Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata"

Átírás

1 I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság (továbbiakban: Bizottság) alábbi jelentése összefoglalja az elmúlt év tevékenységét, és egyben tájékoztatni kívánja munkájáról azokat a minisztériumokat, amelyek képviselőt delegáltak a Bizottságba. A Bizottság a Vöröskereszt és Vörösfélhold XXVI. Konferenciájának ajánlására, a Kormány májusában elfogadott 2095/2000. (V.9.) határozata alapján működik.(1. sz. melléklet). Megalakulását követően éves jelentést állít össze tevékenységéről. II. A Bizottság összetétele A Bizottság jelenlegi összetételét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tárgyalt időszakban a Bizottság összetétele némileg változott: A Belügyminisztériumot, dr. Hidasi Edit távozása után dr. Kukovecz Máté (BM Nemzetközi Jogi Főosztálya) képviseli Az Egészségügyi Minisztérium képviseletéről 2005-ben, az év végéig nem kaptunk tájékoztatást. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium közigazgatási államtitkára levélben tájékoztatott arról, hogy a tárcát Endrész Kinga főosztályvezető és Kóbor Ágnes (Európai és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya) képviseli. III. A Bizottság tevékenysége A Bizottság 2005-ben négy alkalommal ülésezett, meghívottként az üléseken részt vett dr. Morzsányi Éva, a Magyar Vöröskereszt főtitkára, Horváthné, dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, dr. Lakrovits Elvira, az ICsSzEM főosztályvezetője, valamint a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) Budapesti képviseletének tagja, dr. Varga Réka. A Bizottság elnöke és titkára részt vett a HUMSECO (Humanitárius Segélykoordinációs tárcaközi munkacsoport) egyik ülésén. A Bizottság a következő témákkal foglalkozott: - A vöröskereszt embléma hazai védelme érdekében tett lépések; -A Magyar Vöröskereszt új Alapszabály-tervezete - A humanitárius jog felfedezése c. ICRC oktatási projekt; - Együttműködés a régió nemzeti tanácsadó bizottságaival; - A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény véleményezése; - Az írott és elektronikus média és a humanitárius jog terjesztése; - A nemzetközi humanitárius jogi egyezmények hazai ratifikációjával kapcsolatos kérdések - Tájékoztató a honvédelmet érintő jogszabályi változásokról, az új honvédelmi törvény Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata A tanácsadó bizottság 2005-ben sem vette le napirendjéről a vöröskeresztes embléma magyarországi védelmének kérdését. Megállapította, hogy bár az érvényes jogi szabályozás

2 2 jelenleg lehetővé teszi a Vöröskereszt embléma jogosulatlan használatával szembeni fellépést, az illetékes szervek azonban általában nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, és nem lépnek fel kellő eréllyel. Tekintettel arra, hogy Magyarországon szinte kizárólag a nemzetközi egyezményekben védett vöröskereszt embléma jogosulatlan használata tapasztalható, Patrick Zahnd delegációvetető és Varga Réka jogi tanácsadó (ICRC Budapesti Regionális képviselete) az emblémavédelem ügyében megbeszélést folytatott előbb Dr. Berta Krisztinával, a BM helyettes államtitkárával, majd dr. Petrétei József igazságügyi miniszterrel. Bebizonyosodott, hogy további egyeztetés szükséges a tárcák (főleg a IM és a BM) között. Ennek folyományaként a tanácsadó bizottság elnöke megküldte az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának a Bizottság álláspontját, valamint a jogszabály módosítására vonatkozó javaslatát. Az évi Genfi Egyezmények III. Kiegészítő Jegyzőkönyve és a harmadik embléma Hosszú évek előkészítését követően a svájci kormány, mint az évi Genfi egyezmények letéteményese december 6-7. diplomáciai konferenciát hívott össze a III. Kiegészítő Jegyzőkönyv, ill. a harmadik embléma tárgyában. A svájci kormány az érintettekkel aktív tárgyalásokat folytatott a harmadik embléma elfogadása érdekében, így lehetővé téve az izraeli Magen David Adom szervezet csatlakozását a nemzetközi vöröskereszt mozgalomhoz. Az Iszlám Konferencia Szervezetének őszi határozata azonban előrevetítette, hogy az iszlám országok nem támogatják a III. Kiegészítő Jegyzőkönyv elfogadását. A Vöröskereszt és Vörös Félhold Nemzeti Társaságainak novemberében, Szöulban megtartott Küldöttgyűlésén az új, harmadik emblémáról szóló nemzetközi jogi norma elfogadását szorgalmazó határozat született. A Diplomáciai Konferencia ezek után szavazással fogadta el a III. Kiegészítő Jegyzőkönyvet. Az újabb kiegészítő jelvény, egy ún. "kristály", egy csúcsára állított négyzet vörös kerettel, amelybe tetszés szerint beilleszthető a nemzeti társaság által használt embléma is. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzetközi Konferencia júniusára összehívott rendkívüli 30. ülésszakán módosítani kell a Nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom Statútumát. A Magyar Vöröskereszt emblémája nem változik. Ezzel együtt az aláírás megfelelő alkalmat biztosít ahhoz, hogy a MVK-el és az ICRC-val közösen a Vöröskereszt emblémával kapcsolatban felvilágosító média kampányt indítson a hazai jogszabályellenes, végső soron a genfi egyezmények megsértésével járó gyakorlat megakadályozása és felszámolása céljából. A Belügyminisztérium álláspontja a jogalkotással kapcsolatban A Belügyminisztérium 2005-ben tovább vizsgálta a vöröskeresztes embléma magyarországi védelmének kérdését. A Minisztérium az Igazságügy Minisztériummal egyeztetve egyetértett abban, hogy a Magyar Vöröskeresztről szóló évi XI. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvénynek az elkobzásra vonatkozó rendelkezései megfelelően biztosítják az embléma védelmét. A probléma orvoslása nem jogalkotási feladat, a jogalkalmazás hatékonyságát az sem növelné, ha a kérdést más országok gyakorlata szerint külön törvény rendezné. A jogosulatlan használattal szembeni hatékony fellépés érdekében indokolt felmérni a hatékonyabb jogalkalmazás lehetőségeit, ezért a Belügyminisztérium vizsgálja, hogy milyen lépésekre van szükség. 2

3 3 2. Az írott és elektronikus média és a humanitárius jog terjesztése A vöröskereszt jelvény helytelen hazai használata, valamint az említett harmadik embléma megjelenése jó alkalmat ad arra, hogy a MVK-el és az ICRC-val közösen felvilágosító média kampányt indítsunk a nemzetközi humanitárius jog elveinek, és szabályainak, valamint az embléma helyes alkalmazásának feltételeinek hitelesen történő széles körű terjesztése és megismertetése céljából. A Bizottság az érintett felek bevonásával, a III. emblémával kapcsolatos kiegészítő jegyzőkönyv magyar részről történő aláírása után kívánja megkezdeni a figyelemfelhívó lépések megtételét. Az átfogó terv célcsoportja az elektronikus és írott média, valamint a kommunikációval foglalkozó oktatási intézmények. A kampányban tudatosítani kívánjuk, hogy a vöröskereszt embléma hazai jogszabályellenes használata végső soron az évi Genfi Egyezmények megsértését jelenti. Az eseménysorozat kapcsolódik a Magyar Vöröskereszt 125. évfordulója és az évi forradalom 50. évfordulója kapcsán tartandó megemlékezésekhez. Budapesten kollokviumot tartanának a Magyar Vöröskereszttel közösen, amelyen a Vöröskereszt segélyezési tevékenységének különböző vonatkozásairól lenne szó. Az ICRC anyagilag is támogatná az eseménysorozat megrendezését. A széleskörű tájékoztatás érdekében a Bizottság tól külön Internetes honlap elindítását is tervezi. 3. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló (2005. évi LXXXVIII. törvény) véleményezése A törvénytervezetet, amely általános, közérdekű önkéntesekről szól, a Bizottság is véleményezte. A Bizottság üdvözli a törvény elkészültét, mert egyre több önkéntes lát el mással nem pótolható feladatokat, és Magyarországon korábban ezt a kérdést jogilag nem szabályozták. A Bizottság javaslatai között szerepelt az önkéntesek általános biztosításának beiktatása, és annak vizsgálata, hogy Magyarországon, harmadik ország polgára milyen feltételek mellett láthat el önkéntes munkát. Rendelkezésre állnak-e az előírt minimális feltételek (pl. útiokmány, tartózkodási engedély, megélhetési költségek, nyelvi képzés, teljes felelősségbiztosítás, stb.). Ugyanakkor felhívta a figyelmet az Európai Unió Tanácsának a civil szervezetekre és a civil tevékenységekre vonatkozó 2004./114/EK irányelvére, amelyet január 17-től alkalmazni kell. Másrészt, a jogvédelem szempontjából kívánatos lenne, ha Magyarország csatlakozna a 175. sz. Európa Tanács egyezményhez (Convention on the Promotion of a Transnational Long-term Voluntary Service for Young People), valamint a vándormunkásokról szóló egyezményéhez is. 4. A humanitárius jog felfedezése c. ICRC- projekt A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által kifejlesztett tananyag a középiskolás diákoknak szól. A világ több mint 80 országában már sikerrel adaptálták a programot. A Vöröskereszt és Vörös Félhold XXVIII. Nemzetközi Konferenciáján az EU tagállamok kormányai így a magyar kormány is - és Vöröskereszt Nemzeti Társaságai vállalták, hogy bevezetik a közoktatásban ezt a tananyagot. A Bizottság már korábban is felhívta a figyelmet a kérdés fontosságára, majd végén levélben fordult az Oktatási Minisztérium illetékes helyettes államtitkárához a kérdésben, vázolva a tananyag fontosságát, és megemlítve, hogy a ICRC finanszírozná a fordítást. 3

4 4 5. A Honvédelmi Minisztérium tevékenysége A Honvédelmi Minisztérium képviselői a tanácsadó Bizottság ülésein rendszeresen beszámoltak a nemzetközi humanitárius jog területén folyó tevékenységükről. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség illetékes szervezetei a korábbi évek gyakorlata szerinti feladataikat végezték a humanitárius jog terjesztése és érvényre juttatása területén. A nemzetközi humanitárius jog (hadijog) oktatása és terjesztése A hadijog oktatása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen két alapvető formában történik: a) közös tárgyként minden szakon (főiskolain is) a kötelező alapképzés része; b) egyes egyetemi szakokon jelenleg kiemelt óra számban. A most kialakítás alatt álló BSc és MSc rendszerű képzésekben nem lesz változás. A humanitárius jog oktatása a hadijog (a hadviselés joga) tárgy keretében folyik, az egyes szakok képzési rendjétől függően, első sorban a biztonság- és védelempolitikai, valamint a szárazföldi műveleti tanszéken. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen az egyetemi képzésen kívül is folyik a humanitárius jogi terjesztése tanfolyamok, tudományos munka keretében novemberében, az egyetemi az Európai Jogakadémián megalakult a Hadijogi és Biztonságpolitikai Tagozat. A jogi szakcsoport munkatársai dolgoznak a korszerű nemzetközi hadijogi jegyzeten, tankönyv- és szöveggyűjteményeken, amelyek kiadása 2006-ra várható. Jelenleg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által átadott, és a szakcsoport oktatói által kidolgozott anyagokat használják. Kiképzés, a személyi állomány felkészítése A szerződéses legénységi állomány alap- és kötelékképzésében a szolgálati szabályzat és szabályzatismeret kiképzési ágban a nemzetközi hadijogot 4 órában oktatják, de integrálva a harcászati kiképzésben is megjelenik. A gyakorlatok végrehajtása során oktatási kérdésként szintén szerepel. A tiszti, tiszthelyettesi tanintézeti képzésben külön tantárgyprogramként szerepel. Az előmeneteli tanfolyamokon, különböző át- és továbbképzéseken szintén a hallgatók külön tantárgyprogramként kapják meg a nemzetközi hadijogi ismereteket. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának Regionális Küldöttsége közreműködésével november án a Szárazföldi Parancsnokság törzstisztjei részére 3 napos szemináriumot rendeztek a The law of armed conflict (A fegyveres összeütközések joga) címmel. A béketámogató műveletekkel kapcsolatos a kiküldetést megelőzően tartott felkészítésnek a humanitárius jog minden alkalommal részét képezi. Ilyen felkészítést általában a Szárazföldi Parancsnokság, az ennek alárendelt Béketámogató Kiképző 4

5 5 Központ, a Honvéd Vezérkar Műveleti Főcsoportfőnöksége, és esetenként más parancsnokságok szerveznek. Jogalkotás 2005.január 1-én hatályba lépett a honvédelemről és a magyar honvédségről szóló évi CV. törvényben kiemelt jelentőséget kap a nemzetközi szerepvállalással összefüggő szabályozás, hiánypótló a fegyverhasználat részletes szabályozása, és a Honvédség nemzetközi kapcsolataira vonatkozó rendelkezések. A évi CV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 24/2005. (VI. 30.) HM rendelettel kiadott új Szolgálati Szabályzat, amely január 1-jén lépett hatályba, meghatározó jelentőségű. Szabályozza a Magyar Honvédség katonai szolgálati és katonai rendészeti tevékenységet. Külön fejezet foglalkozik a katonák kötelességeivel külföldi szolgálat során, valamint külön függelék ismerteti a vonatkozó nemzetközi egyezményeket, a humanitárius jogi előírásokat, valamint az egyezményes védő és azonosító jelek színes illusztrációját és magyarázatát. A STANAG 2449 (EDITION 1) ANNUAL TRAINING ON THE LAW OF ARMED CONFLICT című egységesítési dokumentum szintén bevezetésre került a Honvédségben. Nemzetközi együttműködés A magyar honvédség a különböző európai természeti katasztrófák (főleg a bulgáriai, romániai árvizek) elhárításában is segítséget nyújtott. A katonai egészségügyi személyzet szintén több nemzetközi művelet humanitárius feladatainak ellátásában vesz részt. A 2003 végén megalakult MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ az afganisztáni stabilizációs és újjáépítési műveletek előmozdításában gyakorlati feladatokat látott el, tisztjei a nemzetközi erők törzsében kaptak feladatokat. A HM és a Honvéd Vezérkar foglalkozik a NATO-tól és az EU-tól érkező, humanitárius jogot érintő dokumentumok véleményezésével. Együttműködés Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával Évek óta tartó munkakapcsolat áll fenn a Honvédség és a VKNB Budapesti Regionális Küldöttsége között. A HM minisztériumi illetékesei és a Regionális Küldöttség között is szorosabbá válik az együttműködés. A Regionális Küldöttség vezetője találkozott a HM közigazgatási államtitkárával. Ezt követően a Küldöttség és a HM kijelölt munkatársai javaslatot tesznek a hatékonyabb együttműködésre, amely a korábbi együttműködési formák megtartása mellett új elemeket is jelent. Nemzetközi Katonai Jogi és Hadijogi Társaság A tárca szakemberei elsősorban a Nemzetközi Katonai Büntetőtörvénykönyv alkalmazásának előkészítése és a Nemzetközi Katonai Fegyelmi Kódex kialakítása területén folyó tevékenységében, valamint a Társaság magyar tagozata által szervezett rendezvényeken tevékenykednek. A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 5

6 6 sikeres nemzetközi konferenciát szervezett a külföldi műveletekre vonatkozó büntetőjogi szabályozás lehetséges egységesítése témakörében. 6. A Belügyminisztérium humanitárius jogi tevékenysége: Oktatás, terjesztés A különböző belügyi szervek a tevékenységükhöz szükséges mértékben megfelelő felkészítést kaptak a nemzetközi humanitárius jog terén. A Rendőrtiszti Főiskola képzési rendszerében hangsúlyt kapnak a humanitárius jogi ismeretek. Kiemelt cél az emberi jogok és a rendészeti tevékenység összefüggéseinek megismertetése a hallgatókkal. Mind a nappali, mind a levelező tagozatos hallgatók az alkotmányjogi és a közigazgatási jogi ismereteken belül képzést kapnak emberi jogi, európai jogi és nemzetközi jogi ismeretekből.. A bűnügyi, ill. a közbiztonsági vezetői szakirányú továbbképzési szakokon is oktatnak emberi jogi és kisebbségi jogi ismereteket. Az Európai Jogi Bizottság és az Európai Bíróság eseti jogi döntései is bemutatásra kerülnek. A vöröskereszt-embléma védelmével összefüggő kérdést a nemzetközi jog tantárgy keretében, a hadijogi ismeretek sorában kerül bemutatásra. A békefenntartói műveletekben résztvevők felkészítése a jelenleg kifutó képzési rendszerben nem folyik. A évben a Rendőrtiszti Főiskola két hivatásos állományú oktatója békefenntartó műveletekben vett részt Afganisztánban és Koszovóban, ahol feladatukat képezte a jogállami keretek között működő rendőrség újjászervezése. Az ott szerzett tapasztalataikat felhasználják a 2006-ban kezdődő BSc, majd a 2008-ban indításra kerülő MSc szakokon őszétől a Rendőrtiszti Főiskola képzési rendszerében beleértve a majdani doktori (PhD) képzést is nagyobb hangsúlyt fog kapni a békefenntartói és nemzetközi válságkezelés oktatása, és különösen a gyakorlati felkészítés. A nemzetközi humanitárius jog helyet kapott a rendészeti szakközépiskolák oktatási anyagában, a nemzetközi jog tantárgy keretén belül. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) menekültekkel foglalkozó ügyintézői felkészítése a menekültekkel való bánásmód bemutatására, az eltérő társadalmi és vallási kultúrából adódó konfliktushelyzetek megoldására egy 2005-ben kidolgozott tematika alapján 2006-ban megkezdődik. A képzésen valamennyi érintett ügyintéző részt vesz. Menekültügyi és idegenrendészeti eljárás A nemzetközi humanitárius jog, valamint az emberi jogok általános szabályait a Határőrség és a BÁH a menekültekkel, menedékesekkel, valamint egyéb külföldiekkel kapcsolatos eljárásaikban következetesen érvényre juttatja. Fontos jogszabályi előírás, hogy külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Idtv.) végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 43. (1) bekezdése alapján az idegenrendészeti hatóságnak a külföldi visszairányítására, visszautasítására vonatkozó hatósági intézkedés, az 6

7 7 idegenrendészeti kiutasítás elrendelése és végrehajtása, illetőleg a bírósági határozattal elrendelt kiutasítás végrehajtása előtt vizsgálnia kell az Idtv a (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását. Ha kétség merül fel, vagy ha a külföldit a bíróság utasította ki, az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóságtól soron kívüli véleményt kér. A Korm. r. 50. (1) bekezdése alapján a kiutasító határozatban fel kell tüntetni a kiutasítási tilalom vizsgálatának eredményét. A humanitárius jog érvényesülése érdekében a területi idegenrendészeti hatóságok az idegenrendészeti kiutasítás elrendelésére irányuló döntés meghozatala előtt megvizsgálják az Idtv. 43. (1) bekezdésében foglalt tilalom fennállását és a kiutasítás elrendelésére hozott határozatokban a vizsgálat eredményét minden esetben feltüntetik. Fontos az is, hogy az idegenrendészeti kiutasítások végrehajtása előtt az elrendelő hatóság, illetve a BÁH Idegenrendészeti Igazgatósága minden esetben megvizsgálja a kiutasítási tilalom fennállását. A Korm. r. 43. (7) bekezdése alapján a területi idegenrendészeti hatóságok a évben is a visszaküldés akadályának fennállását folyamatosan, de legalább évente felülvizsgálták. A felülvizsgálatok során a területi idegenrendészeti hatóságok a BÁH információs rendszerét alkalmazzák, de a BÁH felhasználja a nemzetközi emberi jogi jogvédő szervezetek (pl. ENSZ, EBESZ, Amnesty International,) által készített országjelentéseket is. Kapcsolattartás civil szervezetekkel A belügyi szervek folyamatosan fejlesztik kapcsolataikat a civil szervezetekkel. A BÁH kiemelkedő partnerei, pl. a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Helsinki Bizottság és a Cordelia Alapítvány. A BÁH továbbá az emberkereskedelem áldozatainak megsegítésére indult program keretében szorosan együttműködik a Baptista Szeretetszolgálattal. A Határőrség a képzés során működik együtt civil szervezetekkel (pl. emberi jogi szervezetek, Cordelia alapítvány), pl. a konfliktuskezelés és feloldás, valamint a pszichésen sérült emberekkel való foglalkozás témaköreiben továbbképzésekre. Nemzetközi együttműködés A Rendőrség és a Határőrség hivatásos állományú tagjai rendszeresen vesznek részt az ENSZ, EU és EBESZ mandátum alatt zajló békefenntartó missziókban, felkészítésüket a BM Nemzetközi Oktatási Központ végzi. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság több esetben nyújtott humanitárius segítséget külföldi katasztrófahelyzetekben (pl. romániai árvizek), és más országok katasztrófavédelmi szakembereinek felkészítésében pl.: katasztrófavédelmi workshop délkelet-ázsia szakemberek részére áprilisban; városi kutató-mentő csapatok ENSZ OCHA/INSARAG irányelvek oktatására 3 fázisból álló képzés kidolgozása és megtartása, melyen szerb, macedón, szlovén és ukrán szakember is részt vett. A BÁH által az elmúlt években kialakított kiemelkedően jó együttműködés tovább folytatódott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) Regionális Képviseletével és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Regionális Irodájával. A Hivatal stratégiai célja, hogy a migráció és a menekültügy területén erősítse regionális kapcsolatait és az 7

8 8 együttműködést, annál is inkább, mert az UNHCR és az IOM is hazánkban működteti regionális irodáját. 7. Az Igazságügyi Minisztérium humanitárius jogi tevékenysége Dr. Petrétei József igazságügy-miniszter 2005-ben két alkalommal fogadta Patrick Zahnd urat, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága Budapesti Regionális Képviseletének vezetőjét. A találkozókon többek között szóba került a Magyarországon tapasztalható jogellenes vöröskereszt emblémahasználat kérdése is. Zahnd úr kérésének megfelelően Dr. Petrétei József miniszter úr levélben hívta fel dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony és Juhász Ferenc honvédelmi miniszter úr figyelmét az embléma használatára vonatkozó szabályok betartásának és betartatásának fontosságára. Miniszter Úr megnyitó beszédet mondott a november 15-én tartott, a VKNB Budapesti Regionális képviselete által szervezett Friedrich Born regionális humanitárius jogi perbeszédversenyen. 8. Nemzetközi humanitárius jogi szerződések és egyezmények hazai ratifikációja Ezeket a kérdéseket a Tanácsadó Bizottság több ízben napirendre tűzte évi, a Kulturális javak háborús konfliktus esetén történő védelméről szóló ún. Hágai Egyezmény II. Jegyzőkönyve A magyar ratifikációs okirat október 26-án került letétbe helyezésre az UNESCO főigazgatójánál. A II. Kiegészítő Jegyzőkönyvet kihirdető jogszabály előkészítése folyamatban van X Varsóban regionális szemináriumot szervezett a Lengyel Kulturális Minisztérium, a Lengyel Vöröskereszt és az ICRC a fenti jegyzőkönyv végrehajtásának kérdéseiről. A tanácskozáson, amelyen a közép-kelet-európai régió szakértői vettek részt, tájékoztatás hangzott el a II. Jegyzőkönyv gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos osztrák és cseh intézkedésekről, továbbá az afganisztáni misszióban részt vett lengyel szakértők tevékenységéről és tapasztalatairól. A résztvevők beszámoltak a II. Jegyzőkönyv nemzeti ratifikációjáról, az eddigi eredményekről, tervekről. Magyar részről - Deák Ildikó (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal főtanácsosa), és Búzás Katalin (Külügyminisztérium, a Bizottság tagja) vett részt A Gyermekjogi Egyezmény fakultatív jegyzőkönyve (a gyermekek védelme fegyveres konfliktusban) A fenti egyezmény fakultatív jegyzőkönyve ratifikálásának előkészítése folyamatban van. A kérdéssel a Bizottság tagja, Búzás Katalin, a Külügyminisztérium főtanácsosa foglalkozik. 9. A Magyar Vöröskereszt terjesztési tevékenysége A Magyar Vöröskereszt, amely sok önkéntest foglalkoztat, részt vett a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény előkészítésének egy szakaszában, üdvözli a törvényt, és két területet emel ki: az önkéntesek alapképzését, és szakosodását, pl. az önkéntes 8

9 9 véradószervezők esetében. Egyébiránt, az Interparlamentáris Unió, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége közös tanulmányt készített, amely hasonló kérdéseket vet fel. A Magyar Vöröskereszt Alapszabálya Az új alapszabály-tervezetet mind az ICRC, mind a Federáció véleményezte. Több kérdésben változtatásokat javasoltak, így: a nemzeti társaság jogállására, az emblémahasználatra, a tagságra és az alapelvek terjesztésére, valamint a választott és az alkalmazott tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezésekben. Az új változat a Federáció és az ICRC által a nemzeti társaságoknak javasolt minta, a Federáció és az ICRC ajánlásai és a Federáció Alapszabályának figyelembevételével készült. Korábban a Magyar Vöröskereszt elnöke és főtitkára felkérte a tanácsadó bizottságot az alapszabály-tervezet véleményezésére. Az új alapszabályban a belső összhangra és rövidségre törekedtek, figyelembe vették a jogszabályi változásokat. Az eljárási szabályzat tér ki majd a részletekre. 10. A Bizottság tagjainak részvétele rendezvényeken és nemzetközi konferenciákon - -Nairobi, VII A Commonwealth-államok nemzeti tanácsadó bizottságainak ülése (a Nemzetközi Humanitárius Ténymegállapító Bizottság felkérése alapján) - Genf, IX. 5-7, a Nemzeti Társaságok jogi tanácsadóinak éves találkozója, - Genf, IX Nemzetközi szakértői konferencia a harmadik embléma és III. Kiegészítő Jegyzőkönyv tárgyában, - Varsó, X Az évi Hágai Egyezmény II. Jegyzőkönyvével kapcsolatos regionális szeminárium Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bizottság nem rendelkezik önálló költségvetési támogatással, így a fenti utazásokat az érintett szervek ill. intézmények fedezték. IV. A Bizottság ajánlásai 1. A humanitárius jog körébe tartozó nemzetközi egyezmények hazai jogba való átültetése és alkalmazhatósága érdekében további erőfeszítéseket kell tenni. A Bizottság javasolja, hogy a tárcák jogalkotási és munkaterveik összeállításakor a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzetközi Konferenciáján tett vállalásokat vegyék tekintetbe, különösen a nemzetközi büntetőjog és a kulturális értékek védelme érdekében. A Bizottság felhívja arra is a figyelmet, hogy még mindig nem került sor a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának kihirdetésére, ill. a vonatkozó végrehajtási jogszabályok megalkotására. 2. A vöröskeresztes mozgalom emblémájának hatékony védelme érdekében gondoskodni lenne célszerű a szabálysértési jog módosításáról, továbbá annak következetes alkalmazásáról, az ügyintézők képzése, valamint a potenciális emblémasértők felvilágosítása útján. Ez utóbbi a Vöröskereszt tájékoztató kampánya révén segítendő elő. 3. A humanitárius jog közoktatási rendszerbe való beépítése a nemzeti alaptanterv áttekintését, valamint megfelelő források biztosítását igényli. Az ICRC által felkínált támogatás alapján a Bizottság szorgalmazza az oktatási tárca aktív közreműködését, hogy a fejlett és az emberi jogok mellett elkötelezett országokhoz hasonló 9

10 10 ismeretátadás az iskolai rendszerű képzés keretében mielőbb megvalósuljon. 80 országban ez a program már része a tantervnek. 4. A nemzetközi katonai rendészeti és békefenntartó missziókban résztvevők számára a HM-ben már eddig is folyó humanitárius jogi felkészítést megfelelő tan- és segédanyagokkal tovább kell fejleszteni, ill. a BM-ben is erősíteni szükséges, Magyarország megnövekedett részvételére tekintettel az ilyen jellegű nemzetközi akciókban. Budapest, február 10

I. Bevezetés. Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogtalan magyarországi használata

I. Bevezetés. Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogtalan magyarországi használata A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2004-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2006-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 1999 január 2001 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A magyar

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS JOG TERJESZTÉSÉVEL ÉS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG 2008-BAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét.

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét. A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Biztonságpolitika és válságkezelés

Biztonságpolitika és válságkezelés Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban Biztonságpolitika és válságkezelés 2013. szeptember 26. STEFÁNIA PALOTA MEGNYITÓ Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes NKE NIT tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :46. Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Iromány száma: T/15642. Benyújtás dátuma: 2017-05-15 13:46 Miniszterelnökség Parlex azonosító: 66NJ6OL30003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó: Dr.

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ: 2001. évi XXVII. Törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekrõl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182.

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Békefenntartók napja- a legvédtelenebbeket óvják

Békefenntartók napja- a legvédtelenebbeket óvják NKE Sajtóhír: Takács Tamás: Békefenntartók napja- a legvédtelenebbeket óvják Forrás: http://uni-nke.hu/hirek/2014/05/31/bekefenntartok-napja-a-legvedtelenebbeket-ovjak Békefenntartók napja- a legvédtelenebbeket

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2006. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA I. KORMÁNYELŐTERJESZTÉSEK 1. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évben kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben