törvényekből és rendeletekből adódó általános szakmai feladatok, gondozási, ápolási tevékenységek, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, előgondozási feladatok, beutalással, intézményi hely elfoglalásával és a foglalkoztatás megszervezése terén elvégzendő munkákat meghatározza és szervezi. Új gondozási formák kidolgozása és bevezetésükkel kapcsolatos feladatok meghatározása és szervezése, szakmai protokollok kidolgozása. Visszajelzés az intézmény vezetése felé Az intézményben működő ISO 9001:2001 szabványra épülő minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos feladatok meghatározása és

4 - belső ellenőr - gazdasági vezető - szakmai vezető - meghívott (aktuális protokoll kidolgozója) koordinálása. Szükség szerint ülésezik. Gazdasági munkacsoport Összehívja, és vezeti a gazdasági vezető, jelen van az igazgató és a vezető ápoló Tagjai: - élelmezés-vezető - pénzügyi csoportvezető - műszaki csoportvezető - mosodavezető - munkaügyi előadó - belső ellenőr - raktáros - pénzügyi munkatársak - a vezetői értekezleten megfogalmazott feladatok, tájékoztatók, a gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása - visszajelzés a vezetőség felé - az aktuális problémák és tapasztalatok megbeszélése - osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése, rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos szervezési stratégiák megbeszélése Főnővéri munkaközösség Főnővéri értekezlet Összehívja és vezeti a munkaközösség vezetője. Tagjai a főnővérek, jelen van a vezető főápoló. A főnővéri értekezletet a Szakmai Team vezetője hívja össze és vezeti. Résztvevői: igazgató, az intézet pszichiáter főorvosa, a vezető főápoló, a mentálhigiénés csoportvezető, az osztályvezető ápolók, és a helyetteseik, élelmezésvezető. A gazdasági munkacsoport üléseit heti rendszerességgel tartja. - tapasztalatok megosztásával az osztályok közötti minőségbeli különbségek megszüntetése - szakmai kérdések megvitatása, véleményezése - segítség az étlap összeállításában - az igazgatói, vezetői értekezleten elhangzott utasítások, tájékoztatók, szakmai és gazdálkodási munkával kapcsolatos információk továbbítása, - visszajelzések a vezetőség felé, - az aktuális problémák és a tapasztalatok megbeszélése - a szakmai tanácskozáson meghatározott feladatok közlése, az azokkal kapcsolatos feladatok

5 megbeszélése - szakmai munka értékelése - osztályértekezletek időpontjainak megbeszélése rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos szervezési stratégiák megbeszélése - osztályos létszámok egyeztetése mind a dolgozók, mind az ellátottak tekintetében. Osztály/részleg értekezletek Összehívja és vezeti szakmai területeken a szakmai vezető, gazdasági területen a gazdasági vezető. Jelen vannak: - igazgató - főápoló - részleg vezetője - részleg dolgozói Kéthavonta - az osztályok szakmai munkájának értékelése, - a felvetődő problémák megvitatása, - a gondozottak megismerésének elősegítése, - eset megbeszélések, - a nem szakmai területen dolgozók felkészítése a törvényből adódó mentálhigiénés munkára - elvégzendő feladatok megjelölése. Összdolgozói értekezlet Összehívja, és vezeti évi két alkalommal az igazgató Résztvevői: az intézmény minden dolgozója Beszámoló az intézmény szakmai munkájáról és gazdálkodásáról, valamint a célkitűzések ismertetése az intézmény működésével kapcsolatban.

6 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK PSZICHIÁTRIAI BETEGEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 189 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 107 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 108 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 16 szondatáplálás, parenterális táplálás - teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 1 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 180 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 26 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 3 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes - zsák ürítése) teljes ellátást igényel Széklet-ürítés normál 206 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) 1 stomás beteg gondozása 1 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 3 teljes ellátást igényel 21 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 211 segédeszközzel önálló 8 gondozói segítséget igényel 8 gondozói segítséget és segédeszközt igényel 2 teljesen függő 3 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 127 gondozói felügyeletet igényel 76 gondozói segítséggel végzi 26 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 3 fő

7 2. Fürdés önállóan végzi 61 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 122 nem együttműködő - gondozói segítséggel végzi 44 teljes ellátást igényel 5 3. Száj higiéné önállóan végzi 52 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 127 nem együttműködő 13 gondozói segítséggel végzi 37 teljes ellátást igényel 3 4. Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 68 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 84 gondozói segítséggel végzi 45 nem együttműködő 3 teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi 31 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 33 gondozói segítséggel végzi 95 nem együttműködő - teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 73 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 115 gondozói segítséggel végzi 49 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 26 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 1 7. Ágyazás önállóan végzi 82 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 77 nem együttműködő 1 gondozói segítséggel végzi 60 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 59 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 90 nem együttműködő 10 gondozói segítséggel végzi 54 teljes ellátást igényel 19

8 1. GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 2 orális gyógyszeradagolás önállóan - helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 18 alkalmazás, szem-, fül, orr kezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 228 parenterális gyógyszeralkalmazás VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 163 hetente 69 naponta - naponta többször - 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 113 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 6 vérvétel 113 steril vizeletminta vétele katéterezéssel - 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 232 oxigenizátor alkalmazása - oxigén palack alkalmazása - 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 213 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 12 egyszerű kötözési feladatok naponta 5 ulcus cruris ellátása 1 decubitus ellátás 1 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 49 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 4 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás 1 4.Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 150 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 30 önismereti/önsegítő csoport 10 személyiségfejlesztő csoport 10

9 kommunikációs csoport 5 relaxációs csoport - meditációs csoport - pszichodráma csoport - zeneterápia csoport 12 egyéb fejlesztés 51 egyéb játék 63 egyéb biblia 29 kreatív 36 irodalom 18 lovaglás - sütés-főzés 2 torna Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 74 szellemi/kulturális foglalkoztatás 25 szórakoztató célú foglalkoztatás 44 munkavégzés célú foglalkoztatás 91 képzés célú - terápiás- és képességfejlesztő 10 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi és aktívan tölti 73 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 52 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 47 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 25 teljes napi életvitelének szervezését igényli 35 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 132 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 36 gondozói segítséggel végzi 48 teljes ellátást igényel 16 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 112 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 15 gondozói segítséggel végzi 76 nem együttműködő - teljes ellátást igényel 29

10 FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEINEK JELLEMZŐI TÁPLÁLKOZÁS normál táplálkozás 90 diétás táplálkozás Táplálkozás önállósága teljes önellátás (az étkezésben nem igényel segítséget) 36 felügyelettel (figyelem az étel mennyiségére, minőségére) 53 segítséget igényel (lakószobában tálalás, étel előkészítése) 29 szondatáplálás, parenterális táplálás - teljes kiszolgálást igényel (előkészítés +etetés) 2 KIVÁLASZTÁS 1. Vizelet-ürítés normál (nem igényel segítséget) 90 eszköz használatával önellátó (pl. incontinencia betét v. kacsa) 8 eszköz használatában közvetlen segítséget igényel (betétcsere, szoba 11 WC, WC használata gondozói segítséggel katéter használata (katéter csere, gondozás, vizelet mérés vagy vizeletes 2 zsák ürítése) teljes ellátást igényel 9 2. Széklet-ürítés normál 100 eszköz használatával önellátó (pl. stoma-zsák, szoba WC) - stomás beteg gondozása - eszköz használatában közvetlen segítséget igényel 9 teljes ellátást igényel 11 MOZGÁS 1. Hely- és helyzetváltoztatás önálló/nem igényel segítséget 109 segédeszközzel önálló 6 gondozói segítséget igényel 1 gondozói segítséget és segédeszközt igényel - teljesen függő 4 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 1. Mosakodás önállóan végzi 21 gondozói felügyeletet igényel 57 gondozói segítséggel végzi 40 fő

11 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 2 2. Fürdés önállóan végzi 7 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 63 nem együttműködő - gondozói segítséggel végzi 34 teljes ellátást igényel Száj higiéné önállóan végzi 2 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 73 nem együttműködő 8 gondozói segítséggel végzi 25 teljes ellátást igényel Haj- és szőrzetápolás önállóan végzi (segítséget nem igényel) 15 gondozói felügyeletet igényel (figyelmeztetésre önállóan végzi) 36 gondozói segítséggel végzi 22 nem együttműködő - teljes ellátást igényel Köröm- és lábápolás önállóan végzi - gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 16 gondozói segítséggel végzi 31 nem együttműködő - teljes ellátást igényel Ruházat cseréje önállóan végzi 10 gondozói felügyeletet igényel (felszólításra önállóan végzi) 63 gondozói segítséggel végzi 26 teljes ellátást igényel 1 fő segítségével 19 teljes ellátást igényel 2 fő segítségével 2 7. Ágyazás önállóan végzi 19 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 54 nem együttműködő 1 gondozói segítséggel végzi 18 teljes ellátást igényel Környezet rendbetétele önállóan végzi 5 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 47 nem együttműködő - gondozói segítséggel végzi 36 teljes ellátást igényel GYÓGYSZERELÉS nem szükséges 7 orális gyógyszeradagolás önállóan -

12 helyi kezelések (bőrfelszínén, sublinguális alkalmazás, buccalis 19 alkalmazás, szem-, fül-, orrkezelések, vaginális, rektális alkalmazás, inhaláló kezelés) orális gyógyszeradagolás nővéri segítséggel 112 parenterális gyógyszeralkalmazás 2 2. VITÁLIS FUNKCIÓK MEGFIGYELÉSE havonta 96 hetente 23 naponta - naponta többször 1 3. VIZSGÁLATI ANYAGOK VÉTELE nem szükséges 88 vizelet, széklet, köpet, sebváladék vétele 3 vérvétel 29 steril vizeletminta vétele katéterezéssel - 4. OXIGÉN TERÁPIA nem szükséges 120 oxigenizátor alkalmazása - oxigén palack alkalmazása - 5. KÖTÖZÉS nem szükséges 109 egyszerű kötözési feladatok heti 2-3 alkalommal 3 egyszerű kötözési feladatok naponta 7 ulcus cruris ellátása - decubitus ellátás 1 MENTÁLHIGIÉNÉS GONDOZÁS 1. Egyéni esetkezelések 14 (első interjú, beköltözési krízis oldása, életút interjú, célzott interjú, krízisintervenció, gyászreakció kezelése, segítő beszélgetés, szociális ügyintézés stb.) 2. Kríziskezelés 1 (Krízis: Fokozott stresszállapot olyan élethelyzetekben, amikor az egyén problémáját sem megoldani sem elkerülni nem tudja. Pl: döntése miatti krízisállapot, gyászreakció) 3. Egyéb lelki megbetegedés miatti fokozott mentálhigiénés gondozás - 4.Csoportos foglalkozásban történő részvétel csoportos beszélgetések 72 ismeretterjesztő/egészségnevelő előadások 9 önismereti/önsegítő csoport 2 személyiségfejlesztő csoport 2 kommunikációs csoport 3 relaxációs csoport - meditációs csoport - pszichodráma csoport - zeneterápia csoport 12 egyéb fejlesztés 29

13 egyéb játék 23 egyéb biblia 8 kreatív 19 irodalom 5 lovaglás - sütés-főzés 2 torna Foglalkozásban történő részvétel fizikai foglalkoztatás 21 szellemi/kulturális foglalkoztatás 11 szórakoztató célú foglalkoztatás 24 munkavégzés célú foglalkoztatás 33 képzés célú - terápiás- és képességfejlesztő 11 NAPI ELFOGLALTSÁG SZÜKSÉGLETEI egész napi tevékenységét önállóan szervezi és aktívan tölti 27 egész napi tevékenységét önállóan szervezi, jellemzően passzív 19 napi tevékenységében segítő közreműködés indokolt, mely elősegíti 16 lelki egészségének megtartását napi tevékenységéhez többszöri foglalkoztatást, egyéni törődést igényel 13 teljes napi életvitelének szervezését igényli 45 BEVÁSÁRLÁS önállóan végzi 42 gondozói felügyeletet igényel / figyelmeztetésre önállóan végzi / 14 gondozói segítséggel végzi 28 teljes ellátást igényel 36 SZEMÉLYES TÁRGYAINAK, ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE önállóan végzi 38 gondozói felügyeletet igényel /figyelmeztetésre önállóan végzi / 16 gondozói segítséggel végzi 26 nem együttműködő - teljes ellátást igényel 40 Az ellátottak egészségi állapotának főbb jellemzői Leggyakoribb társult betegségek fogy. pszich. keringési légzőszervi 5 14 mozgásszervi diabetes 7 18 daganatos 2 6

14 2009-ben az intézmény keretein belül végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat ben járó beteg szakellátáson végzett vizsgálatok száma klinikum vizsgálatok száma fogy. pszich. gégészet 7 19 sebészet traumatológia nőgyógyászat urológia 5 17 városi ügyelet SBO Diagnosztikai vizsgálatok 2009-ben vizsgálat Esetszám fogy. pszich. RTG célzott labor UH 9 23 CT 6 14 Gasztroszkópia 4 2 EKG Gyógyászati segédeszköz használata típusa esetszám fogy. pszich. tolókocsi 1 3 járókeret 1 5 mankó - 1 szemüveg 4 40 hallókészülék - - Kórházba szállítás fogy. pszich. mentővel intézményi gépkocsival

15 Általános információ fogy. pszich. diéta Közgyógy. igazolvánnyal rendelkezik gyógyszert szed gondozási terve van ápolási terve van 1 2 Fejlesztési terve van 63 - szociális foglalkoztatásban részt vesz egyéb más foglalkoztatásba részt vesz inkontinens Dohányzással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 10 szál alatt napi szál között 8 32 napi 20 szál felett 5 49 leszokott - 4 Kávéfogyasztással kapcsolatos adatok fogy. pszich. napi 1-2 adag napi 2-4 adag napi 4 adagtól több 8 14 Elhalálozás oka fogy. pszich. pneumónia - - időskori keringési elégtelenség 3 2 tüdőembólia 1 - card.decomp. - 3 suicidum - 1 ileus - - tumor 1 1 egyéb - 1 Szűrővizsgálatok fogy. pszich. tüdőszűrés mammográfia 7 21 nőgyógyászati rákszűrés 7 28

16 Eseménynaptár Január 1-31-ig Beszámolók, munkatervek, statisztikák készítése. Január 5. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Január 3. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február 6. Érdekképviseleti fórum ülésezett, ahol a munkatervet, beszámolót ismertették. Február 12. Lakóinknak farsangi mulatságot tartottunk. Február 13. Társadalmi beilleszkedési program Vári Szabó István Szakközépiskola. Február 16. Társadalmi beilleszkedési program Vári Szabó István Szakközépiskola. Február 20. Dolgozók Farsangja. Február 20. Módszertani vizsgálat zajlott a szociális foglalkozatási engedélyek kiadásához. Február 23. Társadalmi beilleszkedési program Vári Szabó István Szakközépiskola Február 25. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Február 26.- Társadalmi beilleszkedési program Vári Szabó István Szakközépiskola. 27. Február 28. Kispályás labdarúgó torna a Sport Az Esélyért Egyesület szervezésében. Március 2. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Március 5. Társadalmi beilleszkedési program Szilády Áron Református Gimnázium. Március 6. Társadalmi beilleszkedési program Szűts József Általános Iskola. Március 9. Társadalmi beilleszkedési program Szilády Áron Református Gimnázium. Március 12. Vetélkedő (1948/49-es szabadságharc). Március 13. Március 15.-i ünnepi műsor. Március 14. Zsanai Népdalkör Népzenei Találkozón való vendégszereplés. Március 16. Falugondnoki,-dajkaképzésben részesülők intézmény látogatása és oktatása. Március 21. Sportverseny a MÉS szervezésében Kiskunfélegyházán Április 1. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Április 7. Társadalmi beilleszkedési program Fazekas Gábor utcai Általános Iskola Április 10. Költészet napi városi rendezvény lakóink előadásában. Április 10. Megyei vers és prózamondó verseny Kaskantyún. Április 16. Társadalmi beilleszkedési program Felsővárosi Általános Iskola. Április Tavaszi Sporttalálkozó a MÉS szervezésben Tiszaföldváron. Április 20. Buda Zsuzsanna költőnő és vendégei előadása. Április 21.- Osztályértekezleteket tartottunk. Május 11. Április 22. Társadalmi beilleszkedési program Vári Szabó István Szakközépiskola. Április 28. Megyei Intézmények Sportvetélkedője. Április 29. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Április 30. Társadalmi beilleszkedési program Szent József Katolikus Általános Iskola. Április 30. Sporttalálkozó a Sport Az Esélyért Egyesület szervezésében Kiskőrösön. Április 30. Májusfa állítás. Május 4. Ellátottjogi képviselő fogadóórát tartott intézményünkben. Május 7. Sport-majális lakóink részére Száron. Május 11. Humán Erőforrás Egyesület Dél-Alföldi Régió HEEDA Kiskunhalas Bábel Tornya elnevezésű ifjúsági találkozója által megvalósított színházi előadáson vettünk részt. Május 13. Véradás zajlott intézményünkben. Május 14. Kézműves-műhely kiállítás megnyitója a művelődési házban.

17 Május 21. Örömhír csoport vallási műsora. Május 27. Kihívás napja. Május 28. Tűz-, és munkavédelmi Oktatás az intézmény dolgozói részére. Június 3. Máris Szeretet Szolgálat tanyáján vendégeskedtek lakóink. Június Nyaraltatás lakóink részére Balatonakalin. Június 18. Focitalálkozó Sport Az Esélyért Egyesület rendezésében. Június 25. Máris Szeretet Szolgálat tanyáján vendégeskedtek lakóink. Július 1. Lakógyűlést tartottunk lakóinak. Július 8. Csobbanjunk együtt! Sport Az Esélyért Egyesület rendezésében vízi vetélkedő. Július 8. Házi kártyabajnokság. Július 27- Sikondán nyaraltak lakóink. augusztus 2. Augusztus 5. Házi lengőteke bajnokság. Augusztus 12. Baráth József festőművész kiállításának megtekintése a művelődési házban. Augusztus 12. Végh kúria látogatása. Augusztus 14. Kulturális Seregszemle lakóink részére Kecskeméten. Augusztus 19. Aug. 20.-i ünnepi műsor. Szeptember Nemzetközi Szüreti Fesztiválon énekkari fellépés Kiskunhalason. 13. Szeptember Add a kezed Barátság Kupa Megyei rendezvény intézményünkben. 15. Szeptember Zsanai népdalkör és gyermek tánccsoport vendégszereplése. 23. Szeptember Szüreti bál. 24. Szeptember Zánkai Országos Sporttalálkozó Szeptember Intézeti lakógyűlés. 30. Október 6. Szakmai továbbképzés Bácsborsódon a mentálhigiénés csoport számára. Október 7. Vöröskereszt szervezésében véradás. Október 13. Városi Idősek Napján vettünk részt lakóinkkal. Október 15. Zsanai hagyományőrző asszonyok kiállításának megnyitója tantermünkben. Október 17. Énekkarunk fellépése a Kisszállási kórustalálkozón. Október 23. Megemlékezés 1956 eseményeiről Ünnepi műsor. November 4. Színházi előadás szegedi előadók vendégszereplésével. November 11. Szegeden tartottak előadást kollégáink. November 12. Kiskunhalas városa intézményünkben rendezte meg a Szociális munka napját, melyen egy fő dolgozónk kitüntetést kapott. November 13. Képbe szőtt álmok Kézműves Műhely termékeiből kiállítás a Kiskunhalasi Művelődési Központban. November 18. Darc verseny Kiskunfélegyházán. November 19. Élet és Érzet Lukács Szilvia amatőr festő kiállításának megnyitója tantermünkben. November 25. Intézeti lakógyűlés. December 6. Mikulás kupa labdarúgás verseny Száron. December 7. Mikulás ünnepség rendeztünk lakóinknak.

18 December 10. December 11. December 19. December 21. Összdolgozói értekezletet tartottunk, ahol átadásra került a Nyírő Gyula alapítvány részéről az év dolgozója kitüntetés. Két fő kapta meg, egy fő a gazdasági, egy fő pedig a szakdolgozók közül. Máris Szeretet Szolgálat ajándékozása intézményünkben. Szilády Áron Gimnázium diákjainak karácsonyi műsora. Karácsonyi ünnepséget rendeztünk lakóinknak. A felsoroltakon túl a szakmai munkán belüli egyéb tevékenységek: - a dolgozók munka-alkalmassági szűrése, - Érdekképviseleti Fórum működtetése, azokon részvétel, - gondozottak folyamatos foglalkoztatása, ház körüli munkák, mosodai, konyhai tevékenység, osztályos takarításba való bevonás, - ápolási-gondozási tervek folyamatos készítése, karbantartása, - az ellátottak fizikai, egészségi, pszichés és mentális állapotának felmérése, - szupervíziós konfliktuskezelő előadások és csoportfoglalkozások tartása, - mentálhigiénés tevékenység, - tervszerű, a gondozási tervekre épülő foglalkoztatás, - dolgozók folyamatos továbbképzése, - nem szakmai dolgozók mentálhigiénés képzése. Az ápolók feladatai közül kiemelt hangsúlyt kapott: - a pszichiátriai betegségek ismerete, a betegek állapotában bekövetkezett változások észlelésére, szakorvos tájékoztatása, - az otthon lakóinak ismerete, betegségükből adódó személyiségük elfogadása, - a lakók és a dolgozók egymás iránti tisztelete, szeretet, gondoskodás kialakítása, annak ápolása, - a mindennapos szakszerű ápolási, gondozási munkán túl az egyéni bánásmód kialakítása, - a konfliktusok elkerülése, kialakuláskor, pedig a megfelelő konfliktus kezelési módszer alkalmazása, - a gondozási tervek folyamatos vezetése és értékelése, - a foglalkoztatásokon való részvétel folyamatos segítése és biztosítása, - a lakószobák otthonosabbá tétele, - gondozási egységek szépítése, - a személyi higiéné fokozott figyelemmel kísérése, - felkészülés a minőségi ápolással kapcsolatos teendőkre, - a gondozottak és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás elősegítése.

19 Beszámoló a 2009-ben végzett egészségügyi munkáról Feladatai: Intézményünkben a gondozottak egészségügyi ellátása, pszichés gondozása, az ápolói, gondozói munka irányítása, az ápolói személyzet szakmai továbbképzése, nem szakmai dolgozók mentálhigiénés feladatokra való felkészítése. Gyógyító-megelőző munka: Az intézményünkben jelenleg két főállású szakorvos /neurológus-pszichiáter-rehabilitáció, pszichiáter-rehabilitáció/ biztosítja a gondozottak folyamatos orvosi felügyeletét. A háziorvos heti 2 x 2 órában, bőrgyógyászat heti 1x1 órában, belgyógyász szakorvos heti 2 x 1 órában, a szemész szakorvos heti 2 órában segíti munkájukat. A fogászati ellátást heti 2 x 2 órában biztosítunk a gondozottak részére. A munkaegészségügyi szakorvosi ellátás áll a dolgozók rendelkezésére. Az orvosok munkájukat megfelelően felszerelt orvosi rendelőben végzik. A fekvő osztályokon naponta van orvosi vizit ben is minden új gondozottnál megtörtént az aktuális egészségi állapot felmérése, a pszichiátriai betegségek anamnesztikus adatfelvétele, a szükséges profilaktikus gyógyszeres kezelés meghatározása. Lakóink egészségügyi állapotát polimorbiditás jellemzi. Alapbetegség típusa szerinti megoszlásuk én: Fogyatékos személy Pszichiátriai beteg 120 fő 232 fő Betegségükből, fogyatékosságukból eredően a szociális készségek hiánya, a kommunikáció, a társas kapcsolatok zavara, eltompult érzelmek, a kognitív funkciók romlása, a gondolkodás szétesése, az önkiszolgálás és a fizikai önállóság hiánya jellemzi őket ben a szomatikus betegségek közül kiemelkedően magas a keringési megbetegedések, mozgásszervi megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, a diabetes, és daganatos megbetegedések száma.

20 Leggyakoribb társult betegségek: keringési légzőszervi mozgásszervi diabetes daganatos 123 fő, 19 fő, 27 fő, 27 fő, 8 fő ben az alábbi szűrővizsgálatokra került sor: - labor, /T-vérkép, májfunkció, vércukor, vérkémia, vesefunkció, lipidszint, meghatározás/ - EKG, - mammográfia, onkológia - bőrgyógyászat /gombás megbetegedések /, - belgyógyászat, - szemészet, - fogászat, - pszichiátria, - szervezett tüdőszűrés nem volt. Jelenleg gyógyászati segédeszközt használ: tolókocsi: járókeret: szemüveg: mankó 4 fő, 6 fő, 44 fő, 1 fő Az intézmény orvosai által elvégzett vizsgálatok száma 2009-ben: háziorvosi vizsgálat belgyógyászati vizsgálat fogászati vizsgálat szemészeti vizsgálat pszichiátriai vizsgálat bőrgyógyászati vizsgálat 1759 alkalommal 656 alkalommal 244 alkalommal 123 alkalommal 3191 alkalommal 265 alkalommal

21 - Az intézményen kívül a Semmelweis Kiskunhalasi Kórház Non Profit KFT járó beteg szakellátása 461 esetben végzett vizsgálatot gondozottjainknál. Kórházi felvételek száma 2009-ben osztályos bontásban. Megnevezés esetszám Belgyógyászat 12 Fertőző 1 Gasztroenterologia 4 Gégészet 3 Intenzív 1 Pszichiátria 51 Sebészet 11 Szülészetnőgyógyászat 1 Traumatológia 11 Urológia 1 Neurológia 6 Pulmonológia 2 Szájsebészet 2 Onkológia 1 Érsebészet 1 A kórházba szállításhoz a mentőt 97, az intézet gépkocsiját 621 alkalommal vettük igénybe.

22 A diagnosztikai vizsgálatok közül az alábbiak váltak szükségessé gondozottainknál: RTG 63 esetben, célzott labor 276, UH 66, CT 32, Gasztroszkópia 6, EKG 39 esetben történt. A vérek levétele az intézményben történt, zárt, egyszer használatos vérvételi eszközökkel. A kiértékelést a kórház laboratóriuma végezte el. A szakorvosi vizsgálatokat az intézmény orvosai végezték. A talált eltérések birtokában további szakorvosi vizsgálatokat és kórházi kivizsgálást kezdeményeztünk. Minden lakónál havonta metabolikus szindróma irányába méréseket végzünk (testsúly, vérnyomás, pulzus BMI számítás, valamint vércukor, lipidszintek évente). Célja a testi betegségek időbeni észlelése. Az ellátottak egészségügyi ellátását érintő változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről úgynevezett dekurzus füzetet, és sorszámozott átadó füzetet vezetünk. - A 4/2000/II.25/EÜM rendelet 1sz. melléklete szerinti egészségügyi személyi lapot az intézet háziorvosa, Dr. Bús Imre állítja ki, és vezeti. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás: A folyamatos gyógyszer, kötszer és gyógyászati segédeszköz rendelés az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével történik. A gyógyszerfelírással, nyilvántartással kapcsolatos munkánkat számítógépes program segíti. Elsődlegesen a vények nyomtatására, a terápiás lapok vezetésére és a raktárkészlet nyilvántartására terjed ki. Intézményünk a jogszabályban előírtaknak megfelelően rendelkezik az alaplistán jegyzett gyógyszerkészlettel, melyet az ellátottak a törvényben előírt módon vehetnek igénybe. Gondozottaink közül érvényes Közgyógyellátási Igazolvánnyal 101 fő rendelkezik. Valamilyen gyógyszert összesen 340 fő szed. Parenterális gyógyszer szükséges 40 főnek. A gyógyászati segédeszközök felírhatósága és hozzáférhetősége betegeink részére biztosított.

23 2009. évi gyógyszerrendelés térítési díjai: Havi 1hó 2hó 3hó 4hó 5hó 6hó 7hó 8hó 9hó 10hó 11hó 12hó Fiz: Tám: Össz: Heti 1hó 2hó 3hó 4hó 5hó 6hó 7hó 8hó 9hó 10hó 11hó 12hó Fiz: Tám: Össz fiz: Össz tám: Átlag Hó/fő Intézet által összesen kifizetett: TB. támogatás mértéke : Átlagos havi gyógyszerfogyasztás: Érvényes közgyógy. igazolvánnyal rendelkezők száma havi lebontásban Oktatói és felvilágosító munka: Hónap fő Január 111 Február 70 Március 110 Április 66 Május 62 Június 58 Július 64 Augusztus 68 Szeptember 92 Október 97 November 99 December 101 A kéthavonkénti osztályértekezleteken szakmai továbbképzéseket, esetmegbeszéléseket, esetmegbeszélő és problémamegoldó csoportokat szerveztünk és vezettünk. Részt vettünk az intézeti lakógyűlésen / havonta /, ahol az otthon lakóit érintő kérdések kerülnek megbeszélésre. Segítettük és támogattuk az intézményben működő szakköröket, foglalkozásokat, rendezvényeket részben személyes részvétellel, részben szakmai tanáccsal. Az intézet orvosai, a vezető ápoló és mentálhigiénés csoportvezetője, szociális munkások, gyógypedagógus, a szakmai és nem szakmai dolgozók számára egyaránt elődadásokat tartott, és folyamatosan tart is, mentálhigiénés esetmegbeszélő és a szakdolgozók által felvetett más témakörökben.

24 Egyéb feladatok, kötelezettségek: - Napi rendszerességgel tartunk szakmai referálót. Vezeti az intézet pszichiáter orvosa, résztvevői a gondozási egységek vezetői. Ezen az előző nap eseményeinek összefoglalására, értékelésére kerül sor, majd ezt az aktuális ápolási-gondozási teendők meghatározása, ütemezése követi. - Hatósági megkeresésre, és orvos szakértői felülvizsgálatra berendelt gondozottainkról kórrajz-kivonatot, szakorvosi véleményt, általános betegjellemzést készítettünk. - Korlátozott mértékben /gyógyszerfelírás, heveny betegség ellátása / az intézet dolgozói is igénybe vehetik az orvosi ellátást munkaidejük alatt. - Intézetünkben 62 fő inkontinens beteg él. A részükre biztosított, és felhasznált inkontinencia termékekről egyéni nyilvántartó lapot vezetünk. súlyos közepes enyhe Nadrágpelenkát használók 34 fő 22 fő 23 fő Inkontinencia betétet használók 79 fő Az egészségi állapot figyelembevételével az orvos által javasolt diétát 2009-ben átlagosan 76 fő vette igénybe. - Normál étkezést 276 fő vesz igénybe, melyből 6 fő roboráló.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Betegének vércukorszint ellenőrzést rendeltek el. Tájékoztassa a beteget a vércukorteszt elvégzéséről! - a vércukorszint mérésének módja, menete - az ápolásetika fontossága az eljárásban tájékozott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ

Szociális gondozó és szervező / PEFŐ 1. a) Milyen tanulságok adódnak a szegénység és a szegénypolitika történeti értelmezéséből? Meg lehet-e szüntetni szegénypolitikával a szegénységet? b) Milyen szerepe van a kulturális foglalkoztatásnak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások

KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások KAPCSOLATOK avagy egyén-, csoport együtthatások Budapest, 2012. október 9. Bagyinszki Zoltánné Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben