1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a"

Átírás

1 Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó Név: székhely: képv.: adószám: cégjegyzéksz.: bankszámlaszám: mint (a elnevezéssel illetett közö képviselni jogosult) megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Miniszterelnöki Hivat Unió támogatásával megvalósuló Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése Phare program keretében végrehajtandó a Szombathelyi Történelmirégészeti városrész megvalósítása I. ütem témájú fejlesztési Projekt (HU2002/ NYD/14-1; továbbiakban: Projekt). A projekt során a Megbízóra, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára hárulnak a vonatkozó keretében 1.2 Megbízó az 1.1 pontban meghatározottak alapján, a hatályos évi CXXIX. Tv. A közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek során a Megbízott rendelkezésére bocsátotta az Ajánlattételi Dokumentációt. 1.3 Az eredményesen zárult közbeszerzési eljárás nyerteseként a Megbízott került B-2

2 évi IV. tv. II. A Megbízás tárgya 2.1 Megbízó megbízást ad Megbízottnak, i folyamatos ellátására: -én aláírt HU2002/ NYD/14-1 -es Mellékletében leírt Projekt z alábbi célok elérésére: Programértékelés, (a Projekt eredményeinek folyamatos értékelése, sikeres végrehajtásának segítése Megbízó igényei szerint); -es Mellékletében leírt követése); Szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése, (a fejlesztéshez kapcsolódó benyújtandó beszámolók elkészítése). Esetleges költségvetési átcsoportosítási, illetve a Támo módosítási kezdeményezések, aláírt módosítások; Kiképzett munkatársak a Megbízónál; 2.2 A MEGBÍZÁS Tárgya tekintetében egyebekben, a Ajánlattételi Dokumentáció II/A. alfejezete tartalmazza. III. A megbízás célja 3.1 leírás fejezetének alfejezete tartalmazza IV. A megbízás teljesítésének helye Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9700 Szombathely, Kossuth L. u Szombathely, Aréna u. 8. sz (6485 hrsz., volt Serház) és Ferences kert (8440/1 hrsz.) V. A Megbízás teljesítésének nyelve A megbízás teljesítésének nyelve: magyar. A megbízás során kelet nem magyar nyelven készült irattal, a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles VI. A megbízás teljesítésének határideje 6.1 ésekor köteles megkezdeni, és augusztus 30.-ig végezni. B-3

3 6.2 Amennyiben a Projekt végrehajtásának ideje és lezárásának dátuma a Megbízó és a az magával vonja a jelen szolgált feladatok teljesítési határidejének módosítását is. VII. Megbízó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 7.1 Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához szükséges okiratokat, információkat, a Ajánlattételi Dokume Megbízott kérésére a Megbízott rendelkezésre bocsátja. 7.2 feljogosított személy: Neve: Címe: telefax: Hajnal Ágota projektmenedzser Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Stratégiai Iroda H-9700 Szombathely, Kossuth L. u VIII. Megbízott nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 8.1 nyertes pályázatban, illetve a Kbt. által meghatározott módon és mértékben alvállalkozót (megbízottat) jogosultak igénybe venni. A Megbízott az alvállalkozókért (megbízottakért) úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 8.2 Megbízott köteles a Szakmai Ajánlatban, pályázatában személy szerint 8.3 mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet. 8.4 Vállalkozó között fejezetében foglaltak az irányadók. 8.5 Megbízott köteles a rá bízott feladatot lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint ellátni. 8.6 Kbt. egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaikra, alvállalkozóira, megbízottaira, teljesítési B-4

4 8.7 atkozattételre feljogosított személy Neve: Címe: telefon: telefax: IX. Megbízási díj 9.1 megbízás ellátásával kapcsolatos költségeit, és díját, alvállalkozóinak (megbízottainak) díjazását és költségeit is magába foglalja. 9.2 A megbízási díjon felüli költségtérítés nem jár. 9.3 A megbízási díjból tárgyi eszköz beszerzése nem történhet. 9.4 napon belül esedékes megbízási díj illeti meg. 9.5 A Megbízó a nettó megbízási díjat részben saját, részben Európai Uniós, részben kormányzati támogatásból finanszírozza. A vonatkozó pénzügyi és számviteli -ban támogató Phare forrás után felszámítandó ÁFA 0%, míg a fennmaradó 44,44 %-os részt 25% ÁFA terheli) 9.6 A megbízási díj a) Phare forrásból finanszírozott összege: EUR + 0% ÁFA, azaz EUR + 0% ÁFA, b) Kormányzati forrásból finanszírozott összege: EUR + 25% ÁFA, azaz EUR + 25% ÁFA, c) ÁFA, azaz EUR + 25% ÁFA 9.7 Részszámla nyújtható be negyedévenként, amelynek a) A Phare forrásból finanszírozott negyedéves összege: EUR + 0% ÁFA, azaz EUR + 0% ÁFA, b) Kormányzati forrásból finanszírozott negyedéves összege: EUR + 25% ÁFA, azaz EUR + 25% ÁFA, c) EUR + 25% ÁFA, azaz EUR + 25% ÁFA 9.8 jogosult Megbízott) nál vezetett számú Forint számlája javára teljesíti. 9.9 B-5

5 X. - «Szerzfajta» tól, augusztus Amennyiben a Projekt végrehajtásának ideje és lezárásának dátuma a Megbízó azonban 12 hónappal hosszabbíthatja meg. A 10.3 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen teljes megbízási díj esedékessé válik Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy tekintettel a közöttük fennálló folyamatos jogviszonyra, a jelen 10.5 lehetetlenülése a Megbízottnak felróható okból következik be, a már kifizetett, és a teljes megbízási díjból fennmaradó megbízási díj különbözetére nem tarthat igényt, és a Megbízó a felmerült kárának megtérítését követelheti lehetetlenülése a Megbízónak felróható okból következik be, a Megbízott követelheti a teljes megbízási díját lehetetlenülése egyiküknek sem felróható okból következik be, a megbízási díj hátralékos összege a Megbízottat nem illeti meg. A megkezdett negyedévre Megbízottnak, a 9.6 pontban meghatározott negyedéves díj jár írásban kötelesek közölni. XI Megbízó és Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint felel. XII meghatározo - nem látható ok következtében - lényeges jogos érdekét sérti A Megbízott teljesítésében - ha a Megbízó az Ajánlattételi Felhívásban el közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni B-6

6 kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó - látható ok következtében - a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. XIII A Megbízót napi 0,5%, de legfeljebb a nettó megbízási díj 25%- teljesítése esetén A Megbízót a nettó megbízási díj 25%- XIV. Záró rendelkezések 14.1 érvénytelenné vált rendelkezést közös megegyezéssel újraszabályozzák. Ennek hiányában a felek jogviszonyára a jogszabályi rendelkezések az irányadók ni, felmondani, azzal kapcsolatban bármilyen jognyilatkozatot tenni csak írásban lehet Az itt nem szabályozott kérdésekben a korábban hivatkozott jogszabályok rendelkezései az irányadók ntumokat ismerik, azt áttanulmányozták, az abban foglaltakat tudomásul vették másodsorban irányadó az ajánlattételi dokumentáció, majd a Megbízott, mint pályázó által benyúj 14.6 illetékességének vetik alá st elolvasták, megértették és azt mint akaratukkal Kelt: MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT Mellékletek: Ajánlattételi Felhívás A Megbízott ajánlata annak mellékleteivel B-7

Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunhalas Város Önkormányzatának AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA "A TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0038 pályázati program megvalósításához angol és német nyelvi képzési szolgáltatások nyújtása" tárgyban kiírt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- és PR tevékenység. Projektazonosító:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

/Uv. <* rw i f. bét & '" f ^U t j /\ M. m m * t. lm w.i" t 2U14 S/EPT 0 1. 2int sfffí c 1. 2o \Í m * 1, M* m * i. Átvételi időpont: Kapja: Aláírás:

/Uv. <* rw i f. bét & ' f ^U t j /\ M. m m * t. lm w.i t 2U14 S/EPT 0 1. 2int sfffí c 1. 2o \Í m * 1, M* m * i. Átvételi időpont: Kapja: Aláírás: PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA

együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA Iktatószám: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása céljából különféle labortechnikai készülékek és eszközök beszerzésére amely létrejött

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 2011. március 1/22.

JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 2011. március 1/22. JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 2011. március 1/22. oldal 1. A dokumentáció 1.1. Jánoshida Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, a Társulás elnöke Számlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Amely létrejött egyrészről Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet (rövidített nevén: OEFI) Székhely: Adószám: 16606416-2-43 PIR: 630061 Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet

Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet 1 Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a neve: székhelye: képviseletében eljár: Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. Demeterné Nyeste Erzsébet mint megbízó - a továbbiakban

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (tervezet)

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. (tervezet) SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről: Név: Székhely: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő:.... mint megbízó a továbbiakban Megbízó másrészről Név: Székhely: Képviselő:

Részletesebben

Szállítási szerződés (III. részajánlati kör) Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés (III. részajánlati kör) Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés (III. részajánlati kör) Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött Szerződésszám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Városház utca 9-11. telephely és levelezési cím:1052 Budapest, Szervita

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FIDIC SZERINTI MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FIDIC SZERINTI MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI ELLENŐRI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSA Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Vízügyi Igazgatóság, H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. és Tel: +36 1 477 3500 Fax: +36 1 477 3519 E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FIDIC SZERINTI MÉRNÖKI

Részletesebben

5J 2>. szám ú előterjesztés

5J 2>. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5J 2>. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosító számú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, VUZ KESZTHELYI VÁROSÜZEMELTETŐ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT. MAGYAROK NAGYASSZONYA PLÉBÁNIA HIVATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT KONZORCIUM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA a Nyugat-Dunántúli

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében eszközbeszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben