IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK"

Átírás

1 IX. évfolyam 2. különszám HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK 2012/2. KÜLÖNSZÁM B U D A P E S T

2 A MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HATÁRRENDÉSZETI TAGOZAT TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Szerkesztő bizottság: Dr. Gaál Gyula, Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina, Dr. Gubicza József, Prof. Dr. Fórizs Sándor, Dr. habil. Varga János, Dr. Vas Gizella, Dr. Horpácsi Ferenc, Szakmai lektor: Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. rendőr dandártábornok Szerkesztette: Hollós Tamás rendőr főhadnagy Felelős kiadó: Dr. Varga János ny. határőr ezredes Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Elnöke HU ISSN (Online) 2

3 RENDÉSZETI KOOEPRÁCIÓ, KOORDINÁCIÓ ÉS MONITORING című konferencia Győr,

4 Tartalomjegyzék Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes, A rendészeti kooperáció, koordináció és monitoring jelentősége... 5 Varga Balázs A Győri Zsinagóga... 7 Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy... 9 Dr. Balázs László r. ezredes, A rendőrség által végrehajtott szárazföldi toloncolások tapasztalatai Dr. Iván Júlia Hozzászólás Dr. Balázs László r. ezredes Hozzászólás Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy Dr. Haraszti M. Katalin Alapvető jogok érvényesülése az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások során Dr. Hautzinger Zoltán r. alezredes Hozzászólás Bodonyi László A légi úton történő toloncolások,- és az önkéntes hazatérési program végrehajtásának tapasztalatai Lehel Balázs Támogatott Önkéntes Hazatérés és Reintegráció Dr. Hriczó Krisztina Dublini eljárás tapasztalatai Dr. Kovács Szabolcs Hozzászólás az előző témához Ferenczi Zsolt Tájékoztatás egy menekültügyi reintegrációs projekt beindításáról Kérdésekre reagálások, hozzászólások Kovács Gyula A konferencia értékelése és zárása

5 Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes, A rendészeti kooperáció, koordináció és monitoring jelentősége MRTT Határrendészeti Tagozat elnöke Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék vezetője A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának és Határrendészeti Tagozatának a Rendészeti kooperáció, koordináció és monitoring című konferenciájának témaválasztása 2011 novemberében történt, amikor is a schengeni térséghez velünk együtt csatlakozó országok képviselőivel együtt a csatlakozás óta eltelt időszak tapasztalatait Budapesten, nemzetközi konferencián tárgyaltuk meg. Akkor fontosnak láttuk, hogy a folyamatosan előtérben lévő külső határellenőrzés mellett tudományos alapossággal beszéljünk a mélységi területen, különösen a belső határok térségében megvalósuló rendészeti tevékenységről is. Győr és térsége erre kiválóan alkalmas, hisz mind a csatlakozás előtt, mind napjainkban az illegális migráció fő irányában helyezkedik el. Ugyanakkor a jogsértő cselekmények elkövetésének körülményei jelentősen megváltoztak. A déli és keleti határainkat illegálisan átlépők mellett mind nagyobb az aránya azoknak a külföldieknek, akik a legális beutazást követőn illegálisan utaznak tovább a schengeni térség más országaiba. Jelen van a határon átnyúló szervezett bűnözés, erősödik az embercsempészet és az emberkereskedelem. A hatékony rendészeti fellépés fontos, s az idegenrendészeti eljárás gyengesége különösen hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország a bűnelkövetők célországává váljon. Ma figyelmünk előterében az illegális migráció elleni küzdelem, az idegenrendészeti és a menekültügyi eljárás van. Ezeken a viszonylag szűk területeken is hozzájárulhatunk a schengeni problémakör több kérdésének árnyaltabb megválaszolásához. Közülük kettő kiemelésre is érdemes: hogyan lehet a belső határokon folyó határellenőrzés megszüntetéséből keletkezett biztonsági deficitet kompenzálni? hogyan lehet megvalósítani az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogsértő cselekmények elleni hatékony fellépést? E konfliktusokkal terhelt területen is több szervezet tevékenységéről van szó. A közöttük való együttműködés hatékonyságának, tevékenységük pontos összehangolásának, az eljárások törvényességi felügyeletének nagy szerepe van. 1 Ennek megfelelően az előadásokat a szakterületet reprezentáló szervezetek - a Rendőrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyészségkompetens képviselői tartják. Várakozással tekinthetünk Győrság polgármesterének előadására, hisz nemcsak egy hazai sikeres kezdeményezésről kapunk áttekintést, hanem egy nemzetközi méretekben is figyelemreméltó legjobb gyakorlatot (best practice) ismerhetünk meg első kézből. A délelőtti és a délutáni blokkok végén teret engedünk a témához kapcsolódó nyílt eszmecseréknek, kérdéseknek, véleményeknek. 1 Ezt kiválóan példázza A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL FŐIGAZGATÓJA ÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA a külföldiekkel kapcsolatos egyes eljárási feladatok közös végrehajtásáról. ORFK Szám: /2011. ált. 5

6 A résztvevők bekapcsolódása a munkába azért is fontos, mert az elmúlt hónapokban a magyar rendészeti szerveket többször érte kritika az idegenrendészeti eljárásokkal kapcsolatban. A nemzetközi és hazai média hírei a nem kormányzati szervezetek monitoring tevékenysége során keletkezett adatokon, megállapításokon alapszanak. Mivel munkánk alapelve a jogszerűség, a kritikai megjegyzéseket nem szervezeteinket ért támadásokként kell megélnünk. Az ellentmondások nyilván az eltérő nézőpontból, gondolkodásból, a problémamegoldásban betöltött eltérő szerepekből is adódnak. A véleménycsere hozzájárul az álláspontok tisztázásához, megértéséhez. Az illegális migráció elleni küzdelem során az alapvető jogok érvényesítése nem csupán hazai probléma. Elég csak arra emlékeznünk, hogy a 2010-ben a görög-török határon kialakult kritikus helyzetben mind a görög hatóságok, mind az unió határőrizeti ügynökségének gyorsreagálású egységei több nyomatékos bírálatot kaptak éppen az unió alapjogi ügynöksége által végrehajtott helyszíni ellenőrzések után. A Frontex egyik hatékony válasza az volt, hogy a Képzési Egysége tevékenységében erősítette az alapjogi felkészítést. Egyrészt segítette a schengeni tagállamokat, hogy saját képzéseikben ez a terület megerősödjön, másrészt konkrét lépéseket tett a saját képzés terén is. Új, alapjogi képzési szemináriumokat, tanfolyamokat indított, illetve minden általa szervezett képzési formába beépítette vagy éppen megerősítette az alapjogi témák oktatását. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyó képzésben, a jövendő tisztek felkészítésében is hangsúlyt kap, hogy a hatékony jogalkalmazásban az alapvető emberi jogok érvényesítése megtörténjen. Szerencsésnek vélem a konferencia helyének megválasztását tagozataink tudományos élete szempontjából is. Arra törekszünk, hogy Budapest mellett vidéken is rendezzünk jelentős konferenciákat, járuljunk hozzá a regionális és helyi tudományos élet fejlesztéséhez. Pécsett és Zalaegerszegen már évek óta aktív tevékenységet folytatnak kollégáink. Nyíregyháza és Kecskemét után ma Győr is bekapcsolódik tagozataink konferenciahelyszíneinek sorába, s amint tapasztaljuk, a feltételek magas színvonalon adottak. Sem megoldatlan problémában, sem kiművelt emberfőben, sem kiváló szervezőkészséggel rendelkező kollégában nincs hiány. A rendészettudomány több jeles képviselője ma is jelen van. A korfa is mellettünk áll, mert a gyakorló szakemberek mellett jelen vannak olyan nyugállományba vonult kollégák is, akik továbbra is mérvadóak a szakmai, tudományos körökben, s tapasztalataik fiatal korosztálynak való átadásának ma a legjobb helyet választották. Az építészeti szempontból is figyelemre méltó zsinagóga a Széchényi István Egyetem Konferencia Központja - a tudományos eszmecserének ideális helyszíne, amelynek történetét és értékeit Varga Balázs tárlatvezető, helytörténész mutatja be. A konferenciánk fővédnöke, a tanácskozás előkészítését végig figyelemmel kísérő Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy a megnyitóban a témával kapcsolatos gondolatainak kifejtésével is hozzájárul az érdemi munkához. A konferencia házigazdáinak szerepét Németh Lajos rendőr ezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója és Kovács Gyula, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális igazgatóság igazgatója tölti be. A Hanns-Seidel Alapítvány támogatása szintén jelentős mértékben járul hozzá a konferencia sikeres megrendezéséhez. A tanácskozás utókezelésének részeként az előadások anyagát a Határrendészeti Tagozat internetes tudományos folyóiratában, a Határrendészeti Tanulmányokban megjelenteti. Ezt 6

7 abban a reményben tesszük, hogy lehetőséget adjunk a téma további műveléséhez, erősítsük a rendészeti tevékenység nyíltságát. Szintén megjelentetjük az előadások témáira adott reflexiókat, a konzultációk anyagát, s a vita során feltett kérdéseket és válaszokat is, ezért a konferenciáról hangfelvétel készül. Varga Balázs A Győri Zsinagóga helytörténész A XIV. század végétől éltek zsidók Győrben ban Montecuccoli 2 tiltotta ki őket a várból, így a mai Újváros területén telepedtek le. A XVII. század végén már imaházuk volt ban a helyi polgárság kiűzte őket a város falain kívülre ben a Győr szigeti püspöki birtokon telepedtek le. II. József türelmi rendelete értelmében szabadon lakhattak és hitközséget alapíthattak. A győri zsidók pénzváltással, kereskedelemmel és iparral foglalkoztak. Többen kiváló aranyművészek voltak. A XIX. század eleji királyi rendelet értelmében céhet alapíthattak, de a Kancellária tiltása miatt erre 1848-ig nem kerülhetett sor. Az újvárosi zsidó közösség már 1795-ben megépítette első templomát. Mégis, a győri zsidóság újkori története a Győr szigeti közösség évi letelepedésével kezdődik ban pályázatot írtak ki egy zsinagóga építésére. A pályázatot Benkó Károly építész ( ) nyerte meg, a kivitelezésre vonatkozó pályázatot pedig Wilhelm Fränkl bécsi építőmester. Az építkezés november 9-én kezdődött el, a zsinagóga fölavatására pedig szeptember 15-én került sor. A győri zsinagóga a 19. század végére már nem tudta befogadni a nagyünnepi híveket, ezért a bővítésén gondolkoztak. Különösen aggasztotta a győri zsidókat, hogy a keskeny karzatlépcsők tűz esetén nem biztosították a templom gyors kiürítését. A panaszokat ben orvosolták. A megvalósítás alapjául Hegyi Sándor budapesti építész két munkája szolgált. Ezek felhasználásával készítette el a kiviteli tervet Bachrach Arnold győri építész. A keleti bővítmény két, a korábbi saroktornyoknál jóval tágasabb, s valamivel magasabb új saroktoronyból, és a közéjük helyezett kistemplomból, vagy más, a használatra jobban utaló néven a téli imateremből állt. A zsinagóga központi terét az északkeleti és a délkeleti sarokban kibővítették. A középső, falazott szerkezetében változatlan szakaszon új karzatot építettek, s arra helyezték el az orgonát. A zsinagóga és az iskolaépület a zsidók évi elhurcolása miatt időlegesen gazdátlanná vált. A vészkorszak lezárultával újjászerveződő hitközség a zsinagóga épületét már nem használta, hiszen a háborús idők alatt eltűntek az imaszekrényből a Tóra tekercsei. A kisszámú túlélő a volt iskolaépület első emeletén létesített imatermet. A romló állapotú zsinagógát és az iskola épületét Győr városa 1968-ban vásárolta meg azzal a feltétellel, hogy helyreállítja azt. A zsinagóga helyreállítására a hetvenes évek végétől több terv született, amelyek azt koncertteremként kívánták hasznosítani, az épület mégis több mint húsz éven át bútor- és 2 Raimondo Montecuccoli, gróf (Modena, február 21. Linz, október 16.) olasz származású császári hadvezér. Neve Magyarországon az 1664-es szentgotthárdi csatával összefüggésben a legismertebb. 7

8 gabonaraktárként funkcionált. A Mediawave a 90-es évektől vette birtokba, koncerteknek és fotókiállításoknak adott otthont. Ezzel egy időben 1991-ben megalakult a Győri Zsinagógáért Alapítvány ban a város tulajdonába került az épület, ben pedig városi és magánpénzen felújításra került a tetőszerkezet és a homlokzat. A győri önkormányzat félmilliárd forint támogatást nyert 2002-ben, így helyreállíthatták az eredeti kovácsoltvas kerítést. Ezután következett a belső tér felújítása. Az átadásra augusztus 28-án került sor. Az épületet jelenleg a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, a Széchenyi István Egyetem és a Városi Művészeti Múzeum egyaránt használja. Hangversenyeknek, konferenciáknak, előadásoknak, állandó és időszaki kiállításoknak, művészeti programoknak a színtere jelenleg az épület. A műemlék épületegyüttes ismertetése: A mai épületegyüttes udvar felöli összképe fő vonalaiban megegyezik az 1870-es állapottal. A zsinagóga főépületéhez két iskolaszárny kapcsolódik, két oldalon U alakban körülvéve a központi teret. A főépület alaprajza nyújtott téglalapforma, melyhez - a nyolcszögletű központi térhez - nyolcszög alapú saroktornyok kapcsolódnak, melyeket gömbsisakok fednek, ezzel keleties hatást keltve. A zsinagóga érdekessége a kor számos találmánya, az új anyagok, technológiák alkalmazása. Ilyen a szabványosítás a téglagyártásban valamint a vas alkalmazása, amelyet a karzatokat és a kettős héjú álkupolát tartó nyolc öntöttvas oszlop képvisel. Az épület historizáló stílusban épült, a középkori román és gótikus építészet elemei is megfigyelhetők, ha a szemlélő az ikerablakokra és a rózsaablakokra tekint, valamint a mór építészet elemei is felfedezhetők a főbejárat épületszobrászati elemeiben, a napsugaras kiképzésben, mely fölött a 95. Zsoltár 6. versének módosított szövege olvasható héber nyelven. A héber betűkhöz számértéket szoktak rendelni. A ponttal jelölt betűk az 1870-es számot adják, mely az épület elkészültének dátumát jelzi. A szöveg fordítása így hangzik: Jöjjetek, hajoljunk le, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt. A központi térben, a bejárattal szembeni falnál található a mizrah (kelet) emelvény (a mizrah tábla jelöli ki a lakás keleti falát, felé fordulva kell elmondani az imákat) 3+1, 3+1 oszloppal, lapos, fél kupolában végződve, melyet pikkelyes, zsindelyszerű, festett fa kiképzés borít. A Dávid-csillagban Tetragrammaton található, Isten kiejthetetlen neve: Adonáj, azaz Uram. Az oszlopok tartják a felső fogazott baldachinos elemet, mely ugyancsak mór stíluselem. Belül a fogazás festésként jelenik meg. Ezen található a hagyma alakú lapos kupola, előtte Mózes kőtáblái a Tíz Igével. A frigyszekrény felirata: Józsua 1. könyvének 3. fejezetének 11. verse: Íme a Szövetség Ládája Az Örökkévalóé, aki az egész világ Ura. Alatta vörös, hímzett függöny tudósít a zsidók hajdani lélekszámáról és az életben maradottak számáról. Ez a két álló menórával 3, valamint az emelvény bútoraival, a hitközség ajándéka. Az említett kárpit takarja a tóratartó fülkét, mely a zsidók szent iratait, a tórát rejtette hajdan (Mózes 5 könyve valamint a hozzá kapcsolódó magyarázatok, a talmud tartására szolgált). E fal mögött található a téli templom, melynek építését az tette szükségessé, hogy a téli 3 A zsidóság egyik legrégebbi jelképe, a menóra egy hétágú gyertyatartó, amely a Mózes által látott égő csipkebokrot szimbolizálja. Eredetileg a menóra olajlámpás volt, csak sokkal később, a gyertya feltalálása után vált gyertyatartóvá. A menóra nem tévesztendő össze a hanukiahnak (néha chanukiahnak) nevezett nyolc plusz egy ágú gyertyatartóval, mely a makkabeusoknak a szír túlerőn i. e. 165-ban aratott csodálatos győzelmét ünneplő nyolcnapos ünnep jelképe. 8

9 hónapokban a templom kifűtése hatalmas összegeket emésztett fel, így a kevesebb közönségnek a kisebb templomrészt kellett befűteni. A neológ zsinagóga újítása, hogy itt találhatók női karzatok, valamint orgona is volt benne. A karzatok mellvédjein körbefutó nyolcszög alapú motívumok láthatók. A liturgikus színtér is megváltozott, a bejárattal szembeni falhoz került a szokásos helyéről, középről. A belső térbe került, a bejárat mellé, az egykor kint álló fekete márvány tábla, mely a zsinagóga és a hitközség jótevőinek állít emléket. A belső bejárattól jobbra látható az a barna márványoszlop, amely az első világháborúban elesett zsidó katonáknak állít emléket. Eredetileg az udvarban állt, onnan került a felújítási munkálatok során a belső térbe. Az első emeleti karzatot ornamentális (díszítő) motívumokkal, dekoratív bordűrökkel (peremdíszítő sáv) díszítették. Az egykori festés 6 ágú csillagokat (Dávid-csillag, Salamon pecsétje) ábrázolt, a helyreállításkor azonban 19. századi sablonokat, azaz 8 ágú csillagokat használtak. A 8 ágú csillag a tökéletesség, a világegyetem rendjének jelképe, két elforgatott négyzet. A négyzet a megbízhatóság, az őszinteség, a mozdulatlanság, a földi, anyagi tökéletesség és az egyensúly jelképe. A földi 7 napos hét utáni 8. nap az utolsó ítélet és az örök élet kezdete. Megtalálható a főbejáraton, az előcsarnok oldalfalán 8 szirmú virágstukkóként, a kapu körüli stukkón, a kupola gipsz és színezett frízein, a kupola üvegszemében, a karzatok mellvédjein és a Frigyszekrényen is. A 8 ágú csillag fontossága látszik az alaprajzon is. Az előcsarnokban a mennyezeten látható rész az álkupola kicsinyített mása. A belső tér közepén található nyolcszög motívum a padlón, és nyolcszög alapú maga a központi belső tér is. A kupolán 520 db arany 7 ágú csillagot találunk, 6-os, 7-es sorokban, 8 oldalon. A 7 ágú csillag magában foglalja a 3-at, mely maga az Isten, és a 4-et, mely a világot jelképezi a négy égtájjal. A 7. nap továbbá, melyen Isten a teremtés után megpihent. Hét ágú csillag található a mennyezeti festéseken, előcsarnokon, kupolán is, és falfestésen egykor a frigyszekrények mögött. A 6 ágú csillag a már említett fontos motívum, a zsidóság jelképe. Hat nap alatt teremtette Isten az Eget és a Földet. Két háromszögből áll, melyek utalnak a Dávid-csillagra és Salamon-pecsétjére is. Hat ágú csillagok a templom falfestésein szerepeltek 1872-től. A kör az örökkévalóság jele, melyben nincs kezdet, nincs vég. Középpontja a nyugalmi állapot, innen árad a teremtés. A belső terekben kék, aranysárga, vörös, zöld és fehér színek találhatóak. Kék: víz, ég, végtelen, az üresség, a béke, intellektus, elmélkedés Arany/sárga: A Nap színe, fenség, anyagban alakot öltő Isten szimbóluma Vörös: emberi testben keringő vér és eltérő energia, aktivitás, a férfiasság színe Zöld: a természet, újjászületés, egészség Fehér: tisztaság, szűziesség, tökéletesség Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy MRTT főtitkára Jó napot kívánok, köszönöm szépen a szót. Egy gondolatot arról, hogy igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy fővédnöke lehettem ennek a konferenciának és úgy gondolom, hogy ez annak is szól, hogy az elmúlt 2-3 évben a migrációs, bevándorlási, 9

10 állampolgársági és egyéb terület hihetetlen módon fejlődött. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a vendéglátóknak, hogy megfelelő körülményeket biztosítottak számunkra. Némileg zavarban vagyok, mert amire ezredes úr utalt, a volt Rendőrtiszti Főiskolának, most már mondjuk úgy, hogy az NKE Rendészettudományi Karának A terme szintén egyházi rendeltetésű és rendszeresen ott tartjuk a konferenciáinkat, tehát nem vagyunk idegen pályán akkor, amikor a zsinagógába jövünk. Ráadásul engem is meglepett, mert én határozottan elindultam az Egyetem felé, mikor kaptam az értesítést, jobb, ha megállok, fölszednek engem és idehoznak, mert amúgy nem fogok idetalálni. Óriási meglepetés számomra és köszönjük szépen ezt a lehetőséget. A Talmud egy helyütt azt mondja, a legnagyobb kár az elmaradt haszon, én kívánom ennek a tanácskozásnak azt, hogy ennek a haszna ne maradjon el, ne vesszék kárba mindaz, amit itt hallunk. Mit is hallunk, hogyan fejlődött a tematikája ennek a konferenciának? Nem pontosan így indult, ahogy most az előadói kör összeállt, de mégis képes a mai konferencia biztosítani azt a sokszínűséget, amit önmagában a migráció és a migráció rendészeti kezelése jelent. A konferencia címe azt sugallná, hogy itt valami fegyveresről, militánsról meg rendvédelmiről van szó, hiszen a konferencia címe azt írja, hogy rendészeti kooperáció, koordináció és monitoring. Itt a rendészeti szóra szeretném felhívni a figyelmet és külön szeretném kiemelni azt, hogy ma már a rendészetet a közigazgatás részének tekintjük és nem feltétlen a rendvédelmi tevékenységet értjük a rendészet alatt, sőt egyre inkább kiteljesedik a nem hivatásos állományt foglalkoztató szervek rendészeti tevékenysége. Nem ez a konferencia az, ahol meg kell ezt vitatni, de nagyon fontos, hogy ezt szóba hozzam, mert a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen különösen 1 évvel ezelőtt, a felállás korai időszakában némileg gondot okozott az, hogy a közbiztonságot és a rendészetet hogyan értelmezzük, mi a terrénuma ennek az egésznek és hogyan tudjuk elhatárolni egymástól a Rendészettudományi Kar és a Közigazgatás-tudományi Kar tevékenységét. Ma már ebben teljes az egyetértés, legalábbis papíron kialakultak a formák és ennek a humán feltöltése folyamatban van. Én úgy gondolom, hogy a mi mai témánk rendkívül jól pozícionálta magát ezen a területen. Még van egy nagy hiányossága az egyetemnek, nem tudtuk megteremteni az intézményes kapcsolatrendszert a nem rendészeti és nem rendvédelmi, de a témában érintett szervekkel, így az ügyészséggel, azokkal a civil társadalmi szervezetekkel, akik elkötelezetten foglalkoznak ezzel a témával, de ez ráér majd a következő években, előbb-utóbb intézményesülni fog. Még egy friss információt szeretnék megosztani Önökkel, amely picikét kapcsolódik a mai témánkhoz, ez pedig az, hogy a múlt héten jóváhagyta a Fenntartói Testület a Nemzetközi Intézet megalapítására vonatkozó elképzelést és előterjesztést. Ez a Nemzetközi Intézet az egyetem alárendeltségében működik majd és most megkapták az egyes szervek a felkérést arra, hogy a nemzetközi vonatkozású rendészeti képzésre vonatkozó javaslataikat, ami BA vagy MA, de inkább MA szakra vagy még inkább továbbképzési szakra vonatkozik, azt tegyék meg. Azért hoztam ezt szóba, mert ha valakinek van erre vonatkozóan elképzelése és javaslata, akkor kérem, hogy rövid úton engem is találjon meg ezzel, mert nem közömbös, hogy a graduális képzésünkben ezt a szakterületet milyen kurzusok képviselik. Nagyon fontos, hogy jól találjuk el a célt, hiszen most még mindent meg tudunk valósítani, el tudunk fogadtatni, egy következő kör már csak 3-4 év múlva nyílik meg új szakirányok vagy szakok létrehozására. Tehát kérem, hogy gondolkodjunk együtt, most még van időnk, mert 2013-ban indulhatnak a törvény szerint az új szakirányok és szakok. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem erről éppen egy konferencia megnyitóján, de ha valami, akkor ez nagyon hozzátartozik ehhez a kérdéshez, hiszen most teremtődik meg az, hogy ennek a szakterületnek a felsőoktatási lecsapódása hogy néz majd ki - és ez a mi felelősségünk. A tagozatoknak és azoknak a szakembereknek a felelőssége, akik azzal, hogy eljöttek, ékes bizonyítékát adták annak, hogy érintettek és érdeklődőek a témát érintően. Tekintettel arra, hogy nem tudtuk kihagyni magának a zsinagógának a bemutatását, ez viszont pici kis csúszást jelentett, én itt be is fejezem azzal, hogy tolmácsolnom kell természetesen prof. Dr. Korinek László elnök úrnak a jókívánságait, én is nagyon jó munkát kívánok. Sok sikert kívánok. Köszönöm az előadóknak, hogy vállalták az előadás megtartását. 10

11 Dr. Balázs László r. ezredes, A rendőrség által végrehajtott szárazföldi toloncolások tapasztalatai ORFK Idegenrendészeti Osztály vezetője Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én kaptam azt a megtisztelő lehetőséget, hogy beszélhetek néhány szóban, nagyon vázlatosan a rendőrség idegenrendészeti tevékenységéről és ezen belül a kitoloncolások végrehajtásának a tapasztalatairól. Külön köszönöm a szervezőknek, hogy lehetővé tették ennek az előadásnak a megtartását, hiszen fontos témáról van szó. Külön élmény számomra, hogy ilyen gyönyörű épületben lehet megtartani ezt az előadást, erre igazán ritkán van lehetőség. Az előadás címétől eltérően érdemes kicsit bővebben beszélni erről a témáról, nem pusztán leszűkítve a kitoloncolás intézkedésekre, hiszen önmagában valamennyi idegenrendészeti intézkedés összefügg valamennyi más területtel, azokat együttműködő partnerek eljárásával összhangban kell alkalmazni. Önmagában a kitoloncolás pusztán egy folyamatnak a végét jelenti, de nagyon sok olyan feltételnek teljesülnie kell ahhoz, ami lehetővé teszi, hogy eredményesen el tudjuk távolítani a külföldieket hazánk, illetve a schengeni területről. Éppen ezért nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy milyen illegális migrációs tendenciák uralkodnak jelenleg a térségünkben, illetve Európában, valamint arról, hogy milyen tényezők befolyásolják a kitoloncolás végrehajtásának eredményességét. Megpróbáltam ennek a logikai menetnek megfelelően összeállítani az előadásomat. Nagyon örülök annak, hogy nagy számban vannak jelen a migráció területén dolgozó és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégák. Éppen ezért előadásomban nem az idegenrendészeti eljárás bemutatására szeretnék fókuszálni, hanem logikus sorrendben a saját nézőpontomból összeállítva szeretném bemutatni azt, hogy hol tartunk most az illegális migráció elleni fellépés folyamatában és néhány gondolatban szeretném összefoglalni azt, hogy milyen tevékenységet kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy még eredményesebben tudjunk dolgozni. Tehát néhány szóban a migrációs tendenciákról: Mint ahogy mindannyiunk számára ismert, az illegális migráció kezelése tekintetében abszolút mértékben meghatározó, hogy milyen állampolgárok és honnan érkeznek Magyarország államhatárára, milyen elkövetési módszerrel próbálnak bejutni hazánk területére és továbbutazni a migrációs célországok felé. Ezeknek az információknak a figyelembe vételével tudjuk kezelni a migrációs hatásokat. Az elmúlt tíz évre visszatekintve megállapítható, hogy az illegális migráció folyamatosan hullámzó tendenciát mutat az Európát elérő fő irányok és az állampolgársági összetétel és a migráció intenzitása tekintetében. 4-5 évvel ezelőtt elsősorban a Kanári-szigetek, valamint Ceuta, Melilla, illetve a spanyol térség volt a frekventált útirány, majd 2-3 éve ez az útvonal áttevődött a mediterrán térség keleti területeire. Az arab tavasz időlegesen megváltoztatta a migrációs fő irányokat és a szárazföldi útvonalak helyett ismét a mediterrán térség középső része, az európai államok Afrikához közel eső szigetei váltak úti céllá. Az észak-afrikai államokban zajló polgárháborúk hatásainak csökkenését követően az embercsempészek visszatértek az eredeti bejáratott szárazföldi útvonalra, amely Törökországon keresztül a görög térségbe vezette az illegális migránsokat. A kivetített statisztika azt mutatja, hogy hogyan alakult a tengeri, illetve a szárazföldi útvonalakon áramló migráció aránya. Az elmúlt év statisztikai adatait mélyebben elemezve nem ennyire egyértelmű a kép, hiszen a tavalyi év első félévében - éppen a mediterrán térség középső részét érintő migráció miatt - elsősorban a tengeri határok voltak a döntőek, majd pedig a 3-4. negyedévben 60-40%-ban ezek az arányok a szárazföldi határok javára billentek. Így mutatja ezt az 50-50%-os kiegyenlítődést a statisztika. Kérdés, hogy milyen mértékű illegális migrációs felderítés folyt az elmúlt években Európa-szerte? Azt gondolom, hogy ez a tiltott határátlépések európai uniós elkövetését bemutató dia hatalmas számokat tartalmaz. A 2008-as fő, illetve a tavalyi évben a fő elfogása 11

12 önmagáért beszél. Ráadásul az illegális migrációs áramlatok nem egyenlő mértékben érintik a tagállamokat. Jelenleg nincs igazán kialakult rendszer, amely az eltérő tagállami migrációs terheket megfelelően kompenzálná. Ennek a kompenzációnak figyelembe kellene venni, hogy Olaszországot az arab tavasz hatásának megfelelően a tiltott határátlépések 40%-a érintette, Görögországot a 42%-a, 6,2%-a Spanyolországot és Magyarország a 4. helyen áll 3,0 %-kal, tehát uniós viszonylatban is jelentős a Magyarországot érő migráció. Egy érdekes adat, hogy milyen okok vezethetnek ahhoz, hogy Görögországot ilyen mértékben sújtja ez a teher: Talán csak egy logikai fonal Törökország vízummentességének a vázolása. Ha azt vesszük figyelembe, hogy Algériában az elmúlt évben közel vízumot adtak ki török külképviseletek, amely lehetővé teszi azt, hogy azok a személyek, akik felvették ezt a vízumot, legálisan beutazzanak Törökország területére. Mindezek alapján el lehet képzelni, hogy ha ennek a személynek csak egy töredéke választja a török-görög illegális határ átlépését, akkor már csak ez a lehetőség egy hatalmas migrációs folyamatot indukál. Ezen a dián a zölddel jelzett területen lehet látni, hogy melyek azok az országok, amelyeknek az állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Törökország területére. Ez a migráció elsősorban légi úton történik, amely elsősorban a módosabb személyek számára áll fenn. A migrációs tömegek döntő többsége szárazföldi úton közelíti meg Törökországot. Néhány gondolat arról, hogy miért is ennyire terhelt Magyarország az illegális migráció tekintetében: Azt gondolom, hogy ha ránézünk erre a diára látható a fő ok, a fő útvonalak, a gyors mozgást lehetővé tevő autópályák egyenesen vezetnek Görögországból Magyarország irányába. Természetesen nagyon sok változás történt egy év alatt is ebben a folyamatban. Az egyik legjelentősebb változás az, hogy miután Magyarország a rendőrségi erők átcsoportosításával, valamint Frontex és osztrák segítséggel jelentősen megerősítette a szerb-magyar határszakasznak az őrizetét. Ennek következtében jelentős, a szerb-román határra irányuló terelő hatást figyeltünk meg napjainkban. Jelenleg érezzük ezt a terelő hatást, amely abban nyilvánul meg, hogy jelentősen emelkedett a magyar-román határon illegálisan bejutni próbálóknak a száma. A migrációs szakértő kollégákkal naponta tanakodunk arról, hogyan változtak ezek az útvonalak az elmúlt hónapokban, mert április során jelentős mértékben csökkent a nagy csoportos elfogások száma. Folyamatban van egy migrációs útvonalváltozás, aminek a pontos menetét még nem igazán ismerjük, ez a görög-albán-adriai tengeri útvonal használata, amely visszatér Szerbiába. Ez annak köszönhető, hogy a macedónok kicsit jobban odafigyelnek a migráció kezelésére. Az elmúlt hetekben jelentős közúti közlekedési ellenőrzési szigorítás vezettek be, amelynek következtében hatalmas bírságokat szabtak ki. Elvették a jogszabálysértők útlevelét és komolyan szankciókat vezettek be a közlekedési szabálysértőkkel szemben. Ennek érdekében a korábbinál több rendőrt vezényeltek a főbb útvonalak ellenőrzésére és emiatt nyilvánvaló, hogy az embercsempészek sem tudtak szabadon dolgozni. Sokat beszélünk a látenciáról, de nem igazán tudjuk meghatározni a tényleges mértéket. Csak egy utalás erre: Az elmúlt két évnek a statisztikáján látszik, hogy afgán személy került elfogásra Görögország határain, mi viszont alig több mint 1000 afgánt fogtunk el a Magyarország határain. Mögé lehet gondolni ezeknek a számoknak, hogy mekkora embertömegek lehetnek úton, hogyan, milyen módon kísérlik meg elérni a céljukat Nyugat-Európa irányába. Görögországból tengeri úton Olaszországba alig több mint 2000 fő jutott el. Nem lehet látni, hogy hová tűnik el ez a rengeteg ember. Nyilvánvaló, hogy Görögországban nem maradnak, mert a görög hatóságok nem tudják kezelni a migrációs helyzetet. Összevetve azt, hogy milyen arányok vannak európai uniós szinten a kitoloncolások és a ténylegesen végrehajtott kiutaztatások tekintetében: Közel emberrel szemben rendeltek el a hatóságok kitoloncolás intézkedést az Európai Unió területén, ebből közel embert lehetett ténylegesen kiutaztatni. Természetesen ez nem mind kényszer kitoloncolással történt, hanem azért használom a kiutaztatás megfogalmazás, mert benne van minden olyan kategória, ami hozzásegítette az államokat ahhoz, hogy ezek a személyek elhagyják az Unió területét. Még néhány adat, az uniós szinten alkalmazott idegenrendészeti intézkedések közötti arányok szemléltetése érdekében: A személyeknek kényszerrel történő eltávolítása még mindig 12

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ

Lépések egy átlátható kirendelt védői rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Lépések egy átlátható i rendszer irányába Kutatási beszámoló Magyar Helsinki Bizottság Budapest, 2012 KÉZIRAT NEM KÖZÖLHETŐ Magyar Helsinki Bizottság, 2012 Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra, Selei

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai

A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Cserép Attila Molnár Katalin A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Az emberi kommunikáció jelentése 2 tájékoztatás, (hír)közlés, információk közlése vagy cseréje valamilyen erre

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben