BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01"

Átírás

1 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén forintról forintra, a garantált bérminimum havi összege forintról forintra nőtt. SZJA Családi adókedvezmény 2016-tól 4 éven át fokozatosan emelkedni fog a két gyermeket nevelő családok által igénybe vehető családi adóalap-kedvezmény mértéke: kedvezményezett eltartottanként forintról forintra fog nőni ben a kedvezmény mértéke még nem változik. Egy eltartott esetében marad forint, míg három, illetve több eltartott esetében továbbra is forint. Változik a családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre A nevelőszülő közös háztartásban élő, családi pótlékra egyébként nem jogosult házastársa is jogosultként kerül nevesítésre. Így a házastársak már év közben is közösen érvényesíthetik a kedvezményt. Cafeteria A béren kívüli juttatások köre és azok közterhe változatlan marad. A törvény szerint a béren kívüli juttatások éves értékhatára 500 Dear Client, CHANGES IN TAX LEGISLATION 2015 The amount of obligatory minimum wage for full-time employees has increased from HUF to HUF , and the guaranteed minimum wage has increased from HUF to HUF Personal income tax Family tax benefit From 2016 the sum of family benefit on the taxable income basis for families with 2 children will increase during 4 years from HUF to However the extent of the benefit does not change in In case of one dependent the benefit will remain HUF and in case of three or more dependents it will remain HUF The scope of persons entitled to use the family tax benefit will change The spouse of the foster parent living in the same household, who would otherwise not be entitled to family allowance, will be considered as eligible. In this way, couples can make use of the tax benefit together already during the year. Cafeteria The scope of fringe benefits and the extent of contribution payable on them will remain unchanged. According to the law, the yearly limit of fringe benefits

2 ezer forintról 450 ezer forintra csökken (a 450 ezer forintos értékhatáron belül, a 200 ezer Ft feletti rész csak SZÉP-kártyára történő juttatással marad kedvezményes adózású). Az éves keretösszegen belül kedvezményes adózással (a juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja-t és 14 % eho-t, összességében 35,7 % közterhet kell fizetni) Ft/év értékig adható minden juttatás, az egyedi értékhatárok figyelembevételével (pl. Erzsébet utalvány Ft/év). A kizárólag SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás esetén ez a kedvezményes összeg továbbra is évi 450 ezer forint (az ún. rekreációs keretösszeg) marad. Fontos, hogy a kétféle juttatási formát kombinálni lehet, azaz a SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatásokat évi 200 ezer forintig, valamint ezen felül a SZÉP kártyára utalást 250 ezer forintig az idei kedvező adóteher mellett lehet a munkavállalók számára biztosítani. A kedvezményes értékhatárt (éves keretet, illetve az adott juttatásra vonatkozó egyedi értékhatárt) meghaladó összegű juttatások egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, amelyek továbbra is 51,17 % közterhet viselnek (a juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja-t és 27% eho-t kell fizetni). Az értékhatár átlépése esetén, 2015-től már a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell a megnövekedett eho-t bevallani és megfizetni, ezt eddig a tárgyévet követő év májusában kellett rendezni. A magánszemély jogviszonyának év közbeni megszűnése esetében, amennyiben az igénybe vett béren kívüli juttatások együttes értéke az éves keretösszeg (200 eft), vagy a rekreációs keretösszeg (450 eft) időarányos részét meghaladja, az 51,17 %-os közterhet a jogviszony megszűnése hónapjának kötelezettségeként kell megfizetni. A magánszemély halála esetén az arányosítás nem érvényesül. Adómentes juttatások Az adómentes juttatások köre nem will be decreased from HUF 500 thousand to HUF 450 thousand (and within the limit of HUF 450 thousand, the part exceeding HUF 200 thousand will be subject to beneficial taxation only if it is given in the form of the socalled SZÉP card, a centralized system of accounting fringe benefits for leisure activities). Within the yearly limit, beneficial taxation (the value of the fringe benefit multiplied by 1.19 has to be considered as the basis and 16% personal income tax and 14% health contribution, totally 35.7% have to be paid for this basis) can be applied to any type of benefit up to the amount of HUF per year, by taking into consideration special restraints (e.g. a maximum of HUF can be given in the form of Erzsébet checks, usable for buying food). If the employer transfers the amount of fringe benefits only on the employee's SZÉP card account, the beneficial amount will remain HUF 450 thousand yearly (the so-called recreational frame). It is important that the two type of fringe benefits can be combined, i.e. fringe benefits in other forms than the SZÉP card can be given for a value of up to HUF 200 thousand, and in addition to that, HUF 250 thousand can be transferred on the employee's SZÉP card account, with the beneficial taxation rule applicable for this year. Any benefit exceeding the beneficial limit (annual frame, or the special limit applicable for the given type of benefit), will be considered as special benefit and will be subject to 51.17% of tax and contribution (the value of the fringe benefit multiplied by 1.19 has to be considered as the basis and 16% personal income tax and 27% health contribution have to be paid for this basis). If the limit is exceeded, as of 2015, the increased health contribution will have to be declared and paid already in the month of receiving the benefit; while until the previous year this had to be settled only in May of the year following the year of taxation. if the employment of the individual is terminated during the year, should the total sum of fringe benefits already used exceed the time proportional part of the yearly frame (HUF 200 thousand) or the yearly recreational frame (HUF 450 thousand), the

3 változik jelentősen. Így pl. megmarad a lakáscélú munkáltatói támogatások adómentessége is, sőt jövőre már a lakás akadálymentesítéséhez, az akadálymentesítés céljából felvett hitel törlesztéséhez is adómentesen hozzájárulhat a munkáltató. Első házasok kedvezménye A törvény szerint 2015-től minden olyan ifjú pár, amelynek legalább egyik tagja első házasságát köti, a házasságkötést követő hónaptól 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig együttesen havi forint adócsökkenést eredményező mértékben csökkentheti az adóalapját, vagyis Ft-tal. A kedvezmény a megfelelő nyilatkozat megtétele esetén már az előleg levonásánál figyelembe vehető, a házastársak közösen is érvényesíthetik, vagy az adóév elteltével az adóbevallásban megoszthatják egymás között. A házasságkötéssel járó adókedvezménynek felső életkori határa nincs. Életbiztosítások A teljes életre szóló életbiztosítások 2017 után azonos adójogi kezelés alá esnek az egyéb megtakarítási jellegű biztosításokkal, azaz a teljes életre szóló életbiztosítások rendszeres díjának adómentessége 2017 után megszűnik, míg a 2018 után kötött ilyen biztosításokból származó jövedelem kamatjövedelemként adózik. Felelősségbiztosítás Az ügyvezetők felelősségbiztosításának adómentességét visszamenőleges hatállyal tartalmazza a törvény, így a munkáltató által megfizetett biztosítási díj sem jövőre, sem korábban nem keletkeztet bevételt a magánszemély számára. Nyugdíjbiztosítás A törvény pontosítja a nyugdíjbiztosítás fogalmát és a biztosítási eseményeket. Ezen kívül azt is tartalmazza, hogy a biztosítás kedvezményezettje a halálesetet increased tax and contribution of 51.17% will have to be paid as an obligation for the month of termination of the employment. Benefits that can be provided free of tax There will not be considerable changes in the scope of benefits that can be provided free of tax. So the employer's support for housing purposes will remain free of tax obligation, moreover, from next year the employer can contribute free of tax obligation to the redemption of loan taken up for accessibility improvement in the employee's home. Allowance for first-time, newly wed couples According to the law, as of 2015 all young couples of which at least one member enters his/her first marriage are entitled to apply a reduction of their taxable income basis resulting in a monthly tax benefit of HUF 5000 (i.e. reducing the basis by HUF ) for the couple together during 24 months or until they become entitled to family tax benefit, if this one comes sooner. This benefit can be considered already at the time of deducting monthly tax advance payments, if the necessary declarations are made. The benefit can be used by the members of the couple together, or following the year being subject of the tax return, they can divide it in their tax returns. There is no upper limit of age for making use of this tax benefit. Life insurances After 2017, life insurance policies covering full lifetime will be subject to the same taxation rules as other insurance policies for savings purposes, which means that the regular fee of the life insurance signed for full lifetime will cease to be tax free after 2017, while any income gained on such insurances signed after 2018 will have to be taxed as interest incomes. Liability insurances According to the law, liability insurance of directing managers will become free of tax retroactively, so the insurance fee paid by the employer will not be subject to tax neither in next year, nor

4 kivéve csak a biztosított lehet, illetve amennyiben a szerződő és a biztosított személye elválik egymástól, és a szerződést a szerződő megszünteti, a felhalmozott összeg a biztosítottat illeti meg. Kiküldetési rendelvény Változik a kiküldetési rendelvény fogalma. A jövőben a zárt rendszerben kezelt és tárolt, elektronikus úton előállított bizonylat is kiküldetési rendelvénynek minősül. Munkaerőkölcsönzés A jelenleg hatályos szabályozás szerint amennyiben egy munkavállaló magyarországi foglalkoztatására munkaerőkölcsönzés keretében kerül sor úgy, hogy a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a bejelentéssel, nyilvántartással, járulékok megállapításával, bevallásával és megfizetésével kapcsolatos kötelezettségeket a belföldi kölcsönvevő teljesíti. A jövőben lehetővé válik, hogy a személyi jövedelemadó megállapításával, bevallásával és megfizetésével kapcsolatos kötelezettségeket is a belföldi kölcsönvevő teljesítse. Osztalék A törvény kifejezetten nevesíti, hogy osztaléknak minősül a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg. Alapelv jellegű szabály A magánszemély által valójában önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként megszerzett bevétel nem minősülhet bevételnek nem számító, adómentes vagy kedvezményes adózású juttatásnak. E jövedelmek adóterheit a juttatást megalapozó jogviszony alapján kell megállapítani (nem lehet átminősíteni). KATA Megszűnés before that. Pension insurances The law clarifies the notion of pension insurance as well as the events of insurance. In addition, it also specifies that the beneficiary of the insurance can only be the insured person (with the exception of the case of death), and, if the contracting party and the insured party are not the same, and if the contract is canceled by the contracting party, the insured party will be entitled to the amount of money accumulated. Foreign travel order The notion of foreign travel order will change. In the future, e-vouchers managed and stored in a closed system will also be considered as foreign travel orders. Staff leasing According to the rules currently in force, if the employment of an employee within Hungary takes place in the frame of staff leasing, in a way that while the lessor is a foreign company, any obligations relating to declarations, registrations, calculating contributions, declaring and paying obligations are the responsibilities of the Hungarian lessee. In the future, it will be possible that obligations relating to taxing personal income tax, submitting declarations and the payment of tax can also be performed by the Hungarian lessee. Dividends The explicitly specifies that, in case of a small tax payer enterprise, the amount of the company's profits paid to the partner of the enterprise who is not declared as small tax payer (who does not take part in the company's activities) shall be considered as dividend. Basic principle type rule The income gained by an individual as the counter-value of independent or non-independent activities cannot be considered as allowances of non-income type, tax-free allowance or allowance with reduced taxing. The tax obligations of such incomes will have to be determined on the basis of the legal relationship on the basis of which the payment is made (cannot be otherwise

5 Az adóalanyiság megszűnik, ha a naptári év utolsó napján az adózó 100 ezer forintot meghaladó adótartozással rendelkezik. Eddig minden negyedév végén vizsgálni kellett az adótartozás összegét. A megszűnés időpontja a jogalanyiság megszűnéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló hónap utolsó napjára módosul. Minden esetben adóhatósági határozat az adóalanyiság megszűnéséről. Munkaviszony létrejöttének vélelme Ezt a vélelmet megdöntő körülmény lett az is, ha a kisadózó azért nem főállású kisadózó, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas vállalkozó, és a kisadózó vállalkozás bevételének több mint felét nem attól a vállalkozástól szerzi, ahol munkaviszonyban áll. KIVA 2015-ig havi adóelőlegmegállapítási, bevallási és fizetési kötelezettség terhelte azon adózókat, akiknek az előző adóévi adófizetési kötelezettsége az 1 millió forintot vagy az előző adóévi bevétel a 100 millió forintot meghaladta. E szabályozás egyszerűsödik azáltal, hogy 2015-től minden adózó az adóelőleg-megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségét negyedévente köteles teljesíteni, függetlenül a fent említett értékhatároktól. További egyszerűsítés, hogy az adóalanyiságválasztására jogosító, kapcsolt vállalkozásokkal közösen számított 500 millió forintos bevételi értékhatár átlépését szintén havi helyett negyedéves gyakorisággal kell vizsgálni. Társasági adó Elhatárolt veszteség Szigorodik a felhasználás szabálya. A 2015-ben kezdődő és az azt követő adóévekben keletkező veszteségeket csak a keletkezés évét követő 5 adóévben lehet felhasználni, a ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezetteket pedig legkésőbb a re-qualified). Small Tax Payer's Lump-sum Tax (KATA) Termination The tax payer shall be no longer subject to lump-sum taxing, if it has debt of over HUF 100 thousand on the last day of the calendar year. Until now, debts had to be checked at the end of every three months. The date of termination will be modified to the last day of the month of the day of coming into effect of the resolution issued in the subject of termination of being subject to this taxing form. In all cases, it is the tax authority that makes the resolution on such termination. Supposed relationship of employment A new condition excluding such supposed relationship of employment is if the small tax payer is not a so-called full-time small tax payer because he/she has a full-time employment or partnership elsewhere, and he/she earns more than half of his/her income from elsewhere than from the employer being subject of the supposed relationship. Small Enterprise Tax (KIVA) Until 2015, those tax payers whose tax payment obligation for the previous year exceeded HUF 1 million, or whose income of the previous year exceeded HUF 100 million had to declare and pay taxes monthly. This regulation will be simplified in such a way, that from 2015 all tax payers will be subject to quarterly tax declaration and payment, independently from the abovementioned limits. A further simplification is that income limit of HUF 500 million, calculated as an aggregate of related businesses that qualify the tax payer for this type of taxation, will have to be checked also quarterly instead of monthly. Company tax Losses carried forward The rule of use becomes stricter. Losses occurring in and after 2015 can be accounted only in the 5 tax years following the year of occurrence of the

6 2025. december 31-ét magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni (korábban időkorlát nem volt). Az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán átvett elhatárolt veszteségek felhasználásának eddigi korlátai, a tevékenység folytatására vonatkozó elvárásra tekintettel tovább szigorodnak. Az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán átvett elhatárolt veszteségnek adóévenként legfeljebb csak azon hányada kerülhet felhasználásra (leírásra), amelyet a továbbfolytatott tevékenységre vonatkoztatott adóévi árbevétel, bevétel a megelőző három adóév átlagos árbevételében, bevételében képvisel. A naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adózó a 2014-ben kezdődő adóévben keletkező elhatárolt veszteséget a december 31-én érvényes szabályok szerint írhatja le. Jövedelem-(nyereség-)minimum Módosul a meghatározás módja, 2015-től az adózó összes bevételét már nem csökkenti az eladott áruk beszerzési értéke, valamint a közvetített szolgáltatások értéke az elvárt jövedelem megállapításakor. (A társasági adóban a bevétel 2 %-át kell jövedelem-(nyereség- )minimumnak tekinteni, eddig azonban ezt az összeget a fenti tételekkel lehetett csökkenteni) Kapcsolt vállalkozások 2015-től kapcsolt vállalkozási viszonynak minősül az is, ha az adózó és más személy között az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. Új bekezdéssel bővült a transzferárszabályozás: Az adatbázisszűrések során meghatározott szokásos piaci ár megbízhatóbb megállapítása érdekében elsődlegesen azok az árak lesznek piacinak tekinthetők, amelyek az adatbázisszűrés során loss; and in respect of the losses occurred until the last day of the year 2014 can be used for reducing the taxable profits of the company until the tax year including December 31, 2025 (previously there was no such time limit). Former limits concerning the accounting of losses carried forward taken over in connection with the transformation of the company or an acquisition will get even more rigorous with regard to the requirement of continuing the predecessor's activities. Only that part of the loss carried forward taken over in connection with the transformation of the company or an acquisition can be accounted (written off), that corresponds to the ratio of the given continued activity's income in the tax year to the average income of the company in the three preceding years. In case of a tax payer using a business year different from the calendar year, the losses carried forward occurring in the tax year starting in 2014 can be written off in accordance with the rules valid on December 31, Minimal income (profit) The method of determining it has been modified. The tax payer's total income will not be reduced by the purchase value of goods sold and mediated services any more when determining the expected income. (In the company tax, 2% of the income shall be considered as minimum income (profit), however, this could be reduced by the above mentioned items until now). Affiliated companies As of 2015 it shall be considered also a relationship of affiliated companies, when considerable decision-making influence in business and financial policies is in place as a result of same persons being members of the managing directorate of the tax payer and another entity. The rules relating to transfer price has been appended with a new paragraph: In order to determine the normal market price determined in the database filtering in a more reliable way

7 elfogadott vállalatok statisztikai mutatóiból számított interkvartilis tartományban (minta elemeinek középső fele) helyezkednek el, figyelembe véve a nyilvántartási kötelezettségről szóló miniszteri rendeletet. Új támogatási forma Új jogintézményt vezettek be: az adózók adóelőleg kötelezettségük 50 százalékának, illetve feltöltési- vagy éves adófizetési kötelezettségük 80 százalékának kedvezményezett célra történő felajánlásáról rendelkezhetnek, de összesen az adóévre fizetendő adó 80 százalékáig. Kedvezményezett célnak a filmalkotások, előadóművészeti szervezetek, valamint a látvány-csapatsportok támogatása minősül. Sporttámogatás esetén a felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, amelyért cserébe az adózó szponzorációra jogosult, továbbá a felajánlott összeg 1 százaléka hatósági díjként az ellenőrző szervezetet illeti meg. Az adóbefizetést meg kell tenni, és az adózónak nem lehet Ft-nál nagyobb adótartozása. Az ily módon felajánlott összeg alapján az adózók adójóváírásra jogosultak. Az adójóváírás mértéke az adóelőlegből és az adóelőlegkiegészítésből felajánlott - sporttámogatás esetén a kiegészítő támogatással és az 1 százalékos hatósági díjjal csökkentett - összeg, de legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának a 7,5 százaléka. Amennyiben az adózó éves adóbevallásában rendelkezik a felajánlásról, az adójóváírás mértéke 2,5 százalék. Az összeget az adózó társasági adó folyószámláján fogják jóváírni. A jóváírás a bevallás esedékességét követő második hónap első napján történik meg először július 1-jén. Rendelkezni első alkalommal a évi adókötelezettségről lehet. A sport- és kultúratámogatás, mint társasági adót optimalizáló lehetőség iránt érdeklődő adózó a jövőben választása szerint, vagy a korábban primarily those prices are considered as market price which are located on the interquartile range calculated from the statistical indicators of companies adopted in the database filtering (middle half of the sample elements), taking into account the ministerial regulation on the registration requirement. New form of support A new legal institution has been introduced: taxpayers may give disposition on using a part of their taxes paid for the benefit of given purposes, which concerns 50% of their tax advance payment obligations, and 80% of their fill-up or yearly tax payment obligations, but not more than 80% of their yearly tax payable for the given year. The purposes that can be subsidized in this way include motion picture works, performance arts organizations and spectacle team sports. In case of supporting sports purposes, 12.5% of the amount will be considered as auxiliary sports development support, in return of which the taxpayer will be entitled for sponsoring, and 1% of the amount offered will be given to the controlling organization as authority's fee. The tax payment must be performed and the taxpayer shall not have tax debts amounting to more than HUF On the basis of the support offered in this way, the taxpayers will be entitled to tax credit. The sum of tax credited is 7.5% of the sum of support offered from the tax advance payment and supplementary tax advance payment in case of sports purpose support this has to be reduced by the sum of auxiliary support and the 1% authority's fee which shall not be more than 80% of the payable tax. If the taxpayer makes a disposition in its annual tax declaration about the offering, the rate of tax credit is 2.5%. The sum will be credited to the taxpayer's company tax account. The sum will be credited on the first day of the second month following the declaration's deadline, for the first time on July 1, Disposition can be made for the first time in relation with tax obligations for the year 2015.

8 is működő társaságiadókedvezmény rendszerének keretein belül nyújt támogatást vagy a január 1-jével hatályba lépő új szabályok szerint rendelkezik a kedvezményezettek javára a társasági adójáról. A két rendszer egy adóévben együttesen nem alkalmazható, az adózó választása szerint élhet valamelyik támogatási lehetőséggel. Reklámadó A reklámadó hatálybalépésével augusztus 15-étől az adóalapnál figyelembe nem vehető költség a reklám közzététele miatt felmerült kiadás, ha a reklám közzétevője nem ad nyilatkoza-tot arról, hogy nem kötelezett reklámadó fizetésére, vagy arról, hogy teljesíti reklámadó-fizetési kötelezettségét. Ez az előírás től úgy módosult, hogy akkor kell a reklámmal kapcsolatosan elszámolt kiadásokkal megemelni az adóalapot, ha az adóévben annak értéke meghaladja a Ft-ot, és a reklám közzétevője nem ad nyilatkozatot arról, hogy nem kötelezett reklámadó fize tésére, vagy arról, hogy teljesíti reklámadófizetési kötelezettségét. Akkor sem kell növelni az adóalapot, ha a reklámadó alanya a reklámközzététel megrendelésének időpontjában szerepel az adóhatóság honlapján közzétett nyilvántartásban. Egyéb módosítások: Társaságiadó-alap kedvezményt lehet igénybe venni a felsőoktatási intézmények támogatási megállapodása alapján történő támogatása esetén. A támogató az alapítóval vagy fenntartóval kötött felsőoktatási támogatási megállapodás keretében legalább öt évig támogatja a felsőoktatási intézményt ingyenes juttatás formájában, és a támogatás adóévében a megállapodás alapján kifizetett összeg 50 százalékáig csökkentheti a társasági adó alapját, legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig. A kedvezményt a ben kötött felsőoktatási támogatási Taxpayers interested in sports and cultural support, as a way of optimizing company taxing, can decide in the future whether they continue to give support in the former system of company income benefits, or make a disposition in accordance with the new rules coming into force on January 1, The two systems cannot be combined at the same time, in respect of the same tax year, the taxpayer will have to decide which opportunity to use. Advertising tax With the coming into force of the advertising tax, as of August 15, 2014, any costs incurring in relation to publishing an advertisement cannot be considered as a cost when determining the taxable income, unless the publisher of the advertising makes a declaration that it is not subject to payment of advertising tax, or that it fulfills its obligation of payment of advertising tax. This requirement is modified as of 2015 in a way that the taxable income shall be increased by any costs accounted in connection with advertising, if its value exceeds HUF in the given tax year, and the publisher of the advertising does not make a declaration that it is not obliged to pay advertising tax, or that it fulfills its obligation of payment of advertising tax. The tax base does not have to be increased either if the taxpayer being subject of advertising tax is listed in the registration published on the tax authority's web page at the time of ordering the publication of the advertisement. Other changes: Reduction of the company tax base may be applied if the the taxpayer supports an institution of higher education on the basis of an agreement of support. On the basis of the supporting agreement signed with the founder or maintainer of the institution, the supporter supports the institution of higher education over a period of at least 5 years in the form of support provided free of charge, and it may reduce its company tax base by 50% of the amount paid on the basis of the agreement in the given tax year,

9 megállapodások esetében már a évi adókötelezettségre alkalmazni lehet. A támogatási megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén, a kedvezmény kétszeresét kell visszafizetni. Az üzleti és cégérték esetében az adózók évi 10 százalékos mértékű társasági adó szerinti értékcsökkenést számolhatnak el 2015-től kezdődően a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeit szem előtt tartó gazdálkodás folytatása mellett. Nem kötelező a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előzetes minősítése a K+F adóalap kedvezmény igénybevételéhez. A hiányzó eszközzel kapcsolatos ráfordítás nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül, - így növeli a társasági adó alapját, - ha megállapítható, hogy a megfelelő gondosság mellett nem merült volna fel, és az adózó nem tett meg mindent a hiányból eredő veszteség mérséklésére. A módosítás értelmében alapvető szempont, hogy a normális, szokásos hiány miatt, illetve, ha a hiányból eredő pénzügyi veszteség a vállalkozásnak megtérül, akkor nem kell az adóalapot növelni. Az új előírások szerint az adóalap növelése csak abban az esetben szükséges, ha a nem megfelel ő gondosság és a mérséklésre való törekvés elégtelensége együttesen megállapítható. Az egyes kkv-kat érintő társaságiadó-kedvezményeket (beruházási adóalap-kedvezmény, kamatkedvezmény és egyösszegű értékcsökkenési leírás) a mezőgazdasági termék feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozók az új agrár csoportmentességi rendelet szerinti támogatásként is igénybe vehetik az eddigi általános de minimis támogatás vagy az általános csoportmentességi rendeletben foglaltak szerinti támogatás mellett. ÁFA but the reduction may not exceed the amount of earnings before taxes. In case of support agreements signed in 2014, the reduction may be already applied in respect of the tax obligation of In case of any failure to meet the obligations undertaken in the support agreement, the double of the reduction shall be repaid. In respect of goodwill, taxpayers may account annually 10% of depreciation according to company tax as of 2015, by continuing business conduct in conformance with proper practice of right. Preliminary qualification by the National Intellectual Property Agency is not required for taking advantage of the R&D reduction of the tax base. Any expenses in connection with missing assets are to be considered as costs made not for the purpose of business activities so increasing the base of company tax, if it can be established that such expenses would not have been incurred with due and proper care, and the taxpayer has not done everything in order to moderate the loss resulting from the missing asset. In accordance with this change, it is a fundamental point of view that the tax base does not have to be increased if the shortage is considered to be usual or normal, or if the company can recover its financial loss caused by the shortage. According to the new rules, it is necessary to increase the tax base only if the lack of due and proper care and the failure of compensating for the loss apply at the same time. Certain company tax reductions concerning small and medium companies (tax base reduction for investment, preferential interest, lumpsum depreciation) can be used by companies dealing in the processing and commercialization of agricultural products as a subsidy in accordance with the new agricultural group exemption order, in addition to the formerly general de minimis subsidy or the subsidy determined in the general group exemption order. Value Added Tax (VAT)

10 Időszakos elszámolás A tavalyi elhalasztott bevezetés után módosult tartalommal, lépcsőzetesen bevezetésre kerül az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó változás, amely két lépésben fog hatályba lépni: a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások esetében az új szabályokat az olyan június 30-át követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is június 30. utánra esik a többi időszakos elszámolású ügylet esetén az előbb említett feltételeknek december 31-ét követő fennállása során Főszabályként a teljesítés időpontja az uniós direktíva szerint az elszámolási időszak utolsó napja. A főszabály mellett két kivétel van: a teljesítés időpontja a számla kelte, ha a számla kiállítása előbb történik, mint az elszámolási időszak utolsó napja, és a fizetési határidő is korábbi, mint az elszámolási időszak utolsó napja ha a fizetés esedékessége az időszak utolsó napját követő napra esik, akkor a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap Belföldi fordított adózási ügyletek körének kiterjesztése A munkaerő-kölcsönzési, illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások, valamint iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele a belföldi fordított adózás alá eső ügyletek közé fog tartozni abban az esetben is, ha nem építési hatósági engedélyköteles tevékenységhez tartoznak. Kiterjesztésre kerül továbbá azon acélipari termékek köre, melyek értékesítése a fordított adózás alá tartozik. Periodic settlement After last year's postponed introduction, the change concerning the performance date of periodically settled transactions will be introduced with modified contents and in a step-by-step way, to come into effect in two steps: in case of accounting, auditing and tax advising services, the new rules will have to be first applied for the period starting after June 30, 2015, in case of which payments will be due after June 30, 2015 for other periodically settled transactions, when the above mentioned conditions apply after December 31, 2015 As a main rule, the date of performance in accordance with EU directive is the last day of the period of settlement. In addition to the main rule, there are two exceptions: The date of performance is the date of the invoice, if the invoice is issued earlier than the last day of the period of settlement, and the date of payment is also earlier than the last day of the period of settlement. If payment is due on a day after the last day of the period, the date of performance is the payment due date, but shall not be later than the 30th day following the last day of the period of settlement. Extension of the scope of domestic reverse taxing transactions Using the services of staff leasing and staff transferring, and the services of school cooperative will be included in the scope of domestic reverse taxing transactions even if not relating to an activity requiring a permission from the construction authority. Furthermore, the scope of steel industry products the sales of which will be subject to reverse taxing will also be extended. Domestic summarizing report A considerable change is that the value limit of the domestic summarizing report is reduced from HUF 2 million to HUF 1 million, and, based upon the

11 Belföldi összesítő jelentés Jelentős változás, hogy a belföldi összesítő jelentés értékhatára 2 millió forintról 1 millió forintra csökken, és az adóalany választása alapján a csökkentett értékhatár alatti ügyleteit is jelentheti az adóhatóság felé (tehát az összes ügyletét, értékre tekintet nélkül). Ennek megfelelően az 1 millió forint áfaösszeget elérő kimenő számlákon a vevő adószámát is kötelezően fel kell majd tüntetni. Áfabevallási gyakoriság A jogelőd nélkül újonnan alakult adózóknak a megalakulásuktól számított adóévet követő év utolsó napjáig havonta kell bevallást benyújtaniuk a jelenlegi negyedéves gyakoriság helyett, továbbá az éves áfa-bevallásra kötelezett adózók kötelesek negyedéves bevallási gyakoriságra áttérni ha az éves bevételük az 50mFt-ot meghaladja. Motorbenzin-beszerzés áfájának levonhatósága A motorbenzin beszerzésének áfájára vonatkozó tételes levonási tiltás alól ad felmentést egy új szabály, mely szerint levonható a motorbenzin áfája, amennyiben az a beszerző által teljesített termékértékesítés adóalapjába közvetlen anyagjellegű ráfordításként épül be. Előleg áfája 2015-től kezdve előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek a csereügyleteknél lesz jelentősége. (Csere esetén ha az egyik fél korábban teljesít, előleg címén adófizetési kötelezettség keletkezik) Csökkentett áfakulcs Január 1-jétől - az egyes sertéstermékekhez hasonlóan - 27 százalékról 5 százalékra mérséklődött a nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh, kecske) élő és feldolgozott formában történő értékesítésére vonatkozó áfakulcs. Online pénztárgép choice of the taxpayer, it may report its transactions below the limit to the tax authorities (i.e. all transactions without any limit). Accordingly, if the value of VAT is higher than HUF 1 million on an outgoing invoice, the tax number of the client will have to be mentioned, too. Frequency of VAT declaration Newly established taxpayers, without a predecessor, shall submit monthly declarations until the last day of the year following the tax year of establishing the company, instead of the current quarterly declarations; furthermore taxpayers subject to annual VAT declaration shall switch to quarterly declaration if their annual income exceeds HUF 50 million. Deductibility of VAT of purchasing engine fuel (gasoline) A new legislation gives an exemption from the prohibition of deducting the VAT of engine fuel (gasoline) purchased, according to which the VAT of fuel can be deducted if it is included in the sales tax base of the purchaser's sale as a direct expense of material type. VAT on advance payment As of 2015, it shall be considered as advance payment, if any benefits other than money or non-cash means of payment are provided before performance date, which shall have an importance in case of barter transactions. (In case of barter, if one party performs earlier, tax payment obligation will occur for advance payment.) Reduced VAT rate As of January 1, similarly to certain pork products, the VAT rate of sales of large livestock (cattle, sheep, goat) in living or processed form will be reduced from 27% to 5%. On-line cash register In case of on-line cash registers, the telecom service provider providing data connection for data supply shall inform the tax authorities if the service provided to the operator of the cash register is interrupted or terminated. Place of performance of service that

12 Az online pénztárgépek esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató az állami adóhatóságot tájékoztatni köteles, amennyiben a pénztárgép üzemeltetőjének biztosított szolgáltatása szünetel, illetve megszűnik. Távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helye A nem adóalanyoknak nyújtott telekommunikációs és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye ezen nem adóalanyok letelepedettségének tagállama lesz (a korábbi szabályok alapján a szolgáltató székhelye szerinti tagállam helyett). Ez adott esetben azt jelentheti, hogy a magyar szolgáltatók alacsonyabb áfakulccsal nyújthatják szolgáltatásaikat más tagállambeli magánszemély ügyfeleiknek. Az adóalany a szolgáltatásokat terhelő adót ún. egyablakos ügyintézés keretében (MOSS) abban az országban beadott bevallásában nyújthatja be, amely országban azonosítóval rendelkezik. Itt csak a fizetendő adó teljesítésére van lehetőség, a levonható adót visszaigényelni a külföldi adóalanyokra vonatkozó áfa visszatérítési szabály szerint lehet. Lakóingatlan értékesítés adómentessé tétele Lakóingatlan értékesítése esetén, ha az adóalany nyilatkozott az állami adóhatóságnak arról, hogy valamennyi termékértékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan megváltoztathatja. ART A legjelentősebb változás, hogy az áfacsalások megnehezítése érdekében kötelező központi fuvarozási nyilvántartó rendszert (EKAER) vezet be az állam, amelyben az útdíjköteles járművel végzett áruszállításokat megadott paraméterek szerint rögzíteni kell. a can be remotely performed In respect of telecom and audiovisual media services provided to non-tax subjects, and electronically provided services, the place of performance will be the country of residence of such nontax subjects (instead of the former rule, according to which it was the service provider's headquarter's country). This means, in a given case, that Hungarian service providers can provide their services with lower VAT rate to their private individual subscribers residing in other countries. The taxpayer can declare the tax on its services in the country where it has a tax ID, in the frame of one-stop shop (MOSS) administration. Here, only payment of the payable tax is possible, deductible tax can be reclaimed in accordance with VAT refund rules for foreign taxpayers. Residential real-estate sales become tax free In case of sales of residential real estate, if the taxpayer has made a declaration to the state tax authorities that it will make all product sales taxable, it can change its declaration relating to residential real estates until February 28, Law on the Order of Taxation The most important change is that a centralized transportation registration system (EKAER) is introduced in order to make VAT-related trickery more difficult; in which transportation of goods with vehicles subject to toll payment shall be registered in accordance with given parameters. About the detailed rules you have been already notified in a separate letter. An old principle has been re-introduced in the law, according to which the controlling of the legal relationship (contract, transaction) concerning the tax obligation the same qualified legal relationship cannot be qualified in different ways in case of different taxpayers [Art. 1. 3a)]. The deadlines for employers to determine tax obligations have become shorter. As of 2015, the employer will determine the tax base and tax of employees and issue a certificate until

13 részletes szabályokról külön körlevélben tájékoztattuk Önöket. Visszatért a jogszabályba az elv, amely szerint az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) ellenőrzése során ugyanazt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően [Art. 1. 3a)]. Rövidültek a munkáltatói adómegállapítási határidők től a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján az adóévet követő év március 20-ig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év április 30-ig (eddig május 20-a volt) állapítja meg, és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást az adó évet követő év május 20-ig (eddig június 10-e volt) elektronikus úton továbbítja az adóhatósághoz. A jogalkotó január 1-jétől hatályon kívül helyezte az Art. 34/A -t, amely lehetőséget biztosított az adózók számára azoknak a választási lehetőséget biztosító döntéseiknek a módosítására, amelyben, illetve amennyiben a módosítás az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét a beadott bevallását figyelembe véve nem érintette. Egy új 22. (17) pont beiktatásával az áfa-nyilatkozatok kijavítására lehetőség van a bevallások utólagos ellenőrzésének meg kezdéséig, elévülési időn belül kezdeményezve, akkor, ha ez nem jelent sem adóalap-, sem adóváltozást. Az új törvény értelmében az adóhatóság megkeresésre adatot kaphat a telekommunikációs szolgáltatást nyújtó cégektől az internetes vásárlások forgalmi adatairól. Az Art. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatát üzemeltető adózó részére díjköteles bejelentési kötelezettséget ír elő (30eft/gép). 6 helyett 12 hónappal hosszabbodik April 30 following the tax year (formerly this used to be May 20), based on the employees' declarations and certificates handed over until March 20 of the year following the tax year. The employer submits the determined tax obligations in electronic form to the tax authorities until May 20 (formerly this used to be June 10). The legislature has declared out of effect paragraph 34/A of the law as of January 1, 2015, which gave the taxpayers the possibility to modify their choices, if the modification did not concern the tax, the tax base and amount of budget subsidies. With a new point (17) in section 22, there is a possibility to correct VAT declarations until subsequent verification of the declarations and within term of limitation, if this does not concern neither the change of tax, nor that of the tax basis. In accordance with the new law, the tax authorities may ask for and receive data from telecommunications service providers about traffic data of shopping over the Internet. The law requires the operators of unmanned food vending machines to make a declaration subject to the payment of a fee (HUF 30 thousand per machine). The term of limitation will be extended from 6 to 12 months in case of ordering a new procedure. The modification of the law extends the right of representation to auditors. Duties, fees A favorable change is that if private individuals sell their existing homes within one year from buying a home, duties have to be paid only at the time of the sale of the existing home, based on the declaration to be made by the buyer. Real estate sales are not free from duty if it is made between affiliated companies, where affiliation is determined on the basis of same members in the managing directorate.

14 az elévülés új eljárás elrendelése esetén. A törvénymódosítás a képviseleti jogot kiterjeszti a könyvvizsgálókra is. Illetékek Kedvező változás, hogy amennyiben a magánszemélyek a lakásvásárlásukat követő egy éven belül értékesítik meglévő lakásukat, az illetékfizetési kötelezettség a lakásvásárló nyilatkozata alapján csupán a meglévő lakás érékesítésekor keletkezik. Nem illetékmentes az ingatlaneladás, ha olyan kapcsolt vállalkozások között jön létre, amelyekben az ügyvezetés egyezősége miatt valósul meg a kapcsoltsági viszony. (Nem változott, hogy a szerződéskötés napján a főtevékenységnek saját tulajdonú, ill bérelt ingatlan bérbeadásának üzemeltetésnek vagy saját tulajdonú ingatlan adásvételének kell lennie) A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősülés tekintetében figyelembe veendő mérlegtételek módosításával az adózók szélesebb köre esik visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá: az eszközök értékébe nem számít be a kölcsönök és az aktív időbeli elhatárolások összege. HIPA (helyi iparűzési adó) A törvénymódosítás értelmében az önkormányzatok bármely új magánszemélyt érintő települési adót bevezethetnek, amelyet törvény nem tilt, illetve közterhet eddig nem kapcsolt hozzá. A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásánál módosul, hogy a kapcsolt vállalkozások árbevétel- és ELÁBÉ-adatait csupán a kapcsolt vállalkozási viszony tartamának megfelelően arányosítva kell figyelembe venni (csak a kapcsoltsági jogviszony (It is unchanged that the main activity of the company shall be the lease or operation of own or leased real estate, or the sale of own real estate on the day of signing the contract.) With the modification of balance sheet items to be considered in relation to qualifying a company as one having domestic real estate, a broader scope of taxpayers will be subject to duty payment for property transfer: the value of assets shall not include loans and accrued assets. Local business tax (HIPA) According to the modification of the law, local governments may introduce any type of new local municipal taxes (concerning private individuals), which are not banned by the law and so far not connected to any national tax form. In respect of local business tax, a modification is that the income and purchase value of goods sold data of affiliated companies shall be taken into consideration only in a proportional way for the period of validity of the conditions of being affiliated. Advertising tax The tax payable by the publisher of the advertisement shall increase from 40% to 50% above a tax base of HUF 20 billion. Tax obligation shall not occur to the customer ordering the advertisement even when it does not have the publisher's declaration, but can prove sufficient evidence that it asked for its publication and declares the fact of this to the tax authorities; neither in the case when the publisher is listed in the tax authorities' database created for this purpose. There will be a publicly available database on advertising publishers, those who satisfy their tax payment obligations and those who are exempt from advertising tax payment, and the advertising publisher can apply for being listed in the database, if certain conditions are met. The tax authorities may verify the existence of conditions prior to entering the publisher into the database.

15 időtartamára). Reklámadó A reklám közzétevőjeként fizetendő adó mértéke 20 milliárd forint adóalap fölött 40 százalékról 50 százalékra emelkedik. Reklám megrendelőjénél abban az esetben sem merül fel adókötelezettség, ha nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, ugyanakkor hitelt érdemlően bizonyítja, hogy kérte annak kiadását, valamint ennek tényét az adóhatósághoz bejelenti; továbbá akkor sem, ha a közzétevő szerepel az adóhatóság e célból létrehozott adatbázisában. Nyilvánosan elérhető adóhatósági adatbázis jön létre a reklámot közzétevő, reklámadókötelezettségüket teljesítő, vagy az adóévben reklámadó-fizetés alól mentesülő adóalanyok nyilvántartása érdekében, melyhez történő felvételt bizonyos feltételek teljesülése esetén a reklám közzétevője kérelmezheti. A nyilvántartásba vételi eljárás során az adóhatóság a feltételek teljesülését előzetesen vizsgálhatja. Termékdíj január 1-jétől környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni a szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek (11 Ft/kg), a szépség- vagy testápoló készítmények (57 Ft/kg), az információ hordozására alkalmas író-, nyomtató- vagy fénymásolópapírok (19 Ft/kg) és a műanyag virágok, levél- és gyümölcsutánzatok (1900 Ft/kg) után is. A díjkötelessé váló termékek körét a termékdíj törvény vámtarifaszámok szerint határozza meg. Csekély mennyiségű éves kibocsátás esetén az új termékcsoportok után is választható az átalánydíj fizetése. A korábban csekély mennyiségű kibocsátóként bejelentkezett kötelezettnek 2015 januárjában nem kell új bejelentést tennie, ha az egyéb műanyag termék, az egyéb vegyipari termék Product fee As of January 1, 2015 environmental product fee shall be paid for soap, organic surface active substances, detergents (11 HUF/kg), cosmetic and body care products (57 HUF/kg), typewriter, printer and photocopy papers suitable for carrying information (19 HUF/kg) as well as plastic flowers, leafs and fruit imitations (1900 HUF/kg). The scope of products becoming subject to product fee is determined by the law on the basis of customs tariff codes. In case of annual emission of negligible quantity, lumpsum fee can be chosen for the new product groups, too. Taxpayers formerly registered as negligible quantity emitters shall not make a new declaration if they remain a negligible quantity emitters in respect of the plastic, chemical and office paper product groups as well. The scope of packing materials subject to product fee will be extended next year (vapor engrossing material, plastic edge protection profile, flexible plastic pipe, ceramic packing material, iron or steel strapping ribbon), and product fee will have to be paid for many industrial electrical equipments and spare parts (e.g. boiler, electrical engine, transformer, switch, fuse, connector, data carrier, metal turning-lathe, control panel, measuring instrument) as well. Should you have any further question in relation to the foregoing, our colleagues are pleased to be at your service. Csilla Bundik accounting division manager Annamária Huszár accounting officer

16 és az irodai papír esetében is csekély mennyiségű kibocsátónak minősül. Jövőre néhány tétellel bővül a termékdíj köteles csomagolószerek köre (páralekötő anyag, műanyag élvédő profil, műanyag rugalmas tömlő, kerámiából készült csomagolószer, vasból vagy acélból készült pántolószalag), illetve termékdíjat kell fizetni számos ipari célú elektromos, elektronikai berendezés és elektronikai alkatrész (pl. kazán, elektromotor, transzformátor, kapcsoló, biztosíték, csatlakozó, adathordozó, fémipari eszterga, vezérlőpult, mérőkészülék) után is. Amennyiben kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre. Bundik Csilla szakmai vezetõ Huszár Annamária számviteli vezető A Hírlev él tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak v agy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy -egy adott ügy let minden körülmény ére. Bár a Hírlev él készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabály ok kiv onatos ismertetése, értelmezése miatt nem v állalhatunk felelősséget! Felelősséget csak a v elünk történt konzultáció után tudunk v állalni. The Newsletter contains general information. Its content cannot be considered professional adv ice or full-v alue information upon which to base a decision. As a result of its nature, this information cannot cov er all details, especially in respect to all of the circumstances of a specific transaction. Although while preparing the Newsletter, we strov e for complete circumspection, we cannot take responsibility for abstraction or interpretation of the rules in question. We can assume any liability solely after consultation with us.

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

NEWSLETTER HÍRLEVÉL. about the accepted changes of tax law of 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról. Általános forgalmi adó

NEWSLETTER HÍRLEVÉL. about the accepted changes of tax law of 2015. a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról. Általános forgalmi adó HÍRLEVÉL NEWSLETTER a már elfogadott 2015-ös törvény változásokról about the accepted changes of tax law of 2015 Általános forgalmi adó Az időszakos elszámolású ügyleteknél változik a teljesítés időpontját

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2015. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Adózás rendje Reklámadó Általános forgalmi adó Számvitel Személyi jövedelemadó - 35,7 százalék marad a béren kívüli juttatásokat terhelő

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1.

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. rész A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 2012-re vonatkozó

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó 1 Személyi jövedelemadó Fogalmak pontosítása: A bérként kapott juttatások nem tartozhatnak kedvező adózási megítélés alá Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén a juttatások tekintetében a fogadó a munkáltató

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról HÍRLEVÉL NEWSLETTER az Országgyűlés által elfogadott 2011.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról about material tax act changes and new rules approved by the Parliament

Részletesebben

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL

MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL MAGYAR MAGÁNSZEMÉLY IGAZGATÓTANÁCSI TÉRÍTÉSE CIRPUSRÓL Magyar magánszemélyeknek lehet!ségük van, hogy egy ciprusi társaság igazgatótanácsi tagjaként, fizetésükön felül igazgatótanácsi térítés címén illetve

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK...

Adóváltozások 2015 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 1 ALACSONYABB KÖZTEHEREMELÉS A CAFETERIÁNÁL... 3 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE... 3 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 3 EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK... 3 ELHATÁROLT VESZTESÉGEK FELHASZNÁLÁSA... 5 JÖVEDELEM-(NYERESÉG-) MINIMUM MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.02.01 Tisztelt Ügyfelünk! 2011-ben az év végén zajlott a törvénygyártás, és ennek következtében még sok olyan adó információ van, mely a cégek működtetését befolyásolhatják. Minimálbér,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

3. Családtámogatások Family benefits

3. Családtámogatások Family benefits 3. Családtámogatások Family benefits 3.1. A családtámogatások összefoglaló kiadási adatai... 22 Aggregate expenditure figures for family benefits 3.2. Terhességi-gyermekágyi segély, anyasági támogatás...

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket:

Tax & Legal Alert. A Kormány öt törvénycsomagja érinti a jövő évi adótételeket: 2008. október 28-án nyilvánosságra hozták az adótörvényeket érintő új törvényjavaslatot. On 28 October 2008 the new the proposed legislation packages regarding tax regulations were published. A legújabb

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Reklámadó Hatályos: augusztus 15-től.

Reklámadó Hatályos: augusztus 15-től. Reklámadó 2014 Szakirodalom: - XXII. törvény Ratv. - XXXIV. törvény Ratv módosítása - 66. NAV információs füzet - CLXXXV. törvény Mttv - XLVIII. törvény Reklámtv. Hatályos: 2014. augusztus 15-től. Reklámadó

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Adóváltozások 2015. 1. SZJA, otthonteremtés, szociális hozzájárulási adó. Budapest, 2014. december 1. Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink! H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. december 1. Adóváltozások 2015.

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/9 DECEMBER 2014 PAGE 1/9 DECEMBER 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Jelen hírlevelünkben a Magyar Közlönyben 2014. november 26-án megjelent adózást érintő 2015. évi törvénycsomag főbb adónemekkel kapcsolatos

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály

Aktualitások az adózásban november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály Aktualitások az adózásban 2014. november 27. dr. Funtek Zsolt KMRAFI Tájékoztatási Főosztály A reklámadó szabályai Jogszabályi háttér A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény + a reklámadóról szóló

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

WTS hírlevél #10.2014

WTS hírlevél #10.2014 WTS hírlevél #10.2014 WTS Klient. A híd. 2014 november 2015 évi adótörvény módosító javaslatok A nemzetgazdasági miniszter 2014. október 21-én benyújtotta az évi végi adóváltozásokkal kapcsolatos T/1705.

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Adóváltozások 2015. 2015. január 29.

Adóváltozások 2015. 2015. január 29. Adóváltozások 2015 2015. január 29. Áttekintés I. A CMS German Desk Közép- és Kelet-Európában II. Személyi jövedelemadó III. Társasági adó IV. Általános forgalmi adó V. Elektronikus Közúti Áruforgalmi

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits FOGYASZTÓI HITEL Consumer Credit MAGYARORSZÁG IGEN Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Eplanation /Remark 1.A fogyasztói hitelt

Részletesebben

1608INT_A-01 lap kitöltése

1608INT_A-01 lap kitöltése Kitöltési útmutató a 1608INT számú havi bevalláshoz az 1997. évi LXXX. törvény 56/A. szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról Kötelezettek köre:

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben