TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁRÓL Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása Parkolási igazolvány cseréje megrongálódás miatt Parkolási igazolvány cseréje adatváltozás miatt Parkolási igazolvány pótlása Parkolási igazolvány találása Általános információk Az okmányirodák a parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel járnak el. Az ügyfél bármely okmányirodában előterjesztheti kérelmét. Kivételek az országos illetékesség alól: a parkolási igazolvány ellopásának, elvesztésének, megsemmisülésének illetve elveszettnek vélt igazolvány megtalálásának tényét az igazolványt kiállító okmányirodának kell bejelenteni. 1. Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. 2. A jogosult az igazolvány kiadására irányuló eljárásban személyesen jár el. Kivételes esetben, ha a jogosult nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni, helyette meghatalmazottja is eljárhat. 3. Ha a jogosult személyes megjelenésében akadályozott, az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti. 4. Parkolási igazolvány ügyekben az ügyintézési határidő 30 nap. A parkolási igazolványt az okmányiroda állítja ki. Az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezmények A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: parkolási igazolvány) a többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51/A. -ban felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja. következőkben felsorolt jelzőtábláknál a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) a tilalom ellenére behajthat, ha úticélja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. - "Mindkét irányból behajtani tilos" tábla - "Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos" tábla - "Motorkerékpárral behajtani tilos" tábla - "Járműszerelvénnyel behajtani tilos" tábla, valamint - "Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos" tábla esetén. Főszabály szerint a járdán részben vagy teljes terjedelemben csak akkor szabad megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az

2 1000 kg-ot nem haladja meg. A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével fentieken kívül egyéb feltételek fennállása esetében akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. A mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője járművével olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. "Gyalogos övezet (zóna)", a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van - a jelzett időszakon kívül - az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok - a gyalogosok veszélyeztetése nélkül - legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű - amennyiben ennek feltételei adottak - az övezetben közlekedhet és várakozhat. "Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)", a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok - a gyalogosok veszélyeztetése nélkül - legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van - a jelzett időszakon kívül - az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű - amennyiben ennek feltételei adottak - az övezetben közlekedhet és várakozhat. Jogosultság Parkolási igazolványra kizárólag az a személy jogosult aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet 1. -a (3) bekezdésének a) pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozottnak minősül és közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több és azt a 2. és 3. számú mellékletében meghatározott orvosi szakvéleménnyel igazolja. A szakvélemény kiállítója: háziorvos, házi gyermekorvos, szakorvos. aki a súlyos fogyatékosság minősítésének a felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. Rendelet 1. -ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül és azt a 3. számú mellékletben meghatározott szakvéleménnyel igazolja. A szakvélemény kiállítója: OEPOOI bizottsága. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. Határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30.) EüM rendelet alapján július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek és azt a 4. számú mellékletben maghatározott nyilvántartási lappal igazolja. aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.) minősül és ezt a 3. számú mellékletben meghatározott igazolás -sal igazolja. Szakvélemény kiállítója: szakorvos (18 évnél fiatalabb gyermek részére állítják ki) Semmilyen egyéb szakvélemény, irat, határozat stb. nem fogadható el az igazolvány igényléséhez.

3 Parkolási igazolványra jogosultak személyi köre súlyos mozgáskorlátozottak, látási fogyatékosok, értelmi fogyatékosok, autisták, mozgásszervi fogyatékosok, vakok, gyengénlátók. A parkolási igazolvány érvényességi ideje Az igazolvány érvényességének időtartama a végleges állapotot igazoló szakvélemények kivételével a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg (a továbbiakban: szakvélemény érvényessége) az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával. A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható. A jogosult részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. A parkolási igazolvány érvénytelenségének esetei Érvénytelen az igazolvány, ha: a jogosult meghalt érvényességi ideje lejárt a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan meghamisították a körzetközponti jegyző a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte. A parkolási igazolvány birtokban tartására vonatkozó szabályok Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni. Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a körzetközponti jegyzőnek. Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül az igazolványt kiállító körzetközponti jegyzőnek bejelenteni. Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

4 A parkolási igazolvány ellenőrzésére jogosult szervek Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterületfelügyelő (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) jogosult ellenőrizni. Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek. Az igazolvány elvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmáról valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell. A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító körzetközponti jegyzőnek. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján az alábbi ECMT államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolási igazolvány a 218/2003. Korm. rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít. Az ECMT tagállamok tehát egymás közt elfogadják a másik tagállam által kiállított parkolási igazolványt. AZ ECMT (Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája) tagországai a következők Albánia Grúzia Németország Ausztria Görögország Norvégia Azerbajdzsán Hollandia Olaszország Belgium Horvátország Oroszország Bosznia-Hercegovina Izland Portugália Bulgária Írország Románia Cseh Köztársaság Lengyelország Spanyolország Dánia Lettország Svédország Egyesült Királyság Liechtenstein Svájc Észtország Litvánia Szlovákia Fehéroroszország Luxemburg Szlovénia Finnország Magyarország Törökország Franciaország Moldávia Ukrajna Parkolási igazolvány kiadása első alkalommal Az igazolvány (első) kiadására irányuló eljárásban első fokon az okmányiroda jár el. Szükséges dokumentumok személyesen előterjesztett kérelem esetén: A kérelmező (jogosult) személyazonosító adatainak (név, születési idő, születési hely, anyja neve) ellenőrzésére szolgáló okirat illetve személyazonosító igazolvány vagy személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolvány (érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) Szükséges bemutatnia a jogosult részéről a lakó és/vagy tartózkodási hely adatainak igazolására alkalmas okmányt (személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, vagy január 1-je előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolvány.) Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról az okmányiroda arckép felvételt készít. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetén az eljáró törvényes képviselő adatainak (név, születési idő, születési hely, anyja neve) ellenőrzésére szolgáló okirat illetve személyazonosító igazolvány vagy személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolvány (érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakó és/vagy tartózkodási hely adatainak igazolására alkalmas okmányt (személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, vagy január 1-je előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolvány.) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt.

5 A fentieken túl az eljáró törvényes képviselőnek be kell mutatnia azt az iratot, amellyel igazolja, hogy ő a jogosult törvényes képviselője (Pl.: Kiskorú esetében születési anyakönyvi kivonat; gyámság alatt álló jogosult esetében gyámkirendelő határozat; gondnokolt esetében gondnokkirendelő határozat.) Szükséges dokumentumok meghatalmazotti eljárás keretében benyújtott kérelem esetén: Amennyiben a jogosult nem képes a hatóság előtt megjelenni, helyette meghatalmazottja jár el. A meghatalmazottnak a kérelem benyújtásakor szükséges bemutatni: személyazonosító igazolványát vagy személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolványát (érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) a kérelmező (jogosult) személyazonosító adatainak (név, születési idő, születési hely, anyja neve) ellenőrzésére szolgáló okirat, illetve személyazonosító igazolvány vagy személyazonosításra alkalmas más hatósági igazolvány (érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), a jogosult részéről a lakó és/vagy tartózkodási hely adatainak igazolására alkalmas okmányt (személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, vagy január 1-je előtt kiadott érvényes személyazonosító igazolvány), csatolni szükséges a jogosult által kitöltött és aláírt kérelemnyomtatványt, valamint egy darab fényképésznél készült szabványos igazolványképet (45,0 mm 35,0 mm). Szükséges dokumentumok a települési jegyzőjénél benyújtott kérelem esetén: Az okmányiroda előtti személyes megjelenésben akadályozott jogosult az igazolvány első kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjesztheti. A települési jegyzőhöz benyújtott kérelem esetén a jogosult által kitöltött és aláírt kérelemnyomtatvány, valamint egy darab fényképésznél készült szabványos igazolványkép (35 mm 45 mm) csatolása szükséges. A kérelmezőnek ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatnia és csatolnia, mint az okmányirodában történő kiadási eljárásban. Parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása A meghosszabbítás iránti kérelmet az okmányiroda a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti, díjmentesen új igazolvány kiállításával. Az igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárásban az előző (lejárt érvényességi idejű) parkolási igazolvány csatolása mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvélemény bemutatása szükséges. Ezen különbségek figyelembevételével a kérelmezőnek ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatnia és csatolnia, mint az okmányirodában előterjesztett kiadásra irányuló kérelem esetén.

6 Parkolási igazolvány cseréje megrongálódás miatt Az igazolvány cseréjét kell kérni abban az esetben, ha az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált. Az okmányiroda az igazolvány cseréjét díjmentesen, új igazolvány kiállításával teljesíti. Így különösen, ha: az igazolvány megrongálódott, az igazolvány olvashatatlanná vált, az arckép alapján a jogosult nem azonosítható. Az igazolvány cseréjére irányuló eljárásban az előző (megrongálódott) parkolási igazolványt le kell adni, a kérelmezőnek ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatnia és csatolnia, mint az okmányirodában előterjesztett kiadásra irányuló kérelem esetén. Parkolási igazolvány cseréje adatváltozás miatt A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjére sor kerül. Szükséges dokumentumok: A kérelemhez mellékelni kell a cserélendő parkolási igazolványt. Személyi adataiban történt változás esetén érvényes személyazonosító igazolványt. A kérelemhez mellékelni kell (le kell adni) a megváltozott adattartalmú, cserélendő parkolási igazolványt. A kérelmezőnek ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatni és csatolni, mint az okmányirodában előterjesztett kiadásra irányuló kérelem esetén. Az eljárás illetékmentes. Parkolási igazolvány pótlása A parkolási igazolvány ellopásának, elvesztésének, megsemmisülésének, illetve az elveszettnek vélt igazolvány megtalálásának tényét az igazolványt kiállító okmányirodának kell bejelenteni. Pótlásként az új igazolvány kiállítására akkor van lehetőség, ha az elveszett/ellopott/ megsemmisült igazolvány érvényességi ideje még nem járt le, tehát a jogosultság továbbra is fennáll. Éppen ezért a még érvényes parkoló igazolvány pótlás iránti kérelem benyújtása esetében a jogosultnak nem kell szakvéleményt bemutatnia. Szükséges dokumentumok: Amennyiben a jogosult kéri, részére új igazolványt kell kiállítani. A parkolási igazolvány pótlásáért fizetendő szolgáltatási díj Ft (csekken megfizetve).

7 A kérelmezőnek ugyanazokat a dokumentumokat kell bemutatnia és csatolnia, mint az okmányirodában előterjesztett kiadásra irányuló kérelem esetén. Parkolási igazolvány találása A talált igazolvány bármely települési jegyzőnek leadható, aki azt a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes okmányirodának. Az okmányiroda visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az nem tekinthető érvénytelennek és számára új igazolvány még nem került kiállításra. Ha az igazolvány visszavonását a körzetközponti jegyző az igazolvány elvesztése vagy ellopása miatt jegyezte be a nyilvántartásba, egyidejűleg gondoskodik a bejegyzés törléséről. A talált igazolványt a körzetközponti jegyző postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a jogosult az igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra személyesen vagy meghatalmazottja útján sem veszi át, a körzetközponti jegyző az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti.

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy (továbbiakban: kérelmező) személyes

Részletesebben

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás)

K É R E L E M. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEINEK IGÉNYBEVÉTELÉRE (Szerzési támogatás, átalakítási támogatás) A kérelmet a lakóhely szerint illetékes

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre

17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet. a diákigazolványról. A diákigazolványra jogosultak köre 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc. Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások:

Az Áfa tv. 37. -a, 40-41. -ai és a 43-45. -ai hatálya alá tartozó szolgáltatások: I. A KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM IGÉNYLÉSE 1. Kinek kell közösségi adószámot igényelnie? Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális

Részletesebben

Parkolási kártya mozgásukban korlátozott személyek számára az Európai Unióban:

Parkolási kártya mozgásukban korlátozott személyek számára az Európai Unióban: Parkolási kártya mozgásukban korlátozott személyek számára az Európai Unióban: Feltételek a tagállamokban Európai Bizottság Helyezze a mappát a szélvédő mögé a parkolási kártyája mellé úgy, hogy annak

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet. A 2009.11.02. és 2009.12.31. között hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet. A 2009.11.02. és 2009.12.31. között hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben