SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008.

2 Tartalom Bevezető és módszerek... 3 I. Felek bemutatása... 4 II. A kollektív szerződések alaki-formai elemei és a munkaügyi kapcsolatok A kollektív szerződések alaki-formai elemei A munkaügyi kapcsolatok III. A munkaviszonyra és a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozások A törvények egyes bevezető rendelkezéseire vonatkozó kiegészítő szabályozás A munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályozása /a. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, eljárás, jogellenes megszüntetés /b. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése, eljárás, jogellenes megszüntetés A munkavégzés szabályai, tanulmányi szerződés Hátrányos jogkövetkezmények, fegyelmi felelősség Kártérítés, leltárfelelősség IV. A munka- és pihenőidők szabályozása A munkaidőre vonatkozó rendelkezések Pihenőidők V. A munka díjazására vonatkozó megállapodások A közalkalmazottak illetmény-előmenetelére vonatkozó megállapodások Az Mt. szabályozását követő KSZ-ek munka díjazására vonatkozó megállapodásai VI. Szociális, jóléti és béren kívüli juttatások VII. Összegzés VIII. Javaslatok

3 Bevezető és módszerek Az alábbi elemzésre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az egészségügyi ágazat egy és több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződései összehasonlító elemzése c. pályázata alapján, a minisztérium és az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés között létrejött megállapodása szerint került sor. Az elemzés módszeréül a pályázatban meghatározott szempontoknak megfelelő elemzési módot, a dokumentumelemzést választottuk. Egy-egy vizsgált témakörnél azt néztük, hogy milyen általános következtetések vonhatók le a munkahelyi kollektív szerződésben (a továbbiakban: MKSZ) szabályozott tartalmak alapján, melyek voltak a tipikus és az attól eltérő szabályozások. Elemeztük, hogy ezek a tartalmak mennyiben és miben tértek el egymástól, továbbá a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kjt.) aktuális szabályaitól. A vonatkozó törvények aktuális szabályaiként a december 31-én hatályos előírásokat vettük figyelembe. Az elemzéshez biztosított 40 db MKSZ-t a pályázatban meghatározott szempontok és módszerek alapján, az alábbi fejezetekben értékeltük: I. Felek bemutatása II. A kollektív szerződések alaki-formai elemei és a munkaügyi kapcsolatok III. A munkaviszonyra és a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozások IV. A munka- és pihenőidők szabályozása V. A munka díjazására vonatkozó megállapodások VI. Szociális, jóléti és béren kívüli juttatások VII. Összegzés VIII. Javaslatok 3

4 I. Felek bemutatása A következőkben a munkahelyi KSZ-t kötő szakszervezeteket és a munkáltatókat mutatjuk be. Az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ) alapszervezetei tizenkét helyen voltak megnevezve az MKSZ-ek aláíróiként. A Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ) alapszervezetei két helyen, míg a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) egy alkalommal kötöttek KSZ-t. Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (EDDSZ) Az Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szakszervezete november 23-án jött létre. Az EDDSZ az ágazatok és a szakmák közötti szolidaritásra épülő, független, pártsemleges szakszervezetként határozta meg önmagát. Az EDDSZ szociális partnerként a mindenkori munkáltatót, a helyi önkormányzatot és a kormányt határozta meg maga számára. Az EDDSZ megalakulásakor döntött vertikális mozgalmi struktúrájáról. A munkahelyi alapszervezetek saját döntésük alapján hozták létre megyei testületeiket és az EDDSZ megyei szervezeteit (irodáit). A munkahelyi alapszervezetek a megyei testületeknek és az Alapszervezetek Tanácsának egyenlő jogú tagjai, így közvetlen részvételi joguk van a döntéshozatalban. Az EDDSZ-en belül az ágazatok és szakmák szövetségét, a szakmaspecifikus érdekképviseletet és védelmet a szakmai tagozatok erősítik. A szociális, az orvosi, szakdolgozói, védőnői, gazdasági műszaki fizikai szakmai tagozatok az Országos Vezetőség döntés-előkészítő munkáját segítő fórumok. A Reprezentativitást Megállapító Bizottság január 31-re vonatkozó adatai szerint taglétszáma közalkalmazotti területen fő, szervezettsége 4,23%. Az EDDSZ alapító tagja az 1991 óta működő Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF), melynek reprezentativitásához saját országos szintű reprezentativitásával járult hozzá. Az EDDSZ 2001-ben nyert felvételt a Public Service Internationalba, egyúttal az EPSUnak (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) is tagja. Saját jogon közvetlenül tagja az ETUC-nak, az Európai Szakszervezeti Szövetségnek. Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ) 1989-ben alakult a szociális ágazat munkavállalóinak érdekképviseleti szervezeteként. Céljuk a szociális területen dolgozók társadalmi elismerésének emelése, anyagi és erkölcsi érdekeik érvényre juttatása, munkakörülményeinek javítása, szakmai fejlődésük segítése. Tevékenységük színterei: országos érdekegyeztetés, ágazati, minisztériumi egyeztetés, területi, települési önkormányzati érdekegyeztetés, munkahelyi érdekegyeztetés és kollektív szerződés kötése óta tagja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének, ezen belül a Közszféra Szakszervezeteinek Részszövetségének. A Reprezentativitást Megállapító Bizottság január 31-re vonatkozó adatai szerint taglétszáma közalkalmazotti területen 3403 fő, szervezettsége 0,65%. 4

5 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete november 11-én alakult, a honvédségi dolgozók érdekeinek képviseletére. Megalakítása óta tagja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének. A Reprezentativitást Megállapító Bizottság január 31-re vonatkozó adatai szerint taglétszáma közalkalmazotti területen 1871 fő, szervezettsége 0,36%. Az egészségügy területén ágazati párbeszéd bizottság nem működik. 5

6 KSZ lefedettség Egészségügy A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya szakágazatonként TEÁOR Megnevezés KSZ hatály Foglalkoztatottak Lefedettség szám Egymunkáltatós Többmunkáltatós Közös Együtt (%) (fő) (fő) halmaz (fő) (fő) (fő) 8511 Fekvőbetegellátás , Járóbeteg-ellátás , Fogorvosi szakellátás Egyéb humánegészségügyi ,5 ellátás 8520 Állategészségügyi ,1 ellátás Mindösszesen: ,9 A táblázat a júniusi KSH adatokat tartalmazza. A foglalkoztatottak 59,9%-át védi kollektív szerződés. A táblázatból jól látható, hogy az egészségügyben többmunkáltatós kollektív szerződés nem készült. Ebből következően a foglalkoztatottak közel 60%-ára egymunkáltatós (intézményi, vállalati szintű) KSZ van érvényben. Vagyis az egészségügyi alkalmazottak valamivel több mint 40%-át nem védi kollektív szerződés. A szakágazatok közül lefedettségi eredményeivel kiemelkedik a fekvőbeteg-ellátás (89,4%). A többi szakág lefedettségi adatai jóval alacsonyabbak: állat-egészségügyi ellátás 24,1%, járóbeteg-ellátás 23,4%, egyéb humán-egészségügyi ellátás 8,5%. A fogorvosi szakellátás területén nincs érvényben KSZ. TEÁOR szám KSZ lefedettség Egészségügy közszféra A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya szakágazatonként Megnevezés KSZ hatály Közös halmaz (fő) Együtt (fő) Egymunkáltatós (fő) Többmunkáltatós (fő) Foglalkoztatottak (fő) Lefedettség (%) 8511 Fekvőbeteg-ellátás , Járóbeteg-ellátás , Fogorvosi szakellátás Egyéb humánegészségügyi ,6 ellátás 8520 Állat-egészségügyi ellátás Mindösszesen: ,6 A táblázat a júniusi KSH adatokat tartalmazza. 6

7 A közszférában foglalkoztatott egészségügyi alkalmazottak 67,6%-át védi kollektív szerződés. Ez a teljes ágazathoz viszonyítva 8%-os növekedést jelent. Az előző táblázatból logikusan következően a közszférában sem készült többmunkáltatós kollektív szerződés. Tehát az ebben a szférában foglalkoztatottak közel egyharmadát nem védi KSZ. A szakágazatok közül lefedettségi eredményeivel kiemelkedik az állat-egészségügyi ellátás (100%), fekvőbetegellátás (95,4%). A többi szakág lefedettségi adatai, egyezően a teljes egészségügyi ágazat adataival, jóval alacsonyabbak: járóbeteg-ellátás 24,1%, egyéb humán-egészségügyi ellátás 7,6%. A fogorvosi szakellátás területén a közszférában sincs érvényben KSZ. TEÁOR szám KSZ lefedettség Egészségügy versenyszféra A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya szakágazatonként Megnevezés KSZ hatály Közös halmaz (fő) Együtt (fő) Egymunkáltatós (fő) Többmunkáltatós (fő) Foglalkoztatottak (fő) Lefedettség (%) 8511 Fekvőbeteg-ellátás , Járóbeteg-ellátás , Fogorvosi szakellátás Egyéb humánegészségügyi ,6 ellátás 8520 Állat-egészségügyi ellátás Mindösszesen: ,7 A táblázat a júniusi KSH adatokat tartalmazza. Az egészségügyi ágazat versenyszférájában foglalkoztatottak 27,7%-át védi kollektív szerződés. Ebben a szférában sem készült többmunkáltatós kollektív szerződés. Ebből következően a foglalkoztatottak több mint negyedére egymunkáltatós (intézményi, vállalati szintű) KSZ van érvényben. Vagyis az egészségügyi alkalmazottak közel háromnegyedét a versenyszférában nem védi kollektív szerződés. A szakágazatok közül lefedettségi eredményeivel kiemelkedik a fekvőbeteg-ellátás (44,8%). A többi szakágban a lefedettségi adatok jóval alacsonyabbak: járóbeteg-ellátás 22,5%, egyéb humán-egészségügyi ellátás 13,7%. Az állategészségügyi ellátás és a fogorvosi szakellátás területén nincs érvényben KSZ. TEÁOR Szakág Össz. foglalk Fekvőbetegellátás 8512 Járóbetegellátás 8513 Fogorvosi szakellátás 8514 Egyéb humánegészségügyi ellátás 8520 Állat-egészségügyi ellátás A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma szerint Egészségügy összesen KSZ lefed. (100%) % felett fő % fő % fő % fő % fő % fő % ,4 35 0, , , , , , , , , , , , , , , , Mindösszesen: , , , , , ,6 7

8 A táblázatban a KSH júniusi adatait használtuk. A táblázat adataiból kitűnik, hogy a fekvőbeteg-ellátásban a legmagasabb a kollektív szerződéssel való lefedettség (89,4%), és a KSZ-szel védett munkavállalók 95%-a 300 főnél többet foglalkoztató egészségügyi intézményekben dolgozik. Közel egyharmaduk az főt foglalkoztató intézményben áll alkalmazásban. A járóbeteg-ellátásban a KSZ-szel védett foglalkoztatottak közel 40%-a főt foglalkoztató intézményekben végzi munkáját. Az egyéb humán-egészségügyi ellátásban a szerződéssel védett alkalmazottak közel 3/4-e az főt foglalkoztató intézményekben dolgozik. TEÁOR Szakág Össz. foglalk Fekvőbetegellátás 8512 Járóbetegellátás 8513 Fogorvosi szakellátás 8514 Egyéb humánegészségügyi ellátás 8520 Állat-egészségügyi ellátás Mindösszesen: A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma szerint Egészségügy közszféra KSZ lefed. (100%) % felett fő % fő % fő % fő % fő % fő % ,4 35 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 A táblázatban a KSH júniusi adatai szerepelnek. A táblázatból jól látható, hogy a közszférában a fekvőbeteg-ellátás területén magasabb a kollektív szerződéssel való lefedettség, mint a teljes egészségügyben (95,4%). Hasonlóan a teljes egészségügyre vonatkozó táblázathoz, a KSZ-szel védett munkavállalók 95%-a 300 főnél többet foglalkoztató egészségügyi intézményekben dolgozik. Ugyancsak közel egyharmaduk az főt foglalkoztató intézményekben dolgozik. A járóbeteg-ellátásban KSZ-szel védett foglalkoztatottak közel 2/3-a főt foglalkoztató intézményekben áll alkalmazásban. Az egyéb humán-egészségügyi ellátásban a kollektív szerződéssel védett alkalmazottak 93%-a az főt foglalkoztató intézményekben dolgozik. 8

9 TEÁOR Szakág Össz. foglalk Fekvőbetegellátás 8512 Járóbetegellátás 8513 Fogorvosi szakellátás 8514 Egyéb humánegészségügyi ellátás 8520 Állat-egészségügyi ellátás Mindösszesen: A KSZ hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma, aránya a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma szerint Egészségügy versenyszféra KSZ lefed. (100%) % felett fő % fő % fő % fő % fő % fő % , , , , , , , , , , , , , , ,8 0 A táblázatban a KSH júniusi adatait dolgoztuk fel. Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a versenyszféra területén a védett dolgozók aránya alacsonyabb a közszféráénál. Ezen a területen is a fekvőbeteg-ellátásban a legmagasabb a kollektív szerződéssel való lefedettség, ugyanakkor ennek aránya kevesebb, mint a fele a versenyszféráénak (44,8%). A KSZ-szel védett munkavállalók 84%-a az 500 és 2000 fő között foglalkoztató egészségügyi intézményekben dolgozik. Nagyjából fele-fele arányban megosztva az és az főt foglalkoztató intézmények között. A járóbeteg-ellátásban KSZ-szel védett foglalkoztatottak közel 60%-a főt foglalkoztató intézményekben végzi munkáját. Az egyéb humán-egészségügyi ellátásban a szerződéssel védett alkalmazottak 100%-a a főt foglalkoztató intézményekben dolgozik. 9

10 II. A kollektív szerződések alaki-formai elemei és a munkaügyi kapcsolatok A vizsgálat az egészségügyben 34 és a szociális területen megkötött 6 intézményi vagy munkahelyi kollektív szerződésre (röviden: MKSZ) terjed ki. A 40 MKSZ-ből 34 az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozott, hat pedig csak az Mt. hatálya alá. Az ágazatban feldolgozott KSZ-ek (db) MKSZ Közalkalmazotti terület 34 Versenyszféra 6 Összesen 40 Mind a 40 MKSZ tartalmaz alaki-formai elemeikre, megkötésük, időközi kezelésük eljárási szabályaira, és a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályozásokat. Az elemzésnek ezt a részét két fejezetben tárgyaljuk: 1. A kollektív szerződések alaki-formai elemei 2. A munkaügyi kapcsolatok 1. A kollektív szerződések alaki-formai elemei Az MKSZ-kötés törvényi feltételei Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek A közalkalmazotti területhez tartozó intézmények esetében hét MKSZ hivatkozik helyesen a KSZ-kötés szabályaira (20%). Valamivel nagyobb arányban nem tesznek említést felhatalmazottságukról (26%). A többiek vagy azzal a kijelentéssel tekintik megoldottnak az ügyet, hogy a szakszervezet KSZ-kötésre felhatalmazott, vagy nem ismerik a közalkalmazotti terület megváltozott reprezentativitási szabályait, ill. ezeket összekeverik a KSZ-kötés szabályaival. Egy kisebbség csak a munkáltatótól való függetlenségükre hivatkozva jelenti ki jogosultságát. A versenyszférához tartozó intézmények A versenyszférában működő intézmények esetében sem jobb a helyzet. Bár mindannyian valamilyen módon foglalkoznak a kérdéssel, itt ugyancsak levonható az a következtetés, hogy a szakszervezetek kevéssé ismerik az MKSZ megkötésének szabályait. A többség kijelenti, hogy a felek rendelkeznek a KSZ-kötésre felhatalmazottsággal, a KSZ-t kötő szakszervezet reprezentatív (ami önmagában még kevés a KSZ megkötéséhez). Egy KSZ-nél úgy rendelkeztek, hogy az egyébként ugyanahhoz a szakszervezeti szövetséghez tartozó három önálló alapszervezet csak konszenzussal vehet részt a KSZ megkötésében. 10

11 KSZ-kötés előkészítése Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek A KSZ-ek majd kétharmada (65%) nem szabályozza megkötésük eljárási rendjét. Tizenkettő KSZ-ben (35%) rendelkeznek a megállapodás megkötésének előkészítéséről. Ezek eljárási szabályokat, határidőket, közös bizottságot és írásbeliséget kötnek ki. Néhány eljárási szabály ezek közül túlságosan is bürokratikusnak, feleslegesen részletezőnek tűnik, terhelve ezzel a KSZ alapszövegét. (Pl. kijelenthetné e helyett, hogy a közös bizottság működésének szabályait maga határozza meg.) A KSZ-ek hozzávetőlegesen 25%-ban a konfliktusok kezelésére létrehozott érdekegyeztető bizottságok témái között megemlítik a szerződések tárgyalásánál kialakult konfliktusokban való közreműködésüket. Érdekes, hogy az egyik KSZ-ben, ahol egyébként 17 fős szakszervezet működik, kijelentik, hogy a szakszervezet minden számítás szerint reprezentatív. (Leginkább a Kjt.-ben meghatározottak szerint kellene annak lennie!) A versenyszférához tartozó intézmények A hat versenyszférában működő intézménynél két KSZ nem tesz említést a tárgyalások előkészítéséről. Két KSZ-ben említik, hogy a tárgyalások előkészítésénél írásos javaslattételre van szükség. Ezek közül egy eljárási szabályokban rögzíti a tárgyalások menetét. Egy KSZben a három szakszervezet csak konszenzussal tehet javaslatot. Ugyancsak egy KSZ-ben megemlítik, hogy a függelék tárgyalását (bértárgyalást is) a helyi reprezentatív szakszervezetek végzik. A kollektív szerződések időbeli, területi és személyi hatálya Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek Három KSZ kivételével valamennyi szabályozza az időbeli érvényességének hatályát. Egyet kivéve valamennyit határozatlan időre kötötték (az értékelés szempontjából, ha a KSZben nem szerepelt az érvényesség határidejére vonatkozó időpont, azt határozatlan időre kötöttnek tekintettük). Érdekes, hogy a KSZ-ek döntő többségének kötési ideje Az egyetlen határozott idejű KSZ-t 3 évre kötötték. A KSZ-ek területi hatálya jól szabályozott, mindössze háromban nem térnek ki erre a kérdésre. Lényegük úgy foglalható össze, hogy az intézmény közalkalmazottaira és a nyugdíjas továbbfoglalkoztatottakra vonatkozik teljesen. A részmunkaidőben foglalkoztatottakra pedig a juttatások időarányosan értendők. Az egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottakra csak abban az esetben, ha a KSZ-ben erre kifejezett utalás van. Egy szerződésben szerepel, hogy a KSZ nem vonatkozik a munkáltatói jogú vezetőre. A versenyszférához tartozó intézmények A versenyszférához tartozó intézmények szerződéseiben kivétel nélkül szabályozták a területi, személyi és időbeli hatályt. A hat KSZ-ből egyetlenegy van, amelyiket határozott időre kötöttek, a többit határozatlan időre (gyakran szabályozzák úgy, hogy amíg az újat meg nem kötötték). 11

12 A KSZ-ek személyi hatályát jól szabályozták: a főállásúak és a nyugdíjasok mellett másokra csak akkor vonatkozik, ha erre a KSZ külön lehetőséget biztosít. A kollektív szerződések felülvizsgálata, módosítása, felmondása Felülvizsgálat Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek A KSZ-ek kevesebb, mint kétharmada nem érinti a rendszeres felülvizsgálatukra vonatkozó témakört. Mindössze 13 szerződés szabályozza felülvizsgálatuk eljárási rendjét. Általánosságban ezekről az mondható el, hogy évente egyszer a felek felülvizsgálják, és ha szükséges módosítják tartalmát. A 13 KSZ többsége elsősorban a bérekre, juttatásokra utalva tartja szükségesnek a felülvizsgálatukat. Ugyanakkor nem érthető a felülvizsgálás időpontjainak a változatossága, ugyanis a közalkalmazottak szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy a fenti témájú módosítások mikortól lépnek hatályba, januárban vagy júniusban. A versenyszférához tartozó intézmények A versenyszférához tartozó intézmények felében szabályozzák a felülvizsgálatra vonatkozó eljárási rendet és határidőt. Ugyanakkor itt is tapasztalható a határidők változatossága. Módosítás Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek A szerződések 82%-a tartalmaz a módosításukra vonatkozó szabályokat. Leggyakrabban az aláíró felek tehetnek erre javaslatot, de meglepő módon néha tág lehetőséget biztosítanak egyes közalkalmazottaknak, a közalkalmazotti tanácsnak, vagy a közalkalmazottak közösségének is. Megjegyezzük, hogy az esetek egy kisebb részében (15%) a KSZ elfogadtatását a közalkalmazottak egyetértéséhez kötik. Egy KSZ-ben az orvosi kamara kerületi szerve is szerepel az ellenjegyzők sorában. A módosítást általában írásban kell kezdeményezni, és az eljárást konkrét határidőkhöz kötik. A versenyszférához tartozó intézmények A KSZ módosítására vonatkozó szabályt hatból négy szerződés tartalmaz. Szinte mindegyik tartalmaz valamilyen érdekes kitételt. Az egyik szerint az intézményben működő 3 szakszervezet csak konszenzussal tehet javaslatot. Egy másikban a munkáltató által írásban előterjesztett javaslatot a szakszervezetnek kell megismertetnie és elfogadtatnia a munkavállalókkal. Egy harmadikban a képviselettel rendelkező szakszervezetek is tehetnek javaslatot, ám az eljárási szabály feleslegesen túlszabályozott és nehézkes. A negyedikben a módosítási eljárás teljesen megegyezik a KSZ-kötésre vonatkozó szabályokkal. Felmondás, megszűnés Közalkalmazotti területhez tartozó MKSZ-ek A 34 KSZ-ből mindössze 5 nem tartalmaz a felmondásra vonatkozó szabályokat. Döntő többségük 3 hónapos határidővel teszi ezt lehetővé úgy, hogy megkötése után 6 hónapig nem 12

13 mondható fel. Kisebbségükben szerepel a hat hónapos felmondási határidő, két szerződés ugyan a 3 hónapos kitételt szerepelteti, azonban a felmondás csak június 30-ig, ill. december 31-ig lehetséges. Meg kell jegyezni, hogy a KSZ-ek mintegy 40%-a különös gondot fordít a hatályban maradásukra, pl. lehetővé teszi a részleges felmondást, vagy a felmondás után záros határidőn belül létre kell hozni a hatályban tartás lehetőségét vizsgáló közös bizottságot. Ha ez nem lehetséges, az új KSZ-t tárgyaló bizottságot kell összehívni. A KSZ-ek megszűnésének eseteiről kevesebb, mint 1/5-ük rendelkezik. A versenyszférához tartozó intézmények Mind a hat KSZ tartalmaz a felmondására vonatkozó kitételt. Jellemzően hosszabb felmondási idővel, mint a közalkalmazotti területen. Az egyik 2010-ig nem mondható fel. A többség 6 hónapos felmondási időt határoz meg, van egy azonban, amelyik egy évet. Az egyik KSZ általában 6 hónapos felmondási időt szabályoz, a bérre vonatkozóan azonban egy évet. A KSZ-ek megszűnését, hasonlóan a közszférához, csak az esetek 17%-ában szabályozták. MKSZ-ek viszonya az ÁKSZ-hez és az Mt.-hez Az egészségügyi és szociális ágazatban, noha ezt a törvény nem tiltja, nincs ágazati KSZ. Érdekes módon ugyanakkor a KSZ-ek kevesebb, mint felénél egyes, szinte betű szerint ismétlődő szabályok azonos kezűségre utalnak. Természetesen nem az a baj, ha a KSZ-ek szinte szövegszerűen egyezve oldanak meg hasonló szabályozási feladatokat, hanem az adaptáció hiánya, pl. árulkodóak azok a kitételek, amelyek egy vagy több szakszervezet jelenlétére, vagy közalkalmazotti tanács, esetleg közalkalmazotti megbízott működésére utalnak. A KSZ írójának, adaptálójának tudnia kell, hogy az intézményben hány szakszervezet működik, vagy hogy közalkalmazotti tanács, esetleg csak közalkalmazotti megbízott üzemel. Összességében az mondható el, hogy a KSZ-ek éltek a törvény adta eltérési lehetőségekkel (lásd felmondási idő), jól töltötték ki az eljárási szabályoknál biztosított törvényi szabadságot. A kollektív szerződések alaki-formai elemeire vonatkozó szabályok Közszféra 34 KSZ = 100% Versenyszféra 6 KSZ = 100% Egészségügy összesen 40 KSZ = 100% van % nincs % van % nincs % van % nincs % Felhatalmazottság a KSZ-kötésre Előkészítés/aláírás Hatály: idő Hatály: terület Felülvizsgálat Módosítás Felmondás Megszűnés Összegezve elmondható, hogy a KSZ-eknek csak egy kisebb hányada tér ki helyesen a KSZ-kötés Mt. és Kjt. által szabályozott feltételeire. Közalkalmazotti területen az volt tapasztalható, hogy nem ismerik a törvény legújabb reprezentativitásra vonatkozó szabályait, és ezt keverik a KSZ-kötés szabályaival. (A reprezentativitás önmagában nem elég a KSZ megkötéséhez, ennek ellenére, az erre való hivatkozással, a kötésre való felhatalmazottságot adottnak vélték.) Sajnos ez a tapasztalatunk a versenyszféra intézményeiben is megismétlődött. 13

14 A KSZ-kötés eljárási rendjét a KSZ-ek 2/3-a nem szabályozta, amelyek viszont igen, azok feleslegesen részletezően tették ezt. Itt sem volt különbség a két terület KSZ-ei között. A KSZ-ek bizottsági tárgyalására nem itt, hanem az érdekegyeztetési és konfliktuskezelési bizottságoknál tesznek említést (KSZ-ek 25%-a). Gyakorlatilag minden KSZ szabályozza időbeli, területi és személyi hatályát. Ebben az elég nagy változatosság ellenére, pozitívak a tapasztalataink. Általánosságban határozatlan időre kötik a főfoglalkozású közalkalmazottakra, ill. munkavállalókra. A KSZ-t általában 3 hónapos határidővel, a megkötés után legalább 6 hónap elteltével lehet felmondani. Egy kisebbség azonban még ennél is hosszabb távú felmondási korlátot szab. A leghosszabb időtáv 2010, amíg nem lehet felmondani a KSZ-t. A KSZ-ek több mint 1/3-a szabályozza a felülvizsgálatuk eljárási rendjét. Mindezek ellenére, nagy valószínűséggel a bérekre és a szociális juttatásokra vonatkozóan, évente tartanak felülvizsgálatot. A felülvizsgálati idők változatosságából nem következik az a következetes érdekképviseleti törekvés, amely a juttatások mielőbbi hozzáférését tenné lehetővé az alkalmazottaknak. A KSZ-ek módosításának eljárási rendjét 80%-uk tartalmazza. Módosításra többségében a felek tehetnek javaslatot, az esetek kisebb részében azonban a közalkalmazottak és közösségük, ill. a közalkalmazotti tanács is. A KSZ-ek nem tartalmaznak Mt.- vagy Kjt.-ellenes kitételeket. Összességében jól használják ki a törvény adta lehetőségeket. 2. A munkaügyi kapcsolatok Együttműködés Közalkalmazotti terület A vizsgált KSZ-ek közel harmada megfelelő részletességgel tér ki a szakszervezet és munkáltató együttműködési területeinek és az együttműködés technikáinak szabályozására. Ezen felül valamivel kisebb arányban csak az együttműködés technikáit, módjait szabályozzák. Főleg azoknál a KSZ-eknél, ahol szabályozták az együttműködés területeit és módját, általában is megfogalmazták az együttműködés elveit, közösen megfogalmazott általános szabályait. A KSZ-ek valamivel kevesebb, mint fele erre ilyen módon nem tér ki, csak a konkrét jogokat taglalja. A leggyakrabban érintett területek: a sztrájkot megelőző egyeztetés; az átszervezés, létszámleépítés; a feleket érintő jogi szabályozás változásával kapcsolatos együttműködés. Az együttműködés leggyakoribb formái: iratok, tájékoztatók megküldése, szakértői egyeztetés, vezetők közötti konzultáció, egyeztető bizottság működtetése, részvétel biztosítása a másik fél ülésein, a felek vezető-testületei által folytatott tárgyalások, érdekegyeztető tanács, általában közalkalmazotti tanács részvételével. Versenyszféra 14

15 Hatból mindössze egy foglalkozik az együttműködés területeivel és módszereivel. Viszont 4 tartalmaz általános kitételeket az együttműködés elveire vonatkozóan. Szakszervezeti jogok Közalkalmazotti terület A vizsgált KSZ-ekben a szakszervezeti jogosítványok között általában a következő jogokat találjuk: Az információhoz (tájékoztatáshoz/tájékozódáshoz) való jogot 21 KSZ-ben, azaz az összes KSZ 62%-ában. A véleményezési jogot 11 KSZ-ben, azaz az összes KSZ 32 százalékában szabályozták; ugyanakkor a véleményezési jog helyett tévesen tájékoztatást biztosít 12 KSZ, azaz a vizsgált szerződések 36%-a. A konzultációs jogot 8 KSZ-ben, azaz az összes KSZ 24%-ában. Megjegyezzük, hogy a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció helyett 4 KSZ a munkáltatónak csak tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Emellett hozzávetőlegesen a KSZ-ek 15%- ában a konzultációt nem az Mt. 94/A F. szerinti értelemben alkalmazzák. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzésére vonatkozó jogot 12 KSZ-ben, azaz az esetek 35 százalékában; ezek a szabályok a bejelentési kötelezettségre és az egyeztetésre vonatkozó előírásoknál nem mennek tovább. A kifogásolási (vétó) jogot szintén 19 KSZ-ben (56%) találjuk, mindegyikben az alkalmazás előtti egyeztetésre vonatkozó kötelezettséget találtunk. Sztrájkjogra vonatkozó utalás 7 KSZ-ben (21%) található, többségük nem lép túl a sztrájktörvény általánosságain, ahol igen, ott leginkább a sztrájkra vonatkozó korlátokat tartalmaznak. Egyéb jogok: 18 db KSZ (53%) idézi be az Mt. szakszervezet működtetésére, a tagok bevonására, a KSZ kötésére, a tagok képviseletére vonatkozó szabályait. Összesen 4 db KSZ említi a szakszervezet észrevételezési, kezdeményezési jogait. Mindössze egy KSZ-ben tapasztaltunk az Mt.-hez képest szélesebb körű jogokat (szociális, jóléti ügyekben együttdöntés, munkavédelmi szabályzat elfogadása, szociális-gazdasági tervek véleményezése). Jelentős különbségeket észlelhetünk az egyes KSZ-ek között a jogok számát és részletességét tekintve. Megjegyezzük, hogy csak néhány KSZ-ben találunk utalást az Mt. 70/A. -ában foglalt lehetőségnek megfelelően esélyegyenlőségi terv elkészítésének jogára. Információs jog A 34 vizsgált KSZ 21 (62%) esetben rögzíti, hogy a munkáltatónak mikor kell informálnia a szakszervezetet, a szakszervezet milyen módon kérhet információt. Arról, hogy a szakszervezet a helyileg szokásos módon hogyan informálhatja a közalkalmazottakat, az esetek 44%- ában rendelkeznek. A legtöbb KSZ az Mt ának megfelelően, általános megfogalmazásokat tartalmaz az információs jog gyakorlásának területeiről, amikor a munkavállalók élet- és munkakörülményeivel, vagy a munkavállalóknak a munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos intézkedéseket hangsúlyozzák, esetleg a szakszervezet működéséhez szükséges információról szólnak. Elég tágan fogalmaz néhány KSZ, amikor az információs jog gyakorlását kiterjeszti a másik fél tevékenységét érintő kérdésekre. 15

16 Összesen 10 KSZ-ben (29%) találunk ennél konkrétabb megfogalmazást, amikor is az együttműködés konkrét területeit sorolják fel. A leggyakrabban előforduló területek: átalakulás, átszervezés, foglalkoztatási kérdések; nagyobb csoportot érintő munkáltatói intézkedések [megjegyezzük, hogy a nagyobb csoport meghatározására kevesebb gondot fordítanak, ez mindössze 6 KSZ-ben (18%) szerepel, ott is igen nagy eltérésekkel]; szervezeti egység létesítése, illetve megszüntetése; jogutódlással történő átalakulás esetén. A KSZ-ek több mint 20%-ában szabályozták szintenként a partnerek együttműködését. Néhány sajátosság: Ahol a munkaidő-kedvezmény igénybevételének szabályait rögzítik, mindig felmerül a szakszervezet informálási kötelezettsége is. Amennyiben a KSZ-ben szó van a tisztségviselők védelméről, rögzítik erről a szakszervezet tájékoztatási kötelezettségét. Gyakran szerepel a kapcsolatrendszer szabályainál, hogy a munkáltató és a szakszervezet vállalja, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve befolyásolják. Néhány esetben úgy szabályoznak, hogy a munkáltató tájékoztatja a szakszervezetet minden olyan kérdésben, amelyben a közalkalmazotti tanácsnak véleményezési joga van. Az esetek 38%-ában szerepel a szerződésekben valamilyen módon a szakszervezet tájékoztatási kötelezettsége a munkáltató felé. Versenyszféra A versenyszféra területén, ugyanazokat a szakszervezeti jogosítványokat vizsgálva, a következő eredmények születtek: az információhoz (tájékoztatáshoz/tájékozódáshoz) való jogot 6-ból 5 KSZ-ben szabályozzák; a véleményezési jog gyakorlására vonatkozó előírásokat összesen a KSZ-ek 1/3-ában találtunk, a kettőből egyben azonban a nagyobb csoportra vonatkozó véleményezési jog helyett a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége szerepel; a konzultációs jogra vonatkozó előírást a versenyszféra 6 KSZ-ében nem találtunk; a kifogásolási (vétó) jog alkalmazásának szabályait 3 KSZ-ben (50%) találtunk; sztrájkjogra vonatkozó utalás egy KSZ-ben található (ebben az elégséges szolgáltatásra vonatkozó előírások domináltak). Egyéb jogok: hatból kettő KSZ az üzemi tanács jogosítványait is rögzíti. 4 db KSZ idézi be az Mt. szakszervezet működtetésére, a tagok bevonására, a KSZ kötésére, a tagok képviseletére vonatkozó szabályait. Egy KSZ-ben szintenként szabályozták a partnerek együttműködését. Titoktartási kötelezettség Érdekes adat, hogy a két szférában együtt a KSZ-ek valamivel több mint 25%-a tér ki e fejezetekben a titoktartásra. Ezekben viszont elég szigorú szabályozást tapasztaltunk. Eszerint a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó adatokat, tényeket csak jogszabály alapján, vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel. 16

17 Eljárási szabályok konfliktus esetére Munkaügyi vitáról a KSZ-ek 85%-a tesz valamilyen módon említést. Kollektív munkaügyi vita Közszféra Kollektív munkaügyi vita rendezésére vonatkozó szabályt 19 KSZ-ben (56%) találtunk. A viták rendezésének alapjául a KSZ-ekben az Mt. szolgál. (A kollektív munkaügyi vitáról, jogvitának nem minősülő, munkaviszonnyal összefüggő vita.) Alapelvnek lehet tekinteni azt, hogy a tárgyalásos rendezés mindkét fél alapvető érdeke. Nem kielégítő eredmény esetén egyeztető/békéltető eljárást kell kezdeményezni. Hat esetben erre konkrétan az MKDSZ-t említik, megnevezve a közvetítést és a döntőbíráskodást, mint a megoldás lehetséges technikáit. Három eset említ külön erre a célra létrehozott egyeztető bizottságot. Az 5 esetben a KSZ-ek más fejezeteiben a konfliktusok kezelését érdekegyeztető bizottságok feladatául szabják. Ezek közül néhány esetben nagyon aprólékos eljárási szabályozást tapasztaltunk. Versenyszféra Érdekvitára vonatkozó szabályokat 6-ból 2 KSZ nem tartalmaz. A viták rendezésének alapjául ezen a területen is az Mt. szolgál. Az egyeztetési eljárásnál 2 KSZ tervezi az MKDSZ bevonását, egy pedig bizottság közreműködését. (Ez esetben meglehetősen bürokratikusnak ítélhető az eljárás szabályozása.) Munkaügyi jogvita Közszféra A munkaügyi jogvitáról részben a kollektív munkaügyi vitával együtt tesznek említést, ezen felül 10 KSZ-ben csak a jogvita eseteit szabályozzák. Megjegyezzük, hogy több esetben tapasztaltuk, hogy csak az egyik konfliktustípus megoldási szabályaira tért ki a KSZ (vagy az érdekvitára, vagy a munkajogi vitára). A munkajogi típusú viták rendezésének alapjául ugyancsak az Mt. szabályai a meghatározóak. A kollektív munkaügyi vitákhoz hasonlóan, meglehetősen kevés KSZ hivatkozik az MKDSZ bevonási lehetőségére, viszont ezek kivétel nélkül említik a békéltetést. Versenyszféra Érdekes, hogy a munkajogi viták rendezésére szabályozást az érdekvitáknál eggyel több KSZ tartalmaz. A békéltetésre mindössze egy KSZ tér ki. Szinte mindegyik megjegyzi, hogy a viták végső rendezése peres eljárásban lehetséges. 17

18 Szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása, kedvezmények a szakszervezeti tisztségviselők számára Működési feltételek, kedvezmények és a tisztségviselők védelme Közszféra A 34 vizsgált KSZ-ből 28-ban (az esetek 82%-ában) szerepel a szakszervezetek működési feltételeinek biztosítása, 26-ban (76%) a munkaidő-kedvezménnyel és 21-ben (62%) a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmével kapcsolatos szabályozás. Azt kell mondjuk, hogy ez a terület a KSZ-ek leggyakrabban és legjobban szabályozott része. Aránylag kevésben 6 KSZ-ben (a vizsgált KSZ-ek 20%-a) van szó a munkáltató által történő tagdíjlevonásról és átutalásról. A szakszervezeti működés feltételei biztosításának szabályozása során legtöbbször az ingyenes helyiséghasználat, személyi és dologi feltételek (hírközlés, utazás) szerepelnek. Azt kell mondjuk, hogy a szabályozott esetek közel felében a munkáltató nem biztosítja a posta és a kifelé menő hívások költségeit, valamint 7 esetben állandó szakszervezeti irodát. Ebből a szempontból kijelenthetjük, hogy a közszféra szakszervezetei rosszabb feltételek között tevékenykednek, mint a versenyszféráé. Ugyanakkor 4 helyen találkoztunk azzal, hogy munkáltató internetet és intranetet is biztosít a szakszervezet számára. Néhány sajátosság: A szakértő igénybevételének költségeit nagyjából 60 40%-ban viseli a munkáltató és a szakszervezet. Nagyon szigorú szabályozással találkoztunk a munkaidő-kedvezmény igénybevételével kapcsolatban. Nem egy esetben egy héttel korábban kellett bejelenteni erre az igényt. A képzésre felhasznált időt több esetben 30 nappal korábban kellett bejelenteni. Ez egyértelműen a kedvezmények igénybevételének nehezedő feltételeire utal. A munkaidő-kedvezmény megváltását, ahol ezt szabályozták, általában az Mt. szabályainak megfelelően írták elő. Két esetben találkoztunk konkrét éves összeg meghatározásával. Egyetlen KSZ-ben szerepelt, hogy a munkáltató vállalja a szakszervezeti vagyon őrzését a munkáltató területén belül. Gépkocsi-használat vagy utazási költségek megtérítése szerepel több KSZ-ben. A tisztségviselők védelmével kapcsolatban egyetlen KSZ sem megy túl az Mt. szabályain, azt azonban nagyon gyakran felületesen, nem egyszer hibásan idézve. Versenyszféra A versenyszférában működő hat egészségügyi és szociális intézmény mindegyike szabályozza a szakszervezetek működési feltételeinek biztosítását, 4-ben (67%) a munkaidő-kedvezménnyel és 3-ban (50%) a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmével kapcsolatos szabályozást. A helyiséghasználat itt is ingyenes, de előre egyeztetési kötelezettség van szinte minden esetben. A hatból egy esetben találtunk szinte teljes körű ellátást, ahol ráadásul három szakszervezet is működött: internettel és intranettel felszerelt irodát, tárgyalót, telefont, sokszorosítási lehetőséget. 18

19 A közalkalmazotti tanács működésére vonatkozó rendelkezések A közalkalmazotti tanácsot valamilyen módon 12 KSZ (35%) érinti. A KSZ-ekben leggyakrabban a jogaikkal, működésük feltételeivel, a tagok védettségével, a helyi érdekegyeztetési tanácsban való részvételükkel, a KSZ-módosítás kezdeményezésében való lehetőségeikkel, a munkaügyi konfliktusokkal kapcsolatos szabályozás kapcsán találkozunk a közalkalmazotti tanácsok nevével. Két esetben tapasztaltuk, hogy konkrétan meghatározták a közalkalmazotti tanácsok jogait. Egy esetben viszont a közalkalmazotti szabályzat elfogadása szakszervezeti jogosítvány volt. A versenyszférában 2 db üzemi tanácsokra vonatkozó szabályozással találkoztunk. A kollektív szerződések munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályai Közszféra 34 KSZ = 100% Versenyszféra 6 KSZ = 100% Egészségügy összesen 40 KSZ = 100% van % nincs % van % nincs % van % nincs % Együttműködés területei Együttműködés eszközei Munkáltatói támogatás Kedvezmény Védettség Információ munkáltató Info szakszervezet munkáltatónak Info szakszervezet dolgozóknak Véleményezési jog Konzultáció Ellenőrzés Vétó Munkaügyi vita Sztrájk Rendelkezések a KT-ról Összegezve: a KSZ-ek több mint 60%-a tartalmaz a szakszervezeti jogosítványokra vonatkozó szabályozást. A teljes körű felsorolásukat, értelmezésüket, adaptálásukat, gyakorlásuk eljárási szabályait egy sem. Zavart érzünk a nagyobb munkavállalói csoportot érintő munkáltatói döntésekkel kapcsolatos jogoknál (nem egy esetben a nagyobb egység fogalmát használják, és gyakran a véleményezési jog helyett csak a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége szerepel), a konzultációs jog értelmezésénél, a munkakörülmények ellenőrzésére, a kifogásolásra vonatkozó jogok szabályozásánál. Sehol nem találtunk az ellenőrzést végző tisztségviselőkre, annak területeire, a lebonyolítás módjára vonatkozó eljárási szabályt. Jól szabályozzák (a törvényes kereteken belül) a KSZ-ek a szakszervezet működési feltételeit, kedvezményeit, a részükre nyújtott munkáltatói támogatást. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy az egészségügyi és szociális intézmények ezekből a terhekből egyre kevesebbet hajlandóak vállalni. 19

20 III. A munkaviszonyra és a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozások 1. A törvények egyes bevezető rendelkezéseire vonatkozó kiegészítő szabályozás A versenyszférában működő hat szervezet szerződése közül 3 tartalmaz valamilyen szabályozást a témakörrel kapcsolatban. Kettő tartalmaz rövid rendelkezést az egyenlő bánásmód követelményét illetően, a jognyilatkozatok alakszerűségéről, illetve az azok megtételének jogosultságáról szintén két KSZ tartalmaz előírásokat. A 34 közalkalmazotti kollektív szerződés közül csak elenyésző számú, összesen 4 tér ki a témakörre, eltérő részletességgel. Mindegyik rendelkezik a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének általános kérdéseiről, többek között a közalkalmazottakkal kapcsolatos tények, adatok munkáltató általi kezeléséről, vagy a munkáltató jogos gazdasági érdekei veszélyeztetésének tilalmáról. A legrészletesebb szabályozást tartalmazó szerződés ezek mellett még kitér a hátrányos megkülönböztetés tilalmára amely azonban megfogalmazásában nem helyes, hisz az Mt. az egyenlő bánásmód követelménye kifejezést használja, valamint a jognyilatkozatok alakiságára és az érvénytelenségre. Ezen szerződés érdekessége és egyben pozitívuma, hogy rendkívül alapos előírásokat fogalmaz meg a közalkalmazotti alapnyilvántartásról és annak kezeléséről. Elmondható, hogy a szerződésekben található szabályok megfelelnek a törvényi rendelkezéseknek, jogellenességgel nem találkoztunk. 2. A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok a) A munkaviszony és a közalkalmazotti jogviszony alanyaira vonatkozó rendelkezések A hat munkaviszonyt szabályozó kollektív szerződésnek a fele határozza meg a munkaviszony alanyai kapcsán a munkáltatói jogkör gyakorlóit. Míg az egyik KSZ név szerinti felsorolást tartalmaz, addig a másik kettő általános jelleggel, a beosztások meghatározásával jelöli ki a munkáltatói jogkör gyakorlóit. Egy szerződés található, amely a törvénynek azon rendelkezését idézi, amely azt határozza meg, hogy hány éves kortól lehet valaki munkavállaló. A közalkalmazotti szerződések több mint fele foglalkozik a közalkalmazotti jogviszony alanyaival. Legfőképpen ezek is azt határozzák meg esetenként csupán egy mondatban, esetenként azonban rendkívül részletesen és táblázatszerűen, hogy ki és milyen munkáltatói jogokat gyakorolhat, és csak elenyésző számban találkozhatunk olyan szerződéssel, amely arra vonatkozóan fogalmaz meg a törvénynek megfelelő szabályt, hogy ki létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt. Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozást az Mt. hatálya alá tartozó 6 KSZ közül csupán kettő tartalmaz. Míg az egyik csupán megismétli a törvényben található rendelkezéseket, addig a másik felsorolja, hogy mely munkakörökben nem alkalmazhatóak nők, illetve fiatalkorúak. A 34 közalkalmazotti szerződésből 17 tér ki ilyen jellegű speciális szabályokra, rendkívül változatos formában. Egyaránt találhatunk rendelkezéseket a nők, terhes nők, gyermeküket egyedül nevelők, fiatalkorúak, vagy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása kapcsán. Az előbbi közalkalmazotti csoportok vonatkozásában leginkább vagy a törvény előírásait ismétlik a szerződések, vagy felsorolják azokat a munkaköröket, amelyekben ezek az al- 20

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István VEGYIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL

A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET A munkavédelem helyzete munkavállalók szemével VISEGRÁD 2014. november 7. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL 1 2 Várható szervezeti

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény Közalkalmazotti

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 2. Szak: jogász Neptun kódja: 30702 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY Érdekvédelmi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia dr. Takács György Vámos István GÁZIPARI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE T ANULMÁNY ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész Általános rendelkezés

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész Általános rendelkezés I. rész Általános rendelkezés 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény

Részletesebben

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu.

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu. MUNKAÜGYEK I-IV. I. 2017.04.26. (10:00-14:30) -szerda II. 2017.05.04. (10:00-14:30) -csütörtök III. 2017.05.16. (10:00-14:30) -kedd IV. 2017.05.25. (10:00-14:30) - cs ütörtök Előadó(k): Dr. Kulisity Mária

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Kollektív szerződés mi az és mire jó? A munkajog magánjogi jellegű jogág, ahol nagy jelentősége van a szerződéseknek, a szabad és közös megegyezéseknek, amelyekkel a felek rendezhetik jogviszonyukat. Ez

Részletesebben

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ

Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben. dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Munkaügyi kapcsolatok az új Mt.-ben dr. Horváth-Lénárt Szilvia VDSZ Előzmények 1992. évi XXII. Több mint 60 módosítás Megváltozott gazdasági környezet 2006: Tézisek az új Mt-ről Széll Kálmán terv bürokráciacsökkentő

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog nemzetközi történeti kialakulása, fejlődési szakaszai. A magyar munkajog fejlődése, fogalma és tárgya. 2) A magyar munkajog forrásai,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT FT 35/1/2008. Károly Róbert Főiskola KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Gyöngyös 2008. Preambulum A Károly Róbert Főiskola (a továbbiakban: főiskola) rektora és a főiskola Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2003 KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) OLD 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII Törvény (továbbiakban: Kjt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

MUNKAÜGYEK I-IV. Helyszín: Időpont: I. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés szerda. Dr. Kovács Szabolcs

MUNKAÜGYEK I-IV. Helyszín: Időpont: I. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés szerda. Dr. Kovács Szabolcs Helyszín: MERCURE Budapest Buda **** (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Időpont: 2017.04.26. szerda (10:00-14:30) MUNKAÜGYEK I-IV. I. A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a jogok és

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 5. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (A BKV Zrt. és a Társaság területén működő szakszervezetek között) Együttműködési megállapodás mely létrejött a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben