2014/31. SZÁM TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/31. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről szóló 22/2013. (III. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról szóló 24/2014. (VI. 06. MÁV Ért.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről... 2

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 5.1. Hivatkozások: - 26/280/2014. sz. Alapítói határozat. - 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügye- 2 leti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről tárgyú 22/2013. (III. 29. MÁV Ért. 10.) EVIG számú elnök vezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről szóló 22/2013. (III. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról szóló 24/2014. (VI. 06. MÁV Ért.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A 26/280/2014. sz. Alapítói határozatban foglaltak végrehajtása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed működési területtől függetlenül - MÁV-START Zrt. munkavállalóira. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős A hatályba léptető utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. kabinetvezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Az utasítás alkalmazása során a munkavállaló alatt a MÁV-START Zrt.-vel munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket kell érteni. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az utasítás leírását az 1. sz. függelék tartalmazza. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a közzétételének napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. függelék: 24/2014. (VI. 06. MÁV Ért.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről szóló 22/2013. (III. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató 24/2014. (VI. 06. MÁV Ért. ) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről szóló 22/2013. (III. 29.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről szóló 22/2013. (III. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1. Az utasítás 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a működési területtől függetlenül kiterjed a vasúti közszolgáltatási tevékenységet ellátó MÁV Zrt., valamint - az erről rendelkező alapítói/közgyűlési/taggyűlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától - a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY- PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. érintett munkavállalóira.

3 2. Az utasítás pontja helyébe az alábbi új pont lép: MÁV Zrt. - elnök-vezérigazgató, - vezérigazgató-helyettesek, - főigazgatók, - igazgatók, - projektiroda vezetője, - Belső Ellenőrzési Főosztály vezetője, - Pályavasúti területi igazgatók. 3. Az utasítás pontja helyébe a következő új pont lép: A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány használatát a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatója a pontban felsorolt szakmai vezetőkön kívül a ZÁHONY-PORT Zrt., valamint a MÁV FKG Kft. vezetője részére, továbbá az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó más személyeknek is engedélyezheti. 4. Az utasítás 4.5. pontja helyébe a következő új 4.5. pont lép: 4.5. Az UF és F2 igazolványok előállítása, megszemélyesítése, nyilvántartása A MÁV-START Zrt. munkavállalói, tisztségviselői esetében az igazolvány igénylésének, a jogosultság elbírálásának, előállításának, megszemélyesítésének, nyilvántartásának, leadásának rendjét a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója határozza meg A MÁV Zrt. munkavállalói, tisztségviselői, a ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója a MÁV FKG Kft. vezetője, továbbá az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó más személyek esetében az igazolvány kiállítását a MÁV Zrt. Humánerőforrás menedzsment szervezeténél (továbbiakban: Humán szervezet) kell igényelni a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának címzett, a kiadás engedélyezésére vonatkozó kérelem, valamint a kitöltött Adatlap Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány kiállításához, illetve az Adatlap Felügyeleti igazolvány 2 nyomtatvány leadásával A MÁV Zrt. Humán szervezet ellenőrzi az Adatlap kitöltésének megfelelőségét, az adatlap Engedély rovatában megjelöli azt a szervezetet, amely az igazolvány kiállítási díját 3 megtéríti (MÁV Zrt., vagy Egyedi befizetés), és azt az igazolvány kiállításának engedélyeztetésre a kiadás engedélyezésére vonatkozó kérelemmel, valamint a MÁV-START Zrt. vezérigazgatójának címzett, az igazolvány megszemélyesítésére és kiállítására vonatkozó Megrendelő -vel együtt megküldi a MÁV Zrt. Menedzsment-támogatás szervezetének. Az Egyedi befizetés rovatot kell megjelölni, vagy az Egyedi befizetés szöveget feltüntetni, ha az igénylő nem az utasítás hatálya alá tartozó MÁV társaság munkavállalója, tisztségviselője A kiállítás engedélyezése, megrendelése esetén a Menedzsment-támogatás a megrendelőt és az adatlapot visszaküldi a Humán szervezetnek, amely az igazolvány előállítása érdekében továbbítja a MÁV-START Zrt. Értékesítés szervezetnek. A kérelem elutasítása esetén a kérelmezőt a Humán szervezet értesíti A kiállított igazolványt a MÁV-START Zrt. Értékesítés szervezet a Humán szervezetnek küldi meg, amely kimutatható módon átadja a jogosultnak, egyben a kiadásról érdesíti a Menedzsment-támogatás szervezetet Az igazolványok kiállítása, érvényesítése, nyilvántartása, pótlása, a jogosultság törlése a MÁV Zrt. Menedzsment támogatás szervezet által a Humán szervezetnek átadott és a MÁV-START Zrt. Értékesítési szervezet részére továbbított engedély alapján, a hatályos jogszabályok szerint történik. A Humán szervezet nyilvántartást vezet az általa átadott adatokról, és adatszolgáltatást kérhet a MÁV-START Zrt. Értékesítési szervezete által kiállított igazolványokról. Az adatigénylés joga saját szervezetükre vonatkozóan megilleti a MÁV Csoportba tartozó társaságok első számú vezetőit is. 5. Az utasítás a következő új 4.8. ponttal egészül ki, ezzel együtt a 4.8. pont számozása 4.9. pontra, a 4.8. pont alpontjainak számozása 4.9.1, illetve pontra, a 4.9. pont számozása pontra változik A 4.6. és a 4.7. pontban biztosított, a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére belépni, ott tartózkodni jogosultság a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY-PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. területére terjed ki.

4 6. Az utasítás pontja a következő mondattal egészül ki: A MÁV Zrt. által engedélyezett igazolványok esetében a jogosultság megszűnése és leadásának elmulasztása esetén az igazolvány érvénytelenítését, letiltását a Humán szervezet kezdeményezi. 7. Az utasítás pontja az alábbiak szerint módosul: Az igazolványok visszavonása (letiltása), pótlása Az Elnök-vezérigazgatói kabinet szövegrész helyébe a Humán szervezet szövegrész lép. Az utolsó bekezdés a következő új mondattal egészül ki: Elveszett, megrongálódott igazolvány pótlása a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. Kötetében meghatározott pótlás díjának megfizetése esetén lehetséges. 8. Az utasítás 5.1 pontjának második bekezdésében a 324/2009. (XII. 29. Kormányrendelet az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről szöveg helyébe a 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről. szöveg lép. 9. Az utasítás 6.1. pontja helyébe a következő új 6.1. pont lép: 6.1. Az utasítás a MÁV Zrt. tekintetében közzétételével, a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY-PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. vonatkozásában az Alapító jóváhagyását követően az Alapítói határozat szerinti vezetői intézkedés alapján lép hatályba. 10. Az Utasítás 6.2. pontja hatályát veszti. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja meghatározni az utasítás hatálya alá tartozó vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, vezető állású munkavállalók utazási és felügyeleti jogkörét igazoló vasúti utazási és felügyeleti igazolványok kiadásának és használatának rendjét. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a működési területtől függetlenül kiterjed a vasúti közszolgáltatási tevékenységet ellátó MÁV Zrt., valamint - az erről rendelkező alapítói/közgyűlési/taggyűlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától - a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY- PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. érintett munkavállalóira. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős. 3. FOGALOMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány (a továbbiakban: UF igazolvány) a jogosított vasúti utazási és felügyeleti jogkörét igazoló okmány. 3.2 Felügyeleti igazolvány2 A felügyeleti igazolvány2 (a továbbiakban: F2 igazolvány) a jogosított vasúti utazási és belépési jogkörét igazoló okmány Az igazolvány jogosítottja: Akinek nevére ezen utasítás szerint az igazolványt kiállították és kiadták. 4

5 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A vasúti utazási és felügyeleti (UF) igazolvány tartalma Az igazolvány 85,6 * 54 mm méretű, kártyaformátumú, annak eredetiségét igazoló jellemzőkkel ellátott okmány, amely a következő adatokat tartalmazza: előoldalán - két bordó színű vastag vonal az előoldal felső részén, - Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány felirat, - a MÁV-START felirat és logó, - a jogosult arcképe, vezeték és utóneve, tisztsége, illetve beosztása, - annak a gazdasági társaságnak, illetve szervezetnek neve vagy rövidített neve, amelynél az igazolvány jogosítottja a tisztséget, beosztást betölti, - érvényesség kezdete, - kocsiosztályra vonatkozó jel, - az igazolvány érvényességi ideje, visszavonásig érvényes felirattal, - QR kód (a fehér kerettel együtt mm), - hologram (20 8 mm), - az igazolvány 9-es számjeggyel kezdődő sorszáma, hátoldalán - az igazolványban feltüntetett személy felügyeleti jogosultságának tartalma a 4.6. pont szerint, - a MÁV Zrt. felirat és logó. Az igazolvány mintáját az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza A Felügyeleti igazolvány2 (F2 igazolvány) tartalma Az igazolvány 85,6 * 54 mm méretű, kártyaformátumú, annak eredetiségét igazoló jellemzőkkel ellátott okmány, amely a következő adatokat tartalmazza: előoldalán - két bordó színű vastag vonal az előoldal felső részén, - Felügyeleti igazolvány2 felirat, - a MÁV-START felirat és logó, - a jogosult arcképe, vezeték és utóneve, tisztsége, illetve beosztása, 5 - annak a gazdasági társaságnak. illetve szervezetnek neve vagy rövidített neve, amelynél az igazolvány jogosítottja a tisztséget, beosztást betölti, - kocsiosztályra vonatkozó jel, - az igazolvány érvényességi ideje, visszavonásig érvényes felirattal, - QR kód (a fehér kerettel együtt mm), - hologram (20 8 mm), - az igazolvány 3 számjegyből álló sorszáma, hátoldalán - az igazolványban feltüntetett személy felügyeleti jogosultságának tartalma a 4.7. pont szerint, - a MÁV Zrt. felirat és logó. Az igazolvány mintáját az utasítás 2. számú melléklete tartalmazza. 4.3 Vasúti utazási és felügyeleti (UF) igazolvány használatára jogosult szakmai vezetők MÁV Zrt. - elnök-vezérigazgató, - vezérigazgató-helyettesek, - főigazgatók, - igazgatók, - projektiroda vezetője, - belső ellenőrzési főosztályvezetője, - pályavasúti területi igazgatók MÁV-START Zrt. - Vezérigazgató, - Vezérigazgató-helyettes, - Értékesítés szervezet vezetője, - Üzemeltetés szervezet vezetője, - Beszerzés szervezet vezetője, - Gazdálkodás szervezet vezetője, - Humán szervezet vezetője, - Informatika szervezet vezetője, - Jogi szervezet vezetője, - Biztonsági szervezet vezetője, - Belső Ellenőrzési szervezet vezetője A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány használatát a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatója a pontban felsorolt szakmai vezetőkön kívül a ZÁHONY-PORT Zrt. valamint a MÁV FKG Kft. vezetője

6 részére, továbbá az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó más személyeknek is engedélyezheti. 4.4 A Felügyeleti igazolvány2 (F2) használatára jogosult személyek A Felügyeleti igazolvány2 kiadását a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója egyedi döntés alapján, a hatályos adójogszabályokra figyelemmel engedélyezi Az UF és F2 igazolványok előállítása, megszemélyesítése, nyilvántartása A MÁV-START Zrt. munkavállalói, tisztségviselői esetében az igazolvány igénylésének, a jogosultság elbírálásának, előállításának, megszemélyesítésének, nyilvántartásának, leadásának rendjét a MÁV- START Zrt. vezérigazgatója határozza meg A MÁV Zrt. munkavállalói, tisztségviselői, a ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója, a MÁV FKG Kft. vezetője, továbbá az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet hatálya alá tartozó más személyek esetében az igazolvány kiállítását a MÁV Zrt. Humánerőforrás menedzsment szervezeténél (továbbiakban: Humán szervezet) kell igényelni a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának címzett, a kiadás engedélyezésére vonatkozó kérelem, valamint a kitöltött Adatlap Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány kiállításához, illetve az Adatlap Felügyeleti igazolvány 2 nyomtatvány leadásával A MÁV Zrt. Humán szervezet ellenőrzi az Adatlap kitöltésének megfelelőségét, az adatlap Engedély rovatában megjelöli azt a szervezetet, amely az igazolvány kiállítási díját megtéríti (MÁV Zrt., vagy Egyedi befizetés), és azt az igazolvány kiállításának engedélyeztetésre a kiadás engedélyezésére vonatkozó kérelemmel, valamint a MÁV- START Zrt. vezérigazgatójának címzett, az igazolvány megszemélyesítésére és kiállítására vonatkozó Megrendelő -vel együtt megküldi a MÁV Zrt. Menedzsment támogatás szervezetének. Az Egyedi befizetés rovatot kell megjelölni, vagy az Egyedi befizetés szöveget feltüntetni, ha az igénylő nem az utasítás hatálya alá tartozó MÁV társaság munkavállalója, tisztségviselője A kiállítás engedélyezése, megrendelése esetén a Menedzsment-támogatás a megrendelőt és az adatlapot visszaküldi a Humán szervezetnek, amely az igazolvány előállítása érdekében továbbítja a MÁV- START Zrt. Értékesítés szervezetnek. A kérelem elutasítása esetén a kérelmezőt a Humán szervezet értesíti A kiállított igazolványt a MÁV-START Zrt. Értékesítés szervezet a Humán szervezetnek küldi meg, amely kimutatható módon átadja a jogosultnak, egyben a kiadásról érdesíti a Menedzsment- támogatás szervezetet Az igazolványok kiállítása, érvényesítése, nyilvántartása, pótlása, a jogosultság törlése a MÁV Zrt. Menedzsment- támogatás szervezet által a Humán szervezetnek átadott és a MÁV-START Zrt. Értékesítési szervezet részére továbbított engedély alapján, a hatályos jogszabályok szerint történik. A Humán szervezet nyilvántartást vezet az általa átadott adatokról, és adatszolgáltatást kérhet a MÁV-START Zrt. Értékesítési szervezete által kiállított igazolványokról. Az adatigénylés joga saját szervezetükre vonatkozóan megilleti a MÁV Csoportba tartozó társaságok első számú vezetőit is Az UF igazolvány felmutatóját megillető felügyeleti jog Az UF igazolvány felmutatója jogosult - a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére belépni, ott tartózkodni, - a saját gazdasági társaságába tartozó munkavállalókat érintő ügyekben ellenőrzést tartani, beszámoltatatni, jelentést, adatszolgáltatást kérni, a zavartalan munkavégzéshez szükséges intézkedéseket megtenni, a szolgálatképességet ellenőrizni, valamint a munkavégzéstől eltiltani a hatályos munkavédelmi szabályzat szerint, - a MÁV és a GYSEV vonalain közlekedő valamennyi személyszállító vonat beleértve a feláras és a díjszabási korlátozással közlekedő vonatokat is bármely kocsiosztályán díjmentes utazásra, előzetes helybiztosítással is.

7 4.7. Az F2 igazolvány felmutatóját megillető felügyeleti jog Az F2 igazolvány felmutatója jogosult - a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére belépni, ott tartózkodni, - a MÁV és a GYSEV vonalain közlekedő valamennyi személyszállító vonat beleértve a feláras és a díjszabási korlátozással közlekedő vonatokat is bármely kocsiosztályán díjmentes utazásra, előzetes helybiztosítással is A 4.6. és a 4.7. pontokban biztosított, a MÁV Csoportba tartozó társaságok területére történő belépési, ott tartózkodási jogosultság MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY- PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. területére terjed ki Az UF és F2 igazolvány jogosítottjának kötelezettségei Az igazolvány jogosítottja köteles az igazolványt felügyeleti jogának gyakorlása, illetve a vasúti személyszállítási közszolgáltatás igénybevétele során magánál tartani, a vasúti személyzet részére kérésre átadni, és személyazonosságát igazolni Az igazolvány tulajdonosa az igazolványt köteles megőrizni, az igazolvány alapjául szolgáló tisztségének, beosztásának megszűnése esetén az igazolvány kiadójának visszaadni, az igazolvány elvesztése, megrongálódása esetén azt az igazolvány kiadójának bejelenteni. A MÁV Zrt. által engedélyezett igazolványok esetében a jogosultság megszűnése és leadásának elmulasztása esetén az igazolvány érvénytelenítését, letiltását a Humán szervezet kezdeményezi Az igazolványok visszavonása (letiltása), pótlása Az érvénytelenné vált igazolványokat a MÁV Zrt. Humán szervezet kimutatható módon adja vissza a MÁV-START Zrt. Értékesítési Szervezete részére, Az érvénytelenné vált, de le nem adott igazolványokat a MÁV-START Zrt. tiltólistára teszi. A letiltott igazolvánnyal történő utazás esetén a menetjegy-ellenőrzést végző munkavállaló az igazolványt bevonja és a jogtalan használat miatt pótdíjat számít fel. 7 Az igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása esetén a Humán szervezet új kártya kiállítása, illetőleg az ellopott igazolvány letiltása iránt a szükséges információkat az Értékesítési Szervezet részére azonnal továbbítja. Elveszett, megrongálódott igazolvány pótlása a Vasúti Menetdíjtáblázatok I. Kötetében meghatározott pótlás díjának megfizetése esetén lehetséges. 5. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozás évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról - 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről. - Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet Jelen utasítás hatályba lépésével a 36/2006. (IX. 22. MÁV Ért. 38.) VIGH számú utasítással és a 11/2010. (II. 19. MÁV Ért. 5.) EVIG számú utasítással módosított 29/2004. (IV.30. MÁV Ért.18.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás alábbi pontjai hatályukat vesztik: pont (Kétsávos felügyeleti igazolvány fogalma) pont (Kétsávos felügyeleti igazolvány használatára jogosult, illetve köteles) - pont felsorolásában az első francia bekezdés első mondatrésze pontfelsorolásában az első francia bekezdés első mondatrésze - az 1. sz. melléklet 1. és 2. mintaszámú, kétsávos felügyeleti igazolványok - a kétsávos felügyeleti igazolvány, az 1. mintaszámú igazolvány, valamint a 2. mintaszámú igazolvány szövegrészek. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS 6.1. Az utasítás a MÁV Zrt. tekintetében közzétételével, a MÁV-START Zrt., a ZÁHONY-PORT Zrt. és a MÁV FKG Kft. vonatkozásában az Alapító jóváhagyását követően az Alapítói határozat szerinti vezetői intézkedés alapján lép hatályba.

8 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány mintája 8 2. sz. melléket: Felügyeleti igazolvány2 mintája Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

9 9 1.sz. melléklet Vasúti utazási és felügyeleti igazolvány Előoldal Hátoldal

10 10 2.sz. melléklet Felügyeleti igazolvány2 Előoldal Hátoldal

11 11 Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Ungvári Csaba vezérigazgató

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/44. SZÁM TARTALOM 2016/44. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2016. (XII. 22. MÁV-START Ért. 44.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vezényelt utazói munkarendben foglalkoztatott munkavállalók utazási idő díjazásának

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM 2016/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 6/2016. (III. 01. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás Díjszabás és a jogszabályban megállapított utazási kedvezmények 4. számú módosításáról... 2 15/2016.

Részletesebben

2013/27. SZÁM TARTALOM

2013/27. SZÁM TARTALOM 2013/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 70/2013. (VIII. 08. MÁV-START Ért. 27.) DR sz. díjszabási rendelkezés 1. sz. módosítása a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje: hétfő csütörtök 8.00-14.00-ig péntek 8.00-12.00-ig Ügyfélfogadás helye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

2014/6. SZÁM TARTALOM

2014/6. SZÁM TARTALOM 2014/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 92/2013.(XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak feláras vonatok szolgálati célú igénybevételének szabályozásáról

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

2014/13. SZÁM TARTALOM

2014/13. SZÁM TARTALOM 2014/13. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 3/2014. (II. 24. MÁV-START Ért. 13.) sz. díjszabási rendelkezés a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok és utazási jogosultságot is biztosító

Részletesebben

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók

Vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos tudnivalók Tájékoztatás menetkedvezményi ügyintézésről A vasúti utazási igazolványokkal kapcsolatos ügyfélfogadás ideje: hétfő csütörtök 8.00-14.00-ig péntek 8.00-12.00-ig A menetkedvezményi térítési díjak a következők:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

2015/15. SZÁM TARTALOM

2015/15. SZÁM TARTALOM 2015/15. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 16/2015. (IV. 28. MÁV-START Ért. 15.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által a hatékonyabb (csoportszintű) szállítás megszervezéséhez szükséges

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2017. február 2. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna igazgató

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule OM:027861 6326 Harta Bajcsy-Zs. u. 4. Telefon/fax: 06 78-407-020 www.radayiskola.hu,iskola@hartainfo.hu

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

2014/51. SZÁM TARTALOM

2014/51. SZÁM TARTALOM 2014/51. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 89/2014. (XII. 19. MÁV-START Ért. 51.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról szóló

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros Kártyáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

Diákigazolvány szabályzat *

Diákigazolvány szabályzat * Diákigazolvány szabályzat * A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016.

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás. 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1

OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás. 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. Általános rendelkezések 1 OptiJUS Opten Kft. I 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás 53/2012. (XII. 18.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 20.049/2015. Javaslat Salgótarján megyei jogú város helyi közösségi autóbusz-közlekedésének biztosítását célzó közszolgáltatási

Részletesebben

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató Készítette: MÁV-START Zrt. Szervezeti egység megjelölése: Humánerőforrás gazdálkodás és kontrolling Készítő neve, elérhetősége: Fodorné Burján Andrea (tel.: 01/77-02) 8380/2017/START /2017. (.. MÁV-START

Részletesebben

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. január 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az

Részletesebben

Szabályzat. Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken

Szabályzat. Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken Szabályzat Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken 1 Preambulum: A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004.

Részletesebben

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár)

A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 2/1. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Győr-Moson-Sopron megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) 1. A menetjegyek és bérletek fajtái

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 14905/2008. TERVEZET! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról Budapest, 2008. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Előzmények A

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások

Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárások Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

53/2012.(XII.18.) BM utasítás

53/2012.(XII.18.) BM utasítás 53/2012.(XII.18.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

Diákigazolvány Szabályzat

Diákigazolvány Szabályzat Iktatószám:.../2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 Diákigazolvány Szabályzat Készült:

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE (Elfogadva a Szenátus 59/2017. (V.17.) sz. határozatával) 2017. I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Szabályozás célja (1) A szabályozás célja

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Alapító Okirat. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003.

Alapító Okirat. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003. A Magyar Tudományos Akadémia fotitkárának 6/1990. (A.É.9.) MTA utasításával létrehozott Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülo a Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027777 www.krai.hu Az oktatási igazolványok kezelési szabályzata Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az oktatási igazolvány fajtái

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

Részletesebben

2013/30. SZÁM TARTALOM

2013/30. SZÁM TARTALOM 2013/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2013. (XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról... 2 91/2013.

Részletesebben