49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet"

Átírás

1 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 29. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az oktatási kedvezményekre vonatkozóan az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el: Az igazolvány fajtái 1. A Szátv.-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére szolgáló igazolványok fajtái: a) Magyar igazolvány, a magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére, b) Magyar hozzátartozói igazolvány, a magát magyar nemzetiségűnek valló személy hozzátartozója részére. Az igazolvány formája 2. (1) A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány (a továbbiakban együtt: igazolvány): a) ID-3 (125 x 88 mm) méretű, b) álló formátumú, c) közép-zöld színű, egyedi mintázatú és összetételű műbőr borítású, d) lézergravírozható befűzött adatoldallal, továbbá e) utólagos bejegyzésre alkalmas, számozott, világoszöld színű oldalakkal, f) varrott gerinccel készített füzet. (2) Az igazolvány megnevezése és a Szent Korona grafikája a borítón arany színű. (3) Az igazolvány megjelenését e rendelet melléklete mutatja be. 3. Az igazolvány közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott A kategóriájú biztonsági okmány. Az igazolvány tartalma 4. (1) Az igazolvány a Szátv ának (5) bekezdésében meghatározott adatokat betűvel, illetőleg számmal tartalmazza. (2) Az állampolgársági adat az igazolványban - az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN 23166) alkalmazásával - háromjegyű betűkód formájában szerepel. 5. (1) Az igazolvány okmányazonosítója a két betűből és hat számjegyből álló egyedi okmányszám. (2) Az okmányszám első betűjele az igazolvány típusának megfelelően: a) M a Magyar igazolvány esetén, b) H a Magyar hozzátartozói igazolvány esetén. (3) Az okmányszám második betűjele az igazolvány betűjele ( A -tól Z -ig). (4) Az okmányszám hat számjegyből álló része az igazolvány betűjelen belüli sorszáma ( ). (5) Az okmányszám feltüntetése nyomdai úton az igazolvány - adatoldallal szemben lévő - 2. oldalán, illetőleg perforálással az igazolvány oldalain, valamint a hátsó előzéken, továbbá az igazolvány megszemélyesítésekor lézergravírozással, az adatoldal okmányszám rovatában történik. 6. (1) A kedvezmények igénybevételéhez előírt - külön jogszabályban meghatározott - bejegyzések és igazolások feltüntetésére szolgáló rovatokat, valamint az egyes kedvezményekről szóló tájékoztatót tartalmazza az igazolvány a) 1. melléklete, a korlátozott számban biztosított menettérti utazási kedvezmények felhasználásának jelölésére, b) 2. melléklete, a diákkedvezményekre való jogosultság, valamint az ezzel összefüggő bejegyzések és igazolások feltüntetésére,

2 c) 3. melléklete, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mellékletek, illetőleg rovatok éves bontásban, öt év időtartamra biztosítanak lehetőséget a bejegyzések és igazolások feltüntetésére. (3) A kedvezményekkel kapcsolatos hivatalos bejegyzések feltüntetésére az igazolvány Hivatalos bejegyzések rovata szolgál. (4) Az igazolvány pótfüzete 6/A. (1) A Szátv.-ben meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzése céljából, ha arra a Magyar igazolvány, illetve Magyar hozzátartozói igazolvány alkalmatlanná vált, betelt, az igazolvány elválaszthatatlan részét képező pótfüzetet kell kiadni. (2) A kedvezmények igénybevételére jogosító pótfüzet a) álló formátumú, b) kézi kitöltésre alkalmas nyitó oldallal, továbbá c) utólagos bejegyzésre alkalmas, számozott oldalakkal készített füzet. (3) A pótfüzet megjelenését e rendelet melléklete tartalmazza. 6/B. (1) A pótfüzet a Szátv. 21. (5) bekezdésében meghatározott adatokat betűvel, illetve számmal tartalmazza. (2) Az adatok feltüntetése a pótfüzet nyitó oldalán, kézi kitöltéssel történik. Ugyancsak a pótfüzet nyitó oldalán kell feltüntetni a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát. (3) A pótfüzet a következők szerint tartalmazza a kedvezmények igénybevételéhez előírt külön jogszabályban meghatározott bejegyzések és igazolások feltüntetésére szolgáló rovatokat, valamint az egyes kedvezményekről szóló tájékoztatót: a) 2-8. oldala a korlátozott számban biztosított menettérti utazási kedvezmények felhasználásának jelölésére, b) oldala a diákkedvezményekre való jogosultság igazolására, az ezzel összefüggő matrica elhelyezésére, c) oldala a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, az ezzel összefüggő matrica elhelyezésére. (4) A (3) bekezdésben megjelölt adatoldalak éves bontásban, öt év időtartamra biztosítanak lehetőséget a bejegyzések és igazolások feltüntetésére. (5) A kedvezményekkel kapcsolatos hivatalos bejegyzések feltüntetésére a pótfüzet Hivatalos bejegyzések rovata szolgál. 7. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Melléklet a 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelethez A Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány megjelenése 1. Magyar igazolvány

3

4

5 1. Az adatoldallal szemben lévő 2. számozott oldal szövege:

6 2. Adatoldal: Kiállító hatóság: NYILVÁNTARTÓ HIVATAL

7 Állampolgárság: Kiállítási idő: Saját kezű aláírás: O kmányszám: Az igazolvány 3. belív oldala Utazási kedvezmények Tájékoztató 1. melléklet Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás estén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe. A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe. Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. Az igazolvány 4-8. belív oldalai Utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK 1. 2.

8 3. 4. Nemzetközi utazásra nem érvényes. Az igazolvány belív oldalai Csoportos utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

9 Oda Vissza Az igazolvány 11. belív oldala 1. melléklet Diákkedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 10. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak. A törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető utazási kedvezmények mértékét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Diákkedvezmények Bejegyzés dátuma:

10 Diákkedvezmények Az igazolvány 14. belív oldala 2. melléklet Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 12. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények

11 Pedagógus- és oktatói kedvezmények Az igazolvány 17. belív oldala 3. melléklet Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 12. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus- és oktatói

12 kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények Pedagógusigazolvány vagy oktatói kártya száma / érvényességi ideje / jogosultság igazolása:... /... tanév Kiadó szerv P. H. aláírás Az igazolvány belív oldalai Hivatalos bejegyzések

13 Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca Borító belső, hátsó előzéke Az Általános tudnivalók mintája Általános tudnivalók A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 19. -ának (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott egy es kedvezményekre való jogosultságot az 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja. A kedvezmények igénybevételének feltételei a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolvány tulajdonosa sértetlenül megőrizze, és azt a kedvezményt biztosító szerv felhívására bemutassa. Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. Az igazolvánnyal történő visszaélés megakadályozása, illetőleg az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését, ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, pótfüzetet lehet kérelmezni az illetékes diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelemmel egyidejűleg az igazolványt be kell mutatni. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi. Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít. 2. Magyar hozzátartozói igazolvány

14

15

16 1. Az adatoldallal szemben lévő 2. számozott oldal szövege:

17 2. Adatoldal:

18 Kiállító hatóság: NYILVÁNTARTÓ HIVATAL Á llampolgárság: Kiállítási idő: Saját kezű aláírás: O kmányszám: Az igazolvány 3. belív oldala Utazási kedvezmények Tájékoztató 1. melléklet Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás estén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe. A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe. Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti - közvetlen vagy átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. Az igazolvány 4-8. belív oldalai Utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK 1. 2.

19 3. 4. Nemzetközi utazásra nem érvényes. Az igazolvány belív oldalai Csoportos utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda V issza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK

20 Oda Vissza Az igazolvány 11. belív oldala 2. melléklet Diákkedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 10. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak. A törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető utazási kedvezmények mértékét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Diákkedvezmények Bejegyzés dátuma: ejegyzés dátuma: B

21 Diákkedvezmények Az igazolvány 14. belív oldala 3. melléklet Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 12. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények

22 Pedagógus- és oktatói kedvezmények Az igazolvány 17. belív oldala Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató 3. melléklet A évi LXII. törvény 12. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus- és oktatói

23 kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány belív oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények Pedagógusigazolvány vagy oktatói kártya száma / érvényességi ideje / jogosultság igazolása:... /... tanév Kiadó szerv P. H. aláírás Az igazolvány belív oldalai Hivatalos bejegyzések

24 Pénzjegynyomda Rt., Budapest V., Markó utca Borító belső, hátsó előzéke Általános tudnivalók A szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvény 19. -ának (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott egyes kedvezményekre való jogosultságot az 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó személyek esetében a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja. A kedvezmények igénybevételének feltételei a törvényben foglaltakon túl, hogy az igazolvány tulajdonosa sértetlenül megőrizze, és azt a kedvezményt, illetőleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutassa. Az igazolvány érvényessége érdekében az abban foglalt adatok megváltozását az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. Az igazolvánnyal történő visszaélés megakadályozása, illetőleg az igazolvány pótlása érdekében annak elvesztését, ellopását, megsemmisülését az elbíráló hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, pótfüzetet lehet kérelmezni az illetékes diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelemmel egyidejűleg az igazolványt be kell mutatni. A pótfüzet az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi. Az igazolvány nem személyazonosító igazolvány, nem úti okmány, határátlépésre nem jogosít. 3. Pótfüzet... sorszámú PÓTFÜZET Családi és utónév:...

25 Családi és utónév magyarul: okmányszámú Magyar igazolványához /Magyar hozzátartozói igazolványához... A kiállító aláírása és bélyegzőlenyomata Borító belső oldala: Általános tudnivalók Ha a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az adott kedvezmény (utazási, diák-, pedagógus-, oktatói) igénybevételére a pótfüzet jogosít. A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak a Magyar igazolvánnyal, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvánnyal együtt érvényes. A pótfüzet 1. számozott oldala Utazási kedvezmények Tájékoztató Jegyváltáskor és ellenőrzéskor az igazolványt át kell adni, és a személyazonosságot igazolni kell. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe. A kedvezmény kizárólag Magyarország területén belül, belföldi forgalomban vehető igénybe. Nemzetközi utazás magyarországi szakaszán a kedvezmény nem vehető igénybe. Egy utazási alkalomnak tekintendő a magyarországi kiindulási és magyarországi célállomás közötti menettérti közvetlen vagy átszállásos utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik.

26 A pótfüzet 2-6. számozott oldalai Utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti EGYÉNI UTAZÁSOK Nemzetközi utazásra nem érvényes. A pótfüzet 7-8. számozott oldalai Csoportos utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda Vissza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda Vissza

27 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda Vissza Csoportos utazási kedvezmény 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda Vissza 90%-os mérséklésű menettérti CSOPORTOS UTAZÁSOK Oda Vissza A pótfüzet 9. számozott oldala Diákkedvezmények Tájékoztató A évi LXII. törvény 10. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményre jogosultak. A törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. A pótfüzet számozott oldalai

28 Diákkedvezmények Diákkedvezmények A pótfüzet 12. számozott oldala Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató

29 A évi LXII. törvény 12. -a értelmében a törvény 1. (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. A pótfüzet számozott oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények Pedagógus- és oktatói kedvezmények

30 A hátsó borító belső része: Hivatalos bejegyzések

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Nyilvántartási és okmányigazgatás Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ. Személyazonosító igazolvány igénylés OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes okmányirodai eljárások esetében milyen okmányok benyújtása szükséges. Személyazonosító igazolvány igénylés Állandó személyazonosító

Részletesebben

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban Kakuk Györgyi Az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok a személyszállításban A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben