CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése"

Átírás

1 CSALÁDBARÁT BÖLCSI HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A 0-6 éves korú gyermekekkel és szüleikkel kapcsolatba kerülő szociális szakemberek képzése Szerkesztették a MÁTRIX Független Gondolkodók Páholya Egyesület szakemberei: Batizi Ildikó, Gelányi Imre, Jónás Imre, Kiss József, Töviskes Imre, Zakar Ferenc Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében 2007.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. modul 2. modul 3. modul 4. modul 5. modul Munkaerőpiaci ismeretek Személyiségfejlesztő tréning Kommunikációs tréning Európai Uniós ismeretek Mentálhigiénés ismeretek 3. oldal 22. oldal 35. oldal 54. oldal 88. oldal 6. modul Számítógépes ismeretek 101. oldal 2

3 1. MODUL MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A munkanélküliség fogalma A munkanélküliség típusai A munkaerőpiaci egyensúly Munkaerőpiaci alapfogalmak A magyar foglalkoztatási helyzet A foglalkoztatás szervezetei A munkanélküli ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások fedezete A foglalkoztatás növekedését elősegítő eszközök Az Európai Unió által támogatatott programok Regionális különbségek a munkaerőpiacon A foglalkoztatási rehabilitáció lehetséges irányai Az iskolarendszer feladata Karriertervezés - Hogyan vegyem fel a kapcsolatot a munkáltatókkal? Munkaerőkiválasztási módszerek 3

4 A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA Munkanélküliségről akkor lehet beszélni, ha valamely ország, térség, foglalkozás munkaerőpiacán, a kialakult bérszinteken az elhelyezkedni kívánók egy része nem, vagy csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál elfogadható munkát. A MUNKANÉLKÜLISÉG TÍPUSAI A munkanélküliség lehet: 1. súrlódásos (fikciós) Mivel az emberek mobilak, változtatják a lakóhelyüket, állásukat. Maga az információáramlás tökéletlensége akadályozza meg, hogy azok, akik munkát keresnek, azonnal rátaláljanak az állásokkal rendelkező munkáltatókra. 2. strukturális Amikor a munkaerő-kínálat és kereslet nem fedi egymást. A kínálat nem igazodik a változásokhoz. 3. ciklikus Oka a munka összkeresletének az alacsony szintje. Ennek az a következménye, hogy a kialakult bérszínvonalon a munkaerő-állomány egy részének nem jut munkaalkalom. A ciklikus munkanélküliség a gazdasági dekonjunktúra függvénye. /P. A. Samuelson D. N. William: Közgazdaságtan/ A MUNKAERŐPIACI EGYENSÚLY Jól menedzselt, korszerű piacgazdaságokban is ideiglenes, átmeneti jelenség. Régebben 2-3%-os, ma már 5-6%-os munkanélküliség mellet is még egyensúlyról beszélnek a fejlett piacgazdaságokban. A munkaerőpiaci egyensúly nem annyira kereslet és kínálat pontos megfelelése, hanem a keresleti és kínálati folyamatok közelítése, vagy távolodása. 4 ALAPFOGALMAK Munkaerőforrás: A munkavállalási korú népesség, valamint a munkavállalási koron kívüli gazdaságilag aktív népesség. Munkavállalási korú népesség: Férfiaknál: 1999-ig a éves, ben a éves, 2002-től a éves népesség. Nőknél: 1996-ig a éves, ben a éves, ben a éves, ban a éves, ben a éves, 2006-tól a éves népesség.

5 Gazdaságilag aktív népesség: a foglalkoztatottak és a regisztrált munkanélküliek összessége. Foglalkoztatott: az aktív kereső és a nyugdíj mellett munkát vállaló személy. Gazdaságilag nem aktív népesség: a népességnek a gazdaságilag aktív népességen kívüli része. Ide tartoznak a gyermekgondozási díjban (gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes), valamint gyermekgondozási támogatásban (gyet) részesülők az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresőtevékenységet a 15 éven aluliak a 15 éven felüli tanulók a háztartásbeliek a közületi eltartottak és a szociális gondozottak A MAGYAR FOGLALKOZTATÁSI HELYZET Nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony a foglalkoztatás színvonala. A munkanélküliségi ráta alatta van az Európai Unió átlagának. Rendkívül magas a munkaerőpiacról kiszorult, vagy onnan önként kilépett népesség aránya. Az alacsony foglalkoztatási szint nagymértékben koncentrálódik a népesség bizonyos csoportjaira. A felsőfokú végzettséggel, középfokú végzettséggel rendelkezők foglalkoztatási szintje nagyjából megfelel a fejlett piacgazdaságokban megfigyelhető értékeknek. Az elmaradás az alacsony iskolai végzettségűek nagyon alacsony foglalkoztatásából adódik. A FOGLALKOZTATÁS SZERVEZETEI Országos Érdekegyeztető Tanács A Kormány az országos jelentőségű foglalkoztatáspolitikai kérdésekben a munkavállalók érdekképviseleti szervezeteivel és a munkaadók országos érdekképviseleti szervezeteivel az Országos Érdekegyeztető Tanácsban egyeztet. Az Országos Érdekegyeztető Tanács véleményezi a foglalkoztatást közvetlenül érintő törvénytervezeteket évente beszámoltatja a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületét kijelöli a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének munkaadói, továbbá munkavállalói képviselőit. Munkaerőpiaci Alap A Munkaerőpiaci Alap a Munkanélküliek Szolidaritási Alapja a Foglalkoztatási Alap a Szakképzési Alap a Rehabilitációs Alap, valamint a Bérgarancia Alap összevonásával létrehozott elkülönített állami pénzalap. 5

6 A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete a munkaadók a munkavállalók és a Kormány képviselőiből álló testület, amely a Munkaerőpiaci Alappal kapcsolatos jogokat, illetőleg kötelezettségeket az e törvényben foglaltak szerint gyakorolja, illetőleg teljesíti. Megyei (fővárosi) Munkaügyi Tanács Feladata a megyékben (fővárosban) a foglalkoztatási a munkaerőpiaci képzési, valamint a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációját elősegítő támogatások nyújtásával kapcsolatos érdekegyeztetés. Állami Foglalkoztatási Szolgálat Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat a következő szervekből áll: Foglalkoztatási Hivatal megyei (fővárosi) munkaügyi központok munkaerő-fejlesztő és képző központok Regionális Képző Központ A képző központ központi költségvetési szerv. Feladata a munkaerőpiaci képzések lebonyolítása. A Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Szolnok és Békés megyék területén szervez államilag elismert szakképesítést adó, valamint munkaköri képesítést nyújtó tanfolyamokat. 6 A MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK FEDEZETE Munkaadói járulék A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset) végkielégítés jubileumi jutalom természetbeni juttatás étkezési, üdülési hozzájárulás a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni. Munkavállalói járulék A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér 1 százalékát köteles fizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül.

7 Rehabilitációs hozzájárulás A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset 8 százaléka. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. Vállalkozói járulék Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizet. A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK passzív eszközök aktív eszközök A passzív eszközök céljai: a munkanélküliség miatt keletkező jövedelemhiány mérséklése a foglalkoztatási feszültségek kezelése, feloldása, megszüntetése Az aktív eszközök céljai: a munkanélküliség csökkentése, megelőzése a munkanélküliség hátrányos következményeinek enyhítése Passzív eszközök: munkanélküliek keresetpótló támogatása (megszűnt) vállalkozói járadék álláskeresési támogatás álláskeresési segély Álláskeresőként való nyilvántartásba vétel Álláskeresőnek minősül, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat öregségi nyugdíjra nem jogosult munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat. Új feltételek a nyilvántartáshoz: maga is aktívan keres munkahelyet elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központ kirendeltségével álláskeresési megállapodást köt a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja. 7

8 8 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Munkanélküliek keresetpótló támogatása eredetileg háromfajta ellátás munkanélküli járadék pályakezdők munkanélküli segélye (1996. július 1-jétől megszűnt) előnyugdíj (1997. december 31-től megszűnt) 1993-tól jövedelempótló támogatás (2000. május 1-jétől megszűnt) 2003 júliusától álláskeresést ösztönző juttatás (2005 novemberétől megszűnt) 2005 novemberétől álláskeresési járadék Álláskeresési járadék Feltételei: legalább 12 hónap munkaviszony a munkanélküliséget megelőző négy évből az álláskereső és a munkaügyi kirendeltség megállapodása Időtartam: nap (egynapi járadékjogosultsághoz öt nap munkaviszonyban töltött idő szükséges) Elhelyezkedési prémium Jogosultak: Aki az álláskeresési járadék folyósításának ideje alatt teljes vagy legalább napi négyórás, határozatlan időtartamú munkaviszonyt létesít Mértéke: a fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének fele Álláskeresési segély Azon álláskereső munkanélküli személyek részére, akik: kimerítették jogosultságukat az álláskeresési járadékra közel állnak az öregségi nyugdíjhoz vagy a feltételek változása miatt az álláskeresési járadékra nem szereznek jogosultságot. Összege: a minimálbér 40 százaléka Jogosultak: akik legalább 180 nap álláskeresési járadékra szereztek jogosultságot, és azt kimerítették azok az álláskeresők, akik a munkanélkülivé válást megelőző négy év alatt legalább 200 és legfeljebb 364 napot munkaviszonyban töltöttek akik november 1. előtt nyugdíj előtti munkanélküli segélyre voltak jogosultak a nyugdíjkorhatár megszerzéséig. Aktív munkaerőpiaci eszközök és szolgáltatások munkaközvetítés munkaerőpiaci szolgáltatások munkaerőpiaci képzés közhasznú foglalkoztatás tartós munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő bértámogatás munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése

9 rövidített munkaidejű foglalkoztatás munkahelyteremtő beruházások támogatása a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása a pályakezdők foglalkoztatását segítő eszközök a munkába járással kapcsolatos terhek csökkentését célzó támogatások Az aktív eszközök eredményei: jelentős tömegeket sikerült kivonni a munkanélküliek köréből (Az 1993-tól 2001-ig tartó időszakban ezer a támogatásban részesültek száma, a számuk évről-évre magasabb.) az aktivitási ráta (az aktív eszközökben részesültek regisztrált munkanélkülieken belüli aránya) folyamatosan nő Az aktív eszközök működtetése: megyei munkaügyi központok forrás: MpA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete kedvezményezettek: munkáltatók regisztrált munkanélküliek (egyedi elbírálás alapján) 1996 után egyre több aktív eszköz működtetése került át a kirendeltségekhez. Az eszközök finanszírozása normatív eszközökre a decentralizált foglalkoztatási alaprészből (DEFA) finanszírozott aktív eszközök a decentralizálás helye a megyei munkaügyi központokban volt Az aktív eszközök változásai 1991-től munkaerőpiaci képzés / átképzés munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása közhasznú foglalkoztatás munkahelyteremtés támogatása részmunkaidős foglalkoztatás támogatása (1997-ig) korengedményes nyugdíjazás (1995-ig) január 1-jétől az önfoglalkoztatók munkahelyteremtésének támogatása likviditási támogatás formájában egyes munkavállalói rétegek részmunkaidős foglalkoztatása a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása március 19-től csoportos személyszállítás a lakhatás és a munkaerő-toborzás költségeinek átvállalása 2000-től munkaerőpiaci programok támogatása (Ez az egyedi aktív eszközök mellett ezek kombinált alkalmazását biztosítja.) január 1-től (újra) munkahelyteremtő beruházások munkahelymegőrzés támogatása 9

10 Munkaközvetítés A munkaügyi központok fő tevékenysége a regisztrált munkanélküliekkel való kapcsolattartás a munkaadókkal való rendszeres kapcsolattartás munka-, átképzési valamint pályaorientációs tanácsadás munkaerőpiaci információk gyűjtése, feldolgozása a munkaerőpiaci helyzet elemzése és prognosztizálása 1992-től állás-bejelentési kötelezettség (újra) van, de a munkaerőpiaci mozgások töredéke kerül a szervezet látókörébe nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok a valós munkaerőpiaci mozgásokról Minél nagyobb a település, annál kisebb arányban kerülnek a piacon lévő üres álláshelyek a munkaügyi központok hatókörébe. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROGRAMOK Start-program minden pályakezdő (25 illetve 30 évesig) munkáltató, amelyik vállalja foglalkoztatásukat két évig járulékkedvezmény a járulékalap százaléka legfeljebb a minimálbér 1,5-2-szeresét kitevő keresetig érvényesíthető október 1. és augusztus 28. között fiatal igényelte a kártyát, és mintegy 9000 fő helyezkedett el Start-plusz program a kisgyermek otthoni gondozását, közeli hozzátartozó ápolását követően munkába álló személyek alkalmazása érdekében a munkáltató kedvezményt kap a járulék egy részének megfizetésére Start-extra program a munkavállaláshoz, a munkaerőpiaci visszatéréshez nyújt segítséget tartós munkanélkülieknek, 50 év felettieknek a munkáltató mentesül az egészségügyi hozzájárulás megfizetése alól az első évben nincs járulékfizetési kötelezettsége a második évben a bruttó kereset 15 százalékát kell közteherként befizetni REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A MUNKAERŐPIACON fejlett (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl) közepesen fejlett (Dél-Dunántúl és Dél-alföld) elmaradott régiók (Észak-Magyarország és Észak-alföld) 10

11 A munkaerőpiacon tapasztalható területi egyenlőtlenségek feloldása történhet: a munkaerő mobilitásának fejlesztése a tőke (a vállalkozások) térbeli átrendeződése segítségével. A területi egyenlőtlenségek Migráció: egy ország, vagy régió határait átlépő mozgás Mobil népesség: a népességmozgás hatása lokális Vándoringázás: ha a munkavállaló a munkahelyéhez közel ideiglenes lakhelyet is fenntart A munkaerő mobilitását fékezik a tranzakciós költségek. Jelenleg a tranzakciós költségek túl magasak, nem teszik kifizetődővé a mobilitást Egy rossz lakáscserével egy, vagy több teljes év átlagos fizetését kockáztatja A legelmaradottabb térségek lakóinak nehezebb elszakadni a lakóhelyükről lakásuk értéke alacsony szaktudásuk nem igazodik a fejlett piacok követelményeihez A mobilitás során előnyben vannak: a piacképes szaktudással rendelkezők a fiatalabb, nem lekötött, vállalkozó szellemű rétegek Helyi munkaerőpiacok kistérségek bérnyereség a régiókon belüli költözéssel, vagy ingázással is megvalósítható A nettó kereseti előny regionális különbségei magasak, de az azonos nemű, korú iskolázottságú és beosztású azonos ágazatban és vállalati méretkategóriában foglalkoztattak nettó kereseti előnye alacsonyabb A kereseti és bérköltség különbségek a regionális különbségek mérséklődnek a településtípusok közöttiek megszűntek (kivéve Budapestet) A FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓ LEHETSÉGES IRÁNYAI A munkaerőpiaci reintegrációnak pontos foglalkoztatási információn kell nyugodnia A foglalkoztatási igények becslésének alapjai: a foglalkoztatás ágazati szerkezete az ágazatok szakmaszerkezete a vállalatok méretstruktúrája Alapvető szerkezeti átalakulás zajlik a munkapiacon csökken a mezőgazdaságban és az iparban foglalkoztatottak, és növekszik a szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya folyamatosan csökken az alacsony technológiai szintű iparágakban (textilipar, bőripar, cipőipar) a foglalkoztatás növekszik a fejlett technológiai szintű iparágak létszáma 11

12 A feldolgozóipari létszámbővülés döntően a külföldi tulajdonú vállalatok és a hazai beszállítói láncaik eredménye. A képzetlen munkaerő foglalkoztatása a kilencvenes években a szocialista nagyvállalatoktól (részben) átkerült a külföldi tulajdonú vállalatokhoz: 40 százalékkal növekedett a szakképzettséget nem igénylő betanított ipari foglalkozások (például gépkezelők, összeszerelők) iránti kereslet. Szellemiek: vezetők felsőfokú végzettségű szellemi munkakört betöltő alkalmazottak középfokú végzettséget igénylő szellemi munkakörök Fizikaiak törzsfoglalkozású szakmunkások nem iparági szakképzett munkások összeszerelő, gépkezelő betanított munkások kisegítő munkakörök kiszolgáló munkakörök Gazdasági ágazati szerkezetváltás A gazdaság növekedésében központi szerepet játszó ágazatok az észak-magyarországi nehézipari komplexumok helyett az elektronika és a gépipar (járműgyártás). Gazdasági foglalkoztatási helyzet és folyamatok a Észak-alföldön: Számos veszélyeztetett iparág működik, amely a jövőben is létszámkibocsátó: mezőgazdaság, textil-, ruha- és cipőipar. Lassan, de egyes térségekben növekszenek a gépipari és műszeripari (vállalkozások) tevékenységek, amelyek szakképzett munkaerőhiánnyal küzdenek. Lényegében a régió minden kistérsége vállalkozás-, illetve munkaerőhiányos, amely feloldását csak külső tőke bevonásával lehet megoldani. Mindehhez új foglalkoztatási stratégiára van szükség. AZ ISKOLARENDSZER FELADATA A társadalom oktatással, képzéssel kapcsolatos elvárásainak való megfelelés A helyi munkaerőpiac szakemberigényének kiszolgálása Jelenleg az oktatási intézmények csak az első követelménynek igyekeznek megfelelni. A piaci és közfoglalkoztatók keresletével szemben vagy nem áll elegendő kínálat, vagy súlyos túlkínálat van. Nem az igényelt mennyiségben és szakmai tartalommal folyik a képzés. Ahhoz, hogy a képzetlen munkaerő el tudjon helyezkedni a szolgáltatásban, vagy a magas technológiai szintű feldolgozóiparban, rendelkeznie kell olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyet az alapfokú oktatás és s szakoktatás ma nem tud biztosítani. Az alacsony foglalkoztatás döntő részben az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népességre jellemző. 12

13 Nem várható a közép- és felsőfokú végzettségűek arányának jelentős növekedése a következő években. Előrelépést csak az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők munkába állítása hozhat. Az alacsony iskolai végzettségűek nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és készségekkel, és nem rendelkeznek a munkapiacon ma értékesíthető kompetenciákkal: írás-, olvasáskészséggel, feladatmegoldó képességekkel. A szakképzés és a munakerőpiaci igények A szakképzési kibocsátás és a munkaerőpiaci igények között súlyos aránytalanságok állnak fenn. A szakképzésből kilépők száma többszörösen meghaladja, vagy éppen a töredékét teszi ki az ott foglalkoztatottaknak. Feszültségek Magas és nem megfelelő szerkezetű a felsőoktatásba törekvés Magas az iskolarendszert szakképzetlenül elhagyók aránya Hiányok: forgácsolók, CNC esztergályosok, hegesztők, lakatosok, közép- és felsőfokú műszaki végzettségűek Konvertálhatósági problémák: leépülő mezőgazdasági, élelmiszeripari, ruhaipari szakmacsoportokban dolgozók Kiterjedésében elégtelen pozitívumok Nagyvállalatok fokozottabb részvétele a képzésben Gyakorlatorientált, munkahelyi szakképzés, átképzés növekszik Kisebb és középes vállalatok is érdekeltté váltak a szakképzésben Elérhetőség Az oktatási rendszert minden képzési szinten, minden településről elérhetővé kell tenni. Fejleszteni kell a kollégiumok hálózatát és az iskolabuszok rendszerét. A szakképzés A szakképző intézményekbe az általános iskolát igen gyenge eredménnyel elvégzők kerülnek, miközben nincsenek felkészülve az összes, általános iskolában végzett tanuló fogadására és nincsenek megfelelő eljárások és eszközök a tanulási nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű réteg sikeres oktatására. A szakképzésben a beiratkozott tanulók jelentős hányada nem szerez szakképesítést, az iskolarendszerből kiesve lemorzsolódik. A lemorzsolódó tanulók éltre szóló, súlyos egzisztenciális problémákkal terhelten a munkaerőpiacon mint potenciális munkanélküliek jelennek meg. A munkaerőpiaci igények A jelenlegi képzési szerkezet mellett a gépipari ágazat 2005-ös foglalkoztatási szintének megőrzése is veszélyben van. Nem képzelhető el további gépipari munkahely-bővítés a Közép- Dunántúlon a jelenlegi szakember-utánpótlási szint mellett. Rendkívül alacsonynak mondható az elektrotechnikával, elektromossággal kapcsolatos képzésekre beiskolázott tanulók száma. A szakképzett elektronikai és gépipari munkaerő utánpótlásának egyre kevésbé bázisa a nappali, iskolarendszerű szakképzés. 13

14 Hátráltató tényezők, megoldandó problémák Hiányoznak az ismeretek a munkaerőpiaci folyamatokról, s ezrét a tanulóknak és a felnőtteknek nincs kapaszkodójuk a szakmaválasztáshoz. Az iskolarendszerben nem fordítanak figyelmet a manuális készségekre, a gyakorlatalapú elméleti képzésre. A mikro vállalkozások alig vesznek részt a szakképzésben. A munkaügyi szervezetnek nincs elegendő kapacitása a képzésbe vonáshoz szükséges motiválásra. A felnőttképzés intézményei nem tudnak alkalmazkodni az igényekhez. A társadalom jövedelem- és státuszelvárásai és a valóságos lehetőségek között nincs összhang. KARRIERTERVEZÉS 1. HOL KERESSEK MUNKÁT? 1.1. Munkaadók toborzási szokásai Érdemes tanulmányozni a munkaadók toborzási szokásait, mert rámutatnak arra, honnan szerezhetünk tudomást álláslehetőségekről. Toborzás cégen belülről A cég munkatársai által, informális úton Formálisan a szakszervezetek, szakmai szervezetek javaslata alapján Informális módon (helyi hirdetőtábla, korábban beérkezett önéletrajzok) Magán közvetítő irodák, fejvadász cégek segítségével Munkaügyi központokon keresztül Dolgozók közül vagy régiek visszahívása Barátok, rokonok, véletlenszerű találkozások Kapcsolat szakszervezetekkel, szakmai folyóiratok olvasása Közvetlen telefonálás, önéletrajz beküldése, látogatás a munkaadóhoz Közvetítő irodákon keresztül Munkaügyi központok álláslistái Újsághirdetéssel Újságok rendszeres olvasása 14

15 Amint az a fenti ábrán is látható, a munkaadók elsősorban informális úton, személyes kapcsolataik, belső adatbázisuk felhasználásával keresik a megfelelő munkavállalót. Ezzel szemben az álláskeresők leggyakrabban csak a hirdetések, munkaügyi központok álláslistáinak igénybevételével keresnek állást. A sikeres álláskeresés feltétele, hogy az összes állásinformációs forrást felderítsük és használjuk. Az üres álláshelyeknek csak 20-25%-át hirdetik meg, a többi álláslehetőséget magunknak kell felderíteni. Az állásinformációk felkutatása során szem előtt kell tartani azt, hogy nem csak a pillanatnyi álláslehetőségek fontosak, hanem esetleg a hamarosan megürülő helyek is. Ezért az olyan munkaadókkal is fel kell venni a kapcsolatot, ahol pillanatnyilag nincs üresedés, de szívesen dolgoznék náluk. Az álláskeresés során a legfontosabbak a személyes kapcsolatok Források a munkáltatók toborzási módszerei Egyetemek, főiskolák Karrierirodák, karrierközpontok Diákközpontok Diákszervezetek Intézményi kapcsolat (tanulmányi osztályok, tanszékek) Alkalmazott módszerek: Pályázatok kiírása TDK-, PhD- és diplomamunka kiírások Esettanulmányi versenyek meghirdetése Szakmai konferenciák szervezése ösztöndíjak kiírása állásbörze-részvétel Munkaügyi központok Alkalmazott módszerek: Közvetítés egyéni, - csoportos Támogatás a munkaadónak Fejvadászat Alapvetően három ismérv alapján lehet a fejvadász cégeket megkülönböztetni. 1. az ügyfélkör 2. a keresett pozíció jellege 3. alkalmazott keresési, kiválasztási technikák. Fejvadász cégek (Head Hunters, Executive Search Firms) Személyzeti tanácsadó cégek (Personal Consulting Firms) Toborzó cégek (Recruitment Agencies) Specializált cégek (Specialised Firms) Munkaerő-kölcsönző cégek (Temporary Recruiters, Temps) Munkaerő-közvetítő cégek (Employment Agencies) 15

16 Online rendszerek toborzás az interneten Az információs világháló rendkívül gyorsan fejlődő médium, kommunikációs csatorna és információs tárház., mely alkalmas fontos adatok gyors megszerzésére, vagy terjedelmesebb dokumentumok szerkeszthető formában való átküldésére Milyen felépítésű cégek foglalkoznak vele? Emberi erőforrással foglalkozó ügynökségek Szakosodott online ügynökségek Integrált online adatbázis. A fényképnél már említettük érintőlegesen az Interneten való önéletrajzküldést. Egy jó tanács: csak akkor küldjünk önéletrajzot elektronikusan, ha erre felkérnek bennünket! 1.3. Kapcsolatépítés Mivel az állások több mint 75%-át nem hirdetik meg, személyes kapcsolataink fontos szerepet játszanak az álláskeresésben. Hogy minél előbb megtaláljuk a legmegfelelőbb állást, működésbe kell hoznunk, és állandóan bővítenünk is kell ezt a hálózatot. Akikkel felvehetem a kapcsolatot az álláskeresés folyamán: Család, rokonok Ismerősök Osztálytársak, tanárok az iskolából, különböző szemináriumokról Főbérlő Szomszédok Szabadidős, sport tevékenységek résztvevői Kulturális, vallási események résztvevői Szociális munkások Ismerősöktől személyesen, telefonon és írásban is lehet érdeklődni, tudnak-e valamilyen álláslehetőségről. Nem beajánlást, hanem csak állásinformációt kell kérni! Az ismerősökkel való kapcsolatfelvétel során pontosítsam: Milyen állást keresek? Képzettségeimről, munkatapasztalataimról, személyes tulajdonságaimról mondjak néhány mondatot. Miért pont őt kerestem meg? (pl. sok ismerőse van, azonos szakterületen dolgozik) Miben tud segíteni? (pl. van-e a munkahelyén álláslehetőség? Megemlítené-e az ismerőseinek, hogy milyen állást keresek? Tudna-e ajánlani valakit, akivel felvehetem a kapcsolatot? Van-e valamilyen ötlete, hol kereshetnék állást? 1.4. Hirdetések A leggyakoribb álláshirdetések: Hirdetési újságok (pl. Expressz, Hirdetés, stb.) Napilapok (pl. Népszabadság, Magyar Nemzet) Hetilapok (pl. HVG) Szakfolyóiratok Utcai hirdetések, falragaszok Munkahely ajtajában kifüggesztett hirdetések 16

17 A hirdetések olvasásakor figyeljünk következőkre: Mik a követelmények, Mik lennének a munkához kapcsolódó feladatok, Hol van a munkavégzés helye, Milyen munkaidőben kellene dolgozni stb. Ha valami számomra fontos nem derül ki a hirdetésből, érdemes telefonon vagy személyesen utánajárni, mielőtt jelentkezem a hirdetésre. 2. HOGYAN VEGYEM FEL A KAPCSOLATOT A MUNKÁLTATÓKKAL? A potenciális munkáltatókkal írásban, telefonon vagy személyesen tudunk kapcsolatot felvenni Írásban (kísérőlevél, motivációs levél) levélben, faxon, en A legtöbb álláshirdetésben írásos jelentkezést kérnek. A hirdetésben kért pályázati anyagokat (önéletrajz, magyar/angol, bizonyítvány másolatok, igazolványkép, ha kérik) motivációs kísérőlevéllel küldjük el A kísérőlevél szerkezete Hivatkozás. Bevezető bekezdés, melynek a figyelem felkeltése, illetve a jelentkezés indoklása a célja. Indoklás. A lényegi rész, amelyik hangsúlyozza és demonstrálja azokat az előnyöket, amelyek az alkalmazásom jelenthet a cégnek, rávilágít az előnyeimre, erősségeimre, képességeimre, tapasztalataimra. Motiváció. A képzettségem rövid összefoglalása, legvonzóbb tények hangsúlyozásával és annak kifejtésével, hogy mi motivál, miért szeretném betölteni ezt az állást. Kapcsolattartás. Záró bekezdés arról, mikor és hogyan lépek kapcsolatba ismét a céggel, előre is megköszönve a figyelmet. 3. MUNKAERŐ-KIVÁLASZTÁSI MÓDSZEREK 3.1. Az állásinterjú Az interjú olyan eszköz, amelyet a jelenlegi tudásunk és technikai eszközök mellett semmi sem pótolhat teljesen. Az állás-interjú a pályázati folyamat legfontosabb eleme. Az interjún adott benyomások meghatározóak, ezért nagyon fontos milyen képet mutatunk magunkról. A személyes találkozások során a munkáltató a személyes beszélgetés és találkozás alapján igyekszik felmérni, valóban alkalmas vagyok-e az adott munkakör betöltésére. Interjúk csoportosítása Az interjún résztvevők száma függ a választott interjústratégiától, a cég hagyományaitól, és a kérdéses munkakör jellegétől is. 17

18 A résztevők száma szerint megkülönböztetünk: egyéni interjú folytatólagos interjú páros interjú panelinterjú csoportos interjúkat Interjú stratégiák Az alkalmazott interjústratégia függ a munkakör jellegétől, a kérdező személyiségétől, és a szervezeti kultúrától. Az egyes stratégiák kombinációja is elképzelhető egy interjú során. őszinte és barátságos stratégia problémamegoldó stratégia viselkedési esemény stratégia rostáló interjú stressz stratégia keserédes stratégia Az interjú folyamata Ne feledd! a munkáltatónak szüksége van munkavállalóra, hogy az elvégezze a munkát a folyamatos üzemeltetés érdekében neked pedig munkáltatóra van szükséged, aki megfizeti az erőfeszítéseidet A beszélgetés során azt kell bebizonyítani, hogy én vagyok a legalkalmasabb az adott munkakör betöltésére. Ezért fontos, hogy magabiztosan és összeszedetten mutassam be magam Felkészülés a felvételi interjúra! Mit tegyek? Telefonon pontosítsd az interjú időpontját és helyszínét. Vigyél magaddal egy mappát, amibe benne van: az önéletrajzod, papír és ceruza a feljegyzéseknek, a végzettségedet igazoló okmányok, bizonyítványok másolata, minta a referencia munkáidból (ha felhasználható), az ajánlólevelek és az ajánlók listája, a cégről összegyűjtött információk és a kérdéseid. Egyedül menj az interjúra! Érkezz időben! A legjobb, ha 10 perccel előbb érkezel. Az érkezés után szánj néhány percet arra, hogy ellazulj. Várj nyugodtan. Olvasd át a jegyzeteidet, vagy valamilyen munkához kapcsolódó írást. Gondolj a munkára, ne pedig személyes dolgaidra! 18

19 Az interjú Kreatív kezdés, bemutatkozás Köszöntsd az interjú készítőjét, mutatkozz be és legyél kész a kézfogásra. Kövesd a beszélgetőtársad útmutatását, maradj a témánál, és ha szükséges kérd meg, hogy pontosítsa kérdéseit. Ügyelj a testbeszédre tartsd a szemkontaktust, és ne fond keresztbe a kezeidet (azt a benyomást kelti, hogy visszakozol a beszélgetéstől)! Ha megkérdezik, hogy van-e kérdésed, röviden kérdezd meg azokat a dolgokat, amelyekről még nem beszéltetek. Mutass érdeklődést a munkakör és a szervezet iránt! Erősítsd meg az időpontot, mikor értesítenek a döntésről. Ha ez nincs pontosan meghatározva, ajánld fel, hogy telefonon érdeklődsz. Nyújts kezet és köszönj el. Az alábbiakban a felvételi interjú során leggyakrabban elhangzó kérdéseket találod meg. Az interjú előtt szánj időt arra, hogy magadban gondold végig, mit válaszolnál ezekre a kérdésekre. Igyekezz minél többet mondani magadról, a munkával kapcsolatos tapasztalataidról és pozitívan fogalmazd meg válaszaidat. Miért jelentkezett erre a munkára? Miért szeretne nálunk dolgozni? Beszéljen magáról! Mik az erősségei? Mik a gyengeségei? Mik a hosszú-távú céljai? Miért gondolja, hogy a megfelelő személy a munkakör betöltésére? Mit mondana az előző munkáltatója Önről, ha megkérdeznénk? Milyen gépekkel, eszközökkel dolgozott eddig? Mekkora fizetésre tart igényt? Mi az eddigi legjobb teljesítménye? El tudna mesélni egy olyan szituációt, amikor nehézségekbe ütközött a munkája során? Hogyan lábalt ki belőle? Beszéljen egy olyan esetről, amelyben úgy érzi, nem megfelelően cselekedett! Előléptették-e előző munkahelyén? Mivel tölti idejét, amikor nem dolgozik? Miért hagyta ott legutóbbi munkahelyét? Van-e valamilyen kérdése? 3.2. Az értékelő központ (Assessment Center AC ) Az értékelő központ a képesség- és személyiségvizsgáló eszközök integrált módszere, amely több képesség- és személyiségvizsgáló eszközt egyesít, s melynek keretében kiképzett értékelők ( általában a vállalat vezetőiből álló csoport) értékelik a jelöltek képességeit, személyiségét; s a szerzett információkat használják fel a döntéshez. Az értékelő központ módszert jellemzően azokban a munkakörökben használják, amelyekben az interperszonális képességeknek kiemelt jelentősége van. Kiemelt célcsoportot jelentenek a a pályakezdő diplomások köre, mert esetükben a pályairányultság még kiforratlan, így az erősségek, gyengeségek azonosítása rendkívül lényeges. A munkaerő kiválasztásnál interjúval, időnként képesség- és személyiségvizsgáló tesztekkel kombinálva a kiválasztási procedúra végén, a legesélyesebbek körében alkalmazzák. 19

20 3.3. Tesztek A teszt mérőeszköz, amely a munka világában az ember képességeinek, tudásának vagy személyiségének a vizsgálatára alkalmas. A munkaerő-kiválasztások során a teszteket: a pályázók körének szűkítésére az esélyes pályázók képességeinek, személyiségének mélyebb megismerésére a kiválasztási döntés megalapozására, megerősítésére használják. Milyen tesztekkel találkozhatunk? intelligenciatesztek öröklött vagy szerzett képességek speciális képességeket vizsgáló tesztek személyiségtesztek érdeklődés és motivációs tesztek 20

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat

A Munkaerőpiaci Alap 2003. évi költségvetésének teljesítése. 2003. évi eredeti. módosított. előirányzat A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének teljesítése 1. sz. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított kiadások, ill. bevételek FMM, illetve OM * Területi Összesen kiadások, ill. bevételek a módosított

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben