Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének december 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett tevékenységünkre több tényező is befolyást gyakorol. Ezek közül is kiemelkedik a magyar EU-elnökség, amelynek programja még nem végleges, de számos olyan téma kerül napirendre, amelyek a CESCI jövőbeni munkáját is érintik. Ilyen az EGTC-rendelet felülvizsgálata, a Duna Stratégia véglegesítése, a TEN-T folyosók felülvizsgálata, a közötti költségvetés tervezésének elindítása, az új Kohéziós Politika megfogalmazása re tervezett tevékenységünk három csoportra osztható: a) a CESCI stratégiai céljainak elérését segítő külkapcsolatok fejlesztése b) a CESCI szolgáltató funkciójához tartozó feladatok ellátása c) a CESCI stratégiai funkciójához kapcsolódó kezdeményezések megvalósítása. 1. A CESCI stratégiai céljainak elérését segítő külkapcsolatok fejlesztése Annak érdekében, hogy a CESCI betöltse misszióját, és a közép- és délkelet-európai térség meghatározó szakmai szereplőjévé váljon, erősíteni kell a külkapcsolatokat, az alábbi szereplőkkel. 1.1 Uniós intézmények, szervezetek Ide tartozik az Európai Bizottság Regionális Politikai Főbiztossága, az Európai Parlament illetékes bizottsága, a Régiók Bizottsága, az AEBR, az AER és az INTERACT. A CESCI már 2010-ben is aktívan vett részt az uniós szintű szakmai egyeztetéseken és rendezvényeken. Ezt a tevékenységünket a magyar EU-elnökségre is tekintettel fokozni kívánjuk a jövőben. 1.2 Szakmai partnerek Decemberi konferenciánkon együttműködési nyilatkozatot írunk alá az Unió területén más országokban működő hasonló fejlesztési szervezetekkel ben ezt az együttműködést szeretnénk stratégiailag megalapozni és közös projektek formájában megvalósítani.

2 1.3 Közép-európai kapcsolatrendszer A CESCI 2010-ben a magyar kormány stratégiai partnerévé vált. Nemzetközivé váló elnökségünk révén szeretnénk hasonló pozíciót elérni a környező államok esetében is. Ennek érdekében 2011-es rendezvényeink során fokozottabban szeretnénk bevonni a szomszédos államok illetékeseit, és folytatjuk a délkelet-európai térségben a projektfejlesztést. Ezt a célunkat szintén segítheti a magyar elnökség. A magyar kormányzattal fennálló viszonyunk érinti az EGTC munkacsoport tevékenységét, valamint a határon átnyúló kapcsolatokban érintett szaktárcákkal történő szoros együttműködést, a határ menti vegyes bizottságok munkájába történő bekapcsolódást, illetve a kormányzati stratégia által előírt feladatok ellátását. 2. A CESCI szolgáltató funkciójához tartozó feladatok ellátása A CESCI legfontosabb feladata a határ menti együttműködések szakmai támogatása, amely keretében az alábbi feladatokat kívánjuk ellátni 2011-ben. 2.1 Információszolgáltatás 2010 decemberében hosszú előkészítés után elindítjuk a CESCI hírlevelét magyarul és angolul. A hírlevél havi rendszerességgel jelenik meg, és terveink szerint 5 rovatban (Belső hírek, EGTC, EU-s hírek, Bibliográfia, Jó tanácsok) nyújt naprakész tájékoztatást a határ menti együttműködések témakörében. Ezt a szolgáltatásunkat egészíti ki a folyamatos fejlesztés alatt álló honlapunk. Továbbra is részt veszünk a témában rendezett konferenciákon, workshopokon, szakmai fórumokon. Amennyiben a Báthory-pályázat sikeres lesz, tevékenységünket kiterjesztjük a civil szférára is (elektronikus és nyomtatott információforrások). Ehhez a tevékenységhez kapcsolódik a Pálfi-pályázat kiemelkedő pályamunkáinak megjelentetése online és nyomtatott változatban. 2.2 Intézményfejlesztés A kormányzati koncepciónak megfelelően folytatjuk az EGTC-k kétszintű hálózatának kiépítését a magyar határok mentén. Ehhez kapcsolódóan biztosítjuk a stratégiai előkészítést, az alapítási folyamat koordinációját, a létrehozott EGTC munkatársainak felkészítését, illetve támogatjuk a szükséges diplomáciai és jogszabály-előkészítési munkát is. Ugyancsak részt veszünk a hálózati EGTC-k kialakításában, elindításában is.

3 2.3 Stratégiai tervezés, projektfejlesztés Mind a Duna Stratégiához, mind az új költségvetési időszak ETE-programjaihoz kapcsolódóan folytatjuk eddigi tevékenységünket. Javasoltuk az ETE-programozás teljes átalakítását, amelyben szívesen részt is veszünk. Az EGTC-k jövőbeni szerepe miatt várható, hogy bekapcsolódunk a magyar közigazgatási rendszer reformfolyamataiba is. Arra számítunk, hogy a létrehozott EGTC-hálózat keretein belül megkezdődik a stratégiai tervezési munka, amelybe a CESCI is bekapcsolódhat. 2.4 Szakmai rendezvények 2011-ben az alábbi rendezvények megszervezését, lebonyolítását tervezzük EGTC-roadshow A létrehozandó EGTC-hálózat megfelelő hatékonyságú kialakításához szükséges lesz egy információs roadshow-t rendeznünk az év első felében. Terveink szerint az összes magyar határtérséget felkeressük, azokat is, ahol ma még nem alakítható ki EGTC. A NUTS II. szintű EGTC-kkel kapcsolatban nem minikonferenciákat, hanem műhelyeket rendezünk Nemzetközi konferencia a nagy sebességű vasúthálózat keleti bővítéséről Márciusban tervezzük megrendezni azt a nemzetközi konferenciát, amelyen egyrészt a nyugateurópai nagy-sebességű hálózatok tapasztalatait ismerhetjük meg, másrészt a közép- és délkeleteurópai országok szakemberei is elmondhatják elképzeléseiket. A konferencia alkalmat biztosíthatna arra is, hogy a SEE-projekt együttműködési megállapodását a pályázati partnerek aláírják Kárpát-medencei térségfejlesztési műhely A műhely következő szakmai találkozójára április első hétvégéjén kerül sor Ukrajnában, témája a helyi-érték lesz. A Kárpát-medencében dolgozó magyar térségfejlesztési szakemberek állandó fóruma elindult az intézményesülés útján, amelyet szintén a CESCI koordinál II. Mezőségi Civil Műhely A műhely megvalósítására a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyertünk másfél millió forint értékű támogatást. A műhely célja a helyi szintű fejlesztési egyesületek, alapítványok szakmai hálózatának kialakítása a romániai Mezőségen. A műhely megrendezését 2010-re terveztük, de feltorlódott feladataink miatt csak 2011 tavaszán tudjuk megvalósítani.

4 A fentieken kívül részt veszünk az összes, az uniós elnökség keretében a CESCI profiljába vágó témában megrendezett szakmai rendezvényen. Ezek közül ki kell emelni a KIM által szervezett EGTC-konferenciát és a középszintű önkormányzatok európai találkozóját. A 2011-es év második felének tervezése még folyamatban van. 3. A CESCI stratégiai funkciójához kapcsolódó kezdeményezések megvalósítása A szolgáltató feladatok mellett a CESCI stratégiai funkciókat is ellát. Ennek megfelelően 2011-ben is tervezünk olyan aktivitásokat, amelyek hosszú távú elképzeléseket érintenek a CESCI tevékenysége által érintett régióban. 3.1 Nagy sebességű vasúti projekt A délkelet-európai INTERREG IVB-program keretében benyújtandó projekthez kapcsolódóan az előkészítés koordinációjában veszünk részt. A későbbiekben a megvalósításban is vállalunk feladatokat. A projekt hosszú távon, éves távlatban változtathat a régió közlekedési és versenyképességi adottságain. 3.2 Governance-projekt A tervezett projektben a MOT képviselőinek javaslatára nem a határon átnyúló agglomerációkkal, hanem a metropoliszfunkciók területi megosztásával foglalkoznánk. A Nyugat-Európában egy-egy metropoliszhoz kötődően elérhető funkciókat a délkelet-európai térségben a fővárosok között megosztva lehetne ellátni. A projekt ennek előkészítésével foglalkozna. 3.3 Agglomerációs projektek Az egyes CBC-kiírások, valamint a Visegrádi Alap keretében további határon átnyúló témákat is szeretnénk megpályázni, elsősorban a határon átnyúló városi agglomerációkkal és az így kialakítható szolgáltatási rendszerekkel kapcsolatban. 3.4 Pálfi-pályázat 2011-ben is meghirdetjük a Pálfi-pályázatot, terveink szerint a tavalyinál szélesebb, nemzetközi körben. A pályázat keretében a határ menti fejlesztések során felhasználható kutatások eredményeit díjazzuk. Ezúton kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés elfogadását!

5 Dr. Kocziszky György elnök 24/2010 (XII.10.) sz. közgyűlési határozati javaslat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése elfogadja az egyesület évi terveire vonatkozó előterjesztést. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kocziszky György elnök Szavazati arányok: Igen: Nem: Tartózkodás:

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2013. november 26-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2013. november 26-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2013. november 26-i ülésére 1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2013. május 30.) óta eltelt időszak

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2014. november 25-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2014. november 25-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2014. november 25-i ülésére 1. napirend: Beszámoló az előző közgyűlés (2014. április 29.) óta eltelt időszak

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014) Elfogadta a Megyei Közgyűlés 21/2012.(II.17.) KH számú határozatával JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI STRATÉGIAI PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSA (2011 2014) Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához Készítette: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Bevezetés Az Új Széchenyi Terv vitaanyaga

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció 1. A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése A hazai civil szféra érdekkifejező

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜT TMUKÖDÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉROL KÉSZÍTETTÉK: A CESCI MUNKATÁRSAI, 2011 A projektet a Visegrád Alap Támogatta (Standard Grants,

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. á p r i l i s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában

HÍRLEVÉL. I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában HÍRLEVÉL a CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és INTERACT III programokról 2015. február Köszöntő Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló

Részletesebben

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához Előzetes megvalósíthatósági tanulmány a TÁMOP-3.4.4/A azonosítószámú, Tehetséghidak című, kiemelt projekt megvalósításához 2011. január 31. Projektgazda Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Cím:

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Érdekeltek Bevonását Célzó Terv

Érdekeltek Bevonását Célzó Terv Érdekeltek Bevonását Célzó Terv Elektronikus jegyrendszer Budapesten Szerzői jogi rendelkezések A jelen dokumentumban foglaltak szerzői joga a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t (a továbbiakban: BKK)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 2. számú napirendi pontja Javaslat A 2007-2013. közötti Európai Uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint

Részletesebben

MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN

MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN Bevezetés MAKRO-REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A DUNA-MENTÉN A formálódó Európai Duna Stratégiáról Az Európai Bizottság indítványozta a a Duna völgy újraegyesítését a közép- és délkelet-európai integrációs folyamatok

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének tevékenységérõl 2007. március hónap

BESZÁMOLÓ A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének tevékenységérõl 2007. március hónap Représentation des Régions de la Hongrie a Bruxelles Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete 5, Square Vergote, 1200 Bruxelles Tel: (00322) 737 14 00 Fax: (00322) 735 65 99 E-MAIL: baranyim@skynet.be

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben