A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanítással. 2. kötet. kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává"

Átírás

1 tanits_jol_2_kotet_a.indd 1 A tanítással változó világ második kötete különösen érdekes lehet a magyar olvasók számára. Végigkövethetjük azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kisebbségi és a többségi lakossági csoportok eltérő kultúrájából fakadó különbségek a pedagógiai gyakorlat konfliktusává váltak. Milyen szerepe lehet ebben a sokszínű, számos problémával küzdő országban az iskolának, a pedagógusnak? Ezt a Kelet-Európában is égetően fontos kérdést az Amerikai Egyesült Államokban nemcsak a szociál- és foglalkoztatáspolitika, hanem a pedagógiai gyakorlat is sietett orvosolni. Az iskola: az intézménytől a tanulóig 2. kötet A tanítással változó világ Martin Lipton Jeannie Oakes :10:56 A kiadvány a szociokulturális pedagógia gyökereitől a látnoki pragmatizmuson át elvezeti az olvasót a kortárs iskolai reformok főbb törekvéseinek megismeréséig A tanítással változó világ 2. kötet

2 Martin Lipton Jeannie Oakes A tanítással változó világ 2. kötet Az iskola: az intézménytôl a tanulóig

3 Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának A komponense keretében Sorozatszerkesztô Kerber Zoltán

4 Martin Lipton Jeannie Oakes A tanítással változó világ 2. kötet Az iskola: az intézménytôl a tanulóig Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008

5 A fordítás alapjául szolgáló kiadás Martin Lipton Jeannie Oakes: Teaching to Change the World. 2nd edition McGraw-Hill College, 2002 Fordította Steve Bratina Jaczenkó László A fordítást szakmailag ellenôrizte és a bevezetôt írta Havas Péter Olvasószerkesztô Gyôri Anna A kötet elkészítésében közremûködött Szôke Judit és Kovács Gábor Borítófotó Hajdu András Original edition McGraw-Hill College, 2002 Hungarian translation Steve Bratina, Jaczenkó László, 2008 Hungarian edition Educatio Kht., 2008 Azonosító: 8/211/A/4/am/tan_vil/2 ISSN ISBN Ö ISBN A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

6 Tartalom 6. fejezet. Az osztály mint tanulói közösség...9 A szociokulturális pedagógia nyomában...10 Oktatás az igazi teljesítményért...11 Küzdelem a mítoszok és a metaforák ellen...12 Küzdelem az autentikus és társadalmilag igazságos tanóra megteremtéséért...13 (Ön)bizalom és másság...14 Az uniformizáló elvárások letörik az (ön)bizalmat...15 Aktív, többdimenziós és társas tanítási módszerek...26 Többdimenziós feladatok A tanulási folyamatok elősegítése a tantermi interakció által A tanulási folyamatok elősegítésének három, kutatásra épülő stratégiája A hatékony kiscsoportos munka...33 Milyen szerepet játszik a technológia? A tanulást ösztönző felmérési módszerek Vizsgák kiemelt jelentőséggel bíró felmérési módszerek A felmérés mint a tanulás szerves része...44 Sikeres utat biztosító felmérési módszerek A nagy jelentőségű felmérési módszerek Egyszerű megoldások nem léteznek...53 További információk fejezet. Tanulásszervezés egymásra figyelő demokratikus közösségek...59 Tanulásszervezés, fegyelem és irányítás a makacs örökség...62 Az osztályterem mint jól működő üzem Igazságosságot, törvényességet és rendet teremtő osztályok Megelőzhető-e hatékony tanítással a rendbontás?...70 Figyelem és demokrácia a második örökség...73 Gyermekközpontú oktatás A figyelmesség erkölcse...76 A kapcsolatok ereje...77 Az osztályok közösséggé kovácsolása Társadalmilag igazságos tantermek: a demokrácia megvalósítása A kritikai pedagógia válasza a tanulók ellenállásának kezelésére A demokratikus osztályok és a sokféleség A demokratikus osztályok és a hatalom Az osztályteremben töltött esztendők a demokrácia tanulóévei...91 Az osztályközösségek kialakítása küzdelemmel jár További információk fejezet. Csoportosítási módszerek taníthatnak-e mindenkit egyenlő hatásfokkal az iskolák? Különbséget tenni Történelem, diverzitás és homogén csoportok Jelenkori csoportosítási módszerek a képesség számos elnevezése...107

7 A homogén csoportokkal kapcsolatos aggályok A kategóriák társadalmi és politikai felépítése A homogenitás látszata Faji és társadalmi előítéletek Kapcsolódások a behaviorista tanuláselmélethez és az átadás-átvétel módszerű tanításhoz Önbeteljesítő jóslatok és nevelési folyamatok Csalódást okozó eredmények Viták a homogén csoportok körül Megváltoztatni vagy megjavítani Alkalmazkodás a sokszínűséghez, csoportba sorolás nélkül Heterogén csoportok alkotása A képességek szerinti csoportosítás eltörlése A felzárkóztatás mint az iskola egészére kiterjedő fejlesztés A fogyatékossággal élő és az átlagosnál jobb képességű diákok befogadása Két tannyelvű oktatás Technikai tudás, normák és hiedelmek, politika és hatalom Ellentétes normák és értékek A politikai szempontok figyelembevétele A heterogén csoportok létrehozásáért folyó küzdelem További információk fejezet. Iskolakultúra ahol értelmet nyer a jó tanítás Az iskola mint kultúra A kultúrák értelmező szerepe Iskolakultúrák, amelyekben minden diák eredményesen tanul A tanulásra és a társadalmi igazságosságra irányuló törekvések Mindig a tanulásé az elsőbbség? Fontos-e a tanulásra szánt idő? A tanulás mindenki feladata vagy vannak kivételek? Mindenki kultúrája Hozzáférés az oktatáshoz és az egyetemi felkészítőkhöz Számít a pénz A gazdagon differenciáló, kiegyensúlyozott tanterv A szükséges többlettámogatás A felsőoktatásra felkészült multikulturális identitás támogatása A gondoskodás fontossága Amikor minden diákot név szerint ismernek Ahol elfogadják a másságot Columbine után odafigyelés egy erőszakos kultúrában Szeptember 11. után gondoskodás egy félelemmel teli kultúrában Reflexió és érdekérvényesítés A közös tanítás serkenti a vizsgálódást és a tanulást A tantestület mint reflektáló közösség A tájékozódás kiindulópontjai Vizsgálódás és hatalom Szükséges, de nem elegendő További információk...182

8 10. fejezet. Családi és közösségi kapcsolatok A szülői és a közösségi részvétel körüli dilemmák A részvételre képtelen vagy nem hajlandó, alacsony jövedelmű szülők A közép- és felső osztálybeli szülők hatalma Segítőkész kapcsolatok Az iskolai napirend szülői támogatottsága Az alacsony jövedelmű családokból származó diákok és a családoknak nyújtott szolgáltatások hagyománya A családok szükségleteit kiszolgáló iskola A modern, teljes körű szolgáltatást nyújtó iskolák Szolgáltatás, hatalom és deficit Az iskolai és a családi kultúrák összekapcsolása Tanulás a közösségben és a közösség által A diákok sokféle világának összekapcsolása Hídépítés a tantervi programokon keresztül Hídépítés a közösségi kapcsolatokon keresztül Családi és közösségi összefogás a pedagógiai érdekérvényesítés során A szülői érdekérvényesítés hagyománya Az iskolai reform kortárs törekvései Kinek fontos? További információk fejezet. Hivatás és reményteli küzdelem A tanítás mint sérülékeny hivatás Ellenállni az alkalmazkodás vagy a távozás kényszerének Látnoki pragmatizmus Elmélet, gyakorlat és a diákokba vetett hit A társadalmi igazságosság szakértőjévé válni Remény, cselekvés és öröm Túl dühös és túl bizakodó ahhoz, hogy meghátráljon...234

9

10 6. fejezet Az osztály mint tanulói közösség Ha 1800-as évekbeli városi pedagógusok lennénk, akkor most valószínűleg egy 450 tanuló befogadására tervezett tágas tanterem katedráján ülnénk. Az asztal előtt három padsor lenne, amelyek a felügyelő tanároknak vannak fenntartva, és azokkal szemben lennének a tanulók padsorai. Mi irányítanánk a felügyelőtanárokat, akik végighallgatnák a palatáblával hozzájuk masírozó tanulócsoportok feleletét. Az óra menete pontosan meg van határozva: a tanulók végighallgatják a mondanivalónkat, majd a felügyelőtanárokhoz mennek, és visszamondják a hallottakat. Jutalmakkal és büntetéssel motiválnánk a tanulókat, a rend és a munka fenntartása érdekében pedig állandóan a kezünk ügyében lenne a pálca. Az óra az alapkészségekre (számtanra, olvasásra, helyesírásra stb.) fókuszálna, nem pedig a tanulók intellektuális fejlődésére. A munkánk része a város programjának, amely a szegény embereket megvédi a káros hatásoktól. Ezért erkölcsi tartásra nevelnénk őket, és csökkentenénk azokat a gondokat, amelyeket a szegények okoznának a betegségeikkel vagy az idegen szokásokhoz való ragaszkodásukkal. A jó modorunk, kiváló ízlésünk és példás erkölcsi tartásunk 1 miatt alkalmaznának minket, amivel a tanulóknak példaképül szolgálhatnánk. Egy évszázaddal később, az 1900-as évek elején már az új tudományos és hatékony iskolai reformok eszmeiségét vallanánk. A tanulók koruk és képességeik szerint negyven-ötven fős osztályokra lennének felosztva. A teremben a padlóhoz rögzített padsorokban ülnének, szemben a tanári asztallal. Mivel már részt vettünk tanárképzésen, birtokában lennénk bizonyos elméleti ismereteknek (például hogy az elmét a fejlesztéshez az izomzathoz hasonlóan edzeni kell) és pedagógiai módszereknek (például drillek), amelyek megalapoznák a tanításunkat. Mindazonáltal követnénk az iskolaigazgató által diktált egységes tanterv előírásait. Például a bronxi pedagógusoknak a következőket kellett tenniük az 1920-as években: (1) mérjék le a gyermekeket, és osszák ki a helyeket; (2) készítsenek ülésrendet; (3) gyakoroltassák a leülést, a felállást és a padok hangtalan asztalra helyezését; (4) az óratervet és az időbeosztást mindig tegyék ki a tanári asztalra. 2 A folytonos ismétlésekkel és drillekkel a tanulókat erősen rögzített szokásokra nevelnénk, a fejlődés ellenőrzésére pedig teszteket használnánk. A tananyagban kiemelten fontosan kezelt ismereteket a tanulók kórusban mondanák fel. Emellett azonban egyre nagyobb lenne a nyomás, hogy a szövegek magányos, csöndes olvasás révén történő értelmezését is megtanítsuk nekik. A kommunikációs készségekre és a meggyőzőképességre is egyre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, hiszen ezek az üzleti életben fontos készségek. Népszerű osztályirányítási módszereket alkalmaznánk: a tanulók fegyelmezetten, sorban jöhetnek ki a táblához az órán, és hasonlóképpen mehetnek ki a mellékhelyiségbe a szünet alatt. Az egy évszázaddal ezelőtti kollégáinkhoz hasonlóan nem az intellektuális fejlődés, hanem a jellem- 1 Idézi Joel Spring: The American School, New York, 1990, Longman, 120. o. 2 Larry Cuban: How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms New York, 1993, Teachers College Press. 9

11 6. fejezet. Az osztály mint tanulói közösség formálás állna a munkánk középpontjában. Pedagógiai pályánkat az utilitarista nézőpont határozná meg: feladatunk a tanulók felkészítése az iparosodott városi életre. Bármilyen régiesnek és elavultnak is tűnnek ezek a képek számunkra, néhány dolog nyugtalanítóan ismerősnek hat. A rögzített padsorokat talán felváltották a U alakban elrendezett székek, de a tanár még mindig nagyszámú tanulót oktat egyszerre, és a diákok még mindig főként egyedül dolgoznak. A pedagógus az iskola vagy az iskolakörzet által meghatározott tervszerű lépésekben haladva adja át a diákoknak a tudást. 3 A tanulók továbbra is rengeteget ismételnek és memorizálnak, tehát az elme mint izom metafora napjainkban is érvényes maradt. Az anyagrész végén témazáró dolgozatokkal ellenőrzik, hogy a tanulók elsajátították-e a kívánt ismereteket. A tudást jutalmazzák, a hibákat javítják, az elfelejtett anyagrészt újratanítják. Ezek után az osztály a következő anyagrésszel kezd foglalkozni. 4 Bár a felfüggesztések, a viselkedést értékelő kártyák és tanulói szerződések némi javulást jelentenek a múlt testi fenyítésével szemben, továbbra is él a fenyítés eszközének hatékonyságába vetett hit. Az alacsony jövedelmű vagy kulturálisan és nyelvileg idegen szülők gyermekei esetében a tanárok az angol nyelv, az alapkészségek és a megfelelő jellem elsajátítását még mindig előtérbe helyezik az intellektuális fejlődéssel szemben. A gazdagok és a szegények gyermekei legtöbbször külön osztályba kerülnek. A szociokulturális pedagógia nyomában Hasonlítsuk össze az előző tantermi képet egy olyan társadalmi gyakorlattal, ahol a tanulási környezetet nem a közoktatási tradíciók határozzák meg. Bár a tanulás nehéz, sőt olykor még elnyomó is lehet ezekben a társadalmakban, de legalább nem különül el a mindennapi élettől. A felnőttek többsége úgy véli, hogy a gyermek mindent meg tud tanulni, amire szüksége lehet. Feltételezésük szerint általában azt akarják megtanulni, amit a felnőttek is csinálnak, és ezt úgy tehetik meg, ha részt vesznek a felnőttek mindennapi életében. Ha egy gyermeknek segítségre van szüksége, egy hozzáértő felnőtt vagy gyerek adhat neki útmutatást. A tanulás tehát itt alapvetően társadalmi természetű. Jean Lave szociokultúrakutató ezt a következőképpen fogalmazza meg: ez a közösségi életben történő részvétel amelyben a felelősség és a feladat bonyolultsága fokozatosan növekszik. 5 Reményt keltő, hogy a pedagógusok új generációja egyre több szociokulturális tanulási feltételt teremt az osztályteremben, mert ezek a legtöbb modern tanóráról hiányoztak. A tanulás természetéről szerzett új ismereteinket alapul véve nem meglepő, hogy a szakma közösségi jellegű osztálytermi gyakorlatot akar megvalósítani, amely inkább ahhoz hasonlít, ahogy a gyermekek az iskolán kívül tanulnak, nem pedig a régi futószalagos tantermi tanuláshoz. Dewey, Piaget és Vigotszkij nyomán a pedagógusok az osztálytermi kapcsolatok kialakítására összpontosítanak, amely révén a tanulók a tudásukat saját fejlődésük szolgálatába állíthatják. Mindez idővel segítheti őket abban is, hogy részt vegyenek egy kulturálisan sokszínű társadalom életében, és élvezzék annak előnyeit. 3 Philip Jackson: The Practice of Teaching. New York, 1987, Teachers College Press. 4 Larry Cuban: How Teachers Taught. 5 Jean Lave és Etienne Wenger: Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. New York, 1991, Cambridge University Press. 10

12 A szociokulturális pedagógia nyomában Oktatás az igazi teljesítményért Szociokulturális pedagógia nem létezik. Mi több, néhány szakértő egyértelműen kijelenti, hogy kutatásai pusztán a tanulás természetes folyamatát írják le, és nem tartalmaznak receptszerű előírásokat az intézményes osztálytermi oktatásra vonatkozóan. 6 Ráadásul a társadalom is mást vár el az iskoláktól, mint ami a természetes tanulási környezetekben jellemző. Ennek ellenére a gyermekek elkülönítése a felnőttek világától nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak intézményes kereteken belül és csak távolságtartó kapcsolatok révén lehet tanulni. Valójában az iskolák céljai könnyebben megvalósíthatóak lennének, ha modellként használnák a közösségi életet és a munka világát. Az elmúlt néhány évben a kutatók és a pedagógusok megpróbálták összhangba hozni az osztálytermeket a természetes tanulási környezettel, miközben igyekeztek szem előtt tartani az iskolai célokat is. A Wisconsini Egyetemen oktató Fred Newmann vezette kutatócsoport hasonló szándékkal öt éven át tanórák százait tanulmányozta, hogy megértse, milyen osztálytermi környezet segíti a tanulók intellektuális fejlődését és valódi iskolai munkáját. 7 Autentikuson a kutatók azt értették, hogy ha a tanulók teljesítménye értékes és valódi, akkor alkalmazható tudást kínál a tanulók számára. Ily módon megkülönböztették az autentikus teljesítményt az olyan tények és ismeretek elsajátításától bármily fontosak is legyenek ezek a tények, amelyek gyorsan feledhetővé válnak, mert az iskolán kívül a tanulók nem látják hasznukat. Az autentikusság elve tehát közelebb hozza a tananyagot és az órai feladatokat a kevésbé formális tanulási környezethez, mivel a hasznosítható ismereteket a mindennapi feladatokhoz és az érdekes problémák megoldásához köti. A wisconsini csoport háromféle olyan pedagógiai gyakorlatot talált, amely hozzásegíti a tanulókat az intellektuális fejlődéshez, miközben megfelel az autentikusság elvének is: (1) a pedagógus segít a tanulóknak a tudás megkonstruálásában; (2) a pedagógus segít a tanulónak a módszeres kutatás és vizsgálat lefolytatásában; (3) a pedagógus elősegíti, hogy a tanult ismeret az iskolán kívül is értékes és hasznosítható legyen. A tudás megkonstruálásának ösztönzése közelebb hozza az iskolai tanulást a mesteremberek, a tudósok, az írók, a vállalkozók és más sikeres felnőttek tevékenységéhez. A módszeres kutatás és vizsgálódás kikényszeríti, hogy a tanulók az előzetes tudásukra és tapasztalataikra építsenek ahhoz, hogy mélyebben megértsék a vizsgált témát, és hogy az eredményeiket át is tudják adni másoknak. Mindez serkenti az aktív részvételt; részben pont azért is, mert jobban hasonlít az iskolán kívül szerzett tudás hasznosításához, részben pedig mert az így megszerzett tudást a tanuló nagyobb valószínűséggel használhatja az iskolán kívül is. Az az álmom, hogy amikor belépsz az osztályterembe, nem egyértelmű számodra, hogy a pedagógus éppen hol tűnik fel a tanteremben. A tanulók kis csoportokban eltökélten és önállóan dolgoznak különböző»valódi«feladatokon. A tehetségesebb tanulók ösztönzik és segítik az osztálytársaikat, hogy mindenki büszke lehessen a saját munkájára. Mindenki szabadon mozoghat a teremben. Ha a pedagógus figyelmet kér, csak felemeli a kezét, és mindenki pillanatokon belül feszülten figyel. Néhány tanuló tisztázó kérdéseket tesz fel, majd a munka folytatódik. A pedagógus csoportról csoportra jár, javaslatokat tesz, és bátorítja a tanulókat. Mindenki, beleértve a pedagógust is, egy csapat 6 Lave Wenger: i. m. 7 Fred M. Newmann, Walter G. Secada és Gary Wehlage: A Guide to Authentic Instruction and Assessment: Vision, Standards, and Scoring. Madison, WI, 1995, Wisconsin Center for Education Research at the University of Wisconsin, 8. o. 11

13 6. fejezet. Az osztály mint tanulói közösség tagjának érzi magát. A tanulók annyira belefeledkezve dolgoznak, hogy a pedagógusnak kell őket figyelmeztetni, ha jön a szünet. A tanulók minőségi munkákat adnak be, és mindenki tisztában van azzal, hogy mit is tanul. Senki sem marad le. Jeffra Ann Becknell, pályakezdő középiskolai társadalomismeret-tanár Jeffra Ann Becknell a tanulásról alkotott ismeretei és az igazságosság iránti igénye révén valósítja meg az álmát. Ő és sok frissen végzett pedagógus azonban hamar megtanulja, hogy a diákok, a pedagógusok és a szülők nem igazán számítanak arra, hogy a mai tanórák lényegesen különbözni fognak a múltbéliektől. Sőt, néha még ők maguk sem. Küzdelem a mítoszok és a metaforák ellen Vajon a kognitív és szociokulturális tudományok fényében, amelyek olyan nagy lépést tettek a tanulás folyamatának megértésében, miért annyira nehéz megváltoztatni a hagyományos osztálytermi gyakorlatokat? A hagyományos tanítási-tanulási gyakorlatnak azért van ma is helye az iskolákban, mert kényelmes és ismerős. A legtöbb felnőtt ilyennek képzeli az iskolát. Emlékezzünk csak, hogy a hagyományos oktatás alapját adó behaviorizmus tudományos magyarázatot kínált a megszokott és széles körben elfogadott gyakorlatra. A behaviorizmusnak nem kellett megbuktatnia a tanulásról és a motivációról addig kialakult nézeteket, egyszerűen csak elméleti keretbe foglalta a már létező naiv elgondolásokat. A pedagógusok talán elvetették Skinner steril és tudományos behaviorista elveinek egy részét, de kevesen tagadták, hogy a jutalmazás és a büntetés megfelelő eszköz a tanulók motiválására. Ráadásul a behaviorizmus életben tartotta az érdemek, a hatékonyság, a verseny és a haladás mítoszait, amelyeket az emberek fontosnak tartottak megjelentetni az iskolai oktatásban. Éppen ezért a kognitív és szociokulturális elméletek előtt még hosszú út áll, mire megmérkőzhetnek a konvencionálisan meggyökeresedett elméletekkel. A szkeptikusok szerint elméletileg ugyan működhet egy kognitív és szociokulturális eredményeken alapuló oktatás, de a gyakorlatban szükség van a generációk óta csiszolt hagyományos tanítási módszerekre. Az ilyen fennkölt elvek állítják nem igazán állják meg a helyüket egy olyan kultúrában, ahol az egyének versengenek az előrehaladásért, a tanulókat pedig kemény kézzel kell irányítani. A szkeptikusok rámutatnak, hogy a pedagógusnak a munka világára, a gazdaság fenntartására és szilárd állampolgári tudatra kell nevelniük a gyermekeket. Természetesen a tanulóknak együtt is kell dolgozniuk, de meg kell tanulniuk az önállóságot is, valamint azt, hogy a személyes céljaikat ne áldozzák fel a közjó oltárán. Természetesen a pedagógusoknak segíteniük kell a tanulást, de az iskoláknak az érdemek alapján kell megítélniük az egyes tanulókat, és az alapján kell nekik különböző oktatási, társadalmi és gazdasági lehetőségeket is nyújtani. A hatékonyság és az érdemek elvének értelmében az önállóan is tanulni képes tanuló mindig értékesebb marad, mint az, aki minduntalan segítségre szorul. Ilyen körülmények között nem csoda, ha sokan naivnak vagy alkalmatlannak látják az oktatás konstruktivista megközelítéseit. Sok, határozott elvekkel rendelkező pedagógusnak rendül meg a hite egy idő után, különösen, amikor felfedezi, hogy a jelenlegi tanítási-tanulási nézeteket nem lehet gyorsan és gond nélkül lecserélni a szociokulturális nézőpontra. Jeffra Ann Becknell az álmát most a kijózanítóan keserű valósággal szembesíti: 12

14 A szociokulturális pedagógia nyomában A valóság pedig:»most pedig kis csoportokban fogunk dolgozni«mondom a gyerekeknek. Azonnal felhangzik a kórus:»én nem akarok X. Y.-nal egy csoportba kerülni. Sosem csinál semmit «Mivel senki sem figyelt a feladat ismertetésekor, kénytelen vagyok külön-külön is elmagyarázni azt minden egyes csoportnak. Pillanatokkal később valaki felteszi a kezét. Talán egy kérdés? Nem.»Tanárnő, mondja meg neki, hogy adja vissza a ceruzámat«. A tanulók már csöngetés előtt fürtökben lógnak az ajtón, és amikor megszólal a csöngő, kirohannak. A terem tele van összegyűrt lapokkal, poharakkal és cukorkás papírokkal. A pedagógus számára csüggesztő, hogy a tanulók legalább fele nem érti az óra anyagát. Jeffra Ann Becknell, pályakezdő középiskolai társadalomismeret-tanár Küzdelem az autentikus és társadalmilag igazságos tanóra megteremtéséért A kognitív és a szociokulturális tanuláselméletekre, illetve a társadalmi igazságosságra épülő tanítási órák gyakorlati megvalósítása épp annyira fontos eszme, mint a demokrácia: mindig tennünk kell érte, de sohasem lesz tökéletes. Nem csoda hát, ha a társadalmi igazságosságot és az újabb tanuláselméleteket figyelembe vevő pedagógusokat elkeseríti az eszméik és a valóság között tátongó hatalmas szakadék. Az elveik megvalósításához a tantermi tanulási környezet megalkotásakor meg kell szabadítaniuk a tanítást a kompetitív társadalom igényeitől. Jeffra Becknell a jó pedagógusokhoz hasonlóan minden évben módosítja az álmát. Az igazi feladat számára álmának gazdagítása, amelyet tapasztalattal, kutatással és az igazságosság iránti elkötelezettséggel tud megvalósítani. Folyamatosan ellen kell állnia a fennálló rendszer konformizmusra törekvő nyomásának. Nem mondhatja egy konkrét oktatási gyakorlatra, hogy jó, pusztán azért, mert azt a kollégái vagy a tanítványai kényelmesnek érzik. Először optimista vagyok, majd elkeseredek, végül ismét elfog az optimizmus. Bebizonyítottam a tanítványaimnak, hogy igenis érdekel a tanítás, de ez nem elég Másrészről viszont voltak sikereim is. Néhány tanuló látványosan fejlődik, és remek munkát végez. A többiek toleránsabbnak, önállóbbnak és kompetensebbnek tűnnek, mint szeptemberben. Mi több, olyan gondolatok magvait is elvetem most, amelyek még évekig nem kerülnek ismét elő. Jeffra Ann Becknell, pályakezdő középiskolai társadalomismeret-tanár Az álmaikhoz ragaszkodó pedagógusok sem tudnak tökéletes tanórákat tartani, de kreativitásukkal, alkalmazkodásukkal és a lehetőségek megragadásával legalább csökkentik az álmaik és a mindennapi gyakorlat közötti szakadékot. Érzékenyek arra, hogy az iskolaszervezet hatalmi és politikai befolyása, valamint a közösségi kapcsolat hogyan hatnak a tanításukra. Figyelnek, javaslatokat tesznek és önként vállalkoznak új dolgokra. Megragadják a váratlan lehetőségeket, szövetségre lépnek a változást kereső kollégáikkal, és ügyesen kísérleteznek alternatív oktatási módszerekkel, amelyeket a konkrét tananyag tanulásához illesztenek. De milyen tantermi gyakorlatokat szeretnének, ha ahogy azt már korábban említettük nincs kézzelfogható, kész recept az autentikus és társadalmilag igazságos módszertan megteremtésére? A tudományos irányítás hagyományával ellentétben, ahol előre meghatározzuk a már bizonyított legjobb módszereket, az autentikusság és a társadalmi igazságosság nem a konkrét tanítási technikák jelzői sokkal inkább a pedagógus és a diákok kapcsolatának 13

15 6. fejezet. Az osztály mint tanulói közösség minőségéből erednek, és szorosan függenek a diákok iskolán kívülről hozott kulturális hátterétől, tapasztalataitól és magától a tantervtől. Az autentikus és társadalmilag igazságos oktatás megvalósításának szempontjai és elvei: A pedagógusok és a diákok egyaránt bíznak abban, hogy mindenki jól tanul. Az órák aktívak, többdimenziósak és társas együttműködésekre épülnek. Az értékelés a tanulást segíti elő. A kapcsolatok az odafigyelésre épülnek és kölcsönösek. A megbeszélés és az órai tevékenység közösségi igazságot képvisel. Ezek az irányelvek a tanulás kognitív és szociokulturális szemléletét képviselő kutatásokra épülnek. Az elvekből következő gyakorlat azonban szinergikus, vagyis az osztály egésze több, mint az egyes tanulók egyszerű összessége. Ha gazdag tartalommal töltjük meg, ezek az irányelvek segítenek, hogy a gyermekek kompetens tanulónak érezzék magukat, ez a törekvés pedig elősegíti a kitartó erőfeszítést, az intellektuális minőséget és a demokratikus beállítódást. Így maguk a tanulók segítik az iskolát társadalmilag igazságossá tenni. A fejezet további részében az első három elvet fogjuk részletesebben megvizsgálni, a következő fejezetben pedig a társadalmi igazságosságról lesz szó. (Ön)bizalom és másság Arra összpontosítunk, amit a tanulók lehetségesen meg tudnak csinálni, nem pedig arra, amit még nem tudnak megcsinálni. Teret adok nekik ahhoz, hogy felismerjék az erősségeiket, és hogy olyan támogató környezetben dolgozhassanak a hiányosságaikon, amely kritikus gondolkodásra ösztönzi őket. Egy kollégám egyszer teljesen le volt törve a tanulói írás- és fogalmazási készségeinek elégtelensége miatt. Megkérdezte, mi mit csinálunk az órán, mire én kifejtettem, hogy elemző esszéket írunk.»ó, ti ezt csináljátok? Az nekünk túlságosan nagy falat lenne a tanulóim nem tudnak ilyesmivel megbirkózni.«rápillantott a tanítványaim írására, és megkérdezte:»jól, van, mi a trükköd? Ha van valami titka a dolognak, nekem nyugodtan elmondhatod, szívesen hallanám.«felment bennem a pumpa. Miért nem lehet elképzelni, hogy a tanulók»trükkök«nélkül, önállóan is képesek ilyen szinten gondolkozni? Szóval a következőt válaszoltam:»nincs itt semmi trükk. Egyszerűen csak hinni kell abban, hogy meg tudják csinálni. Az órai munkával csak ezt a hitet egészítjük ki, és a gyerekek már szárnyalnak is. A bizalom és a másikba vetett hit képezi a tanulásunk alapját«. Laura Silvina Torres, 2. osztályban tanító pályakezdő pedagógus A hozzáállás az egyik legfontosabb dolog a tanulásban. Ha a tanár a negatív érzelmeket pozitívvá tudja alakítani, akkor hatalmas akadályt győzött le. Úgy éreztem, hogy ez nekem nem okozhat gondot, ha a tanítványaimnak olyan feladatokat adok, amelyek kreativitást és problémamegoldó készséget igényelnek. A logikáról szóló beszélgetéseink segítettek nekik megérteni a matematika lényegét. A feladatok révén többé nem érezték magukat»butának«az óráimon. Sőt, szívesen gondolkoztak és megoldották a feladataikat. Sokszor hallom őket, ahogy az órán kívül az osztálytársaiknak hencegnek a sikereikkel. Bár sok tanuló panaszkodik a feladatok nehézségére, végül mindenki büszke arra, hogy dolgozhat rajtuk. Marilyn Cortez, pályakezdő középiskolai matematikatanár 14

16 (Ön)bizalom és másság Míg a hagyományos pedagógiai gyakorlat a tanulói önbizalom ellen dolgozik, a szociokulturális elméletek és a társadalmi igazságosságot szem előtt tartó oktatás bizalmat teremt, és kitartó, kemény munkát eredményez. Ahhoz, hogy ez így van, nagyban hozzájárul a pedagógusok másságra adott válasza. Még a leginkább homogén közösségekben, iskolákban és osztályokban is különbözőek a tanulók. A tanítás egyik öröme épp ezeknek a különbségeknek a megfigyeléséből és felismeréséből ered. Az előzetes tapasztalatok, nézetek, a társas beállítódások, a zárkózottság, a tudás mélysége, a félreértelmezések stb. mind eltérőek az egyes tanulóknál. Sok osztályban nagyon nagy különbségek vannak a tanulók anyanyelve, kultúrája, a családi háttere tekintetében is. Ezek a különbségek hatással vannak ugyan a tanulási kedvre, de semmi közük ahhoz, hogy valaki képes-e elsajátítani valamit vagy sem. Az uniformizáló elvárások letörik az (ön)bizalmat Ha a pedagógus előzetesen nem készül fel a tanulók közötti különbségek tudomásulvételére, akkor ezek az elkerülhetetlenül létező különbségek problémák forrásává válnak. Nem arról van szó, hogy a pedagógust meglepnék ezek a különbségek, hiszen már kevés tapasztalattal is meg lehet jósolni, hogy egy iskolába milyen hátterű gyerekek járnak. Ha a pedagógus úgy tanít, mintha homogén csoportot tanítana, ahol a tanulók közötti különbségek elenyészők, ezt tulajdonképpen azért teszi, mert az iskolai hagyományokban ez számít a tanítás elfogadott módjának. Ha a tanítás megfelelő mederben zajlik, de a tanulók mégsem képesek az elvárt szinteket teljesíteni, akkor a probléma forrása csakis a tanuló lehet: a hozzáállása, az anyanyelve, az előzetes tapasztalatai és egyéb tulajdonságai, amelyek nem találkoznak az iskola és a pedagógus szűkre szabott elvárásaival. A frontális osztálymunka alkalmatlan a különbségek kezelésére. A hagyományos pedagógiai gyakorlatban a tanulókkal pontosan közöljük, hogy a személyes tulajdonságaik milyen problémát jelentenek. A hagyományos megközelítés szerint minden tanulónak ugyanazokat a dolgokat, ugyanúgy és ugyanakkor kell megtanulnia. Mindenkinek ugyanaz a házi feladata, és mindenkit ugyanazzal a felmérővel értékelünk. A szűkös lehetőségek szinte garantálják, hogy számos gyermek nem lesz képes úgy teljesíteni, ahogy azt a pedagógus elvárja. A nehézségekkel küzdő tanulók pedig megzavarják az oktatás folyamatát: a pedagógus vagy leáll és (talán némi nehezteléssel) stratégiát vált, vagy halad tovább, elveszítve a lemaradókat. Az ilyen jellegű órákon a tanulók közötti különbségek nyilvánvalóvá válnak, és ezeket a gyerekeket kellemetlen teherként kezelik. Ebből következik, hogy jó néhány tanuló képességeiben és eltökéltségében mind a pedagógus, mind pedig az osztály elveszíti a bizalmát. 8 A nyilvános összehasonlítás aláássa a bizalmat és mérsékli az erőfeszítést. A tanulás és az iskolai sikerek (vagy sikertelenségek) nyilvánosak az osztály előtt. A tanulók közötti különbségek például ki fejezi be leghamarabb a feladatot, kinek van a legtöbb jó válasza, ki nem tud szinte sohasem helyesen válaszolni a pedagógus kérdésére stb. a tanteremben lévők számára nyilvánvalóak. Még ha a pedagógusnak sikerül is megfelelő szintű feladatot szerkesztenie, a tanulók a hibázás és a nyilvános megaláztatás lehetőségét kockáztatják. A tanuló szereplését állandóan figyelik nemcsak a pedagógus, hanem az osztálytársak is. 8 Ezeknek a kérdéseknek a részletes kifejtését lásd Elizabeth Cohen és Rachel Lotan: Working for Equity in Heterogeneous Classrooms. New York, 1997, Teachers College Press. 15

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Nyissunk be. 3. kötet

Nyissunk be. 3. kötet Nyissunk be a tanterembe 3 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

Inklúziós index Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 1 Az eredeti mű címe: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, revised edition, 2002. Az eredeti mű szerzői: Tony Booth és Mel Ainscow A CSIE számára szerkesztette és kiadta

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra «Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OKTATÁSI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain Dósa Béláné a fejlődés motorja a minősítés vagy az értékelés? az általános iskola 1-2. évfolyamain a szöveges értékelés előnyei, hátrányai mindszenty józsef római katolikus óvoda és nyelvoktató német nemzetiségi

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE

MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE MÓDSZEREK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ISKOLAI SIKERESSÉGÉNEK SEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 201 227. (1995) TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Iskolásgyerekekkel

Részletesebben

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29.

Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. Balogh László (2005): Tehetséggondozás az EU-ban és nálunk. Fókusz, VII. évfolyam 1. szám; 2005. március; 14 29. A tehetséggondozás mai hazai és európai helyzete sok szállal kötődik az elmúlt másfél évtizedhez.

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A ViTT módszer bevezetése iskolámban

A ViTT módszer bevezetése iskolámban Kodolányi János Főiskola Nemzetközi és Felnőttképzési Központ A ViTT módszer bevezetése iskolámban Szakdolgozat Konzulens: Ábrahám Norbert Készítette: Orosz Attila Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG DESZEGREGÁCIÓRA? E fejezet célja, hogy a kötetben olvasható további munkák megértését megalapozza és eligazítsa a témában kevésbé jártas olvasót. Számos probléma, konfliktus jelenik meg

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben