(ECDC Updated Public Health Microbiology Strategy & Work Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(ECDC Updated Public Health Microbiology Strategy & Work Plan"

Átírás

1 (ECDC Updated Public Health Microbiology Strategy & Work Plan Annex I: Background and milestones in EU public health microbiology, ) I. Függelék: A közegészségügyi mikrobiológiai háttér és mérföldkövek az Európai Unióban, Háttér 1. A humán kórokozók jelentős megbetegedést és gazdasági terhet jelentenek globálisan, a személyről-személyre terjedő akut fertőzésektől (pl. influenza és légúti vírusok), az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésektől (pl. Clostridium difficile, Staphylococcus aureus), az élelmiszerrel terjedő fertőzésektől (pl. a Salmonella és az enteropathogen vírusok) a vektorral terjedő fertőzésektől (pl. malária, Chikungunya és West Nile vírusok) a krónikus fertőzésekig (pl. tuberkulózis, HIV) és a fertőzés által indukált rákig (pl. HPV, EBV, Helicobacter pylori). A fertőző betegségek kezelését egyre inkább veszélyezteti az antimikrobiális rezisztencia determinánsainak akkumulációja a baktériumok között, az antimikrobiális felhasználás által szelektált mutációkon és a horizontális genetikai transzfereken keresztül. Hasonlóan, a szerzett mutációs rezisztencia a vírusölő, az antimycoticus (gombaellenes), valamint a parazitaölő anyagokkal szemben, egyre súlyosabb közegészségügyi problémát jelent. 2. A nemzetközi élelmiszerkereskedelem, az utazás és a határokon átnyúló ellátás folyamatos bővülése fokozza a lehetőséget a humán kórokozók és a gyógyszer-rezisztencia determinánsai járványügyi terjedésére. Erre világított rá a kiterjedt rezisztenciájú, enteralis baktériumok globális terjedése, amely a New-Delhi metallo-bétalaktamáz-1 (NDM-1) és a multirezisztens Shiga toxin-termelő Eschericia coli 0104:H4 által okozott élelmiszerrel terjedő járványt okozott Európában. Továbbá, a lakosság migrációja, az ökoturizmus terjedése, valamint a klímaváltozás még további példák arra, hogy számos tényező növeli a zoonoticus és a vektorral terjedő betegségek 1

2 megjelenésének és importjának valószínűségét az Európai Unióban (EU). 3. Az endémiás fertőző betegségek, mint a védőoltással megelőzhető betegségek és az élelmiszerrel terjedő fertőzések a célpontjai a megelőzésnek és a közegészségügyi szakpolitikának országos, EU és nemzetközi szinten. A járványügyi potenciállal bíró betegségek gyors és nagyarányú növekedést okozhatnak a morbiditásban és mortalitásban, valamint társadalmi és gazdasági zavarokat, és ezért jelentős nemzetközi aggodalomra adnak okot. A 2005-ös Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) megbízzák az egyes országokat, hogy alakítsanak ki képességet az ilyen veszélyek detektálására és elszigetelésére. Az átfogó és jól integrált epidemiológiai és mikrobiológiai surveillance és riasztórendszerek kulcsfontosságú elemei az ilyen veszélyekre történő felkészülésnek. 4. A tudományos és technológiai fejlődés a genomika, a proteomika, a diagnosztika és a tipizálás területén hatalmas, új lehetőségeket nyit a közegészségügyi mikrobiológiában. A gyógyszer-rezisztencia és a mikrobiológiai gyorskimutatás eszközei már elérik a beteg közeli (pointof-care) 1 diagnosztikai piacot. A következő generációs, nagy áteresztőképességű szekvenálási technológia elérhetővé teszi a globális mikrobiológiai populációs genomikát és rezisztomikát minden fontos humán kórokozó esetében. Az összehasonlító és funkcionális teljes genomelemzés, a mikrobiális kórokozók evolúciójának és terjedésének kimutatása mellett, a virulencia, a gyógyszer rezisztencia új markereinek és a járványos terjedés potenciáljának gyors kimutatását teszi lehetővé. Ezt mutatták az idén végzett teljes genomanalízisek, amelyek néhány nap alatt feltárták, hogy az enterohaemorrhagiásenteroaggregatív E. coli EHEC-EAEC 0104:H4 hibrid patotípusa felelős az eddigi legnagyobb hemolotikus urémiás szindróma (HUS) járványért Európában. 5. Ezen a gyorsan változó területen, nagy a kielégítetlen igény az új laboratóriumi vizsgálati módszerek által nyújtott pontosság és közegészségügyi hozzáadott érték kritikus felmérésére. Ezen kívül, a nemzeti referencialaboratóriumok igénylik a külső minőségbiztosítási sémákat az új diagnosztikai és tipizálási technológiákhoz, az EU surveillance adatok összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében. 1 Nem klinikai laboratóriumban, de ua. szabályok szerint végzett vizsgálatok 2

3 A betegségek kezelésének és kontrolljának útjaihoz alkalmazott új technológiát nagy, előretekintő tanulmányokkal kell értékelni, amelyeket egyre növekvő mértékben támogatnak az országos és az Európai Bizottság által támogatott programok. Az ECDC központi szerepet játszik az Európai Bizottság számára nyújtott tanácsadásban a releváns kutatási programokról, és rendszeresen végez irodalmi áttekintést, az új diagnosztikai és tipizálási módszerek közegészségügyi hatékonyságára vonatkozó tudományos bizonyítékok értékeléséről. A közegészségügyi mikrobiológia az Európai Unióban 6. Az Európai Unióban a tagállamok működtetik az egészségügyi ellátó, közegészségügyi és nemzeti surveillance rendszereket, amelyek különböznek a jogi alapot, szervezeti modellt, finanszírozási forrást és a regionális hatósági jogköröket illetően. Hasonlóan, az elsődleges diagnosztikai és a másodlagos referencialaboratóriumi szolgáltatások jelentősen eltérnek a tagállamokban, szervezeti modelljeikben, az alkalmazott diagnosztikai vizsgálati módszereikben, a fejlett jellemzés érdekében, a másodlagos szintre utalt minták arányában, a referencia vizsgálati módszerek alkalmazásában, valamint a nemzeti és a nemzetközi surveillance hálózatokban való részvételt illetően óta, elismerve az igényt az EU koordinációra a határokon átnyúló egészségügyi veszélyekre történő reagálás területén, a Fertőző Betegségek Hálózata (2119/98/EK határozat) összekapcsolja az EU tagállamok egészségügyi hatóságait, az Európai Bizottságot és a nemzetközi partnereket, koordinálva az EU surveillance-t és a korai riasztó és reagáló rendszert (EWRS) (2000/57/EK határozat). A rendszer magában foglal 49 fertőző betegséget, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket és az antimikrobiális rezisztenciát, amelyek listáját rendszeresen aktualizálják a 2000/96/EK határozat értelmében, amint új betegségek jelennek meg óta, az ECDC előírt feladatának megfelelően, azonosítja és értékeli a fertőző betegségek által az emberi egészségre jelentett fennálló és újonnan megjelenő veszélyeket, valamint tájékoztat ezekről 3

4 (851/2004 alapító rendelet). A fertőző betegségek epidemiológiai surveillance-a, a járványügyi felkészültség és az infekciókontrollra vonatkozó tudományos tanács egyaránt, döntő mértékben függ a megfelelő mikrobiológiai vizsgálattól. Ebben a kontextusban a Központ megbízatása, hogy a szak- és referencialaboratóriumok közötti együttműködés ösztönzésével a Központ támogatja a közegészségügyre veszélyt jelentő kórokozók diagnózisához, kimutatásához, azonosításához és jellemzéséhez szükséges kapacitás fejlesztését (5.3 cikkely). 9. Az ECDC hosszú távú surveillance stratégiája ( ) egyengette az utat egy erős, központosított, integrált európai surveillance rendszer kiépítéséhez, az ECDC és a tagállamok epidemiológiai és mikrobiológiai szakemberei szoros együttműködésében, a betegséghálózatok és azok koordinációs csoportjainak megszervezésével. A surveillance célok vitadokumentuma (Surveillance Objectives paper AF15/2) közli a hosszú távú surveillance stratégia végrehajtásának gyakorlati ütemtervét ben, megvalósult az első stratégiai szakasz, a 16 külön surveillance hálózat (DSN) kezelése átadásával az ECDC-nek, és ebből 14 epidemiológiai surveillance adatainak integrálásával a TESSy-be. Ez az eredmény, jelentős mértékben fokozza a surveillance adatok hatékonyságát, hozzáférhetőségét és összehasonlíthatóságát, és biztosítja az európai surveillance rendszer fenntarthatóságát. 10. Amikor az ECDC-t létrehozták, 17 DSN volt, amelyek speciális betegségekre és egészségügyi kérdésekre fókuszáltak, mint az EWGLINET, EARSS, EuroHIV. Ezeket a hálózatokat alulról felfelé építkezve hozták létre, a speciális betegségek közegészségügyi és mikrobiológia szakértői, miután megkapták a támogatást az Európai Bizottság közegészségügyi programjától. Miután között az ECDC értékelte a DSN-kat, a hálózatok releváns műveleteit fokozatosan integrálták a Központ tevékenységébe, a megfelelő mikrobiológiai tevékenységek finanszírozásával. Az átmeneti fázis tartalmazta az új szakmai viszony kialakítását az ECDC szakértők között, akiket az egyes betegségprogramokhoz vettek fel és a korábbi DSN tagok között, akik a legmagasabb szintű szakértelemmel rendelkeznek az adott területen és több évtizedes tapasztalattal a nemzetközi együttműködésben. Ez az új partneri viszony egy tanulási görbét követett, a kölcsönös bizalom kiépítéséhez és az egyensúly kialakításához, a surveillance folyamatosságának biztosítása és az 4

5 innovatív kapacitásépítő kezdeményezések támogatása között, az ECDC koordinálásával. Számos hálózati mikrobiológiai projekt esetében előre láthatóan szükség van módosításra, amikor a támogatás prioritásaira vonatkozó új kritériumok nem csupán a hálózat szakértőinek véleményét tartalmazzák, hanem az EU hozzáadott értéket is, ahogy azt az ECDC, irányító szerveivel együtt felülvizsgálta. 11. Az ECDC többéves stratégiai terve (SMP, ) tartalmazza a surveillance stratégia 2.1 verzióját. Célja az EU jelentési szabványok és egy integrált adatgyűjtési hálózat kialakítása a surveillance számára, az összes tagállam részvételével, a határozatban szereplő, fertőző betegségekre és egészségügyi kérdésekre alkalmazva, a prioritásoknak megfelelő részletességgel. Ez a stratégia célul tűzi ki a standard esetdefiníciók kialakítását és alkalmazását, valamint a laboratóriumi adatok, köztük a molekuláris tipizálási adatok integrálását a TESSy-be. A tudományos tanácsadás stratégiájának 3.5 verziójának célja a mikrobiológia támogatás megerősítésének elősegítése, a fertőző betegségek megelőzése, kontrollja és a tudományos vizsgálatok érdekében, az Európai Unióban. Ez a stratégia felvázol számos megközelítést, beleértve a hálózat építését a szakmai szervezetekkel és a nemzeti laboratóriumokkal, az alapvető kompetenciák és az egységes molekuláris tipizálási sémák kialakítására, a nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének létrehozására és a kapacitások megtervezésére, a képzési rendszerek kialakítására, a mikrobiológiai laboratóriumok EU minőségbiztosítási rendszereinek előmozdítására, a diagnosztikai technológiák javítása iránti igények elemzésére, valamint a humán- és állategészségügyi laboratóriumok közötti kapcsolat megerősítésére. 12. Az elmúlt öt év során ezeket a stratégiákat jelentős részben sikerült megvalósítani ban az ECDC elindított egy kétéves ösztöndíjat a közegészségügyi mikrobiológiai képzés területén (EUPHEM), amely szorosan kapcsolódik a fennálló EPIET képzési hálózathoz. Az általános stratégia és cselekvési keret - az ECDC és a mikrobiológiai laboratóriumok és kutatóintézetek közötti együttműködés számára ( ) - megalapította a nemzeti mikrobiológiai fókuszpontok (NMFP) fórumát; a fókuszpontokat a nemzeti hatóságok az igazgatótanács tagjain keresztül nevezték ki. Ez a fórum elfogadta a SMP 2 stratégia 3.5. verzió célkitűzéseit, amit az 2 Strategic Multi-annual Plan többéves stratégiai terv 5

6 ECDC mikrobiológiai koordinációs csoportja követ nyomon. Az EU helyzetet elemezték, és feltérképezték a fertőző betegségekkel foglalkozó nemzeti referencialaboratóriumokat a tagállamokban. Az érdekeltekkel tanácskozást folytattak a laboratórium-minőségi rendszerekről, a biológiai biztonságról és biológiai védelemről, és a szakmai szervezetekkel közösen törekedtek a helyes gyakorlat előmozdítására ezen a területen, az Európai Unióban. Publikálták a közegészségügyi mikrobiológia, konszenzuson alapuló definícióit és a nemzeti referencialaboratóriumok alapvető közegészségügyi funkcióit. 13. Az ECDC mikrobiológiai tevékenységéről, 2011 közepén készült felmérés alapján, az ECDC által támogatott 13 betegségspecifikus hálózat rendelkezik mikrobiológiai komponenssel, magában foglalva a 22 betegségre kiterjedő, az ECDC által finanszírozott 21 projektet, amelyeket kiszerveztek a tagállamokba. Ezek közül 11 projekt integrál molekuláris tipizálási adatokat 16 kórokozó surveillance-hez. Emellett 12 folyamatos minőségminősítő rendszer működik, 23 kórokozóra vonatkozóan, és 14 laboratóriumi képzési projekt terjed ki a diagnosztikai vizsgálatra, az antimikrobiális érzékenység vizsgálatára és a molekuláris tipizálásra. Laboratóriumi kapacitás az Európai Unióban 14. Az EU egészségügyi stratégiájával összhangban, minden tagállamnak rendelkeznie kell rutin és sürgősségi diagnosztikai és referencialaboratóriumi szolgálatokkal, a közegészségügyi jelentőségű, humán kórokozók kimutatásához, azonosításához, jellemzéséhez és szubtipizálásához (altípus meghatározás), helyileg vagy együttműködési megállapodás keretében, amint az szükséges a betegség menedzsment, a megelőző- és kontrollintézkedések tájékoztatásához. A klinikai mikrobiológiai laboratóriumok - primer funkciójuk mellett, ami a beteg menedzsment tájékoztatása - fontos szerepet játszanak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és az antimikrobiális rezisztencia helyi surveillance-nak biztosításában és a laboratóriumi vizsgálati eredmények bejelentésében a surveillance 6

7 hálózatok számára. A referencialaboratóriumok tervezzék és működtessék szolgálataikat szorosan együttműködve a közegészségügyi hatóságok epidemiológiai szakértőivel. Személyzetük legyen felkészülve a járványok kivizsgálásában és reagálásban történő részvételre. Tartsanak fenn kapcsolatot, és biztosítsanak szakmai iránymutatást a klinikai laboratóriumok, az állategészségügyi laboratóriumok, valamint a vizet és élelmiszert és a környezeti mintákat vizsgáló laboratóriumok számára. Jelentős és vezető szerepet játszhatnak főleg a megfelelő minőségi és megbízható diagnosztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatásában. 15. Az ECDC betegségspecifikus programjainak stratégiája ( ) azonosította a területeket és a fejlesztést a kórokozó-specifikus laboratóriumi kapacitásban, mint adatforrást az EU surveillance-hez. Közös motívum, hogy az országok nagy és eltérő mértékben, kevesebb betegség-vizsgálatot végeznek, mivel a primer diagnosztikai szolgáltatások nyújtása, elérhetősége és minősége eltérő. A laboratóriumi kapacitás hiányai összefüggnek az optimális szintet el nem érő diagnosztikai vizsgálatokkal, számos betegség ágens esetében, pl. korlátozott hozzáférés a pontos laboratóriumi módszerekhez, a legjobb diagnosztikai gyakorlatra vonatkozó tudatosság hiánya a klinikusok körében, a mikrobiológiai vizsgálat elégtelen mértékű felhasználása, a szabványosítás hiánya és a laboratóriumi módszerek nem teljes körű minőségellenőrzése. Az ECDC betegség-programjai megkezdték ezeknek a hiányosságoknak megoldását a működő projekteken keresztül, amelyek kiterjednek a laboratóriumi módszerek validálására, külső minőségbiztosítási sémák teljesítésére és a mikrobiológiai képzés szervezésére. Ezeket a projekteket az egyes hálózatokban a vezető mikrobiológiai referenciacsoportok koordinálják, és mozgósítják az egyesített szakértelmüket és működési tapasztalataikat. Sok hálózat (FWD-Net, ELDSNet, EARS-Net, ENIVD-CLRN, ERLN-TB) kialakította az EU útmutatót a helyes laboratóriumi gyakorlatról, és meghatározta a kórokozó-specifikus diagnosztikai minimum követelményeket a megbízható surveillance-hez és a veszély monitorozásához. A tuberkulózis esetében nem volt laboratóriumi hálózat az Unióban, 2005 előtt. Ezért az ECDC létrehozott egy teljes laboratóriumi hálózatot (ERLN-TB), amely már építi a mikrobiológiai kapacitást az EU tbc cselekvési kerettervének támogatására. 16. Európa súlyos veszélyekkel néz szembe a laboratóriumi kapacitás területén, az egészségügyi szolgáltatásokat érintő pénzügyi csökkentés, a 7

8 képzett egészségügyi szakemberek hiánya, és a mikrobiológiai szolgáltatások nagy magánlaboratóriumokba történt egyesítését követően, valamint a klinikusok és mikrobiológusok közötti csökkent kölcsönhatás miatt. Mindezek a kihívások kiemelik a klinikai és a közegészségügyi mikrobiológiai szolgáltatások közötti együttműködés támogatásának szükségességét. Rávilágítanak arra is, hogy fontos a laboratóriumi kapacitás fenntartása primer, szekunder és tercier szinten egyaránt, amely szükséges a hatékony surveillance-hez, riasztáshoz és reagáláshoz a fertőző betegségek által jelentett veszélyekre, egész Európában. 17. Az 1350/2007/EK határozata részeként, az Európai Bizottság ösztönzi a humán kórokozókkal foglalkozó EU referencialaboratóriumok tercier rendszerének kialakítását, a felkészültség és a határon átnyúló gyorsreagálás biztosításához, a fertőző betegségekkel és más biológiai veszélyekkel szemben. E célból a Közegészségügyi Program (Public Health Programme) létrehozta az EURLOP projektet (European Reference Laboratories Sytem for Human Pathogen Options Project A referencialaboratóriumok európai rendszere a humán kórokozóalternatívák projektéhez), melynek célja egy rugalmasan reagáló, EU referencialaboratórium-hálózat funkcióinak meghatározása, az Unióban meglévő kapacitáshiányok becslése, a nemzeti referencialaboratóriumokon és az EU laboratóriumi hálózatokon keresztül, valamint a stratégiai alternatívák és modellek meghatározása a hiányok pótlása érdekében. A tagállamok, az Európai Bizottság és az ECDC számára döntő, hogy áttekintsék majd ennek a projektnek az eredményeit és következtetéseit (2011. szeptemberig közlésre kerülnek) a közegészségügyi mikrobiológiai kapacitásépítésre irányló további kezdeményezésekhez. Az antimikrobiális rezisztencia EU surveillance-a 18. Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) a virális, bakteriális, myocoticus és protozoa-kórokozók széles körét érinti. Az AMR sok fertőző betegség által okozott morbiditást és mortalitást növeli, és veszélyezteti a kemoterápiás ellenőrzési intézkedéseket. Az ECDC 8

9 ARHAI programja (Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections antimikrobiális rezisztencia és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések) koordinálja az EARS-Net hálózatot (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network - Az antimikrobiális rezisztencia surveillance európai hálózata), amely biztosítja az alapvető surveillance adatokat a közegészségügyi fontosságú, bakteriális kórokozók antimikrobiális rezisztenciájáról. Az ARHAI program felméri az Uniót érintő, új multirezisztens kórokozókat is. Ezek a tevékenységek a kinevezett nemzeti AMR fókuszpontokkal, a nemzeti AMR surveillance kapcsolattartókkal és az Európai Bizottsággal folytatott szoros együttműködés keretében kerültek kidolgozásra, és valósulnak meg. Ezen kívül, más ECDC betegségprogramok és EU surveillance hálózatok monitorozzák a klinikai és közegészségügyi jelentőségű gyógyszer-rezisztenciát számos vírus- és baktériumkórokozóban (pl. influenza, tuberkulózis, élelmiszerrel terjedő baktérium-fertőzések, gonococcus-fertőzések). Ezért, az AMR surveillance és a járványügyi felkészültség horizontális mikrobiológiai kérdést jelent, amely számos európai hálózatot és ECDC betegségprogramot érint óta az EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Antimikrobiális Érzékenységi Vizsgálatok Európai Bizottsága), amely az ESCMID égisze alatt és az ECDC támogatásával működik 2007 óta, elérte az antimikrobiális érzékenységi vizsgálat határértékeinek (breakpoints) kiterjedt szabványosítását. Az EUCAST tevékenysége javulást eredményezett a közegészségügyi fontosságú humán patogénekben végyzett, antimikrobiális rezisztencia monitorozásának minőségében, összehasonlíthatóságában és klinikai predikciós értékében. Azonban az EUCAST rezisztencia-határértékek és a validált vizsgálati módszerek még nem állnak rendelkezésre az EU AMR surveillence-hez tartozó, összes kórokozóra vonatkozóan. 20. A korábban EARSS-nek nevezett, és a 2010-ben, az ECDC-be történt áthelyezéséig a RIVM 3 által koordinált EARS-Net az antimikrobiális rezisztencia surveillance világszínvonalú, nemzetközi hálózata, amelyhez 28 európai ország több mint 900 klinikai laboratóriuma tartozik. Az EARS-Net kiterjed az Unió lakosságának nagy részére, és a gyógyszerfajták korlátozott csoportjára, valamint a 3 Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - National Institute for Public Health and the Environment (Hollandia) 9

10 humán invazív fertőzéseket okozó, epidemiológiai szempontból szignifikáns bakteriális kórokozókra összpontosít. A rendszer elősegíti az AMR területét érintő tudatosságot, és közegészségügyi megelőző és kontroll programokat indított el tagállamokban, a megbízható és szilárd rezisztencia adatok biztosításával, ami lehetővé teszi a tagállamok közötti teljesítményértékelést (benchmark), és a tartós tendenciák monitorozását több mint egy évtizede. 21. Az EARS-Net-nek azonban vannak belső korlátai, az AMR kontrollpolitikák tájékoztatásához szükséges surveillance és riasztási funkciókban. A hálózat adatgyűjtési folyamata az invazív izolátumokra korlátozódik, és a primer laboratóriumok kumulatív adatainak éves gyűjtési ciklusát követi. Ez a folyamat túl lassú és nem elég érzékeny, hogy korai detektáló és figyelmeztető rendszerként működjön az új rezisztencia és a multirezisztens klónok által okozott fertőzések határokon átívelő esethalmozódásainak esetén. Ez eredményezte, hogy a rendszer nem ismerte fel időben a legutóbbi európai egészségügyi veszélyeket, amelyeket a különösen gyógyszer-rezisztens baktériumok - mint a karbapenemáz-termelő Klebsiella pneumoniae és az Acinetobacter baumannii - regionális és nemzetközi terjedése okozott. Kutatások vizsgálják ezeket az AMR által jelentett járványügyi veszélyeket, felhasználva a további mikrobiológiai jellemzést, beleértve a molekuláris tipizálást, valamint a rezisztencia meghatározóinak és ezek genetikai vektorainak elemzését. Ezek a molekuláris adatok alapvető fontosságúak az AMR járványok kimutatásához, meghatározásához és leírásához, valamint az információ nyújtásához az ellenőrző intézkedések számára. Az ECDC kísérleti vizsgálatot folytat a szaklaboratóriumok hálózatával arról, hogy melyek a közegészségügyi előnyei és milyen a megvalósíthatósága az ilyen típusú molekuláris adatoknak, a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus EU surveillance-ba történő integrációjának. 22. Az ECDC külön gyűjti, elemzi és jelenti az AMR epidemiológia adatokat a következőkről: influenzavírus, Salmonella, Campylobacter, Mycobacterium tuberculosis és Neisseria gonorrhoeae. Még nem valósult meg a surveillance mintavételei kereteinek, a vizsgálati módszereknek és az elemzés stratégiáinak betegségeken átívelő harmonizációja, valamint az adatok jelentésének integrációja európai szinten. 23. Az AMR epidemiológiai surveillance összehasonlíthatóságának fokozásához az egész világon, az ECDC a közelmúltban kiadta a nemzetközi szakértők által meghatározott, konszenzuson alapuló 10

11 definíciókat a közegészségügyi fontosságú, bakteriális kórokozók multirezisztens, különösen/kiterjedten gyógyszer-rezisztens és pánrezisztens fenotípusairól. Ezeknek a járványügyi kategóriáknak a sikeres alkalmazása az antimikrobiális gyógyszerek kiterjedt és stabil körének a klinikai és közegészségügyi laboratóriumok által végzett vizsgálata harmonizálásától függ. Ennek a módszernek a megvalósíthatóságát még tovább kell vizsgálni. 24. Az ECDC programok mellett, a gyógyszeripar és a tudományos kutatók folytatnak páneurópai és globális AMR felméréseket a humán kórokozókban. Ezek a vizsgálatok, a kvantitatív érzékenységi vizsgálat és a rezisztencia-identifikáció mechanizmusa legkorszerűbb módszereit alkalmazzák, amelyek lehetővé teszik a rezisztencia determinánsai terjedésének és a multirezisztens klónok földrajzi megoszlásának részletes elemzését a humán populációkban. A DG Research (Kutatási és Innovációs Főigazgatóság) és a tagállamok által finanszírozott AMR felméréseket gyakran az ECDC által támogatott laboratóriumi hálózat tagjai vagy azok közreműködésével végzik. Az ilyen felmérések mikrobiológiai adatokat nyújtanak, amelyek szükségesek az új antimikrobiális rezisztencia kimutatására és ellenőrzésére vonatkozó kockázatbecslés és iránymutató kialakításához. Segítséget jelentene egy általános útmutató létrehozása a gyógyszer-rezisztencia prevalenciája (előfordulási gyakorisága) kutatása tervezéséhez, a fontos, közegészségügyi jelentőségű bakteriális, mycoticus és virális kórokozókban óta, az ARHAI program a járványügyi felderítés szakértőivel együtt dolgozik a járványügyi felderítési rendszer (Epidemic Intelligence System EPIS) platformmoduljának (felület) kialakításán, az antimikrobiális rezisztencia által okozott lehetséges veszélyekre - mint a különösen gyógyszer-rezisztens baktériumok okozta veszély - vonatkozó gyors információcsere érdekében. Ennek az eszköznek a további, gondos kipróbálására és finomhangolására van szükség, hogy segítse az AMR komplex veszélyének korai becslését és verifikálását az Európai Unióban. Kihívást jelent a detektálás frontvonalában működő szaklaboratóriumok részvételének kialakítása a magas szintű mikrobiológiai információ és a kiadatlan ténymegállapítások megosztása érdekében, a tagállamok közegészségügyi hatóságaival. Még várat magára annak megállapítása, hogy ez az eszköz és az egyéb adatgyűjtési módszerek, hogyan teszik lehetővé a különösen gyógyszer-rezisztens baktériumok által okozott, határokon átnyúló járványok monitorozását. 11

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve

A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve A iatrogén fertőzésektől az infekciókontrollig a kórházhygiéne 30 éve Dr Melles Márta főigazgató főorvos Országos Epidemiológiai Központ Országos Epidemiológiai Központ National Center for Epidemiology,

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

(Annual Report of the Director on the Centre s activities in 2011) Előzetes kockázatbecslés: a szezonális influenza , Európában

(Annual Report of the Director on the Centre s activities in 2011) Előzetes kockázatbecslés: a szezonális influenza , Európában (Annual Report of the Director on the Centre s activities in 2011) Az ECDC publikációi 2011-ben Szakmai jelentések Előzetes kockázatbecslés: a szezonális influenza 2010-2011, Európában A Neisseria meningitidis

Részletesebben

Tárgy: A FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLPOLITIKAI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÁSÜGYI TANÁCS 2008. JÚNIUS 9-I ÉS 10-I ÜLÉSE

Tárgy: A FOGLALKOZTATÁSI, SZOCIÁLPOLITIKAI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÁSÜGYI TANÁCS 2008. JÚNIUS 9-I ÉS 10-I ÜLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. május 22. (29.05) (OR. en) 9637/08 SAN 88 DENLEG 52 VETER 7 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. 9392/08 SAN

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573.

A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A KITERJEDTEN GYÓGYSZER-REZISZTENS TUBERKULÓZIS ELŐFORDULÁSA EPINFO 2006; 44:569-573. A multirezisztens (multidrug-resistant MDR) tuberkulózist olyan baktériumtörzsek okozzák, amelyek a tbc gyógyításában

Részletesebben

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek

TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra. Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek TBC Nemzeti Referencia Laboratórium Corden/Korányi Dr. Szabó Nóra Referencia tevékenység Hazai hálózati kapcsolatok Nemzetközi kötelezettségek Tuberkulózis epidemiológia Megbetegedések száma évről évre

Részletesebben

A MEGELÉGEDETTSÉG ÖLHET. AZ ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA MÉG MINDIG NŐ EURÓPÁBAN.

A MEGELÉGEDETTSÉG ÖLHET. AZ ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA MÉG MINDIG NŐ EURÓPÁBAN. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

ANTIBIOTIKUM-FELHASZNÁLÁS EURÓPAI SURVEILLANCE-A: AZ ESAC PROGRAM (EUROPEAN SURVEILLANCE OF ANTIMICROBIAL CONSUMPTION) EPINFO 2004; 38:

ANTIBIOTIKUM-FELHASZNÁLÁS EURÓPAI SURVEILLANCE-A: AZ ESAC PROGRAM (EUROPEAN SURVEILLANCE OF ANTIMICROBIAL CONSUMPTION) EPINFO 2004; 38: ANTIBIOTIKUM-FELHASZNÁLÁS EURÓPAI SURVEILLANCE-A: AZ ESAC PROGRAM (EUROPEAN SURVEILLANCE OF ANTIMICROBIAL CONSUMPTION) EPINFO 2004; 38:465-469 Az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciával kapcsolatos

Részletesebben

(European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Report of the Director 2012) Összefoglaló

(European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Report of the Director 2012) Összefoglaló (European Centre for Disease Prevention and Control Annual Report of the Director 2012) Összefoglaló A 2012. évi igazgatói beszámolójában Dr. Marc Sprenger fontos eseményként említi meg, hogy 2012-ben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon

A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon A mikrobiológia, ezen belül a referencia laboratóriumok helyzete Magyarországon Prof. Dr. Nagy Erzsébet Szegedi Tudományegyetem, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Hazai Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

OEFI Ritka Betegség Központ

OEFI Ritka Betegség Központ OEFI Ritka Betegség Központ 19. Magyar Mukopoliszaccharidózis és társult betegségek konferencia 2013. aug. 23-25 Gödöllő-Máriabesnyő Dr. Béres Judit, Dr. Lengyel Zsuzsanna Miről lesz szó a következőkben?

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013 decemberében

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés *

A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés * C 184 E/404 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.8. A ritka betegségek területén megvalósítandó európai fellépés * P6_TA(2009)0288 Az Európai Parlament 2009. április 23-i jogalkotási állásfoglalása a

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Szűrés és izolálás stratégiája Gram negatív multirezisztens kórokozó okozta fertőzés és hordozás esetén

Szűrés és izolálás stratégiája Gram negatív multirezisztens kórokozó okozta fertőzés és hordozás esetén Szűrés és izolálás stratégiája Gram negatív multirezisztens kórokozó okozta fertőzés és hordozás esetén Dr Böröcz Karolina Kórházi járványügyi osztály 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam Siófok

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások

A LIFE számokban : a évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a évi prioritások A LIFE számokban : a 2015. évi éghajlat-politikai pályázatok értékelésének tapasztalatai és a 2016. évi prioritások III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. szeptember 1. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Dr. Bíró Zoltán állatorvos MH EK KJSZ ALAPFOGALMAK 1. egészségügyi ellátással

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Az antimikróbás terápia ellentmondásai

Az antimikróbás terápia ellentmondásai Az antimikróbás terápia ellentmondásai Ludwig Endre Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Semmelweis Egyetem, Infektológiai Tanszéki Csoport Az antimikróbás terápia jellegzetességei Az egyetlen

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A LIFE PROGRAM

A LIFE PROGRAM Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. A LIFE PROGRAM 2014-2020 Dr. Kocsis-Kupper Zsuzsanna Közép-Európai Koordinátor, Az Európai Bizottság Külső Monitoring

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

Antimikrobiális rezisztencia - komoly élelmiszerbiztonsági probléma

Antimikrobiális rezisztencia - komoly élelmiszerbiztonsági probléma Antimikrobiális rezisztencia - komoly élelmiszerbiztonsági probléma Az antimikrobiális rezisztencia a baktériumokban létrejövő olyan tulajdonság, amely alapján lehetővé válik, hogy a baktériumok elpusztítására

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Dr. Feldman Zsolt Földművelésügyi Minisztérium 2016. február 26. Budapest Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon K+F ráfordítások

Részletesebben

ECDC FELÜGYELET. Éves járványügyi jelentés 2011. Légúti fertőzések. Összefoglaló

ECDC FELÜGYELET. Éves járványügyi jelentés 2011. Légúti fertőzések. Összefoglaló ECDC FELÜGYELET Éves járványügyi jelentés 2011 Összefoglaló Ez a jelentés a 27 uniós tagállam és három EGT/EFTA-ország által a 2009-es évre jelentett felügyeleti adatok, valamint a 2010-ben észlelt veszélyek

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

GERIÁTRIA. Fertőző betegségek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük VI Fertőző betegségek SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar FERTŐZÉSEK IDŐSKORBAN Régen vezető halálok

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben