MVMI ZRt. - Kompetencia Riport «Név» részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVMI ZRt. - Kompetencia Riport «Név» részére"

Átírás

1 Kompetencia Riport Minta kitöltő részére MVMI ZRt. - Kompetencia Riport «Név» részére

2 SZEMÉLYES ADATOK Személy neve: Minta kitöltő Beosztása: XY osztály EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE Az alábbi táblázat tartalmazza a jelölt eredményeit kompetenciánként. Kompetencia Elvárás? Eredmény Ügyfélközpontúság Csapatmunka, együttműködés Szervezeti fegyelem, tudatosság Stratégiai gondolkodás Delegálás, bevonás Eredményközpontúság Szervezeti összehangolás Problémamegoldó képesség (vezetői) Kétirányú kommunikáció Munkatársak irányítása, vezetése Aktív együttműködés Döntési képesség Elemző, analitikus képesség Feladatmegoldó képesség Határidők betartása Határozottság, önállóság Igényesség Kapcsolatteremtő képesség Kapcsolatmegtartó képesség Kezdeményezőképesség Kommunikációs képesség Koncepcionális gondolkodás Kreativitás Megoldásközpontúság Pontosság, megbízhatóság Priorizálási képesség Problémamegoldó képesség (szakmai) Rendszerszemlélet Rugalmasság Szakmai ismeret Szervezési képesség Tárgyalóképesség Tervezőképesség Az egyes kompetenciák részletes értékelése a 3 oldaltól található. 1

3 BEVEZETÉS Minden munkakör különféle feladatok és kihívások elé állítja annak betöltőjét, melyeknek akkor tud a legjobban eleget tenni, ha bizonyos kompetenciákkal rendelkezik. Jelen riport az Ön eredményeit mutatja be különféle kompetenciák mentén, amelyek fontosak lehetnek az Ön munkakörében vagy annak tágabb környezetében. MIT ÉRTÜNK KOMPETENCIA ALATT? A kompetencia egy összetett fogalom, tartalmát tekintve benne foglaltatik mindaz, ami egy adott munkakör egy adott szempontjából fontos és hasznos ahhoz, hogy az ember kiváló teljesítményt tudjon nyújtani. Ez annyit jelent, hogy a kompetencia összetevői között a személyiséget, a tudást, a tapasztalatot, a kompenzátorokat és bizonyos mértékben az értékeket is megtaláljuk. Ez tehát egy képesség- és készségrendszer, melynek legfontosabb eleme maga a személyiség, azazhogy milyen eszközrendszerrel és működési móddal rendelkezik a személy. Fontos, hogy az itt bemutatásra kerülő kompetenciák tartalma adott, akárcsak az, hogy mely munkakörökben melyeket célszerű elvárni az azt betöltő munkatárstól, mivel ezek meghatározása már jóval a tesztek felvétele előtt megtörtént és az YZ kompetencia-modelljében rögzítésre került. A közelmúltban kitöltött Hogan tesztek mindössze egy mérési fázist alkottak, feltárandó, hogy Ön milyen mértékben rendelkezik egy adott kompetenciával. Ehhez ugyanakkor természetesen előbb leképeztük a kompetenciákat a megfelelő, mérhető tulajdonságokra, majd egy normacsoportot állítottunk az algoritmusok mögé. Így Ön percentilisben, másokhoz viszonyítva láthatja eredményeit. HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A RIPORTOT? Először is ne feledje, hogy a Hogan teszt a szakmai tudást és hozzáértést nem vizsgálja, így az Ön itt feltűntetett eredményei nem erről nyilatkoznak. Éppen ezért a riport célja nem a minősítés, hanem az esetleges fejlesztési irányvonalak meghatározása, az erősségek és gyengeségek megmutatása. Az YZ kompetencia-szótárának megfelelően minden egyes bemutatott téma 6 lehetséges értéket vehet fel az eredeti meghatározás szerint az elfogadhatatlan szinttől a kiváló-példamutató szintig. Az első két szint feltétlen fejlesztést igényel, a harmadik és a negyedik a fejlesztési terv részévé teszi a kompetenciát az ötödik mindössze önfejlesztést ajánl, a hatodik pedig nem tartja szükségesnek a fejlesztést. Fontos, hogy a riport több kompetenciát mutat be, mint ami Önnel szemben elvárás a jelenlegi munkakörében. Ennek alapvetően a fejlődés és karrierfejlesztés az oka. Egy-egy kompetencia áttekintésénél tehát úgy érdemes eljárni, hogy nézze meg, miszerint a jelenlegi munkakörében fontos-e az adott kompetencia, majd olvassa el az eredményt és annak szöveges kifejtését. Végül jegyezze fel azokat a kompetenciákat (először a relevánsakat), amelyekben alacsonyabb eredményt ért el, és a kifejtésnek megfelelően próbáljon meg fejlődési tervet készíteni. Minden kompetencia terén lehet fejlődni saját erőből is, csupán a megfelelő magatartásformák átvétele vagy elősegítése az, amire figyelni kell. 2

4 A KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE SZERVEZETI ALAPKOMPETENCIÁK A vállalat összes munkatársára vonatkozó, a vállalati értékeket visszatükröző és megvalósító kompetenciák. Ügyfélközpontúság Ez a kompetencia a külső és belső ügyfelekhez való pozitív és proaktív hozzáállást méri. Emellett tartalmazza az ügyfelek kiszolgálásának minőségi és igényességi aspektusait is. Elért eredmények 23 pont, azaz 74% Önnek többnyire fontos, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, mert jó kiszolgálást és megfelelő minőséget kapnak. Csapatmunka, együttműködés Ez a kompetencia annak mérésére szolgál, hogy a személy mennyire képes és tud figyelmesen együtt dolgozni másokkal a hatékony szervezeti összműködés érdekében. Elért eredmények 20 pont, azaz 71% Ön időről-időre fontosnak tartja, hogy társas interakciók mentén szervezze teendőit, de nem kifejezetten ez a preferált munkavégzési módja. Szervezeti fegyelem, tudatosság Ez a kompetencia méri a személy szabályokhoz és felettesekhez való hozzáállását. Elért eredmények 22 pont, azaz 71% Ön foglalkozik a munkahely normáival és szabályaival, de csak a feltétlenül szükséges mértékben. VEZETŐI KOMPETENCIÁK A beosztott munkatársak vezetésének készsége, képessége, melyek a vezetőkre vonatkoznak. Stratégiai gondolkodás Ez a vezetői kompetencia azt mutatja meg, hogy a személy mennyire képes hosszú távon, összefüggéseket átlátva célokat és módokat meghatározni, kiértékelni és képviselni. Elért eredmények 16 pont, azaz 62% Ön többször is előre tekint, de általában a hétköznapi, praktikus dolgok kötik le a figyelmét. Delegálás, bevonás Ez a vezetői kompetencia arra vonatkozik, hogy a személy mennyire képes arra, hogy feladatokat és elvárásokat átadjon másoknak. Elért eredmények 10 pont, azaz 37% Ön csak annyi feladatot és munkát ad át beosztottjainak, amennyit már saját maga nem bír megcsinálni. Eredményközpontúság Ez a vezetői kompetencia a célorientáció, a hatékonyság és a munkatársak motiválása és fejlesztése kérdéskörével foglalkozik. 3

5 Elért eredmények 16 pont, azaz 64% Ön többször foglalkozik az eredményekkel és azzal, hogy nyomot hagyjon, de a státusz quo-t is kellemesnek találja. Szervezeti összehangolás Ez a vezetői kompetencia azt mutatja meg, hogy a személy milyen mértékben foglalkozik az együttműködés megvalósításával és az információáramlással. Elért eredmények 18 pont, azaz 72% Ön időről időre aktívan dolgozik azon, hogy a rendszer, mint egész működjön, de sokszor tehetne még többet a kommunikáció és tervezés terén. Problémamegoldó képesség (vezetői) Ez a vezetői kompetencia a határozott elemzési képesség szintjének mérésével foglalkozik. Része a pozitív attitűd, a feladatterv készítés is. Elért eredmények 17 pont, azaz 68% Ön jó a problémamegoldásban, de előfordulhat, hogy mégis halogatja azokat, vagy stresszként éli meg őket. Kétirányú kommunikáció Ez a vezetői kompetencia azt mutatja meg, hogy a személy milyen mértékben és minőségben kommunikál, és milyen mértékben kér visszajelzést. Elért eredmények 19 pont, azaz 68% Ön átlagos mértékben figyel arra, hogy érthetően és mások véleménye mentén kommunikáljon. Munkatársak irányítása, vezetése Ez a vezetői kompetencia megmutatja, hogy a személy milyen mértékben törődik beosztottjaival és azok egyéni motiválásával. Elért eredmények 20 pont, azaz 77% Ön időt és energiát szán csapata megismerésére és arra, hogy megtudja, kit, mivel lehet motiválni. SZAKMAI KOMPETENCIÁK A munkakör családokra kidolgozott szakmai tudás, tapasztalat, készség és képességek együttese. Meghatározza, hogy a szakmai eredményességhez mely kompetenciákkal kell rendelkezniük a munkatársaknak. Aktív együttműködés Ez a kompetencia ismét az együttműködés képességére fókuszál, annak mértékét adja meg, hogy a személy mennyire könnyen tud megnyilvánulni és mennyire figyel a másikra. Elért eredmények 13 pont, azaz 59% Ön valamelyest dolgozik azon, hogy munkatársaival valódi és aktív együttműködés alakulhasson ki. Döntési képesség Ez a kompetencia a stabilitás szintjét mutatja meg, amelyet döntési helyzetekben kell hoznia a személynek. 4

6 Elért eredmények 4 pont, azaz 24% Ön ritkán dönt úgy, hogy ne aggódna, vagy döntését utólag is határozottan, tüzön-vizen át képviselje. Elemző, analitikus képesség Ez a kompetencia azt méri, hogy a személy megközelítése milyen mértékben racionális, tudományos és elmélyülő. Milyen mértékben képes és akar okokat keresni. Elért eredmények 13 pont, azaz 77% Ön szorgalmas elemző típus, akit érdekel, hogy mi van a színfalak mögött. Feladatmegoldó képesség Ez a kompetencia azt az összetett képességet, hogy a személy mennyire jó az eredményközpontú, komplex-megközelítésű, szervezett és célorientált feladatmegoldásban. Elért eredmények 15 pont, azaz 88% Önre jellemző, hogy az átlagnál gyorsabban, struktúráltabban és a lényegre törve oldja meg a feladatokat. Határidők betartása Ez a kompetencia arra vonatkozik, hogy a személy mennyire képes a határidőket követni és betartani, hogy mennyire képes ehhez előre tervezni és priorizálni. Elért eredmények 17 pont, azaz 94% A határidő Önnél központi fontosságú. Ha közeledik, a sürgetettség érzése tölti el, de egyébként is a hozzá kapcsolódó feladat elintézésére törekszik. Határozottság, önállóság Ez a kompetencia azt méri, hogy mennyire magabiztos, kitartó és karakán a személy, akár kritikus körülmények között is. Elért eredmények 6 pont, azaz 38% Ön képes arra, hogy magabiztos és önálló legyen, de szerénysége sokszor gátolja abban, hogy ezt mások is így lássák. Igényesség Ez a kompetencia a megbízhatóság és minőségi munkavégzés szintjét méri. Fontos része a teljesség és a magas színvonal. Elért eredmények 15 pont, azaz 79% Az Ön keze alól kikerülő munka magas színvonalú, csak néhány kivétel születik ez alól. Kapcsolatteremtő képesség Ez a kompetencia azt a képességet méri, hogy a személy mennyire érzi magát otthon társas szituációkban és mennyire képes ezekből kapcsolatokat kialakítani. Elért eredmények 5 pont, azaz 28% Ön nem kifejezetten társaságkedvelő típus, ismeretlenekkel ritkán kommunikál, akkor is inkább a tényekre próbál szorítkozni. Kapcsolatmegtartó képesség Ez a kompetencia a kapcsolatok terén a mélységet és a minőséget méri, azt, 5

7 hogy a személy mennyire képes a létrehozott kontaktusokat elmélyíteni és a másik felet is ezek fenntartására bírni. Elért eredmények 14 pont, azaz 78% Ön törődő, érzékeny és empatikus, csak ritkán fordulhat elő, hogy elveszíti a türelmét vagy kritikussá válik. Kezdeményezőképesség Ez a kompetencia annak mértékét mutatja meg, hogy a személy mennyire mer és tud új elképzelésekkel fellépni és megbontani a status quo-t a jobb végkifejlet érdekében. Elért eredmények 7 pont, azaz 44% Ön az áltagnál ritkábban kezdeményez, mert lehet, hogy nem eléggé bízik önmagában, vagy mert inkább a bevállt úton jár. Kommunikációs képesség Ez a klasszikus kompetencia azt mutatja meg, hogy mennyire képes aktívan és a környezethez alkalmazkodva kommunikálni a személy. Elért eredmények 9 pont, azaz 50% Ön inkább tárgyilagosan és szűkszavúan kommunikál, ha erre van szükség. Koncepcionális gondolkodás Ez a kompetencia azt mutatja meg, hogy a személy mennyire képes előre egy cél érdekében és mentén gondolkodni és cselekvést szervezni, a projekt motorjává válni. Elért eredmények 13 pont, azaz 68% Ön időről-időre kitekint és magasabbról szemléli a feladatok összességét, de a gyakorlatias megközelítés sokszor visszahúzza. Kreativitás Ez a klasszikus kompetencia azt méri, hogy a személy mennyire képes újító, a régit újragondoló, spontán és ötletes módon fellépni. Elért eredmények 4 pont, azaz 27% Önben vélhetően túl erős a tervezési vágy és konformitás, hogy kibontakozhasson játékos kreativitása. Megoldásközpontúság Ez a kompetencia annak mértékét jelöli, hogy a személy mennyire törekszik a feladatok mihamarábbi és minél hatékonyabb megoldására. Elért eredmények 12 pont, azaz 67% Ön általában érdekelt a minél gyorsabb és tervszerűbb megoldásban, de hatékonysága még nem teljes. Pontosság, megbízhatóság Ez a kompetencia azzal foglalkozik, hogy a személy mennyiben törekszik a hibák csökkentésére és a minőség fenntartására a munkájában. Elért eredmények 16 pont, azaz 94% Önnek a minőségi munkavégzés, a kockázatkerülés és az önfegyelem a kimondott erősségei közé tartoznak. Priorizálási képesség Ez a kompetencia azt méri, hogy a személy milyen mértékben képes jó és 6

8 hatékony fontossági sorrendet képezni feladatai között, és ehhez tartani magát. Elért eredmények 13 pont, azaz 65% Ön valamivel átlagon felüli képességgel rendelkezik, ha priorizálni kell, de erős szisztematikussága nehézségeket jelenthet ennek kivitelezésében. Problémamegoldó képesség (szakmai) Ez a klasszikus kompetencia a munka során adódó új helyzetek és nehézségek megoldási képességét méri. Azt, hogy a személy gondolkodása mennyire rugalmas, elemző és ötletes. Elért eredmények 8 pont, azaz 50% Ön az átlagnál gyakrabban halogathatja a problémamegoldást kívánó helyzeteket, különféle okok miatt. Rendszerszemlélet Ez a kompetencia annak képességét mutatja meg, hogy a személy mennyire képes és hajlandó struktúrát állítani vagy abban gondolkodni a munkája során. Elért eredmények 16 pont, azaz 84% Ön az átlagnál szisztematikusabb és gyakrabban gondolkodik rendszerekben tervekben. Rugalmasság Ez a klasszikus kompetencia arra utal, hogy a személy mennyire tud alkalmazkodni és változni, illetve mennyire tűri az ambivalens helyzeteket. Elért eredmények 10 pont, azaz 63% Ön az átlagnál egy kicsit rugalmasabb, de mégis inkább szeret kevés emberrel vagy feladattal foglalkozni egyszerre. Szakmai ismeret Ez a kompetencia a tudás megszerzésének vágyára és képességére vonatkozik, hogy milyen szintű képességgel rendelkezik ezen a területen a személy. Elért eredmények 10 pont, azaz 71% Ön szerethet tanulni, de egy szint után hajlamos megállni, ha nem látja közvetlenül annak hasznát. Szervezési képesség Ez a klasszikus kompetencia annak mértékét jelzi, hogy a személy mennyire képes egy szélesebb perspektívából átlátni és megszervezni a munkafolyamatokat. Elért eredmények 18 pont, azaz 90% Ön jó szervezési képességgel rendelkezik, mert tervezni és átlátni egyaránt képes dolgokat. Tárgyalóképesség Ez a kompetencia arra utal, hogy a személy mennyire képes egy tárgyaláson egyenrangú, határozott és kommunikatív módon fellépni az érdekek képviseletében. Elért eredmények 8 pont, azaz 47% Ön valamivel átlag alatti mértékben bízik önmagában és szeret versenyezni, 7

9 amely tulajdonságok viszont fontosak ezen a területen. Tervezőképesség Ez a kompetencia azt méri, hogy a személy mennyire képes struktúrát teremteni és rendszerezni az ehhez szükséges információkat. Elért eredmények 16 pont, azaz 89% Ön jól tud tervezni, csak ritkán fogja hallani, hogy nem hatékony vagy nem elég komplex a rendszere. MEGJEGYZÉS Nagyon fontos, hogy jelen riport önmagában és egyedül nem teljesen alkalmas HR jellegű döntések kizárólagos alátámasztására, csupán egy adalék, amely segítheti Önt, vezetőjét vagy HR munkatársát az Ön fejlesztési tervének összeállításában. Mivel a kompetenciákra jellemző, hogy bizonyos munkakörökben fontosak, másutt pedig egyenesen nem kívántak, rossz eredményről nem lehet beszélni, mindössze arról, hogy valaki nem illeszkedik azon elvárás csoporthoz, amelyet egy adott munkakörben fontosnak ítéltek. Kelt: Budapest, július 23. Minden jog fenntartva, Assessment Systems Hungary Kft. 8

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák

Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 399-418. o. Pénzügyi szervezetek kultúrája vállalati esetpéldák Málovics Éva 1 Kuba Péter 2 Nyíri Zoltán 3 Tanulmányunkban

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára

Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára A tagszövetségei Idősödő munkaerő mint lehetőség a vállalatok számára 1 Készült Magyarországon, 2010 júniusában. A kiadvány az Ageing Workforce 2 Ensuring

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com

Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? 2009 Menedzsmentor www.menedzsmentor.com Rendkívüli cégek hétköznapi titkai HOGYAN ÉPÍTS HATÉKONY SZERVEZETET? AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET A legtöbb vezető jelentős időt és energiát fektet olyan eszközök felkutatásába, amelyek bárminemű versenyelőnyt

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS?

4. FEJEZET. PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * MI A TANÁCSADÁS? 4. FEJEZET PETER COCKMAN, BILL EVANS ÉS PETER REYNOLDS Tanácsadók, ügyfelek és a tanácsadás folyamata * Rövidített anyag MI A TANÁCSADÁS? [...] Felkérték, hogy tanácsadóként támogassa a munkahelyén végrehajtani

Részletesebben

A KORSZERŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZEREK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

A KORSZERŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZEREK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE A KORSZERŰ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZEREK SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE Kiegészítő tananyag az ügyfélszolgálati munkatársak gyakorlati továbbképzéséhez SZERZŐ ÉS SZERKESZTŐ: Gáspár Mátyás LEKTOR: Dr. Petrik János

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató?

E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS. Mi a szakmai bemutató? E-modul és autodidakta anyag 1. BEVEZETÉS Mi a szakmai bemutató? Amikor a tanuló oktatásban vesz részt, folyamatosan sajátítja el a szakmai képzést. Amikor az iskolában van a tanárok rendszeresen tesztelik.

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005

SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 SZAKDOLGOZAT Beledi Réka 2005 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat PR szakirány A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A VÁLTOZÁSMENEDZSMENTBEN Készítette:

Részletesebben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben