Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 837

2

3 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) Csecsem- Øs gyermeknevel- gondoz felsőfokú szakképzés Az alkalmassági beszélgetésen (beszédvizsgálatból és pedagógiai beszélgetésből áll) megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphat a jelentkező. Egészségügyi alkalmassági követelmények A csecsem- Øs kisgyermeknevel-, tan t Øs vodapedag gus-køpzøs c. fejezetben leírtak szerint. A kitöltendő nyomtatvány az intézménynél beszerezhető, illetve a honlapról letölthető, melyet kitöltve, aláírva, valamint 1 éven belüli tüdőszűrő leletet mellékelve az Oktatási Hivatalnak ( évi általános felsőoktatási felvételi eljárás 1380 Budapest, Pf. 1190) kell eljuttatni. Kizáró okok: beszédritmuszavarok, súlyos testi hibák, színvakság. ALKALMASSÁGI VIZSGA vodapedag gus és tan t alapképzési szakok A tan t és vodapedag gus alapképzési szakok (német nemzetiségi, illetve cigány/roma nemzetiségi szakirányokkal) részletes alkalmassági vizsgakövetelményei a Csecsem- Øs kisgyermeknevel-, tan t Øs vodapedag gus-køpzøs c. fejezetben leírtak szerint. A nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek nyelvi alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. Egészségügyi alkalmassági követelmények ugyanott találhatóak. A kitöltendő nyomtatvány az Intézménynél beszerezhető (letölthető a honlapról), melyet kitöltve, aláírva, valamint 1 éven belüli tüdőszűrő leletet mellékelve az Oktatási Hivatalnak ( évi általános felsőoktatási felvételi eljárás 1380 Budapest, Pf. 1190) kell eljuttatni. Kizáró ok: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, súlyos mentális, pszichés zavarok. Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizárást von maga után a évi általános felsőoktatási felvételi eljárás további szakaszából. A jelentkezés évében más intézményben tett azonos típusú sikertelen alkalmassági vizsga eredménye nem javítható. Előalkalmassági vizsga időpontja: januær 27. Fizetendő: Ft. Jelentkezéshez szükséges nyomtatvány letölthető az Intézmény honlapjáról. Külön kérésre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól: akik a jelentkezés évében azonos típusú vizsgát tettek, melyet a vizsgalap hitelesített másolatának leadásával igazolnak, akik az Intézményben 2010-ben sikeres alkalmassági vizsgát tettek, erről a vizsgalap másolatát mellékelik, az óvónői szakközépiskolát végzettek, ha igazoltan óvodapedagógusi munkakörben dolgoznak, a felsőfokú végzettségűek, ha a vizsgák követelményeinek már megfeleltek felsőfokú tanulmányaik alatt. ALKALMASSÁGI VIZSGA BCE-TÁJK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI KAR TÆjrendez Øs kertøp t mørn ki alapképzési szak Az alkalmassági vizsgán a jelentkezők rajzkészségét, kreativitását és szakmai orientáltságát vizsgálják. Az alkalmassági vizsga három részből áll: 1. Szabadkézi rajz szabadkézi rajz készítése beállított kompozíció alapján, tárgy perspektivikus képeinek rajzolása a Monge-rendszer három képsíkján megadott nézetei alapján, tárgy rajzi beillesztése megadott téri környezetbe. 839

4 2. Tesztfeladatok megoldása az általános tájékozottság és szakmai orientáltság, valamint a térlátás és logikai megoldó képesség értékeléséhez. 3. Szóbeli vizsga a vizuális kommunikációs készség és a szakmai orientáltság felmérésére. BKF-KMK BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI KAR ALKALMASSÁGI VIZSGA Tervezgrafika alapképzési szak Kötelezően beadandó szakmai feladatra meghirdetett felvételi munka, korábban készített munkák beadása, rajzkészség felmérése. FotogrÆfia alapképzési szak Kötelezően beadandó szakmai feladatra meghirdetett felvételi munka, korábban készített munkák beadása. Kameraman alapképzési szak Kötelezően beadandó szakmai feladatra meghirdetett felvételi munka. MØdia design alapképzési szak Korábban készített munkákból válogatás és beadás, teszt. Elektronikus ÆbrÆzolÆs, køpi ÆbrÆzolÆs, køzmves és k rnyezetkultœra alapképzési szakok Rajz, festés. Mozg køpkultœra Øs mødiaismeret alapképzési szak Írásbeli teszt GYAKORLATI VIZSGA Tervezgrafika alapképzési szak Szakmai gyakorlati feladat, felvételi beszélgetés. FotogrÆfia alapképzési szak Írásbeli teszt, szakmai gyakorlati feladat, felvételi beszélgetés. Kameraman alapképzési szak Vizsga film elemzése, korábbi munkák bemutatása, mozgókép készítése, felvételi beszélgetés. MØdia design alapképzési szak Készséggyakorlat, felvételi beszélgetés. Elektronikus ÆbrÆzolÆs, køpi ÆbrÆzolÆs, køzmves Øs k rnyezetkultœra alapképzési szakok Szakmai kreatív feladat, korábban készített munkák bemutatása, interjú. 840

5 Mozg køpkultœra Øs mødiaismeret alapképzési szak Fotózás, mozgóképkészítés, felvételi beszélgetés. AnimÆci alapképzési szak Kötelezően beadandó szakmai feladat, korábban készített munkák beadása. BKTF BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA ALKALMASSÁGI VIZSGA Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizárást von maga utána évi általános felsőoktatási felvételi eljárás további szakaszából. Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. BME-ÉSZK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR RAJZ ALKALMASSÁGI Minden jelentkezőnek rajz alkalmassági vizsgát kell tennie. Nem vehető fel a képzésre, aki nem felelt meg minősítést kap. A vizsgán a részvétel kötelező, elmulasztása esetén a vizsga érvénytelen. A vizsga egyszeri és nem pótolható. Minden jelentkezőt a pontos, személyre szóló időpontról írásban értesítenek. BME-GÉK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR RAJZ ALKALMASSÁGI Ipari termøk- Øs formatervez mørn ki alapképzési szak A rajz vizsgán látvány után kell szabad kézzel vonalas távlati képet rajzolni egy geometrikus formákból álló testcsoportról, továbbá teljes tónusértékkel csendéletszerű (pl. bútor, háztartási gép, drapéria) beállítást ábrázolni. A rajz vizsgához rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget, radírt kell hozni. A rajz vizsgát megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékelik. A jelentkezők írásban értesítést kapnak a vizsga időpontjáról és helyéről. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán tett sikeres rajz vizsgát elfogadják az ipari termøk- Øs formatervez mørn ki alapképzési szakon. Azok a jelentkezők, akik az Építészmérnöki Karon meghirdetett szakok mellett az ipari termøk- Øs formatervez mørn ki alapképzési szakra is jelentkeznek, és a Gépészmérnöki Karon is szeretnének rajz vizsgát tenni, erre vonatkozó szándékukat írásban jelezzék a rajz alkalmassági vizsgára szóló behívó levélben leírtak szerint. 841

6 ALKALMASSÁGI VIZSGA DE-GYFK DEBRECENI EGYETEM GYERMEKNEVELÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI KAR 1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi pályára, az óvodapedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: a hallásvizsgálat keretében 10 magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni). A dalok jegyzékét szíveskedjen az alkalmassági vizsgára magával hozni! a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. 2. A beszéd alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e az óvodapedagógus pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)? A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)? A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, diszgráfia, diszlexia, a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zártejtés. 3. A testi alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapképességekkel, melyek feltételei az óvodapedagógusi pályának, valamint az óvodai testnevelési foglalkozások vezetésének. Követelmények: gimnasztika, középiramú futás (nők: 4 perc, férfiak: 6 perc), hajlított karú függésből ereszkedés függőállásba (nők: 5 másodperc alatt, férfiak: 8 másodperc alatt), karhajlítás és nyújtás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor), 25 guggolás, az ereszkedés és emelkedés fázisában 1-1 másodpercenként, csípőre tett kézzel és függőleges törzzsel, 20 felülés hanyattfekvésből tarkótartással, a befejező szakaszban a könyökökkel érintve a térdet, 15 törzsemelés hason fekvésből, tarkóra tett kézzel, 842

7 pár lépés nekifutással zsámoly átugrása, páros lábra érkezve, futás közben zsámolyra fellépés és a lendület csökkentése nélkül elugrás, ívelt repülés után páros lábra érkezve, egyensúlyozó járás gerendán, felfújt labdával ügyes és ügyetlen kézzel adogatások párokban, labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel. Kizáró ok a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, és ennek következtében jelzi a pályára való alkalmatlanságot. 4. Az egészségi alkalmassági vizsgálat a körzeti, illetve háziorvos igazolása, hogy továbbtanulásra alkalmas, a jelentkezőnek aláírásával megerősítve kell nyilatkoznia arról, hogy nincs-e eltitkolt betegsége (epilepszia, elmebetegségek, súlyos asthma, cukorbetegség), a jelentkezőnek igazolást kell bemutatnia az egy éven belüli tüdőszűrés vizsgálatáról. Az egészségi szempontból kizáró okok: a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai, megnyugodott állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható, mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járó betegrendelés specialistájának a véleményét is ki kell kérni, a szív, vérkeringés és légző rendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó óvodapedagógusi munkát gátolják, fedetlen testrészen lévő bőrelváltozások, a hámképző szervek betegségei, a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, a látóélesség mértékegysége 0,8-nál kevesebb, akár az egyik szem esetében is, anomaloszkópos vizsgálattal kimutatott színtévesztés, a térlátás korlátozottsága. A kötelező tüdőszűrés friss igazolását be kell mutatni. RAJZ ALKALMASSÁGI DE-MK DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR p tøszmørn ki alapképzési szak Az Øp tøszmørn ki alapképzési szakra jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A rajz alkalmassági vizsga feladatai: szabadkézi rajzvázlat készítése beállított mértani testről, vetületeivel adott műszaki tárgy látszati képének megrajzolása, látszati kép alapján vetületi ábrák készítése, vizuális teszt. 843

8 ÉNEK GYAKORLATI VIZSGA EKF-BTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR nek-zene alapképzési szak Éneklési készség: alapvető követelmény az intonálási biztonság, a megfelelő hangszín, hangterjedelem, a kifejező előadásmód, szabadon választott népdalok előadása szöveggel, emlékezetből. Kottaolvasás: ismeretlen dallam éneklése első látásra. Zenei alapismeretek: dúr, moll, 7 # és 7 b-ig. A különböző hangközök, hármashangzatok és fordításaik szerkezeti felépítése, hallás utáni felismerése, visszaéneklése. Hangszeres tudás: legalább két különböző stílusú zenemű előadása. Zeneirodalmi tájékozottság. A gyakorlati vizsga pontozása: A gyakorlati vizsgán pont szerezhető: éneklési készség: 0 60 pont, kottaolvasás: 0 30 pont, zenei alapismeretek: 0 60 pont, hangszeres tudás: 0 30 pont, zeneirodalmi tájékozottság: 0 20 pont. GYAKORLATI VIZSGA Elektronikus ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Első nap: Rajzfeladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz tér-, tárgy- és alakábrázolás (szén, ceruza, tus stb.) monokróm és színes változatban, különös figyelemmel a kompozíció, arányok, nézőpontválasztás és a színek használatára: 0 80 pont. Szakmai tervezési, ábrázolási feladatok: 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák (computer print, portfolio, CD, DVD): 0 30 pont. Általános műveltségi teszt: 0 10 pont. KØpi ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. Első nap: Rajzfeladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz fejrajz, élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.) mindkét szakirányon: 0 80 pont. A megadott témában kompozíciós feladat létrehozása festészeti és grafikai technikával (akvarell, akril, tempera, ceruza, kréta, tus, rajztoll stb.) a választott szakiránynak megfelelően: 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák értékelése: 0 30 pont. Általános műveltségi teszt: 0 10 pont. Plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. 844

9 Első nap: Rajz és plasztikai feladatok megoldása: Kötelező tanulmányrajz fejrajz, aktrajz élő modell után rajzi technikával (szén, ceruza, tus stb.): 0 80 pont. A megadott témában térplasztikai feladat létrehozása (pl.: papírplasztika): 0 80 pont. Második nap: Művészettörténet és műalkotás-elemzés, valamint az otthon készült munkák: 0 30 pont. Általános műveltségi teszt: 0 10 pont. SZAKMAI ALKALMASSÁGI Elektronikus ÆbrÆzolÆs, køpi ÆbrÆzolÆs, plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szakok A felvételire jelentkezőnek egy fél íves mappában maximum cm-es méretű saját készítésű tanulmányrajzot, festményt, grafikát, computer printet, fotót stb. kell benyújtania. A bemutatott munkák összessége ne haladja meg a 10 darabot, és ne legyen kevesebb 5 darabnál. A jelentkező úgy állítsa össze a mappáját, hogy a Felvételi Bizottság tagjai a lehető legteljesebb képet kaphassák a jelentkező eddigi pályájáról, szakirányú tevékenységéről, felkészültségi szintjéről, vizuális gondolkodásáról, látásmódjáról. A mappa anyagát szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése megfelelt, vagy nem felelt meg minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki nem felelt meg minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. ALKALMASSÁGI VIZSGA EKF-TKTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR Csecsem- Øs kisgyermeknevel alapképzési szak A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés során a Bizottság feladata megítélni a jelentkező beszédalkalmasságát is. Az alkalmasságot kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek, vagy ha beszédhibás. Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas minősítést kaphat. Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet a jelentkezőnek a motivációs beszélgetésre kell magával vinnie. (Az egészségügyi lapot az alkalmassági vizsgára szóló értesítéssel együtt postázzák.) Érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni). Külön kérelemre, mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei szakgondozónői munkakörben dolgozik. A munkáltatói igazolást a Főiskola címére kell megküldeni. 845

10 GYAKORLATI VIZSGA Mozg køpkultœra Øs mødiaismeret alapképzési szak Gyakorlati vizsga 1. Fotósorozat készítési feladat (0 50 pont) Feladat: fényképezőgéppel képből álló fotósorozat készítése szabadon választott témában. Értékelési szempontok: tematikus egység megvalósítása, vizuális megfogalmazás színvonala. Megjegyzés: a feladat végrehajtható saját digitális fényképezőgéppel is. A feladatot a felvételi alkalmával kell megvalósítani. Amennyiben saját eszközt használ, hozza el a kamera átjátszó-kábelét is! Rendelkezésre álló idő: 1 óra. 2. Mozgókép-készítési feladat (0 50 pont) Feladat: videokamerával 3-5 perces, ún. kamerában vágott felvétel készítése, szabadon választott témában. Értékelési szempontok: tematikus egység megvalósítása, vizuális megfogalmazás színvonala, technikai kivitelezés színvonala. Megjegyzés: a feladat végrehajtható saját digitális videokamerával is. A feladatot a felvételi alkalmával kell megvalósítani. Amennyiben saját eszközt használ, hozza el a kamera átjátszó-kábelét is! Rendelkezésre álló idő: 1 óra. 3. Szabadon választott elemzési feladat (0 50 pont) Feladat: Szabadon választott film, rádió- vagy televízió-műsor, multimédia alkotás (weboldal) szóbeli elemzése. Értékelési szempontok: a választott mű elemzése és elhelyezése a média műfajrendszerében. Tájékozottság a média szakirodalmában, aktuális jelenségeiben, történéseiben. Megjegyzés: felkészülési idő 20 perc. 4. Otthon készült, saját művek (portfolió) bemutatása (0 50 pont) Feladat: otthon készült munka és a megvalósítás dokumentálásának bemutatása portfolión. Megjegyzés: a saját munka lehet fotógyűjtemény (album, CD-n, DVD-n) kép és amatőr videofelvételek, nyilvánosan megjelent anyagok, etűd, hírműsor, kamerába vágott vagy szerkesztett anyagok 10 perc időtartamban. Az elektronikus hordozó lehet CD, DVD, VHS kazetta, USB-tároló. Értékelési szempontok: a saját alkotás megvalósításának műfaji, technikai színvonala, eredetisége. A saját alkotás műfaji meghatározása. A megvalósítás menetének következetes bemutatása a portfolión. A felkészüléshez javasolt irodalom: Hartai LÆszl Muhi KlÆra: Mozg køp Øs mødiaismeret 1-2.; Korona Kiad, 2003 Elektronikus szakirodalom: További ajánlott irodalmak Anita Werner: A tøvø-kor gyermekei; Nemzeti Tank nyvkiad, 1998 Argej va: JelentØsek k nyve; j MandÆtum K nyvkiad, 1998 Csuri `kos Illich Lajos: Gutenbergtl Spielbergig; Sylver Kiad, 1998 Dizseri Eszter: KockÆr l kockæra A magyar animæci kr nikæja ; Balassa Kiad GelencsØr GÆbor: MÆs vilægok FilmelemzØsek; Palatinus, 2005 Nicolaus Schr der: 50 h res filmrendez; Alexandra Kiad, 2004 Svennik Hoyer: Kis beszølgetøs nagy mødiumok; FM k nyvek 15, 1999 Szab GÆbor: Filmes k nyv. Ab Ovo, 2001 K sa va Vajda Zsuzsanna: Szemben a køpernyvel; E tv s J zsef K nyvkiad,

11 MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevel-edz és sportszervez alapképzési szakok EKF-TTK ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Nők Alapszint 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) 61 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 17 db Kötélmászás (5 m-es kötélre) 9,4 mp Szlalom labdavezetés 19,5 mp Medicin labdadobás (hátra) 8,50 m Ötösugrás (12 m nekifutással) 12,55 m 1000 m futás (álló rajttal) 4p16mp 64 ütemű gyakorlat teljesítette/nem teljesítette Férfiak Alapszint 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) 52 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 19 db Függeszkedés kötélen (5 m-es kötélen) 10,2 mp Szlalom labdavezetés 18,0 mp Medicin labdadobás (hátra) 10,70 m Ötösugrás (12 m nekifutással) 15,10 m 1500 m futás (álló tajttal) 5p50mp 64 ütemű gyakorlat teljesítette/nem teljesítette Értékelés: megfelelt, nem felelt meg. A testnevel-edz és a sportszervez alapképzési szak alkalmassági vizsgáján nem felel meg (alkalmatlan) aki három alapszintet nem teljesít, vagy nem tudja az úszótávot folyamatosan végigúszni! 64 ütemű szabadgyakorlat-lánc Kiinduló helyzet: alapállás ütem: bal karlendítés magastartásba; 2. ütem: jobb karlendítés oldalsó középtartásba; 3. ütem: jobb karlendítés magastartásba; 4. ütem: karlendítés oldalsó középtartásba; 5. ütem: karkeresztezés a test előtt; 6. ütem: mint a 4. ütem; 7-8. ütem: karkörzés kétszer lefelé-befelé ütem: ugrás terpeszállásba, törzshajlítás előre bokaérintéssel; 2. ütem: törzshajlítás előre, karlendítéssel hátsó részutós mélytartásba; 3. ütem: mint az 1. ütem; 4. ütem: ugrás alapállásba; 5. ütem: törzshajlítás hátra, karlendítéssel oldalsó középtartásba, tenyér felfelé; 6. ütem: törzshajlítás hátra, karlendítéssel magastartásba; 7. ütem: mint az 5. ütem; 8. ütem: karlendítés mélytartásba és bal láblendítés balra, karlendítéssel oldalsó középtartásba. 847

12 3. 1. ütem: lépés balra terpeszállásba, törzshajlítás előre jobb bokaérintéssel és bal térdhajlítás; 2. ütem: bal térdnyújtás, törzsfordítás jobbra, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3. ütem: törzshajlítás előre, jobb bokaérintéssel és bal térdhajlítás; 4. ütem: bal láblendítés balra jobb lebegőállásba, karlendítés oldalsó középtartásba és alapállás; 5-8. ütem: az 1-4 ütem ellenkezője ütem: ugrás terpeszállásba, törzsdöntés kétszer előre, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3. ütem: törzshajlítás balra, jobb karlendítéssel magastartásba és jobb térdhajlítás; 4. ütem: a 3. ütem ellenkezőleg; 5. ütem: törzsfordítás jobbra, karlendítéssel jobb oldalsó középtartásba; 6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg; 7. ütem: térdnyújtás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 8. ütem: ugrás szögállásba ütem: bal láblendítés előre, karlendítéssel mellső középtartásba; 2. ütem: láblendítés szögállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 3-4. ütem: az 1-2. ütem ellenkezőleg; 5. ütem: ereszkedés guggolótámaszba; 6. ütem: térdnyújtás jobb lebegőállásba, bal láblendítéssel balra és bal karlendítés magas, jobb karlendítés oldalsó középtartásba; 7-8. ütem. az 5-6.ütem ellenkezőleg ütem: ereszkedés guggolótámaszba; 2. ütem: ugrás hátra fekvőtámaszba; 3. ütem: mint az 1. ütem; 4. ütem. ugrás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5. ütem: bal térdhajlítás, jobb karlendítéssel mélytartásba; 6. ütem: az 5. ütem ellenkezőleg; 7. ütem: térdnyújtás terpeszállásba, törzshajlítás hátra, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 8. ütem: törzsnyújtás ütem: 90 fokos fordulattal balra ugrás jobb guggolótámaszba, bal lábnyújtás hátra; 2. ütem: lábtartáscsere; 3. ütem: lábtartáscsere; 4. ütem: 90 fokos fordulattal ugrás terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5-8. ütem: 1-4. ütem ellenkezőleg ütem: törzsdöntés háromszor előre, karlendítéssel magastartásba; 4. ütem: törzsemelés terpeszállásba, karlendítéssel oldalsó középtartásba; 5-7. ütem: ugrás guggolásba, karhajlítással csípőre és térdrúgózás háromszor; 8. ütem: térdnyújtás alapállásba. 848

13 GYAKORLATI VIZSGA ELTE-BTK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR nek-zene alapképzési szak Vizsgakövetelmény: A jelentkezőtől a vizsgáztató Bizottság előzetesen összeállított listát kér, melyen szerepelnie kell a vizsgára hozott zongoradaraboknak és műdaloknak, illetve a szabadon választott népdaloknak. Kötelező az előzetes gégeszakorvosi vizsgálat eredményének bemutatása is. A felvételi vizsga anyaga: 1. szolfézs-zeneelmélet: A kottaolvasási és intonációs készség, valamint hangközök, hangzatok éneklésének, zongorán történő megszólaltatásának felmérése. Lapról éneklés: rövid barokk recitativo-, vagy áriarészlet éneklése szolmizálva. Hangköz- és hangzaténeklés: megadott hangra, hangnévvel (hármas-, négyeshangzatok és fordításaik is). Összhangzattani alapismeretek: minimális követelmény a négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmód ismerete, illetve összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) zongorán való lejátszása, legalább 2 # 2 b előjegyzésű hangnemkörben. 2. zongora: Két szabadon választott, különböző stílusú darab előadása, lehetőleg kotta nélkül. 3. magánének: Két különböző stíluskorszakból származó és eltérő karakterű zongorakíséretes műdal előadása lehetőleg kotta nélkül. Zongorakíséretről a Bizottság gondoskodik. 4. magyar népzene: 20 szabadon választott népdal, valamint Kodály Zoltán: A magyar népzene c. művéből az alábbi 20 népdal megtanulása (maximum két versszakkal): Szöveges rész: Zörög a kocsi, Juhászlegény..., A búbánat..., Kalapom a Tiszán..., Sej, verd meg Isten. Példatár: 4, 21, 34, 47, 62, 67, 98, 114, 165, 178, 186, 228, 245, 252, 346. A népdalokat emlékezetből, először szöveggel, majd szolmizálva kell előadni. 5. zeneirodalmi tájékozottság: Az általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumok számára készült ének-zene tankönyvek alapján. 6. karvezetés: Két különböző stílusú, giusto karakterű népdal vezénylése a jelentkezőkből álló kórus előtt. A dalokat a felvételi követelményben felsorolt, kötelező 20 népdal közül kell választani. A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: LegÆnynØ Hegyi E.: Bach pøldatær I-II. Bp. Editio Musica, cop Kesztler L.: sszhangzattan. Bp. Editio Musica, NØmeth R. N grædi L. Puster J.: SzolfØzs antol gia. Bp. Editio Musica, cop Bach, J.S.: KØtsz lamœ invenci k. Bp. Editio Musica, Bart k B.: Mikrokozmosz zongoræra III-V. Bp. Zenemkiad, cop HernÆdi L. (k zr.): K nny szonatinæk zongoræra. Bp. Zenemkiad, cop Schumann R.: IfjœsÆgi album zongoræra. Bp. R zsav lgyi, `dæm Jen (szerk.): A dal mesterei I-III., VI. Bp. Editio Musica, KodÆly Z.: A magyar nøpzene. Bp. Editio Musica, cop Lukin L.: nek-zene a gimnæziumok I-III. osztælya szæmæra. Bp. Nemzeti Tank nyvkiad,

14 ELTE-TÓK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ALKALMASSÁGI VIZSGA Aki a évi általános felsőokatási felvételi eljárásban más intézményben sikeres alkalmassági vizsgát tett/ tesz (ének-, beszéd és testi vizsgálat), és az alkalmassági vizsgalap hitelesített másolatát a Karra benyújtja, nem kell megjelennie az Intézmény által szervezett alkalmassági vizsgán. Külön kérésre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól azok a jelentkezők, akik a évi felsőoktatási felvételi eljárásban a Karon sikeres alkalmassági vizsgát tettek. Nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek nyelvi alkalmassági vizsgát is tenniük kell. Az ének-zenei alkalmassági vizsgálat: Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal, megfelelő hangterjedelemmel és elemi kottaolvasási ismerettel. a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, a jelentkező által előkészített 20 dalcímet tartalmazó lista alapján. (A dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni) a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmus sorok visszhangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése, dúdolással vagy szolmizálva a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén, az ötvonalas rendszerben. Beszédalkalmassági vizsgálat: A jelentkező beszédállapotának, valamint szövegértési, szövegalkotási képességének megítélésére szolgál. Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédkészsége alkalmassá teszi-e az óvodapedagógusi és tanítói pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája); a jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás); a felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. A nem javítható beszédhiba kizáró ok. A testi alkalmassági vizsgálat: Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal a testi adottságokkal, amelyek a pedagógusképzésben folyó testneveléshez és a későbbiekben a pálya gyakorlásához szükségesek. (A tantervi előírások szerint a testnevelési követelmények teljesítése alól teljes vagy részleges felmentés nem adható.) Cél továbbá a tan t alapképzési szakon a Testnevelés és sport műveltségi területre a jelentkezők előzetes szűrése. A jelentkezőknek tornafelszerelést kell vinniük magukkal. Követelmények: 10 perces zenés gimnasztika (a vizsgálatot végző oktató útmutatása alapján), 850

15 akadálypálya teljesítése (fellendülés kézállásba gurulás előre segítséggel, egykezes felső átadás és labdavezetés irányváltoztatással, felguggolás guggolótámaszba 3 részes svédszekrényre, felugrások, leugrások, átugrások, egyensúlygyakorlatok stb.). Szükség esetén a jelentkezőtől szakorvosi vélemény és terhelhetőségi igazolás pótlólagos bemutatása kérhető. NYELVI ALKALMASSÁGI A nemzetiségi nyelvi szóbeli alkalmassági vizsgálat a középszintű nyelvi ismeretek felmérését célozza, értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. ALKALMASSÁGI VIZSGA KE-MK KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR Sz nmvøsz egységes, osztatlan képzés A szakra jelentkezők gyakorlati vizsgája két szakaszból áll. Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll. A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgán legalább 12 szabadon választott, különböző hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, 3 színműrészlet (monológ), és 3 népdal előadására kell felkészülni. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. FotogrÆfia alapképzési szak Az alkalmassági vizsga időpontja: jœlius 4. Megadott időpontban a jelentkezők személyesen bemutatnak egy 15 db, hosszanti oldalán min. 24 cm-es fekete-fehér vagy színes saját munkákból álló válogatást (mappát), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. Az alkalmassági vizsga értékelése: Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok a jelentkezők, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. Bírálati szempontok: vizuális, fotográfiai érzékenység, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód, vizuális, fotográfiai kreativitás, nyitottság, fotótechnikai alapképzettség (alapvető fototechnikák gyakorlott használata), kompozíciós készség, művészettörténeti alapképzettség, kortárs művészeti tájékozottság. Alkalmazott lætvænytervezøs alapképzési szak Alkalmassági felvételi vizsga: Æprilis 26. (kedd) Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmezterv. (csak A/2 mappában bemutatható formában) Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok a jelentkezők, akiket a Felvételi Bizottság a nem felelt meg minősítéssel tanácsol el. 851

16 Plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szak Az alkalmassági vizsga követelményei: A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolás tárgykörben, valamint a jelentkezőnek hoznia kell magával fotókat szobrász/plasztika munkáiról. A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban. Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség, vizuális kreativitás, képzőművészeti alapképzettség (alapvető grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a térforma az emberábrázolásban), művészettörténeti alapképzettség, forma és térképzési vizuális kreativitás. A munkák elbírálásának folyamata: Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden jelentkezőnek személyesen kell bemutatnia egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak specifikumához igazodó rajzi, festészeti, grafikai anyagot, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a Bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában. KØpi ÆbrÆzolÆs alapképzési szak Az alkalmassági vizsga követelményei: A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak/festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolás tárgykörben. A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban. Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód, vizuális kreativitás, nyitottság, képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban), kompozíciós készség, művészettörténeti alapképzettség, kortárs művészeti tájékozottság. A munkák elbírálásának folyamata: Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden jelentkezőnek személyesen kell bemutatnia egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak specifikumához igazodó rajzi, festészeti, grafikai, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar køpi ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a Bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában. 852

17 Elektronikus ÆbrÆzolÆs alapképzési szak Az alkalmassági vizsga követelményei: A jelentkezőnek 10 db saját készítésű munkát kell bemutatnia, mely a rajzi felkészültség, képalkotási szint mellett, illetve azzal összhangban az új képfajtákhoz (pl. számítógépes grafika, animáció, honlap) való alkotói kötődésről is képet nyújthat. A kétdimenziós munkák max. fél íves lapon (pl. rajzok, digitális nyomatok), míg az interaktív, vagy mozgóképes munkák CD/DVD hordozón, mpg2, html, swf, vagy Exe adatként, illetve menüs DVD-formában kerüljenek benyújtásra. A beadott munkák közül minimum három darabnak hagyományos, szabadkézi technikával kell készülnie (pl. rajz, grafika, festmény). Minden beadott munkán, borítón, adathordozón szerepelnie kell a szükséges adatoknak (név, cím, technika stb.). A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban. Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség és kreativitás, képzőművészeti alapképzettség, művészettörténeti alapképzettség, tájékozottság a kortárs művészetről, elképzelés (az új) mediális művészeti alkotásra, erős motiváció ebben az irányban, kompozíciós készség. A munkák elbírálásának folyamata: Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden jelentkezőnek személyesen kell bemutatnia egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak specifikumához igazodó rajzi, festészeti, grafikai, mozgóképi, illetve újmédia-művészeti anyagot, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar elektronikus ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a Bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában. Mozg køpkultœra Øs mødiaismeret alapképzési szak Alkalmassági vizsga követelményei: Benyújtandó: vagy kb. 3 perces film vagy kb. 30 darabból álló fotósorozat (egy témából) vagy kb. 30 darabból álló rajzsorozat (egy témából) vagy kb. 30 darabból álló képregény vagy kb karakterből (szóköz nélkül) álló filmnovella. Az alkotásoknak címet adva, lemezen kell őket postázni Æprilis 30-ig. Cím: Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar, Mozgóképkultúra Tanszék; 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a nem felelt meg minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek. Ajánlott formátum: filmnél codec: DV PAL, képméret: , 25fps, formátum: avi vagy mpg, filenév: vezeteknevkeresztnev.avi vagy mpg (kisbetuekezetnelkul.avi vagy mpg) fotósorozatnál filetípus: tif, képméret: 13 cm 18 cm, felbontás: 300 dpi, pixel, illetve a fotók lehetnek megkötés nélkül *.jpg file-ok is a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg) rajzsorozatnál és képregénynél filetípus: tif, képméret: A/4 (21 29,7 cm), felbontás: 300 dpi, pixel, illetve a képek lehetnek megkötés nélkül *.jpg file-ok is a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon 853

18 filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg) filmnovellánál filetípus: doc, filenév: vezeteknevkeresztnev.doc (kisbetuekezetnelkul.doc) GYAKORLATI VIZSGA FotogrÆfia alapképzési szak Gyakorlati vizsga I. szakasz: jœlius 5. Fototechnika, kortárs fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján. Fotózás aznap kihirdetett téma alapján analóg géppel, színes filmre. A filmeket egy erre kijelölt és a tanszék által egyeztetett fotólaborban kell kidolgoztatni. II. szakasz: jœlius 6. Elbeszélgetés. Sz nmvøsz egységes, osztatlan képzés A második felvételi szakasz: egy hetes, bentlakásos, gyakorlati rostavizsga (két részből épül fel), amelynek során a jelentkezőnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga első három napjában: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max 40 pont, beszéd-ének-mozgás: max 20/20 pont) A gyakorlati rostavizsga második részében (4 nap): max. 100 pont szerezhető, megoszlása ugyanaz mint az első 3 napban. Elektronikus ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsga követelményei: Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítés emberfiguráról és kreatív tervezési feladatok (hagyományos eszközökkel). A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről. A Felvételi Bizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a benyújtott munkákkal kapcsolatban is. A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség és kreativitás, képzőművészeti alapképzettség, művészettörténeti alapképzettség, tájékozottság a kortárs művészetről, elképzelés (új) mediális művészeti alkotásra, erős motiváció ebben az irányban, kompozíciós készség. A munkák elbírálásának folyamata: Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták. A második szakasz a jelentkezőnek az Intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. Minden jelentkezőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és kreatív tervezési gyakorlat) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar elektronikus ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre. KØpi ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsga követelményei: Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítés emberfiguráról és festési, tervezési gyakorlatok. A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről. A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban. A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód, vizuális kreativitás, nyitottság, képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai 854

19 és festészeti technikák gyakorlott használata a tér-, forma- és az emberábrázolásban), kompozíciós készség, művészettörténeti alapképzettség, kortárs művészeti tájékozottság. A munkák elbírálásának folyamata: Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták. A második szakasz a jelentkezőnek az Intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. Minden jelentkezőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és festési, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar køpi ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre. Plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szak A gyakorlati vizsga követelményei: Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítés emberfiguráról és plasztikai, tervezési gyakorlatok. A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a jelentkező szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről. A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban. A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai: vizuális érzékenység, érettség, vizuális kreativitás, képzőművészeti alapképzettség (alapvető grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata a tér- forma az emberábrázolásban), művészettörténeti alapképzettség, forma és térképzési vizuális kreativitás. A munkák elbírálásának folyamata: Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták. A második szakasz a jelentkezőnek az Intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. Minden jelentkezőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és plasztikai, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége. A Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar plasztikai ÆbrÆzolÆs alapképzési szak elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre. Alkalmazott lætvænytervezøs alapképzési szak Gyakorlati felvételi vizsga: jœlius 48. (1 hét) Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt). Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával, (akvarell stb. a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével). A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít. Harmadik szakasz: írásbeli dolgozat, szakmai és általános műveltségi témában (tesztlap). Megadott szakmai tervezési feladat. Otthoni munkák bemutatása. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal. Mozg køpkultœra Øs mødiaismeret alapképzési szak Gyakorlati vizsga (2011. jœnius 2022.): A jelentkező által benyújtott munka bemutatása és elemzése (0 100 pont). Szabadon választott film vagy tévéműsor vagy rádióműsor vagy weboldal bemutatása és elemzése (0 50 pont). A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek film- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania (0 50 pont). A gyakorlati vizsgán pont szerezhető. 855

20 KE-PK KAPOSVÁRI EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) Előalkalmassági vizsga időpontja: januær óra Az alkalmassági vizsgák sajátos követelményei gy gypedag gia alapképzési szakon: Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizár a felvételi eljárás további szakaszából. A gy gypedag gia alapképzési szakra történő jelentkezésnél (csak beszédalkalmassági vizsga) az alkalmassági vizsga megegyezik a tan t és az vodapedag gus alapképzési szakok követelményeivel. Eredményes felvételit követően a logopédia szakirány választása esetén külön beszédalkalmassági vizsga kötelező a képzés első szemeszterében. A beszédalkalmassági vizsga területei logopédia szakirányon a következők: A beszédtechnika megítélése egy szabadon választott, egyoldalas bármilyen prózai szöveg és a gyógypedagógiai szakmai jártasságra irányuló beszélgetés alapján (a fonációs, fog-, illetve harapási és beszéd-rendellenesség felvételt kizáró ok!). A logopédia szakirányra jelentkezőknél másik intézményből hozott beszédalkalmasságot nem fogadnak el, vizsgát kell tenniük. Az egészségi alkalmassági vizsgálat A vizsgálat eredményét háziorvossal kell igazoltatni. Az igazolást a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz kell csatolni. A felsőoktatási intézmény írásbeli nyilatkozatot kér a jelentkezőtől, hogy nincs eltitkolt betegsége. Az egészségi szempontból kizáró okok: a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható, mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járóbeteg rendelés specialistájának a véleményét is ki kell kérni, a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó óvodai és alsó tagozatos pedagógusi munkát gátolják, fedetlen testrészen lévő bőrelváltozások, a hámképző szervek betegségei, a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, a látóképesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, anomaloszkópos vizsgálattal kimutatott színtévesztés, a térlátás korlátozottsága, epilepszia, elmebetegség, súlyos asthma, cukorbetegség. A beszédalkalmassági vizsga Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára. Feladat: soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. Az elbírálás szempontjai: Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)? A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás)? A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 856

21 Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. TANÍTÓ ALKALMASSÁGI VIZSGA Előalkalmassági vizsga időpontja: januær óra Az alkalmassági vizsgák sajátos követelményei, tan t és vodapedag gus alapképzési szakokon: Az alkalmassági vizsgák értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. A vizsga során egyetlen nem felelt meg értékelés is kizárja a jelentkezőt a további felvételi eljárásból. A tan t és vodapedag gus alapképzési szakokon az alkalmassági vizsga három részből áll: 1. Beszédalkalmassági 2. Ének-zenei alkalmasság 3. Testi alkalmasság (tornafelszerelést hozzon magával). Egészségügyi alkalmasságról szóló igazolást a vizsga időpontjára kell magával vinnie, vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lappal együtt kell beküldeni. Tan t és vodapedag gus alapképzési szakokra jelentkezőknek az óvónői szakközépiskolát végzett és óvodában is dolgozó jelentkezők kivételével alkalmassági vizsgát kell tenniük. A tan t és vodapedag gus alapképzési szakok alkalmassági vizsga követelményei: Ének-zene alkalmassági vizsga Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógus és tanító pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. Feladat: a hallásvizsgálat keretében húsz magyar népdal előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálat során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed, nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációból) tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. Az ének-zene vizsgán a húsz magyar népdal címét írásban le kell adni. A testi alkalmassági vizsga Célja: Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. Követelmények: közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc), oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások), egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, néhány lépés nekifutásból keresztbe állított és felfordított pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba, célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával 8 m-ről, labdaadogatások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával, labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak 8 mp), 857

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN A Z A L K A L M A S S Á G I V I Z S G Á K I N T É Z M É N Y I K Ö V E T E L M É N Y E I AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN Tanító és óvodapedagógus szakra jelentkezőknek - az óvónői szakközépiskolát végzett és

Részletesebben

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA

TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA TESTNEVELÉS (MOTOROS) ALKALMASSÁGI VIZSGA Nők 50 m úszás (rajtfejes, szabadon választott úszásnemben) Alapszint 61 mp Falraadogatás (kézilabdával 4 m-ről 30 mp alatt) 17 db Kötélmászás (5 m-es kötélre)

Részletesebben

A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL

A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL A TANÍTÓKÉPZ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015. TANÉVBEN INDULÓ TANÍTÓ SZAKRÓL Kedves Felvételiz! Szeretettel várunk minden érdekldt a nyílt napunkon 2013. december 9-én és 2014. január 13-án! A képzések

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 801 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD)

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 811 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD)

Részletesebben

AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI (EGÉSZSÉGI, BESZÉD) Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó felsőfokú szakképzés Az alkalmassági beszélgetésen (beszéd vizsgálatból és pedagógiai beszélgetésből

Részletesebben

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Függelék A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 979 AVKF APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA ALKALMASSÁGI VIZSGA Óvodapedagógus

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző!

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző! AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2014/2015 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL Kedves Felvételiző! Várunk a 4 éves tanító alapszakra, a 3 éves óvodapedagógus alapszakra,

Részletesebben

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei

A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei A kizáró jellegű alkalmassági vizsgák és gyakorlati vizsgák követelményei KIZÁRÓ JELLEGŰ ALKALMASSÁGI VIZSGÁK Kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kötelező teljesíteni: rajz-vizuális kommunikáció szakon

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző!

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL. Kedves Felvételiző! AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A 2013/2014 TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRŐL Kedves Felvételiző! Várunk a 4 éves tanító alapszakra, a 3 éves óvodapedagógus alapszakra,

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Fotográfia BA szak tájékoztató

Fotográfia BA szak tájékoztató Fotográfia BA szak tájékoztató A MOME fotográfia alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi

Részletesebben

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Tervezőgrafika. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Tervezőgrafika A felvételi vizsga alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola bankszámla számára kell befizetni :

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához

Fizikai képességek felmérése. 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Fizikai képességek felmérése az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium 2017/2018. tanévi középiskolai felvételi eljárásához Közoktatási típusú sportiskola A közoktatási típusú sportiskola

Részletesebben

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI Az alkalmassági, gyakorlati vizsga 2. (1) Jelen szabályzat 16. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari termék és

Részletesebben

K Ö V E T E L M É N Y E I

K Ö V E T E L M É N Y E I Pedagogická a sociálna akadémia Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského č. 12, 984 18 Lučenec Tanulmányi szak: 7649 M óvó és nevelőképzés A F E L V É T E L I V I Z S G A K Ö V E T E L M É N Y E I 2016

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2017. február 9. Horváth Kinga

2017. február 9. Horváth Kinga ALAKRAJZ II. A félév során a téma elsősorban az emberi test ábrázolása és a tér és az emberi alak kapcsolata. A pontos, arányokra koncentráló, jól komponált rajzok elkészítésén túl cél, hogy eszközök,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

Kameraman szak MKB

Kameraman szak MKB Budapesti Kommunikációs és Üzleti Kameraman szak Az első forduló alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti bankszámla számára kell befizetni : MKB 1030 0002-2017 6479-7007

Részletesebben

Kedves Nyolcadikos Felvételizők!

Kedves Nyolcadikos Felvételizők! Kedves Nyolcadikos Felvételizők! A szóbeli vizsgák, képesség-, készségmérés, motivációs beszélgetés a felvételi tájékoztatóban megjelentek szerint a következő időpontokban zajlanak a Nyíregyházi Vasvári

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Képzéseink. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegû (tervezõgrafikai) munkák mappában, minimum 10, maximum 20 munka.

Képzéseink. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegû (tervezõgrafikai) munkák mappában, minimum 10, maximum 20 munka. Képzéseink 2015. õszén induló képzéseink: Elektronikus zenei médiamûvész BA? BA in electronic music and media artskerámiatervezés BA? BA in ceramic design Felvételi információk Kerámiatervezés MA? MA in

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL (egységes szerkezetben az 1, 2. és 3. számú módosítással) Debrecen 2009. február 26. 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/ ;

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/ ; Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u 5 46/504-352; e-mail: miskolcizrinyigimnazium@gmail.com www.zrinyigimnazium.hu Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1054 Budapest,

Részletesebben

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk

I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk I. Zenepedagógia alapképzés felvételi információk 1. A képzés leírása: Alapképzés területe: Zene; Szakirány: Zenepedagógia; Képesítés: Zenetanár; Tanulmányok időtartama: 3 év, 6 szemeszter; Képzés formája:

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47 A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése az iskolarendszerű szakképzések esetében. 1. Bevezető. Az iskola jelen szabályozás kidolgozásához az Emberi

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Klasszikus balettművész szak Kód:001

Klasszikus balettművész szak Kód:001 Klasszikus balettművész szak Kód:001 A klasszikus balettművész szakra azok a LÁNYOK és FIÚK jelentkezhetnek, akik a felvételi vizsga tanévében fejezik be az általános iskola 4. osztályát. A képzés első

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a magyar nyelvből és matematikából

Részletesebben

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1

HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1 A Felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000. (XII.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont NINCS NINCS EMELT SZINTŰ VIZSGA

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont NINCS NINCS EMELT SZINTŰ VIZSGA OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan)

Felvételi tájékoztató a 2016/2017. tanévben (a 2017/2018. tanévre vonatkozóan) 19 92 REFORMÁTUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 15. tel./fax: 82/511-487 igazgató: 82/411 005 e-mail: titkarsag@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu honlap: www.lozsu.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A Debreceni Egyetem Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.) 43. (4) bekezdésében és a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven

FELVÉTELI. GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven FELVÉTELI A 2014/2015-ÖS TANÉVRE GYÓGYTORNA szakterület GYÓGYTORNA ÉS SPECIÁLIS MOZGÁSKÉSZSÉG szak (3 év, nappali) magyar nyelven Azok a felvételizők akik a Testnevelés és sport karon több szakterületre

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Középszint. II. Feladatlap. csoportonként 1 fő élő modell, vizsgázónként 1 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Rajz vagy festés

Középszint. II. Feladatlap. csoportonként 1 fő élő modell, vizsgázónként 1 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Rajz vagy festés KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAANYAG FELVÉTELI PONTSZÁMOK Biológia írásbeli 40 Sportjátékok 60 Atlétika 30 Torna 30 Úszás 30 Küzdősportok (mindkét nem számára) 10 Összesen 200 Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint NINCS NINCS KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint NINCS NINCS KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól OPTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Emelt szint A vizsgázó biztosítja NINCS

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Kiegészítés a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz

Kiegészítés a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Kiegészítés a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Intézmény/ Kar kódja Képzési forma További felvételi információk ÁVF ÁVF lapszakokon: - 240 ponttól nyerhet felvételt, - 381 ponttól (felvételi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNY OSZTATLAN TANÁRI TESTNEVELŐ TANÁR SZAK FELVÉTELI PONTSZÁMOK Biológia írásbeli 40 pont Sportjátékok Atlétika Torna Úszás Küzdősportok (mindkét nem számára) Összesen

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben