Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 811

2

3 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés Az alkalmassági beszélgetésen (beszéd vizsgálatból és pedagógiai beszélgetésből áll) megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphat a jelentkező. Egészségügyi alkalmassági követelmények A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító és óvodapedagógus-képzés c. fejezetben leírtak szerint. A kitöltendő nyomtatvány az intézménynél beszerezhető, illetve a honlapról letölthető, melyet kitöltve, aláírva, valamint 1 éven belüli tüdőszűrő leletet mellékelve a Főiskola címére (2600 Vác, Konstantin tér 1 5.) kell eljuttatni. Kizáró okok: beszédritmus-zavarok, súlyos testi hibák, színvakság. ALKALMASSÁGI VIZSGA A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakok (német nemzetiségi, illetve cigány/roma nemzetiségi szakirányokkal) részletes alkalmassági vizsgakövetelményei A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító és óvodapedagógus-képzés c. fejezetben leírtak szerint. A nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek nyelvi alkalmassági vizsgán is részt kell venni. Egészségügyi alkalmassági követelmények ugyanott találhatóak. A kitöltendő nyomtatvány az intézménynél beszerezhető (letölthető a honlapról), melyet kitöltve, aláírva, valamint 1 éven belüli tüdőszűrő leletet mellékelve a Főiskola címére (2600 Vác, Konstantin tér 1 5.) kell eljuttatni. Kizáró ok: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfi a, súlyos mentális, pszichés zavarok. Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizár a további felvételi eljárásból. Más intézményben tett sikertelen vizsga sem javítható a 2010-es felvételi időszakban! Előalkalmassági vizsga időpontja: január 28. Fizetendő: Ft. (Jelentkezéshez nyomtatvány letölthető az intézmény honlapjáról.) Külön kérésre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól: akik a jelentkezés évében azonos típusú vizsgát tettek, melyet a vizsgalap hitelesített másolatának leadásával igazolnak, akik a Főiskolán 2009-ben sikeres alkalmassági vizsgát tettek, erről a vizsgalapot mellékelik, az óvónői szakközépiskolát végzett, és óvodában dolgozó jelentkező munkáltatói igazolással, a felsőfokú végzettségűek, ha a vizsgák követelményeinek már megfeleltek felsőfokú tanulmányaik alatt. ALKALMASSÁGI VIZSGA BCE-TÁJK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI KAR Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szak Az alkalmassági vizsgán a jelentkezők rajzkészségét, kreativitását és szakmai orientáltságát vizsgálják. Az alkalmassági vizsga három részből áll: 1. Szabadkézi rajz szabadkézi rajz készítése beállított kompozíció alapján, tárgy perspektívikus képeinek rajzolása a Monge-rendszer három képsíkján megadott nézetei alapján, tárgy rajzi beillesztése megadott téri környezetbe. 813

4 2. Tesztfeladatok megoldása az általános tájékozottság és szakmai orientáltság, valamint a térlátás és logikai megoldó képesség értékeléséhez. 3. Szóbeli vizsga: a vizuális kommunikációs készség és a szakmai orientáltság felmérésére. BME-ÉSZK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR RAJZ ALKALMASSÁGI Minden jelentkezőnek rajz alkalmassági vizsgát kell tennie. Nem vehető fel a karra, aki nem felelt meg minősítést kap. A vizsgán a részvétel kötelező, elmulasztása esetén a vizsga érvénytelen. A vizsga egyszeri és nem pótolható. Minden jelentkezőt a pontos, személyre szóló időpontról írásban értesítenek. BME-GÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR RAJZ ALKALMASSÁGI Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak A rajzvizsgán látvány után kell szabadkézzel vonalas távlati képet rajzolni egy geometrikus formákból álló testcsoportról, továbbá teljes tónusértékkel csendéletszerű (pl. bútor, háztartási gép, drapéria) beállítást ábrázolni. A rajzvizsgához rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt kell hozni. A rajzvizsgát megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékelik. A jelentkezők írásban értesítést kapnak a vizsga időpontjáról és helyéről. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán tett sikeres rajzvizsgát elfogadják az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szakon. Azok a jelentkezők, akik az Építészmérnöki Karon meghirdetett szakok mellett az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szakra is jelentkeznek, és a Gépészmérnöki Karon is szeretnének rajzvizsgát tenni, erre vonatkozó szándékukat írásban jelezzék a rajz alkalmassági vizsgára szóló behívó levélben leírtak szerint. Ezeknek a jelentkezőknek a Gépészmérnöki Karon letett rajzvizsgáját veszik fi gyelembe. BMF-RKK BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR RAJZ ALKALMASSÁGI A rajz alkalmassági vizsgán látvány után, szabadkézi rajzolással két feladatot kell megoldani: 1. egy geometrikus formákból álló tárgycsoportot kell vonalasan megrajzolni, valamint 2. teljes tónusértékkel, egy csendéletszerű beállítást kell ábrázolni, drapériával. 814

5 A rajz alkalmassági vizsgához tetszőlegesen választott rajzeszközöket kell hozni (grafitceruzákat, szenet, pitt-krétát, radírt, rajzcsipeszt táblához stb.). Rajztáblát és A/3 méretű rajzlapot a Főiskola biztosít. ALKALMASSÁGI VIZSGA DE-GYFK DEBRECENI EGYETEM GYERMEKNEVELÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI KAR 1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi pályára, az óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: a hallásvizsgálat keretében 10 magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni). A dalok jegyzékét szíveskedjen az alkalmassági vizsgára magával hozni! a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. 2. A beszéd alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e az óvodapedagógus pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)? A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)? A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, diszgráfi a, diszlexia, a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zártejtés. 3. A testi alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapképességekkel, melyek feltételei az óvodapedagógusi pályának, valamint az óvodai testnevelési foglalkozások vezetésének. Követelmények: gimnasztika, középiramú futás (nők: 4 perc, férfi ak: 6 perc), hajlított karú függésből ereszkedés függőállásba (nők: 5 másodperc alatt, férfi ak: 8 másodperc alatt), karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfi ak: 6-szor), 815

6 25 guggolás, az ereszkedés és emelkedés fázisában 1-1 másodpercenként, csípőre tett kézzel és függőleges törzzsel, 20 felülés hanyattfekvésből tarkótartással, a befejező szakaszban a könyökökkel érintve a térdet, 15 törzsemelés hason fekvésből, tarkóra tett kézzel, pár lépés nekifutással zsámoly átugrása, páros lábra érkezve, futás közben zsámolyra fellépés és a lendület csökkentése nélkül elugrás, ívelt repülés után páros lábra érkezve, egyensúlyozó járás gerendán, felfújt labdával ügyes és ügyetlen kézzel adogatások párokban, labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel. Kizáró ok a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, és ennek következtében jelzi a pályára való alkalmatlanságot. 4. Az egészségi alkalmassági vizsgálat a körzeti, illetve háziorvos igazolása, hogy továbbtanulásra alkalmas, a jelölt aláírásával megerősítve nyilatkozzon arról, hogy nincs-e eltitkolt betegsége (epilepszia, elmebetegségek, súlyos asthma, cukorbetegség). a jelentkezőnek igazolást kell bemutatnia az egy éven belüli tüdőszűrés vizsgálatáról. Az egészségi szempontból kizáró okok: a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai, megnyugodott állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható, mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járó betegrendelés specialistájának a véleményét is ki kell kérni, a szív, vérkeringés és légző rendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fi zikai terheléssel is járó óvodapedagógusi munkát gátolják, fedetlen testrészen lévő bőrelváltozások, a hámképző szervek betegségei, a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, a látóélesség mértékegysége 0,8-nál kevesebb, akár az egyik szem esetében is, anomaloszkópos vizsgálattal kimutatott színtévesztés, a térlátás korlátozottsága, a kötelező tüdőszűrés friss igazolását be kell mutatni. RAJZ ALKALMASSÁGI DE-MK DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR Az építészmérnöki alapképzési szakra jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A rajz alkalmassági vizsga feladatai: szabadkézi rajzvázlat készítése beállított mértani testről, vetületeivel adott műszaki tárgy látszati képének megrajzolása, látszati kép alapján vetületi ábrák készítése, vizuális teszt. 816

7 ÉNEK GYAKORLATI VIZSGA EKF-BTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Ének-zene alapképzési szak Éneklési készség: alapvető követelmény az intonálási biztonság, a megfelelő hangszín, hangterjedelem, a kifejező előadásmód, szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből. Kottaolvasás: ismeretlen dallam éneklése első látásra. Zenei alapismeretek: dúr, moll, 7 # és 7 b-ig. A különböző hangközök, hármashangzatok és fordításaik szerkezeti felépítése, hallás utáni felismerése, visszaéneklése. Hangszeres tudás: legalább két különböző stílusú zenemű előadása. Zeneirodalmi tájékozottság. A gyakorlati vizsga pontozása: A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Éneklési készség: 0 60 pont Kottaolvasás: 0 30 pont. Zenei alapismeretek: 0 60 pont. Hangszeres tudás: 0 30 pont. Zeneirodalmi tájékozottság: 0 20 pont. GYAKORLATI VIZSGA Elektronikus ábrázolás alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Első nap: Rajzfeladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz tér-, tárgy- és alakábrázolás (szén, ceruza, tus stb.) monokróm és színes változatban, különös fi gyelemmel a kompozíció, arányok, nézőpontválasztás és a színek használatára 0 80 pont. Szakmai tervezési, ábrázolási feladatok: 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák (computer print, portfolio, CD, DVD) 0 30 pont. Általános műveltségi teszt 0 10 pont. Képi ábrázolás alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Első nap: Rajzfeladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz fejrajz, élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.) mindkét szakirányon 0 80 pont. A megadott témában kompozíciós feladat létrehozása festészeti és grafi kai technikával (akvarell, akril, tempera, ceruza, kréta, tus, rajztoll stb.) a választott szakiránynak megfelelően 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák értékelése 0 30 pont. Általános műveltségi teszt 0 10 pont. 817

8 Plasztikai ábrázolás alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Első nap: Rajz és plasztikai feladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz fejrajz, aktrajz élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.) 0 80 pont. A megadott témában térplasztikai feladat létrehozása (pl.: papírplasztika) 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák 0 30 pont. Általános műveltségi teszt 0 10 pont. SZAKMAI ALKALMASSÁGI Elektronikus ábrázolás, képi ábrázolás, plasztikai ábrázolás alapképzési szakok A felvételire jelentkező egy fél íves mappában maximum cm-es méretű saját készítésű tanulmányrajzot, festményt, grafi kát, computer printet, fotót stb. nyújtson be. A bemutatott munkák összessége ne haladja meg a 10 darabot, és ne legyen kevesebb 5 darabnál. A jelentkező úgy állítsa össze a mappáját, hogy a felvételi bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák a felvételiző eddigi pályájáról, szakirányú tevékenységéről, felkészültségi szintjéről, vizuális gondolkodásáról, látásmódjáról. A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése megfelelt vagy nem felelt meg minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki nem felelt meg minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. ALKALMASSÁGI VIZSGA EKF-TKTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés során a bizottság feladata megítélni a jelentkező beszédalkalmasságát is. Az alkalmasságot kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek, vagy ha beszédhibás. Az alkalmassági vizsgán a jelentkező megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphat. Az egészségügyi alkalmasság igazolása: 1. a háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet a jelentkezőnek a motivációs beszélgetésre kell magával hoznia. (Az egészségügyi lapot az alkalmassági vizsgára szóló értesítéssel együtt postázzák.) 2. érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni). Külön kérelemre, mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei szakgondozónői munkakörben dolgozik. A munkáltatói igazolást a Főiskola címére kell megküldeni. 818

9 GYAKORLATI VIZSGA Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak Gyakorlati vizsga 1. Fotósorozat készítési feladat (0 50 pont) Feladat: fényképezőgéppel képből álló fotósorozat készítése szabadon választott témában. Értékelési szempontok: tematikus egység megvalósítása, vizuális megfogalmazás színvonala. Megjegyzés: a feladat végrehajtható saját digitális fényképezőgéppel is. A feladatot a felvételi alkalmával kell megvalósítani. Amennyiben saját eszközt használ, hozza el a kamera átjátszó-kábelét is! Rendelkezésre álló idő: 1 óra. 2. Mozgókép-készítési feladat (0 50 pont) Feladat: videokamerával 3 5 perces, ún. kamerában vágott felvétel készítése, szabadon választott témában. Értékelési szempontok: tematikus egység megvalósítása, vizuális megfogalmazás színvonala, technikai kivitelezés színvonala. Megjegyzés: a feladat végrehajtható saját digitális videokamerával is. A feladatot a felvételi alkalmával kell megvalósítani. Amennyiben saját eszközt használ, hozza el a kamera átjátszó-kábelét is! Rendelkezésre álló idő: 1 óra. 3. Szabadon választott elemzési feladat (0 50 pont) Feladat: szabadon választott fi lm, rádió- vagy televízió-műsor, multimédia alkotás (weboldal) szóbeli elemzése. Értékelési szempontok: a választott mű elemzése és elhelyezése a média műfajrendszerében. Tájékozottság a média szakirodalmában, aktuális jelenségeiben, történéseiben. Megjegyzés: felkészülési idő 20 perc. 4. Otthon készült, saját művek (portfolió) bemutatása (0 50 pont) Feladat: otthon készült munka és a megvalósítás dokumentálásának bemutatása portfolión. Megjegyzés: a saját munka lehet, fotógyűjtemény (album, CD-n, DVD-n) kép és amatőr videofelvételek, nyilvánosan megjelent anyagok, etűd, hírműsor, kamerába vágott vagy szerkesztett anyagok 10 perc időtartamban. Az elektronikus hordozó lehet CD, DVD, VHS kazetta, USB-tároló. Értékelési szempontok: a saját alkotás megvalósításának műfaji, technikai színvonala, eredetisége. A saját alkotás műfaji meghatározása. A megvalósítás menetének következetes bemutatása a portfolión. A felkészüléshez javasolt irodalom: Hartai László Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret 1-2.; Korona Kiadó, Elektronikus szakirodalom: További ajánlott irodalmak: Anita Werner: A tévé-kor gyermekei; Nemzeti Tankönyvkiadó, Argejó Éva: Jelentések könyve; Új Mandátum Könyvkiadó, Csuri Ákos Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig; Sylver Kiadó, Dizseri Eszter: Kockáról kockára A magyar animáció krónikája , Balassa Kiadó Gelencsér Gábor: Más világok Filmelemzések; Palatinus, Nicolaus Schröder: 50 híres filmrendező; Alexandra Kiadó, Svennik Hoyer: Kis beszélgetés nagy médiumok; FM könyvek 15, Szabó Gábor: Filmes könyv. Ab Ovo, Kósa Éva Vajda Zsuzsanna: Szemben a képernyővel; Eötvös József Könyvkiadó,

10 MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA EKF-TTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Testnevelő-edző és sportszervező alapképzési szakok, levelező munkarend Nők Alapszint 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) 61 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 17 db Kötélmászás (5 m-es kötélre) 9,4 mp Szlalom labdavezetés 19,5 mp Medicin labdadobás (hátra) 8,50 m Ötösugrás (12 m nekifutással) 12,55 m 1000 m futás (álló rajttal) 4p16mp 64 ütemű gyakorlat teljesítette/nem teljesítette Férfiak Alapszint 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) 52 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 19 db Függeszkedés kötélen (5 m-es kötélen) 10,2 mp Szlalom labdavezetés 18,0 mp Medicin labdadobás (hátra) 10,70 m Ötösugrás (12 m nekifutással) 15,10 m 1500 m futás (álló tajttal) 5p50mp 64 ütemű gyakorlat teljesítette/nem teljesítette Értékelés: megfelelt, nem felelt meg. A testnevelő-edző és a sportszervező alapképzési szak alkalmassági vizsgáján nem felelt meg (alkalmatlan), aki három alapszintet nem teljesít, vagy nem tudja az úszótávot folyamatosan végigúszni! 64 ÜTEMŰ SZABADGYAKORLAT-LÁNC Kiinduló helyzet: alapállás ütem: bal karlendítés magastartásba; 2. ütem: jobb karlendítés oldalsó középtartásba; 3. ütem: jobb karlendítés magastartásba; 4. ütem: karlendítés oldalsó középtartásba; 5. ütem: karkeresztezés a test előtt; 6. ütem: mint a 4. ütem; 7 8. ütem: karkörzés kétszer lefelé-befelé ütem: ugrás terpeszállásba, törzshajlítás előre bokaérintéssel; 2. ütem: törzshajlítás előre, karlendítéssel hátsó részutós mélytartásba; 3. ütem: mint az 1. ütem; 4. ütem: ugrás alapállásba; 5. ütem: törzshajlítás hátra, karlendítéssel oldalsó középtartásba, tenyér felfelé; 6. ütem: törzshajlítás hátra, karlendítéssel magastartásba; 7. ütem: mint az 5. ütem; 8. ütem: karlendítés mélytartásba és bal láblendítés balra, karlendítéssel oldalsó középtartásba. 820

11 3. 1. ütem: lépés balra terpeszállásba, törzshajlítás előre jobb bokaérintéssel és bal térdhajlítás; 2. ütem: bal térdnyújtás, törzsfordítás jobbra, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3. ütem: törzshajlítás előre, jobb bokaérintéssel és bal térdhajlítás; 4. ütem: bal láblendítés balra jobb lebegőállásba, karlendítés oldalsó középtartásba és alapállás; 5 8. ütem: az 1 4 ütem ellenkezője ütem: ugrás terpeszállásba, törzsdöntés kétszer előre, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3. ütem: törzshajlítás balra, jobb karlendítéssel magastartásba és jobb térdhajlítás; 4. ütem: a 3. ütem ellenkezőleg; 5. ütem: törzsfordítás jobbra, karlendítéssel jobb oldalsó középtartásba; 6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg; 7. ütem: térdnyújtás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 8. ütem: ugrás szögállásba ütem: bal láblendítés előre, karlendítéssel mellső középtartásba; 2. ütem: láblendítés szögállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3 4. ütem: az 1-2. ütem ellenkezőleg; 5. ütem: ereszkedés guggolótámaszba; 6. ütem: térdnyújtás jobb lebegőállásba, bal láblendítéssel balra és bal karlendítés magas, jobb karlendítés oldalsó középtartásba; 7 8. ütem. az 5 6.ütem ellenkezőleg ütem: ereszkedés guggolótámaszba; 2. ütem: ugrás hátra fekvőtámaszba; 3. ütem: mint az 1. ütem; 4. ütem. ugrás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5. ütem: bal térdhajlítás, jobb karlendítéssel mélytartásba; 6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg; 7. ütem: térdnyújtás terpeszállásba, törzshajlítás hátra, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 8. ütem: törzsnyújtás ütem: 90 fokos fordulattal balra ugrás jobb guggolótámaszba, bal lábnyújtás hátra; 2. ütem: lábtartáscsere; 3. ütem: lábtartáscsere; 4. ütem: 90 fokos fordulattal ugrás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5 8. ütem: 1 4. ütem ellenkezőleg ütem: törzsdöntés háromszor előre, karlendítéssel magastartásba; 4. ütem: törzsemelés terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5 7. ütem: ugrás guggolásba, karhajlítással csípőre és térdrúgózás háromszor; 8. ütem: térdnyújtás alapállásba. 821

12 GYAKORLATI VIZSGA ELTE-BTK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Ének-zene alapképzési szak Vizsgakövetelmény: A jelentkezőtől a vizsgáztató bizottság előzetesen összeállított listát kér, melyen szerepelnie kell a vizsgára hozott zongoradaraboknak és műdaloknak, illetve a szabadon választott népdaloknak. Kötelező az előzetes gégeszakorvosi vizsgálat eredményének bemutatása is. A felvételi vizsga anyaga: 1. szolfézs-zeneelmélet: A kottaolvasási és intonációs készség, valamint hangközök, hangzatok éneklésének, zongorán történő megszólaltatásának felmérése. Lapról éneklés: rövid barokk recitativo-, vagy áriarészlet éneklése szolmizálva. Hangköz- és hangzaténeklés: megadott hangra, hangnévvel (hármas-, négyeshangzatok és fordításaik is). Összhangzattani alapismeretek: minimális követelmény a négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmód ismerete, illetve összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) zongorán való lejátszása, legalább 2 # 2 b előjegyzésű hangnemkörben. 2. zongora: Két, szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül. 3. magánének: Két, különböző stíluskorszakból származó és eltérő karakterű zongorakíséretes műdal előadása lehetőleg kotta nélkül. Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik. 4. magyar népzene: 20 szabadon választott népdal, valamint Kodály Zoltán: A magyar népzene c. művéből az alábbi 20 népdal megtanulása (maximum két versszakkal): Szöveges rész: Zörög a kocsi, Juhászlegény..., A búbánat..., Kalapom a Tiszán..., Sej, verd meg Isten. Példatár: 4, 21, 34, 47, 62, 67, 98, 114, 165, 178, 186, 228, 245, 252, 346. A népdalokat emlékezetből, először szöveggel, majd szolmizálva kell előadni. 5. zeneirodalmi tájékozottság: Az általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumok számára készült ének-zene tankönyvek alapján. 6. karvezetés: Két, különböző stílusú, giusto karakterű népdal vezénylése a jelentkezőkből álló kórus előtt. A dalokat a felvételi követelményben felsorolt, kötelező 20 népdal közül kell választani. A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: 1. Legányné Hegyi E.: Bach példatár I-II. Bp. Editio Musica, cop Kesztler L.: Összhangzattan. Bp. Editio Musica, Németh R. Nógrádi L. Puster J.: Szolfézs antológia. Bp. Editio Musica, cop Bach, J.S.: Kétszólamú invenciók. Bp. Editio Musica, Bartók B.: Mikrokozmosz zongorára III-V. Bp. Zeneműkiadó, cop Hernádi L. (közr.): Könnyű szonatinák zongorára. Bp. Zeneműkiadó, cop Schumann R.: Ifjúsági album zongorára. Bp. Rózsavölgyi, Ádám Jenő (szerk.): A dal mesterei I-III., VI. Bp. Editio Musica, Kodály Z.: A magyar népzene. Bp. Editio Musica, cop Lukin L.: Ének-zene a gimnáziumok I-III. osztálya számára. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó,

13 ELTE-PPK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA A sportszervező alapképzési szakon, levelező munkarendben a motoros alkalmassági vizsga követelményei: atletikus képességek, hegyikerékpárral (esetleg görkorcsolyával vagy gördeszkával) akadálypálya, kötélmászás/ függeszkedés, labdajátékok, úszás, zenés-táncos mozgás. Részletes tájékoztatás a honlapon a felvételi információknál érhető el. ELTE-TÓK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ALKALMASSÁGI VIZSGA Aki az idei felvételi eljárásban más intézményben sikeres alkalmassági vizsgát tett/tesz (ének-, beszéd és testi vizsgálat), és az alkalmassági vizsgalap hitelesített másolatát a Karra benyújtja, nem kell megjelennie az Intézmény által szervezett alkalmassági vizsgán. Külön kérésre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól azok a jelentkezők, akik a évi felsőoktatási felvételi eljárásban a Karon sikeres alkalmassági vizsgát tettek. Nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek nyelvi alkalmassági vizsgát is tenniük kell. Az ének-zenei alkalmassági vizsgálat: Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal, megfelelő hangterjedelemmel és elemi kottaolvasási ismerettel. A hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, a jelölt által előkészített 20 dalcímet tartalmazó lista alapján. (A dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmus sorok visszhangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése, dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén, az ötvonalas rendszerben. Beszédalkalmassági vizsgálat: Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédkészsége alkalmassá teszi-e az óvodapedagógusi és tanítói pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, ill. beszélgetés. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája), a jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás), 823

14 a felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. A testi alkalmassági vizsgálat: Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal a testi adottságokkal, amelyek a pedagógusképzésben folyó testneveléshez és a későbbiekben a pálya gyakorlásához szükségesek. (A tantervi előírások szerint a testnevelési követelmények teljesítése alól teljes vagy részleges felmentés nem adható.) Cél továbbá a tanító alapképzési szakon a Testnevelés és sport műveltségi területre a jelentkezők előzetes szűrése. Tornafelszerelést hozzanak magukkal. Követelmények: 10 perces zenés gimnasztika, akadálypálya teljesítése (fellendülés kézállásba gurulás előre segítséggel, egykezes felső átadás és labdavezetés irányváltoztatással, felguggolás guggolótámaszba 3 részes svédszekrényre, felugrások, leugrások, átugrások, egyensúlygyakorlatok stb.). Szükség esetén a jelentkezőtől szakorvosi vélemény és terhelhetőségi igazolás pótlólagos bemutatása kérhető. BESZÉDALKALMASSÁGI Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak Beszédalkalmassági vizsgálat: a jelentkező beszédállapotának, valamint szövegértési, szövegalkotási képességének megítélésre szolgál. Az elbírálás szempontjai: hangképzési zavarok (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája), a beszédritmus súlyos zavarai (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás). A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. A nem javítható beszédhiba kizáró ok. HJF HARSÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI VIZSGA Kézműves, elektronikus ábrázolás, környezetkultúra, képi ábrázolás alapképzési szakok A vizsga részei Rajz Festés Értékelés megfelelt / nem felelt meg megfelelt / nem felelt meg A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, értelmezése 1. forduló: alkalmassági vizsga Rajzi stúdium készítése látvány után csendéletről, megfigyelésre épülő analízis formatér vonatkozásában. Festési stúdium készítése látvány után csendéletről, megfigyelésre épülő analízis és szín használata. GYAKORLATI VIZSGA A vizsga részei Pontok A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, értelmezése 2. forduló: gyakorlati vizsga Szakmai kreatív feladat 100 pont Kreatív szakirányú feladat készítése egy megadott tematika alapján. * 824

15 A vizsga részei Korábbi munkákból összeállított válogatás Interjú Pontok 40 pont 60 pont A vizsga részei oszlopban felsorolt feladatok rövid tartalmi leírása, értelmezése Lehetőség van a korábbi tanulmányi munkák, így természeti stúdiumok, rajzok és/ vagy festmények, és/ vagy mintázás tanulmányok fotói, és/ vagy a választott szakkal összefüggő munkák tárgyak, fotók, tervek bemutatására. Az interjú témájában érinti a bemutatott otthoni munkákat és a gyakorlati vizsga feladataira adott megoldásokat. Vizsgálja a felvételizők kulturális és szakmai felkészültségét, szakmai érdeklődését és általános műveltségének fokát. Összesen: 200 pont * Képi ábrázolás: hajtogatásból kialakított térbeli forma, és ennek síkbeli leképzése, ábrázolása, a felvételin megadott tematika alapján. Megjegyzések: A felvételi időpontjairól a jelentkezők írásos értesítést kapnak. A felvételi vizsga 2 fordulóból áll. A felvétel eljárás díja: Ft, melyből alkalmassági vizsga: Ft, gyakorlati vizsga Ft, mely átutalással történik. 1. Az 1. forduló június 1-től június 8-áig eső időszakban alkalmassági felvételi vizsgából áll. 2. A második forduló június 28-tól július 8-áig eső időszakában gyakorlati felvételi vizsgából áll. 3. A felvételi összpontszámot a Főiskola felvételi bizottsága a maximálisan szerezhető 200 pont megkétszerezésével állapítja meg. A szerezhető 400 ponthoz kell hozzáadni a többletpontokat (például nyelvvizsga). 4. A 1.és 2. fordulóban a jelentkezőknek a felvételi vizsgára A/2 méretű rajztáblát, rajzpapírokat, (max. 10 db) vízfestéket, ceruzát, színes fi lctollat, rajzszenet, rajzkrétát, színes papírokat, ollót és ragasztót kell magukkal hozniuk. ALKALMASSÁGI VIZSGA KE-MK KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR Fotográfia alapképzési szak A szakmai felvételi három szakaszból áll. Első szakasz ennek keretében minden jelentkezőnek be kell hoznia kasírozatlan és/vagy paszpartu nélküli felvételből álló bemutatkozó anyagát. A képek mérete nincs előírva. A behozatal időpontjáról mindenki értesítést kap. A megadott időpontban beszélgetés történik a jelentkezővel a behozott képekről. A második szakaszra az első szakasz legjobbjai kapnak meghívást. Második szakasz alkalmassági vizsga, a következő feladatokat tartalmazza: Írásbeli feladatsor megoldása az alapvető fotótechnikai ismeretek, a mai magyar fotóélet intézményei, a magyar fotográfi ai szaksajtó, valamint az egyetemes és a magyar fotótörténeti alapismeretek tárgykörében. A képszerkesztési tanulmányok előfeltételeként kreativitást igénylő és mérő rajzfeladatok megoldása, betűk és fi guratív alakzatok kombinálása, vizuális élmény előállítása tetszőleges anyagok felhasználásával. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. A második felvételi szakaszra csak az első fordulón megfelelt minősítést elért jelentkezők kapnak meghívást. Színművész egységes, osztatlan képzés Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll. A felvételire jelentkezőknek már az első alkalmassági vizsgára is legalább 12 szabadon választott, különböző hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, 3 színműrészlet (monológ) és néhány népdal előadására kell felkészülni. 825

16 Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. A második felvételi szakasz: egy hetes, bentlakásos, gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek énekzene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni. Elektronikus ábrázolás alapképzési szak Előrosta (alkalmassági vizsga): 10 db saját készítésű munka, mely a rajzi felkészültség, képalkotási szint mellett, illetve azzal összhangban az új képfajtákhoz (pl. számítógépes grafi ka, videó, interaktív munka) való alkotói kötődésről is képet nyújthat. A kétdimenziós munkák max. fél íves lapon (pl. rajzok, digitális nyomatok), míg az interaktív, vagy mozgóképes munkák CD/DVD hordozón, MPG2, HTML, SWF, vagy exe adatként, illetve menüs DVD-formában kerüljenek benyújtásra. A beadott munkák közül minimum három darabnak hagyományos, szabadkézi technikával kell készülnie (pl. rajz, grafi ka, festmény). Minden beadott munkán, borítón, adathordozón szerepeljenek a szükséges adatok (név, cím, technika stb.). Alkalmazott látványtervezés alapképzési szak Első szakasz: előrosta (alkalmassági vizsga) otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával, színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmezterv (csak A/2 mappában bemutatható formában). Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, szabadon választott technikával (szén, ceruza, kréta, akvarell stb. a lassan száradó anyagok, pl. olaj kivételével). Kosztümös fi gura környezettel, szabadon választott színes technikával. Harmadik szakasz: írásbeli dolgozat, szakmai és általános műveltségi témában (tesztlap). Megadott szakmai tervezési feladat. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. Képi ábrázolás alapképzési szak A szakmai felvételi két szakaszból áll. Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. Az alkalmassági felvételi, az ún. előrosta a hallgató mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden jelentkezőnek személyesen kell bemutatnia egy 10 db, saját munkáiból álló válogatást, a szak specifi kumához igazodó rajzi, festészeti, grafi kai anyagot, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. Az első forduló eredményéről minden jelentkező levélben kap hivatalos értesítést az alkalmassági vizsgát követő második hét végéig. A második felvételi szakaszra, azaz a gyakorlati felvételi vizsgára csak az első fordulón megfelelt minősítést elért jelentkezők kapnak meghívást. Plasztikai ábrázolás alapképzési szak A szakmai felvételi két szakaszból áll. Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. Az alkalmassági felvételi, az ún. előrosta a hallgató mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden jelentkezőnek személyesen kell bemutatnia egy 10 db, saját munkáiból álló válogatást, a szak specifi kumához igazodó rajzi, festészeti, grafi kai anyagot, valamint egy, a plasztikai munkáinak fotódokumentációját tartalmazó portfóliót, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. Az első forduló eredményéről minden jelentkező levélben kap hivatalos értesítést az alkalmassági vizsgát követő második hét végéig. A második felvételi szakaszra, azaz a gyakorlati felvételi vizsgára csak az első fordulón megfelelt minősítést elért jelentkezők kapnak meghívást. Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak A felvételi két részre oszlik: alkalmassági és gyakorlati vizsgára. 826

17 Alkalmassági vizsga: Benyújtandó 3 perces fi lm vagy 30 darabból álló fotósorozat vagy 30 darabból álló rajzsorozat vagy 30 darabból álló képregény vagy karakterből (szóköz nélkül) álló fi lmnovella. Az alkotásoknak címet adva, lemezen kell őket postázni május 28-áig. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a nem felelt meg minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek. GYAKORLATI VIZSGA Fotográfia alapképzési szak Harmadik szakasz A harmadik szakasz két napig tart. Az első napon a jelentkezők meghatározott helyen, színes nyersanyagra (C-41) felvételeket készítenek, ezeket egyeztetett, kijelölt laboratóriumban a felvételkészítés napján, a jelentkezők saját költségen kidolgoztatják. A második napon az így elkészült felvételekből legfeljebb 10 darab fényképet kell a személyes beszélgetésre bevinni. A személyes beszélgetés három részből áll: az előzetesen beküldött képek értékelése, a szakmai felvételin készített képek elemzése, az írásbeli feladatok megoldásának megbeszélése. Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz): Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum Magyar Fotóművészek Szövetsége, Simon Mihály: Összehasonlító magyar fotótörténet. Budapest, Magyar Fotográfiai Múzeum, (A magyar fotográfia történetéből 16.) Baatz, Willfried: Fotográfia. Ford.: Piros Christa. Budapest, Kossuth Kiadó, A mai fotográfiai szaksajtó Színművész egységes, osztatlan képzés Felvételi pontok számítása: A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban: A gyakorlati vizsga egy hetes bentlakásos gyakorlati rostavizsga, melynek első részében: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. A második részben: max. 100 pont szerezhető. A gyakorlati vizsga pontos időpontjáról legkésőbb április végéig kapnak a jelentkezők részletes tájékoztatást. Az első fordulóra várhatóan május-június hónapban, a második fordulóra (gyakorlati vizsga) július elején kerül sor. Elektronikus ábrázolás alapképzési szak Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt. Alakrajz emberfi guráról és kreatív tervezési feladat (hagyományos eszközökkel). Felvételi elbeszélgetés, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti és kortárs művészeti felkészültségéről. Alkalmazott látványtervezés alapképzési szak Első szakasz: előrosta (alkalmassági vizsga) otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával, színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmezterv (csak A/2 mappában bemutatható formában). Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, szabadon választott technikával (szén, ceruza, kréta, akvarell stb. a lassan száradó anyagok, pl. olaj kivételével). Kosztümös fi gura környezettel, szabadon választott színes technikával. Harmadik szakasz: írásbeli dolgozat, szakmai és általános műveltségi témában (tesztlap). Megadott szakmai tervezési feladat. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. 827

18 Plasztikai ábrázolás alapképzési szak Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt. Alakrajz emberfi guráról és plasztikai, tervezési gyakorlatok. Felvételi elbeszélgetés, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről. Képi ábrázolás alapképzési szak Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt. Alakrajz emberfi guráról és festési, tervezési gyakorlatok. Felvételi elbeszélgetés, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről. Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak A jelentkező által benyújtott munka bemutatása és elemzése (0 100 pont). Szabadon választott fi lm vagy tévéműsor vagy rádióműsor vagy weboldal bemutatása és elemzése (0 50 pont). A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek fi lm- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania (0 50 pont). ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) KE-PK KAPOSVÁRI EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR Előalkalmassági vizsga időpontja: január óra Az alkalmassági vizsgák sajátos követelményei gyógypedagógia alapképzési szakon: Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizár a további felvételi eljárásból. Gyógypedagógia alapképzési szakra történő jelentkezésnél (csak beszédalkalmassági vizsga) az alkalmassági vizsga megegyezik a tanító és óvodapedagógus alapképzési szak követelményeivel. Eredményes felvételit követően a logopédia szakirány választása esetén külön beszédalkalmassági vizsga kötelező a képzés második szemeszterében. A beszédalkalmassági vizsga területei logopédia szakirányon a következők: A beszédtechnika megítélése, egy szabadon választott, egyoldalas bármilyen prózai szöveg és a gyógypedagógiai szakmai jártasságra irányuló beszélgetés alapján (a fonációs, fog-, illetve harapási és beszéd-rendellenesség felvételt kizáró ok!). A logopédia szakirányra jelentkezőknél másik intézményből hozott beszédalkalmasságot nem fogadnak el, vizsgát kell tenniük. Az egészségi alkalmassági vizsgálat A vizsgálat eredményét háziorvossal kell igazoltatni. Az igazolást a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelemhez kell csatolni. A felsőoktatási intézmény írásbeli nyilatkozatot kér a jelentkezőtől, hogy nincs eltitkolt betegsége. Az egészségi szempontból kizáró okok: a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható, mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járóbeteg rendelés specialistájának a véleményét is ki kell kérni, a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fi zikai terheléssel is járó óvodai és alsó tagozatos pedagógusi munkát gátolják, fedetlen testrészen lévő bőrelváltozások, a hámképző szervek betegségei, 828

19 a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, a látóképesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, anomaloszkópos vizsgálattal kimutatott színtévesztés, a térlátás korlátozottsága, epilepszia, elmebetegség, súlyos asthma, cukorbetegség. A beszédalkalmassági vizsga Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)? A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)? A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. TANÍTÓ ALKALMASSÁGI VIZSGA Előalkalmassági vizsga időpontja: január óra Az alkalmassági vizsgák sajátos követelményei tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokon: Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizár a további felvételi eljárásból. A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakon az alkalmassági vizsga három részből áll: 1. Beszédalkalmassági 2. Ének-zenei alkalmasság 3. Testi alkalmasság (tornafelszerelést hozzon magával). Egészségügyi alkalmasságról szóló igazolást a vizsga időpontjára hozni kell. A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek az óvónői szakközépiskolát végzett és óvodában dolgozó jelöltek kivételével alkalmassági vizsgát kell tenniük. A tanító, óvodapedagógus alapképzési szakok alkalmassági vizsga követelményei: Ének-zene alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógus és tanító pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: a hallásvizsgálat keretében húsz magyar népdal előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálat során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. 829

20 Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. Az ének-zene vizsgán a húsz magyar népdal címét írásban le kell adni. A testi alkalmassági vizsga Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. Követelmények: közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfi ak: 5 perc), oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások), egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, néhány lépés nekifutásból keresztbe állított és felfordított pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba, célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával 8 m-ről, labdaadagolások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával, labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfi ak 8 mp), mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfi ak: 6-szor). Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A beszédalkalmassági vizsga Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)? A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)? A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. Az egészségi alkalmassági vizsgálat A vizsgálat eredményét háziorvossal kell igazoltatni. Az igazolást a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelemhez kell csatolni. A felsőoktatási intézmény írásbeli nyilatkozatot kér a jelentkezőtől, hogy nincs eltitkolt betegsége. Az egészségi szempontból kizáró okok: a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható, mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járóbeteg rendelés specialistájának a véleményét is ki kell kérni, 830

21 a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fi zikai terheléssel is járó óvodai és alsó tagozatos pedagógusi munkát gátolják, fedetlen testrészen lévő bőrelváltozások, a hámképző szervek betegségei, a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, a látóképesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, anomaloszkópos vizsgálattal kimutatott színtévesztés, a térlátás korlátozottsága, epilepszia, elmebetegség, súlyos asthma, cukorbetegség. KJF KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI VIZSGA Előadóművészet alapképzési szak valamennyi szakirányán az alkalmassági vizsga gyakorlati és elméleti részből áll. Bővebb információ a Főiskola honlapján ( található, minden jelentkező a vizsgák előtt írásos tájékoztató kap postai úton. GYAKORLATI VIZSGA Előadóművészet alapképzési szak valamennyi szakirányán az alkalmassági vizsga gyakorlati és elméleti részből áll. Bővebb információ a Főiskola honlapján ( található, minden jelentkező a vizsgák előtt írásos tájékoztató kap postai úton. KRE-TFK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR ALKALMASSÁGI VIZSGA Óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok Az ének-zene, beszéd, testi, valamint egészségügyi alkalmassági vizsga A csecsemő- és kisgyermeknevelő-, tanító- és óvodapedagógus-képzés c. fejezetében foglaltak szerint. MKE MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ALKALMASSÁGI VIZSGA Vizsgamentességek A képzőművészet elmélet alapképzési szak kivételével az Országos Középiskolai Rajzversenyen 1 3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján nem esnek ki. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napján kell benyújtani. 831

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN A Z A L K A L M A S S Á G I V I Z S G Á K I N T É Z M É N Y I K Ö V E T E L M É N Y E I AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN Tanító és óvodapedagógus szakra jelentkezőknek - az óvónői szakközépiskolát végzett és

Részletesebben

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA Nők 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) Alapszint 61 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 17 db Kötélmászás (5 m-es kötélre)

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL

A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL Kedves Felvételiz! Szeretettel várunk minden érdekldt a nyílt napunkon 2013. december 9-én és 2014. január 13-án! A képzések

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 801 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD)

Részletesebben

AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés Az alkalmassági beszélgetésen (beszéd vizsgálatból és pedagógiai beszélgetésből

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 837 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD)

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző!

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző! AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL Kedves Felvételiző! Várunk a 4 éves tanító alapszakra, a 3 éves óvodapedagógus alapszakra,

Részletesebben

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei KIZÁRÓ JELLEGŰ ALKALMASSÁGI VIZSGÁK Kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kötelező teljesíteni: rajz-vizuális kommunikáció szakon

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző!

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző! AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL Kedves Felvételiző! Várunk a 4 éves tanító alapszakra, a 3 éves óvodapedagógus alapszakra,

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

Fotográfia BA szak tájékoztató

Fotográfia BA szak tájékoztató Fotográfia BA szak tájékoztató A MOME fotográfia alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi

Részletesebben

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI Az alkalmassági, gyakorlati vizsga 2. (1) Jelen szabályzat 16. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari termék és

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 979 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI VIZSGA Óvodapedagógus

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Tervezőgrafika A felvételi vizsga alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola bankszámla számára kell befizetni :

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VIZSGAIDŐPONTJAI (KIEGÉSZÍTVE AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJAIVAL)

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VIZSGAIDŐPONTJAI (KIEGÉSZÍTVE AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJAIVAL) A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VIZSGAIDŐPONTJAI (KIEGÉSZÍTVE AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK IDŐPONTJAIVAL) Az alábbiakban közöljük az érettségi vizsgák időpontjait, ezt követően a felsőoktatási intézmények által megadott

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K Ö V E T E L M É N Y E I

K Ö V E T E L M É N Y E I Pedagogická a sociálna akadémia Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského č. 12, 984 18 Lučenec Tanulmányi szak: 7649 M óvó és nevelőképzés A F E L V É T E L I V I Z S G A K Ö V E T E L M É N Y E I 2016

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL (egységes szerkezetben az 1, 2. és 3. számú módosítással) Debrecen 2009. február 26. 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk 1. A képzés leírása: Alapképzés területe: Zene; Szakirány: Zenepedagógia; Képesítés: Zenetanár; Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter; Képzés formája:

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Kameraman szak MKB

Kameraman szak MKB Budapesti Kommunikációs és Üzleti Kameraman szak Az első forduló alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti bankszámla számára kell befizetni : MKB 1030 0002-2017 6479-7007

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Egy évben két felvételi eljárás Egy évben két egyenrangú felvételi eljárás: Öt

Részletesebben

Képzéseink. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegû (tervezõgrafikai) munkák mappában, minimum 10, maximum 20 munka.

Képzéseink. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegû (tervezõgrafikai) munkák mappában, minimum 10, maximum 20 munka. Képzéseink 2015. õszén induló képzéseink: Elektronikus zenei médiamûvész BA? BA in electronic music and media artskerámiatervezés BA? BA in ceramic design Felvételi információk Kerámiatervezés MA? MA in

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések Egy évben két felvételi eljárás Egy évben két egyenrangú felvételi eljárás: Öt

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 A Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII.

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 43. (4) bekezdésében és a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47 A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése az iskolarendszerű szakképzések esetében. 1. Bevezető. Az iskola jelen szabályozás kidolgozásához az Emberi

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a magyar nyelvből és matematikából

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Klasszikus balettművész szak Kód:001

Klasszikus balettművész szak Kód:001 Klasszikus balettművész szak Kód:001 A klasszikus balettművész szakra azok a LÁNYOK és FIÚK jelentkezhetnek, akik a felvételi vizsga tanévében fejezik be az általános iskola 4. osztályát. A képzés első

Részletesebben

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven FELVÉTELI A 2014/2015-ÖS TANÉVRE GYÓGYTORNA szakterület GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven Azok a felvételizők akik a Testnevelés és sport karon több szakterületre

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztatás

Felsőoktatási felvételi tájékoztatás Felsőoktatási felvételi tájékoztatás Jelentkezés: 2013.02.01-től 2013.03.01-ig. Információk: www.felvi.hu Nyomtatott változat: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013. szeptemberben induló képzések címmel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/ ;

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/ ; Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/504-352; e-mail: miskolcizrinyigimnazium@gmail.com www.zrinyigimnazium.hu Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1054 Budapest,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK Biológia írásbeli 40 Sportjátékok 60 Atlétika 30 Torna 30 Úszás 30 Küzdősportok (mindkét nem számára) 10 Összesen 200 Általános

Részletesebben