WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017."

Átírás

1 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos igazgató Jóváhagyta: Dr. Zanathy László Ügyvezető igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása A Szervező adatai, elérhetőségei A Résztvevők köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták Kapcsolattartás a Résztvevőkkel A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása Fizetési feltételek A minták készítése, kiosztása A jártassági vizsgálati eredmények beküldése A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése A kémiai és a biológiai jártassági vizsgálatok értékelése A z- illetve z -értéken alapuló teljesítményértékelés Az E n számon alapuló teljesítményértékelés A mintavételi jártassági vizsgálatok értékelése A jártassági vizsgálati eredmények értékelésének közzététele Részvételi oklevél A kémiai és a biológiai vizsgálatok oklevele A mintavételek oklevele Bizalmas adatkezelés A Résztvevő felelőssége /15 oldal

3 1. A QualcoDuna jártassági vizsgálati program rövid leírása A (továbbiakban: Szervező) által szervezett QualcoDuna jártassági vizsgálati program éves rendszerességgel kerül megrendezésre. A program részletes leírását (vizsgálandó mátrixok és paraméterek köre, jártassági vizsgálati fordulók ütemezése, díjtételek) az adott évi programajánlat tartalmazza, melyet a megrendelőlappal együtt a Szervező honlapján ( tesz közzé, illetve kérésre postai úton juttat el a jártassági vizsgálatokban részt venni kívánó laboratóriumok számára a program indulása előtt minimum egy hónappal. 2. A Szervező adatai, elérhetőségei Név: WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövid neve: WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft.) Cím: 1047 BUDAPEST, Fóti út. 56. Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai számjel: Számlaszám: Weboldal: A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. Kapcsolattartó Szakmai kérdésekben: Szegény Zsigmond, osztályvezető Tel: Pénzügyi kérdésekben: Kocsor Henrietta, pénzügyi vezető Tel: Fax: /15 oldal

4 3. A Résztvevők köre, analitikai módszerek, minimális létszám, közös minták A jártassági vizsgálati program bármely laboratórium számára nyitott, akkreditált státusztól függetlenül. A vizsgálatok során a Résztvevők szabadon választhatnak a megrendelt mintákban levő paraméterek adott mátrixban és koncentrációtartományban való mérésére alkalmas analitikai módszerek közül. A jártassági vizsgálat indításához szükséges minimális létszám 10 Résztvevő, amelytől a Szervező csak kivételesen indokolt esetben tér el. Amennyiben egy mintát tíznél kevesebb laboratórium rendel meg, a mintában levő paramétereket a jártassági vizsgálati programból a Szervező törölheti. Amennyiben a vizsgált koncentrációtartomány és a mátrixok hasonlósága ezt lehetővé teszi, a megfelelő Résztvevőszám biztosítása érdekében előfordulhat, hogy bizonyos minták két mátrix közös mintájaként kerülnek kiosztásra (pl. ivóvíz/felszín alatti víz közös minta). A közösként kiosztani tervezett minták az éves programajánlatban jelölve vannak. 4. Kapcsolattartás a Résztvevőkkel A jártassági vizsgálati programban a Szervező a kapcsolatot a magyar Résztvevőkkel magyar, a külföldiekkel pedig angol nyelven tartja. A megrendelés visszaigazolását és a számlát a Szervező postai úton juttatja el a Résztvevőknek, a mintakiosztással és a beküldött eredmények kiértékelésével kapcsolatos információkat en keresztül illetve honlapján teszi közzé. Egyéb ügyekben az elérhetőségeknél feltüntetett telefon- és faxszámon illetve címen áll a Résztvevők rendelkezésére, telefon esetében munkanapokon 8 és 16 óra között. A jártassági vizsgálati program részvételi oklevél kibocsátásával zárul, melyet a Résztvevők - a program során kiadott jártassági vizsgálati jelentéseket tartalmazó CD lemezzel együtt személyesen vagy postai úton vehetnek át. 5. A jelentkezés módja és a részvételi díj megállapítása A jártassági vizsgálati programra a Szervező honlapjáról letölthető illetve a postai úton küldött megrendelőlap kitöltésével lehet jelentkezni. A megrendelni kívánt mintákat a megrendelőlap mellékletein kell megjelölni. A cégszerűen aláírt megrendelőlapot a mellékletekkel együtt (továbbiakban: megrendelés) személyesen, postai úton, faxon vagy szkennelt formában ben kell eljuttatni a Szervezőhöz a megadott jelentkezési határidőn belül. A megrendelőlap és mellékletei kitölthetők elektronikusan is a honlapon keresztül, melyeket nyomtatást követően szintén cégszerűen aláírva kell eljuttatni a Szervezőhöz. FIGYELEM! Az elektronikus úton kitöltött megrendelőlap mindaddig nem hivatalos, amíg a cégszerűen aláírt változat a Szervezőhöz meg nem érkezik. A programajánlatban szereplő díjtételek valamint a beérkezett megrendelés alapján a jártassági vizsgálati részvételi díjat a Szervező egyedileg állapítja meg, melyet írásban visszaigazol. A megrendelés-visszaigazolás az éves részvételi díj összegén túl tartalmazza annak jártassági vizsgálati fordulónkénti bontását is. A részvételi díjat a megrendelő ellenkező irányú jelzése hiányában a kézhezvételtől számított 15 nap elteltével a Szervező elfogadottnak tekinti, a jelentkezés ezzel lezárul. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kellő számú jelentkező híján egyes meghirdetett mintákban levő paramétereket töröljön a jártassági vizsgálati programból. Erről az érintett mintákra 4/15 oldal

5 jelentkező laboratóriumokat értesíti, a programból törölt mintákat a megrendelés-visszaigazolásban nem szerepelteti, azokért díjat nem számol fel. Amennyiben a megrendelő két mátrix közös mintáját rendeli meg, a részvételi díjat csak egyszer kell megfizetnie. Ettől függetlenül a megrendelő mérési eredménye mindkét érintett mátrixnál megjelenik, értékelve és minősítve lesz. Amennyiben a megrendelő a jelentkezés lezárását követően módosítani kíván megrendelésén, ezt kizárólag írásban, cégszerűen aláírt levélben teheti meg. Az eredeti megrendeléshez képest további minták megrendelésekor a megrendelés-kiegészítésről újabb visszaigazolást küld a Szervező, melyben feltünteti a módosított részvételi díjat. Megrendeléstől vagy annak egy részétől elállni a minták kiküldése előtti 30 napig van lehetőség, ez esetben a csökkentett részvételi díj szintén visszaigazolásra kerül. A cégszerűen aláírt megrendelőlap és mellékleteinek a Szervezőhöz való eljuttatásával, valamint a megrendelés Szervező általi visszaigazolásával a megrendelő és a Szervező között szerződés jön létre, melynek részét alkotja az adott évi jártassági vizsgálati programajánlat valamint jelen általános feltételek is. 6. Fizetési feltételek A részvételi díj jártassági vizsgálati fordulónként fizetendő, a teljesítés napja a jártassági vizsgálati minták kiküldésének napja. A minták kiküldésével a szervező a szolgáltatást teljesítettnek tekinti, függetlenül attól, hogy a Résztvevő beküldött-e mérési eredményt az általa megrendelt mintákra vagy sem. A számlát a keltétől számított 15 napon belül kell teljesíteni banki átutalással a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik meg, a további mintakiosztást a Szervező felfüggeszti, a Résztvevő részére részvételi oklevelet nem állít ki, valamint a tartozás jogi úton történő behajtását kezdeményezi. Az ÁFA- és adóügyi törvények módosításának függvényében a fizetési feltételek módosításának jogát a Szervező fenntartja. Az esetleges módosításokról írásbeli értesítést küld, melyet visszajelzés hiányában 15 nap elteltével elfogadottnak tekint. 7. A minták készítése, kiosztása A vizsgálati minták készítését a Szervező saját laboratóriuma végzi. A minták homogenitását a IUPAC előírásának 1 megfelelően a variancia analízis (ANOVA) módszerével igazoljuk, a minták stabilitásvizsgálatát az ISO 13528:2015 szabvány 2 B mellékletében előírtak figyelembevételével végezzük, melyekhez a Szervező elsősorban a WESSLING Hungary Kft. laboratóriumát veszi 1 The International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories. (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 1, pp , (2006) 2 ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. 5/15 oldal

6 igénybe. Indokolt esetben megfelelő referenciákkal rendelkező alvállalkozó bevonására sor kerülhet mind a mintakészítés, mind a homogenitás- illetve stabilitásvizsgálatok vonatkozásában. A Szervező minden meghatározandó paraméter esetében két hasonló összetételű, kismértékben különböző koncentrációjú mintát bocsát a Résztvevők rendelkezésére. A jártassági vizsgálat során a mintapár mindkét tagját elemezni kell. A vizsgálandó paraméterek koncentrációszintjeinek kiválasztása a mátrixra vonatkozó hatályos jogszabályokban szereplő határértékek, valamint a gyakorlatban jellemzően előforduló természetes mintákra jellemző koncentrációszintek figyelembevételével történik, nem szem elől tévesztve azt az igényt, hogy a választott koncentrációszintek kellő analitikai biztonsággal mérhetőek legyenek. A mintakiosztás ütemezését a programajánlat tartalmazza. A mintákat megrendelő ellenkező irányú kérése hiányában a Szervező vagy személyesen szállítja ki megrendelőhöz, vagy 24 órás gyorspostai szolgáltatással adja fel. Gyorspostai szolgáltatás esetén a kiszállítás a feladást követő napon, munkaidőben (8-16 óra között) történik. A feladás napja hétfő, kedd vagy szerda. Ha a Résztvevő jelentkezéskor megad vagy mobiltelefon elérhetőséget, a gyorspostai feladás megtörténtéről automatikus értesítést kap ben, vagy sms-ben. Postafiókcímre gyorspostai küldemény nem adható fel, ezért ha a Résztvevő csak postafiókcímet ad meg, akkor a Szervező elsőbbségi, normál postai küldeményként adja fel a mintákat. Postafiókcímre 2 kg-nál nehezebb csomag nem adható fel. A küldemény megérkezésekor a Résztvevő felelőssége ellenőrizni a minták megfelelő állapotát illetve hiánytalan meglétét, valamint probléma esetén haladéktalanul jelezni azt a Szervezőnek. A mintákhoz mellékelt visszaigazoló lapot postán, faxon vagy elektronikus úton vissza kell juttatni a Szervezőnek. Amennyiben a küldemény feladását követő 30 napon belül a Résztvevő nem küldi el a visszaigazoló lapot, valamint egyéb úton sem jelzi a küldemény hiányát vagy nemmegfelelőségét, a mintákat hiánytalanul és sértetlenül kiszállítottnak tekintjük. Egyes paraméterek esetében (szerves mikroszennyezők, biológiai jellemzők) a minták hűtve történő szállítása szükséges a megfelelő stabilitás biztosítása érdekében, ezért azokat csak személyesen lehet átvenni a Szervező telephelyén. Ezen paraméterek körét az aktuális programajánlat tartalmazza. A minták átvételének idejéről és módjáról ben előzetes értesítést küld a Szervező, melyet követően a minták hűtve történő elszállítása a Résztvevő feladata. Amennyiben a laboratórium erre igényt tart, előzetes egyeztetést követően valamennyi minta átvehető személyesen a Szervező telephelyén. 6/15 oldal

7 8. A jártassági vizsgálati eredmények beküldése A jártassági vizsgálati eredményeket közvetlenül a Szervező honlapján ( lehet beküldeni a megadott határidőig, a megrendelés visszaigazolásakor biztosított egyedi belépőnév és jelszó segítségével. Amennyiben a Résztvevő igényt tart rá, lehetőség van az eredmények postai úton, faxon, valamint szkennelt formában, ben történő beküldésére a mintákhoz mellékelt eredeti eredményközlő lapok felhasználásával. Az eredmények honlapon keresztül történő beküldéséért fizetési díjkedvezmény jár, melynek mértékét az aktuális programajánlat tartalmazza. Amennyiben a Résztvevő nem nyilatkozik arról, hogy milyen formában kívánja beküldeni jártassági vizsgálati eredményeit, a Szervező automatikusan papíralapú eredményközlést feltételez, tehát díjkedvezménnyel nem számol. 9. A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése 9.1. A kémiai és a biológiai jártassági vizsgálatok értékelése Az értékelés kezdetekor - az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány 3 B.2.5 szakaszában leírt követelményeknek megfelelően a beérkezett adatokból mellőzzük a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/paraméterek felcserélése, nagyságrendi tévedés). Ezt követően minden egyes paraméterre meghatározzuk a hozzárendelt értéket ( ) és annak standard bizonytalanságát [u( )], valamint a teljesítményértékelés standard deviációját (, célszórás) az ISO 13528:2015 szabványban szereplő módszerek egyikével (részletesen ld. 1. ábra). Végül a Résztvevő által beküldött jártassági vizsgálati eredményekből kiszámítjuk a teljesítményértékelés alapjául szolgáló z- illetve z -értékeket valamint E n -számokat (ISO 13528: , 9.5. és a 9.7. szakasza). A hozzárendelt érték ( ) és annak standard bizonytalansága [u( )] a legtöbb paraméter esetében a robusztus átlaggal és a robusztus átlag standard bizonytalanságával egyenlő. Stabil és tanúsított alapanyagok használata esetén (szintetikus minták) a bemérésből számolt elméleti érték illetve a tanúsítás és bemérés bizonytalanságából számolt érték is használatos hozzárendelt értékként illetve annak standard bizonytalanságaként. Az elvi lehetőség azonban adott a szabvány egyéb módszereinek alkalmazására is. A hozzárendelt érték helytállóságát háttérmérésekkel is alátámasztja a Szervező. A fitobenton vizsgálatánál fentiektől eltérően az eredményeket többváltozós módszerekkel (főkoordináta- és klaszter analízis) értékeli a Szervező, teljesítménymutatóként minősítő indexet, fajszámot és dominanciát használva. Az egyes mátrixok és paraméterek esetén a hozzárendelt érték és annak standard bizonytalanságának tervezett meghatározási módját, a tervezett koncentrációtartományokat, valamint a teljesítményértékelés standard deviációjának tervezett mértékét az aktuális programajánlat tartalmazza. A Szervező fenntartja a jogot, hogy egyes paramétereket ne értékeljen, pl. hozzárendelt érték nagy bizonytalansága esetén (kevés számú eredmény, a beküldött adatok nagy szóródása/több csoportra 3 MSZ EN ISO/IEC 17043:2010: Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei. 7/15 oldal

8 való oszlása). Ekkor az eredményközlés tájékoztató jellegű, a beküldött adatokat és azok statisztikai jellemzőit tartalmazza, de minősítésüket nem A z- illetve z -értéken alapuló teljesítményértékelés A z-értékek illetve a z -értékek a következőképpen kerülnek meghatározásra: ha u( ) 0,3, akkor z-értéket számolunk: =, ha 0,3 < u( ) 1,2, akkor z -értéket számolunk: = ha u( ) > 1,2, akkor az értékelést nem vállaljuk ( ), Ahol: z i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény z-értéke, z i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény z -értéke, x i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény, : az adott paraméter hozzárendelt értéke, : a teljesítményértékelés standard deviációja (célszórás), u( ): a hozzárendelt érték standard bizonytalansága. A teljesítményértékelés során a Résztvevő jártassági vizsgálati eredményeiből számított z- illetve z -értékek abszolút értékeit összehasonlítjuk a kritikus 2,0 és 3,0 szintekkel a következők szerint: ha 2,0 a Résztvevő tevékenysége nem igényel beavatkozást (megfelel), ha 2,0< <3,0 a Résztvevő tevékenysége figyelmeztető jelzéssel rendelkezik (megkérdőjelezhető), ha 3,0 a Résztvevő tevékenysége beavatkozást igényel (nem felel meg) Az E n számon alapuló teljesítményértékelés Az E n számok számítása a Résztvevő által beküldött jártassági vizsgálati eredmény kiterjesztett mérési bizonytalanságának felhasználásával történik a következők szerint: (# $ ) = &' ( ( )+' ( ( ) Ahol: (E n ) i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredményhez tartozó E n szám, x i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény, 8/15 oldal

9 : az adott paraméter hozzárendelt értéke, U(x i ): a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény bizonytalansága, U(x pt ): a hozzárendelt érték kiterjesztett bizonytalansága. kiterjesztett mérési A kiterjesztési faktor (k) értéke k = 2 (a 95 %-os valószínűségnél). Tehát az U(x pt )=2*u(x pt ), ahol u(x pt ) a hozzárendelt érték standard bizonytalansága. A teljesítményértékelés során a Résztvevő vizsgálati eredményeiből és kiterjesztett mérési bizonytalanságaiból számított E n számok abszolút értékeit összehasonlítjuk a kritikus 1,0 szinttel a következők szerint: ha # $ 1,0 a Résztvevő tevékenysége nem igényel beavatkozást (megfelel), ha # $ >1,0 a Résztvevő tevékenysége beavatkozást igényel (nem felel meg). 9/15 oldal

10 1. ábra. A kémiai és a biológiai jártassági vizsgálatok teljesítményértékelésének folyamatábrája A hozzárendelt érték (, -. ) és standard bizonytalanságának (u(, -. )) meghatározása: START A teljesítményértékelés standard deviációja (célszórás) értékének (σ pt ) meghatározása: Előzetesen ismerjük az, -. és az u(, -. ) értékét? N Előzetesen ismerjük a σ pt értékét? N I I A következő lehetőségek egyikét alkalmazzuk: 1. Formulációt végzünk (szintetikuselméleti érték):, -. : a stabil paraméter tanúsított értéke és a cél paramétert nem tartalmazó mátrix összeméréséből a keverési egyenlet alapján számolt érték. u(, -. ): a paraméter tanúsított bizonytalanságából és a műveletek és a mérőeszközök bizonytalanságából számolt érték. 2.Tanúsított anyagmintát (CRM) alkalmazunk:, -. : a tanúsított érték u(, -. ): a tanúsított érték std. bizonytalansága. 3.A mintát nagy jártasságú elismert labor CRM mintával többször összemérte:, -. : a CRM minta mellett mért és számolt koncentráció u(, -. ): az összemérések számától és a CRM bizonytalanságától függő számított érték. A következő lehetőségek egyikét alkalmazzuk: 1. Nagy jártasságú elismert laboratóriumok csoportjának eredményit felhasználjuk, akik a jártassági vizsgálattal egy időben vizsgálnak:, -. : A laboratórium csoport eredményinek robusztus átlaga. u(, -. ): az egyes laboratóriumok mérési std. bizonytalanságából számolt érték. 2. Az összes Résztvevő eredményét felhasználjuk (leggyakoribb eset):, -. : A Résztvevők eredményeinek robusztus átlaga. u(, -. ): a robusztus átlag standard bizonytalansága. A következő lehetőségek egyikét alkalmazzuk: 1. Jogszabályi előírásokból vesszük. 2. Tapasztalatokból származik szakértői véleményekkel alátámasztva. 3. Általános modell alapján függvényében a módosított Horwitzegyenletekből számoljuk. 4. Pontossági kísérletek eredményeiből, a reprodukálhatóság és az ismételhetőség szórásából számoljuk. σ pt = A résztvevők eredményeinek robusztus szórása N N u( ) 0,3* σ pt u( ) 1,2* σ pt 1. z- érték számolás: = 2. E n szám meghatározása: (# $ ) = I 0 ( )0 ( ) 1. z - érték számolás: = I ( ) 2. E n szám meghatározása: (# $ ) = 0 ( )0 ( ) A megbízható hozzárendelt érték hiánya miatt az értékelés nem végezhető el. Szervező nem megfelelő tevékenységének a kezelése. STOP 10/15 oldal

11 9.2. A mintavételi jártassági vizsgálatok értékelése A mintavételi jártassági vizsgálatok során a Résztvevők hajtják végre a mintavételezést valamint (ha van ilyen) a helyszíni méréseket, a laboratóriumi vizsgálatokat pedig egy kiválasztott közös laboratórium végzi el egy mérési sorban, rövid időn belül. Az értékelések alapja valamennyi (helyszíni illetve laboratóriumi) mérés eredménye (részletesen ld. 2. ábra). Paraméterenként a statisztikai jellemzőket a következők szerint határoztuk meg: Hozzárendelt érték ( ): az adott paraméterre mért értékek robusztus átlaga (az ISO 13528:2015 Annex C.3. A algoritmus alapján számolva). A teljesítményértékelés standard deviációja ( ): kiszámoljuk a mérési eredmények robusztus szórását (s*) ISO 13528:2015 Annex C.3. A algoritmus alapján. Ezután megvizsgáljuk a robusztus szórás és az adott mátrix és paraméter kémiai jártassági vizsgálatánál használatos teljesítményértékelés standard deviációja ( lab ) viszonyát: ha s* 0,75* lab : ha s* < 0,75* lab : a teljesítményértékelés standard deviációja s* lesz; a teljesítményértékelés standard deviációja 0,75* lab lesz. Utóbbi eset nagymértékben homogén mintázandó tétel és a mérési eredmények kis szórása esetén fordul elő, mely nagyon alacsony s* értéket eredményez. Ezt teljesítményértékelés standard deviációjának ( ) tekintve irreálisan alacsony értéket eredményezne. Hozzárendelt érték standard bizonytalansága [u( )]: a robusztus átlag standard bizonytalansága. Az u( )=1, összefüggéssel határozzuk meg, ahol p a Résztvevők száma, s* pedig a robusztus szórás (ISO 13528: szakasz). Ezután a mintavételi jártassági vizsgálatok értékelését két lépésben valósítjuk meg: Az első lépésben paraméterenként és Résztvevőként meghatározzuk a z- vagy a z - értékeket (lásd a szakasz). A második lépésben a mintavétel átfogó értékelése során Résztvevőnként egy olyan átlag z-értéket számoltunk, amely az illető Résztvevőre vonatkozó z- vagy z -értékek abszolút értékének a súlyozott átlaga (WAAZ érték). (Így a pozitív és a negatív kritikus értékek nem ütik ki egymást.) Ezzel a WAAZ értékkel becsüljük a mintavételek reprezentatív voltát. A WAAZ érték számításánál a helyszíni mérésekre vonatkozó z- vagy z -értékeket kétszeres súllyal vesszük figyelembe az alábbi képlet szerint: 7889 = 2 $ A =>? $ + 2 E F +E G Ahol WAAZ i : a Résztvevő WAAZ értéke, (z vagy z ) i,j : a Résztvevőre vonatkozó z- vagy z -érték a j-edik paraméterre, n h : a mintavétel értékelése során figyelembe vett, helyszíni mérésekre vonatkozó z- vagy z - értékek száma, 11/15 oldal

12 n l : a mintavétel értékelése során figyelembe vett, laboratóriumi mérésekre vonatkozó z- vagy z -értékek száma. A mintavétel: megfelelő ha WAAZ 2,0; megkérdőjelezhető ha 2,0 < WAAZ < 3,0; nem felel meg ha 3,0 WAAZ. A felszíni- és felszín alatti víz mintavételnél a WAAZ érték számolásra nyolc paraméter z- vagy z - értékét vesszük számításba. (Nyolcból két paraméter - a ph és a fajlagos elektromos vezetőképesség - helyszíni mérések.) A fürdővíz mintavételnél a WAAZ érték számolásra tizenegy paraméter z- vagy z -értékét vesszük számításba. (A tizenegyből négy paraméter - a ph, szabad aktív klór, kötött aktív klór, és az összes aktív klór - helyszíni mérések.) A hulladék mintavételnél a WAAZ érték számolásra hét, a szennyezett talaj mintavételnél pedig öt paraméter z- vagy z -értékét vesszük figyelembe. Ezeknél a mintáknál helyszíni mérés nincs. 12/15 oldal

13 2. ábra: A mintavételi jártassági vizsgálatok teljesítményértékelésének folyamatábrája A hozzárendelt érték (, -. ) és a standard bizonytalanságának u(, -. ) meghatározása: START A teljesítményértékelés standard deviációjának (σ pt ) meghatározása:, -. = a robusztus átlag. u(, -. )= a robusztus átlag standard bizonytalansága A mérési eredmények robusztus szórása < kémiai jártassági vizsgálatnál előírt I teljesítményértékelés standard devicáicójának 75%-a? σ pt = kémiai jártassági vizsgálatnál előírt teljesítményértékelés standard devicáicójának 75%-a I N σ pt = a mérési eredmények robusztus szórása u( ) 0,3* σ pt N u( ) 0,4* σ pt N 1. Adott paraméter z-értéke: = I 1. Adott paraméter z -értéke: = I ( ) A kevés Résztvevő miatt (kevesebb, mint 10) a jártassági vizsgálatot nem szervezzük 2. az összes paraméter figyelembevételével WAAZ meghatározása: $ A 7889 = 2 E F +E G $ D STOP 13/15 oldal

14 10. A jártassági vizsgálati eredmények értékelésének közzététele A jártassági vizsgálati eredmények kiértékelését és a jártassági vizsgálati jelentést legkésőbb 1 hónappal a beküldési határidő után teszi közzé a Szervező honlapján, ahol a Résztvevők a megrendelésük visszaigazolásakor biztosított egyedi belépőnév és jelszó segítségével tekinthetik meg azokat. A jelentést papíron csak külön kérésre, a felmerülő költségek előzetes megtérítése után postázza a Szervező. Az egyes jelentések költsége után a Szervező elérhetőségein lehet érdeklődni. A jártassági vizsgálati év befejezésekor a Résztvevők részvételi oklevelet kapnak, mely tartalmazza a laboratórium által elért valamennyi eredménye minősítését. Egyúttal a Résztvevők megkapják az adott évben készült valamennyi jártassági vizsgálati jelentést is CD lemezen. Amennyiben a Résztvevő nem a Szervező honlapján keresztül küldi be jártassági vizsgálati eredményeit, adatait a Szervező rögzíti a jártassági vizsgálati adatbázisban. Ilyen esetben amennyiben a Résztvevő a jártassági vizsgálati eredmények kiértékelésének közzététele után azt találja, hogy a kiértékelésben/jelentésben nem az általa beküldött eredmény szerepel és ezt hitelt érdemlően bizonyítani is tudja, a Szervező által történt téves adatbevitelt 15 napon belül köteles jelezni a Szervező felé. Ezt követően a részvételi oklevélbe a beküldött eredmény és az annak megfelelő minősítés kerül. 11. Részvételi oklevél A kémiai és a biológiai vizsgálatok oklevele A jártassági vizsgálati program befejezésével a Résztvevők részvételi oklevelet kapnak, mely a hozzá tartozó mellékletekkel együtt érvényes. A Szervezők mátrixonként kiszámítják és a részvételi oklevélen feltűntetik a Résztvevő által beküldött vizsgálati eredmények darabszámát, a z-, illetve z - értékek alapján megfelelő, megkérdőjelezhető és nem megfelelő (beavatkozást igénylő) minősítést kapott eredmények számát és azok %-os arányát, valamint az E n számok alapján megfelelő és nem megfelelő minősítést kapott illetve nem értékelt eredmények számát és azok %-os arányát. A mellékletben mátrixonkénti bontásban megtalálhatóak a programban meghirdetett paramétereket, a Résztvevő által beküldött jártassági vizsgálati eredmény és annak kiterjesztett bizonytalansága, a hozzárendelt érték és annak standard bizonytalansága, a teljesítményértékeléshez használt szórás, valamint a jártassági vizsgálati eredmény és a hozzárendelt érték eltérése és a számolt teljesítményjellemzők (z- vagy z -érték, E n szám). A teljesítményjellemzők mellett a nem értékelt (N.E.) jelölés szerepel, ha a paraméter nincs értékelve, azaz az eredményközlés tájékoztató jellegű. Amennyiben a Résztvevő nem közölte jártassági vizsgálati eredménye kiterjesztett mérési bizonytalanságát, E n számának minősítése alapértelmezettként szintén nem értékelt. A teljesítményjellemzők mellett a részt vett (R.V.) jelölés szerepel az alábbi esetekben: - ha a laboratórium legkésőbb az adatbeküldéskor kéri a Szervezőtől, hogy jártassági vizsgálati eredménye a részvételi oklevélben ne szerepeljen; - ha a laboratórium az eredmények közzététele után jelzi, hogy a nem megfelelő eredmény nem analitikai hiba eredménye (pl. hibás adatbevitel, eredmények felcserélése) és ezt hitelt érdemlően igazolja is a Szervezőnek; - ha a laboratórium < vagy > eredményt küldött be. 14/15 oldal

15 11.2. A mintavételek oklevele A mintavételekről a Résztvevők részvételi oklevelet kapnak, amely a hozzá tartozó melléklettel együtt érvényes. A részvételi oklevél tételesen tartalmazza, hogy milyen mintavételi jártassági vizsgálat(ok)ban vett részt az ügyfél, azokban milyen WAAZ értéke(ke)t ért el, és ez alapján milyen átfogó értékelés(eke)t kapott (lásd 9.2. szakasz). A mintavétel átfogó értékelése: megfelelő ha WAAZ 2,0; megkérdőjelezhető ha 2,0 < WAAZ < 3,0; nem felel meg ha 3,0 WAAZ. A mintavételi részvételi oklevélhez tartozó melléklet mintavételi jártassági vizsgálatonkénti bontásban, nyomon követhetően felsorolja a vizsgált paramétereket, a Résztvevő által vett mintához tartozó jártassági vizsgálati eredményt és annak kiterjesztett bizonytalanságát, a hozzárendelt értéket és annak standard bizonytalanságát, a teljesítményértékeléshez használt szórást, valamint a jártassági vizsgálati eredmény és a hozzárendelt érték eltérését és a számolt teljesítményjellemzőket (z- vagy z -érték, WAAZ érték). 12. Bizalmas adatkezelés A Szervező a jártassági vizsgálatok során tudomására jutott adatokat, információkat - különös tekintettel a Résztvevő által a jártassági vizsgálatokban elért eredményekre - harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a Résztvevő előzetesen, írásban erre felhatalmazást ad a Szervezőnek. A felhatalmazásban a Résztvevőnek egyértelműen azonosítania kell a harmadik fél személyét, a közölhető adatok körét valamint a felhatalmazás hatályát. Kivételes esetekben (amennyiben a szabályozó hatóság ezt elrendeli) előfordulhat, hogy bizonyos Résztvevőkre vonatkozóan a jártassági vizsgálati eredményeket a Szervező közvetlenül a hatóságnak adja át. Erről az érintett Résztvevőket előzetesen írásban értesítjük, az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szakaszának megfelelően. 13. A Résztvevő felelőssége A jártassági vizsgálati minták vizsgálatának alvállalkozásba adása nem megengedett. A Résztvevő a jártassági vizsgálatokra való jelentkezéssel vállalja, hogy a szükséges vizsgálatokat saját laboratóriumában, saját eszközeivel, saját személyzetével végzi el, és az így kapott saját független eredményt küldi be a Szervezőnek vizsgálati eredményként A dokumentum vége /15 oldal

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági

Részletesebben

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2013/II. forduló zárójelentése 2013. június 18. Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági

Részletesebben

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2016/IV. forduló zárójelentése 2016. december 09. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló

Részletesebben

2014. évi jártassági vizsgálati program

2014. évi jártassági vizsgálati program QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: (+36)-1-872-3628 Fax: (+36)-1-872-3806 E-mail: info@qualcoduna.hu Web:

Részletesebben

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01.

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. A körvizsgálatok típusai Módszertani körvizsgálat (egy-egy

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly út 24. Tel: 06/1/336-9474 Fax: 06/1/336-9169 E-mail: etbi@nebih.gov.hu.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008.

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008. Talaj- és levegövizsgálati körmérések VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály

Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály A laboratóriumi- és a mintavételi jártassági vizsgálatok a résztvevők- és az értékelők oldaláról Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály E-mail: szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. ; 1144 Budapest, Remény u. 42. (+36)-1-383-1190, (+36)-1-468-3757;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése A 2016. év tapasztalatai és a 2017. évi jártassági vizsgálati program ismertetése Szegény Zsigmond Osztályvezető WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Részletesebben

általános tudnivalók szabályzat

általános tudnivalók szabályzat általános tudnivalók szabályzat ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. VÁSÁRLÁS MENETE 1.1 REGISZTRÁCIÓ 1.2 TERMÉKEK 1.3 RENDELÉS 1.4 ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA 1.5 AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS 1.6 TERMÉK ÁRA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.kutyubazar.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kutyubazar.hu. weboldalon (a továbbiakban: Webáruház, Honlap) elérhető szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Perfect Nails Kft. (továbbiakban: Perfect Nails) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sarabeautysport.com

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény /16 számú előírás (1.

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény /16 számú előírás (1. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény 3-1-2004/16 számú előírás (1. kiadás) Mintavételi és vizsgálati módszerek a konzervekben lévő ón

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-2003/78 számú előírás Mintavételi és vizsgálati módszerek az élelmiszerekben lévő patulin mennyiségének hatósági ellenőrzésére Sampling methods

Részletesebben

FinnAura üzletszabályzat

FinnAura üzletszabályzat 1. Adataink (Webáruház) A Webáruház üzemeltetője FinnAura üzletszabályzat Üzemeltető: FinnAura Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2011 Budakalász, Bokros u. 29.) Adószám:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Megrendelése leadásával Ön a KÉKZORKA Kft. partnere, vásárlója lesz. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, tudnivalókat. A KÉKZORKA KFT. WEBÁRUHÁZÁNAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2011. 11. 6. GEOBOLT.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szerződési-, fizetési- és szállítási információk ILLAMON-NET Kft. Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató ILLAMON-NET Kft. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK

A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK A VÁSÁRLÁS MENETE REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK Áruházunkban rendelni, csak regisztrált felhasználó tud, így az első rendelés feladásához regisztrálnia kell magát, melyet a címlapon, a felső sáv jobb

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi.

A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. BELFÖLDI szállítási díjak: A szállítást a Magyar Posta és a Magyar Posta Logisztikai Üzletága (MPL) futárszolgálata végzi. A webáruház rendszere kiszámolja a kosárba tett termékek súlya alapján a szállítási

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Új ügyfelek katalógusa (100 részes szerszámkészlet) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY. Tájékoztató

ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY. Tájékoztató ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁGA VÍZHIGIÉNÉS OSZTÁLY 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., 1437 Budapest, Pf. 777/1. Tel.:(1) 476-1173, Fax:(1) 215-0148 E-mail:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

2. számú melléklet. Megrendelő Lap

2. számú melléklet. Megrendelő Lap Megrendelő Lap 2. számú melléklet Axioart.com szolgáltatási megrendelőinek típusai: Katalógus bemutatás megrendelő Online aukció megrendelő Külső online aukció megrendelő Ajánlójegyzék megrendelő Élő közvetítés

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

KARBONFOLiAdiszkont.hu

KARBONFOLiAdiszkont.hu KARBONFOLiAdiszkont.hu Általános Szerződési Feltételek Az KARBONFOLiAdiszkont.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az KARBONFOLiAdiszkont.hu használatára és szolgáltatásaira

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: - Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása kedvencek-eledele.hu Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző

OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer. EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer EHIR modul /Hulladékgazdálkodási osztály/ Készítette: Korózs Zsuzsa ügyintéző Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 3530

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTEL JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTEL JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTEL JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT Útmutató 2016. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja olyan laboratóriumi minták készítése, amelyekből szervetlen szennyezők

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció Revision 2010.04.14 Szentesi János 2010.07.09 Szentesi János Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV... 1 DPD ELEKTRONIKUS REGISZTRÁCIÓ... 1 TISZTELT

Részletesebben

(VENDÉGLÁTÓ ÉS SNACK PROFILÚ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE) E-mail:

(VENDÉGLÁTÓ ÉS SNACK PROFILÚ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE) E-mail: Toros Pálinka Fesztiválok MEGRENDELŐ (VENDÉGLÁTÓ ÉS SNACK PROFILÚ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE) Alulírott Kiállító neve: Tevékenységi köre: Székhelye: Számlázási név, cím és adószám: Kapcsolattartó: Cégér felirat:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.sexfashion.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2014. III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2014. III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató 2014. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja szervetlen szennyezők vizsgálata. 2. A mintákat a résztvevők ugyanarról a területről, ill.

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság;

KERETSZERZŐDÉS. A. Assono távközlési és informatikai termékek forgalmazásával foglalkozó társaság; KERETSZERZŐDÉS amely az aláírás napján jött létre egyrészről az ASSONO Magyarország Távközlési Kft. Székhely: 1142 Budapest, Rákos tér 34. Cg. 01-09-730.753, adószám: 12460906-2-42 bankszámlaszám: Magyarországi

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció

QualcoDuna interkalibráció QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199 m. Fax: 06-1-216-81-40,

Részletesebben

(HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) E-mail:

(HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) E-mail: Toros Pálinka Fesztiválok MEGRENDELŐ (HÚS- ÉS SAJTKÉSZÍTMÉNY, PÁLINKA, BOR, KÉZMŰVES SÖR TERMELŐI ÉS FORGALMAZÓI RÉSZÉRE) Alulírott Kiállító neve: Tevékenységi köre: Székhelye: Számlázási név, cím és adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek

Általános szerződési és felhasználási feltételek Általános szerződési és felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (a továbbiakban: megrendelő) kíván lenni webáruházunknak (a továbbiakban: webáruház), figyelmesen

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Ikt.sz.: A /2006. ( )MVH Közlemény 3. számú melléklete Ikt.sz.: Dok.azonosító:... számú példány Szerződés szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS a rizs intervenciója felvásárlás, tárolás, készletértékesítés során elvégzendő

Részletesebben

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló

SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató. 2015. III. forduló SZENNYEZETT TALAJ ÉS HULLADÉK MINTAVÉTELE Útmutató 2015. III. forduló 1. Általános elvek 1. A mintavétel célja olyan laboratóriumi minták készítése, amelyekből szervetlen szennyezők koncentrációi lesznek

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Webáruházunk használatához kérjük, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket. Szolgáltatásaink használatával Ön az alábbi pontok mindegyikével

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat 2011 Általános ismertető Jelen programajánlat a VITUKI Nonprofit Kft. által IVÓVÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ valamint ISZAP témakörben 2011. évre meghirdetett

Részletesebben

Konfigurátoru leírása

Konfigurátoru leírása Konfigurátoru leírása FOTÓGALÉRIA a választott termék fotója (lehetőség van nagyobbításra) LEÍRÁS egyes lépések részletezése INFÓVONAL amennyiben tanácsra van szüksége, ezen a telefonszámon lehet egyeztetni

Részletesebben