LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, szeptember 4-6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th 2014. AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, 2014. szeptember 4-6."

Átírás

1 LQ-CELIAC FINAL CONFERENCE PROGRAMME Maribor, September 4 6 th 2014 AZ LQ-CELIAC PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA PROGRAM Maribor, szeptember 4-6. ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA LQ-CELIAC PROGRAM Maribor, 4. in 6. september 2014

2 LQ-CELIAC IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CELIAC DISEASE LIVING IN THE SLOVENIAN AND HUNGARIAN BORDER AREA A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Dear friends September 2014 marks the end of a very successful three year bilateral project LQ-CELIAC, partially financed by EU. Within the frame of the project partners from NE Slovenia and SW Hungary have been able to successfully complete all the tasks set at the beginning of the project. The main objective of the project was to improve the quality of life of coeliac patients in the neighboring regions of Slovenia and Hungary. Patient societies as well as University based hospitals from both regions have joined their efforts to fulfill proposed tasks in order to achieve this main goal. All these activities were strongly supported by local community especially by the leading partner the Municipality of Maribor. Such multi-sector co-operation is very important if the sustainability of the project outcomes is to be achieved. To mark the end of the project final LQ-CELIAC conference has been organized where some new developments in the field of coeliac disease, major project outcomes and current state of the management of coeliac disease patients in the region will be presented by experts in the field. I hope you will enjoy your stay with us here in Maribor, I wish you a successful work and I believe this conference will be a beginning of a long and fruitful co-operation and friendship. Jernej Dolinšek

3 Kedves barátaink 2014 szeptemberében sikeresen befejeződik az Európai Unió által, a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül támogatott LQ-CELIAC projekt három éves megvalósítási időszaka. A Szlovénia északkeleti és Magyarország délnyugati részében működő partnerek sikeresen elérték a projekt elején kitűzött céljaikat. A projekt fő célul a szlovén-magyar határ menti térségben élő lisztérzékeny betegek életminőségének javítását tűzte ki. A két régió betegeinek egyesületei és egyetemi kórházai közös erővel valósították meg a tervezett feladatokat. Az összes tevékenységből a helyi környezet, különösen pedig a vezető partner, a Maribori Városi Önkormányzat is kivette részét, ami rendkívül fontos a projekt fenntartható eredményeinek elérése szempontjából. A projektzáráskor szervezett LQ-CELIAC záró konferencián neves szakértők mutatják be a lisztérzékenység kezelésével kapcsolatos újdonságokat, megismerjük a projekt legjelentősebb eredményeit és a lisztérzékenység kezelésével kapcsolatos eljárásokat a régióban. Érezzék jól magukat Mariborban, eredményes munkát kívánok, ugyanakkor remélem, hogy ez a konferencia egy tartós és gyümölcsöző együttműködés kezdete lesz, ahol baráti szálak is szövődnek. Jernej Dolinšek Dragi prijatelji September 2014 označuje konec zelo uspešnega triletnega bilateralnega projekta LQ-CELIAC, ki je sofinanciran iz Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Madžarska Projektni partnerji iz SV Slovenije in JZ Madžarske so uspešno dosegli vse cilje, ki so si jih zadali ob začetku izvajanja projekta. Osnovni cilj projekta je: Izboljšati kvaliteto življenja bolnikov s celiakijo v sosedskih regijah v Sloveniji in na Madžarskem. Društva bolnikov in univerzitetni bolnišnici iz obeh regij so združili svoja prizadevanja za izpolnitev predvidenih nalog in s tem dosego glavnega cilja. Pri vseh dejavnosti je intenzivno sodelovala lokalna skupnost, predvsem vodilni partner Mestna občina Maribor. Takšno večsektorsko sodelovanje, je zelo pomembno, če želimo doseči trajnost rezultatov projekta. Ob koncu projekta organiziramo zaključno konferenco LQ-CELIAC, kjer bodo priznani strokovnjaki predstavili nekaj novosti na področju celiakije, najpomembnejše rezultate projekta in različne pristope k obravnavi bolnikov s celiakijo v regiji. Upam, da boste uživali pri nas v Mariboru, želim vam uspešno delo in verjamem da bo ta konferenca začetek dolgega in plodnega sodelovanja ter prijateljstva. Dobrodošli, Jernej Dolinšek

4 LQ-CELIAC IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CELIAC DISEASE LIVING IN THE SLOVENIAN AND HUNGARIAN BORDER AREA A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Thursday, September 4, Municipality of Maribor (General Maister Hall) Press conference: LQ-CELIAC PROJECT - FINAL RESULTS Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Arrival of participants, Gluten free dinner, Registration open Csütörtök, szeptember Maribori Városháza (General Maister terem) Sajtókonferencia: LQ-CELIAC PROJEKT EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor Résztvevők érkezése, Gluténmentes vacsora, Regisztráció Četrtek, 4. September, Mestna občina Maribor (Dvorana generala Maistra) Tiskovna konferenca: PROJEKT LQ-CELIAC KONČNI REZULTATI Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor Prihod udeležencev, Večerja brez glutena, Odprta registracija Friday, September 5, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Registration open OPENING OF THE CONFERENCE NEW DEVELOPMENTS IN COELIAC DISEASE Dušanka MIČETIĆ-TURK (Maribor, Slovenia) Coeliac disease from gluten enteropathy to the systemic autoimmune disease Riccardo TRONCONE (Naples, Italy) Potential coeliac disease Andras ARATO (Budapest, Hungary) Epidemiological and genetic examinations in children with type 1 DM and coeliac disease Ketil STORDAL (Fredrikstad, Norway) Early life events and risk of coeliac disease Markku MÄKI (Tampere, Finland) Novel treatments for coeliac disease. Importance of biopsy readouts Discussion Lunch Rado JANŠA (Ljubljana, Slovenia) Coeliac disease and pancreatic insufficiency Tarcisio NOT (Trieste, Italy) Gluten-dependent clinical conditions discovered by the intestinal anti-ttg deposits Gyorgy OROSZLAN (Szombathely, Hungary) Screening for coeliac disease in preschool children in SW Hungary Jernej DOLINŠEK (Maribor, Slovenia) Spectrum of gluten related disorders Non coeliac gluten sensitivity Coffee break programme

5 program program Péntek, szeptember 5. Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Szlovénia Regisztráció KONFERENCIA MEGNYITÁSA Petek, 5. september, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor Odprta registracija OTVORITEV KONFERENCE ÚJDONSÁGOK A LISZTÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSÉBEN Dušanka MIČETIĆ-TURK (Maribor, Szlovénia) Lisztérzékenység a glutén-szenzitív enteropátiától az autoimmun betegségig Riccardo TRONCONE (Naples, Olaszország) Potenciális lisztérzékenység ARATÓ András (Budapest, Magyarország) Epidemiológiai és genetikai vizsgálatok az 1 DM cukorbeteg és lisztérzékeny gyerekeknél Ketil STORDAL (Fredrikstad, Norvégia) Koragyermekkori események és a lisztérzékenység kockázata Markku MÄKI (Tampere, Finnország) Újdonságok a lisztérzékenység kezelésében. A szövetmintaleletek megfelelő értelmezése Vita Ebéd Rado JANŠA (Ljubljana, Szlovénia) A lisztérzékenység és a hasnyálmirigy elégtelenség Tarcisio NOT (Trieszt, Olaszország) Anti-tTG depozitok vizsgálatával diagnosztizált, gluténnel összefüggő betegségek OROSZLAN Gyorgy (Szombathely, Magyarország) Óvodáskorú gyerekek lisztérzékenységi szűrése Magyarország délnyugati térségében Jernej DOLINŠEK (Maribor, Szlovénia) Gluténnel kapcsolatos zavarok spektruma - a glutén-túlérzékenység NEKATERE NOVOSTI NA PODROČJU CELIAKIJE Dušanka MIČETIĆ-TURK (Maribor, Slovenija) Celiakija - Od glutenske enteropatije do sistemske avtoimunske bolezni Riccardo TRONCONE (Neapelj, Italija) Potencialna celiakija Andras ARATO (Budimpešta, Madžarska) Epidemiološke in genetske preiskave pri otrocih s sladkorno bokeznijo tipa 1 DM in celiakijo Ketil STORDAL (Fredrikstad, Norveška) Dogodku v zgodnjem otroštvu in tveganje za razvoj celiakije Markku MÄKI (Tampere, Finska) Novosti v zdravljenju celiakije. Pomen pravilne interpretacije pregleda bioptiv Razprava Kosilo Rado JANŠA (Ljubljana, Slovenija) Celiakija in insuficienca trebušne slinavke Tarcisio NOT (Trst, Italija) Od glutena odvisne bolezni diagnosticirane z določanjem prisotnosti anti-ttg depozitov Gyorgy OROSZLAN (Szombathely, Madžarska) Presejalno testiranje za celiakijo pri predšolskih otrocih v JZ Madžarski Jernej DOLINŠEK (Maribor, Slovenija) Spekter motenj, povezanih z glutenom - glutenska preobčutljivost Odmor Szünet

6 LQ-CELIAC IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CELIAC DISEASE LIVING IN THE SLOVENIAN AND HUNGARIAN BORDER AREA A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Friday, September 5, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Péntek, szeptember 5. Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Szlovénia Petek, 5. september, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenija LQ-CELIAC PROJECT FINAL REPORT Jasmina DOLINŠEK (Maribor, Slovenia) Overview of the project results - Leading partner report - Municipality of Maribor Robert LETNAR (Maribor, Slovenia) Partner achievements - Slovene coeliac Disease Society Attila HAJOS (Szombathely, Hungary) Partner achievements - Szombathely coeliac Disease Society Gyorgy OROSZLAN (Szombathely, Hungary) Partner achievements - Markusovszky University Teaching Hospital Jernej DOLINŠEK (Maribor, Slovenia) Partner achievements - University Medical Centre Maribor MANAGEMENT OF COELIAC DISEASE IN SE EUROPE Zrinjka MIŠAK (Zagreb, Croatia) Management of coeliac disease patients in Croatia Emilia PANTELEEVA (Plovdiv, Bulgaria) Approach to coeliac disease in Bulgaria Alina POPP, Tudor POP (Cluj-Napoca, Romania) Approach to coeliac disease in Romania National registry of coeliac patients Selma TERZIĆ (Tuzla, Bosnia and Herzegovina) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Tuzla, Bosnia and Herzegovina Aco KOSTOVSKI (Skopje, Macedonia) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Macedonia Mónika KOVÁCS (Zalaegerszeg, Hungary) Celiac disease as a cause of unexplained infertility Márta KÓBORNÉ CSÁKVÁRI (Zalaegerszeg, Hungary) Zala County coeliac Disease Society GLUTEN-FREE DINING OUT EXPERIENCE NATURAL GLUTEN FREE PRODUCTS programme

7 program program LQ-CELIAC PROJEKTZÁRÓ BESZÁMOLÓJA Jasmina DOLINŠEK (Maribor, Szlovénia) Projekteredmények áttekintése Vezető partneri beszámoló Maribori Városi Önkormányzat Robert LETNAR (Maribor, Szlovénia) Partneri eredmények Szlovén Lisztérzékenyek Egyesülete HAJÓS Attila (Szombathely, Magyarország) Partneri eredmények Vas Megyei Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesülete OROSZLÁN György (Szombathely, Magyarország) Partneri eredmények - Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely Jernej DOLINŠEK (Maribor, Szlovénia) Partneri eredmények Egyetemi Klinikai Központ, Maribor POJEKT LQ-CELIAC ZAKLJUČNO POROČILO Jasmina DOLINŠEK (Maribor, Slovenija) Pregled rezultatov projekta Poročilo vodilnega partnerja Mestna občina Maribor Robert LETNAR (Maribor, Slovenija) Dosežki partnerja - Slovensko društvo za celiakijo Attila HAJOS (Szombathely, Madžarska) Dosežki partnerja - društvo za celiakijo Szombathely Gyorgy OROSZLAN (Szombathely, Madžarska) Dosežki partnerja - Univerzitetna bolnišnica Markusovszky Szombathely Jernej DOLINŠEK (Maribor, Slovenija) Dosežki partnerja - Univerzitetni klinični center Maribor A LISZTÉRZÉKENYSÉG KEZELÉS EURÓPÁBAN Zrinjka MIŠAK (Zágráb, Horvátország) Lisztérzékeny betegek kezelése Horvátországban Emilia PANTELEEVA (Plovdiv, Bulgária) Lisztérzékeny betegek kezelése Bulgáriában Alina POPP, Tudor POP (Kolozsvár, Románia) Lisztérzékeny betegek kezelése Lisztérzékeny betegek országos regisztere Selma TERZIĆ (Tuzla, Bosznia-Hercegovina) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Tuzlában, Bosznia-Hercegovinában Aco KOSTOVSKI (Skopje, Macedónia) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Macedóniában KOVÁCS Mónika (Zalaegerszeg, Magyarország) Coeliakia a sikertelen gyermekvállalás hátterében KÓBORNÉ CSÁKVÁRI Márta (Zalaegerszeg, Magyarország) A Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesületének bemutatása GLUTÉNMENTES VACSORA EGY KICSIT MÁSKÉPP TERMÉSZETES GLUTÉNMENTES TERMÉKEK OBRAVNAVA BOLNIKOV S CELIAKIJO V JV EVROPI Zrinjka MIŠAK (Zagreb, Hrvaška) Zdravljenje bolnikov s celiakijo na Hrvaškem Emilia PANTELEEVA (Plovdiv, Bulgária) Pristop k celiakiji v Bolgariji Alina POPP, Tudor POP (Cluj-Napoca, Romunija) Pristop k celiakiji v Romuniji - Nacionalni register bolnikov s celiakijo Selma TERZIĆ (Tuzla, Bosna in Hercegovina) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Tuzli, v Bosni in Hercegovini Aco KOSTOVSKI (Skopje, Makedonija) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Makedoniji Mónika KOVÁCS (Zalaegerszeg, Madžarska) Celiakija v ozadju neplodnosti Márta KÓBORNÉ CSÁKVÁRI (Zalaegerszeg, Madžarska) Predstavitev Društva za celiakijo županije Zala BREZGLUTENSKA VEČERJA MALO DRUGAČE NARAVNI BREZGLUTENSKI IZDELKI

8 LQ-CELIAC IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CELIAC DISEASE LIVING IN THE SLOVENIAN AND HUNGARIAN BORDER AREA A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Saturday, September 6, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Registration open Szombat, szeptember 6. Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Szlovénia Regisztráció Sobota, 6. september, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenija Registracija MANAGEMENT OF COELIAC DISEASE IN SE EUROPE Continued Veselinka DJURIŠIĆ KRALJAČIĆ (Podgorica, Montenegro) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Montenegro Goran PALČEVSKI (Rijeka, Croatia) Coeliac disease in Rijeka-Croatia Sabina KURTAGIĆ (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Biljana SUZIĆ (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Nina RISTIĆ, Milica RADUSINOVIĆ (Beograd, Serbia) Experience in diagnosis and management of coeliac disease in Serbia Nataša DRAGUTINOVIĆ (Beograd, Serbia) Coeliac disease in Serbia Role of patient organisation Discussion Coffee break programme APPROACH TO COELIAC DISEASE IN SLOVENIA Jernej BRECELJ (Ljubljana, Slovenia) University Children s Hospital Ljubljana Jasna VOLFAND (Bled, Slovenia) Diagnostic center Bled Tina ŠAVS-POŽEK (Jesenice, Slovenia) General Hospital Jesenice Tanja MILANIČ-KORON (Nova Gorica, Slovenia) General Hospital Nova Gorica Matjaž ŠTEFAN (Izola, Slovenia) General Hospital Izola Tatjana PAVLIN (Novo mesto, Slovenia) General Hospital Novo mesto

9 A LISZTÉRZÉKENYSÉG KEZELÉS EURÓPÁBAN Folytatás Veselinka DJURIŠIĆ KRALJAČIĆ (Podgorica, Montenegro) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Montenegróban Goran PALČEVSKI (Rijeka, Horvátország) A lisztérzékenység kezelése Rijekában - Horvátország Sabina KURTAGIĆ (Sarajevo, Bosznia-Hercegovina) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Szarajevóban, Bosznia-Hercegovina Biljana SUZIĆ (Banja Luka, Bosnia-Hercegovina) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Banja Lukában, Bosznia-Hercegovina Nina RISTIĆ, Milica RADUSINOVIĆ (Belgrád, Szerbia) A lisztérzékenység diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos tapasztalatok Szerbiában Nataša DRAGUTINOVIĆ (Belgrád, Szerbia) A lisztérzékenység Szerbiában A betegszervezetek szerepe Vita Szünet program A LISZTÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE SZLOVÉNIÁBAN Jernej BRECELJ (Ljubljana, Szlovénia) A ljubljanai Egyetemi Klinikai Központ Pediátriai Klinikájának tapasztalatai Jasna VOLFAND (Bled, Szlovénia) A bledi Diagnosztikai Központ tapasztalatai Tina ŠAVS-POŽEK (Jesenice, Szlovénia) A jesenicei kórház tapasztalatai Tanja MILANIČ-KORON (Nova Gorica, Szlovénia) A Nova Gorica-i kórház tapasztalatai Matjaž ŠTEFAN (Izola, Szlovénia) Az izolai kórház tapasztalatai Tatjana PAVLIN (Novo mesto, Szlovénia) A Novo mesto-i kórház tapasztalatai OBRAVNAVA BOLNIKOV S CELIAKIJO V JV EVROPI Nadaljevanje Veselinka DJURIŠIĆ KRALJAČIĆ (Podgorica, Črna Gora) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Črni gori Goran PALČEVSKI (Rijeka, Hrvaška) Obravnava celiakije v Rijeki-Hrvaška Sabina KURTAGIĆ (Sarajevo, Bosna in Hercegovina) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Sarajevu, Bosna in Hercegovina Biljana SUZIĆ (Banja Luka, Bosna in Hercegovina) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Banja Luki v Bosni in Hercegovini Nina RISTIĆ, Milica RADUSINOVIĆ (Beograd, Srbija) Izkušnje pri diagnosticiranju in zdravljenju celiakije v Srbiji Nataša DRAGUTINOVIĆ (Beograd, Srbija) Celiakija v Srbiji - Vloga organizacij bolnikov Razprava Odmor PRISTOP K CELIAKIJI V SLOVENIJI Jernej BRECELJ (Ljubljana, Slovenija) Izkušnje Pediatrične klinike UKC Ljubljana Jasna VOLFAND (Bled, Slovenija) Izkušnje diagnostičnega centra Bled Tina ŠAVS-POŽEK (Jesenice, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Jesenice Tanja MILANIČ-KORON (Nova Gorica, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Nova Gorica Matjaž ŠTEFAN (Izola, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Izola Tatjana PAVLIN (Novo mesto, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Novo mesto program

10 LQ-CELIAC IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CELIAC DISEASE LIVING IN THE SLOVENIAN AND HUNGARIAN BORDER AREA A LISZTÉRZÉKENY BETEGEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A SZLOVÉN-MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA BOLNIKOV S CELIAKIJO NA OBMEJNEM PODROČJU SLOVENIJE IN MADŽARSKE Saturday, September 6, 2014 Sunday, September 7, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Szombat, szeptember 6. Vasárnap, szeptember 7. Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Szlovénia Sobota, 6. september, 2014 Nedelja, 7. september, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenija Ljuba GANGL (Slovenj Gradec, Slovenia) General Hospital Slovenj Gradec Lea ŠKOLNIK (Celje, Slovenia) General Hospital Celje Andrej LEVANIČ (Ptuj, Slovenia) General Hospital Ptuj Anja SRAKA (Murska Sobota, Slovenia) General Hospital Murska Sobota Tomaž KRENČNIK (Maribor, Slovenia) Department of Paediatrics, Universty Medical Centre Maribor Discussion Lunch SAFETY OF GLUTEN FREE PRODUCTS Gluten free afternoon experience- traditional products in modern times Sunday, September 7, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor, Slovenia Gluten free breakfast Farewell programme

11 program program Ljuba GANGL (Slovenj Gradec, Szlovénia) A Slovenj Gradec-i kórház tapasztalatai Lea ŠKOLNIK (Celje, Szlovénia) A celjei kórház tapasztalatai Andrej LEVANIČ (Ptuj, Szlovénia) A ptuji kórház tapasztalatai Anja SRAKA (Muraszombat, Szlovénia) A muraszombati kórház tapasztalatai Tomaž KRENČNIK (Maribor, Szlovénia) Maribori Egyetemi Klinikai Központ Pediátriai Klinikájának tapasztalatai Vita Ljuba GANGL (Slovenj Gradec, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Lea ŠKOLNIK (Celje, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Celje Andrej LEVANIČ (Ptuj, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Ptuj Anja SRAKA (Murska Sobota, Slovenija) Izkušnje Splošne bolnišnice Murska Sobota Tomaž KRENČNIK (Maribor, Slovenija) Izkušnje Klinike za pediatrijo, UKC Maribor Razprava Ebéd Kosilo A BIZTONSÁGOS GLUTÉNMENTES TERMÉKEK JELENTŐSÉGE Gluténmentes délután a hagyományos termékek korszerű felhasználásával POMEN VARNOSTI IZDELKOV BREZ GLUTENA Brezglutensko popoldne na podlagi uporabe tradicionalnih proizvodov v sodobnem času Vasárnap, szeptember 7. Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor Gluténmentes reggeli Hazautazás Nedelja, 7. september, 2014 Hotel Bellevue, Pohorje, Maribor Brezglutenski zajtrk Slovo

12 Befektetés a jövőbe A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg Mestna občina Maribor

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Brochure of Additional Projects / Annex to the Book of 140 Projects Published in June 2013 Magyarország-Horvátország

Részletesebben

Roche Magyarország Doing now what patients need next

Roche Magyarország Doing now what patients need next Roche Magyarország Doing now what patients need next Kettős feladatunk van: nap mint nap biztosítjuk az emberek életminőségét javító gyógyászati megoldásokat, miközben folyamatosan a jövő innovációin

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP

JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP JUBILEUMI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK JUBILEE DISTRICT HEATING WORKSHOP 2013. NOVEMBER 14-15., CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK Thursday - Friday RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Kovács Pál államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság

Tisztelettel: Tudományos és Szervező Bizottság III. DUNA-TÉRSÉGI KOHÉZIÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Dunaújvárosi Főiskola, 2012. szeptember 5-6. TISZTELT CÍMZETTEK! Nagy örömmel értesítjük Önöket arról a tényről, hogy dr. Navracsics Tibor, miniszterelnökhelyettes

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

XIV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny

XIV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny XIV. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny 14 th International Choir Competition and Festival Budapest Budapest, 2013. március 24-27. Szervezők Organisers INTERKULTUR HUNGARIA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. INTERKULTUR

Részletesebben

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal

Új programok. A mai nap is sok társasági programban lesz részünk. 1. oldal HMAA FÜRED2011 TODAY DAILY NEWS FROM HUNGARY'S LEADING MULTIDISCIPLINARY CONGRESS HMAA 2011 FÜRED www.hmaa.org SATURDAY, AUGUST 20, 2011 INSIDE TODAY Free issue Győzelem napja Új programok Vajon ki viszi

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing -

RÓBERT MARCINIAK. SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - University of Miskolc Faculty of Economics "Enterprise Theory and Practice" Doctoral School RÓBERT MARCINIAK SHARED SERVICES - analysis of an innovative form of organizing - Ph.D. Theses HEAD OF DOCTORAL

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

INSTEAD OF AN EDITORIAL

INSTEAD OF AN EDITORIAL INSTEAD OF AN EDITORIAL Year 2010 was a milestone in several respects both in Serbian regional policy and the life of the small workshop of regional science the Regional Science Association (RTT) from

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009

Dear Reader! Budapest, 23 November 2009 Dear Reader! This booklet wishes to present one of the most significant equal opportunity program financed by EU funds. The objective of the Civil society organizations and the implementation of the anti-discrimination

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report

Member of ACT Alliance. Éves Jelentés. Annual report Member of ACT Alliance 2011 Éves Jelentés Annual report 2 Kik vagyunk? Who we are? Az 1991-ben alakult Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése Facing the loss of biodiversity, both in terms of habitat and of species, with potential internationally

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf

http://mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/inkpnyertesek2015_i.pdf INKP 2015 1. felev eredmenyek - 2014.12.17. Kedves Kollégák, Az MTA honlapján kihirdetésre kerültek a 2015. első félévére pályázott,ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat nyerteseinek névsora. Az MTA

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben