MÉRÉSI SEGÉDLET OPTIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK VIZSGÁLATA (OP-1) V2 épület VI.emelet 620. Fénytávközlés Labor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRÉSI SEGÉDLET OPTIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK VIZSGÁLATA (OP-1) V2 épület VI.emelet 620. Fénytávközlés Labor"

Átírás

1 MÉRÉSI SEGÉDLET OPTIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSEK VIZSGÁLATA (OP-1) V2 épület VI.emelet 620. Fénytávközlés Labor A mérési utasítást átdolgozta: Gerhátné Udvary Eszter 2008 január 30. BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék H-1111 Budapest, Goldmann György tér 3. V2 épület VI. emelet tel.: (+36 1) , fax : (+36 1)

2 1. Optikai összeköttetések Az üveg vagy műanyag szálas fénytávközlő összeköttetések elvi felépítését mutatja az 1.ábra. Az adó foglalja magába a fényteljesítményt előállító eszközt (ami tipikusan lézerdióda vagy LED) és ennek a működtetéséhez szükséges elektronikát. Az optikai átviteli út biztosítja az információ továbbítását a vevőhöz. A vevő a fényteljesítményt elektromos jellé alakító detektort, és a kiszolgáló áramköröket tartalmazza. adó LD optikai szál aktív vagy passzív optikai alkatrész optikai szál vevô PD optikai átviteli út 1.ábra Optikai összeköttetések elvi felépítése Az optikai átviteli út aktív és passzív optikai eszközöket tartalmaz. A mérés során az optikai átviteli út tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozunk. Először ennek legfontosabb részét, az optikai szálat mérjük. Az optikai szál alapanyaga nagyon erősen tisztított üveg. A szál optikai veszteségei két csoportra oszthatjuk. Egyrészt a szál anyagának tulajdonságaiból következő, a száltól elválaszthatatlan veszteségek, másrészt azok a veszteségek, amelyek abból erednek, hogy a fénysugár eltérül az ideális terjedési iránytól. A szálban haladó fény csillapodásának három oka van: Abszorpció: a szál anyaga a fény egy részét elnyeli és hővé alakítja. a szál sugárzási vesztesége, ha a szál geometriai paraméterei hirtelen megváltoznak (pl. erős hajlítás), illetve a szál anyagába feszültség keletkezik gyártási hiba, vagy mechanikai behatás hatására Rayleigh szórás (scattering). Az üvegszál törésmutatójának mikroszkopikus egyenetlenségei diffrakciót okoznak, vagyis a fényenergia bizonyos része minden irányba szétsugárzódig. A 2. ábra az optikai szál kilométerenkénti csillapítását mutatja a hullámhossz függvényében. A gyakorlatban a 850nm-es, 1300nm-es illetve az 1550nm-es hullámhosszak körüli tartományokat ( optikai ablakokat ) alkalmazzák, az ott található csillapítási minimumok miatt. 2

3 Csillapítás [db/km ] OH ionok hatása Abszorpció Rayleigh szórás Hullámhossz [µm] 2.ábra Az optikai szál csillapításának hullámhosszfüggése A szóródási jelenségek miatt homogén törésmutatójú üvegszál nem lenne alkalmas fényvezetőnek, ezért magból és ettől kis mértékben eltérő törésmutatójú héjból álló szerkezetet alakítanak ki. A különböző száltípusok eltérő törésmutató profillal jellemezhetőek. A legelterjedtebben használt száltípus a lépcsős törésmutatójú (SI, step index) üvegszál. Ekkor ugrásszerű törésmutató változás van a keresztmetszetben, a nagyobb (n 1 ) törésmutatójú magot körbeveszi a kisebb (n 2 ) törésmutatójú héj. A magátmérőtől függően lehet mono vagy multimódusú a szál. Multimódusú terjedés esetén hasznos lehet a fokozatosan változó indexű (GI, graded index) üvegszál. Ebben a különböző módusok terjedési idejének kiegyenlítését biztosítja a magon belül változó törésmutató. n(r) 1 n(r) 1 héj GI SI mag n2<n1 θ>θhatár=arcsin(n2/n1) n1 n2 3.ábra optikai szál felépítése, a különböző törésmutató profilok Az optikai szál dielektromos hullámvezető, vagyis tulajdonságai a Maxwell egyenletek megfelelő peremfeltételek esetén történő megoldásával kaphatók meg. A klasszikus csőtápvonalak hullámterjedési módjaihoz hasonlóan a fénykábelekben is különböző erővonal eloszlással jellemezhető módusok biztosítják az energia haladását. A multimódusú üvegszálak (Multi Mode) nagy hátránya, hogy bennük a fény, mint elektromágneses hullám több módusban (tér elrendezésben) is tud terjedni. Ezeknek a módusoknak eltérő a terjedési sebességük, ezért az impulzusok szétkenődve érkeznek a vevőbe, ami nagyban korlátozza az alkalmazható kábelszakasz hosszát. 3

4 Ezt a korlátot oldották fel a monomódusú szálakkal (Single Mode), ahol már csak egyetlen módus, az alapmódus tud terjedni. Az egymódusú terjedés feltétele a kis magátmérő, amely 1300 nm feletti hullámhossznál 10 µm alatti érték. Kisebb hullámhosszokon (nagyobb frekvencián) ezek a szálak is multimódusúnak tekinthetők. Általában jó becslés, hogy ha a szál magátmérője (d m ) és a fény hullámhossza (λ) között fennáll a 2λ < d m < 10λ összefüggés, akkor egyetlen módus, míg ha d m > 10λ akkor több módus terjed. Az optikai szálakat egymáshoz, illetve az egyéb eszközökhöz csatlakoztatni kell. Ez történhet csatlakozóval, bontható kötéssel, vagy szálhegesztéssel. Ezek csillapítással rendelkeznek, ezért a lehető legkevesebb csatlakozást kell használni az optikai átvitelnél. Számos optikai csatlakozó ismert. Ezek egyrészt a csatlakozó külső felépítésében (FC, Euro2000, ST, SC, DIN, stb.), másrészt a szálvég kialakításában térnek el egymástól. A szálvég kialakítása kétféle lehet: PC (Physical Contact): A két szálvég fizikailag érintkezik egymással. A szálak végei polírozottak, a terjedés irányára merőlegesek. A tipikus csillapítás 0.25dB, a return loss 40dB. APC (Angled Physical Contact): A PC csatlakozóhoz hasonló felépítésű csatlakoztatás, de a szálvégeket nem merőlegesre polírozzák, hanem ferde határfelületet alakítanak ki. Ezzel a megoldással jelentősen csökkenthető a csatlakoztatás reflexiója (return loss 60dB), tehát olyan rendszerekben van rá szükség, amely érzékeny a reflexió szintjére. 8 4.ábra PC és APC szálvég A hallgatói mérések során FC/PC csatlakozókat használunk. Az optikai hullámvezető kis méretének következtében a szálak pontos illesztésére van szükség csatlakoztatáskor. Csatlakoztatás során a következő tipikus hibák léphetnek fel: Tengelyhiba. A két hullámvezető tengelye párhuzamos, de nem esnek egybe, sugár irányban eltolódnak. csillapítás 4dB D: magátmérő, δ: elmozdulás 0.5 D/δ 5.ábra Sugár irányú eltolódás 4

5 Szögeltérés. A két hullámvezető tengelye szöget zár be egymással. csillapítás 1.5 db ϕ: szögeltérés NA=0.1 5 ϕ 6.ábra Szögeltérés Légrés. A két hullámvezető párhuzamos és sugár irányú eltolódás sincs, de légrés van köztük. csillapítás 4 db D: magátmérő d: légrés 0.5 d/d 7.ábra Légrés hatása Eltérő szálak. A két szál felépítése különbözik, tipikusan más a magátmérő. A nagyobb átmérőjű szálból kisebb átmérőjű szálba csatolás jelentős optikai teljesítményveszteséggel jár csillapítás D1: 1. szál magátmérő D2: 2. szál magátmérő D2/D1 8.ábra Eltérő típusú szálak csatlakoztatása a szálak kilépő-belépő felületei nem egyformák (pl. PC-APC csatlakozók összetoldása szennyeződés kerül a szálvégekre Éppen ezért különösen fontos, hogy a mérés során ügyeljen az optikai csatlakozók tisztaságára. Piszkos, vagy sérült csatlakozók nagy járulékos csillapítást okoznak, ezért a mérési eredményeket akár egy nagyságrenddel is meghamisíthatják! Az átviteli út többi eleme az átvitel jellemzőinek megváltoztatására illetve az optikai jelek ki-, becsatolására, vagy átkapcsolására való. Ezek közül legfontosabbak: optikai erősítők, csillapítók, 5

6 hullámhossz közösítők, szétosztók, polarizátorok, iránycsatolók, szűrők, fázistolók, ill. egyéb optikai áramkörök kapcsolók. 2. Csillapítás mérése A mérés során különböző eszközök beiktatási csillapítását vizsgálhatjuk meg. Az optikai csillapítás (a opt ) az eszköz kimenetén (P out ) és bemenetén (P in ) levő optikai teljesítmények hányadosa. Tehát db-ben kifejezve : P in a opt[db] = 10 log = Pin[dBm] Pout[dBm] P (1) out A felhasznált eszközök 125/60 µm-es multimódusú vagy 125/9 µm-es monomódusú optikai szálban végződnek (héjátmérő/magátmérő). Az ilyen szálon történő csillapítás mérésére két módszer használatos: visszavágásos módszer: először a szál végén mérnek teljesítményt majd a szálat 1m-re visszavágva mérik a teljesítményt. beiktatási módszer: két, azonos becsatolást biztosító csatlakozókkal ellátott, azonos anyagú, de különböző hosszúságú szál végén mérik a teljesítményt A hallgatói mérés során a beiktatásos módszerrel mérhetünk csillapítást. A különböző optikai eszközök beiktatási csillapítás mérésének elve megegyezik a mikrohullámú áramkörök beiktatási csillapítás mérésének elvével. A mérést kalibráció előzi meg, amikor a fényforrást közvetlenül az optikai teljesítménymérőhöz csatlakoztatjuk (8.ábra). Ekkor az A ponton mért teljesítményt feljegyezzük (dbm-ben, vagy mw-ban). A mért érték a legtöbb műszerben referenciaként is eltárolható. Ezután a fényforrás és a fényteljesítmény mérő közé iktatjuk a mérendő elemet. fényforrás üvegszál A A közvetlen összekötés a.) mérendõ aktív vagy passzív optikai elem b.) A B fényteljesítmény mérõ 9.ábra Optikai csillapítás mérése beiktatási csillapítás méréssel A mérendő elem keresett csillapítása db-ben adódik, ha a kalibráció során dbmben mért teljesítményből levonjuk a mérendő elem beiktatása után dbm-ben mért teljesítményt. Abban az esetben, ha a kalibráció során referenciaként 6

7 eltároltuk a mért teljesítményt, akkor a teljesítménymérő műszer a csillapítás értékét közvetlenül db-ben jelzi ki. A mérés egyik előnye, hogy az ismétlődő mérési hibák a kivonás miatt kiesnek a végeredmény meghatározásakor. Csatlakozóval szerelt eszközök esetén a mérés pontossága a csatlakoztatások megismétlési hibájának nagyságrendjébe esik (0,1dB). Egy FC/PC toldó csillapítása 0,3 db nagyságrendjébe esik. 0,5dB-nél nagyobb érték mérésekor vagy a mérés tekinthető hibásnak, vagy a csatlakozó sérült. 3. Optikai iránycsatoló mérése A mikrohullámú áramkörök már ismert passzív, lineáris építőelemei szinte mind megtalálhatók az optikában is (rövidzár=>tükör, illesztett lezáró=>törésmutatóindex illesztő olaj, csillapító=>optikai csillapító, osztó=>optikai teljesítményosztó). A gyakorlatban az egyik legfontosabb passzív eszköz az optikai iránycsatoló, amely felépítését tekintve lehet üvegszálas, vagy integrált optikai kivitelű. Az eszközön belül a két hullámvezető olyan közel kerül egymáshoz, hogy a szivárgó tér hatására csatolásba kerülnek. A csatolás mértéke függ a csatolási hossztól, a hullámvezetők elhelyezkedésének geometriai paramétereitől, az optikai jel hullámhosszától, stb. 1-κ P 0 κ P t P i P c 10.ábra Optikai iránycsatoló A 9. ábra az iránycsatoló jellemzését mutatja. A bemenetre érkező P 0 optikai teljesítményt a csatoló a κ csatolási tényezőjének megfelelően osztja szét. (A csatolást szokásosan db-ben adják meg, így pl. a felezőt 3 db-es csatolónak hívjuk.) A csatoló legfontosabb paraméterei: Pt csillapítás: At = 10 log (2) P0 Pc csatolás: Ac = 10 log (3) P0 Pi izoláció: Ai = 10 log (4) P0 Pt + Pi + Pc veszteség: Al = 10 log (5) P0 Érdemes megjegyezni, hogy az optikai csatoló paramétereinek pontos mérésekor a mérésben éppen nem használt kapukat ugyanúgy le kell zárni, mint ahogyan ez a mikrohullámú méréseknél szokásos. A le nem zárt kapukról reflektálódó fény ugyanis a mérést meghamisítja. A lezárás itt természetesen nem egy 50 Ω-os 7

8 lezáró csatlakoztatását jelenti, hanem a törésmutató illesztését, hiszen a reflexiót az üvegszál és a levegő eltérő törésmutatója okozza (Fresnel reflexió). A mérés során egy FC/PC csatlakozókkal ellátott, λ=850nm-es multimódusú és egy λ=1300nm-es monomódusú optikai iránycsatoló paramétereit vizsgáljuk meg. 4. Adó és vevő mérése Az adóegység az optikai átviteli út szempontjából a P opt teljesítményével, illetve a η cs csatolási hatásfokkal jellemezhető. η cs megadja, hogy a lézerből kilépő optikai teljesítményből mennyi jut az üvegszálba. Ebben a mérésben a HP műszerek lézerforrásait használjuk adóegységként. Az optikai vevőben általában fotodiódát alkalmazunk detektorként. Ez lehet PIN dióda, vagy a belső sokszorozással rendelkező lavina fotodióda (APD). A fotodiódát az η kvantumhatásfok (APD esetén ezen kívül a sokszorozási tényező) jellemzi. A kvantumhatásfok megadja, hogy átlagosan 1 beeső fotonra hány töltéshordozó pár keletkezik az eszközben. A dióda felületére időegység alatt érkező fotonok számát úgy kapjunk meg, hogy a diódára jutó fényteljesítményt (P be ) osztjuk egyetlen foton energiájával (hν). A beeső fotonok elektron-lyuk párokat generálnak, a keletkezett töltéshordozók száma a fotonszám és a kvantumhatásfok szorzata. A fotodióda hasznos kimenő jele a fotoáram (I D ), amely a generált töltéshordozók számának és az elektron töltésének (q) a szorzata. Pbeλe Id = ηpin (6) hc A fotoáramot egy áramvezérelt feszültség generátorral (ún. transzimpedancia erősítővel) feszültséggé alakítjuk át. Amint azt a 10.ábra szerinti kapcsolás mutatja, a műveleti erősítő visszacsatolt ágában az ellenállás értéke változtatható (10 kω illetve 100 kω). Az ellenállás értékének növelése azonos fotoáramnál növeli a kimeneti feszültséget. R 2 P opt,be I D R U táp -U táp R - + R U det (0...U táp ) (0..12V) 11.ábra A mérésben használt fotodetektor áramkör elvi kapcsolási rajza transzimpedancia erősítővel 8

9 A mért értékek alapján felvehető a detektor U det / P opt be, karakterisztikája (illetve a kapcsolás ismeretében az I det / P opt be karakterisztikája), megállapítható a detektor érzékenységi küszöbe és a telítődéshez tartozó beeső optikai teljesítmény. A detektor kimenetén megjelenő áram és a bemenetére érkező optikai teljesítmény között lineáris kapcsolat áll fent amennyiben a beeső fényteljesítmény az érzékelési küszöb és a telítési határ közé esik. A fotodióda kvantumhatásfoka függ a beeső fény hullámhosszától, azaz a hullámhossz változásának hatására a kimeneti feszültség változik. A mérési eredmények alapján a PIN dióda kvantumhatásfoka mindkét hullámhosszon számolható FIGYELEM! A nem látható fényű lézerforrások is maradandóan károsíthatják az emberi szemet! Ezért TILOS a bekapcsolt lézerforrások optikai csatlakozójába, illetve az ahhoz csatlakoztatott üvegszál végződésébe belenézni! 5. Ellenőrző kérdések: 1. Adja meg az optika távközlésben használt három optikai ablak hullámhosszát! 2. Ismertesse az optikai szál felépítését! 3. Adja meg az optikai szálak típusait, mi határozza meg a terjedő módusok számát? 4. Adja meg a gyakorlatban (a mérés során) használt szálak geometriai paramétereit. 5. Adja meg a szálcsillapítás definícióját! 6. Ismertesse a szálcsillapítás mérésének módszereit! 7. Adja meg a szálak csatlakoztatásának módszereit! 8. Adja meg az optikai iránycsatoló legfontosabb paramétereit! 9. Adja meg a fotodióda típusokat, jellemző paramétereiket! 10. Rajzolja fel a PIN diódás detektor P opt - I d karakterisztikájának jellegét! Kötelezően elvégzendő mérési feladatok: 1. Ismerkedjen meg a műszerek és a mérésben előforduló optikai szálak, csatlakozók kezelésével! 2. Mérje meg a lézer adómodulok kimeneti teljesítményét a rendelkezésére álló optikai mérőkábelek végén! Vizsgálja meg a lézer adómodulokba beépített optikai csillapítók pontosságát! Ügyeljen rá, hogy a detektorban megfelelő legyen az optikai hullámhossz beállítása! 3. Határozza meg az FC-PC csatlakozó csillapítását két egyforma mérőkábelen mért csillapítás mérés segítségével mindkét hullámhosszon! A mérést végezze el az optikai csatlakozók megtisztítása előtt és után is, hasonlítsa össze a mért értékeket. 9

10 4. Határozza meg az 1 km hosszú multimódusú optikai szál csillapítását mindkét hullámhosszon! Majd egy FC-PC csatlakozóval toldja össze a két 1km hosszú üvegszálat és mérje meg a 2 kilométeres szakasz csillapítását is 850nm-es hullámhosszon! 5. Határozza meg az FC-PC csatlakozós optikai iránycsatoló átvitelét (csillapítását), csatolását, és izolációját mindkét hullámhosszon! 6. Vegye fel a PIN diódás detektor P opt be - I D karakterisztikáját mindkét hullámhosszon a rendelkezésére álló dinamika-tartományban! 7. Mérje meg a PIN diódás detektor η PIN kvantumhatásfokát mindkét hullámhosszon! Szorgalmi feladatok: 1. Mérje meg a BME V2 épület - BME R épület - Kertészeti egyetem - BME R épület - BME V2 épület közötti optikai hurok csillapítását λ = 1300 nm-es hullámhosszon. 2. Mérje meg egy másik rendelkezésre álló optikai hurok csillapítását is! Az ebben és az előző pontban mért eredmények alapján becsülje meg a csillapítás kilométerenkénti értékét, valamint a csatlakozók átlagos csillapítását! 10

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Fényvezető szálak és optikai kábelek Fényvezető szálak és optikai kábelek Fizikai alapok A fénytávközlés alapvető passzív elemei. Ötlet: 1880-as években Alexander Graham Bell. Optikai szálak felhasználásának kezdete: 1960- as évek. Áttörés

Részletesebben

Optikai csatlakozók vizsgálata

Optikai csatlakozók vizsgálata Optikai csatlakozók vizsgálata Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Az optikai szálak végződtetésére különböző típusú csatlakozókat használnak, melyeknek kialakítását és átviteli paramétereit

Részletesebben

Kromatikus diszperzió mérése

Kromatikus diszperzió mérése Kromatikus diszperzió mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bemeneti keskeny

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916 Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916 OPTIKAI SZÁLAK Napjainkban a távközlés és a számítástechnika elképzelhetetlen

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Szakirodalomból szerkesztette: Varga József 1 2. A FÉNY A külvilágról elsősorban úgy veszünk tudomást, hogy látjuk a környező tárgyakat, azok mozgását, a természet

Részletesebben

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber) A hozzáférési hálózatokban az FTTO, FTTH kiépítésekhez, és a LAN oknál, figyelembe kell venni a házonbelüli nyomvonylak célszerű kialakítását. Ennek egyik lehetséges

Részletesebben

- csatlakozó 2014.10.06. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu

- csatlakozó 2014.10.06. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu Fénytávközlő eszközök (BMEVIHV HVM351) Optikai szál kábel - csatlakozó 2014.10.06. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication

Részletesebben

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető Optika gyakorlat. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető. példa: Fényterjedés planparalel lemezen keresztül A plánparalel lemezen történő fényterjedés hatására a fénysugár újta távolsággal

Részletesebben

OTDR - Optical Time Domain Reflectometer MÉRÉSHEZ

OTDR - Optical Time Domain Reflectometer MÉRÉSHEZ MÉRÉSI SEGÉDLET OTDR - Optical Time Domain Reflectometer MÉRÉSHEZ (OTDR) V2 épület VI.emelet 620. Fénytávközlés Labor BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Szakirodalomból szerkesztette: Varga József 1 4. Fényvezető szálak kötése 4.1 Fényvezető szálkötési módok 4.1.1 Nem bontható kötések A kötéseket elkészítésük

Részletesebben

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés 18. A szerelık azt a munkát kapják, hogy építsenek ki fényvezetı kábeles hálózatot. Ismertesse számukra a munkához szükséges fényvezetı szálak típusait és azok optikai és átviteltehnikai jellemzıit! Értelmezze

Részletesebben

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE ÉRZÉKELŐK Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS ÉRZÉKELŐK I 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK 1. Fotonika: fénytávközlés

Részletesebben

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok

Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok Sodort érpár típusok: Vezeték és csatlakozó típusok Csatlakozó típusok: - AUI (Attachment Unit Interface): 15 pólusú D-Sub csatlakozó, melyet a ma már kissé elavult 10Base-T Ethernethez használták -

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Optikai kábelek. Brunner Kristóf Optikai kábelek Brunner Kristóf Távközlés A modern társadalomban elképzelhetetlen lenne, hogy ha egy levelet írunk a világ egyik oldaláról a másikra az ne érkezzen meg legrosszabb esetben egy percen belül

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény;   Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III. Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

Részletesebben

Optikai hálózati komponensek

Optikai hálózati komponensek Optikai hálózati komponensek 2013 Egyszerűsített kiadás Optikai kábelek Az Assmann optikai kábelek széles palettáját kínálja a különböző professzinális optikai megoldásokat keresőkkábeleknek. Termékeink

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

Jóni Bertalan, Rakyta Péter. 4. éves fizikus hallgatók

Jóni Bertalan, Rakyta Péter. 4. éves fizikus hallgatók Mérési jegyzőkönyv: Félvezetőfizikai mérések Jóni Bertalan, Rakyta Péter 4. éves fizikus hallgatók mérés időpontja: 27. szeptember Mérésvezető: Serényi Miklós 2 1. Félvezető lézerek elektromos és elektrooptikai

Részletesebben

Az optikai szálak. FV szálak mérései, gyártásuk

Az optikai szálak. FV szálak mérései, gyártásuk Az optikai szálak FV szálak mérései, gyártásuk A módusok sorsa Ha a fényforrás átmérője és NA-ja nagyobb, mint a szálé, akkor a fény a szálban háromféle módussal terjed: lesugárzó, szivárgó vezetett Méréshez

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata 19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolyam Mérőpár: Balázs Miklós 2006.04.19. Beadva: 2006.05.15. Értékelés: A MÉRÉS LEÍRÁSA Fontos megállapítás, hogy a fénysugárzásban

Részletesebben

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Röntgensugárzás az orvostudományban Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Orbán József, Biofizikai Intézet, 2008 Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

MÉRÉSI SEGÉDLET PIN DIÓDÁS OPTIKAI VEVİ MÉRÉSE. V2 épület VI.emelet 602. Optikai és Mikrohullámú Távközlés Labor

MÉRÉSI SEGÉDLET PIN DIÓDÁS OPTIKAI VEVİ MÉRÉSE. V2 épület VI.emelet 602. Optikai és Mikrohullámú Távközlés Labor MÉRÉSI SEGÉDLET PIN DIÓDÁS OPTIKAI VEVİ MÉRÉSE V2 épület VI.emelet 602. Optikai és Mikrohullámú Távközlés Labor Járó Gábor és Kovács Gábor anyagai alapján a mérési utasítást összeállította: Gerhátné Dr.

Részletesebben

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom  Alkalmazandó műszerek Tápegység tervezése Bevezetés Az elektromos berendezések működéséhez szükséges energiát biztosító források paraméterei gyakran különböznek a berendezés részegységeinek követelményeitől. A megfelelő paraméterű

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria A fény Abszorpciós fotometria Ujfalusi Zoltán PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. szeptember 15. E B x x Transzverzális hullám A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz Az elektromos a mágneses térerősség

Részletesebben

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek Az optikai szálak FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek Egy kis történelem 1. - 1930 Norman R. French szabadalma optikai távbeszélő rendszerre (merev üvegrudak kötege) - 1950-es évek: 1-1,5m hosszú

Részletesebben

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont. MÉRÉSI UTASÍTÁS Megállapítások: A hőmérséklet állapotjelző. A hőmérsékletkülönbségek hozzák létre a hőáramokat. Bizonyos természeti jelenségek meghatározott feltételek mellett mindig ugyanazon hőmérsékleten

Részletesebben

Optika A-tól Z-ig. AXICO nap 2010.11.04.

Optika A-tól Z-ig. AXICO nap 2010.11.04. Optika A-tól Z-ig AXICO nap 2010.11.04. Hálózat, mint érték Távközlési hálózat Kép Műhold Adat Kábel Adat Rádió Hang Hang Távközlési otthon Hang végpont > 2 Kép végpont > 2 Adat végpont > 2 Létező hálózatok:

Részletesebben

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok. példa: Leképezés - Fruzsika játszik Fruzsika több nagy darab ívelt üveget tart maga elé. Határozd meg, hogy milyen típusú objektívek (gyűjtő/szóró) ezek, és milyen

Részletesebben

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM 4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM 1. A gyakorlat célja: A hőelemek és mérőáramkörei működésének és használatának tanulmányozása. Az U=f(T) karakterisztika felrajzolása. 2. Elméleti bevezető 2.1. Hőelemek

Részletesebben

Alapjai (BMEVIHVJV71. Optikai 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu

Alapjai (BMEVIHVJV71. Optikai 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu Optikai Hálózatok H Alapjai (BMEVIHVJV71 HVJV71) Optikai átviteli közegk 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband

Részletesebben

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai Transzformátorok Magyar találmány: Bláthy Ottó Titusz (1860-1939), Déry Miksa (1854-1938), Zipernovszky Károly (1853-1942), Ganz Villamossági Gyár, 1885. Felépítés, működés Transzformátor: négypólus. Működési

Részletesebben

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE

DIÓDÁS ÉS TIRISZTOROS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE M I S K O C I E G Y E T E M GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA EEKTOTECHNIKAI ÉS EEKTONIKAI INTÉZET Összeállította D. KOVÁCS ENŐ DIÓDÁS ÉS TIISZTOOS KAPCSOÁSOK MÉÉSE MECHATONIKAI MÉNÖKI BSc alapszak hallgatóinak

Részletesebben

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? Ellenörző kérdések: 1. előadás 1/5 1. előadás 1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? 2. Mit jelent a föld csomópont, egy áramkörben hány lehet belőle,

Részletesebben

Az optika tudományterületei

Az optika tudományterületei Az optika tudományterületei Optika FIZIKA BSc, III/1. 1. / 17 Erdei Gábor Elektromágneses spektrum http://infothread.org/science/physics/electromagnetic%20spectrum.jpg Optika FIZIKA BSc, III/1. 2. / 17

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok Induktív tekercsek és transzformátorok A tekercsek olyan elektronikai alkatrészek, amelyek mágneses terükben jelentős elektromos energiát képesek felhalmozni. A mágneses tér a tekercset alkotó vezetéken

Részletesebben

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához)

FL-11R kézikönyv Viczai design 2010. FL-11R kézikönyv. (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) FL-11R kézikönyv (Útmutató az FL-11R jelű LED-es villogó modell-leszállófény áramkör használatához) 1. Figyelmeztetések Az eszköz a Philips LXK2 PD12 Q00, LXK2 PD12 R00, LXK2 PD12 S00 típusjelzésű LED-jeihez

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-2-0306/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A ROHDE & SCHWARZ Hungária Szolgáltató Kft. Kalibráló laboratóriuma (1138 Budapest,

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten sr A 2 r (szteradián = sr) i r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Abszolút és relatív aktivitás mérése

Abszolút és relatív aktivitás mérése Korszerű vizsgálati módszerek labor 8. mérés Abszolút és relatív aktivitás mérése Mérést végezte: Ugi Dávid B4VBAA Szak: Fizika Mérésvezető: Lökös Sándor Mérőtársak: Musza Alexandra Török Mátyás Mérés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0306/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A ROHDE & SCHWARZ Hungária Szolgáltató Kft. Kalibráló laboratóriuma (1138 Budapest, Madarász

Részletesebben

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS ÉRZÉKELŐK I

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS ÉRZÉKELŐK I SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS ÉRZÉKELŐK I 2015/2016 tanév 2. félév 1 FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK 1. Fotonika: fénytávközlés és üvegszálas optikai hullámvezetők. 2.

Részletesebben

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10.. Geometriai és hullámoptika Utolsó módosítás: 2016. május 10.. 1 Mi a fény? Részecske vagy hullám? Isaac Newton (1642-1727) Pierre de Fermat (1601-1665) Christiaan Huygens (1629-1695) Thomas Young (1773-1829)

Részletesebben

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak 9. Előadás Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak Ugrásszerűen változó törésmutatójú közeget két, vagy több objektum szoros egymáshoz illesztésével és azokhoz különböző anyag vagy törésmutató

Részletesebben

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ) Optika gyakorlat 6. Interferencia Interferencia Az interferencia az a jelenség, amikor kett vagy több hullám fázishelyes szuperpozíciója révén a térben állóhullám kép alakul ki. Ez elektromágneses hullámok

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

Részletesebben

OM1 HSEAIBH126 HSEAIBH166. SC csatlakozók FC/PC csatlakozók LC csatlakozók

OM1 HSEAIBH126 HSEAIBH166. SC csatlakozók FC/PC csatlakozók LC csatlakozók W UNIVERZÁLIS KÜL- ÉS BELTÉRI OPTIKAI KÁBEL HSEAIBHXXY Halogén- és fémmentes, rágcsáló elleni védelemmel ellátott A/I-DQ(ZNB)H a DIN VDE 88 alapján Működési hőmérséklet: - 30 C to + 70 C Lángállóság az

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

A gradiens törésmutatójú közeg I.

A gradiens törésmutatójú közeg I. 10. Előadás A gradiens törésmutatójú közeg I. Az ugrásszerű törésmutató változással szemben a TracePro-ban lehetőség van folytonosan változó törésmutatójú közeg definiálására. Ilyen érdekes típusú közegek

Részletesebben

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével Borbély Ákos, Steve G. Johnson Lawrence Berkeley National Laboratory, CA e-mail: ABorbely@lbl.gov Az előadás vázlata Nagy

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 2. Fényhullámok tulajdonságai Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Az elektromágneses spektrum Látható spektrum (erre állt be a szemünk) UV: ultraibolya

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 3. Dr.Varga Péter János 2 Modulációk 3 4 A jelátvitel fizikai közegei 5 A jelátvitel fizikai közegei 6 Réz alapú kábelek 7 Üvegszál alapú kábelek Üvegszál alapú kábelek előnyei 8 Magas

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés: Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE Géczi József Dr. Szabó László CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája A rádiótechnikai célkoordinátorok (RCK) feladata azon szögkoordináták mérése, amelyek a távolságvektor koordinátor hossztengelyéhez viszonyított

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók

VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók VSF-118 / 128 / 124 / 144 9 1U fejállomási aktív műholdas elosztók A VSF-1xx műholdas KF elosztó család, a műholdvevő LNB-ről érkező SAT KF jelek veszteség nélküli, illetve alacsony beiktatási csillapítással

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is. 1. Mi az érzékelő? Definiálja a típusait (belső/külső). Mit jelent a hiszterézis? Miért nem tudunk közvetlenül mérni, miért származtatunk? Hogyan kapcsolódik össze az érzékelés és a becslés a mérések során?

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE 5. Laboratóriumi gyakorlat A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE 1. A gyakorlat célja: A p-n átmenet hőmérsékletfüggésének tanulmányozása egy nyitóirányban polarizált dióda esetében. A hőmérsékletváltozási

Részletesebben

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen töltésű a proton? 2. Egészítsd ki a következő mondatot! Az azonos elektromos töltések... egymást. 3. A PVC-rudat megdörzsöltük egy

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

VisiFault látható fényű hibakereső. Használati útmutató

VisiFault látható fényű hibakereső. Használati útmutató VisiFault látható fényű hibakereső Használati útmutató Kérdésével, észrevételeivel forduljon a hivatalos magyarországi képviselethez: EQUICOM Méréstechnikai Kft. 1162 Budapest, Mátyás Király u. 12. Telefon:

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

Optikai hálózatok 1.ea

Optikai hálózatok 1.ea Optikai hálózatok 1.ea Dr.Varga Péter János Elérhetőségek Dr.Varga Péter János E-mail: varga.peter@kvk.uni-obuda.hu Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Telefon: +36 (1) 666-5140 Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező

Részletesebben

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 A MOS inverterek http://www.eet.bme.hu/~poppe/miel/hu/13-mosfet2.ppt http://www.eet.bme.hu Vizsgált absztrakciós szint RENDSZER

Részletesebben

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció

Részletesebben

Ilsintech FTTH hegeszthető csatlakozók

Ilsintech FTTH hegeszthető csatlakozók Ilsintech FTTH hegeszthető csatlakozók Az Ilsintech kiváló minőségű, kedvező árú terepen hegeszthető optikai csatlakozói (SOC - Splice-on Connector), hosszú távon megbízható, költséghatékony megoldást

Részletesebben

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai Kis Zsolt Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33

Részletesebben

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra) Abszorpciós spektrumvonalak alakja Vonalak eredete (ld. előző óra) Nagysága Kiszélesedése Elem mennyiségének becslése a vonalerősségből Elemi statfiz Boltzmann-faktor: Megadja egy állapot súlyát a sokaságban

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 3. MÉRÉS Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 23. Szerda délelőtti csoport 1. A

Részletesebben

Szint és csillapítás mérés

Szint és csillapítás mérés Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A mérés célja az átviteltechnikai alapméréseknél használt mérőadó és mérővevő megismerése, valamint a különböző csillapítás és szint definíciók méréssel

Részletesebben