jártassági vizsgálatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jártassági vizsgálatok"

Átírás

1 jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2016/IV. forduló zárójelentése december 09.

2 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági vizsgálat adatai, szervezésének és végrehajtásának felelősei... ii 2. Bevezetés... iii 3. A vizsgálati minták... iv 3.1. A minták készítése... iv 3.2. A minták szétosztása... iv 4. Az értékelés menete... iv 4.1. Statisztikai jellemzők és a teljesítmény-értékelés... iv A statisztikai jellemzők meghatározása... iv A z-, illetve z - értéken alapuló értékelési rendszer... v Az E n számon alapuló értékelési rendszer... vii 4.2. A teljesítményértékelések folyamatábrája ebben a jártassági vizsgálatban... viii 4.3. Az adatok szemléltetése... ix 5. Az eredmények összefoglalása... ix Táblázatok... xi 1. táblázat. A QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi kiosztási ütemterve.... xi 2. táblázat. A várt értékek és hozzárendelt értékek összehasonlítása (mintapár két tagjára bontva).... xii 3. táblázat. Az eredmények áttekintése (mintapár két tagjára lebontva).... xiii A jártassági vizsgálati eredmények értékelése... xiv Az értékelés részletei /204 i

3

4 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló 2. Bevezetés A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztálya QualcoDuna jártassági vizsgálatok programjának részeként a huszonegy éves hagyományt folytatva hirdette meg a jártassági vizsgálati méréseket szennyvíz kémiai vizsgálatának témakörében. A vizsgálati minták szétosztásának éves ütemezése az 1. táblázatban található. A 2016/IV. fordulóban a meghatározható komponensek az alábbiak voltak: klorid- és szulfátion, kalcium, magnézium, összes keménység, kálium, nátrium, vas, mangán, összes nitrogén, szerves nitrogén, összes szerves szén (TOC), anionaktív detergens (ANA), fenolindex, összes cianid, ezüst, alumínium, bór, bárium, molibdén és a króm(vi). A jártassági vizsgálat szervezése, végrehajtása és értékelése során az alábbi nemzetközi előírásokat vettük figyelembe: 1. MSZ EN ISO/IEC 17043:2010: Megfelelőségértékelés. Jártassági vizsgálatok általános követelményei (ISO/IEC 17043:2010) 2. ISO 13528:2015: Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons (Statisztikai módszerek a laboratóriumközi összehasonlításokban használt jártassági vizsgálatokhoz) 3. The International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories. (Nemzetközi Egyeztetett Protokoll a Kémiai Analitikai Laboratóriumok Jártassági Vizsgálatára) (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 1, pp , (2006) (továbbiakban: IUPAC előírás) 4. MSZ ISO :2000 Mérési módszerek és eredmények pontossága (valódiság és precizitás). 1. rész: Általános elvek és meghatározások (ISO :1994) A jártassági vizsgálatokban való részvétel az analitikai munka minőségbiztosításának fontos eszköze, mely a laboratórium vizsgálati teljesítményének külső, független becslőjeként egyre nagyobb figyelmet kap mind a laboratóriumok, mind a megrendelők részéről. A jártassági vizsgálati programjaink bármely laboratórium számára nyitottak, akkreditált státusztól függetlenül. A vizsgálatok során a Résztvevők szabadon választhatnak a megrendelt komponensek - adott mátrixban és koncentrációtartományban való - mérésére alkalmas analitikai módszerek közül. Mint ismeretes, a mérési eredmény (mint egyedi vizsgálati eredmények átlaga) minőségét a helyesség (az elfogadott referenciaértékhez való közelség) és a precizitás (rögzített körülmények között kapott egyedi vizsgálati eredmények egymáshoz való közelsége) határozza meg (MSZ ISO : szakasz, 3.7 és 3.12 szakasz). Gyakorlatban a helyességet az eltéréssel, a precizitást a szórással számszerűsítjük. Ennek szellemében a jártassági vizsgálatainkban a következő teljesítményjellemzőket határozzuk meg: z-, vagy z - értéket, amely a jártassági vizsgálati eredmény hibájának a nagyságára mutat, azaz a helyességre jellemző. (A z-érték meghatározásánál a jártassági vizsgálati eredmény referenciaértéktől való eltérését viszonyítjuk a teljesítményértékelés standard deviációjához [4.1.2 szakasz].) E n számot, amelynek a meghatározásához a Résztvevőknek a jártassági vizsgálati eredmény kiterjesztett mérési bizonytalanságát, azaz a precizitásra jellemző paramétert is meg kell adniuk. (E n szám meghatározásánál a jártassági vizsgálati eredmény iii

5 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló referenciaértéktől való eltérését viszonyítjuk a kombinált kiterjesztett bizonytalansághoz [4.1.3 szakasz].) 3. A vizsgálati minták 3.1. A minták készítése A vizsgálati mintákat a WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai készítették. A koncentrációszintek kiválasztása a vonatkozó határértékek, valamint a napi gyakorlatban jellemzően előforduló koncentrációk figyelembevételével történt, nem szem elől tévesztve azt az igényt, hogy a választott koncentrációszintek kellő analitikai biztonsággal mérhetőek legyenek. A jártassági vizsgálat során az un. kétmintás kísérleti tervet követtük, azaz minden vizsgált komponensre két azonos mátrixú és közeli koncentrációjú mintát küldtünk ki a Résztvevőknek, akiknek a mintapár mindkét tagját elemezniük kellett. A minták homogenitását az IUPAC előírásának megfelelően a variancia analízis (ANOVA) módszerével igazoltuk, a minták stabilitásvizsgálatát az ISO 13528:2015 szabvány B mellékletében előírtak figyelembevételével végeztük. Ezek a feljegyzések és dokumentumok a jártassági vizsgálat szolgáltatójánál hozzáférhetők. A kiosztott szennyvízminták mesterséges vizsgálati minták voltak, melyek analitikailag tiszta (a.r.) vegyszerek, vagy tanúsított anyagminták bemérésével és - ha a vonatkozó szabványok mást nem írtak elő- azok ultra tiszta vizes oldásával készültek. A mintákat az MSZ EN ISO :2013 szabvány előírásai szerint tartósítottuk, majd azon komponensek esetében, ahol ez szükséges volt, sterileztük A minták szétosztása A mintákat 24 órás gyorspostaszolgálattal juttattuk el a laboratóriumokhoz, kivéve azon Résztvevőket, akik a személyes átvétel lehetőségét kérték. Megérkezéskor a minták megfelelőségét a visszaigazoló lapokon kértük jelezni, a sérült vagy hiányzó mintákat postafordultával pótoltuk. A vizsgálati útmutatóban felhívtuk a Résztvevők figyelmét a minták feldolgozásának mielőbbi megkezdésére. A 2016/IV. forduló mintakiosztását a 42. héten, azaz között végeztük el. Az eredmények beküldésének határidejére ét jelöltük meg. 4. Az értékelés menete Az értékelés kezdetekor a - az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 B.2.5 szakaszában leírt követelményeknek megfelelően - beérkezett adatokból a mellőztük a nyilvánvalóan téves adatokat, melyek nem a vizsgált alapsokasághoz tartoznak (pl. helytelen mértékegység, minták/komponensek felcserélése, nagyságrendi tévedés). Ezután a statisztikai jellemzőket, a hozzárendelt értéket ( ), a hozzárendelt érték standard bizonytalanságát [u( )] és a teljesítményértékelés standard deviációját ( ) határoztuk meg. Végül a teljesítményértékelést végezzük el a z-, vagy z - érték és az E n szám meghatározásával (ISO 13528: , 9.5. és 9.7. szakasz) Statisztikai jellemzők és a teljesítmény-értékelés A statisztikai jellemzők meghatározása A statisztikai jellemzőket az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 és az ISO 13528:2015 előírásának megfelelően ebben a jártassági vizsgálatban a következők szerint határoztuk meg: iv

6 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló Hozzárendelt érték ( ) és annak a standard bizonytalansága [u( )]: o Ha nem tanúsított komponenst mértünk be a vizsgálandó mintába, akkor a hozzárendelt értéket a Résztvevők által megadott jártassági vizsgálati eredményekből határoztuk meg úgy, hogy az eredmények robusztus átlagát számítottuk ki az ISO 13528:2015 Annex C.3. A algoritmus alapján. A hozzárendelt érték standard bizonytalanságának [u( )] ekkor a robusztus átlag standard bizonytalansága tekinthető (ISO 13528: szakasz). Ezt az = 1,25 E összefüggéssel határoztuk meg, ahol a p a Résztvevők száma, az s* pedig a jártassági vizsgálati eredmények robusztus szórása. A hozzárendelt értékek helytállóságát úgy ellenőriztük, hogy összevetettük a fentiek szerint számolt robusztus átlagokat a bemérésből számolt elméleti értékekkel. (Lásd 2. táblázat.) o Ha stabil tanúsított komponens anyagmintáját mértünk be olyan mátrixba, amely eredetileg ezt a komponenst nem tartalmazta, a hozzárendelt értéket a keverési egyenlet alapján számolt értékkel tettük egyenlővé (formuláció). A hozzárendelt érték bizonytalanságát [u( )] pedig a komponens tanúsított bizonytalanságából, valamint a műveletek és a használt mérőeszközök bizonytalanságából számítottuk ki (ISO 13528: szakasz). Ez az eset az Ag és a Mo tartalmú mesterséges mintáknál fordult elő. A teljesítmény-értékelés standard deviációja ( ) illetve annak relatív értéke ( %): A korábbi években használt % elfogadható hibahatár egyharmada. Az elfogadható hibahatár a korábbi évek tapasztalatai alapján megállapított, szakértői becsléssel célszerűnek ítélt érték volt (ISO 13528: szakasz) A z-, illetve z - értéken alapuló értékelési rendszer A z-értékek illetve a z -értékek a következőképpen kerülnek meghatározásra: ha u( ) 0,3, akkor z-értéket számolunk: =, ha 0,3 < u( ) 1,2, akkor z -értéket számolunk: =! " #$ " ha u( ) > 1,2, akkor az értékelést nem vállaljuk a hozzárendelt érték nagy bizonytalansága miatt. Ahol: z i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény z-értéke, z i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény z -értéke, x i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény, : az adott paraméter hozzárendelt értéke, : a teljesítményértékelés standard deviációja (célszórás), u( ): a hozzárendelt érték standard bizonytalansága. A teljesítményértékelés során a Résztvevő vizsgálati eredményeiből számított z- illetve z -értékek abszolút értékeit összehasonlítjuk a kritikus 2,0 és 3,0 szintekkel a következők szerint:, ha &'()' 2,0 a Résztvevő tevékenysége nem igényel beavatkozást (megfelel), v

7 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló ha 2,0 < &'()' < 3,0 a Résztvevő tevékenysége figyelmeztető jelzéssel rendelkezik (megkérdőjelezhető), de nem igényel feltétlenül beavatkozást, ha 3,0 &'()' a Résztvevő tevékenysége beavatkozást igényel (nem felel meg). Megjegyzés: az előbbiekből következik, hogy a teljesítményértékelés standard deviációját ( ) és a régi (2014 előtti) értékelési rendszerben megszokott elfogadható hibahatár (Elf%) viszonyát a következő összefüggések mutatják: = 012%, vagy %-osan kifejezve 344 % = 012% 3 szabvány szakaszával.. Ez összhangban van az ISO 13528:2015 vi

8 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló Az E n számon alapuló értékelési rendszer Az E n számok számítása a Résztvevő által beküldött jártassági vizsgálati eredmény kiterjesztett mérési bizonytalanságának felhasználásával történik a következők szerint: 5 =! Ahol: (E n ) i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredményhez tartozó E n szám, x i : a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény, : az adott paraméter hozzárendelt értéke, U(x i ): a Résztvevő által megadott jártassági vizsgálati eredmény kiterjesztett mérési bizonytalanság, U(x pt ): a hozzárendelt érték kiterjesztett bizonytalansága. A kiterjesztési faktor (k) értéke k = 2 (a 95 %-os valószínűségnél). Tehát az U(x pt )=2*u(x pt ), ahol u(x pt ) a hozzárendelt érték standard bizonytalansága. A teljesítményértékelés során a Résztvevő vizsgálati eredményeiből és kiterjesztett mérési bizonytalanságaiból számított E n számok abszolút értékeit összehasonlítjuk a kritikus 1,0 szinttel a következők szerint: ha 5 1,0 a Résztvevő tevékenysége nem igényel beavatkozást (megfelel), ha 5 > 1,0 a Résztvevő tevékenysége beavatkozást igényel (nem felel meg). vii

9 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló 4.2. A teljesítményértékelések folyamatábrája ebben a jártassági vizsgálatban A hozzárendelt érték (; <= ) és standard bizonytalanságának (u(; <= )) meghatározása: START A teljesítményértékelés standard deviációja (célszórás) értékének (σ pt ) meghatározása: Előzetesen ismerjük az ; <= és u(; <= ) értékét? Formulációt végzünk (szintetikuselméleti érték): ; <= : a stabil komponens tanúsított értéke és a cél komponenst nem tartalmazó mátrix összeméréséből a keverési egyenlet alapján számolt érték. Fontos a metrológiai nyomon követhetőség! u(; <= ) :a komponens tanúsított bizonytalanságából, a műveletek és a mérőeszközök bizonytalanságából számolt érték. I N ; <= = a robusztus átlag u(; <= )= a robusztus átlag standard bizonytalansága Elfogadhatósági % (Elf %)=Szakértői becslések értéke A relatív célszórás (σ pt%) számítása: σ 3 A célszórás (σ pt) számítása: σ 344 u( ) 0,3* σ pt N u( ) 1,2* σ pt N 1. z-érték számolás: = 2. E n szám meghatározása: 5 = I!> " #> " 1. z -érték számolás: = I "! #$ " 2. E n szám meghatározása: 5 =!> " #> " A megbízható hozzárendelt érték hiánya miatt az értékelés nem végezhető el. A szervező nem megfelelő tevékenységének a kezelése. STOP viii

10 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló 4.3. Az adatok szemléltetése A mérési eredmények kiértékelését jelen jelentésen túl honlapunkon is közzétettük, melyhez a Résztvevők felhasználói nevükkel és egyéni jelszavukkal férhettek hozzá. Összefoglalásképpen a 3. táblázatban feltüntettük a Résztvevők megfelelő, megkérdőjelezhető és a kieső jártassági vizsgálati eredmények, valamint az egyirányú, kritikus eltérést mutató Résztvevők számát (azaz ahol z/z > 2,0 vagy z/z < -2,0 mindkét mintánál). Az eredményeket táblázatos és grafikus formában összegeztük (a kiértékelésből 4. fejezet szerint mellőzött adatokat a táblázatokban szürke háttérrel jelöltük). A grafikus megjelenítéseken ábrázoltuk a Résztvevők által megadott eredményekhez tartozó kiterjesztett bizonytalanságokat is. Készítettünk hisztogramokat, amelyeken jól látszik, hogy bizonyos z-, vagy z -score tartományokban hány darab eredmény született és jól látszik az is, ha többpólusúak az eredmények. A hagyományoknak megfelelően az eredményeket az un. Youden-féle ábrázolásban is megjelenítettük. Utóbbin minden pont egy laboratóriumot jelöl. Az ábra készítéséhez kiszámítjuk a laboratórium által mért eredmény és a hozzárendelt érték hányadosát a mintapár mindkét tagjára, majd a mintapár első tagjára kapott mért/hozzárendelt hányados függvényében ábrázoljuk a mintapár második tagjára kapott hányadost. A Youden-ábrát a Résztvevők által megadott mérési módszerek szerinti bontásban is közzétettük, különböző színnel jelölve az egyes metodikákat. Az ábra alatti táblázatban a Résztvevők egyes módszereket használó alcsoportjainak alap statisztikai jellemzőit is közzétettük. Fentieken túlmenően a Résztvevők saját eredményeik egyedi, személyre szabott összesítését is letölthették honlapunkról. 5. Az eredmények összefoglalása A vizsgálatokban résztvevő laboratóriumok száma 2015-höz viszonyítva nem változott számottevően. A viszonylag magas résztvevőszám (átlagban 31) kedvezően befolyásolta az értékelések megbízhatóságát, mert a hozzárendelt értékek (robusztus átlagok) bizonytalanságai nem lettek túl nagyok. Ez alól kivétel a szerves nitrogén paraméter, amelynél hozzárendelt érték (robusztus átlag) standard bizonytalansága [u( )] viszonyítva a teljesítményértékelés szórásához mindkét mintánál meghaladta azt a kritikus értéket (1,2) amely fölött az értékelés nem végezhető el. (Lásd a és 4.2. szakasz.) Történt mindez annak ellenére, hogy az idei programban a szerves nitrogén teljesítményértékelésének szórását (a célszórást) szakértői vélemények alapján az előző években alkalmazott 8-ról 10 rel. %-ra növeltük. A nagy bizonytalanság feltehetően annak tudható be, hogy itt volt legalacsonyabb Résztvevők száma (17 db) és a szerves nitrogén meghatározása valamennyi résztvevőnél indirekt módon számítással történt, az összes nitrogén és az egyéb nitrogénformák mennyiségéből. A többi vizsgált paraméternél a bemérésből várt elméleti értékek és a vizsgálati eredményekből számolt robusztus átlagok igen jó egyezést mutatnak, a visszanyerés a % között van (2. táblázat). Az ezüst és a molibdén elemek esetében tudtuk azt a körülményt biztosítani, hogy stabil tanúsított anyagmintákat mértünk be ellenőrzött eszközökkel olyan mátrixba, amely eredetileg ezeket a komponenseket nem tartalmazta, ezért ezeknél az elemeknél a hozzárendelt értékeket a keverési egyenlet alapján számolt értékkel tettük egyenlővé (formuláció). A hozzárendelt érték standard bizonytalanságát [u( )] pedig a komponensek tanúsított bizonytalanságából, valamint a műveletek és a használt mérőeszközök bizonytalanságából számítottuk ki. Ezeknél az elemeknél a Résztvevők ix

11 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló eredményeiből számolt robusztus átlagok igen jól közelítették az elméleti értékeket, mert a visszanyerés 100 és 101 % volt. A z-, z - értékelésekben - a három-fokozatú értékelési rendszernek köszönhetően - a megkérdőjelezhető (kétséges) eredmények is megjelennek jelezve a Résztvevőknek a kedvezőtlen tendenciát. Emiatt megelőző, vagy hibajavító intézkedésekre lehet szükség annak érdekében, hogy ne szülessenek a jövőben nem megfelelő eredmények. Az E n számok meghatározása és a grafikus megjelenítéseken a Résztvevők által megadott kiterjesztett bizonytalanságok ábrázolása az eredmények körül nagyon szemléletesen mutatják azt, hogy mely Résztvevőknek lehet problémája a mérési bizonytalanságok meghatározásával. Így ezek a Résztvevők a megelőző intézkedéseiknek köszönhetően elejét vehetik a vitás ügyeknek. (v.ö. ILAC-G8:3/2009 Útmutató.) A kiterjesztett mérési bizonytalanságok megadásában és ezek becslésében fejlődés tapasztalható az előző évekhez képest. Az ábrázolásokon az is jól látszik, hogy a Résztvevők közül kiknek van pontossági tartaléka, azaz az alsó- és felső nem-megfelelőségi határ között mely Résztvevőnek van mozgástere a kiterjesztett mérési bizonytalanság tartományát figyelembe véve höz viszonyítva a pontossági tartalék tekintetében is fejlődést látunk. (Nyilvánvalóan ennek nemcsak tudásbeli, hanem műszaki korlátai is vannak.) Sajnos a Résztvevők kb. 20 %-a még mindig nem adja meg a méréseinek a kiterjesztett bizonytalanságát, pedig az útmutatóink és az eredményközlői lapjaink alapján mi olyan vevő (ügyfél) vagyunk, aki ezt kéri. Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditációs rendszerszabvány szakasza szerint ilyen esetekben ezt meg kell adni. A jártassági vizsgálatban a korábbi évekhez hasonló eredmények születtek, az összkép jó: a kieső, (beavatkozást igénylő) eredmények száma és aránya alacsony. Mindkét mintánál az egyirányú, kritikus eltérést meghaladó (a régi definíció szerint módszeres hibát mutató) Résztvevők száma és aránya is alacsony (3. táblázat). Az idén az alumínium esetében volt ez a legnagyobb (4 db). Az eredményeket mérési időpont szerint vizsgálva tendenciák megfigyelhetők meg. Budapest, Tisztelettel: a Szervezők x

12 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló Táblázatok 1. táblázat. A QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi kiosztási ütemterve. Az egy cellában feltüntetett paraméterek egyazon mintában kerülnek kiosztásra. Témakör Meghatározandó paraméterek Témakör Meghatározandó paraméterek Ivóvíz Szennyvíz Talaj ph, fajlagos elektromos vezetőképesség Ca, Mg, összes keménység, As, Ni, Pb, Zn NH 4 +, NO 3 -, PO 4 3- NO 2 -, Hg F - (szabad) KOI ps, TOC KOI k, cboi 5, TOC NH 4 + -N, NO 3 - -N, Kjeldahl-N, PO P, összes P NO 2 - -N, Hg As, Ni, Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Co zavarosság (Kevés jelentkező miatt [6] törölve.) F - (szabad) Sb, Se, Sn PAH, PCB EPH Cl -, SO 4 2-, K, Na Al, Fe, Mn, Cd, Cr, Cu fenolindex CN - (összes) zavarosság AOX Sb, Se, Sn SO 4 2-, K, Na, Fe, Mn, Al, As, Cd, Cr, Cu KOI k, cboi 5, TOC összes N fenolindex CN - (összes) zavarosság AOX Sb, Se, Sn NO 2 (Kevés jelentkező miatt [8] törölve.) SO 2 (Kevés jelentkező miatt [6] törölve.) Témakör Meghatározandó paraméterek Daphnia toxikológiai vizsgálatok Ivóvíz Peszticidek Felszíni víz - biológia Csíranövény toxikológiai vizsgálatok Felszíni víz Szennyvíz Cl -, Ca, Mg, összes keménység, Ni, Pb, Zn Hg KOI ps, TOC NH 4 + -N, NO 3 - -N, PO P ANA-detergens SZOE AOX Fitobenton (Kevés jelentkező miatt [4] törölve.) helyszíni: ph (20 C), szabad aktív klór, kötött aktív klór, összes aktív klór Fürdővíz mintavétel közös laboratóriumban: Ca, Mg, Fe, Mn, Cl - NO 3 -, KOI ps közös laboratóriumban: Cl -, SO 2-4, As, Cd, Cu, Hulladék mintavétel Pb, Zn Témakör Meghatározandó paraméterek Cl - ; SO 4 2-, K, Na Talaj BTEX CN - (összes) Felszín alatti víz Felszíni víz mintavétel Felszín alatti víz mintavétel 2016/II. forduló (20. hét, ) ph, fajlagos elektromos vezetőképesség, összes oldott anyag Szennyvíziszap /fenéküledék KOI k, TOC, K, Na, Ca, Mg, As, B, Fe, Mn, Pb, Zn Felszíni víz - biológia 2016/I. forduló (11. hét, ) 2016/III. forduló (36. hét, ) Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, valamint B, Sb és Sn PAH, PCB EPH BTEX Peszticidek a-klorofill fitoplankton vizsgálatok szaprobitás vizsgálatok helyszíni: ph (20 C), fajlagos elektromos vezetőképesség közös laboratóriumban: Ca, Mg, Fe, Cl -, SO 4 2-, NO 3 - helyszíni: ph (20 C), fajlagos elektromos vezetőképesség közös laboratóriumban: Ca, Mg, Fe, Cl -, SO 4 2-, NO 3 - Ivóvíz Felszíni víz Emissziós porminták (feltárt oldat) Immissziós elnyelető oldatok Szennyezett talaj mintavétel Szennyvíz Szennyvíziszap /fenéküledék As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn közös laboratóriumban: As, Cd, Cu, Pb, Zn 2016/IV. forduló (42. hét, ) összes N, szerves N, TOC Ca, Mg, összes keménység, Fe, Mn, Al, Ba Ag B Mo Cr(VI) ANA-detergens fenolindex szárazanyag, izzítási maradék és veszteség, hamutartalom, összes N, összes P, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Ba, Co, Mo xi

13 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló 2. táblázat. A várt értékek és hozzárendelt értékek összehasonlítása (mintapár két tagjára bontva). Cl - SO 4 2- Ca Mg Összes keménység K Na Fe Mn Vizsgált paraméter Összes N Résztvevők száma Mértékegység mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 CaO mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg N /dm 3 Mintajel A bemérésekből számolt várt érték (V.É.) Robusztus átlag (R.Á.) Hozzárendelt érték Visszanyerés % (R.Á. *100/ V. É.) SZV-G % SZV-G % SZV-G % SZV-G % SZV-G/M-1 90,0 91,2 91,2 101% SZV-G/M % SZV-G/M-1 26,0 27,1 27,1 104% SZV-G/M-2 20,0 20,8 20,8 104% SZV-G/M % SZV-G/M % SZV-G-3 8,27 8,10 8,10 98% SZV-G-4 11,0 10,8 10,8 98% SZV-G % SZV-G % SZV-G/M-1 10,5 10,2 10,2 97% SZV-G/M-2 9,00 8,74 8,74 97% SZV-G/M-1 5,50 5,40 5,40 98% SZV-G/M-2 4,00 3,92 3,92 98% SZV-N/Org-1 23,0 22,6 22,6 98% SZV-N/Org-2 30,0 30,6 30,6 102% Szerves N 17 SZV-N/Org-1 4,00 mg N /dm 3 16 SZV-N/Org-2 3,00 Tájékoztató adatközlés TOC 19 mg/dm 3 SZV-N/Org % SZV-N/Org % ANA - detergens 33 SZV-Org-7 2,51 2,38 2,38 95% mg/dm 3 32 SZV-Org-8 2,10 2,00 2,00 95% Fenolindex 19 mg/dm 3 SZV-Org-9 0,700 0,682 0,682 97% SZV-Org-10 1,10 1,09 1,09 99% CN - (összes) 20 SZV-NS-3 2,50 2,67 2,67 107% mg/dm 3 19 SZV-NS-4 1,90 2,06 2,06 108% Ag Al B Ba Mo mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 mg/dm 3 SZV-M-5 SZV-G/M-1 SZV-M-7 SZV-G/M-1 SZV-M-9 0,200 2,00 0,400 0,600 0,601 0,200 1,91 0,377 0,584 0,607 0,200 1,91 0,377 0,584 0, % 96% 94% 97% 101% SZV-M-6 SZV-G/M-2 SZV-M-8 SZV-G/M-2 SZV-M-10 0,261 2,67 0,700 1,00 0,400 0,261 2,54 0,665 0,955 0,403 0,261 2,54 0,665 0,955 0, % 95% 95% 96% 101% Cr(VI) 25 SZV-M-11 0,300 0,297 0,297 99% mg/dm 3 SZV-M-12 0,550 0,543 0,543 99% Megjegyzés: A zöld háttérrel jelölt komponenseket (Ag és a Mo) formuláció alapján értékeltük, ezért a hozzárendelt értékek a tanúsított anyagminták beméréséből számolt elméleti értékek. xii

14 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló 3. táblázat. Az eredmények áttekintése (mintapár két tagjára lebontva). Paraméter Résztvevők száma Mintajel Megfelelő (NIB) z-, vagy z'-score alapján Megkérdőjelezhető (NIFB) Kieső (BI) Egyirányú, kritikus eltérést mutató résztvevők száma mérési eredmények száma Cl - 43 SZV-G SZV-G SZV-G SO 4 42 SZV-G Ca Mg SZV-G/M-1 SZV-G/M SZV-G/M-2 SZV-G/M Összes SZV-G/M keménység SZV-G/M K Na Fe SZV-G-3 SZV-G-3 SZV-G/M SZV-G-4 SZV-G-4 SZV-G/M Mn 36 SZV-G/M SZV-G/M Összes N 38 SZV-N/Org SZV-N/Org Szerves N 17 SZV-N/Org-1 16 SZV-N/Org-2 Tájékoztató adatközlés TOC 19 SZV-N/Org SZV-N/Org ANA - detergens 33 SZV-Org SZV-Org Fenolindex 19 SZV-Org SZV-Org CN - (összes) 20 SZV-NS SZV-NS Ag 27 SZV-M SZV-M Al 29 SZV-G/M SZV-G/M B 26 SZV-M SZV-M Ba Mo Cr(VI) SZV-G/M-1 SZV-M-9 SZV-M SZV-G/M-2 SZV-M-10 SZV-M Magyarázat: NIB: Nem igényel beavatkozást; NIFB: Nem igényel feltétlenül beavatkozást; BI: beavatkozást igényel xiii

15 QualcoDuna jártassági vizsgálatok Szennyvíz minták vizsgálata 2016/IV. forduló A jártassági vizsgálati eredmények értékelése xiv

16 Tartalomjegyzék Cl - vizsgálati eredmények értékelése... 2 SO 4 2- vizsgálati eredmények értékelése Ca vizsgálati eredmények értékelése Mg vizsgálati eredmények értékelése Összes keménység vizsgálati eredmények értékelése K vizsgálati eredmények értékelése Na vizsgálati eredmények értékelése Fe vizsgálati eredmények értékelése Mn vizsgálati eredmények értékelése Összes N vizsgálati eredmények értékelése Szerves N vizsgálati eredmények értékelése TOC vizsgálati eredmények értékelése ANA-detergens vizsgálati eredmények értékelése Fenolindex vizsgálati eredmények értékelése CN - (összes) vizsgálati eredmények értékelése Ag vizsgálati eredmények értékelése Al vizsgálati eredmények értékelése B vizsgálati eredmények értékelése Ba vizsgálati eredmények értékelése Mo vizsgálati eredmények értékelése Cr(VI) vizsgálati eredmények értékelése

17 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Cl - Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,7 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,1 Relatív robusztus szórás: % 2,0 Relatív robusztus szórás: % 2,2 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,8 mg/dm 3 6,7 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,63 N.E ,30 N.E ,63 N.E ,45 N.E ,00 N.E ,15 N.E ,45-0,21-0, ,16-0,60-0, ,57 N.E ,19 N.E ,63-0, ,89-0, ,3-0,63-0, ,1-0,15-0, ,63-0, ,15 0, ,00 0, ,60-0, ,21-0, ,74-0, ,21 0, ,30-0, ,9 0,42 0, ,8 0,60 0, ,35-0,38-1, ,68-0,67-2, ,4-0,42-0, ,4 0,30 0, ,9 0,63 0, ,1 1,34 0, ,07 0,21 0, ,02 0,52 0, ,11 0, ,51-0, ,0 0,34 0, ,3-0,03-0, , , , , ,21 N.E ,45 N.E. Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 2/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

18 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Cl - Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,7 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,1 Relatív robusztus szórás: % 2,0 Relatív robusztus szórás: % 2,2 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,8 mg/dm 3 6,7 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,04 0,42 0, ,68 0,60 0, ,1-3, , ,7-2, , ,6 0,06 0, ,2 0,01 0, ,63 N.E ,15 N.E ,63 N.E ,45 N.E ,0-0,21-0, ,8 0,00 0, ,63 0, ,30 0, ,05 N.E ,45 N.E ,21 N.E ,00 N.E ,5 0,00 0, ,3 0,15 0, ,42 0, ,30 0, ,42 N.E ,00 N.E ,2-0,84-0, ,4-1,19-0, ,8 0,42 0, ,5 0,45 0, ,63 0, ,74 0, ,05-0, ,89-0, ,6 0,00 0, ,5 0,45 0, ,42-0, ,30-0, ,42-0, ,74-0, ,8 0,00 0, ,75 0,45 0,30 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 3/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

19 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Cl - Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Résztvevő lab.-ok száma: 43 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,7 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,1 Relatív robusztus szórás: % 2,0 Relatív robusztus szórás: % 2,2 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,5 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,8 mg/dm 3 6,7 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,00 0, ,00 0, ,2 0,84 0, ,1 1,34 0, ,42 0, ,60 0,14 Mc Négyzet Informatika Oldal 4/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

20 Cl - SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 5/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

21 Cl - SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 6/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

22 Cl - SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 7/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

23 Cl - SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 8/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

24 Cl - SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 9/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

25 Cl - SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 10/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

26 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Cl /IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 11/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

27 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Cl /IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-3 SZV-G-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás argentometria , ,3 ionkromatográfia , ,7 spektrofotometria (diszkrét analizátor) , ,0 spektrofotometria (manuális) Mc Négyzet Informatika Oldal 12/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

28 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése SO /IV. forduló Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 5 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 6,3 Robusztus szórás: mg/dm 3 9,4 Relatív robusztus szórás: % 3,1 Relatív robusztus szórás: % 3,0 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 7,2 mg/dm 3 11,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,69 N.E ,90 N.E ,41 N.E ,54 N.E ,55 N.E ,27 N.E ,84 0,69 0, ,91-0,27-0, ,97 0, ,63-0, ,0 1,79 0, ,3-1,18-0, ,41-0, ,08-0, ,55 0, ,36 0, ,38-0, ,54-0, ,69-0, ,54-0, ,9-1,24-0, ,8 0,00 0, ,29 0,21 0, ,36 0,00 0, ,2-0,69-0, ,5-0,09-0, ,3-0,55-0, ,36 0, ,37 0,60 0, ,23 0,79 0, ,14-0, ,00 0, ,0-0,94-0, ,9 0,26 0, ,83 0, ,26 + 1, ,79 N.E ,17 + N.E ,65-0,07-0, ,72 0,11 0,04 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 13/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

29 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése SO /IV. forduló Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 5 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 6,3 Robusztus szórás: mg/dm 3 9,4 Relatív robusztus szórás: % 3,1 Relatív robusztus szórás: % 3,0 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 7,2 mg/dm 3 11,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,0 4, , ,5 5, , ,0 0,41 0, ,2 0,07 0, ,51 N.E ,09 N.E ,28 N.E ,81 N.E ,7-0,14-0, ,9-0,18-0, ,41 0, ,72 0, ,14 N.E ,00 N.E ,10 0, ,90 0, ,00 N.E ,09 N.E ,0 0,00 0, ,0 0,27 0, ,41 0, ,72 0, ,14 N.E ,72 N.E ,00 0, ,18 0, ,97-0, ,63-1, ,97 0, ,18-0, ,3-0,55-0, ,6 0,00 0, ,55-0, ,27-0, ,7-2, , ,7-10, , ,1-0,69-0, ,25-0,99-0, ,10-0, ,09-0,06 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 14/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

30 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése SO /IV. forduló Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Résztvevő lab.-ok száma: 42 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 5 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 6,3 Robusztus szórás: mg/dm 3 9,4 Relatív robusztus szórás: % 3,1 Relatív robusztus szórás: % 3,0 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,2 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,8 Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 7,2 mg/dm 3 11,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,9-1,24-0, ,8-1,81-1, ,83-0, , ,53 Mc Négyzet Informatika Oldal 15/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

31 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 16/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

32 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 17/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

33 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 18/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

34 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 19/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

35 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 20/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

36 SO 4 2- SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 21/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

37 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata SO /IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 1 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 3 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 22/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

38 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként SO 4 2-2,0 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-3 SZV-G-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ionkromatográfia , ,0 spektrofotometria (manuális) , ,4 gravimetria , ,7 spektrofotometria (diszkrét analizátor) , ,5 térfogatos analízis , ,0 spektrofotometria (gyorsteszt) Mc Négyzet Informatika Oldal 23/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

39 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Ca Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 83,0 Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm 3 99,0 Maximum: mg/dm Medián: mg/dm 3 90,8 Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm 3 91,2 Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,6 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,7 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 3,5 Relatív robusztus szórás: % 3,1 Relatív robusztus szórás: % 2,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 91,2 Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,6 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,7 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 81,6-101 Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 3,2 mg/dm 3 4,6 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 90,0-0,38 N.E ,22 N.E. 7 91,4 0,06 N.E ,87 N.E ,3-0,91 N.E ,44 N.E ,3 9,03-0,28-0, ,2 0,22 0, ,2 7,7 1,57 0, ,74 0, ,0 5 0,88 0, ,87 0, ,9 9,0-0,41-0, ,0-0,31-0, ,0 4-0,38-0, ,00 0, ,0 5,0 2,44 + 1, ,0 1,96 1, ,0 9,2 0,25 0, ,2 0,22 0, ,0 8,5-1,94-0, ,4-1,53-0, ,1 9,2 0,28 0, ,76-0, ,0 5-1,00-0, ,96-1, ,6 2,0-0,19-0, ,0 0,22 0, ,1 6,5 0,60 0, ,0-0,48-0, ,9 1,48 N.E ,16 + N.E ,2 9,4 0,94 0, ,4 2,75 + 0, ,5-1,16 N.E ,09 N.E ,0 0,56 N.E ,96 N.E ,5 6,17 0,41 0, ,87 0,44 0,22 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 24/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

40 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Ca Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 83,0 Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm 3 99,0 Maximum: mg/dm Medián: mg/dm 3 90,8 Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm 3 91,2 Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,6 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,7 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,8 Robusztus szórás: mg/dm 3 3,5 Relatív robusztus szórás: % 3,1 Relatív robusztus szórás: % 2,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 91,2 Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,6 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,7 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 81,6-101 Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 3,2 mg/dm 3 4,6 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 94 90,8 9,1-0,13-0, ,9-0,50-0, ,3 1,60 N.E ,09 N.E ,0 0,56 N.E ,00 N.E ,5 8,9-0,22-0, ,2-0,22-0, ,6 8,8-0,81-0, ,9-0,46-0, ,0-2,57 - N.E ,22 N.E ,8 0,81 N.E ,61 N.E ,1 8,6-0,97-0, ,0-0,02-0, ,0 9,2 0,25 0, ,1 0,00 0, ,7 4,5-0,16-0, ,22 0, ,8 4,6 0,50 0, ,5 0,00 0, ,1 4,50-0,34-0, ,40-0,65-0, ,4 4,4-0,88-0, ,09-0, ,4 7,15-0,56-0, ,3-0,44-0, ,3 3,0-0,28-0, ,6-1,00-1, ,1 16 0,28 0, , ,55 Mc Négyzet Informatika Oldal 25/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

41 Ca SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 26/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

42 Ca SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 27/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

43 Ca SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 28/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

44 Ca SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 29/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

45 Ca SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 30/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

46 Ca SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 31/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

47 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Ca 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 2 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 0 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 91,2 131 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 32/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

48 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Ca 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G/M-1 SZV-G/M-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 17 90,7 90,9 2, ,5 komplexometria 14 91,3 91,5 2, ,7 láng - AAS 3 90,8 89,9 5, ,9 láng - AES / lángfotometria 2 90,3 90,3 3, ,8 Mc Négyzet Informatika Oldal 33/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

49 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Mg Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm 3 24,4 Minimum: mg/dm 3 18,6 Maximum: mg/dm 3 32,0 Maximum: mg/dm 3 26,0 Medián: mg/dm 3 27,0 Medián: mg/dm 3 20,7 Robusztus átlag: mg/dm 3 27,1 Robusztus átlag: mg/dm 3 20,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,1 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,9 Relatív robusztus szórás: % 4,2 Relatív robusztus szórás: % 4,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 27,1 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 20,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 23,0-31,2 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 17,7-23,9 Célszórás (SDPA): ± 5,0 % ± 5,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 1,4 mg/dm 3 1,0 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 29,5 1,77 N.E. 1 22,1 1,25 N.E. 7 27,0-0,07 N.E. 7 20,5-0,29 N.E ,6-0,37 N.E ,4 0,58 N.E ,9 2,59-0,89-0, ,0 2,00-0,77-0, ,8 2,2 0,52 0, ,6 1,7 0,77 0, ,9 2-0,15-0, ,5 2-0,29-0, ,4 3,0 1,70 0, ,5 2,4 2,60 + 1, ,6 1,5-0,37-0, ,7 1,2-0,10-0, ,0 1,6 3, , ,0 1,3 5, , ,7 2,7-0,30-0, ,5 2,1-0,29-0, ,0 2,6-0,81-0, ,6 1,96-1,15-0, ,3 2,7 0,15 0, ,8 2,1 0,00 0, ,0 1,7-0,81-0, ,4 1,5-1,35-0, ,5 2,0 0,30 0, ,6 2,0-0,19-0, ,9 1,82-0,86-0, ,0 1,40-0,80-0, ,5-0,48 N.E ,8-0,02 N.E ,6 2,86 1,11 0, ,5 2,25 1,63 0, ,4-1,99 N.E ,6-2,12 - N.E ,0-1,55 N.E ,0-1,73 N.E ,8 2,58-0,96-0, ,6 2,06-0,19-0,10 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 34/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

50 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Mg Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm 3 24,4 Minimum: mg/dm 3 18,6 Maximum: mg/dm 3 32,0 Maximum: mg/dm 3 26,0 Medián: mg/dm 3 27,0 Medián: mg/dm 3 20,7 Robusztus átlag: mg/dm 3 27,1 Robusztus átlag: mg/dm 3 20,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,1 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,9 Relatív robusztus szórás: % 4,2 Relatív robusztus szórás: % 4,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 27,1 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 20,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,2 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 23,0-31,2 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 17,7-23,9 Célszórás (SDPA): ± 5,0 % ± 5,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 1,4 mg/dm 3 1,0 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 94 29,7 3,0 1,92 0, ,8 2,2 0,96 0, ,3 0,15 N.E ,3 0,48 N.E ,0-0,07 N.E ,0 0,19 N.E ,6 2,7-0,37-0, ,4 2,4-0,38-0, ,9 2,6-0,15-0, ,9 2,0 0,10 0, ,0-0,07 N.E ,8 0,00 N.E ,4 1,70 N.E ,0 1,15 N.E ,4 2,6-0,52-0, ,3 2,0-0,48-0, ,9 2,6-0,89-0, ,9 2,0-0,87-0, ,8 2,1 0,52 0, ,3 1,6 0,48 0, ,3 1,3 0,15 0, ,1 1,1 0,29 0, ,7 1,385 0,44 0, ,2 1,06 0,38 0, ,8 2,8 0,52 0, ,6 2,1-0,19-0, ,9 1,88-0,15-0, ,2 1,41-0,58-0, ,1 0,77 N.E ,8 1,93 N.E ,7 4,3-0,30-0, ,3 3,2-0,48-0,16 Mc Négyzet Informatika Oldal 35/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

51 Mg SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 36/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

52 Mg SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 37/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

53 Mg SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 38/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

54 Mg SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 39/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

55 Mg SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 40/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

56 Mg SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 41/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

57 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Mg 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 27,1 20,8 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,850-1,150 0,850-1,150 Mc Négyzet Informatika Oldal 42/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

58 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Mg 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G/M-1 SZV-G/M-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 19 26,9 26,9 0, ,5 20,5 0,5 komplexometria (számítás) 13 27,3 27,5 1, ,3 21,5 1,2 láng - AES / lángfotometria 2 25,9 25,9 0,2 2 20,0 20,0 1,0 láng - AAS 2 27,7 27,7 2,7 2 20,8 20,8 1,9 Mc Négyzet Informatika Oldal 43/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

59 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes keménység Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 28 Résztvevő lab.-ok száma: 28 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: CaO mg/dm Minimum: CaO mg/dm Maximum: CaO mg/dm Maximum: CaO mg/dm Medián: CaO mg/dm Medián: CaO mg/dm Robusztus átlag: CaO mg/dm Robusztus átlag: CaO mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,19 Robusztus átlag bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,54 Robusztus szórás: CaO mg/dm 3 5,02 Robusztus szórás: CaO mg/dm 3 6,53 Relatív robusztus szórás: % 2,6 Relatív robusztus szórás: % 2,8 Hozzárendelt érték: CaO mg/dm Hozzárendelt érték: CaO mg/dm Std. bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,19 Std. bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: CaO mg/dm Elfogadható tartomány: CaO mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): CaO mg/dm 3 6,65 CaO mg/dm 3 8,12 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám CaO mg/dm 3 CaO mg/dm 3 szám szám CaO mg/dm 3 CaO mg/dm 3 szám ,60 N.E ,12 N.E ,00 N.E ,49 N.E ,75 N.E ,25 N.E ,7-0,45-0, ,1-0,12-0, ,60 0, ,62 0, ,75-0, ,12 0, ,3 5, , ,8 2,83 + 1, ,6-0,60-0, ,8-0,49-0, ,50-0, ,9-1,60-0, ,30 0, ,86-0, ,93-0, ,97-0, ,0 0,15 0, ,0 0,12 0, ,8 1,17 0, ,4 1,49 0, ,59 N.E ,48 N.E ,45 N.E ,86 N.E ,6-0,15-0, ,5 0,12 0, ,45 N.E ,25 N.E ,30 N.E ,25 N.E ,8-0,30-0, ,3 0,12 0, ,30 N.E ,49 N.E. Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 44/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

60 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes keménység Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 28 Résztvevő lab.-ok száma: 28 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: CaO mg/dm Minimum: CaO mg/dm Maximum: CaO mg/dm Maximum: CaO mg/dm Medián: CaO mg/dm Medián: CaO mg/dm Robusztus átlag: CaO mg/dm Robusztus átlag: CaO mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,19 Robusztus átlag bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,54 Robusztus szórás: CaO mg/dm 3 5,02 Robusztus szórás: CaO mg/dm 3 6,53 Relatív robusztus szórás: % 2,6 Relatív robusztus szórás: % 2,8 Hozzárendelt érték: CaO mg/dm Hozzárendelt érték: CaO mg/dm Std. bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1,19 Std. bizonytalansága: CaO mg/dm 3 1, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: CaO mg/dm Elfogadható tartomány: CaO mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): CaO mg/dm 3 6,65 CaO mg/dm 3 8,12 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám CaO mg/dm 3 CaO mg/dm 3 szám szám CaO mg/dm 3 CaO mg/dm 3 szám ,80 N.E ,23 N.E ,30 0, ,86-0, ,15 0, ,12 0, ,6 0,45 0, ,5-0,12-0, ,60 0, ,85 1, ,15 N.E ,49 N.E ,15 0, ,37-0, ,35-0, , ,71 Mc Négyzet Informatika Oldal 45/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

61 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / CaO mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 46/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

62 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 47/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

63 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 48/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

64 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / CaO mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 49/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

65 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 50/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

66 Összes keménység SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 51/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

67 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Összes keménység 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 1 Hozzárendelt érték (CaO mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 52/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

68 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Összes keménység 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G/M-1 SZV-G/M-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás komplexometria , ,91 számítás (ICP-OES) , ,99 számítás (láng-aas) , ,62 Mc Négyzet Informatika Oldal 53/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

69 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése K Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 Minimum: mg/dm 3 6,95 Minimum: mg/dm 3 7,30 Maximum: mg/dm 3 10,1 Maximum: mg/dm 3 12,7 Medián: mg/dm 3 8,09 Medián: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag: mg/dm 3 8,10 Robusztus átlag: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,09 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,29 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,48 Relatív robusztus szórás: % 3,6 Relatív robusztus szórás: % 4,4 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 8,10 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 10,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 7,25-8,95 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 9,67-11,9 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,28 mg/dm 3 0,38 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 7,90-0,71 N.E. 1 10,8 0,00 N.E. 7 8,64 1,90 N.E. 7 11,3 1,32 N.E. 8 8,10 0,00 N.E. 8 10,8 0,00 N.E. 9 8,10 0,65 0,00 0, ,5 0,84-0,79-0, ,90-0,71 N.E ,4-1,06 N.E. 22 8,08 0,4-0,07-0, ,9 0,5 0,13 0, ,50 0,85 1,41 0, ,4 1,14 1,59 0, ,25 0,83 0,53 0, ,1 0,11 0,79 1, ,85 0,8-0,88-0, ,5 0,8-0,79-0, ,87 0,55-0,81-0, ,9 0,76 0,26 0, ,50 0,4-2, , ,5 0,5-0,79-0, ,60 0,4 1,76 1, ,6 0,6 2,12 + 1, ,81 0,78-1,02-0, ,7 1,1-0,26-0, ,98 0,798-0,42-0, ,4 1,04-1,06-0, ,00 0,8-0,35-0, ,7 1,1-0,26-0, ,12 0,60 0,07 0, ,4 0,73-1,19-0, ,66 0,5 5, , ,7 0,6 5, , ,41 1,11 N.E ,2 1,16 N.E. 59 8,32 0,78 N.E ,1 0,71 N.E. 60 7,88 0,788-0,78-0, ,5 1,05-0,79-0,28 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 54/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

70 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése K Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 Minimum: mg/dm 3 6,95 Minimum: mg/dm 3 7,30 Maximum: mg/dm 3 10,1 Maximum: mg/dm 3 12,7 Medián: mg/dm 3 8,09 Medián: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag: mg/dm 3 8,10 Robusztus átlag: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,09 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,29 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,48 Relatív robusztus szórás: % 3,6 Relatív robusztus szórás: % 4,4 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 8,10 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 10,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 7,25-8,95 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 9,67-11,9 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,28 mg/dm 3 0,38 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 66 10,1 1,01 7, , ,30 0,73-9, , ,95 0,69-4, , ,9 1,09 0,26 0, ,75-1,23 N.E ,0-2,12 - N.E. 88 8,00-0,35 N.E ,4 1,56 N.E. 90 7,84 0,523-0,92-0, ,4 0,693-1,06-0, ,90 0,3-0,71-0, ,8 0,3 0,00 0, ,00-0,35 N.E ,4-1,06 N.E ,20 0,35 N.E ,0 0,53 N.E ,20 0,35 N.E ,7-0,26 N.E ,05 0,8-0,18-0, ,5 1,1-0,79-0, ,20 0,82 0,35 0, ,9 1,0 0,21 0, ,42 1,13 N.E ,4 1,59 N.E ,16 0,82 0,21 0, ,3 1,03-1,30-0, ,70 0,85 2,12 + 0, ,8 1,02-0,13-0, ,33 0,83 0,81 0, ,3 1,1 1,32 0, ,20 0,6 0,35 0, ,8 0,7 0,00 0, ,76 0,39-1,20-0, ,92 0,50-2, , ,38 0,938 4, , ,4 1,24 4, , ,92 0,78-0,63-0, ,0 0,84-2, , ,22 0,14 0,42 0, ,7 0,2-0,26-0,37 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 55/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

71 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése K Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 Minimum: mg/dm 3 6,95 Minimum: mg/dm 3 7,30 Maximum: mg/dm 3 10,1 Maximum: mg/dm 3 12,7 Medián: mg/dm 3 8,09 Medián: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag: mg/dm 3 8,10 Robusztus átlag: mg/dm 3 10,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,09 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,29 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,48 Relatív robusztus szórás: % 3,6 Relatív robusztus szórás: % 4,4 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 8,10 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 10,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,06 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 7,25-8,95 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 9,67-11,9 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,28 mg/dm 3 0,38 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 187 8,04 0,80-0,21-0, ,5 1,05-0,79-0, ,93 0,79-0,60-0, ,8 1,08 0,00 0, ,16 0,65 0,21 0, ,1 0,90 0,79 0, ,68 1,51-1,48-0, ,27 1,82-4, ,84 Mc Négyzet Informatika Oldal 56/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

72 K SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 57/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

73 K SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 58/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

74 K SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 59/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

75 K SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 60/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

76 K SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 61/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

77 K SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 62/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

78 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata K 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 2 4 Nem megfelelő ( z >=3,0): 4 4 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 8,10 10,8 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 63/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

79 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 K 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-3 SZV-G-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 24 8,18 8,22 0, ,8 10,8 0,50 láng - AES / lángfotometria 13 7,90 7,93 0, ,5 10,6 0,39 láng - AAS 6 8,04 8,02 0, ,8 10,9 0,57 MP-AES 1 8,22 8, ,7 10,7 - Mc Négyzet Informatika Oldal 64/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

80 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Na Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,5 Robusztus szórás: mg/dm 3 8,3 Relatív robusztus szórás: % 3,4 Relatív robusztus szórás: % 4,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,6 mg/dm 3 7,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,4 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,22 N.E ,28 N.E ,09 N.E ,55 N.E ,65 N.E ,99 N.E ,4-0,22-0, ,4-1,55-0, ,65 N.E ,99 N.E ,22 0, ,14-0, ,9 1,74 0, ,7 1,97 0, ,65 0, ,84 0, ,65-0, ,42 0, ,1-0,11-0, ,7 0,90 0, ,44 0, ,42 0, ,1 2,18 + 1, ,8-0,99-0, ,0-0,22-0, ,2-0,14-0, ,8-0,65-0, ,95-0,49-0, ,53-0, ,41-0, ,5 0,89 0, ,1-0,31-0, ,22-0, ,56 0, ,13 N.E ,72 N.E ,36 N.E ,65 N.E ,63 1,16 0, ,02-0,39-0,14 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 65/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

81 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Na Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,5 Robusztus szórás: mg/dm 3 8,3 Relatív robusztus szórás: % 3,4 Relatív robusztus szórás: % 4,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,6 mg/dm 3 7,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,4 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,9 8, , ,7-13, , ,1 0,00 0, ,0 0,99 0, ,53 N.E ,69 N.E ,76 N.E ,48 N.E ,27-1,53-0, ,3 1,69 0, ,22 0, ,28-0, ,44 N.E ,84 N.E ,00 N.E ,28 N.E ,65 N.E ,99 N.E ,0-0,22-0, ,2 0,84 0, ,1 0,00 0, ,0 0,99 0, ,00 N.E ,14 N.E ,7 1,22 0, ,4 2,91 + 0, ,5-0,44-0, ,5-0,56-0, ,22-0, ,56 0, ,22 0, ,14 0, ,74-0, , , ,0-0,22-0, ,2-0,14-0, ,6 1,55 1, ,6 0,07 0, ,00 0, ,55-2,15 - Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 66/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

82 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Na Mintaazonosító: SZV-G-3 Mintaazonosító: SZV-G-4 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Résztvevő lab.-ok száma: 44 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 Robusztus szórás: mg/dm 3 4,5 Robusztus szórás: mg/dm 3 8,3 Relatív robusztus szórás: % 3,4 Relatív robusztus szórás: % 4,1 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,8 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 1,6 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 4,6 mg/dm 3 7,1 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,4 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,75 0,87 0, ,35 0,56 0, ,87 0, ,27 0, ,0-0,22-0, ,2-0,14-0, , , , ,60 Mc Négyzet Informatika Oldal 67/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

83 Na SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 68/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

84 Na SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 69/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

85 Na SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 70/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

86 Na SZV-G /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 71/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

87 Na SZV-G /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 72/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

88 Na SZV-G /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 73/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

89 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Na 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 2 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 74/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

90 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Na 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-G-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G-3 SZV-G-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES , ,4 láng - AES / lángfotometria , ,6 láng - AAS , ,8 MP-AES Mc Négyzet Informatika Oldal 75/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

91 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fe Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Kétséges (3,0> z >2,0): 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 9,15 Minimum: mg/dm 3 7,85 Maximum: mg/dm 3 11,9 Maximum: mg/dm 3 9,61 Medián: mg/dm 3 10,2 Medián: mg/dm 3 8,77 Robusztus átlag: mg/dm 3 10,2 Robusztus átlag: mg/dm 3 8,74 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,07 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,05 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,33 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,26 Relatív robusztus szórás: % 3,3 Relatív robusztus szórás: % 3,0 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 10,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 8,74 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,07 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 9,13-11,3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 7,82-9,66 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,36 mg/dm 3 0,31 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 10,4 0,56 N.E. 1 8,86 0,39 N.E. 7 9,98-0,62 N.E. 7 8,46-0,92 N.E ,3 1,03 0,28 0, ,70 0,87-0,13-0, ,97 0,50-0,64-0, ,60 0,43-0,46-0, ,2 1 0,00 0, ,50 1 2,48 + 0, ,98 0,70-0,62-0, ,62 0,60-0,39-0, ,3 0,5 0,28 0, ,00 0,4 0,85 0, ,78 0,5-1,18-0, ,05 0,4-2, , ,3 1,0 0,28 0, ,73 0,9-0,03-0, ,64 0,964-1,57-0, ,30 0,83-1,44-0, ,1 0,33-0,42-0, ,61 0,26-0,42-0, ,3 1,0 0,22 0, ,84 0,88 0,33 0, ,2 0,6 0,00 0, ,82 0,5 0,26 0, ,6 0,1 1,12 2, ,08 0,1 1,11 2, ,89 0,60-0,87-0, ,46 0,51-0,92-0, ,9 2,07 + N.E. 53 9,61 2,86 + N.E ,8 1,62 1,68 0, ,03 1,35 0,95 0, ,37-2,32 - N.E. 70 7,99-2,45 - N.E ,3 0,14 N.E. 88 8,72-0,07 N.E ,4 0,693 0,56 0, ,93 0,595 0,62 0,31 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 76/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

92 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fe Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Kétséges (3,0> z >2,0): 3 Kétséges (3,0> z >2,0): 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 9,15 Minimum: mg/dm 3 7,85 Maximum: mg/dm 3 11,9 Maximum: mg/dm 3 9,61 Medián: mg/dm 3 10,2 Medián: mg/dm 3 8,77 Robusztus átlag: mg/dm 3 10,2 Robusztus átlag: mg/dm 3 8,74 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,07 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,05 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,33 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,26 Relatív robusztus szórás: % 3,3 Relatív robusztus szórás: % 3,0 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 10,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 8,74 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,07 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 9,13-11,3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 7,82-9,66 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,36 mg/dm 3 0,31 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,3 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 94 11,9 1,2 4, , ,30 0,9 1,83 0, ,81-1,09 N.E ,45-0,95 N.E ,4 0,56 N.E ,90 0,52 N.E ,5 0,84 N.E ,70-0,13 N.E ,91 1,0-0,81-0, ,50 1,0-0,78-0, ,1-0,28 N.E ,81 0,23 N.E ,1 1,01-0,22-0, ,75 0,87 0,03 0, ,7 1,40 N.E ,10 1,18 N.E ,4 1,0 0,42 0, ,80 0,85 0,20 0, ,4 1,0 0,56 0, ,80 0,9 0,20 0, ,78 0,49-1,18-0, ,41 0,42-1,08-0, ,3 0,16 0,28 0, ,79 0,14 0,16 0, ,1 0,5-0,28-0, ,78 0,4 0,13 0, ,98 0,50-0,62-0, ,86 0,44 0,39 0, ,4 0,5 0,56 0, ,74 0,44 0,00 0, ,1 0,81-0,28-0, ,86 0,71 0,39 0, ,15 1,01-2, , ,85 0,87-2, , ,65 1,88-1,54-0, ,31 1,62-1,41-0,26 Mc Négyzet Informatika Oldal 77/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

93 Fe SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 78/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

94 Fe SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 79/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

95 Fe SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 80/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

96 Fe SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 81/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

97 Fe SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 82/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

98 Fe SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 83/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

99 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Fe 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 3 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 0 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 10,2 8,74 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 84/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

100 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Fe 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G/M-1 SZV-G/M-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 21 10,1 10,2 0, ,74 8,72 0,25 láng - AAS 12 10,2 10,1 0, ,76 8,73 0,25 spektrofotometria 4 10,4 10,3 0,09 4 8,83 8,81 0,10 ICP - MS 1 10,9 10,9-1 9,61 9,61 - Mc Négyzet Informatika Oldal 85/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

101 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Mn Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 Minimum: mg/dm 3 5,02 Minimum: mg/dm 3 3,58 Maximum: mg/dm 3 6,40 Maximum: mg/dm 3 4,60 Medián: mg/dm 3 5,40 Medián: mg/dm 3 3,91 Robusztus átlag: mg/dm 3 5,40 Robusztus átlag: mg/dm 3 3,92 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,04 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,03 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,18 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,15 Relatív robusztus szórás: % 3,3 Relatív robusztus szórás: % 3,9 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 5,40 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 3,92 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,04 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 4,83-5,97 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 3,51-4,33 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,19 mg/dm 3 0,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 5,10-1,59 N.E. 1 3,78-1,02 N.E. 7 5,22-0,95 N.E. 7 3,75-1,24 N.E. 23 5,49 0,55 0,48 0, ,96 0,40 0,29 0, ,40 0,27 0,00 0, ,99 0,20 0,51 0, ,40 0,5 0,00 0, ,10 0,5 1,31 0, ,20 0,36-1,06-0, ,58 0,25-2, , ,40 0,3 0,00 0, ,00 0,2 0,58 0, ,41 0,6 0,05 0, ,91 0,4-0,07-0, ,64 0,6 1,27 0, ,06 0,4 1,02 0, ,43 0,543 0,16 0, ,90 0,39-0,15-0, ,40 0,54 0,00 0, ,99 0,4 0,51 0, ,25 0,25-0,79-0, ,73 0,15-1,38-1, ,47 0,1 0,37 0, ,90 0,1-0,15-0, ,40 0,43 0,00 0, ,90 0,31-0,15-0, ,68 1,46 N.E. 53 4,26 2,44 + N.E. 67 5,69 0,57 1,53 0, ,36 0,44 3, , ,13-1,43 N.E. 70 3,61-2,26 - N.E. 88 5,02-2,01 - N.E. 88 3,62-2,19 - N.E. 90 5,27 0,351-0,69-0, ,78 0,252-1,02-0, ,40 0,6 5, , ,60 0,5 4, ,35 + Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 86/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

102 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Mn Mintaazonosító: SZV-G/M-1 Mintaazonosító: SZV-G/M-2 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Résztvevő lab.-ok száma: 36 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z >2,0): 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 Minimum: mg/dm 3 5,02 Minimum: mg/dm 3 3,58 Maximum: mg/dm 3 6,40 Maximum: mg/dm 3 4,60 Medián: mg/dm 3 5,40 Medián: mg/dm 3 3,91 Robusztus átlag: mg/dm 3 5,40 Robusztus átlag: mg/dm 3 3,92 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,04 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,03 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,18 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,15 Relatív robusztus szórás: % 3,3 Relatív robusztus szórás: % 3,9 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 5,40 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 3,92 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,04 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 4,83-5,97 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 3,51-4,33 Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,19 mg/dm 3 0,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,2 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 101 5,04-1,90 N.E ,71-1,53 N.E ,40 0,00 N.E ,00 0,58 N.E ,70 1,59 N.E ,00 0,58 N.E ,42 0,5 0,11 0, ,93 0,4 0,07 0, ,30 0,53-0,53-0, ,82 0,38-0,73-0, ,73 1,75 N.E ,15 1,68 N.E ,40 0,52 0,00 0, ,90 0,35-0,15-0, ,40 0,54 0,00 0, ,90 0,39-0,15-0, ,91 0,30 2,70 + 1, ,27 0,32 2,55 + 1, ,48 0,15 0,42 0, ,98 0,11 0,44 0, ,30 0,26-0,53-0, ,83 0,19-0,66-0, ,60 0,28 1,06 0, ,07 0,20 1,09 0, ,29 0,27-0,58-0, ,90 0,39-0,15-0, ,47 0,38 0,37 0, ,96 0,28 0,29 0, ,23 0,30-0,92-0, ,85 0,22-0,55-0, ,37 0,66-0,16-0, ,83 0,47-0,66-0,19 Mc Négyzet Informatika Oldal 87/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

103 Mn SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 88/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

104 Mn SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 89/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

105 Mn SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 90/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

106 Mn SZV-G/M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 91/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

107 Mn SZV-G/M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 92/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

108 Mn SZV-G/M /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 93/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

109 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Mn 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 2 5 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 2 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 5,40 3,92 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 94/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

110 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Mn 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-G/M-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-G/M-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-G/M-1 SZV-G/M-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 21 5,40 5,44 0, ,96 3,96 0,11 láng - AAS 9 5,25 5,25 0,09 9 3,78 3,78 0,13 spektrofotometria 3 5,41 5,41 0,02 3 3,98 3,97 0,04 ICP - MS 2 5,40 5,40 0,44 2 3,93 3,93 0,52 MP-AES 1 5,64 5,64-1 4,06 4,06 - Mc Négyzet Informatika Oldal 95/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

111 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes N Mintaazonosító: SZV-N/Org-1 Mintaazonosító: SZV-N/Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 Minimum: mg/dm 3 19,8 Minimum: mg/dm 3 24,6 Maximum: mg/dm 3 59,0 Maximum: mg/dm 3 90,0 Medián: mg/dm 3 22,5 Medián: mg/dm 3 30,6 Robusztus átlag: mg/dm 3 22,6 Robusztus átlag: mg/dm 3 30,6 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,28 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,44 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,37 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,19 Relatív robusztus szórás: % 6,1 Relatív robusztus szórás: % 7,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 22,6 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 30,6 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,28 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 17,9-27,3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 24,2-37,0 Célszórás (SDPA): ± 7,0 % ± 7,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 1,58 mg/dm 3 2,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,7 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 25,0 1,52 N.E. 1 27,5-1,45 N.E. 9 23,1 3,46 0,31 0, ,1 4,5-0,26-0, ,5 2,25-0,06-0, ,5 3,05-0,05-0, ,3-0,82 N.E ,3-0,59 N.E ,4 2,1-0,76-0, ,6 2,9-0,93-0, ,8 4,36-0,51-0, ,1 6,42 0,70 0, ,6 2,16-0,63-0, ,0 2,90-0,75-0, ,9-0,44 N.E ,5-0,98 N.E ,3 2,5 1,07 0, ,0 2,5 1,59 1, ,0 1,1-0,38-0, ,0 1,4-1,21-1, ,6 4,1-1,26-0, ,9 5,6-1,26-0, ,6 2,3 0,00 0, ,7 3,1 0,05 0, ,5 2,249-0,07-0, ,0 3,2 0,65 0, ,1 2,3 0,32 0, ,9 3,0-0,33-0, ,0 2 0,88 0, ,0 2,5 0,19 0, ,6 1,13 0,02 0, ,7 1,54 0,06 0, ,6-1,29 N.E ,2-0,20 N.E ,9-0,44 N.E ,0 0,19 N.E ,6 2,034 0,00 0, ,2 2,80 0,28 0, ,5 0,02-0,70-1, ,2 0,02-1,12-2,73 - Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 96/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

112 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Összes N Mintaazonosító: SZV-N/Org-1 Mintaazonosító: SZV-N/Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Résztvevő lab.-ok száma: 38 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 6 Minimum: mg/dm 3 19,8 Minimum: mg/dm 3 24,6 Maximum: mg/dm 3 59,0 Maximum: mg/dm 3 90,0 Medián: mg/dm 3 22,5 Medián: mg/dm 3 30,6 Robusztus átlag: mg/dm 3 22,6 Robusztus átlag: mg/dm 3 30,6 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,28 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,44 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,37 Robusztus szórás: mg/dm 3 2,19 Relatív robusztus szórás: % 6,1 Relatív robusztus szórás: % 7,2 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 22,6 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 30,6 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,28 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 17,9-27,3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 24,2-37,0 Célszórás (SDPA): ± 7,0 % ± 7,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 1,58 mg/dm 3 2,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,7 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 62 26,5 2,7 2,47 + 1, ,6 3,5 1,87 1, ,8 3,04 0,13 0, ,5 4,07-0,05-0, ,6 0,00 N.E ,0-0,75 N.E ,0 4,05 ++ N.E ,0 2,05 + N.E ,6-0,63 N.E ,2 0,28 N.E ,0 3 23, , ,0 5 27, , ,5-0,06 N.E ,4 0,37 N.E ,8-1,74 N.E ,6-2,79 - N.E ,5-0,06 N.E ,4-0,09 N.E ,0 0,88 N.E ,6 1,87 N.E ,5 0,57 N.E ,6 0,93 N.E ,3 2,33 0,44 0, ,0 3,2 0,65 0, ,0 3,15-1,01-0, ,0 4,65 0,19 0, ,4 2,00 1,80 1, ,5 2,00 1,35 1, ,5 0,57 N.E ,5-0,51 N.E ,0 2,8-0,38-0, ,0 2,8-0,75-0, ,9 2,1-1,07-0, ,4 2,8-1,03-0, ,3-0,19 N.E ,8 0,56 N.E. Mc Négyzet Informatika Oldal 97/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

113 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 98/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

114 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 99/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

115 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 100/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

116 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 101/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

117 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 102/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

118 Összes N SZV-N/Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 103/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

119 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Összes N 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-N/Org-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-N/Org-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 1 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 22,6 30,6 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,790-1,210 0,790-1,210 Nem ábrázolt laboratóriumok száma: 1 1 Mc Négyzet Informatika Oldal 104/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

120 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Összes N 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-N/Org-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-N/Org-1) Mért/Hozzárendelt érték SZV-N/Org-1 SZV-N/Org-2 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás számítás egyedi N-formák összegeként 10 22,6 22,5 1, ,0 30,8 2,32 oxidáció + kemolumineszcenciás detektálás 10 22,5 22,5 1, ,5 29,8 2,03 spektrofotometria (gyorsteszt) 7 22,5 22,6 0, ,0 31,0 0,86 spektrofotometria 5 23,1 24,3 3, ,0 32,1 3,37 térfogatos analízis 4 23,3 23,1 1, ,9 31,0 2,48 oxidáció + IR detektálás 2 20,2 20,2 0, ,4 27,4 4,45 Mc Négyzet Informatika Oldal 105/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

121 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: A hozzárendelt érték (robusztus átlag) std. bizonytalansága mindkét mintánál olyan nagy, hogy meghaladja azt a kritikus értéket, amely fölött az értékelés nem végezhető el. Az adatokat csak tájékoztatásként közöljük. A bemérésből számolt várt értékek: SZV-N/Org-1: 4,00 mg/dm3 SZV-N/Org-2: 3,00 mg/dm3 Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Szerves N Mintaazonosító: SZV-N/Org-1 Mintaazonosító: SZV-N/Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 17 Résztvevő lab.-ok száma: 16 Kétséges (3,0> z' >2,0): Kétséges (3,0> z' >2,0): Nem megfelelő ( z' >=3,0): Nem megfelelő ( z' >=3,0): E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): Minimum: mg/dm 3 0,77 Minimum: mg/dm 3 0,38 Maximum: mg/dm 3 5,70 Maximum: mg/dm 3 4,40 Medián: mg/dm 3 2,30 Medián: mg/dm 3 3,15 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,73 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,80 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,45 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,46 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,49 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,46 Relatív robusztus szórás: % 54,5 Relatív robusztus szórás: % 52,3 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 Eredete: Eredete: Elfogadható tartomány: mg/dm 3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 Célszórás (SDPA): ± 10,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 mg/dm /IV. forduló ± 10,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * % Hozzár. ért. biz. / célszórás * % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 9 1,65 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 106/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

122 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: A hozzárendelt érték (robusztus átlag) std. bizonytalansága mindkét mintánál olyan nagy, hogy meghaladja azt a kritikus értéket, amely fölött az értékelés nem végezhető el. Az adatokat csak tájékoztatásként közöljük. A bemérésből számolt várt értékek: SZV-N/Org-1: 4,00 mg/dm3 SZV-N/Org-2: 3,00 mg/dm3 Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Szerves N Mintaazonosító: SZV-N/Org-1 Mintaazonosító: SZV-N/Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 17 Résztvevő lab.-ok száma: 16 Kétséges (3,0> z' >2,0): Kétséges (3,0> z' >2,0): Nem megfelelő ( z' >=3,0): Nem megfelelő ( z' >=3,0): E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): Minimum: mg/dm 3 0,77 Minimum: mg/dm 3 0,38 Maximum: mg/dm 3 5,70 Maximum: mg/dm 3 4,40 Medián: mg/dm 3 2,30 Medián: mg/dm 3 3,15 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,73 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,80 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,45 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,46 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,49 Robusztus szórás: mg/dm 3 1,46 Relatív robusztus szórás: % 54,5 Relatív robusztus szórás: % 52,3 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 Eredete: Eredete: Elfogadható tartomány: mg/dm 3 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 Célszórás (SDPA): ± 10,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 mg/dm /IV. forduló ± 10,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * % Hozzár. ért. biz. / célszórás * % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 116 1, , , , ,95 Mc Négyzet Informatika Oldal 107/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

123 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése TOC Mintaazonosító: SZV-N/Org-1 Mintaazonosító: SZV-N/Org-2 Résztvevő lab.-ok száma: 19 Résztvevő lab.-ok száma: 19 Kétséges (3,0> z' >2,0): 0 Kétséges (3,0> z' >2,0): 3 Nem megfelelő ( z' >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z' >=3,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 Minimum: mg/dm Minimum: mg/dm 3 98,0 Maximum: mg/dm Maximum: mg/dm Medián: mg/dm Medián: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag: mg/dm Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 2,7 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 2,6 Robusztus szórás: mg/dm 3 9,3 Robusztus szórás: mg/dm 3 8,9 Relatív robusztus szórás: % 5,4 Relatív robusztus szórás: % 6,9 Hozzárendelt érték: mg/dm Hozzárendelt érték: mg/dm Std. bizonytalansága: mg/dm 3 2,7 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 2,6 2016/IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm Elfogadható tartomány: mg/dm Célszórás (SDPA): ± 3,5 % ± 3,5 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 6,1 mg/dm 3 4,5 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám ,81 N.E ,88 + N.E ,43 1,12 0, ,6 0,75 0, ,0 1,06 0, ,4 0,96 0, ,8-1,21-0, ,6-2, , ,15-0, ,73-0, ,91-0, ,19-0, ,2-1,66-0, ,1-1,54-0, ,87-0,65-0, ,85-0,10-0, ,00 0, ,11 + 0, ,40 N.E ,62 N.E ,75-1,75-0, ,508-1,19-0, ,02 0,98 1, ,02 0,71 0, ,75-0, ,77-0, ,21 N.E ,34 N.E , , ,0 5-5, , ,27 N.E ,42 N.E ,75 N.E ,38 N.E ,47 1,61 0, ,42 1,34 0, ,7-0,84-0, ,6-0,50-0,19 Mc Négyzet Informatika Oldal 108/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

124 TOC SZV-N/Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 109/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

125 TOC SZV-N/Org /IV. forduló z'-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 110/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

126 TOC SZV-N/Org /IV. forduló Eredmények száma z'-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 111/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

127 TOC SZV-N/Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 112/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

128 TOC SZV-N/Org /IV. forduló z'-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 113/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

129 TOC SZV-N/Org /IV. forduló Eredmények száma z'-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 114/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

130 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata TOC 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-N/Org-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-N/Org-1) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 3 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 1 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,895-1,105 0,895-1,105 Mc Négyzet Informatika Oldal 115/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

131 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 TOC 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-N/Org-2) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-N/Org-1) Mért/Hozzárendelt érték Adatok száma SZV-N/Org-1 Robusztus Medián átlag Robusztus szórás Adatok száma SZV-N/Org-2 Robusztus Medián átlag Robusztus szórás magas T-ű katalitikus oxidáció+ir detektálás , ,8 UV/perszulfát oxidáció+ir detektálás , ,8 katalitikus oxidáció+ kemolumineszcenciás det , ,2 magas T-ű katalitikus oxidáció+vez.kép. mérés Mc Négyzet Informatika Oldal 116/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

132 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése ANA-detergens Mintaazonosító: SZV-Org-7 Mintaazonosító: SZV-Org-8 Résztvevő lab.-ok száma: 33 Résztvevő lab.-ok száma: 32 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 1,02 Minimum: mg/dm 3 0,84 Maximum: mg/dm 3 2,91 Maximum: mg/dm 3 2,58 Medián: mg/dm 3 2,40 Medián: mg/dm 3 1,99 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,38 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,00 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,02 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,03 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,10 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,11 Relatív robusztus szórás: % 4,4 Relatív robusztus szórás: % 5,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,38 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,00 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,02 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 1,88-2,88 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 1,58-2,42 Célszórás (SDPA): ± 7,0 % ± 7,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,17 mg/dm 3 0,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,4 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 2,91 3,18 ++ N.E. 1 2,58 4,14 ++ N.E. 9 2,36 0,354-0,13-0,06 9 1,94 0,291-0,44-0, ,42 0,242 0,24 0, ,98 0,198-0,14-0, ,43 0,30 N.E. 21 2,15 1,07 N.E. 22 2,23 0,19-0,90-0, ,92 0,2-0,57-0, ,20 0,44-1,08-0, ,65 0,33-2, , ,27 0,34-0,66-0, ,99 0,3-0,07-0, ,35-0,18 N.E. 27 1,96-0,29 N.E. 28 2,48 0,248 0,60 0, ,13 0,213 0,93 0, ,33 0,2-0,30-0, ,95 0,2-0,36-0, ,50 0,12 0,72 0, ,95 0,1-0,36-0, ,67 0,17 1,74 1, ,31 0,08-4, , ,42 0,24 0,24 0, ,07 0,21 0,50 0, ,48 0,372 0,60 0, ,08 0,312 0,57 0, ,26 0,22-0,72-0, ,15 0,22 1,07 0, ,47 0,54 N.E. 45 2,02 0,14 N.E. 53 2,07-1,86 N.E. 53 1,79-1,50 N.E. 63 2,36-0,12 N.E. 63 1,92-0,57 N.E. 67 2,47 0,25 0,54 0, ,05 0,21 0,36 0, ,33-0,30 N.E. 88 1,91-0,64 N.E. Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 117/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

133 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése ANA-detergens Mintaazonosító: SZV-Org-7 Mintaazonosító: SZV-Org-8 Résztvevő lab.-ok száma: 33 Résztvevő lab.-ok száma: 32 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 3 Minimum: mg/dm 3 1,02 Minimum: mg/dm 3 0,84 Maximum: mg/dm 3 2,91 Maximum: mg/dm 3 2,58 Medián: mg/dm 3 2,40 Medián: mg/dm 3 1,99 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,38 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,00 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,02 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,03 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,10 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,11 Relatív robusztus szórás: % 4,4 Relatív robusztus szórás: % 5,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,38 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,00 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,02 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 1,88-2,88 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 1,58-2,42 Célszórás (SDPA): ± 7,0 % ± 7,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,17 mg/dm 3 0,14 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,4 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 90 2,20 0,147-1,08-1, ,40 0,12 N.E ,00 0,00 N.E ,47 0,15 0,54 0, ,02 0,15 0,14 0, ,40 0,12 N.E ,10 0,71 N.E ,30-0,48 N.E ,95-0,36 N.E ,40 0,12 N.E ,10 0,71 N.E ,44 0,244 0,36 0, ,15 0,215 1,07 0, ,21 0,33-1,02-0, ,96 0,30-0,29-0, ,45 0,25 0,42 0, ,13 0,21 0,93 0, ,36 0,12-0,12-0, ,90 0,09-0,71-0, ,34 0,10-0,24-0, ,97 0,10-0,21-0, ,40 0,2 0,12 0, ,00 0,2 0,00 0, ,02 0,08-8, , ,84 0,067-8, ,86 - Mc Négyzet Informatika Oldal 118/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

134 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 119/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

135 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 120/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

136 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 121/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

137 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 122/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

138 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 123/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

139 ANA-detergens SZV-Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 124/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

140 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata ANA-detergens 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-8) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-7) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 3 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 2,38 2,00 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,790-1,210 0,790-1,210 Mc Négyzet Informatika Oldal 125/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

141 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 ANA-detergens 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-8) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-7) Mért/Hozzárendelt érték SZV-Org-7 SZV-Org-8 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás spektrofotometria (manuális) 33 2,40 2,38 0, ,99 2,00 0,11 Mc Négyzet Informatika Oldal 126/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

142 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Fenolindex Mintaazonosító: SZV-Org-9 Mintaazonosító: SZV-Org-10 Résztvevő lab.-ok száma: 19 Résztvevő lab.-ok száma: 19 Kétséges (3,0> z >2,0): 1 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 2 Minimum: mg/dm 3 0,620 Minimum: mg/dm 3 0,984 Maximum: mg/dm 3 0,778 Maximum: mg/dm 3 1,16 Medián: mg/dm 3 0,670 Medián: mg/dm 3 1,09 Robusztus átlag: mg/dm 3 0,682 Robusztus átlag: mg/dm 3 1,09 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,009 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,015 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,031 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,051 Relatív robusztus szórás: % 4,6 Relatív robusztus szórás: % 4,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0,682 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 1,09 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,009 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,539-0,825 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,861-1,32 Célszórás (SDPA): ± 7,0 % ± 7,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,048 mg/dm 3 0,076 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,9 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,7 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 0,760 1,63 N.E. 1 1,15 0,79 N.E. 2 0,670 0,07-0,25-0,17 2 1,10 0,1 0,13 0,10 8 0,722 0,84 N.E. 8 1,11 0,26 N.E. 9 0,707 0,106 0,52 0,23 9 1,12 0,169 0,45 0, ,650 0,05-0,67-0, ,02 0,07-0,92-0, ,670 0,13-0,25-0, ,10 0,22 0,13 0, ,700 0,11 0,38 0, ,03 0,15-0,79-0, ,750 0,1 1,42 0, ,05 0,1-0,52-0, ,660 0,03-0,46-0, ,03 0,05-0,79-1, ,710 0,031 0,59 0, ,12 0,040 0,39 0, ,650 0,07-0,67-0, ,10 0,11 0,13 0, ,669 0,03-0,27-0, ,984 0,05-1,39-1, ,668-0,29 N.E. 53 1,09 0,00 N.E. 60 0,620 0,08-1,30-0, ,04 0,135-0,66-0, ,680 0,07-0,04-0, ,06 0,11-0,39-0, ,778 0,104 2,01 + 0, ,16 0,155 0,92 0, ,670-0,25 N.E ,09 0,00 N.E ,650 0,03-0,67-0, ,09 0,05 0,00 0, ,752 0,075 1,47 0, ,14 0,114 0,63 0,41 Mc Négyzet Informatika Oldal 127/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

143 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 128/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

144 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 129/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

145 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 130/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

146 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 131/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

147 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 132/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

148 Fenolindex SZV-Org /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 133/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

149 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Fenolindex 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-10) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-9) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 1 0 Nem megfelelő ( z >=3,0): 0 0 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 0,682 1,09 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,790-1,210 0,790-1,210 Mc Négyzet Informatika Oldal 134/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

150 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Fenolindex 2016/IV. forduló 1,8 1,6 "B" MINTA (SZV-Org-10) Mért/Hozzárendelt érték 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-Org-9) Mért/Hozzárendelt érték SZV-Org-9 SZV-Org-10 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás spektrofotometria (direkt ) 8 0,670 0,671 0, ,05 1,06 0,039 spektrofotometria (kloroformos extrakció) 8 0,670 0,680 0, ,10 1,10 0,018 spektrofotometria (CFA) 2 0,751 0,751 0, ,09 1,09 0,071 spektrofotometria (gyorsteszt) 1 0,710 0, ,12 1,12 - Mc Négyzet Informatika Oldal 135/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

151 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése CN - (összes) Mintaazonosító: SZV-NS-3 Mintaazonosító: SZV-NS-4 Résztvevő lab.-ok száma: 20 Résztvevő lab.-ok száma: 19 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Kétséges (3,0> z' >2,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 Nem megfelelő ( z' >=3,0): 0 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 Minimum: mg/dm 3 2,25 Minimum: mg/dm 3 1,79 Maximum: mg/dm 3 3,12 Maximum: mg/dm 3 2,28 Medián: mg/dm 3 2,67 Medián: mg/dm 3 2,05 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,67 Robusztus átlag: mg/dm 3 2,06 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,034 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,042 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,122 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,146 Relatív robusztus szórás: % 4,6 Relatív robusztus szórás: % 7,1 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,67 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 2,06 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,034 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0, /IV. forduló Eredete: Robusztus átlag Eredete: Robusztus átlag Elfogadható tartomány: mg/dm 3 2,27-3,07 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 1,73-2,39 Célszórás (SDPA): ± 5,0 % ± 5,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,134 mg/dm 3 0,103 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,5 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,8 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z'-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 2,35-2,40 - N.E. 1 1,89-1,53 N.E. 9 2,25 0,225-3, ,79-9 1,79 0,179-2, , ,60 0,26-0,52-0, ,00 0,20-0,54-0, ,78 0,28 0,82 0, ,11 0,21 0,45 0, ,75 0,41 0,60 0, ,05 0,31-0,09-0, ,69 0,27 0,15 0, ,06 0,21 0,00 0, ,58-0,67 N.E. 29 1,89-1,53 N.E. 30 3,12 0,3 3, , ,28 0,3 1,98 0, ,90 0,2 1,72 1, ,20 0,2 1,26 0, ,76 0,67 N.E. 34 2,20 1,26 N.E. 36 2,70 0,17 0,22 0, ,20 0,17 1,26 0, ,42 0,363-1,87-0, ,91 0,2865-1,35-0, ,65 0,27-0,15-0, ,04 0,2-0,18-0, ,65-0,15 N.E. 53 2,05-0,09 N.E. 67 2,71 0,27 0,30 0, ,11 0,21 0,45 0, ,00 0,30 2,47 + 1, ,67 0,00 N.E ,24 1,62 N.E ,60 0,15-0,52-0, ,03 0,15-0,27-0, ,67 0,40 0,00 0, ,09 0,31 0,27 0, ,60 0,31-0,52-0, ,92 0,23-1,26-0,57 Mc Négyzet Informatika Oldal 136/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

152 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 137/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

153 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 138/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

154 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló Eredmények száma z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 139/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

155 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 140/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

156 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló z'-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 141/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

157 CN - (összes) SZV-NS /IV. forduló Eredmények száma z'-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 142/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

158 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata CN - (összes) 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-NS-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-NS-3) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 2 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 0 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 2,67 2,06 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,850-1,150 0,850-1,150 Mc Négyzet Informatika Oldal 143/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

159 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 CN - (összes) 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-NS-4) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-NS-3) Mért/Hozzárendelt érték SZV-NS-3 SZV-NS-4 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás spektrofotometria (manuális) 16 2,67 2,66 0, ,06 2,06 0,144 spektrofotometria (CFA) 2 2,86 2,86 0, ,10 2,10 0,289 spektrofotometria (gyorsteszt) 1 2,60 2,60-1 2,00 2,00 - ionkromatográfia 1 2,75 2,75-1 2,05 2,05 - Mc Négyzet Informatika Oldal 144/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

160 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Ag Mintaazonosító: SZV-M-5 Mintaazonosító: SZV-M-6 Résztvevő lab.-ok száma: 27 Résztvevő lab.-ok száma: 27 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 Minimum: mg/dm 3 0,130 Minimum: mg/dm 3 0,150 Maximum: mg/dm 3 0,217 Maximum: mg/dm 3 0,293 Medián: mg/dm 3 0,200 Medián: mg/dm 3 0,258 Robusztus átlag: mg/dm 3 0,199 Robusztus átlag: mg/dm 3 0,258 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,001 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,003 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,003 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,012 Relatív robusztus szórás: % 1,7 Relatív robusztus szórás: % 4,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0,200 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0, /IV. forduló Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,0011 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,0019 Eredete: Formuláció Eredete: Formuláció Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,170-0,230 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,222-0,300 Célszórás (SDPA): ± 5,0 % ± 5,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,010 mg/dm 3 0,013 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 1 0,200 0,00 N.E. 1 0,240-1,61 N.E. 22 0,200 0,03 0,00 0, ,247 0,02-1,07-0, ,200 0,04 0,00 0, ,182 0,036-6, , ,200 0,03 0,00 0, ,250 0,04-0,84-0, ,190-1,00 N.E. 27 0,250-0,84 N.E. 28 0,200 0,020 0,00 0, ,260 0,026-0,08-0, ,205 0,02 0,50 0, ,255 0,02-0,46-0, ,190 0,015-1,00-0, ,260 0,02-0,08-0, ,217 1,70 N.E. 35 0,292 2,38 + N.E. 37 0,217 0,02 1,70 0, ,293 0,03 2,45 + 1, ,197 0,0197-0,30-0, ,256 0,0256-0,38-0, ,200 0,02 0,00 0, ,270 0,027 0,69 0, ,201 0,020 0,10 0, ,266 0,027 0,38 0, ,189-1,10 N.E. 53 0,245-1,23 N.E. 67 0,209 0,021 0,90 0, ,285 0,029 1,84 0, ,186-1,40 N.E. 70 0,254-0,54 N.E. 90 0,190 0,019-1,00-0, ,260 0,026-0,08-0, ,200 0,02 0,00 0, ,270 0,03 0,69 0, ,199 0,0004-0,10-0, ,252 0,0004-0,69-2,36 - Az értékelés a szürke háttérrel jelölt adatokat nem tartalmazza. Folytatás a következõ oldalon Mc Négyzet Informatika Oldal 145/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

161 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata - eredmények értékelése Ag Mintaazonosító: SZV-M-5 Mintaazonosító: SZV-M-6 Résztvevő lab.-ok száma: 27 Résztvevő lab.-ok száma: 27 Kétséges (3,0> z >2,0): 0 Kétséges (3,0> z >2,0): 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 Nem megfelelő ( z >=3,0): 2 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 1 E n sz. nem megfelelő ( E n >1,0): 4 Minimum: mg/dm 3 0,130 Minimum: mg/dm 3 0,150 Maximum: mg/dm 3 0,217 Maximum: mg/dm 3 0,293 Medián: mg/dm 3 0,200 Medián: mg/dm 3 0,258 Robusztus átlag: mg/dm 3 0,199 Robusztus átlag: mg/dm 3 0,258 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,001 Robusztus átlag bizonytalansága: mg/dm 3 0,003 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,003 Robusztus szórás: mg/dm 3 0,012 Relatív robusztus szórás: % 1,7 Relatív robusztus szórás: % 4,7 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0,200 Hozzárendelt érték: mg/dm 3 0, /IV. forduló Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,0011 Std. bizonytalansága: mg/dm 3 0,0019 Eredete: Formuláció Eredete: Formuláció Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,170-0,230 Elfogadható tartomány: mg/dm 3 0,222-0,300 Célszórás (SDPA): ± 5,0 % ± 5,0 % Célszórás (SDPA): mg/dm 3 0,010 mg/dm 3 0,013 Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,0 % Hozzár. ért. biz. / célszórás * ,6 % Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n Kód- Mért érték Kiterj. biz. (±) z-érték E n szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám szám mg/dm 3 mg/dm 3 szám 116 0,198-0,20 N.E ,260-0,08 N.E ,201 0,02 0,10 0, ,268 0,026 0,54 0, ,130 0,01-7, , ,150 0,01-8, , ,202 0,030 0,20 0, ,255 0,038-0,46-0, ,201 0,030 0,10 0, ,265 0,040 0,31 0, ,200 0,010 0,00 0, ,260 0,013-0,08-0, ,193 0,019-0,70-0, ,257 0,026-0,31-0, ,193 0,015-0,70-0, ,258 0,021-0,23-0,14 Mc Négyzet Informatika Oldal 146/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

162 Ag SZV-M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 A grafikon a táblázatban megjelölt, mellőzött adatokat nem tartalmazza. Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 147/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

163 Ag SZV-M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 148/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

164 Ag SZV-M /IV. forduló Eredmények száma A grafikon a táblázatban megjelölt, mellőzött adatokat nem tartalmazza. z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 149/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

165 Ag SZV-M /IV. forduló Mért érték Nem megfelelő határ Kétséges határ Hozzárendelt érték (H.é.) ± H. é. kiterj. bizonytalansága (k=2) Mért érték / mg/dm 3 A grafikon a táblázatban megjelölt, mellőzött adatokat nem tartalmazza. Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 150/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

166 Ag SZV-M /IV. forduló z-érték Laboratóriumok kódszáma Mc Négyzet Informatika Oldal 151/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

167 Ag SZV-M /IV. forduló Eredmények száma A grafikon a táblázatban megjelölt, mellőzött adatokat nem tartalmazza. z-érték Mc Négyzet Informatika Oldal 152/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

168 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: 2,0 Szennyvíz vizsgálata Ag 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-M-6) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-M-5) Mért/Hozzárendelt érték "A" MINTA "B" MINTA Résztvevő lab.-ok száma: Kétséges (3,0> z >2,0): 0 2 Nem megfelelő ( z >=3,0): 1 2 Hozzárendelt érték (mg/dm 3 ): 0,200 0,261 Elfogadható tartomány: (mért/hozzárendelt érték) 0,850-1,150 0,850-1,150 Nem ábrázolt laboratóriumok száma: 1 1 Mc Négyzet Informatika Oldal 153/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

169 QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: Fax: Web: Szennyvíz vizsgálata Eredmények módszerenként 2,0 Ag 2016/IV. forduló 1,8 1,6 1,4 "B" MINTA (SZV-M-6) Mért/Hozzárendelt érték 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 "A" MINTA (SZV-M-5) Mért/Hozzárendelt érték SZV-M-5 SZV-M-6 Adatok Robusztus Robusztus Adatok Robusztus Robusztus Medián Medián száma átlag szórás száma átlag szórás ICP - OES 21 0,200 0,199 0, ,260 0,259 0,010 láng - AAS 3 0,202 0,203 0, ,260 0,262 0,009 ICP - MS 2 0,165 0,165 0, ,201 0,201 0,082 ETA - AAS 1 0,200 0, ,247 0,247 - Mc Négyzet Informatika Oldal 154/204 Közzététel: Nyomtatva: :10:26

jártassági vizsgálatok

jártassági vizsgálatok jártassági vizsgálatok SZENNYVÍZ vizsgálati minták eredményeinek értékelése 2013/II. forduló zárójelentése 2013. június 18. Szennyvíz minták vizsgálata 2013/II. forduló TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A jártassági

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése

A év tapasztalatai és a évi jártassági vizsgálati program ismertetése A 2016. év tapasztalatai és a 2017. évi jártassági vizsgálati program ismertetése Szegény Zsigmond Osztályvezető WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2016. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2015.12.11. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2017. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2016.12.19. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

2013. évi programajánlat

2013. évi programajánlat 272-272- 2013. évi programajánlat Általános információk Jelen programajánlat a által 2013. évre meghirdetett jártassági vizsgálatokat ismerteti. A részvétellel kapcsolatban további információ a QualcoDuna

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi programajánlat

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok évi programajánlat QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2017. évi programajánlat 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2016.12.19. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos igazgató

Részletesebben

2014. évi jártassági vizsgálati program

2014. évi jártassági vizsgálati program QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: (+36)-1-872-3628 Fax: (+36)-1-872-3806 E-mail: info@qualcoduna.hu Web:

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2015. évi programajánlat 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos igazgató

Részletesebben

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015.

WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek 2015. 1. kiadás, 1. változat Kiadás dátuma: 2014.11.21. Készítette: Szegény Zsigmond és dr. Bélavári Csilla, Átvizsgálta: Rikker Tamás Tudományos

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008.

program keretén belül ajánlott kémiai vizsgálatok 2008. QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, 2318 m. Fax:

Részletesebben

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő

Dr. Zsuga Katalin jártassági vizsgálati szakértő QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció

QualcoDuna interkalibráció QualcoDuna interkalibráció VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199 m. Fax: 06-1-216-81-40,

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. ; 1144 Budapest, Remény u. 42. (+36)-1-383-1190, (+36)-1-468-3757;

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 095 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 42. (+6)--8-90, (+6)--468-757;

Részletesebben

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin

2012. évi jártassági vizsgálati program biológiai program összefoglaló. 2013. évi program. Dr. Zsuga Katalin QualcoDuna jártassági vizsgálatok WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. Jártassági Vizsgálati Osztály 1047 Budapest, Fóti út 56. Tel: 06-1-272-2128 Fax: 06-1-272-2126 E-mail: info@qualcoduna.hu Web: www.qualcoduna.hu

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01.

Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése. Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. Laboratóriumi jártassági vizsgálatok jelentősége, szervezése Készítette:Szegény Zsigmond Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezető 2013.10.01. A körvizsgálatok típusai Módszertani körvizsgálat (egy-egy

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat

QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat QualcoDuna interkalibráció - kémia programajánlat 2011 Általános ismertető Jelen programajánlat a VITUKI Nonprofit Kft. által IVÓVÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ valamint ISZAP témakörben 2011. évre meghirdetett

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008.

A Talaj- és levegövizsgálati körmérések program keretén belül ajánlott vizsgálatok 2008. Talaj- és levegövizsgálati körmérések VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. Minıségbiztosítási és Ellenırzési Csoport 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1. Tel: 06-1-215-6140/2199,

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1312/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly út 24. Tel: 06/1/336-9474 Fax: 06/1/336-9169 E-mail: etbi@nebih.gov.hu.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre

A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: évre A VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK KONCESSZIÓS ZRT. SZOLNOK SZENNYVÍZ MINTAVÉTELI ÉS VIZSGÁLATI ÜTEMTERVEI Érvényes: 2016. évre Üzemeltető: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm) Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos

Részletesebben

Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály

Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály A laboratóriumi- és a mintavételi jártassági vizsgálatok a résztvevők- és az értékelők oldaláról Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály E-mail: szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2013 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató 2013. évi tevékenységéről - 2013. 1 WIREC 2013. évi közhasznúsági TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink 3. WIREC küldetése,

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1246/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Központi Laboratórium (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1001/2008 számú akkreditált státuszhoz A KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (7300 Komló, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1428/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A ÁNTSZ Laboratórium Kft. Komárom-Esztergom Megyei Kémiai Laboratóriuma (2800 Tatabánya, Erdész u. 5-)akkreditált

Részletesebben

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h

2003. ÉVI ADATOK 2009. ÉVI ADATOK 6/2009. h Tiszanána " Minta beazonositó száma Minta beazonositó száma 2003 ÉV ADATOK 2009 ÉV ADATOK 6/2009 h Jelen táblázat mellékletét képezi a (v 14 )rendelet L sz, minta felszín 2 sz minta felszín Határérték

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1380/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló Szt. István park 1-3.) akkreditált

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT í á ő á é ö é é é é é í é ő á á ö é é é ó á á é é é é ő á á ő é ő í é é ü ő é é á é é ő á é ö é ü á ó ű é é é ő é é ü ö ö á á ó é á é á ó é ü á á é é ő á é é ó á á í á ö ü é ö ö á á ő é á á á á á á é ó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1433/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó ZRt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály Analitikai

Részletesebben

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Agrármûszerközpont (4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában

Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Indikátorok alkalmazása a labordiagnosztikai eljárások minőségbiztosításában Minőségi indikátorok az analitikai szakaszban Dr. Kocsis Ibolya Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával

Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Szennyezett talajvizek szulfátmentesítése ettringit kicsapásával Gulyás Gábor PureAqua Kft. MASZESZ Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016. 02. 11. BEVEZETÉS

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 95 Budapest, Mester u. 8. ; 44 Budapest, Remény u. 4. (+6)--8-9, (+6)--468-757; (+6)--467-46

Részletesebben

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok

VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok VITUKI Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok Általános feltételek Kiadás dátuma: Készítette: Dr. Bélavári Csilla, Jártassági Vizsgálati Osztály, osztályvezetı Tartalomjegyzék A QualcoDuna jártassági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1699/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Labor (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.)

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1433/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Adszorbeálható szerves halogén vegyületek kimutatása környezeti mintákból Turcsán Edit környezettudományi szak Témavezető: Dr. Barkács Katalin adjunktus

Részletesebben