Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Felsőoktatási felvételi 2015 szeptemberben induló képzések

2 Egy évben két felvételi eljárás Egy évben két egyenrangú felvételi eljárás: Öt jelentkezési hely (képzés) jelölhető meg A felvételi kérelmek központi feldolgozása Szeptemberben induló képzések Jelentkezési határidő: február 15. (vasárnap) (Februárban induló képzések nálunk MSc képzés,) Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése: Elektronikus formában megtalálható honlapokon.

3 Milyen képzések kerülnek meghirdetésre a Rejtő Karon? Könnyűipari mérnöki szak (nappali és levelező munkarend) Választható specializációk: divattermék fejlesztő és technológia minőségirányítási rendszerfejlesztő nyomtatott média, csomagolástervezés és technológia Képzési idő: 7 félév Könnyűipari mérnöktanár (osztatlan képzés) nappali munkarend Képzési idő: 10 félév Ipari termék és formatervező mérnöki szak: (nappali munkarend) Specializáció: terméktervező Képzési idő: 7 félév Környezetmérnöki szak: (nappali és levelező munkarend) Specializáció: könnyűipari Képzési idő: 7 félév (Levelező munkarend esetén: A hallgatók tanóráira a félév alatt négy alkalommal csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerül sor.)

4 Felvételi eljárás 2015 menetrendje Szeptemberben induló képzések Jelentkezési határidő: Az elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus beküldésének határideje : február 15. (vasárnap) 12. év végi középiskolai bizonyítvány + érettségi biz. beküldési határideje legkésőbb: július 9 ig. Adatmódosítás, sorrendmódosítás, dokumentumcsatolás határideje: július 9 ig. /elektronikusan,postaiúton,/ Felvételi döntés: várhatóan július 23. Pótfelvételi eljárás /előreláthatólag/: augusztus eleje

5 Hogyan lehet jelentkezni? Elektronikus úton az E felvételi rendszer keretében, amely a honlapon érhető el a regisztrációt követően Felvételi eljárási alapdíja: Ft. Ezért a díjért 3 szak ( állami ösztöndíjas és/vagy önköltséges képzés) jelölhető meg. Ha további jelentkezési helyeket is megjelöl, jelentkezésenként Ft kiegészítő díjat kell fizetni. Öt jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség. A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok július 9 ig pótolhatók!

6 A jelentkezési sorrend 6. Jelentkezések a kért elbírálási sorrendben (legalább egy sor kitöltése kötelező) sorrend az intézmény, kar betűkódja szak képzési szint munka rend 1. OE- RKK KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK A N A 2. OE- RKK KÖRNYEZETMÉRNÖK A N A 3. OE- RKK IPARI TERMÉK- és FORMATERVEZŐ A N A 4. OE- RKK KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK A N K 5. OE- RKK KÖRNYEZETMÉRNÖK A N K 6. OE- RKK KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK A L K finansz. forma A képzés minden paraméterét pontosan kell megadni! intézmény, kar betűkódja, szak, képzési szint munkarend, finanszírozási forma betűjele A szak teljes nevét az esetleges zárójeles kiegészítésekkel együtt kell feltüntetni! A sorrend saját preferencia sorrendünket tükrözze! Ha egy szakon belül megjelöli az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzést is, az egy jelentkezésnek számít.

7 A hallgató besorolása a költségviselés formája szerint: Állami ösztöndíjas hallgatói nyilatkozat aláírása Önköltséges hallgató a költségtérítési díj 100% át a hallgató fizeti. (Diákhitel 2 lehetősége!) Költségtérítési díjak szeptember 1 től Alapképzés( BSc): nappali munkarend Ft/félév levelező munkarend Ft/félév Környezetmérnöki (angol nyelven)nappali munkarend: Ft/félév Osztatlan képzés (könnyűipari mérnöktanár 10 félév) Ft/félév Mesterképzés (könnyűipari mérnöktanár 4 félév)(ma): nappali munkarend Ft/félév levelező munkarend Ft/félév

8 A felvételi pontok számítása az alapképzésen(bsc) A jelentkező legkedvezőbb eredményeiből, a legkedvezőbb pontszámítási módszer alkalmazásával történik a felvételi összpontszám kiszámítása. (algoritmus) Felvételi összpontszám (max. 500 pont): Tanulmányi pontok (max. 200 pont) Érettségi pontok (max. 200 pont) Többletpontok (max. 100 pont) Jogszabályban meghatározott minimum pontszám alapképzésben (BSc) 280 pont. Alapképzésre és osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki az emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult vagy(és) Országos Képzési Jegyzékben szereplő emeltszintű szakképesítésért (54, 55 szakmaszámú) szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpontra jogosult vagy(és) nyelvvizsgáért járó többletpontokkal együtt számított pontszáma eléri a 280 pontot vagy meghaladja. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők pontszámítása: oklevélért adható pontokat az oklevél minősítése/átlaga szerint kell megállapítani. A közepes (3) minősítésű oklevélért 280 pont jár, majd tizedenként 6 pont (pl. 3,1 esetén 286 pont adható) Kiváló (5) minősítés esetén a maximális 400 pont adható. Az így kapott pontszámhoz a többletpontok (100 pont) hozzáadásával határozható meg az összpontszám 500 pont) Az oklevél mellé csatolni kell az összesítést (záróvizsga tantárgyak osztályzatai + szakdolgozat eredménye), melynekalapjánaminősítés történt. A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók..

9 A felvételi összpontszám számítási módjai az alapképzésen Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Az Ipari termék-és formatervező szakon kizáró jellegű alkalmassági vizsga lesz, amelynek eredménye megfelelt vagy nem felelt meg lehet. : május Helye: 1034 Budapest, Doberdó út 6. R1 terem.

10 Tanulmányi pont A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből számolt pont a következő módon: Középiskolai eredmények (5 tantárgy, max. 100 pont): magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott tárgy 2 évig tanult év végi vagy 2 egy évig tanult tárgy eredményeinek összege (max. 50), majd annak kétszerese. Választott tárgy: természettudományos tárgy lehet (fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány) Érettségi eredmények (5 tárgy, max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve.

11 Érettségi pont Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (műszaki) vonatkozóan meghatározott két érettségi tárgy százalékos eredményének összege alapján tárgyanként max. 100 pont. Beszámítható érettségi tárgyak Karunkon: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy Szakmai előkészítő tárgyak: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés üzemvitel). A 2005 előtti érettségi eredményeket átszámoljuk százalékos eredményekké. 5 =100%, 4=79%, 3=59%, 2=39% Érettségit érintő kérdésekkel, érettségire való jelentkezéssel kapcsolatban a középiskolában vagy pedig az Oktatási Hivatalnál lehet érdeklődni.

12 Többletpontok A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 100 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok: nyelvtudásért: középfokú(b2)komplex = 28 többletpont felsőfokú(c1)komplex = 40 többletpont emelt szintű érettségiért (max. 100 többletpont) legfeljebb 2 tárgy esetén, tárgyanként pont, ha az érettségi pontokat az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítjuk. esélyegyenlőség okán felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért Képzési területenként adható többletpontok: tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján szakirányú szakképesítés alapján sporteredményért

13 Könnyűipari mérnöktanár osztatlan képzés 10 féléves Pályaalkalmassági és szóbeli vizsga: Helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. em Részletes tájékoztató található: Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ honlapján

14 Alkamassági vizsga az Ipari termék és formatervező szakon Időpontja: május Helyszín: 1034 Budapest, Doberdó út 6. R1 terem. Az alkalmassági vizsgán látvány után, szabadkézi rajzolással két feladatot kell megoldani: 1. egy geometrikus formákból álló tárgycsoportot kell vonalasan megrajzolni, valamint 2. teljes tónusértékkel, egy csendéletszerű beállítást kell ábrázolni, drapériával. Az alkalmassági vizsgához tetszőlegesen választott rajzeszközöket kell hozni (grafitceruzát, rajzszenet, pittkrétát, radírt stb.) Rajztáblát és A/3 méretű rajzlapot az egyetem biztosít. Elfogadjuk a más intézmények azonos szakára 2015 ben tett sikeres ( megfelelt minősítésű) rajz alkalmassági vizsgákat! Például: BME GÉK, NYME FMK..

15 Tájékozódási lehetőségek Felsőoktatási felvételi tájékoztató: honlapon (2015. szeptemberben induló képzésekre) Telefonon: Rejtő Kar: E mailben: obuda.hu obuda.hu Honlapunk: obuda.hu Személyesen: Rejtő Kar 1034 Bp. Doberdó út 6. Tanulmányi Osztály 160. szoba Intézményi Nyílt Napok: január 30. (péntek) 9 :30 óra január 31. (szombat) 9:30 óra Ügyfélszolgálat (személyes): Budapest, XII. Maros u Munkanapokon ig, szerdánként óráig van lehetőség személyes ügyintézésre. Jelentkezést érintő kérdésekben hívható telefon: 06/ vagy 06/ /1 es menüpont. Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf honlapon található: minden, ami felsőoktatás /szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, felvi fórum./. Megtalálható a hallgató ügyvédje és a pályaorientációs tanácsadás is. ben feltett kérdések küldhetőek az címre.

16 Köszönöm a figyelmet! Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Tanulmányi Osztály

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előadó: Károly Róbert Főiskola

Előadó: Károly Róbert Főiskola Előadó: Károly Róbert Főiskola 1 A képzés szintjei és finanszírozása Magyar állami ösztöndíjas Önköltséges Mesterképzési (MA/MSc) szak Képzési idő 4 félév Alapképzési (Ba/BSc) szak Képzési idő: 6-7 félév

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz lapképzések: BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar kertészmérnöki (Beregszász) (4) K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210000 7 10 < 25 biológia v. fizika v. földrajz v. intika v. kémia

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK A felvételi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a FELVÉTELI 2015 Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a - www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató on-line formában( jan. 31-ig változhat) NEM LESZ NYOMTATOTT FORMA - www.oktatas.hu

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek A határidő Meddig kell eldönteni, hogy továbbtanulsz-e? Jelentkezési határidő: 2014. február 15. Ha már van érettségid kétfajta

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 43. (4) bekezdésében és a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben