Érvényes: 200x.. -től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 200x.. -től"

Átírás

1 Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től <Partner cég> lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli információs rendszerének felügyeletére, fejlesztésének koordinálására.

2 Vállalkozási szerződés Mely létrejött egyrészt <CÉGNÉV> <Megrendelő címe> Adószáma...: Bankszámla száma... : mint Megbízó, illetve Info-Lánc Informatikai és Szolgáltató Betéti Társaság 1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 64. Adószáma...: Bankszámla száma... : mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya: Megbízó számítástechnikai központú információs rendszerének, illetve az azt kiszolgáló <LAN, WAN, Intranet> felügyelete, fejlesztésének szakmai támogatása, számítástechnikai partnerekkel (harmadik fél) szemben Megbízó szakmai képviselete. Jelen szerződés mellékleteként kezelendőek azok a kiegészítő szerződések, amelyeket Megbízó és Vállalkozó 3 hónapnál hosszabb időtartamú, illetve az informatikai rendszert jelentős mértékben befolyásoló célprojektekre köt. Szerződő felek vállalják, hogy kapcsolatuk során kötött szóbeli megállapodásaikat írásos szerződéseikkel azonos súllyal kezelik. Nem terjed ki a szerződés hatálya: 1) Megbízónál tanfolyamszerűen, esetenként megtartott oktatásokra (SzJ80..), 2) 3 hónapnál hosszabb futamidejű projectekben való részvételi kötelezettségre, 3) Hardware javítás végzésére. Vállalkozói díjakat az I. Melléklet tartalmazza. 1. lap

3 Vállalkozó szerződéses kötelezettségei: 1) Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a tudomására jutott vállalati információkat harmadik félnek nem adja át Megbízó előzetes írásbeli engedélye, vagy felszólítása nélkül. 2) A szerződött díj ellenében, hetente meghatározott időpontokban helyszíni felügyeletet biztosít. A szerződött összeg havi <xx> óra helyszíni tevékenységre vonatkozik, amely időmérték Megbízó havi kötelező munkaidejének változásával arányosan módosul. Helyszíni tevékenységnek minősül a Vállalkozó által, Megbízó érdekében harmadik félnél végzett tevékenysége is. 3) Folyamatosan figyelemmel kíséri Megbízó informatikai-számítástechnikai tevékenységét, javaslatokat tesz Megbízónak az adott terület szükséges korrigálására, fejlesztésére. 4) Kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik féllel való közös kapcsolat során Megbízó érdekeit képviseli, eseti felhatalmazás alapján annak szakmai képviseletét ellátja. Vállalkozó szándéknyilatkozat szintjén vállalja, hogy Megbízó jövőbeni célprojektjeinél, illetve gazdasági tevékenységének folytatásában, külön szerződésben meghatározandó feltételek mellett közreműködik. Megbízó kötelezettségei. 1) Vállalkozó számára jelen Vállalkozói szerződés hatálya alá eső feladatok ellátásának mértékéig hozzáférési jogot biztosít a <rendszer jellege> számítógépes hálózaton. 2) Vállalkozó helyszíni munkájának végzéséhez a szükséges tárgyi és szociális körülményeket biztosítja. 3) Vállalkozási díjat havonta, Vállalkozó számlájának beérkezésétől számított 8 banki napon belül kiegyenlíti. Esetleges késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult a mindenkori banki alapkamat kétszerese szerinti napi késedelmi kamat számlázására. 4) Megbízó, vidéki telephelyein végzendő munkák időpontját Vállalkozóval minimálisan 2 nappal korábban egyezteti. 5) Szerződött időn túli (Megbízó által kezdeményezett) felügyelet munkadíját külön számla ellenében megtéríti Vállalkozónak. 6) Vállalkozó munkájának végzéséhez szükséges vállalati iratokba, információs folyamatokba betekintést biztosít. Egyúttal Vállalkozó kötelezettsége a tudomására jutó adatok bizalmas és titkos kezelése. 7) Megbízó telephelyein Vállalkozó számára, tevékenységének folytatásához szükséges mértékben szabad bejárást engedélyez. 2. lap

4 A szerződés egyéb feltételei. Szerződés felmondásának korlátjai: Jelen Vállalkozási szerződést hatályosan 2 naptári hónappal annak megszűnése előtt mondhatja fel bármelyik fél. Ez alól csak a következő (vétkes mulasztásos) esetek lehetnek kivételek: Vállalkozó részéről: a) Objektív és igazolt ok nélkül nem teljesíti vállalt kötelezettségeit. b) Adat- és információvédelmi kötelezettség megszegése, illetve hitelrontásnak minősíthető tevékenysége. c) Szándékos károkozás Megbízó információs rendszerében, illetve anyagi javaiban. d) Megbízó vállalatánál előírt 'munkaképes állapot' hiánya. Vállalkozó b)... d) pont szerint kártérítési kötelezettséget vállal. Megbízó részéről: a) Fizetési kötelezettségének elmulasztása. b) Vállalkozó munkájának igazolható informatív, vagy fizikai akadályozása. c) Igazolható anyagi kár okozása Vállalkozónak. d) Megbízó hitelrontásnak minősíthető tevékenysége. Megbízó c), d) pont szerint kártérítési kötelezettséget vállal. Vállalkozói díj számlázása és kiegyenlítése. Vállalkozó minden naptári hónap utolsó munkanapján kiállított és benyújtott számláját, Megbízó 8 munkanapon belül átutalja Vállalkozó számlájára. Amennyiben ezt az átutalási időpontot, a banki átutalási időigény miatt Megbízó tartani nem tudja, illetve Megbízó és Vállalkozó abban megállapodik, úgy a kifizetés történhet Megbízó pénztárában is. A havi vállalkozási díj kifizethetőségének jogosságát, a végzett havi teljesítés mérlegelése alapján Megbízó részéről igazolja: <Név>. <partner megbízott vezetőjének beosztása>, akadályoztatása esetén szolgálati helyettese. 3. lap

5 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései mérvadóak. Szerződő felek kijelentik, hogy esetleges peres ügyeikben a Fővárosi Bíróság illetékességét elfogadják. Jelen határozatlan időre kötött szerződés hatályba lépésének időpontja Budapest, 200x Info-Lánc Bt. (Vállalkozó). (Felelős vezető) (Megbízó) Jelen szerződés 3 példányban készült, és 4 oldal szerződésszöveget tartalmaz. Mellékletek: I) Ármegállapodás (1 oldal) 4. lap

6 I. Melléklet: Vállalkozási díjak 200x hónap nap. hatállyal. 200x.xx.xx-től érvényes vállalkozói díjak. Az alábbi szerződési díjak tôl kezdődő időszakra vonatkoznak. Vállalkozási díjat Megbízó és Vállalkozó félévente felülvizsgálja, 6%-ot meghaladó infláció esetén Vállalkozó jogosult a vállalási díj korrekcióját kezdeményezni. A tevékenységek besorolása az 2000 január 1.-n érvénybe lépő Szolgáltatási Jegyzék, illetve az 1999 július 1.-n érvénybe lépő évi XCIX. törvénnyel módosított adójogszabályok előírásainak figyelembevételével történt. SzJ Havi. óra helyszíni közreműködési díj Ft/hó 25% ÁFA.... Ft/hó ============================= Havi bruttó díj... Ft/hó SzJ alá tartozó, szerződött heti időn túlnyúló, Megbízó által kezdeményezett munkavégzés... Ft/óra 25% ÁFA... Ft/óra ============================= Kiszámlázott óradíj... Ft/óra SzJ80 alá tartozó tanfolyamszerű oktatási díj (Tárgyi adómentes tevékenység) PC kezelés, rendszerprogramok oktatása (20 óra) Ft/tanf./fô Ügyviteli softwarek betanítása... Eseti megállapodás alapján, de min Ft/prog/fô SzJ alá tartozó projectekben való részvétel... Eseti, egyösszegű szerződés alapján. Szerződött árak nem tartalmaznak Megbízó vidéki telephelyein végzett tevékenységhez szükséges utazási költségeket. Ezen költségeket Megbízó tételes elszámolás alapján Vállalkozónak megtéríti. A fentiekben fel nem sorolt, de Megbízó számára szükséges tevékenységek elvégzéséhez külön árajánlatot készít Vállalkozó. Budapest, 200x.. I/1. lap

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től

CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatályos: 2015. január 1-től CCR REBAT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. tel: +36 1 413-1562 fax: +36 1 321-8469 email: info@ccrmagyarorszag.hu GLN szám: 5990502516008 Cégjegyzékszám: 01-14-000616

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode)

KERETSZERZŐDÉS. Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) KERETSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Ön Székhelye: Levelezési címe: Adószám: Képviselője: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről Mudrony László egyéni vállalkozó (mindencode) Székhelye:

Részletesebben

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:...

Ikt.sz.: Sz-... Köt.váll.szám:... Előadó: Jogi Iroda Ügyintéző:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Magyar Állami Operaház székhely:1061 Budapest, Andrássy út 22., adószám: 15309439-2-42, képviselő: Ókovács Szilveszter képviselet jogcíme: főigazgató

Részletesebben

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó disztribútori megállapodásaihoz

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Dr. Bendzsel Miklós elnök, továbbiakban: Hivatal,

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Legfőbb Ügyészség adószám: 15300148-2-41 székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másfelől a

Részletesebben

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP

7. NYILATKOZATMINTÁK FELOLVASÓLAP 7. NYILATKOZATMINTÁK 1. számú minta FELOLVASÓLAP Parkolás üzemeltetési tevékenység ellátását támogató parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati rendszerek szoftver licencének biztosítása és a felhasználás

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása]

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl készült: 2010. július 26. 1/38 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest,

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben