A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben"

Átírás

1 A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási-, Tudományos- és Sportminisztériuma társfinanszírozásával valósul meg. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL A projekt címe: A pedagógusok nyelvi kompetenciáinak fejlesztése a kisebbségek nyelvén Muravidék és Rábavidék kétnyelvű tanintézményeiben A projekt kivitelezője: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost Projektvezető: doc. dr. Kovács Attila Finanszírozó: Az Európai Unió az Európai Szociális Alapból és a Szlovén Köztársaság Oktatási-, Tudományos- és Sportminisztériuma Pénzügyi keret: ,00.-EUR A projekt időtartalma: szeptember 1-től augusztus 31-ig A projektben közreműködő kétnyelvű nevelési-oktatási intézmények a Muravidékről: - Vrtec Lendava Lendvai Óvoda - Vrtci Občine Moravske Toplice, enota Prosenjakovci Moravske Toplice Község Óvodái Pártosfalvi Óvoda - Dvojezična osnovna šola I. Lendava - I. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola - Dvojezična osnovna šola II. Lendava - II. számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola Fő utca / Glavna ulica 124, 9220 Lendva / Lendava, Szlovénia / Slovenija (SI), T: , E: számlaszám / št. računa: SI , adószám / davčna št.: , nyilvántartási szám / matična št:

2 - Dvojezična osnovna šola Genterovci - Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola - Dvojezična osnovna šola Dobrovnik Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola - Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola - Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola Lendva A projektben közreműködő két kétnyelvű nevelési-oktatási intézmény a Rábavidékről: - Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda, Apátistvánfalva - Dvojezična osnovna šola in vrtec Števanovci - Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola, Felsőszölnök Dvojezična osnovna šola Kossics József, Gornji Senik A projekt célcsoportja: 1. A Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű oktatási intézményeinek pedagógusai és egyéb szakmai személyzete 2. A Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű nevelési-oktatási intézményeinek vezetősége (igazgatók, igazgató-helyettesek, menedzsment) 3. További csoport: a muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű óvodák és általános iskolák óvodáskorú gyermekei és tanulói, a muravidéki kétnyelvű középiskola diákjai, valamint a fakultatív oktatás részvevői Ljubljanában és Szentgotthárdon. A PROJEKT CÉLJA A projekt alapvető célja a Muravidék és a Rábavidék kétnyelvű oktatási-nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusok esetében a kisebbségi nyelvre vonatkozó nyelvi kompetenciák növelése, ezzel kapcsolatosan pedig a kétnyelvű oktatási-nevelési intézményeket látogató gyermekek tudásának, versenyképességének növelése. A közvetett célok között kell megemlítenünk az oktatási rendszerek minőségének és hatékonyságának növelését, valamint a magyar és a szlovén nyelvek mint kisebbségi nyelvek oktatásnak minőségbeli javítását Muravidéken és a Rábavidéken. 2

3 A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI 1. NYELVI TOVÁBBKÉPZÉSEK Az óvónők, az alsó tagozat tanárai, valamint a társadalom- és természettudományi tantárgyak tanárai részére a Rábavidék kétnyelvű iskoláiban szlovén nyelvű továbbképzéseket szervezünk. A Muravidéken viszont a muravidéki kétnyelvű óvodákban dolgozó óvónők részére magyar nyelvű továbbképzéseket szervezünk. A nyelvi műhelymunkákat az anyaországokból érkező szakemberek fogják vezetni. 2. AZ E-ANYAGOK BEMUTATÁSA A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban című EU-s projekt keretében a Muravidék kétnyelvű iskoláinak tanárai többek közt kétnyelvű (magyar szlovén), a kétnyelvű oktatást segítő e-anyagokat fejlesztettek ki. Köztük szerepel a Miška dida igraje do večjezičnosti ( Dida egér játékosan a többnyelvűségig ) című e-anyag, valamint egy e- anyag a természettudományi tantárgyhoz a kétnyelvű iskolák 7. osztályai számára. Az említett e-anyagok fejlesztői/tanárai, akik egyben a muravidéki kétnyelvű iskolák alkalmazottjai is Az e-anyagok bemutatása című tevékenység keretében a rábavidéki kétnyelvű iskolák tanárainak bemutatják az elkészített e-anyagokat, valamint az ezekkel történő oktatást, illetve az e-anyagok használatát. 3. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM A KÉTNYELVŰ ISKOLÁK VEZETŐI RÉSZÉRE A muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű iskolák vezető szakemberei (igazgatók és segítőik) részére szemináriumot szervezünk, amelynek témája a kétnyelvű intézmények nyelvi felismerhetősége és az üzleti kommunikáció lesz. A szeminárium az IKT segítségével magyar és szlovén nyelven lesz kivitelezve. A szeminárium részeként a már meglévő kétnyelvű (szlovén magyar) on-line üzleti kommunikációs szótár korszerűsítése is tervben van. A szótárt A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban című projekt keretében a muravidéki kétnyelvű iskolák igazgatói készítették. 3

4 4. AZ OKTATÁSI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE KÍSÉRLETEK A humánerőforrás és az élethosszig tartó tanulás egyik célja, illetve prioritása az oktatási rendszerek korszerűsítése. A már említett A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban című EU-s projekt keretében a Muravidéken két pilótaprojektre, illetve kísérletre került sor, nevezetesen az Egyidejű írás-olvasás tanulás magyar és szlovén nyelven az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában és a Részbeni külső differenciáció a magyarnál mint második nyelvnél a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában. A Egyidejű írás-olvasás tanulás magyar és szlovén nyelven az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában című kísérletben négy muravidéki kétnyelvű általános iskola vesz részt. Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában kísérleti, a többiben (Göntérháza, Dobronak és Pártosfalva) pedig ellenőrzőcsoportok működnek. Az egyidejű írás-olvasás tanulás célja olyan feltételeket teremteni, amelyek a szülőket és a tanulókat már az első osztályban ösztönöznék a magyar nyelven való írás-olvasás elsajátítására és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulására. A kísérlet célja tehát megállapítani, lehetséges-e a jelen írásolvasási tanítási módszerhez amely alapján a tanulók először szlovén vagy magyar nyelven, majd késleltetve a másik nyelven, második nyelv szintjén tanulnak írni-olvasni hozzáadni egy olyan egyidejű írás-olvasás tanulási lehetőséget is, amely szerint különösen a kétnyelvű szülők/tanulók nem lesznek kénytelenek választani a két nyelv között. A kísérletet a 2013/14-es iskolaévben, éspedig azonos generációnál, a 2. osztályban fogjuk végezni. A szülők részéről az 1. osztályba való beiratkozás előtt (2013/14-es iskolaévben) felmerült az a kérés, hogy gyermekeik előtt nyíljon lehetőség az említett modellbe való bekapcsolódáshoz. Ennek kivitelezését az új projektben terveztük meg, melynek keretében az egyidejű írásolvasás tanulást a 2013/14-es iskolaévben az 1. Sz. Lendvai KÁI 1. Osztályában folytatjuk. A 2014/15-ösben pedig az 1., a 2. és a 3. osztályában vezetnénk be. A modell végrehajtása a kísérlet eredményei illetve következtetései és megállapításai alapján történik majd, egyúttal pedig azokat a módszereket is kipróbáljuk, amelyek nem képezik a kísérlet tartalmát, illetve megpróbáljuk majd elhárítani a kísérlet alatt felmerülő esetleges hiányosságokat (pl. különböző sorrend az ábécé tanulásánál, a bevezető időszak különböző dinamikája, különböző taneszközök). A Részbeni külső differenciáció a magyarnál mint második nyelvnél a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában című kísérletet a 2012/13-as iskolaévben a Lendvai Kétnyelvű Középiskola összes oktatási programja 1. tagozatában volt végrehajtva. A kísérlet lényege, hogy a szlovén 4

5 tannyelvű iskolákból érkező diákok, akik a kétnyelvű középiskolába magyar nyelv ismerete nélkül kerülnek, a magyart mint második nyelvet a kétnyelvű iskolákból érkező diákoktól elkülönítve tanulják. A kísérlettel azt szeretnénk megállapítani, hogy a két csoport a kezdő és a haladó szintű diákjai a magyar nyelvnél eredményesebbek-e akkor, ha azt két nehézségi szinten tanulják (külső differenciáció), vagy jobb eredményeket értek el akkor, amikor azt egy csoportban tanulták. Ennek eredményeként azt várjuk, hogy a magyar nyelvi kommunikációs kompetencia gyorsabb és jobb fejlődésével a kétnyelvű tanítás minősége az egyéb tantárgyaknál is javul. A 2013/14-es iskolaévben a kísérletet a 2. tagozatban folytatjuk. Az új projekten belül ezt a modellt tovább szeretnénk fejleszteni, éspedig a magyar mint második nyelv tanításának korszerűsítéseként. Az új projektben tehát a külső differenciációt a magyarnál mint második nyelvnél a 2013/14-es iskolaévben a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 1. Tagozatában vezettük be. A 2014/15-ösben pedig az 1., 2. és a 3. Tagozatában szeretnénk bevezetni. A modell kivitelezését, amelyet a 2012/13-as iskolaévben a diákok és a tanárok is egyaránt kedvezően fogadtak (erre a kérdőívek és interjúk eredményei is utalnak), a kísérlet eredményeire, következtetéseire és megállapításaira fogjuk alapozni, s egyúttal megpróbáljuk majd elhárítani az esetleg felmerülő hiányosságokat, valamint kipróbálni néhány új tananyagot. A két új modell iránti érdeklődés a tanulók, a diákok és a szülők közt jelentős, és a mostani átmeneti időszakban az általános iskolában és a gimnáziumban is folyik a tanítás korszerűsítése a tanárok is nyitottak a változásokra. 5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK RÉSZÉRE SZÁNT PROGRAMOKAT KIVITELEZŐ II. SZÁMÚ LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OKTATÁSI RENDSZEREINEK KORSZERŰSÍTÉSE A sajátos nevelési igényű gyermekek részére szánt programokat kivitelező II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában különböző osztálykombinációkban folyik a tanítás, amelyekben a tanulók összetétele más és más: csak szlovén nyelvtudással rendelkező, magyarul és szlovénul beszélő és főleg magyar nyelvtudással rendelkező tanulók is vannak. Mivel az iskolában nincs elég magyarnyelv-tudással rendelkező oktató, a projekt keretében csoportos tanítást fogunk bevezetni a személyhez kapcsolódó nyelv módszere szerint, éspedig magyar nyelvtudással rendelkező vendégtanár segítségével. A magyar nyelvtudással rendelkező vendégtanárral kombinált tanítást az 5., 6. és 7. osztály összetett egységében 5

6 fogjuk bevezetni, éspedig számtannál az alacsonyabb oktatási követelményű programban, bizonyos tantárgyaknál pedig a sajátos nevelési-oktatási programban. 6. TARTALOMFEJLESZTÉS A KÉTNYELVŰ ÓVODÁK RÉSZÉRE A muravidéki kétnyelvű óvodákat látogató, iskoláskor előtti gyerekek részére mesés képeskönyv magyar nyelven elnevezésű programot fejlesztünk ki. A projekt keretében a gyermekeknek szánt munkaanyag mellett a mesés képeskönyv program kivitelezői részére egy külön útmutatót is készítünk. Az óvónők a mesés képeskönyv program segítségével, a munkaanyag alapján lehetőséget kapnak arra, hogy a magyar gyermekirodalmat közelebb hozzák a gyerekekhez úgy, hogy azt egybekötik az írás-olvasás tudás kialakulóban lévő elemeivel. A cél, hogy mesés tevékenységekkel, valamint az olvasás, a játék, az alkotás és a fantázia világában való részvétel által ösztönözze a gyermek növekedését és fejlődését. A munkaanyagot a gyerekek az óvoda mellett otthon is fel tudják használni ill. otthon is tudnak alkotni. Külön hangsúlyozni kell, hogy a tartalom hosszú távon nem marad statikus és nem ismétlődik ugyanúgy évről évre, hanem a gyermekek generációitól függően fog változni, bővülni és az igényekhez alkalmazkodni. 7. A MURAVIDÉKI MAGYAROK ÉS A RÁBAVIDÉKI SZLOVÉNEK NEMZETI KULTÚRÁJÁNAK ÉS IDENTITÁSÁNAK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ OKTATÁSI FORMÁK A muravidéki magyarok és a rábavidéki szlovének kultúrájának és identitásának megőrzésében, a magyar nyelv és kultúra fontosságának tudatosításában a Muravidék kétnyelvű területén, valamint a szlovén nyelv és kultúra fontosságának tudatosításában a Rábavidéken fontos szerepet játszanak a különböző, kisebbségi nyelveken folyó oktatási formák ill. szakkörök is. A projekt keretében ezért a muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű általános iskolákban és a középiskolában olyan, a kisebbségi nyelven folyó tevékenységeket fogunk szervezni, mint például a szlovén és a magyar néptánc, népzene, népi hangszerek tanítása, szlovén és magyar színház, versmondó tevékenység, népi mesterségek fazekasság és képzőművészet. A különböző oktatási tevékenységek keretében folyó nyelvtanulás mellett az említett tevékenységek kivitelezése jelentősen hozzásegít majd a nemzeti és a kulturális identitás megőrzéséhez, valamint a sztereotípiák leküzdéséhez úgy a Muravidéken, mint a Rábavidéken. 6

7 8. A KISEBBSÉGI NYELVEK OKTATÁSA ÚJ MÓDSZEREKKEL A magyar nyelv és a kultúra muravidéki, valamint a szlovén nyelv és kultúra rábavidéki presztízsének növelésén még van mit javítani. A Muravidék és Rábavidék mellett a tágabb környezetről (Szlovénia, ill. Magyarország) is elmondható, hogy igencsak hiányosan tudatosult az ott élő emberekben, szülőkben és tanulókban a magyar nyelv és kultúra, ill. a szlovén nyelv és kultúra fontossága. Az egyik első lépés, amely hozzásegíthet mindkét kultúra jobb elismeréséhez és felismerhetőségéhez, az a magyar és a szlovén nyelv tanulása. A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban című projekt keretében számos, írás-olvasás tanítást segítő kétnyelvű (magyar-szlovén) e-anyag lett kifejlesztve. Ezért a magyar nyelv fakultatív oktatása során Ljubljanában, valamint a szlovén nyelv fakultatív oktatás során Rábavidéken e kifejlesztett e- anyagok segítségével új módszereket és megközelítéseket fogunk alkalmazni a két nyelv oktatása során. A már kifejlesztett e-tartalmak, illetve e-anyagok felhasználása a magyar és a szlovén nyelv oktatásánál egy új megközelítést jelent, amellyel a kisebbségi nyelvek (fakultatív) oktatása interaktívvá válik, s ezzel együtt érdekesebbé is. Nem utolsó sorban pedig a kifejlesztett e-anyagok felhasználása a magyar és a szlovén nyelv oktatásánál hozzájárulnak a szomszédos (kisebbségi) nyelvek tanulását szolgáló mechanizmusok és eszközök fejlődéséhez. 9. OKTATÁSI PROGRAMOK A KISEBBSÉGI NYELV ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ, VALAMINT A NEMZETI ÉS NYELVI IDENTITÁS MEGŐRZÉSÉHEZ A magyar és a szlovén nyelv minél alaposabb elsajátításánál, valamint a nemzeti és a nyelvi identitás megőrzésénél is fontos szerepet játszanak a kisebbségek anyaországaiban kivitelezett programok. A kétnyelvű iskolák tanulói az anyaországban, saját tanáraik és az anyaországbeli szakemberek irányítása alatt sajátítják el a nyelvet, egyben pedig megismerkednek a nyelvi és a nemzeti identitás megőrzéséhez szükséges kulturális és egyéb értékekkel. A projekt keretében e cél érdekében a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák számára olyan programokat szervezünk, amelyek kivitelezésére az anyaországokban kerül sor, tehát Szlovéniában és Magyarországon. A programok keretében a tanulók Magyarországon magyar, Szlovéniában pedig szlovén nyelvű oktatási programokon vesznek részt. 7

8 10. A NYELV JÁTÉKOS ELSAJÁTÍTÁSA SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL A rábavidéki kétnyelvű oktatás még mindig gyerekcipőben jár, hiszen csak közel egy évtizeddel ezelőtt vezették be. Ezért nagyon fontos a kisebbségi, esetünkben a szlovén nyelv tanításának helyes megközelítése ill. alkalmazása. A nyelvtanulás és a mindennapi életben fontos és szükséges értékek megismerése játékosan is történhet. Ezzel a céllal a rábavidéki kétnyelvű iskolák tanulóit próbaként interaktív színházi előadásokba kapcsoljuk be, amelyekben úgy a tanulók, mint a tanárok is nem csak nézőközönségként vesznek részt, hanem fontos szerepet kapnak magánál az előadás kivitelezésénél is. Ezáltal egyrészt segítjük a gyermekek szókincsének fejlődését ill. gazdagítását, másrészt az előadások olyan értékeket helyeznek előtérbe, amelyeknek nagy jelentőségük van abban a térségben, ahol ezek az iskolák működnek (ilyen például a másság elfogadása, a kultúrák közötti párbeszéd, stb...). 11. A KÉTNYELVŰ OKTATÁS KÖZÖS TANÍTÁSI NAPJA A RÁBAVIDÉKI ÉS A MURAVIDÉKI KÉTNYELVŰ ISKOLÁK SZÁMÁRA A projekt keretében a kétnyelvű oktatás közös tanítási napját szervezzük meg a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák számára. A rábavidéki kétnyelvű iskolák tanárai és tanulói osztályonként fognak bekapcsolódni a muravidéki kétnyelvű általános iskolák nevelésioktatási folyamatába. Amennyiben a Muravidéken folyó kétnyelvű oktatás megismeréséhez ily módon közelítünk, nem csak a tanárok, hanem a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű iskolák tanulói is gazdag tapasztalatcserében vehetnek részt. Ez viszont már a projekt egyik hozzáadott értékét jelenti, nevezetesen a sikeres gyakorlatok megosztását a tanárok között, valamint a muravidéki és a rábavidéki kétnyelvű iskolák közötti élénkebb kapcsolatteremtést. A közös tanítási napot az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában fogjuk megtartani, amely megfelelő kapacitással bír a rábavidéki tanulók és pedagógusok befogadásához. A rábavidéki iskolák tanulói az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tanításába osztályonként fognak bekapcsolódni, a tanárok pedig csatlakoznak a lendvai iskola tanáraihoz és részt vesznek a tanítási ill. oktatási folyamatban. 8

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA

A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA A LEMHÉNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉSI PROGRAMJA Dr. Hoffmann Károlyné igazgató 2011. 1 T ARTALOMJEGYZÉ K I. HELYZETELEMZÉS 4.o. 1. A nyelvoktatás jelentősége az Európai

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban

Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya. Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban Skaperné Embersics Erzsébet Merkliné Doncsecz Ibolya Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban A tanulmány rövid áttekintést ad a szlovén nyelv helyzetéről, illetve oktatásáról

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban.

A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG ÚTMUTATÓ. Mentorok felkészítése a tanításra. a»tanulás az életre«c. nevelési - képzési programban. A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 ÚTMUTATÓ a Tanulás az életre pályázat keretében az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódással fenyegetettek, illetve kikerültek képzésben

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST?

BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST? BUDAPESTI NYILATKOZAT AZ INKLUZÍV OKTATÁSRÓL ÉS TANULÁSRÓL MI A TEENDŐ MOST? Alapelvek és értékek A(z) Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (24. cikk: Oktatás) Salamancai Nyilatkozat

Részletesebben

1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere

1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere 1 fejezet_2.qxd 9/8/02 11:52 AM Page 1 1. A Közös Európai Referenciakeret politikai és oktatási háttere 1.1. Mi a Közös Európai Referenciakeret? 1 A Közös Európai Referenciakeret közös alapot teremt Európa-szerte

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGA ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésére Tárgy: Az Eötvös József Általános Iskola, a Petőfi Sándor

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - projekt

Kompetencia alapú oktatás - projekt Kompetencia alapú oktatás - projekt A projekt során 7 pedagógus 60órás továbbképzésben elsajátítja és alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. További 60órában olyan tanulásszervezési technikákat sajátítanak

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés)

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Steklács János Szabó Ildikó Szinger Veronika Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Az elmúlt évtizedekben a csúcstechnológiai és médiaeszközöket használó XXI. században

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 Bollók Gyula 1 Seregélyesné P. Szabó Ilona 2 Stelczné Kurucz Éva 3 1 pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 magyartanár, pedagógiatanár, Bocskai István Református

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

Részletesebben

Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink:

Bevezető. 1. Pedagógiai alapelveink: Bevezető 2007. novemberében született meg a döntés arról, hogy a 12 NATO és Békepartnerségi ország együttműködésében megvalósuló stratégiai légi szállítás kapacitás fejlesztésére a felajánlott bázisok

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben