DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1."

Átírás

1 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzat június 1.

2 2. oldal; összesen:111 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLY IDŐBELI HATÁLY AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS RENDSZERHASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ÁTVITELI HÁLÓZAT CSATLAKOZÁSI PONT CSATLAKOZÓ BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS ÜZEMSZERŰ CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS TARTALÉK CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS TÖBBIRÁNYÚ ELLÁTÁS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ ELOSZTÁS EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK ELOSZTÓ HÁLÓZAT ELOSZTÓ HÁLÓZATI ENGEDÉLYES ELOSZTÓI SZABÁLYZAT ELŐRE FIZETŐS MÉRŐ ENGEDÉLYES ERŐMŰ ELSZÁMOLÁSI PONT ESZSZ FIZETŐ FELHASZNÁLÁSI HELY EGY FELHASZNÁLÁSI HELY ÖSSZEFÜGGŐ TERÜLETEK KÖZVILÁGÍTÁS FOGYASZTÁSMÉRŐ-BERENDEZÉS ÉS KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉKEI FELHASZNÁLÓ RENDSZERHASZNÁLÓ LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ: NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ ALFOGYASZTÓ KÖZVILÁGÍTÁSI FELHASZNÁLÓ VÉDENDŐ FOGYASZTÓ FORDULÓNAP HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS HÁLÓZATI VISSZAHATÁS...16

3 3. oldal; összesen:111oldal 2.26 HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ ÍRÁSOS RENDSZERHASZNÁLÓI MEGKERESÉS KERESKEDŐ KIKAPCSOLÁS, SZÜNETELTETÉS FOGALMI MEGHATÁROZÁSAI KIKAPCSOLÁS SZÜNETELTETÉS CSÖKKENTETT SZINTŰ ELLÁTÁS KISERŐMŰ KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT KÖZÉPFESZÜLTSÉG KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ TRANSZFORMÁTORHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS KÖZVETLEN VEZETÉK KÖZTERÜLET KÖZVILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOGALMAK KÖZVILÁGÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁSI ELSZÁMOLÁSI EGYSÉG ÜZEMELTETŐ LEÁGAZÁSI PONT MAGÁNVEZETÉK MÉRETLEN MAGÁNVEZETÉK MÉRT MAGÁNVEZETÉK MEH MÉRT FOGYASZTÁS ÖSSZEKÖTŐ BERENDEZÉS PROFIL PROFIL ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓ MÉF MÉRTÉKADÓ ÉVES FELHASZNÁLÁS MENNYISÉGI ELTÉRÉS PTK RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTMÉNY RENDSZERIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSI HELY TERMELŐI ENGEDÉLYES TOVÁBBADÁS ÜZEMI ESEMÉNY ÜZLETSZABÁLYZAT VET VHR VHSZ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS VILLAMOSMŰ DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT JOGUTÓDLÁS DHE KFT. FELADATA DHE KFT. MŰKÖDÉSI TERÜLETE A VILLAMOS ENERGIA-PIAC MÁS RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI...24

4 4. oldal; összesen:111 oldal 3.5 A VILLAMOSENERGIA-PIAC RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABÁLYAI A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ JOGUTÓDJAKÉNT ELJÁRÓ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ/KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ÉS AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓVAL/KERESKEDELMI ENGEDÉLYESSEL KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A DHE KFT-TŐL ELKÜLÖNÜLT JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓVAL/KERESKEDELMI ENGEDÉLYESSEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI: AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓ/KERESKEDELMI ENGEDÉLYES MEGBÍZOTTI VAGY BIZOMÁNYOSI ELJÁRÁSA BIZOMÁNYOSI ELJÁRÁS FŐBB SZABÁLYAI KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN: MEGBÍZÁSON ALAPULÓ ELJÁRÁS FŐBB SZABÁLYAI KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN: MEGFELELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELEM A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁNAK GARANCIÁLIS FELTÉTELEI ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAK AZ ADATVÉDELEM ALAPELVEI, CÉLJA A RENDSZERHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK FŐBB ESETEI AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK HATÁRIDEJE ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGAI AZ ADATVÉDELMI FELELŐS A RENDSZERHASZNÁLÓ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE FEJLESZTÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE AZ ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOKBAN MEGHATÁROZOTT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSÁNAK RENDJE SZOLGÁLTATÁS ELOSZTÓI SZOLGÁLTATÁS A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE AZ ELOSZTÁSRA VONATKOZÓ MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI FELTÉTELEK RENDSZERHASZNÁLÓI VAGY FELHASZNÁLÓI IGÉNY ALAPJÁN, KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN VÉGZETT SZOLGÁLTATÁS KÖZVETLEN A RENDSZERHASZNÁLÓ VAGY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE: AZ ÜZEMZAVAROK ELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJE ÖSSZEKÖTŐ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSE, ÜZEMZAVAR ELHÁRÍTÁSA DHE KFT. ÁLTAL MEGBÍZOTT ALVÁLLALKOZÓK VÉDENDŐ FOGYASZTÓKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓ HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖRE IGÉNYBEJELENTÉS, TÁJÉKOZTATÁS AZ IGÉNYBEJELENTÉS TARTALMA TÁJÉKOZTATÁS A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, LÉTREJÖTTE ÉS HATÁLYA...53

5 5. oldal; összesen:111oldal HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS SZABADPIACI VÉTELEZÉST VÁLASZTÓ FELHASZNÁLÓVAL HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ERŐMŰ SAJÁT FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A HÁLÓZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA DÍJFIZETÉS A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE SZERZŐDÉSFELMONDÁS, ELÁLLÁS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI SZERZŐDÉSSZEGÉS DHE KFT. RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSSZEGÉS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL KÁRTÉRÍTÉS HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS, HÁLÓZATHASZNÁLAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖRE A SZERZŐDÉSTERVEZET (AJÁNLAT) KÉSZÍTÉSE HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS SZABADPIACRA LÉPŐ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓVAL HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS PROFIL ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓVAL HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ERŐMŰ SAJÁT FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS HATÁLYA A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS TÁRGYA A KÖZCÉLÚ HÁLÓZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS TÍPUSAI A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA KERESKEDŐ VÁLTÁSKOR MÉRTÉKADÓ ÉVES FOGYASZTÁS ÉS PROFILCSOPORTHOZ RENDELÉS MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI SZERZŐDÉSSZEGÉS DHE KFT. RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSSZEGÉS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSZEGÉS A FIZETŐ RÉSZÉRŐL: A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÉKOK A KÖTBÉR A DHE KFT. SZERZŐDÉSSZEGÉSE ESETÉN FIZETENDŐ KÖTBÉR A KÖTBÉR ÖSSZEGE AZ F) PONTBAN MEGHATÁROZOTT SZERZŐDÉSSZEGÉSEK ESETÉN: A RENDSZERHASZNÁLÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSE ESETÉN FIZETENDŐ PÓTDÍJ A RENDSZERHASZNÁLÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSE ESETÉN FIZETENDŐ KÖTBÉR A RÖVID IDEJŰ TÁPFESZÜLTSÉG KIMARADÁSOKRA ELŐÍRT ÉRTÉKEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN FIZETENDŐ KÖTBÉR MÉRTÉKE: RENDSZERHASZNÁLÓ MENTESÜLÉSE A KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A LEKÖTÖTT TELJESÍTMÉNY TÚLLÉPÉSE ESETÉN SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTMÉNY TÖBBSZÖRI TÚLLÉPÉSE ESETÉN KÁRTÉRÍTÉS...75 A HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE SZERZŐDÉSFELMONDÁS A RENDSZERHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSFELMONDÁS DHE KFT. RÉSZÉRŐL...76

6 6. oldal; összesen:111 oldal A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A SZERZŐDÉS AUTOMATIKUS MEGSZŰNÉSE SZÜNETELTETÉS ELŐTTI ELJÁRÁS RENDJE SZÜNETELTETÉS ELŐTTI ELJÁRÁSREND RENDSZERHASZNÁLATI DÍJTARTOZÁS MIATT SZÜNETELTETÉS EGYÉB SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATT, VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS HIÁNYÁBAN FELHASZNÁLÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSNAK SZÜNETELTETÉSE MÁS ENGEDÉLYES KÉRÉSÉRE KIKAPCSOLÁS, SZÜNETELTETETÉS VISSZAKAPCSOLÁS KÖZVILÁGÍTÁS A KÖZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS RÉSZEI: AKTÍV ELEMEK: PASSZÍV ELEMEK: FELHASZNÁLÁSI HELYEK, CSATLAKOZÁSOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS CSATLAKOZÁSI PONT MEGHATÁROZÁSA KÖZCÉLÚ HÁLÓZATTAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSE, FENNTARTÁSA A RENDSZERHASZNÁLÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSÁNAK MŰSZAKI FELTÉTELEI, CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRINTÉSVÉDELEM KISFESZÜLTSÉGEN MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS TULAJDONJOGI HATÁR, FENNTARTÁSI FELTÉTELEK DHE KFT. ELLENŐRZÉSI JOGOSULTSÁGA CSATLAKOZÁSI DÍJFIZETÉS CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN LEVÁLÁS A KÖZCÉLÚ ELOSZTÓHÁLÓZATRÓL TERV DOKUMENTÁCIÓ KIVITELEZŐI JOGOSULTSÁGOK AZ ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE, SZÜNETELTETÉS HATÓSÁGI KORLÁTOZÁS ELVÁRHATÓSÁG AZ ELŐRE TERVEZHETŐ KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK MIATTI SZÜNETELTETÉS MAXIMÁLIS IDŐTARTAMA A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGGEL, KORLÁTOZÁSSAL, SZÜNETELETETÉSSEL KAPCSOLATOS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK, ELBÍRÁLÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS ELSZÁMOLÁSI MÉRŐBERENDEZÉS A RENDSZERHASZNÁLAT ÁR- ÉS DÍJTÉTEL RENDSZERE JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK A FOGYASZTÓI SZOLGÁLAT ÉS A CSATLAKOZÁS DÍJSZABÁSA LEOLVASÁSOK, SZÁMLÁZÁS RENDJE ÉS MÓDJA A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE KÉSEDELMES FIZETÉS...104

7 7. oldal; összesen:111oldal 10.8 KÉSEDELMES FIZETÉS A KERESKEDŐ RÉSZÉRŐL FIZETÉSI HÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA RENDSZERHASZNÁLATI ÁR ÉS DÍJ RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZÜGYEK KEZELÉSE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELADATA ÜGYFÉLSZOLGÁLATI EGYSÉGEK TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK HIBABEJELENTÉS AZ ÜGYINTÉZÉS FELTÉTELEI AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE, SZOLGÁLTATÁSAI A DHE KFT. ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁI ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A DHE KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FIÓKIRODÁI ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK KERESKEDŐ ÉS ÜGYFÉL KAPCSOLATOK CSOPORT (TÁRSASÁGI KÖZPONTBAN): ÜGYFÉLKAPCSOLATI JELLEMZŐK PANASZÜGYEK KEZELÉSE PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ NYILVÁNTARTÁS KIFOGÁS A SZÁMLA ELLEN KIFOGÁS A FOGYASZTÁSMÉRŐ BERENDEZÉSSEL SZEMBEN HELYSZÍNI ELLENŐRZŐ MÉRÉS ÁLLÓ FOGYASZTÁSMÉRŐ BERENDEZÉS DHE KFT. ÁLTAL FELKÉRT MÉRŐLABORATÓRIUMBAN VÉGREHAJTOTT ELLENŐRZŐ MÉRÉS A MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL MÉRÉSI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATALA (OMH) ÁLTAL VÉGREHAJTOTT ELLENŐRZŐ MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT TERHELÉSI PROFILHOZ RENDELÉS ELLENŐRZŐ MÉRÉS ALAPJÁN ELSZÁMOLÁS HIBÁS MÉRÉS ESETÉN ELJÁRÁS HAVI LEOLVASÁSÚ RENDSZERHASZNÁLÓK ESETÉN ELJÁRÁS ÉVES LEOLVASÁSÚ RENDSZERHASZNÁLÓK ESETÉN: MINŐSÉGI KIFOGÁS A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A JELEN ÜZLETSZABÁLYZAT SZERINTI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBALÉPÉSE NYILATKOZATOK JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS MEGVÁLTOZÁSA, SEMMISSÉG...122

8 8. oldal; összesen:111 oldal A mellékletek jelen Elosztói Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik. M1. sz. melléklet: Területi Illetékessége M2. sz. melléklet: Fogyasztói Szolgálat Díjszabásának Rendszere M3. sz. melléklet: A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek elvárt értékei, a hálózaton végzendő, előre tervezhető karbantartási-felújítási munkálatok végzésének értesítési rendje M4. sz. melléklet: A Szolgáltatott Villamos Energia Minőségi Paraméterei M5. sz. melléklet: A Korlátozási Rendelet Eljárási Rendje M6. sz. melléklet: Kisfeszültségű Fogyasztási Helyek Csatlakozó Berendezés Létesítésének Műszaki Feltételei M7. sz. melléklet: A Közcélú Hálózatra Csatlakozás Pénzügyi Feltételei, Csatlakozási Díjak Rendszere M8. sz. melléklet: Szerződésminták (hálózati csatlakozási szerződés, hálózathasználati szerződés, általános szerződési feltételek, közvilágítás céljait szolgáló fényforrások és lámpatestek közcélú hálózat tartószerkezetén való elhelyezése és üzemben tartása) M9. sz. melléklet: A Vásárlók/fogyasztók Biztonságos Ellátására Vonatkozó Garanciák M10. sz. melléklet: Idegen Ingatlanok Tulajdon- és Használati Jogának Korlátozása M11. sz. melléklet: Mérőberendezések Felszerelésének, Hitelesítésének, Karbantartásának Rendje F1 sz. függelék F2 sz. függelék F3 sz. függelék F4 sz. függelék Ügyfélszolgálatok Fogyasztói Szolgálat Díjtételei Mérőszekrény telepítés díjtételei új és többlet fogyasztói igények kielégítéséhez A Folyamatos és Biztonságos Szolgáltatásra Vonatkozó, Üzleti Titok Körébe Nem Tartozó Főbb Műszaki Paraméterek Tényleges Értékei

9 9. oldal; összesen:111oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (a továbbiakban: ) mint elosztói engedélyes a Magyar Energia Hivatal által kiadott 793/2006. számú villamos energia elosztói működési engedély alapján végzi az elosztói tevékenységét. a villamos energiáról szóló évi LXXXVI.. törvény (továbbiakban VET), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott egyéb jogszabályok, az ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát. 1.1 Az Üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza által a rendszerhasználók részére nyújtott elosztói szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az üzletszabályzat tartalmazza továbbá az adott felhasználási helyre vonatkozó szerződés nélküli (szabálytalan) vételezés következményeit. 1.2 Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed M1 sz. mellékletben meghatározott közigazgatási egységekre, valamint -re és a által üzemeltetett hálózatból vételező vagy abba betápláló rendszerhasználókra. Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásának napjával lép hatályba. A már hatályos üzletszabályzat a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra a hatálybalépést követően is alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos Üzletszabályzat rendelkezései irányadók. 1.3 Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Jelen Üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételek a Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésétől hatályosak. az általános szerződési feltételek megváltozása esetében a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal köteles az érintett rendszerhasználókat írásban értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak, továbbá, az értesítendő rendszerhasználók körére tekintettel, országos vagymegyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, honlapján, valamint a 12. pontban meghatározott ügyfélszolgálati irodákban

10 10. oldal; összesen:111 oldal nyilvánosan közzétenni az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét a felhasználót megillető felmondási jog gyakorlásának módját, valamint biztosítani a változott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. A rendszerhasználók írásbeli értesítése kézbesítés útján történik. Az általános szerződési feltételek megváltozása esetén értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: Az általános szerződési feltételek változására történő utalást A módosítások lényegének rövid leírását A módosítások hatálybalépésének időpontját

11 11. oldal; összesen:111oldal 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 2.1 Átviteli rendszerirányító Jelenti az átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező MAVIR Zrt-ét. 2.2 Átviteli hálózat Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell kezelni 2.3 Csatlakozási pont Jelenti a villamosművek, villamosmű és a felhasználói berendezések, továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy felhasználási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló felhasználási helyek csatlakozási pontját felhasználási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy felhasználási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó-berendezés csatlakozási pontjait. Meglévő alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerződés létrejöttekor meglévő főfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévő alfogyasztók részére is. 2.4 Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Jelenti az átviteli vagy elosztó hálózat részét képező vezetékrendszert a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt, amely az átviteli vagy elosztó hálózat leágazási pontját a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó-berendezés tartozéka Üzemszerű csatlakozó berendezés Jelenti a végleges és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó-berendezést. Végleges üzemszerű csatlakozó berendezés a felhasználási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a működési engedélye időtartamára kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésben foglalt teljesítmény és villamosenergia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés. Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés a felhasználási hely, illetve a felhasználási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamos energia vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes

12 12. oldal; összesen:111 oldal üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának időtartamát a hálózathasználati szerződésben kell rögzíteni Tartalék csatlakozó berendezés Többirányú ellátás Jelenti a felhasználási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló a szerződésben foglalt feltételek mellett igénybe vehető csatlakozó berendezést. A felhasználó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A felhasználó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor DHE Kft-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől. Jelenti azt az ellátási formát, amelynek keretében a villamos energia a felhasználó ilyen tartalmú igénye alapján több irányból érkezhet, és ezt a felhasználó és az elosztói engedélyes a hálózati csatlakozási és/vagy hálózathasználati szerződésben rögzítették. 2.5 Egyetemes szolgáltatás Jelenti a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergiaétékesítési módot, amely az ország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető. 2.6 Egyetemes szolgáltató 2.7 Elosztás Jelenti az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező jogi személyt. Jelenti a villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítását, a felhasználókhoz történő eljuttatását, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenységet, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges. 2.8 Egyetemleges felelősség Egyetemleges kötelezettség esetén minden kötelezett (Rendszerhasználó, Fizető) az egész szolgáltatással tartozik, de amennyiben bármelyikük teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a jogosulttal () szemben a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ptk.337. (1) bek. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéseiért is felelnek. Ptk (2) bek.

13 13. oldal; összesen:111oldal 2.9 Ellátási szabályzatok 2.10 Elosztó hálózat Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztó szabályzatot. Jelenti a a villamos energia elosztására és a felhasználói csatlakozási pontra való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt Elosztó hálózati engedélyes 2.12 Elosztói Szabályzat 2.13 Előre fizetős mérő 2.14 Engedélyes 2.15 Erőmű 2.16 Elszámolási pont Jelenti DHE Kft-t, mely a VET szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal által kiadott, érvényes villamosenergia-elosztásra vonatkozó engedéllyel rendelkezik, illetve más elosztói engedéllyel rendelkező jogi személyt. Jelenti a és a többi elosztói engedélyes által a többi engedélyessel egyeztetve kidolgozott, a MEH által jóváhagyott, az elosztó hálózat működésére vonatkozó közös szabályzatot. Vet. 14. (2) bek. Az Elosztói Szabályzatot a MEH hagyja jóvá. Vet. 13. (1) bek. Jelenti az olyan fogyasztásmérő berendezést, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé. Jelenti az átviteli, elosztói, rendszerirányítói, villamos energia kereskedelmi,, szervezett villamos energia piac működtetői, engedélyköteles fogyasztói vezeték üzemeltetői és termelői engedélyest. Jelenti az egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítményt, amely elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési szempontból ideértve az energia tározós erőművet. Jelenti az elszámolási mérés, vagy a mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető.

14 14. oldal; összesen:111 oldal 2.17 ESzSz Jelenti a 273/2007. (X. 19.) sz. Kormány rendelet 1. sz. mellékletét képező Egyetemes Szolgáltatási Szabályzatot Fizető 2.19 Felhasználási hely Egy felhasználási hely Összefüggő területek Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetve egyéb szervezetet, aki (amely) a hálózathasználati szerződésben vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott csatlakozási ponton (pontokon) rendszerhasználati díj és a járulékos költségeknek (pl. ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség) megfizetését. A fizető és a rendszerhasználó a felek megállapodásának megfelelően tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. A fizető és a rendszerhasználó felelőssége egyetemleges a villamosenergia-szolgáltatás, a hálózathasználat és a járulékos költségek tekintetében. Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő területet, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja. Egy felhasználási helynek kell tekinteni a felhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában álló összefüggő területet és azokat az egymással nem határos területeket is, a) amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy b) amelyen a felhasználó november 25-e előtt létesített magánvezetéken keresztül villamos energia továbbadását végzi, továbbá c) az épület közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), valamint d) azt az összefüggő területet (ingatlanon, épületen, épületszekción), amelyet önálló, mért magánvezeték lát el. Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül a) minden egyes felhasználó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet önálló magánvezeték vagy annak egy önálló része lát el villamos energiával, vagy b) a közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló mért magánvezeték lát el villamos energiával.

15 15. oldal; összesen:111oldal Közvilágítás Amennyiben a közvilágításra kötelezett a települési önkormányzat vagy települési önkormányzat megbízottja, akkor a települési önkormányzat területén üzemeltetett közvilágítási elosztó hálózatot az általa fizetendő rendszerhasználati díjak számítása tekintetében egy felhasználási helynek kell tekinteni a csatlakozási és elszámolási pontok számától függetlenül Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei 2.21 Felhasználó Jelenti a villamos energia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérőt, a kiegészítő készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és meddőenergiát mérő fogyasztásmérőket, - az időprogram kapcsoló és a különmért fogyasztókat vezérlő kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevőberendezést és a hozzá tartozó mágnes kapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérő és regisztráló készülékeket, - a mérőtranszformátorokat, - a mérőtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a távleolvasást biztosító modemeket, kommunikációs eszközöket - a vételezhető és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló kismegszakítókat, olvadóbiztosítókat, beállítható túláram-korlátozóval rendelkező megszakítókat, vagy egyéb készülékeket. Villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy e törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy Rendszerhasználó Jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik.

16 16. oldal; összesen:111 oldal Lakossági fogyasztó: Jelenti: azt a felhasználót, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet Nem lakossági fogyasztó Jelenti azokat a felhasználókat, akik (amelyek) nem minősülnek lakossági fogyasztónak Alfogyasztó Jelenti azt a felhasználót, akit a főfelhasználó mért engedélyköteles magánvezetékéről (idegen hálózaton keresztül) látnak el villamos energiával, valamint jogelőde vele közüzemi szerződést kötött az évi XLVIII. tv. hatályba lépését megelőzően és az a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos Közvilágítási felhasználó Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételező felhasználót Védendő fogyasztó A lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt; 2.22 Fordulónap Jelenti minden naptári hónap első napját Hálózathasználati szerződés Jelenti és a rendszerhasználó között, üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására, írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést Hálózati csatlakozási szerződés 2.25 Hálózati visszahatás Jelenti és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, jelen Üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést. Jelenti az elosztó hálózaton szolgáltatott villamos energia paramétereinek a rendszerhasználó(k) villamos berendezései által, az elosztói engedélyes részéről nem felügyelhető módon történő megváltoztatását.

17 17. oldal; összesen:111oldal 2.26 Háztartási méretű kiserőmű Jelenti az olyan, kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőművet, amelynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kva-t Írásos rendszerhasználói megkeresés 2.28 Kereskedő A rendszerhasználónak hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, -ben érkezett, vagy az ügyfélszolgálatán igazolás ellenében átvett, a szolgáltatást érintő kérdése, észrevétele, panasza. Jelenti a villamos energia kereskedelmére engedéllyel rendelkező jogi személyt Kikapcsolás, szüneteltetés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Szüneteltetés Jelenti a rendszerhasználó leválasztását az elosztó hálózatról. Jelenti a rendszerhasználó leválasztását az elosztó hálózatról azzal, hogy a szüneteltetés a rendszerhasználó hálózati szerződésének érvényességét nem érinti Csökkentett szintű ellátás 2.30 Kiserőmű 2.31 Közcélú hálózat által meghatározott minimális teljesítményű vételezés biztosítása szüneteltetés vagykikapcsolás helyett illetve azt megelőzően Jelenti az 50 MW-nál kisebb teljesítőképességű erőművet. Jelenti azt az átviteli vagy elosztóhálózatot, amelyet a rendszerirányító javaslatára a Magyar Energia Hivatal az együttműködő villamos energia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez szükségesnek minősít Középfeszültség Jelenti az 1 35 kv-ig terjedő névleges feszültséget Középfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozás Jelenti azt a csatlakozást, amelyiknél a csatlakozási pont l kv-nál nagyobb, de 35 kv-ot meg nem haladó névleges feszültségen van és a csatlakozási pont a nagy/középfeszültségű transzformátor állomásban a transzformátor kapcsokon vagy a középfeszültségű kapcsoló-berendezésben található;

18 18. oldal; összesen:111 oldal 2.34 Közvetlen vezeték 2.35 Közterület Jelenti közcélúnak, magán-, illetve termelői vezetéknek nem minősülő, országhatárt nem keresztező vezetéket vagy hálózati elemet, vagy átalakító- és kapcsoló-berendezést, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó) oly módon köt össze erőművel, hogy a közvetlen vezetéken keresztül ellátott vételező és az erőmű, legfeljebb az erőmű hálózati berendezésein keresztül csatlakozik a közcélú hálózathoz; Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítását Közvilágítási elszámolási egység Üzemeltető 2.37 Leágazási pont 2.38 Magánvezeték Jelenti azt a fogyasztási helyet (közvilágítási körzetet), amelynek az általános rendszerhasználati díjairól a (külön) számlát állít ki; Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetve egyéb szervezetet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerződéses viszonyban felelőséggel ellátja. Jelenti a közcélú hálózatnak azt a pontját, ahol a csatlakozó vezeték a közcélú hálózatra csatlakozik. Jelenti a fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat részének, termelői vezetéknek, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő hálózati elemet, vezetéket, illetőleg átalakító- és kapcsolóberendezést, amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó felhasználónak, illetőleg felhasználónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek (Ptk c)) ellátására szolgál.

19 19. oldal; összesen:111oldal Méretlen magánvezeték Jelenti a magánvezeték azon részét, amely a által üzemeltetett közcélú hálózatot a fogyasztásmérő berendezéssel, annak kiegészítő készülékeivel köti össze Mért magánvezeték 2.39 MEH 2.40 Mért fogyasztás Jelenti a magánvezeték által mért szakaszát. Jelenti a Magyar Energia Hivatalt. Jelenti a fogyasztásmérő két leolvasása közötti időszakban felhasznált, a fogyasztásmérő számlálója különbségével meghatározott villamos energia mennyiséget Összekötő berendezés 2.42 Profil Jelenti a több felhasználó által használt ingatlan belső vezetékhálózatának nem tulajdonában álló méretlen szakaszát, amely a magánvezetéket, vagy ennek hiányában az elosztó hálózat ingatlannál lévő csatlakozási pontját a felhasználói berendezéssel (felhasználók fogyasztásmérőjénél lévő csatlakozási ponttal) köti össze. Jelenti a statisztikai elemzéssel készült normalizált (1000 kwh éves fogyasztásra vonatkoztatott) éves felhasználói villamosteljesítmény-igény görbét Profil Elszámolású Felhasználó Jelenti az olyan felhasználót, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel MÉF Mértékadó Éves Felhasználás 2.45 Mennyiségi eltérés Jelenti a Profil Elszámolású Felhasználóadott elszámolási időszak alatti fogyasztására vonatkozóan az időszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget (kwh), mely alapadatként szolgál az időszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására. Jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

20 20. oldal; összesen:111 oldal 2.46 Ptk. Jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényt Rendelkezésre álló teljesítmény Jelenti azt a kva vagy kisfeszültségen A mértékegységben kifejezett látszólagos teljesítőképesség értéket, amelynek mértékéig a csatlakozási pontot ellátó DHE Kft. a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt megállapodások szerint a közcélú hálózat felől a csatlakozási pontig a hálózati teljesítőképességet (kapacitást) biztosítja. A rendelkezésre álló kapacitás szerzett vagyoni értékű jog. A csatlakozási pont részére rendelkezésre álló teljesítmény: a felhasználási hely egy csatlakozási pontjára és az azt tápláló hálózatra, illetve termelői engedélyes egy csatlakozási pontjára és az arra betápláló hálózatra jellemző teljesítőképesség-érték, amely (i) (ii) (iii) a felhasználó vagy termelői engedélyes által vagy közvetlenül, vagy az egyetemes szolgáltató közreműködésével a hálózati engedélyessel megkötött érvényes csatlakozási szerződésben vagy a szolgáltatóval kötött érvényes egyetemes szolgáltatási szerződésben szerepel, és amelyért a felhasználó közvetlenül vagy az egyetemes szolgáltató engedélyes közreműködésével a hálózati engedélyesnek a külön jogszabály szerinti csatlakozási díjat megfizette, vagy egyéb módon jogszerűen megszerezte, csatlakozási díjfizetés nélkül a hálózatra csatlakozó felhasználóesetében a felhasználó és a volt közüzemi szolgáltató között megkötött mindenkori utolsó villamosenergia-ellátási szerződésben lekötött legnagyobb vételezhető teljesítményérték, amely az egyetemes szolgáltatási szerződés esetében a lekötött vagy a névleges csatlakozási teljesítményértékkel azonos, és amelynek mértékéig a felhasználási helyet ellátó hálózati engedélyes köteles a csatlakozási ponton a felhasználó részére teljesítményigényének megfelelő hálózati átviteli teljesítőképességet (hálózati kapacitást) rendelkezésre bocsátani, ideiglenes vételezést kivéve a felhasználó és az egyetemes szolgáltató jogelődje között létrejött szerződésben szereplő rendelkezésre álló teljesítmény Rendszerirányítás Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemvitelének, karbantartásának, fejlesztésének - beleértve a hálózatok egységes kezelését a rendszerszintű szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát szolgáló célirányos tevékenységek összességét.

21 21. oldal; összesen:111oldal 2.49 Rendszerszintű szolgáltatás 2.50 Teljesítési hely 2.51 Termelői engedélyes 2.52 Továbbadás 2.53 Üzemi esemény 2.54 Üzletszabályzat 2.55 Vet Vhr Vhsz. Jelenti az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori egyensúlyának biztosítása és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében nyújtott szolgáltatások összességét. villamosenergia-szolgáltatáson túlmenő, a villamosenergia-rendszer biztonságos és megfelelő minőségű működéséhez szükséges, a rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatást. Jelenti azt a csatlakozási pontot, ahol a rendelkezésre álló teljesítmény mértékéig a hálózati csatlakozási szerződésben foglaltak szerint hálózati átviteli kapacitással köteles rendelkezésre állni a rendszerhasználók részére. Jelenti azt a rendszerhasználót, aki villamos energia termelési engedéllyel vagy kiserőművi összevont engedéllyel rendelkezik. Jelenti a felhasználó által megvásárolt villamosenergia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül, ellenérték fejében történő továbbítását más vételezők részére. Jelenti a villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkező állapotváltozást vagy beavatkozást. Jelenti a jelen elosztói üzletszabályzatot. Jelenti a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt. Jelenti a Vet. végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) sz. Kormány rendeletet. Jelenti a Vhr. 2. sz. mellékletét képező Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzatot Villamosenergia-kereskedelem Jelenti azt a tevékenységet, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből áll.

22 22. oldal; összesen:111 oldal 2.59 Villamosenergia vásárlási szerződés 2.60 Villamosmű Jelenti a felhasználó, kereskedő, erőmű üzemeltetője között a villamos energia adásvételére létrejött szerződést. Jelenti az erőművet, az átviteli és az elosztó hálózatot, valamint a csatlakozó berendezést

23 23. oldal; összesen:111oldal 3. DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. A Társaság főbb cégjogi jellemzői: A társaság cégneve: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: DHE Kft Székhely: Szeged, Klauzál tér 1. Cégbejegyzés helye: Csongrád Megyei Bíróság, mind Cégbíróság Cégjegyzék száma: Adószám: Jogutódlás A a évi LXXIX. tv. 61. (11) bekezdése alapján a január 1-től kezdődően villamosenergia-ipari tevékenységet érintő jogviszonyai, így különösen a villamos energia elosztás, mint engedélyköteles tevékenység tekintetében a DÉMÁSZ Nyrt. mint elosztói engedélyes jogutódjának minősül. A villamosenergia-ipari tevékenységet érintő jogviszonyai, így különösen a hálózati csatlakozási, hálózathasználati szerződések esetén a DÉMÁSZ Nyrt. mint elosztói engedélyes helyébe lép a szerződő felek minden külön jogi aktusa nélkül. 3.2 feladata A villamosenergia-elosztás keretében az elosztó hálózati engedélyes feladata az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése, a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálása, a villamos energia továbbítása a felhasználóhoz, egy adott terület elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, valamint szükség esetén annak fejlesztése; felelős továbbá azért, hogy a hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére. Az elosztó hálózati engedélyes feladatait, különösen a hálózatokhoz történő csatlakozás és a hozzáférés biztosítását átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően köteles végrehajtani. Az elosztó hálózati engedélyes feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és az elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban különösen a) a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat irányítása és üzemvitele biztonságának biztosítása, b) a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása, az üzemi szabályzatban meghatározott mennyiségi elszámolásainak elkészítése, c) kétévente hálózat fejlesztési terv készítése és az átviteli rendszerirányító részére, az üzemi szabályzatban meghatározott módon történő benyújtása, d) a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat működéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott információk összegyűjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttműködve, e) a háztartási méretű kiserőművekről a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése,

24 24. oldal; összesen:111 oldal f) a védendő felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, g) a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztéséről a működési engedélyben meghatározott időszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása előtt a Hivatallal történő egyeztetés, h) ügyfélszolgálatok működtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Az elosztó hálózati engedélyes köteles az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energiát és erőművi kapacitást bármely hazai vagy külföldi termelő vagy kereskedő számára hozzáférhető módon, nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon beszerezni. 3.3 működési területe működési területe a működési engedélyében meghatározott terület illetve DHE Kft. üzemeltetésében álló hálózatok. 3.4 A villamos energia-piac más résztvevőivel való együttműködés műszaki feltételei Az elosztói engedélyes tevékenységét a villamosenergia-piac hatékony működését biztosító, MEH által jóváhagyott ellátási szabályzatokban Üzemi Szabályzat, Elosztói Szabályzat, Kereskedelmi Szabályzat meghatározott előírások, műszaki feltételek alapján végzi. és a rendszerirányító illetve egyéb hálózati engedélyesek közötti együttműködést a jogszabályok, az ellátási szabályzatok valamint a közöttük létrejött szerződés tartalmazzák. Amennyiben hálózatához más elosztói engedélyes, mint rendszerhasználó csatlakozik, az ilyen hálózati csatlakozás feltételeit szintén együttműködési megállapodás keretein belül kell szabályozni. és a villamosenergia-piac más résztvevői közötti együttműködés műszaki feltételeit az ellátási szabályzatok, illetve az egyes rendszerhasználókkal kötött megállapodások határozzák meg. Az együttműködés műszaki feltételei kiterjednek: - az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül - az igények bejelentésére, - tervezési alapadatok megküldésére, - állapotjelentés megküldésére (a berendezések állapotáról), - mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, - üzemi hibák bejelentésére, - tervezési együttműködésre, ezen belül - karbantartások ütemezésére, - éves, havi, heti, napi operatív tervek előkészítésére, - üzem-előkészítési, üzemirányítási együttműködésre, ezen belül - utasítások végrehajtására,

25 25. oldal; összesen:111oldal - indokolatlan beavatkozások, rendszerhasználói be-, kikapcsolások elkerülésére. Az engedélyesi tevékenység ellátásához szükséges infrastrukturális feltételek biztosításához távközlési rendszerével kapcsolódik az iparági telekommunikációs rendszerhez, megfelelő távközlési és informatikai rendszert tart fenn. A tevékenységéhez szükséges számítási eljárásokat a minőségügyi rendszerrel összhangban is folyamatosan korszerűsíti. Szoftvereket csak a szerzői jogok betartásával összhangban szerez be és használ fel. Ezek üzemeltetését, illetve kereskedelmi célú felhasználását magasan képzett, gyakorlott személyzet biztosítja. A rendszerhasználókkal történő együttműködés alapfeltétele, hogy azok kötelezettséget vállaljanak a vonatkozó szabályozások alkalmazására, betartására, a telekommunikációs, illetve informatikai rendszerhez történő csatlakozásra, a szükség szerinti, előírásoknak megfelelő mérőrendszer felszerelésére az elszámolási alapadatok, nyilatkozatok, információk szolgáltatására, a rendszerirányító által végzett mennyiségi elszámolás elfogadására. Az elszámolási mérési adatok mérését, gyűjtését, illetve rendszerirányítóhoz való eljuttatását az elosztói engedélyes végzi az általa telepített és üzemeltetett mérő- és mérési adatgyűjtő berendezésekből a távközlési hálózat felhasználásával. A az előzőket meghaladóan továbbítja a számlázás alapjául szolgáló adatokat az érintett felhasználóval jogviszonyban álló kereskedő és egyetemes szolgáltató részére, a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint, az ott meghatározott feldolgozásban. 3.5 A villamosenergia-piac résztvevőivel való kereskedelmi együttműködés szabályai A Vet. előírásainak megfelelően mint elosztói engedélyes felelős a hálózati veszteség fedezésére szolgáló villamos energia beszerzéséért. A köteles az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energiát és erőművi kapacitást bármely hazai vagy külföldi termelő vagy kereskedő számára hozzáférhető módon, nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon a Vet. szerint beszerezni. Az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének feltételeit a pályázat kiírását megelőzően, külön jogszabályban meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni. a hálózati veszteség fedezésére vásárolt villamos energiát a rendszerirányító kezelésében lévő mérési rendszer, valamint a felhasználók mérési eredményeinek figyelembevételével fizeti meg, a hatályos szerződésének megfelelően. Amennyiben a kereskedő betáplálási vagy vételezési csatlakozási ponttal rendelkezik, (ideértve a tranzit esetét is), DHE Kft-vel hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerződést köt. célja, hogy együttműködési megállapodást kössön mindazokkal a villamos energia kereskedőkkel, erőmű üzemeltetőkkel, egyetemes szolgáltatóval, akik ellátási alapú szerződést kötöttek vagy kívánnak kötni egy működési területén lévő felhasználóval, így azok mérlegkör-felelősévé válnak. Az együttműködési megállapodásban kívánja azokat a kérdéseket szabályozni, amelyeket a jogszabályok illetve az

26 26. oldal; összesen:111 oldal ellátási szabályzatok nem fednek le, s amelyek egyértelmű rendezése mindkét fél érdekeinek védelmében szükséges. célja, hogy amennyiben egy felhasználót az általa megbízott kereskedő képviseli a hálózathasználati szerződés megkötésekor, akkor ezen felhasználók rendszerhasználati díjainak elszámolásáról, megfizetéséről is rendelkezzenek a felek. 3.6 A közüzemi szolgáltató jogutódjaként eljáró egyetemes szolgáltató/kereskedelmi engedélyes és az elosztói engedélyes együttműködése Az önálló jogi személyiséggel rendelkező egyetemes szolgáltatóval/kereskedelmi engedélyessel kötött együttműködés általános szabályai A a Vet a) értelmében más engedélyköteles villamosenergia ipari tevékenységet nem folytat. A a felhasználó hálózathasználatát a felhasználóval kötött hálózathasználati szerződés alapján biztosítja. Az új és/vagy többletteljesítmény igény kiszolgálására vonatkozó szerződést a minden rendszerhasználóval a bizományosi szerződéskezelés esetét leszámítva - közvetlenül köti. Ez azonban nem akadálya annak, hogy az egyetemes szolgáltató, vagy a villamosenergia-kereskedő a felhasználó megbízottjaként eljárjon A DHE Kft-től elkülönült jogi személyiséggel rendelkező egyetemes szolgáltatóval/kereskedelmi engedélyessel kötött szerződés tartalmi elemei: - ügyfélszolgálatok közötti együttműködés illetve közös ügyfélszolgálat működtetésének szabályai; - igénybejelentés, tájékoztatás; - közcélú hálózatra csatlakozás egyéb feltételeinek összehangolása; - a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötésének eljárási rendje; - a szolgáltatás ellenértékének elszámolása; - leolvasás, számlázás rendje, módja; - felek közötti adatszolgáltatás rendje; - egyéb feltételek. A felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati, illetve villamosenergia-vásárlási szerződéseinek megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelésére vonatkozó kereskedői kötelezettség teljesítése érdekében a kereskedővel e célból kötendő megállapodás tartalmi elemei: - a kereskedő és az elosztó is rendelkezik jogerős működési engedéllyel, - kereskedő a felhasználóval megbízási vagy bizományosi szerződést kötött, - az elosztó kérésére a kereskedő igazolja a megbízási vagy bizományosi szerződés létrejöttét,

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képező jogszabályok

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Budapest, 2004. Augusztus 31. Tartalomjegyzék 1 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1.

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1. Stílusdefiníció: Címsor4: Nincs aláhúzás 20156. májusáprilis4. július 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 20156. MÁJUSÁPRILIS4.

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata Hatályos: 2008. július 1-jétől

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: szeptember 1-jétől

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata (4. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 3 Az üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése 2012. július 06-án zárult le. Villamos Energia

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: 2014.

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata. (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos: 2014. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 4. Törölt: Az Törölt: üzletszabályzat Törölt: Üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése Törölt:

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2008. június 1. Oldaltörés TARTALOMJEGYZÉK 2010... Elosztói üzletszabályzat

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos:

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2011.12.01-64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól A villamos energiáról szóló

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben O ~99y0169 Hivatala lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! Módosító javaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma LAKOSSÁGI VERSENYPIACI EGYSÉGÁRAK AZ E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. A függelék hatálya A jelen függelékben foglaltak azon

Részletesebben

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.6. számú melléklete M.6. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzata 2. módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2010. november 17. Elosztói üzletszabályzat 2/114. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés.

EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (2. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Hatályos:

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRtZrt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRtZrt.) ÜZLETSZABÁLYZAT Stílusdefiníció: Címsor 3: Betűtípus: Cambria, Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 1 cm, Nincs felsorolás vagy számozás MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRtZrt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1., 2.,

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről

A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A nemzeti fejlesztési miniszter 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelete a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2)

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Igénybejelentéstől bekapcsolásig

Igénybejelentéstől bekapcsolásig Igénybejelentéstől bekapcsolásig Háztartási méretű kiserőművek közcélú villamos hálózatra kapcsolásának lépései az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. ellátási területén Budapest, 2010. X. 27. Rabi Zoltán

Részletesebben

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerződéses ajánlat A(z) GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2010.11.29. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2.

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2. 1. Szerződő felek 1.1. Felhasználó adatai Felhasználó neve: Székhelye: Felhasználó értesítési címe: Cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézeti számlaszáma: Kapcsolattartó neve, címe:

Részletesebben

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmező rendelkezések

119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról. Értelmező rendelkezések Hatályos:2010. április 16-tól (2010. március 16-i állapot szerint) 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2007. évi LXXXVI. törvény. a villamos energiáról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA ENERGIA INFO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA I. Tartalom ---- a) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 a.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM- MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről

TÁJÉKOZTATÓ a magánvezetéken keresztül történő villamosenergia-ellátás egyes gyakori kérdéseiről Az alábbiakban megfogalmazottaknak jogi ereje, kötelező tartalma nincs, nem tekinthető autentikus jogértelmezésnek. 1. A magánvezeték fogalma A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012.

KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. KLEPIERRE TRADING KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 1 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 2 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől 1/54. oldal GDF SUEZ TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2013. január 1-jétől 2/54. oldal GDF SUEZ TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata (5. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Az Üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése 2014. augusztus 15-én zárult le. Az üzletszabályzat módosítását

Részletesebben

PB POWER TRADE HUNGARY KFT. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata. 2012. október 16.

PB POWER TRADE HUNGARY KFT. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata. 2012. október 16. A PB POWER TRADE HUNGARY KFT Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2012. október 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 1. Az üzletszabályzat tárgya...5 2. Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15.

MAGYAR TELEKOM NYRT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. ÁPRILIS 15. 2015. ÁPRILIS 15. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya... 6 1.2.1 Területi hatálya... 6 1.2.2 Személyi hatály...

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (Módosításokkal egybeszerkesztett

Részletesebben

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról * I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról * I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról * Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről. A rendelet hatálya

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről. A rendelet hatálya Hatályos: 2008. január 1-jétől 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepének ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 2010. 06. 03. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1 Fogalom meghatározások... 2

Részletesebben

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja.

Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. Szabályozásra került a háztartási méretű kiserőmű esetében az erőmű nagysága és a csatlakozási módja. A 2007. évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki létesíthet termelői kapacitást.

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Hálózati kérdések, költségcsökkentés a lekötött teljesítmény/ kapacitáslekötés csökkentésével Dr.

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

CH Invest & Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (CHI&T) Üzletszabályzata

CH Invest & Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (CHI&T) Üzletszabályzata CH Invest & Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (CHI&T) Üzletszabályzata A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2012. szeptember 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M7. számú melléklet A közcélú hálózatra csatlakozás műszaki, gazdasági feltételei Elosztói üzletszabályzat M7. számú

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére 1. Versenypiaci szereplők, alapfogalmak...2 1.1. Ki lehet feljogosított fogyasztó, ki léphet ki a versenypiacra?...2 1.2. Magánszemélyként is lehetek feljogosított

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság. Elosztói Üzletszabályzat január 31.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság. Elosztói Üzletszabályzat január 31. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelısségő Társaság Elosztói Üzletszabályzat 2007. január 31. 2. oldal; összesen:111 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 10 1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Közlemény. (Kiadva: június 30.)

Közlemény. (Kiadva: június 30.) EDF DÉMÁSZ Zrt. Közlemény (Kiadva: 2011. június 30.) az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. számú törvény

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben