jártassági vizsgálatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jártassági vizsgálatok"

Átírás

1 jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2013/II. forduló zárójelentése június 18.

2 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági vizsgálat adatai, szervezésének és végrehajtásának felelősei.ii 2. Bevezetés....iii 3. A vizsgálati minták.. iii 3.1. A minták készítése... iii 3.2. A minták szétosztása.... iv 4. Az értékelés menete... iv 4.1. Hozzárendelt érték, elfogadható hibahatár, minősítés....iv 4.2. Az értékelés folyamatábrája.vi 4.3. Az adatok szemléltetése... vii 5. Eredmények összefoglalása.. vii Táblázatok.....viii 1. táblázat. A QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi kiosztási ütemterve...viii 2. táblázat. Várt és hozzárendelt értékek összehasonlítása (mintapár két tagjára bontva).... ix 3. táblázat. Az eredmények áttekintése (mintapár két tagjára lebontva).. ix A vizsgálati eredmények értékelése..x Az értékelés részletei /34 i

3

4 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló 2. Bevezetés A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztálya QualcoDuna jártassági vizsgálatok programjának részeként a tizennyolc éves hagyományt folytatva hirdette meg a jártassági vizsgálati méréseket szennyvíz kémiai vizsgálatának témakörében. A vizsgálati minták szétosztásának éves ütemezése az 1. táblázatban található. Az II. fordulóban meghatározható komponensek az alábbiak voltak: ph, fajlagos elektromos vezetőképesség, összes oldott anyag, AOX, (összes) szerves oldószer extrakt. A jártassági vizsgálat szervezése, végrehajtása és értékelése során az alábbi nemzetközi előírásokat vettük figyelembe: 1. MSZ EN ISO/IEC 17043:2010: Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei (ISO/IEC 17043:2010) 2. ISO 13528:2005: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (Statisztikai módszerek a laboratóriumközi összehasonlításokban használt jártassági vizsgálatokhoz) 3. The International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories. (Nemzetközi Egyeztetett Protokoll a Kémiai Analitikai Laboratóriumok Jártassági Vizsgálatára) (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 1, pp , (2006) ( Továbbiakban IUPAC előírás.) A jártassági vizsgálatokban való részvétel az analitikai munka minőségbiztosításának fontos eszköze, mely a laboratórium vizsgálati teljesítményének külső, független becslőjeként egyre nagyobb figyelmet kap mind a laboratóriumok, mind a megrendelők részéről. A jártassági vizsgálati programjaink bármely laboratórium számára nyitottak, akkreditált státusztól függetlenül. A vizsgálatok során a résztvevők szabadon választhatnak a megrendelt komponensek - adott mátrixban és koncentrációtartományban való - mérésére alkalmas analitikai módszerek közül. 3. A vizsgálati minták 3.1. A minták készítése A vizsgálati mintákat a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai készítették. A koncentrációszintek kiválasztása a vonatkozó határértékek, valamint a napi gyakorlatban jellemzően előforduló koncentrációk figyelembevételével történt, nem szem elől tévesztve azt az igényt, hogy a választott koncentrációszintek kellő analitikai biztonsággal mérhetőek legyenek. A jártassági vizsgálat során az un. kétmintás kísérleti tervet követtük, azaz minden vizsgált komponensre két azonos mátrixú és közeli koncentrációjú mintát küldtünk ki a résztvevőknek, akiknek a mintapár mindkét tagját elemezniük kellett. A minták homogenitását a IUPAC előírásának megfelelően a variancia analízis (ANOVA) módszerével igazoltuk, a minták stabilitásvizsgálatát az ISO 13528:2005 szabvány B mellékletében előírtak figyelembevételével végeztük. A kiosztott szennyvízminták mesterséges vizsgálati minták voltak, melyek analitikailag tiszta (a.r.) vegyszerek bemérésével és - ha a vonatkozó szabványok mást nem írtak elő,- azok ultra tiszta vizes oldásával készültek. Kivételt képeznek ez alól a szerves oldószer extrakt vizsgálatára szolgáló minták, melyek készítéséhez a Dunából vételezett vizet használtunk. A vizet először redős szűrőn, azután üveg-mikroszálas szűrőn átszűrtük, majd a pontos térfogatú mintarészleteket szétosztottuk a iii

5 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló mintatartó edényekbe, végül a meghatározandó komponenst egyenként adtuk az egyes mintarészletekhez. A mintákat az MSZ EN ISO szabvány előírásai szerint tartósítottuk A minták szétosztása A mintákat 24 órás gyorspostaszolgálattal juttattuk el a laboratóriumokhoz, kivéve azon résztvevőket, akik a személyes átvétel lehetőségét kérték. Megérkezéskor a minták megfelelőségét a visszaigazoló lapokon kértük jelezni, a sérült vagy hiányzó mintákat postafordultával pótoltuk. 4. Az értékelés menete 4.1. Hozzárendelt érték, elfogadható hibahatár, minősítés Az értékelés kezdetekor - az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 B.2.5 szakaszában leírt követelményeknek megfelelően - a beérkezett mérési eredményekből mellőztük a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoztak: pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nem megfelelő helyiérték stb. A további számítások során a mellőzött adatokat nem vettük figyelembe. Hozzárendelt értéknek a résztvevők konszenzusos statisztikai jellemzőjét tekintettük az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 és az ISO 13528:2005 előírásának megfelelően, a következők szerint. Hozzárendelt érték: Egyéb számolt statisztikai jellemzők: robusztus átlag ( rob, ISO A algoritmus alapján számolva). robusztus szórás (s rob, ISO A algoritmus) robusztus átlag bizonytalansága( u x, ISO szakasz) medián (m) minimum (min) maximum (max) Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jellemzően elhanyagolható az eltérés a medián és a robusztus átlag értéke között, ugyanakkor a fent hivatkozott szabványok utóbbit részesítik előnyben. Ezért döntöttünk úgy, hogy az előzetes kiírástól és a korábbi évek gyakorlatától eltérve a medián helyett a robusztus átlagot tekintjük hozzárendelt értéknek. A két statisztikai jellemző közötti csekély eltérés miatt ez a lépés a résztvevőket nem érinti hátrányosan. A hozzárendelt értékek helytállóságának ellenőrzéseképpen összevetettük a kapott robusztus átlagot a bemérésből számolt, elméletileg várt értékkel (ld. 2. táblázat). A teljesítményértékelés alapja a laboratórium által beküldött eredmény (x i ) hozzárendelt értéktől való százalékos eltéréseként számolt teljesítménymutató (ISO szakasz): 100 Az értékelés során a teljesítménymutatót hasonlítjuk az elfogadható hibahatárhoz (Elf%): ha D E FD D minőségirányítási rendszer nem igényel beavatkozást; 100 % az eredmény minősítése MEGFELELŐ, a iv

6 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló ha D E FD D 100> % minőségirányítási rendszer beavatkozást igényel. az eredmény minősítése NEM MEGFELELŐ, a Az elfogadható hibahatár alapértelmezésben a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapított, szakértői becsléssel célszerűnek ítélt érték volt. Ezt a korábbi évek gyakorlatának és a jártassági vizsgálat általános feltételeiben leírtak értelmében szükség esetén kiterjesztettük az alábbiaknak megfelelően: Az értékelés során figyeltük a hozzárendelt érték (robusztus átlag) bizonytalanságának és az elfogadható hibahatár, ill. az ebből számolható célszórás viszonyát. A célszórás számításának módját a következő, 4.2. folyamatábrán írjuk le. Ha a hozzárendelt érték (robusztus átlag) bizonytalanságának és a célszórásnak az aránya meghaladt egy kritikus értéket (30 %) az elfogadható hibahatárt kiterjesztettük. Kevés résztvevő esetén gyakran előfordul, hogy nagy a hozzárendelt érték (robusztus átlag) bizonytalansága és emiatt a fenti arány túllépi a 30 %-ot, emiatt indokolt az elfogadható hibahatár növelése. v

7 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló 4.2. Az értékelés folyamatábrája Hozzárendelt érték () és annak bizonytalansága (u(x)): Elfogadható hibahatár (Elf %) START = a robusztus átlag. u(x)= a robusztus átlag bizonytalansága Elf %=.Szakértői becslések értéke A célszórás (Sp) számítása Sp= % u(x) 0,3 S p N u(x) 1,2 S p N ' +, -./0%, I N Új célszórás (Sp*) számítása! = $%(') ) +! ) Új elfogadható hibahatár (ELF* %) számítása.12 % =!, I A megbízható hozzárendelt érték hiánya miatt az értékelés nem végezhető el. I ' +, -.12, % N NIB BI I NIB BI Magyarázat: STOP NIB: a résztvevő minőségirányítási rendszere nem igényel beavatkozást BI: a résztvevő minőségirányítási rendszere beavatkozást igényel vi

8 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló 4.3. Az adatok szemléltetése A mérési eredmények kiértékelését jelen jelentésen túl honlapunkon is közzétettük, melyhez a résztvevők felhasználói nevükkel és egyéni jelszavukkal férhettek hozzá. Összefoglalásképpen a 3. táblázatban feltüntettük a résztvevő laboratóriumok, a megfelelő és a kieső mérési eredmények, valamint a rendszeres (vagy módszeres) hibák számát (ti. azon laboratóriumok számát, ahol a mintapár mindkét tagjánál, egyirányban jelentkeztek eltérések). Az eredményeket táblázatos és oszlopdiagramos formában összegeztük (a kiértékelésből 4.1 szerint mellőzött adatokat a táblázatokban szürke háttérrel jelöltük), valamint un. Youden-féle ábrázolásban is megjelenítettük. Utóbbin minden pont egy laboratóriumot jelöl. Az ábra készítéséhez kiszámítjuk a laboratórium által mért eredmény és a hozzárendelt érték hányadosát a mintapár mindkét tagjára, majd a mintapár első tagjára kapott mért/hozzárendelt hányados függvényében ábrázoljuk a mintapár második tagjára kapott hányadost. A Youden-ábrát a résztvevők által megadott mérési módszerek szerinti bontásban is közzétettük, különböző színnel jelölve az egyes metodikákat. Az ábra alatti táblázatban a résztvevők egyes módszereket használó alcsoportjainak alap statisztikai jellemzőit is közzétettük. Fentieken túlmenően a résztvevők saját eredményeik egyedi, személyre szabott összesítését is letölthették honlapunkról. 5. Eredmények összefoglalása A résztvevőszám a kínált komponensek zöménél csökkent évhez képest. Kivéve a szerves oldószer extrakt mérést, ahol a résztvevőszáma közel annyi volt, mint az elmúlt évben. Az elméleti, bemérésből számolt várt és a hozzárendelt értékek igen jól egyeztek (2. táblázat), a SZOE esetében a tapasztalt 73 %-os visszanyerés megfelel az elmúlt évek tapasztalatainak. A jártassági vizsgálatban a korábbi évekhez hasonló eredmények születtek, az összkép jó: a kieső értékek száma, aránya kevés. A szerves oldószer extrakt mérések jobban sikerültek, mint 2012-ben, mert a kieső eredmények aránya sokkal kisebb. Az eredményeket méréstechnika illetve mérési időpont szerint vizsgálva tendenciák nem voltak megfigyelhetők. Budapest, Tisztelettel: a Szervezők vii

9 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló Táblázatok 1. táblázat. A QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi kiosztási ütemterve. 2013/I. forduló (10. hét, ) 2013/III. forduló (36. hét, ) Témakör Meghatározandó komponensek Témakör Meghatározandó komponensek Ivóvíz Szennyvíz Talaj ph(20 C), fajl. elektromos vezetőképesség(20 C) Ca, Mg, összes keménység, As, Ni, Pb, Zn NH + 4, NO - 3-3, PO 4 NO - 2, Hg F - (szabad) KOI ps, TOC KOI k, cboi 5, TOC NH + 4,NO - 3, Kjeldahl-N, PO 3-4, összes P NO - 2, Hg As, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Co zavarosság F - (szabad) Sb, Se, Sn Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, valamint B, Sb és Sn PAH, PCB EPH (C 10-C 40) 2013/II. forduló (19. hét, ) Ivóvíz Felszíni víz Emissziós porminták (feltárt oldat) Immissziós elnyelető oldatok Témakör Meghatározandó komponensek SO 2 Ivóvíz Felszíni víz Szennyvíz Cl -, SO 2-4, K, Na Al, Fe, Mn, Cd, Cr, Cu fenolindex CN - (összes) zavarosság AOX Sb, Se, Sn SO 2-4, K, Na, Fe, Mn, Al, As, Cd, Cr, Cu KOI k, cboi 5, TOC összes N fenolindex CN - (összes) zavarosság AOX Sb, Se, Sn As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V Peszticidek Cl -, Ca, Mg, összes keménység, Ni, Pb, Zn Felszíni víz Hg Daphnia-teszt (Cr) csíranövény-teszt (Cu) KOI ps, TOC NH + 4, NO - 3, PO 3-4, olajindex ANA-detergens 2013/IV. forduló (42. hét, ) ph(20 C), fajl. elektromos vezetőképesség(20 C), Témakör Meghatározandó komponensek összes oldott anyag Cl -, SO 2-4, K, Na összes SZOE CN - (összes) AOX összes N, szerves N, TOC KOI Iszap/üledék k, TOC, K, Na, Ca, Mg, Al, As, B, Fe, Mn, Pb, Zn Szennyvíz Talaj BTEX B PAH, PCB Mo Felszín EPH (C 10-C 40) Cr(VI) alatti víz BTEX ANA-detergens Peszticidek fenolindex a-klorofill Felszíni víz Iszap/üledék fitoplankton szaprobitási index NO 2 Ca, Mg, összes keménység, Fe, Mn, Al, Ba Ag szárazanyag, izzítási maradék és veszteség, hamutartalom, összes N, összes P, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Ba, Co, Mo viii

10 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló 2. táblázat. Várt és hozzárendelt értékek összehasonlítása (mintapár két tagjára bontva). Vizsgált komponens ph (20 o C) Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 o C)* Összes oldott anyag AOX Szerves oldószer extrakt (összes) Résztvevők száma *A várt érték az ellenőrző vizsgálatok során mért érték Mértékegység ph egység µs/cm mg/dm 3 mg/dm 3 mg/minta Várt érték Hozzárendelt Visszanyerés % érték 6,60 6,66 100,9% 7,40 7,38 99,7% ,4% ,2% ,1% ,0% 0,70 0,676 96,6% 1,20 1,12 93,3% 16,0 11,7 73,1% 24,0 17,7 73,8% 3. táblázat. Az eredmények áttekintése (mintapár két tagjára lebontva). Vizsgált komponens Résztvevők Megfelelő Kieső Rendszeres laboratóriumok mérési eredmények száma hibák száma ph (20 C) Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) Összes oldott anyag AOX Szerves oldószer extrakt ix

11 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló A vizsgálati eredmények értékelése x

12 Tartalomjegyzék ph (20 C) vizsgálati eredmények értékelése... 2 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) vizsgálati eredmények értékelése... 9 Összes oldott anyag vizsgálati eredmények értékelése AOX vizsgálati eredmények értékelése Összes SZOE vizsgálati eredmények értékelése... 28

13 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése ph (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 4 Minimum: ph egység 6,38 Minimum: ph egység 7,10 Maximum: ph egység 7,21 Maximum: ph egység 7,72 Medián: ph egység 6,65 Medián: ph egység 7,38 : ph egység 6,66 : ph egység 7,38 ph egység 0,02 ph egység 0,01 Robusztus szórás: ph egység 0,11 Robusztus szórás: ph egység 0,09 Robusztus relatív szórás: % 1,6 Robusztus relatív szórás: % 1,3 Hozzárendelt érték: ph egység 6,66 Hozzárendelt érték: ph egység 7, /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. ph egység ph egység % érték ph egység ph egység % érték 1 6,76 0,10 1,5 1, ,32-0,06-0,8 0, ,70 0,04 0,6 1, ,40 0,02 0,3 1, ,69 0,03 0,5 1, ,41 0,03 0,4 1, ,58-0,08-1,2 0, ,34-0,04-0,5 0, ,55-0,11-1,7 0, ,31-0,07-0,9 0, ,64-0,02-0,3 0, ,34-0,04-0,5 0, ,75 0,09 1,4 1, ,50 0,12 1,6 1, ,54-0,12-1,8 0, ,30-0,08-1,1 0, ,71 0,05 0,8 1, ,39 0,01 0,1 1, ,83 0,17 2,6 1, ,56 0,18 2,4 1, ,60-0,06-0,9 0, ,30-0,08-1,1 0, ,79 0,13 2,0 1, ,43 0,05 0,7 1, ,63-0,03-0,5 0, ,39 0,01 0,1 1, ,76 0,10 1,5 1, ,47 0,09 1,2 1, ,66 0,00 0,0 1, ,38 0,00 0,0 1, ,61-0,05-0,8 0, ,35-0,03-0,4 0, ,59-0,07-1,1 0, ,35-0,03-0,4 0, ,66 0,00 0,0 1, ,29-0,09-1,2 0, ,63-0,03-0,5 0, ,38 0,00 0,0 1, ,69 0,03 0,5 1, ,27-0,11-1,5 0, ,68 0,02 0,3 1, ,31-0,07-0,9 0, ,78 0,12 1,8 1, ,50 0,12 1,6 1, ,56-0,10-1,5 0, ,44 0,06 0,8 1, ,88 + 0,22 3,3 1, ,45 0,07 0,9 1, ,52-0,14-2,1 0, ,29-0,09-1,2 0, ,57-0,09-1,4 0, ,27-0,11-1,5 0, ,75 0,09 1,4 1, ,46 0,08 1,1 1,011 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 2/34 Nyomtatva: :59:24

14 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése ph (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 4 Minimum: ph egység 6,38 Minimum: ph egység 7,10 Maximum: ph egység 7,21 Maximum: ph egység 7,72 Medián: ph egység 6,65 Medián: ph egység 7,38 : ph egység 6,66 : ph egység 7,38 ph egység 0,02 ph egység 0,01 Robusztus szórás: ph egység 0,11 Robusztus szórás: ph egység 0,09 Robusztus relatív szórás: % 1,6 Robusztus relatív szórás: % 1,3 Hozzárendelt érték: ph egység 6,66 Hozzárendelt érték: ph egység 7, /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. ph egység ph egység % érték ph egység ph egység % érték 69 6,74 0,08 1,2 1, ,50 0,12 1,6 1, ,72 0,06 0,9 1, ,41 0,03 0,4 1, ,80 0,14 2,1 1, ,50 0,12 1,6 1, ,55-0,11-1,7 0, ,32-0,06-0,8 0, ,74 0,08 1,2 1, ,46 0,08 1,1 1, ,52-0,14-2,1 0, ,42 0,04 0,5 1, ,57-0,09-1,4 0, ,43 0,05 0,7 1, ,68 0,02 0,3 1, ,48 0,10 1,4 1, ,74 0,08 1,2 1, ,36-0,02-0,3 0, ,57-0,09-1,4 0, , ,28-3,8 0, ,50-0,16-2,4 0, ,33-0,05-0,7 0, , ,28-4,2 0, , ,24-3,3 0, ,74 0,08 1,2 1, ,47 0,09 1,2 1, ,62-0,04-0,6 0, ,33-0,05-0,7 0, ,82 0,16 2,4 1, ,51 0,13 1,8 1, ,54-0,12-1,8 0, ,28-0,10-1,4 0, ,60-0,06-0,9 0, ,25-0,13-1,8 0, ,71 0,05 0,8 1, ,44 0,06 0,8 1, ,54-0,12-1,8 0, ,34-0,04-0,5 0, ,63-0,03-0,5 0, ,42 0,04 0,5 1, ,65-0,01-0,2 0, ,38 0,00 0,0 1, ,60-0,06-0,9 0, ,29-0,09-1,2 0, ,60-0,06-0,9 0, ,36-0,02-0,3 0, ,74 0,08 1,2 1, ,40 0,02 0,3 1, ,58-0,08-1,2 0, , ,22-3,0 0, ,80 0,14 2,1 1, ,50 0,12 1,6 1, ,65-0,01-0,2 0, ,38 0,00 0,0 1,000 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 3/34 Nyomtatva: :59:24

15 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése ph (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Résztvevő lab.-ok száma: 63 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 4 Minimum: ph egység 6,38 Minimum: ph egység 7,10 Maximum: ph egység 7,21 Maximum: ph egység 7,72 Medián: ph egység 6,65 Medián: ph egység 7,38 : ph egység 6,66 : ph egység 7,38 ph egység 0,02 ph egység 0,01 Robusztus szórás: ph egység 0,11 Robusztus szórás: ph egység 0,09 Robusztus relatív szórás: % 1,6 Robusztus relatív szórás: % 1,3 Hozzárendelt érték: ph egység 6,66 Hozzárendelt érték: ph egység 7, /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Elfogadható hibahatár: ± 0,20 ph egység Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. ph egység ph egység % érték ph egység ph egység % érték 142 6,73 0,07 1,1 1, ,43 0,05 0,7 1, ,56-0,10-1,5 0, ,31-0,07-0,9 0, ,70 0,04 0,6 1, ,45 0,07 0,9 1, ,21 + 0,55 8,3 1, ,72 + 0,34 4,6 1, ,72 0,06 0,9 1, ,44 0,06 0,8 1, ,67 0,01 0,2 1, ,40 0,02 0,3 1, ,59-0,07-1,1 0, ,27-0,11-1,5 0, ,52-0,14-2,1 0, ,34-0,04-0,5 0, ,56-0,10-1,5 0, ,19-0,19-2,6 0,974 Mc Négyzet Informatika Oldal 4/34 Nyomtatva: :59:24

16 ph (20 C) SZV-G /II. forduló Koncentráció (ph egység) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 5/34 Nyomtatva: :59:24

17 ph (20 C) SZV-G /II. forduló Koncentráció (ph egység) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 6/34 Nyomtatva: :59:24

18 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata ph (20 C) 2013/II. forduló "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kieső eredmények száma: 3 4 Hozzárendelt érték (ph egység): 6,66 7,38 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,970-1,030 0,973-1,027 Mc Négyzet Informatika Oldal 7/34 Nyomtatva: :59:24

19 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 ph (20 C) 2013/II. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-1 SZV-G-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás potenciometria 58 6,66 6,66 0, ,38 7,38 0,09 egyéb, nincs adat 5 6,63 6,64 0,08 5 7,39 7,35 0,18 Mc Négyzet Informatika Oldal 8/34 Nyomtatva: :59:24

20 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Kieső eredmények száma: 4 Kieső eredmények száma: 2 Minimum: µs/cm 1080 Minimum: µs/cm 1660 Maximum: µs/cm 1303 Maximum: µs/cm 1962 Medián: µs/cm 1138 Medián: µs/cm 1766 : µs/cm 1138 : µs/cm 1766 µs/cm 3,9 µs/cm 6,0 Robusztus szórás: µs/cm 23,6 Robusztus szórás: µs/cm 36,0 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Robusztus relatív szórás: % 2,0 Hozzárendelt érték: µs/cm 1138 Hozzárendelt érték: µs/cm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. µs/cm µs/cm % érték µs/cm µs/cm % érték ,6 1, ,1 1, ,5 1, ,3 0, ,7 0, ,0 0, ,6 0, ,7 0, ,2 1, ,0 0, ,3 0, ,3 0, ,6 0, ,1 0, ,3 0, ,8 1, ,1 0, ,5 0, ,8 1, ,1 1, ,4 1, ,5 0, ,9 1, ,6 1, ,4 0, ,1 1, ,9 1, ,3 0, ,4 0, ,7 0, ,4 1, ,6 1, ,2 0, ,9 0, ,1 0, ,2 1, ,9 1, ,3 1, ,8 0, ,2 0, ,9 1, ,2 1, ,1 0, ,2 0, ,2 1, ,5 0, ,4 1, ,2 0, ,3 0, ,1 0, ,2 0, ,6 0, ,4 1, ,1 1,011 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 9/34 Nyomtatva: :59:24

21 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Kieső eredmények száma: 4 Kieső eredmények száma: 2 Minimum: µs/cm 1080 Minimum: µs/cm 1660 Maximum: µs/cm 1303 Maximum: µs/cm 1962 Medián: µs/cm 1138 Medián: µs/cm 1766 : µs/cm 1138 : µs/cm 1766 µs/cm 3,9 µs/cm 6,0 Robusztus szórás: µs/cm 23,6 Robusztus szórás: µs/cm 36,0 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Robusztus relatív szórás: % 2,0 Hozzárendelt érték: µs/cm 1138 Hozzárendelt érték: µs/cm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. µs/cm µs/cm % érték µs/cm µs/cm % érték ,1 1, ,2 1, ,4 0, ,0 0, ,7 0, ,3 0, ,1 1, ,4 1, ,7 1, ,2 1, ,3 0, ,7 1, ,4 1, ,1 1, ,5 0, ,8 1, ,1 0, ,0 0, ,9 0, ,0 0, ,7 0, ,6 0, ,8 1, ,1 1, ,5 1, ,0 1, ,3 0, ,7 0, ,1 0, ,9 0, ,2 1, ,5 1, ,1 1, ,9 1, ,6 1, ,6 1, ,1 0, ,0 0, ,3 0, ,7 0, ,2 0, ,1 1, ,4 1, ,6 1, ,1 1, ,4 1, ,3 1, ,6 1, ,1 1, ,8 1, ,0 1, ,5 1, ,1 0, ,4 0,986 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 10/34 Nyomtatva: :59:24

22 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Résztvevő lab.-ok száma: 56 Kieső eredmények száma: 4 Kieső eredmények száma: 2 Minimum: µs/cm 1080 Minimum: µs/cm 1660 Maximum: µs/cm 1303 Maximum: µs/cm 1962 Medián: µs/cm 1138 Medián: µs/cm 1766 : µs/cm 1138 : µs/cm 1766 µs/cm 3,9 µs/cm 6,0 Robusztus szórás: µs/cm 23,6 Robusztus szórás: µs/cm 36,0 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Robusztus relatív szórás: % 2,0 Hozzárendelt érték: µs/cm 1138 Hozzárendelt érték: µs/cm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. µs/cm µs/cm % érték µs/cm µs/cm % érték ,4 0, ,2 0, ,0 1, ,9 1,019 Mc Négyzet Informatika Oldal 11/34 Nyomtatva: :59:24

23 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) SZV-G /II. forduló Koncentráció (µs/cm) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 12/34 Nyomtatva: :59:24

24 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) SZV-G /II. forduló Koncentráció (µs/cm) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 13/34 Nyomtatva: :59:24

25 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) 2013/II. forduló "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kieső eredmények száma: 4 2 Hozzárendelt érték (µs/cm): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,900-1,100 0,900-1,100 Mc Négyzet Informatika Oldal 14/34 Nyomtatva: :59:24

26 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Fajlagos elektromos vezetőképesség (20 C) 2013/II. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-1 SZV-G-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás konduktometria , ,9 egyéb, nincs adat , ,4 Mc Négyzet Informatika Oldal 15/34 Nyomtatva: :59:24

27 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes oldott anyag Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 0 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm : mg/dm : mg/dm mg/dm 3 5,1 mg/dm 3 5,1 Robusztus szórás: mg/dm 3 31,9 Robusztus szórás: mg/dm 3 32,0 Robusztus relatív szórás: % 3,2 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/dm 3 mg/dm 3 % érték mg/dm 3 mg/dm 3 % érték ,1 0, ,8 0, ,6 1, ,3 1, ,4 1, ,7 0, ,5 1, ,7 1, ,5 0, ,2 1, ,2 1, ,7 1, ,8 1, ,6 1, ,0 1, ,2 0, ,0 1, ,0 1, ,2 0, ,9 0, ,1 0, ,7 1, ,3 0, ,5 0, ,9 1, ,1 0, ,8 0, ,7 0, ,5 1, ,1 1, ,6 1, ,3 1, ,5 0, ,8 1, ,7 1, ,5 0, ,6 1, ,1 1, ,3 0, ,3 0, ,9 0, ,2 0, ,5 1, ,1 1, ,9 1, ,0 1, ,4 0, ,1 0, ,8 1, ,1 1, ,6 0, ,0 0, ,9 1, ,6 1,016 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 16/34 Nyomtatva: :59:24

28 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes oldott anyag Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 0 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm : mg/dm : mg/dm mg/dm 3 5,1 mg/dm 3 5,1 Robusztus szórás: mg/dm 3 31,9 Robusztus szórás: mg/dm 3 32,0 Robusztus relatív szórás: % 3,2 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/dm 3 mg/dm 3 % érték mg/dm 3 mg/dm 3 % érték ,7 0, ,2 1, ,3 0, ,9 0, ,1 1, ,6 1, ,1 0, ,5 1, ,2 0, ,9 0, ,6 1, ,1 1, ,5 0, ,8 0, ,6 1, ,9 1, ,6 0, ,5 0, ,9 1, ,5 1, ,5 1, ,1 0, ,1 1, ,6 1, ,1 0, ,9 0, ,9 1, ,2 1, ,6 1, ,1 1, ,9 1, ,3 1, ,3 1, ,2 1, ,5 1, ,6 1, ,2 0, ,5 1, ,5 1, ,7 1, ,7 0, ,0 1, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,5 0, ,3 0, ,2 0, ,9 1, ,9 1, ,6 0, ,0 0, ,6 1, ,5 1,005 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 17/34 Nyomtatva: :59:24

29 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes oldott anyag Mintaazonosító: SZV-G-1 Mintaazonosító: SZV-G-2 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Résztvevő lab.-ok száma: 62 Kieső eredmények száma: 3 Kieső eredmények száma: 0 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm : mg/dm : mg/dm mg/dm 3 5,1 mg/dm 3 5,1 Robusztus szórás: mg/dm 3 31,9 Robusztus szórás: mg/dm 3 32,0 Robusztus relatív szórás: % 3,2 Robusztus relatív szórás: % 2,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Elfogadható hibahatár: ± 10,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/dm 3 mg/dm 3 % érték mg/dm 3 mg/dm 3 % érték ,0 1, ,2 1, ,1 0, ,5 0, ,6 0, ,1 0, ,1 0, ,8 0, ,4 0, ,2 0, ,6 0, ,6 0, ,9 1, ,6 0, ,5 0, ,8 0,982 Mc Négyzet Informatika Oldal 18/34 Nyomtatva: :59:24

30 Összes oldott anyag SZV-G /II. forduló Koncentráció (mg/dm 3 ) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 19/34 Nyomtatva: :59:24

31 Összes oldott anyag SZV-G /II. forduló Koncentráció (mg/dm 3 ) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 20/34 Nyomtatva: :59:24

32 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Összes oldott anyag 2013/II. forduló "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kieső eredmények száma: 3 0 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,900-1,100 0,900-1,100 Mc Négyzet Informatika Oldal 21/34 Nyomtatva: :59:24

33 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Összes oldott anyag 2013/II. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-1 SZV-G-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás tömeg szerinti analízis , ,0 egyéb, nincs adat , ,7 Mc Négyzet Informatika Oldal 22/34 Nyomtatva: :59:24

34 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése AOX Mintaazonosító: SZV-Org-3 Mintaazonosító: SZV-Org-4 Résztvevő lab.-ok száma: 12 Résztvevő lab.-ok száma: 12 Kieső eredmények száma: 2 Kieső eredmények száma: 1 Minimum: mg/dm 3 0,490 Minimum: mg/dm 3 1,03 Maximum: mg/dm 3 0,882 Maximum: mg/dm 3 1,50 Medián: mg/dm 3 0,671 Medián: mg/dm 3 1,10 : mg/dm 3 0,676 : mg/dm 3 1,12 mg/dm 3 0,023 mg/dm 3 0,028 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,064 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,077 Robusztus relatív szórás: % 9,4 Robusztus relatív szórás: % 6,9 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0,676 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 1, /II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 20,0 % Elfogadható hibahatár: ± 20,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/dm 3 mg/dm 3 % érték mg/dm 3 mg/dm 3 % érték 1 0,610-0,066-9,8 0, ,03-0,09-8,0 0, ,639-0,037-5,5 0, ,09-0,04-3,1 0, ,640-0,036-5,3 0, ,09-0,03-2,7 0, ,710 0,034 5,0 1, ,05-0,07-6,3 0, , ,186-27,5 0, ,03-0,09-8,0 0, ,678 0,002 0,3 1, ,13 0,01 0,9 1, ,637-0,039-5,8 0, ,11-0,01-0,9 0, ,663-0,013-1,9 0, ,15 0,03 2,7 1, ,800 0,124 18,3 1, ,50 + 0,38 33,9 1, ,780 0,104 15,4 1, ,28 0,16 14,3 1, ,690 0,014 2,1 1, ,08-0,04-3,6 0, , ,206 30,5 1, ,24 0,12 10,7 1,107 Mc Négyzet Informatika Oldal 23/34 Nyomtatva: :59:24

35 AOX SZV-Org /II. forduló Koncentráció (mg/dm 3 ) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 24/34 Nyomtatva: :59:24

36 AOX SZV-Org /II. forduló Koncentráció (mg/dm 3 ) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 25/34 Nyomtatva: :59:24

37 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata AOX 2013/II. forduló "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kieső eredmények száma: 2 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 0,676 1,12 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,800-1,200 0,800-1,200 Mc Négyzet Informatika Oldal 26/34 Nyomtatva: :59:24

38 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 AOX 2013/II. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-Org-3 SZV-Org-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás coulometria 12 0,671 0,676 0, ,10 1,12 0,077 Mc Négyzet Informatika Oldal 27/34 Nyomtatva: :59:24

39 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes SZOE Mintaazonosító: SZV-Org-1 Mintaazonosító: SZV-Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Kieső eredmények száma: 9 Kieső eredmények száma: 3 Minimum: mg/minta 5,30 Minimum: mg/minta 7,70 Maximum: mg/minta 18,4 Maximum: mg/minta 23,0 Medián: mg/minta 11,7 Medián: mg/minta 17,6 : mg/minta 11,7 : mg/minta 17,7 mg/minta 0,34 mg/minta 0,41 Robusztus szórás: mg/minta 2,04 Robusztus szórás: mg/minta 2,51 Robusztus relatív szórás: % 17,4 Robusztus relatív szórás: % 14,2 Hozzárendelt érték: mg/minta 11,7 Hozzárendelt érték: mg/minta 17,7 2013/II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/minta mg/minta % érték mg/minta mg/minta % érték 1 7, ,20-35,9 0, ,0 - -6,7-37,9 0, ,9 1,2 10,3 1, ,4 0,7 4,0 1, ,2-0,5-4,3 0, ,2-0,5-2,8 0, , ,80-41,0 0, ,9-1,8-10,2 0, ,80-1,90-16,2 0, ,2-1,5-8,5 0, ,6-0,1-0,9 0, ,4 1,7 9,6 1, ,7 1,0 8,5 1, ,0 2,3 13,0 1, ,7 0,0 0,0 1, ,6 0,9 5,1 1, ,7 0,0 0,0 1, ,1-0,6-3,4 0, ,4 + 3,7 31,6 1, ,5 - -7,2-40,7 0, ,0-0,7-6,0 0, ,7 0,0 0,0 1, ,0 1,3 11,1 1, ,0-1,7-9,6 0, ,7 3,0 25,6 1, ,4 3,7 20,9 1, ,4 + 6,7 57,3 1, , ,00-56,5 0, ,0-0,7-6,0 0, ,0-0,7-4,0 0, ,4 2,7 23,1 1, ,0 4,3 24,3 1, ,5 1,8 15,6 1, ,5 2,8 15,9 1, ,0 1,3 11,1 1, ,0 1,3 7,3 1, ,6 2,9 24,8 1, ,1 3,4 19,2 1, ,5-0,2-1,7 0, ,0 0,3 1,7 1, ,7 0,0 0,0 1, ,3-0,4-2,3 0, , ,70-48,7 0, ,2-0,5-2,8 0, ,4 1,7 14,5 1, ,7 0,0 0,0 1, ,0 1,3 11,1 1, ,0 5,3 29,9 1, , ,60-30,8 0, ,3 0,6 3,4 1, ,7 0,0 0,0 1, ,1 0,4 2,3 1, , ,40-54,7 0, ,6 3,9 22,0 1,220 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 28/34 Nyomtatva: :59:24

40 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes SZOE Mintaazonosító: SZV-Org-1 Mintaazonosító: SZV-Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Kieső eredmények száma: 9 Kieső eredmények száma: 3 Minimum: mg/minta 5,30 Minimum: mg/minta 7,70 Maximum: mg/minta 18,4 Maximum: mg/minta 23,0 Medián: mg/minta 11,7 Medián: mg/minta 17,6 : mg/minta 11,7 : mg/minta 17,7 mg/minta 0,34 mg/minta 0,41 Robusztus szórás: mg/minta 2,04 Robusztus szórás: mg/minta 2,51 Robusztus relatív szórás: % 17,4 Robusztus relatív szórás: % 14,2 Hozzárendelt érték: mg/minta 11,7 Hozzárendelt érték: mg/minta 17,7 2013/II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/minta mg/minta % érték mg/minta mg/minta % érték 67 12,0 0,3 2,6 1, ,2-1,5-8,5 0, ,3-0,4-3,4 0, ,6-2,1-11,9 0, ,5-0,2-1,7 0, ,9 1,2 6,8 1, ,8 1,1 9,4 1, ,8-0,9-5,1 0, ,80-1,90-16,2 0, ,2-3,5-19,8 0, ,10-2,60-22,2 0, ,0-4,7-26,6 0, ,1-1,6-13,7 0, ,1-1,6-9,0 0, ,2-0,5-4,3 0, ,0-0,7-4,0 0, ,20-3,50-29,9 0, ,4 2,7 15,3 1, , ,10-35,0 0, ,2 3,5 19,8 1, ,0-0,7-6,0 0, ,0-0,7-4,0 0, ,9 3,2 27,4 1, ,5 3,8 21,5 1, ,0-0,7-6,0 0, ,1-1,6-9,0 0, ,1-0,6-5,1 0, ,3-4,4-24,9 0, ,2 1,5 12,8 1, ,2 2,5 14,1 1, ,20-2,50-21,4 0, ,0-3,7-20,9 0, ,4 2,7 23,1 1, ,7 2,0 11,3 1, ,0 + 4,3 36,8 1, ,4 2,7 15,3 1, ,5 1,8 15,4 1, ,0 2,3 13,0 1, ,9 1,2 10,3 1, ,2 1,5 8,5 1, ,2 1,5 12,8 1, ,6 0,9 5,1 1, ,9 0,2 1,7 1, ,8 2,1 11,9 1, ,10-2,60-22,2 0, ,2-1,5-8,5 0, ,5 0,8 6,8 1, ,0 1,3 7,3 1, ,2 0,5 4,3 1, ,9-0,8-4,5 0, ,3-0,4-3,4 0, ,5 0,8 4,5 1, ,7 1,0 8,5 1, ,1-0,6-3,4 0,966 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 29/34 Nyomtatva: :59:24

41 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes SZOE Mintaazonosító: SZV-Org-1 Mintaazonosító: SZV-Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Résztvevő lab.-ok száma: 58 Kieső eredmények száma: 9 Kieső eredmények száma: 3 Minimum: mg/minta 5,30 Minimum: mg/minta 7,70 Maximum: mg/minta 18,4 Maximum: mg/minta 23,0 Medián: mg/minta 11,7 Medián: mg/minta 17,6 : mg/minta 11,7 : mg/minta 17,7 mg/minta 0,34 mg/minta 0,41 Robusztus szórás: mg/minta 2,04 Robusztus szórás: mg/minta 2,51 Robusztus relatív szórás: % 17,4 Robusztus relatív szórás: % 14,2 Hozzárendelt érték: mg/minta 11,7 Hozzárendelt érték: mg/minta 17,7 2013/II. forduló Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Elfogadható hibahatár: ± 30,0 % Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. Kód- Mért érték Eltérés a hozzárendelt é.-től Mért/ h. rend. mg/minta mg/minta % érték mg/minta mg/minta % érték ,0 0,3 2,6 1, ,5-2,2-12,4 0, ,0-1,7-14,5 0, ,1-2,6-14,7 0, ,0 0,3 2,6 1, ,5-2,2-12,4 0, ,5-0,2-1,7 0, ,5-0,2-1,1 0,989 Mc Négyzet Informatika Oldal 30/34 Nyomtatva: :59:24

42 Összes SZOE SZV-Org /II. forduló Koncentráció (mg/minta) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 31/34 Nyomtatva: :59:24

43 Összes SZOE SZV-Org /II. forduló Koncentráció (mg/minta) Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 32/34 Nyomtatva: :59:24

44 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Összes SZOE 2013/II. forduló "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kieső eredmények száma: 9 3 Hozzárendelt érték (mg/minta): 11,7 17,7 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,700-1,300 0,700-1,300 Mc Négyzet Informatika Oldal 33/34 Nyomtatva: :59:24

45 WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Összes SZOE 2013/II. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-Org-1 SZV-Org-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás tömeg szerinti analízis 55 11,7 11,8 2, ,7 17,8 2,49 egyéb, nincs adat 3 10,1 9,90 2, ,1 16,3 1,12 Mc Négyzet Informatika Oldal 34/34 Nyomtatva: :59:24

46 Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló A zárójelentés VÉGE -----

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2016/IV. forduló zárójelentése 2016. december 09. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

2013. évi programajánlat

2013. évi programajánlat 272-272- 2013. évi programajánlat Általános információk Jelen programajánlat a által 2013. évre meghirdetett jártassági vizsgálatokat ismerteti. A részvétellel kapcsolatban további információ a QualcoDuna

Részletesebben

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése A 2016. év tapasztalatai és a 2017. évi jártassági vizsgálati program ismertetése Szegény Zsigmond Osztályvezető WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos igazgató

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

2014. évi jártassági vizsgálati program

2014. évi jártassági vizsgálati program QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: (+36)-1-872-3628 Fax: (+36)-1-872-3806 E-mail: info@qualcoduna.hu Web:

Részletesebben

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció

QualcoDuna interkalibráció QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199 m. Fax: 06-1-216-81-40,

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi programajánlat

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi programajánlat QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2017. évi programajánlat 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2016.12.19. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos igazgató

Részletesebben

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008.

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008. QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, 2318 m. Fax:

Részletesebben

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat 2011 Általános ismertető Jelen programajánlat a VITUKI Nonprofit Kft. által IVÓVÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ valamint ISZAP témakörben 2011. évre meghirdetett

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2016.12.19. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. ; 1144 Budapest, Remény u. 42. (+36)-1-383-1190, (+36)-1-468-3757;

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008.

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008. Talaj- és levegövizsgálati körmérések VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató 2013. évi tevékenységéről - 2013. 1 WIREC 2013. évi közhasznúsági TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink 3. WIREC küldetése,

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01.

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. A körvizsgálatok típusai Módszertani körvizsgálat (egy-egy

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly út 24. Tel: 06/1/336-9474 Fax: 06/1/336-9169 E-mail: etbi@nebih.gov.hu.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1246/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Központi Laboratórium (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminõségi és Élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1433/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó ZRt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály Analitikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató 2012. évi tevékenységéről - 2012. 1 WIREC 2012. évi közhasznúsági jelentés TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink 3 WIREC küldetése,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1312/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Abonyi Üzemigazgatóság, szennyvíz ágazat Abony, szennyvíztisztító telep

Abonyi Üzemigazgatóság, szennyvíz ágazat Abony, szennyvíztisztító telep 2014. december 16.-án a hivatalos, előírt mintavétel adatai a következők: Abonyi Üzemigazgatóság, szennyvíz ágazat Beérkezés dátuma: 2014.12.16. Kód 14-820/17 14-820/18 Abony, 1.sz. végátemelő 2014.12.16.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT í á ő á é ö é é é é é í é ő á á ö é é é ó á á é é é é ő á á ő é ő í é é ü ő é é á é é ő á é ö é ü á ó ű é é é ő é é ü ö ö á á ó é á é á ó é ü á á é é ő á é é ó á á í á ö ü é ö ö á á ő é á á á á á á é ó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Agrármûszerközpont (4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi

Részletesebben

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm) Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz - Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1496/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1433/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai TALAJVIZSGÁLAT Szűkített talajvizsgálat paraméterei: - ph(kcl) és/vagy ph(h2o) - nitrit-nitrát nitrogén-tartalom (NO2-+NO3-)-N - P2O5 (foszfortartalom)

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Gulyás Gábor PureAqua Kft. MASZESZ Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. 02. 11. BEVEZETÉS

Részletesebben

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis MOKKA Konferencia, 2007.június 15. Sarkadi Adrienn Hordozható röntgenspektrométer környezetvédelmi alkalmazásokra Nehézfémek talajban

Részletesebben

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1.ábra A kadmium felhasználási területei Kadmium hatása a környezetre és az egészségre Vermesan Horatiu, Vermesan George, Grünwald Ern, Mszaki Egyetem, Kolozsvár Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár (Korróziós Figyel, 2006.46) Bevezetés A fémionok

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: Tárgy: BIOMASS Mikroelem Granulátum szervestrágya

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0827/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁEF Kft. Anyagvizsgáló Laboratórium (1112 Budapest, Budaörsi u. 45.) akkreditált területe

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben