Az egészségügyi ellátás helyzete az idősek vonatkozásában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi ellátás helyzete az idősek vonatkozásában"

Átírás

1 Bakonyi László: Az egészségügyi ellátás helyzete az idősek vonatkozásában Idősügyi Tanács, április 15. Előadásomban a szociális intézményekben folyó egészségügyi ellátásról, valamint a szociális otthonok és az egészségügyi ellátó rendszer kapcsolatrendszeréről, annak problémáira szeretném felhívni a figyelmet, melyet a saját intézményünkön keresztül szeretnék bemutatni. Mielőtt a problémákról beszélnék, szeretnék néhány adatot ismertetni, amelyet fontosnak tartok a későbbiek megértéséhez. Otthonunkban ötszáznegyvennégy idős ember ellátásáról gondoskodunk, a gondozottak állapotára utalnak az alábbi adatok. Az egészségi állapot vonatkozásában önellátásra képes hatvanöt fő, önellátásra részben képes kétszáztizenöt fő, önellátásra nem képes kétszázhatvannégy fő, az inkontinens lakók száma háromszáztizennyolc fő, szenvedélybeteg, alkohol befolyásoltságú százkét fő, bevizsgált demens lakók száma kettőszázhuszonkét fő, pszichiátriai megbetegedésben szenved kétszáznyolcvanhét 10, különböző diétákra szorul százhatvan fő, tumoros betegek száma harmincöt fő, vese dialízis kezelésre jár egy fő. Fogyatékossági támogatásban részesül hatvannégy fő, rendszeres szociális segélyben részesül hat fő, családi pótlékban részesül három fő. Az adatok is mutatják, az otthonban élők egészségügyi állapotát, és az ebből következtethető egészségügyi ellátási igényüket. Az egyedileg zajló öregedés és az öregkor sajátos problémái, változásai, valamint a hozzájuk társuló, vagy általuk kialakuló kóros történések egyre fokozódó terhet jelentenek az érintettek családtagjainak, az egészségügyi, valamint a szociális ellátó rendszernek is. Az elmúlt években több olyan változásnak voltunk tanúi, vagy elszenvedői az egészségügyi ellátórendszer átalakítása kapcsán, mely nagymértékben befolyásolta a szociális otthonokban élő gondozottak egészségügyi ellátását és az ott dolgozók munkáját is. Az egészségügyi és a szociális ágazat szervezeti működtetésénél, az egészségügyi ellátási és szociális szolgáltatásoknál figyelembe kell venni az idős emberek sajátos igényeit, a gyakoribbá váló betegségeket, annak megelőzését, gyógyítását, rehabilitációját, ápolását, gondozását, gyógyszerelését, gyógyászati segédeszköz ellátását. Az egészségügyi ellátó rendszer válsága rányomja a bélyegét a szociális otthonokban biztosított egészségügyi ellátásra is. A január 1- jétől bevezetett ápolási-gondozási szükségletvizsgálat óta az intézmény egyre több teljes ellátásra szoruló gondozottat lát el, akiknek állapotára a több megbetegedés jellemző, és folyamatos gondozásuk, gyógyszerelésük, gyógyászati segédeszköz biztosításuk egyre több terhet ró az

2 intézményre pénzügyi, orvosi, ápolási-gondozási szempontból is. A folyamatosan változó gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök árának áthárítás ára az intézménynek nincs lehetősége, vagy alig van lehetősége. Okai között szerepel néhány adat, amelyet ismertetni szeretnék. Az állami normatív támogatás az elmúlt évek során szignifikánsan évenként csökkent. Az intézményben ellátott és újonnan felvett gondozottaknak egyre kevesebb a jövedelme. Néhány intézeti adat február 1-jétől. Az ötszáznegyvennégy lakóból a teljes térítési díjat képes fizetni százhatvankilenc fő, az ellátottak 31 %-a Résztérítési díjat fizet háromszázhetven fő, az ellátottak 68%-a A hozzátartozója egészíti ki a térítési díjat hatvanhárom fő részére, amely a résztérítési díjasok 17%-a csak. Nem fizet térítési díjat, és az intézmény biztosítja még a zsebpénzt is az ott lakó számára három főnek. Megváltozott a biztosítottak inkontinencia termék rendelhetősége augusztus 16-ától, így a betegeknek már nem négy, hanem csak három termék írható fel naponta Amennyiben ennél többre van szüksége, azt teljes áron a gondozottaknak ki kell fizetni. Az enyhe inkontinens gondozottak esetében meg is szűnt a támogatás. Ha figyelembe vesszük az előzőekben ismertetett adatokat, a költségek áthárítására az intézetnek alig van, vagy egyáltalán. nincs lehetősége. Ahhoz, hogy a gondozottakat megfelelően lássuk el, ne növekedjen a mosatás víz- es energiafelhasználás, a gondozói leterheltség, a dekubitusok száma, amellyel együtt jár a gyógyszer- és kötszerköltség emelkedése is. Ezen a tényen nem változtat érdemben, hogy a jogszabályok lehetővé tennék a tartásra képes kötelezettek megterhelését az emelkedő költségekkel, mert a felvett lakók között sok a hajléktalan, az alkoholista., akiknek minden kapcsolatuk megszakadt a családdal, vagy az olyan hozzátartozó, aki már amikor a lakó felvételét kérte, jelezte, hogy a kórházi krónikus, vagy ápolási osztálynak fizetendő térítési díj hozzájárulást sem tudja fizetni. Az okok között szerepel a munkanélküliség, a családok alacsony jövedelme. Otthonunk lakói egyre több szakápolási feladatra szorulnak, melyre a jelenlegi személyzet nincs felkészülve. Szeretném jelezni, hogy az egyre költségesebb ápolási-gondozási feladatokon túl, például az intelligens kötszerek magas ára, hiányoznak a szakmai protokollok, a megfelelően képzett megfelelő számú ápoló, gondozó, és nem utolsó sorban a dolgozók védelme bizonyos betegségek kezelése kapcsán. Számos esetben előfordul, hogy kórházból hazaküldik a MRSA-val fertőzött beteget, holott erre nincs meg a szakképzett személyzet, az e1különítés szinte megoldhatatlan. Ezek költségei pedig az intézményt terhelik, melyhez semmilyen egészségügyi finanszírozás nem jár, vagy az a gyakorlat, hogy a kórházból hazaküldik azt a beteget, akinek a megkezdett terápiája nem járt le, és azt a továbbiakban az intézménynek kell biztosítani. Ezzel áthárítja a költségeket, és amit a kórháznak a homogén

3 betegségcsoport finanszírozás keretén belül az OEP térít. Tudom, hogy az egészségügyi intézmények finanszírozása is rendkívül alacsony, de a szociális otthonok is finanszírozási nehézségekkel küzdenek, és az ilyenfajta ellátási gyakorlatra semmilyen rálátásuk nincs, kivéve azt, hogy függetlenül az ártól, biztosítani kell. Intézményünk egy főállású orvossal rendelkezik, akinek feladatát képezi naponta az ötszáznegyvennégy idős, több megbetegedésben szenvedő lakó egészségügyi ellátása. Az intézeti főorvosunk tudása meghatározza otthonunk egészségügyi szakmai programját, az ápolási-gondozási szükségletek megtervezését, igazodva a gondozottjaink igényeihez, szükségleteihez. előírja, irányítja, ellenőrzi a szakápolási feladatokat. Évek óta próbálkozunk orvos felvételével, állásokat hirdetünk, de sajnos a szociális ágazatban orvosnak lenni nem dicsőség. A fentieken túl az intézmény költségén biztosítjuk több szakorvos helyszíni vizsgálatát és gyógykezelését. Így például fogorvos, pszichiáter, neurológus, addiktológus, bőrgyógyász, reumatológus, fizikoterápiás és ortopéd orvos, valamint urológus szakorvosokat. Ezt lakóink egészségi állapota indokolttá teszi. Ezek plusz többletköltséget jelentenek intézményünk számára. A helyszíni vizsgálatokat hetente végzik rendelési időben, melyet további egészségügyi ellátás egészít ki, például gyógytorna, fizikoterápia és dietetika A jelzett, felsorolt szolgáltatásokat az intézmény költségvetéséből fizetjük, egyik sem OEP finanszírozott tevékenység. Az intézmény "fent járó" lakókat, akik együttműködésre képesek, az intézmény saját gépkocsijaival szállítja a kerületi szakrendelőbe, vagy a kórházak szakambulanciáira, különféle egyéb vizsgálatokra Azonban a mentálisan akadályozott, a magatehetetlen, ágyban fekvő beteg részére csak ily módon tudunk szakorvosi ellátást biztosítani. Amennyiben a beteg, gondozott állapota indokolja és elkerülhetetlen, hívjuk a mentőt, de a mentőszállítás nagyon nagy megterhelést jelent a betegeinknek. A visszaszállításra órákat kell várni és sokszor túlnyúlik a kísérő, gondozó nyolc órás műszakján is, túl órára kényszerítve ezzel az intézményt. Jelezni szeretném azt az évek óta fennálló problémát is, hogy intézményi orvosi pályázatunkra, mint említettem, nincs jelentkező. Akik érdeklődtek az állás után, nem vállalták a sok munka és az alacsony presztízs miatt. A jövedelem kevés, paraszolvencia egyáltalán nincs, az elvárások magasak, a felelősség nagy. Így az orvoshiánnyal nap, mint nap meg kell küzdenünk. Az intézményünk szakorvosi leterheltsége óriási, amelyet tovább nehezítenek az egyre növekvő, sokszor értelmetlen adminisztrációs terhek, a folyamatosan változó jogszabályok, a változó gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árak.

4 Hiányzik a szociális otthoni orvos tevékenységének a szakmai protokollja az egészségügyi ellátás tekintetében. Mint már említettem, a fertőző betegellátás vonatkozásában, az MRSA, a tumoros betegek kemoterápiás kezelését követő ellátás, a fertőzés kiürülését megelőzően. Ez utóbbi mutagén és kalcinogén, a testváladékokkal érintkezve veszélyezteti az ellátókat is, a dolgozó személyzetet. Hiányzik a kórházi kezelést követő kórházi rehabilitáció, a beteg, gondozott azt csak nagy nehézséggel, vagy egyáltalán nem éri el. Okai között szerepel a teljes ellátási igény, a szállítási nehézségek, a magas várakozási idő, az állandó kísérő biztosítása a meglévő alacsony létszámhoz. További gondjaink között szerepel az 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet alapján megállapított létszám. Ez szorosan kapcsolódik a szociális otthonok egészségügyi ellátásának biztosításához. A többlet egészségügyi feladatokhoz több szakdolgozóra lenne szükség, melyet az intézmény a saját költségvetéséből már biztosítani nem tud. A fentiekkel összefüggésben szeretném jelezni, hogy az ágazatban dolgozók bére szinte a legalacsonyabb. Az ápolási, gondozási szükségletvizsgálat bevezetését követően egyre több teljes ellátásra szoruló gondozottat kell ellátni, növekedett a fizikai és mentális igénybevétel, melyhez sem létszámnövekedés, sem bérnövekedés nem társult. Az 1/2000. rendelet létszámnormatívája nem hogy növekedett, hanem csökkent az elmúlt időszakban, a szakma általános elégedetlenségét ki váltva. Ha összehasonlítjuk a hasonló ellátást biztosító kórházi krónikus, vagy ápolási osztály létszám előirányzatával, látható, hogy az lényegesen magasabb a szociális intézmények gondozási részlegeinek létszámánál. Itt szeretnék utalni az Állami Számvevőszék jelentésére is, amelyben megállapításra került, hogy a létszámarányok 3: 1 a kórház javára. Az ágazatban nem történt a gondozási szükséglet bevezetésévei párhuzamosan olyan hatástanulmány, amelyben munkatükrön keresztül mérték volna az egyes tevékenységekre fordított időt, és amelyből kiderülhetne a valós létszámszükséglet. A hiányzó, vagy nem megfelelő munkakörülmények, a nemzetgazdasághoz viszonyított rendkívül alacsony bérezés nem teszi vonzóvá sem orvosi, sem szakdolgozói viszonylatban a pályát Szintén problémaként szeretném jelezni a demens betegek ellátásának minimum feltételeinek hiányát, az egészségügyben és a mi ágazatunkban egyaránt. Komoly problémának érezzük, mert az egészségügyben gondot jelent a szakellátáshoz való hozzájutás és kezelés, nem tud adekvátan együttműködni, elkóborol a kórházban, vagy a szakrendelőből. Az ágazatban pedig hiányzik a gondozáshoz szükséges eszköz- és létszámigény. További probléma, hogy az egészségügyi ellátás biztosításával növekszik a diétára fordított élelmezési költség. Jelen pillanatban az otthonunk élelmezési nyersanyagköltsége egy lakóra vetítve napi négyszáz forint, ebből három étkezést kell biztosítanunk. A diétások vonatkozásában ez ötszáz

5 forint. Összességében százhatvan fő részesül különböző diétában, és a számuk egyre emelkedik. Jelenleg a százhatvan főből százöt fő cukorbeteg, colitises, epés és egyéb diétában részesül. Az étrendnek meg kell felelnie a gondozottak életkorának, az életkorból adódó felszívódási sajátosságoknak, korrigálni szükséges a betegségekből adódó tápanyaghiányokat, kiiktatni az ártalmas ételeket. A helyes diéta beállítása szakember és költségigényes. Itt megint jelezni szeretném az 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet azon változását, amelyben a dietetikus foglalkoztatását csak ajánlottá teszi a szociális intézmények számára Ezzel intézményünk vezetése nem ért egyet. Bár a szakorvosok diétás tanácsadásban is részesítik betegeinket, gondozottainkat, azonban az soha nem elég és további szakemberek bevonását igénylik. A fekvő. de nehezen mozgó, de ép mentális állapotú lakóink, akiknek több időt kell szánni a felvilágosító munkára, az együttműködésük elérésére, feltétlenül szükségesnek tartjuk a dietetikus alkalmazását. Az intézmény egyre nagyobb nehézségekkel tudja csak a növekvő árak mellett az étkeztetést biztosítani. Sajnos a közbeszerzés sem segített ennek a problémának a megoldásában. Az intézménynek nincs lehetősége arra, hogy az egyes akciókat, leértékeléseket figyelembe véve nagytételben, máshol szerezhessen be árut, vásároljon. A különböző kezelések számának növekedésével növekedett az elmúlt évek soránn az egyszer használatos eszközök igénylése. Növekszik a felhasználása a gumikesztyűknek, tűknek, fecskendőknek. gyógyszereknek és a többi. Az egészségügyi ellátás növekedésévei párhuzamosan növekszik a veszélyes hulladékok megsemmisítésére fordított költség intézeti szinten. A tartós bentlakásos intézmények, az ellátott lakók egészségi állapota miatt egyre több nem nevesített egészségügyi feladatot kénytelenek átvállalni. Alapfeladatainkon túl egészségügyi szakellátást, szakellátási feladatokat is biztosítanak. A többlet feladatok ellátásával kénytelen átvállalni az ehhez szükségképpen tartozó többletköltségeket is. Az egészségügyi szükségletek kielégítését eltérő szolgáltatási feladatokkal biztosítják. A tartós bentlakásos otthonokra egyre több teher hárul, különösen a január l-jétől életbe lépett ápolási-gondozási szükséglet vizsgálat bevezetése óta. Az intézményben az ellátottak egészségi állapota egyre romló, egyre nagyobb terhet hárít az intézményre az egészségügyi szakfeladatok ellátása, emelkedő tendenciát mutat a laboratóriumi vizsgálatok, a kórházba utalások száma, az egyes szakambulanciák igénybevétele. Az intézménybe többlet szakorvos biztosítása, az egyéb konzíliumok megszervezése, az egészségügyi finanszírozás költségkímélő hatású. A teljes ellátást igénylő beteg gondozottak magas száma, valamint a növekvő egészségügyi szakfeladatok ellátása szükségessé teszik a különböző kvalifikációjú orvosi és szakdolgozói létszám biztosítását. A tartós bentlakásos intézmények már csak az ellátás színvonalának rovására képesek az egyre növekvő kifizetéseket igénylő,

6 folyamatosan szaporodó jogszabályi változások betartására, miközben egyre rosszabb egészségi állapotban lévő és egyre költségesebb ápolást-gondozást igénylő lakókat vehetnek fel. Mi a javaslatunk? Javasoljuk olyan rendszeres orvosi és egészségügyi tevékenységek helyben történő ellátásának finanszírozását, amelyeket járóbeteg szakellátási formában a gondozottaink rossz szállíthatósága, súlyos állapota, vagy nyugtalan alaphangulata miatt igénybe venni nem tudunk. Az integrált egészségügyi és szociálpolitikai ellátási igény megkerülhetetlen feladattá vált Javasoljuk az 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet létszámnormatívájának felülvizsgálatát és módosítását. A fentiekben elmondottak alátámasztására szeretnék egy statisztikai adatot itt Önöknek bemutatni, ami az otthonunk harminchét éves fennállása óta még nem fordult elő; az elmúlt évben az ötszáznegyvennégy lakóból százhetvenkét lakónk exitált. Tehát ez a lakók közel harminc százaléka. Ez is hűen tükrözi, hogy milyen rossz egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe. Szeretnék még néhány gondolatot elmondani arról a korunk nagy betegségéről, amit már számos európai országban is megállapítottak, konstatáltak, ez pedig az Alzheimer és a demencia kórkép ben, Luxemburgban szeptember 24-én az Európai Otthon Igazgatók Nemzetközi Szövetségének volt az európai konferenciája, ahol a legnagyobb kérdés ez a kérdéskör volt A következő megfogalmazás hangzott el: társadalmunkat az egészségügy és a szociális kérdések terén krízis fenyegeti, amelyekre azonnal reagálni kell. Az Alzheimer és demencia megbetegedések körülbelül 60-70%-át teszik ki a világ országaiban, erre reagálva hetvenhét ország vezetői aláírták a Világ Alzheimer Chartáját. Ebben a Chartában megfogalmazódnak azok a legfontosabb tennivalók, amire kérik a különböző országok vezetőit, hogy első lépésként tegyék meg. A évi kiotói és évi párizsi szakmai konferencián is megfogalmazódtak ezek a feladatok, hogy minden ország a lehetőségei függvényében indítsa el ezt a programot. Most szeretném bemutatni azt a négy pontot, amiben a Világ Alzheimer Charta legfontosabb tennivalói megfogalmazódtak. Első pontban a nyilvánosság tájékoztatása a betegség tüneteiről, kezeléséről, és annak lefolyásáról. A második pontban az Alzheimer stigma leépítése és az ismeretek közvetítése a megértés által. A harmadik pontban az időben történő felvilágosítás biztosítása, a diagnózis felállítása, megfelelő ápolás, és az optimális kezelés hozzáférhetősége. Mindez a szakápolók és gondozók, valamint az ápolóik hozzátartozók kellő felvilágosításán, kiképzésén és további képzésén keresztül valósulhat meg. A negyedik pont a demenciában szenvedők szükségleteinek megfelelő ambuláns, illetve stacionárius ellátása. Az ambuláns és stacionárius ajánlatok fejlesztése és készenlétbe helyezése, amely függetlenséget követelnek, és a

7 demenciában szenvedők családtagjait tehermentesítik. Egy kellően biztonságos környezet biztosítása a betegek számára minden ápolási környezetben, ambulánsan, stacionáriusan és akkut kórházakban. Az Alzheimer demenciával kapcsolatosan mi, gyakorló szakemberek úgy látiuk, hogy egy teljesen új szakma van ez által kialakulóban. Az alzheimeres. demenciás betegek ellátása nem kimondottan szociális ápoló-gondozói feladatot jelent, és nem egészségügyi szakápolói feladatot. Itt a képzések átalakítását is számba kell venni a jövőben, mert teljesen speciális ellátást kell számukra biztosítani, s szinte a huszonnégy órás felügyeletet. Az érintetteket támogatni kell abban, hogy részt vegyenek a közösségek életében, és azokban a döntésekben, amelyek ápolásukkal függenek össze. Itt szeretnék utalni az érdekképviseleti fórumok működésére, amit jogszabály szabályoz az intézmények számára. Az érdekképviseleti fórumok működését is javasoljuk átalakítani, mert úgy látjuk, hogy a jelenleg működő érdekképviseleti fórumok nem tudják igazán képviselni a demens emberek érdekeit az optimális standardok felállítása, az egészség és a jó közérzet, a táplálkozás, az öltözködés, a lakhatás és az orvosi ellátás tekintetében. Törvényes keretet kell létrehozni, amely a demenciában szenvedők, önmagukat ellátni képtelen betegek emberi jogait szabályozza és védi. A felvilágosító programokat támogatni szükséges, amelyek a demencia megértését célozzák. Az Alzheimer-kór és más demencia betegségek kutatása elsőrendű fontossággal bír. Az Alzheimer-kór és más demencia megbetegedések nem tartoznak a normális öregedéshez, a prevenció lehetséges és szükséges. A megfelelő ápolás és gondozás révén a betegek és hozzátartozóik életminősége is javítható. Az orvosi kutatások továbbra is törekedni fognak arra, hogy hatékony terápiákat fejlesszenek ki. Végül kérjük valamennyien, hogy cselekedjenek és fogadják el az akcióprogramot, amely millióknak segíthet ma, de legfőképpen holnap. Köszönöm szépen.

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez. Az ellátást igénybe vevő adatai 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A Az ellátást igénybe vevő adatai Név:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86.

1. 4. a ) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2867 Ft-ban, havi 86. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1 a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: 2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2015.(III.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: Nyugd. törzsszám: 1.1. A

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA.

A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK ÉS AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁS KAPCSOLATA. Eredmények, tapasztalatok összegezése,javaslatok a továbbfejlesztésre. MAGYARORSZÁGI OTTHONÁPOLÁSI ÉS HOSPICE EGYESÜLET AZ OTTHONÁPOLÁS

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást Igénylő adatai: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő: TAJ: Lakóhelye: 1.1. A térítési díjat Fizető

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-14/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-021 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése

Beruházási és felújítási kiadások teljesülése A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2009. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait.

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS

OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS HOSPICE ELLÁTÁS Dr. Türk Bernadett Észak-alföldi Területi Hivatal Nyíregyháza 2013. május 16. 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 14. (3.)

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Milyenek a kilátások ezen a területen? Előadó: Laskovics Gergely Nurse Háziápolási Szolgálat Gondolkodjunk közösen! Nem csak tényfeltárás Gondolatébresztő

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:...

Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások 8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális, közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások A központi költségvetés a nem állami szociális

Részletesebben

Igénybevételi eljárás:

Igénybevételi eljárás: Annak érdekében, hogy az állampolgárok érvényre tudják juttatni az Alkotmányban rögzített szociális biztonsághoz való jogukat, és rászorultság esetén élni tudjanak a Szociális Törvény által biztosított

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Térítési díj. - Változások 2015.

Térítési díj. - Változások 2015. Térítési díj - Változások 2015. A megismerés térben és időben végtelen. Vedd ki a számot a dolgokból, és minden összeomlik. Sevillai Szent Izidor 2 Alapvető jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Név: Születési név: Születési hely és idő: Anyja neve: Lakcím: Telefonszám: TAJ száma: Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata

A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A szociális ellátórendszer és az egészségügyi intézmények kapcsolata Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1.1 Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Leánykori neve:.. Személyi igazolvány száma:.. Anyja neve:. Születési hely, idő:. Nyugdíj

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE ... napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT A HAJLÉKTALANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT IDŐSZAKOS FÉRŐHELYSZÁM BŐVÍTÉSÉRE Győr városában az utcán élő hajléktalanok száma 250-300 fő körüli, közülük

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben