EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata"

Átírás

1 EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalva június 1. Oldaltörés TARTALOMJEGYZÉK

2 Elosztói üzletszabályzat 2/117. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya Az Üzletszabályzat tárgya Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Idıbeli hatály Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése Fogalom meghatározások EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft Jogutódlás Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. mőködési területe A villamosenergia-piac más résztvevıivel való együttmőködés mőszaki feltételei A villamosenergia-piac résztvevıivel való kereskedelmi együttmőködés szabályai Az egyetemes szolgáltató/kereskedelmi engedélyes megbízotti vagy bizományosi eljárása Bizományosi eljárás fıbb szabályai különösen, de nem kizárólagosan Megbízáson alapuló eljárás fıbb szabályai különösen, de nem kizárólagosan Megfelelési Program Fogyasztóvédelem A környezetvédelmi elıírások betartásának garanciális feltételei Adatvédelem Alapfogalmak Az adatvédelem alapelvei, célja A rendszerhasználók személyes adatainak kezelése Adatfeldolgozás, adattovábbítás A személyes adatok kezelésének fıbb esetei Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A rendszerhasználó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai Az adatvédelmi felelıs A rendszerhasználó jogorvoslati lehetısége Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje Törölt: 1. AZ... [1]... [2]... [3] Törölt: 8... [4]... [5]... [6]... [7]... [8]... [9]... [10]... [11] Törölt: 2. FOGALOM... [12] Törölt: [13]... [14] Törölt: 2.1 Átviteli rendszer-... [15]... [16]... [17] Törölt: 2.2 Átviteli hálózat... [18]... [19] Törölt: 2.3 Csatlakozási pont... [20]... [21] Törölt: 2.4 Csatlakozó... beren- [22]... [23]... [24] Törölt: Csatlakozó... beren- [25]... [26]... [27] Törölt: Üzemszerő... csat- [28]... [29]... [30] Törölt: Tartalék csatlako-... [31]... [32]... [33] Törölt: Többirányú ellátás... [34]... [35] Törölt: 2.5 Egyetemes szolgálta-... [36]... [37]... [38] Törölt: 2.6 Egyetemes... szolgál- [39]... [40]... [41] Törölt: 2.7 Elosztás... [42]... [43] Törölt: 2.8 Egyetemleges... [44]... [45]... [46] Törölt: 2.9 Ellátási szabályza-... [47]... [48]... [49]... [50]... [51]... [52]... [53]... [54]... [55]... [56]

3 Elosztói üzletszabályzat 3/117. oldal Az ellátási szabályzatokban meghatározott adatok és információk szolgáltatásának rendje Szolgáltatás Elosztói szolgáltatás A szolgáltatás minısége Az elosztásra vonatkozó mennyiségi és minıségi feltételek Rendszerhasználói vagy felhasználói igény alapján, külön díj ellenében végzett szolgáltatás A felhasználó által megrendelt szolgáltatások köre Nem a felhasználó által megrendelt szolgáltatások köre: Az üzemzavarok elhárításának rendje Összekötı berendezés üzemeltetése, üzemzavar elhárítása Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott alvállalkozók Hálózatra csatlakozás A szerzıdéskötési kötelezettség köre Igénybejelentés, tájékoztatás Az igénybejelentés tartalma Tájékoztatás A hálózati csatlakozási szerzıdés elıkészítése, létrejötte és hatálya Hálózati csatlakozási szerzıdés kereskedelmi piacról történı vételezést választó felhasználóval Hálózati csatlakozási szerzıdés erımő saját felhasználásának ellátására A hálózati csatlakozási szerzıdés tartalmi követelményei A hálózat rendelkezésre állásának biztosítása Díjfizetés A hálózati csatlakozási szerzıdés idıbeli hatálya és módosítása A hálózati csatlakozási szerzıdés felmondása, megszőnése Szerzıdésfelmondás, elállás a rendszerhasználó részérıl Szerzıdésfelmondás az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. részérıl A szerzıdés megszüntetése Fizetési kötelezettség a szerzıdés megszőnése esetén A hálózati csatlakozási szerzıdés megszegése és jogkövetkezményei Szerzıdésszegés EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. részérıl Szerzıdésszegés a rendszerhasználó részérıl Kártérítés Hálózathasználati szerzıdés, hálózathasználat A szerzıdéskötési kötelezettség köre A szerzıdéstervezet (ajánlat) készítése Hálózathasználati szerzıdés szabadpiacra lépı egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval [61] Törölt: Összefüggı... [62]... [63]... [64] Törölt: Közvilágítás... [65]... [66] Törölt: 2.20 Fogyasztásmérı-... [67]... [68]... [69] Törölt: 2.21 Felhasználó... [70] Törölt: Rendszerhaszná-... [71]... [72]... [73]... [74] Törölt: Lakossági... fo-[75]... [76]... [77] Törölt: Nem lakossági... [78]... [79]... [80] Törölt: Alfogyasztó... [81]... [82] Törölt: Közvilágítási... [83]... [84]... [85] Törölt: Védendı... fo- [86]... [87]... [88] Törölt: 2.22 Fordulónap... [89]... [90] Törölt: 2.23 Hálózathasználati... [91]... [92] Törölt: [93] Törölt: 2.24 Hálózati csatla-... [94]... [95] Törölt: [96] Törölt: 2.25 Hálózati visszaha-... [97]... [98] Törölt: [99] Törölt: 2.26 Háztartási... mérető [100]... [101] Törölt: [102] Törölt: 2.27 Írásos rendszer-... [103]... [104] Törölt: [105] Törölt: 2.28 Kereskedı... [106]... [107]... [108]... [109]... [110]

4 Törölt: 2.40 Mért fogyasztás Elosztói üzletszabályzat 4/117. oldal Hálózathasználati szerzıdés profil elszámolású felhasználóval Hálózathasználati szerzıdés erımő saját felhasználásának ellátására A szerzıdéskötés és a hálózathasználati szerzıdés hatálya A hálózathasználati szerzıdés tárgya A közcélú hálózathoz való hozzáférés Hálózathasználati szerzıdés típusai A hálózathasználati szerzıdés tartalmi követelményei A hálózathasználati szerzıdés módosítása Hálózathasználati szerzıdés módosítása kereskedı váltáskor Mértékadó Éves Fogyasztás és profilcsoporthoz rendelés módosítása Szerzıdésszegés és jogkövetkezményei Szerzıdésszegés EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. részérıl Szerzıdésszegés a rendszerhasználó részérıl A rendszerhasználó részérıl szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha Szerzıdésszegés a fizetı részérıl: A szerzıdésszegés esetére szóló biztosítékok A kötbér Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. szerzıdésszegése esetén fizetendı kötbér A rendszerhasználó szerzıdésszegése esetén fizetendı pótdíj A rendszerhasználó szerzıdésszegése esetén fizetendı kötbér A rövid idejő tápfeszültség kimaradásokra elıírt értékek nem teljesítése esetén fizetendı kötbér mértéke: Rendszerhasználó mentesülése a kötbérfizetési kötelezettség alól Szerzıdés nélküli vételezés Szerzıdésszegés jogkövetkezményei a lekötött teljesítmény túllépése esetén Szerzıdésszegés jogkövetkezményei a rendelkezésre álló teljesítmény többszöri túllépése esetén Kártérítés A hálózathasználati szerzıdés felmondása, megszőnése Szerzıdésfelmondás a rendszerhasználó részérıl Szerzıdésfelmondás az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. részérıl A szerzıdés megszőnése és megszüntetése Fizetési kötelezettség a szerzıdés megszőnése esetén A szerzıdés automatikus megszőnése Szüneteltetés elıtti eljárás rendje Szüneteltetés elıtti eljárásrend rendszerhasználati díjtartozás miatt Szüneteltetés egyéb szerzıdésszegés miatt, villamos energia adásvételi szerzıdés hiányában Felhasználó rendelkezésre állásnak szüneteltetése más engedélyes kérésére Kikapcsolás, szüneteltetetés Visszakapcsolás [114] Törölt: [115]... [116] Törölt: 2.41 Összekötı... beren- [117] Törölt: [118]... [119] Törölt: 2.42 Profil... [120] Törölt: [121] Törölt: 2.43 Profil Elszámolá-... [122]... [123] Törölt: 51 Törölt: 2.44 MÉF Mérték-... [124]... [125]... [126] Törölt: [127] Törölt: 2.45 Mennyiségi... [128]... [129] Törölt: [130] Törölt: 2.46 Ptk... [131] Törölt: [132] Törölt: 2.47 Rendelkezésre... [133]... [134] Törölt: 53 Törölt: 2.48 Rendszerirányítás... [135] Törölt: [136]... [137] Törölt: 2.49 Rendszerszintő... [138]... [139] Törölt: [140] Törölt: 2.50 Teljesítési hely... [141] Törölt: [142] Törölt: 2.51 Termelıi engedé-... [143]... [144] Törölt: [145] Törölt: 2.52 Továbbadás... [146] Törölt: [147] Törölt: 2.53 Üzemi esemény... [148]... [149]... [150]... [151]... [152]... [153]

5 Elosztói üzletszabályzat 5/117. oldal 7. Közvilágítás Létesítés elıkészítése, igénybejelentés Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatója Tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés Mőködtetés, üzemeltetés Elszámolás Lámpatestek beépített teljesítménye Közvilágítási naptár Védendı fogyasztókra vonatkozó szabályok Általános szabályok Szociálisan rászoruló fogyasztók Jogosultsággal kapcsolatos szabályok Részletfizetési kedvezmény, fizetési haladék Elıre fizetı mérı alkalmazása Fogyatékkal élı fogyasztók Jogosultsággal kapcsolatos szabályok Fogyatékos fogyasztóknak nyújtható szolgáltatások Csatlakozások létesítése, hálózatra kapcsolás Csatlakozási pont meghatározása Közcélú hálózattal kapcsolatos feltételek Csatlakozó berendezés létesítése, fenntartása A rendszerhasználók hálózatra csatlakoztatásának mőszaki feltételei, mérıhely létesítés mőszaki feltételei Tervdokumentáció Érintésvédelem kisfeszültségen Mőszaki felülvizsgálat Kivitelezıi jogosultságok Hálózatra kapcsolás Tulajdonjogi határ EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. ellenırzési jogosultsága Csatlakozási díjfizetés Csatlakozási szerzıdés megszőnése esetén leválás a közcélú elosztóhálózatról Az üzemi események rendszere, szüneteltetés Hatósági Korlátozás Elvárhatóság Az elıre tervezhetı karbantartási, felújítási munkálatok miatti szüneteltetés maximális idıtartama A szolgáltatás minıséggel, korlátozással, szüneteletetéssel kapcsolatos kártérítési igények bejelentésének, elbírálásának és teljesítésének rendje Törölt: Az adatvédelem... [156]... [157] Törölt: [158]... [159] Törölt: A rendszerhasz-... [160]... [161] Törölt: [162] Törölt: Adatfeldolgozás,... [163]... [164] Törölt: [165] Törölt: A személyes... [166]... [167] Törölt: [168] Törölt: Az adatok... keze- [169]... [170] Törölt: [171] Törölt: Adatbiztonságra... [172]... [173] Törölt: [174] Törölt: A rendszerhaszná-... [175]... [176] Törölt: [177] Törölt: Az adatvédelmi... [178]... [179] Törölt: 75 Törölt: A rendszerhasz-... [180]... [181]... [182] Törölt: [183] Törölt: 3.12 Fejlesztési... tervek [184]... [185] Törölt: [186] Törölt: 3.13 Az ellátási... sza- [187]... [188] Törölt: [189] Törölt: 4. Szolgáltatás... [190] Törölt: [191] Törölt: 4.1 Elosztói szolgálta-... [192]... [193] Törölt: [194] Törölt: A szolgáltatás... [195]... [196]... [197]... [198]... [199]... [200]... [201]... [202]

6 Elosztói üzletszabályzat 6/117. oldal A kártérítési igények bejelentése A kártérítési igények elbírálása A kártérítési igények teljesítése Harmadik személy által okozott kár Mérés, elszámolás Elszámolási mérıberendezés A rendszerhasználat ár- és díjtétel rendszere Jogszabály által megállapított rendszerhasználati díjak A felhasználói szolgálat díjszabása Leolvasások, számlázás rendje és módja Profil elszámolású felhasználó mennyiségi eltérésének elszámolása A rendszerhasználati díj ellenértékének kiegyenlítése A számlák kiegyenlítése a villamos energia kereskedın/egyetemes szolgáltatón keresztül A számlák kiegyenlítése közvetlenül Késedelmes fizetés Késedelmes fizetés a kereskedı/egyetemes szolgáltató részérıl Fizetési hátralékok behajtása Ügyfélszolgálat, panaszügyek kezelése Az ügyfélszolgálat feladata Ügyfélszolgálati egységek Telefonos Ügyfélkapcsolati Központ Személyes ügyfélszolgálatok Hibabejelentés Az ügyintézés feltételei Ügyfél azonosítás személyes ügyintézés esetén: Természetes személy esetén: Nem természetes személy esetén: Ügyfél azonosítás telefonos ügyintézés esetén: Az ügyfélszolgálat mőködési rendje, szolgáltatásai Írásbeli beadványok kezelése ügyfélszolgálati irodán A szóbeli beadványok rögzítése Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. állandó ügyfélszolgálati irodái által ellátott feladatok Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyfélszolgálati fiókirodái által ellátott feladatok Kereskedı és Ügyfél Kapcsolatok Csoport (társasági központban) Ügyfélkapcsolati jellemzık Megállapodási kötelezettség Üzembe helyezés, szolgáltatás A fogyasztásmérı berendezés leolvasása, hitelesítése, cseréje, valamint általános mőszaki jellegő munkavégzés során betartandó határidık Panaszügyek rendezése, hibaelhárítási kötelezettség Törölt: A szerzıdés... meg- [206]... [207] Törölt: [208]... [209] Törölt: Fizetési kötelezett-... [210]... [211] Törölt: [212] Törölt: 5.9 A hálózati csatlako-... [213]... [214] Törölt: [215] Törölt: Szerzıdésszegés... [216]... [217] Törölt: [218] Törölt: Szerzıdésszegés... [219] a... [220] Törölt: [221] Törölt: 5.10 Kártérítés... [222] Törölt: [223] Törölt: 6. Hálózathasználati... [224]... [225] Törölt: [226] Törölt: 6.1 A szerzıdéskötési... [227]... [228] Törölt: [229] Törölt: 6.2 A szerzıdéstervezet... [230]... [231] Törölt: [232] Törölt: Hálózathasználati... [233]... [234] Törölt: [235] Törölt: Hálózathasználati... [236]... [237] Törölt: [238] Törölt: Hálózathasználati... [239]... [240] Törölt: [241] Törölt: 6.3 A szerzıdéskötés... [242] és... [243] Törölt: [244] Törölt: 6.4 A hálózathasználati... [245]... [246]... [247]... [248]... [249]... [250]... [251]... [252]

7 Elosztói üzletszabályzat 7/117. oldal Az elosztói engedélyestıl elvárható minıségő és színvonalú villamos energia szolgáltatás érdekében a felhasználó által betartandó határidık Panaszügyek kezelése Panaszbejelentés kivizsgálása Ügyintézési határidı Nyilvántartás Kifogás a számla ellen Kifogás a fogyasztásmérı berendezéssel szemben Helyszíni ellenırzı mérés Álló fogyasztásmérı berendezés Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által felkért mérılaboratóriumban végrehajtott ellenırzı mérés A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérési és Mőszaki Biztonsági Hivatala (OMH) által végrehajtott ellenırzı mérés és vizsgálat Terhelési profilhoz rendelés ellenırzı mérés alapján Elszámolás hibás mérés esetén Eljárás havi leolvasású rendszerhasználók esetén Eljárás éves leolvasású rendszerhasználók esetén Minıségi kifogás A kézbesítés szabályai Átmeneti és záró rendelkezések A jelen üzletszabályzat szerinti általános szerzıdési feltételek hatálybalépése Nyilatkozatok Jogszabályi rendelkezés megváltozása, semmisség Törölt: A szerzıdés... [256]... [257]... [258] Törölt: [259] Törölt: Fizetési... kötele- [260]... [261] Törölt: [262] Törölt: A szerzıdés... [263]... [264] Törölt: [265] Törölt: Szüneteltetés... [266] elıtti... [267] Törölt: [268] Törölt: Szüneteltetés... [269]... [270] Törölt: [271] Törölt: Szüneteltetés... [272]... [273] Törölt: [274] Törölt: Felhasználó... [275]... [276] Törölt: [277] Törölt: 6.17 Kikapcsolás,... szüne- [278]... [279] Törölt: [280] Törölt: 6.18 Visszakapcsolás... [281] Törölt: [282] Törölt: 7. közvilágítás... [283] Törölt: [284] Törölt: 7.1 A közvilágítási... [285]... [286] Törölt: [287] Törölt: Aktív elemek:... [288] Törölt: [289] Törölt: Passzív elemek:... [290] Törölt: [291] Törölt: 8. Felhasználási... [292]... [293]... [294]... [295]... [296]... [297]... [298]... [299]

8 Elosztói üzletszabályzat 8/117. oldal 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (a továbbiakban: EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.), mint elosztói engedélyes a Magyar Energia Hivatal által kiadott 793/2006. számú villamos energia elosztói mőködési engedély alapján végzi az elosztói tevékenységét. EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott egyéb jogszabályok, az ellátási szabályzatok és a mőködési engedély elıírásainak megfelelıen készítette el üzletszabályzatát Az Üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által a rendszerhasználók részére nyújtott elosztói szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az üzletszabályzat tartalmazza továbbá az adott felhasználási helyre vonatkozó szerzıdés nélküli (szabálytalan) vételezés következményeit Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. M1. sz. mellékletben meghatározott közigazgatási egységekre, valamint az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.-re és az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által üzemeltetett hálózatból vételezı vagy abba betápláló rendszerhasználókra Idıbeli hatály Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásának napjával lép hatályba. A már hatályos üzletszabályzat a hatálybalépése elıtt létrejött jogviszonyokra a hatálybalépést követıen is alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett idıszakban hatályos Üzletszabályzat rendelkezései irányadók Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetıvé tenni Az általános szerzıdési feltételek hatályba lépése Jelen Üzletszabályzatban meghatározott általános szerzıdési feltételek a MEH jóváhagyó határozatának jogerıre emelkedésétıl hatályosak. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. az általános szerzıdési feltételek megváltozása esetében a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal köteles az érintett rendszerhasználókat írásban értesíteni arról, hogy: Törölt: BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ, ÜZLETI TITOK KÖRÉBE NEM TARTOZÓ FİBB MŐSZAKI PARAMÉTEREK ELVÁRT ÉRTÉKEI, A HÁLÓZATON VÉGZENDİ, ELİRE TERVEZHETİ KARBANTARTÁSI-FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK VÉGZÉSÉNEK ÉRTESÍTÉSI RENDJE Törölt: M4. sz. melléklet: A Szolgáltatott Villamos Energia Minıségi Paraméterei M5. sz. melléklet: A Korlátozási Rendelet Eljárási Rendje M6. sz. melléklet: Kisfeszültségő Fogyasztási Helyek Csatlakozó Berendezés Létesítésének Mőszaki Feltételei M7. sz. melléklet: A Közcélú Hálózatra Csatlakozás Pénzügyi Feltételei, Csatlakozási Díjak Rendszere M8. sz. melléklet: Szerzıdésminták (hálózati csatlakozási szerzıdés, hálózathasználati szerzıdés, általános szerzıdési feltételek, közvilágítás céljait szolgáló fényforrások és lámpatestek közcélú hálózat tartószerkezetén való elhelyezése és üzemben tartása) M9. sz. melléklet: A Vásárlók/fogyasztók Biztonságos Ellátására Vonatkozó Garanciák M10. sz. melléklet: Idegen Ingatlanok Tulajdon- és Használati Jogának Korlátozása M11. sz. melléklet: Mérıberendezések Felszerelésének, Hitelesítésének, Karbantartásának Rendje F1 sz. függelék Ügyfélszolgálatok F2 sz. függelék Fogyasztói Szolgálat Díjtételei F3 sz. függelék Mérıszekrény telepítés díjtételei új és többlet fogyasztói igények kielégítéséhez F4 sz. függelék A Folyamatos és Biztonságos Szolgáltatásra Vonatkozó, Üzleti Titok Körébe Nem Tartozó Fıbb Mőszaki Paraméterek... [303] Törölt:.) Törölt:. Törölt: Hivatal Törölt: Kft.

9 Elosztói üzletszabályzat 9/117. oldal - az általános szerzıdési feltételek megváltoznak, ezen belül: - az általános szerzıdési feltételek változására történı utalást, - a módosítások lényegének rövid leírását, - a módosítások hatálybalépésének idıpontját, - az értesítendı rendszerhasználók körére tekintettel, országos vagy megyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, honlapján, valamint a 12. pontban meghatározott ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzétenni az általános szerzıdési feltételek megváltozásának tényét, - a felhasználót megilletı felmondási jog gyakorlásának módját, valamint - biztosítani a változott általános szerzıdési feltételek megtekintésének lehetıségét. Törölt: továbbá, Törölt: vagy Törölt: 12 Törölt: Törölt: Törölt: A rendszerhasználók írásbeli értesítése kézbesítés útján történik. Törölt: Az általános szerzıdési feltételek megváltozása esetén DHE Kft. értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: <#>Az általános szerzıdési feltételek változására történı utalást <#>A módosítások lényegének rövid leírását <#>A módosítások hatálybalépésének idıpontját Oldaltörés <#>FOGALOM MEGHATÁ- ROZÁSOK Formázott: Felsorolás és számozás Kft.

10 Elosztói üzletszabályzat 10/117. oldal 2. Fogalom meghatározások 2.1. Átviteli rendszerirányító Jelenti az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési engedéllyel rendelkezı MAVIR Zrt-t Átviteli hálózat Jelenti a közcélú hálózatnak minısülı, a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell kezelni Törölt: é Törölt: Törölt:, 2.3. Csatlakozási pont Jelenti a villamosmővek, villamosmő és a felhasználói berendezések, továbbá a villamosmő, a magánvezeték, a termelıi vezeték, illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy felhasználási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló felhasználási helyek csatlakozási pontját felhasználási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy felhasználási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó-berendezés csatlakozási pontjait. Meglévı alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerzıdés létrejöttekor meglévı fıfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minıségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévı alfogyasztók részére is Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Jelenti az átviteli vagy elosztó hálózat részét képezı vezetékrendszert a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérı berendezés a csatlakozó-berendezés tartozéka Üzemszerő csatlakozó berendezés Jelenti a végleges és az ideiglenes üzemszerő csatlakozó-berendezést. Végleges üzemszerő csatlakozó berendezés a felhasználási hely üzemszerő ellátásában résztvevı, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. mőködési engedélye idıtartamára kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdésben foglalt teljesítmény és villamosenergia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés. Ideiglenes üzemszerő csatlakozó berendezés a felhasználási hely, illetve a felhasználási helyen végzett tevékenység jellegébıl fakadó ideiglenes jellegő villamos ener- Törölt: Törölt:, Kft.

11 Elosztói üzletszabályzat 11/117. oldal gia vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának idıtartamát a hálózathasználati szerzıdésben kell rögzíteni Többirányú ellátás Jelenti azt az ellátási formát, amelynek keretében a villamos energia a felhasználó ilyen tartalmú igénye alapján több irányból érkezhet, és ezt a felhasználó és az elosztói engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerzıdésben rögzítették Egyetemes szolgáltatás Jelenti a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergiaétékesítési módot, amely az ország területén bárhol, meghatározott minıségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehetı Egyetemes szolgáltató Jelenti az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó mőködési engedéllyel rendelkezı jogi személyt Elosztás Jelenti a villamos energiának az elosztó hálózatokon történı továbbítását, a felhasználókhoz történı eljuttatását, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan mőszaki és gazdasági tevékenységet, amely a villamos energia megfelelı minıségő továbbítása érdekében szükséges Egyetemleges felelısség Egyetemleges kötelezettség esetén minden kötelezett (Rendszerhasználó, Fizetı) az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a jogosulttal (EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.) szemben a többiek kötelezettsége is megszőnik. Ptk.337. (1) Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerzıdésszegéseiért is felelnek. Ptk (2) 2.9. Ellátási szabályzatok Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztói szabályzatot Elosztó hálózat Jelenti a villamos energia elosztására és a felhasználói csatlakozási pontra való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt. Törölt: <#>Tartalék csatlakozó berendezés Jelenti a felhasználási hely üzemszerő ellátásában részt nem vevı, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló Törölt: Törölt: a szerzıdésben foglalt feltételek mellett Törölt: Törölt: igénybe vehetı csatlakozó berendezést. A felhasználó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerően igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A felhasználó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésıbb az ilyen vételezés megkezdésekor Törölt: az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben Törölt: az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a szerzıdésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétıl. Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: Törölt: bek. Törölt: Törölt: bek. Törölt: elosztó Törölt: a Kft.

12 Elosztói üzletszabályzat 12/117. oldal Elosztó hálózati engedélyes Jelenti EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft-t, mely a VET szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal által kiadott, érvényes villamosenergiaelosztásra vonatkozó engedéllyel rendelkezik, illetve más elosztói engedéllyel rendelkezı jogi személyt Elosztói Szabályzat Jelenti az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. és a többi elosztói engedélyes által a többi engedélyessel egyeztetve kidolgozott, a MEH által jóváhagyott, az elosztó hálózat mőködésére vonatkozó közös szabályzatot. Vet. 14. (2) Az Elosztói Szabályzatot a MEH hagyja jóvá. Vet. 13. (1) Elıre fizetıs mérı Jelenti az olyan fogyasztásmérı berendezést, amely a villamos energia vételezését csak az ellenérték elızetes megfizetése esetén teszi lehetıvé Engedélyes Jelenti az átviteli, elosztói, rendszerirányítói, villamos energia kereskedelmi, szervezett villamos energia piac mőködtetıi, engedélyköteles fogyasztói vezeték üzemeltetıi és termelıi engedélyest. Törölt: Törölt: bek. Törölt: Törölt: bek. Törölt: fogyasztást Törölt:, Erımő Jelenti az egy telephelyen lévı olyan energia-átalakító létesítményt, amely elsıdleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erımővet Elszámolási pont Jelenti az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekbıl számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez egyértelmően hozzárendelhetı a menetrend, a rendszerszintő szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelmően összerendelhetı ESzSz Jelenti a 273/2007. (X. 19.) sz. Kormány rendelet 1. sz. mellékletét képezı Egyetemes Szolgáltatási Szabályzatot Fizetı Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, illetve egyéb szervezetet, aki (amely) a hálózathasználati szerzıdésben vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott csatlakozási ponton (pontokon) rendszerhasználati díj és a járulékos költségeknek (pl. ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség) megfizetését. A fizetı és a rendszer- Kft.

13 Elosztói üzletszabályzat 13/117. oldal használó a felek megállapodásának megfelelıen tartósan vagy idılegesen is eltérı lehet. A fizetı és a rendszerhasználó felelıssége egyetemleges a villamosenergia-szolgáltatás, a hálózathasználat és a járulékos költségek tekintetében. Törölt: Törölt: Felhasználási hely Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggı területet, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja Egy felhasználási hely Egy felhasználási helynek kell tekinteni a felhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában álló összefüggı területet és azokat az egymással nem határos területeket is, a) amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy b) amelyen a felhasználó november 25-e elıtt létesített magánvezetéken keresztül villamos energia továbbadását végzi, továbbá c) az épület közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), valamint d) azt az összefüggı területet (ingatlanon, épületen, épületszekción), amelyet önálló, mért magánvezeték lát el Összefüggı területek Egy összefüggı területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül a) minden egyes felhasználó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggı területrészt, illetve összefüggı helyiségcsoportot, amelyet önálló magánvezeték vagy annak egy önálló része lát el villamos energiával, vagy b) a közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévı összefüggı területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló mért magánvezeték lát el villamos energiával. Törölt: a) Törölt: b) Törölt: c) Törölt: d) Törölt: a) Törölt: b) Közvilágítás Amennyiben a közvilágításra kötelezett a települési önkormányzat vagy települési önkormányzat megbízottja, akkor a települési önkormányzat területén üzemeltetett közvilágítási elosztó hálózatot az általa fizetendı rendszerhasználati díjak számítása tekintetében egy felhasználási helynek kell tekinteni a csatlakozási és elszámolási pontok számától függetlenül Fogyasztásmérı-berendezés és kiegészítı készülékei Jelenti a villamos energia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérıt, a kiegészítı készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és meddıenergiát mérı fogyasztásmérıket, Kft.

14 Elosztói üzletszabályzat 14/117. oldal - az idıprogram kapcsoló és a különmért fogyasztókat vezérlı kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevıberendezést és a hozzá tartozó mágnes kapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérı és regisztráló készülékeket, - a mérıtranszformátorokat, - a mérıtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a távleolvasást biztosító modemeket, kommunikációs eszközöket - a vételezhetı és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló - kismegszakítókat, - olvadóbiztosítókat, - beállítható túláram-korlátozóval rendelkezı megszakítókat, - vagy egyéb készülékeket Felhasználó Villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy e törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételezı személy Rendszerhasználó Jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. Formázott: Felsorolás és számozás Lakossági fogyasztó: Jelenti: azt a felhasználót, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képezı, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülı vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerzıdés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet Nem lakossági fogyasztó Jelenti azokat a felhasználókat, akik (amelyek) nem minısülnek lakossági fogyasztónak Alfogyasztó Jelenti azt a felhasználót, akit a fıfelhasználó mért engedélyköteles magánvezetékérıl (idegen hálózaton keresztül) látnak el villamos energiával, valamint az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. jogelıde vele közüzemi szerzıdést kötött az évi XLVIII. tv. hatályba lépését megelızıen és az a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos Közvilágítási felhasználó Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételezı felhasználót. Kft.

15 Elosztói üzletszabályzat 15/117. oldal Védendı fogyasztó A lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt; Fordulónap Jelenti minden naptári hónap elsı napját Hálózathasználati szerzıdés Jelenti az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. és a rendszerhasználó között, az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására, írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerzıdést, vagy az üzletszabályzat M8. sz. mellékletét képezı mintaszerzıdést a Vhr. (lsd pont) a alapján Hálózati csatlakozási szerzıdés Jelenti az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény elıfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, jelen Üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerzıdést. Törölt: Hálózati visszahatás Jelenti az elosztó hálózaton szolgáltatott villamos energia paramétereinek a rendszerhasználó(k) villamos berendezései által, az elosztói engedélyes részérıl nem felügyelhetı módon történı megváltoztatását Háztartási mérető kiserımő Jelenti az olyan, kisfeszültségő hálózatra csatlakozó kiserımővet, amelynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kva-t Írásos rendszerhasználói megkeresés A rendszerhasználónak az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, -ben érkezett, vagy az ügyfélszolgálatán igazolás ellenében átvett, a szolgáltatást érintı kérdése, észrevétele, panasza. Törölt: Kereskedı Jelenti a villamos energia kereskedelmére engedéllyel rendelkezı jogi személyt. Kft.

16 Elosztói üzletszabályzat 16/117. oldal Kikapcsolás, szüneteltetés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Jelenti a rendszerhasználó leválasztását az elosztó hálózatról Szüneteltetés Jelenti a rendszerhasználó leválasztását az elosztó hálózatról azzal, hogy a szüneteltetés a rendszerhasználó hálózati szerzıdésének érvényességét nem érinti Csökkentett szintő ellátás Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által meghatározott minimális teljesítményő vételezés biztosítása szüneteltetés vagy kikapcsolás helyett illetve azt megelızıen Kiserımő Jelenti az 50 MW-nál kisebb teljesítıképességő erımővet Közcélú hálózat Jelenti azt az átviteli vagy elosztóhálózatot, amelyet a rendszerirányító javaslatára a Magyar Energia Hivatal az együttmőködı villamos energia-rendszer biztonságos és hatékony mőködéséhez szükségesnek minısít Középfeszültség Jelenti az 1 35 kv-ig terjedı névleges feszültséget Középfeszültségő transzformátorhoz történı csatlakozás Jelenti azt a csatlakozást, amelyiknél a csatlakozási pont 1 kv-nál nagyobb, de 35 kv-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a nagy/középfeszültségő transzformátor állomásban a transzformátor kapcsokon vagy a középfeszültségő kapcsoló-berendezésben található; Közvetlen vezeték Jelenti közcélúnak, magán-, illetve termelıi vezetéknek nem minısülı, országhatárt nem keresztezı vezetéket vagy hálózati elemet, vagy átalakító- és kapcsolóberendezést, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetıleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó) oly módon köt össze erımővel, hogy a közvetlen vezetéken keresztül ellátott vételezı és az erımő, legfeljebb az erımő hálózati berendezésein keresztül csatlakozik a közcélú hálózathoz; Közterület Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közle- Törölt: vagy Törölt: 50 Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: Törölt: l Törölt: Kft.

17 Elosztói üzletszabályzat 17/117. oldal kedés biztosítása (utak, terek), a pihenı és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmővek elhelyezése Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggı, rendszeres, meghatározott idıtartamú, villamos üzemő megvilágítását Közvilágítási elszámolási egység Jelenti azt a felhasználási helyet (közvilágítási körzetet), amelynek az általános rendszerhasználati díjairól az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. (külön) számlát állít ki; Üzemeltetı Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságot, illetve egyéb szervezetet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerzıdéses viszonyban felelısséggel ellátja. Törölt: fogyasztási Törölt: felelıséggel Leágazási pont Jelenti a közcélú hálózatnak azt a pontját, ahol a csatlakozó vezeték a közcélú hálózatra csatlakozik Magánvezeték Jelenti a fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat részének, termelıi vezetéknek, illetve közvetlen vezetéknek nem minısülı, a csatlakozási pont után elhelyezkedı hálózati elemet, vezetéket, illetıleg átalakító- és kapcsolóberendezést, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó felhasználónak, illetıleg felhasználónak nem minısülı természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek (Ptk c)) ellátására szolgál Méretlen magánvezeték Jelenti a magánvezeték azon részét, amely az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által üzemeltetett közcélú hálózatot a fogyasztásmérı berendezéssel, annak kiegészítı készülékeivel köti össze Mért magánvezeték Jelenti a magánvezeték EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. által mért szakaszát. Törölt:. Törölt: Törölt: MEH Jelenti a Magyar Energia Hivatalt. Kft.

18 Elosztói üzletszabályzat 18/117. oldal Mért fogyasztás Jelenti a fogyasztásmérı két leolvasása közötti idıszakban felhasznált, a fogyasztásmérı számlálója különbségével meghatározott villamos energia mennyiséget Összekötı berendezés Jelenti a több felhasználó által használt ingatlan belsı vezetékhálózatának nem az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában álló méretlen szakaszát, amely a magánvezetéket, vagy ennek hiányában az elosztó hálózat ingatlannál lévı csatlakozási pontját a felhasználói berendezéssel (felhasználók fogyasztásmérıjénél lévı csatlakozási ponttal) köti össze Profil Jelenti a statisztikai elemzéssel készült normalizált (1000 kwh éves fogyasztásra vonatkoztatott) éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbét Profil Elszámolású Felhasználó Jelenti az olyan felhasználót, akinek az ellátása a kisfeszültségő hálózatról történik, és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérı készülékkel. Törölt: MÉF Mértékadó Éves Felhasználás Jelenti a Profil Elszámolású Felhasználóadott elszámolási idıszak alatti fogyasztására vonatkozóan az idıszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget (kwh), mely alapadatként szolgál az idıszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására Mennyiségi eltérés Jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási idıszakban a mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent Ptk. Jelenti a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvényt Rendelkezésre álló teljesítmény Jelenti azt a kva vagy kisfeszültségen A mértékegységben kifejezett látszólagos teljesítıképesség értéket, amelynek mértékéig a csatlakozási pontot ellátó EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a hálózati csatlakozási szerzıdésben foglalt megállapodások szerint a közcélú hálózat felıl a csatlakozási pontig a hálózati teljesítıképességet (kapacitást) biztosítja. A rendelkezésre álló kapacitás szerzett vagyoni értékő jog. A csatlakozási pont részére rendelkezésre álló teljesítmény: a felhasználási hely egy csatlakozási pontjára és az azt tápláló hálózatra, illetve termelıi engedélyes egy Kft.

19 Elosztói üzletszabályzat 19/117. oldal csatlakozási pontjára és az arra betápláló hálózatra jellemzı teljesítıképesség-érték, amely (i) a felhasználó vagy termelıi engedélyes által vagy közvetlenül, vagy az egyetemes szolgáltató közremőködésével a hálózati engedélyessel megkötött érvényes csatlakozási szerzıdésben vagy a szolgáltatóval kötött érvényes egyetemes szolgáltatási szerzıdésben szerepel, és amelyért a felhasználó közvetlenül vagy az egyetemes szolgáltató engedélyes közremőködésével a hálózati engedélyesnek a külön jogszabály szerinti csatlakozási díjat megfizette, vagy egyéb módon jogszerően megszerezte, (ii) csatlakozási díjfizetés nélkül a hálózatra csatlakozó felhasználó esetében a felhasználó és a volt közüzemi szolgáltató között megkötött mindenkori utolsó villamosenergia-ellátási szerzıdésben lekötött legnagyobb vételezhetı teljesítményérték, amely az egyetemes szolgáltatási szerzıdés esetében a lekötött vagy a névleges csatlakozási teljesítményértékkel azonos, és amelynek mértékéig a felhasználási helyet ellátó hálózati engedélyes köteles a csatlakozási ponton a felhasználó részére teljesítményigényének megfelelı hálózati átviteli teljesítıképességet (hálózati kapacitást) rendelkezésre bocsátani, ideiglenes vételezést kivéve (iii) a felhasználó és az egyetemes szolgáltató jogelıdje között létrejött szerzıdésben szereplı rendelkezésre álló teljesítmény Rendszerirányítás Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének beleértve a hálózatok egységes kezelését a rendszerszintő szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erımővek mőködtetésének biztonságát, szabályosságát, minıségét, környezetkímélı voltát szolgáló célirányos tevékenységek összességét Rendszerszintő szolgáltatás Jelenti az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori egyensúlyának biztosítása és az átvitel megfelelı minıségének fenntartása érdekében nyújtott szolgáltatások összességét Teljesítési hely Jelenti azt a csatlakozási pontot, ahol az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig a hálózati csatlakozási szerzıdésben foglaltak szerint hálózati átviteli kapacitással köteles rendelkezésre állni a rendszerhasználók részére Termelıi engedélyes Jelenti azt a rendszerhasználót, aki villamosenergia-termelési engedéllyel vagy kiserımővi összevont engedéllyel rendelkezik. Törölt: felhasználó Törölt: <#> Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: - Törölt: villamosenergiaszolgáltatáson túlmenı, a villamosenergia-rendszer biztonságos és megfelelı minıségő mőködéséhez szükséges, a rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatást. Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: villamos energia Kft.

20 Elosztói üzletszabályzat 20/117. oldal Továbbadás Jelenti a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül, ellenérték fejében történı továbbítását más vételezık részére. Törölt: villamos Üzemi esemény Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkezı állapotváltozást vagy beavatkozást Üzletszabályzat Jelenti a jelen elosztói üzletszabályzatot Vet. Jelenti a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt Vhr. Jelenti a Vet. végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) sz. Kormány rendeletet Vhsz. Jelenti a Vhr. 2. sz. mellékletét képezı Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot Villamosenergia-kereskedelem Jelenti azt a tevékenységet, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerő, nem saját felhasználási célra történı vásárlásából és értékesítésébıl áll Villamosenergia-vásárlási szerzıdés Jelenti a felhasználó, kereskedı, erımő üzemeltetıje között a villamos energia adásvételére létrejött szerzıdést. Törölt: Villamosmő Jelenti az erımővet, az átviteli és az elosztó hálózatot, valamint a csatlakozó berendezést. Kft.

21 Elosztói üzletszabályzat 21/117. oldal EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. A Társaság fıbb cégjogi jellemzıi: A társaság cégneve: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégnév: EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. Székhely: Szeged, Klauzál tér 1. Cégbejegyzés helye: Csongrád Megyei Bíróság, mind Cégbíróság Cégjegyzék száma: Adószám: Jogutódlás Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a évi LXXIX. tv. 61. (11) bekezdése alapján, január 1-tıl kezdıdıen villamosenergia-ipari tevékenységet érintı jogviszonyai, így különösen a villamos energia elosztás, mint engedélyköteles tevékenység tekintetében a DÉMÁSZ Nyrt., mint elosztói engedélyes jogutódjának minısül. A villamosenergia-ipari tevékenységet érintı jogviszonyai, így különösen a hálózati csatlakozási, hálózathasználati szerzıdések esetén az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. a DÉMÁSZ Nyrt. mint elosztói engedélyes helyébe lép a szerzıdı felek minden külön jogi aktusa nélkül Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. feladata A villamosenergia-elosztás keretében az elosztó hálózati engedélyes feladata az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos mőködtetése, a piaci szereplık versenysemleges kiszolgálása, a villamos energia továbbítása a felhasználóhoz, egy adott terület elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, valamint szükség esetén annak fejlesztése; felelıs továbbá azért, hogy a hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére. Az elosztó hálózati engedélyes feladatait, különösen a hálózatokhoz történı csatlakozás és a hozzáférés biztosítását átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlı bánásmód követelményének megfelelıen köteles végrehajtani. Az elosztó hálózati engedélyes feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és az elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban különösen - a mőködési engedélyben meghatározott elosztó hálózat irányítása és üzemvitele biztonságának biztosítása, - a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történı továbbítása, az üzemi szabályzatban meghatározott mennyiségi elszámolásainak elkészítése, - kétévente hálózat fejlesztési terv készítése és az átviteli rendszerirányító részére, az üzemi szabályzatban meghatározott módon történı benyújtása, - a mőködési engedélyben meghatározott elosztó hálózat mőködéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott információk összegyőjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttmőködve, - a háztartási mérető kiserımővekrıl a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése, Törölt: Oldaltörés Törölt: Elosztó Törölt: A DHE Törölt: a Törölt:. Törölt: a) Törölt: b) Törölt: c) Törölt: d) Törölt: e) Kft.

22 Elosztói üzletszabályzat 22/117. oldal - a védendı felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, - a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztésérıl a mőködési engedélyben meghatározott idıszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása elıtt a Hivatallal történı egyeztetés, - ügyfélszolgálatok mőködtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Az elosztó hálózati engedélyes köteles az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energiát és erımővi kapacitást bármely hazai vagy külföldi termelı vagy kereskedı számára hozzáférhetı módon, nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon beszerezni Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. mőködési területe Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. mőködési területe a mőködési engedélyében meghatározott földrajzi terület, illetve az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében álló hálózatok A villamosenergia-piac más résztvevıivel való együttmőködés mőszaki feltételei Az elosztói engedélyes tevékenységét a villamosenergia-piac hatékony mőködését biztosító, MEH által jóváhagyott ellátási szabályzatokban Üzemi Szabályzat, Elosztói Szabályzat, Kereskedelmi Szabályzat meghatározott elıírások, mőszaki feltételek alapján végzi. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. és a rendszerirányító illetve egyéb hálózati engedélyesek közötti együttmőködést a jogszabályok, az ellátási szabályzatok valamint a közöttük létrejött szerzıdés tartalmazzák. Amennyiben az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózatához más elosztói engedélyes, mint rendszerhasználó csatlakozik, az ilyen hálózati csatlakozás feltételeit szintén együttmőködési megállapodás keretein belül kell szabályozni. Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. és a villamosenergia-piac más résztvevıi közötti együttmőködés mőszaki feltételeit az ellátási szabályzatok, illetve az egyes rendszerhasználókkal kötött megállapodások határozzák meg. Az együttmőködés mőszaki feltételei kiterjednek: - az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül - az igények bejelentésére, - tervezési alapadatok megküldésére, - állapotjelentés megküldésére (a berendezések állapotáról), - mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, - üzemi hibák bejelentésére, - tervezési együttmőködésre, ezen belül - karbantartások ütemezésére, - éves, havi, heti, napi operatív tervek elıkészítésére, - üzem-elıkészítési, üzemirányítási együttmőködésre, ezen belül - utasítások végrehajtására, Törölt: f) Törölt: g) Törölt: h) Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Törölt: - Kft.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2010. november 17. Elosztói üzletszabályzat 2/114. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság. Elosztói Üzletszabályzat január 31.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság. Elosztói Üzletszabályzat január 31. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzat 2007. január 31. 2. oldal; összesen:111 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 10 1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzat 2008. június 1. 2. oldal; összesen:111 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...9 1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei

A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei 479. számú ügyvezetı igazgatói utasítás A H és mélyvölgy tarifás elszámolási mérések mőszaki követelményei Készítette: Ügyfél és Kereskedıi Kapcsolatok Osztály Méréstechnikai csoport 2010. Nyomtatásban

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról. Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából

2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról. Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról Kivonat a Magyar Közlöny 2011. évi 32. számából 2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása 21. A villamos

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet. A törvény célja Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyőlés a hatékonyan mőködı villamosenergia-versenypiac

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl. A rendelet hatálya

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl. A rendelet hatálya 2010.04.16-tól hatályos 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és mőszaki feltételeirıl A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda JAVASLAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda JAVASLAT Szám: 22113-2/2007 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/310-750; Fax: 32/310-838; E-mail: vfenn@salgotarjan.hu JAVASLAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-4120/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Budapest, 2004. Augusztus 31. Tartalomjegyzék 1 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

CEZ MAGYARORSZÁG KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA. Hatályos: 2009.

CEZ MAGYARORSZÁG KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA. Hatályos: 2009. CEZ MAGYARORSZÁG KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Hatályos: 2009. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA...1 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Az en gia ú ia ú ja az erı az er m t ő ı t l a f a og o yaszt óig Gye y p e es e s Ta T m a á m s

Az en gia ú ia ú ja az erı az er m t ő ı t l a f a og o yaszt óig Gye y p e es e s Ta T m a á m s Click to start Az energia útja az erımőtıl a fogyasztóig Elıadó: Gyepes Tamás A prezentáció tartalma 1. A villamos-energia útja a termelıtıl a fogyasztóig 2. Fogyasztási görbék 3. Mérés A villamos-energia

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1.

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1. Stílusdefiníció: Címsor4: Nincs aláhúzás 20156. májusáprilis4. július 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 20156. MÁJUSÁPRILIS4.

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képező jogszabályok

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra

Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Háztartási mérető kiserımővek csatlakoztatása a közcélú hálózatra Pénzes László ELMŐ Hálózati Kft. Tervezési osztály. Regisztrált villanyszerelı konferencia 2009.06.22-23. 1 Elıadás témája: Kiserımővek,

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: 2014.

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: 2014. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 4. Törölt: Az Törölt: üzletszabályzat Törölt: Üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése Törölt:

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei

Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei Egyetemes szolgáltató engedélyköteles tevékenysége folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei A. melléklet 1. 1 Fogalmak Fogalmakon a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata Hatályos: 2008. július 1-jétől

Részletesebben

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 26/2003. számú határozattal kiadott villamos energia elosztói mőködési engedélyének 7. számú módosítása.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 26/2003. számú határozattal kiadott villamos energia elosztói mőködési engedélyének 7. számú módosítása. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-4091/1/07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Címzett név. Város utca, hsz irsz. Tárgy: Többlet teljesítmény igény. Tisztelt Ügyfelünk! MŐSZAKI FELTÉTELEK. Csatlakozási Iroda

Címzett név. Város utca, hsz irsz. Tárgy: Többlet teljesítmény igény. Tisztelt Ügyfelünk! MŐSZAKI FELTÉTELEK. Csatlakozási Iroda Csatlakozási Iroda Dátum:... Ügyintézınk: Tel: 40/823-823 Hivatkozási számunk: Levelük száma: Ügyintézıjük: Ügyfél azonosító: Ügy elızmény: Ügyfélkapcsolat szám: Címzett név Város utca, hsz irsz Tárgy:

Részletesebben

ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt. Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására

ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt. Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. engedélyesi tevékenység ellátására Az ISD POWER Energiatermelı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOSENERGIA KERESKEDİI engedélyesi tevékenység ellátására Dunaújváros, 2008. augusztus 12. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: szeptember 1-jétől

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 3 Az üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése 2012. július 06-án zárult le. Villamos Energia

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. ( tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. ( tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmezı rendelkezések 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (2011.03.03-tól hatályos) a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-4078/1/2007 ÜGYINTÉZİ: SLENKER ENDRE TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu

Részletesebben

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.6. számú melléklete M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés.

EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (2. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos:

Részletesebben

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1634/2005 ÜGYINTÉZİ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Ergofit Kft. Panaszkezelési Szabályzat Kelt Budapesten, 2007. év február hó. 06 napján... dr. Nemeskéri Gyula Ügyvezetı Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK...3 II. FOGALMAK,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos:

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2011.12.01-64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól A villamos energiáról szóló

Részletesebben

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg.

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg. CEZ MAGYARORSZÁG KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDİ FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDİ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Jelen (továbbiakban: ÁSZF ) a CEZ Magyarország Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1., 2.,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Megállapodás. a villamosenergia-ipari munkavállalók, nyugdíjasok, azok özvegyei és egyéb jogosultak kedvezményes villamosenergia-vételezése tárgyában

Megállapodás. a villamosenergia-ipari munkavállalók, nyugdíjasok, azok özvegyei és egyéb jogosultak kedvezményes villamosenergia-vételezése tárgyában Megállapodás A Magyar Köztársaság Kormánya, a Villamosenergia-ipari Ágazati Sztrájkbizottság, valamint a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége mint Felek között (a továbbiakban: Felek ) a villamosenergia-ipari

Részletesebben

Hatályos: szeptember 12.

Hatályos: szeptember 12. 6/2016.számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére Stratégia a fogyatékos személyek Szövetkezeti

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerződéses ajánlat A(z) GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2010.11.29. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben