HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 284/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata. 285/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 284/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata. 285/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata"

Átírás

1

2 HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 284/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, december 8. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 285/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata a folyószámlahitel-keret és munkabérhitel-keret szerzıdéseinek mőködési hitellé történı átalakításához szükséges szerzıdésmódosítások aláírására való felhatalmazásról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése felkéri a Közgyőlés Elnökét, hogy kérjen állásfoglalást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól és az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-tıl arra vonatkozóan, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat jelenleg érvényes folyószámlahitel-keret, és munkabérhitel-keret szerzıdései a K&H Bank Zrt. által benyújtott szerzıdésmódosítások alapján az azokban rögzített kondíciókkal átalakíthatóak-e mőködési hitellé. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósság Kezelı Központ Zrt. állásfoglalása alapján eljárva a Fejér Megyei Önkormányzat jelenleg érvényes folyószámlahitel-keret és munkabérhitel-keret szerzıdéseinek mőködési hitellé történı átalakításához szükséges szerzıdésmódosításokat aláírja. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: december 20. Székesfehérvár, december 8. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

3 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 286/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata az állami adósság átvállalásához szükséges nyilatkozatok megadásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét a hitelszerzıdésekbıl fennálló keretmaradványok, illetve az önkormányzat adóssága kapcsán fennálló kötelezettségek teljesíthetısége tárgyában az Államadósság Kezelı Központ részére szükséges nyilatkozatok megtételére. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy amennyiben a kötvénykibocsátás állami adósság átvállalásához az szükséges, a kötvények lejárat elıtti visszaváltásához kapcsolódó nyilatkozatokat a kötvénykibocsátást finanszírozó bankok részére megadja. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat adósságállományának átvállalása során az Államadósság Kezelı Központ által elıkészített 3 oldalú, a Fejér Megyei Önkormányzat, a bank és a Magyar Állam között létrejövı tartozás-átvállalási megállapodásokat aláírja. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: folyamatos, legkésıbb december 30. Székesfehérvár, december 8. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

4 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 287/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata a évi kötvénykibocsátásból származó, jelenleg lekötött betét lehívásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló évi CLIV. törvény alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat adósságának átvételéhez szükséges döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza a Közgyőlés Elnökét arra, hogy a évi kötvénykibocsátásból származó, jelenleg lekötött betétként kezelt forint terhére, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 60 napon túl lejárt szállítói tartozás állományának csökkentése érdekében 250 millió forintot lehívjon, s amennyiben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. azt engedélyezi, a lehívásnak megfelelı célra felhasználjon. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: december 20. Székesfehérvár, december 8. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 288/2011. (XII.08.) önkormányzati határozata a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirata módosításának elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirata módosításának elfogadására címő elıterjesztést, s az abban foglaltakkal egyetért. 1. Fejér Megye Közgyőlése a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: I. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TISZTSÉGVISELİKET ÉRINTİ ALAPÍTÓI DÖNTÉSEK:

5 A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány aluljelölt alapítói ideértve az egyes volt alapítók által korábban az alapítói jogaik gyakorlására kijelölt személyt is - az május hó 28. napján kelt és több alkalommal legutóbb november hó 11. napján módosított és ekkor egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosításához kapcsolódóan a következı alapítói döntéseket hozzák: 1./ Alapítók a mai nappal november hó 22. napjával elfogadják Dr. Forgó Béla (anyja neve: Perschy Gabriella) 8000 Székesfehérvár, Érsekújvári u. 21. szám alatti lakos kurátor kuratóriumi tagi tisztségébıl való lemondását és ezért ıt e tisztségébıl a mai nappal visszahívják, melyhez kapcsolódóan alapítók úgy döntenek, hogy a jelen alapító okirat módosításba foglaltan a lemondott kurátor helyett új kuratóriumi tagot most nem választanak meg. 2./ Alapítók a mai nappal november hó 22. napjával visszahívják a felügyelı bizottsági elnöki tisztségébıl a felügyelı bizottság elnökéül a november hó 11. napján kelt alapító okirat módosításba foglaltan határozatlan idıtartamra szólóan megválasztott Molnár Tamás (anyja neve: Kis Mária) 8000 Székesfehérvár, Vak Bottyán köz 1/a. szám alatti lakost. 3./ Alapítók a mai nappal november hó 22. napjával visszahívják a felügyelı bizottsági tagi tisztségébıl a felügyelı bizottság tagjául a november hó 11. napján kelt alapító okirat módosításba foglaltan határozatlan idıtartamra szólóan megválasztott Mózesné Komendó Gizella (anyja neve: Makk Gizella) 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 176. szám alatti lakost. 4./ Alapítók a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felügyelı bizottságának a tagjává, a felügyelı bizottság elnökévé választják meg a mai nappal november hó 22. napjával kezdıdı határozatlan idıtartamra Kádár Sándor Balázs (született Budapesten, év június hó 30. napján, anyja neve: Bíró Ágnes) 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 42. szám alatti lakost. 5./ Alapítók a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felügyelı bizottságának a tagjává választják meg a mai nappal november hó 22. napjával kezdıdı határozatlan idıtartamra Benczur Nándor (született Budapesten, év január hó 07. napján, anyja neve: Szécsényi Éva) 1039 Budapest, Madzsar J. utca 19. fszt. 1. szám alatti lakost. II. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ALAPÍTÓI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ALAPÍTÓI RENDELKEZÉSEK: A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen fejezetben megjelölt alapítói a mai nappal november hó 22. napjával a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány május hó 28. napján kelt és több alkalommal legutóbb november hó 11. napján módosított és ekkor egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosításához az alapítói jogaiknak a gyakorlását érintıen az alábbi rendelkezéseket teszik:

6 1./ A Fejér Megyei Agrárkamara (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám, nyilvántartó hatósága: Fejér Megyei Bíróság, mely Pk /1994/8. számú határozatával február hó 14. napján vette nyilvántartásba, nyilvántartási száma: 1084) mint a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítója élve a Polgári Törvénykönyv 74/C. (7) bekezdésében biztosított törvényes jogával, a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogainak, azaz az alapítói jogainak a gyakorlására maga helyett Szekfü Tibor (született Dunaújvárosban, február hó 28. napján, anyja neve: Nyikos Julianna) 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakost jelöli ki a jelen alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal. Alapító kijelenti, hogy tudja azt, hogy a kijelölés nyilvántartásba vétel után a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, a kijelölést pedig a nyilvántartásba vétel után az alapító már nem vonhatja vissza. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Szekfü Tibor 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a kijelölést elfogadja. 2./ Zimmermann József András (született Gánton, év november hó 04. napján, anyja neve: Groszeibl Anna) 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 45. szám alatti lakos, mint a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítója élve a Polgári Törvénykönyv 74/C. (7) bekezdésében biztosított törvényes jogával, a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogainak, azaz az alapítói jogainak a gyakorlására maga helyett Dr. Bódizs Tamás (született Orciban, június hó 23. napján, anyja neve: Komáromi Eszter) 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23. szám alatti lakost jelöli ki a jelen alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal. Alapító kijelenti, hogy tudja azt, hogy a kijelölés nyilvántartásba vétel után a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, a kijelölést pedig a nyilvántartásba vétel után az alapító már nem vonhatja vissza. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Dr. Bódizs Tamás 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23. szám alatti lakos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a kijelölést elfogadja. 3./ Az MTESZ Fejér Megyei Szervezete (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 13. szám, mely a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége társadalmi szervezetnek /székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. szám, nyilvántartó hatósága: Fıvárosi Bíróság, mely /1989/1. számú határozatával október 05. napján vette nyilvántartásba, nyilvántartási száma: 405/ a társadalmi szervezet nyilvántartásába bejegyzett jogi személyiséggel rendelkezı területi szerve), mint a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítója élve a Polgári Törvénykönyv 74/C. (7) bekezdésében biztosított törvényes jogával, a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogainak, azaz az alapítói jogainak a gyakorlására maga helyett Szekfü Tibor (született Dunaújvárosban, február hó 28. napján, anyja neve: Nyikos Julianna) 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakost jelöli ki a jelen alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal.

7 Alapító kijelenti, hogy tudja azt, hogy a kijelölés nyilvántartásba vétel után a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, a kijelölést pedig a nyilvántartásba vétel után az alapító már nem vonhatja vissza. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Szekfü Tibor 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a kijelölést elfogadja. 4./ A Székesfehérvári Ipartestület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Népköztársaság út 23/a. szám, nyilvántartó hatósága: Fejér Megyei Bíróság, mely /1990/2. számú határozatával vette nyilvántartásba, megyei nyilvántartási száma: 494/1990, országos nyilvántartásbeli azonosítója: /1990), mint a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítója élve a Polgári Törvénykönyv 74/C. (7) bekezdésében biztosított törvényes jogával, a Polgári Törvénykönyvben biztosított jogainak, azaz az alapítói jogainak a gyakorlására maga helyett Szekfü Tibor (született Dunaújvárosban, február hó 28. napján, anyja neve: Nyikos Julianna) 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakost jelöli ki a jelen alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal. Alapító kijelenti, hogy tudja azt, hogy a kijelölés nyilvántartásba vétel után a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, a kijelölést pedig a nyilvántartásba vétel után az alapító már nem vonhatja vissza. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt Szekfü Tibor 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakos a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a kijelölést elfogadja. III. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány aluljelölt alapítói alapítói ideértve az egyes volt alapítók által korábban az alapítói jogaik gyakorlására kijelölt személyt is - a mai nappal november hó 22. napjával a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány május hó 28. napján kelt és több alkalommal, legutóbb november hó 11. napján módosított és ekkor egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) részleteiben az alábbiak szerint módosítják: 1./ A hivatkozott Alapító Okiratnak az Alapítók címő 3. pontjának Az alapítói jogaik gyakorlására más személyt kijelölı alapítók: címő 3.3. alpontja a következı bekezdésekkel egészül ki: A november hó 22. napján kelt alapító okirat módosításba foglaltan - Fejér Megyei Agrárkamara (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám, nyilvántartó hatósága: Fejér Megyei Bíróság, mely Pk /1994/8. számú határozatával február hó 14. napján vette nyilvántartásba, nyilvántartási száma: 1084) és

8 - Az MTESZ Fejér Megyei Szervezete (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch László utca 13. szám, mely a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége társadalmi szervezetnek /székhelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. szám, nyilvántartó hatósága: Fıvárosi Bíróság, mely /1989/1. számú határozatával október 05. napján vette nyilvántartásba, nyilvántartási száma: 405/ a társadalmi szervezet nyilvántartásába bejegyzett jogi személyiséggel rendelkezı területi szerve), valamint - A Székesfehérvári Ipartestület (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Népköztársaság út 23/a. szám, nyilvántartó hatósága: Fejér Megyei Bíróság, mely /1990/2. számú határozatával vette nyilvántartásba, megyei nyilvántartási száma: 494/1990, országos nyilvántartásbeli azonosítója: /1990) alapítók az alapítói jogaiknak a gyakorlására maguk helyett Szekfü Tibor (született Dunaújvárosban, február hó 28. napján, anyja neve: Nyikos Julianna) 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakost jelölték ki a november hó 22. napján kelt alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal, továbbá - Zimmermann József András (született Gánton, év november hó 04. napján, anyja neve: Groszeibl Anna) 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 45. szám alatti lakos alapító az alapítói jogainak a gyakorlására maga helyett Dr. Bódizs Tamás (született Orciban, június hó 23. napján, anyja neve: Komáromi Eszter) 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23. szám alatti lakost jelölte ki a július hó 15. napján kelt alapító okirat módosításnak és így a kijelölésnek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjával kezdıdı hatállyal annak kijelentésével, hogy a kijelölés nyilvántartásba való bejegyzése után a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadóak, a kijelölést pedig a nyilvántartásba vétel után az alapító már nem vonhatja vissza. 2./ A hivatkozott Alapító Okiratnak az Alapítók címő 3. pontjának 3.4. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.4. Az alapítvány alapítói és az alapítói jogok gyakorlói az alapító okirat 3.1. pontjában foglalt alapítói elhalálozásra és megszőnésre, valamint az alapítóknál bekövetkezett névváltozásra, valamint az alapító okirat 3.3. pontja szerinti kijelölésekre figyelemmel a november hó 11. napján és november hó 22. napján kelt alapító okirat módosításoknak és így a kijelöléseknek az alapítványi nyilvántartásba való bejegyzését elrendelı végzés jogerıre emelkedésének a napjától: - AUDIT-TRADE Könyvvizsgáló és Vagyonértékelı Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg ),

9 - Fejér Megyei Iparszövetség /KISZÖV/, - KORONA Kereskedelmi és Vállalkozási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg ), - ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság /korábbi nevén: MEZİBANK Részvénytársaság/ (Cg ), - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyőlése, - Óváriné Szál Mária (anyja neve: Sánta Irma) 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 7. szám alatti lakos, - Fejér Megyei Közgyőlés, - Dr. Tóth Mihály 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u szám alatti lakos, - Szekfü Tibor (anyja neve: Nyikos Julianna) 8000 Székesfehérvár, József Attila utca 23. IV/13. szám alatti lakos a jelen alapító okirat 3.3. alpontja szerinti kijelölésekre figyelemmel az ott megjelölt alapítók Polgári Törvénykönyvben biztosított alapítói jogainak gyakorlására feljogosítottan, - Dr. Bódizs Tamás (született Orciban, június hó 23. napján, anyja neve: Komáromi Eszter) 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi út 23. szám alatti lakos a jelen alapító okirat 3.3. alpontja szerinti kijelölésre figyelemmel az ott megjelölt alapító Polgári Törvénykönyvben biztosított alapítói jogainak gyakorlására feljogosítottan. 3./ A hivatkozott Alapító Okiratnak a Kuratórium címő 7.1. pontjának ötödik bekezdésének a kuratórium évente megtartandó üléseinek a számát meghatározó elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kettı alkalommal ülésezik. 4./ A hivatkozott Alapító Okiratnak a Kuratórium címő 7.1. pontjának A Kuratórium tagjai: címő a kuratórium tagjait felsoroló részének elsı bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Kuratórium tagjai: Abt Ferenc Székesfehérvár, Zentai u. 4. szám alatti lakos, Juhászné dr. Hantos Éva Székesfehérvár, Nefelejcs u. 77/b. szám alatti lakos, Horváth Ferenc Székesfehérvár, Bástya u. 4. szám alatti lakos, Kálvin Imre Székesfehérvár, Nyitrai u. 26. szám alatti lakos, Dr. Sági Gyula Székesfehérvár, Bártfai u. 37. szám alatti lakos, Annus István Székesfehérvár, Lehel u /4 szám alatti lakos, Elek Gyula Székesfehérvár, Palotai út. 8/A. 1/1 szám alatti lakos, Turanitz Gergely Székesfehérvár, Várkörút 30. szám alatti lakos, Dávid Lajos Székesfehérvár, Budai út 88. szám alatti lakos, Orbán Gyızı Székesfehérvár, Vereckei u. 37. szám alatti lakos.

10 5./ A hivatkozott Alapító Okiratnak A Felügyelı Bizottság címő 7.4. alpontjának a felügyelı bizottság elnökét, a felügyelı bizottság tagjait és a felügyelı bizottság megbízatási idıtartamát meghatározó második-harmadik és negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Felügyelı Bizottság elnöke: Kádár Sándor Balázs 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 42. szám alatti lakos. Megbízatása november hó 22. napjától határozatlan idıre szól. A Felügyelı Bizottság tagjai: Fiedler Ágnes Székesfehérvár, Kinizsi u. 28. szám alatti lakos. Megbízatása november hó 11. napjától határozatlan idıre szól. és Benczur Nándor 1039 Budapest, Madzsar J. utca 19. fszt. 1. szám alatti lakos. Megbízatása november hó 22. napjától határozatlan idıre szól. Aluljelölt alapítók ideértve az egyes volt alapítók által korábban az alapítói jogaik gyakorlására kijelölt személyt is - a jelen okiratba foglalt módosításokkal nem érintett kérdésekben a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány május hó 28. napján kelt és több alkalommal, legutóbb november hó 11. napján módosított és ekkor egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a rendelkezéseit mindenben megerısítik. 2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét arra, hogy az alapító okirat-módosítását alapítóként, cégszerően aláírja. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: a közgyőlés ülését követı 5 nap 3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes szerkezető alapító okiratot a Honti és Nyuli Ügyvédi Irodának (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 1. fsz. 2. képviseli: dr. Nyuli Lajos ügyvéd) küldje meg. Felelıs: Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Határidı: december 15. Székesfehérvár, december 8. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

11 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 289/2011. (XII.9.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése a napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, december 9. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 290/2011. (XII.9.) önkormányzati határozata a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötendı átadásátvételi megállapodás elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötendı átadás-átvételi megállapodás elfogadására tárgyú elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A közgyőlés az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és az annak mellékletét képezı átadás-átvételi megállapodásban foglaltakat elfogadja. 2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az átadás-átvételi megállapodást a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében kézjegyével lássa el. 3. Felkéri és felhatalmazza elnökét továbbá, hogy a jelen közgyőlési határozattal elfogadott Megállapodás érintett mellékletei vonatkozásában a Megállapodás aláírásától a vagyonelemek tényleges birtokba adásáig (2012. január 1.) terjedı idıtartam alatti az önkormányzat és intézményei mőködésébıl és mőködtetésébıl adódó változásokhoz kapcsolódó szükséges adattartalmú korrekciók átvezetésérıl a Fejér Megyei Fıjegyzı útján és az Önkormányzati Hivatal közremőködésével gondoskodjék. Felelıs: Határidı: Vargha Tamás azonnal Székesfehérvár, december 9. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

12 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 291/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 292/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése elıkészítéseként beterjesztett költségvetési koncepciót és azt az elıterjesztés szerint elfogadja. Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a központi finanszírozás keretszámainak ismeretében, a jogszabályokból adódó feladatváltozás teljes körő figyelembevételével, a vonatkozó rendeletek alapján kidolgozott és összeállított évi költségvetési rendelet-tervezetet a törvényben meghatározott határidın belül terjessze a közgyőlés elé. Felelıs: Határidı: jogszabályi rendelkezés szerint Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

13 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 293/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl Fejér Megye Közgyőlése a évi költségvetés háromnegyedéves teljesítésérıl az alábbi határozatot alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, s az abban foglaltakat az elıterjesztés 1-6. számú mellékleteit is figyelembe véve tudomásul veszi. 2. A közgyőlés megállapítja, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendeletében rögzített költségvetési fıösszeg: ezer forint költségvetési bevételi elıirányzata forint összegben, ezer forint költségvetési kiadási elıirányzata ezer forint összegben teljesült. A költségvetés háromnegyedéves teljesítése a tervezett ezer forint költségvetési hiánnyal szemben ezer forint költségvetési hiánnyal zárult. A költségvetés finanszírozási mőveletekkel, valamint aktív és passzív költségvetési tételekkel növelt bevételi-kiadási fıösszege az elıirányzott ezer forinttal szemben bevételi oldalon ezer forinttal, kiadási oldalon ezer forinttal realizálódott. 3. A közgyőlés megállapítja, hogy az intézmények módosított ezer forintos költségvetési támogatási elıirányzata ezer forintban teljesült. 4. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy tekintettel az önkormányzati feladatellátás területén, és ezen belül a megyei önkormányzatok feladatellátásában bekövetkezı várható változásokra, figyelemmel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény rendelkezéseire, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a feladat átadás zökkenımentesen, s az önkormányzati vagyon átadása az adósságállomány teljes körő felszámolásával valósulhasson meg. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: folyamatos Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

14 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 294/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagjai felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökét dr. Szabadkai Tamást, alelnökét Gebula Béla Ákost, képviselı tagjait Farkas Erzsébetet, Somogyi Balázst, Balogh Zoltánt, valamint nem képviselı tagjait Berze Attilát, Bíró Attilát, Döme Lászlónét, Bognár Miklóst e tisztségébıl december 31. napjával a közgyőlés felmenti, egyidejőleg a megválasztásukról szóló 289/2010. (X.28.) K.h.sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 295/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata az Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság tagjai felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság elnökét Dr. Sükösd tamást, alelnökét Árgyelán Jánost, képviselı tagjait Balogh Gergelyt, Wurczinger Lórántot, Iván Jánost, valamint nem képviselı tagjait Kirinovics Pétert, Varga Lászlót, Volkensdorfer Istvánnét, Vadász Ferencet e tisztségébıl december 31. napjával a közgyőlés felmenti, egyidejőleg a megválasztásukról szóló 290/2010. (X.28.) K.h.sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

15 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 296/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata az Intézményfenntartó Szakbizottság tagjai felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Az Intézményfenntartó Szakbizottság elnökét Mahlerné Köfner Anikót, alelnökét Krausz Attilát, képviselı tagjait Adravecz Tamást, Orosz Évát, Tóth Erikát, Wurczinger Lórántot, Kis Györgyöt, Farkas Erzsébetet, Balogh Gergelyt, valamint nem képviselı tagjait Csányiné Pergel Andreát, Hrabovszky Lászlót, Simon Lászlót, Varga Györgynét, Wilmek Tibort, Rauf Norbertet, Tóth Árpádnét, Heim Norbertet e tisztségébıl december 31. napjával a közgyőlés felmenti, egyidejőleg a megválasztásukról szóló 292/2010. (X.28.) K.h.sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 297/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejlesztési Szakbizottság tagjai felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Fejlesztési Szakbizottság elnökét Somogyi Balázst, alelnökét Balogh Zoltánt, képviselı tagjait Balogh Gergelyt, Csombók Pált, Gebula Béla Ákost, Tóth Erikát, Omischl Mihályt, Schrick Istvánt, valamint nem képviselı tagjait Ádám Annát, Albert Istvánt, Horváth Bálintot, Petes Józsefet, Szántói Gábort, Nagy József Ödönt és Varga László Bélát e tisztségébıl december 31. napjával a közgyőlés felmenti, egyidejőleg a megválasztásukról szóló 291/2010. (X.28.) K.h.sz. határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

16 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 298/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság tagjai megválasztásáról Fejér Megye Közgyőlése a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést. Figyelemmel a 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra a közgyőlés az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság elnökének: Dr. Sükösd Tamást alelnökének: Dr. Szabadkai Tamást tagjainak: Balogh Gergelyt, Wurczinger Lórántot Árgyelán Jánost választja meg január 1.napjától. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 299/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a külsı erıforrások bevonásáért felelıs tanácsnok felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Csombók Pált, a külsı erıforrások bevonásáért felelıs tanácsnokát e tisztségébıl december 31. napjával felmenti, egyidejőleg a megválasztásáról szóló 293/2010. (X.28.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

17 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 300/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a hátrányos helyzető térségek felzárkóztatását segítı tanácsnok felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Árgyelán Jánost, a hátrányos helyzető térségek felzárkóztatását segítı tanácsnokát e tisztségébıl december 31. napjával felmenti, egyidejőleg a megválasztásáról szóló 294/2010. (X.28.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 301/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a nemzetközi kapcsolatokért felelıs tanácsnok felmentésérıl Fejér Megye Közgyőlése a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Tóth Erikát, a nemzetközi kapcsolatokért felelıs tanácsnokát e tisztségébıl december 31.. napjával felmenti, egyidejőleg a megválasztásáról szóló 295/2010. (X.28.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

18 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 302/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a területfejlesztésért és külkapcsolatokért felelıs tanácsnok megválasztásáról Fejér Megye Közgyőlése a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben bizottsági tagok és tanácsnokok felmentésére és megválasztására címő elıterjesztést. Figyelemmel a 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében foglaltakra a közgyőlés az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése a területfejlesztésért és külkapcsolatokért felelıs tanácsnokának január 1. napjával Tóth Erika megyei képviselıt választja meg. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 303/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és a december 09-én aláírt átadás-átvételi megállapodás 5. sz. 10. sz. mellékletének módosítását továbbá 15. számú melléklete 3. pontja kiegészítését elfogadja. 2. A Közgyőlés felkéri és felhatalmazza Elnökét, hogy az átadás-átvételi megállapodás érintett melléklete vonatkozásában a változásokhoz kapcsolódó korrekciók átvezetésérıl és annak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba történı eljuttatásáról a Fejér Megyei Fıjegyzı útján és az Önkormányzati Hivatal közremőködésével gondoskodjék. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: azonnal Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

19 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 304/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zrt-ben lévı részvények adásvételérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése egyetért Fejér Megyei Önkormányzatnak a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zrt-ben lévı részvényei Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történı adásvételével. 2. A Közgyőlés egyben felhatalmazza Elnökét, hogy az elıterjesztés 1. számú mellékletét képezı Megállapodást aláírásával lássa el. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: azonnal Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 305/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévı üzletrész adásvételérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggı tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosítására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése egyetért Fejér Megyei Önkormányzatnak a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévı üzletrésze Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére történı adásvételével. 2. A Közgyőlés egyben felhatalmazza Elnökét, hogy az elıterjesztés 2. számú mellékletét képezı Megállapodást aláírásával lássa el. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: azonnal Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

20 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 306/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból történı kilépésérıl A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásból történı kilépésére címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése december 31-ei hatállyal a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl évi CLIV. törvény 2.. (6) bekezdése értelmében felmondja a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulásban társult tagként történı részvételét. 2.) A társulás tagjai a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl évi CLIV. törvény 2.. (6) bekezdésében foglaltak szerint a bevitt vagyonról kötelesek az év utolsó napjával elszámolni. 3.) A Fejér Megyei Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás december hónapig fennálló pontosított tartozásának december 23-ig történı átutalása érdekében intézkedjen. 4.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megbízza elnökét, hogy a fenti döntésrıl Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa, valamint a társulásból történı kilépés adminisztratív feladatainak végrehajtásáról gondoskodjon. Felelıs: Határidı: Vargha Tamás az értesítés megküldésére, azonnal, tartozás átutalásának intézésére, december 23. a végrehajtásra, december 31. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

21 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 307/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat évi tevékenységérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat évi tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 308/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai évi tevékenységérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés tanácsnokai és bizottságai évi tevékenységérıl szóló beszámolót és azt elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 309/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Közgyőlés Elnökének a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácsban évben végzett munkájáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Közgyőlés Elnökének a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácsban évben végzett munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

22 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 310/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat 141/2011. (IV.27.) önkormányzati határozatának módosításáról A Fejér Megyei Közgyőlés a Javaslat Fejér Megyei Önkormányzat 141/2011. (IV.27.) önkormányzati határozatának módosítására címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Szent György Kórház Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (kódszám: KDOP-5.2.1/C-11) elnevezéső pályázaton (továbbiakban: Pályázat) történı részvételéhez, a 141/2011. (IV. 27.) önkormányzati határozata (továbbiakban: Határozat) 3. pontjában megjelölt legfeljebb Forint önerı biztosítását, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 29-i Közleményének értelmében visszavonja. 2. A Közgyőlés egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség november 29-i Közleményében foglaltaknak megfelelı, módosult, a Pályázat kötelezı mellékleteként szükséges fenntartói támogató és jogosultsági feltételeknek való megfelelısségrıl szóló nyilatkozatokat megadja. 3. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy határozata 1. pontja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) hozzájáruló nyilatkozata esetén lép hatályba, továbbá a határozat 2. pontjában hivatkozott nyilatkozatok a GYEMSZI jóváhagyó nyilatkozata esetén vehetıek figyelembe a Pályázattal összefüggı eljárás során. 4. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Fejér Megyei Szent György Kórházat tájékoztassa. 5. A Közgyőlés felkéri a fıigazgatót, hogy döntése értelmében a GYEMSZI és más szervek irányában járjon el és a további szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Határidı: a határozat megküldéséért: Vargha Tamás Dr. Csernavölgyi István fıigazgató azonnal Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

23 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 311/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést és azt elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 312/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a közgyőlés I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta dr. Szabadkai Tamás megyei képviselı által javasolt kiegészítéssel együtt - a közgyőlés I. félévi üléstervét, amely a jelen határozat mellékletét képezi. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 313/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentésérıl 1.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentésérıl szóló elıterjesztést. 2.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy az 1.) pontban hozott döntésérıl tájékoztassa a közalapítvány képviselıjét. Felelıs. Vargha Tamás közgyőlés elnöke Határidı: folyamatos Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

24 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 314/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a Dunaújváros Megyei Jogú Város Intercisa Múzeumot is érintı városrehabilitációs programjának támogatására megkötött Együttmőködési megállapodásban foglaltak megvalósulásáról A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Beszámoló a Dunaújváros Megyei Jogú Város Intercisa Múzeumot is érintı városrehabilitációs programjának támogatására megkötött Együttmőködési megállapodásban foglaltak megvalósulásáról címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a szeptember 3-án, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, az általa beadni kívánt városrehabilitációs pályázattal összefüggésben megkötött 8-38/2010. számú megállapodással kapcsolatos tájékoztatást megismerte és tekintettel arra, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptemberében a magántıke hiánya miatt a pályázatot visszavonta a megállapodást felmondja. 2.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a fenti döntésrıl Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: december 31. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 315/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése a 21/2011.(II.24.) 275/2011.(X.28.) 46/2011.(II.24.) 47/2011.(II.24.) 222/2011.(VI.23.) 254/2011.(IX.29.) 255/2011.(IX.29.) 256/2011.(IX.29.) 257/2011.(IX.29.) 259/2011.(IX.29.)

25 264/2011.(IX.29.) 265/2011.(IX.29.) 266/2011.(IX.29.) 267/2011.(IX.29.) 268/2011.(IX.29.) 276/2011.(X.28.) 278/2011.(XI.18.) 279/2011.(XI.18.) 280/2011.(XI.18.) 281/2011.(XI.18.) 282/2011.(XI.18.) 283/2011.(XI.18.) határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 316/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Fejér Megye Közgyőlése és bizottságai átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta. Székesfehérvár, december 19. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

26 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 317/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, december 27. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 318/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésérıl, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételérıl tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságot jogutód nélkül megszünteti. Felelıs: Vargha Tamás Határidı: azonnal Székesfehérvár, december 27. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

27 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 319/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolásának elrendelésével kapcsolatos döntések meghozataláról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság jogutód nélküli megszüntetésérıl, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételérıl tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Fejér Megye Közgyőlése elrendeli az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolását december 27. napjával. 2. Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolójaként a Szabó Ügyvédi Irodát (képviseli: dr. Szabó Kálmán) választja meg, egyben felkéri a megválasztott végelszámolót, hogy a Kft. munkavállalói jogviszonyának, és a társaság szerzıdéses kötelezettségeinek megszüntetésével kapcsolatos intézkedések haladéktalan foganatosítása iránt a szükséges lépéseket tegye meg. 3. Fejér Megye Közgyőlése az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság végelszámolójának díjazását az alábbiak szerint állapítja meg: felmondás kiküldése, szerzıdés felbontása szerzıdéses úton, egyezségi tervezek elkészítése: Ft + ÁFA végelszámolás jogi munkái, cégbíróság és hatóságok felé bejelentések: Ft + ÁFA perek vitele: pertárgyérték 5%-a + ÁFA A készkiadások, számlával igazolt költségek a megbízási díjon felül kerülnek meghatározásra, ezek tervezett költségei: várható postaköltségek Ft illeték (2011. évi állapot alapul vételével) Ft közzététel (2011. évi állapot alapul vételével) Ft Felelıs: Vargha Tamás Határidı: azonnal Székesfehérvár, december 27. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

28 Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 320/2011. (XII.27.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, s a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja alapító okiratának módosításával egyetért. 1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja 198/2009. (VI. 25.) K. h. számú Közgyőlési határozatával módosított, a 74/2009. (II.26) K. h. sz. határozatával elfogadott a 315/2009. (IX.19.) számú, a 340/2010. (XII.16.) számú és a 281/2011. (XI.18.) önkormányzati határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Törlésre kerül az alapító okiratból a 2. Székhelye pontja: Székesfehérvár, Erzsébet út 28. Kiegészül az alapító okirat 2. Székhelye pontja: Székesfehérvár, Tüzér u A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az intézményvezetı bevonásával gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZ-ében - szükség szerint történı - átvezetésérıl és az egységes szerkezető alapító okirat megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára. Felelıs: Határidı: Vargha Tamás a közgyőlés ülését követı 30 nap 3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához történı benyújtásáról. Felelıs: Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Határidı: december 30. Székesfehérvár, december 27. Vargha Tamás s.k. Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı, dr. Kovács Zoltán aljegyzı, Hedlicskáné Dóczi Judit, Tóthné Czövek Erika jegyzıkönyvvezetık

Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı, dr. Kovács Zoltán aljegyzı, Hedlicskáné Dóczi Judit, Tóthné Czövek Erika jegyzıkönyvvezetık Szám: 2-18 /2011. Készült: J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése 2011. december 27-ei nyílt ülésérıl Jelen vannak: továbbá: Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas Erzsébet,

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 307/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat József Attila Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI /2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 193/2010. (V.13.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 194/2010. (V.13.) K.H.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 306/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 299/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Petıfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 158/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 156/2010. (IV.29.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona alapító okiratának módosításáról Fejér

Részletesebben

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 305/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája és Diákotthona alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Törlésre kerülnek a december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 298/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Törlésre kerülnek a december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Törlésre kerülnek a december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok. F.M. Közgyőlése 296/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. április 27- én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai ülésére Szám: 02/99-2/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Szám: 2-10/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2012. szeptember 22-én a Megyenap keretében Csákberény Orondpusztán megtartott ünnepi, nyílt ülésérıl Adravecz

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2012. február 14-i nyilvános ülésen hozott határozatok 2/2012. (II. 14.) határozata Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Ikt. szám: 47.374/2006.

Ikt. szám: 47.374/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 47.374/2006. Javaslat Somoskıújfalu Község Önkormányzata fogorvosi feladatai ellátásának átvételére, és a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

11. FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

11. FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 1-5 /2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 13-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 8 fő (Gál Roland, Gombos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 10-én 18.30 órakor kezdıdı rendes testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási és Kulturális Bizottságának melléklet 2/2010. (10.28.) számú a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. közterület-használat engedélyezési kérelmérıl Az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Szám: 2-14 /2011. Készült: J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Jelen vannak: továbbá: Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók

Részletesebben

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben