Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság"

Átírás

1 Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. ; 1144 Budapest, Remény u. 42. (+36) , (+36) ; (+36)

2 Oldal Tartalomjegyzék Bevezetés 1 Általános információk 2 A vizsgálati eredmények statisztikai kiértékelésnek módja 3 Minısítés a z- vagy z -score (pontok) alapján 4 A körvizsgálatban részt vett laboratóriumok 5 A módszerközlés rövidítései növényminta 6 Mérési eredmények táblázata 7 Abszolút száraz anyag kiértékelés 8 Nitrogén kiértékelés 11 Foszfor kiértékelés 14 Kálium kiértékelés 17 Nátrium kiértékelés 20 Kálcium kiértékelés 22 Magnézium kiértékelés 25 Vas kiértékelés 28 Mangán kiértékelés 31 Cink kiértékelés 34 Réz kiértékelés 37 Bór kiértékelés 40 Ólom kiértékelés 43 Kadmium kiértékelés 45 Króm kiértékelés 47 Nikkel kiértékelés 49 I

3 Oldal 9092 növényminta 51 Mérési eredmények táblázata 52 Abszolút száraz anyag kiértékelés 53 Nitrogén kiértékelés 56 Foszfor kiértékelés 59 Kálium kiértékelés 62 Nátrium kiértékelés 65 Kálcium kiértékelés 67 Magnézium kiértékelés 70 Vas kiértékelés 73 Mangán kiértékelés 76 Cink kiértékelés 79 Réz kiértékelés 82 Bór kiértékelés 85 Ólom kiértékelés 88 Kadmium kiértékelés 90 Króm kiértékelés 92 Nikkel kiértékelés 94 Statisztikai eredmények összefoglalása 96 A 9091 növényminta statisztikai eredményei 97 A 9092 növényminta statisztikai eredményei 98 A 9091 növénymintánál laboratóriumonként elért z-score vagy z'-score értékek 99 A 9092 növénymintánál laboratóriumonként elért z-score vagy z'-score értékek 100 II

4 Bevezetés Tisztelt Résztvevık, Növényminták tápelem és toxikus elem tartalmának meghatározására irányuló jártassági körvizsgálatot az MGSZH Központ két Igazgatósága a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (NTI) Talajvédelmi Osztályának, valamint az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (ÉTbI) Mőszaki- technológiai Laboratóriumának együttmőködésével és erıforrásainak egyesítésével valósítottuk meg. A jártassági körvizsgálat célja a részvevık vizsgáló-teljesítményének független becslése objektív módszerekkel. Munkánk során a következı szempontok érvényesülésére és betartására törekedtünk: 1. A körvizsgálat szervezése és megrendezése során messzemenıen figyelembe vettük a nemzetközi elıírásokat*. 2. A körvizsgálat lebonyolítása során a résztvevık egyértelmő tájékoztatókat, útmutatókat és jelentkezési lapokat kaptak, hogy a laboratóriumok fel tudják mérni, hogy milyen szakmai- gazdaságiés idıterhelést jelent számukra a körvizsgálatban való részvétel. A kommunikációt a körvizsgálat lebonyolítása során igyekeztünk folyamatosan fenntartani. (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 elıírások) 3. A kiadott minták homogenitás vizsgálatait az IUPAC és a FAPAS elıírásának * megfelelıen végeztük el a 10 db véletlenszerően kivett, majd kettéosztott minta foszfor, magnézium, cink és a szárazanyag tartalom mérésével. (A minták az elıírt statisztikai próbák szerint megfelelı homogenitásúak voltak.) 4. A referencia értéket vagy valódi értéket a robusztus átlag számolásával becsültük. A módszer elınye, hogy a kiugró eredményeket nem egyszerően elhagyjuk, hanem a medián (középsı érték) egy bizonyos távolságába visszahúzzuk. Ezzel a kiugró eredmények eltérési iránya megmarad, de a közös átlag értékébe nem hatnak számottevıen és így nem torzítják azt. 5. Meghatároztuk a referencia érték vagy valódi érték becslésének bizonytalanságát. Ha ez a célszórás 30%-ánál nagyobb volt, akkor a z-score (pont) érték meghatározása helyett a z -score értéket számoltuk. (Lásd bıvebben A vizsgálati eredmények statisztikai kiértékelésnek módja -nál.) 6. A célszórást a Horwitz-féle egyenletekbıl számoltuk, mert jobb, ha a szórás célértéke a résztvevık számára elıírt érték, nem pedig a résztvevık eredményébıl számított érték. A módszer további elınye, hogy a minták kiadás elıtti homogenitás vizsgálata során ezt a célszórást tudtuk figyelembe venni és nem kellett megvárni a laboratóriumok eredményét, másrészt mindig azonos elbírálást alkalmazunk az adott komponens adott koncentrációjánál és az nem függ az aktuálisan résztvevı laboratóriumok jártasságától, az eredményeikbıl számolt szórástól. Az analitikai gyakorlatban tapasztalhatjuk, hogy egy-egy mérés bizonytalansága a koncentráció függvényében nem mindig lineáris. Ezt a jelenséget írta le Horwitz az egyenleteivel. (Lásd bıvebben A vizsgálati eredmények statisztikai kiértékelésnek módja -nál.) 7. A minta-elıkészítési és a mérési módszerek és eszközök bekérésével és az értékelı lapokon az eredmények melletti feltüntetésével további szakmai segítséget szeretnénk nyújtani a laboratóriumoknak, hogy ezeket figyelembe véve a késıbbiekben minél megbízhatóbb eredményeket adjanak ki. Végül minden laboratóriumnak köszönjük a részvételt, a saját kiértékelésekhez jó munkát és a céljaik elérésében sok sikert kívánunk! Köszönjük, ha észrevételeivel hozzájárul a munkánk eredményességének javításához! Budapest, november Tisztelettel: a Szervezık * : a. ILAC-G13:2007 Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes (Iránymutatások a jártasságvizsgálati programok szolgáltatóival szemben támasztott követelményekhez) [ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)] b. MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgálati és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei c. The International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories. (Nemzetközi Egyeztetett Protokoll [szabály] a Kémiai Analitikai Laboratóriumok Jártassági Vizsgálatára) (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 1, pp , (2006). d. ISO 13528:2005, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (Statisztikai módszerek a laboratóriumok közötti összehasonlításokban használt jártassági vizsgálatokhoz) e. FAPAS (FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME) : Proficiency Testing, Protocol for Organisation and Analysis of Data (Jártassági vizsgálat, protokoll a szervezésre és az adatok elemzésére) (2002) 1

5 Általános információk A minták leírása: Lepecsételt mőanyag zacskóban két darab növénymintát (9091 és 9092) kaptak a laboratóriumok: a 9091 számú minta kukorica növény, a 9092 számú minta szılılevél volt szárítva, ırölve és homogenizálva. A minták szemcsemérete < 0,75 mm. A csomagolás sértetlenségének, minták jelzésének, valamint minták tömegének visszaigazolásával gyızıdtünk meg arról, hogy a mintacsomagok a szállítás során nem sérültek. Homogenitás: A mintákat légszáraz állapotban max. 50 o C-on történı szárítás, darálás és nagyon alapos keverés után szereltük ki. Mint ahogyan az elızıekben utaltunk rá, a minták homogenitását az abszolút száraz anyag %, a P %, a Mg % és a Zn mg/kg paraméterek mérésével igazoltuk, 10 db véletlenszerően kivett, majd kettéosztott minta véletlenszerő sorrendben történı vizsgálatával, az elıírásoknak megfelelıen. A kiadott minták az elıírt statisztikai próbák szerint megfelelı homogenitásúak voltak, mert a mintán belüli és minták közötti inhomogenitás nem haladta meg az elıírt kritikus értékeket. Stabilitás: A tapasztalatok szerint a légszáraz növényminták szobahıfokon a vizsgálandó komponensek vonatkozásában három hónapig biztosan stabilak, ezért a lebonyolítás gyorsítása érdekében a stabilitásvizsgálatoktól eltekintettünk. A mérési feladat: A kiadott két növénymintát a következı jellemzıkre kellett vizsgálni: a. Száraz anyag tartalom (%) b. Tápelem tartalom meghatározása: N (%), P (%), K (%), Ca (%), Mg (%), Fe (mg/kg), Mn (mg/kg), Zn (mg/kg), Cu (mg/kg), B (mg/kg) c. Toxikus, vagy toxikussá váló elemek meghatározása: Pb (mg/kg), Cd (mg/kg), Cr (mg/kg), Ni (mg/kg) Nem volt kötelezı minden paraméter meghatározása, de a résztvevıkkel közöltük, hogy korrekt statisztikai értékelést csak akkor tudunk végezni, ha az értékelhetı eredmények száma hét vagy ennél több. (Értékelhetetlen eredménynek tekintettük a 0 (nulla) a < és a > jelöléső értékeket.) A körvizsgálat résztvevıinek száma: 25 laboratórium A minták postázásának idıpontja: A végrehajtási határidı: (Az utolsó eredmény engedéllyel án érkezett meg. Ezután kezdhettük el a statisztikai kiértékelést.) 2

6 A vizsgálati eredmények statisztikai kiértékelésnek módja A minták a meghatározandó elemekkel nem voltak spike-olva (adalékolva). A növény minták tápelem és toxikus elem meghatározásának mérési megbízhatóságára, így a megengedett szórás értékére nincsenek jogszabályi elıírások. Gazdasági és idıbeli korlátok miatt, a komponensek referencia értéknek és az elfogadható szórás értékének meghatározása céljából, a mintákat nem mérettük meg elızetesen több nemzetközileg elismert nagy jártasságú laboratóriummal. (Azért, hogy a résztvevık számára az útmutatóban a várható koncentráció tartományokat meg tudjuk adni, egy nagy gyakorlattal rendelkezı laboratóriummal, amely a köranalízis tekintetében kívülálló volt, elızetesen megvizsgáltattuk a mintákat.) Az elızı okok miatt az értékelési rendszer nem túl bonyolult. Az ISO 13528:2005 szabvány szerint a z-score értékeket, vagy z -score értékeket számoltuk a valódi koncentráció, ill. referencia érték meghatározásának bizonytalanságától függıen a következı séma szerint: vagy, ha u(x) > 0,3s p akkor ahol x i : a résztvevı laboratórium mérési eredménye X: a meghatározandó komponens valódi koncentrációja, vagy referencia érték s p : a választott szórás, a szórás célértéke u(x): a valódi koncentráció vagy referencia érték meghatározásának bizonytalansága Az egyenletekbıl az ismeretleneket, az X-et, s p -t és az u(x)-et a következı módon számoltuk: a. A valódi koncentráció vagy referencia érték (X) becslése: Az eredmények robusztus átlagának meghatározásával. Ez az ISO 13528:2005 szabvány Annex C részének A algoritmusa (Huber s H-15 módszer) alkalmazásával történt. Ekkor adódott a robusztus szórás (s*) értéke is. b. A robusztus átlag bizonytalanságát [ u(x)] szintén az ISO 13528:2005 szabvány szerint összefüggéssel határoztuk meg, ahol a p a résztvevık száma. c. A szórás célértékét (s p ) Horwitz-féle egyenletekbıl számoltuk az ISO 13528:2005 szabvány és a FAPAS Jártassági vizsgálat, protokoll a szervezésre és az adatok elemzésére elıírásainak megfelelıen. A Horwitz-egyenletek szerint a koncentrációtól függıen három egyenlet használható a szórás célértékének (s p ) meghatározására: 0, 22X 1. Ha X <120 ppb akkor s p = ta 2. Ha 120 ppb <= X <=13,8% akkor 0,02 X = ta 0, 8495 s p 3. Ha X >13,8% akkor 0,01 X = ta 0, 5 s p ahol X: A valódi koncentráció becsült értéke dimenzió nélküli tömegarányban kifejezve, pl. 1 ppm 10-6 vagy 1% 10-2, ta: dimenzió nélküli tömegarány, pl. 1 ppm 10-6 vagy 1%

7 A z-score és a z -score meghatározásának folyamatábrája: Valódi érték (X) becslése: START Szórás célérték (S p ) meghatározása: START Számolni: Robusztus átlag = Valódi érték(x) Robusztus szórás =s* Robusztus átlag bizonytalansága: Ha X <120 ppb akkor az 1. egyenlet Ha 120 ppb <= X <=13,8% akkor 2. egyenlet Ha X >13,8% akkor a 3. egyenlet N u(x) 0,3 S p z -score számolás: T É R z-score számolás: I STOP STOP É K E L É S Hétnél kevesebb értékelhetı eredménynél a statisztikai módszerek nem alkalmazhatók. Az értékelés során értékelhetetlennek tekintettük a 0 (nulla) < és > jelöléső eredményeket. Minısítés a z- vagy z -score (pontok) alapján Ha az illetı laboratóriumnál a z vagy z -score abszolút értéke kisebb vagy egyenlı, mint 2, akkor az illetı laboratórium tevékenysége nem igényel beavatkozást és az értékelı lapon NIB jelet adtunk. Ha z vagy z -score abszolút értéke 2 és 3 közé esik, akkor az illetı laboratórium tevékenysége nem igényel feltétlenül beavatkozást és az értékelı lapon NIFB jelet adtunk. Ha z vagy z -score abszolút értéke nagyobb, mint 3 akkor az illetı laboratórium tevékenysége beavatkozást igényel és az értékelı lapon BI jelet adtunk. 4

8 A körvizsgálatban részt vett laboratóriumok Szervezet neve Helység Felsı-Bácskai Agrolabor Kft. Bácsalmás Pannon Egyetem Agrártud. Centrum Szıl.és Bor.Kut.I. Badacsonytomaj Bálint Analitika Kft. Budapest MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest Debreceni Egyetem Agrár- és Mősz.Tudom.Centruma Debrecen SGS Hungária Kft. Debreceni Talajvédelmi Laboratórium Debrecen Károly Róbert Nonprofit Kft. Laboratóriuma Gyöngyös Szakszolgálat '93 Kft. Gyöngyös Mezıgazdasági Szakszolg. Kft. Agrokémiai Labor Hódmezıvásárhely Debreceni Egyetem AMTL KIK Karcag BÁCS-ÁG Kft. Mg.-i Vizsg. és Termékmin. Labor. Kecskemét Budapesti Corvinus Egyetem Szıl. és Bor. Kutatóint. Kecskemét SGS Hungária Kft. Kecskeméti Talajvédelmi Laboratórium Kecskemét Bóly Zrt. Mezıgazdasági Laboratórium Mohács UIS Ungarn Laborvizsg. és Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvár SGS Hungária Kft. Mezıgazdasági Labor Nyíregyháza MECSEKÉRC Zrt. Kv.-i Ig. Vizsgálólaboratóriuma Pécs Pécsi Tudományegyetem Szıl. és Bor. Kutatóint. Pécs Erdészeti Tudományos Intézet Sárvár BETA Kutató Intézet Nonprofit Kft. Sopronhorpács MINERÁG Kft. Szekszárd Jász-Nagykun-Szolnok m.-i MgSzH NTI Talajvédelmi Laboratórium Szolnok Vas Megyei MgSzH NTI Talajvédelmi Laboratórium Tanakajd Fejér m.-i MgSzH NTI Talajvédelmi Laboratórium Velence AGROLABOR-Z Kft. Zalaegerszeg A módszerközlés rövidítései Minta elıkészítés: KR : kénsavas roncsolás (a 11. kódszámú laboratóriumnál ez királyvizes roncsolást jelent), H: hamvasztás, SH: sósavas hidrolízis, SR: salétromsav-hidrogénperoxidos roncsolás, Éget.: égetés (elem analizátor) Roncsoló eszköz: BR: blokkroncsoló, ATB: acélköpenyes teflonbetétes roncsoló bomba, MW: mikrohullámú feltáró, KJ: Kjeldahl, Kem.: kemence, El.an.: elem analizátor Vizsgálati módszer: MSZ, MSZ EN, MSZ ISO, MSZ EN ISO: magyar és nemzetközi szabványok (a pontos számokról érdeklıdés esetén részletes tájékoztatót adunk); NVG: növényvizsgálati módszerfüzet; MTK: Magyar Takarmány Kódex; Gépk.: gépkönyv, ill. gyártói applikáció; FIA, FIA 13, FIA14, deszt., E-K4: egyedi módszerek Méréstechnika: általában szakmailag értelemszerő: ICP-OES, ICP-MS; ICPUH: induktív csatolású plazmaemissziós spektrometria, optikai emmissziós módban(oes) tömegspektrométerrel kapcsolva(ms), ultrahangos porlasztóval(uh); AAS-FL: atomabszopciós láng; AAS-GR: atomabszopciós grafit; AES-FL: atomemissziós láng (lángfotometria); CFA: contiflo analizátor (buborékos); FIA: folyamatos áramlású rendszerbe injektáló analizátor (nem buborékos); Sp.Fot.: spekrofotometria; CNS-an.: szén-nitrogén-kén analizátor; Grav.: gravimetria; Titr.: titrimetria; Kjeld.: Kjeldahl; Deszt.: desztilláció; Wag.P.: desztilláció Wagner-Parnas készülékkel 5

9 9091 növényminta Tápelemek és toxikus elemek N P K Na Ca Fe Mn Zn Cu B Pb Cd Cr Ni Mg 6

10 Mérési eredmények jelő Laboratórium kódja Absz. száraz a. m/m % eredeti a. Tápelemek Toxikus elemek N P K Na Ca Mg Fe Mn Zn Cu B Pb Cd Cr Ni m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. 1 93,9 1,12 0,196 0,900 < 0,01 0,190 0, ,0 29,3 14,00 4, ,1 1,17 0,200 0,910 0,0180 0,210 0, ,0 30,6 13,80 4,06 6,40 0,250 0,051 1,670 0, ,3 1,17 0,260 1,050 0,0010 0,176 0, ,0 31,9 12,10 3,46 7,74 0,227 0,045 2,310 1, ,2 1,30 0,220 0,880 0,0120 0,290 0, ,0 22,8 15,45 11,37 6,22 0,537 0,179 1,781 1, ,6 1,05 0,210 0,930-0,210 0, ,0 30,1 13,10 4, ,8 1,16 0,215 0,930 0,0050 0,200 0, ,0 30,1 13,32 4,10 5,44 0,870 0,051 2,140 1, ,3 1,21 0,220 0,950 0,0270 0,190 0, ,0 35,1 16,40 4,70 6,99 0,320 0,049 1,840 0, ,4 1,23 0,205 0,820-0,180 0, ,0 29,0 13,70 3, ,9 1,18 0,200 0,940 0,0014 0,188 0, ,0 31,5 15,20 4,04 5,78 < 0,50 0,048 2,060 0, ,7 1,15 0,195 0,809 0,0230 0,243 0, ,0 31,8 15,40 6,33 7,83 0,280 0,042 1,730 1, ,1-0,192 0,803 0,0199 0,206 0, ,3 27,1 12,90 3,32 4,21-0,053 2,190 1, ,8 1,12 0,180 0,880-0,180 0, ,1 1,19 0,199 0,923 0,0090 0,193 0, ,0 25,4 12,20 3,44 4, ,4 1,09 0,196 0,860 0,0200 0,203 0, ,0 29,1 13,40 3,64 5,84 0,260 0,050 1,285 0, ,2 1,18 0,200 0,920 0,0130 0,190 0, ,0 31,4 14,40 3,94 5,82 0,240 0,045 2,070 1, ,3 1,15 0,196 0,920 0,0013 0,193 0, ,0 31,1 14,60 4,11 5,41 0,260 0,046 2,020 0, ,6 1,16 0,215 0,894 0,0070 0,185 0, ,6 28,9 14,49 3,66 4,98 0,200 0,046-1, ,8 1,16 0,180 0,860-0,200 0, ,0 27,7 13,30 3,38 5, ,0 1,11 0,200 0,960-0,200 0, ,0 23,2 8,12-18, ,7 1,06 0,180 0,870-0,210 0, ,0 29,9 13,40 3,60 5,00 <0,25 <0,1 1,290 1, ,5 1,16 0,202 0,870-0,205 0, ,0 31,9 13,40 3,62 5, ,8 1,10 0,191 0,906 <0,0015 0,181 0, ,0 29,6 13,80 3,92 5,23 0,298 0,042 1,890 0, ,5 1,24 0,190 0,900 < 0,190 0, ,0 28,0 16,00 4, ,6 1,14 0,140 0,950-0,160 0,150 98,0 30,0 13, ,6 1,08 0,213 0,906 0,0040 0,213 0, ,0 33,3 15,80 3,70 5,93 0,148 0,044 1,500 <0,2 Értékelhetı eredmények száma: mg/kg absz. sz.a. 7

11 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Abszolút száraz anyag kiértékelı lap Labor- Absz.száraz a. Eltérés z-score Minısítés kód [ % ered.a.] referencia értéktıl 1 93,9 0,206 0,212 NIB ,1-0,594-0,614 NIB - - MSZ ,3 0,606 0,626 NIB ,2-0,494-0,511 NIB ,6-0,094-0,098 NIB - - MSZ ,8 0,056 0,057 NIB ,3 0,606 0,626 NIB ,4-0,294-0,304 NIB - - MSZ Grav. 9 93,9 0,206 0,212 NIB ,7 0,033 0,034 NIB ,1 1,406 1,452 NIB ,8 0,106 0,109 NIB - - MSZ Grav ,1-0,553-0,572 NIB - - MSZ Grav ,4-0,294-0,304 NIB ,2 1,506 1,555 NIB - - MSZ Grav ,3 1,556 1,607 NIB ,6-0,054-0,056 NIB ,8 0,106 0,109 NIB ,0-0,694-0,717 NIB ,7 0,006 0,006 NIB - - MSZ 21 93,5-0,194-0,201 NIB ,8 0,106 0,109 NIB - - MSZ ,5-0,194-0,201 NIB ,6-0,094-0,098 NIB ,6-0,094-0,098 NIB eredmények száma: 25 átlag: 93,81 93,694 szórás: 0,608 Robusztus r.s.d. %: 0,37 CV%: 0,65 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 93,70 Horwitz-f. célszórás: 0,968 0,342 0,086 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 9 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 8

12 9091. jelő Eredmények grafikusan % 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 89,0 88,0 Absz.száraz a. Ref. érték +2s -2s +3s -3s 87,

13 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Absz.száraz a. z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Absz.száraz a. Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 10

14 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Nitrogén kiértékelı lap Labor- Nitrogén Eltérés z'-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 1 1,12-0,033-0,692 NIB KR BR NVG CFA 2 1,17 0,017 0,367 NIB KR BR MSZ Kjeltec 3 1,17 0,017 0,367 NIB KR BR MSZ EN ISO Titr. 4 1,30 0,147 3,120 BI KR BR FIA14 FIA 5 1,05-0,103-2,174 NIFB KR BR MSZ Titr. 6 1,16 0,007 0,155 NIB KR BR MSZ 7 1,21 0,057 1,214 NIB KR BR FIA13 FIA 8 1,23 0,077 1,637 NIB KR BR MSZ Kjeld. 9 1,18 0,027 0,579 NIB KR BR MSZ Titr. 10 1,15-0,003-0,056 NIB KR BR MSZ Deszt. 12 1,12-0,033-0,692 NIB KR KJ MSZ Titr. 13 1,19 0,039 0,833 NIB KR BR MSZ Deszt. 14 1,09-0,063-1,327 NIB KR BR MSZ Kjeld. 15 1,18 0,027 0,579 NIB KR BR deszt. titr. 16 1,15-0,003-0,056 NIB KR BR MSZ FIA 17 1,16 0,007 0,155 NIB KR BR MSZ Kjeld. 18 1,16 0,007 0,155 NIB KR BR MSZ Sp.Fot. 19 1,11-0,043-0,903 NIB KR BR ,06-0,093-1,962 NIB KR BR MSZ CFA 21 1,16 0,010 0,219 NIB KR BR MSZ ISO Sp.Fot. 22 1,10-0,053-1,115 NIB KR BR MSZ FIA 23 1,24 0,087 1,849 NIB Éget. El. an. Gépk. CNS-an. 24 1,14-0,013-0,268 NIB KR BR MSZ Titr. 25 1,08-0,073-1,539 NIB KR BR MSZ Wag.P. eredmények száma: 24 átlag: 1,15 szórás: 0,058 Robusztus r.s.d. %: 4,74 CV%: 5,04 Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : Mintaelıkészítés Méréstechnika medián: 1,16 Horwitz-f. célszórás: 0,045 1,153 0,055 0,014 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 4 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 11

15 9091. jelő Eredmények grafikusan 1,40 1,20 % 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Nitrogén Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

16 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Nitrogén z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Nitrogén 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 13

17 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Foszfor kiértékelı lap Labor- Foszfor Eltérés z'-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 1 0,196-0,004-0,350 NIB KR BR NVG CFA 2 0,200 0,000 0,020 NIB H Kem. MSZ Sp.Fot. 3 0,260 0,060 5,575 BI SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,220 0,020 1,872 NIB KR BR MSZ CFA 5 0,210 0,010 0,946 NIB KR BR MSZ Sp.Fot. 6 0,215 0,015 1,409 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 0,220 0,020 1,872 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 0,205 0,005 0,483 NIB H - MSZ CFA 9 0,200 0,000 0,020 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,195-0,005-0,443 NIB H - MSZ ICP-OES 11 0,192-0,008-0,721 NIB KR MW E-K4 ICP-MS 12 0,180-0,020-1,832 NIB H - MSZ Sp.Fot. 13 0,199-0,001-0,073 NIB H Kem. FIA FIA 14 0,196-0,004-0,350 NIB H - MSZ ICP-OES 15 0,200 0,000 0,020 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,196-0,004-0,387 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,215 0,015 1,409 NIB H - MSZ Sp.Fot. 18 0,180-0,020-1,832 NIB H Kem. MSZ Sp.Fot. 19 0,200 0,000 0,020 NIB SR MW - Sp.Fot. 20 0,180-0,020-1,832 NIB KR BR MSZ CFA 21 0,202 0,002 0,205 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 0,191-0,009-0,813 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 0,190-0,010-0,906 NIB SR MW MSZ Sp.Fot. 24 0,140-0,060-5,535 BI SR MW MSZ CFA 25 0,213 0,013 1,224 NIB SR MW MSZ ICP-OES eredmények száma: 25 átlag: 0,200 szórás: 0,021 Robusztus r.s.d. %: 7,21 CV%: 10,35 Méréstechnika Mintaelıkészítés Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 0,200 Horwitz-f. célszórás: 0,010 0,200 0,014 0,004 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 2 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 14

18 9091. jelő Eredmények grafikusan 0,300 0,250 0,200 Foszfor % 0,150 Ref. érték +2s 0,100 0,050-2s +3s -3s 0,

19 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Foszfor z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Foszfor 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 16

20 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Kálium kiértékelı lap Labor- Kálium Eltérés z-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 1 0,900-0,003-0,073 NIB KR BR NVG AES-FL 2 0,910 0,007 0,199 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 1,050 0,147 4,018 BI SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,880-0,023-0,619 NIB KR BR MSZ AAS-FL 5 0,930 0,027 0,745 NIB KR BR MSZ AAS-FL 6 0,930 0,027 0,745 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 0,950 0,047 1,290 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 0,820-0,083-2,255 NIFB H - MSZ AAS-FL 9 0,940 0,037 1,017 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,809-0,094-2,555 NIFB H - MSZ ICP-OES 11 0,803-0,100-2,719 NIFB KR MW MSZ ICP-OES 12 0,880-0,023-0,619 NIB H - MSZ AAS-FL 13 0,923 0,020 0,554 NIB H Kem. MSZ AES-FL 14 0,860-0,043-1,164 NIB H - MSZ ICP-OES 15 0,920 0,017 0,472 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,920 0,017 0,472 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,894-0,009-0,237 NIB H - MSZ AAS-FL 18 0,860-0,043-1,164 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 19 0,960 0,057 1,563 NIB SR MW - AAS-FL 20 0,870-0,033-0,892 NIB KR BR MSZ AAS-FL 21 0,870-0,033-0,892 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 0,906 0,003 0,090 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 0,900-0,003-0,073 NIB SR MW MSZ AAS-FL 24 0,950 0,047 1,290 NIB SR MW MSZ AAS-FL 25 0,906 0,003 0,090 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 25 átlag: 0,90 szórás: 0,052 Robusztus r.s.d. %: 4,54 CV%: 5,81 Méréstechnika Mintaelıkészítés Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 0,91 Horwitz-f. célszórás: 0,037 0,903 0,041 0,010 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 4 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 17

21 9091. jelő Eredmények grafikusan 1,200 1,000 0,800 Kálium % 0,600 0,400 0,200 Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

22 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Kálium z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Kálium 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 19

23 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Nátrium kiértékelı lap Labor- Nátrium Eltérés z'-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 2 0,0180 0,007 1,910 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 0,0010-0,010-3,080 BI SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,0120 0,001 0,149 NIB KR BR MSZ AAS-FL 6 0,0050-0,006-1,906 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 0,0270 0,016 4,552 BI SR ATB MSZ ICP-OES 9 0,0014-0,010-2,962 NIFB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,0230 0,012 3,378 BI H - MSZ ICP-OES 11 0,0199 0,008 2,468 NIFB KR MW MSZ ICP-OES 13 0,0090-0,002-0,732 NIB H Kem. MSZ AES-FL 14 0,0200 0,009 2,497 NIFB H - MSZ ICP-OES 15 0,0130 0,002 0,443 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,0013-0,010-2,980 NIFB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,0070-0,004-1,319 NIB H - MSZ AAS-FL 25 0,0040-0,007-2,199 NIFB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 14 átlag: 0,0115 0,0115 0,0098 szórás: 0,009 Robusztus r.s.d. %: 85,58 CV%: 75,98 Méréstechnika Mintaelıkészítés Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : 0,0033 medián: 0,0105 Horwitz-f. célszórás: 0,0009 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 1 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 0,0300 Eredmények grafikusan 0,0250 % 0,0200 0,0150 0,0100 0,0050 Nátrium Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

24 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Nátrium z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Nátrium 4 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 21

25 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Kálcium kiértékelı lap Labor- Kálcium Eltérés z'-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 1 0,190-0,006-0,575 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 0,210 0,014 1,295 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 0,176-0,020-1,884 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,290 0,094 8,774 BI H Kem. MSZ AAS-FL 5 0,210 0,014 1,295 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 0,200 0,004 0,360 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 0,190-0,006-0,575 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 0,180-0,016-1,510 NIB H - MSZ AAS-FL 9 0,188-0,008-0,762 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,243 0,047 4,380 BI H - MSZ ICP-OES 11 0,206 0,010 0,921 NIB KR MW MSZ ICP-OES 12 0,180-0,016-1,510 NIB H - MSZ AAS-FL 13 0,193-0,003-0,295 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 14 0,203 0,007 0,640 NIB H - MSZ ICP-OES 15 0,190-0,006-0,575 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,193-0,003-0,304 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,185-0,011-1,043 NIB H - MSZ AAS-FL 18 0,200 0,004 0,360 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 19 0,200 0,004 0,360 NIB SR MW - AAS-FL 20 0,210 0,014 1,295 NIB H - MSZ AAS-FL 21 0,205 0,009 0,827 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 0,181-0,015-1,417 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 0,190-0,006-0,575 NIB SR MW MSZ AAS-FL 24 0,160-0,036-3,380 BI SR MW MSZ AAS-FL 25 0,213 0,017 1,575 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 25 átlag: 0,199 szórás: 0,025 Robusztus r.s.d. %: 7,61 CV%: 12,40 Méréstechnika Mintaelıkészítés Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 0,193 Horwitz-f. célszórás: 0,010 0,196 0,015 0,004 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 3 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 22

26 9091. jelő Eredmények grafikusan 0,350 0,300 % 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 Kálcium Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

27 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Kálcium z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Kálcium 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 24

28 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Magnézium kiértékelı lap Labor- Magnézium Eltérés z-score Minısítés kód [% absz.sza.] referencia értéktıl 1 0,128-0,007-0,976 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 0,130-0,005-0,702 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 0,143 0,008 1,078 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,090-0,045-6,178 BI H Kem. MSZ AAS-FL 5 0,130-0,005-0,702 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 0,129-0,006-0,839 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 0,140 0,005 0,667 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 0,130-0,005-0,702 NIB H - MSZ AAS-FL 9 0,139 0,004 0,530 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,146 0,011 1,489 NIB H - MSZ ICP-OES 11 0,148 0,013 1,762 NIB KR MW MSZ ICP-OES 12 0,140 0,005 0,667 NIB H - MSZ AAS-FL 13 0,140 0,005 0,667 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 14 0,134-0,001-0,154 NIB H - MSZ ICP-OES 15 0,130-0,005-0,702 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,134-0,002-0,209 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,128-0,007-0,976 NIB H - MSZ AAS-FL 18 0,140 0,005 0,667 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 19 0,130-0,005-0,702 NIB SR MW - AAS-FL 20 0,150 0,015 2,036 NIFB H - MSZ AAS-FL 21 0,135 0,000-0,017 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 0,136 0,001 0,120 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 0,120-0,015-2,071 NIFB SR MW MSZ AAS-FL 24 0,150 0,015 2,036 NIFB SR MW MSZ AAS-FL 25 0,130-0,005-0,702 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 25 átlag: 0,134 szórás: 0,012 Robusztus r.s.d. %: 6,34 CV%: 8,93 Méréstechnika Mintaelıkészítés Roncsoló eszköz MÓDSZEREK Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : 0,135 0,009 0,0021 medián: 0,134 Horwitz-f. célszórás: 0,0073 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 5 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 25

29 9091. jelő Eredmények grafikusan 0,180 0,160 0,140 % 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 Magnézium Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

30 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Magnézium z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Magnézium 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 27

31 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Vas kiértékelı lap Labor- Vas Eltérés z-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 1 135,0 10,252 1,062 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 122,0-2,748-0,285 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 128,0 3,252 0,337 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 133,0 8,252 0,855 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 5 117,0-7,748-0,803 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 125,0 0,252 0,026 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 134,0 9,252 0,959 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 126,0 1,252 0,130 NIB H - MSZ AAS-FL 9 133,0 8,252 0,855 NIB SR ATB MSZ ICP-OES ,0-13,748-1,424 NIB H - MSZ ICP-OES ,3 4,552 0,472 NIB KR MW MSZ ICP-OES ,0-2,748-0,285 NIB H Kem. MSZ AAS-FL ,0-9,748-1,010 NIB H - MSZ ICP-OES ,0 5,252 0,544 NIB SR MW MSZ ICP-OES ,0 2,252 0,233 NIB SR ATB MSZ ICP-OES ,6 3,852 0,399 NIB H - MSZ AAS-FL ,0-12,748-1,321 NIB H Kem. MSZ AAS-FL ,0-20,748-2,150 NIFB SR MW - AAS-FL ,0-2,748-0,285 NIB H - MSZ AAS-FL ,0-8,748-0,906 NIB H Kem. MSZ ICP-OES ,0 5,252 0,544 NIB SR ATB MSZ ICP-OES ,0 10,252 1,062 NIB SR MW MSZ AAS-FL 24 98,0-26,748-2,771 NIFB SR MW MSZ AAS-FL ,0 4,252 0,440 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 24 átlag: 123,4 szórás: 9,93 Robusztus r.s.d. %: 6,71 CV%: 8,04 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 126,5 Horwitz-f. célszórás: 9,65 124,7 8,37 2,13 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 4 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 28

32 9091. jelő Eredmények grafikusan 180,0 160,0 140,0 mg/kg 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Vas Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

33 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Vas z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Vas 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 30

34 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Mangán kiértékelı lap Labor- Mangán Eltérés z-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 1 29,3-0,500-0,175 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 30,6 0,800 0,280 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 31,9 2,100 0,734 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 22,8-7,050-2,465 NIFB H Kem. MSZ AAS-FL 5 30,1 0,300 0,105 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 30,1 0,300 0,105 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 35,1 5,300 1,853 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 29,0-0,800-0,280 NIB H - MSZ AAS-FL 9 31,5 1,700 0,595 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 31,8 2,000 0,699 NIB H - MSZ ICP-OES 11 27,1-2,700-0,944 NIB KR MW E-K4 ICP-MS 13 25,4-4,400-1,538 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 14 29,1-0,700-0,245 NIB H - MSZ ICP-OES 15 31,4 1,600 0,560 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 31,1 1,300 0,455 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 28,9-0,940-0,329 NIB H - MSZ AAS-FL 18 27,7-2,100-0,734 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 19 23,2-6,600-2,308 NIFB SR MW - AAS-FL 20 29,9 0,100 0,035 NIB H - MSZ AAS-FL 21 31,9 2,100 0,734 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 29,6-0,200-0,070 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 28,0-1,800-0,629 NIB SR MW MSZ AAS-FL 24 30,0 0,200 0,070 NIB SR MW MSZ AAS-FL 25 33,3 3,500 1,224 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 24 átlag: 29,53 szórás: 2,869 Robusztus r.s.d. %: 7,59 CV%: 9,71 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 29,95 Horwitz-f. célszórás: 2,86 29,80 2,26 0,58 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 5 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 31

35 9091. jelő Eredmények grafikusan 45,0 40,0 35,0 mg/kg 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Mangán Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

36 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Mangán z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Mangán 8 7 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 33

37 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Cink kiértékelı lap Labor- Cink Eltérés z-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 1 14,0 0,115 0,077 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 13,8-0,085-0,057 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 12,1-1,785-1,194 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 15,5 1,565 1,047 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 5 13,1-0,785-0,525 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 13,3-0,565-0,378 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 16,4 2,515 1,683 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 13,7-0,185-0,124 NIB H - MSZ AAS-FL 9 15,2 1,315 0,880 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 15,4 1,515 1,014 NIB H - MSZ ICP-OES 11 12,9-0,985-0,659 NIB KR MW MSZ ICP-OES 13 12,2-1,685-1,127 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 14 13,4-0,485-0,324 NIB H - MSZ ICP-OES 15 14,4 0,515 0,345 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 14,6 0,715 0,479 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 14,5 0,605 0,405 NIB H - MSZ AAS-FL 18 13,3-0,585-0,391 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 19 8,1-5,765-3,856 BI SR MW - AAS-FL 20 13,4-0,485-0,324 NIB H - MSZ AAS-FL 21 13,4-0,485-0,324 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 13,8-0,085-0,057 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 16,0 2,115 1,415 NIB SR MW MSZ AAS-FL 24 13,0-0,885-0,592 NIB SR MW MSZ AAS-FL 25 15,8 1,915 1,281 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 24 átlag: 13,80 szórás: 1,681 Robusztus r.s.d. %: 8,93 CV%: 12,18 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 13,75 Horwitz-f. célszórás: 1,49 13,88 1,24 0,32 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 5 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 34

38 9091. jelő Eredmények grafikusan 20,0 18,0 16,0 mg/kg 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Cink Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

39 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Cink z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Cink Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 36

40 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Réz kiértékelı lap Labor- Réz Eltérés z-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 1 4,03 0,136 0,269 NIB SH ATB NVG AAS-FL 2 4,06 0,166 0,328 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 3 3,46-0,434-0,854 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 11,37 7,476 14,729 BI H Kem. MSZ AAS-FL 5 4,30 0,406 0,801 NIB SR MW MSZ AAS-FL 6 4,10 0,206 0,407 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 4,70 0,806 1,589 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 8 3,65-0,244-0,480 NIB H - MSZ AAS-FL 9 4,04 0,146 0,288 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 6,33 2,436 4,800 BI H - MSZ ICP-OES 11 3,32-0,574-1,130 NIB KR MW MSZ ICP-OES 13 3,44-0,454-0,894 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 14 3,64-0,254-0,500 NIB H - MSZ ICP-OES 15 3,94 0,046 0,091 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 4,11 0,216 0,426 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 3,66-0,234-0,460 NIB H - MSZ AAS-FL 18 3,38-0,514-1,012 NIB H Kem. MSZ AAS-FL 20 3,60-0,294-0,578 NIB H - MSZ AAS-FL 21 3,62-0,274-0,539 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 3,92 0,026 0,052 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 23 4,09 0,196 0,387 NIB SR MW MSZ AAS-FL 25 3,70-0,194-0,381 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 22 átlag: 4,29 szórás: 1,700 Robusztus r.s.d. %: 10,92 CV%: 39,59 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 3,93 Horwitz-f. célszórás: 0,51 3,89 0,43 0,11 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 3 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 37

41 9091. jelő Eredmények grafikusan 12,00 10,00 mg/kg 8,00 6,00 4,00 2,00 Réz Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

42 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Réz z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Réz 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 39

43 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Bór kiértékelı lap Labor- Bór Eltérés z'-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 2 6,40 0,581 0,764 NIB H Kem. MSZ Sp.Fot. 3 7,74 1,921 2,529 NIFB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 6,22 0,401 0,527 NIB SR MW MSZ ICP-OES 6 5,44-0,379-0,500 NIB SR MW MSZ ICP-OES 7 6,99 1,171 1,541 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 9 5,78-0,039-0,052 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 7,83 2,011 2,647 NIFB H - MSZ ICP-OES 11 4,21-1,609-2,119 NIFB KR MW MSZ ICP-OES 13 4,52-1,299-1,711 NIB H Kem. MSZ Sp.Fot. 14 5,84 0,021 0,027 NIB H - MSZ ICP-OES 15 5,82 0,001 0,001 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 5,41-0,409-0,539 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 4,98-0,843-1,111 NIB H - MSZ Sp.Fot. 18 5,77-0,049-0,065 NIB H Kem. MSZ Sp.Fot ,30 12,481 16,434 BI H - - Sp.Fot. 20 5,00-0,819-1,079 NIB H - MSZ Sp.Fot. 21 5,64-0,179-0,236 NIB H Kem. MSZ ICP-OES 22 5,23-0,589-0,776 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 25 5,93 0,111 0,146 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 19 átlag: 6,48 szórás: 3,014 Robusztus r.s.d. %: 15,48 CV%: 46,54 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : medián: 5,78 Horwitz-f. célszórás: 0,71 5,82 0,90 0,26 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 5 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 40

44 9091. jelő Eredmények grafikusan 20,00 18,00 16,00 mg/kg 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Bór Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

45 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Bór z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Bór 7 6 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 42

46 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Ólom kiértékelı lap Labor- Ólom Eltérés z'-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 2 0,250-0,016-0,288 NIB SR MW MSZ AAS-GR 3 0,227-0,039-0,699 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,537 0,271 4,833 BI SR MW MSZ ICP-OES 6 0,870 0,604 10,776 BI SR MW MSZ ICP-MS 7 0,320 0,054 0,961 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 10 0,280 0,014 0,247 NIB H - MSZ ICP-OES 14 0,260-0,006-0,110 NIB SR MW MSZ ICP-OES 15 0,240-0,026-0,467 NIB SR MW MSZ AAS-GR 16 0,260-0,006-0,110 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,200-0,066-1,181 NIB SR MW MSZ AAS-GR 22 0,298 0,032 0,568 NIB SR ATB MSZ ICPUH 25 0,148-0,118-2,109 NIFB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 12 átlag: 0,3242 0,2662 0,0581 szórás: 0,1960 Robusztus r.s.d. %: 21,83 CV%: 60,46 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : 0,0210 medián: 0,2600 Horwitz-f. célszórás: 0,0520 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 3 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel mg/kg 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, Ólom Ref. érték +2s -2s +3s -3s 43

47 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Ólom z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Ólom 4 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 44

48 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Kadmium kiértékelı lap Labor- Kadmium Eltérés z-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 2 0,0510 0,003 0,334 NIB SR MW MSZ AAS-GR 3 0,0450-0,003-0,240 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 0,1790 0,131 12,579 BI SR MW MSZ ICP-OES 6 0,0510 0,003 0,334 NIB SR MW MSZ ICP-MS 7 0,0490 0,001 0,142 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 9 0,0480 0,000 0,047 NIB SR ATB - ICP-OES 10 0,0420-0,006-0,527 NIB H - MSZ ICP-OES 11 0,0525 0,005 0,477 NIB KR MW E-K4 ICP-MS 14 0,0500 0,002 0,238 NIB SR MW MSZ ICP-OES 15 0,0450-0,003-0,240 NIB SR MW MSZ AAS-GR 16 0,0460-0,002-0,145 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 0,0460-0,002-0,145 NIB SR MW MSZ AAS-GR 22 0,0420-0,006-0,527 NIB SR ATB MSZ ICPUH 25 0,0440-0,004-0,336 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 14 átlag: 0,0565 0,0475 0,0043 szórás: 0,0354 Robusztus r.s.d. %: 9,03 CV%: 62,74 Méréstechnika Mintaelıkészítés MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : 0,0014 medián: 0,0470 Horwitz-f. célszórás: 0,0105 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 1 Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel mg/kg 0,2000 0,1800 0,1600 0,1400 0,1200 0,1000 0,0800 0,0600 0,0400 0,0200 0, Kadmium Ref. érték +2s -2s +3s -3s

49 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Kadmium z-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Kadmium 8 7 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z-score érték 46

50 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Króm kiértékelı lap Labor- Króm Eltérés z'-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 2 1,670-0,190-0,651 NIB H Kem. MTK AAS-FL 3 2,310 0,450 1,540 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 1,781-0,079-0,271 NIB SR MW MSZ ICP-OES 6 2,140 0,280 0,958 NIB SR MW MSZ ICP-MS 7 1,840-0,020-0,069 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 9 2,060 0,200 0,684 NIB SR ATB - ICP-OES 10 1,730-0,130-0,445 NIB H - MSZ ICP-OES 11 2,190 0,330 1,129 NIB KR MW MSZ ICP-OES 14 1,285-0,575-1,969 NIB SR MW MSZ ICP-OES 15 2,070 0,210 0,719 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 2,020 0,160 0,547 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 20 1,290-0,570-1,952 NIB SR MW MSZ ICP-OES 22 1,890 0,030 0,102 NIB SR ATB MSZ ICPUH 25 1,500-0,360-1,233 NIB SR MW - ICP-OES eredmények száma: 14 átlag: 1,841 szórás: 0,321 Robusztus r.s.d. %: 17,54 CV%: 17,44 MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : Mintaelıkészítés Méréstechnika medián: 1,865 Horwitz-f. célszórás: 0,271 1,860 0,326 0,109 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 3 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel 3,000 2,500 mg/kg 2,000 1,500 1,000 0,500 Króm Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

51 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Króm z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Króm 4 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 48

52 N öv én y táp elem és toxik u s elem k örv iz sgálat jelő Nikkel kiértékelı lap Labor- Nikkel Eltérés z'-score Minısítés kód [mg/kg ab.sza.] referencia értéktıl 2 0,980-0,032-0,188 NIB H Kem. MTK AAS-FL 3 1,020 0,008 0,047 NIB SR MW MSZ EN ICP-MS 4 1,192 0,180 1,060 NIB SR MW MSZ ICP-OES 6 1,100 0,088 0,518 NIB SR MW MSZ ICP-MS 7 0,860-0,152-0,895 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 9 0,890-0,122-0,718 NIB SR ATB - ICP-OES 10 1,190 0,178 1,048 NIB H - MSZ ICP-OES 11 1,020 0,008 0,047 NIB KR MW MSZ ICP-OES 14 0,830-0,182-1,071 NIB SR MW MSZ ICP-OES 15 1,170 0,158 0,930 NIB SR MW MSZ ICP-OES 16 0,968-0,044-0,259 NIB SR ATB MSZ ICP-OES 17 1,161 0,149 0,877 NIB SR MW MSZ AAS-GR 20 1,010-0,002-0,012 NIB SR MW MSZ ICP-OES 22 0,740-0,272-1,601 NIB SR ATB MSZ ICPUH eredmények száma: 14 átlag: 1,009 szórás: 0,143 Robusztus r.s.d. %: 15,50 CV%: 14,20 MÓDSZEREK Roncsoló eszköz Vizsgálati módszer Robusztus átlag (referencia érték) : Robusztus szórás (S.d.): Robusztus átlag bizonytalansága : Mintaelıkészítés Méréstechnika medián: 1,0150 Horwitz-f. célszórás: 0,162 1,012 0,157 0,052 A robusztus átlag számolás során elmozduló eredmények száma: 1 A robusztus átlag bizonytalansága nagyobb, mint a célszórás 30 %-a! Magyarázat: NIB : nem igényel beavatkozást NIFB : nem igényel feltétlenül beavatkozást BI : beavatkozást igényel mg/kg 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 Nikkel Ref. érték +2s -2s +3s -3s 0,

53 9091. jelő Grafikus értékelés 3,00 Nikkel z'-score 2,00 1,00 0,00-1,00-2, ,00 Nikkel 5 4 Laboratóriumok száma <-3, ,5-2 -1,5-1 -0,5 0 +0, , ,5 +3 > 3,25 z'-score érték 50

54 9092 növényminta Tápelemek és toxikus elemek N P K Na Ca Fe Mn Zn Cu B Pb Cd Cr Ni Mg 51

55 Mérési eredmények jelő Laboratórium kódja Absz. száraz a. m/m % eredeti a. Tápelemek Toxikus elemek N P K Na Ca Mg Fe Mn Zn Cu B Pb Cd Cr Ni m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. m/m % absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. mg/kg absz. sz.a. 1 89,3 2,24 0,160 0,350 < 0,01 3,400 0, ,0 241,9 33,60 151, ,4 2,44 0,160 0,360 0,0120 3,900 0, ,0 245,0 34,30 166,00 47,20 0,310 0,012 0,690 0, ,4 2,47 0,224 0,376 0,0020 3,540 0, ,0 274,0 30,30 154,00 50,40 0,301 0,013 1,230 1, ,3 2,50 0,280 0,440 0,0180 3,590 0, ,0 229,8 39,07 160,40 37,60 0,566 0,441 0,474 2, ,6 2,38 0,180 0,380-3,830 0, ,0 270,0 35,80 174, ,0 2,44 0,175 0,360 0,0030 3,590 0, ,0 262,0 34,51 161,00 44,70 0,634 0,015 1,300 1, ,8 2,20 0,180 0,370 0,0280 3,890 0, ,0 264,0 38,00 168,00 45,30 0,380 <0,02 1,040 0, ,6 2,44 0,167 0,390-3,730 0, ,0 262,0 37,20 164, ,4 2,19 0,170 0,370 0,0023 3,680 0, ,0 251,0 35,00 164,00 45,00 < 0,50 < 0,020 0,780 0, ,1 2,44 0,153 0,291 0,0240 4,030 0, ,0 252,0 34,80 151,00 47,30 0,320 0,002 0,298 0, ,8-0,179 0,329 0,0259 3,258 0, ,9 211,0 32,60 171,20 44,70-0,003 0,957 0, ,1 2,25 0,160 0,350-3,590 0, ,2 2,38 0,204 0,351 0,0050 3,934 0, ,9 262,6 34,20 156,76 39, ,3 2,36 0,164 0,347 0,0110 3,710 0, ,0 232,0 31,90 154,00 45,50 0,850 0,140 0,580 0, ,9 2,42 0,170 0,390 0,0230 3,630 0, ,0 251,0 34,00 162,00 41,50 0,280 0,009 0,730 0, ,4 2,35 0,167 0,376 0,0027 3,533 0, ,0 249,0 33,40 164,00 40,80 0,320 <0,02 0,740 0, ,9 2,45 0,180 0,380 0,0040 3,630 0, ,4 252,4 35,59 162,50 38,95 0,322 0,007 1,646 1, ,8 2,47 0,160 0,350-3,610 0, ,0 245,0 33,10 139,00 42, ,4 2,34 0,160 0,450-3,960 0, ,0 215,0 28,60-61, ,1 2,24 0,160 0,340-3,700 0, ,0 232,0 33,20 155,00 46,00 <0,25 <0,1 0,430 0, ,6 2,52 0,168 0,342-3,867 0, ,5 241,0 33,20 136,50 45, ,3 2,25 0,152 0,355 <0,0015 3,450 0, ,0 246,0 33,90 152,00 40,20 0,420 0,002 0,789 0, ,9 2,60 0,150 0,350 < 3,300 0, ,0 255,0 39,00 181, ,6 2,43 0,140 0,400-3,330 0, ,0 270,0 37, ,8 2,16 0,164 0,378 0,0060 4,040 0, ,0 297,0 37,50 180,00 46,40 0,394 <0,02 0,760 0,359 Értékelhetı eredmények száma: mg/kg absz. sz.a. 52

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly út 24. Tel: 06/1/336-9474 Fax: 06/1/336-9169 E-mail: etbi@nebih.gov.hu.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi élelmiszerlánc jártassági körvizsgálatokról

Tájékoztató a 2011. évi élelmiszerlánc jártassági körvizsgálatokról É Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal - és biztonsági Igazgatóság 095 Budapest, Mester utca 8. 465 Budapest, 94. Pf. 740. /456 00; Fax: /5 6858 etbi.titkarsag@oai.hu Tájékoztató a 0. évi élelmiszerlánc

Részletesebben

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Agrármûszerközpont (4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminõségi és Élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

2012.12.04. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. Toxikológia és Ökotoxikológia X. A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni. B) Fémes és nem fémes elemek Fémes elemek:

Részletesebben

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató 2015.12.08.

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató 2015.12.08. Szabó Gyula Kutatásvezetı 1188 Budapest, Címer utca 99/b Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelıség Budapest Tárgy: Kutatási jelentés Hiv.sz.: KTF: 10026-3/2014. Tisztelt felügyelıség

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncvizsgáló Komplex Laboratóriuma

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása

A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása A Food Analytica Kft. fejlesztéseinek, eredményeinek bemutatása S3 (intelligens szakosodás) a klaszter projektek hálójában III. szakmai fórum - Élelmiszeripar Dr. Ábrahám Csaba, ügyvezető Food Analytica

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: 02.5/10351-2//2010 Tárgy HUMINIT NPK-DUDARIT NPK

Részletesebben

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál?

Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásánál? Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? című konferencia BUDAPEST, 2013. május 30. Indokolt-e határértékek szigorítása a szennyvíziszapok mezőgazdasági

Részletesebben

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra

A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra A szárított faanyag minıségének korrekt meghatározása, különös tekintettel az EU-s szabványokra Dr. Németh Róbert Prof. Dr Takáts Péter Szabvány fogalma A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy

Részletesebben

Szabályzat a jártassági vizsgálat

Szabályzat a jártassági vizsgálat NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditáló Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban

Részletesebben

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium

Részletesebben

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN

VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN VÖRÖSISZAP TALAJJAVÍTÓ HATÁSÁNAK KÖRNYEZETTOXIKOLÓGIAI ELEMZÉSE MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETEKBEN Ujaczki Éva, Simo Zsófia, Dr. Feigl Viktória, Dr. Molnár Mónika, Dr. Gruiz Katalin Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai TALAJVIZSGÁLAT Szűkített talajvizsgálat paraméterei: - ph(kcl) és/vagy ph(h2o) - nitrit-nitrát nitrogén-tartalom (NO2-+NO3-)-N - P2O5 (foszfortartalom)

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: Tárgy: BIOMASS Mikroelem Granulátum szervestrágya

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis MOKKA Konferencia, 2007.június 15. Sarkadi Adrienn Hordozható röntgenspektrométer környezetvédelmi alkalmazásokra Nehézfémek talajban

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: Tárgy: Orgevit forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl

Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Minıségellenırzés a laboratóriumi akkreditáció szemszögébıl Liszt Ferenc PTE OEKK ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet Bio-Rad Magyarország rendezvény 2007. május 8. MSZ EN ISO 15189:2003 Orvosi laboratóriumok.

Részletesebben

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2013/II. forduló zárójelentése 2013. június 18. Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági

Részletesebben

Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002 Biomark KFT 1046 Budapest, Nagysándor J. u. 10. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke

Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri Zoltán intézetigazgató, az MTA doktora a DAB alelnöke Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Mezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Prof. Dr. Győri

Részletesebben

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1.ábra A kadmium felhasználási területei Kadmium hatása a környezetre és az egészségre Vermesan Horatiu, Vermesan George, Grünwald Ern, Mszaki Egyetem, Kolozsvár Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár (Korróziós Figyel, 2006.46) Bevezetés A fémionok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz - Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1496/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és

Az akkreditálási jel használata és NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 7. kiadás Hatálybalépés: 2011. augusztus 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

Előadás címe: A környezetszennyezés hatása a vizek halfaunájára. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A környezetszennyezés hatása a vizek halfaunájára. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A környezetszennyezés hatása a vizek halfaunájára Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Angolna szerveinek PCB-tartalma

Részletesebben

Az engedélyező hatóság az OMEX szilárd lombtrágya termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja k.

Az engedélyező hatóság az OMEX szilárd lombtrágya termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja k. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata

Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata Bojtor Csaba 1 Tóth Brigitta 2,3 Egy mangánbánya iszapjának növényfiziológiai vizsgálata Plant physiological examination of manganese mine btoth@agr.unideb.hu 1 Debreceni Egyetem, MÉK, Növénytudományi

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 11007 2013. június MAYAR SZABVÁNY MSZ 11007 Étkezési só (Nátrium-klorid) Az MSZ-01-10007:1982 és az MSZ-01-10007:1982/1M:1985 helyett. Food grade salt (Sodium chloride) E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi

Részletesebben

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01.

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. A körvizsgálatok típusai Módszertani körvizsgálat (egy-egy

Részletesebben

környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai

környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai Fúrási iszaptárolók környezetvédelmi felülvizsgálatának tapasztalatai Dr Szabó Imre tanszékvezető egy. docens Közreműködők: Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Szent István Egyetem,

Részletesebben

Növényi zsírok, olajok specialistája

Növényi zsírok, olajok specialistája Finomított pálmazsír Ez a termék az EC 178/2002-es szabályozás szerint készült, így alkalmas élelmiszer és takarmány gyártására. Minőségi paraméterek, szállításnál vagy csomagolásnál Szabad zsírsav tartalom,

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából

Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából PAPÍRHULLADÉKOK 4.2 Az újságpapírok fémtartalmának jelentősége az újrafeldolgozás és újrahasználat szempontjából Tárgyszavak: hulladékfeldolgozás; mezőgazdaság; nehézfém; papír; újrafeldolgozás; újság.

Részletesebben

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI 1. ELŐKÉSZÍTÉS Durva törés pofás törővel pofás törő 800 Törés, talaj porló kőzetek törése pofás törő+ Fritsch szinterkorund golyósmalommal max. 20 g +szitálás 1000 0,063 mm-es szitán Törés, kőzet masszív

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: 02.5/767/3/2010 Tárgy: Mésztrágya forgalomba hozatali

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában Minta-előkészítési módszerek Lakos István WESSLING Hungary Kft. A legelterjedtebben használt fémanalitikai (elemanalitikai) mérőműszerek oldatokat elemeznek: Láng-AAS, Grafitkemence-AAS, HG- és hidrid-aas,

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT í á ő á é ö é é é é é í é ő á á ö é é é ó á á é é é é ő á á ő é ő í é é ü ő é é á é é ő á é ö é ü á ó ű é é é ő é é ü ö ö á á ó é á é á ó é ü á á é é ő á é é ó á á í á ö ü é ö ö á á ő é á á á á á á é ó

Részletesebben

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31.

68665 számú OTKA pályázat zárójelentés 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. 68665 számú OTKA pályázat zárójelentés File: OTKAzáró2011 2007. 07. 01. 2011. 07. 31. A kutatás munkatervének megfelelően a könnyen oldható elemtartalmak szerepét vizsgáltuk a tápláléklánc szennyeződése

Részletesebben

a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A METAL-ART Nemesfémipari Zrt. Vizsgáló Laboratórium (1089 Budapest, Üllõi út 102.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet

Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Karcag, Kisújszállási út 166. Tel.: 59/500-360 Fax: 59/500-151 MINÕSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Jelen példány sorszáma: Törzspéldány Kiadás: 5. Kibocsátás dátuma:

Részletesebben

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005)

OTKA T037390. Szakmai beszámoló. (Zárójelentés 2002-2005) OTKA T037390 Szakmai beszámoló (Zárójelentés 2002-2005) 2 Bevezetés A kutatás célja, feladatai A hasznosításra nem kerülő REA-gipsz a salak és pernye anyagokkal és az ún. mosóvízzel együtt sűrű zagy formájában

Részletesebben

2012.11.21. Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Szennyezések I. Szennyezések II. Szennyezések forrásai

2012.11.21. Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Szennyezések I. Szennyezések II. Szennyezések forrásai Terresztris ökológia Simon Edina 2012. szeptember 25. Nehézfém szennyezések forrásai és ezek környezeti hatásai Szennyezések I. Térben és időben elkülöníthetők: 1) felszíni lefolyás során a szennyezőanyagok

Részletesebben

A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD

A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: RADISTART STANDARD 1.1. Felhasználás: szilárd, mikrogranulált kevert műtrágya 1.2. Gyártó cég neve: PLANTACO Kft. Tel.: 06/1-336-0244 1034 Budapest, Beszterce u.

Részletesebben

Kontrolladatok kiértékelése

Kontrolladatok kiértékelése Itt a nyilam, mibe lıjem? Kontrolladatok kiértékelése Fizil Attila (Bio-Rad Magyarország Kft.) Bio-Rad QC Szimpozium 2007. 05. 08. Budapest, Hotel Platánus Kontrolladatok győjtése MIÉRT? Megfelelı-e a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI ATLASZA. Északi-középhegység

MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI ATLASZA. Északi-középhegység MAGYARORSZÁG GEOKÉMIAI ATLASZA Északi-középhegység Magyarország geokémiai atlasza Északi-középhegység Összeállította: Tolmács Daniella Térképeket készítette: Tolmács Daniella Fügedi Ubul Sándor Ágnes Szeiler

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft. Laboratórium (9463 Sopronhorpács, Fő utca 70.) akkreditált

Részletesebben

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió)

BÁNYAREM GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY. (Rövidített verzió) BÁNYAREM Bányászati tevékenységbıl származó diffúz szennyezıforrások kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal GVOP - 3.1.1-2004 - 05-0261 / 3.0 TANULMÁNY (Rövidített

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 95 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 4. (+6)--8-9, (+6)--468-757; (+6)--467-46

Részletesebben

TÁRGY: Goëmar Multoleo forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

TÁRGY: Goëmar Multoleo forgalomba hozatali és felhasználási engedélye Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÉMIAI ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK, ANYAGVIZSGÁLAT SZAKIRÁNY NAPPALI MSC KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012. Tartalom

Részletesebben

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2016/IV. forduló zárójelentése 2016. december 09. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. 1118 Budapest* Budaörsi út 141-145.

MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. 1118 Budapest* Budaörsi út 141-145. MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest* Budaörsi út 141-145. Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 127 Tárgy: Gyulai zöldkomposzt forgalomba

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

Dr Szabó Imre GEOSZABO Mérnöki Iroda Bt. MISKOLC XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás SIÓFOK, 2003.

Dr Szabó Imre GEOSZABO Mérnöki Iroda Bt. MISKOLC XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás SIÓFOK, 2003. A Hydrostabeljárás műszaki értékelése Dr Szabó Imre GEOSZABO Mérnöki Iroda Bt. MISKOLC XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás SIÓFOK, 03.szeptember 35 NEM VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ???

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-870/000 számú előírás Analitikai referencia-módszerek szeszesitalok vizsgálatára Analytical reference

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı? Vas és szén Anyagismeret, anyagkivála sztás Dr. Horváth László Vegyi összetétel és hatása az acél tulajdonságaira Acél szennyezıi, ötvözıi Gyártástechnológia hatása Hımérséklet, kristályszerkezet Szerkezeti

Részletesebben

1. A készítmény kereskedelmi neve: Florimo komposztált marhatrágya. A készítmény OÁZIS komposztált marhatrágya megnevezéssel is forgalomba hozható

1. A készítmény kereskedelmi neve: Florimo komposztált marhatrágya. A készítmény OÁZIS komposztált marhatrágya megnevezéssel is forgalomba hozható Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1560/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Vizsgálólaboratórium (2942 Nagyigmánd, Burgert

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet. az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl 1. oldal 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegbe és vízbe történ radioaktív kibocsátásokról és azok ellenrzésérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Tiszaújváros Termelés Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Aeroszol szennyezettség vizsgálat Magyarország két nagyvárosában 2009-2010 telén (előzetes eredmények)

Aeroszol szennyezettség vizsgálat Magyarország két nagyvárosában 2009-2010 telén (előzetes eredmények) Aeroszol szennyezettség vizsgálat Magyarország ét nagyvárosában 29-21 telén (előzetes eredménye) Furu Eniő1,2, Angyal Anió1,2, Szoboszlai Zoltán1,2 Törö Zsófia1, Kertész Zsófia1 1 MTA Atommagutató Intézete

Részletesebben

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: Moje Auto plastic cleaner Mőanyag tisztító (PLASTICS Preparation for

Részletesebben

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai

egyetemi tanár Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Székesfehérvár, 2010. november 18. Fejér Megyei Mérnök Kamara Környezetvédelmi Szakcsoportja Szakmai Ülése Települési éi szilárd iá hulladék mechanikai előkezelése másodlagos tüzelőanyaggá történő felhasználáshoz

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS A KORÁBBI JÓ SZABVÁNY ÖSSZETÉTELI ELŐÍRÁSA

ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS A KORÁBBI JÓ SZABVÁNY ÖSSZETÉTELI ELŐÍRÁSA Iratjel: elelmiszertorvenyi-es-szabvanyugyi-terroristak-elleni-feljelentes-151202 ÉLELMISZERTÖRVÉNYI ÉS SZABVÁNYÜGYI (TUDOMÁNYOS TITKOSSZOLGÁLATI) TERRORISTÁK ELLENI FELJELENTÉS Volt egy jó magyar szabvány.

Részletesebben

Dr. Kardeván Endre VM államtitkár

Dr. Kardeván Endre VM államtitkár Az EK-műtrágya -ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - Projekt neve: ÁROP-2.2.10-10-2010-0005 Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági Készítette:

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A hulladék k definíci ciója Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni

Részletesebben

Törökszentmiklós város szociális otthonának utólagos komplex akadálymentesítése

Törökszentmiklós város szociális otthonának utólagos komplex akadálymentesítése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2, Projekt neve: - Törökszentmiklós város szociális otthonának utólagos komplex akadálymentesítése

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1532/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Növényi zsírok, olajok specialistája

Növényi zsírok, olajok specialistája Pálmamagzsír 195 Laurikus (Finomított, színtelenített, dezodorált, pálmamagolaj, hidrogénezett.) Ajánlott alkalmazása bevonó készítéséhez. Ez a termék az EC 178/2002-es szabályozás szerint készült, így

Részletesebben

Statisztikai módszerek

Statisztikai módszerek Statisztikai módszerek A hibaelemzı módszereknél azt néztük, vannak-e kiugró, kritikus hibák, amelyek a szabályozás kivételei. Ezekkel foglalkozni kell; minıségavító szabályozásra van szükség. A statisztikai

Részletesebben