Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Egészség kommunikáció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Egészség kommunikáció"

Átírás

1 Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Egészség kommunikáció Az általános iskolás korosztálynak, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakemberek részére

2 Az Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások (EPSZA) sorozat eddig megjelent füzetei Iskolakert Élelmiszer-táplálkozás Ivóvíz Test- és szájhigiéné Sérülés megelőzés elsősegély Spuri a suliba Kincsesláda Lépéselőnyben Délutáni szabadidő Kincskeresés Eszközbox Sportos iskolai rendezvény (Hagyomány) letölthető: 2

3 SZAKMAI TARTALOM KIALAKÍTÓI Szabó Ágnes (NEFI) Kimmel Zsófia (NEFI) SZÍVESSÉGI LEKTOROK Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola Tarnamérai Általános Iskola Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája Mátraderecskei Általános Iskola Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola KIADVÁNY SZERKESZTŐ: Demjén Piroska SOROZAT SZAKMAI LEKTOR: Solymosy József Bonifácz Készült: TÁMOP A-14/ Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával című projekt termékeként Budapest,

4 Tartalom POZICIONÁLÁS... 5 CÉLOK... 6 FEJLESZTÉSI FELADAT... 7 ELŐKÉSZÍTÉS Irányított beszélgetések lehetséges témái MEGVALÓSÍTÁS Mérés-kezdetek Dokumentációs feladatok Témaköri feldolgozási javaslatok Mérés-zárás ÉRTÉKELÉS Elérte a tevékenység a célját? Döntés a folytatásról Példák MELLÉKLETEK Felnőtt Komplex mérés Diák attitűd- és ismeretmérés Megoldókulcs TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

5 POZICIONÁLÁS Jelen on-line füzetcsomag a TIE projektben, az iskolai szakemberek egészségfejlesztési tevékenységét hivatott támogatni az alábbi témákban: Egészségfejlesztési programelemek: 1.) Az egészséges élelmiszerek megismerését, az élelmiszerek változatos elkészítési módjának elsajátítását támogató program I. 2.) Az egészséges élelmiszerek megismerését, az élelmiszerek változatos elkészítési módjának elsajátítását támogató program II. - Iskolakert program. 3.) Az ivóvíz-fogyasztás népszerűsítését célzó program. 4.) A helyes test- és száj-higiénés szokások kialakulását támogató program 5.) Sérülés megelőzés-elsősegély (előkészület után nagyrendezvény) 6.) Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése. (előkészület után nagyrendezvény) 7.) Testmozgásban gazdag közlekedési formákat támogató programok megvalósítása az általános iskolába történő, és az onnan való hazautazás során I. ( Spuri a suliba Kincsesláda "). 8.) Testmozgásban gazdag közlekedési formákat támogató programok megvalósítása az általános iskolába történő, és az onnan való hazautazás során II. ("Lépéselőnyben ). 9.) A kötelező tanórai foglalkozások utáni pihenőidőben, szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban, de nem a mindennapos testnevelés részeként megvalósuló, szabadidősport jellegű egészségfejlesztő és életmódformáló programok megvalósítása. (Délutáni szabadidő Kincskeresés Eszközbox ). 10.) Időszakos, rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai rendezvények megvalósítása. (Sportos iskolai rendezvény (Hagyomány)). Az egészségkultúra komplex rendszerében, az iskolai színtérhez kötötten, az egészség, mint általános jóllét érdekében folytatott Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése témával foglalkozunk az alábbiakban. 5

6 CÉLOK Az egészséggel kapcsolatos kommunikáció fontos részét képezi az egészség minden aspektusának, beleértve a betegségek megelőzését, az egészségfejlesztést. A kommunikáció során nem csak az egyének számára közvetítünk információt, hanem lehetőségünk nyílik a társadalom viselkedésére hatni, a politikai döntéshozók véleményét megváltoztatni. A kommunikáció lehetőséget teremt a problémák feltérképezésére, a segítségre szoruló célcsoportok azonosítására, valamint sikeres programok kivitelezésére. A kommunikáció során elősegítjük a célcsoport alkotó és befogadó tevékenységének fejlődését, mely során a gyermek képes lesz kifejezni egészségről alkotott véleményét, valamint elősegítjük az egészséggel kapcsolatos információk megértését. Általános, hosszú távú cél: Érzékennyé tenni és felkészíteni a szakembereket a kifejezetten egészségfejlesztési célú tevékenységek megvalósítására annak érdekében, hogy közreműködésükkel és a tanulók bevonásával ilyen programok a gyakorlatban is megvalósuljanak a nevelési-oktatási intézményekben. Specifikus, középtávú cél: Komplex intézményi egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az állami fenntartású általános iskolákban, többcélú intézményekben. Működési cél: Különböző, a kommunikációt segítő eszközök megismerése, használatuk elsajátítása, egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése, amelyek összességében az egészséges életmódot, a szabadtéri játékokat, a fizikai aktivitás egészségmegőrző, egészségfejlesztő hatásait népszerűsítik. Leírás: A program során a kiválasztott csoport a meghatározott kommunikációs eszközök segítségével végig követi a közösség egészség változásait. Az egy tanévig tartó játékban minden korosztály a maga szintjén felméri az egészségi állapotát saját maga által megvalósítható méréseket végez el a megfelelő szakmai felügyelet mellett - (testtömeg, vitálkapacitás, fizikai erő stb.), majd célokat tűz ki maga elé, amelyek teljesüléséről havonta beszámol a választott kommunikációs eszközökkel. Az év végére ezzel egy folyamatot is be tudnak mutatni úgy, hogy félévkor és év végén is felmérik (igény esetén és a pontosabb eredmények érdekében lehet gyakrabban is) az egészségi állapotot, és a változásokat ábrázolják 6

7 kreatív módon. A résztvevő csoportok - különösen az 1-4 évfolyamon - a szülőket is bevonhatják a játékba. Ez kiegészülhet a program további alprogramjainak (például: iskolakert, higiénia, ivóvíz stb.), az osztályra, közösségre jutó feladatainak rendszeres bemutatásával. Célcsoport:1-8. évfolyam Szervezési forma: rendszeresen megvalósuló tanórán kívüli (klub) foglalkozások (minimum 10 fős csoport maximum 1 osztály) Típus: a TIE projektbe bevont 288 iskola részére kötelező a fenntartási időszakban Időbeli feltétel: 1 tanév, 8 hónap, Sikeres teljesítés: ha a diákok legalább 80 százaléka aktívan részt vett a kommunikációs eszközök használatában. FEJLESZTÉSI FELADAT A korszerű kommunikáció egyszerre térben és időben is számtalan felületen fut. Az üzenetek hatékony célba juttatásához ki kell tudni választani a megfelelő csatornákat, hálózatokat és pontosan meg kell határozni azt a közeget, amelyhez szólni akarunk. Tudni kell, hogy milyen kommunikációs felületeket lehet egymásra építeni, melyeket érdemes párhuzamosan használni annak érdekében, hogy az egészségüzenetek ténylegesen megragadjanak a megcélzott közösség tagjaiban, és ne csak az éterbe kiáltott szavak legyenek. A kommunikáció egy olyan kulcskompetencia, amely magába foglalja azokat az ismereteket, készségeket, amelyek során a mai modern felgyorsult világ változásait követni tudjuk. A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és az ezek hátterében lévő képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. A 2012-es Nemzeti Alaptantervben a kommunikáció tehát több fejezetben is hangsúlyos szerepet kap, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésén túl, a digitális kompetencia kialakításában is fontos szerepe van. A 2012-es NAT művészet fejezetének egyik alappillére a kommunikáció, a vizuális kultúrán túl a mozgóképkultúra és médiaismeret fejlesztési feladatai közé tartozik. 7

8 A kommunikáción keresztül a vizuális kultúra fejleszteni kívánja a gyermek megismerő és befogadóképességét, valamint kreativitását, a mozgóképkultúra és médiaismeret pedig a kommunikáció fejlesztése mellett olvasás, szövegértés, elemzés, ismeretszerzés és kritikai gondolkozást szándékozik elősegíteni. A kommunikációs program során a gyermek megismeri az egészséges életmód meghatározását, kritérium rendszerét, a pedagógusoknak lehetőségük lesz a gyermekek problémáinak feltérképezésére, a hiányos ismeretek feltárására, viselkedésük befolyásolására. Jelen kommunikációs program összhangban van, azokkal a NAT-ban megjelenő konkrét tartalmakkal, amelyek a kommunikációs ismeretek, készségek fejlesztésére irányulnak évfolyam 1. A média kifejező eszközei Az egyes médiumok néhány jellemzője. Kapcsolatteremtés a hagyományos és az új médiában. Egyszerű történetek átfordítása különböző médiumokra a rajz, az írás és a szerepjáték eszközeivel. Kapcsolatteremtés, véleménynyilvánítás, önkifejezés az online kommunikációban. A kép- és hangrögzítő eszközök használatának elemi technikái. Egyszerű képsorozat, hanganyag tervezése, kivitelezése, meseszerkesztés. 2. A média társadalmi szerepe, használata Valóság, képzelet, fikció. A médiavalóság, mint konstruált világ. Közvetlen és közvetített tapasztalat. Tájékozódás a világhálón. Online közösségek, a kialakult szokások értelme. A médiahasználattal kapcsolatos kockázatok, problémák tudatosítása. A biztonságos internethasználat segítése. Ismerkedés médiaszövegekkel: a korosztálynak szóló alkotásokkal, különös tekintettel a mesére és az animációra évfolyam 1. A média kifejező eszközei A figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az ábrázolás legfontosabb eszközei. A történet felépítése. A tér-idő szervezés néhány jellegzetes eszköze. Verbális tartalmak képi vagy audiovizuális adaptációja; a kifejező eszközök tudatosítása a médiaszöveg értelmének megváltoztatását eredményező beavatkozásokkal. Az újság tartalmi és formai jellemzése, a nyomtatott és az online felületek összehasonlítása. Sajtóműfajok. 8

9 Ismerkedés a korosztálynak kínált művekkel, műsorokkal; szerkezetük, kifejezésmódjuk elemzése, összehasonlítása. Szövegtípusok a hagyományos és az új médiában. A valós és virtuális tér különbségének tudatosítása. Önreprezentáció megtervezése. Anyaggyűjtés, audiovizuális szöveg létrehozása online források alapján. 2. A média társadalmi szerepe, használata A kommunikáció történetének alapfordulatai: írás, nyomtatás, távközlés és képrögzítés, internet és hálózati kommunikáció. A médiatartalom létrehozásának szereplői, a médiaszöveg megalkotásának célja, az alkotói szándék, célcsoportok. Médiahasználati szokások: a média közönsége és az interaktivitás lehetőségei. Az internetes és mobilkommunikáció főbb jellemzői, a társadalmi részvétel lehetőségei. A hálózati kommunikáció hatása az életmódra. Társadalmi csoportok, közéleti események ábrázolása, megjelenítése a médiában (sztereotípia, reprezentáció, tematizáció). A médiában megjelenő erőszak, a jelenség értelmezése és hatásának tudatosítása. Médiaetika: alkotók és felhasználók felelőssége az írott és elektronikus médiában. Egyének és közösségek jogai. Biztonságos internethasználat. Jelen kommunikációs program során célunk elősegíteni a gyermekek alkotó és befogadó képességének fejlesztését, ezáltal hozzásegítjük a gyermekeket az egészség fogalmának, fontosságának megértéséhez, és elősegítjük saját véleményük közlését. Konkrét fejlesztési feladatok A tanuló ismerje meg, hogy az életkori sajátosságainak, ismereteinek, tudásának megfelelően milyen kommunikációs eszközök állhatnak a rendelkezésére. Gyakorlatban sajátítsa el az információ átadás formáit. Tanulja meg, hogy a közölnivalóját a lényegre koncentrálva ismertesse. Ismerkedjen meg információforrásokkal, tudja azok hitelességét felmérni. Legyen képes pontosan meghatározni, hogy kihez akar szólni, milyen eszközökkel teheti ezt meg. Értse meg, hogy a különböző kommunikációs csatornák között mik az alapvető különbségek, ezek ismeretében, hogyan alkalmazhatja, használhatja azokat a saját érdekében. A következő fejlesztési szintek és témák alapvetően egymásra épülnek, melyek csak úgy használhatóak ténylegesen, ha a foglalkozásokon a tanulók komplexen foglalkoznak a fejlesztési 9

10 feladatokkal. A komplexitás alatt ebben az esetben azt értjük, hogy a tematikai egységek minden foglakozáson kisebb-nagyobb mértékben megjelennek még annak ellenére is, hogy ha egy adott téma csak egy későbbi foglakozáson kerül részletesen kifejtésre. Mivel a diákok a mindennapjaikban hasonló komplexitásban kapják az információkat, így nem lesz számukra idegen ez fajta szintetizáló folyamat. 1. Az egészségkommunikáció célja, feladata A diák értse meg, hogy mit értünk egészségkommunikáció alatt. Tanulja meg a kapcsolódó egészségi- és kommunikációs alapfogalmakat: megelőzés, egészségtudatos életmód, érzékenyítés, attitűdváltozás, problémafelvetés, megoldási javaslat, ismeretterjesztés stb. A saját mikrokörnyezetében fedezze fel és szedje össze a fogalmakhoz köthető jellemzőket. 2. Kommunikációs útvonalak fajtái Ismerje meg a különböző kommunikációs elérési csatornákat. Tanulja meg azok előnyeit, hátrányait, legyen tisztában a kockázatokkal. A kommunikációs útvonalakat úgy határozzuk meg, hogy az adott egészségüzenet hogyan, milyen útvonalon, mennyi közvetítővel jut el a célközönséghez. A hatékony kommunikáció alapja az interaktivitás, a kibocsátó és a befogadó között létrejövő azonnali akció-reakció. A projekt szempontjából releváns közvetlen kibocsátói és befogadói kapcsolatok: diák-diák, diák szülő, szülő-diák, pedagógus-diák, diák-pedagógus. Közvetett eléréskor a kibocsátó és a befogadó közé beépül egy mindegyiküktől független kommunikációs eszköz (újság, rádió, televízió, internet) így az akció-reakció késleltetett lesz, ezért az üzenetközvetítés hatásfoka gyengülhet. Mindkét esetben erősíthető a hatékonyság, az üzenet, az ismeret átadását alátámasztó, a feladó által készített eszköz (rajz, fénykép, video, stb.) segítségével. 3. Célcsoport meghatározás A sikeres kommunikáció érdekében előre szükséges meghatározni, hogy kihez akarunk szólni, mert ennek ismeretében tudjuk a leghatékonyabb kommunikációs eszközöket, módszereket kiválasztani és alkalmazni. A tanulónak a célcsoport meghatározásnál figyelembe kell venni a célcsoport ismert vagy feltételezhető médiafogyasztási szokásait, kommunikációs szintjét, attitűdjét, szociális helyzetét. A diákok végezzenek báziskutatást a szűkebb és tágabb család, baráti társaság vagy más olyan közösség médiafogyasztási szokásairól, amelyekhez a tanuló tartozik. A tanuló legyen képes különbséget tenni az elsődleges és a másodlagos célcsoportok között. Elsődleges csoportnak nevezzük azt a közösséget, amely az üzenet fókuszában van. Számukra készül minden kommunikációs anyag, az ő igényeiket, érdeklődésüket próbálja 10

11 felkelteni és kielégíteni. Másodlagos célcsoportnak nevezzük azt a közönséget, amelyhez az információk, üzenetek az elsődleges célcsoport szűrőjén keresztül jutnak el. Éppen ezért a diákoknak érdemes tisztában lenniük azzal, hogy az információ minél több közvetítőn megy keresztül, annál inkább torzul. Ezt kivédeni úgy lehet, hogy az üzenet érthetősége, nyelvi, képi megjelenési formája attraktív, könnyen elsajátítható, ismételhető, az információ vesztés kockázata pedig alacsony legyen. 4. Kommunikációs eszközök Az infokommunikációs robbanással a kommunikációban bevethető eszközök száma megtöbbszöröződött. A hagyományos csatornák mellett egyre nagyobb szeletet hasít magának a digitális világ, különösen a web2.0 és a feltörekvőben lévő web3.0 is. A web2.0 kifejezéssel definiáljuk, az interneten fellelhető tartalmak (weboldalak, blogok) közös szerkesztését, valamint az internetezők közösségépítését. 1 A web3.0. célja az interneten található információk rendszerezése, egy környezetbe kerülése, amelyek az automatizált alkalmazásoknak köszönhetően egyszerűbben értelmezhetők, kezelhetők a felhasználó számára, így elkerülhető az oldalakról oldalakra tartó barangolás. 2 Ezeknek a mindennapos felhasználói az Y és Z generáció tagjai. Az Y generáció kiskoruk óta használják a számítástechnikai eszközöket és a mobiltelefonokat, valamint a Z generáció tagjai a digitális eszközöket. Ezek segítségével kommunikálnak egymással és élik társas életüket. 3 A társadalomban még nem ment végbe az az áttörés, amikor a digitális platformok kerülnek többségbe az üzenetközvetítésben. A sikeres kommunikációhoz a diáknak meg kell ismernie és meg kell értenie a hagyományos kommunikációs eszközöket, azok erősségeit, gyengeségeit, a társadalomban elfoglalt pozíciójukat. Hagyományos felületeknek tekintjük azokat, amelyek nem teszik lehetővé az üzenetek azonnali közzétételét és terjedelmi korlátjuk van (újság, tv, rádió, faliújság, sajtótájékoztató, rendezvény, óriásplakát stb.). A digitalizáció eredményeként megnyíló új csatornák - a web2.0 és a web3.0 éppen a terjedelmi korlátok teljes hiánya miatt - olyan mennyiségű információ átadásának teremti meg a lehetőségét, amire a hagyományos eszközök képtelenek. Emellett ezeken a felületeken éppen annyira lehet közvetlenül, azonnal kapcsolatot teremteni, mint a személyes interaktivitásban. Alkalmazásukhoz a diáknak meg kell értenie a digitális terület működési mechanizmusait, a felelős használat kritériumait. Meg kell ismernie és lehetőség szerint el kell mélyíteni a működést szabályozó jogi környezet lényeges összefüggéseit. 11

12 5. A kommunikációs eszközök alkalmazása A célcsoport médiafogyasztási szokásainak, kommunikációs attitűdjének ismeretében és a kiválasztott üzenetek jellemzőinek tudatában választhatunk kommunikációs eszközök közül. A diák legyen képes értékelni a célcsoport szokásairól szerzett adatokat, az eredmény alapján tudjon választani a kommunikációs eszközök közül, legyen képes az eszközök mixének megalkotására. Ismerje meg a különbségeket a hagyományos, a digitális és az integrált kommunikáció között. Integrált kommunikáció alatt 4 a rendelkezésre álló összes vagy többféle kommunikációs eszköz és csatornák használata által megvalósuló kommunikáció maximalizálását értjük. Tudjon meggyőzően érvelni a választott eszközrendszer hatékonyságáról, érveit legyen képes hitelesen, forrásokkal alátámasztani és legyen képes megítélni a forrás hitelességét. Sajátítsa el a tervezés, kivitelezés, utánkövetés és az értékelés fontosabb kritériumait, ezeket legyen képes tudatosan alkalmazni. 6. Belső kommunikáció A közösségen belül a kommunikációs feladatok megvalósításához szükséges kialakítani azokat a belső csatornákat, amelyeken a részfeladatok végrehajtói egymással egyeztetnek. A szervezeten belüli kommunikációban a diák elsajátíthatja az érvelés-, a tudatos gondolkodás főbb jellemzőit. Megtanulhat, a kortársaival kialakított hierarchiában dolgozni. 7. Jogi környezet A különböző kommunikációs feladatok kivitelezésénél számos jogszabályt (szerzői jog, rendezvény bejelentési kötelezettség, közterület használat stb.) kell alkalmazni. A diákokkal különösen a felső tagozaton meg kell ismertetni a jogi kereteket. A tanulónak meg kell értenie, hogy miért szükséges a vonatkozó jogszabályok betartása, milyen szervezetekhez, intézményekhez, hatóságokhoz fordulhat segítségért, és melyekhez kell fordulni a szükséges engedélyekért. ELŐKÉSZÍTÉS Az előkészítő munka szerves része, hogy az iskola nevelőtestülete megfelelő tájékoztatást kapjon a program tervezetről ép úgy, ahogyan a szülők is. Nem csak udvariassági gesztus a helyi önkormányzat és az intézménnyel kapcsolatban lévő civil szervezetek tájékoztatása sem arról, hogy milyen új tevékenység indítását tervezik. 12

13 Nincsen ház alap nélkül. Bárminemű kommunikáció is csak akkor tud kiteljesedni, ha a szükséges fundamentumokra épül. Az alapozás során fel kell kutatni a szakmai segítőket, a helyi egészségügyi szakembereket. Meg kell határozni a rendelkezésre álló technikai eszközöket. Fel kell térképezni a helyi médiaviszonyokat, megismerni a már működő kapcsolatokat. Érdemes összesíteni a megszerzett információkat, és meghatározni az erősségeket, a hiányosságokat és a kockázatokat. Az előkészítés során különösen fontos, hogy az osztály, a közösség belső hálózati kapcsolatait is mélységében megismerjük. Ezért el kell készíteni a közösség szociometriáját. A belső kapcsolati hálózat segítségével könnyebben lehet majd a gyerekeket bevonni a feladatokba, fejleszteni lehet a közösséget és az egészségüzenetek átadása és beágyazódása is hatékonyabb, sikeresebb lehet. A projekt a 6-14 éves korosztályt fogja át. Ez ismeretanyagban és tudásszintben is óriási különbségeket jelent, nem beszélve a résztvevő iskolák infrastrukturális és egyéb szocio-kulturális helyzetéről. A tematikus ajánlás éppen ezért olyan - korosztályokra szétbontott - javaslatokat tesz, amelyek megvalósításához a projekt keretében lehetőség lesz a szükséges eszközök beszerzésére. A kommunikációs alprojekt elsődleges célja, hogy a tanulók intenzíven, alkotó módon vegyenek részt az egészségfejlesztési kommunikációban. Fontos, hogy a feladatok a kommunikáció mellett a közösségfejlesztést, a diákok közötti kapcsolatok elmélyítését, az integrációt, az elfogadást is segítsék. A tematikus egységek kialakításakor figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, képességeket, tudást. Alsó tagozat: A közösség bázisadatainak rögzítése, a változások nyomkövetése azért, hogy a befejezésre kirajzolódjon a kommunikációs folyamat eredményessége. A tanév során rendszeresen (havonta legalább egyszer) megújuló, új témákat feldolgozó osztály faliújság, rajzokkal, kis írásokkal, esemény beszámolókkal, fényképekkel, a résztvevők fotóival, esetleges egyéni vállalásokkal. A program kezdetekor és zárásakor flash mob (villámcsődület) szervezésére is érdemes időt fordítani. Felső tagozat: A tevékenységek kezdetekor osztályblog indítása, amiben rögzítik a közösség bázisadatait, követik a gyerekek aktivitásait, 13

14 véleményüket, tapasztalataikat, elképzeléseiket az egészségről, az egészségmegőrzésről. Annak érdekében, hogy minél több gyerek vegyen részt örömmel és kreatívan az egészségkommunikációs feladatokban, érdemes mikroközösségeket alakítani, amelyek egy-egy kommunikációs eszközre specializálódnak. Ilyen eszközök: az infógrafikák, az illusztrációk, animált gif-ek (rövid mozgóképek), a mémek (érdekes és szórakoztató, több értelmezéssel bíró szöveg és képi együttes megjelenése) az iskolarádió vagy az iskolaújság egészségrovata, a saját készítésű video, ami a tanulók szemével közelít az egészséges életmódhoz. Lehetséges témák a teljesség igénye nélkül: kedvenc fizikai aktivitásunk, miért jó mozogni, hogyan előzzük meg a balesetet, kerüljük el a sérülést, hogyan tisztálkodjunk. Természetesen a témák igazodjanak a helyi lehetőségekhez, sajátosságokhoz. Megvalósítás lehetőségei: A teljes iskola részt vesz, de a felhasználandó kommunikációs csatornák életkorhoz igazítottak. Például: 1-2. osztály: faliújság flash mob 3-4. osztály: faliújság, blog, flash mob 5-6. osztály: blog, flashmob, infografika, animációs gif, iskolaújság, iskolarádió 7-8. osztály: blog, osztályhonlap, iskolarádió, iskolaújság Irányított beszélgetések lehetséges témái Itt az adott tematika mentén felmerülő beszélgetési témákat gyűjtöttük csokorba, elsősorban azzal a céllal, hogy a diákok motiválásához további ötleteket adjunk. Téma Kifejtés Korcsoport Egészség fogalma, egészség fontossága Mi az egészség? Mi a különbség egészség és egészségügy között? Miért fontos az egészség, és milyen tényezők befolyásolják? 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) 14

15 Egészségfejlesztő testmozgás Szabadidő Az egészséges élelmiszerek, változatos elkészítési módok; Iskolakert Az ivóvízfogyasztás népszerűsítése A helyes test- és száj-higiénés szokások A rendszeres fizikai aktivitás hogyan befolyásolja az egészségünket? Milyen hatása van a sportnak? Mennyi az a rendszeres testmozgás? Milyen sportokat űzhetek? Mikor sportoljak? Mi az energiaegyensúly? A sport hogyan segíti a közösség fejlesztését? Hogyan osszam be a szabadidőmet? Miért veszélyes az internet függőség? Mit jelent az egészséges táplálkozás és hogyan befolyásolja az egészséget? Miért fontos, hogy mit eszem (zöldség, gyümölcs, gabona, hal, tejtermék)? Mikor és mennyit egyek? Miért fontos, hogy hogyan van elkészítve? Én hogyan tudom magam elkészíteni? Vásárlás közben honnan tudjam, mit kell vennem? Szükségem van diétára, ha igen, hogyan csináljam? Mit kell tudni a bio-élelmiszerekről, divatdiétákról? Mik azok a táplálkozási zavarok? Kihez fordulhatok táplálkozási tanácsért? Minden víz, jó ivóvíz? Mennyi folyadékot kell inni? Mi a higiéné? Miért fontos a test- és száj-higiéné? Mit tehetek a higiénéért? 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) 15

16 Sérülésmegelőzés/ elsősegély Káros szenvedélyek Mi a sérülés? Hogyan lehet a sérülést megelőzni? Miért fontos a sérülés-megelőzés? A sérülés nem baleset? Miért fontos az elsősegély? Hogyan nyújthatok elsősegélyt? Mik a káros szenvedélyek? Mit lehet tenni káros szenvedélyeink ellen? Miért jó. ha nem próbáljuk ki a káros dolgokat? Hogyan lehet segíteni azoknak a barátainknak, akiknek van káros szenvedélyük? 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) 1-8. osztály (az életkori sajátosságoknak megfelelően tárgyalva) MEGVALÓSÍTÁS Általános bemutatás A projekt a 6-14 éves korosztályt fogja át. Ez ismeretanyagban és tudásszintben is óriási különbségeket jelent, nem beszélve a résztvevő iskolák infrastrukturális és egyéb szociális helyzetéről. A tematikus ajánlás éppen ezért olyan korosztályokra szétbontott javaslatokat tesz, amelyek megvalósításához a projekt keretében lehetőség lesz a szükséges eszközök beszerzésére. A kommunikációs alprojekt elsődleges célja, hogy a tanulók intenzíven, alkotó módon vegyenek részt az egészségfejlesztési kommunikációban. Fontos, hogy a feladatok a kommunikáció mellett a közösségfejlesztést, a diákok közötti kapcsolatok elmélyítését, az integrációt, az elfogadást is segítsék. A tematikus egységek kialakításakor figyelembe vettük az életkori sajátosságokat, képességeket, tudást. 16

17 Mérés-kezdetek Mielőtt a kiválasztott csoporttal elkezdenénk az érdemi munkát, szükséges mérni a diákok és a foglalkozást tartó pedagógus(ok) tudás-szintjét, egészséggel kapcsolatos beállítódásait. A beállítódás (attitűd) méréséhez a mellékletben található a kérdőív. Ezt inkább évente érdemes mérni, nem egy programelem, hanem egy tematikusan felépített, több programelemet felölelő komplex egészségfejlesztési tevékenység (tan)éves ciklusa előtt és után. Az ismeret-változás mérése programelmenként történik a foglalkozások megkezdése előtt majd a programelem lezárásakor. Ebben, az egészségfejlesztési programelem megvalósítását támogató segédanyagban, az ismeretfelmérő kérdéseire adandó helyes válasz kifejtése eltérő betűszínnel jelölt, ami azt segíti, hogy a tematikus feldolgozás során azokra hangsúlyosan kitérhessünk és így, majd a záráskor megismételt mérés során biztos, hogy olyat kérdezzünk, amiről volt szó. A kérdések és a megoldókulcsok a mellékletben találhatóak. Diák attitűdmérés (bemeneti) Tanév eleje Tanár attitűd és ismeret összevont (bemeneti) Programelem(ek) kezdete - Ismeretmérés bemeneti Alsós kérdőív - Felsős kérdőív - Programelem(ek) vége - Ismeretmérés kimeneti Alsós kérdőív - Felsős kérdőív - Diák attitűdmérés (kimeneti) Tanév vége Tanár attitűd és ismeret összevont (kimeneti) 17

18 Dokumentációs feladatok T Platform: A dokumentáció a projekt lényeges eleme. Az IT-Platform - számítógépes reményeink szerint felhasználó barát felszín ezt a munkát megkönnyíti. Alapvetően két fő része van. Első része alap-személyes adatok bevitele. Itt a pedagógus elsősorban a saját és a gyermekek adatit kell, hogy rögzítse. A Második rész az ESEMÉNY NAPLÓ. Ebben a programmal kapcsolatos események kerülnek rögzítésre, többnyire legördülő menükből kell egyszerű választással jellemezni az adott eseményt, valamint mód van rövid, szöveges bejegyzésekre is. Itt kerülnek rögzítésre az induláskor és záráskor felvett kérdőívek is, a foglalkozások során készült fényképek. Programelemek adminisztrálása - A programelemekhez kapcsolódó események (klubfoglalkozások) IT felületre való feltöltése kapcsán az egyes események tartalmáról szóló rövid összefoglaló (vázlat, emlékeztető, beszámoló) kitöltése az eseményekhez kapcsolódó "Egyéb információ" szabad szöveges mező töltésével - Az eseményekhez legalább 1 db fénykép, programelemenként legalább 5 db fénykép csatolása - A Spuri a suliba és a Lépéselőnyben programelemek esetében a 22, illetve 5 aktív nap teljesítését igazoló Excel táblázat csatolása (Dokumentumtárból elérhető) - Egy Záró rendezvényhez több programelemet is hozzá lehet rendelni - A Záró rendezvényen az iskola összes tanulójának legalább 50%-a részt kell vennie - Jelenléti ív kitöltése, IT portálon rögzíteni a résztvevői létszámot Diák adminisztráció Kérdőívek - bevont diákok adatainak kitöltése - kitöltött kérdőívek felvitele az IT platformra A feladatok végrehajtásához bemutató videók állnak rendelkezésre: 18

19 Témaköri feldolgozási javaslatok A következő fejlesztési szintek és témák alapvetően egymásra épülnek, melyek csak úgy használhatóak ténylegesen, ha a foglalkozásokon a tanulók komplexen foglalkoznak a fejlesztési feladatokkal. A komplexitás alatt ebben az esetben azt értjük, hogy a tematikai egységek minden foglakozáson kisebb-nagyobb mértékben megjelennek még annak ellenére is, hogy ha egy adott téma csak egy későbbi foglakozáson kerül részletesen kifejtésre. Mivel a diákok a mindennapjaikban hasonló komplexitásban kapják az információkat, így nem lesz számukra idegen ez a fajta szintetizáló folyamat. A foglalkozásokon a gyerekek üljenek körbe úgy, hogy mindenki mindenkit lásson. Ebben a körben foglaljon helyet a pedagógus is. A kör közepén legyen mindig nagy szabad tér, a játéktér. Ez különösen az alsósoknál fontos, akiknél a foglalkozást minden esetben játékosan érdemes megtartani. A kommunikációs ismereteket mindig gyakorlatokon keresztül ismertessük, úgy hogy a gyermek saját tapasztalatszerzés során sajátítsa el ezeket, illetve így teret biztosítunk arra is, hogy ezekkel 19

20 az új ismeretekkel kapcsolatban képes legyen állást foglalni. Engedjük, illetve biztassuk a gyerekeket arra, hogy a saját szavaikkal írják le a megszerzett új ismeretet és ne ragaszkodjunk a terminus technicusokhoz. Engedjük, hogy a gyerekek saját szaknyelvet alkossanak! A foglalkozásokon mindig legyen vita, ahol a diákok gyűjtsék összes azokat az érveket és ellenérveket az elhangzottakkal kapcsolatban és képesek legyenek saját álláspont kialakítására. Ebben a pedagógus moderátorként, facilitátorként vegyen részt. Foglalkozás 1. Az egészség, a kommunikáció és az egészségkommunikáció Tematika: A programelemet megvalósító csoporttagoknak az induláskori bizonyos egészségi paramétereinek rögzítése (bázisadat). Az egészség fogalmak tisztázása, a kommunikáció fogalmának, jellemzőinek megismerése. Az egészségkommunikációs fogalmak összegyűjtése. A kommunikációs feladat előkészítése (anyaggyűjtés a faliújsághoz, bloghoz, iskolaújság cikkhez, iskolarádió műsorhoz, videofilmhez). Kifejtés: Bevezetésként tisztázni kell, hogy mi az egészség. Meg kell határozni, hogy milyen mérésekkel, adatokkal írható le az egészség. Érdemes egy szubjektív állapotfelmérést tartani (testtömeg, testtömeg-index, stb.). Fontos, hogy a pedagógus az adatvédelmi szabályoknak megfelelő körültekintéssel kezelje a tanulók adatait. A felmérhető adatok rögzítése szükséges a közösség minden tagjáról, beleértve a pedagógust is. Ez a felmérés tartalmazhat szubjektív állapotfelmérést 1 és 10 közötti skálával. Ennél fontos, vagy ajánlott a kérdéseket úgy összeállítani, hogy nem a pillanatnyi egészség-betegség státuszt alapján jelöljenek a tanulók, mert a kontroll adatoknál téves eredményhez vezethet. Alsó tagozat: Az adatok rögzítéséhez készítsünk elő megfelelő méretű, és beosztású papírt, amit majd ki lehet tenni az osztály falára, és a változások vezetéséhez is elég hely marad, készüljünk úgy, hogy még legalább két mérés várható. A bázisadatok a csoport összesített adatait tartalmazza (adatvédelmi szabályok) Beszéljük meg a diákokkal, hogy mi jut eszükbe, ha azt mondjuk egészség, ezeket írjuk fel egy nagy lapra a játéktér közepén. Kérdezzük meg a diákokat, hogy milyen formában, milyen közösségben, mikor, hol és hogyan szoktak beszélni, hallani az egészségről, a válaszaikat írjuk fel egy másik nagy papírra. Nézzük meg a két halmazt és irányítsuk őket úgy, hogy kialakuljon egy közös halmaz, amit egészségkommunikációnak nevezünk majd. Ezek után ismertessük a kommunikációs feladatot, és határozzuk meg a diákokkal a főbb jellemzőket és az első kiadást a foglalkozás elején készített adatokkal készítsük el. A foglalkozás végén 20

21 összesítsük a diákok, szűkebb családjuk médiafogyasztási szokásait. Ezekről is készüljön táblázat! Fontos tudni (alsó tagozat): Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. A testtömeg-index kiszámításához meg kell mérni a testtömeget (testsúlyt) és a testmagasságot is. Felső tagozat: Vigyük fel az adatokat az előre elkészített blog, honlap alapra. Beszéljük meg a diákokkal, hogy mit jelent nekik az egészség, milyen más fogalmakkal társítják. Kérdezzük meg a diákokat, hogy milyen formában, milyen közösségben, mikor, hol és hogyan szoktak beszélni, hallani az egészségről, az egészséggel kapcsolatos dolgokról, melyek számukra a legemlékezetesebbek, a legérdekesebbek, ők, milyen felületeken, eszközökön, helyzetekben beszélnek az egészségről, a válaszaikat írjuk fel egy másik nagy papírra. A tanulók kisebb csoportokban alakítsanak ki közös halmazokat a fogalmakból, indokolják a választásaikat. A közös halmazok elkészülte után irányított beszélgetéssel közösen alakítsák ki az egészségkommunikációs halmazt. Ezek után beszéljük meg a diákokkal, és válasszuk ki, hogy milyen kommunikációs eszközzel dolgoznának, és a döntésüknek megfelelően kezdjünk hozzá a feladat elkészítéséhez. A foglalkozás végén összesítsük a diákok és szűkebb családjuk médiafogyasztási szokásait. Ezekről is készüljön táblázat. Fontos tudni (felső tagozat): Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. Hazánkban a testi és lelki egészséghez. a fájdalom- és betegségmentes élethez mindenkinek alkotmányos joga van. (Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) bekezdés) Foglalkozás 2. Ki, mit fogyaszt? Kommunikációs és médiatartalmak Tematika: Megismerkedés az információcsere négy legfontosabb eszközével (állókép, hang, mozgókép, szöveg). Kifejtés: Ismétlésként az elkészült kommunikációs feladat átnézésével elevenítsük fel, amit az egészségkommunikációról megismertünk. Vegyük elő újra a médiafogyasztási szokásokat mutató táblázatot és beszéljük át az adatokat. Következtessünk: kihez, milyen eszközökkel érdemes 21

22 szólni, ha egészségkommunikációs üzenetet akarunk közvetíteni. Gondolkodjunk el azon, hogy lehet a közvetítő közeg segítségével interaktivitásra bírni a megcélzott embereket. Alsó tagozat: Ha már tudjuk, hogy a család milyen média típusokat fogyaszt, akkor érdemes arra is kitérni, hogy a nap melyik szakában, mennyi időt áldoznak médiafogyasztásra, aktív vagy passzív nézők/hallgatók, mit és mennyit olvasnak. Találjuk ki, hogy a következő faliújság milyen témában készül el. Ezek ismeretében próbáljuk azt meghatározni, hogy a faliújságon milyen képeket társítanánk a különböző célcsoportokhoz. Beszéljük át azt is, hogy a képek mellé milyen szöveg kerülne. Alakítsuk úgy a faliújságot, hogy legyen egy része, ami a kortársaknak szól és legyen egy olyan része is, ami a felnőtteket célozza meg. A következő órára keressenek, gyűjtsenek egészséggel kapcsolatos képeket (újságkivágás és vagy internetről letöltött és kinyomtatott kép is lehet) Fontos tudni (alsó tagozat): A kommunikációs célcsoport azoknak az embereknek a közössége, akiknek az információt, üzeneteket szeretnénk eljuttatni, átadni. Pl.: az osztály, csak a lányok/ fiúk csoportja, a tanárok is lehet kommunikációs célcsoport. Az egészségről, egészséges életmódról szóló tudnivalókkal megismerkedhetünk az iskolai faliújság segítségével is, mert a faliújság is egészségkommunikációs csatorna lehet. Felső tagozat: Ha már tudjuk, hogy a barátok és család milyen médiatípusokat fogyaszt, akkor érdemes arra is kitérni, hogy a nap melyik szakában, mennyi időt áldoznak médiafogyasztásra, aktív vagy passzív nézők/hallgatók, mit és mennyit olvasnak. Találjuk ki, hogy a következő blog, honlap tartalom, rádióműsor, videó milyen témában készül el. Ezek ismeretében próbáljuk azt meghatározni, hogy különböző eszközök melyik célcsoport eléréshez a leghatékonyabbak, milyen szöveget, milyen képi világot kell választani, hogy az egészségüzenet átmenjen. Alakítsuk úgy a kommunikációs feladatot, hogy legyen egy része, ami a kortársaknak szól és legyen egy olyan része is, ami a felnőtteket célozza meg. A következő órára keressenek, gyűjtsenek egészséggel kapcsolatos blogot, internetes honlapot, rádióműsort, videót stb. 22

23 Fontos tudni (felső tagozat): Az egészségkommunikáció az egészségről, egészséges életmódról és a betegségek megelőzéséről szóló üzenetek, információk átadása a célcsoportnak. Nem tekinthető egészségkommunikációnak, ha valaki az egészségi állapotáról, betegségéről vagy a gyógyulásáról beszélget a rokonaival, orvosával stb. Egészségkommunikációs üzeneteket blog, rádió, internet, video, faliújság segítségével is lehet közvetíteni az iskolában. Ezek az iskolai egészségkommunikációs csatornák. Foglalkozás 3. Ne légy Mekk mester! Tematika: A megismert közvetítő eszközök felhasználhatósága a különböző platformokon. Kifejtés: Játékos ismétlés az egészségkommunikációs és a médiafogyasztás, célközönség és kommunikációs eszközválasztásról. Az előző foglalkozás végén kiadott gyűjtőfeladat ellenőrzése, az anyag feldolgozása, következtetések levonása. Mi alapján választunk képet? Mitől lesz érdekes a mozgókép? Mit és hogyan írjunk? A tanulságok és szabályok megalkotása után a kommunikációs feladat frissítése. Alsó tagozat: Tegyük ki középre, a játéktérre az összes fizikai formában létező képet. Legyen a foglalkozáson projektor, hogy a nem nyomtatott képekről is lehessen beszélni. Szedjük különböző csoportokba az egészségtémában behozott képeket. A gyerekek alkossanak kiscsoportokat és egy-egy képet nézzenek néhány másodpercig, gyűjtsék össze, hogy mit látnak a képen, majd találjanak ki hozzá történetet. A gyakorlat célja, hogy a diákok megértsék: a kép önálló információhordozó, ezért a jó kommunikáció nem azt meséli el, ami a képen van, hanem a képhez tartozó történetet. Az ismeret birtokában nézzük át az eddig elkészült faliújságot és értékeljük, hogy a megfelelő képek kerülteke fel. Ha igen, indokoljuk, ha nem, akkor beszéljük meg, min változtatnánk. Fontos tudni (alsó tagozat): A jó kép önálló információhordozó, ezért nem csak azt meséli el, ami a képen van, hanem a képhez tartozó történetet is. Azokat a híreket veszik komolyan az emberek, amelyek több érzékszervünkre és az érzelmeinkre is hatnak egyszerre, és nem pusztán csak adatokat, információkat közölnek. Felső tagozat: 23

24 Az összegyűjtött anyagokból válasszák ki a diákok, hogy melyik a legérdekesebb és a legkevésbé izgalmas, indokolják döntésüket. Az elemzések után beszéljük meg velük, hogy melyek azok az alapvető kérdések, amelyekre egy jó kommunikációs üzenetnek és az alkalmazott médiaeszköznek válaszolniuk kell. Ezek a kérdések a következők: Kinek? Mit? Mikor? Hogyan? Az új ismeret birtokában elemezzük a kommunikációs feladat korábban készült verzióit. Megfelelnek minden kérdésre? Melyik maradt ki, csökkent-e az üzenet értéke emiatt. Minden esetben érveljenek a diákok az állításaik megvédésére. A feladat frissítése már az új ismeret alapján készüljön el, a témaválasztás illeszkedjen a médiaeszközhöz úgy, hogy a megvalósítás legyen könnyen kivitelezhető és izgalmas. Fontos tudni (felső tagozat): A rendelkezésre álló kommunikációs eszközöket nem egyenlő mértékben kell használni egy egészséggel kapcsolatos kampány során, hanem mérlegelni kell a közvetítendő üzenet és a célcsoport szempontjából; melyeket használjuk illetve milyen mértékben és melyeket egyáltalán nem fogjuk alkalmazni. A jó kép/fotó önálló információhordozó, mert képes megjeleníteni egy hozzá tartozó történetet, és nem pedig csak azt, ami rajta látható. Foglalkozás 4. Így csinálják a nagyok! Tematika: A kommunikációs eszközrendszer professzionális alkalmazása, jó gyakorlatok a profiktól. Kifejtés: Ezen a foglalkozáson olyan kampányokat, kampányokban használt média eszközöket kell a diákokkal megismertetni, amelyek különösen hatásosnak bizonyultak. A foglalkozáson azt próbálják megfejteni a gyerekek, hogy mitől működött a kampány. Az eszközválasztás, az ötletesség vagy a helyesen megválasztott célcsoport eredménye a siker. A három felsorolt kritériumból lehet-e egyetlen elég a sikeres kommunikációhoz? 24

25 Alsó tagozat: Mivel a legtöbb egészségkampány a felnőttekhez szól, ezért erre a foglakozásra a korosztálynak mentális felkészültségének megfelelőt kell választani. Ez azt jelenti, hogy kizárólag pozitív gondolatokat, üzeneteket megfogalmazó kommunikációs gyakorlat jöhet szóba. Ilyenek például az egészséges táplálkozásra buzdító akciók. A foglalkozáson azt kell a gyerekeknek megérteniük, hogy a kampányokban egyszerre alkalmazunk többféle eszközt és ezek összessége vezethet oda, hogy az üzenet átmegy. Figyeljék meg, hogy egy adott egészségkampányban a különböző eszközök, hogy szólnak az emberekhez. Miben különbözik ugyanazon kampányon belül egy óriásplakát, egy tévéreklám, egy rádiós hirdetés vagy az internetes megjelenés. Hasonlítsák össze a saját faliújságukkal a megismert kampány hasonló elemét. Fontos tudni (alsó tagozat): Egy egészségkampányt nem csak országosan lehet lebonyolítani, hanem akár iskolai szinten is. Azok a reklámok és információk, amiket a TV-ben látunk, rádióban hallunk, az újságban olvasunk, nem mindig felelnek meg a valóságnak! 25

26 Felső tagozat: A fellelt jó gyakorlatokat (érdemes több forrásból utána nézni ezeknek a jó gyakorlatoknak és kritikus szemmel olvasni őket) megnézve tegyenek megfigyeléseket: melyek az érzelmekre ható elemek, és melyek a tényeket bemutató elemek. Milyen arányban alkalmaz egy-egy kampány érzelmi láncolatokat és a tényeket. A foglalkozáson azt kell a gyerekeknek megérteniük, hogy a kampányokban egyszerre alkalmazunk többféle eszközt és ezek összessége vezethet oda, hogy az üzenet átmegy. Figyeljék meg, hogy egy adott egészségkampányban a különböző eszközök, hogy szólnak az emberekhez. Miben különbözik ugyanazon kampányon belül egy óriásplakát, egy tv reklám, egy rádiós hirdetés vagy az internetes megjelenés? Fontos tudni (felső tagozat): Egy egészségkommunikációs kampány akkor sikeres, ha nem a teljes lakosságot célozza meg, hanem a célcsoportra fókuszál, és csak azokat a kommunikációs eszközöket használja, melyek az üzenet szempontjából és a célcsoportnak a leginkább megfelelő. Azokat a kampányüzeneteket veszik komolyan az emberek, amik több érzékszervre is hatnak és érzelmi hatást is kiváltanak egyszerre az információ átadásán túl. Egy egészségkampány abban segít, hogy az egészségesebb választás legyen a könnyebb választás. Foglalkozás 5.Így csináljuk mi! Tematika: Önálló, figyelemfelkeltő egészségkommunikációs kampány tervezése. Kifejtés: A közösség egészségi adatainak figyelembe vételével egészségkampány terv készítése, amely egyrészt a közösség tagjainak szóló üzeneteket tartalmaz, másrészt megszólítja a szülőket és a pedagógusokat, hogy figyeljenek a gyerekek egészségére. A kampánytervhez kiválasztott eszközök használata, a kampányelemek megvalósítása. Alsó tagozat: A kampányterv készítéséhez alakítsunk kiscsoportokat. Legyen, amelyik a képek válogatásáért felel, legyen, amelyik a faliújságra, a képek mellé kerülő szövegért, legyen, amelyik a faliújságok szín, forma és mintavilágáért, a dizájnért felel. Az osztályban több kampánycsapat is alakulhat, saját témával. A témák a projekthez igazodjanak (iskolakert, egészséges élelmiszerek, ivóvíz, tisztálkodás, sérülés megelőzés). Minden kiscsoportnak egy-egy faliújságot kell elkészítenie. 26

27 Fontos tudni (alsó tagozat): Lehetséges kommunikációs csatornák az iskolában (faliújság, iskolarádió, web site, blog stb., de pl.:a hangszóró nem kommunikációs csatorna!) Ha azt szeretnénk, hogy a mondanivalónk biztosan eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szántuk, akkor mindig a célcsoportnak és az üzenetnek leginkább megfelelő kommunikációs csatornát kell kiválasztanunk. Nincs legjobb csatorna, mert ez mindig az adott kampánytól függ. Felső tagozat: Az osztályban alakuljanak kiscsoportok. Legyenek olyanok, amelyek a különböző kampányeszközökhöz dolgoznak majd ki kreatív terveket, és legyen egy kampányvezető csapat, amelyik a munkát felügyeli és jóváhagyja. A kampány célját, üzenetét és célcsoportját közösen döntse el a közösség. A kiscsoportok készítsenek vázlatot a saját kampányelemükre, ezt mutassák be és a közösség hagyja jóvá. Készüljön egy prezentáció, amiből kiderül, hogy milyen lesz a kampány. Fontos tudni (felső tagozat): Akkor lehet eredményes egy egészségkampány, ha az érzelmekre is hat a pontos tények és adatok közlésén túl. Ha azt szeretnénk, hogy a mondanivalónk biztosan eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szántuk, akkor mindig a célcsoportnak és az üzenetnek leginkább megfelelő kommunikációs csatornát kell kiválasztanunk. Nincs legjobb csatorna, mert ez mindig az adott kampánytól függ. Egészségkampány terv készítése során az előzetesen felmért egészségi adatok képezik a tervezés alapjait. Ugyanakkor fontos az adatvédelmi szabályok betartása is. 27

28 Foglalkozás 6. Záró foglalkozás Így csináljuk mi! Tematika: Értékelés és mérés. Kifejtés: Az utolsó foglalkozás arra szolgál, hogy az elkészült kampányelemek, grafika, video, fotó blog, honlap stb értékelését az osztályközösség elvégezze, azt a célközönség felé bemutassa és ismertesse. Ezen túl ez a foglalkozás szolgál a megszerzett kommunikációs ismeretek, egészségi állapot mérésére és az adatok rövid áttekintésével körvonalazódhat, hogy változott-e a diákok attitűdje, gondolkodásmódja az egészségtudatos életről. Alsó tagozat: A záró foglalkozást lehetőleg úgy tartsuk meg, hogy azon a szülők is részt tudjanak venni. Igyekezzünk őket is bevonni a feladatokba, de legalább kérdezzük ki őket, hogy miket tapasztaltak, hogyan változott a gyermekük gondolkodása az egészségtudatos életről, a feladatok hatására mennyire lett a mindennapok beszédtémája az egészség a családban. A diákok 28

29 mutassák be szóvivőik útján az elkészült faliújságokat, és röviden beszéljenek arról, hogy szerintük miért fontos az egészség. Felső tagozat: Az elkészült kampányelemeket mutassuk be, a diákok értékeljék saját munkáikat, foglalják össze, hogy milyen nehézségekbe ütköztek a készítés során. Az elkészült kampányelemeket tegyék fel a közösségi oldalakra, juttassák el a helyi médiának. A kommunikációs mérés és az egészségügyi mérés első gyors kiértékeléséből vonják le a következtetéseket, ellenőrizzék a hipotézist. Nagyrendezvény iskolai egészségkommunikációs nap A rendezvény célja bemutatni azokat a megvalósított egészségkommunikációs feladatokat, amelyek a projekt keretében elkészültek. Előkészítő foglalkozás: Az időpont kiválasztása, a program összeállítása (egészségprogramok, tanácsadás, szűrések, bemutatók). Közreműködők, partnerek megkeresése, felkérése (Egészségfejlesztési Iroda, Mentőszolgálat, Magyar Vöröskereszt, iskolaorvos, iskolavédőnő, stb.) A lebonyolításhoz szükséges eszközök összeírása (paraván a faliújságoknak, projektor a videóknak, hangosítás a rádióműsoroknak, egyéb kellékek a flash mobhoz.) Az esemény protokoll és kommunikációs tervének készítése (kiket hívjunk meg, kik szerepeljenek, sajtómeghívó, sajtóközlemény, sajtó háttéranyag). A meghívott vendégek fogadásának az előkészítése, tervezése. A szükséges eszközök működőképességének az ellenőrzése. A program helyszínének bejárása, a helyszín berendezésének megtervezése. Engedélyek beszerzése, kiürítési terv készítése. A feladatok kiosztása. Hirdetések tervezése, készítése. A lebonyolító munkatársak kijelölése, feladataik meghatározása. Fontos tudni (alsó és felső tagozat): Az egészségkommunikációs nap célja, az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségtudatos magatartás elősegítése, személyes felelősség tudatosítása. Nagyrendezvény: Vendégek, látogatók fogadása, a sajtó eligazítása, sajtó háttéranyag kiosztása, sajtómunkatársak regisztrálása. A program, megnyitó műsor, egyéb műsorszámok lebonyolítása a forgatókönyv alapján. Krízis helyzetben a vészforgatókönyv alkalmazása. 29

30 Értékelő foglalkozás: az esemény tapasztalatainak megbeszélése, a rendezvény értékelése, a sajtóvisszhang összegyűjtése, rendezése. A jövőre vonatkozó tanulságok összesítése, felkészülés a következő évi egészségnap megrendezésére. Mérés-zárás Itt az indításkor felvett kérdés-sort ismételjük meg. Amennyiben a foglalkozások során a szövegben színessel jelzett ismeret-elemekre kitértünk, várható, hogy jobb eredmény születik, ha nem is minden egyén, de a csoport szintjén feltétlenül. A projekt szempontjából kiemelt fontosságú, hogy az eredményeket, összehasonlítható módon, helyesen dokumentáljuk. (Ne feledkezzünk meg arról, hogy a pedagógus saját magát is mérje, és az eredményeket dokumentálja) Programzáró A teljes programsorozat zárásaként mind az alsó, mind a felső tagozat számára tartható záró foglalkozás azzal a céllal, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatainkat összefoglalhassuk, szubjektív véleményeket megoszthassunk egymással, és az elért eredményeinket összegyűjthessük. Ez jó visszacsatolás lehet mind az intézményi koordinátorok (tanárok), védőnők, és a diákok számára is egyaránt. Indikátorok: pl.: részvételi létszámadatok, azok változása a program során, az egészségi mutatók változása a közösségünkben, elkészült egészségkommunikációs anyagok mennyiségi és minőségi adatai stb. Sikerkritériumok: Az adott közösség maga állapíthatja meg a kritériumrendszerét (a kiválasztott indikátorok esetében melyeket minősít sikeresnek, esetleg melyek voltak kevésbé sikeresek. Ebben az esetben érdemes lehet megvizsgálni az okokat is, és levonni a szükséges következtetéseket.) Feedback a tanárok illetve a diákok szubjektív visszajelzési lehetősége egymásnak építő szándékkal. Ez egy kitűnő alkalom megköszönni a diákoknak az együttműködést illetve apró ajándékot emlékeztetőül elkészíteni együtt vagy átadni számukra. 30

AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI

AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI AZ OEFI - TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 KIEMELT PROJEKTJÉNEK CÉLJAI, FŐ TEVÉKENYSÉGEI Solymosy József Bonifácz Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt Vezető "TIE" TÁMOP 6.1.2.A 14/1 2014 0001 TÁMOP 6.1.2.A

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Test- és szájhigiéné Az általános iskolás korosztálynak, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakemberek részére Az Egészségfejlesztési

Részletesebben

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Sportos iskolai rendezvény (Hagyomány)

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Sportos iskolai rendezvény (Hagyomány) Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Sportos iskolai rendezvény (Hagyomány) Az általános iskolás korosztálynak, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakemberek részére

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM

Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Program címe: TEGYÜNK EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT EDUKÁCIÓS PROGRAM Tanúsítvány száma: 1/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. január 30. Kérelmező neve: Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Iskolakert

Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Iskolakert Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások Iskolakert Az általános iskolás korosztálynak, a szabadidőben szervezett helyi programokat megvalósító szakemberek részére Az Egészségfejlesztési

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Moderátor Moderátor

Moderátor Moderátor A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Egy csónakban evezünk Mesterpedagógusok I. Sonkádi Szabadegyeteme

Egy csónakban evezünk Mesterpedagógusok I. Sonkádi Szabadegyeteme Egy csónakban evezünk Mesterpedagógusok I. Sonkádi Szabadegyeteme A KLIK köznevelési feladatellátást támogató projektjei 2015.07.05. Kajdi Ákos Fejlesztési és projektigazgató www.klik.gov.hu Célok versenyképes

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia!

BGA-12-HA-01 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! BGA12HA1 sz. Tartalmi és pénzügyi beszámoló 3. Az előkészítő szakasz FIGYELEM! Ezt a munkalapot NEM kell kinyomtatnia! 3.1. Kötelező tevékenység: a HATÁRTALANUL! előkészítő óra Az alábbiakban adja meg

Részletesebben

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN?

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben