Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja"

Átírás

1 Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) ( ) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely: H-8230 Balatonfüred Noszlopy G. u. 16/A Telefon: (+36)20/ A Munkaügyi Központ által kiadott nyilvántartási sorszám: / Adószám: Közösségi adószám: HU Cégjegyzékszám: mint szaktanácsadói és magán-munkaközvetítői iroda, továbbiakban Megbízott között a következőkben felsorolt feladatokra az alábbi feltételekkel. 1 A Szerződés célja A Creative Soul Kft. fő működési tevékenysége és elsődleges célja, hogy megfelelő munkaadókat találjon az Európai Unió ill. Európai Gazdasági Közösség területén az őt megbízó munkavállalók számára. Ezen túlmenően, a jelen Szerződés keretében, a Megbízott Creative Soul Kft. gyors és gördülékeny ügyintézéssel, a munkaszerződés megkötéséhez 1

2 valamint a munkakezdéshez nyújt tanácsadói, szervezői és egyéb szolgáltatásokat a munkát vállaló Megbízó számára. 2 A Szerződés tárgya 2.1 A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a Megbízó előzetes regisztrációja alapján, német nyelven elkészítette a Megbízó önéletrajzát a megfelelő hivatalos formában, majd lebonyolította a hazai illetve Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Közösség területén álláshirdetésekre való pályáztatást. A munkaadó visszajelzésére való tekintettel kötik a Felek a jelen Szerződést. A Szerződés aláírásával a Megbízó elismeri, hogy a Megbízott teljes körűen tájékoztatta a megpályázott állásról, a fogadó országban érvényes munkaügyi szabályozásról, s az adózás rendjéről. A Szerződés alapján a Megbízott képviseli a Megbízót a munkaadóval szemben a munkaszerződés megkötése érdekében. Erre a Megbízó a jelen Szerződés alapján kifejezetten megbízást ad. Ezen szolgáltatás ingyenes. 2.2 Kérésre a Megbízott az alábbi elemekből álló szolgáltatáscsomagot nyújtja i. az önéletrajz fordítása német nyelvre (a Megbízott külföldi partnerei által használt munkanyelv) ii. az olasz adószám megszerzése iii. a Megbízó munkaszerződésének átnézése, szóbeli fordítása, és az elfogadásáról való döntéshez szükséges tanácsadás egy (1) tanácsadói óra keretében iv. a Megbízó igényére annak leellenőrzése a helyi munkaügyi központban, hogy az aláírt munkaszerződés alapján szabályszerűen megtörtént-e a Megbízó munkavállalói lejelentése v. a Megbízó igényére a kiutazás megszervezéséhez tanácsadás (az útiköltség külön fizetendő) vi. nyelvtanfolyamokról információnyújtás (a nyelvtanfolyam díja külön fizetendő) 2

3 A Megbízott a költségek megelőlegezésére nem köteles. 2.3 A Megbízott fenti i.) és ii.) pontban megjelölt tevékenységének határideje 8 munkanap. A Megbízott fenti iii.) pontban megjelölt tanácsadói szolgáltatásának időpontját a felek egyeztetik, de a Megbízott a személyes tanácsadásra legkésőbb 8 munkanapon belül lehetőséget biztosít. A Megbízott fenti iv.) v) és vi.) pontban megjelölt tevékenységének határideje 8 munkanap. 2.4 A Megbízott továbbá megrendelés esetén személyes tanácsadást nyújt a Megbízó részére a munkavállalásával kapcsolatos kérdésekről, amelyért 16 tanácsadói óradíj fizetendő. 3 Kötbér Amennyiben a Megbízott neki felróható okból, nem jelenik meg a munkaszerződés szerinti időpontban és helyszínen, munkaképes állapotban, a munka felvétele céljából, s emiatt a munkáltató eláll a munkaszerződéstől, illetve azt felmondja, akkor a Megbízott jogosult kötbérre igény tartani, melynek összege 100 (azaz egyszáz Euro ill. annak megfelelő magyar Forint) A kötbér célja a Megbízott illetve a munkáltató vagyoni illetve nem vagyoni kárának megtérítése. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a munkáltató az ezt meghaladó kártérítési igényét a Megbízóval szemben érvényesítse. Továbbá a kötbér kifizetése abban az esetben is jogszerű, ha Megbízó alapos, igazolható és elfogadható indok nélkül a munkaadóval kötött szerződés vége előtt felmond illetőleg ha oly módon távozik, amivel nagyban sértheti a jó erkölcsöt és a Creative Soul Kft. piaci hírnevét, mivel ezzel anyagi kárt is okoz mind a munkaadónak, mind a közvetítő cégnek. A kötbér megfizetésre nem kell sor kerüljön, ha a Megbízó a munkaadó által kikötött próbaidőt letöltötte, illetve a munkaszerződés felbontására közös megegyezéssel kerül sor. A fizetés történhet a Megbízó igénye alapján banki utalással vagy postai úton, illetve egyéb, a Felek által rögzített módon. 3

4 4 Szerződésszegés és a Szerződés időtartama és megszüntetése 4.2 A Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha - nem teljesíti az általa vállalt megbízást a Szerződés szerinti módon és határidőben. Jogkövetkezménye: a nem teljesítéssel arányos díjvisszatérítés, de legfeljebb a megbízási alapdíj összegéig. Amennyiben azonban a Megbízott legalább 3 tanácsadói órát igazoltan eltöltött a Megbízott érdekében végzett munkával, akkor nem teljesítés címén semmilyen díjvisszatérítés nem igényelhető. - hibásan teljesíti az általa a Szerződés szerint vállalt megbízást. Jogkövetkezménye: a hibás teljesítéssel arányos díjvisszatérítés, de legfeljebb a megbízási alapdíj összegéig. Amennyiben azonban a Megbízott legalább 3 tanácsadói órát igazoltan eltöltött a Megbízott érdekében végzett munkával, akkor nem teljesítés címén semmilyen díjvisszatérítés nem igényelhető. 4.3 A Megbízó a Szerződést bármikor indoklás nélkül felmondhatja. Amennyiben pedig a felmondást megelőzően a Megbízó már aláírta a részére közvetített munkaszerződést vagy Megbízott már eleget tett a jelen szerződés 2.2 i. ill ii.pontjában leírtaknak, akkor annak összege csak a Szerződés 3. pontja szerint fizetendő vissza. 4.4 A Megbízott a Szerződést csak az 4. pontban említett esetekben mondhatja fel, illetve akkor, ha munkaközvetítői tevékenységét beszünteti. Utóbbi esetben a megbízási alapdíj az 4.3. pont szerint fizetendő vissza. A Megbízott ezen kívül is bármikor felmondhatja a Szerződést, ekkor azonban a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó ügyeinek intézéséről gondoskodhassék. 4

5 4.5 A Szerződés aláírásának napján lép hatályba. A Szerződés a megbízás teljesítésének napján szűnik meg, feltéve, hogy a Felek nem mondták fel a fenti pontok alapján. 5 Titoktartás, személyes adatok kezelése A Megbízott a Megbízótól kapott információkat csak annak engedélyével adhatja tovább, azt az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli. A Megbízó a leendő munkaadónak e Megbízási Szerződés aláírásával engedélyezi a munkavégzéshez szükséges adatok kiadását. A Megbízott a hozzá eljuttatott a Megbízóra vonatkozó minden információt bizalmasan kezel. 6 A Megbízott felelőssége A Megbízott kizárólag az általa a Szerződésben elvállalt feladatok, szolgáltatások teljesítéséért vállal felelősséget. A Megbízott feladatai közé tartozik a Megbízó és az általa kiválasztott munkaadó közötti közvetítés, a munkaszerződés aláírásában való közreműködés. Azonban a Megbízott nem vállal felelősséget a munkaszerződés tartalmáért, teljesítéséért, illetve azért, hogy az abban foglaltak megfelelnek-e a hasonló munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóknak ajánlott feltételeknek. A Megbízott különösen nem vállal felelősséget a Megbízó által kiválasztott munkaadónál uralkodó körülményekért, a munkaszerződés szerinti munkadíj összegének kifizetéséért, a munkaidővel kapcsolatban kialakult nézeteltérésekért és az esetleges károkért, melyeket a munkaadó okoz a Megbízónak. A munkaadó és Megbízó között kialakult vita esetén az adott ország munkaügyi bírósága jár el. 5

6 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megbízási Szerződést elolvasták, megértették, és benne foglaltakat elfogadják. Kelt: Megbízó Megbízott Creative Soul Kft. Képviseletében: 6

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS

CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS CAMP LEADERS PROGRAM SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a CAMP LEADERS HUNGARY KFT. 5600 Békéscsaba, Felső Körös sor 72. Adószám: 13611167-2-04, Cg: 04-09-006880 KSH: 13611167-7810-113-04 Levelezési cím:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására A jelen szerződési feltételek alapján a Portfolio-Teletrader Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.,

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben