1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1."

Átírás

1 SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska Szlovénia-Magyarország Operatív Program Akronim / Rövid cím Naslov operacije / Projekt címe VP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. prioritás Razvojna agencija Sinergija / Razvojna agencija Sinergija 1 BIO EXPERIENCE Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta "Bio doživetje" / A hosszútávú vidékfejlesztésre való ösztönzés új turisztikai kínálattal, szolgáltatással integrált "Bio élmény" termékkel Center za zdravje in razvoj Murska Sobota / Center za zdravje in razvoj Murska Sobota Ekološki center SVIT Pomurje Gornja Bistrica / Ekološki center SVIT Pomurje Gornja Bistrica CELODIN Zalai Alapítvány / CELODIN Zalai Alapítvány , ,03 Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. / Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

2 2 TOURISM & MEDIA TOURISM & MEDIA - Promocija turističnih destinacij in prireditev ter posodobitev turistične infrastrukture v Pomurju in županijah Vas in Zala / TOURISM & MEDIA - Turisztikai desztináció és rendezvények ismertségének növelése és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítése a Muravidéken, Vas és Zala megyében AGORA Center za Kulturo in Turizem / AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Eu-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. / Eu-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. JZ RTV SLOVENIJA, STUDIO MADŽARSKIH PROGRAMOV LENDAVA / JZ RTV SLOVENIJA, MAGYAR MŰSOROK STÚDIÓJA, LENDVA , ,83 OBCINA CRENŠOVCI / CRENŠOVCI ÖNKORMÁNYZAT 3 ROMA CARAVAN "ROMA CARAVAN"- ČEZMEJNA POT ROMSKE KULTURE IN DEDIŠČINE / "ROMA CARAVAN" - ROMA KULTÚRA ÉS ÖRÖKSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ ÚTJA FUNDACIJA MREŽA ZA INTEGRACIJO / HÁLÓZAT AZ INTEGRÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY "ROMANO PEJTAUŠAGO" ROMSKO DRUŠTVO KAMENCI / ROMANO PEJTAUŠAGO Roma Egyesület Kamenci , ,02 "MISIJA *S" - DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ POMURJA / MISIJA *S - Egyesület a Muravidék Fenntartható Fejlődéséért 4 FOLK Folklora brez meja / Folklór határok nélkül Zalai Nyári Színházak Nonprofit Kft / Zalai Nyári Színházak Nonprofit Kft Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ / Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ , ,89

3 L'artis Nonprofit Kft / L'artis Nonprofit Kft Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja / Muravidéki Pedagógusok Egyesülete Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Regionális Fejlesztési Ügynökség Mura d.o.o. Skanzen javno društvo za ohranjanje običajev, vrednot in turizma / Skanzen Értékvédő-, Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesület 5 Pannon Pleasure Pannon Pleasure / Pannon Pleasure lokalna samouprava Kerkaszentkirály / Kerkaszentkirály Község Önkormányzata , ,65 Fundacija županije Vas in mesta Szombathely za razvoj podjetništva v regiji, Podjetniško središče / Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ OBČINA LENDAVA / Lendva Önkormányzat 6 MURA RABA TV II. Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro II. / Kulturális és médiumok közötti együttműködés a Rába és a Mura közötti határterületen II. Zveza Slovencev na Madžarskem / Magyarországi Szlovének Szövetsége Gotthard TV / Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht , ,28

4 Javni zavod Krajinski park Goričko / Goričko Nemzeti Park HI-FI Videostudio / HI-FI d.o.o. Občina Veržej / Verže Önkormányzat Center RS za poklicno izobraževanje / Nemzeti Szakképzési és Oktatási Intézet Hegypásztor Kör / Hegypásztor Kör Javni zavod Krajinski park Goričko / A Goricko Tájvédelmi Park 7 AC 2 Rokodelska akademija 2 / Kézműves Akadémia 2 Pokrajinski muzej Murska Sobota / Muraszombati Teruleti Muzeum / Muraszombati Teruleti Muzeum Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. / Pomelaj, vidékfejlesztési szövetkezet , ,44 Prleška razvojna agencija / Prlekia Fejlesztési Ügynökség Direkcija muzejev Železne Županije - Savaria Múzeum / Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága - Savaria Múzeum Društvo za ljudsko umetnost v Županiji Zala / Zala Megyei Népművészeti Egyesület

5 Zavod Marianum Veržej - Center DUO / A veržeji Marianum Intézet Občina Nagyrécse / Nagyrécse Község Önkormányzata Občina Magyarszerdahely / Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselőtestülete Univerza Pannon / Pannon Egyetem (Nagykanizsai Kampusz) 8 5 Postakocsi 5 poštnih kočij, območni, inovativni turistični razvojni program / 5 Postakocsi, térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program TURISTIČNO-INFORMATIVNI CENTER MORAVSKE TOPLICE (TIC) / Turisztikai-Információs Központ Moravske Toplice (TIC) PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA / Prlekija Fejlesztési Ügynökség , ,77 Zavod za turizem in šport Radenci / Radenci sport - idegenforgalmi Intézet ZAVOD ZA TURIZEM DOBROVNIK / Dobronak Idegenforgalmi Intézet 9 Jó borszomszédság Dobro vino - Dobro sosedstvo / Jó bor - Jó Društvo Zalska vinska cesta / Zalai Borút Egyesület Občina Kerkaszentkirály / Kerkaszentkirály Község Önkormányzata , ,47

6 szomszédság Lokalna samouprava mesta Zalaszentgrót / Zalaszentgrót Város Önkormányzata Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava / Lendvai Szőlő- és Gyümölcstermelők Egyesülete 10 Oral History 11 Rédics-Göntérháza 2. prioriteta / 2. prioritás Z roko v roki s te in one strani madžarskoslovenske meje / Kézfogás a Magyar-Szlovén határon innen és túl. Povezovalna cesta z oznako 74192, ki vodi v območje kraja Rédics in povezovalna cesta JB , ki vodi proti kraju Genterovci / jelű Rédics határhoz vezető bekötő út, valamint JB Genterovci határhoz vezető bekötő út Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola / Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava / Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Razvoj nacionalne infrastrukture, zaprta delniška družba (Z.d.d.) / Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Občina Lendava / Lendva Község , , , ,81 1 ECO-HUB Informacijsko in izobraževalno eko-vozlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri povezovanju, inoviranju,, razvoju in trženju okolju prijaznih izdelkov, procesov in storitev / Információs és oktató öko-központ központ kis- és középvállalkozások támogatására hállózatok kialakításakor, innóváció valamint környezetbarát termékek, eljárások és Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko / Maribori Egyetem, Villamosmérnöki, Számítástechnikai és Informatikai Kar Štajerska gospodarska zbornica / Stájer Kereskedelmi Kamara , ,41

7 szolgáltatások fejlesztésekor és értékesítésekor Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo / Maribori Egyetem, Kar Kémia és Vegyészmérnöki Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. / Pannon Novum Nyugatdunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Panonska Univerza / Pannon Egyetem Gospodarska zbornica Nagykanizsa / Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Zahodno podonavski regionalni center za delo / Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Regionális Fejlesztési Ügynökség Mura d.o.o. Krajinski park Goričko / Goričko tájvédelmi park 2 UPKAČ Visokodebelni biseri / Magas fák gyöngyei Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOS BirdLife Slovenia) / A Szlovéniában élő madarak megfigyelésének és tanulmányozásának egyesülete , ,32 Razvojna agencija slovenska krajina / Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kft.

8 Narodni park Őrség / Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Prva madžarsko-danska proizvodna šola / Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapitvány 3 ATT Z učenjem do znanja, z znanjem do izobrazbe / A tanulással a tudásig, a tudással a képzettségig Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava / Népi Egyetem, Felnőttek és Fiatalok Továbbképzőintézete Lendva , ,34 Ljudska univerza Ptuj / Népi Egyetem Ptuj Dvojezična srednja šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola Lendva Pomurska gospodarska zbornica / Pomurjei Gazdasági Kamara Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota / Muraszombati Területi Kézműves Kamara 4 Right Profession Pravi poklic za razvoj / Megfelelo szakmat a fejlodesert Razvojni center Murska Sobota / Muraszombati Fejlesztési Központ , ,37 Center idej, Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer / Center idej, azaz az ötletek központja, az új ötletek promóciója, serkentése, és a fejlesztési vízió intézete Ljutomer

9 Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara / Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara / Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ / Center za delo Zahodne prekdonavske regije Samouprava mesta Zalakaros / Zalakaros Város Önkormányzata 5 OCR Implementacija naprednih tehnologij varstva okolja in kreativno raziskovanje na prostem / Fejlett környezetvédelmi technológiák megvalósítása és szabadban történő kreatív kutatás Samouprava mesta Vasvár / Vasvár Város Önkormányzata Občina Starše / Starse Önkormányzat ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE Zavod za trajnostno rabo energije / Podravjei Energetikai Ügynökség , ,68 Univerza v Mariboru / Maribori Egyetem 6 LQ - CELIAC IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske Prostovoljno Gasilsko Društvo mesta Vasvar / Vasvár Város Önkéntes Tűzoltóegyesülete Mestna občina Maribor / Maribor Város Önkormányzata Univerzitetni klinični center Maribor / Egyetemi klinikai központ , ,82

10 / A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN- MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN Slovensko društvo za celiakijo / Szlovén Lisztérzékenyek Egyesülete Društvo za celiakijo železne županije / Vas Megyei Liszterzekenyek Erdekvedelmi Egyesulete Županija Vas, županijska bolnišnica Markusovszky (Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt) / Markusovszki Korhaz Vas Megyei Korhaz (Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt) Urad samouprave županije Vas / Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 7 REG-NET Vzpostavitev regionalne informacijsko-razvojne mreže / Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása Razvojni center Murska Sobota / Fejlesztési Központ Murska Sobota Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj / Bistra Tudományos-Kutatóközpont Ptuj , ,59 Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. / Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. 8 Healthy Youth Mreža zdravega načina življenja srednjih šol / Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata Srednja strokovna šola in dijaški dom Bela III. / III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Srednja Šola za Gostinstvo in Turizem Radenci / Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szaközépiskola , ,06

11 Dvojezična Srednja Šola Lendava / Kétnyelvű Középiskola Lendva Gimnazija, Srednja Šola za Gostinstvo in Turizem Tinódi Sebestyén / Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Regionalni sklad dela za Pomurje / Muravidéki Regionális Munkaalap Zavod za razvoj podjetništva županije Zala / Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 9 LAMAPROM LAMAPROM Razvoj trga dela v slovensko-madžarskem obmejnem območju / Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben Naravni park javna neprofitna organizacija za prostorski razvoj d.o.o. / Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o / Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft , ,17 Agencija za prostorski razvoj županije Zala, javna neprofitna d.o.o. / Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit. Kft.

12 10!Naprej-!Elöre Preventivne storitve za osebe po možganskih poškodbah / Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára. Naprej Zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave / A fejsérülést szenvedett fogyatékos emberek gondozását, rehabilitációját és életminőségének javítását végző Előre Intézet , ,34 11 Therapy Tradicija in moderna terapija. Poučevanje terapije s pravljico in vrtnarjenjem v preventivi in zdravljenju. / Hagyomány és modern terápia Mese és kertterápiás képzés a megelőzésben és a gyógyításban Neprofitni regionalni socialni center / Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Márokföld Önkormányzata / Márokföld Község Önkormányzata Drustvo MOZAIK / Mozaik Egyesület , ,85 Datum / Dátum: /

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

A projekt rövidcíme: Right Profession II ( ,11 EUR ERFA támogatás)

A projekt rövidcíme: Right Profession II ( ,11 EUR ERFA támogatás) Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 2. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

REG-NET partner térkép

REG-NET partner térkép REG-NET partner térkép SORSZÁM EREDETI NÉV CÍM KONTAKT TEVÉKENYSÉG TAPASZTALAT Fejlesztési Ügynökség 1. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Részletesebben

A projekt rövidcíme: Right Profession II ( ,11 EUR ERFA támogatás)

A projekt rövidcíme: Right Profession II ( ,11 EUR ERFA támogatás) Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 2. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

REG-NET partner térkép

REG-NET partner térkép REG-NET partner térkép SORSZÁM EREDETI NÉV CÍM KONTAKT TEVÉKENYSÉG TAPASZTALAT Fejlesztési Ügynökség 1. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Gosztola, Magyarország/Madžarska Programterület

Részletesebben

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése):

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 1. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Narodnostni program Nemzetiségi program

Narodnostni program Nemzetiségi program Narodnostni program Nemzetiségi program Šolsko leto 2018/19 Iskolaév 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK A nemeziségű programok elsődleges célja a kulturális tevékenység, művelődési élet, az egyetemes magyar nemzeti

Részletesebben

PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EU V PROGRAMU SI-HU Monošter, Javni zavod Krajinski park Goričko: Stanka Dešnik

PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EU V PROGRAMU SI-HU Monošter, Javni zavod Krajinski park Goričko: Stanka Dešnik PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EU V PROGRAMU SI-HU Monošter, 12. 04. 2016 Javni zavod Krajinski park Goričko: Stanka Dešnik Foto: M.Bedjanič, S.Dešnik, M.H.Adamič Naravni park treh dežel: SI-AT-HU Haromtanalul

Részletesebben

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a kárpát-medencei szórványvidékeken Nemzetközi konferencia, Budapest, Magyarság Háza Szentháromság tér 6, 2012. április 13 Magyarul Szlovéniában doc. dr. Kovács Attila

Részletesebben

Intézményi együttműködés a magyar-szlovén határtérségben

Intézményi együttműködés a magyar-szlovén határtérségben E-CONOMY Intézményi együttműködés a magyar-szlovén határtérségben Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért, webes háttértámogatás kifejlesztése mellett (SIHU142) E-CONOMY INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése):

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 1. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

Projekt: WATER IS ENVIRONMENTAL PEARL (WEP) / VODA JE BISER OKOLJA / A VÍZ V Z A KÖRNYEZET K. Nemzetközi zi konferencia út t 1.

Projekt: WATER IS ENVIRONMENTAL PEARL (WEP) / VODA JE BISER OKOLJA / A VÍZ V Z A KÖRNYEZET K. Nemzetközi zi konferencia út t 1. Projekt: WATER IS ENVIRONMENTAL PEARL (WEP) / VODA JE BISER OKOLJA / A VÍZ V Z A KÖRNYEZET K GYÖNGYE Nemzetközi zi konferencia 2011. április 7. Kerkaszentkirály, Természeth szetház, z, Petőfi út t 1. NYUGAT-DUNÁNTÚLI

Részletesebben

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS ÁTTEKINTÉSE ÉSZAK-KELET SZLOVÉNIÁBAN ÉS DÉL- NYUGAT MAGYARORSZÁGON a Geotermikus hasznosítások számbavétele, a hévízadók

Részletesebben

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése):

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 1. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése):

1. Prioritási Tengely - Vonzó Régió (A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, előmozdítása és fejlesztése): Az Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása 1. benyújtási határideje keretében jóváhagyott projekt összefoglalója A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország

Részletesebben

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24.

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24. SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24. Lényeges különbségek az előző Bilaterális program Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyv, 1.1. fejezet programhoz

Részletesebben

Az érintett szervezetek körének elemzése (Stakehoder-elemzés) a Területi Információs- és Fejlesztési Hálózat kialakítása (Reg-Net)

Az érintett szervezetek körének elemzése (Stakehoder-elemzés) a Területi Információs- és Fejlesztési Hálózat kialakítása (Reg-Net) Az érintett szervezetek körének elemzése (Stakehoder-elemzés) a Területi Információs- és Fejlesztési Hálózat kialakítása (Reg-Net) SI-HU-2-2-018 számú projekthez Készítette: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

SZAKÉRTŐI DOKUMENTÁCIÓ WP 3

SZAKÉRTŐI DOKUMENTÁCIÓ WP 3 SZAKÉRTŐI DOKUMENTÁCIÓ WP 3 REG-NET PROJEKT SRC BISTRA PTUJ ÉS PROJEKTPATNEREI Ptuj, 2013. március 1 SZAKÉRTŐI DOKUMENTÁCIÓ A közös téma, ami ezt a szakértői tanulmányt egybefűzi, a határon átnyúló együttműködés

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Moravske Toplice, Slovenija Programterület

Részletesebben

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője Együttműködési lehetőségek a magyar-horvát területfejlesztésben konferencia Eszék, 2018. február 5. A magyar regionális fejlesztés politika

Részletesebben

http://www.lendava.si

http://www.lendava.si Občina Lendava, marec 2007 http://www.lendava.si POVZE TEK RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE LENDAVA ZA OBDOBJE 2007-2013 POVZETEK RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2007-2013 UVOD mag. Anton Balažek župan Občine

Részletesebben

Turizmus - oktatás - pályázatok. Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia

Turizmus - oktatás - pályázatok. Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia Turizmus - oktatás - pályázatok Múlt, jelen, jövő? TURIZMUS 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban konferencia a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán 2010. november 4. dr. Zsuffa Ákos Turisztikai

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

glasilo projekta projekthíradó Letnik I, št. 1, december 2009 I. évfolyam, 1. szám, 2009 december

glasilo projekta projekthíradó Letnik I, št. 1, december 2009 I. évfolyam, 1. szám, 2009 december glasilo projekta Letnik I, št. 1, december 2009 projekthíradó I. évfolyam, 1. szám, 2009 december 1 glasilo projekta projekthíradó Letnik I, št. 1, december 2009 I. évfolyam, 1. szám, 2009 december Saša

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja Zalaegerszeg, Magyarország/Madžarska Programterület

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE RFKB tagjai: Delegáló szervezet fő OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkáltatói szervezetek 9 OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkavállalói szervezetek 6

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével SLO-HU-CRO 2006/01/113/HU 2 A projekt bemutatása A projekt

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 első pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-32/2008

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 első pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-32/2008 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK

Részletesebben

Več o kategorizaciji subjektov javnega sektorja v širšem smislu za potrebe ECAF je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Več o kategorizaciji subjektov javnega sektorja v širšem smislu za potrebe ECAF je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije. BANKA SLOVENIJE Bančne operacije Slovenska 35 SI-1505 Ljubljana Slovenija Tel: +386 1 47 19 205 Fax: +386 1 25 15 447 Datum: 13. 4. 2017 Nepopolna in informativna razvrstitev pravnih oseb, katerim se implicitno

Részletesebben

A PROJEKT EREDMÉNYEI

A PROJEKT EREDMÉNYEI A PROJEKT EREDMÉNYEI 1 ZALAEGERSZEG MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ZALA Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A RIGHT PROFESSION PROJEKT EREDMÉNYEI A Szlovénia Magyarország Határon Átnyúló

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

A VAS MEGYEI TURIZMUS SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE, TERVEI ÉS LEHETŐSÉGEI DR. KONDORA BÁLINT - ELNÖK

A VAS MEGYEI TURIZMUS SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE, TERVEI ÉS LEHETŐSÉGEI DR. KONDORA BÁLINT - ELNÖK Vas Megyei Turizmus Szövetség A VAS MEGYEI TURIZMUS SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE, TERVEI ÉS LEHETŐSÉGEI DR. KONDORA BÁLINT - ELNÖK VAS MEGYE TURIZMUSA Előrejelzés 2017 I-IV. negyedév összesen: 1 627 002 vendégéjszaka

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Operativni program. Operatív Program. Operational Programme

Operativni program. Operatív Program. Operational Programme Operativni program Čezmejno sodelovanje Slovenija Madžarska 2007-2013 ZBORNIK SOFINANCIRANIH PROJEKTOV Operatív Program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 TÁRSFINANSZÍROZOTT

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók. összekötnek, nem eválasztanak

Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók. összekötnek, nem eválasztanak Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem eválasztanak A programmal kapcsolatban A B Light Grant Shema projekt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Éva Balogh. Head of institution

Éva Balogh. Head of institution Dr. Patricia Abaffy Külgazdasági és Külügyminisztérium Head of Department Izabella Agárdi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg Senior research fellow Sonja Artač Gimnazija Vič Head of RRE and prof.

Részletesebben

GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására

GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására GONDOLJUNK A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE Néhány javaslat a betegség korai kimutatására www.lq-celiac.com LQ-CELIAC A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN Az egészségügyi

Részletesebben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Szlovén

Részletesebben

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 második pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-125/2010

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 második pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-125/2010 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2017

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2017 Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 ZPPreb-1), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik (Uradne

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK

BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK MAKRO PÁLYÁZATOK BM-15 pályázati döntés NYERTES PÁLYÁZATOK 0019 Békés Megyei 0017 0071 0041 Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nkft. 0039 0045 0044 0055 0010 EMMI Debreceni

Részletesebben

LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th 2014. AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, 2014. szeptember 4-6.

LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th 2014. AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, 2014. szeptember 4-6. LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th 2014 AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, 2014. szeptember 4-6. ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA LQ-CELIAC PROGRAM Maribor,

Részletesebben

Rendőrségi együttműködés a helyi közösségekkel

Rendőrségi együttműködés a helyi közösségekkel Rendőrségi együttműködés a helyi közösségekkel A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködése a helyi közösségekkel Vas megyében Sodelovanje Glavne policijske kapitanije županije Vas z lokalnimi skupnostmi

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Budapest, 2010. december

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását A 2004. október 18-i K. (2004) 4131 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Szlovénia- Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 és a Szlovénia-Magyarország- Horvátország Szomszédsági

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Zala megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Zala megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Zala megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Zala egyei

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek

Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Civil szervezetekkel közösen megvalósított pályázati projektek Év Cégneve Címe 2002 2003 Jó Szándék Horgász Horgász és e 3346 Bélapátfalva Petőfi S. u. 25 Széchenyi u. 12 Pályázat kiíró/támogató Európai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika

bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika ZÁGOREC CSUKA, Judit bibliotekarka, pesnica, pisateljica, publicistka,prevajalka, habilitirana lektorica madžarskega jezika Rojena: 24. marec 1967, Murska Sobota Odraščala je v Genterovcih, kjer je tudi

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij Projekthíradó IV. évfolyam, 1. szám, július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 3. Célkitűzés Európai Területi Együttműködés Operatív Program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 CCI SZÁM: 2007CB163PO053 2010. március 02. változat A Bizottság 2007. december

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm

ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttm ÜDVÖZÖLJÜK Tanítsunk, Tanuljunk határok nélkül Határon átnyúló együttmőködési szeminárium Nyugatmagyarországi és industrievierteli iskolák számára 2010. november 24. szerda HLW Sta. Christiana, Frohsdorf

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC

Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Magyarország Szlovénia Phare CBC Program Kisprojekt Alap 2002 Mad arska Slovenija Sklada za Male Projekte 2002 Phare CBC Hungary Slovenia Program Phare CBC Small Project Fund 2002 BEVEZETÔ Az Európai Bizottság

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagjai 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium általi nyilvántartásba vétel: 2017. augusztus 15. Országos Szlovén Önkormányzat Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Pályázatok évben Röszke Községben

Pályázatok évben Röszke Községben RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pályázat célja Röszke-Domaszék szennyvíztisztító telep korszerűsítése A Röszkei Általános Iskola felújítása, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése Kulturális

Részletesebben